Friday, January 20, 2017

Donald Trump vs. valevasemmisto - Analyysiä ideologisen ajattelun huonoudesta ja siihen liittyvistä sosiaalispsykologisista vaaroista osana Trump-fobioita

Suomen aikaa tänä iltana Donald Trumpista tuli Yhdysvaltain 45. presidentti, kun Washingtonissa pidettiin virkaanastujaisseremonia. Tällä kertaa sää siellä oli leuto (n. +10 astetta), mutta pilvinen ja hieman vesisateinen.

Blogiini on ollut tyrkyllä paljon Trump-aiheista analyysiä ja kommentointia hänen viime marraskuisen vaalivoittonsa jälkeen, mutta vasta nyt saan aikaiseksi niitä kirjoituksiani, ja näin Trumpin valtakauden heti alkajaisiksi julkaisen tämän ensimmäisenä jonossa olleen analyysin.

Ensimmäiseksi aiheeksi haluankin ottaa psykologista ja sosiologista analyysiä Trump-fobiasta ja yleensäkin Trumpin vastaisista sosiaalisista ilmiöistä sekä siihen kuuluvasta ideologisesta ajattelusta > Tämä Trump-fobinen mieliala on ollut erittäin vahvaa ja se eskaloitui Trumpin vaalivoiton jälkeen hurjaksi. Samalla se on jakanut Yhdysvaltain lisäksi kaikkialla länsimaissa väestöjä kahtia Trumpin vihaajiin ja kannattajiin. Neutraalisti suhtautuviakin tosin on myös olemassa.

Joka tapauksessa tämä ilmiövyyhti on erityisen merkittävä länsimaiden sosiaalista ja yhteiskunnallista tilaa paljastaessaan! - Sen avulla osoitan yhtäältä sen, kuinka helposti erilaisiin ideologioihin ihmisiä voidaan muokata ja harhauttaa, sekä minkälaisia seurauksia on siitä, kun ne ideologiat kohtaavat ehdottomat toteutumisrajansa reaalitodellisuuden kanssa. 

Toisaalta havainnollistan sen, miten Trumpin rooli on viimeisen reilun vuoden aikana toiminut sekä väestöjen valveutumista edesauttavana prosessina että nimen omaan samalla paljastanut siitä valveutumisesta poikenneita valveutumattomuuden muotoja.

Tässä analyysissä juuri nuo valveutumattomuuden muodot ovat se keskeisin tarkastelukulma > Se, miten Trumpin koko vaali- ja presidenttimissio on ollut tavallaan valokeila juuri em. ideologioiden petoksellisuuden, onttouden ja harhaisuuden tuomiseksi kirkkaasti esiin.

En ota vielä tässä kantaa siihen, kuinka hyväksi tai huonoksi Trumpin hallinto todellisuudessa tulee (siitä teen erikseen kirjoituksia myöhemmin...), vaan keskeistä on nyt Trumpin roolin heijastelema sosiologinen ja psykologinen sisältö ja tilanne länsimaiden väestöjen keskuudessa > Väestöt ovat siis toiselta tarkastelukulmalta katsoen jakautuneet valveutuneisiin ja valveutumattomiin.


--- Aloitetaanpa analyysi heti tuoreilla reaktioilla Donald Trumpin virkaanastujaispuheeseen, ja otan selkeästi heti esille yksinkertaisilla kommenteillani tilanteen luonteen analyysin raamiksi >>

Sdp:n edustajat kauhistelevat Trumpin puhetta: "Juuri niin paha kuin pelkäsimme":

Onpa tragikoomillisen nautinnollista katsoa, kuinka NWO-missioon aivopestyt globalistit ovat kauhuissaan ja kognitiivisen dissonanssinsa sumussa, hah!

Miten voikin käsittää Trumpin puheen niin väärin, koska sehän oli yksi humanistisimmista puheista koskaan keneltäkään presidentiltä? > No, koska ideologinen ajattelu poimii vain irrallisia merkkejä oman viholliskuvakarikatyrisointinsa tarpeisiin ilman kunnollista ymmärrystä.

Otan tässä heti esille myös sen, että tuo em. valveutumattomuuden muoto juuri Trump-fobiaan liittyvänä ideologiana on ns. valevasemmistolaisuutta (Arhi Kuittisen lanseeraama termi - Finnsanity-blogi).

Se on käsitteellisesti varsin kattava termi, joka kuvaa sellaisia ismillisiä ajattelutapoja, joiden eräät syntypohjat ovat marxismi ja kommunismi sekä toisaalta nykyaikoina edenneet globalisaation ja NWO-mission agendat; nämä kaikki yhdessä ovat muodostaneet yhden keskeisen ideologiasisällön länsieliitin maailmanhallintakultin toteuttamiseksi ja tueksi fasistiselle rahataloususkonnolle - Alempana jatkan valevasemmistolaisuuden määrittelyä lisää aiheiden käsittelyn seassa...

Jatketaan siis eteen päin >> jos Trump onnistuu ja haluaa hallintonsa aikana toteuttaa edes puolet vaalilupauksistaan ja missionsa osista, niin eikö tuollaiset ns. valevasemmistolaiset tajua, kuinka suureen häpeään he joutuvat tulevaisuuden silmissä? > No eivät todennäköisesti monissakaan tapauksissa, koska eurooppalaisen ajattelun viat ovat yli-individuaalisessa sokeudessaan ja ismillisen tunnustuksellisuuden ikeessä niin kovin perustavaa laatua olevia - Näistä sisällöistä pääsette lisää perille tutustumalla Seppo Oikkosen kirjoituksiin > "Alkon Kassalla" -blogi ja "Kuinka Karl Marx tavataan" -blogi.


--- Otetaan lisää tuoreita reaktioita Donald Trumpin virkaanastujaisiin liittyen, mutta nyt valveutuneiden piiristä >>

--> Miko Salomaa osaa kiteyttää: "Ylen asiantuntijoiden analyysit ovat taas yhtä syväluotaavaa älyn ja tarkkanäköisyyden loistetta. Täti-ihmisen mielestä Trumpin puhe oli jotenkin niinku sotaisa ja että kaikki pelkää nyt niinku sotaa. Ai miksi? Siksi että Trump sanoi meidän kaikkien ihmisten veren olevan yhtälailla punaista. Tämä tietenkin täti-ihmisen ylivilkkaassa mielikuvituksessa tarkoittaa hirvittävää rasistista joukkoteurastusta. Oli miten oli täti ei kuitenkaan ymmärrä puheiden ja tekojen eroa kun hänen ihailemansa karismaattinen kivapuhuja Obama pudotti kauniista puheistaan huolimatta 8 vuoden toimikautensa aikana pommin joka 20 minuutti".

--> Kimmo Kautiokin kiteyttää hyvin: "Trump tylytti Washingtonin poliittista eliittiä ja vannoi vallan siirtymistä takaisin kansalle. Jännä miten monille Suomessakin kansaa edustamaan pyrkineille tai sitä jo tekeville se on niin vallan kamalaa...".


--> Mauri Hietala kiteyttää myös hyvin: "Loistava puhe presidentti Trumpilta. Tällaista puhetta ei kuulla Suomessa eikä muuallakaan Euroopassa. Meillä eliitti puhuu vain toisilleen eikä puolusta kansaa, ei työpaikkoja, ei kotimaata. !". 


Ja seuraavaksi vielä itse kyseessä oleva Donald Trumpin puhe >> Inaugural speech of the 45th President of the US Donald J. Trump (FULL).


--- Sitten otan esille puolestaan pilapiirtäjien reaktioita valtamediasta, joka paljastaa heidän hyvin vahvan valevasemmistolaisen mielentilan suhteessa Trumpiin >>

Cartoonists around the world illustrate their feelings on the Trump administration (Photos):


Tuo kuvasto osoittaa hyvin selkeästi sen, kuinka suuret paranoidiset pelot voivat liittyä juurikin ahtaaseen ja mielikuvitukselliseen sekä toisaalta hurmos- ja joukkoliiketyyppiseen ideologiseen ajatteluun, jonka käytännön toteutumisen tahto on kohdannut reaalimaailman rajoitteet ja faktat yhtäkkiä, odottamatta ja hyvin voimakkaasti.

Siksi tapahtuu ko. ideologian kannattajien parissa massahallusinaatiollinen ja projektiivinen torjuntareaktio ulkoistamalla ko. ideologiatuhossa oman maailmankuvan kaaos ja tuhoutuminen karikatyyrilliseen syntipukkiin ko. ideologian merkkien ja tunnustuksellisuuden perusteella tunnistettavan viholliskuvan mukaan, ja jollaista karikatyyriä on leivottu ja syleilty jo valmiiksi kauan aikaa > Donald Trumpia.--- Tutkitaanpa tarkemmin, ja otan siksi avuksi erään viime marraskuisen valevasemmistolaisen reaktion Donald Trumpin vaalivoittoon >>

Kaiken muun lisäksi Trump horjuttaa vielä terveyttänikin:


"Trump-ahdistus" on projektio, jossa yhtäältä oman ahdistuksen oikeat syyt piilotetaan ja jätetään käsittelemättä korvaamalla ne sijaiskohteella.

Toisaalta valtamediassa, populaarikulttuurissa ja yliopisto-opetuksessa synnytetty katala ja agendallinen alusta valevasemmistolaisuudelle on sisäistetty harhaisesti "todelliseksi" maailmankuvaksi, joka ruokkii ja synnyttää valevasemmistolaisen ideologian sisältöä entisestään sekä pohjustaa Trump-fobista "ahdistusta".

Tämä on siis jo monin esimerkein havaittu hyvin tyypillinen valevasemmistolainen (ilmenee myös vihreillä) oireyhtymä, kun siihen kuuluvan ääri-ideologian haitallista ja katalaa luonnetta ei itse pystytä käsittämään saati havaitsemaankaan valevasemmistolaisuuden sisältä käsin.

Niinpä mm.  tapahtuu sellaistakin psykologista kieroutumista, että omantunnon vakava alitajuinen oirehtiminen oman maailmankuvan haitallisuudesta ja huonoudesta etsii ulkopuolelta sijaiskohteen huonolle ololle ja epäilylle; eli ko. ideologian käsitepuitteistukseen sopivan viholliskuvakarikatyyrin, jolla ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä tai on vain hyvin hajanaisesti ja vähän, mutta joka saa ilmiasun yli-ihanteellisen kulttisisällön suojamekanismiksi rakennetussa kuvitellussa vastakultissa ko. projektiota varten.

Lisää aiheeseen liittyen muista lähteistä:

>> Sosiologista ja psykologista analyysiä ko. aiheesta: Totemismi, totalitarismi.

>> Saman aiheen parissa analysoi myös Sargon of Akkad: The Old Media Attacks The New.

>> JB Peterson Debate on Bill C-16 19th Nov 2016.

>> Where Do SJWs Come From?

>> "A Generation That Has Never Been Told 'No'" Daniel Hannan Destroys Anti-Trump Protestors' Safe Spaces » Alex Jones' Infowars: There's a war on for your mind!

>> Why People Are Irrational - Toisesta kulmasta: Tutkimus todistaa - jumala on huumetta aivoille.--- Seuraavaksi havainnollistusta valevasemmistolaisen Trump-fobian käytännön ilmenemisestä >>

Breaking: Anti-Trump Protests Erupt Around Country » Alex Jones' Infowars: There's a war on for your mind!:


Havainnollistusta "anti-Trump" -aggressiosta viime marraskuulta heti vaalituloksen jälkeen. Mitkä ideologiset seikat ovat tällaisen motiiveina?...

>> Valevasemmistolaisuuden käsitepuitteistuksessa ja "konkretiassa" havaitaan seuraavaa: Ko. ideologia toteutuu käytännössä poliittisen korrektiuden, vainoharhaisuuden, virheellisten fobioiden, oikeisiin ongelmiin ja prosesseihin perehtymättömyyden, ryhmäpaineellisten signalointien, voimakkaan ryhmäsidonnaisuuden sekä huonon emotionaalisen reaktiivisuuden muokkaamana ryhmäilmiönä.

Nykysisältö sille on tullut tavallaan jäljestä tulleiden mukana 60- ja 70-luvun taistolaisuuden ja äärivasemmistolaisuuden siirryttyä muokkaantuneena uusille nykysukupolville > Ideologia on siis nyttemmin "täydentynyt" mm. globalisaation, monikultturismin, kulttuurimarxismin, "sosiaalisen oikeudenmukaisuuden" ja kolmannen aallon feminismin mukaisesti > Kaikki nuo ovat olleet ylhäältä alas transatlanttisen eliitin (etenkin Rockefeller ja George Soros klaaneineen, rahoituskikkoineen, organisaatioineen ja yhdistyksineen) orkestroimia sosiaalisen kontrollin ja aivopesun ohjelmia.

Trumpin presidenttiyden sabotoiminen ja mustamaalaaminen NWO-eliitin taholta tulee erittäin todennäköisesti vielä pitkään jatkossakin käyttämään hyväkseen tällaista harhaista ja sairasta ryhmäpsykologiaa kammetakseen Trumpin roolin edustaman globalisaation / NWO:n vastaisuuden pois maailmanhallintakulttinsa tieltä...--- Jatketaan taas Trump-fobisella reaktioesimerkillä, ja analysoidaan lisää >>

Crying for America and the World Tonight, Presidential Election Night 2016:

Ideologisessa aivopesussa ja tunnustuksellisissa mielikuvissa oleminen on todella vakava ja vaarallinen asia! - Tämän naisen kaltaisia reaktioita oli netti hurjasti pullollaan heti Trumpin vaalivoiton jälkeen, joka huolestuttaa > Ovatko tällaiset ihmiset kulttityyppisessä umpiossa jo / yhä toivottomasti ja ilman valveutumisen mahdollisuutta?...

Juuri tuollainen voimakkaan emotionaalinen, hysteerinen ja paniikillinen kauhu ryyditettynä reaktion kohteena olevan ihmisen karikatyrisoivalla ja voimakkaan viholliskuvallisella projektiolla paljastaa, että kyseinen ihminen elää kapean ja irrationaalisen ideologian tunnustuksellisesti leimaavien merkkien mukaan ilman realistista ja koherenttia ymmärrystä maailmasta ja ihmisistä.

Tällainen Trump-fobinen reaktiivisuus paljastaakin reagoijan olevan juuri hyvin kultti- tai lahkotyyppisessä mielentilassa (joka siis on ko. tapauksessa valevasemmistolaisuutta), joka ei siedä kultin / lahkon sisällön kanssa ristiriidassa olevia merkkejä, viestejä ja jopa tiettyjä sanojakaan ollenkaan, ja näkee ne vain ko. kultin muotoisen olevaisen uhkina > kulttiolevaisuus ja reaalimaailma ovat mielisairaassa ristiriidassa keskenään.

Moiset reaktiot ovat koskeneet myös julkkiksia, joten mm. monet ihan suuret poptähdetkin ovat olleet aivan samanlaisen kulttimielen vallassa, ja heidänkin Twitter-viesteissä ja Youtube-videoissa on ollut esillä tällaisia samoja reaktioita.

Se seikka puolestaan paljastaa senkin, kuinka monet poptähdetkin ovat olleet länsimaiden rappiossa ja mielenkontrollin puitteissa aivopestyä väkeä hyvin vahvasti > Jopa vakavamminkin, koska he ovat olleet rahvasta paljon elimellisemmin ja voimakkaammin kahlittuja vallitsevan eliittihegemonian kyseiseen kulttisysteemiin, mikä näin siis yhä enemmän kokonaisuudessaankin paljastuu esiin ja paljastaa sairaat metodinsa ja ominaisuutensa havainnollisemmin NWO:n luonteesta.


--- Sitten seuraavaksi otan jatkopohdinnan pohjaksi vuorostaan valveutuneen videoanalyysin "Sargon of Akkad" -nimimerkiltä viime marraskuulta heti ko. vaalien jälkeen >>

Trump Saltmining Inc.:

Noina Donald Trumpin voiton jälkeisinä päivinä olikin oikeastaan hyvin ennustettavan loogista havaita valevasemmistolaisessa aivopesussa uitettujen ihmisten reaktioita, jotka kiehuivat projektiivista ja irrationaalista vihaa ja pettymystä.

Pahimmissa tapauksissa kognitiivinen dissonanssi oli Trumpin vaalivoiton triggeroimana eskaloitunut heillä niin rajuksi, että he eivät enää ollenkaan tunnistaneet mitään vikaa omassa ajattelussaan ja sen mukaan tapahtuneissa ratkaisuissaan (Kuten heidän irrationaalinen mellakointi Yhdysvalloissa Trumpia vastaan heti vaalivoiton jälkeen, ja taas virkaanastujaisiinkin liittyen parhaillaan). 

Sen sijaan heillä tapahtui vain oman psyyken suorastaan täydellinen eristäminen reaalimaailmasta ja lähes kaikkien reaalimaailman merkkien tulkitseminen uhkaksi itselleen ja ideologialleen.

Tällaisessa on erityisen mielenkiintoista sekin, miten tämä liittyy ihmisten psykologiaan ja persoonallisuuteen yleensäkin / muullakin tavalla > On nimittäin merkkejä siitä, kuinka esim. tuossa linkatussa videossa Sargon of Akkadin ruotimilla Trump-fobisilla naisilla on mm. narsistisia ja sosiopaattisia piirteitä sekä kyvyttömyyttä nähdä ihmistä ilman ideologisesti kategorisoitua ryhmä- ja käsiteajattelua, ja sellaista sitten käytetään mm. juuri karikatyyrillisten viholliskuvien tunnistamisessa umpimielisen ja yksioikoisen käsitteellisesti ja kategorisoidusti.

Kuten juuri näin! >> Oma ideologinen ja kategorinen viitekehyksensä on heillä muka ainoa oikea ja sen ulkopuolella on muka kauheasti ja valtoimenaan mm. "rasisteja", "misogynisteja", "natseja", "fasisteja", "naisvihaajia", "valkoista roskasakkia", "Trump-äänestäjiä" ja lopulta itse "hirveä Trump", johon projisoituu kaikki em. viholliskuvakategorisointi yhtenä umpimielisesti kuviteltuna ja reagoituna entiteettinä.

On olemassa merkkejä siitäkin, kuinka esim. juuri valevasemmistolaiseen autoritaarisuuteen ja ryhmävahvistautumiseen vajoavilla tuonlaisilla ihmisillä on suurtakin kyvyttömyyttä käsitellä metafyysisiä ja prosessillisia ilmiöitä sekä tutkia niitä yhtäältä osiin purettuina ja toisaalta kokonaisuuksiin liittyvinä komponentteina > He eivät siksi sekä näe että tajua NWO:n roolia ja oman ideologiansa osaa siinä sivilisaation tuhoamisprosessina!

Samalla heiltä jää siis myös helposti ymmärtämättä Trumpin yhteiskuntatilaa paljastava rooli, josta puhuin kirjoituksen alussa.

Tästä seuraa mm. sellaista, että yhteiskunnallispoliittisten ilmiöiden käsittely heillä on yhtäältä jyrkän mustavalkoista ja toisaalta kahlittuna ideologisesti käsitekiinteiden opillisuuksien jäykkiin ja yksinkertaistaviin, eli reaalimaailmasta liian irrallisiin raameihin.

Se tarjoaa heille ainoan mahdollisen ymmärrettävän pelikentän kokea maailmaa, koska he eivät siis tunnista ilmiöiden, ongelmien ja mahdollisuuksien prosesseja ja metafysiikkaa kunnolla joukkoliikkeeseensä kuuluvien käsitteiden ja opillisuuksien taustalta / vierestä, saati sellaisen ismi-ajattelun ulkopuolista tietoisuutta.

>> Meidän on muistettava, että opilliset käsitteet eivät ole koko totuus maailmasta, vaan ne vain pyrkivät kuvaamaan olevaista olematta täydellinen olevaisen ilmaus > Opillisten käsitteiden ketjuuntuminen ja sekoittuminen ideologioiksi ilman metafyysistä ja prosessillista ymmärrystä johtaa siksi helposti sisäisesti irrationaaliseen, kaoottiseen, harhaiseen ja epäsymmetriseen maailmankuvaan.

Olen jatkuvasti aktivismissani havainnut tämän ongelman, kun olen vuosien mittaan katsellut esim. omasta somenäkymästäni käsin ihmisten reaktioita erilaisiin yhteiskunnallispoliittisiin ilmiöihin ja verrannut sitä omaan tapaani tehdä aktivismia.

Tämä nyt juuri erityisesti ns. valevasemmiston opillisuudessa ilmenevä iso ymmärtämisen ja valveutumisen puute jättää vakavasti huomiotta länsimaiden keskeisten prosessien ja ongelmien näkemisen moniarvoisesti ja laajakatseisesti > Laajennetummin sanottuna: Moniarvoinen ja laajakatseinen maailmankuva vaatii metafyysistä, prosessillista ja omantunnonetiikallista ymmärrystä kokonaiskuvallisen koherentisti ideologisen ja normimoraalisen opillisuusharhan sijaan.

Siksi luonnollisen paradoksaalista onkin hyvin osoittelevasti se, kuinka tämä valevasemmistolainen "sisältö" ilmoittaa itse olevansa muka "laajakatseinen" tai "suvaitsevainen", mutta epäonnistuu siinä rajun surkeasti, kun se joutuu ristiriitaan reaalimaailman prosessien ja metafysiikan kanssa, kuten juuri kohdatessaan Trump-ilmiön kaikkinensa!

Ja siksi valevasemmiston narsistisimmat ja reaktiivisimmat ihmiset ovat olleet triggeroituina päin näköä medioissa Trumpin vaalivoiton takia, ja nyt edelleen hänen virkaanastumisensa takia.

Siksi he nolaavat itsensä tyystin ja tuhoavat samalla liikkeensä / oppinsa ihan omin voimin juuri siksi, sekä paljastavat opillisuutensa nämä puutteet ja viat kaikkien nähtäville kirkkaasti, mistä USA:n Trump-fobiset mellakat ja reaktiot ovat olleet paras näkymä tilanteeseen.

>> Kuten aikaisemmin sanoin: Kyse on lahko- tai kulttityyppisestä mielentilasta, joka ei voi pitkään elää rinnakkain reaalimaailman kanssa!

Kun ristiriita kulttiolevaisen ja reaalimaailman kesken käy ylitsepääsemättömäksi ja pakonomaisen reaktiiviseksi, on kulttiolevaisella tapana yrittää aluksi tuhota reaalimaailma pois tieltään kyseenalaistamasta opillisuutensa perustaa, ja sehän tiedetään miten hyvin se muka onnistuu!...

Mutta on myös tajuttava toki vaarallisena elementtinä se, että lahkolainen tai kulttimainen ideologia / mielentila ei aina tarkoita pientä tai hyvin rajallista ryhmää ihmisiä, vaan esim. juuri tämän valevasemmistolaisen kultin tapauksessa mittasuhteet ovat olleet hyvin merkittävät isolla geopoliittisella alustalla!

>> Sen vaikutus on ollut levittäytynyttä nykyään valtamedian, koulutuksen ja muun aivopesun myötä jopa n. puolelle tai paikoin enemmällekin länsimaisista väestöistä; sen intensiteetti ja kyllästysaste persoonasta toiseen tosin vaihtelee: mutta on vakava paikka huomata, kuinka hegemonisesti länsimainen kulttuuri on ollut sen pauloissa osana länsieliitin kollektivistisia ja imperialistisia maailmanhallintapakkomielteen intressejään!

Siksikin Trumpin vaalivoitto oli oleellisen upea ja tarpeellinen asia!...


--- Jatketaan edellisen videoesimerkin tapaan "Sargon of Akkad" -nimimerkin toisella analyysillä, joka tässä omalla tavallaan paljastaa valevasemmiston ideologisen umpikujan >>

This Week in Stupid (13/11/2016) - Death of Social Justice Special - YouTube:

Sargon of Akkadilta kovasanainen, mutta erittäin tarkka analyysi valevasemmiston moraalisesta ja älyllisestä tuhosta Trumpin vaalivoiton tapahduttua.

Kuten olen jo tavallaan vihjannut, niin valevasemmistosta on tehtävä analyysiä näin sen tuhoutumisen aattona, jotta siitä voidaan ottaa tulevaisuudelle oppia varoittavana esimerkkinä joukkopsykoottisesta valveutumattomuudesta ja siihen liittyen länsieliitin kollektivistisesta ja imperialistisesta pakkomielteestä.

Ja valevasemmistolla on toki monta eri nimeä hieman eri näkökulmista ja ilmenemismuodoistaan riippuen > (uus)liberaalit, progressiivit (eng.: "progressives" ja myös "social justice"), kulttuurimarxismi, sekä tietenkin ilmiön vanhat termit "kommunismi" ja "marxismi" soveltuvat kuvaukseen osaltaan, vaikka em. tapaan niiden merkitys ei sovellu enää nykymaailman ilmiöiden kuvaamiseen sellaisenaan.

Mikä sitten olisi ns. oikeaa vasemmistolaisuutta?... Yksi tapa tarkastella sitä on esim. LaRouche-liikkeen ilmentämän platonilaisen maailmakuvan puitteissa ja tavoitteissa, joka länsimaissa on hyvin paljon korvautunut juuri em. valevasemmistolaisella mädätyksellä valeoppositioissa ja fasismin-imperialismin tukimuotoina.

Sellainen mädätys on tapahtunut esim. Yuri Bezmenovin kuvaaman (Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society (Complete) ) yhteiskunnallisen aivopesun tuloksena, ja on ollut mm. täällä Suomessakin viimeiset parikymmentä vuotta puolueparlamentarismin raameissa etenkin Vasemmiston, SDP:n ja osaltaan Vihreiden aivan keskeistä poliittista "sisältöä" - Tämä aivopesu on siis ollut valeoppositiollinen tuki ja turva perinteisen oikeiston taloususkonnolle ja imperialismille > fasismille.

Huomatkaa myös em. "Akkadin" videon lopussa esille otettu 80-luvun analyysinäyte juurikin Yuri Bezmenovilta, jonka analyysejä olen itse ottanut jo monta kertaa uudestaan esille Facebook-seinälläni > Tuossakin otoksessa kuvataan nykyisen maailmantilanteen luonnetta erittäin enteellisen tarkasti jo yli 30 vuotta sitten, ja syystäkin!

Onkin todella paradoksaalisen hassua ja kuvaavaa, kuinka länsieliitin ja valevasemmiston ko. pakkomielteiden ikeessä uus- / vaihtoehto-oikeistossa (alt-right) on alettu tekemään Trumpin, Nigel Faragen ja monen muun johdolla juuri sellaista politiikkaa, mikä olisi pitänyt olla aitovasemmiston politiikkaa > Nyt vasemmisto on pilannut pesänsä aivan tolkuttoman itsepetoksellisesti ja itsesaastuttavasti; jopa peruuttamattomasti?...

Tämänlainen vasemmiston tuhoaminen onkin varmasti ollut länsieliitin promotoiman valevasemmistolaisen aivopesun yksi keskeinen tavoite myös, ja se on onnistunut valitettavan hyvin!

Samalla tuo "neo-oikeisto" ja Trump sen kärkihahmona on nyt omimassa vasemmiston sisältöä omaan käyttöönsä, kun oikeistossa / konservatiivien parissa on tapahtunut sen verran omantunnon heräämistä ja valveutumista, ja se on toki parasta mahdollista politiikkaa näissä olosuhteissa toistaiseksi, kun vasemmisto on aivan sairas ja tuuliajolla NWO-eliitin pelinappulana.

Koska vasemmisto herää aivopesustaan, ja voisi jopa alkaa yhteistyöhön neo- / uusoikeiston kanssa ja jättää reaktiivisen vastakkainasettelunsa "natsien", "rasistien" yms. kuviteltujen vihollistensa kanssa pois??

>> Mikä muu olisikaan parhainta yhteiskuntaedistystä kuin neo-oikeiston ja platonilaisen neovasemmiston yhdessä läpiajattelema neorenessanssi!....

Joudummeko odottelemaan reaalipolitiikkaan platonilaista neovasemmistoa ikuisuuden?...
 

--- Seuraavanlainen esimerkki Suomen vasemmistoliiton priorisointitavasta politiikassaan ei ainakaan rohkaise tarvittavaan muutokseen >>

Li Andersson vastarintaliikkeestä: Hälytyskellojen pitäisi soida >> Marko Mjölnir Parkkolan FB-kommentti: "Tässä on vasemmistoliiton politiikka pähkinänkuoressaan näinä päivinä: Li on huolissaan lähes olemattoman äärioikeiston noususta. Hän näkee kolmannen valtakunnan nousevan joka nurkan takaa. Sellaiset asiat kuin sosiaali- ja terveyshuolto saavat nyt jäädä. Natsit on laitettava kuriin!".

Valevasemmistolaiset on siis aivopesty kuvittelemaan, että demokratian ja yhteishyvän perustana olevia kansallisvaltioperiaatteita globalisaation ja imperialismin tilalle vaativat ovat sitä ja tätä "ääriaineista", jotta länsieliitin NWO-projekti saisi etenemisrauhan tuollaisen turhan mekkaloinnin ja projisoinnin taustalla > Ja mikä nyt eskaloituu Trump-fobisena joukkoliikkeenä!...

 

--- Lopuksi muutama muu aiheeseen sopiva tietolähde kommenttieni kera >>

Liberals Should Stop Ranting And Seek Out Silent Trump Voters Like Me:

Siis kerrataan! > Pahasti sairaan valtamedian propaganda, valevasemmistolainen kulttuurimarxismi ja valveutumattomuus on harhauttanut ja aivopessyt ihmisiä aivan kieroon kuvittelemaan harhaisia viholliskuvakarikatyyrejä ja utopistisia skenaarioita, joissa hyökyy vainoharhaisuus, virheelliset fobiat, perehtymättömyys oikeisiin ongelmiin ja prosesseihin, idioottisen ryhmäpaineiset signaloinnit sekä tietenkin todella huonon poliittisen korrektiuden mukaan putkiaivoisesti ja irrationaalisesti näkeminen.

Ihmiset suhtautuvat tapahtumiin ja viesteihin moisessa maailmankuvavääristymässä pinnallisen ja leimaavan tunnustuksellisesti, missä älyllisyyden, analyysin, kokonaiskuvan ja ymmärryksen on korvannut vaarallisen kohtalokkaasti huono emotionaalinen reaktiivisuus ja tarkoituksellisen taktisesti ylhäältä (valtamediasta, virallisesta narratiivista ja koulutuksen normimoraalisesta harhasta päin) alaspäin kavennetun maailmankuvan muokattu mielenkontrolli.

Tuossa alla on kaksi hyvää pohdintaa ja pinnan alaisen paljastamista valevasemmistolaisen valveutumattomuuden ymmärtämiseksi >>
Hollywood Nobodies Demand Congress Block Trump In Video Tantrum » Alex Jones' Infowars: There's a war on for your mind! >> Maailmanhistorian huonoimmat häviäjät (ko. valevasemmisto osana muita imperialistisia ryhmiä) taas ja edelleen vauhdissa! - NWO-sidonnaista surkuhupaisuutta siis pahimmillaan. Ja kukapa muu rahaparoni on taas ja edelleen tämänkin ryhmän takana? - Oikein arvattu: George Soros!

Kaksi lainausta >> "An organization now known as ‘Humanity For Progress’ – formerly ‘Humanity For Hillary’ – is behind the two minute agitprop pi
ece directing viewers to sign a petition at MoveOn.org, a George Soros-funded consortium, and promoting the hashtag #StandUpForUs.

The cringeworthy video, produced by the radical Marxists at “progressive media” house Art Not War, features a cast of mostly unrecognizable non-entities pleading with Congress and other politicians to do everything in their power to thwart the incoming President’s “American First” policies.
" ja

"Every leftist fiction and tagline is covered in the script, with Trump and his supporters
being called the usual grab bag of now-impactless slurs: racist, sexist, xenophobe, bigot, homophobe, Islamophobe, anti-Semite, anti-poor – even “anti-worker” and “anti-environmental” characterizations are incorporated."
.


--- Aivan lopuksi varoittavaksi esimerkiksi tuoretta "anti-Trump" -reagointia Washingtonista >>

Protester screams in agony as Trump sworn in:

Noin hulluksi ja kouristuksen omaiseksi reagoinniksi se menee, kun tajunnan on täyttänyt todellisuuden kanssa hyvin vakavassa ristiriidassa oleva ideologia, jonka hurmoksellinen ja erittäin tunnustuksellinen sisältö ei pääsekään toteuttamaan tahtoaan käytännössä, vaan joutuu ulkoisten tapahtumien takia sisäisesti tuhoutumiskriisiin ja yrittää siitä aiheutuvaa tuskaa keinolla millä tahansa ulkoistaa ja kohdistaa, muttei pysty sisäistä tuhoutumistaan käsittelemään psykologisesti ollenkaan - Yleensä siis löytyy tuohon paranoidiseen reaktioon ko. ideologian piirissä leivottu viholliskuva, josta tulee sisäisen torjunnan projisointikohde.

Valtamedia, populaarikulttuuri ja yliopisto-opetus on valtavasti edesauttanut tämän prosessin syntymistä, kuten edellä havainnollistin!

Tämä valveutumattomuuden muoto on nyt näin paljastunut Donald Trumpin ansiosta, missä se kertoo mm. sen kuinka paljon monilla ihmisillä aito sivistys, informaation riittävä kattavuus ja sen laatu ovatkin jääneet hyvin vajaiksi ja vääristyneiksi - Trump-ilmiö on jäänyt heillä ymmärtämättä kuvatulla tavalla.

Trumpin roolin yksi heti hyvä puoli onkin se, kuinka nyt voidaan tunnistaa haitallisia ja vajaita ajattelutapoja aikaisempaa paljon paremmin, ja niihin voidaan kohdistaa lääkkeitä, kuten valistamisen ja psykologisen tervehdyttämisen metodeja.

Samalla se kertoo sen, miten länsimaissa näiden ideologioiden kehittelijät ja promotoijat ovat olleet kabinettien takaa hyvin katalia ja haitallisia operatiiveja > Heidän aikeidensa sisältö ja tarkoitus on paljastunut sekin aikaisempaa paremmin esille Trumpin roolin ansiosta!

Monday, January 16, 2017

Talven 2016-17 sää- ja luontovaiheita maisemavalokuvissani - Tammikuun alkupuolisko

Tässä tulee viimeinen osa runsaasta valokuvaamisestani poimittuja otoksia havainnollistamaan kuluvan talven sää- ja luontotilanteita Etelä-Suomessa tähän julkaisupäivään mennessä. 

Teemaksi olen siis valinnut maisemakuvat, ja olen jakanut ne nyt kokonaan esille tähän mennessä ilmenneen talven puitteissa kolmeen osaan kuukausittain. Julkaisin nämä kolme osaa melkein samalla kertaa, joista tänään maanantaina 16.1.2017 tämä on se viimeinen, ja kattaa tästä kuluvasta tammikuusta alkupuoliskon.

Edelliset osat ovat tässä > Talven 2016-17 sää- ja luontovaiheita maisemavalokuvissani - Marraskuu ja Talven 2016-17 sää- ja luontovaiheita maisemavalokuvissani - Joulukuu.

Olen kertonut alkuun lyhyesti kussakin osassa pääpiirteittäin tapahtuneet sääolot Etelä-Suomessa taustoitukseksi kuvilleni; kuvien ottopaikka ja -aika on ilmoitettu kunkin kuvan yhteydessä tarkemmin, ja kuvat on listattu lopussa kronologiseen järjestykseen ylimmän vanhimmasta alimman uusimpaan.


Tämän osan aivan loppuun laitan poikkeuksellisesti myös sääennustetta tuleville päiville / alkaneelle viikolle.

Tammikuun alkupuoliskon sääolot Etelä-Suomessa >> Uusi vuosi toi heti kylmenevän sään, mutta kuun kolmena ensimmäisenä päivänä lämpötilat laskivat aluksi hitaasti ja vaiheittain vaihdellen -1 ja -10 asteen välillä. Samalla uutta lumipeitettä tuli, mutta enimmäkseen vain vähän; eli yleensä muutamia senttejä ja meren äärellä paikoin vähän enemmän.

Koko muusta tähänastisesta talvesta poiketen sitten kuun 4. - 6. päivinä alueelle iski yllättäen ankara pakkasaalto, jolloin minimilämpötilat olivat kylmimmillään yleisesti -20 ja -30 asteen välillä; myös etelärannikolla oli monin paikoin -20 astetta kylmempää > Tässä on siihen liittynyt kylmimmän yön seurantakartoitukseni, josta pääsette pakkasaallon tarkempiin säätilannekuvauksiin: Talven 2016 - 2017 kylmin yö - Osa 1.

Pakkasaallon saapumisvaiheisiin kuului etelärannikolla paikoin hyvin sankkoja lumikuuroja jopa ukkosen kera; alla kuvissani laitoin näistä säävaiheista tarkempaa seurantakuvausta kattaen vuorokausia 3. ja 4.1.2017.

Tuo ankara pakkasaalto oli siis nopea poikkeus, jonka jälkeen sään yleiskuvaksi on tähän julkaisupäivään mennessä vakiintunut melko normaalit olosuhteet, missä heikot-kohtalaiset pakkaset ovat melko nopeaan tahtiin vuorotelleet suojasäiden ja lumisateiden kanssa; edelleen lumipeitekertymät ovat kuitenkin jääneet vähiin, jolloin enintään reilun 10 cm:n hankipaksuuksia on ollut. Etenkin etelärannikon tuntumassa myös ajoittaista sulamista on ollut melko paljon, mutta sulaminen ja sataminen yhteensä on pitänyt hangen ainakin joten kuten maassa.

Mainittakoon vielä, kuinka torstaina 12.1.2017 oli talven tähän mennessä myrskyisin päivä, kun lännestä lähestynyt matalapaine voimisti etelätuulia; samalla tuli sadealuettakin, mutta lumimyrskyolosuhteita ei tullutkaan lumisateen vähäisyyden takia. Itämerellä mitattiin kuitenkin jopa 14 m korkeita yksittäisiä aaltoja myrskyn puhallettua optimaalisesti merta pitkin pohjoiseen.


Seuraavaksi tammikuun 2017 alkupuoliskon maisemavalokuvia, joista 4 ensimmäistä esittävät koosteena Uudenvuodenyön ilotulitusta >>
Uudenvuoden ilotulitusta selkeässä säässä, osa 1 - kuvattuna Hämeenlinnan keskustassa lauantaina 31.12.2016 klo. 23:55.
Uudenvuoden ilotulitusta selkeässä säässä, osa 2 - kuvattuna Hämeenlinnan keskustassa lauantaina 31.12.2016 klo. 23:59.
Uudenvuoden ilotulitusta selkeässä säässä, osa 3 - kuvattuna Hämeenlinnan keskustassa sunnuntaina 1.1.2017 klo. 00:02.
Uudenvuoden ilotulitusta selkeässä säässä, osa 4 - kuvattuna Hämeenlinnan keskustassa sunnuntaina 1.1.2017 klo. 00:05.
Tasaisen ja puhtaan järvijään tilannetta Vanajavedellä edeltäneenä yönä pakastuneen sään jälkeen kuvattuna sunnuntaina 1.1.2017 Hämeenlinnassa Paasikiventien etelälaidalta eteläkaakkoon - Plussakelissä edellispäivänä tuo jää oli ollut vielä peilikirkas vesikalvon kera, mutta vesikalvon jäätyminen aiheutti pintakuvioinniksi hilseilevän ja arpisen näköistä vaikutelmaa. Lisäksi aavistus kuuraa tuli peitteeksi.
Tasaisen ja puhtaan järvijään tilannetta sula-aukkojen kera Vanajavedellä edeltäneenä yönä pakastuneen sään jälkeen kuvattuna sunnuntaina 1.1.2017 Hämeenlinnassa Lukiokadun ja Arvi Kariston kadun kulmasta itäkoilliseen kohti Varikonniemeä - Edellisosan viimeisenä valokuvana oli tämä sama näkymä edellispäivän plussakelissä; tässä vaiheessa pakastuminen oli huuruttanut peilijään mattaiseksi, mutta toisaalta avovesiaukot erottuivat tyyntyneissä tuulissa tasaisen tummina niiden pysyttyä vielä jäätymättä.
Kylmenemisen alkamista heikossa lumisateessa pienen lumikertymän jo tapahduttua, sekä kuvattuna maanantaina 2.1.2017 klo. 13:33 Hämeenlinnassa Paasikiventien etelälaidalta Vanajavedelle itäkaakkoon - Alempana on sama näkymä paksummalla lumipeitteellä 5 vuorokautta myöhemmin; tässä havainnollistuu se, kuinka hyvin vähäinenkin lumi valkaisee tasaisen järvijään heti kirkkaaksi, mutta samalla se lumi katoaa vielä vahvasti nurmikon korsien sekaan.
Ankaran pakkasaallon saapumisvaiheita pilvi- ja sääseurantana Espoon Leppäsillassa, ja kuvattuna kaakkoistaivaalle > Tilanne tiistaina 3.1.2017 klo. 13:19 - Suomenlahdelle oli muodostunut pieni ns. mesomatalapaine muutoin heikkotuulisissa oloissa, ja se syötti ko. paikalle kohtalaista-runsaahkoa lumikuurottelua, kuten kuvassa.
Ankaran pakkasaallon saapumisvaiheita pilvi- ja sääseurantana Espoon Leppäsillassa, ja kuvattuna kaakkoistaivaalle > Tilanne tiistaina 3.1.2017 klo. 15:01 - Sopivasti auringon laskun aikaan lumikuurottelu hellitti sen verran, että rakoillut pilvipeite mahdollisti kaunista ruskonäytelmää sadesameuden kera. Näiden kahden ensimmäisen seurantakuvan aikana lämpötila pysytteli -2 ja -5 asteen välillä.
Ankaran pakkasaallon saapumisvaiheita pilvi- ja sääseurantana Espoon Leppäsillassa, ja kuvattuna kaakkoistaivaalle > Tilanne tiistaina 3.1.2017 klo. 23:12 - Illan mittaan sää selkeni ajoittain kokonaankin, ja vielä tyynessä säässä se tarkoitti jääsumujen muodostumista kuvan tapaan ja lämpötila laski nopeahkosti -10 asteen vaiheille. Norjanmereltä kohti Baltiaa viiletti kuitenkin jo voimistunut matalapaine, jonka takia kaakkoistuulten alkaminen oli aivan käsillä.
Ankaran pakkasaallon saapumisvaiheita pilvi- ja sääseurantana Espoon Leppäsillassa, ja kuvattuna kaakkoistaivaalle > Tilanne keskiviikkona 4.1.2017 klo. 00:08 - Heti puolenyön kohdalta alkoikin hyvin nopea tapahtumasarja, kun merelle edellispäivän iltana jääneen mesomatalapaineen vanha lumikuurosysteemi alkoi palaamaan pian voimistuneissa kaakkoistuulissa mantereelle; tässä sen kuurorintama näkyi upeasti taivaanrannassa lähestymässä.
Ankaran pakkasaallon saapumisvaiheita pilvi- ja sääseurantana Espoon Leppäsillassa, ja kuvattuna kaakkoistaivaalle > Tilanne keskiviikkona 4.1.2017 klo. 00:22 - Mereltä mantereelle saapuessaan kuurorintama voimistui ja tässä kuvassa nähdään sen lumipyryseinämän saapuneen jo näkymän toiseen päähän. Kaakkoistuuli voimistui selvästi lisää minuuteissa tässä vaiheessa, kun 10 min aikaisemmin oli vielä tyyntä.
Ankaran pakkasaallon saapumisvaiheita pilvi- ja sääseurantana Espoon Leppäsillassa, ja kuvattuna kaakkoistaivaalle > Tilanne keskiviikkona 4.1.2017 klo. 00:29 - Lumipyryseinämän saavuttua sade tiheni erittäin sakeaksi sulkien yli 100 metrin etäisyydellä olleet kohteet pois näkyvistä. Samalla yksi salama iski lähellä aiheuttaen kesäisen oloisen räjähtävän jyrinän. Sateen alettua lämpötila nousi parissa minuutissa -10 asteen vaiheilta -3 asteen tienoille!
Ankaran pakkasaallon saapumisvaiheita pilvi- ja sääseurantana Espoon Leppäsillassa, ja kuvattuna kaakkoistaivaalle > Tilanne keskiviikkona 4.1.2017 klo. 1:52 - Tuo edelliskuvan tiheä ja ukkostava lumikuuro oli ohitse n. 5 minuutissa, ja sen jälkeen alkuyön tilanteeksi jäi vallitsemaan kumpukerrospilvisyys, kohtalainen-navakka kaakkoistuuli sekä hitaasti -3 asteen vaiheilta laskemaan taas alkanut lämpötila; kuvan oton jälkeen kohtalaista lumipyryä alkoi tulla lisää mereltä.
Ankaran pakkasaallon saapumisvaiheita pilvi- ja sääseurantana Espoon Leppäsillassa, ja kuvattuna kaakkoistaivaalle > Tilanne keskiviikkona 4.1.2017 klo. 10:44 - Matalapaineen saavuttua yöllä luoteesta Baltiaan alkoi tuuli voimistua lisää ja kääntyä yhä kylmemmälle idän-koillisen kantille; kuvassa kovapuuskainen ja pureva koillistuuli jo tuiskutti yöllä satanutta pakkaslunta tuolta katolta. Merellinen lumisade alkoi lakata, pilvet hajaantua hahtuvapilvivaiheen kautta ja iltapäivästä alkaen oli selkeää. Lämpötila oli kuvan tilanteessa laskemassa -10 asteen vaiheilla, ja illalla se oli jo -18 asteen paikkeilla.
Ankarasti kylmän ja selkeäsäisen pakkasaamun auringonvaloa kuvattuna torstaina 5.1.2017 klo. 9:57 Espoon Leppäsillassa - Edellä kuvatuissa ankaran pakkasen saapumisvaiheissa uutta lunta satoi 5 - 10 cm, joten reilun 10 cm:n lumipeite jäi maahan tälle alueelle torjumaan ankaran pakkasen vaikutuksia; paikoin sisämaassa ja läntisimmässä Suomessa lumipeite jäi hyvin vähiin, joka oli ongelma kasveille ja eläimille kovassa kylmyydessä.
Ankarasti kylmän ja selkeäsäisen pakkasiltapäivän auringonvaloa kuvattuna torstaina 5.1.2017 klo. 15:11 Espoon Leppävaaran keskustan liikenneterminaalissa - Edellisen kuvan tapaan suosikkiajankohtiani vuorokaudessa ovat auringon nousun ja laskun hetket, kun niihin liittyy kaunisvärisiä ruskovaiheita; tässä laskeva aurinko valaisi vielä Läkkitorin viereistä tornimaista asuinrakennusta.
Aamun sarastusta ankarassa pakkasessa (n. -26 astetta) ja selkeässä säässä kuvattuna perjantaina 6.1.2017 klo. 9:23 Hämeenlinnassa Citymarketin takana Vanajavedelle etelään - Ko. pakkasjakso lisäsi järvijäihin paksuutta 5 - 10 cm, joten paikoin jäänpaksuuksissa ylittyi talven ensimmäisen kerran 30 cm; kuvan ihmisen havainnollistamaan tapaan jäällä liikkuminen jalan alkoi mahdollistua turvallisemmin.
Keskipäivän auringonvaloa varjoineen ankarassa pakkasessa kuvattuna perjantaina 6.1.2017 klo. 11:59 Hämeenlinnan keskustassa kirkon kupeessa - Vaikka aurinko paistoi lähes täydeltä terältä lievän harsopilven läpi, niin lämpötila pysyi vielä itsepintaisesti hitusen -20 asteen kylmemmällä puolella; auringon lämmittävä vaikutus on siis vielä heikkoa ko. vuodenaikana.
Edeltäneen yön ja aamun säätä voimakkaasti lauhduttaneen lumipyryn synnyttämää lumikertymää kuvattuna lauantaina 7.1.2017 klo. 13:00 Hämeenlinnassa Paasikiventien etelälaidalta Vanajavedelle itäkaakkoon - Ylempänä on valokuva samasta näkymästä 5 vuorokautta aikaisemmin vähälumisena; tässä 5 - 10 cm:n paksuinen lumipeite havainnollisti, kuinka nurmikon korsien peityttyä hangen valööri tasapäistyi hyvin järvilumipeitteen suhteen.
Edeltäneen yön ja aamun säätä voimakkaasti lauhduttaneen lumipyryn synnyttämää lumikertymää alikulkutunnelissa kuvattuna lauantaina 7.1.2017 klo. 13:11 Hämeenlinnassa - Lumipyryn aikana vallitsi navakka-kovapuuskainen etelä-lounaistuuli, jonka takia tällainen etelä-pohjoissuuntainen tunneli täyttyi koko pituudeltaan tuulen ajamasta pakkaslumesta.
Lumihangen tilannetta juuri ennen voimakkaan sulamisen alkamista kuvattuna maanantaina 9.1.2017 klo. 14:02 Espoon Leppäsillassa - Kuvan keskellä etualalta taustalle sijaitsee oja, jonka uomaan kaksi eri lumipyryä täytti paljon lunta, vaikka oikealla peltokynnöksiä jäi vielä esille; ensimmäinen pyry oli se em. 4. päivän ankaran pakkasen tuoneet vaiheet, ja toinen tuo edellisissä kahdessa kuvassa mainittu lauhduttanut pyry. Kuvaussuunnan oltua länteen se 1. pyry täytti ojaa koillistuulessa oikealta vasemmalle ja 2. pyry etelä-lounaistuulissa vasemmalta oikealle.
Lumihangen tilannetta edelliseen kuvaan nähden samassa näkymässä tasan vuorokausi myöhemmin voimakkaan sulamisen alettua edeltäneenä iltana, ja kuvattuna tiistaina 10.1.2017 klo. 14:16 Espoon Leppäsillassa - Em. ankaran pakkasjakson jälkeen tämä oli ensimmäinen suojasäätilanne, ja n. +3 asteisena se havainnollisti taas pakkaslumena muodostuneen lumihangen sulamishelppoutta.
Lumihangen ja purovesistön tilannetta suojasäiden, lumisateiden ja pikkupakkasen vuoroteltua edeltäneinä päivinä, ja kuvattuna lauantaina 14.1.2017 klo. 13:49 Espoon Leppävaaran keskustan Leppäviidanpuistossa - Tuo em. säiden vaihtelu muutti jäljelle jääneet lumet hitaasti sulavaan jäiseen ja kovaan muotoon; lisäksi edellispäivänä satoi muutamia senttejä lisää suojalunta, ja kuvan tilanteessa oli vielä lievästi suojaa / nollakeliä. Huomatkaa myös sinisorsien jäljet.
Lumipeitteen ja lumikuorrutteiden tilannetta suojasäiden, lumisateiden ja pikkupakkasen vuoroteltua sisämaassakin, ja kuvattuna sunnuntaina 15.1.2017 klo. 11:08 Hämeenlinnassa Varikonniemen länsireunalla - Sisämaassa edeltäneen päivän suojalumisateista jäi puustoon suojaisille paikoille kuorrutetta sään pakastuttua kuvanottopäiväksi; ulompana havaitaan lumettomia puita, joka havainnollistaa hyvin sitä, kuinka nollan asteen lähellä tuulten erot eri paikoilla voivat ratkaista hyvin herkästi ja vaihtelevasti lumen varisemisen ja sulamisen tilanteita.
Lumipeitetilannetta ojavesistön kera kuvattuna sunnuntaina 15.1.2017 klo. 13:49 Hämeenlinnassa Tampereentien, Brahenkadun, moottoritien ja Niittykadun rajaamassa metsikössä - Pakkasten pysyminen heikkoina-kohtalaisina kuluneen viime viikon aikana tarkoitti sitä, että ojavesistöissä jäätymiskehitys oli olematonta tai hyvin vähäistä, eikä ns. hyydejäätä muodostunut, kuten esim. em. ankaran pakkasen aikana.

Tämän hetken pikkupakkasessa Hämeenlinnan lumipeite on siis nyt lievästi jäätyneessä muodossa vähäisten suojasäiden tapahduttua aikaisemmin viime viikolla. Espoossa puolestaan runsaammat ko. viikon suojasäät tekivät lumesta märempää ja siellä tämän hetkinen hanki on sisämaata paljon kovempaa ja jäisempää.

Kummallakin alueella lumipeitteen paksuus vaihtelee nyt 5 - 10 cm:n välillä, joten normaalia vähemmän on lunta ajankohtaan nähden. Järvijäät ovat tällä hetkellä keskimäärin 20 - 30 cm paksuja, ja paikoin enemmänkin; eli ne ovat normaaleja tai paikoin hieman sitä ohuempia. Merellä sen sijaan vallitsee normaalia paljon vähäisempi ja heikompi jäätilanne, koska kaikki näissä kolmessa maisemavalokuvaosassa kerrotut pakkasvaiheet kuluvana talvena ovat olleet yhtäältä niin lyhyitä kerrallaan, ja toisaalta voimakkaat tuulet ovat syntyneitä jäitä sitten helposti hajottaneet isojen aaltojen tähden - Niinpä esim. Suomenlahdella jäätä on nyt vain sisäsaaristossa ja sisälahdissa ulapan ollessa yhä kokonaan sulaa.

Lopuksi sääennustetta tuleville päiville / alkaneelle viikolle Etelä-Suomeen >> Tällä alkaneella viikolla 3 (16. - 22.1.2017) hyvin leuto sää on taas vallitsevaa ja viimeistään keskiviikosta alkaen suurimman osan aikaa lämpötilat voivat olla plussan puolella. Sateet jäävät kuitenkin vähiin.

Tilanteen aiheuttaa se, kun korkeapaine asettuu vahvasti Keski- ja Itä-Eurooppaan, ja samalla voimakasta matalapainetoimintaa suuntautuu Pohjois-Atlantilta Jäämerelle; matalapaineiden pohjoinen reitti tarkoittaa sitä, että enimmät sateet jäävät Pohjois-Suomeen, jolloin pikemminkin lumikertymien sijaan Etelä-Suomessa joudutaan taas katselemaan lumipeitteiden pois sulamista, ja näin etenkin etelärannikon tuntumassa ja lännessä - Tosin nythän lumipeite on aikaisempaa kovempaa ja jäisempää, jolloin sulaminen pysynee melko hillittynä; paljasta maata kuitenkin tulee esiin paljon. Samalla iljanteisuus lisääntyy entisestään toisin paikoin.

Tämänlainen tilanne näyttää siis jatkuvan koko viikon, mutta näillä näkymin seuraavalla viikolla 4 (23. - 29.1.2017) Atlantilta tulevien matalapaineiden reitissä saattaisi tapahtua osaksi eteläisemmällekin reitille siirtymistä / jonkin laista hajaantumista, joka tarkoittaisi ainakin ajoittain kylmempää sekä lisääntynyttä lumisateiden mahdollisuutta....