Monday, February 20, 2017

Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: Duran Duran - Is There Something I Should Know?

Päätin tuoda blogiini yhteiskunnallispoliittisessa pohdinnassa vaihteeksi aivan muuta sisältöä kuin vain Donald Trumpiin liittyvää asiaa (Jota onkin ollut kaikki mediat varmasti kyllästymiseen saakkakin täynnä koko ajan) - Palaan kirjoitussarjaani "Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia", missä seuraavaksi julkaisen kolme osaa nopeaan tahtiin ja samaan syssyyn kuvaamaan nykyistä länsimaiden tilaa, sekä sen avulla muodostamaan siinä oleville ongelmille ratkaisunäkymiä... 

Tässä ensimmäisenä palaan menneisyyden kautta kuvaamaan nykytilannetta, ja sen myötä tässä on esiteltynä ja analysoituna brittiläisen new wave -yhtye Duran Duranin vuoden 1983 suurmenestyskappale "Is There Something I Should Know?".

Alustuksena kerron, että olen taas viime aikoina kuunnellut paljon 80-luvun popmusiikkia, josta aina tunnun saavani erityisesti suurta iloa ja ajattelemisenkin aihetta! 

Tuo viimeinen pointti onkin jatkuvasti yllättänyt minut näinä aktivistivuosinani, koska vielä tuolloin kasariaikana jopa valtavirran listapop oli monin paikoin myös yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti kantaaottavaa sekä siinä älykästäkin, ja se on aika shokeeraava huomio verrattuna nykyaikaan! - Sen ajan kappaleissa oli jopa selvää valistamisenkin piirrettä ja ne ovatkin avautuneet minulle uudessa valossa sen takia, kun oma yhteiskunnallispoliittinen valveutumiseni on edennyt viimeisten 8-9 vuoden aikana.

Tämä Duran Duranin uran ensimmäinen listaykköshitti on tästä listapopin kulta-ajan valistuksellisesta luonteen osasta aivan erinomainen esimerkki; ko. bändihän oli 80-luvun arkkityyppisimpiä tapauksia kaupallisuudessaan ja menestyksessään, mutta silti se ei estänyt bändiä kirjoittamasta myös yhteiskunnallis-sosiaalista kommentointia ja kritiikkiä kappaleisiinsa - Tosin tämän yhtyeen tapauksessa usein aika kryptiseen ja ovelan piilotettuun tapaan, mutta siis jopa älykkään okkultistisesti. 

Tämän "Is There Something I Should know?" -biisin lyriikat ja musiikkivideokin osoittautuvat tässä tarkastelussa hyvinkin nerokkaiksi, ja ensin mainitussa tapauksessa todella yksinkertaisella ja tehokkaalla kikalla!

>> Lyriikoissa tarinan "sinä" (you, your) on yhtäältä ajateltavissa yksikkömuodossa kipuilevan ja sydänsuruisen ihmissuhteen kuvaukseksi, kuten virallisesti havaitaan tätä biisiä aina luonnehdittavan.

Nerokas kikka paljastuu, kun tuo "sinän" (you, your) merkitys muutetaan yksikkömuodosta monikkoon "te" / "teidän" > Seurauksena yksilökuvauksesta siirrytään silloin ryhmän ja lopulta kantaaottavasti koko yhteiskunnan kuvaukseen; ilmeisesti silloisen näkökulman mukaan lyriikat olivat kritiikkiä Britanniassa Thatcherin hallintoa vastaan, mutta se on sovellettavissa kauaskatseisesti myös nykyaikamme globalisti- / NWO-eliitin kritisoimiseen. Osoitan sen alla analyysissäni >>

Lyriikoissa "sinän" (you, your) muutos ryhmämuotoon "te" näyttääkin tarkoittavan ainakin kahta asiaa > Tarinan "minä" yhtäältä kokee elävänsä isoveliyhteiskunnassa ja kaipaavansa siltä (ko. ryhmältä - yhteiskunnalta) selitystä ja merkitystä sen taholta kokemaansa ahdinkoon / havaitsemaansa pahaan.

Toisaalta hän (minä) kokee olevansa tilanteessa näkijä ja valistaja, mutta muut (ko. ryhmä - yhteiskunta toisella tavalla ilmaistuna) sellaisessa isoveli- / totalitarismiyhteiskunnassa ovat haluttomia / kykenemättömiä näkemään tilanteen / ongelmat samoin kuin hän itse, tai ylipäätään havaitsemaan mitään oleellista. 

Niinpä lyriikoissa epäluulon ja torjunnan osoituksena ko. valistajaa kohtaan "muut katkaisevat tien häneltä", ja "tuijottavat"... Silti "viidakkorummut pitävät aktivistin tien selvänä", ja hän kysyy vaatien "näettekö", "voitteko lukea ajatukseni"... Mutta tie on vaarallinen, ja voi paljastaa "tulisten paholaisten tanssin", ja yhteiskunta-ahdingon tulos voisi olla pahimmillaan "ydinsota"...

Tuo viimeinen seikka paljastaakin myös hyvin sen, kuinka ko. kappale on kirjoitettu länsivaltojen ja silloisen Neuvostoliiton välisen kylmän sodan huippuvaiheissa. 

Yhteisön aivopesu on kuvatussa tilanteessa joka tapauksessa saavuttanut sellaisen kyllästyspisteen, että useimpien on mahdotonta ymmärtää pinnallisten merkkien ja tapahtumien alla ja taustalla vaikuttavia varsinaisia yhteiskuntavoimia, eli rappiota aiheuttavia perimmäisiä syitä.

Tämäkin on sovellettavissa hyvin suoraan nykyaikaan, jossa olemme havainneet viime aikoina Donald Trumpin roolin heijastamana ja paljastamana ns. valevasemmistolaisen kultin olemassaolon ja roolin osana NWO-eliitin globalisaatiomissiota > monet ovat sellaisen kultin vallassa, ja toiset ovat pyrkineet paljastamaan sen esille sisältöineen ja toimintatapoineen...

Eli kappaleessa tarinan minähahmo (yhtyeen laulaja Simon Le Bon) onkin oikeastaan kuin joku valveutumisessa hapuillen ja kipuillen etenevä aktivisti ja uuden maailman luoja, joka pohtii ja kokee olemistaan kriisiytyneen ja totalitarisoituneen yhteiskunnan ongelmien sekä itsensä ja kanssaihmisten suhteen...

Henkilökohtaisesti olen itsekin näinä kaikkina aktivistivuosinani joutunut kohtaamaan tuota ongelmavyyhtiä, kun länsimaiden väestöt ovat olleet jakautuneita valveutuneisiin ja valveutumattomiin.

Kappaleen musiikkivideossa on valittu teema juurikin tukemaan tuollaista "ryhmä" / "yhteiskunta" -merkitystä, kun siinä kuvat, tapahtumat ja hahmot paljastavat mystisesti ja symbolisesti eliitin salaliittoja ja toimintatapoja sekä niiden vaikutuksia yhteisössä: Yhtyeen jäsenet mm. hakevat symbolisesti vastauksia em. katsannossa ylhäältä tulevalta "valonsäteeltä", joka tarkoittaa bändiläisten taholta valveutumishalua ja vastaan otettava sisältö on sivistyksen "valoa". 

Toisaalta valolle on musiikkivideossa valittu toinenkin rooli, missä se voi tarkoittaa myös katalaa sokaisevaa valevaloa, jota videossa "nauttivat" katse ko. valoon nauliintuneena knallihattuiset eliittiporukat uskonlahkotyyppisesti > Ns. "illuminati"...

Videossa on myös runsaasti eliitin esoteerisiin symboleihin viittaavia esineitä ja muotoja > Olen verrannut näitä musiikkivideon elementtejä mm. seuraavien lähteiden kanssa: Astro-teologia - osa 9: Saturnus-kulttiAstro-teologia - osa 10: Dionysos-kultti ja The Black Cube, Saturn, Occult Symbolism and Satan.

Yleensäkin voidaan todeta, että esoteeristen ja okkultististen symbolien tulkintaan tuo Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogi on erinomainen.....


Tuon vertailun perusteella olen päätynyt seuraaviin johtopäätöksiin ko. musiikkivideon symbolisten elementtien luonteesta; ensin luettelen keskeiset elementit ja selostan niistä omat näkemykseni >> 

Punaoranssinen pyramidimainen, toisaalta kekomainen ja kolmanneksi lapsen käsittelemä pallomainen objekti on kärpässientä tarkoittava symboli, jonka nauttiminen (huomatkaa, kuinka yhtyeen Simon Le Bon pitää haarukkaa valmiina ojossa ko. keon läheisyydessä yhdessä kohtauksessa!) esoteerisessa mielessä kuvaa mielen matkaa jumalalliseen toiseen ulottuvuuteen - arkisemmin se siis symboloi valaistumista tai yhteiskunnallispoliittisesti valveutumista ja siten tietoisuuden henkistä ja sielullista rikastumista.

Videossa on vaikeasti astuttavat portaat, joita pitkin yhtyeen Simon Le Bonin nähdään harppailevan ylöspäin. Esoteerisessa katsannossa tämä kuvaa metodillisesti tai prosessillisesti tuohon toiseen ulottuvuuteen askeltamista, eli valveutumisessa ja tietoisuuden rikastumisessa vaiheittain oppimista.

Yhdessä videon kohtauksessa ko. portaiden yläpäässä ikään kuin piilossa tai harhautuksena kamppaamiseen on sijoitettu kuutio, joka esoteerisessa katsannossa liittyy ns. Saturnus-kulttiin, ja siinä ilmenee länsieliitin piiriin liitettynä kontrollin, vallan ja kurin luonne ylhäältä alas väestöjen kahlitsemiseksi > Esoteriassa sitä symboloi siis kuutio, ja usein mustana.

Parisen kertaa videossa esiintyy alas putoava lasipallo, joka hajoaa lasinsiruiksi - Sen symbolinen merkitys on ilmeisesti joko yksilöllisesti ihmismielen tai laajemmin yhteiskunnan ajautuminen rappiossa ja alasajossa hajoamistilaan > Se voi olla myös yksilön aivopesu tai yhteiskunnan sisäsyntyinen mädätys.

Keskeinen elementti videossa on myös monimutkainen kellokoneistoa muistuttava tekninen laite, joka videossa varsinkin kartta- ja ohjepiirrokseen yhdistettynä kuvaa ihmiskunnan tieteellisiä ja tiedollisia saavutuksia fyysisesti > koneet, laitteet, infrastruktuuri, insinööritaito yms. yhteisöjen hyväksi.

Videon alussa esitellään mustista pylväistä ja rimoista koostuva "metsikkö", jonka keskellä ihmettelevä ja pohtiva Simon Le Bon vaeltaa. Lisäksi hän parissa kohtauksessa astuu ko. viidakon keskeltä "aukiolle", jossa mm. sijaitsee tuo em. punaoranssi keko - Tämä pylväs-rimametsä symboloi yhteiskuntaa, joka kriisiytyessään sisältää paljon esteitä, hidasteita ja vaikeuksia, se on siis "hankalakulkuinen viidakko"...

Vielä mainitsen videon elementeistä ison taulun, josta kuvastuu filminä ryhmä iloisesti tanssivia kauniita ihmisiä - Videon konteksteissa se symboloi ns. parempia aikoja / uutta renessanssia, eli ihmiskunnan tai yhteisön kehitystä onnellisempiin ja edistyksellisempiin aikoihin...


Seuraavaksi koostan näitä symboleja yhteen ko. videon tarinan konteksteissa, jota varten kuvaan kronologisesti videon tapahtumia. Samalla loppujakin symboleita tulee esille tarinan osana >>

Heti videon alussa on tuo kohtaus, jossa bändin jäsenet kaipaavat tietoisuutta laajentavaa vastausta "valaistumisen valolta", ja samalla kontrastina esitellään vuorollaan tuota hajoavaa lasipalloa... 

>> Yhteiskunta kriisiytyy, ja jotkut etsivät siinä ongelmiin ja tilanteeseen syitä ja ratkaisuja...

Seuraavana kohtauksena esitellään tuo punaoranssi keko / pyramidi, joka on sijoitettu arkkitehtoniseen tilaan > Tilaan avautuu valo, joka symboloi siis tuon keon kanssa valaistumista / valveutumista heti hyvin konkreettisestikin.

Sitten Simon Le Bon astuu em. aukiolle pylväsmetsästä moneksi kloonattuna, ja hänellä (heillä) paljastuu sittemmässä kohtauksessa kädessään em. haarukka > Hän (he) on valmis "ruokailemaan" tuon punaoranssin keon (kärpässienen); siten hän aikoo valaistua ja samalla moneksi kloonattuna hän on asettumassa yhteiskuntarappiota vastaan "sotilaalliseen" taisteluun valveutumisen keinoin.

Pian tulee arkkitehtoniseen tilaan avautuvan valon kera kohtaus, jossa nähdään em. vaikeakulkuisia portaita ylöspäin pomppiva punainen pallo, joka symboloi toisella tavalla em. valveutumis- / valaistumisprosessia. Samalla nähdään yhtyeen rumpali Roger Taylorin kloonautuvan kahdeksi toinen toisiaan vasten asettuviksi hahmoiksi, joista takaa nähtävä seisoo ryhdikkäästi ja toinen edestä nähtävä istuu pohtivana tuolilla > Tämä symboloi sitä, että ko. valveutumis- / valaistumisprosessissa on tärkeää henkilökohtainen rohkeus ja päättäväisyys sekä valmius vaikeaan ajattelemiseen, jossa kokonaisuutena tietenkin itsereflektio on monella tavalla oleellista.

Simon Le Bon vaeltelee sitten em. vaikeakulkuisessa pylväsmetsässä, kunnes hän astelee harpaten ensimmäistä kertaa em. vaikeakulkuisissa portaissa ylöspäin > Samassa harppauskohtauksessa yhtyeen basisti John Taylor käsittelee em. monimutkaista kojetta ja samalla portaiden vieressä olevalla tuolilla on tuo punaoranssi keko valokeilassa - Tämä symbolirypäs kuvaa sitä, kuinka "portaita" ylös valaistumiseen ja tietoisuuden syvempään oppimiseen astelevan henkilön on optimaalisesti tajuttava sekä fyysis-tiedollinen että esoteeris-henkinen, mystinen ja sielullinen komponentti valveutumisessaan.

Sitten hetken näytetään em. iloisesti tanssivia ihmisiä taulussa, jossa kohtauksessa mukana käsitellään teknistä viivainta > Tämä tarkoittaa sitä, että ko. valveutumisprosessin yksi tavoite on tieteen kautta luoda parempia aikoja yhteisölle. 

Pienen katkoksen jälkeen nähdäänkin lapsi käsittelemässä em. punaista palloa, joka kuvaa sitä, että valveutumisen ja parempien aikojen luominen lähtee jo lapsesta liikkeelle; tai siis "juurista" / "alusta", jotta prosessi olisi täydellinen...

Kertosäkeessä palataan "valolta" valveutumisuteluita vaativaan kohtaukseen, ja sitten tulee vaikeaselkoinen toinen toisiinsa liittyvä kohtauspari > Ensimmäinen kohtaus esittää arkkitehtonisen tilan elementissä filminä kuvastuvaa primitiivistä tanssia. Toinen heti perään tuleva kohtaus esittelee puolestaan modernin yhteisön tanssia isolla taululla ja samalla vihreää hiekkaa valutetaan ja muovataan käsissä - Ko. symboliikka kuvaa mielestäni prosessia, jossa alkutilanne on kehittymätön yhteisö ja valveutumisen kautta saavutetaan sitten moderni yhteisö, mutta hiekka kuvaa prosessin olevan epävakaata, ja siten vaikeaa ja ongelmia täynnä olevaa...

Sitten onkin viimein Simon Le Bonin haarukkakohtauksen vuoro, jota seuraa pian knallihattuisen miesporukan esittely - He ovat sitä eliittiä, joka hallitsee salaliitoilla, kurilla ja kontrollilla > Kohtaussikermässä he pelästyen reagoivat Simon Le Bonin eliitin vastaiseen taistelukutsuun...

Sitten ko. eliittiryhmä esiintyy maagisesti valonlähteeseen naulittuina Simon Le Bonin valittaessa tilannetta heidän edessä (tai takana riippuen näkökulmasta) - Taustalla eliitille tuleva valo tulee neliön muotoisesta lähteestä, joka ilmeisesti on taas viittaus em. Saturnus-kulttiin, ja siten eliitin kurin, järjestyksen ja kontrollin pakkomielteeseen.

Seuraavana on mielenkiintoinen pöytäkohtaus, jossa yhdellä puolella istuu tajuttomuuden rajamailla nuokkuva vanha mies ja toisella puolella istuu lapsi - Ilmeisesti vastakkain ovat siinä "vanha rappeutuva yhteiskunta" ja "nouseva uusi yhteiskunta". Molempien kesken vallitsee ilmeisesti kaaos- ja rappiovaiheinen tilanne, jota symboloi pöydällä hiekkaa pöllyävä tuuli ylitse tieteellisten kojeiden, karttojen, piirrosten ja suunnitelmien. Taustalla jatkumosymbolina pyörii seinän purjehdusfilmi.

Pöydän äären "uusi yhteiskunta" (lapsi) alkaa vaikeassa tilanteessa kuitenkin piirtää uuden tietoisuuden malleja, kojeita ja suunnitelmia, kunnes saatu renessanssillinen tulos esitellään seuraavassa kohtauksessa sillä "aukiolla", joka edellä oli poistumispaikka yhteiskuntavaikeuksia sisältävästä "mustarimametsästä", ja jolla sijaitsi se punaoranssi keko (kärpässieni).

>> Kärpässientä kuvaavan keon ja aikaansaadun "koje-piirros" -esityksen sijoittaminen ko. "rauhanaukiolle" samalla kertaa kertoo taas uudestaan ja eri tavalla siitä, että ko. valveutumisprosessi vaatii yhtäaikaa sekä sielullis-henkistä että tiedollis-fyysistä tietoisuuden ja olemisen parantumista - tiede ja mystiikka tukevat toinen toisiaan... Ja "rauhanaukio" tarkoittaa sitä, että ko. yhteiskuntarenessanssi mahdollistuu parhaiten ko. eliitin ulottumattomissa.

Osoittelevasti biisin lyriikoiden kohdassa "Don't say you're easy on me
You're about as easy as a nuclear war" tapahtuu videossa seuraavaa: Simon Le Bon seisoo pohtivana ko. punaoranssin keon äärellä ja toisaalta muu bändi pukeutuneena vanhan ajan ranskalaisiin sotilasasuihin osoittelee Le Bonia sormella... 

Ilmeisesti tässä kuvastuu se, kuinka kriisiytyneessä yhteiskunnassa syyllistämisen kierteet ja viholliskuvien luominen sinkoilee holtittomasti, ja voi osua virheellisesti jopa ko. valveutumisprosessin tekijöihin ja "uuteen yhteiskuntamalliin", jota otetaan kohtaussikermässä mukaan tuona lapsisymbolinakin...

Seuraavana lyriikoiden kohdassa "There's a dream that strings the road" tulee kohtaus, jossa valveutumisprosessin lopputulosta parempiin aikoihin kuvataan selkeämmin symboliyhdistelmällä > tiedollis-fyysisen kehityksen tulos tietokone on yhdessä parempien aikojen iloisten tanssivien ihmisten kanssa, ja uuden yhteiskunnan symbolina konttaava vauva katselee luottavaisena tulevaisuuteen, kun esiripun alta tulee esille se uusi parempi aika...

Simon Le Bon osoittelee kuitenkin sormella palasiksi hajonnutta nykytilaa, josta on lähdettävä liikkeelle... Ja vaikeasti harpattavien portaiden kohdalla hänen toisen kerran noustessa paljastuukin se em. Saturnus-kulttia symboloiva kuutio portaiden yläpäässä...

Kappaleen instrumentaaliosuudessa Simon Le Bon joutuu sitten keskelle em. knallihattueliitin juonitteluja, joita kuvataan videossa sekä parlamenttitaloaluetta symboloivassa urbaanissa ympäristössä että metsässä, jossa knallihattueliitti juonittelee vähävaraisen väestönosan keskellä. 

Näistä juonitteluista käy ilmi mm. median, maavarojen, ja itse asiassa kaiken hallinta ja kontrolli ko. eliitin toimesta... Simon Le Bon pyrkii siinä ottamaan haltuunsa sitä punaista palloa, joka symboloi tässä kohtaussikermässä selkeimmin eliitin ja heidän toimien vastaista aktivismia.

Metsäväestön eli köyhien keskuudessa on kuitenkin myös kulkemassa tuo lapsi sen punaisen pallon kanssa, joka on tuossa eliitin tyrannisoimassa ja kontrolloimassa tilanteessa se symboli ja siemen uuden yhteiskunnan ja valveutumisen hyväksi...

Videon loppu kulkeekin sitten sekavammissa otoksissa, missä lähinnä esitellään bändin jäsenten naamatauluja, ja uudestaan tuota alun valo-oraakkelikohtausta. 

Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogissa osoitetaan, kuinka länsimaisen eliitin systeemeihin on kuulunut näiden oppien ja symbolien käyttö toisia kontrolloivaan ja pahuudelliseen tarkoitukseen. Toisaalta on syytä muistaa, että nämä tietoisuuden kasvua ja rikastumista kuvaavat esoteeriset prosessit voidaan valjastaa myös yhteisöjen parhaaksi eli hyvyyden palveluun > Olen havainnut ko. musiikkivideon sisällön olevan ensisijassa juuri tuon jälkimmäisen katsannon mukainen tämän analyysin loppujohtopäätöksenä.

Biisin musiikkivideon ohjaajana oli sittemmin elokuvaohjaajanakin menestynyt Russell Mulcahy, joka oli erikoistunut tuottamaan juurikin monille 80-luvun muillekin brittibändeille ja -artisteille vastaavanlaisia unenomaisia, okkultistisia ja symbolisia yhteiskunta- ja yhteisökuvauksia musiikkivideoihin.

Mainittakoon vielä lopuksi tietoa itse biisin menestyksestä tuolloin aikoinaan, joka oli em. perusteella aika erikoinen onni kappaleen oltua puolisalaa noin radikaali ja syvällinen yhteiskuntakommentti: kappale oli Britannian singlelistalla välitön jättimenestys keväällä 1983, kun se ampaisi suoraan julkaisusta ykköseksi - Siihen aikaan moinen saavutus oli vielä äärimmäisen harvinainen tapaus. 

Myöhemmin saman vuoden loppukesällä kappale nousi Yhdysvalloissa Billboardin Hot 100 -listalla korkeimmillaan sijalle 4, ja oli myös siihen mennessä sielläkin yhtyeen menestyneimpiä kappaleita - Sittemmin seuraavina kahtena vuotena Duran Duran saavutti menestyshuippunsa molemmin puolin Atlanttia.

Lainaan vielä alle kappaleen lyriikat sekä listaan musiikkivideot, ja voitte sitten katsella, kuunnella, lukea ja ihmetellä itse lisää em. asioita >> Ko. kappale on siis aivan erityisen ajankohtainen juuri tänäänkin!

Toinen ko. yhtyeen tähän sarjaani päätynyt kappale on tässä >> Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: Duran Duran - New Moon On Monday.


Duran Duran: Is There Something I Should know? - Video ja Top of the pops -performanssi

Lyriikat: "Please, please tell me now
Please, please tell me now
Please, please tell me now

I made a break, I run out yesterday
Tried to find my mountain hideaway
Maybe next year, maybe no go
I know you're watchin' me
Every minute of the day, yeah
I've seen the signs
And the looks and the pictures
That give your game away, yeah

There's a dream that strings the road
With broken glass for us to hold
And I cut so far before I had to say

Please, please tell me now
Is there somethin' I should know?
Is there somethin' I should say
That would make you come my way?
Do you feel the same 'cos you don't let it show?

People stare
And cross the road from me
And jungle drums
They all clear the way for me
Can you read my mind
Can you see in the snow
And fiery demons all dance
When you walk through that door
Don't say you're easy on me
You're about as easy as a nuclear war

There's a dream that strings the road
With broken glass for us to hold
And I cut so far before I had to say

Please, please tell me now
Is there somethin' I should know?
Is there somethin' I should say
That would make you come my way?
Do you feel the same 'cos you don't let it show?

Please, please tell me now
Is there somethin' I should know?
Is there somethin' I should say
That would make you come my way?
Please, please tell me now
Can you see what makes me blow?
Can you see how much I die
Every time it passes by?
Please, please tell me now
What it takes to make you show?
Is there somethin' I should know?
Is there somethin' I should".

Monday, February 06, 2017

Talven 2016 - 2017 kylmin yö - Osa 2

Vihdoin noin kuukauden tauon jälkeen on nyt koittamassa seuraava ankaran pakkasen jakso Etelä-Suomeen, joten tässä vaiheessa tapahtuu tämän talvikauden toinen kylmimmän yön pakkasseuranta tutuille Etelä- ja osin Keski-Suomen paikkakunnille.

Edellinen seurantaosa on tässä: Talven 2016 - 2017 kylmin yö - Osa 1.

--- Tämän seurannan perään jatkan sitten taas yhteiskunnallispoliittista kirjoittamista, jossa jatkuu Trump-ilmiön ruodinta erityisesti sosiologisen ja psykologisen pohdinnan kautta - Ja onhan Donald Trump ilmeisesti jatkossakin yhä ylivoimaisesti puhutuimpia ja kohutuimpia aihepiirejä maailmassa..... 

Tällä kertaa kovemman pakkasjakson synty ja eteneminen tapahtuu hyvin oppikirjamaisesti klassisella tavalla > Eilen sunnuntaina 5.2. se alkoi tulla vahvistuvan korkeapaineen siirtymisenä Pohjois-Venäjältä kohti Suomea, jolloin sen eteläpuolitse idästä alkoi virrata kylmää ilmaa Suomeen päättäen pitkittyneet nollakelit ja suojasäät korkeintaan pikkupakkasineen. Tänään maanantaina 6.2. korkeapaine on siirtymässä paremmin Suomen päälle, ja jatkossa huomisesta alkaen jopa useamman päivän ajaksi korkeapaineen keskus asettuu Suomen tienoille.

Täten idästä virranneen pakkasilmamassan kylmeneminen etenee ainakin ti-to välisen ajan siten, että yöt ovat ensi yöstä alkaen hyvin kylmiä, jolloin sisämaassa odotetaan -20 astetta kylmempiä lukemia laajalla alueella. 

Etelä- ja länsirannikon tuntumassa on kuitenkin selvästi leudompaa, koska merialueet ovat vielä normaalia paljon vähäjäisempiä ajankohtaan nähden edeltäneen talven leutouden takia - Esim. Suomenlahdella ulappa on edelleen kokonaan jäätön, vaikka normaalisti tähän aikaan sen pitäisi olla läntisimpiä osia lukuun ottamatta jo kokonaan jään kattama ja rannikolla pitäisi olla tämän hetken jäitä paljon yli 10 cm paksumpaa teräsjäätä - Tässä pakkasjaksossa uutta merijäätä muodostuu kuitenkin melko nopeasti, joten n. viikon kuluttua merijäätilanne on jo paljon lähempänä normaalia...

Lumitilanteesta sanottakoon se, että laajasti Etelä-Suomessa Päijänteen tasan länsipuolella ja Saimaasta etelään kaakossa vallitsee normaalia paljon vähälumisempi tilanne, ja länsirannikon tuntumassa sekä lounaiskolkassa on jopa lähes lumetonta - Tämä johtuu kahdesta seikasta: yhtäältä lumia sulattaneita plussakelejä on ollut vuodenvaihteen jälkeenkin edelleen varsin paljon, ja toisaalta sademäärät ovat jääneet yhä normaalia paljon vähäisemmiksi, jolloin pakkastilanteiden aikaiset lumisateetkin ovat jääneet vähäisiksi. Itäisimmissä osissa on kuitenkin kontrastiksi kertynyt useiden kymmenien senttien vahva ja osin jäisen kova hanki.

Tässä pakkasjaksossa tapahtuu täten roudan suhteen niin, että länsi-lounaisosien sekä kaakkoisosan vähälumisilla alueilla routa paksuuntuu selvästi ja voi aiheuttaa ongelmia sekä infrastruktuurille että viljelykasveille. Idän lumisella alueella roudan rooli jää edelleen hillityksi.

Sitten torstaista eteen päin korkeapaine jää vielä vellomaan Fennoskandian päälle loppuviikoksi, mutta näillä näkymin sen keskuksen pohjoispuolitse Norjanmereltä ja Jäämereltä pääsee silloin kuitenkin kiertymään sen verran leudompaa ilmaa Suomeen, että pakkasjakson huipennus jäänee taakse siinä vaiheessa...

Näin ollen tämä pakkasseuranta kattanee ajan tästä maanantaista korkeintaan tulevaan torstaihin saakka - Tänään maanantaina kylmeneminen on edennyt siten, että yöllä-aamulla vasta seuranta-alueen itäisimmässä kolkassa on ollut kunnolla kylmää, ja siksi muulla alueella odotellaan ko. vuorokauden minimilämpötilaa vasta illalla juuri ennen puoltayötä; päivitän alla listaukseen tämän maanantain lämpötilalukemat siksi vasta vuorokauden vaihduttua. 

Muutoin seuraavina vuorokausina minimilämpötilojen sattuminen yön-aamun hetkille on odotettavissa hyvin selvästi, koska näin helmikuussa enimmäkseen selkeässä ja heikkotuulisessa säässä jo paljon kohti kevättä edenneen auringon aseman takia lämpötilojen vuorokausivaihtelu on palaamassa melko voimakkaasti > yöt voivat olla päiviä jopa yli 10 astetta kylmempiä.

Kyllähän tuo aurinko nyt jo aika mukavasti myös muutenkin lämmittää ja vaikuttaa keskipäivän tienoilla, vaikka on useita asteita pakkasta, kun se mm. jaksaa jo tässä tilanteessa sulattaa jäätä ja lunta joiltakin tummilta pinnoilta.

Sanottakoon tässä vielä Euroopan mittakaavassa se, että tuo Fennoskandiaan asettuva korkeapaine ohjaa seuraavina päivinä kaikkein kylmimmät Venäjän pakkasilmamassat kuitenkin Suomen kaakkoispuolitse Valko-Venäjän ja Ukrainan suuntaan, joten Suomi välttyy erityiseltä kylmyydeltä, ja siksi todennäköisesti tuo edellinen kuukauden takainen kolmen vuorokauden mittainen pakkasjakso jäänee tämän talven kylmimmäksi Etelä-Suomessa...

Samalla päinvastainen tilanne ilmenee pohjoisella arktisella alueella, jonne jatkuu edeltäneenkin talven aikana usein toistunut tilanne, eli tuon korkeapaineen länsipuolelta Pohjois-Atlantilta syöttyy sinne Islannin tienoon matalapaineiden auttamana hyvin leutoa ilmaa etelästä-lounaasta, jolloin mm. pohjoisnavan tienoille on odotettavissa taas ajankohtaan nähden ennätyslämmintäkin säätä!

Sen sijaan juuri Itä-Eurooppa saa jälleen sikäläisittäin hyvin kylmää säätä, kun jo edeltäneen tammikuun aikanakin siellä oli laajoilla alueilla pitkiä aikoja tavanomaista paljon talvisempaa, ja paikoin jopa ennätyskylmääkin hetkittäin!

Lämpötila-arvot on poimittu alle tutusti Ilmatieteen laitoksen paikallissääsivuston lämpötilakuvaajista. Lisäksi käytän pakkaslukemien merkkaamisessa aikaisemmilta vuosilta tuttua värikoodausta, missä -30 asteen ja sitä kylmemmät pakkaset ovat sinisellä sekä -35 asteen ja sitä kylmemmät pakkaset ovat punaisella. Lukemat on pyöristetty asteiden puolivälistä ylöspäin seuraavaan kokonaiseen lukuun perinteen mukaan, vaikka Ilmatieteen laitoksen käyristä pääsisi nykyään katsomaan lukemat kymmenyksen tarkkuudella.


Maanantain 6.2.2017 alimmat (yö)lämpötilat: Maarianhamina -6 astetta, Turku -10 astetta, Salo -11 astetta, Pori -12 astetta, Hämeenlinna -16 astetta, Tampere; Härmälä -15 astetta, Tampere; Siilinkari -14 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) -11 astetta, Vantaa -14 astetta, Hyvinkää -14 astetta, Lahti -16 astetta, Kouvola -17 astetta, Porvoo -15 astetta, Lappeenranta; Lepola -18 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo -26 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) -13 astetta, Mikkeli -23 astetta, Jyväskylä -21 astetta, Savonlinna -25 astetta, Joensuu -22 astetta ja Ilomantsi -28 astetta.

Vuorokauden aikana itävirtaus toi kylmempää ja kuivempaa ilmaa Venäjältä alueelle, jolloin alkupäivän vielä runsaspilvinen ja heikkojen pakkaslumisateiden sää väistyi idästä alkaen ja selkeä sää vallitsi iltapäivään mennessä jo kaikkialla. Siksi kaikkialla päivän minimilämpötilat mitattiin vasta illalla juuri ennen puoltayötä - itäisimmässä kolkassa (Savonlinna-Joensuu-Ilomantsi) näytti aluksi siltä, että jo aamulla mitatut -20 ja -25 asteen väliset lukemat olisivat olleet jo vuorokauden kylmimpiä, mutta illalla sielläkin meni vielä kylmemmäksi.

Kylmyyden jakautumisessa oli puolestaan huomattavaa tällä kertaa se, kuinka kaikkein kylmin ilmamassa jäikin varsin rajoitetusti ja korostuneesti vain tuonne itäisimpiin osiin, kun lähes vain siellä esiintyi -20 ja -30 asteen välisiä lämpötiloja, ja muualla oli jopa yli 10 astettakin leudompaa. Tämä johtui ilmeisesti siitä, kun itävirtaus keskeytyi iltaan mennessä hyvin nopeasti idästä tulleen korkeapaineen tyynen keskuksen tultua Etelä-Suomen päälle; näin ollen länsiosiin ei ehtinytkään virtaamaan niin kylmää ilmaa, vaikka illalla selkeässä ja tyyntyneessä säässä lämpötila lähtikin nopeahkoon laskuun etenkin sisämaassa.

Normaalia paljon sulemmilla merialueilla oli odotettu leudontava vaikutus - etenkin Ahvenanmaalla ja muutenkin lounaiskolkassa ja etelärannikon länsiosissa tämä oli erityisen huomattava seikka, kun siellä vielä illallakin vallitsi sulalta mereltä kaakkoistuulta. Sisämaan järvialueilla puolestaan ei havaittu tässä vaiheessa mainittavia leudontavia vaikutuksia järvien oltua jo 25 - 40 cm vahvoissa jääpeitteissä. 

Sen sijaan illan tyynessä säässä ilmeni toisenlaisia paikallisilmastoeroja, kuten Lappeenrannan em. kahden eri kohteen välillä; nimittäin esim. Konnunsuon alava ja aukea alue keräsi raskaan kylmän ilman korostuneen kylmästi kohdalle, ja vastaavia paikalliseroja esiintyi etenkin juuri sisämaan alueella muuallakin noiden mainittujen paikkakuntien ulkopuolella.

Tiistain 7.2.2017 alimmat (yö)lämpötilat: Maarianhamina -6 astetta (illalla), Turku -14 astetta, Salo -15 astetta, Pori -15 astetta, Hämeenlinna -19 astetta, Tampere; Härmälä -18 astetta, Tampere; Siilinkari -18 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) -13 astetta, Vantaa -16 astetta, Hyvinkää -19 astetta (illalla), Lahti -21 astetta, Kouvola -20 astetta, Porvoo -18 astetta, Lappeenranta; Lepola -21 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo -28 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) -15 astetta, Mikkeli -26 astetta, Jyväskylä -24 astetta, Savonlinna -28 astetta, Joensuu -25 astetta ja Ilomantsi -31 astetta.

Korkeapaineen keskus oli tässä vaiheessa asettunut Etelä-Suomen sisämaan ylle, missä vallitsi käytännössä lähes koko ajan tyyni ja selkeä sää. Sen sijaan etelärannikolla, lounaiskolkassa ja varsinkin Ahvenanmaalla jäi vallitsemaan mereltä itä-kaakkoistuulta. Sen tuulen mukana virtasi ajoittain myös kumpukerrospilviä mereltä ko. alueille - Tällä tuulisella alueella havaittiinkin muuta aluetta selvästi leudommat minimilämpötilat, ja näin varsinkin juuri lounaissaaristossa.

Minimilämpötilojen sattumisajat osuivat melkein kaikkialla yön ja aamun hetkille, kuten heikkotuulisessa ja vähäpilvisessä korkeapainesäässä on tyypillistä - Poikkeukset (listauksessa suluissa) olivat kuitenkin yhtäältä Maarianhamina, jossa illalla tuulen heikkeneminen ja pilvisyyden väheneminen saivat lämpötilan laskemaan viimein -5 asteen tienoilta hieman alemmaksi. Toisaalta Hyvinkäällä tyyni ja selkeä sää ehti aiheuttamaan lämpötilan laskun aamua täpärästi n. asteen alemmaksi.

Muuallakin länsiosissa tosin ilta ehti olla lähellä aamun kylmyyttä, mutta toisaalta illalla alkoi vaikuttaa myös tuon korkeapaineen itäpuolella Jäämereltä Venäjälle kiertynyt leuto pohjoistuuli > Sen mukana Vienanmeren suunnasta alkoi tulla ajoittaista keski- ja yläpilvilauttailua etenkin itäosiin, jossa ilta olikin siksi huomattavan leuto aamuun verrattuna.

Kylmyyden jakautuminen itäisimpien alueiden muuta aluetta paljon kylmemmäksi osaksi oli kuitenkin vielä aamulla hyvin selvä, kun -20 ja -30 asteen väliset lämpötilat keskittyivät Päijänteen tasan itäpuolelle. Merkittävin kylmyys jopa talven ensimmäisten -30 asteen alitusten kera sijoittui aamulla kuitenkin itäkolkkaan (Ilomantsi); sitä todennäköisesti edesauttoi myös se, kun siellä on muuta aluetta paljon paksumpi eli yli 50 cm syvä lumihanki.

Mainittakoon vielä, että yön-aamun tyynessä säässä korostuivat edellispäivän tapaan paikallisilmastoerot lämpötiloissa sisämaassa, ja että Suomenlahdella uuden jään kehittyminen jo laajasti itäosissa mm. Kotkan edustalla sai esim. Kotka Rankin minimilämpötilan helposti muita listauksen merellisiä paikkoja kylmemmäksi.

Keskiviikon 8.2.2017 alimmat (yö)lämpötilat: Maarianhamina -11 astetta (illalla), Turku -13 astetta, Salo -14 astetta (yöllä ja illalla), Pori -15 astetta, Hämeenlinna -17 astetta, Tampere; Härmälä -17 astetta, Tampere; Siilinkari -16 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) -12 astetta, Vantaa -15 astetta, Hyvinkää -17 astetta, Lahti -17 astetta, Kouvola -15 astetta, Porvoo -16 astetta, Lappeenranta; Lepola -13 astetta (yöllä ja illalla), Lappeenranta; Konnunsuo -23 astetta (illalla), Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) -13 astetta, Mikkeli -19 astetta (illalla), Jyväskylä -21 astetta, Savonlinna -18 astetta (illalla), Joensuu -18 astetta ja Ilomantsi -23 astetta.

Korkeapaine pysyi edelleen Suomen yllä, mutta sen keskuksen tyyni alue laajeni, ja se merkitsi silloin myös etelärannikolla ja lounaassa tuulten tyyntymistä päivän mittaan. Lämpötiloja lauhduttava ylä- ja keskipilvialue liikkui kuitenkin idästä yöksi-aamuksi länsiosiin, jolloin koko tarkastelualueella lämpötilat tasaantuivat melko yhtenäisiksi; muutamia poikkeuksia ja eri vaiheita siihen kuitenkin liittyi >

Minimilämpötilojen ajallinen jakautuminen riippui aikaisempaa selvemmin pilvien vaihteluista - länsiosissa (Päijänteen tasan länsipuoli) minimilukemat sattuivat vaihtelevasti yön ja aamun eri hetkille siten, että länsirannikolla kylmintä oli juuri ennen pilvialueen saapumista heti puolen yön jälkeen, ja idempänä puolestaan vasta aamulla pilvialueen kaikottua länteen.

Päijänteen tasan itäpuolella kylmimmät hetket vaihtelivat länttä enemmän joko yön-aamun tai illan välillä riippuen pilvien sattumisesta kohdalle - myöhään illalla Vienanmeren suunnasta kiertyi alapilviä itään. Päivällä tarkastelualue oli laajasti kokonaankin selkeä, jolloin iltapäivälämpötilat nousivat etelässä-lounaassa jopa hitusen -5 asteen leudommallekin puolelle.

Tuulten tyyntyminen päivän mittaan lounaassa merkitsi puolestaan sitä, että Ahvenanmaalla saavutettiin illalla viimein tämän pakkasjakson selvästi kylmin vaihe. Lämpötilojen tasaantumisesta huolimatta edelleen vain itäisimmissä osissa ja Jyväskylän seudulla saavutettiin paikoin -20 astetta kylmempiä lukemia, vaikka siellä kylmin vaihe olikin jo selvästi ohi Venäjän puolella vaikuttaneen leudon pohjoisvirtauksen takia.

Torstain 9.2.2017 alimmat (yö)lämpötilat: Maarianhamina -12 astetta, Turku -14 astetta, Salo -16 astetta, Pori -16 astetta, Hämeenlinna -19 astetta, Tampere; Härmälä -18 astetta, Tampere; Siilinkari -16 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) -13 astetta, Vantaa -17 astetta, Hyvinkää -19 astetta, Lahti -19 astetta, Kouvola -19 astetta, Porvoo -18 astetta, Lappeenranta; Lepola -17 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo -25 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) -14 astetta, Mikkeli -21 astetta, Jyväskylä -18 astetta, Savonlinna -18 astetta, Joensuu -16 astetta ja Ilomantsi -15 astetta.

Tätä viimeistä päivitystä kirjoitettaessa torstaina 9.2. klo. 15:00 korkeapaine on edelleen Suomen päällä, mutta sen tyynen alueen sekaan on alkanut tulla Venäjän puolelta lisää alapilvilauttaa; runsaimmin pilviä on tullut itäosiin, ja sen takia ko. vuorokauden kylmimmän hetken listauksessa havaitaan sieltäkin jo -20 astetta kylmemmät lukemat melkein kokonaan kadonneiksi.

Niinpä tässä vaiheessa korostui länsiosien kylmyys etenkin sisämaaosien suhteen, vaikkei siellä ollut aikaisempaa kylmempää. Maarianhaminassa ja osin länsirannikolla tosin kylmyys huipentui vielä edellisillasta tämän pakkasjakson kylmimpään hetkeen tyyntyneen tilanteen auttamana.

Tätä päivitystä kirjoitettaessa meneillään olevan vuorokauden minimilämpötilat ovat siis sattuneet kaikkialla yön ja aamun aikana, ja koska jatkossa lisääntyvä alapilvisyys ja ilmamassan muutoinkin hidas leudontuminen alkaa pitää kylmyyttä kurissa, niin tuskin enää illalla on tulossa mainittuja lukemia kylmempää - Ensi yönä selkeimmillä sisämaan paikoilla tosin n. -15 asteen lukemia voi vielä tulla; nekään eivät silti uhkaa talven tähän mennessä ankarimpia pakkasia n. kuukauden takaa. 

Tästä eteen päin korkeapaine pitää pintansa vielä huomenna perjantaina 10.2., mutta jo la-su se siirtyy hitaasti etelämmäksi ja alkaa päästää leudompaa länsituulta tilalle, aluksi hitaasti > Itse asiassa ensi viikon alkuun on sitten odotettavissa ehkä hyvinkin voimakas Föhn-tuulitilanne, jolloin jopa yli +5 asteen lämpötilat saattavat mahdollistua länsiosissa...

Loppuyhteenvetona tästä pakkasjaksosta voidaan todeta, että etenkin etelä- ja länsiosissa se jäi odotettua paljon vaisummaksi, ja siksi tuo kuukauden takainen kolmen päivän ankara pakkanen jää yhä ylivoimaisesti talven kylmimmäksi. Sen sijaan kontrastina itäisimmissä osissa ja etenkin Ilomantsin seudulla tässä pakkasjaksossa mahdollistui hetkeksi jopa tämän talven kylmimmät pakkaset.

Näillä näkymin (to 9.2.) normaalia leudompi tai hetkittäin korkeintaan normaalikylmä sää jatkuu ensi viikolla myös tuon Föhn-tilanteen jälkeenkin, eikä uutta kunnon pakkasaaltoa ole edes näkyvissä, kun seuraavalle viikolle ennustemalleissa on lisäksi näkyvissä Atlantilta saapuvien voimakkaiden matalapaineiden dominointia... > Siksi alkaa nyt vaikuttaa siltä, ettei enää voisi tulla talven 2016-17 pakkaseurantaan seuraavaa osaa... Kevätkin alkaa jo olla sen verran huulilla parin viikon kuluttua.

Päivitys lauantaina 11.2.2017 klo. 20:45 >> Poikkeuksellisesti päätin vielä tehdä yhden lisäpäivityksen tähän seurantaan, koska toissa (to-pe) ja viime (pe-la) öinä sattui vielä osassa tarkastelualuetta sen verran "ankaraa" pakkasta tämän pakkasjakson puitteissa, että ko. saavutetut minimilukemat hätyyttelivät siinä kylmyyshuipennusta; tämän pakkasjakson alimmat lämpötilat jopa täpärästi toteutuivatkin ainakin Hämeenlinnassa. 

Tilanne johtui siitä, kun eilen ja tänään em. korkeapaineen tyyni keskusalue on pysynyt vielä Etelä-Suomen päällä, mutta ennustetut sumupilvilautat rakoilivat paikoin niin paljon, että öisin niillä paikoilla pakkanen pääsi kiristymään muuta aluetta selvästi kylmemmäksi.

Alle koostan näiltä kahdelta viime yöltä ne paikkakunnat, joissa siksi minimilämpötiloiksi mitattiin kylmempää kuin -15 astetta. Lisäksi nämä kylmimmät paikkakunnat havainnollistavat hyvin sen, missä tuo sumupilvilauttailu rakoili eniten noina öinä.

Perjantain 10.2. alimpia lämpötiloja: Pori -15 astetta, Hämeenlinna -20 astetta, Tampere; Härmälä -19 astetta, Tampere; Siilinkari -16 astetta, Hyvinkää -17 astetta, Lahti -19 astetta, Kouvola -18 astetta.

Lauantain 11.2. alimpia lämpötiloja: Hyvinkää -17 astetta, Lahti -18 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo -21 astetta, Mikkeli -18 astetta, Jyväskylä -17 astetta, Savonlinna -19 astetta.

Samalla tarkennan vielä aikaisempaa sääennustetta ensi ja seuraavalle viikolle - Edelleen näyttää vakuuttavasti siltä, että ensi viikon alussa hyvin leuto, poutainen ja osaksi aurinkoinen Föhn-tuuli vallitsee yli +5 asteen lämpötiloineen. 

Sen jälkeen ke paikkeilla on tilapäistä pakastumista sisältävä korkeapaineen selänne, mutta leudot ja alkuviikkoon nähden kosteat länsi-lounaisvirtaukset vallitsevat sen jälkeen, jolloin lämpötila on usein suojalla. Matalapaineiden reitti näyttää kuitenkin ottavan sen verran eteläistä reittiä suoraan kohti Suomea seuraavaa viikonvaihdetta ja viikkoa kohden, että voimakkaiden tuulten, runsaidenkin sateiden ja epävakaisuuden mahdollisuus kasvaa. 

Silloin sateiden olomuoto voi vaihdella lumen ja veden välillä edestakaisin, joten vielä on epäselvää se, kuinka lumen sadanta ja lumen sulaminen suhteutuvat toisiinsa, ja miten siis käy lumipeitteen - Ensi viikon alussa ainakin on selvää, että alle 5 cm:n paksuista lumipeitettä sisältävä Etelä-Suomen alue muuttuu lähes lumettomaksi. Sitten jää vain nähtäväksi, kuinka uuden lumipeitteen muodostumisen käy n. viikon kuluttua ja siitä eteen päin; etelärannikolla ja lounaassa lumettomuuden riski on suurin, ja toisaalta runsaiden sateiden osuessa etenkin idässä lumipeite voi vahvistua paljonkin lievästä ajoittaisesta sulamisesta huolimatta...

Friday, January 20, 2017

Donald Trump vs. valevasemmisto - Analyysiä ideologisen ajattelun huonoudesta ja siihen liittyvistä sosiaalispsykologisista vaaroista osana Trump-fobioita

Suomen aikaa tänä iltana Donald Trumpista tuli Yhdysvaltain 45. presidentti, kun Washingtonissa pidettiin virkaanastujaisseremonia. Tällä kertaa sää siellä oli leuto (n. +10 astetta), mutta pilvinen ja hieman vesisateinen.

Blogiini on ollut tyrkyllä paljon Trump-aiheista analyysiä ja kommentointia hänen viime marraskuisen vaalivoittonsa jälkeen, mutta vasta nyt saan aikaiseksi niitä kirjoituksiani, ja näin Trumpin valtakauden heti alkajaisiksi julkaisen tämän ensimmäisenä jonossa olleen analyysin.

Ensimmäiseksi aiheeksi haluankin ottaa psykologista ja sosiologista analyysiä Trump-fobiasta ja yleensäkin Trumpin vastaisista sosiaalisista ilmiöistä sekä siihen kuuluvasta ideologisesta ajattelusta > Tämä Trump-fobinen mieliala on ollut erittäin vahvaa ja se eskaloitui Trumpin vaalivoiton jälkeen hurjaksi. Samalla se on jakanut Yhdysvaltain lisäksi kaikkialla länsimaissa väestöjä kahtia Trumpin vihaajiin ja kannattajiin. Neutraalisti suhtautuviakin tosin on myös olemassa.

Joka tapauksessa tämä ilmiövyyhti on erityisen merkittävä länsimaiden sosiaalista ja yhteiskunnallista tilaa paljastaessaan! - Sen avulla osoitan yhtäältä sen, kuinka helposti erilaisiin ideologioihin ihmisiä voidaan muokata ja harhauttaa, sekä minkälaisia seurauksia on siitä, kun ne ideologiat kohtaavat ehdottomat toteutumisrajansa reaalitodellisuuden kanssa. 

Toisaalta havainnollistan sen, miten Trumpin rooli on viimeisen reilun vuoden aikana toiminut sekä väestöjen valveutumista edesauttavana prosessina että nimen omaan samalla paljastanut siitä valveutumisesta poikenneita valveutumattomuuden muotoja.

Tässä analyysissä juuri nuo valveutumattomuuden muodot ovat se keskeisin tarkastelukulma > Se, miten Trumpin koko vaali- ja presidenttimissio on ollut tavallaan valokeila juuri em. ideologioiden petoksellisuuden, onttouden ja harhaisuuden tuomiseksi kirkkaasti esiin.

En ota vielä tässä kantaa siihen, kuinka hyväksi tai huonoksi Trumpin hallinto todellisuudessa tulee (siitä teen erikseen kirjoituksia myöhemmin...), vaan keskeistä on nyt Trumpin roolin heijastelema sosiologinen ja psykologinen sisältö ja tilanne länsimaiden väestöjen keskuudessa > Väestöt ovat siis toiselta tarkastelukulmalta katsoen jakautuneet valveutuneisiin ja valveutumattomiin.


--- Aloitetaanpa analyysi heti tuoreilla reaktioilla Donald Trumpin virkaanastujaispuheeseen, ja otan selkeästi heti esille yksinkertaisilla kommenteillani tilanteen luonteen analyysin raamiksi >>

Sdp:n edustajat kauhistelevat Trumpin puhetta: "Juuri niin paha kuin pelkäsimme":

Onpa tragikoomillisen nautinnollista katsoa, kuinka NWO-missioon aivopestyt globalistit ovat kauhuissaan ja kognitiivisen dissonanssinsa sumussa, hah!

Miten voikin käsittää Trumpin puheen niin väärin, koska sehän oli yksi humanistisimmista puheista koskaan keneltäkään presidentiltä? > No, koska ideologinen ajattelu poimii vain irrallisia merkkejä oman viholliskuvakarikatyrisointinsa tarpeisiin ilman kunnollista ymmärrystä.

Otan tässä heti esille myös sen, että tuo em. valveutumattomuuden muoto juuri Trump-fobiaan liittyvänä ideologiana on ns. valevasemmistolaisuutta (Arhi Kuittisen lanseeraama termi - Finnsanity-blogi).

Se on käsitteellisesti varsin kattava termi, joka kuvaa sellaisia ismillisiä ajattelutapoja, joiden eräät syntypohjat ovat marxismi ja kommunismi sekä toisaalta nykyaikoina edenneet globalisaation ja NWO-mission agendat; nämä kaikki yhdessä ovat muodostaneet yhden keskeisen ideologiasisällön länsieliitin maailmanhallintakultin toteuttamiseksi ja tueksi fasistiselle rahataloususkonnolle - Alempana jatkan valevasemmistolaisuuden määrittelyä lisää aiheiden käsittelyn seassa...

Jatketaan siis eteen päin >> jos Trump onnistuu ja haluaa hallintonsa aikana toteuttaa edes puolet vaalilupauksistaan ja missionsa osista, niin eikö tuollaiset ns. valevasemmistolaiset tajua, kuinka suureen häpeään he joutuvat tulevaisuuden silmissä? > No eivät todennäköisesti monissakaan tapauksissa, koska eurooppalaisen ajattelun viat ovat yli-individuaalisessa sokeudessaan ja ismillisen tunnustuksellisuuden ikeessä niin kovin perustavaa laatua olevia - Näistä sisällöistä pääsette lisää perille tutustumalla Seppo Oikkosen kirjoituksiin > "Alkon Kassalla" -blogi ja "Kuinka Karl Marx tavataan" -blogi.


--- Otetaan lisää tuoreita reaktioita Donald Trumpin virkaanastujaisiin liittyen, mutta nyt valveutuneiden piiristä >>

--> Miko Salomaa osaa kiteyttää: "Ylen asiantuntijoiden analyysit ovat taas yhtä syväluotaavaa älyn ja tarkkanäköisyyden loistetta. Täti-ihmisen mielestä Trumpin puhe oli jotenkin niinku sotaisa ja että kaikki pelkää nyt niinku sotaa. Ai miksi? Siksi että Trump sanoi meidän kaikkien ihmisten veren olevan yhtälailla punaista. Tämä tietenkin täti-ihmisen ylivilkkaassa mielikuvituksessa tarkoittaa hirvittävää rasistista joukkoteurastusta. Oli miten oli täti ei kuitenkaan ymmärrä puheiden ja tekojen eroa kun hänen ihailemansa karismaattinen kivapuhuja Obama pudotti kauniista puheistaan huolimatta 8 vuoden toimikautensa aikana pommin joka 20 minuutti".

--> Kimmo Kautiokin kiteyttää hyvin: "Trump tylytti Washingtonin poliittista eliittiä ja vannoi vallan siirtymistä takaisin kansalle. Jännä miten monille Suomessakin kansaa edustamaan pyrkineille tai sitä jo tekeville se on niin vallan kamalaa...".


--> Mauri Hietala kiteyttää myös hyvin: "Loistava puhe presidentti Trumpilta. Tällaista puhetta ei kuulla Suomessa eikä muuallakaan Euroopassa. Meillä eliitti puhuu vain toisilleen eikä puolusta kansaa, ei työpaikkoja, ei kotimaata. !". 


Ja seuraavaksi vielä itse kyseessä oleva Donald Trumpin puhe >> Inaugural speech of the 45th President of the US Donald J. Trump (FULL).


--- Sitten otan esille puolestaan pilapiirtäjien reaktioita valtamediasta, joka paljastaa heidän hyvin vahvan valevasemmistolaisen mielentilan suhteessa Trumpiin >>

Cartoonists around the world illustrate their feelings on the Trump administration (Photos):


Tuo kuvasto osoittaa hyvin selkeästi sen, kuinka suuret paranoidiset pelot voivat liittyä juurikin ahtaaseen ja mielikuvitukselliseen sekä toisaalta hurmos- ja joukkoliiketyyppiseen ideologiseen ajatteluun, jonka käytännön toteutumisen tahto on kohdannut reaalimaailman rajoitteet ja faktat yhtäkkiä, odottamatta ja hyvin voimakkaasti.

Siksi tapahtuu ko. ideologian kannattajien parissa massahallusinaatiollinen ja projektiivinen torjuntareaktio ulkoistamalla ko. ideologiatuhossa oman maailmankuvan kaaos ja tuhoutuminen karikatyyrilliseen syntipukkiin ko. ideologian merkkien ja tunnustuksellisuuden perusteella tunnistettavan viholliskuvan mukaan, ja jollaista karikatyyriä on leivottu ja syleilty jo valmiiksi kauan aikaa > Donald Trumpia.--- Tutkitaanpa tarkemmin, ja otan siksi avuksi erään viime marraskuisen valevasemmistolaisen reaktion Donald Trumpin vaalivoittoon >>

Kaiken muun lisäksi Trump horjuttaa vielä terveyttänikin:


"Trump-ahdistus" on projektio, jossa yhtäältä oman ahdistuksen oikeat syyt piilotetaan ja jätetään käsittelemättä korvaamalla ne sijaiskohteella.

Toisaalta valtamediassa, populaarikulttuurissa ja yliopisto-opetuksessa synnytetty katala ja agendallinen alusta valevasemmistolaisuudelle on sisäistetty harhaisesti "todelliseksi" maailmankuvaksi, joka ruokkii ja synnyttää valevasemmistolaisen ideologian sisältöä entisestään sekä pohjustaa Trump-fobista "ahdistusta".

Tämä on siis jo monin esimerkein havaittu hyvin tyypillinen valevasemmistolainen (ilmenee myös vihreillä) oireyhtymä, kun siihen kuuluvan ääri-ideologian haitallista ja katalaa luonnetta ei itse pystytä käsittämään saati havaitsemaankaan valevasemmistolaisuuden sisältä käsin.

Niinpä mm.  tapahtuu sellaistakin psykologista kieroutumista, että omantunnon vakava alitajuinen oirehtiminen oman maailmankuvan haitallisuudesta ja huonoudesta etsii ulkopuolelta sijaiskohteen huonolle ololle ja epäilylle; eli ko. ideologian käsitepuitteistukseen sopivan viholliskuvakarikatyyrin, jolla ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä tai on vain hyvin hajanaisesti ja vähän, mutta joka saa ilmiasun yli-ihanteellisen kulttisisällön suojamekanismiksi rakennetussa kuvitellussa vastakultissa ko. projektiota varten.

Lisää aiheeseen liittyen muista lähteistä:

>> Sosiologista ja psykologista analyysiä ko. aiheesta: Totemismi, totalitarismi.

>> Saman aiheen parissa analysoi myös Sargon of Akkad: The Old Media Attacks The New.

>> JB Peterson Debate on Bill C-16 19th Nov 2016.

>> Where Do SJWs Come From?

>> "A Generation That Has Never Been Told 'No'" Daniel Hannan Destroys Anti-Trump Protestors' Safe Spaces » Alex Jones' Infowars: There's a war on for your mind!

>> Why People Are Irrational - Toisesta kulmasta: Tutkimus todistaa - jumala on huumetta aivoille.--- Seuraavaksi havainnollistusta valevasemmistolaisen Trump-fobian käytännön ilmenemisestä >>

Breaking: Anti-Trump Protests Erupt Around Country » Alex Jones' Infowars: There's a war on for your mind!:


Havainnollistusta "anti-Trump" -aggressiosta viime marraskuulta heti vaalituloksen jälkeen. Mitkä ideologiset seikat ovat tällaisen motiiveina?...

>> Valevasemmistolaisuuden käsitepuitteistuksessa ja "konkretiassa" havaitaan seuraavaa: Ko. ideologia toteutuu käytännössä poliittisen korrektiuden, vainoharhaisuuden, virheellisten fobioiden, oikeisiin ongelmiin ja prosesseihin perehtymättömyyden, ryhmäpaineellisten signalointien, voimakkaan ryhmäsidonnaisuuden sekä huonon emotionaalisen reaktiivisuuden muokkaamana ryhmäilmiönä.

Nykysisältö sille on tullut tavallaan jäljestä tulleiden mukana 60- ja 70-luvun taistolaisuuden ja äärivasemmistolaisuuden siirryttyä muokkaantuneena uusille nykysukupolville > Ideologia on siis nyttemmin "täydentynyt" mm. globalisaation, monikultturismin, kulttuurimarxismin, "sosiaalisen oikeudenmukaisuuden" ja kolmannen aallon feminismin mukaisesti > Kaikki nuo ovat olleet ylhäältä alas transatlanttisen eliitin (etenkin Rockefeller ja George Soros klaaneineen, rahoituskikkoineen, organisaatioineen ja yhdistyksineen) orkestroimia sosiaalisen kontrollin ja aivopesun ohjelmia.

Trumpin presidenttiyden sabotoiminen ja mustamaalaaminen NWO-eliitin taholta tulee erittäin todennäköisesti vielä pitkään jatkossakin käyttämään hyväkseen tällaista harhaista ja sairasta ryhmäpsykologiaa kammetakseen Trumpin roolin edustaman globalisaation / NWO:n vastaisuuden pois maailmanhallintakulttinsa tieltä...--- Jatketaan taas Trump-fobisella reaktioesimerkillä, ja analysoidaan lisää >>

Crying for America and the World Tonight, Presidential Election Night 2016:

Ideologisessa aivopesussa ja tunnustuksellisissa mielikuvissa oleminen on todella vakava ja vaarallinen asia! - Tämän naisen kaltaisia reaktioita oli netti hurjasti pullollaan heti Trumpin vaalivoiton jälkeen, joka huolestuttaa > Ovatko tällaiset ihmiset kulttityyppisessä umpiossa jo / yhä toivottomasti ja ilman valveutumisen mahdollisuutta?...

Juuri tuollainen voimakkaan emotionaalinen, hysteerinen ja paniikillinen kauhu ryyditettynä reaktion kohteena olevan ihmisen karikatyrisoivalla ja voimakkaan viholliskuvallisella projektiolla paljastaa, että kyseinen ihminen elää kapean ja irrationaalisen ideologian tunnustuksellisesti leimaavien merkkien mukaan ilman realistista ja koherenttia ymmärrystä maailmasta ja ihmisistä.

Tällainen Trump-fobinen reaktiivisuus paljastaakin reagoijan olevan juuri hyvin kultti- tai lahkotyyppisessä mielentilassa (joka siis on ko. tapauksessa valevasemmistolaisuutta), joka ei siedä kultin / lahkon sisällön kanssa ristiriidassa olevia merkkejä, viestejä ja jopa tiettyjä sanojakaan ollenkaan, ja näkee ne vain ko. kultin muotoisen olevaisen uhkina > kulttiolevaisuus ja reaalimaailma ovat mielisairaassa ristiriidassa keskenään.

Moiset reaktiot ovat koskeneet myös julkkiksia, joten mm. monet ihan suuret poptähdetkin ovat olleet aivan samanlaisen kulttimielen vallassa, ja heidänkin Twitter-viesteissä ja Youtube-videoissa on ollut esillä tällaisia samoja reaktioita.

Se seikka puolestaan paljastaa senkin, kuinka monet poptähdetkin ovat olleet länsimaiden rappiossa ja mielenkontrollin puitteissa aivopestyä väkeä hyvin vahvasti > Jopa vakavamminkin, koska he ovat olleet rahvasta paljon elimellisemmin ja voimakkaammin kahlittuja vallitsevan eliittihegemonian kyseiseen kulttisysteemiin, mikä näin siis yhä enemmän kokonaisuudessaankin paljastuu esiin ja paljastaa sairaat metodinsa ja ominaisuutensa havainnollisemmin NWO:n luonteesta.


--- Sitten seuraavaksi otan jatkopohdinnan pohjaksi vuorostaan valveutuneen videoanalyysin "Sargon of Akkad" -nimimerkiltä viime marraskuulta heti ko. vaalien jälkeen >>

Trump Saltmining Inc.:

Noina Donald Trumpin voiton jälkeisinä päivinä olikin oikeastaan hyvin ennustettavan loogista havaita valevasemmistolaisessa aivopesussa uitettujen ihmisten reaktioita, jotka kiehuivat projektiivista ja irrationaalista vihaa ja pettymystä.

Pahimmissa tapauksissa kognitiivinen dissonanssi oli Trumpin vaalivoiton triggeroimana eskaloitunut heillä niin rajuksi, että he eivät enää ollenkaan tunnistaneet mitään vikaa omassa ajattelussaan ja sen mukaan tapahtuneissa ratkaisuissaan (Kuten heidän irrationaalinen mellakointi Yhdysvalloissa Trumpia vastaan heti vaalivoiton jälkeen, ja taas virkaanastujaisiinkin liittyen parhaillaan). 

Sen sijaan heillä tapahtui vain oman psyyken suorastaan täydellinen eristäminen reaalimaailmasta ja lähes kaikkien reaalimaailman merkkien tulkitseminen uhkaksi itselleen ja ideologialleen.

Tällaisessa on erityisen mielenkiintoista sekin, miten tämä liittyy ihmisten psykologiaan ja persoonallisuuteen yleensäkin / muullakin tavalla > On nimittäin merkkejä siitä, kuinka esim. tuossa linkatussa videossa Sargon of Akkadin ruotimilla Trump-fobisilla naisilla on mm. narsistisia ja sosiopaattisia piirteitä sekä kyvyttömyyttä nähdä ihmistä ilman ideologisesti kategorisoitua ryhmä- ja käsiteajattelua, ja sellaista sitten käytetään mm. juuri karikatyyrillisten viholliskuvien tunnistamisessa umpimielisen ja yksioikoisen käsitteellisesti ja kategorisoidusti.

Kuten juuri näin! >> Oma ideologinen ja kategorinen viitekehyksensä on heillä muka ainoa oikea ja sen ulkopuolella on muka kauheasti ja valtoimenaan mm. "rasisteja", "misogynisteja", "natseja", "fasisteja", "naisvihaajia", "valkoista roskasakkia", "Trump-äänestäjiä" ja lopulta itse "hirveä Trump", johon projisoituu kaikki em. viholliskuvakategorisointi yhtenä umpimielisesti kuviteltuna ja reagoituna entiteettinä.

On olemassa merkkejä siitäkin, kuinka esim. juuri valevasemmistolaiseen autoritaarisuuteen ja ryhmävahvistautumiseen vajoavilla tuonlaisilla ihmisillä on suurtakin kyvyttömyyttä käsitellä metafyysisiä ja prosessillisia ilmiöitä sekä tutkia niitä yhtäältä osiin purettuina ja toisaalta kokonaisuuksiin liittyvinä komponentteina > He eivät siksi sekä näe että tajua NWO:n roolia ja oman ideologiansa osaa siinä sivilisaation tuhoamisprosessina!

Samalla heiltä jää siis myös helposti ymmärtämättä Trumpin yhteiskuntatilaa paljastava rooli, josta puhuin kirjoituksen alussa.

Tästä seuraa mm. sellaista, että yhteiskunnallispoliittisten ilmiöiden käsittely heillä on yhtäältä jyrkän mustavalkoista ja toisaalta kahlittuna ideologisesti käsitekiinteiden opillisuuksien jäykkiin ja yksinkertaistaviin, eli reaalimaailmasta liian irrallisiin raameihin.

Se tarjoaa heille ainoan mahdollisen ymmärrettävän pelikentän kokea maailmaa, koska he eivät siis tunnista ilmiöiden, ongelmien ja mahdollisuuksien prosesseja ja metafysiikkaa kunnolla joukkoliikkeeseensä kuuluvien käsitteiden ja opillisuuksien taustalta / vierestä, saati sellaisen ismi-ajattelun ulkopuolista tietoisuutta.

>> Meidän on muistettava, että opilliset käsitteet eivät ole koko totuus maailmasta, vaan ne vain pyrkivät kuvaamaan olevaista olematta täydellinen olevaisen ilmaus > Opillisten käsitteiden ketjuuntuminen ja sekoittuminen ideologioiksi ilman metafyysistä ja prosessillista ymmärrystä johtaa siksi helposti sisäisesti irrationaaliseen, kaoottiseen, harhaiseen ja epäsymmetriseen maailmankuvaan.

Olen jatkuvasti aktivismissani havainnut tämän ongelman, kun olen vuosien mittaan katsellut esim. omasta somenäkymästäni käsin ihmisten reaktioita erilaisiin yhteiskunnallispoliittisiin ilmiöihin ja verrannut sitä omaan tapaani tehdä aktivismia.

Tämä nyt juuri erityisesti ns. valevasemmiston opillisuudessa ilmenevä iso ymmärtämisen ja valveutumisen puute jättää vakavasti huomiotta länsimaiden keskeisten prosessien ja ongelmien näkemisen moniarvoisesti ja laajakatseisesti > Laajennetummin sanottuna: Moniarvoinen ja laajakatseinen maailmankuva vaatii metafyysistä, prosessillista ja omantunnonetiikallista ymmärrystä kokonaiskuvallisen koherentisti ideologisen ja normimoraalisen opillisuusharhan sijaan.

Siksi luonnollisen paradoksaalista onkin hyvin osoittelevasti se, kuinka tämä valevasemmistolainen "sisältö" ilmoittaa itse olevansa muka "laajakatseinen" tai "suvaitsevainen", mutta epäonnistuu siinä rajun surkeasti, kun se joutuu ristiriitaan reaalimaailman prosessien ja metafysiikan kanssa, kuten juuri kohdatessaan Trump-ilmiön kaikkinensa!

Ja siksi valevasemmiston narsistisimmat ja reaktiivisimmat ihmiset ovat olleet triggeroituina päin näköä medioissa Trumpin vaalivoiton takia, ja nyt edelleen hänen virkaanastumisensa takia.

Siksi he nolaavat itsensä tyystin ja tuhoavat samalla liikkeensä / oppinsa ihan omin voimin juuri siksi, sekä paljastavat opillisuutensa nämä puutteet ja viat kaikkien nähtäville kirkkaasti, mistä USA:n Trump-fobiset mellakat ja reaktiot ovat olleet paras näkymä tilanteeseen.

>> Kuten aikaisemmin sanoin: Kyse on lahko- tai kulttityyppisestä mielentilasta, joka ei voi pitkään elää rinnakkain reaalimaailman kanssa!

Kun ristiriita kulttiolevaisen ja reaalimaailman kesken käy ylitsepääsemättömäksi ja pakonomaisen reaktiiviseksi, on kulttiolevaisella tapana yrittää aluksi tuhota reaalimaailma pois tieltään kyseenalaistamasta opillisuutensa perustaa, ja sehän tiedetään miten hyvin se muka onnistuu!...

Mutta on myös tajuttava toki vaarallisena elementtinä se, että lahkolainen tai kulttimainen ideologia / mielentila ei aina tarkoita pientä tai hyvin rajallista ryhmää ihmisiä, vaan esim. juuri tämän valevasemmistolaisen kultin tapauksessa mittasuhteet ovat olleet hyvin merkittävät isolla geopoliittisella alustalla!

>> Sen vaikutus on ollut levittäytynyttä nykyään valtamedian, koulutuksen ja muun aivopesun myötä jopa n. puolelle tai paikoin enemmällekin länsimaisista väestöistä; sen intensiteetti ja kyllästysaste persoonasta toiseen tosin vaihtelee: mutta on vakava paikka huomata, kuinka hegemonisesti länsimainen kulttuuri on ollut sen pauloissa osana länsieliitin kollektivistisia ja imperialistisia maailmanhallintapakkomielteen intressejään!

Siksikin Trumpin vaalivoitto oli oleellisen upea ja tarpeellinen asia!...


--- Jatketaan edellisen videoesimerkin tapaan "Sargon of Akkad" -nimimerkin toisella analyysillä, joka tässä omalla tavallaan paljastaa valevasemmiston ideologisen umpikujan >>

This Week in Stupid (13/11/2016) - Death of Social Justice Special - YouTube:

Sargon of Akkadilta kovasanainen, mutta erittäin tarkka analyysi valevasemmiston moraalisesta ja älyllisestä tuhosta Trumpin vaalivoiton tapahduttua.

Kuten olen jo tavallaan vihjannut, niin valevasemmistosta on tehtävä analyysiä näin sen tuhoutumisen aattona, jotta siitä voidaan ottaa tulevaisuudelle oppia varoittavana esimerkkinä joukkopsykoottisesta valveutumattomuudesta ja siihen liittyen länsieliitin kollektivistisesta ja imperialistisesta pakkomielteestä.

Ja valevasemmistolla on toki monta eri nimeä hieman eri näkökulmista ja ilmenemismuodoistaan riippuen > (uus)liberaalit, progressiivit (eng.: "progressives" ja myös "social justice"), kulttuurimarxismi, sekä tietenkin ilmiön vanhat termit "kommunismi" ja "marxismi" soveltuvat kuvaukseen osaltaan, vaikka em. tapaan niiden merkitys ei sovellu enää nykymaailman ilmiöiden kuvaamiseen sellaisenaan.

Mikä sitten olisi ns. oikeaa vasemmistolaisuutta?... Yksi tapa tarkastella sitä on esim. LaRouche-liikkeen ilmentämän platonilaisen maailmakuvan puitteissa ja tavoitteissa, joka länsimaissa on hyvin paljon korvautunut juuri em. valevasemmistolaisella mädätyksellä valeoppositioissa ja fasismin-imperialismin tukimuotoina.

Sellainen mädätys on tapahtunut esim. Yuri Bezmenovin kuvaaman (Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society (Complete) ) yhteiskunnallisen aivopesun tuloksena, ja on ollut mm. täällä Suomessakin viimeiset parikymmentä vuotta puolueparlamentarismin raameissa etenkin Vasemmiston, SDP:n ja osaltaan Vihreiden aivan keskeistä poliittista "sisältöä" - Tämä aivopesu on siis ollut valeoppositiollinen tuki ja turva perinteisen oikeiston taloususkonnolle ja imperialismille > fasismille.

Huomatkaa myös em. "Akkadin" videon lopussa esille otettu 80-luvun analyysinäyte juurikin Yuri Bezmenovilta, jonka analyysejä olen itse ottanut jo monta kertaa uudestaan esille Facebook-seinälläni > Tuossakin otoksessa kuvataan nykyisen maailmantilanteen luonnetta erittäin enteellisen tarkasti jo yli 30 vuotta sitten, ja syystäkin!

Onkin todella paradoksaalisen hassua ja kuvaavaa, kuinka länsieliitin ja valevasemmiston ko. pakkomielteiden ikeessä uus- / vaihtoehto-oikeistossa (alt-right) on alettu tekemään Trumpin, Nigel Faragen ja monen muun johdolla juuri sellaista politiikkaa, mikä olisi pitänyt olla aitovasemmiston politiikkaa > Nyt vasemmisto on pilannut pesänsä aivan tolkuttoman itsepetoksellisesti ja itsesaastuttavasti; jopa peruuttamattomasti?...

Tämänlainen vasemmiston tuhoaminen onkin varmasti ollut länsieliitin promotoiman valevasemmistolaisen aivopesun yksi keskeinen tavoite myös, ja se on onnistunut valitettavan hyvin!

Samalla tuo "neo-oikeisto" ja Trump sen kärkihahmona on nyt omimassa vasemmiston sisältöä omaan käyttöönsä, kun oikeistossa / konservatiivien parissa on tapahtunut sen verran omantunnon heräämistä ja valveutumista, ja se on toki parasta mahdollista politiikkaa näissä olosuhteissa toistaiseksi, kun vasemmisto on aivan sairas ja tuuliajolla NWO-eliitin pelinappulana.

Koska vasemmisto herää aivopesustaan, ja voisi jopa alkaa yhteistyöhön neo- / uusoikeiston kanssa ja jättää reaktiivisen vastakkainasettelunsa "natsien", "rasistien" yms. kuviteltujen vihollistensa kanssa pois??

>> Mikä muu olisikaan parhainta yhteiskuntaedistystä kuin neo-oikeiston ja platonilaisen neovasemmiston yhdessä läpiajattelema neorenessanssi!....

Joudummeko odottelemaan reaalipolitiikkaan platonilaista neovasemmistoa ikuisuuden?...
 

--- Seuraavanlainen esimerkki Suomen vasemmistoliiton priorisointitavasta politiikassaan ei ainakaan rohkaise tarvittavaan muutokseen >>

Li Andersson vastarintaliikkeestä: Hälytyskellojen pitäisi soida >> Marko Mjölnir Parkkolan FB-kommentti: "Tässä on vasemmistoliiton politiikka pähkinänkuoressaan näinä päivinä: Li on huolissaan lähes olemattoman äärioikeiston noususta. Hän näkee kolmannen valtakunnan nousevan joka nurkan takaa. Sellaiset asiat kuin sosiaali- ja terveyshuolto saavat nyt jäädä. Natsit on laitettava kuriin!".

Valevasemmistolaiset on siis aivopesty kuvittelemaan, että demokratian ja yhteishyvän perustana olevia kansallisvaltioperiaatteita globalisaation ja imperialismin tilalle vaativat ovat sitä ja tätä "ääriaineista", jotta länsieliitin NWO-projekti saisi etenemisrauhan tuollaisen turhan mekkaloinnin ja projisoinnin taustalla > Ja mikä nyt eskaloituu Trump-fobisena joukkoliikkeenä!...

 

--- Lopuksi muutama muu aiheeseen sopiva tietolähde kommenttieni kera >>

Liberals Should Stop Ranting And Seek Out Silent Trump Voters Like Me:

Siis kerrataan! > Pahasti sairaan valtamedian propaganda, valevasemmistolainen kulttuurimarxismi ja valveutumattomuus on harhauttanut ja aivopessyt ihmisiä aivan kieroon kuvittelemaan harhaisia viholliskuvakarikatyyrejä ja utopistisia skenaarioita, joissa hyökyy vainoharhaisuus, virheelliset fobiat, perehtymättömyys oikeisiin ongelmiin ja prosesseihin, idioottisen ryhmäpaineiset signaloinnit sekä tietenkin todella huonon poliittisen korrektiuden mukaan putkiaivoisesti ja irrationaalisesti näkeminen.

Ihmiset suhtautuvat tapahtumiin ja viesteihin moisessa maailmankuvavääristymässä pinnallisen ja leimaavan tunnustuksellisesti, missä älyllisyyden, analyysin, kokonaiskuvan ja ymmärryksen on korvannut vaarallisen kohtalokkaasti huono emotionaalinen reaktiivisuus ja tarkoituksellisen taktisesti ylhäältä (valtamediasta, virallisesta narratiivista ja koulutuksen normimoraalisesta harhasta päin) alaspäin kavennetun maailmankuvan muokattu mielenkontrolli.

Tuossa alla on kaksi hyvää pohdintaa ja pinnan alaisen paljastamista valevasemmistolaisen valveutumattomuuden ymmärtämiseksi >>
Hollywood Nobodies Demand Congress Block Trump In Video Tantrum » Alex Jones' Infowars: There's a war on for your mind! >> Maailmanhistorian huonoimmat häviäjät (ko. valevasemmisto osana muita imperialistisia ryhmiä) taas ja edelleen vauhdissa! - NWO-sidonnaista surkuhupaisuutta siis pahimmillaan. Ja kukapa muu rahaparoni on taas ja edelleen tämänkin ryhmän takana? - Oikein arvattu: George Soros!

Kaksi lainausta >> "An organization now known as ‘Humanity For Progress’ – formerly ‘Humanity For Hillary’ – is behind the two minute agitprop pi
ece directing viewers to sign a petition at MoveOn.org, a George Soros-funded consortium, and promoting the hashtag #StandUpForUs.

The cringeworthy video, produced by the radical Marxists at “progressive media” house Art Not War, features a cast of mostly unrecognizable non-entities pleading with Congress and other politicians to do everything in their power to thwart the incoming President’s “American First” policies.
" ja

"Every leftist fiction and tagline is covered in the script, with Trump and his supporters
being called the usual grab bag of now-impactless slurs: racist, sexist, xenophobe, bigot, homophobe, Islamophobe, anti-Semite, anti-poor – even “anti-worker” and “anti-environmental” characterizations are incorporated."
.


--- Aivan lopuksi varoittavaksi esimerkiksi tuoretta "anti-Trump" -reagointia Washingtonista >>

Protester screams in agony as Trump sworn in:

Noin hulluksi ja kouristuksen omaiseksi reagoinniksi se menee, kun tajunnan on täyttänyt todellisuuden kanssa hyvin vakavassa ristiriidassa oleva ideologia, jonka hurmoksellinen ja erittäin tunnustuksellinen sisältö ei pääsekään toteuttamaan tahtoaan käytännössä, vaan joutuu ulkoisten tapahtumien takia sisäisesti tuhoutumiskriisiin ja yrittää siitä aiheutuvaa tuskaa keinolla millä tahansa ulkoistaa ja kohdistaa, muttei pysty sisäistä tuhoutumistaan käsittelemään psykologisesti ollenkaan - Yleensä siis löytyy tuohon paranoidiseen reaktioon ko. ideologian piirissä leivottu viholliskuva, josta tulee sisäisen torjunnan projisointikohde.

Valtamedia, populaarikulttuuri ja yliopisto-opetus on valtavasti edesauttanut tämän prosessin syntymistä, kuten edellä havainnollistin!

Tämä valveutumattomuuden muoto on nyt näin paljastunut Donald Trumpin ansiosta, missä se kertoo mm. sen kuinka paljon monilla ihmisillä aito sivistys, informaation riittävä kattavuus ja sen laatu ovatkin jääneet hyvin vajaiksi ja vääristyneiksi - Trump-ilmiö on jäänyt heillä ymmärtämättä kuvatulla tavalla.

Trumpin roolin yksi heti hyvä puoli onkin se, kuinka nyt voidaan tunnistaa haitallisia ja vajaita ajattelutapoja aikaisempaa paljon paremmin, ja niihin voidaan kohdistaa lääkkeitä, kuten valistamisen ja psykologisen tervehdyttämisen metodeja.

Samalla se kertoo sen, miten länsimaissa näiden ideologioiden kehittelijät ja promotoijat ovat olleet kabinettien takaa hyvin katalia ja haitallisia operatiiveja > Heidän aikeidensa sisältö ja tarkoitus on paljastunut sekin aikaisempaa paremmin esille Trumpin roolin ansiosta!