Friday, February 29, 2008

Lisää ennätyslämpimän "talven" termisestä määrittämisestä - More about the thermal definition of the record warm "winter"

Tänään päättyvä ns. talvikausi muodostui täällä Etelä-Suomessa mitatun säähistorian lämpimimmäksi. Näin talvi 1924 - 25 putosi viimein toiselle sijalle lämpimyydessä. Katsoin sen talven ilmanpainekarttojen historian läpi Wetterzentrale -sivustolta ja havaitsin säätilanteissa paljon yhtäläisyyksiä tähän "talveen". Silloinkin Suomen länsipuolella Atlantilla oli erittäin aktiivista matalapainetoimintaa, joka aiheutti voimakkaita ja pitkään jatkuneita länsi - etelätuulia ja pakkasjaksot niiden välillä olivat vain heikkoja ja lyhyitä. Tämän vuoden "talveen" erona oli silloin kuitenkin se, että joulukuun alussa vähän aikaa ja helmikuun loppupuolella vallitsivat sellaiset kylmät säät (esim. -20 astetta kylmempiä lukemia varmasti esiintyi noiden karttojen perusteella ainakin muutamana yönä sisämaassa), joita ei ole kertaakaan mitattu tänä "talvena" eteläisimmässä Suomessa. Näin tämän "talven" säät ovat siis todella aiheuttaneet tyystin ennen näkemättömiä olosuhteita monessa mielessä.

Yksi merkittävä seikka tässä on termisen talven määritys. Helsingin Puistolan sääaseman tiedoista (marraskuu, joulukuu, tammikuu ja helmikuu) voimme havaita sen, että viiden päivän sääntöä käyttämällä ko. asemalla on talveksi voitu määrittää ainoastaan jakso 2. - 9. tammikuuta. Helmikuussa ei ollut lähellekään samanlaista pakkasjaksoa, joten termistä talvea ei helmikuussa ollut ollenkaan. Lisäksi lounaisrannikolla tuo tammikuun pakkanenkin oli niin pieni, että termistä talvea ole ollut siellä edes silloinkaan monin paikoin. Näin on saavutettu uusi merkkipaalu vuodenaikojen määrittelyssä tunnetussa historiassa!

Jo tammikuussa pohdin tätä talven määrittämisen absurdiutta näissä olosuhteissa ja ilmastonmuutoksen kannalta. Sen ja tuon yllä sanotun perusteella voimme todeta, että osassa Etelä-Suomea kevät alkoi 10. tammikuuta ja lounais - etelärannikon talvettomilla alueilla 23. joulukuuta talvipäivänseisauksen jälkeen! Kuulostaa uskomattomalta, eikö totta?

Pohditaanpa yhtä vaihtoehtoa vähän lisää. Ruotsissa on ilmeisesti käytössä määritelmä, jossa talvettomissa olosuhteissa syksyä voidaan jatkaa sovitusti helmikuun 14. päivään asti ja sen jälkeen koittaisi kevät suoraan syksystä. Tämä olisi järkeen käypää siinä mielessä, että kasvillisuuden keväiset ilmiöt ovat tulossa talvettomissa olosuhteissa esiin aikaisintaan tammi - helmikuun vaihteen tienoilla. Tämän mukaan kevät alkoi laajasti Etelä-Suomessa 15. helmikuuta, mutta se sopii huonolla tavalla tuon tammikuun alun pakkasen (eli siis talven) jälkeiseen leutoon säähän; ei olisi mitään vuodenaikaa vai olisiko uudestaan syksy...

Päädymme siis siihen, mitä jo tammikuussa pohdin. Kevät voi olla mainittujen määritelmien mukaan jo joulukuussa tai heti esim. tammikuussa olleen talven jälkeen. Tulevaisuudessa tällainen tulee toistumaan yhä useammin ilmastonmuutoksen edetessä. Seuraavan kerran se voi sattua ehkä jo ensi vuonna tai sitten muutaman vuoden päästä... Voi olla kuitenkin pian tarvetta muuttaa määritelmiä. Tuossa tammikuun alun talven tapauksessa voitaisiin toimia myös näin; 10. päivästä lähtien käytettäisiin määritelmää esikevät ja varsinainen kevät alkaisi esim. niistä ensimmäisistä siitepölyhavainnoista. Talvettomassa tapauksessa toimittaisiin näin; syksy jatkuu talvipäivänseisaukseen asti ja sen jälkeen on esikevät samaan siitepölytilanteeseen asti kuin em. tapauksessa ja sitten alkaa varsinainen kevät.

Esim. tällä tavalla luonnon fenologiset havainnot tulisi ottaa yhdeksi ohjeeksi muiden mukaan, jotta saadaan kokonaisvaltaisesti toimiva tieteellinen määritelmä vuodenajoille meitä kohtaavassa uuden ajan ilmastossa, mikä joka tapauksessa aiheuttaa tällaisia ennen näkemättömiä tilanteita ja olosuhteita ihmiskunnan historiassa. Ne vaativat meitä tekemään uusia malleja vanhojen tilalle, minkä tämä "talvi" on ensimmäistä kertaa tunnetussa historiassa osoittanut huikealla tavalla. Kuten olen todennut, niin terminen talvi vanhan määritelmän mukaan voi kadota jopa kokonaan Etelä-Suomen olosuhteista yllättävän nopeasti.

Lopuksi tietoa tulevien päivien säästä, joka voi aiheuttaa muutoksia termisen talven määritykseen (palaan asiaan). Sää on kylmenemässä talvisemmaksi täällä Etelä-Suomessa. Jo tänään on ollut pakkasta yöllä etelärannikollakin ja lunta on satanut hieman. Viikonloppuna ja alkuviikolla myös päivälämpötilat jäävät hieman pakkaselle etenkin sisämaassa, mutta tuulten ja pilvien ansiosta yölämpötilat putoavat alimmillaan sielläkin vain -5 ja -10 asteen välille ja vain paikoin vähän -10 asteen kylmemmälle puolelle. Tämän "talven" pakkasennätyksiä tuskin siis rikotaan ja uskomattoman vähätalviset olosuhteet jatkuvat edelleen tässäkin mielessä, vaikka näin kylmä on maaliskuun alussa jo tavanomaista vähän kylmempää.

Kylmenemisen aiheuttaa Suomen eteläpuolelle liikkuva matalapaine. Se tuo myös sateita ja kylmenemisen takia myös etelärannikko voi saada jonkinlaisen lumipeitteen vähäksi ajaksi (sisämaassa uutta lunta on satanut tällä viikolla monin paikoin jo parisen senttiä). On kuitenkin olemassa merkkejä siitä, että ensi viikon loppupuolella sää voisi taas lämmetä ja tässä vaiheessa vuotta se voi joka tapauksessa olla jo helposti talven turmioksi... Kevätaika on konkreettisempi päivä päivältä ja tätä kylmää jaksoa pitäisi itse asiassa kutsua takatalveksi, koska terminen kevät on jo alkanut aikoja sitten.The so called winter period ending today formed here in southern Finland the warmest of the measured weather history. In this way the winter 1924 - 25 fell finally to the second place in warmth. I looked through the surface pressure map history of that winter from Wetterzentrale pages and I noticed lots of similarities in the weather situations with this "winter". Then as well there was very active low pressure activity in the western side of Finland over Atlantic, which caused strong and long continuing westerly - southerly winds and frosty periods were just weak and short between them. However, the difference to this year's winter was then the fact, that a short time at the beginning of December and during the latter part of February there prevailed that kinds of cold weather conditions (for example colder readings than -20 C surely appeared according to those maps at least during few nights in inland areas), which haven't been measured a single time this "winter" in southernmost Finland. Therefore this "winter's" weather conditions have been really causing entirely never before seen circumstances in many ways.

One significant matter here is the definition of a thermal winter. From the information of the Helsinki, Puistola weather station (November, December, January and February) we can observe the fact, that using the five day rule, only the period 2nd to 9th of January has been worth to be defined as winter at the station in question. There wasn't nowhere near a same kind of frosty period in February, so therefore there wasn't thermal winter in February at all. In addition by the southwestern coast that January frosty period was so minor, that there wasn't thermal winter even then as well in many places. In this way there has been reached a new mark in the known history in defining seasons!

Already in January I pondered this absurd way of defining winter in these conditions and regarding the climate change. According to that and the mentioned above we can conclude, that in a large part of southern Finland spring started at the 10th of January and in the winterless parts of southwestern - southern coast at the 23rd of December after the winter solstice! Sounds unbelievable, doesn't it?

Let's ponder one alternative a bit more. In Sweden there is apparently in use a definition, where in winterless circumstances autumn can be prolonged in an agreed terms up to the 14th of February and after that spring would be starting straight from autumn. This would be sensible in that way, that springlike phenomenons of plants are coming out in winterless circumstances at the earliest around the turn of January - February. According to this spring started in a wide area in southern Finland at the 15th of February, but that definition is fitting in a bad way to the mild weather after the early January frost (in other words winter); there would be no kind of season at all or would there be autumn again...

So, we are facing the fact, what I already pondered in January. Spring can appear already in December or immediately for example after a winter being happened in January. In the future this kind of thing will become evermore frequent as the climate change proceeds. Next time that may happen perhaps already next year or then in a space of few years... However, there may be soon a need to change definitions. In that case of early January winter one would act in the following way; from the 10th day onwards one would be using a term pre-spring and the actual spring would start from those first pollen observations. In the case of winterless circumstances autumn will continue up to the winter solstice and after that it will be pre-spring into the same pollen situation as in the first case and then the actual spring will start.

For example in this way nature's phenological observations should be taken as one guide with others, in order to create a wholly functional scientific definition for seasons in the new era's climate facing us, which will cause in any case these kinds of never before seen situations and circumstances in the history of mankind. They will demand us to create new models replacing old ones, which this "winter" has pointed out astonishingly for the first time in the known history. As I have conluded, the thermal winter according to the old definition may vanish even completely from the southern Finland's circumstances in a surprisingly fast pace.

To the end information about the weather of the coming days, which may cause changes to the definition of the thermal winter (I will return to the matter). The weather is turning more wintry here in southern Finland. Already today there has been frost at night by the southern coast as well and it has been snowing a bit. During the weekend afternoon temperatures as well will remain under zero C especially in inland areas, but thanks to winds and clouds night temperatures will drop at the lowest in there as well only between -5 C and -10 C and only locally into the colder side of -10 C. So, this winter's frost records aren't hardly to be broken and unbelievably minor winter conditions will continue further in this sense as well, allthough this cold in early March is already a bit colder than usually.

The cold spell is caused by a low pressure moving to the southern side of Finland. It will bring precipitation as well and due to the cool down also the southern coast may get a some kind of snowcover for a short time (in inland areas there has been fallen new snow during this week in many places already for couple of centimetres). However, there are signs in sight of the case, that during the latter part of the next week the weather would warm up again and at this phase of the year that can be already easily fatal to winter in any case... The time of spring will be more concrete day by day and this cold period should be called in fact as a "after winter", because the thermal spring has already started long ago.

Monday, February 25, 2008

Historiallisia ennätyksiä kasautuu Flickr sää- ja luontoseurannassa - Historical records being piled up in the Flickr weather and nature follow-up

Tässä on jälleen helmikuun 2008 sää- ja luontoseurannan kuvia Flickr sivuillani. Täydennetty jakso on 18. päivästä eiliseen iltaan asti; (A B C). Jaksolla vallitsi edelleen erittäin leuto sää muutamia pieniä pakkasia ja ajoittaisia lumisateita lukuun ottamatta. Jakso sisälsi tavallaan sekä syksyn (erittäin sula meri ja voimakkaat matalapaineet vesisateineen) että kevään (lisääntynyt auringonsäteily selkeinä hetkinä ja ensimmäiset kasvien kasvu- ja kukintatilanteet) piirteitä. Koko "talvi" huomioon ottaen tämän jakson myötä olosuhteiden äärimmäinen erikoisuus alkoi tuntua erittäin vahvasti ja pelottavasti. Tänään siihen on tullut lisää vahvistusta, koska jo kolmantena hetkenä lyhyessä ajassa eteläisessä Suomessa on mitattu jopa +6 - +7 asteen lämpötiloja ja taivaalla on ollut lämpimälle vuodenajalle tyypillisiä iltapäivän kumpupilviä kuin normaalisti vasta huhtikuusta lähtien!

Ennätyksellisen sulan meren takia edelleen vallitsi siis marraskuinen meren lämmittävä vaikutus ja sen takia sisämaa-alueet olivat edelleen etelärannikkoa lumisemmat. Sisämaassa lumen määrässä oli muodostunut poikkeama länsi-itäsuunnassa; Hämeenlinna oli ajoittain lähes lumeton, mutta samalla tasolla Itä-Suomessa oli yli 20 cm lunta. Tämä on erittäin leudon talven tyypillinen piirre, koska mantereinen ilmasto vaikuttaa idässä vielä helmikuussakin kylmentävästi ja leudoissa tilanteissa yleensä tulevat runsaat sateet ovat siellä länttä useammin lunta. Idän mantereisuus näkyi myös viime sunnuntaiyönä säätilanteen auttamana, kun Itä- ja Pohjois-Suomessa oli pakkasta -20 ja -33 asteen välillä (talven kylmin yö siellä). Samaan aikaan Etelä- ja Länsi-Suomessa oli korkeintaan n. -5 astetta pakkasta ja lounaisrannikolla lämpötilat olivat jopa nollan yläpuolella; muodostui historiallisen kummallinen lämpötilaero pieneksi hetkeksi.

Täysin lumettoman alueen laajuus oli eteläisessä Suomessa lähes koko ajan ennätyksellinen ajankohtaan nähden. Joet virtasivat edelleen pääosin jäättöminä ja järvissä oli paljon ohuempi ja hauraampi jää kuin normaalisti tänä aikana; monin paikoin jopa alle 20 cm (noin 50 cm pitäisi olla normaalisti tähän aikaan). Virtaavien paikkojen vedet olivat ennätyksellisen sulia järvissäkin ja esim. Helsingin alueilla meren sisälahtiin edellisen jakson lopussa muodostunut ohut jää on nyt sulanut melkein kokonaan ennätyksellisesti. Näyttää siltä, että lämpimyyden aiheuttamista ennätyksistä on tullut ennätyksellisen tavanomaisia. Joka tapauksessa me nykyiset ihmiset todistamme nyt täällä päin Suomea täysin uudenlaisia olosuhteita aikaisempaan kirjoitettuun historiaan verrattuna.Here are again February 2008 photos of the weather and nature follow-up on my Flickr pages. The added period is from the 18th day up to yesterday evening; (A B C). There prevailed further a very mild weather during the period not counted for few small frosts and occasional snowing. The period contained in a way features of both autumn (very unfrozen sea and strong low pressures with their rains) and spring (increased sun radiation during clear situations and the first growing and blooming situations of plants). Considering the whole "winter" due to this period the extreme speciality of the circumstances started to feel very strongly and terrifyingly. Today there has been coming more strengthening to it, because already for the third occasion in a short time there have been measured even +6 C - +7 C temperatures in southern Finland and there have been afternoon cumulus clouds in the sky typical for a warm season, like normally only from April onwards!

So, due to the record unfrozen sea there prevailed further a Novemberish warming effect of the sea and due to that inland areas were further more snowy than areas by the southern coast. Into the amount of snow in inland areas there had been formed a deviation in the direction of west-east; Hämeenlinna was occasionally allmost snowless, but at the same latitude in eastern Finland there was more than 20 centimetres of snow. This is a typical feature of a very mild winter, because continental climate is affecting yet in February as well in a cooling way in the east and the profuse precipitation usually coming in the mild conditions are over there more often snow than in the west. The continental feature of the east showed as well at the last sunday night as helped by the weather situation, as there was frost between -20 C and -33 C in eastern and northern Finland (the coldest night of the winter over there). At the same time there was only about -5 C of frost in southern and western Finland at the most and by the southwestern coast temperatures were even above zero C; there formed a historically peculiar temperature difference for a short time.

The width of the completely snowless area in southern Finland was allmost all the time record breaking considering the time of the year. Rivers streamed further mostly icefree and on lakes there were way thinner and more fragile ice layers than normally during this time; even under 20 centimetres (about 50 centimetres should be the average at this time). Waters in streaming places were record unfrozen in lakes as well and for example in Helsinki areas the thin ice layers formed onto the inlets of the sea at the end of the period have now melted allmost entirely in a record breaking way. It appears to be the case, that the records caused by the warmth have been forming to be average in a record breaking way. In any case we present humans at these parts of Finland are now witnessing completely new kinds of circumstances, as compared to the previous written history.

Friday, February 22, 2008

Kevään kiila syksyisen "talven" lähestyessä loppuaan - A wedge of spring as the autumnal "winter" is nearing its end

Tänään mitattiin Etelä-Suomessa helmikuun lämpimin päivä tähän mennessä. Lämpötilat nousivat laajasti yli +5 asteen, kuten arvioin aikaisemmin ennusteessani. Lämpimintä oli Ahvenanmaan Jomalassa; +8,5 astetta. Kaikkien aikojen ennätys +11,8 astetta vuodelta 1943 jäi vielä voimaan. Tilannetta auttoi syntymään Föhntuuli.

Tämä päivä osoitti selkeästi kuluvan erittäin leudon kuun erikoisen luonteen. Aamulla satoi kovan tuulen kanssa vettä ja oli kuin syksy. Iltapäivällä Föhntuuli sai sään selkenemään hyvin ja em. lämpötiloissa olosuhteet tuntuivat erittäin keväisiltä, kun voimistuneella auringonsäteilyllä on jo tähän aikaan muutenkin keväisiä piirteitä.

Tulevina päivinä sää jatkuu erittäin leutona Etelä-Suomessa. Pieni kylmempi hetki on tulossa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä korkeapaineen selänteen vuoksi, jolloin voi olla etenkin sisämaassa yli -5 astetta pakkasta; tähän aikaan lämpötilojen vuorokausivaihtelu alkaa näkyä yhä enemmän selkeissä tilanteissa. Sen jälkeen olemme edelleen matalapaineiden leutojen etelä - länsituulten alueilla. Niinpä edelleen on tiedossa enimmäkseen sateisen syksyn ja aurinkoisen kevään vaihteluita. Tämän päivän tapaisiin korkeisiin lämpötiloihin voi olla mahdollisuutta, jos Föhntuuli puhaltaa sopivasti jonkun iltapäivän aikana. Talvi saattaa vierailla lyhyitä aikoja lumisateineen ensi viikon loppupuolella, muttei silloinkaan ollenkaan voimakkaasti ja pysyvästi...

Palaan viimeistään ensi viikolla pohtimaan vallitsevaa vuodenaikojen määrittämisen erittäin kummallista tilannetta, joka kertoo ilmastonmuutoksen tulevaisuudessa yhä voimakkaammin tuomista erityispiirteistä siinä asiassa.

Päivitys 23.2.2008 klo. 12:30: Matkasin äsken taas Hämeenlinnaan Espoon Tapiolasta ja samalla havainnoin lumitilannetta. Täytyy sanoa, että Ilmatieteenlaitoksen lumitilannekartta ei selkeästi kerro totuutta tyypilliseen tapaansa. Hyvinkäälle asti oli käytännössä lumetonta lukuun ottamatta muutamia hyvin vähäpätöisiä laikkuja joissakin metsän reunoissa lähempänä Hyvinkäätä ja metsissäkin oli lumetonta pitkälle sisämaahan. Hyvinkäältä Hämeenlinnaan pellot olivat 50 - 95 % sulia lumesta, joten näinkään sisämaassa ei voida puhua lumipeitteestä. Näin ollen laajasti Etelä-Suomessa vallitsee jopa vuoden 1990 helmikuun ihmeellistä lumettomuutta lumettomampi tilanne; muistan sen hyvin. Normaalisti tähän aikaan pitäisi koko em. alueella olla 20 - 40 cm lunta! Näin tämä leuto sää näkyy erittäin selkeästi lumitilanteessa.Today there was measured the warmest day of February so far in southern Finland. Temperatures rose widely over +5 C, as I estimated earlier in my forecast. The warmest (In finnish, but there is a readible chart in the link) place was Jomala in Ahvenanmaa island; +8,5 C. The all time record +11,8 C from 1943 remained yet in place. The situation was helped to form by Föhn wind.

Today showed clearly the special nature of the ongoing very mild month. In the morning it rained with a strong wind and it was like autumn. In the afternoon Föhn wind got the weather to clear up well and in the mentioned temperatures circumstances felt very springlike, as the strengthened sun radiation has already at this time otherwise as well springlike features.

During coming days the weather will continue very mild in southern Finland. A small colder moment will be coming at the night between saturday and sunday due to a ridge of high pressure, when there may be especially in inland areas more than -5 C of frost; at this time the cycle of afternoon and night temperatures is starting to show evermore in clear sky situations. After that we are further located in mild southerly - westerly wind areas of low pressures. Therefore there is further in the forecast mainly alternations of rainy autumn and sunny spring. There may be a possibility for high temperatures like today, if Föhn wind will blow suitably during a some afternoon. Winter might be visiting short periods of time with its snowing during the latter part of the next week, but not at all even then in a strong and permanent way...

I will return at the latest next week to ponder the prevailing very peculiar situation of defining seasons, which tells about the special features in that matter brought by the climate change furthermore strongly in the future.

Update at the 23rd of February at 12:30 PM: I travelled a moment ago again to Hämeenlinna from Tapiola, Espoo and I observed at the same time snow conditions. I must say, that the snow depth map of Finnish Meteorological Institute isn't clearly telling the truth in its typical way. There was practically snowless up to Hyvinkää (about in midway) not counted for few very insignificant patches on some forest edges nearer to Hyvinkää and it was snowless in forests as well far into inland areas. From Hyvinkää to Hämeenlinna fields were 50 - 95 % melted from snow, so even this far in inland it cannot be talked about a snowcover. Therefore in a large area in southern Finland there prevails even more snowless conditions than the amazing snowless conditions of February 1990; I remember that well. Normally there should be at this time on the whole mentioned area 20 - 40 centimetres of snow! In this way this mild weather is appearing in the snow condition in a very clear way.

Kielenkääntö viivästyy - The translation will be delayed

Tässä on tietoa tämän blogin vanhojen merkintöjen kielenkäännöstä ja päivittämisestä. Alunperin minun piti kääntää vanhoja merkintöjä englanniksi tänä talvena ja palauttaa joitakin vanhoja merkintöjä näkyviin samalla, mutta nämä "talven" kummalliset olosuhteet ovat aiheuttaneet paljon mielenkiintoista kirjoitettavaa ja muitakin kiireitä. Niinpä en ole ehtinyt ottaa kielenkääntöasiaa käsittelyyn. Kevät näyttää puskevan esiin arboretumkiireineen äärimmäisellä tavalla etuajassa ja minulla on muitakin kiireitä tänä vuonna. Siksi jätän kielenkääntämisen toistaiseksi ja palaan asiaan ehkä vasta ensi vuonna... Pahoittelen asiaa.

Here is information about the translation and updating of this blog's old posts. Originally I was obligated to translate old posts into english this winter and restore some old posts at the same time, but these peculiar circumstances of the "winter" have been causing lots of interesting matters to write about and other hurries as well. Therefore I haven't had time to handle the translation matter. Spring is appearing to rush foward with its arboretum hurries in an extreme way ahead of schedule and I have other hurries as well this year. Therefore I will leave the translation for now and I will return to the matter perhaps only next year... I am sorry about the matter.

Kasvikuvia huhtikuussa 2007, osa 1 - Plant photos in April 2007, part 1

Olen taas julkaissut kasvivalokuvausprojektini kuvia Flickr -sivuillani. Tällä kertaa on vuorossa huhtikuu 2007. Tein julkaisutapaan muutoksen; julkaisen jatkossa kuukausiin sisältyvät perennakuvat myöhemmin toisessa vaiheessa ja nyt keskityn ensin vain puihin, pensaisiin ja köynnöksiin. Syinä tähän ovat aikatauluttamisen, kuvien läpikäymisen ja niiden nimeämisen ongelmat. Palaan perennakuviin jossain vaiheessa...

I have published again photos of my plant photography project on my Flickr pages. This time it's the turn of April 2007. I made a change to the publishing method; in the future I will publish the perennial photos included in the months later in a second phase and now I will concentrate at first only to trees, shrubs and climbers. Reasons for this are problems in making schedules, getting through the photos and naming them. I will return to the perennial photos at some point...

Wednesday, February 20, 2008

Japaninvaahteralajikkeita uuden ajan kasvienkäyttöä varten, osa 2 - Japanese Maple cultivars for the new era's plant use, part 2

Jatketaanpa tästä japaninvaahteran (Acer palmatum) lajikkeiden esittelyä. Viimeksi jäin esittelyssä H -kirjaimeen. Kyseessä on siis PlantenTuin Esveld -taimiston kuvalliset kasviesittelyt, joista poimin tässä sarjassa omia suosikkejani. Perusteet valinnoille ovat esteettiset syyt ja ilmaston lämpenemisen tuomien muutosten aiheuttamat syyt. Niiden syiden herättämänä tavoitteina ovat viljellyn kasvilajiston rikastuttaminen täällä Suomessa uusien ennen näkemättömien mahdollisuuksien ansiosta ja tarve varautua muutoksiin ylipäätään.

Lajikkeet: 'Ibo juhi', 'Ichigyohji', 'Inaba shidare', 'Inazuma', 'Irish Lace', 'Jerre Schwartz', 'Johnnie's Pink', 'Kagiri nishiki', 'Kamagata', 'Kara ori', 'Karasu gawa', 'Kasagi yama', 'Katsura', 'Kawahara Rose', 'Kawahara no midori', 'Kinran', 'Kiyo hime', 'Koba shohjoh', 'Kochoh nishiki', 'Komachi hime', 'Koriba', 'Koto hime', 'Koto no ito', 'Kurabu yama', 'Kuro hime', 'Kurui jishi', 'Kuzu', 'Lemon Chiffon', 'Linearilobum', 'Lucky Star', 'Mallet', 'Manyoh no sato', 'Marakumo', 'Margaret Bee', 'Margaret', 'Marjan', 'Masu kagami', 'Masu murasaki', 'Matsu kubo', 'Matsukaze', 'Mioun', 'Mirte', 'Misty Moon', 'Mizu kuguri', 'Mizuho beni', 'Momoira kohya san', 'Mon Papa', 'Moonfire', 'Mugiwara nishiki', 'Murasaki iroha', 'Murasaki kiyo hime', 'Mure hibari', 'Muro gawa', 'Nathan', 'Nicholsonii', 'Nigrum', 'Nishiki gawa', 'Nomura nishiki', 'Nomura', 'Oh izu', 'Ohgon sarasa', 'Ohkagami', 'Ohsakazuki', 'Okushimo', 'Omato', 'Omure yama', 'Orange Dream', 'Orangeola', 'Oregon Sunset', 'Ori zuru', 'Oridono nishiki', 'Ornatum', 'Oshio beni', 'Otome zakura', 'Otto's Dissectum', 'Pam Trawick', 'Peaches and Cream', 'Peve Multicolor', 'Phoenix', 'Pink Filigree', 'Pung Kill', 'Purple Ghost', 'Purple Glory', 'Purpureum Angustilobum', 'Purpureum'.Let's continue from here the introduction of Japanese Maple (Acer palmatum) cultivars. Last time I was left to the letter H. So, it is the question of PlantenTuin Esveld nursery's visual plant introductions, from where I will pick up my own favourites in this series. The grounds for the pick ups are esthetic reasons and the reasons caused by the changes the warming up climate will bring. As awakened up by those reasons, the goals are enriching the cultivated vegetation here in Finland thanks to the new and never before seen possibilities and a need for getting ready for changes in general.

The cultivars: 'Ibo juhi', 'Ichigyohji', 'Inaba shidare', 'Inazuma', 'Irish Lace', 'Jerre Schwartz', 'Johnnie's Pink', 'Kagiri nishiki', 'Kamagata', 'Kara ori', 'Karasu gawa', 'Kasagi yama', 'Katsura', 'Kawahara Rose', 'Kawahara no midori', 'Kinran', 'Kiyo hime', 'Koba shohjoh', 'Kochoh nishiki', 'Komachi hime', 'Koriba', 'Koto hime', 'Koto no ito', 'Kurabu yama', 'Kuro hime', 'Kurui jishi', 'Kuzu', 'Lemon Chiffon', 'Linearilobum', 'Lucky Star', 'Mallet', 'Manyoh no sato', 'Marakumo', 'Margaret Bee', 'Margaret', 'Marjan', 'Masu kagami', 'Masu murasaki', 'Matsu kubo', 'Matsukaze', 'Mioun', 'Mirte', 'Misty Moon', 'Mizu kuguri', 'Mizuho beni', 'Momoira kohya san', 'Mon Papa', 'Moonfire', 'Mugiwara nishiki', 'Murasaki iroha', 'Murasaki kiyo hime', 'Mure hibari', 'Muro gawa', 'Nathan', 'Nicholsonii', 'Nigrum', 'Nishiki gawa', 'Nomura nishiki', 'Nomura', 'Oh izu', 'Ohgon sarasa', 'Ohkagami', 'Ohsakazuki', 'Okushimo', 'Omato', 'Omure yama', 'Orange Dream', 'Orangeola', 'Oregon Sunset', 'Ori zuru', 'Oridono nishiki', 'Ornatum', 'Oshio beni', 'Otome zakura', 'Otto's Dissectum', 'Pam Trawick', 'Peaches and Cream', 'Peve Multicolor', 'Phoenix', 'Pink Filigree', 'Pung Kill', 'Purple Ghost', 'Purple Glory', 'Purpureum Angustilobum', 'Purpureum'.

Monday, February 18, 2008

Jälleen hiipunut talven yritys "syys-keväässä" - The trying of winter being faded again in "autumn-spring"

Nyt on sää- ja luontoseurannan päivityksen vuoro Flickr -sivuillani. Kyseessä on helmikuun 2008 jakso 9. päivästä eiliseen iltaan asti. Tuolloin vallitsi aluksi kostea, pilvinen ja erittäin leuto sää Etelä-Suomessa. Jopa sisämaan lumet vähenivät merkittävästi ja ennätyksellisen lumeton alue muodostui etelärannikolle. Loppupäivinä talvi yritti taas tulla, mutta lunta ei tullut juuri ollenkaan. Kuitenkin 16. päivän yö oli tähän mennessä "talven" kylmin (katso alla). Tässä ovat linkit: (A B C).

Now it is the turn for the weather and nature follow-up update on my Flickr pages. It is the question of the February 2008 period from the 9th day to the yesterday evening. Then there prevailed at first humid, cloudy and very mild weather in southern Finland. Even the snow in inland areas decreased significantly and a record snowless area was formed to the southern coast. During the last days winter tried to come again, but there didn't come snow hardly at all. However, the 16th day's night was the coldest of the "winter" so far (look below). Here are the links: (A B C).

Saturday, February 16, 2008

Syntymäpäiväni ennätysleuto sääraportti - My birthday's record mild weather report

Viime yön pakkanen jäi vähän ennustettua heikommaksi. Tarkistin tilanteen Ilmatieteenlaitoksen sivuilta ja esim. Helsingissä oli alimmillaan n. -11 astetta ja Hämeenlinnassa n. -13 astetta. Lämpötilan laskua ehkäisivät yhtäältä pitkään jatkunut tuuli ja toisaalta aikaisin lännestä saapunut lämpimän rintaman pilvisyys. Laajasti jäätiin siis -15 asteen lämpimämmälle puolelle Etelä-Suomessa. Jos nämä lukemat jäävät "talven" kovimmiksi pakkasiksi, niin todella uskomattoman mitättömiä ne silloin ovat aikaisempaan säähistoriaan verrattuna; suuri uusi ennätys kirjataan tässäkin.

Koko ensi viikon sää jatkuu sen verran lauhana, että vaaraa kovemmista pakkasista ei ole ollenkaan. Jo huomenna lämpötilat ovat laajasti uudestaan nollan yläpuolella Etelä-Suomessa. Ensi viikon alussa leuto sää keskeytyy hieman, kun luoteesta leviää heikkoa pakkasta tuovaa ilmamassaa. Näyttää kuitenkin siltä, että keskiviikon jälkeen hyvin voimakkaat länsituulet aiheuttavat erittäin leudon sään pitkäksi ajaksi ja kevät pääsee etenemään uudestaan.

Tuo loppuviikon tilanne voi mahdollistaa hyvin voimakkaita Föhntuuliolosuhteita, jolloin jopa reippaasti yli +5 asteen päivälämpötilat voivat olla mahdollisia (tähän aikaan vuodesta aurinko lämmittää jo selvästi iltapäiviä). Voimakkaat matalapaineet tuovat samalla sateita, mutta näyttää siltä, että pääosa niistä tulee vetenä; lumettomuus voi siten jatkua ennätyksellisenä ja näiden pakkasten tekemät ohuet uudet jäät vesistöissä sulavat taas luoden ennätyssulia alueita.

Nyt on aika lopettaa tämä kirjoitus ja alkaa valmistautua Syntymäpäiväni viettoon ja tämän illan Blogimiittiin!The frost last night remained a bit weaker than forecasted. I checked out the situation from the pages of Finnish Meteorological Institute and for example in Helsinki temperature was at the lowest about -11 C and in Hämeenlinna about -13 C. The drop of temperature was prevented firstly by the wind continued long time and secondly by the cloud area of a warm front arrived early from the west. So, there remained large areas in the warmer side of -15 C in southern Finland. If these values will remain the severest frosts of the "winter", then they are really unbelievably insignificant as compared to the previous weather history; a big new record will be put down in here as well.

The weather will continue all next week so much mild, that there isn't a threat of severer frosts at all. Already tomorrow temperatures will be widely again above zero C in southern Finland. During the early part of the next week the mild weather will be interrupted a bit, as there will spread an air mass with northwesterly winds bringing weak frosts. However, it appears to be the case, that from wednesday onwards very strong westerly winds will be causing a very mild weather for a long time and spring will have a chance to proceed again.

That situation of the week's end may be creating possibilities for very strong Föhn wind conditions, when even well over +5 C afternoon temperatures may be possible (at this time of the year the sun has already a clear warming effect to afternoons). Strong low pressures will bring precipitation at the same time, but it appears to be the case, that most of it will come as rain; therefore snowless conditions may continue in a record breaking way and thin ice on water areas formed by these frosts will melt again as creating record unfrozen areas.

Now it is time to finish this writing and to get ready for spending my Birthday and the Blogimiitti (party typed meeting of mainly Helsinki area bloggers) this evening!

Thursday, February 14, 2008

Pakkasen vaikutuksia kasveihin lumettomissa olosuhteissa - Influences of frost to the plants in snowless circumstances

Pohditaanpa nyt hieman tuon tulevan pakkasen vaikutuksia kasveihin. Edelleen näyttää siltä, että perjantain ja lauantain välisenä yönä Etelä-Suomessa on pakkasta -10 ja -15 asteen välillä ja sisämaassa paikoin enemmänkin. Tuollainen pakkanen on jo aiheuttanut huolta lumettomilla alueilla, koska pakkanen pääsee vaikuttamaan kasveihin ilman lumen suojaa. Etelä-Suomi säilyy pakkasen yli erittäin lumettomana. Ongelmana ovat ensimmäiset kasvutapahtumat joillakin lajeilla, mutta kasvua aloittamattomat lajit ovat edelleen turvassa huolimatta niiden eri tavoin löystyneistä lepotiloista. Routaantuminen ei ehdi vielä parissa päivässä muodostua merkittäväksi haitaksi joitakin hentovartisia (ruohovartiset uudet kasvut) yksittäiskasveja lukuun ottamatta.

Kevään merkkejä ovat osoittaneet mm. monet sipulikasvit uusine versoineen. Paikoin on jopa kukintaa, mutta lähinnä vain lumikello (Galanthus nivalis) on ollut vasta kyseessä. Joillakin perennoilla on myös pieniä kasvun alkuja (silmuasteilla silti vielä) maassa; töyhtöangervo (Aruncus dioicus) ja monet pionit (Paeonia sp.). Puista kukintaansa ovat aloittaneet lepät (Alnus sp.) ja euroopanpähkinäpensas (Corylus avellana). Silmuja ovat selvästi turvottaneet esim. terttuselja (Sambucus racemosa) ja monet kuusamat (Lonicera sp.), joista jotkut ovat työntäneet jopa vähän vihreää silmuistaan.

Em. lajeista arin tapaus on euroopanpähkinäpensas, jonka heränneet hedenorkot ovat -15 asteen pakkasessa selvästi paleltumavaarassa (pensas on muutoin täysin turvassa). Muutoin tuollaisen pakkasen aiheuttamat vauriot uudelle kasvulle ovat lähinnä marginaalisia ja uusi kasvu korvaa myöhemmin tuhoutuneet osat helposti, koska esim. perennoilla tärkeät kasvuosat ja kasvupisteet ovat vielä silmun / lehtiruusukkeen suojassa. Lähinnä vain uuden kasvun ulommat osat saattavat paleltua. Pitkälle ehtineet sipulikasvit voivat paleltua pahemmin etenkin, jos ne ovat aurinkoisella paikalla; tähän aikaan voimistunut auringonpaiste voi jo kuivattaa tehokkaasti ja pahentaa pakkasvaurioita. Varjostus on siten tarpeen niille pakkasjakson aikana. Muutoin monet sipulikasvit kestävät luonnostaan hyvin pakkasta (sahramit ovat arimmasta päästä). Pakkanen ja paahde ovat harmiksi myös ainavihannille perennoille, kuten varjoyrtille (Pachysandra terminalis).

Mikä neuvoksi kasvien suojaamisessa näissä lumettomissa olosuhteissa? Pakkaspeitteen tai havujen päälle laittaminen perennojen ja sipulikasvien tapauksissa on merkitykseltään lähinnä vain psykologinen (paitsi tuossa varjostuksessa), kun esim. -15 astetta pääsee vaikuttamaan niiden läpi aivan helposti. Paljon tehokkaampi olisi menetelmä, jossa kasattaisiin esim. multaa - haketta vähintään n. 10 cm kasvien päälle. Siinä on kuitenkin ongelmia. Ensinnäkin se on työlästä etenkin suurissa massaistutuksissa; resurssit eivät riitä. Toiseksi hentoversoiset lajit voivat katketa painon alla. Kolmantena ongelmana on jäätyminen; kasattavan materiaalin pitäisi olla rutikuivaa, jotta se ei jäädy kovaksi. Tämä kasaus on nimittäin heti poistettava pakkasten jälkeen tai ennen runsasta lumisadetta (lumi on paljon parempi suoja). Muutoin kasvien kasvu häiriintyy mm. tukehtumisen vaaran takia. Pienissä istutuksissa voi harkita tietysti muitakin suojauskeinoja; vuorivillaa, säkkikangasta yms. materiaalia paksusti laitettuna (ei hentojen varsien päälle ainakaan suoraan).

Mielestäni syytä suureen huoleen ei siis ole. Näin alkuvaiheen kasvutilanteet ovat olleet monesti aikaisemmin normaalissa ajassa huhtikuussa esiintyessään jopa samanlaisten pakkasten armoilla ilman suurta katastrofia. Kasvit ovat yleensä yllättävän kestäviä, kuten viime kevät osoitti (maaliskuun lämmön jälkeen tulleet -5 ja -10 asteen yöpakkaset paljon pidemmälle ehtineen kasvun aikana). Kuolemat tulevat olemaan vain hyvin yksittäisiä, ellei kyseessä ole todella talvenarka laji.

Lopuksi maininta; tällä viikolla saapuivat äskettäin tilaamani siemenet. Eilen saapui lähetys Arboretum Mustilalta ja kolme päivää sitten Exotic Gardenilta Tarkistin lähetysten sisällöt ja vain harmaapihta (Abies concolor), kaukasianpihta (Abies nordmanniana), lännenhemlokki (Tsuga heterophylla), vuorihemlokki (Tsuga mertensiana) ja isolehtikatsura / loistokatsura (Cercidiphyllum magnificum) jäivät saapumatta niiden loppumisen takia. Laitan myöhemmin taas kuvia siemenistä tänne, kun olen päättänyt niiden jatkosta...Let's ponder now a little influences of that coming frost to plants. It appears to be further the case, that there will be frost between -10 C and -15 C and in inland areas more as well during the night between friday and saturday. That kind of frost has already caused worries in the snowless areas, because the frost will have a chance to affect plants without the snow's shelter. Southern Finland will remain very snowless through the frost. The problem is being the first growing happenings on some species, but the species not to have started growing will be further safe despite their dormancy stages being loosen in different ways. The soil getting freezed doesn't have time to become a significant harm in couple of days not counted for some single plants with tender sprouts (herbacious new growths).

Amongst others spring signs have been displayed on many bulbous plants with their new sprouts. There have been even local blooming, but it has been mainly a question of Common Snowdrop (Galanthus nivalis) only. Also some perennials have small new growth beginnings (though, yet only in bud phases) on the ground; Goat's Beard (Aruncus dioicus) and many Peonies (Paeonia sp.). Alders (Alnus sp.) and Hazel (Corylus avellana) from trees have started their blooming. Buds have been clearly swollen for example in the cases of Red Elderberry (Sambucus racemosa) and many Honeysuckles (Lonicera sp.), from which some have pushed even a bit of green from their buds.

The most sensitive one from the mentioned is Hazel (the shrub is otherwise completely safe), which awakened male catkins are clearly under a threat of being damaged by the frost in -15 C conditions. Otherwise the damages caused by that kind of frost to new growth will be mainly marginal and a new growth will replace later easily the damaged parts, because for example in the cases of perennials important growing parts and the growing points are yet sheltered by the bud / rosette of leaves. Mainly just the outer parts of the new growth might be damaged. The bulbous plants grown far may be damaged worse, if they are in a sunny place; in this time of the year the sunshine may already dry up effectively and worsen the frost damages. For those a shading is therefore needed during the frosty period. Otherwise many bulbous plants can tolerate naturally frost well (Crocuses are among the most sensitive). Frost and scorch are harmfull to evergreen perennials as well, like in the case of Japanese Pachysandra (Pachysandra terminalis).

What is the advice in sheltering plants in these snowless conditions? Creating a shelter on the top of plants with a frost blanket or conifer twigs in the cases of perennials and bulbous plants is mainly just a psychological one (except in that shading), because for example -15 C of frost will penetrate through them quite easily. Much more effective would be a method, where there would be piled compost - mulch on the top of the plants at least about 10 centimetres. However, there are problems in that. Firstly it is laboured especially in the cases of big mass plantings; there are no resources enough. Secondly tender sprouts may get broken under the weight. The third problem is freezing; the piled material should be dry as dust, in order it doesn't get freezed hard. Namely this piling must be removed immediately after the frosts or before a heavy snowfall (snow is much better shelter). Otherwise the growth of the plants will be harmed for example due to the threat of suffocation. With small plantings one can of course think about other means of sheltering as well; mineral wool, sackcloth and other such materials placed thickly (not on the top of tender sprouts at least not directly).

So, according to me there won't be a reason for great worries. Such early stages of growth situations have been many times before in the hands of even similar frosts without a big catastrophe, when appeared in a normal time in April. Plants are generally surprisingly hardy, like the last spring pointed out (the nightfrosts between -5 C and -10 C after the March warmth during the growth being proceeded much farther). Deaths will appear only in very single cases, whether it is not a case of a really winter sensitive species.

To the end a mention; the seeds I ordered recently arrived this week. Yesterday there arrived a packet from Arboretum Mustila and three days ago from Exotic Garden. I checked out the substances of the packets and only White Fir (Abies concolor), Nordmann Fir (Abies nordmanniana), Western Hemlock (Tsuga heterophylla), Mountain Hemlock (Tsuga mertensiana) and Bigleaf Katsura Tree (Cercidiphyllum magnificum) remained missing due to their shortage. I will place again photos here of the seeds later, as I have decided about their future...

Tuesday, February 12, 2008

Ennätyssula taimistotyö ja tietoja viikonlopun pakkasesta - The record unfrozen nursery task and information about the frost at the weekendMantsurianjalopähkinä - Manchurian Walnut (Juglans mandschurica)


Japaninjalopähkinä - Japanese Walnut (Juglans ailanthifolia)


Sirotuomipihlaja - Allegheny Serviceberry (Amelanchier laevis)


Valkomulperi - White Mulberry (Morus alba)


Tänään kävin juuri ennen pimeän tuloa tekemässä taimistotöitä... HELMIKUUSSA!! Viime päivien erittäin leuto sää on odotetusti sulattanut taimikasvatuspaikallanikin maan kokonaan moneksi päiväksi. Maa oli tyypillisesti hyvin märkää ja monet ruohovartiset rikkakasvit olivat vihreinä kasvussa, kuten alimmassa kuvassa tuossa yhdessä purkissa. Tällainen helmikuinen sula maa on äärimmäisen erikoista (ainakin aikaisemman ilmaston mukaan) ja kaikkien aikojen huikein asia on se, että sulan maan taimistotöitä on voinut tehdä nyt kaikkina kolmena peräkkäisenä "talvikuukautena"; joulukuu, tammikuu ja helmikuu. Uskomatonta! Tätä ei kaksi vuotta sitten osannut kuvitella mahdolliseksi. Mitä seuraavaksi?!

Itse töistä; jatkoin kesken jäänyttä maahan juurtuneiden taimipurkkien irrottamista niiden jatkokäsittelyä varten. Otin irrotetuista taimista samalla esimerkkikuvat ja ne ovat yllä. Kuvista puuttuvat peruukkipensas (Cotinus coggygria) ja siipiköynnös (Tripterygium regelii), koska hämäryyden takia ne kuvat eivät onnistuneet. Niille ja valkomulperille vaihdan isommat purkit ja nuo kaikki muut istutan arboretumalueelle myöhemmin keväällä. Irrotettuja purkkeja oli n. 50 kpl. Sirotuomipihlaja näytti hieman kasvattaneet silmujaan, mutta muutoin tämä "etukevät" ei ole vielä näkyvästi vaikuttanut taimistoni lajeihin.

Tähän loppuun uutta tarkempaa tietoa to - la kylmästä jaksosta. On mahdollista, että perjantain ja lauantain välisenä yönä saavutetaan tämän "talven" kovimmat pakkaset Etelä-Suomessa. Sen mahdollistaisi pohjoistuulta seuraava selkeä ja tyyni korkeapaineen selänne; jos se osuu tarkalleen yöhön - aamuun ennen lauhaa länsituulta, niin eteläisen Suomen sisämaassa saattaa olla lyhyen aikaa vähän yli -15 astetta pakkasta ja esim. Helsingissä rannikolla yli -10 astetta. Nämäkin lukemat ovat kuitenkin todella mitättömiä verrattuna siihen, kuinka jokaisena aikaisempana talvena säämittausten aikakaudella myös lauhimmat talvet ovat sisältäneet ainakin pari lyhyttä n. -20 asteen pakkasen jaksoa monin paikoin ympäri Etelä-Suomea; Wetterzentrale -sivustossa on ilmanpainekarttojen historia 1800 -luvulta saakka, josta asiaa voi päätellä.Today I went to do nursery tasks just before the nightfall... In FEBRUARY!! The very mild weather during recent days has melted also at my nursery place the soil completely for many days as expected. The soil was typically very wet and many herbaceous weeds were green and growing, like in the lowest photo on that one container. This kind of unfrozen soil of February is extremely special (at least according to the previous climate) and the most astonishing matter of all time is the fact, that nursery tasks of unfrozen soil have been possible to do now during all "winter months" in the row; December, January and February. Unbelievable! One wasn't able to fantazise this to be possible two years ago. What will be next?!

About the tasks themselves; I continued the unfinished tasks of loosening the containers rooted into the ground for them to be handled further. I took example photos from the plants at the same time and they are above. European Smoketree (Cotinus coggygria) and Regel's Threewingnut (Tripterygium regelii) are missing from the photos, because due to the dusk those photos didn't become successfull. Those and White Mulberry I will be changing into bigger containers and all the others I will be planting onto the arboretum area later in spring. There were about 50 pieces of the loosen containers. Allegheny Serviceberry appeared to have grown its buds a bit, but otherwise this "pre-spring" hasn't been affecting yet in a visible way to my nursery's species.

Here to the end new and more precise information about the cold period during thursday - saturday. It will be possible, that the severest frosts of this "winter" will be reached at the night between friday and saturday in southern Finland. That would be made possible by a calm and clear ridge of high pressure following the northerly wind; if that will be hitting precisely at the night - morning before the mild westerly wind, then there might be a bit colder than -15 C for a short time in southern Finland's inland areas and for example in Helsinki by the coast colder than -10 C. However, these values as well are really insignificant as compared to the fact, how during every previous winter in the era of weather measurements also the mildest winters have included at least couple of short periods of about -20 C frosts in many places around southern Finland; there is a surface pressure map history beginning from the 19th century in Wetterzentrale pages, from which one can conclude the matter.

Sunday, February 10, 2008

Helmikuun 2008 sää- ja luontoseurantaa sekä yhä lauha ennuste - A February 2008 weather and nature follow-up and further a mild forecast

Helmikuun 2008 sää- ja luontoseurannan kuvasarjat alkavat Flickr -sivuillani. Ensimmäinen jakso on kuun alusta 8. päivän iltaan asti. Silloin talvi yritti tulla hyvin heikolla menestyksellä ja vain ajoittaisia lumipeitteitä esiintyi märkyyden keskellä. Etelärannikon ja sisämaan välille muodostui kuitenkin iso ero lumen määrässä sulan meren marraskuisen lämmitysvaikutuksen takia. Merkittävä myrsky oli 3. päivän yönä ja aamuna ja koko myrskymatalapainetta edelsi taas voimakas aamurusko ensimmäisenä päivänä. Tässä ovat linkit; A B C.

Jatkon säästä lyhyesti; tähän mennessä +5 astetta on täpärästi jäänyt rikkomatta (n. +4 astetta silti) Etelä-Suomessa, mutta Lapissa alkuviikolla se saatetaan rikkoa siellä voimakkaasti silloin vaikuttavan Föhntuulen takia. Etelä-Suomessa jatkuu aluksi heikkotuulinen ja sumuinenkin sää ja lämpötila saattaa hieman laskea lähemmäksi nollaa ennen tiistain - keskiviikon leudompaa länsituulta. Voimakas pohjoistuuli tuo torstaiksi - lauantaiksi tilapäisen pakkasen (Voi olla, että -10 asteen tai kovempikin pakkanen jää edelleen saavuttamatta). Talven yritys jää hämmästyttävästi tälläkin kertaa todella surkeaksi, sillä heti sunnuntaina korkeapaineen siirryttyä Grönlannista Suomen lounais - eteläpuolelle länsituuli Föhn-ilmiön avustamana nostaa lämpötilat ehkä yllättävän nopeasti useita asteita nollan yläpuolelle. Siitä eteen päin näyttäisi taas jatkuvan pitkään leuto sää, jota voidaan luonnehtia tässä vaiheessa jo kevääksi...

Päivitys 11.2.2008 klo. 13:30: Lisään tähän lumipeitteen tilanteen katsauksen. Lumi on sulanut huomattavasti parin viime päivän aikana ja ajankohtaan nähden harvinaisen lumeton alue kattaa etelä- ja lounaisrannikon sekä laajasti myös läheistä sisämaata. Ilmatieteen laitoksen lumitilannekartasta (Huom., tämä ei arkistoidu) tämä ei taas kerran hahmotu oikealla tavalla. Viime keväänä pohdin syitä tähän kriittisessä analyysissäni.

Nyt tilanne on sama, kun sisämaahan satanut lumipeite on tyypilliseen keväiseen tapaan epätasainen sen vain parin viikon iästä huolimatta (kovat tuulet lumisateiden aikoina valmistivat pintaa epätasaiseksi); tuon ilmatieteen laitoksen kartan tumman sininen alue (10 - 25 cm) sisältää oikeasti 25 - 50% sulaneita laikkuja koko pinnasta etenkin lähellä vaalean sinistä aluetta ja vaalean sininen alue (1 - 10 cm) on käytännössä niin paljon sulanut, että suurin osa maasta on lumesta paljaana ja laajasti vain yksittäisiä pieniä lumilaikkuja on nähtävillä. Etenkin aukeat alueet ovat hyvin lumettomia. Kaikki tämä paljastuu hyvin tarkastelemalla monia alueen kelikameroita.

Jatkossa lumi sulaa vielä vähän ennen torstain - lauantain pakkasta. Pakkasjaksolla ei sada lunta hyvin vähäisiä lumikuuroja lukuun ottamatta ja lauhtuminen la - su ei tuo suuria määriä lunta. Lumettomuus siis vaivaa lumetonta aluetta myös tästä eteen päin pitkälle ensi viikkoon. Vielä ei kenties olla kaikkien aikojen lumettomimmassa helmikuun lumitilanteessa, mutta ainakin vuoden 1990 helmikuun tilanteen kanssa ollaan suunnilleen samassa ja se on hyvin merkittävää. Ensi viikolla lumettomuus saattaa olla todella kaikkien aikojen merkittävintä sulamisen edetessä, kun normaalisti oltaisiin vasta lähestymässä maaliskuun alun aikana saavutettavaa lumipeitemaksimia...The February 2008 photo sets of the weather and nature follow-up are starting on my Flickr pages. The first period is from the start of the month to the 8th day's evening. Then winter tried to come with a very poor success and only occasional snowcovers appeared among the wet circumstances. However, there formed a big difference to the amount of snow between the southern coast and inland areas due to the novemberish warming effect of the unfrozen sea. A significant storm was at the 3rd day's night and morning and the whole storm low pressure was proceeded again by a strong sunrise colours at the first day. Here are the links; A B C.

About the future weather shortly; up to here +5 C hasn't been topped (about +4 C, though) narrowly in southern Finland, but that might be topped early next week in Lapland due to a strong Föhn wind affecting over there at that time. In southern Finland a calm and also foggy weather will continue at first and temperatures might drop a bit closer to zero C before a milder westerly wind at tuesday - wednesday. A strong northerly wind will bring a temporary frost for thursday - saturday (it may be, that -10 C or stronger frost will remain unreached furthermore). The trying of winter remains astonishingly even this time really poor, because immediately at sunday as a high pressure has been moved from Greenland to the southwestern - southern side of Finland a westerly wind with a help of Föhn phenomenon will cause temperatures to rise perhaps surprisingly fast several degrees above zero C. From there onwards there would seem to be continuing again for a long time mild weather, which can be considered at this phase already spring...

Update 11th of February 2008 at 1:30 PM: I add a snowcover situation report here. Snow has melted significantly over the past couple of days and a rare snowless area considering the time of the year covers southern and southwestern coasts and widely also nearby inland areas. Once more on the snow condition map (Note, this doesn't become archived) of Finnish Meteorological Institute this doesn't materialize in the right way. Last spring I pondered reasons for this in my critical analysis.

Now the situation is the same, as the snowcover fallen in inland areas is uneven in a typical way of spring despite its age of only couple of weeks (strong winds during the snowfalls made the surface uneven); that dark blue area (10 - 25 cm) on that map of Finnish Meteorological Institute contains really 25 - 50% worth of melted patches of the whole surface especially near the light blue area and the light blue area (1 - 10 cm) is in practice so melted, that most of the ground is free from snow and widely only single small snow patches are to be seen. Especially open areas are very snowless. All this is revealed well as observing many weather cameras of the area.

In the future the snow will melt yet a bit before the frost of thursday - saturday. It doesn't snow during the frosty period not counted for very minor snowshowers and the weather getting milder at sa - su doesn't bring big amounts of snow. So, the snowless area will be suffering from snowless conditions further as well from here long way into the next week. We aren't perhaps yet not quite in the most snowless February situation of all time, but we are approximately side by side with the snow condition of February 1990 and that is very significant. During the next week snowless conditions might be really the most significant of all time as the snow melt proceeds, when normally we would be just approaching the snowcover maximum being reached during early March...

Saturday, February 09, 2008

Japaninvaahteralajikkeita uuden ajan kasvienkäyttöä varten, osa 1 - Japanese Maple cultivars for the new era's plant use, part 1

Nyt on toisen internet-kasviesittelyn vuoro. Viimeksi esittelin laajan valikoiman havukasvilajikkeita. Niiden kanssa voi erinomaisesti sommitella samoiksi ryhmiksi esim. japaninvaahteran (Acer palmatum) lajikkeita. Japaninvaahtera on maailman monimuotoisin laji lajikkeidensa ansiosta. Valikoima on superlaaja ja lajikkeet vaihtelevat pienistä pensaista kookkaisiin puihin. Nyt esittelen ensimmäiset suosikkini niistä. Jaan tämän lajike-esittelyn kolmeen osaan lajikkeiden suuren määrän takia.

Kaikki nämä linkit ovat hollantilaisen PlantenTuin Esveld -taimiston kuvia. Tämä sivusto on paras kasviesittelysivusto koko maailmassa, jonka olen löytänyt internetistä. Niinpä käytän sitä tästä lähtien ahkerasti hyväkseni, kun tuon teille omia kasvisuosikkejani esille. Nämä esittelyt olen valikoinut myös siksi, että ilmastonmuutos tuo mahdollisuuden ja tarpeen ottaa käyttöön uusia lajeja ja lajikkeita vanhojen rinnalle täällä Suomessa. Muistutan siis taas, että on ryhdyttävä jo nyt laajamittaisiin toimiin tällaisten kasvien kokeilemiseksi ja kasvattamiseksi julkisille viheralueille ja myyntiin yksityisiin puutarhoihin. Nämä esittelyni ovat tärkeitä ehdotuksia esteettisesti mielenkiintoisimmista lajeista ja lajikkeista, joilla on mielestäni käyttöarvoa kaikenlaisessa viheraluesuunnittelussa ja puisto- ja puutarhakulttuurissa. Ennakkoluulottomuus on tässä tärkeä hyve.

Tässä siis ensimmäinen otos japaninvaahteran lajikkeita. Näistäkin monet sopivat myös pieniin puutarhoihin. Aikaisemman ilmaston mukaan japaninvaahtera lajikkeineen olisi etelärannikollakin melko arka, mutta jo hyvinkin läheisessä tulevaisuudessa menestyminen voi olla hyvää jopa laajasti sisämaassakin. Tämä "talvi" on hienona esimerkkinä siitä ja sen mukaan tähän astisten pakkasten perusteella nämä lajikkeet olisivat menestyneet jopa Jyväskylässä (Siellä on ollut tähän mennessä n. -15 astetta pakkasta kovimmillaan seurantani mukaan) asti aivan hyvin!

Lajikkeet: 'Aka shidare', 'Aka shigatatsu sawa', 'Aka shime no uchi', 'Akane', 'Akegarasu', 'Aki tsuma gaki', 'Alloys', 'Alpenweiss', 'Ao meshime no uchi shidare', 'Ao shidare', 'Aratama', 'Ariadne', 'Ariake nomura', 'Asuka', 'Atrolineare', 'Atropurpureum Wattez', 'Atropurpureum', 'Attraction', 'Aureum', 'Azuma murasaki', 'Baldsmith', 'Barrie Bergman', 'Beni fushigi', 'Beni gasa', 'Beni hoshi', 'Beni komachi', 'Beni maiko', 'Beni ohtake', 'Beni shichi henge', 'Beni shidare', 'Beni shigitatsu sawa', 'Beni tsukasa', 'Beni ubi gohon', 'Beni zuru', 'Berrima Bridge', 'Bloodgood', 'Bonnie Bergman', 'Brandt's Dwarf', 'Burgundy Lace', 'Callico', 'Chantilly Lace', 'Chi otome', 'Chikumano', 'Chishio', 'Chishio Improved', 'Chishio hime', 'Chitose yama', 'Chokei ji', 'Chuzen ji', 'Coral Pink', 'Corallinum', 'Crimson Queen', 'De shohjoh', 'Demi-Sec', 'Dissectum Flavescens', 'Dissectum Nigrum', 'Dissectum Rubrum', 'Dissectum', 'Dragon's Fire', 'Eddisbury', 'Elegans', 'Ellen', 'Emerald Lace', 'Felice', 'Filigree', 'Fior d'Arancio', 'Firecracker', 'First Ghost', 'Flushing', 'Fjellheim', 'Fujinami nishiki', 'Garnet', 'Gasshoh', 'Genshu yama', 'Golden Pond', 'Green Lace', 'Green Mist', 'Green Star', 'Greenthumb North-Carolina Red', 'Hanami nishiki', 'Harusama' (Syohwa Period), 'Heiwa', 'Helena', 'Heptalobum Rubrum', 'Hessei', 'Higasa yama', 'Hinode nishiki', 'Hiyuhga yama', 'Hohgyoku', 'Hupp's Red Willow'.Now is the turn for the second internet plant introduction. Last time I introduced a wide selection of conifer cultivars. For example Japanese Maple (Acer palmatum) cultivars can be fitted excellently together with them into same groups. Japanese Maple is the most varied species in the world thanks to its cultivars. The selection is super large and the cultivars vary from small shrubs to large trees. Now I introduce the first favourites of mine out of them. I will divide this cultivar introduction into three sections due to an abundant amount of the cultivars.

All these links are photos of the dutch nursery PlantenTuin Esveld. These pages are the best in the whole world in plant introduction, which I have discovered from the internet. Therefore I will be taking advantage of them busily from now on, as I will bring out my plant favourites to you. I have selected these introductions also due to the fact, that the climate change will bring a possibility and a need for taking in use new plant species and cultivars to the side of old ones here in Finland. So, I remind you again, that we must take extensive measures already now to try and cultivate these kinds of plants for public green areas and for sale to private gardens. These introductions of mine are important proposals of esthetically most interesting species and cultivars, which have according to me a value of use in all kinds of green area planning and design and in park and garden culture. An unprejudiced attitude is here an important virtue.

So, here is the first selection of Japanese Maple cultivars. Many of these as well are suitable for also small gardens. According to the previous climate, Japanese Maple with its cultivars would be rather winter sensitive also by the southern coast, but already in a very near future thriving may be good in large areas of the inland as well. This "winter" is acting as a fine example of that and according to it in the basis of frosts up to here these cultivars would have been thriving perfectly well even as far as in Jyväskylä (Over there the most severe frost so far has been about -15 C according to my follow-up)! Jyväskylä is found in central Finland.

The cultivars: 'Aka shidare', 'Aka shigatatsu sawa', 'Aka shime no uchi', 'Akane', 'Akegarasu', 'Aki tsuma gaki', 'Alloys', 'Alpenweiss', 'Ao meshime no uchi shidare', 'Ao shidare', 'Aratama', 'Ariadne', 'Ariake nomura', 'Asuka', 'Atrolineare', 'Atropurpureum Wattez', 'Atropurpureum', 'Attraction', 'Aureum', 'Azuma murasaki', 'Baldsmith', 'Barrie Bergman', 'Beni fushigi', 'Beni gasa', 'Beni hoshi', 'Beni komachi', 'Beni maiko', 'Beni ohtake', 'Beni shichi henge', 'Beni shidare', 'Beni shigitatsu sawa', 'Beni tsukasa', 'Beni ubi gohon', 'Beni zuru', 'Berrima Bridge', 'Bloodgood', 'Bonnie Bergman', 'Brandt's Dwarf', 'Burgundy Lace', 'Callico', 'Chantilly Lace', 'Chi otome', 'Chikumano', 'Chishio', 'Chishio Improved', 'Chishio hime', 'Chitose yama', 'Chokei ji', 'Chuzen ji', 'Coral Pink', 'Corallinum', 'Crimson Queen', 'De shohjoh', 'Demi-Sec', 'Dissectum Flavescens', 'Dissectum Nigrum', 'Dissectum Rubrum', 'Dissectum', 'Dragon's Fire', 'Eddisbury', 'Elegans', 'Ellen', 'Emerald Lace', 'Felice', 'Filigree', 'Fior d'Arancio', 'Firecracker', 'First Ghost', 'Flushing', 'Fjellheim', 'Fujinami nishiki', 'Garnet', 'Gasshoh', 'Genshu yama', 'Golden Pond', 'Green Lace', 'Green Mist', 'Green Star', 'Greenthumb North-Carolina Red', 'Hanami nishiki', 'Harusama' (Syohwa Period), 'Heiwa', 'Helena', 'Heptalobum Rubrum', 'Hessei', 'Higasa yama', 'Hinode nishiki', 'Hiyuhga yama', 'Hohgyoku', 'Hupp's Red Willow'.

Friday, February 08, 2008

Ennätysaikaista leppien ja pähkinäpensaan kukintaa! - A record early blooming of Alders and Hazel!

Nyt se sitten on tapahtunut! Ennätyksellisen aikainen kotoperäinen leppien (Alnus sp.) kukinnan alku Etelä-Suomessa. Helsingin Sanomat kirjoittaa tästä ja uusimmassa siitepölytiedotteessa (huomaa, tämä ei arkistoidu) se näkyy hyvin. Itse muistan helmikuista kotimaisten leppien kukintaa aikaisemmin vain vuoden 1990 helmikuussa, jolloin oli myös erittäin leutoa. Nyt tilanne on se, että koko "talvi" on ollut käytännössä erittäin leuto. Tuolloin talvella 1989 - 90 marras- ja joulukuussa oli vähän aikaa kovia pakkasia ja paljon lunta. Viime vuonna kylmä helmikuu esti vielä leppien kukintaa silloin muutoin erittäin leudoista olosuhteista huolimatta, mutta sitten niiden kukinta eteni nopeasti maaliskuun lopussa ennätyslämmön ansiosta.

Kuten arvelin, niin ensimmäiset kasvutapahtumat ovat nyt lähteneet käyntiin, mutta termisen määritelmän mukaan kasvukausi ei ole vielä alkamassa. Vaadittavia yli +5 asteen vuorokausikeskilämpöja ei erittäin leudosta säästä (lämpötilat tulevina päivinä ajoittain jopa +5 asteen tienoilla ainakin etelä - lounaisrannikolla) huolimatta vielä saavuteta. Kaikkein varhaisimmilla kasvutapahtumilla on silti taipumus lähteä kehittymään hitaasti ennen sitä, jos on ollut riittävän monta päivää pari astetta yli nollan olevia vuorokausikeskilämpötiloja, päivän pituus on alkanut selvästi kasvaa (kasvien lepotilat ovat purkautuneet) ja maa on ollut enimmäkseen sula. Tässä tammi - helmikuussa kaikki tämä on täyttynyt hyvin. Asiaa on auttanut sekin, kun lämpötilat ovat olleet pilvisen sään ansiosta hyvin samoja (yli nollan) ympäri vuorokauden.

Tämä erikoinen tilanne huokuttaa minua aloittamaan jo tänä viikonloppuna tämän vuoden kasvivalokuvausprojektin. Tarjolla on siis jo harmaalepän (Alnus incana) lisäksi euroopanpähkinäpensaan (Corylus avellana) kukinnan alkua ja varhaisia sipulikasveja on noussut maasta, joka alkaa olla taas kokonaan sula täällä etelärannikolla. Tervaleppä (Alnus glutinosa) kukkii vähän myöhemmin, mutta silläkin muodostuu tulevien säiden perusteella kukintaa tässä kuussa. Tähän aikaan vuodesta tällaisia kasvutilanteita olisi saatava ikuistettua merkkeinä ilmastonmuutoksen tuomista yleistyvistä vaikutuksista. Palaan asiaan...Now it has happened, then! A record early start of native Alder (Alnus sp.) blooming in southern Finland. Helsingin Sanomat paper writes about this (this news is found only in finnish) and it is well seen in the newest pollen report (Note, this doesn't become archived - Note, the english text isn't updated yet as compared to the finnish text). I remember myself a February blooming of native Alders earlier only in February 1990, when it was also very mild. Now the situation is, that the whole "winter" has been very mild in practice. Then in the winter 1989 - 90 during November - December there was severe frost and a lot of snow for a short time. Last year cold February prevented yet the blooming of Alders at that time despite otherwise very mild circumstances, but then their blooming proceeded fast in the latter part of March thanks to the record warmth.

As I suspected, the first growing situations have now started to go, but according to the thermal definition (at least 5 days of over +5 C daily mean temperatures), the growing season won't be starting yet. Required above +5 C temperatures aren't reached yet, despite the very mild weather (temperatures occasionally even around +5 C at least by the southern - southwestern coast during coming days). Though, the earliest growing situations of all have a tendency to start developing slowly before that, if there have been several enough days of couple of degrees over zero C daily mean temperatures, the length of the day has clearly started to become longer (dormancy stages of plants have been overruled) and the soil have been mostly unfrozen. Here at January - February all this has been realized well. The matter has been helped also by the fact, that temperatures have been very same (above zero C) all day round thanks to the cloudy weather.

This peculiar situation is tempting me to start this year's plant photography project already during this weekend. So, there is already on offer in addition to Grey Alder (Alnus incana) a start of Hazel (Corylus avellana) blooming and early bulbous plants have been coming out of the ground, which is starting to be completely unfrozen again here by the southern coast. Black Alder (Alnus glutinosa) blooms a bit later, but it as well will be forming blooming during this month according to the coming weather. These kinds of growing situations at this time of the year should be perpetuated as signs of climate change's influences becoming more common. I will return to the matter...