Saturday, August 31, 2013

Eskaloituva Syyria-kriisi ja Kolmannen maailmansodan uhka: Konfliktin eri osapuolien lausuntoja kokonaiskuvan havainnollistuksena

Tällä hetkellä Yhdysvallat on siis yhä enemmän uhkaamassa sotatoimilla Syyriaa, vaikka esim. Britannian hallitus joutui yllättäen luopumaan lännen sotaliittolaisuudestaan kansalaistensa ja parlamenttinsa vastustaessa sitä!

Tänä viikonloppuna otan erikseen esille edelleen jatkuvasta seurannastani (Lähi-idän kriisi, Syyria-konflikti ja suursodan uhka länsieliitin eskaloinnissa: Viikon 35 / 2013 seurantakooste) pari - kolme tilannetta hyvin kuvaavaa / taustoittavaa juttua. Tässä ensimmäisenä Infowars-mediasta otan esittelyyn jutun, johon on koottu 25 lainausta liittyen alkamaisillaan olevaan länsihyökkäykseen Syyriaa vastaan.

Ne lainaukset ovat tähän konfliktiin sisältyvien eri osapuolien lausuntoja, kritiikkejä ja uhkauksia, jotka maalaavat yhdessä napakasti ja lyhyen ytimekkäästi kokonaiskuvaa tilanteeseen liittyvistä (geo)poliittisista seikoista >> Kuten: Länsieliitin asiamiesten ja nukkehallitsijoiden (mm. juuri Barack Obama) tekopyhyys, valehtelu, sotarikollisuus ja maanpetostelu, valveutuneiden ihmisten kritiikki ja tuomiot sellaista vastaan, Lähi-idän osapuolien agressiiviset vastalauseet näille länsieliittijohtoisille sota-agendoille, geopoliittisen kokonaistilanteen räjähdysherkkyys, tämän länsiagendan seinähulluus tässä kokonaisuudessa jne.

Ota ko. Infowars-jutusta omaan lainausesittelyyn ko. luetellut 25 kohtaa ja olen suomentanut ne punaisella fontilla kunkin lainatun kohdan perään. Antaa niiden puhua nyt puolestaan ja jatkan huomenna sunnuntaina toisilla erikoispoiminnoilla... >>


25 Quotes About The Coming War With Syria That Every American Should See - August 30th, 2013:

Lainaukset ja suomennokset:

1. Barack Obama, during an interview with Charlie Savage on December 20, 2007: “The President does not have power under the Constitution to unilaterally authorize a military attack in a situation that does not involve stopping an actual or imminent threat to the nation.” >> Presidentillä ei ole valtaa määrätä yksipuolisesti sotilasiskua tilanteessa, missä ei ole olemassa tarvetta pysäyttää todellista tai välitöntä uhkaa valtiota vastaan.

2. Joe Biden, during a television interview in 2007: “The president has no constitutional authority … to take this nation to war … unless we’re attacked or unless there is proof we are about to be attacked.  And if he does, if he does, I would move to impeach him.” >> Presidentillä ei ole perustuslaillista käskyvaltaa saattaa valtiotamme sotaan. ... Paitsi, jos meitä vastaan hyökätään tai on olemassa todisteet välittömästä hyökkäyksestä. Ja jos hän niin tekee, niin minä laittaisin liikkeelle virkasyytteen häntä vastaan.

3. U.S. Representative Ted Poe: “Mr. President, you must call Congress back from recess immediately to take a vote on a military strike on Syria. Assad may have crossed a red line but that does not give you the authority to redline the Constitution.” >> Herra presidentti, teidän tulee kutsua kongressi koolle kesätauolta välittömästi äänestämään sotilasiskusta Syyriaan. Assad on ehkä ylittänyt punaisen rajan, mutta se ei anna teille käskyvaltaa punaviivata perustuslakia.

4. U.S. Representative Kurt Schrader: “I see no convincing evidence that this is an imminent threat to the United States of America.” >> En näe mitään vakuuttavaa todistetta siitä, että tämä on välitön uhka Yhdysvaltoja kohtaan.

5. U.S. Representative Barbara Lee: “While we understand that as commander-in-chief you have a constitutional obligation to protect our national interests from direct attack, Congress has the constitutional obligation and power to approve military force, even if the United States or its direct interests (such as its embassies) have not been attacked or threatened with an attack.” >>  Ymmärtäessämme sen, että te armeijan ylipäällikkönä olette perustuslaillisesti oikeutettu suojaamaan maamme intressejä suoralta hyökkäykseltä, niin kongressilla on perustuslaillinen oikeus ja valta hyväksyä sotilaallisen voiman käytöstä, vaikka Yhdysvallat ja sen suorat intressit (Kuten sen suurlähetystöt) eivät olisi hyökkäyksen tai hyökkäysuhan kohteena.

6. The New York Times: “American officials said Wednesday there was no ‘smoking gun’ that directly links President Bashar al-Assad to the attack, and they tried to lower expectations about the public intelligence presentation.” >> Yhdysvaltalaiset virkamiehet sanoivat keskiviikkona, että ei ole olemassa "savuavaa asetta" joka linkittää presidentti Bashar al-Assadin iskuun, ja he yrittivät vähentää odotuksia julkistettavia tiedustelutietoja kohtaan.

7. U.S. Senator Rand Paul: “The war in Syria has no clear national security connection to the United States and victory by either side will not necessarily bring in to power people friendly to the United States.” >> Syyrian sodalla ei ole selvää kansallista turvallisuusyhteyttä Yhdysvaltoihin ja jomman kumman puolen voitto ei välttämättä tuo valtaan Yhdysvalloille ystävällisiä ihmisiä.

8. U.S. Senator Tim Kaine: “I definitely believe there needs to be a vote.” >> Uskon ehdottomasti, että äänestys on toteutettava.

9. Donald Rumsfeld: “There really hasn’t been any indication from the administration as to what our national interest is with respect to this particular situation.” >> Hallinnon taholta ei ole ollut merkkiäkään siitä, mitkä ovat meidän kansalliset intressit tätä tilannetta koskien.

10. Robert Fisk: “If Barack Obama decides to attack the Syrian regime, he has ensured – for the very first time in history – that the United States will be on the same side as al-Qa’ida.” >> Jos Obama päättää hyökätä Syyrian hallintoa vastaan, varmistaa hän - Ihka ensimmäistä kertaa historiassa - että Yhdysvallat tulee samalle puolelle Al-Qaidan kanssa.

11. Former congressman Dennis Kucinich: “So what, we’re about to become al-Qaeda’s air force now?” >> Siis mitä, onko meistä nyt tulossa Al-Qaidan ilmavoimat?

12. Syrian Foreign Minister Walid Muallem: “We have two options: either to surrender, or to defend ourselves with the means at our disposal. The second choice is the best: we will defend ourselves.” >> Meillä on kaksi vaihtoehtoa: joko antautua tai puolustaa itseämme määräysvallassamme olevilla keinoilla. Toinen vaihtoehto on paras: me puolustaudumme.

13. A Syrian Army officer: “We have more than 8,000 suicide martyrs within the Syrian army, ready to carry out martyrdom operations at any moment to stop the Americans and the British. I myself am ready to blow myself up against US aircraft carriers to stop them attacking Syria and its people.” >> Syyrian armeijassa meillä on yli 8000 itsemurhamartyyria valmiina martyyrillisiin operaatioihin hetkellä millä hyvänsä pysäyttääkseen amerikkalaiset ja britit. Minä itse olen valmis räjäyttämään itseni USA:n lentotukialuksia vastaan pysäyttääkseni heidät iskemästä Syyriaa ja sen kansaa vastaan.

14. Khalaf Muftah, a senior Ba’ath Party official: “We have strategic weapons and we’re capable of responding.” >> Meillä on strategisia aseita ja meillä on kyky vastaiskuun.

15. An anonymous senior Hezbollah source: “A large-scale Western strike on Syria will plunge Lebanon virtually and immediately into the inferno of a war with Israel.” >> Laajamittainen länsimaiden isku Syyriaan syöksee Libanonin välittömästi infernaaliseen sotaan Israelin kanssa.

16. Ali Larjiani, the speaker of the Iranian parliament: “…the country which has been destroyed by the terrorists during the past two years will not sustain so much damage as the warmongers will receive in this war.” >> ...maa, joka on ollut terroristien hajottamana viimeiset kaksi vuotta, ei kärsi niin paljon tuhoa kuin mitä sodanlietsojat tulevat kokemaan tässä sodassa.

17. Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei: “Starting this fire will be like a spark in a large store of gunpowder, with unclear and unspecified outcomes and consequences” >> Tämän tulen sytyttäminen on kuin kipinä isossa ruutitynnyrissä kera epäselvien ja epämääräisten lopputulemien ja seurausten.

18. General Mohammad Ali Jafari, chief of Iran’s Revolutionary Guards: (an attack on Syria) “means the immediate destruction of Israel.” >> Isku Syyriaan merkitsee välitöntä Israelin tuhoa.

19. Israeli President Shimon Peres: “Israel is not and has not been involved in the civil war in Syria, but if they try to hurt us, we will respond with full force.” >> Israel ei ole eikä ole ollut osallisena Syyrian sisällissodassa, mutta jos he yrittävät satuttaa meitä, niin me vastaamme täydellä voimalla.

20. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu: “We are not part of the civil war in Syria, but if we identify any attempt whatsoever to harm us, we will respond and we will respond in strength.” >> Me emme ole osallisia Syyrian sisällissodassa, mutta jos me havaitsemme mitä tahansa uhkaa meitä vastaan, niin me vastaamme ja vastaamme voimalla.

21. The Jerusalem Post: “The lines between Hezbollah and the Syrian regime are so blurred that Israel will hold Damascus responsible if Hezbollah bombards Israel in the coming days, Israeli officials indicated on Wednesday.” >> Israelin virkamiehet osoittivat, että linja Hizbollahin ja Syyrian hallinnon välillä on niin sumea, että Israel pitää Damascosta vastuussa Hizbollahin pommittaessa Israelia lähipäivinä.

22. Ron Paul: “The danger of escalation with Russia is very high” >> Vaara eskalaatioon Venäjän kanssa on erittäin suuri.

23. Pat Buchanan: “The sole beneficiary of this apparent use of poison gas against civilians in rebel-held territory appears to be the rebels, who have long sought to have us come in and fight their war.” >> Ainoa hyötyjä tästä ilmeisestä myrkkykaasuiskusta siviilejä vastaan kapinallisten hallussa olleella alueella näyttävät olevan kapinalliset, jotka ovat pitkään pyrkineet saamaan Yhdysvallat osallistumaan sotaansa.

24. Retired U.S. General James Mattis: “We have no moral obligation to do the impossible and harm our children’s future because we think we just have to do something.” >> Meillä ei ole moraalista velvollisuutta tehdä mahdotonta ja vahingoittaa lastemme tulevaisuutta, koska ajattelemme, että meidän on tehtävä jotain.

25. Syrian refugee Um Ahmad: “Isn’t it enough, all the violence and fighting that we already have in the country, now America wants to bomb us, too?” >> Eikö ole tarpeeksi kaikki se väkivalta mikä meidän maassamme jo on, mutta nyt amerikka haluaa lisäksi pommittaa meitä?


Lopuksi muistutus tilanteeseen liittyvästä mielenilmauksesta ensi viikon torstaina! >> Suomi sotaa vastaan: 'Näpit irti Syyriasta!' - Mielenosoitus eduskuntatalolla to 5.9. klo 20.

Thursday, August 29, 2013

Viikon 34 sää vuonna 2013: Pääosin poutaa ja normaalia lämpimämpää; ma ja to sateita ja viikonlopun viileys öisin korostunutta (Päivitetty!)

Yleiskuvaus viikon 34 - 2013 säästä Etelä-Suomeen: Jakson sää oli lämpöoloiltaan alussa vielä tavanomaista lämpimämpi, mutta viikonloppuna oli viileämpää. Maanantai oli nopeavaihteluisena osaksi sateinen, mutta myös lämpimin; ennen lännestä tulleita rintamasateita ma yö - aamu oli vielä erittäin lämmin ja kostea. Sitten to saakka vallitsi kuivempi ja heikkotuulinen länsivirtaus ja Baltiasta ajoittain ulottuneiden yläpilviharsojen vaihtelevapilvinen sekä öisinkin yhä varsin lämmin kesäsää. Torstaina kylmä rintama ylitti alueen luoteesta kuurottaisine sateineen ja viikon ainoine paikallisine ukkosineen. Sen myötä ennen lännestä tullutta korkeapainetta perjantain pohjoistuuli muutti ilmamassan viikonlopuksi viileämmäksi kumpupilvisessä säässä. La ja su olivat sitten aurinkoisempia ja heikkotuulisia Fennoskandian korkeapaineessa. Etenkin sisämaassa yölämpötilat olivat tyynessä ja kuivailmaisessa säässä kuitenkin alhaisia pe - su; ensimmäisen kerran pitkään aikaan minimilämpötilat olivat n. +5 astetta, vaikka päivälämpötiloissa palattiin pe tilapäisten alle +20 asteen lukemien jälkeen yli +20 asteen lukemiin. Hallaa ulottui pe-la yönä eteläisimmillään Pohjanmaalle. Terminen kesä jatkui silti tukevasti edelleen, vaikka hieman syyskesäisempää ilmaa tulikin loppuviikolla maistiaisiksi.

Euroopan mittakaavassa hellekesää pysyi vielä aluksi Itä-Euroopassa ja melko laajasti Länsi-Venäjällä; yli +30 asteen lukemiin päästiin kuitenkin enää lähinnä vain Mustanmeren länsipuolella. Välimeren helteet olivat tosin vielä kuumuushuipentumassa viikon alussa; Espanjan - Portugalin eteläosissa oli aluksi yli +40 astetta! Manner-Euroopassa länsiosat olivat aluksi normaalikesäisiä, mutta ke - to hellettä palasi sinnekin Britteinsaarten eteläosia myöten uuden korkeapaineen kera. Loppuviikolla suursäätilassa tapahtui selkeä muutos; pe korkeapaine vahvistui aluksi Skandinaviaan ja sitten se jäi yhä vahvempana koko Fennoskandiaan. Tämän myötä Länsi-Venäjän pohjoisosissa voimistuneiden matalapaineiden jälkipuolella Vienanmeren ja Uralin välille alkoi purkautua Jäämereltä laajasti ensimmäinen syksyisen viileä pohjoisvirtaus. Atlantin matalapaineiden reitti suuntasi Islannin yli Jäämerelle, mutta yksi osakeskus siirtyi Britteinsaarten yli kaakkoon pe - su ja päätti Länsi-Euroopan helteen; viikon loppuun mennessä hellettä jäi enää vain Välimerelle ja Mustanmeren - Kaspianmeren lähialueille.

Syksyn ruskaa alkoi jo ilmenemään monin paikoin kirkkaina väreinä viikon mittaan Pohjois-Lapissa, Kuolanniemimaalla ja Vienanmeren - Uralin välillä Jäämeren läheisillä alueilla. Tällä kuluvalla viikolla 35 etenkin tuolla Venäjän alueella ruska on etenemässä selvästi eteen päin etelämpänäkin ja Lapissakin laajemmin.

Euroopan mittakaavassa em. tilanteet ilmenivät tarkemmin näin: Wetter3 -arkisto A ja Wetter3 -arkisto B (Esim. valinnat "Niederschlagstaerke und -form" ja "2 m Temperatur" tuovat tuttuja sääkarttatyyppejä).

Maanantai 19.8.2013: Itä-Euroopasta Länsi-Venäjälle ulottui korkeapaine, jonka alueella oli helteistä ja etenkin Mustanmeren länsipuolella vielä erittäin kuumaa. Islannin tienoilta Norjanmerelle ulottui laajan ja voimakkaan matalapaineen keskusalue, jossa oli useita osakeskuksia. Siihen liittyen kylmä okluusiorintama ylitti lännestä Suomen ja karkoitti hyvin lämpimän ja kostean ilmamassan Venäjälle. Manner-Euroopassa liikkui pieni matalapaine ukkosineen kohti Baltiaa. Tarkastelualueella ennen rintaman ylitystä yöllä - aamulla oli hyvin utuista ja laajasti muodostui sumupilvikantta. Rintaman ylityksessä esiintyi rankkaa kuurottaista sadetta ilman ukkosta; jo aamulla lännessä sekä aamupäivän - alkuiltapäivän aikana idässä. Heti rintamasateiden ylityksen jälkeen utu ja sumupilvikansi hälvenivät nopeasti ja jäljelle jäi etääntyvää rintaman takaosan verho- ja hahtuvapilvilauttaa. Sitten iltapäivän aikana esiintyi hajanaisesti kumpu- ja kumpukerrospilviä, mutta illalla selkeni lähes kokonaan lukuun ottamatta hajanaisia untuvapilvilauttoja. Lounais-etelätuuli voimistui ennen rintamaa kohtalaiseksi - navakaksi, mutta rintaman jälkeen tuulet kääntyivät pian länteen ja olivat loppupäivän enimmäkseen heikkoja. Yölämpötila oli enimmäkseen jopa +16 ja +19 asteen välillä; lämpimintä etelärannikolla ja lounaassa. Päivälämpötila oli +20 asteen vaiheilla; viimeiseksi poutaantuneessa itäkolkassa vähän alle. Loppuillalla oli edeltänyttä yötä viileämpää vajaan +15 asteen lukemineen.

Tiistai 20.8.2013: Mustanmeren tienoilta koilliseen jäi ulottumaan vielä hellekorkeapainetta; kuuminta yhä Mustanmeren länsipuolella. Helleilmamassan luoteisreunalla Baltiaan tuli manner-Euroopasta pieni matalapaine pullistaen etelä-kaakkoispuolista hellettä rajannutta rintamasysteemiä etelästä takaisin kohti Suomea. Toinen korkeapaine vahvistui Britteinsaarten - Ranskan tienoille ja Islannin - Norjanmeren matalapaine heikkeni vähän. Tarkastelualueella yöllä oli paikoin usvaa. Baltiasta käsin ulottui etenkin etelärannikolle koko päivän untuva- ja harsopilviä lauttoina ja vyöhykkeinä; aurinko kuulsi kuitenkin niiden läpi. Lisäksi iltapäivällä sisämaassa esiintyi kumpupilviä osittain lauttaantuneina. Länsi-lounaistuulet olivat heikkoja; illalla oli enimmäkseen tyyntä. Yölämpötila oli sisämaassa +10 ja +14 asteen välillä ja etelärannikolla +15 asteen vaiheilla. Päivälämpötila oli +20 ja +23 asteen välillä.

Keskiviikko 21.8.2013: Länsi-Eurooppaan vahvistunut uusi korkeapaine siirtyi idemmäksi, toi uutta hellettä ja alkoi vähän sulautua Mustanmeren pohjoispuolelle jääneeseen hellekorkeapaineeseen. Norjanmeren matalapaine siirtyi vähitellen Jäämerelle ja sen kierrättämä uusi kylmä rintama saapui luoteesta Skandinaviaan ja Lappiin; läheni illalla Etelä-Suomea. Baltiassa kehittynyt pieni matalapaine helleilman rajalla siirtyi rintamasysteemeineen Venäjälle ja siirsi hellettä kaakommaksi. Tarkastelualueella Baltiasta ulottunut yläpilviharso velloi yöllä näyttävästi kuutamon edessä, mutta alkoi vetäytyä itään ja kaakkoon pois aamun ja aamupäivän aikana; vähän hajanaista untuvapilvilauttailua jäi silti jäljelle. Lisäksi sisämaassa oli taas iltapäivällä kumpupilvisyyttä. Illalla oli vähän aikaa lähes selkeää, mutta em. uuden rintaman etummaiset yläpilviharsot alkoivat saapua luoteesta. Aluksi oli tyyntä - lähes tyyntä, mutta iltapäivällä länsituulet vallitsivat heikkoina. Illalla oli taas tyynempää. Yölämpötila oli sisämaassa +10 asteen vaiheilla - vähän yli ja etelärannikolla +12 ja +15 asteen välillä. Päivälämpötila oli +20 ja +23 asteen välillä.

Torstai 22.8.2013: Mustanmeren hellekorkeapaine heikkeni ja manner-Euroopassa olleen korkeapaineen painopiste alkoi siirtyä Norjan länsireunalle edellisiltana muodostuneen korkeapaineen suuntaan; illalla se korkeapaine vahvistui Skandinaviaan. Länsi-Euroopassa jatkui helle. Jäämerelle siirtyneen matalapaineen kierrättämä kylmä rintama ylitti päivän aikana luoteesta Etelä-Suomea ja sen koillispäässä Länsi-Venäjän pohjoisosissa matalapainetoiminta voimistui. Läntinen matalapainetoiminta pysyi Britteinsaarten länsipuolella, vaikka itse saarilla oli epävakainen alue edellisillasta alkaen. Tarkastelualueella em. rintaman verho-sadepilvisyys kattoi aamuun mennessä taivaan yleisesti ja kuurottaisia sateita tuli aamupäivällä - iltapäivällä monin paikoin; osa sateista oli rankkoja ukkosen kera. Yksittäisillä paikoilla ei satanut ja aurinko pilkisti välillä. Illalla rintamapilvisyys hajaantui etelään, mutta yksittäisiä uusia sadekuuroja syntyi vielä ennen auringon laskua pulleista kumpupilvistä; puoleen yöhön mennessä selkeni kokonaan. Aluksi oli enimmäkseen tyyntä - länsituulet olivat heikkoja. Rintaman ylityksen myötä luoteis-pohjoistuulet voimistuivat ajoittain kohtalaisiksi iltapäivästä alkaen. Yölämpötila oli +10 ja +15 asteen välillä; leudointa etelärannikolla. Päivälämpötila oli +20 asteen vaiheilla.

Perjantai 23.8.2013: Korkeapaine oli vahvistunut Skandinaviaan ja se alkoi päivän aikana entisestään vahvistuen siirtyä enemmän Suomen päälle. Matalapainetta oli Vienanmeren itäpuolella syöttäen länsipuolellaan viileää ilmaa Jäämereltä osin Suomeen ja etenkin Venäjälle. Atlantin matalapainetoiminnasta tuli Islantiin uusi voimakas matalapaineen osakeskus ja se toi rintamasysteemin Britteinsaarille lännestä. Mustanmeren pohjoispuolen hellealue pieneni yhä, mutta Länsi-Euroopassa jatkui vielä helle. Tarkastelualueella yöllä - aamulla oli kokonaan selkeää kuulaan kirkkaassa viileämmässä ilmamassassa. Iltapäivällä syntyi ohuita kumpupilviä, jotka lipuivat tuulten mukana sisämaasta merellekin ja lauttaantuivat vähän. Illalla selkeni muutoin, mutta hajanaista untuvapilvilauttailua saapui pohjoisesta. Pohjoistuulet olivat heikkoja - etenkin iltapäivällä kohtalaisia. Illalla tyyntyi lännestä alkaen lähes kokonaan. Yölämpötila oli sisämaassa +6 ja +10 asteen välillä ja etelärannikolla +10 ja +14 asteen välillä. Päivälämpötila jäi +17 ja +20 asteen välille.

Lauantai 24.8.2013: Korkeapaine jäi aloilleen Fennoskandiaan. Sen pohjoispuolella Jäämereltä siirtyi uusi voimakas matalapaine kohti Uralia tuoden yhä syksyisemmän koleaa säätä Vienanmeren itäpuolelle; osa sen rintamasysteemeistä ulottui Lappiin. Islannin tienoille jäi matalapaine ja siitä alkoi irrota eteläkaakkoon Britteinsaarten yli osakeskus rintamasysteemeineen ja kuuro-ukkossateineen päättäen Länsi-Euroopan helteen. Tarkastelualueella oli lähes selkeää; pohjoisesta ajelehti alkupäivällä hajanaista untuvapilvilauttailua, mutta illalla se väheni ja lopulta poistui. Iltapäivällä oli lisäksi hyvin vähäistä ohutta kumpupilveä sisämaapainotteisesti. Ilma oli kuulaan kirkasta. Tuulet olivat pääasiassa hyvin heikkoja ja tyyntä oli etenkin yöllä - aamulla ja illalla; iltapäivällä pohjoisen ja idän väliset tuulet olivat selvimpiä eteläisimmissä osissa. Yölämpötila oli etelärannikolla +10 asteen vaiheilla ja sisämaassa +4 ja +8 asteen välillä; paikallista hallaa kurkotti eteläisimmillään Pohjanmaalle. Päivälämpötila oli +20 asteen vaiheilla; idässä viileintä.

Sunnuntai 25.8.2013: Korkeapaine pysyi yhä paikoillaan Fennoskandiassa, mutta illalla se alkoi venyä itä-länsisuunnassa. Uralille jäi matalapaine kierrättämään Venäjälle Jäämereltä yhä laajemmin syksyisen viileää ilmaa; hellettä sinnitteli vielä Mustanmeren äärellä. Voimakas matalapainetoiminta pysyi reitillä Islannin länsipuolelta Jäämerelle. Britteinsaaria ylittänyt toinen matalapaine matkasi sateineen ja ukkosineen manner-Euroopassa kaakkoon kohti keskistä Välimerta. Tarkastelualueella sää oli laajoilla alueilla täysin selkeää ja kuulaan kirkasta; vain illalla alkoi ilmaantua vähäisiä untuvapilvilauttoja. Tuulet olivat yöllä - aamulla ja loppuillalla tyyniä, mutta aamupäivän ja illansuun välillä pohjoisen ja idän välisiä heikkoja tuulia virisi ajoittain. Yölämpötila oli etelärannikolla taas +10 asteen vaiheilla ja sisämaassa +5 ja +8 asteen välillä; hallanvaara oli Pohjanmaalla nyt vähäisempi. Päivälämpötila oli +19 ja +22 asteen välillä; lämpimintä lounaassa.

Alkaneen viikon 35 sääennuste Etelä-Suomeen (Päivitetty!): Viikkoa on kulunut taas jo torstaihin saakka, joten ma - to on jo toteutunutta säätä; se on kuitenkin ollut lähes täysin sellaista, kuten viime viikkosääraporttini ennusteessa arvioin eli vähäpilvisen aurinkoista ja normaalia lämpimämpää loppukesää. Tarkemmat sen ajan kuvaukset teen seuraavassa viikkosääraportissa, joten seuraavaksi ennustetta tästä hetkestä eteen päin.

Alkuviikolta jatkunutta korkeapaineen jonoa on vallinnut tänään Länsi-Euroopasta Baltian yli Venäjälle. Matalapaineiden reitti on ollut Islannin tienoolta Jäämerelle Lappia hipoen. Korkeapaine on kuitenkin jo heikkenemässä Baltian kohdilla ja lännessä se asettuu loppuviikoksi Britteinsaarten länsi-lounaisreunalle vahvistuen siellä. Tämä alkaa päästää jatkossa lännestä matalapainetoimintaa Fennoskandiaan ja tarkastelualueelle >>

Tänään torstaina Pohjois-Itämerelle ja Baltiaan on tullut pienen matalapaineen kera jo epävakaista säätä, josta on ulottunut runsasta yläpilvisyyttä tarkastelualueellekin. Tämä epävakaisempi alue ulottuu huomenna pe etenkin etelärannikolle; pilvisyys on runsasta ja kuurosateita voi tulla jo yöstä alkaen mahdollisesti ukkosenkin kera. Yölämpötila on +10 asteen molemmin puolin; leudointa etelärannikolla. Päivälämpötila jää sateisimmilla paikoilla +15 asteen vaiheille ja muutoin päästään lähes +20 asteeseen. Tuulet ovat heikkoja.

Lauantaina matalapainejonoa on jo muodostunut enemmän Skandinaviasta itäkaakkoon Suomen lounaiskulmaa hipoen ja kuurosateinen epävakaisuus jatkuu. Aurinkoakin tosin pilkahtelee välillä. Ilmamassa on yhä melko lämmintä; yölämpötilat ovat yleensä reilussa +10 asteessa ja päivällä poutahetkillä on mahdollisuudet +20 asteen lähelle. Sunnuntaina näyttää lännestä tulevan voimakkaampi matalapaine Etelä-Suomen yli, jolloin runsaammat sateet ovat mahdollisia ja silloin päivälämpötilat jäävät lauantaita alemmiksi. Näissä viikonlopun sateissa voi olla sekä la että su seassa ukkosta etenkin meren äärellä.

Ensi viikon 36 alkupuolella matalapaineet näyttäisivät ottavan taas pohjoisempaa reittiä Jäämerelle, kun tuo em. Britteinsaarten länsireunan korkeapaine alkaisi siirtymään idemmäksi Eurooppaan. Se tietäisi manner-Eurooppaan vielä jopa uutta hellettä ja tänne Suomeenkin voisi kesäistä lämpöä ulottua lounaistuulilla jossakin vaiheessa, mutta toisaalta Fennoskandia säilynee epävakaisena lännestä tulevien rintamien kera. Tästä teen kuitenkin vielä sunnuntaina tarkennuksen...

Euroopan mittakaavassa tämän kuluneen viikon 35 alussa Länsi-Venäjän pohjoisosat saivat siis jo ensimmäisen syksyisen tuulahduksen halloineen ja paikoin jopa yöpakkasineen. Manner-Euroopassa lämpeni alkuviikolla uudestaan helteen rajamaille ja Fennoskandiassakin oli yhä laajasti hyvin kesäistä; pääosa helteistä on kuitenkin pysynyt enää lähinnä vain Välimerellä ja vähän Mustanmeren - Kaspianmeren pohjoispuolilla. Nyttemmin myös Länsi-Venäjän pohjoisosissa on silti ollut kesäisempää Jäämeren läheisiä osia lukuun ottamatta ja sama jatkuu viikon lopunkin, joskin osittain on epävakaistakin.

Manner-Euroopassa puolestaan viilenee vähän tänä viikonloppuna, kun tuo Britteinsaarten länsireunan korkeapaine kierrättää pohjoispuolitseen länsiluoteesta mereistä ilmamassaa sinne Fennoskandiaan tulevan matalapainetoiminnan avustuksella. Ensi viikolla 36 siellä olisi tosiaan vuorossa uusi loppukesäinen helleaalto...

Päivitys sunnuntaina 1.9.2013 klo. 20:45: Sääennuste on pitänyt varsin hyvin paikkansa; tosin pe ja la sateet jäivät varsin vähäisiksi kuuroiksi, vaikka Suomenlahdella ukkosteli paikoin kumpanakin päivänä. Tänään sunnuntaina toisaalta okludoituvan rintaman mukana tuli alkupäiväpainotteisesti hyvinkin rankkoja kuurottaisia sateita paikoin ukkosten kera, joista aiheutui paikoin äkkitulvimista mm. taajamissa.

Alkavalla viikolla 36 on toteutumassa aikaisemmassa ennusteessa nähty skenario melko hyvin. Aluksi kuitenkin huomenna maanantaina Etelä-Skandinaviassa muodostuva uusi matalapaineen osakeskus siirtyy Etelä-Suomea viistäen Baltian yli itäkaakkoon. Se runsastuttaa pilvisyyttä uudelleen ja etenkin etelärannikon tuntumaan voi taas ulottua hetken aikaa sateita. Yölämpötila on +10 asteen vaiheilla ja päivälämpötila on +15 asteen vaiheilla - vähän yli; lämpimintä poutaisimmilla alueilla.

Sitten tuo matalapaine siirtyy Mustanmeren pohjoispuolelle, missä se näyttää jäävän pyörimään paikalleen useaksi päiväksi. Samalla korkeapaine on asettumassa lännestä manner-Euroopan kautta Suomen eteläpuolelle tuoden länsikauttaan mukanaan kesäisen lämmintä ilmaa ja manner-Eurooppaan tosiaan vielä uuden helleaallon >>

Tiistaina vaikuttaa vielä em. matalapaineen jälkipuolen pohjois-koillisvirtaus, mutta se ei ehdi tuomaan kovin viileää ilmaa, kunnes jo keskiviikkona manner-Euroopan korkeapaineesta ulottuu vahva selänne Suomeen ja uusi lämpöaalto kehittyy; ti - ke pilvisyys on vaihtelevaa ja lämpötila on öisin yhä enimmäkseen n. +10 astetta ja päivisin +16 ja +19 asteen välillä.

Sitten to - pe aikana korkeapaine venyisi pitkulaiseksi ulottuen Itä-Euroopasta Suomen kautta Vienanmeren itäpuolelle; lounaisvirtauksessa vähäpilvisen aurinkoisessa poutasäässä päivälämpötilat voivat kohota +20 asteen vaiheille ja öisin on yhä n. +10 astetta; leudointa rannikolla.

Viikonloppuna la - su Pohjois-Atlantin matalapaineet saattavat alkaa vaikuttaa taas enemmän, mutta niiden kulkureitti olisi vielä varsin pohjoinen ja lähinnä Lappi olisi saamassa niistä osansa. Melko lämmin sää näyttäisi yhä jatkuvan ja halloista ei olisi mitään vaaraa... Lisää ennusteita seuraavassa viikkosääraportissa.

Lopuksi vielä arvioita syksyn etenemisestä lähipäiville Euroopan mittakaavassa; oikeastaan ainoa paikka syksyn etenemiselle tulee alkavalla viikolla 36 olemaan Vienanmeren ja Uralin välinen alue, jossa viilenee taas tuon em. matalapaineen asettuessa Mustanmeren pohjoispuolelle. Ko. syksyalueella alkaa esiintyä yöpakkasia ja sieltä viileyttä kiilautuu kapeasti etelään Suomen itäpuolella tuon em. matalapaineen länsi-luoteisreunalla. Sen sijaan Lappiinkin saadaan em. lämpöaaltoa kunnolla ja syksyn eteneminen / alkaminen viivästyy siellä.

Sääennusteisiin lähteenä on mm.: Weatheronline, Expert Charts.
 
Luontohavaintoja viikolta 34 - 2013: Normaalia lämpimämmät säät kirittivät kasvukautta jo noin 3 viikkoa edelle normaalista ajankohdan aikataulusta. Sen mukaan >>

Pietaryrtti (Tanacetum vulgare), rantakukka (Lythrum salicaria) ja pujo (Artemisia vulgaris) olivat jo lähes kaikilta kasvustoiltaan lopettaneet kukintansa, mutta varsinkin rantakukka alkoi paikoin kukkimaan uudestaan hyvinkin runsaasti lisähaaroista; näin etenkin etelärannikon tuntumassa, jossa edellisviikolla palautunut kuivuuden jälkeinen kosteus ilmeisesti edesauttoi sitä. Saunakukan (Tripleurospermum inodorum) uusintakukinta jatkui monin paikoin runsaana. Maitohorsman (Chamerion angustifolium) ennenaikainen kuihtuminen eteni yhä voimakkaampana; ruostesieniruskeaksi tai punaoranssisen ruskaisaksi muuttuneet kasvustot alkoivat olla pääosassa. Ennenaikainen kuihtuminen alkoi koskea sananjalkaakin (Pteridium aquilinum).

Puistoissa ja puutarhoissa nurmikoiden kasvu jatkui normaalin vihreänä ja nopeana. Pitkä poutajakso (Lukuun ottamatta torstain sataneita paikkoja) maanantaista tälle kuluvalle viikolle saakka ei enää juurikaan onnistunut aloittamaan kuivuusongelmia uudestaan edes nurmikoiden paahdepaikoilla, koska pimentyneiden öiden ja laskeneen auringonkaaren takia haihtuminen on jo huomattavasti vähentynyt.

Edeltäneen viikon 33 sateiden myötä sienien valtakausi alkoi nopeasti ja sammaletkin vihertyivät; nämäkin ovat hyötyneet vähentyneestä haihtumisesta tälle kuluvalle viikolle jatkuneessa poutasäässä. Esim. Espoon Tapiolassa nurmikoillekin on noussut paljon sieniä.

Puutarha- ja puistokukinnassa kukintaansa jatkoivat vielä loppusävytteisesti tarhapiiskuista (Solidago sp.) myöhäiset, kompassikukka (Silphium perfoliatum), monet päivänsilmät (Heliopsis sp.), kultapallo (Rudbeckia laciniata "Goldball"), japaninjaloangervot (Astilbe japonica hybr.) sekä jotkut myöhäiset nauhukset (Ligularia sp.), kuten soihtunauhus (Ligularia X hessei). Tuoksuasterin (Aster novae-angliae) kukinta sen sijaan runsastui selvästi. Komeaan kukintavaiheeseen oli tullut jo viikon kasvina esittelemäni jättiläisheinälaji >> Viikon 34 kasvivalokuva: Elefanttiheinä (Miscanthus sinensis).

Syyshortensian (Hydrangea paniculata "Grandiflora") kukinnassa vaaleanpunainen vaihe voimistui ja yleistyi selvästi. Pallohortensialla (Hydrangea arborescens "Grandiflora") puolestaan voimistui neuvottomissa kukissaan vihreät sävyt. Maakkian (Maackia amurensis) kukinta loppui vähitellen.

Hedelmäkypsymisessä myöhäisimmät mustaselja (Sambucus nigra) ja viinirypäleet (Vitis sp.) alkoivat viimein kypsyttää marjojaan puolikypsään vaiheeseen. Suomenpihlaja (Sorbus hybrida), ruohoselja (Sambucus ebulus), marjaomenapensas (Malus toringo var. sargentii) ja myöhäiset orapihlajat (Crataegus sp.) kypsyttivät marjojaan puolikypsän ja täysikypsän välillä. Syysomenalajikkeiden (Malus sp.) satokausi jatkui vielä joidenkin lajikkeiden osalta. Myöhäiset luumut (Prunus sp.) alkoivat kypsyä.

Häilyvää esiruskaa esiintyi varhaisimmin ruskaantuvilla puilla ja pensailla samaan tapaan kuin edeltäneellä viikolla 33, mutta tällä kuluvalla viikolla 35 ruskan ensimmäisten etenemisten merkkejä on alkanut tulla näiden esiruskasävyjen vahvistumisina. Näin esim. ensimmäisen ruskavaiheen metsävaahteroilla (Acer platanoides), kaikilla villiviineillä (Parthenocissus sp.), joillakin pensasangervoilla (Spiraea sp.), pikkuherukalla (Ribes glandulosum), joillakin kotipihlajilla (Sorbus aucuparia) ja yksittäisillä tuomilla (Prunus padus). Punasaarnella (Fraxinus pennsylvanica) näkyi paikoin jo kirkastakin ruskasävyä. Etuaikainen kasvukausi on ehkäpä virittämässä ensimmäisiä kirkkaita ruskasävyjä vähän etuajassa, joka alkaa selvitä kunnolla syyskuun ensimmäisellä viikolla...

Härmän ja ruostesienien esiintymisessä ei tapahtunut merkittävää muutosta edellisviikkoon nähden; koivut (Betula sp.) säästyivät edelleen sellaiselta invaasiovaleruskalta, millaista ruostesienet tekivät edellisvuosina hyvin runsaasti jo elokuun lopussa. Istutetun puuston piirissä ruostesienivaurioita ilmeni sen sijaan edelleen joillakin paikoilla hyvin runsaasti metsävaahteralla (Acer platanoides) ja puistolehmuksella (Tilia X vulgaris); osa näistä metsävaahteroista oli varistunut siksi jopa jo alastomaksi!

Puistolehmuksen kirvaongelmat alkoivat kuitenkin jäädä jo taakse; uuden kirvanesteen kertyminen oli jo paljon vähentynyt; niinpä ennenaikaista ruskaantumista ei tullut siitä johtuen juurikaan enää lisää. Kirvanestemustuneita lehmuslehvästöjä säilyi kuitenkin yhä yleisesti.

Maaseudun peltoviljelyssä maanantain jälkeen alkanut poutasää torstain pientä sadekeskeytystä lukuun ottamatta palautti viimeisten viljojen puinnin kiireiseen loppuvaiheeseen. Samalla syksyllä tehtävät ns. syysviljojen (Ruis ja syysvehnä) kylvöt pääsivät kunnolla vauhtiin.

Maaperän kosteus on säilynyt jo syyskesäiseen tapaan varsin hyvin aurinkoisen poutaisesta säästä huolimatta, kun haihtuminen on vähentynyt ja öiden kastekosteus on lisääntynyt. Edeltäneen viikon 33 rankkasateista tullut liikamärkyys kuitenkin poistui. Vesistöissä jokien virtaamat olivat jo palautuneet normaaleiksi ja siinä ne suunnilleen pysyivät kuitenkin vähän laskien tämän kuluvan viikon aikana.

Vesistöjen pintavesilämpötiloissa järvien osalta lukemat pysyivät koko viikon noin +16 ja +19 asteen välillä varsin tasaisesti. Tällä kuluvalla viikolla 35 sama on pätenyt, mutta paikoin on päästy vielä +20 asteen vaiheillekin pitkässä lämpimässä poutasäässä. Suomenlahdellakin pintavesilämpötilat pysyivät varsin tasaisesti +16 ja +19 asteen välillä; sisälahdissa lämpimintä. Sama on jatkunut tällä kuluvalla viikolla 35. Jatkossa vesien viileneminen on hyvin hidasta normaalia lämpimämpänä jatkuvan sään ansiosta.

Luontohavaintoihin lähteinä ovat mm.: Siitepölytiedote, Itämeriportaalin meriveden pintalämpötilaennuste ja Ympäristö.fi:n pintavesien lämpötilat.

Tuesday, August 27, 2013

Janus Putkosen pääkirjoitus Verkkomediassa 27.8.2013: "Suursota hegemoniasta alkamassa: 'Talvisodan henki meitä auttakoon' "

"Tuomitkaa passiiviset johtajamme, jotka ovat antaneet tilanteen kehittyä nykyiseen uhkaansa - tuomitkaa ne, jotka tämän hulluuden ovat tänään käynnistämässä. Olkaa tuomioissa armottomia, lastenne, läheistenne takia.

Tuomitkaa propagandaa levittävät länsimediat, joita totuus ja valtaliittojen paljastetut tavoitteet eivät ole missään vaiheessa edes kiinnostaneet. Tuomitkaa kaikki valheet ja niiden levittäjät."!


Tuo yllä oleva lainaus on tänään tiistaina 27.8.2013 Janus Putkosen kirjoittamasta pääkirjoituksesta päätoimittamassaan Verkkomediassa. Päätin ottaa sen tässä erikseen näyttävästi esille, koska Janus Putkonen on Suomen varmaankin paras asiantuntija koskien Lähi-idän kriisiä ja Syyrian konfliktia. Hänellä on asioista nimenomaan tietoa ja näkemystä! Se on selkeänä kontrastina valtamediassa aivan liikaa vellovaan säälittävään propagandaan.

Poimin vielä alle hänen pääkirjoituksestaan suursodan uhkaista geopoliittista tilannetta erinomaisesti kiteyttävät yhteenvedot kirjoituksensa alusta. Jokainen sen sana on painoarvoltaan tärkeä toki myös muilta kirjoituksen osiltaan! >>

"Ystäväni, hyvät Verkkomedian lukijat. Jos ihmettä ei pian tapahdu, kauan varoiteltu suursota Lähi-idässä alkaa jo lähipäivien aikana. Tätä on odotettu, ja tästä laadin ensimmäiset kattavat varoitukset Verkkomediassa jo vuonna 2011. Ennakointini perustuu suunnitelmien tuntemiseen."

"Odotukseni mukaan tämän viikon perjantaina New Yorkin pörssin sulkeuduttua iskevät lännen sotakoneet Syyriaan käynnistäen kenties ihmiskunnan valheellisimman ja vaarallisiman sodan --- siis ikinä. Kyse on päivistä, ei enää viikosta tai kuukausista.

Verkkomedian tietokannassa on kerättynä pitävä dokumentaatio mm. siitä, että lännen tukemat terroristit suorittivat viime viikolla Syyriassa sarjassaan jo neljännen kemiallisten aseiden iskun viime joulukuun jälkeen. Siis jo neljännen!

Näiden tietojen takana seisovat useiden maiden ulkoministeriöt, tutkijat ja viranomaiset, jopa YK:n erityislähettiläät.

Me tiedämme, että lännen aseistamat ja palkkaamat terroristit ovat kauhistuttavien iskujen takana, eivätkä suinkaan Syyrian armeijan sotilaat tai maan hallinto - kyse ei siis ole luulosta tai uskosta vaan yksinkertaisesti - tiedosta.

Ja nyt, tällä valehyökkäyksen perusteella, hyökätään massiivisin alueelle kaikessa hiljaisuudessa keskitetyin sotavoimin suvereenia maata vastaan, jonka kansa ja armeija ovat urhoollisesti taistelleet palkkasotilaita vastaan jo yli kaksi vuotta. 

Syyrian kansan ja sen armeijan menestys ei ole sopinut Yhdysvalloille, Britannialle, Ranskalle, Italialle, Jordanialle, Israelille, Qatarille, Turkille ja Saudi-Arabialle, jotka ovat sitoutuneet vuonna 1999 julkistettuun "Project for the New American Century" -doktriiniin ja sen perusteella laadittuun sekä vuonna 2006 Israelissa USA:n toimesta julkistamaan "Project for The New Middle-East" -suunnitelmaan.

USA:n sotilasoperaatiot Syyriassa vallankumouksen toteuttamiseksi alkoi todistetusti vuonna 2007. Tilanne tänään Syyriassa on siis vuosien raivokkaan valloituspolitiikan tulosta. Ja me tiedämme sen.

Huomattavaa on, että tälle hegemonialle, globalismille, on antanut sitoumuksensa EU:n johdolla myös Suomen maanpetturihallinto. Päätavoite globalismilla on lännen hegemonia, yksi maailmanhallitus - New World Order.".

Lopuksi muutama osuva lukijakommentti >>

"Näyttöä Kiinan ja Venäjän imperiaalisista pyrkimyksistä ei ole nähtävissä. Vain Länsi riehuu eikä pysy tontillaan. Ja tappaa syyttömiä siviilejä oikein urakalla. Siksi tuntuukin oudolta, että sillä on puolustajia täälläkin. Sotahulluja siis, joita ei moninapainen maailma kiinnosta. Putinkin on täällä leimattu nwo agentiksi, vaikka ei sitä ole. Ei tietenkään voi olla kokonaan eri linjoilla ja olla tekemättä yhteistyötä myös globalistien kanssa, koska nykyisin kaikki on kytköksissä toisiinsa talouden kautta. Silti hän ajaa erilaista maailmaa kuin nämä nwo sionistipervertikot. Pitkässä juoksussa varmaan saakin näin jotain rakentavaa aikaan. Venäjällä on parempi tulevaisuus kuin meillä lännessä. Lisäksi Venäjä ja Kiina eivät ole yksin nwo tyranneja vastassa, vaan koko joukko muitakin maita löytyy ja se joukko koostuu paljon suuremmasta ihmismäärästä kuin länsimaat. Länsi rappeutuu hyvää vauhtia ja todellinen uusi maailmanjärjestys ei ole se, mitä nyt pieni pankkimafia ajaa. Ihmiskunta pystyy parempaan mutta tarvitaan aikaa."

"Minäkin kuvittelen nuorena poikana että kun Vietnamin sota saadaan loppumaan niin ihmiskunta on jo sen verran viisas ettei sellaista äyttömyyttä ja kauheutta enää kenenkään tarvitsisi kokea. Ja kuinka väärässä olinkaan!

Ilmeisesti rauhannobelisti-Obamankin täytyy näyttää olevansa mies - ja sehän ei USA:n presidenteiltä muuten onnistu kuin sotimalla."

"Jouluun mennessä on öljyhanat kiinni ja länsimaat kärvistelee pakkasessa kun Venäjä alkaa kiskoon kovempia kaasun hintoja.... Iran laittaa hormuzinsalmen kiinni. Tää tulee kolahtaan vielä pahemman kerran meillekin, miettikääpä sitä. Kaikki haaveet talouskasvusta ja elpymisestä voi unohtaa, illuusioiden aika alkaa olemaan ohi.".

Lähi-idän kriisi, Syyria-konflikti ja suursodan uhka länsieliitin eskaloinnissa: Viikon 35 / 2013 seurantakooste (Päivitetty loppuun)

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kriisissä viime viikolta alkanut eskalaatio Syyria-konfliktin pahentumisena on siis nostanut vakavasti suursodan riskiä. Tämä länsieliitin promotoima kriisin kovennus ja imperiaalinen painostus on johtamassa siihen, että tilanteen pysäyttäminen saati kääntäminen rauhaa kohti alkaa olla ihmeen varassa ja enää ei esim. kaltaisellani aktivistilla ole juuri mitään mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan.

Kuitenkin tässä vaiheessa on tehtävä kaikki voitava sen suhteen, että tämän kriisin eskaloitumisen todellisista syistä on kirjattava jälkipolville muistiin oikeaa aineistoa runsaasti vastoin länsieliitin valtamedian kautta valehtelemaansa propagandaa!

On koottava aineistoa tulevia sotkujen selvittelyitä ja moraalin palauttamisia varten, jotta kollektiivinen tietoisuus voi senkin kautta osaltaan joskus parantua ja jotta yhteiskuntarakennetta ja sosiaalisia konstruktioita voidaan alkaa joskus palauttamaan humaanille edistyksen tielle täällä länsimaissa ja Suomessakin.... Vaikka niille tulisi ajankohta vasta yli 100 vuoden kuluttua.

Oman osuuteni aloitan nyt ryhtymällä julkaisemaan seurantakoosteina toistaiseksi jatkuvana sarjana tämän ja kunkin tulevan viikon aikana vaihtoehtomedioissa tuotettua tietoa tästä kriisistä, sen syistä ja sen kehittymisestä. Keskeiset seurantamediat tätä varten ovat minulla edelleen Verkkomedia, Infowars ja LaRouche PAC, jotka kykenevät tuottamaan monipuolista materiaalia runsaasti joka päivä. Myös muita lähteitä tulee kyseeseen monipuolisesti.

Näitä tietoja vasten valitsen myös päivittäin valtamediasta härskeimmän / valheellisimman / tyrannisimman / pahuudellisimman / jne. propagandauutisen tai -artikkelin, joka kyseenalaistuu ja mitätöityy rajusti em. vaihtoehtomediatietojen toimesta.

Julkaisumetodinani on se, että kunkin viikon seurantaosaan kokoan kultakin päivältä ko. materiaaleja päivien päätteessä / seuraavana aamuna - päivänä. Sen mukaan kukin viikko-osa täydentyy valmiiksi sunnuntaiden osalta viikonvaihteissa. Ennen varsinaista tämän viikon seurantakoostetta tässä on liveseurantalinkki aiheen pariin >>

The Guardian -lehden liveseurantaa Syyria-kriisin kehittymisestä: Syria: US secretary John Kerry calls chemical attack 'cowardly crime' - live.

Uusi liveseurantalinkki! >> Syria 'chemical weapons' crisis: LIVE UPDATES.


LÄHI-IDÄN KRIISIN, SYYRIA-KONFLIKTIN JA SUURSODAN UHAN KEHITTYMISEN SEURANTAA:

Kontrastiksi ja kyseenalaistukseen päivän propagandistisin valtamediaväite >>

Maanantai 26.8.2013 ---> USA: Syyrian kaasuisku on anteeksiantamaton - "Meillä on lisätietoa".

Tiistai 27.8.2013 ---> A Veteran Saudi Power Player Works To Build Support to Topple Assad.

Keskiviikko 28.8.2013 ---> Obama: En ole tehnyt päätöstä Syyriasta.

Torstai 29.8.2013 ---> Pääkirjoitus: Venäjä on paljon vartijana Syyriassa.

Perjantai 30.8.2013 ---> Kerry paljasti Yhdysvaltojen todisteet Syyriaa vastaan - Obama vahvistaa täsmäiskut.

Lauantai 31.8.2013 ---> Obama hakee kongressin hyväksyntää Syyria-iskulle.

Sunnuntai 1.9.2013 ---> Aamulehti | Yhdysvaltain kongressi saa salaisen Syyria-selvityksen (Laittoman sodan julistus erittäin antihumaanien motiivien takia on tietenkin erittäin salaista).

Verkkomedia >>

Maanantai 26.8.2013 ---> Ulkomaan uutisia ja sähkeitä: Wikileaksin julkaisemat sähköpostit paljastavat lännen toimet Syyrian konfliktissa, Venezuelan presidentti: Yhdysvallat haluaa aloittaa kolmannen maailmansodan, Yhdysvallat torjui Syyrian hallinnon yhteistyötarjouksen: 'liian myöhäistä', YK-tarkastajien ajoneuvoa tulitettiin Syyriassa, Britannia valmistautuu iskemään Syyriaan ilman YK:n mandaattia, Britannia vaatii 'vakavia vastatoimia' Syyriassa, Israel odottaa Yhdysvaltojen hyökkäävän Syyriaan ja Colin Powell kehottaa Yhdysvaltoja peräytymään Syyrian konfliktista.

Tiistai 27.8.2013 ---> Suursota hegemoniasta alkamassa: 'Talvisodan henki meitä auttakoon'Syyria esitti lisää todisteita militanttien käyttämistä kemiallisista aseista, Odottaako Syyriaa Irakin kohtalo?, Länsimaat ja niiden arabiliittolaiset yksimielisyyteen hyökkäyksestä Syyriaan, Lavrov: Venäjä ei aio sotia kenenkään kanssa Syyrian vuoksi ja YK-tarkastajien ajoneuvoa tulitettiin Syyriassa.

Keskiviikko 28.8.2013 ---> Lavrov varoittaa hyökkäyksen Syyriaan vaarantavan koko Lähi-idän alueen, Syyria vaatii YK:ta tutkimaan jälleen kolmea terroristien suorittamaa kemiallisten aseiden iskua, USA:n joukot siirtyvät kohti Syyrian rajaa Jordaniassa, Turkki valmiina iskemään syyrialaiskohteisiin, Syyrian hallitus todisti syyttömyytensä kemiallisiin hyökkäyksiin, YK:n turvallisuusneuvoston Syyria-neuvottelut alkoivat New Yorkissa ja Israel siirtää ohjusjoukkoja Syyrian vastaiselle rajalle.

Torstai 29.8.2013 ---> Iranin vallankumouskaartin merivoimien komentaja varoittaa Yhdysvaltoja typeryyksistä, Kiina ja Venäjä vastustavat voiman käyttöä ja kehottavat pidättyvyyteen Syyriassa ja Venäjä voimistaa Välimeren laivastoaan.

Perjantai 30.8.2013 ---> Putin: Ei todisteita, että Syyrian hallitus olisi käyttänyt kemiallisia aseita, Britannia on vetäytynyt Syyria-pelistä, Iranille tarkoitetut S-300 ilmatorjuntaohjukset 'häipyivät olemattomiin' niiden valmistajalta, YK:n viranomainen: USA hyökkää Syyriaan sunnuntaina - Iran hylkäsi USA:n tarjouksen, Senaattori Paul: Obama ajaa Yhdysvaltoja suureen sotaan Venäjän kanssa Syyriassa, Kaksitoista Nato-maata kieltäytyi osallistumasta Syyrian operatioon, Kerryn puhe ei jättänyt spekulaatioille tilaa: Yhdysvallat aloittamassa Syyrian pommitukset, Venäjän laivasto valmiina aloittamaan evakuoinnit Syyriasta, Viranomaislähde: Yhdysvallat valmis hyökkäämään Syyriaan vaikka yksin, Ranskan armeija on valmiina iskemään Syyriaan, USA keskitti viidennen ohjuslaivan Syyrian edustalle ja Britannian parlamentti hylkäsi pääministeri Cameronin esityksen Syyrian vastaisista sotatoimista.

Lauantai 31.8.2013 ---> Maailma hullujen panttivankina, Hyökkäys Syyriassa alkaa - Presidentti Obama ilmoitti päätöksensä sotatoimista, Useimmat amerikkalaiset vastustavat Yhdysvaltojen interventiota Syyriaan, Ghoutassa haastatellut syyrialaiset: saudien aseistamat kapinalliset syyllisiä kemialliseen iskuun, Radio NWO Havaintoja - vieraana Verkkomedian Janus Putkonen - kuuntele erikoislähetys!, YK:n tarkastajat lähteneet maasta - Syyria odottaa hyökkäystä 'minä hetkenä tahansa', USA torppaa alueellaan Russia Today -uutiskanavaa ja Hizbollah: Vastaamme kaiken muotoiseen aggressioon Syyriaa vastaan.

Sunnuntai 1.9.2013 ---> Syyrian sota ja "aivokuollut" journalismi, Putin: Väitteet, että Syyrian hallinto olisi käyttänyt kemiallisia aseita, ovat 'täyttä hölynpölyä', Syyrian toissaviikkoisten kaasuiskujen tekijöinä ilmeisesti Saudi-Arabian tukemat ääriainekset, Obamalle myönnetty Nobelin rauhanpalkinto pitää peruuttaa, mikäli USA iskee Syyriaan - Pushkov, Yhdysvaltojen laivasto valmiina iskemään Syyriaan ja USA perui neuvottelun Venäjän ulkoministerin kanssa.

Infowars >>

Maanantai 26.8.2013 ---> Artikkeleita ja uutisia: Sec. State Kerry Prepares WMD Pretext Ahead of Syria Attack - August 26th, 2013History Repeats: CIA Docs Reveal US Aided Saddam’s Chemical Attacks - August 26th, 2013, Syria: We’ll Strike Israel If US Attacks - August 26th, 2013, Syrian Rebels Behind Sniper Attack on UN Inspectors? - August 26th, 2013, Reports: U.S.-led Rebels Sent into Syria Before Chemical Attack - August 26th, 2013, Senators: Bombing Syria “Responsibility of Civilized Nations Everywhere” - August 26th, 2013, Demand For Gas Masks in Israel Soars as Syria Attack Nears - August 26th, 2013, Top Dem: We Will Ignore Congress on Syria Attack - August 26th, 2013, 15 Signs That Obama Has Already Made The Decision To Go To War With Syria - August 26th, 2013, Justifying the Unjustifiable: US Uses Past Crimes to Legalize Future Ones - August 26th, 2013, Saudi/Qatar Invasion of Syria Could Dovetail Western Air Strikes - August 26th, 2013 ja Air Strikes on Syria “Within Days” - August 26th, 2013.

Maanantai 26.8.2013 ---> Videoita Alex Jones Channelista: McCain Crosses Syria's Red Line, Obama Busted Funding Secret Jihad Takeover, Did John Kerry Orchestrate The Chemical Weapons Attack in Syria?, Military React to Obama's Plan to Invade Syria, A Fire in The Mind, NWO to Phase in Dehumanization After The Industrialization ja Is Obama Orchestrating World War 3?.

Tiistai 27.8.2013 ---> Artikkeleita ja uutisia: Hypocrite Central: U.S., Britain and Israel have Used Chemical Weapons within the Last 10 Years - August 27th, 2013, Obama Pushes Nations Into World War 3 - August 27th, 2013, Obama Believes Following Constitution Counterproductive to Syria Attack Plan - August 27th, 2013, Saudis Threaten Russia With Olympic Terrorist Attacks Unless It Abandons Syria Support - August 27th, 2013, Assad: Syria Is A Sovereign Country Fighting al-Qaeda - August 27th, 2013, Americans’ 91% Opposition to Syrian War Insignificant to Technocrats - August 27th, 2013, In Your Face Miley Cyrus Soft Porn As Obama Prepares to Murder Syrians - August 27th, 2013, An Attack On Syria Would Be the Most Unpopular War Ever - August 27th, 2013, Obama’s Cruise Missile Attack Will Not Topple Assad - August 27th, 2013, US Attempts to Sabotage UN Chemical Weapons Investigation - August 27th, 2013, Skull and Bones Kerry Prime Suspect in Syria Attack - August 27th, 2013, Western Warplanes Begin Arriving In Cyprus - August 27th, 2013, Americans Would Rather Get a Root Canal or a Colonoscopy than Launch War Against Syria - August 27th, 2013, Evidence: Syria gas attack work of U.S. allies - August 27th, 2013 ja Inspectors In Syria Forbidden From Finding Out WHO Used Chemical Weapons, Only IF They Were Used - August 27th, 2013.

Tiistai 27.8.2013 ---> Videoita Alex Jones Channelista: Did John Kerry Orchestrate The Chemical Weapons Attack in Syria?, Americans More Interested in Miley Cyrus Than Syrian Crisis, 91% of Americans Don't Want War with Syria, Veterans Warn of Desperate Obama Starting Nuclear War, No Restraint on Washington's Criminality Will Lead to Nuclear War, Alex Pleads to America to Stop Syrian Invasion, WE'RE ON THE BRINK OF WW3 ja Video Proof U.S. Backed FSA Launched Chemical Attack!.

Keskiviikko 28.8.2013 ---> Artikkeleita ja uutisia: Syrians Scramble to Hide From Obama’s Humanitarian Love Bombs - August 28th, 2013, Syria: US Aided Terrorists in Chemical Attack, Europe Next - August 28th, 2013, Wall Street Journal: Whack al-Assad and His Family - August 28th, 2013, WW3? Syrian, Iranian Officials Say Israel Will Be “Set On Fire” If US Strikes - August 28th, 2013, Bombshell: Evidence Syrian Rebels Carried Out Gas Attack - August 28th, 2013, War Media Conjures Weapons of Mass Destruction Ahead of Obama’s Syria Attack - August 28th, 2013, Obama Ignores Congress on Approval For Syria Attack - August 28th, 2013, Intelligence Suggests Assad Not Behind Chemical Weapons Attack - August 28th, 2013, Syria War Will Empower Future Global Government - August 28th, 2013, 22 Reasons Why Starting World War 3 In The Middle East Is A Really Bad Idea - August 28th, 2013, Kucinich: Striking Syria Will Make U.S. Military ‘Al-Qaeda’s Air Force’ - August 28th, 2013, Saudis Threaten Russia With Olympic Terrorist Attacks Unless It Abandons Syria Support - August 28th, 2013, CONFIRMED: US Claims Against Syria – There is no Evidence - August 28th, 2013 ja Bombing Syria Will Only STRENGTHEN the Hardliners - August 28th, 2013.

Keskiviikko 28.8.2013 ---> Videoita Alex Jones Channelista: Syria: U.S. Aided Terrorists in Chemical Attack, Europe Next, Syria Warns Obama's FSA Will Strike Europe Next, Führer Obama to Attack Syria without Asking Congress ja Exposed: U.S. Helped Launch Syrian Chemical Attacks.

Torstai 29.8.2013 ---> Artikkeleita ja uutisia: Alternative Media Blocks Globalist Attempt to Launch WW3 - August 29th, 2013, Rand Paul Warns Obama Against Starting “Major War” With Russia - August 29th, 2013, Rand Paul: Obama Should Read Constitution to Avoid Allying with Al-Qaeda - August 29th, 2013, Intel Sources: Obama Is Stalling On Syria Strike To Make Deals With Putin - August 29th, 2013, Syria Attack: NY Times Advocates Violating International Law - August 29th, 2013, Report: US Attack On Syria to Begin Saturday - August 29th, 2013, Brzezinski: ‘Global Political Awakening’ Making Syrian War Difficult - August 29th, 2013, Obama’s Syria Attack Rationale Crumbles - August 29th, 2013, Russia Sends Warships to Mediterranean; Denies Syria Link - August 29th, 2013, Will War With Syria Cause The Price Of Oil To Explode Higher? - August 29th, 2013, Here’s What Candidate Obama Said About Military Intervention In 2007 - August 29th, 2013, These Two Maps Show Just How Much Western Power Is Surrounding Syria Right Now - August 29th, 2013, U.S. Admits It Has No Idea WHO Carried Out Syrian Chemical Weapons Attack - August 29th, 2013 ja Farage: UK govt keenest of all on Syria intervention, decision already made - August 29th, 2013.

Torstai 29.8.2013 ---> Videoita Alex Jones Channelista: Alternative Media Blocks World War 3, Will Obama Strike Syria This Saturday?The Mainstream Media Is Dead ja Syria: U.S. Aided Terrorists in Chemical Attack, Europe Next.

Perjantai 30.8.2013 ---> Artikkeleita ja uutisia: Video: Russell Brand Blasts Syrian War Disinformation - August 30th, 2013, Bombshell: Kerry Caught Using Fake Photos to Fuel Syrian War - August 30th, 2013, Kerry Lies About Number of Syrian Chemical War Dead - August 30th, 2013, Rebels Admit Responsibility for Chemical Weapons Attack - August 30th, 2013, Ron Paul: Syria Chemical Attack A ‘False Flag’ - August 30th, 2013, Shocking Story That Could Derail Attack on Syria - August 30th, 2013, 25 Quotes About The Coming War With Syria That Every American Should See - August 30th, 2013, Ron Paul: Why Are We On The Side Of Al-Qaeda In Syria? - August 30th, 2013, More than 150 Congress Members Demand Vote on Syria - August 30th, 2013, MP George Galloway Speaks Out Against Attack on Syria - August 30th, 2013, Following call with White House, lawmakers signal tepid approval for strike against Syria - August 30th, 2013 ja MINDS, NOT MINES: Why the real revolution is being achieved with consciousness, not bombs - August 30th, 2013.

Perjantai 30.8.2013 ---> Videoita Alex Jones Channelista: John Kerry's Arrogant Speech: We Can Do Whatever We WantSaudi-Supplied Rebels Behind Chemical Attack, Callers Sound Off on Obama's Lies to Invade Syria, Obama's Propaganda Blitz: More False Flags Need Before WW3, Obama in Panic Mode After FSA Chemical Attack Admission, Obama Backed Rebels Admit to Chemical Attack ja Russell Brand Blasts Syrian War Disinformation.

Lauantai 31.8.2013 ---> Artikkeleita ja uutisia: Obama Slapped Down by Congress on Syria Attack - August 31st, 2013, Under Colossal Global Backlash, Obama Holds Off on Syria Strike - August 31st, 2013, Pat Buchanan: Chemical Attack ‘Reeks Of False Flag Operation’ - August 31st, 2013, Obama’s Syria Attack: The Health of the Military Industrial Complex - August 31st, 2013, America Totally Discredited - August 31st, 2013, Syria expecting military strike ‘at any moment,’ says security official - August 31st, 2013, (Al-Qaeda Led) Syrian rebels plan raids to exploit Western strikes - August 31st, 2013, Who Benefits From A War Between The United States And Syria? - August 31st, 2013, Putin: US Chemical Weapons Claims “Utter Nonsense - August 31st, 2013, French Public Opposes War Against Syria - August 31st, 2013Experts: U.S. Case that Syrian Government Responsible for Chemical Weapons Is Weak - August 31st, 2013 ja Attack on Syria Could Start Tomorrow As UN Inspectors Leave - August 31st, 2013.

Lauantai 31.8.2013 ---> Videoita Alex Jones Channelista: False Flag Alert: Obama Is Cornered, SYRIA UPDATE: Chemical Weapons Used For False Flag Operations ja Obama Collapses: Will Seek Congressional Approval.

Sunnuntai 1.9.2013 ---> Artikkeleita ja uutisia:  Video: Salon Attacks Ron Paul, Infowars for Calling Out Syrian False Flag Attack - September 1st, 2013, GOP CONGRESSMAN: Military Members Keep Telling Me To Vote No On Syria - September 1st, 2013, Naval Officer: I Didn’t Join to Fight For Al-Qaeda - September 1st, 2013 ja Revealed: Britain sold nerve gas chemicals to Syria 10 months after war began - September 1st, 2013.

Sunnuntai 1.9.2013 ---> Videoita Alex Jones Channelista: Austinites Protest Syrian War Lies...

LaRouche PAC >>
 
Maanantai 26.8.2013 ---> Ajankohtaisia vanhempia dokumentteja: Feature Documentary: Ten Years Later ja Syria.
 
Maanantai 26.8.2013 ---> Uutisjuttuja: German Syria Expert Warns Against War on Government Radio ja Gen. Ivashov, Russian Anti-Globalist Leaders Issue Appeal against Syria Intervention.

Tiistai 27.8.2013 ---> Ajankohtainen vanhempi video: FROM THE ARCHIVE: Press Conference on Syria with Reps Walter Jones & Charles Rangel.

Tiistai 27.8.2013 ---> Uutisjuttuja: "Drinking More Koolaid: Where Is the Proof in Syria?'', Lavrov at Emergency Press Conference on Syria: West Is on a "Dangerous and Slippery Path", How Saudis Are Working Obama Over To Attack Syria.

Keskiviikko 28.8.2013 ---> Uutisjuttuja: Congress: Stop Thermonuclear War — Throw Obama Out, Pass Glass-Steagall!, No to western military action against Syria, Assad "Not So Stupid" as To Use Chemical Weapons Near Damascus, Says Syrian Kurdish Leader, British Parliament Recalled Early Over Syria Crisis, Syria and Iran: Automatic Escalation to World War III? , Top British Policy Leaders Against Syria Strike , U.S. Tolerated Iraqi Use of Chemical Weapons in the 1980's War with Iran , Pat Lang on the Evidence: "The Smoking Gun Comes From..."  ja Three Dozen Congressmen and Counting Demand a Vote Before Any Attack .

Torstai 29.8.2013 ---> Video: Kesha Rogers Statement on Syria.

Torstai 29.8.2013 ---> Uutisjuttuja: LaRouche: "No Military Action In Syria; Thermonuclear Danger Too Grave"Zepp-LaRouche: Intervention in Syria Could Lead to the Extermination of Civilization!, Russians Continue Offensive Against War, Hans Blix calls for UN Resolution Against the Use of CW and for Peace Negotiations, Obama Lies: Syria Rebels and Al Qaeda Do Have Chemical Weapons, State Department Declares U.S. To Be a Lawless Nation, Pre-war Disinformation Proliferates from London, Widespread Recognition that Syrian Intervention Threatens World War III ja Ferment In Congress Against Obama War Policy.

Perjantai 30.8.2013 ---> Lyndon LaRouchen webcast 30.8.2013: August 30th, 2013 Webcast.

Perjantai 30.8.2013 ---> Uutisjuttuja: Historic British Parliament Debate and Vote Rejects Syria Military Deployment, Russia Engages in Intense Diplomacy, Demands More Time for More Thorough Inspections, LaRouche's Warning against Attack on Syria Appears in Russia, Ukraine, Archbishops of Canterbury, Past and Present, Warn Military Action in Syria Could Lead to Regional War, More Former UK Military Leaders Oppose Syria Attacks, British and U.S. Military Against Syria Strike, Jack Straw Quotes General Dempsey in UK House of Commons Debate, Historic British Parliament Debate and Vote Rejects Syria Military Deployment, Virginia State Senator Black: "US Attack On Syria Is Immoral & Unjust", U.S. Didn't Just "Tolerate" Iraqi Chemical Attacks; Weapons Were Given to Saddam, Establishment Newspapers Dissent From Obama's Syria Airstrike Plans, General Barry McCaffrey Criticizes Plan for U.S. Attack Against Syria, Rep Barbara Lee & 53 House Co-signers Demand Obama Come to Congress Before Taking Action In Syria, Congressman Jones Warns of Obama Impeachment If U.S. Goes to War in Syria ja Obama White House Caught Flat-Footed by Three-Pronged Pushback Against War.

Lauantai 31.8.2013 ---> Neocon Charges Aug. 21 Chem Attack Was False Flag, Obama's Timetable for Launching War Was Set Back, Pat Buchanan Says an Attack on Syria Is an Impeachable Act, Congress Escalates Fight Against Obama's War Dictatorship, Obama Tells the British and Everyone Else: Screw You, We'll Go Ahead Without You ja LaRouche: Obama Has Walked into a Trap, and Is On the Path to Impeachment If He Launches an Attack on Syria.

Sunnuntai 1.9.2013 ---> Did Saudi Prince Bandar Give Chemical Weapons to the Syrian Opposition? ja Putin Ridicules Obama's Chemical Attack Claims.

Muita sekalaisia vaihtoehtomedialähteitä ja täydentäviä juttuja >>

Maanantai 26.8.2013 ---> Syria, Iran issue first explicit warning to Israel if US attacks, US incapable of entering new war in Syria: Iran cmdr., Israel Urges U.S. Response To Syria Attack, US gave Saddam blessing to use toxins against Iranians, Leaked Documents: U.S. Framed Syria in Chemical Weapons Attack, Tarkka-ampuja tulitti YK:n asetarkastajien autoa Syyriassa, Busted! U.S. Backs False Flag Chemical Attack in Syria!, Hysteria around chemical attack suits those who want military intervention in Syria - Lavrov, Snipers shoot at UN chemical inspectors in Syria – UN spokesman ja Video: FSA Militants with Gas Masks and Canisters . << Paksulla fontilla korostettu on erinomainen yhteenveto!

Tiistai 27.8.2013 ---> Bombing Syria won't make the blindest bit of difference, Tony Blair, UK govt keenest of all on Syria intervention, decision already made - Farage, Israeli intelligence seen as central to US case against Syria, Raportti: 20 ”jihadistimatkaajaa” lähti Suomesta Syyriaan, Muallem: Syria is a victim of chemical weapons, Saudi prince pushes US for Syria war, Video: FSA Militants with Gas Masks and Canisters, Syria, Iran issue first explicit warning to Israel if US attacks.

Keskiviikko 28.8.2013 ---> No Negotiation: China and Russia Walk Out of UN Security Council Meeting: "This Isn't An Exercise", Bennis: There is No Military Solution to Syria, British political rows could delay military action against Syria, Report: Syrian rebel forces trained by West are moving towards Damascus, Does Obama know he’s fighting on al-Qa’ida’s side?, Report: 20 injured in another chemical attack in Syria, Jaafari Says Syria Will Defend Itself, Security Council Failed to Adopt StrikesUK drafts resolution blaming Assad for ‘chemical weapons’ attack, Pro-Hezbollah sheikh warns U.S. interests at risk if Syria hit, Syria sends oil to 2-year high, $150 spike feared ja “No War With Syria” Rallies Happening This Saturday August 31 Worldwide.

Torstai 29.8.2013 ---> Ilta-sanomien pääkirjoitus kyynistä propagandaaObama should be stripped of his Nobel Peace prize if he starts Syria war, Britisih MPs vote on principle of intervention in Syria, Iran Rejects American Deal, Asserts Support to SyriaWorld mostly against launching strikes on Syria: Webster Tarpley, France: political solution the ultimate goal for Syria, UK: Syria war legal without UN approval, Does Obama know he’s fighting on al-Qa’ida’s side?, It’s Amazing How One Common Denominator in the Middle East Wars is Ignored : the Only nations left there with their Own Central Banks are Syria and IranRussia: West is acting in Muslim world like a ‘monkey with a grenade’, Why are Insurgents using Chemical Agents against Civilians in Syria?, No Negotiation: China and Russia Walk Out of UN Security Council Meeting: "This Isn't An Exercise", Obama ‘not yet made a decision’ on Syria as UK political rows stall intervention, Syrians vow to “burn America’s skies” on Obama’s Facebook ja George Galloway HEATED Speech British Parliament Debate On Military Action Against Syria. 8/29/2013.

Perjantai 30.8.2013 ---> Radio NWO Havaintoja 29.08.2013 erikoislähetys vieraana Janus PutkonenBBC News uses 'Iraq photo to illustrate Syrian massacre' - Telegraph, Truth About Danny Abdul-Dayem, Turkey opposition against Syria strike, Ron Paul: Al-Qaeda would benefit most from Syria chemical attack, 'The British aren't coming!': US media mock Cameron's failure to deliver on promise to back Obama in strikes against Syria, Ron Paul: Why Are We On The Side Of Al-Qaeda In Syria?, Iran-bound S-300 anti-aircraft systems ‘dismantled’ – Russia, Tamarod wants Syria-bound ships blocked from Suez | Egypt Independent, EXCLUSIVE: Syrians In Ghouta Claim Saudi-Supplied Rebels Behind Chemical Attack, Kova keskustelu Venäjällä: Jos Syyriaan isketään, Venäjän joukot Baltiaan!, The 4th Media » US-Israeli False Flag Gas Attack Unravels, Little Britain: The mouse that (finally) roared, ‘Sexual Jihad’ Fatwa Urges ‘Temporary Marriages’ for Syrian Rebels | CNS News ja Bandar, Zionist Lobby Partnering to Maneuver Obama into Prolonged War with Syria.

Lauantai 31.8.2013 ---> Obama decides US should attack SyriaWho Benefits From A War Between The United States And Syria?, Anti-Syria CW claims nonsense: Putin, 'Obama plays tough but has no plan B, no strategy for Syria', Protests in Yemen over possible Syria strike, International order be damned, Obama to seek Congress’s authorization on Syria strike, Iran, not Syria, is the West's real targetPeople in US and Australia protest against US strike on Syria ja Suojelisivatko risteilyohjukset Syyrian siviileitä? | Kansan Uutiset | Verkkolehti.

Sunnuntai 1.9.2013 ---> Obama's Syria gamble | World | DW.DE | 01.09.2013, Question For Obama In Congress: Can He Get The Vote On Syria? : NPR, Al-Azhar States Firm Opposition to US Strikes on Syria, UK to back Syria attack diplomatically, Protests Against Syrian War Developing Rapidly, Kerry’s Cozy Past with Assad, ‘He’s a Very Generous Man’, US Military Has Doubts About Syria StrikeSyria has 1,000 Ballistic Missiles Zeroed on Israeli Targets, George Galloway : The United States War Crimes throughout history, Putin Orders Massive Strike Against Saudi Arabia If West Attacks Syria, Syrian opposition ready for U.S. intervention, US stalls on Syria, upping pressure on Hollande, France, following US and UK, applies brakes on Syrian war rhetoric, Britain sold nerve gas chemicals to Syria 10 months after war began ja France's Former Foreign Minister: UK Government Prepared War in Syria Two Years Before 2011 Protests.

PS.: Viikkoseuranta on päivitetty käytännössä loppuun; pohdin jatkossa sitä, että jatkanko vielä viikon 36 osaltakin samanlaista seurantaa vai jätänkö jo homman sikseen... Joka tapauksessa seuranta päättyy, jos merkittävää kehitystä eskalaation poistumiseen tapahtuu tai jos sota alkaa; sodassahan ei ole mitään kiinnostavaa seurattavaa sinänsä. Vain siihen johtaneissa syissä on.