Monday, March 31, 2008

Kevään pitkä ja lämmin harppaus kevättyökauden alkajaisena - The long and warm stride of spring at the opening of the spring task period

Viikonloppuna Suomeen levisi odotettu lämmin ilmamassa etelästä ja tänään kevät näyttää todella kunnolla kaunista puoltaan lähes selkeässä säässä. Päivälämpötilat ovat kohonneet nyt ensimmäistä kertaa yli +10 asteen eteläisessä Suomessa. Paikoin jopa +12 ja +14 asteen välille sisämaassa (rannikkoa viilentää iltapäivisin tässä tilanteessa jo merituuli). Korkeimmat lämpötilat mitataan tyypillisesti jo lumesta vapautuneilla alueilla. Kaksi edellistä yötäkin ovat olleet melko leutoja lämpötilan jäätyä alimmillaan monin paikoin pari kolme astetta nollan yläpuolelle (etenkin rannikolla) jopa melko selkeässä säässä, kuten viime yönä.

Ennätysleuto talvi toi tähänkin tilanteeseen oman mausteensa, jota tämä kostean lämmin keskileveysasteiden ilmamassa on korostanut hyvin. Tähän ilmamassaan liittyy tyypillisesti tähän aikaan aamusumuja. Nyt ennätysula (normaalisti pitäisi olla vielä suurimmaksi osaksi jäässä) ja siten tavanomaista lämpimämpi meri aiheutti tänä aamuna syksylle tyypillisen sumutilanteen; sumua esiintyi sisämaassa voimakkaasti, mutta meren äärellä oli vain hieman utua. Normaalin talven jälkeen sumut olisivat etelärannikolla monissa tilanteissa jopa herkemmässä kuin sisämaassa alkukevään meren jääpeitteen takia. Joet ovat olleet edelleen pääosin sulia viime viikonkin aikana, mutta järvissä on ollut vielä yhtenäisiäkin jääpeitteitä. Virtaavissa paikoissa niissäkin on tosin ollut edelleen ajankohtaan nähden epätavanomaisen laajoja sula-alueita. Nyt järvienkin sulaminen on kiihtynyt hurjaan varaslähtöön; ennätysaikaisin sulaneita vesiä on odotettavissa.

Lämmin sää on jo sulattanut melkein kaiken viime viikon lumimyrskyn lumipeitteestä. Maa oli viime viikolla muutamia senttejä roudassa, mutta tämä lämpöaalto sulattaa maan kokonaan keskiviikoksi alueilta, joilla on jo nyt vain vähän lunta. Vain aamuiksi voi syntyä paikoin hyvin ohut jäätynyt maakerros pienten yöpakkasten takia, mutta tämä sulaa helposti pois jo ennen puoltapäivää. Tämä merkitsee nyt sulaa maata vaativien kevättöiden mahdollisuutta puutarhoissa - puistoissa ja arboretumprojektissani osittain jo tästä päivästä lähtien, kuten arvelin viime viikolla. Aion sen ansiosta aloittaa kunnollisen kevätkauden tästä viikosta. Todella aikainen aloitus!

Tällainen lämmin sää jatkuu keskiviikkoon asti, mutta sen jälkeen näyttää olevan tiedossa jonkin verran kylmenemistä. Ennusteet ovat vielä hieman epämääräisiä kylmenemisen voimakkuuden suhteen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että idässä oleva korkeapaine heikkenee ja Suomen pohjoispuolella vahvistuu toinen korkeapaine pakottaen lännessä muotoutuvat matalapaineet Suomen lounais - eteläpuolelle. Sen takia ilmavirtaus kääntyy keskiviikon jälkeen itään. Viikonlopuksi lounaaseen voimistuva matalapaine saattaa kuitenkin kääntää tuulia uudestaan lämpimämälle kaakon suunnalle, mutta samalla tulisi sateita. Uskon nyt siihen, että myös viikonloppuna päivälämpötilat pysyvät +5 asteen yläpuolella, yöpakkaset säilyvät hyvin vähäisinä ja mahdolliset sateet ovat pääasiassa vettä. Näin ollen kevään eteneminen ei enää pysähtyisi, vaan se korkeintaan vain hidastuisi hieman keskiviikon jälkeen... Nyt olemme osittain leudon talven ansiosta jopa 3 - 4 viikkoa edellä tavanomaisesta kevään vaiheesta, vaikka viime viikolla oli kylmää.

Päivitys klo. 23:30: Tämän päivän ylimmäksi lukemaksi Ilmatieteenlaitoksen mittauspaikoilla on varmistunut Porissa mitattu +12,7 astetta; Helsingin Sanomien uutinen. Katsoin juuri äsken tämän hetken lukemaa täällä Espoon Tapiolassa ja se on vielä huikeat +7 astetta, vaikka vähän aikaisemmin illalla ehti olla kylmempää; +4 astetta. Tuulten ja pilvisyyden vaihtelut vaikuttavat, mutta erikoisen lämmin yö olisi tulossa... Tässä on muuten taas yksi esimerkki ennätysleudon talven vaikutuksista; Suomen Merentutkimuslaitoksen mukaan Suomen merialueilla ei ole koskaan ollut tutkittuna aikana niin vähän jäätä kuin päättyneenä "talvena" ja ensimmäistä kertaa historiassa jäänmurtajat eivät tehneet päivääkään töitä Suomenlahdella ko. "talvena". Äärimmäisen jäättömät olosuhteet ilmenevät edelleen tästä. Normaalisti kevät alkaisi vasta nyt sulattaa kunnolla melkein kokonaan jäätyneitä meriä!During the weekend there spreaded the waited warm air mass into Finland from the south and today the spring is really showing its beautifull side properly in an almost clear weather. Afternoon temperatures have risen now over +10 C for the first time in southern Finland. Locally even between +12 C and +14 C in inland areas (during afternoons the coast is cooled at this situation by a sea breeze already). The highest temperatures are measured typically in the areas already freed from the snow. The two previous nights as well have been rather mild as temperatures have remained couple of degrees above zero C in many places (especially by the coast) even in a rather clear weather, like during the last night.

The record mild winter brought into this situation as well its own spice, which this humid and warm middle latitude air mass have been emphazising well. Morning fogs are relating typically with this air mass at this time of the year. Now the record unfrozen (it should be yet mostly frozen normally) and therefore warmer than usually sea caused this morning a fog situation typical for autumn; there appeared fog strongly in inland areas, but by the sea there was only a bit of haze. After a normal winter fog situations would be even more common in many cases by the coast than in inland areas due to the early spring icecover on the sea. Rivers have been mainly unfrozen during the last week as well, but there have been evenly layered icecovers as well on lakes. Though, on them in streaming water places there have been further unusually large unfrozen areas considering the time of the year. Now the melting of lakes as well has accelerated into a wild false start; there will be expected water areas to be unfrozen record early.

The warm weather have already melted almost all of the snowcover created by the last week's blizzard. The soil was frozen for few centimetres during last week, but this wave of warm air will melt the soil completely until wednesday from the areas, which have had already now only little of snow. There may form locally very thin frosty soil layers only for mornings due to minor night frosts, but this will melt easily away already before the noon. This means now a possibility of unfrozen soil required spring tasks in gardens - parks and in my arboretum project partly from today onwards already, like I estimated last week. Thanks to that, I will begin a proper spring period from this week. A really early start!

This kind of warm weather will continue to wednesday, but after that there seems to be in the forecast somewhat of colder weather. Forecasts are yet a bit unclear regarding the strength of the colder weather. At this moment the case appears to be, that a high pressure in the east will weaken and there will strengthen a second high pressure in the northern side of Finland as forcing the low pressures forming in the west to the southwestern - southern side of Finland. Due to that the air flow will turn to the east after wednesday. However, a low pressure strengthening to the southwestern side of Finland might be turning winds back to the warmer southeasterly direction, but there would be coming precipitation at the same time. I believe now to the fact, that during weekend as well afternoon temperatures will stay above +5 C, night frosts will remain very minor and the possible precipitation will come mainly as rain. This way the proceeding of the spring would not stop anymore, but it would at the most just slow down a bit after wednesday... Thanks partially to the mild winter we are now even 3 - 4 weeks ahead of an average proceeding phase of the spring, although it was cold last week.

Update at 11:30 PM: Today's highest reading at the measurement places of Finnish Meteorological Institute has been confirmed +12,7 C measured in Pori; the news (unfortunately only in finnish) by Helsingin Sanomat. I looked just a moment ago this moment's reading here at the district of Tapiola in Espoo and it is yet the astonishing +7 C, although earlier in the evening it had time to be colder; +4 C. Changes of winds and cloudiness are influencing, but there would be coming a specially warm night... By the way, here (unfortunately only in finnish) is again one example of the record mild winter's influences; according (unfortunately only in finnish) to the Finnish Institute of Marine Research there have never been so little ice on the finnish sea areas during the examined time (since 1720!) than during the ended "winter" and for the first time in history icebreakers didn't do work even a single day at The Gulf Of Finland during the "winter" in question. Extremely iceless conditions are appearing further from this. Normally spring would start to melt properly the almost completely frozen sea areas only now!

Sunday, March 30, 2008

Ensimmäisten kylvöjen esivalmisteluita, kevät 2008 - Pre-preparations of the first sowings, spring 2008Hedelmäkuorien poisto samettisumakin siemenistä - The removing of the fruit coats from the Staghorn Sumac seeds.Yllä oleva kuvapari kertoo tämän päivän puuhista siementeni kanssa. Alemmassa kuvassa on liotuksessa "isokohtalonpensas" (Clerodendrum trichotomum), kalukkipensas (Calycanthus floridus var. laevigatus) ja ”talventuoksupensas” (Chimonanthus praecox), jotka laitoin tänään liotukseen. Niiden kylvö tapahtuu 1 - 2 päivän kuluttua. Kellopensas (Enkianthus campanulatus) ei tarvitse liotusta, mutta kylvän sen samaan aikaan noiden muiden kanssa. Nämä lajit ovat hyvin talvenarkoja pensaita, jotka otan tässä vaiheessa kokeiluun. Jumaltenpuu (Ailanthus altissima) menee vielä kylmäkäsittelyyn tuon saman liotuksen jälkeen.

Ylemmässä kuvassa on samettisumakin (Rhus hirta) siementen esivalmisteluja niiden kuumavesiskarifiointia varten; kylvö tehdään heti sen jälkeen. Hieroin hedelmäkuoret sormieni välissä pois, mikä oli likaista hommaa, kuten kuvasta näkyy. Tässä linkissä on hyviä ohjeita skarifioinnista ja muistakin siementen esikäsittelyistä. Teen kuumavesiskarifioinnin ensimmäistä kertaa elämässäni ja odotan sitten jännityksellä tulosta kylvämisen jälkeen myöhemmin keväällä... Teen skarifioinnin ja kylvön samaan aikaan noiden ym. lajien kylvöjen kanssa.

Päivitin näihin siemenkuvasarjoihin (A B) em. toimenpiteet. Lisäsin myös siemenkuvat jumaltenpuusta ja samettisumakista sarjaan 1.The upper pair of photos is telling today's doings with my seeds. In the lower photo there are in the soaking Peanut Butter Shrub / Harlequin Glory Bower (Clerodendrum trichotomum), Sweet Shrub / Carolina Allspice / Strawberry Shrub / Bubby Bush (Calycanthus floridus var. laevigatus) and Wintersweet (Chimonanthus praecox), which I placed into the soaking today. Their sowing will happen in 1 - 2 days time. Redvein Enkianthus (Enkianthus campanulatus) doesn't need the soaking, but I will sow it at the same time with those others. These species are very winter sensitive shrubs (in Finland), which I take into an experimentation at this phase. Tree-of-heaven (Ailanthus altissima) will go yet to a cold treatment after that same soaking.

In the upper photo there are pre-preparations of Staghorn Sumac (Rhus hirta) seeds for their hot water scarification; the sowing is done immediately after that. I rubbed the fruit coats away between my fingers, which was a dirty job, as you can see from the photo. In this link there are good instructions about the scarification and other pre-treatments of the seeds. I am making the hot water scarification for the first time in my life and I will then wait the result after sowing with exitement later in the spring... I will make the scarification and the sowing at the same time with the sowings of those mentioned species.

I updated into these seed photo series (A B) the mentioned measures. I also added the photos of Tree-of-heaven and Staghorn Sumac seeds onto the series 1.

Kasvikuvia toukokuussa 2006; viikko 19 - Plant photos in May 2006; the week 19

Kasvivalokuvausprojektini kuvajulkaisussa on vuorossa toukokuun 2006 viikko 19. Tämä viikko sisältää vielä joitakin kuvia, jotka on julkaistu tässä blogissa tuona vuonna. Täysin uusien kuvien osuus on kuitenkin jo selvästi suurempi kuin edellisen viikon tapauksessa. Tuona keväänä kasvukausi oli melko lähellä tavanomaista etenemistahtiaan. Erikoisuutena kasvukauden vaiheessa oli muutaman päivän ero sisämaan (Hämeenlinna) ja etelärannikon (Helsinki) välillä; kasvukausi oli jäljessä etelärannikolla kylmän meren voimakkaan vaikutuksen takia.

It's the turn of the week 19 of May 2006 in my plant photography project's picture publishing. This week contains some photos, which have been published in this blog during that year. However, the portion of completely new photos is already clearly bigger than in the case of the previous week. During that spring the growing season was rather near an average proceeding pace. A special feature in the growing season's phase was the few day's worth of difference between the inland areas (Hämeenlinna) and the southern coast (Helsinki); the growing season was behind by the southern coast due to the strong influence of the cold sea.

Thursday, March 27, 2008

Vaahteroita lajikkeineen uuden ajan kasvienkäyttöä varten - Maples with their cultivars for the new era's plant use

Tässä on tuhti annos vaahteroita PlantenTuin Esveld -taimiston sivuja apuna käyttävässä esittelysarjassani. Japaninvaahteran (Acer palmatum) käsittelin jo kolmessa osassa (A B C), mutta sen lisäksi on paljon muitakin mielenkiintoisia lajeja uuden ajan kasvien käyttöä varten. Lajivalikoimasta löytyy kaikkea suurista puista pieniin pensaisiin. On olemassa jopa ainavihantia subtrooppisia ja trooppisia vaahteroita, mutta ne ovat Suomen oloihin kelpaamattomia lämmenneessä ilmastossakin.

Vaahterat tunnetaan erityisesti erinomaisista syysväreistään, mutta kaikille vuodenajoille löytyy paljon esteettistä kauneutta. Syysvärien lisäksi eräs merkittävä ominaisuus on rungon ja oksien kaarna, joka on erityisen näyttävä ns. uurrekaarna- / käärmekaarnavaahteroilla. Niitä on esitelty tuossa alla olevassa listassa runsaasti. Monilla lajeilla on myös näyttävä vihreästä poikkeava lehtien kevätväritys, mutta tässäkään nämä esittelyt eivät tuo esim. värien tarkkoja ajankohtia esille. Omakohtaista tutkittavaa olisi paljon tässäkin. Kukinta on joillakin lajeilla näyttävä (kukkaterttujen muodot ovat erittäin vaihtelevia) ja tunnusomaiset hedelmät ovat melkein joka lajilla hyvin kauniita jokaisissa kasvuvaiheissaan.

Laitoin tuohon listaan niitä lajeja ja lajikkeita, jotka ovat Suomessa enemmän tai vähemmän tuntemattomia ja jotka eivät ole kasvivalokuvausprojektissani. Esittelen tässä myös tuttujen lajien tuntemattomia - vähän tunnettuja lajikkeita. Olkaa siis hyvä! Pistäkääpä taimistoviljelijät näitäkin ankaraan harkintaan kokeiluja varten, sillä monilajisuus tulee olemaan tulevaisuudessa (ilmastonmuutos) tärkeä osa viheraluesuunnittelua. Edellisessä osassa esitellyn Prunus -suvun tapaan vaahteroistakin tulee silloin erittäin merkittävä kulmakivi viherestetiikassa suureen osaan Suomea. Jokainen näistä lajeista ja lajikkeista voi tulevaisuudessa menestyä ainakin etelärannikolla. Sarjan ensimmäinen osa esitteli havukasveja.

PS. Noissa suomalaisissa nimissä " " -merkkeihin laitettu nimi on epävirallinen; löydetty netistä tai itse kehittämäni suoraan englannista käännettynä.

Lajit ja lajikkeet: kolmihaaravaahtera / atrainvaahtera: Acer buergerianum, Acer buergerianum 'Hanachiru sato', Acer buergerianum 'Hime kaede', Acer buergerianum 'Mino yatsubusa', Acer buergerianum 'Musashi', Acer buergerianum 'Naruto', "himalajanvaahtera": Acer caesium, vaahteralaji: Acer calcaratum, niverävaahtera: Acer campestre 'Carnival', Acer campestre 'Postelense', Acer campestre 'Pulverulentum', Acer campestre 'Red Shine', Acer campestre 'Royal Ruby', uurrekaarnavaahtera: Acer capillipes, Acer capillipes 'Golden Increase', kappadokianvaahtera: Acer cappadocicum, Acer cappadocicum 'Aureum', Acer cappadocicum ssp. sinicum, "pyökkivaahtera": Acer carpinifolium, viinivaahtera: Acer circinatum 'Monroe', Acer circinatum 'Sunglow', Acer circinatum 'Sunny Sister', "murattivaahtera" / "kissusvaahtera": Acer cissifolium, "punakuorivaahtera": Acer conspicuum 'Phoenix', Acer conspicuum 'Silver Vein', "orapihlajavaahtera": Acer crataegifolium, davidinvaahtera: Acer davidii, Acer davidii 'Karmen', "lehmusvaahtera": Acer distylum, vaahteralaji: Acer erianthum, hilsekaarnavaahtera: Acer griseum, heldreichinvaahtera: Acer heldreichii ssp. trautvetteri, henrynvaahtera: Acer henryi, "balkaninvaahtera": Acer hyrcanum, hokkaidonvaahtera: Acer japonicum 'Aconitifolium', Acer japonicum 'Attaryi', Acer japonicum 'Dissectum', Acer japonicum 'Fairy Light', Acer japonicum 'Green Cascade', Acer japonicum 'Kalmthout', Acer japonicum 'Kujaku nishiki', Acer japonicum 'Oh isami', Acer japonicum 'Vitifolium', vaahteralaji: Acer longipes 'Gold Coin', Acer longipes ssp. catalpifolium, nikonvaahtera: Acer maximowiczianum (Acer nikoense), vaahteralaji: Acer micranthum, montpellierinvaahtera: Acer monspessulanum ssp. turcomanicum, saarnivaahtera: Acer negundo 'Auratum', Acer negundo 'Aureomarginatum', Acer negundo 'Flamingo', Acer negundo 'Sensation', Acer negundo 'Variegatum', vaahteralaji: Acer nipponicum, vaahteralaji: Acer pauciflorum, vaahteralaji: Acer pectinatum, Acer pectinatum 'Alice', Acer pectinatum ssp. forrestii, pensylvanianvaahtera: Acer pensylvanicum, Acer pensylvanicum 'Erythrocladum', metsävaahtera: Acer platanoides 'Crimson Sentry', Acer platanoides 'Drummondii', Acer platanoides 'Marit', Acer platanoides 'Prigo', vuorivaahtera: Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum', Acer pseudoplatanus 'Corstorphinense', Acer pseudoplatanus 'Eskimo Sunset', Acer pseudoplatanus 'Leopoldii', Acer pseudoplatanus 'Simon Louis Freres', Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery', Acer pseudoplatanus 'Puget Pink', Acer pseudoplatanus 'Spring Gold', "japaninpunavaahtera": Acer pycnanthum, punavaahteralajike: Acer rubrum 'Candy Ice', honsunvaahtera: Acer rufinerve, Acer rufinerve 'Erythrocladum', Acer rufinerve 'Sunshine', sokerivaahteralajike: Acer saccharum 'Brocade', "japaninvaahtera" / "shirasawanvaahtera": Acer shirasawanum, Acer shirasawanum 'Aureum', Acer shirasawanum 'Autumn Moon', Acer shirasawanum 'Ezo no o momiji', Acer shirasawanum 'Gloria', Acer shirasawanum 'Jordan', Acer shirasawanum 'Momiji gasa', Acer shirasawanum 'Palmatifolium', Acer shirasawanum 'Yasemin', vaahteralaji: Acer sterculiaceum, amurinvaahtera: Acer tegmentosum, vaahteralaji: Acer truncatum, "tutcherinvaahtera": Acer tutcheri, "zoescheninvaahtera": Acer zoeschense 'Annae'.

Lisäksi tuosta listasta puuttuvat nämä: vaahteralaji: Acer amoenum var.matsumurae, Acer amoenum var. amoenum, "lehmusvaahtera": Acer distylum, paholaisvaahtera: Acer diabolicum, vaahteralaji: Acer insulare, "mulperivaahtera": Acer morifolium, vaahteralaji: Acer tenuifolium, vaahteralaji: Acer australe. Tässä on ko. sivusto, josta nuo puuttuvat löysin. Näillä sivuilla on paljon kauniita kuvia myös jo muista esitellyistä vaahteroista; käykääpä katsomassa.Here is a profuse amount of Maples in the introduction series of mine using the pages of PlantenTuin Esveld nursery as the help. I already handled Japanese Maple (Acer palmatum) in three parts (A B C), but in addition to that there are plenty of other interesting species for the new era's plant use. There are found everything from big trees to small shrubs out of the species selection. There are even evergreen subtropical and tropical Maples, but they are unsuitable in Finland's circumstances in the warmed up climate as well.

Maples are known especially for their excellent autumn colours, but there are found plenty of esthetic beauty for every season. In addition to fall colours one significant feature is the bark of the trunk and twigs, which is specially showy among so called Striped / Snakebark Maples. They are introduced a lot in that list below. Many species have also a showy spring leaf colour differing from green, but here as well the introductions aren't displaying specific times of the colour occurance. There would be a lot of studying of my own to do here as well. Flowering is showy on some species (shapes of the flower racemes are very variable) and in the cases of almost every species the distinctive fruits are very beautiful in their every growth stages.

I placed those species and cultivars onto that list, which are more or less unknown in Finland and which aren't in my plant photography project. I introduce here also unknown - little known cultivars of familiar species. So, here you are! Please, nursery men and women, put these as well in hard consideration for experiments, because using species in a multitude way will be an important part of green area planning / designing in the future (the climate change). In the way of the genus Prunus shown in the previous part, Maples as well will be then a very significant corner stone in green area esthetics for the most part of Finland. Everyone of these species and cultivars may thrive well in the future at least by the southern coast. The first part of the series introduced conifers.

Species and cultivars: Trident Maple: Acer buergerianum, Acer buergerianum 'Hanachiru sato', Acer buergerianum 'Hime kaede', Acer buergerianum 'Mino yatsubusa', Acer buergerianum 'Musashi', Acer buergerianum 'Naruto', Himalayan Maple: Acer caesium, a Maple species: Acer calcaratum, Field Maple: Acer campestre 'Carnival', Acer campestre 'Postelense', Acer campestre 'Pulverulentum', Acer campestre 'Red Shine', Acer campestre 'Royal Ruby', Red Snakebark Maple: Acer capillipes, Acer capillipes 'Golden Increase', Cappadocian Maple: Acer cappadocicum, Acer cappadocicum 'Aureum', Acer cappadocicum ssp. sinicum, Hornbeam Maple: Acer carpinifolium, Vine Maple: Acer circinatum 'Monroe', Acer circinatum 'Sunglow', Acer circinatum 'Sunny Sister', Ivy-leaved Maple: Acer cissifolium, Red-striped Snakebark Maple: Acer conspicuum 'Phoenix', Acer conspicuum 'Silver Vein', Hawthorn Maple: Acer crataegifolium, Père David's Maple: Acer davidii, Acer davidii 'Karmen', Lime-leaved Maple: Acer distylum, a Maple species: Acer erianthum, Paperbark Maple: Acer griseum, Heldreich's Maple: Acer heldreichii ssp. trautvetteri, Henry's Maple: Acer henryi, Balkan Maple: Acer hyrcanum ssp. reginae-amaliae, Downy Japanese Maple / Fullmoon Maple: Acer japonicum 'Aconitifolium', Acer japonicum 'Attaryi', Acer japonicum 'Dissectum', Acer japonicum 'Fairy Light', Acer japonicum 'Green Cascade', Acer japonicum 'Kalmthout', Acer japonicum 'Kujaku nishiki', Acer japonicum 'Oh isami', Acer japonicum 'Vitifolium', a Maple species: Acer longipes 'Gold Coin', Acer longipes ssp. catalpifolium, Nikko Maple: Acer maximowiczianum (Acer nikoense), a Maple species: Acer micranthum, Montpellier Maple: Acer monspessulanum ssp. turcomanicum, Boxelder: Acer negundo 'Auratum', Acer negundo 'Aureomarginatum', Acer negundo 'Flamingo', Acer negundo 'Sensation', Acer negundo 'Variegatum', Nippon Maple: Acer nipponicum, a Maple species: Acer pauciflorum, a Snakebark Maple species: Acer pectinatum, Acer pectinatum 'Alice', Acer pectinatum ssp. forrestii, Striped Maple / Moosewood: Acer pensylvanicum, Acer pensylvanicum 'Erythrocladum', Norway Maple: Acer platanoides 'Crimson Sentry', Acer platanoides 'Drummondii', Acer platanoides 'Marit', Acer platanoides 'Prigo', Sycamore Maple: Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum', Acer pseudoplatanus 'Corstorphinense', Acer pseudoplatanus 'Eskimo Sunset', Acer pseudoplatanus 'Leopoldii', Acer pseudoplatanus 'Simon Louis Freres', Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery', Acer pseudoplatanus 'Puget Pink', Acer pseudoplatanus 'Spring Gold', Japanese Red Maple: Acer pycnanthum, a Red Maple cultivar: Acer rubrum 'Candy Ice', Redvein Maple / Honshu Maple: Acer rufinerve, Acer rufinerve 'Erythrocladum', Acer rufinerve 'Sunshine', a Sugar Maple cultivar: Acer saccharum 'Brocade', Shirasawa's Maple / Fullmoon Maple: Acer shirasawanum, Acer shirasawanum 'Aureum', Acer shirasawanum 'Autumn Moon', Acer shirasawanum 'Ezo no o momiji', Acer shirasawanum 'Gloria', Acer shirasawanum 'Jordan', Acer shirasawanum 'Momiji gasa', Acer shirasawanum 'Palmatifolium', Acer shirasawanum 'Yasemin', a Maple species: Acer sterculiaceum, Manchurian Striped Maple: Acer tegmentosum, Shantung Maple / Purpleblow Maple: Acer truncatum, Tutcher's Maple: Acer tutcheri, Zoeschen Maple: Acer zoeschense 'Annae'.

In addition there are missing these from that list: a Maple species: Acer amoenum var.matsumurae, Acer amoenum var. amoenum Lime-leaved Maple: Acer distylum, Devil Maple: Acer diabolicum, a Maple species: Acer insulare, Mulberry-leaf Maple: Acer morifolium, a Maple species: Acer tenuifolium, a Maple species: Acer australe. Here is the site in question, where I found those missing ones. There are a lot of beautiful photos in these pages from the already introduced other species as well; please, check them out.

Ohjeita lumen sulamisen seuraamiseen - Directions for observing the snowmelt

Nyt on ilmestynyt tämän aamun mittauksiin perustuva lumensyvyyskartta (päivittyy joka iltapäivä) Ilmatieteenlaitoksen sivuilla. Siinä näkyy tänään tämän "talven" suurimmat lumensyvyydet Etelä-Suomessa. Huomisesta lähtien lumipeite alkaa nopeasti sulaa kevään lämmön ansiosta. Sulamisen seuraamista varten mainitsen jälleen muutaman seikan. Sulamista voi seurata myös kelikameroista.

Tuosta kartasta seuraamalla sulamisen todellinen luonne selviää, kun muistaa nämä seikat; tämän hetkinen uusi lumi on paksuudeltaan jo valmiiksi hyvin epätasainen ja jatkossa auringon vaikutus lisää eroja eri paikkojen välillä. Etelärannikolla ja lounaisosissa maata lumipeite koostuu ainoastaan eilen ja viime viikonloppuna sataneesta lumesta. Tämä uusi lumi sulaa kuohkeana paljon nopeammin kuin vanha jäätynyt lumi. Sellaista vanhaa lunta on tämän uuden lumen alla useita senttejä Etelä-Suomen itäosissa ja pohjoisempana Keski-Suomessa (jopa useita kymmeniä senttejä idässä). Näiden alueiden välillä sulamisessa ilmenee tämän takia jatkossa erilaista nopeutta samanlaisista lämpötiloista huolimatta. Myös lumen määrässä on suuria eroja idän ja lännen välillä (tyypillinen hyvin leudon talven vaikutus), mikä aiheuttaa lännen alueilla itää paljon nopeampaa kevään edistymistä. Lappi on asia erikseen, jossa lumet sulavat paljon myöhemmin kuin etelässä.

Itse lumensyvyyskartasta on huomattava taas kerran nämä asiat; huomisesta lähtien vaaleansininen alue (1 - 10cm) merkitsee todellisuudessa aukeilla alueilla paljon yli 50 % verran paljastunutta maata ja tummansinisellä alueella (10 - 25cm) paljastuneita aukean maan kohtia on 10 - 50 % koko alasta. Tällaista lumipeitteen epätasaisuutta ilmenee kaikissa mittakaavoissa. Viimeisenä sulavat tiheiden metsien sisäosat, metsien ja suurten rakennusten pohjoisreunat, mäkien pohjoisrinteet ja tuulen muillekin varjopaikoille kinostamat lumikerrokset. Sulamisen edetessä erot eri paikkojen välillä kasvavat koko ajan, kunnes kaikki lumet ovat sulaneet. Suurimmat erot syntyvät alueella, jossa on ollut erittäin paksu ja vanha lumipeite ja jossa maan pinta on korkeustasoiltaan vaihteleva; etelärinteet vs. pohjoisrinteet.Now the snow depth map (is being updated every afternoon) based on this morning's measurements has been published on the pages of Finnish Meteorological Institute. On the map there are seen today this "winter's" thickest snow depths in southern Finland. From tomorrow onwards the snowcover will start to melt fast thanks to the spring's warmth. For the observing the melting I mention again few issues. The melting can be observed also from the weather cameras.

The true nature of the observed melting is revealed from that map, when one remembers these facts; this moment's new snowcover is already for a start very uneven depthwise and in the future the sun's influence will increase differences between different places. By the southern coast and in southwestern parts of the country the snowcover consists only of the snow fallen yesterday and during last weekend. As being loose this new snow will melt much faster than an old and frozen snow. That kind of old snow is found in amounts of several centimetres beneath this new snow in the eastern parts of southern Finland and more to the north in central Finland (even several dozens of centimetres in the east). Due to this there will appear different paces in the melting in the future between these areas despite same kinds of temperatures. There are also big differences in the amount of snow between the east and the west (a typical influence of a very mild winter), which will cause much faster advancing of spring in the western areas as compared to the east. Lapland is a different story, where snow melts much later than in the south.

About the snow depth map itself there must be noticed once more these matters; from tomorrow onwards the light blue area (1 - 10 centimetres) will mean in reality on open areas much more than 50 % worth of exposed ground and on the dark blue area (10 - 25 centimetres) there will be 10 - 50 % of exposed ground spots on the full extent of the land on open areas. This kind of uneven nature of the snowcover is appearing in all scales. Places to melt the last include inner parts of dense forests, northern edges of forests and big buildings, northern slopes of the hills and snow layers drifted by winds on other shadowy places as well. As the melting is proceeding, differences between different places are increasing all the time, until all snow has been melted. The biggest differences are formed in the area, where there has been a very thick and old snowcover and where the land's surface is variable altitudewise; southern slopes vs. northern slopes.

Tuesday, March 25, 2008

"Talven" ankarimman lumimyrskyn seuranta (& tiedotus keväästä) - The follow-up of the "winter's" severest blizzard (& the announcement about spring)

Nyt on varmistunut se, että jo tänä iltana kaakosta saapuva lumisadealue on "talven" ylivoimaisesti voimakkain ja kovan tuulen kanssa tilanteesta muodostuu erittäin hankala lumimyrsky. Runsassateisimmilla alueilla voi sataa jopa yli 20 cm lunta ja koska lämpötilat pysyvät pakkasen puolella koko ajan muutaman asteen verran, niin tuuli kinostaa lunta voimakkaasti. Puihin lunta ei kerry kunnolla kovan tuulen ja lumen pakkasluonteen vuoksi. Voimakas koillistuuli voi kuitenkin aiheuttaa tuhoja, kuten kaatuneita puita. Myrskymatalapaine sai alkunsa läntisessä Euroopassa olevan hyvin kylmän ilmamassan ja Venäjälle etelästä saapuneen hyvin lämpimän ilmamassan rajalla. Tämä merkintä jakaa huomiseen iltaan asti tilannetiedotuksia tästä lumimyrskystä. Tässä ovat linkit myrskyn seuraamiseen; kelikamerat, sadetutka.

Päivitys klo. 19:50: Kaakon sadealueen etummainen pilvivyöhyke levittäytyi laajana ja tasaisena verhopilvikerroksena päivän mittaan tarkastelupaikan ylle (Helsingin seutu) ja äsken auringon laskiessa pilvessä näkyi hieman iltaruskoa. Ensimmäiset sateet ovat jo saapuneet kaakkoisrajalle, mutta täällä Espoon Tapiolassa ei vielä sada. Tuuli on selvästi voimistunut iltapäivän aikana.

Päivitys klo. 23:20: Kunnollinen lumisade on edelleen viivytellyt tuloaan tänne Tapiolaan. Vähäinen "pöly" ilmassa ei ole vielä saanut aikaan uutta valkeaa kerrosta maahan. Idempänä tilanne on kuitenkin jo lumisempi. Tuuli humisee ajoittain melko voimakkaasti pihan puissa. Lämpötila on laskenut illan aikana -3 asteeseen iltapäivän noin nollasta.

Päivitys 26.3.2008 klo. 7:25: Tällä hetkellä voimakasta lumisadetta on tullut muutaman tunnin ajan ja maassa on jo yli 5 sentin kerros uutta lunta. Lumisade on yhä voimistumassa. Tuuli ei ole nyt yhtä voimakasta kuin yöllä (matalapaineen keskus on lähellä), mutta se pöllyttää lunta edelleen voimakkaasti. Lämpötila laski täällä Tapiolassa yöllä -5 asteeseen, mutta on noussut nyt -4 asteeseen.

Päivitys 26.3.2008 klo. 9:45: Nyt täällä pääkaupunkiseudulla lumisateessa on ollut heikkosateinen hetki, mutta muualla eteläisessä Suomessa sataa lunta edelleen laajasti hyvin sakeasti. Parin edellisen tunnin sankka sade kartutti lumipeitettä Helsingin seudulla jo monin paikoin yli 10 sentin. Kovan tuulen takia lumipeite on kuitenkin epätasainen paksuudeltaan. Pakkaslumi on tarttunut kunnolla vain tuulensuojaisissa paikoissa oleviin havupuihin; esim. tiheiden metsien sisällä ja korkeiden rakennusten eteläseinustoilla (koillis - pohjoistuuli).

Päivitys 26.3.2008 klo. 12:30: Aamupäivällä oli vähän aikaa lähes sateetonta Helsingin seudulla, mutta nyt lumisade on taas tiheämpää. Sadealueen luonne on kuitenkin muuttunut kuurottaisemmaksi ja kaikkein sankimman lumisateen vaihe näyttää olevan jo ohi. Lunta kertyy silti vielä useita senttejä lisää päivän loppuun mennessä. Lämpötila on kohonnut nyt -3 asteen vaiheille. Vähitellen heikkenevä tuuli on kääntymässä pohjoisen kautta luoteeseen. Tässä on linkki Helsingin Sanomien lumimyrskystä kertoviin uutisiin.

Päivitys 26.3.2008 klo. 17:45: Matalapaineen keskus on nyt pääkaupunkiseudun yllä, jonka takia tuulet ovat esim. täällä Espoon Tapiolassa tyyntyneet lähes kokonaan. Etelä-Suomessa on edelleen runsaasti myös sakean sateen alueita, joista osa osuu myös Tapiolaan. Tämän hetken arvioni paikan lumipeitteestä on 15 - 20 cm. Lämpötila on nyt -2 astetta. Tämä lumimäärä tuntuu todella hassulta näin myöhään, koska näin kunnollista talvea ei varsinaisen talviajan kuluessa ollut. Tästä suuresta lumimäärästä huolimatta ennätysleudon "talven" vaikutuksen paljastaa edelleen ennätyssula Suomenlahti; tämä linkki (ei arkistoidu) kertoo asian hyvin verrattuna normaaliin. Viimeaikaiset pakkaset onnistuivat jäädyttämään vain hyvin vähän sisälahtien rantoja; auringon voiman vaikutus.

Päivitys 26.3.2008 klo. 23:15: Tämän illan aikana on satanut vielä parisen senttiä lunta, joten lumipeite on nyt paksuudeltaan paikoin jopa yli 20 cm. Tämä lumensyvyyskartta (ei arkistoidu) kertoo huomenna tilanteen tämän päivän sateiden jälkeen. Etelä-Suomessa saavutettiin siis vasta nyt tämän "talven" lumimaksimi. Huomenna sataa vielä vähän lunta, mutta sitten sää lämpenee reilusti. Vaikea uskoa tämän talven keskellä, mutta jo lauantaina - sunnuntaina voi olla mahdollisuus n. +10 asteen päivälämpötiloihin ja näyttää entistä vahvemmin siltä, että viimeistään seuraavan viikon alussa 2 tai 3 päivänä eteläisen Suomen sisämaassa +10 asteen ylitykset ovat aivan mahdollisia. Kevät tulee ryminällä ja tämä uusi lumi sulaa muutamassa päivässä pois aiheuttaen tulvia. Yhä uskon täten siihen, että jo ensi viikolla voin aloittaa arboretumprojektini ulkotyöt. Tässä kaikki tästä säätapahtumasta.Now it has been confirmed, that the snowfall area arriving from the southeast already during this evening will be the strongest by far of this "winter" and with very strong winds the situation will become as a very difficult blizzard. In the areas of the most precipitation there may fall even more than 20 centimetres of snow and because temperatures will remain few degrees freezing all the time, the wind will drift snow in piles in a very powerfull way. There won't accumulate snow properly on the trees due to the strong winds and the frosty nature of the snow. However, the strong northeasterly wind may
cause damages, like fallen trees. The stormy low pressure was born at the borderline of a very cold air mass in western Europe and a very warm air mass arrived from the south to Russia. This post will give announcements of situations about this snowstorm until tomorrow evening. Here are the links for the follow-up of the storm; weather cameras, weather radar.

Update at 7:50 PM: The foreside cloud zone of the southeastern precipitaition area spreaded during the day to the observation place (Helsinki region) as a wide and even layer of altostratus clouds and just a moment ago there showed a bit of sunset colours on the clouds as the sun went down. The first parts of the precipitation area have already arrived to the southeastern border, but it doesn't snow yet here at the district of Tapiola in Espoo. The wind has clearly strengthened during the afternoon.

Update at 11:20 PM: The proper snowfall has further delayed its coming here to Tapiola. The minor "dust" in the air hasn't been able yet to form a new white layer onto the ground. However, more eastwards the situation is already more snowy. The wind is humming occasionally rather strongly on the trees outside. The temperature has dropped to -3 C during the evening from about zero C in the afternoon.

Update at the 26th of March 2008 at 7:25 AM: At this moment it has been snowed strongly for few hours and there is already more than 5 centimetres of new snow on the ground. The snowing is further getting stronger. The wind isn't now equally as strong as during the night (the center of the low pressure is near), but it is further drifting the snow strongly. The temperature dropped here at Tapiola to -5 C during the night, but is has risen now to -4 C.

Update at the 26th of March 2008 at 9:45 AM: Now here at the capital city region there has been a moment of weak precipitation in snowing, but elsewhere in southern Finland it is further snowing widely very densely. The dense precipitation of the last couple of hours accumulated the snowcover already over 10 centimetres in many places around Helsinki region. However, due to the strong wind the snowcover is uneven depthwise. The dry frosty snow has been grabbed properly only to conifer trees situated in wind sheltered places; for example inside dense forests and by southern walls of tall buildings (a northeasterly - northerly wind).

Update at the 26th of March 2008 at 12:30 PM: It almost didn't snow for a short while before noon at Helsinki region, but now the snowing is again more dense. However, the nature of the precipitation area has been turned more showery and the phase of the most dense snowfall seems to be already over. Though, there will yet accumulate several centimetres of more snow until the end of the day. The temperature has risen now to around -3 C. The slowly decreasing wind is turning to northwest via north.

Update at the 26th of March 2008 at 5:45 PM: The center of the low pressure is now over the capital city area, which has caused the winds to calm down almost completely for example here at the district of Tapiola in Espoo. Around southern Finland there are further a lot of also dense areas of precipitation, from which a part will hit Tapiola as well. My this moment's estimation of the snowcover at the place is 15 - 20 centimetres. The temperature is now -2 C. This amount of snow is feeling really funny in such a late point of time, because there wasn't such a proper winter during the actual winter period. Despite this profuse amount of snow the influence of the record mild "winter" is further revealed by the record unfrozen The Gulf Of Finland; this link (doesn't become archived) is telling the matter well as compared to the normal. The recent frosts managed to freez only very little shores of the inlets; the influence of the sun's power.

Update at the 26th of March 2008 at 11:15 PM: During this evening it has been snowing yet couple of centimetres, so the snowcover is now locally even thicker than 20 centimetres. This snow depth map (doesn't become archived) will tell tomorrow the situation after this day's precipitation. So, there was reached the snow amount maximum of this "winter" only as late as now. Tomorrow it will snow a bit yet, but then the weather will get much warmer. It is hard to believe in the middle of this winter, but already at saturday - sunday there may be a possibility for about +10 C afternoon temperatures and it appears stronger than before, that at the latest in the early next week during 2 or 3 days toppings of +10 C degrees are perfectly possible in southern Finland's inland areas. Spring will come rushing in and this new snow will melt away in few days as causing floods. Therefore I am further believing the fact, that already during next week I can start the outdoors tasks of my arboretum project. That was all about this weather incident.

Kasvikuvia toukokuussa 2006; viikko 18 - Plant photos in May 2006; the week 18

Nyt on vuorossa kasvivalokuvausprojektini valokuvien julkaisu. Muutin jälleen hieman julkaisutapaa, koska tästä eteenpäin kuvien määrä per kuukausi on niin suuri. Havaitsin, että mielekkäintä on julkaista tästä eteenpäin kunkin kuukauden viikot yksi kerrallaan. Nyt on siis vuorossa toukokuun 2006 viikko 18. Seuraavana on viikko 19, 20 jne. kuukauden loppuun. Sitten jatkan vuoden 2007 toukokuusta ja edelleen vuoden 2006 kesäkuuhun jne., kuten on suunniteltu. Näin julkaisutahti tavallaan tihenee, vaikka kuukauden verran kuvia ilmestyy hitaammin. Muistutan vielä, että perennoihin palaan jossakin vaiheessa myöhemmin tänä vuonna. Tässä julkaisussa osa kuvista on jo esiintynyt tässä blogissa vuonna 2006, mutta jatkossa käytännössä mitään kuvaa ei ole aikaisemmin julkaistu missään (lukuunottamatta vuotta 2005).

Now it's the turn of a photo publish of my plant photography project. I changed again a bit the publishing method, because from here onwards the amount of the photos is so large per month. I noticed, that it is the most sensible thing to publish the weeks of every month one at the time. So, now it's the turn of the week 18 of May 2006. Following that is the week 19, the week 20 and so on to the end of the month. Then I will continue to May 2007 and further to June 2006 and so on, as it has been planned. This way the publishing cycle will become tighter, although a month's worth of photos will be published slower. I remind you yet, that I will return to the perennials at some point later during this year. In this publishing a part of the photos have already appeared in this blog in 2006, but in the future not a single photo haven't been published nowhere before in practice (not counted for the year 2005).

Talvinen vaihe sää- ja luontoseurannassa ja kevään paluu - A wintry phase in the weather and nature follow-up and the return of spring

Pääsiäisen tauko on ohi ja jatketaanpa nyt yhä sääasioista, koska elämme kriittisiä vaiheita kasvinviljelykauden alkamisen suhteen. Tässä ovat aluksi linkit (A B C) päivitetyille sää- ja luontoseurannan sivuilleni Flickr -palvelussa. Päivitetty jakso on 17. päivästä eiliseen iltapäivään asti. Jaksolla talvinen sää piti otteessaan ajankohtaan nähden tavanomaista vahvemmin, mutta kevään eteneminen näkyi jo auringonsäteilyn voimassa; se sulatti sataneita lumia iltapäivisin jopa heikossa pakkasessa ja lämpötiloissa oli huomattava vuorokausivaihtelu. Parina yönä pakkasta oli Etelä-Suomen sisämaassa jopa n. -15 astetta, mutta kaksi viimeistä yötä ovat jo olleet leudompia.

Alkanut viikko tuo kevään takaisin, mutta sitä ennen huomenna on kärsittävä etelästä - kaakosta saapuvan voimakkaan matalapaineen tuoma sakea lumipyry hyvin voimakkaan koillistuulen kera. On ironista, että tuo pyry saattaa olla koko "talven" ankarin ja sitä on odotettu aivan kevääseen asti. Lunta kertyy taas eniten idässä, mutta esim. pääkaupunkiseudullakin saattaa tulla yli 10 senttiä lunta. Toisaalta läntisin osa Etelä-Suomesta saattaa selvitä hyvin vähäisellä lumisateella. Viime lauantain - sunnuntain lumisateesta tuli vain pari senttiä Helsingin seudulle, mutta se määrä on säilynyt melko hyvin tähän päivään asti.

Keskiviikon jälkeen Suomen länsipuolelle muotoutuvat matalapaineet kääntävät tuulet etelään - lounaaseen ja sen myötä sää lämpenee selvästi. Etenkin yöt lämpenevät, koska tuulet voimistuvat ja viikonloppuna lounaasta saapuu myös sadealue. Päivälämpötilat voivat kohota viikonloppuna +5 asteen tienoille ja sadealueen myötä la - su välinen yö on jo pakkaseton. Sade voi vielä tuolloin tulla ainakin sisämaassa osittain lumena alkuvaiheessa, mutta myös vettä sataa. Viikonlopun jälkeen keväinen lämpö näyttäisi voimistuvan edelleen (ensimmäinen +10 asteen ylitys...). Niinpä viimeistään ensi viikolla huomenna satava lumi ja näissä pakkasissa muodostunut muutaman sentin routa sulaisivat pois kokonaan täältä päin Suomea...

Tämä tietäisi edelleen erittäin aikaista kevään etenemistä tästä tilapäisestä keskeytyksestä huolimatta, koska ennätysleudon "talven" jälkeen maa ja vesistöt ovat niin vähän jäässä ja kasvillisuus on niin pitkällä kasvunsa alussa. Näillä näkymin odotan arboretumprojektini kevättyövaiheen alkavan kunnolla tämän ansiosta ennätyksellisesti jo ensi viikolla.The pause of Easter is over and let's continue now further about weather matters, because we are living critical stages regarding the start of plant cultivation season. At first here are the links (A B C) to the updated weather and nature follow-up pages of mine in Flickr service. The updated period is from the 17th day up to the yesterday afternoon. During the period a wintry weather held its grip stronger than usually regarding the time of the year, but the advance of spring appeared already in the strength of the sun radiation; it melted fallen snowcovers during afternoons even in a weak frost and there was a significant cycle in night and afternoon temperatures. During couple of nights there was even about -15 C of frost in southern Finland's inland areas, but the last two nights have already been milder.

The started week will bring spring back, but before that one has to suffer tomorrow a dense blizzard with very strong northeasterly winds brought by a strong low pressure arriving from the south - southeast. It is ironic, that the blizzard in question might be the severest of the whole "winter" and it has been expected right into the spring. There will accumulate snow the most again in the east, but for example at the capital city region as well there might be falling over 10 centimetres of snow. On the other hand the westernmost part of southern Finland might be getting away with very minor snowfall. From the last saturday's - sunday's snowfall there came only couple of centimetres to Helsinki region, but that amount has been lasting rather well up to today.

After wednesday low pressures forming to the westernside of Finland will turn winds to the south - southwest and along with that the weather will warm up clearly. Especially nights will get warmer, because winds will strengthen and during the weekend there will arrive a precipitation area as well. Afternoon temperatures may rise around +5 C during the weekend and due to the precipitation area the night between saturday - sunday will be already frostless. Then the precipitation may come yet partly as snow in the beginning phase at least in inland areas, but there will be rain as well. After the weekend the spring warmth would appear to get further stronger (the first topping of +10 C...). Therefore during the next week at the latest the snow falling tomorrow and the few centimetres worth of soil frost formed in these frosts would melt away completely in this area of Finland...

This would mean further a very early proceeding of spring despite this temporary interruption, because after the record mild "winter" the soil and water areas are so little frozen and the vegetation is so far in the beginning of its growth. In this light I am expecting the spring task phase of my arboretum project to start properly in a record breaking way already during next week thanks to this.

Thursday, March 20, 2008

"Talven" vaikein vaihe kasveille... - The most difficult phase of "winter" to the plants...

Seuraavina kahtena päivänä Etelä-Suomen kasvillisuudelle voi koitua "talven" ankarimmat koettelemukset. Tämän aiheuttavat lumeton maa (ei kaikkialla alueella), kylmennyt ilmamassa ja ajoittain melko selkeänä ja tyynenä jatkuva sää. Tällöin kasveille haittaa aiheuttaa kylmien öiden ja iltapäivien auringonsäteilyn vaihtelu. Jo viime yönä oli pakkasta etelärannikollakin n. -5 astetta, mutta kahden seuraavan yön aikana pakkasta on etenkin sisämaassa -10 ja -15 asteen välillä. Jopa -15 astetta kylmempää voi paikoin olla, jos sää selkenee riittävästi. Etelärannikolla sula meri leudontaa marraskuun tapaan öiden olosuhteita ja toisaalta vaihteleva pilvisyys tietää kaikkialla suuria lämpötilaeroja eri paikkojen välillä; jotkut paikat saattavat säästyä kovalta pakkaselta...

Kulunut erittäin leuto "talvi" on siis aiheuttanut erittäin varhaista kasvua niillä lajeilla, jotka aina muutenkin ovat ensimmäisenä aloittamassa kasvuaan. Tarkemmin analysoituna pakkasvauriota voi ilmetä nyt etenkin seuraavissa tapauksissa; aurinkoisilla paikoilla nuppuvaiheen yli kasvaneet sipulikasvit ja perennat. Sipulikasveista osa on ehtinyt jopa kukintavaiheeseen; lumikello (Galanthus nivalis) ja krookukset (Crocus sp.). Puilla ja pensailla suurin osa lajeista on vielä turvallisesti nuppuvaiheissaan, mutta varhaisimmin kasvuun lähtevät lajit ovat jo turvottaneet silmujaan pitkälle ja osa on jopa vähän hiirenkorvalla. Näitä ovat esim. tuhkapensaat (Cotoneaster sp.), kuusamat (Lonicera sp.) ja terttuselja (Sambucus racemosa). Havukasvien ja ainavihantien lehtipensaiden kohdalla ei ole suurta huolta, sillä ennen näitä pakkasia kokonaan tai melkein kokonaan sulanut maa ei ehdi jäätyä suurta haittaa aiheuttavasti (iltapäivisin maa sulaa auringon ansiosta osittain heikossa pakkasessakin, koska ei ole lunta). Kasvit pystyvät imemään vettä maasta jatkossakin.

Käytännössä suurimmassa vaarassa ovat siis jo kasvua tehneet sipulikasvit ja perennat. Jo helmikuussa nämä osoittivat hyvin pakkasenkestävyytensä, mutta nyt tuo auringonpaahde pakkasöiden jälkeen luo suurimman vaaran. Tällöin nämä nyt ilman lumen suojaa olevat lajit kannattaa suojata auringolta näinä kahtena päivänä ja siten vauriot jäävät vähäisemmiksi; totaalisen tuhon vaaraa ei tosin ole muutenkaan. Puiden ja pensaiden sekä varjossa kasvavien perenna - sipulikasvien kohdalla ei tarvitse olla huolissaan. Esim. nuo mainitut pensaat eivät menetä kasvaneita silmujaan, vaan ainoastaan jonkin verran kosmeettista haittaa voi ilmetä myöhemmin silmujen jatkaessa kehitystään. Myös lepät (Alnus sp.) ja pähkinäpensas (Corylus avellana) ovat selvinneet jo helmikuusta asti terveen kukkivina kaikista tähän mennessä esiintyneistä pakkasista ja ne selviävät kohtuullisen hyvin myös kahdesta seuraavasta yöstä.

Tämän yöpakkasjakson jälkeen sunnuntaina näyttäisi olevan vuorossa ehkä jopa "talven" runsain lumipyry, mutta sadealueen reitti ja voimakkuus ovat vielä epäselviä (todennäköisesti Itä-Suomi saa eniten lunta), koska kyseessä on etelästä saapuva matalapaine. Joka tapauksessa tämän lumisadealueen myötä talvi tulee vielä visuaalisestikin esille, mutta toisaalta sen myötä ilmamassa hieman lämpenee. Kylmä sää jatkuu kuitenkin vielä alkuviikolla useiden asteiden yöpakkasineen. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että ensi viikon loppupuolella olisi joitakin merkkejä Suomen itäpuolelle vahvistuvasta korkeapaineesta. Se kääntäisi tuulet kaakkoon ja tässä vaiheessa vuotta se voisi tietää jo kunnon lämpöaaltoa. Tämä kehitystapahtuma on kuitenkin vielä epävarma...

Päivitys 22.3.2008 klo. 13:30: Kaksi kovan pakkasen yötä on nyt takana. Tästä Ilmatieteenlaitoksen linkistä pääsette katsomaan paikkakuntakohtaisia lämpötilagraafeja (Paikallissää), joista näkyvät vielä vähän aikaa viime yön tilanteet. Niistä nähdään, että esim. pääkaupunkiseudulla pakkanen pysyi -5 ja -10 asteen välillä, mutta Hämeenlinnassa oli n. -15 astetta pakkasta. Paikoin saavutettiin täten koko "talven" kylmimpiä lukemia, mutta koko Suomen mitatussa ilmastohistoriassa nämäkään pakkaset eivät ole kovin kummoisia. Tähän aikaan vuodesta tämä sää on kuitenkin ollut nyt tavanomaista kylmempää. Näin on ollut viimeksi erittäin kauan aikaa sitten; viime syksynä.

Tulevasta säästä tarkennuksia; tästä illasta huomiseen suuressa osassa eteläistä Suomea voi sataa useita senttejä lunta. Sitten keskiviikkona näyttää uhkaavan seuraava runsaan lumisateen matalapaine kaakosta. Siinä välissä sää pysyy sen verran kylmänä, että muodostuva lumipeite säilyy hyvin (aurinkoiset paikat sulavat helposti tähän aikaan; etelärinteet, rakennusten eteläseinustat...). Keskiviikon jälkeen sää näyttää lämpenevän jonkin verran, mutta edelleen tilanteiden kehittymisessä on eroja ja kevään paluusta ei vielä voi tehdä selkeitä ennusteita...During the following two days there may be happening the severest ordeals to southern Finland's vegetation. This will be caused by the snowless ground (not everywhere in the area), cooled down air mass and the weather continuing occasionally clear and calm. Therefore the variation of cold nights and afternoon sun radiation will cause harm to plants. Already last night there was about -5 C of frost by the southern coast as well, but during the next two nights there will be frost between -10 C and -15 C especially in inland areas. There may be locally even colder than -15 C, if the weather will clear enough. By the southern coast the unfrozen sea will cause the night conditions to be milder in the way of November and on the other hand the variable cloudiness will mean everywhere big differences to temperatures between different places; some places might be speared from hard frosts...

So, the ended very mild "winter" has been caused very early growth on those species, which are always in any case starting their growth the first. As analyzed more precisely, there may appear frost damages now especially in the following cases; on sunny localitys the bulbous and perennial plants grown over the bud stage. From the bulbous plants a part has been entered even the blooming stage; Common Snowdrop (Galanthus nivalis) and Crocuses (Crocus sp.). In the cases of trees and shrubs most of the species are yet safely in their bud stages, but the species starting their growth the earliest have been swollen their buds a lot and some are even a bit unfolded their leaves. These ones are for example Cotoneasters (Cotoneaster sp.), Honeysuckles (Lonicera sp.) and Red Elderberry (Sambucus racemosa). In the cases of conifers and evergreen broadleave shrubs there aren't a great concern, because the soil melted completely or almost completely before these frosts won't have time to freez in a way causing big harm (the soil will melt partially during afternoons thanks to the sun even in a weak frost, because there isn't snow). Plants will be able to suck water from the ground in the future as well.

So, in practice the ones being in the greatest danger are the bulbous and perennial plants having been done growth. Already in February these showed well their frost tolerance, but now that scorch of the sun after night frosts will create the greatest danger. For this purpose these species without the shelter of snow are worth to shelter from the sun during these two days and in that way damages will be more minor; though, there isn't a risk for total damage otherwise either. In the cases of trees and shrubs and the bulbous - perennial plants growing in the shadow there isn't a need to be worried. For example those mentioned shrubs won't lose their grown buds, but there may appear only some cosmetic harm later as the buds are continuing their development. Also Alders (Alnus sp.) and Hazel (Corylus avellana) have been gotten through already since February from the frosts up to here as blooming in a healthy way and they will get through moderately well from the next two nights as well.

After this period of night frosts in sunday there would appear to be the turn of the most profuse snowfall of the "winter", but the path and the strength of the precipitation area are yet unclear (probably eastern Finland will get snow the most), because it will be the case of a low pressure arriving from the south. In any case along with this snowfall winter will appear yet visually as well, but on the other hand due to that the air mass will get a bit warmer. However, the cold weather will continue yet during the early week with its several degrees of night frosts. At this moment it would appear to be the case, that at the end of the next week there would be some signs about a high pressure strengthening to the eastern side of Finland. That would turn winds to the southeast and at this phase of the year that would mean already a proper wave of warm weather. However, this development scenario is yet uncertain...

Update at the 22nd of March 2008 at 1:30 PM: Now the two nights of hard frost are behind. From this link of Finnish Meteorological Institute you can check out the local temperature graphs (Local Weather), from which there are seen yet for a short while the situations of the last night. From them one can see, that for example at the capital city region the frost remained between -5 C and -10 C, but in Hämeenlinna there was about -15 C of frost. Therefore locally there were reached the coldest readings of the whole "winter", but in the whole measured history of the Finland's climate these frosts either aren't so special. However, at this time of the year this weather has been now colder than usually. It has been a very long time since this has happened the last time; during last autumn.

More details about the coming weather; from this evening to tomorrow there may fall several centimetres of snow in large area of southern Finland. Then at wednesday there seems to be threatening from the southeast a next low pressure of profuse snowfall. There in between the weather will remain so much cold, that the forming snowcover will last well (sunny spots will melt easily at this time; southern slopes, southern walls of buildings...) After wednesday the weather appears to get warmer somewhat, but there are further differences in the development of situations and one cannot make clear forecasts of the spring's return yet...

Monday, March 17, 2008

Mennyt kevään pilkahdus ja voimistuva takatalvi - The gone blink of spring and the strengthening late winter

Maaliskuun 2008 sää- ja luontoseuranta täydentyy Flickr -sivuillani; (A B C). Jakso on 10. päivästä eiliseen iltaan asti. Jaksolla kevät näyttäytyi ensimmäistä kertaa kunnolla sulattaen "talven" suurimmat lumimäärät nopeasti pois, mutta jakson lopussa alkoi vaikuttaa vähän talvisempi sää. Tavallaan synkän pilvinen normaali marraskuu palasi.

Tulevina päivinä näyttää siltä, että talvinen sää jopa kiristää otettaan koko loppuviikoksi. Tästä eteenpäin ilmamassa kylmenee, koska kaksi matalapainetta luovat siihen olosuhteet; ensimmäinen Suomen eteläpuolelta itäpuolelle liikkuva ja toinen heti sen perään lännestä Suomen eteläpuolelle liikkuva. Näin Etelä-Suomi jää kylmien itä - pohjoistuulten alueelle pitkäksi ajaksi. Luonteeltaan sää tulee olemaan vaihtelevan pilvistä, lumikuuroista ja ajoittain voi olla päivälläkin pakkasta voimistuneesta auringonsäteilystä huolimatta. Selkeimpinä öinä voi loppuviikolla olla pakkasta sisämaassa -10 astetta enemmän ja etelärannikolla -5 ja -10 asteen välillä. Helmikuussa mitatut "talven" pakkasennätykset jäävät kuitenkin voimaan. Joka tapauksessa yhä talvisempi sää siirtää keväisten ulkotöiden aloittamista edelleen arboretumprojektissani.The weather and nature follow-up of March 2006 is added on my Flickr pages; (A B C). The period is from the 10th day to yesterday evening. During the period spring appeared for the first time properly as melting the "winter's" most profuse amount of snow away fast, but at the end of the period started to affect a bit more wintry weather. In a way darkly cloudy normal November returned.

During the coming days it appears to be the case, that a wintry weather will even strengthen its grip for the rest of the week. From here onwards the air mass will get colder, because two low pressures will create circumstances for it; the first one moving from the southern side of Finland to the eastern side and the second one immediately after it moving from the west to the southern side of Finland. This way southern Finland will remain in the cold area of easterly - northerly winds for a long time. The nature of the weather will be variably cloudy, snow showery and occasionally there may be even during afternoons frost despite the strengthened sun radiation. During the latter part of the week at the clearest nights temperatures may be in inland areas colder than -10 C and by the southern coast between -5 C and -10 C. However, the "winter's" frost records measured in February will remain entact. In any case the evermore wintry weather will postpone further the start of spring tasks outdoors in my arboretum project.

Lisää siemeniä ja tietoja itävyyden arvioimisesta - More seeds and information about estimating germination abilityNeidonhiuspuun siemeniä liotuksessa - Maidenhair Tree seeds in the soaking.


Tässä on pari huomioitavaa seikkaa päättyneeltä viikonlopulta siementen suhteen. Molemmat kuvat on otettu eilen. Alemmassa kuvassa on suuri määrä rusokirsikan (Prunus sargentii) siemeniä, joita olin säilyttänyt jääkaapissani yli kaksi vuotta. Keräsin ne kesällä 2006 Espoon Tapiolassa ja vasta nyt päätin ottaa ne käyttöön. Siemenet olivat olleet mädäntyneessä hedelmälihassaan, mutta ne vaikuttavat puhdistuksen jälkeen aivan hyviltä. Aion tulevina kolmena vuotena kylvää kolme pientä osaa kerrallaan. Nyt ensimmäiselle osalle on vuorossa n. kahden kuukauden kylmäkäsittely.

Ylemmässä kuvassa on muutama päivä sitten liotukseen laitetut neidonhiuspuun (
Ginkgo biloba) siemenet. Vasemmassa purkissa on Exotic Gardenin siemenet ja oikeassa purkissa Arboretum Mustilan siemenet. Toisessa kaikki siemenet ovat uponneet ja toisessa kaikki ovat jääneet kellumaan yhtä lukuun ottamatta. Tästä voidaan päätellä siementen itävyyttä etenkin tällaisilla kookkailla siemenillä. Kelluminen merkitsee sitä, että siemenen sisus on jäänyt edelleen osittain kuivaksi ja siellä on sen takia ilmaa. Siinä tapauksessa itävyys on huono. Uponneet siemenet ovat imeneet hyvin lisää kosteutta poistaen samalla kellumista auttavaa ilmaa ja ne ovat siten osoittaneet itämiskykyä. Tässä vaiheessa voisin siis odottaa jopa yli viittä neidonhiuspuun tainta... Laitan siemenet tänään kylmäkäsittelyyn ja jään odottamaan hyvin kiinnostuneena myöhempää itämistä, koska tämä laji on aikaisemmin ollut hyvin vaikea tapaus kokeiluissani.Here are couple matters to notice from the ended weekend regarding seeds. Both photos are taken yesterday. In the lower photo there are a big amount of Sargent Cherry (
Prunus sargentii) seeds, which I had been storing in my fridge for over two years. I collected them in the summer 2006 at the district of Tapiola in Espoo and I decided to take them in use only now. The seeds had been in their rotten fruit flesh, but they are seeming perfectly well after the cleaning. I'll plan to sow three small parts at the time during next three years. Now, for the first part it is the turn of about two months long cold treatment.

In the upper photo there are Maidenhair Tree (
Ginkgo biloba) seeds placed in soaking few days ago. In the left pot there are seeds of Exotic Garden in and in the right pot seeds of Arboretum Mustila. In one pot all the seeds have suncken and in the other all have remained floating except one. From this one can be able to estimate a germination ability of the seeds especially in the cases of these kinds of big seeds. The floating means the fact, that the inner part of the seed has remained further partly dry and it therefore contains air. In that case the germination ability will be bad. The suncken seeds have been sucking well more moisture removing at the same time floating helping air and they have been demonstrating therefore ability to germinate. So, at this phase I would be expecting even more than five seedlings of Maidenhair Tree... I will put the seeds to the cold treatment today and I will be waiting with a big interest for the later germination, because this species have been earlier a very difficult case in my experiments.