Tuesday, December 04, 2018

Yhteiskunnallispoliittisen kirjoittelun aktiivinen vaihe alkaa! - Kolme länsimaailman tilanteen kiteytystä

Tästä alkaa tälle vuoden viimeiselle kuukaudelle kaavailemani aktiivinen bloggausjakso pääpainonaan yhteiskunnallispoliittiset asiat - Sen merkiksi poimin Facebook-seinälleni äskettäin laittamani länsimaailman tilannetta kiteyttävät kolme taulutekstiäni alle: ne kuvaavat sitä, missä merkeissä blogikirjoitteluni tulee jatkumaan...

Huomaamme niistä kiteytyksistä mm. sen, minkälaiset voimat ovat olleet aivan liian kauan haitallisia yhteiskunnillemme, ja miten sellaista vastaan on viimein noussut merkittävää vastarintaa ja parannusvaatimuksia monessa paikassa, ja parhaillaan aivan erityisesti Ranskassa "keltaliivi"-vallankumouksen muodossa...

Maailmalla ja Suomessa on siis kiihtyneet monet merkittävät tapahtumat ja prosessit tähän liittyen hyvin kärjekkäästikin sekä hyvässä että pahassa, missä vastakkainasettelun pääasetelma on globalistit vastaan väestöt.

Niinpä kirjoitusaiheita tulee siksi riittämään yllin kyllin! - monet aiheista ovat myös jo valmiiksi FB-seinälläni tavallaan luonnosteltuina kirjoituksina monissa viime kuukausien postauksissani ja linkeissään tietopaketoituina lähteineen, havainnollistuksineen, analyyseineen ja meemeineen...


Sen pidemmittä alustuksitta alla ovat ne kolme taulutekstiä >>


Wednesday, November 14, 2018

Kalifornian maastopalot 2017-18 - Palojen syttymissyiden analyysiä huuhaa-tietojen ja tahallisuuden katsannoissa

Tänä vuonnakin viime vuoden tapaan valtamediassa on kauhisteltu Yhdysvaltain Kaliforniassa riehuvia lukuisia ja katastrofaalisia maastopaloja, ja tällä hetkelläkin niitä riehuu sillä alueella poikkeuksellisen paljon. Ne ovat aiheuttaneet valtaisan määrän tuhoja kaupungeille ja muille taajamille ihmisasutuksineen, ja ihmishenkiä on menetetty sadoittain - Paikallisesti kärsimys ja tuho on siis jopa ennen näkemätöntäkin luokkaa!

Nyt on aika kyseenalaistaa niiden maastopalojen syissä monien vaihtoehtomedia- ja aktivistitahojen levittämiä huuhaa-tietoja pitkällä analyysillä! - keskeiset kyseenalaistettavat seikat ovat havainnot ns. energia-aseiden muka oletetuista käytöistä ja muka niillä selitetyt "luonnottomat" ilmiöt maastopalojen syinä.

Ensimmäisenä kyseenalaistan tämän(kin) videon (Don't believe in DIRECT ENERGY WEAPONS? DEW's) muka osoittaman "reaaliaikaisen energia-aseen käytön" tuolla valoviivallaan - oikeasti kyse on jokaiselle valokuvaajalle ja videokuvaajalle tutusta linssiheijastumasta, millaisia on aina pimeän yötilanteen otoksissa, missä esiintyy hyvin kirkas pistemäinen tai laikkumainen valonlähde; tyypillisesti tulipalo tai räjähdys.

Vastaavia valoviivaheijastumia ilmenee myös päiväaikaan kuvattaessa tietyssä kulmassa auringonvaloa vasten; näistä päivänvalotilanteista on minulla paljon kokemuksia omissa luonto- ja säävalokuvausprojekteissani.

Niinpä näiden valoviivojen väittäminen energia-aseiden käytöksi on pelkästään huuhaata - linkkinä tässä (Bombs and Explosions gone wrong) on vertailuksi tilannevideota energia-aseisiin täysin liittymättömästä tulipalosta pimeällä, missä esiintyy aivan samaa viivaheijastumaa kuin tuossa em. Jerry Wizmanin videossa.

Toinen merkittävä debunkkaaminen liittyy siihen, miten näissä maastopaloissa on väitetty energia-aseiden olevan syttymissyinä, koska muka "luonnottomasti" palo valitsee rakennetuilla alueilla vain tai lähes pelkästään rakennuksia eikä vierellään olevia puita; puut ovat siis joko palamattomia tai vain vähän palaneita rakennusten ollessa totaalituhoutuneita.

Tähän liittyen tässä on videolinkkinä (Christmas Tree Fire: Watered Tree vs. Dry Tree) havainnollistus palamiseroista kuivan joulukuusen ja kastellun (oksistoonsa ja neulasiinsa vettä imeneen) joulukuusen kesken - siitä havaitaan, miten ällistyttävän valtava palamisero on kuivuneella puulla verrattuna puuhun, joka terveenä sisältää täysimääräisen vesisisällön joka paikassaan.

Maastopaloissa tämä vertautuu ensinnäkin siihen, miten niiden pääasiallinen leviämistapa on alkuun kenttäkerroksen kuivimpien ruoho- ja pensaskerrosten syttyminen. Sateetta jääneillä alueillahan nämä kasvillisuuden osat ovat aina ensin kuivuudesta kärsimässä ja monet isot puut voivat sisältää vielä paljonkin vettä syvemmältä maasta sitä saaden.

Sitten tulipalon laajempi ja kuumempi vaihe tilanteen voimistuessa alkaa paremmin sytyttämään myös terveitä vettä sisältäviä puita, mutta aina siis ensin kuivimpia elementtejä. 

Tulipalohan sitten edetessään kuivattaa terveiden puidenkin vesisisältöä pois, mikä edesauttaa palon leviämistä ja voimistumista tilannekohtaisesti, ja välillä terveet puut eivät vesisisältönsä takia pala kokonaan eli lähinnä vain kaarnaa ja ohuimpia oksia kärtsähtää.

Tulen käyttäytymisestä maastossa on siis ymmärrettävä heti alkuun se, että se aina valitsee leviämisreitikseen kaikkein kuivimmat eli vähiten vettä sisältävät rakenteet ja elementit - tietenkin myös tuulen suunnalla ja voimakkuudella on tässä merkittävä osuutensa.

Rakennetulla alueella tämä kuivien elementtien "valintareitti" fysikaalisena sääntönä ilmenee hyvin selvästi erikoistilanteena ja villiin luontoon nähden erilailla, koska talot ovat jo rakennustekniikan ja rakennussääntöjen takia mahdollisimman kuivina pidettäviä elementtejä.

Vierellään olevat puut ovat etenkin puutarha-alueilla ympäröivien villimaastojen puita jopa paljon enemmän vettä sisältäviä, koska puutarhoja kastellaan tyypillisesti kuivuuskausilla hyvinkin uutterasti esim. juuri noilla Kalifornian paikoilla.

Niinpä on aivan luonnollista, että tulipalo tuulenkin sopivasti avustamana "valikoi" rakennetulla alueella hyvin tarkasti lähinnä rakennuksia "parhaaksi" palamisalustakseen, kun tuli sopivasta maastokohdasta pääsee rakennetullekin alueelle sisälle.

Energia-aseiden käyttöväitteet ovat siis tässäkin vain huuhaata.

Kolmas debunkattava asia on se, ettei maastopalot muka pysty sulattamaan tai taivuttamaan metallia, ja mm. romahduttamaan rakennuksia maan tasalle - niin käydessä on muka ollut kyse energia-aseen käytöstä / lasereista.

Tähän ei liity havainnollistusvideota, mutta voimakkaissa maastopaloissa on aivan normaalia, että lämpötilat nousevat erittäin korkeaksi ja siinä alumiini voi sulaa mm. auton renkaista ja rakennuksissa muissa metalleissa voi tapahtua taipumisia lämpölaajenemisen ja pehmenemisen takia ja siksi rakenteiden lujuuden heikkenemistä ratkaisevasti - omakotitaloissahan ei tuolla Kaliforniassa ole sellaista teräsrakennevaatimusta kuin esim. pilvenpiirtäjissä, joten siellä asunnot voivat olla aika haperoa isoissa maastopaloissa.

---- Kaikesta em. huolimatta nämä debunkkaamiset eivät poista sitä mahdollisuutta, että näitä tulipaloja on voitu sytyttää tahallaan ja jopa hyvinkin katalissa ja valtaeliitin piireihin liittyvissä tarkoitusperissä!

Tahallisuudessa on silloin oikeastaan kaksi vaihtoehtoa - ensinnäkin osa näistä maastopaloista on voitu sytyttää jokin mielisairaan pyromaanin ihan "vain" omaksi huvikseen, mihin ei liity sinänsä mitään yhteiskunnallispoliittisia intressejä.

Toiselta osaltaan on kuitenkin myös hyvin mahdollista, että joku poliittinen toimija on ollut sytyttäjänä saadakseen toteutettua tulipalojen avulla agendaansa edistävän vaikutuksen joko itselleen tai edustamalleen intressiryhmälle.

On aivan ilmeistä, että yksi sellainen ryhmäintressi on ilmastoalarmismin hiilidioksidisatujen korostaminen, koska muka ko. tilanteessa tahallistetaan näin: "katsokaa, miten hirveitä maastopaloja ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus saa aikaan" --- Tulen täällä blogissakin jatkossa kyseenalaistamaan ilmastoalarmismin hiilidioksidiuskomukset edelleen, kuten olen jo tehnyt uutterasti tänä vuonna Facebook-seinälläni...

Valtamedia onkin jo poiminut tämän "ilmastonmuutos"-narratiivin aivan kyseenalaistamatta ohjelmaansa - ei ole välttämätöntä, että valtamediassa olisi tietoinen tieto maastopalojen sellaisistakaan tahallisista sytytyssyistä, vaan pelkkä alemman hierarkiatasonsa aivopesu riittää, missä kuvitellaan kaikkea "tavanomaisesta poikkeavaa" hiilidioksidimörön aiheuttamaksi.

Esille on tullut myös sellainen skenaario, jossa maastopaloja on sytytetty etenkin niille paikoille, joille oligarkkiset rakennuttajat yms. eliittipiirit ovat suunnitelleet valtavia infraprojekteja, mutteivät saisi muutoin maata käyttöönsä mm. yksityisten omistusten ja luontoarvojen takia.

Tämänlainen asia on tullut somessa esille siihen liittyen...

On aivan mahdollista ja monta kertaa jo muissa yhteyksissä osoitettuakin, että nykylännessä esiintyy niinkin häikäilemätöntä ja pahuudellista toimintaa, ja jotkut tekevät siinä aivan mitä tahansa narsististen ja psykopaattisten mielihalujensa täyttämiseksi joko itselleen tai em. kaltaisille intressiryhmille - Aivan mitä tahansa!...

Toisaalta näitä debunkkauksia itsejäänkin voidaan käyttää väärin sellaiseen, missä debunkkaaja haluaa muka todistaa niiden avulla, että hänen "viralliseen tietoon" pelkästään perustuva maailmankuva on ainoastaan oikein.

Hän siis silloin yhtäältä haluaa näillä debunkkaamisilla todistaa itselleen psykologisena torjuntareaktiona sen, ettei maailma ole niin paha ja raadollinen kuin se oikeasti nykyglobalismissa on.

Toisaalta hän haluaa projisoida omat piilevät pelkonsa ja mielen hajoamisprosessit ulospäin vetoamalla näiden debunkkaamisten avulla ko. huuhaa-tietoja väittävien olevan muka häntä paljon sairaampia ja hullumpia.

Näiden tahallisten maastopalojen aiheuttamiseksi ei siis välttämättä tarvita mitään niin huomiota herättävää toimintaa kuin energia-aseita - olisikin sulaa hulluutta toimia salassa olevalta "agentilta" niin, että hän paljastaisi metodinsa.

Energia-asekokeiluita toki on olemassa armeijakonteksteissa, muttei mielestäni tällaisissa yhteyksissä em. syistä johtuen.

Tahallista maastopalosarjaa voidaan aivan hyvin sytytellä ihan vain "tulitikkuleikki"-tyyppisillä metodeilla huomaamattomasti vaikkapa sadasta eri paikasta käsin, kunhan tietää mm. noita em. tulen käyttäytymissääntöjä, maasto-olosuhteita ja säätilannetta.

Kalifornian maastopaloissa on siis mahdollista em. kaltaiset lavastetut syttymissyyt ihan luonnollisesti, mutta olen myös epäillyt sellaistakin, että noiden huuhaa-uskomusten voimistamiseksi on tehty tahallista lavastamista niinkin, jotta sellaisen psykologisen disinformaatio-operaation avulla pystytään osaltaan mustamaalaamaan valtaeliitin ja valtamedian disinformaatiota ja haittatekoja (kaikki muutkin, eikä vain nämä maastopaloihin liittyvät) ihan oikeinkin kyseenalaistavat muka "sairaiksi salaliittoteoreetikoiksi".

Totta kuitenkin on myös se, että näihin huuhaa-tietoihin uskovia ja niitä levittäviä aktivistejakin on paljon - spekulaation kohteeksi sitten helposti jää se, että onko siinä kyse perehtymättömyydestä, tyhmyydestä vai tahallisesta disinformaation levittämisestä....

Saturday, November 03, 2018

Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: Paperi T feat. Chisu - Paniikki

Yhteiskunnallisten aiheiden käsittely jatkuu taas musiikkiesimerkin avulla - Tämän musiikkisarjani otsikon "Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia" syytä lienee tarpeen aluksi kerrata: se kuvaa länsimaisen yhteiskunnan nykyistä globalismi- / globalisaatio-termin alla kulkenutta imperialismin ja totalitarisoitumisen prosessia, jolla on pohjana LaRouche-liikkeen havainnollistama Brittiläisen imperiumin historiallinen maailmanvaltaprosessi. 

Halusin ottaa sitä historiaa korostavan nimen tälle kirjoitussarjalleni jo lähes 10 vuotta sitten, kun silloin aktivismini alkuvaiheessa tutustuin paljon LaRouche-liikkeen sisältöihin - Olen päättänyt, että tätä nimeä on aivan hyvä kuljettaa mukana näissä kirjoituksissa edelleenkin.

Sitten aiheeseen! >> Tällä kertaa ihka ensimmäistä kertaa tässä musiikkiaiheisessa kirjoitussarjassa tulee esittelyyn kotimainen kappale: Paperi T:n "Paniikki", jossa kertosäeosuudet laulaa Chisu.

Kappaleen hyvin esoteeriseksi osoittautuva sisältö sopii myös ajankohtaisesti julkaistavaksi näin Pyhäinpäivänä.

Paperi T on niitä harvoja räppäreitä, joita siedän tai tässä tapauksessa jopa tykkään juuri tämän kappaleen takia - Hän on oikealta nimeltään Henri Pulkkinen, joka hip hop -artistiuden lisäksi toimii DJ:nä, runoilijana ja on Radio Helsingin musiikkipäällikkö.

Kerron ensin muutaman tiedon itse "Paniikki"-kappaleesta: se esiintyy Paperi T:n tänä vuonna ilmestyneellä toisella täyspitkällä albumillaan "Kaikki On Hyvin", ja se julkaistiin myös singlenä. Singleversio menestyi listoilla melko vaatimattomasti, mutta tuo albumi kuuluu tämän vuoden menestyneimpiin oltuaan Suomen virallisen albumilistan ykkösenä menneenä kesänä.

Tämän "Paniikki"-kappaleen tyyli ja sanoma on erityisen paljon mieleeni, ja nyt sitä useampaan kertaan kuunneltuani ja sen musiikkivideota katseltuani täytyy todeta sen olevan yllättävän valveutunut ja asioista perillä oleva kokonaisuus kaikkineen ns. valtavirran popmusiikiksi! - Siksi onkin erittäin hienoa, että voin valita sen tähän kirjoitussarjaani ensimmäisenä kotimaisena kappaleena.

Musiikkinsa osalta tässä biisissä on itseäni erityisesti viehättävänä ominaisuutena todella onnistunut kiteytys 80-luvun new wave- / synthpop -genrestä - kuin olisi osattu koota muutamien sen ajan brittibändien parhampia musiikkielementtejä yhteen, ja sekös hivelee sieluni kasaripoppinurkkausta.

Hip hopin tällainen siirto epätyypilliseen kontekstiin on myös kiva assosiaatioleikki sinänsäkin.

Poimin seuraavaksi muutamia esimerkkejä niistä 80-luvun kappaleista, jotka mielestäni eniten muistuttavat tavallaan esikuvina tätä "Paniikki"-kappaleen musiikkityyliä - varmaankin havaitsette te muutkin yllättävän selkeitä yhtäläisyyksiä näiden kanssa:

-- A Flock of Seagulls: "Transfer Affection"

-- The Human League: "The Lebanon"

-- Ultravox: "Dancing With Tears In My Eyes"

-- New Order: "True Faith"

-- ELO: "Calling America".

Tuo viimeisenä mainittu ei kuitenkaan ole ns. puhdas "new wave" -genren edustaja, vaan kyseessä oli 70-luvun suosikkiyhtye, joka pyrki tuolla kappaleellaan uudistamaan tyyliään 80-lukulaiseksi, ja mielestäni onnistui siinä erinomaisesti.

Tämän "Paniikki"-kappaleen alustusluonnehdintaa

Lyriikoidensa osalta kerrotaan tarinaa ilmeisesti vakavan masennuksen tai muutoin itsetuhoisesti ajattelevan syrjäytyneen ihmisen äänellä, missä sellainen pohdiskelija pyrkii kuvailemaan maailmaa ja omia kokemuksiaan sellaisesta suostaan käsin - Koko kappaleen kontekstissa tässä ilmeisesti halutaan tehdä yhteiskuntakritiikkiä havainnollistamalla alistavan ja tuhoavan yhteiskunnan syytä aiheuttamassa tämänlaisesti sairastuvia ihmisiä; myös monenlaiset traumavaikutukset voivat olla syynä.

Chisun laulama kertosäe "Ei oo hätää, ennen kun ei oo hätää. Paniikki alkaa vast’, kun kaikki menee hyvin" on hyvällä tavalla monimerkityksellinen sekä yksilön että yhteisön suuntaan; katsotaan sitä tarkemmin alempana, kunhan olen ensin analysoinut biisin musiikkivideon kohta kohdalta auki auttamaan sitä ruodintaa.

Kokonaisilmeen tarkastelussa musiikkivideossaan hyödynnetään Twin Peaksin viime vuotisen kolmannen tuotantokauden tyyliä visuaalisesti, mikä sopii tähän biisiin sisältönsä vuoksi erinomaisesti.

Musiikkivideon selkeästi keskeisenä elementtinä havaitaan olevan punainen piste tai täplä, jota havainnollistetaan monina erilaisina versioina pitkin koko videota - Heti videon alkuun näytetään ennen musiikin alkamistakin valkoisella pohjalla punaista täplää.

Mikä onkaan tämän punaisen täplän merkitys ja sisältö?... Se paljastetaan hyvin suoraan videon puolivälin kohdassa, missä etusormella painetaan punainen täplä silmien väliin nenän yläpuolelle, ja samalla silmät avautuvat - on syytä kertoa se sisältö kokonaan auki nyt ennen videoanalyysiä:

Punaisen täplän ja sen variaatioiden roolina on videossa havainnollistaa esoteerisen tiedon ja henkimaailman piirissä olevaa käsitettä ns. "kolmannesta silmästä" (engl.: third eye), jonka sisältöä kuvataan ihmismielen sisällä portiksi korkeampaan tietoisuuteen ja parempaan ymmärrykseen omasta itsestä ja maailmasta. Symbolisesti tämän sijaintia / olemassa oloa on kuvattu juurikin silmien väliin nenän yläpuolelle sijoitettavalla silmällä tai täplällä. 

Toisin sanoen tämän "kolmannen silmän" aktivoiminen tarkoittaa valveutumisen tiellä korkea-asteisempaa ymmärrystä ja tietoisuutta >> Niinpä tämän paljastuksen avulla koko musiikkivideon leveydeltä sen merkityksen havainnollistamista monista erilaisista näkökulmista voidaan jatkoanalyysissä hyvin ymmärtää!

Esim. miten "kolmannen silmän" aktivoiminen tai sen sulkeminen / suljettuna oleminen ilmenee erilaisissa käytännön tilanteissa ja ajatteluprosesseissa.

Kun ko. symboliikka on täten havaittu ja ymmärretty koko musiikkivideon keskeiseksi teemaksi, niin nyt voimmekin seuraavaksi käydä kohta kohdalta läpi sen, miten tätä "kolmannen silmän" symboliikkaa ja sisällöllistä merkitystä käsitellään videolla - lopulta havaitaan, että sitä on käsitelty tosiaan poikkeuksellisen valistuneella ja juurikin "kolmas silmä" kokonaan auki olevalla tavalla. 

Itse asiassa!: En ole aikaisemmin nähnyt kotimaisessa musiikkivideossa näin suorasukaista ja vallankumouksellista sisältöä hyvässä tarkoituksessa. Kaikki siinä on niin selvää ja niin hienoa, kunhan tietää miten ko. symboliikan koodikieli avautuu ymmärrettäväksi. Siksi sen koodikielen avaaminen hyvin tarkassa syynissä seuraavaksi on todella tärkeää!:


Videoanalyysi kohtauksittain kronologisesti (punaisen täplän merkitykset): 

1. Punainen täplä puun rungolla & punaisella valaistut metsän puurungot: Annetaan ymmärtää, että "kolmannen silmän" edustama korkeampi tietoisuus on itse asiassa kaikessa Maapallon elävässä olevaa elämänvoimaa eli ns. jumalallista energiaa. 

2. Punainen täplä seuraa ihmiskäden verisuonia: Sama em. jumalallinen energia on myös ihmisruumiin energiaa ja siten "kolmannen silmän" korkeampi tietoisuus on valmiina luonnostaan pakattuna potentiaalina ihmismielessäkin, jota Maapallolla vain ihminen pystyy hyödyntämään itsensä ja ympäristönsä hyväksi lajityypillisesti.

3. Punainen kuu (täplä): Viitataan tämän myötä juuri siihen, että koko Universumi on tämän jumalallisen energian mukaista rakennetta, rytmiä ja syklejä, ja ihmistietoisuus on täten yhtä sen kanssa, koska se omaa potentiaalia "kolmannen silmän" avaamisesta johtuviin ominaisuuksiin ja sisältöihin. 

4. Punainen silmä aukeaa: Havainnollistetaan symbolisesti, miten "kolmannen silmän" sisältämät potentiaalit heräävät eloon ja toimintaan ihmisen avatessa sen mahdollisuudet käyttöönsä.

5. Punatäpläisinä esiteltäviä ravintoaineita; punaista juomaa lasissa, josta jää punarinkulainen tahra valkoiselle liinalle sekä ketsuppikenno, johon kastetaan kahta ranskanperunaa: Tuo "kolmannen silmän" edustama jumalallinen energia ja korkeampi tietoisuus voidaan valjastaa ihmisen käyttöön yhteisölle ravintoa, teollista hyvinvointia ja käytännön keksintöjä toteuttavana ideoiden resurssialtaana ja edistymisen potentiaalina.

Ranskanperunoiden lukumääränä oleva kaksi symboloi esoteerisellä tasolla numerologian lukua yksitoista eli visuaalisesti juurikin "11". Se tarkoittaa ns. mestarilukua, joka symboloi tietoisuuden valaistumista ja porttia "kolmannen silmän" edustamiin potentiaaleihin ja sisältöihin - Tässä Teal Swan selittää ko. mestariluvun merkitystä: 11:11 What does it mean?

Nämä kohtaukset yhdessä siis tarkoittavat symbolisesti sitä, miten ihmisen elinvoimaa ja kollektiivisemmin yhteisön hyvinvointia ja edistymistä voidaan parhaiten ylläpitää, kun "kolmannen silmän" potentiaalit on avattu käyttöön systemaattisesti ja tarkoituksellisesti.

6. Sydän, joka toisessa kohtauksessa suolataan: Sydän edustaa jumalallista elämänvoimaa ja -rytmiä fyysisellä tasolla ja sen suolaaminen puolestaan sitä, miten yhteiskunnassamme on "joku", joka huonoilla ajatusmuodoillaan ja toimintatavoillaan "suolaa" eli tekee sille haittaa ja tuhoa.

7. Punakorkkinen punaviinipullo avataan herkästi punakyntisillä sormilla: Punaviini edustaa myös elämänvoimaa ja samalla siis yhteyteensä potentiaaliksi varastoitua "kolmannen silmän" sisältöä. Viinipullon herkkä ja huolellinen avaaminen symboloi siksi sitä, miten esim. juuri kohdassa "5" esiin tuotua yhteisöllistä ja ihmisen itsensä hyvinvointia on tarkkaan vaalittava kohdassä "6" esiin tuotua "suolaamista" eli haitantekoa vastaan.

8. Palavaa tupakkaa suoraan ylhäältä päin nähtynä: Ihmisen yhteisöllisen hyvinvoinnin ja edistymisen fyysisenä symbolina on monesti käytetty myös tulta, mikä otetaan tässäkin esille näin palavan tupakan avulla. 

LaRouche-liike on usein kuvannut tämän tulen voimaa ja merkitystä "Prometheuksen tulena", missä kreikkalaisen mytologian mukaan Prometheus kaappasi Zeukselta Jumalan tulen hyödyntääkseen sitä oman kansansa ja koko ihmiskunnan hyvinvoinnin kehittämiseen. 

Niinpä "kolmannen silmän" potentiaalit ovat myös em. kohdan "5" mukaisesti jumalallisen tulen energiaa, mikä yhteisöjen arkikäytännössä tarkoittaa tietenkin energialla pyöritettävää teollista hyvinvointia kaikkine infrastruktuureineen - Tämäkin on ollut kauan LaRouche-liikkeen erityisesti tähdentämä seikka talouden ja ekonomian järjestämiseksi oikein.

9. Punainen ruusu, jonka päälle valuu norona vettä: Eräs toisenlainen tapa kuvata jo edellä esiteltyä teemaa siitä, miten "kolmannen silmän" jumalallinen energia esiintyy tavallaan kaikissa elävissä olennoissa osana Universumin rakennetta, ja miten sitäkin on toki vaalittava ihmisten toimesta huolellisesti; siksi symbolina elävää kasvia edesauttaen osoitetaan "kasteleva vesinoro".

10. Lerpattava punainen hyytelököntti, joka lätsähtää alas toisessa kohtauksessa: Tässä siirrytään kuvaamaan sitä, miten "kolmannen silmän" avaamisen mahdollistamien potentiaalien eli jumalallisen energian hyväksikäyttö on toki myös vaikeaa ja haasteellista - lerpattelu tarkoittaa sitä, ettei "siitä" voi aina saada helposti käsitystä, ja alas lätsähtäminen tarkoittaa, että välillä tapahtuu epäonnistumisia ja virheitä luonnostaan "sen" hyväksi käyttämisessä; ihminenkin, kun kuitenkin on myös epätäydellinen olento. 

11. Punainen kynttilä suoraan ylhäältä päin, josta sammuu liekki: Niinpä tässä kohtauksessa havainnollistetaan sitä, että jo em. ongelmien ja hankaluuksien tultua esille on aina myös olemassa vaara, että se "Prometheuksen tuli" eli "kolmannen silmän" avaamisen mahdollistamat potentiaalit saattavat kadota pois käytöstä huonossa tapauksessa...

12. Musta piikki, joka on painamaisillaan verta valuvaa reikää etusormeen: Siksi myös tämä kohtaus havainnollistaa osana sitä, miten ihmisen "kolmannen silmän" potentiaalien käytössä hankaluus voi olla yhtäältä toimenpiteiden kivuliaat ja raskaat haasteet, ja toisaalta tämä voi symboloida myös sitä, miten "musta paholainen" voi olla se, joka ne haasteet osaltaan aiheuttaa - siis "joku", jolla on käytössään haitallisia ajatusmuotoja ja toimintatapoja.

Tähän väliin eroteltuna kertosäkeen toistuvat kohtaukset ensimmäistä kertaa kertosäettä laulettaessa

---- Chisu punaisessa asussa esiintyy sisältä punaiseksi vuoratussa pallotuolissa: Pallotuolin sisus symboloi "kolmannen silmän" mukana olevia sisältöjä ja potentiaaleja ko. jumalallisen energian hyödyntämiseen. Chisu vaatteineen ko. tuolissaan symboloi olemuksellaan ihmiskuntaa tai osaa siitä (ehkä ihmistä lajinakin), joka on löytänyt ne potentiaalit ja sisällöt käyttöönsä, ja sisäistänyt ne täysin olemukseensa kokopunaisen asun osoittamana.

13. Chisun laulavaa naamaa silmät suljettuna: Jatkossa videon aikana Chisun kasvoja esitellään usein: tässä vaiheessa havainnollistetaan sitä, miten "kolmatta silmää" ei ole vielä avattu, ja siten ihminen on "silmät suljettuina", ja hän ei ole vielä valaistunut käyttämään ko. jumalallisen energian potentiaaleja.

14. Punainen huulipunapuikko avataan, ja heti perään Chisu maalaa sillä ylähuultaan: Tällä havainnollistetaan seuraavaksi symbolisesti "kolmannen silmän" avaamisprosessia, missä huulten maalaamisen edustamana ihmisen fyysinen olemus valmistetaan ko. jumalallisen energian käyttöön ottoa varten.

15. Punareunuksinen pyöreä kellotaulu hajotetaan vasaralla: Tilanne voidaan nähdä kahdella tavalla: Ensinnäkin se on taas yksi tapa varoittavana esimerkkinä havainnollistaa sitä, miten "kolmannen silmän" avaamisessa ja ko. jumalallisen energian käyttöön ottamisessa on vaarana mm. eteen päin menevän prosessin pieleen meno eli esim. ko. jumalallisten energioiden käytössä tapahtuva väärinkäytös tai tuho.

Toisaalta tällä voidaan havainnollistaa myös sitä, miten jumalallisten energioiden käytössä aikatauluihin liikaa tuijottaminen voi olla haitallista, ja siksi "aika" on siltä osin tuhottava pois käytöstä prosessin tieltä...

16. Chisu rimpuilee jaloillaan em. punavuoratussa pallotuolissa: Rimpuilu symboloi jo edellä esille tulleiden vaikeuksien, haitantekojen yms. takia aiheutuvaa ihmisen / ihmiskunnan hätää ja tuhoprosesseja. Mutta Chisun tukeutuminen siinä pallotuolin sisäosiin symboloi sille vastavoimana juuri "kolmannen silmän" sisältämiin potentiaaleihin turvautumista ja antautumista.

17. Vasemman käden nimettömään vedetään sormusta, jossa on punainen kruunu: Sormus symboloi "kolmannen silmän" sisältämiä jumalallisen energian pontetiaaleja. Sormuksen nimettömään vetäminen on puolestaan viittaus naimisiin menolle, joka tässä tarkoittaa sitoutumista "kolmannen silmän" edustamaan valaistumiseen ikuisesti, millaisena naimisiin menoa tavataan pitää. 

Yleensähän käytännössä valistuminen / valveutuminen onkin sellainen prosessi myös ihan oikeasti, ettei siitä ole enää koskaan paluuta vanhaan, kun sen on kokenut ja siinä edistynyt.

18. Kauko-ohjaimesta painetaan punaista "Power"-nappia punakyntisellä etusormella: Hyvin suoraa symboliikkaa siitä, miten "kolmannen silmän" potentiaalien käyttöön ottaminen tuo ihmiselle ja yhteisölle paljon voimaa ja energiaa. Nappulan painaminen on niiden enegioiden käynnistämistä toimintaan, ja punaiseksi lakattu kynsi tarkoittaa "kolmannen silmän" avanneen eli valistuneen ihmisen / yhteisön olevan tekemässä sitä toimenpidettä.

--- 19. Etusormella painetaan punainen täplä silmien väliin nenän yläpuolelle, ja samalla silmät avautuvat: Tässä tulee nyt se ennen videoanalyysiä mainittu kohtaus, jossa paljastetaan tämän videon koko mitassa esiintyvän punaisen täplän symbolinen merkitys kuvaamaan "kolmatta silmää" potentiaaleineen, sisältöineen ja energioineen. 

Silmien avaaminen heti täplän maalaamisen perään on "kolmannen silmän" ominaisuuksien pariin pääsyn myötä tapahtuvan valaistumisen / valveutumisen symboli.

20. Chisu punaisessa pallotuolissa hakee turvaa sen seinistä painamalla kätensä sivuilleen: Edelleen tähdennetään sitä, miten tämän "kolmannen silmän" potentiaalit ja energiat ovat myös turva ihmiselle / yhteisölle - em. tapaan siis käytännössäkin voimaa ja valtaa.

21. Tomaatti puristetaan kädessä rikki niin, että sen siemensisältö purskahtaa ympäriinsä: Tomaatti on "kolmas silmä", ja tomaatin puristaminen on niitä em. haasteita, mitä "kolmannen silmän" edustamia potentiaaleja vastaan voi kuitenkin jatkuvasti tulla. 

Puristamisesta aiheutuvan siemenmassan ulos roiskuminen kuvaa kuitenkin sitä, että niiden haasteiden ja ongelmien paineessakin ko. jumalallinen energia siltikin saa mahdollisuuksia levittää vaikutustaan yhä laajemmalle.

22. Pyörivä punainen omena, joka pysähtyessään sisältää kaksi haukattua kohtaa poskellaan: Raamatullinen viittaus Aatamin ja Eevan tilanteeseen syödä kiellettyä hyvän ja pahan tiedon puun omenaa. 

Tässä videon sisällössä tämä siis tarkoittaa seuraavaa: ensinnäkin on selvää, että omena on taas yksi symboli kuvaamaan "kolmannen silmän" potentiaaleja ja sisältöjä. Omenasta haukkaaminen puolestaan tarkoittaa juurikin niiden ottamista ihmisen ja ihmisten käyttöön. 

Raamattuvertaus tarkoittaa puolestaan tähän yhteyteen laitettuna sitä, miten ko. uskonnollinen tulkinta "omenan" kiellettävästä syömisestä kuvaa uskonnon tapaa olla rajoittava elementti "kolmannen silmän" edustamien energioiden ja potentiaalien käyttämisen tiellä.

Omenan pyöriminen edustaa silloin sitä, että tämä uskonnollinen kieltoelementti tekee "omenan haukkaamisesta" vaikeaa. Sitten omenan pysäyttäminen ja haukkaaminen tarkoittaa sitä, että on kyseenalaistettava ko. uskonnollinen rajoittaminen ja otettava sen ohitse käyttöön ko. "kolmannen silmän" edustama jumalallinen voima joka tapauksessa.

Näin ollen uskonnot tulee nähdä Universumin tarjoaman lahjan eli "kolmannen silmän" käyttöön otossa vääränä kontrollimekanismina haitaten ja estäen ihmisen & yhteisön hyvinvoinnin ja edistymisen prosessia tarpeettomasti.

23. Chisu jauhaa purkkaa, missä on vaaleanpunainen purkkapallo suunsa edessä: Laulun lyriikoissa puhutaan samoilla hetkillä "räjähdyksestä", millä viitataan yhteydessään olevassa kontekstissa "kolmannen silmän" avaamisesta johtuvaan jumalallisen energian käyttöön ottoon ja leviämiseen kuin tavallaan siinä tapahtuisi räjähdys. 

Silmät auki ja huulet maalattuina esiintyvät Chisun kasvot tässä yhteydessä em. analyysin perusteella siis tarkoittavat "kolmannen silmän" avaamiseen valmistettua ihmistä, ja purkkapallo symboloi sitä jumalallisen energian "räjähdystä", joka tällaisen valaistuneen ihmisen käytössä on pian tapahtuva.

24. Näytetään punaista räjäytysnappulaa, jota painetaan punakyntisellä sormella, ja välittömästi perään punainen silmä sulkeutuu: Sen jumalallisen energian "räjähdysmäinen" leviäminen "kolmannen silmän" avaamisen seurauksena havainnollistetaan selkeästi, ja punaisen silmän sulkeminen luomella tässä yhteydessä tarkoittaa samalla kuitenkin sen energian kanssa varovaisena, vaalivana, huolellisena ja suojelevana toimimista - Toimenpiteet teki em. tapaan valaistunut ihminen.

25. Punaisessa pallotuolissa istuessaan Chisu lausuu lyriikan "Boom": Tämä on varsin suorasukainen symbolinen havainnollistus siitä, miten ihminen / ihmisyhteisö tai ihan ihmisyksilökin (Chisun hahmo) "kolmannen silmän" sisällöt (pallotuolin sisusta) käyttöön ottaessaan voi aiheuttaa jumalallisten energioiden "räjähdysmäisen" leviämisen - Eli elämän kehittymisen eteen päin.

26. Lasinen pikari suoraan ylhäältä päin, johon kaadetaan punaista juomaa (viiniä): Kun "kolmas silmä" on avattu, niin sen mukaiset potentiaalit sisältöineen ovat valmiita ihmisen / yhteisön käyttöön; punaisen nesteen kaataminen pikariin on tämän toimenpiteen aloittamisen symboli.

27. Seurataan Chisun kasvoilla nenän vartta ylöspäin matkaavaa punaista pistettä (laservalopiste), mitä Chisu itse tarkkaan tuijottaa: Kun "kolmas silmä" on näin avattu, niin se alkaa sijoittua toiminnallisesti oikeaan kohtaan ihmisessä sekä yksilön että yhteisön kannalta katsottuna. Pisteen nouseva trendi samalla kuvaa sitä, miten tämä aiheuttaa lisääntyvää (nousevaa) valveutumista, ja sen tarkka havainnointi edustaa siitä yhä enemmän saatavan jumalallisen energian huolellista ja suunnitelmallista käyttöön ottoa.

Tähän väliin eroteltuna kertosäkeen toistuvat kohtaukset toista kertaa kertosäettä laulettaessa

---- Chisu esiintyy sisältä punaiseksi vuoratussa pallotuolissa edelleen: Chisun elehtiminen tuolin sisällä eli "kolmannen silmän" energioiden ja sisältöjen piirissä kuvaa sitä, miten vapautunut ihminen on kokemaan omaa itseään siinä tilanteessa, ja alkaa saamaan osaltaan sen takia enemmän aikaan myös ulospäin yhteisön hyödyksi.

---- Chisun laulavaa suuta valaistaan punaisella laservalopisteellä, ja molemmat silmänsä ovat auki: Tämä symboloi "kolmannen silmänsä" auki avanneen ihmisen toiminnallista moodia, jossa avatut silmät havainnollistavat tietoisuuden olevan esteetön ottamaan vastaan ja käsittelemään kaikkea tietoa, ja jossa punaisen täplän valaisema suu kertoo sellaisen ihmisen olevan valmis ja kykenevä jakamaan sitä tietoa kaikilla kommunikointitavoilla ympärilleen muille ja kokonaisille yhteisöille hyödyksi.

28. Kynnen alta virrannut veritahra sormessa, jolla painetaan valkoiseen paperiin punainen täplä: Kun "kolmas silmä" on avattu jumalallisten potentiaalien käyttöön, niin ihmisen toiminta tarkoittaa myös sen jalostaman tiedon jättämistä jälkipolville hyötykäyttöön; tässä yksi ilmeinen symboliikka viittaa "kirjapainoon" eli kirjoittamiseen, mutta ko. symboliikkaa voidaan ymmärtää myös laajasti kaikkea tiedon kokemista koskevaksi kaikkina taiteen, musiikin, arkkitehtuurin, kirjallisuuden yms. keinoina tietoisuuden laajentamiseksi.

29. Uudella punaisella kynsilakalla maalatulla sormen kynnellä riivitään pois toisen sormen kynnen kulunutta ja vanhaa kynsilakkaa: Kuten edellä jo toin ilmi, niin tässä videossa punaisella lakatulla kynnellä on symbolimerkitys kuvaamaan "kolmannen silmänsä" avannutta valaistunutta ihmistä tai ihmisyhteisöä.

Niinpä tästä suorana johtopäätöksenä nähdään, että uusi kynsilakka symboloi parannettua versiota valistuneesta ihmisestä / ihmisyhteisöstä ja vanha kynsilakka on taantunut versio ihmisestä / ihmisyhteisöstä.

Uudella vanhaa raaputtaminen siis tarkoittaa sitä, miten parannettu versio "kolmannen silmänsä" avanneena tulee pyyhkimään pois taantuneen vanhan tieltään; tämä voi tapahtua pitkässä aikaskaalassa jopa useaankin kertaan, mutta prosessin nopeus ei sinänsä ole määriteltyä...

30. Näytetään suuta, joka on tukittu punaisella suupallolla; jälkimmäisessä kohtauksessa suu lisäksi irvistää: Tässä palataan siihen, mitä haasteita ja ongelmia "kolmannen silmän" jumalallisten energioiden ja potentiaalien parissa voi tulla.

Tässä havainnollistetaan kahta erityistä tilannetta: Punainen suupallo sinänsä symboloi "kolmannen silmän" sisältämien / edustamien potentiaalien väärinkäyttöä pahoihin ja haitallisiin tekoihin. 

Samalla suupallon operatiivinen tarkoitus suun eli puheen tukkimisena tarkoittaa "kolmannen silmän" avaamista tai käyttöä estävää toimintaa, joita voivat olla monenlaiset totalitarismin ja tyrannian keinot yhteisöllisesti sekä syrjinnän ja torjunnan muodot yksilökohtaisesti.

Niinpä esim. nykyään yhteisölliseltä kannalta tarkasteltuna ko. "totalitarismi ja tyrannia" ovat mm. nousevaa sensuurin ja ns. poliittisen korrektiuden maniaa. Sitten yksilökohtaisessa tarkastelussa tuo "syrjintä ja torjunta" on esim. juuri valveutuneen ihmisen väärinymmärtämisestä johtuvaa häneen kohdistuvaa pahaa leimaamista ja viholliskuvallistamista.

Irvistävä suu tämän kaiken keskellä tarkoittaakin siksi itsestään selvästi sitä, miten "kolmannen silmän" avaamisen / käyttämisen estäminen tuottaa paljon kärsimystä, pahaa verta, huonoa oloa ja monenlaisia negatiivisia tunteita - Siis myös Paperi T:n ko. lyriikoiden roolissaan havainnollistamaa masennusta ja itsetuhoisuutta.

31. Näytetään pelkistetyllä ja monotonisesti tuijottavalla punaisella naamarilla peitettyjä kasvoja: Edelliseen kohtaan suoraan viitaten voidaan kysyä, minkälaiset yhteisölliset elementit voivat olla niitä, jotka estävät tuota "kolmannen silmän" avaamista ja käyttämistä tai kääntävät sitä kieroon ja harhaan?

Tämän kohtauksen naamari paljastaa sen hyvin: Punainen todellisen "minän" peittävä naamarielementti symboloi suoran tietoisuuden kokemisen tiellä olevaa ismillistä tai uskonnollista ajattelutapaa / ideologiaa, mikä on harhauttavasti ja petollisesti naamioitunut "kolmannen silmän" sisältöjen edustajaksi

Tällaiset "naamarit" ovat siis "kolmannen silmän" pontetiaalien ja sisältöjen leviämisen tielle esteeksi asetettuja kontrolli- ja harhautusmekanismeja, koska ne yleensä vääristävät ja kaventavat sitä tietoa, mikä "kolmannen silmän" sisältöjen ymmärtämisestä muutoin jalostuisi suoraan eteen päin - Tätäkin prosessia olemme nähneet viime aikoina käytännössä hyvin paljon ns. valevasemmiston ja globalismin ideologioissa esim. ilmastoalarmismina, russofobiana, rasismifobiana, monikultturismina, taloususkontona jne...

32. Lähikuvaa iholla olevasta punareunaisesta finnistä, josta puristetaan kahden kynnen väliin mätä valkoinen osa pois: Em. kohtausten valossa voidaankin siis määritellä tässä kohtauksessa havainnollistettu yhteisösairaus - "kolmannen silmän" tavallaan päälle on siis kasautunut sairaus, jossa toteutuu mm. edellisissä kohdissa esitellyt ismi- ja harhautusongelmat. 

Kohtaus onneksi havainnollistaa lopuksi, että tämä sairaus on poistettavissa päättäväisellä, toimeliaalla ja tarkalla asenteella!

Seuraavat loput kohtaukset esittävät videon lopussa sitä, minkälaisia vakavimpia vaaroja voi liittyä siihen, kun "kolmas silmä" ei avaudu tai sen avautuminen estetään totaalisesti! >>

33. Näytetään sotkuisten hiusten seassa vaeltavaa punaista täplää (laservalopiste) useammassa toistuvassa kohtauksessa alla mainittujen kohtausten välillä: Havainnollistetaan siis sitä, että "kolmannen silmän" potentiaalit voivat joutua etenemään äärimmäisen vaikeaan ja haitalliseen "maastoon" eli ilmeisesti äärimmäisen rappioituvaan yhteiskuntatilanteeseen.

34. Chisun kasvot ja koko hahmo katoavat sakeaan sumuun: Havainnollistetaan "kolmannen silmänsä" avanneen ihmisen (koko videon ajan Chisun hahmolla symboloituna) katoaminen, eli valistumisen tuhoutuminen. Itse sumu voi symboloida montaakin rappioituvan yhteiskunnan olemusta, kuten tiedon vääristyminen, totaalisensuuri, ymmärryksen lasku barbariaan ja huuhaaseen yms.

35. Seurataan Chisun kasvoilla nenän vartta alaspäin matkaavaa punaista pistettä (laservalopiste), mitä Chisu itse tarkkaan tuijottaa: Em. kohtausten havainnollistamassa rappiotilanteessa siis tapahtuu "kolmannen silmän" potentiaalien eli valaistumisen ja jalostuneen tiedon heikkeneminen / poistuminen, jossa laserpisteen eteneminen nenänvartta pitkin alas pois sijoiltaan on sen symboli tässä kohtauksessa.

36. Näytetään yhtä avointa silmää, joka ei ole punainen: Tässä tarkoitetaan sitä, että ilman "kolmannen silmän" potentiaaleja ja sisältöjä avatun silmän avoimuus tiedolle ja olemiselle on vailla jumalallista energiaa ja sisällöllistä valistumista - Silloin tietoa ja olemista voidaan käyttää kaikella tavalla väärin, huonosti ja tuhoisasti, kun siltä puuttuu kokonaan "kolmannen silmän" avaamisesta seuraavat moraaliset, eettiset ja inhimilliset ominaisuudet.

Symboliikan kiteytys siis! >> Kun silmä ei enää ole punainen, on "kolmas silmä" suljettu kokonaan.

Samalla heti toisessa kertosäkeen kohtauksessa Chisun molemmat silmät ovat uudestaan suljettuina hänen laulaessaan: vaara siis uhkaa ja saattaa aiheuttaa liiaksi sisään päin kääntymisen ja taantumisen.

37. Näytetään Chisun punaisten huulten välistä ulos viivana näkyvää punaista laservalosädettä, ja hän katsoo samalla sivusilmillä varovasti tuijottaen suoraan kohti videon katsojaa: Tässä tulee katsojalle vakava varoitus siitä, miten voi tapahtua "kolmannen silmän" edustamien potentiaalien katoamisessa yhteiskunnasta; suusta ulospäin ilmenevä punainen valosäde on tässä taas toisintohavainnollistus valaistuneen ihmisen jalostunutta tietoa ympärilleen levittävästä kummunikointikyvystä.

Tämän kohtauksen esittäminen heti edellisen kohtauksen perään ja juuri ennen alla olevaa seuraavaa kohtausta kertoo tuon kommunikaatiokyvyn katkaisu- ja tuhoutumisvaarasta! - Chisun huolestuneen vakava ilme- ja katsekombinaatio kertoo siitä, että hän mielessään sanoo julki: "Nyt olkaa tosi tarkkana! Valistumisen ja jalostuneen tiedon levittämisessä kommunikaation tuhovaara on nyt ilmeinen uhka!"....

38. Heti perään näytetään kynsilakattomalla sormella älypuhelimen punaisesta painikkeesta puhelun katkaisupainallusta: Verrattuna edellä esiteltyihin lakattuihin punaisiin kynsiin tässä siis ko. ihmisen sormi on "kolmannen silmänsä" kokonaan avaamatta jättänyt ihminen. Hänen suorittamansa toimenpide on symbolisesti "kolmannen silmän" edustamien potentiaalien ja sisältöjen täydellinen hylkääminen. Samalla hän siksi antaa käskyn jalostetun tiedon poistamiselle ja antaa siten tilan täydellisesti barbarialle ja huuhaalle! 

39. Välittömästi sen perään näytetään kappaleen ja videon vihon viimeisenä kohtauksena punainen ydinpommin räjähdys: Tämä on seuraus "kolmannen silmän" edustamien potentiaalien ja sisältöjen täydellisestä hylkäämisestä: ihmisyys pervertoituu barbariaan ja totalitarismiin, jossa toiminta voi johtaa totaaliseen sotaan, joka puolestaan voi päättyä kaiken tuhoavaan ydinsotaan!!....

"Paniikki"-videon loppu on siis yhtä vakava varoitus ihmisille kuin aikoinaan vuonna 1984 Frankie Goes to Hollywood -yhtyeen "Two Tribes" -videon loppukohtauksessa nähty tilanne (käykääpä katsomassa se, koska en selitä sitä tässä sanoin).


Paperi T:n esiintymiset videolla em. kohtausten väleillä ovat seuraavanlaisia, ja käytännössä jokaisessa kohtauksessaan samaa tematiikkaa toistavia: Paperi T seisoskelee ja vaeltelee räpätessään öisen pimeissä metsäisissä ja linnoitusta muistuttavissa maisemissa, joita valaistaan vaihtelevasti ja vuorotellen valkoisella ja punaisella valolla heittimien tapaan.

Tämä kuvaa sitä, miten Paperi T kipuilee ja pohdiskelee masennus- / itsetuhomoodissaan noiden videoanalyysin "kolmannen silmän" edustamien elementtien keskellä; eli tarjolla "masentuneelle" / "itsetuhoisellekin" on silti valaistumista ja tiedon jalostumista (valkoinen valo) ja "kolmannen silmän" edustamia potentiaaleja ja jumalallista energiaa (punainen valo).


Vedetään sitten lopuksi yhteen näitä kaikkia edellä olevia analyysejä ja tarkastellaan samalla niitä osana biisin lyriikoita:

Kappaleen räppiosuuksissa lyyrikoiden rinnastaminen noiden "kolmannen silmän" tematiikkoihin videossa kertoo tyypillisestä länsimaisesta tilanteesta, jossa yksilö kokee olevansa sairastuneen ja totalitarisoitumassa olevan yhteiskunnan hylkäämä ja sairastuu itse sen reaktiona mm. masennukseen tai itsetuhoisuuteen. 

Samalla potentiaali renessanssille "kolmannen silmän" avaamisen kautta on olemassa, mutta se kohtaa paljon vaaroja, joista eräs osa johtuu tavallaan noidankehämäisesti siitä, kun näitä masennukseen / itsetuhoon sairastuneita on osaltaan hidastamassa tai jopa haittaamassakin prosessia monilla tavoilla...

Chisun laulamassa kertosäkeessä kohta "Ei oo hätää ennen kun ei oo hätää" tarkoittaa yhteiskunta-analyysiä, jossa todetaan hyvin oivaltavasti hädän olemuksesta kaksi totuutta: 

Ensinnäkin yhteiskunnan taantumisen ja rappioitumisen vaaran kuuluukin herättää hätää ja huolta, vaikkakin videon kuvastossa ilmennettyjen valaistumisen mahdollisuuksien ja vaarojen katsannoissa sen hädän roolia tulee pohtia tarkkaan; voi nimittäin olla, että sitä hätää käytetään juuri vääriin tarkoituksiin ja väärin perustein, kun "pelastus hädästä" voi naamioitua petollisesti ja väärin "kolmannen silmän" sisältöjen harhauttavaksi edustajaksi - eli näin voivat toimia mm. ismit ja yksilökohtaisesti myös väärät karismaattiset johtajat...

Toisaalta tuo kertosäkeen osa tarkoittaa myös sitä, että riittävän pahasti taantuneessa ja rappioituneessa yhteiskunnassa ei enää osatakaan kokea hätää siitä tilastaan - Sivistys on siinä vaiheessa niin totaalisesti tuhoutunut, että ihmiset eivät enää ymmärrä hädän turvaavaa ja säilyttävää olemusta, kun ei ole enää mitään, mistä pitää huolta ja hätää. Tavallaan siinä vaiheessa pitäisikin hädän olla kaikista suurin, niinkuin kertosäe antaa ymmärtää.

Totalitarismit ovatkin tyypillisesti sellaisia yhteiskuntia, joissa moraalin, etiikan ja inhimillisyyden ominaisuudet ovat sumentuneet paljolti pois julkisesta tietoisuudesta ja kaikkialla systeemissä vallitsee silloin hädätön "normaalius" vailla ymmärrystä. 

Sellaisen systeemin romahtaminen omaan mahdottomuuteensa voi sitten johtaa barbariaan ja totaaliseen sotaan....

Kertosäkeen kohdassa "Paniikki alkaa vast ku kaikki menee hyvin" tähdennetäänkin sitä, että hätään oikeastaan onkin ihan kunnon syytä vielä silloin, kun on vielä jotain, minkä menettäminen olisi vakava ja kallisarvoinen tuhon kohtalo - Toisaalta tämän voi kääntää myös siten, että turhasta panikoiminen voi johtaa virheellisiin johtopäätöksiin toiminnasta ja asenteesta, ja siten se voikin päin vastoin edesauttaa juuri sen menettämistä, mikä on vakava ja kallisarvoinen tuhon kohtalo!....

Eli videon visuaalisen sisällön mukaisesti kiteytettynä: "kolmannen silmän" edustamia potentiaaleja ja sisältöjä tulee opetella tuntemaan ja ymmärtämään todella kunnolla, jotta osaa tehdä oikeita valintoja mm. "tarpeellisen paniikin" ja "haitallisen paniikin" väleillä!....

Lopuksi voin oikeastaan todeta, että tämä "Paniikki"-kappale on hyvin merkittävä kulttuurihistoriallinen ja yhteiskunnallispoliittinen merkkipaalu Suomen koko historiassa, ja musiikkivideonsa on sisällöllisesti ehkä jopa kaikkien aikojen paras Suomessa tähän mennessä tehty musiikkivideo! - Ihan oikeasti!

Yleisesti nämä arvot tullaan tunnustamaan kuitenkin todennäköisesti vasta paljon myöhemmin tulevaisuudessa.......silloin, kun riittävän laajasti ja runsaasti "kolmas silmä" on auennut yhteiskunnassamme - kukaan ei tiedä, miten kauan siihen menee vielä aikaa....


Paperi T ft. Chisu: "Paniikki" - Video

Lyriikat: "Näyttää ihan elämältä, mut tuntuu pidemmältä
Kyl säki tiiät sit ku susta tuntuu ite tältä
Tietää elävänsä ku tuntee kuolevansa
Ku tuntee elävänsä tietää kuolevansa
En haluu pelotella, mut vaikee erotella
Saa jotain puuduttavaa, tuuduttavaa ehotella
Jos kaikki muutki saa delaa ni miksen minä
Muistatsä aikaa ku hautajaiset viel itkettivät
Vain valo meissä vilahtaa
Kannattaako nuolasta jos haluaa et tipahtaa?
Härän seläs kunnes härän selkä katkee
Anyway, Hemingway, aurinko myös laskee

Ei oo hätää ennen kun ei oo hätää
Paniikki alkaa vast ku kaikki menee hyvin
(Ha ha haa)
Paniikki alkaa
Ei oo hätää ennen kun ei oo hätää
Paniikki alkaa vast kun kaikki menee hyvin
(Ha ha haa)
Paniikki alkaa

Iskee joka kevät joka vuosi vähän pahempana
Vähän lähempänä, vähän laajempana
Älä pelkää tulevaa, se on pelkkää tulevaa
Nii hyvät ku huonotki jutut tullaa vielä kusemaa
Isos Siltasessa isoo Buranaa
Me kuollaa nuorena tai ainaki nii luvataa
Mut suunnitelmat kaikki meneeki nii erillail
Vaik kaikki loppuis aina samallail
Niin se maailma alkaa viimeistään kai avautuu
Siinä vaiheessa ku elo silmissäsi takautuu
Ja vaiks se ei kuulostais räjähdykselt
Se ei meinaa etteikö se ei sitä olis, boom

Ei oo hätää ennen kun ei oo hätää
Paniikki alkaa vast ku kaikki menee hyvin
(Ha ha haa)
Paniikki alkaa
Ei oo hätää ennen kun ei oo hätää
Paniikki alkaa vast kun kaikki menee hyvin
(Ha ha haa)
Paniikki alkaa

Paniikki alkaa vast ku kaikki menee hyvin
Paniikki alkaa vast ku kaikki menee hyvin
Paniikki alkaa vast ku kaikki menee hyvin
Paniikki alkaa vast ku kaikki menee hyvin

Ei oo hätää ennen kun ei oo hätää
Paniikki alkaa vast ku kaikki menee hyvin
(Ha ha haa)
Paniikki alkaa
Ei oo hätää ennen kun ei oo hätää
Paniikki alkaa vast kun kaikki menee hyvin
(Ha ha haa)
Paniikki alkaa".

Wednesday, October 10, 2018

Ennätyksellinen lämpöaalto lokakuun viikoilla 41 ja 42 - Maksimilämpötilojen ja ruskan seurantaa

Euroopan ja Suomenkin säässä on parhaillaan koittamassa jopa ennätyksellisen lämpöaallon jakso viikoille 41 (10. - 14.10.) ja 42 (15.10. ....)! - Niinpä otan tämän seurantaani tuttuun tapaan, missä Etelä- ja osin Keski-Suomen paikkakuntalistauksissa poimin esille lämpöaallon kunkin vuorokauden ylimmät päivälämpötilat tilanneselostuksineen. 

Tämän kertainen sääseuranta ajankohdalle sopivasti sisältää myös ruskaseurantaa Etelä-Suomeen, minkä sijoitan tekstin loppuun; siinä teen ensin tämän hetken tilannehavainnollistuksen sekä pienen ruskaennusteen, ja sitten lämpötilaseurannan loputtujoskus ensi viikolla 42 (15. - 21.10.) teen silloisesta ruskavaiheesta loppupäivityksen toisen ennusteen kera...

Lämpö- ja helleaallot ovatkin sävyttäneet erittäin pikantisti koko Euroopan säätä aina viime toukokuusta alkaen, missä on ollut osallisina pysyviä mantereisia korkeapaineita ja suihkuvirtausten ns. blokkiutuneita ja hidastuneita kuvioita: Tässä onkin merkittävää pohtia sellaisen perimmäisiä syitä sen sijaan, että huomio kiinnittyy syitä pohdittaessa yksinomaan harhaanjohtavan hiilidioksidiperusteisen ilmastoalarmismin hyvin kapeakatseisiin ja virheellisiin puitteisiin - Se on oman kirjoituksensa aihe sinänsäkin, joten en tätä mainintaa enempää tässä analysoi sitä.

Tätä alkanutta / alkavaa lämpöaaltoa edelsi Fennoskandiassa ja Suomessa noin kahden viikon mittainen normalisoitunuja ajoittain varsin kylmäkin syksyinen sääjakso syyskuun viimeisellä viikolla ja tämän lokakuun ensimmäisellä viikolla. Tilanteessa vallitsi suursäätilana lännestä tulleet matalapaineet, joiden jälkipuolilla luoteesta-pohjoisesta pääsi annoksia kylmää ilmaa Suomeen. Samalla myös muualla manner-Euroopassa oli ajoittain syksyistä, mutta siellä myös edelleen vaihtelevasti kesäisiäkin lämpöaaltoja.

Suomessa tämän kolean jakson parissa etelärannikkoa myöten esiintyi syksyn ensimmäisiä hallojjjopa yöpakkasiakin parina-kolmena yönä, mitkä ehtivät tuhota hallanaroista kesäkausikasveista (mm. kesäkukat) melkein kaikki suojaisimpia paikkoja lukuun ottamatta. Lapissa esiintyi myös ensimmäisiä lumisateita, mistä on vielä tälläkin hetkellä jäljellä hieman lumipeitettä suuressa osassa Keski- ja Pohjois-Lappia - Alkava lämpöaalto sulattaa ne lumet helposti kokonaan tällä viikolla.

Tämä alkava / alkanut lämpöaalto alkoi kehittymään kahden edellisen päivän aikana, kun korkeapainetta alkoi vahvistumaan manner-Eurooppaan ja samalla Atlantin matalapaineet alkoivat työntää mukanaan Fennoskandiaan voimakkaan länsi-lounaistuulen myötä yhä leudompaa ilmaa tihkusateisissa ja harmaissa olosuhteissa; lämpötilat kohosivat siinä jo eilen tiistaina ympärivuorokautisesti yli +10 asteen Etelä-Suomessa.

Tänään keskiviikkona on sitten ollut Etelä-Suomessa ensimmäinen maistiainen tuosta erityisen lämpimästä ilmamassasta, joka on kattanut etelätuulella jo Länsi- ja Keski-Euroopan yleisesti ja paikoin jopa hellelämpötiloissa. 

Tästä alkaa suursäätilan blokkiutuva tilanne, missä tuo manner-Euroopan korkeapaine vahvistuu moneksi päiväksi Suomen kaakkois-eteläpuolelle ja samalla Atlantilla voimistuu runsasta matalapainetoimintaa. Näiden elementtien välissä ajankohtaan nähden poikkeuksellisen lämmintä ilmamassaa jää virtaamaan aina ensi viikolle saakka ihan Saharasta ja Välimereltä etelästä-lounaasta jopa Lappiin saakka!

Suomessa on kuitenkin ensin tulossa ensi ke-to välisenä yönä hetkellinen kylmä vaihe korkeapaineen tyynessä selänteessä, missä selkeä sää mahdollistaa yölämpötilojen voimakkaan laskun; sisämaassa voi olla paikoin hallaakin.

Sitten huomisesta torstaista alkaen päivittäin ensi viikon puolelle saakka vallitsee hyvin samanlainen äärilämmin etelä-lounaisvirtaus korkeapaineen luoteis-pohjoisreunalla, missä ajankohdalle tyypillisesti melko kosteassa ilmassa sumupilvien (Stratusja sumujen esiintyminen voi olla ajoittain / paikoin runsasta. Niinpä lämpötilat riippuvat osaksi näistä arvaamattomista ja vaikeasti ennustettavista alapilvistä.

Täysin pilvinen sää tulevassa ilmamassassa tietäisi lämpötiloissa ympärivuorokautisesti +10 ja +15 asteen välillä olevia lukemia lähes ilman mitään vuorokausivaihtelua: äärimmäisen leutoa sekin olisi. Toisaalta selkeä / vähäpilvinen vuorokausi sisältäisi myös hieman vajaan +10 asteen yölämpötiloja sisämaassa, mutta päivälämpötilat saattavat nousta silloin laajasti ja paljonkin yli +15 asteen. Etenkin ensi la-su aikana näin olisi, ja se olisi siten lämpöaallon huippuaikaa...

Niinpä vähäpilvisissä tilanteissa on ilmeinen mahdollisuus ajankohdan koko mittaushistorian uusille lämpöennätyksille! - Koko lokakuun lämpöennätys (vielä on voimassa 2.10.1985 Helsingin Malmilla mitattu +19,4 astetta) voi olla myös jossain määrin vaarassa, mutta näin kuun puolivälissä uudet lämpöennätykset nimenomaan tarkoittavat Suomen tunnetun historian myöhäisimpiä +15 asteen ylityksiä: Nyt näitä ylityksiä on siis hyvin todennäköisesti tulossa sekä monena päivänä että hyvin yleisesti!

Mikäli kaikkein optimaalisimmassa tapauksessa sattuisi lisäksi tuon koko lokakuun ennätyksen parantuminen ja samalla siis ehkä jopa +20 asteen ylittyminenkin ensimmäistä kertaa lokakuisessa historiassa, niin olisihan se nykyihmisille aivan tyystin ennen kokematonta...

Seuraavaksi listaan alle päivittyvää maksimilämpötilaseurantaa tutuissa paikkakuntakoosteissa, missä ensimmäisenä on jo tämän keskiviikon hyvin poikkeukselliset lukemat. Päivitys vuorokausittain jatkuu sitten koko tämän viikon lopun ajan ja sitten tilanteiden mukaan ainakin osan ensi viikon alustakin, kuäärimmäisen poikkeavaa lämpöä on sinne saakka tulossa.

Lämpötilat on poimittu Ilmatieteen laitoksen paikallissääsivuston lämpötilakuvaajista & lukemat pyöristän aina puolivälistä asteita ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.


Keskiviikon 10.10.2018 ylimmät päivälämpötilat: Maarianhamina +16 astetta, Turku +15 astetta, Salo +16 astetta, Pori +13 astetta, Hämeenlinna +14 astetta, Tampere; Härmälä +14 astetta, Tampere; Siilinkari +13 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +17 astetta, Vantaa +17 astetta, Hyvinkää +16 astetta, Lahti +14 astetta, Kouvola +15 astetta, Porvoo +17 astetta, Lappeenranta; Lepola +14 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +14 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +15 astetta, Mikkeli +13 astetta, Jyväskylä +12 astetta, Savonlinna +12 astetta, Joensuu +10 astetta ja Ilomantsi +10 astetta.

Korkeapainetta oli siis Itä-Euroopassa vahvistuvana ja samalla sen länsipuolella oli jo vallinnut laajasti erittäin kesäinen ja poikkeavan lämmin etelävirtaus. Fennoskandiassa oli vaikuttanut edellispäivän puolelta lounaasta Jäämerelle siirtynyt matalapaine, minkä myötä jo yöllä Etelä-Suomeen saapui ensimmäinen maistiainen länsilounaasta tuosta manner-Euroopan takakesästä. Sen tuloa sävytti ensin yöllä edellispäivän puolelta jatkunut pilvinen ja tihkusateinen sää, mutta aamusta ja lännestä alkaen kosteuja pilvisyys väheni optimaalisesti korkeille päivälämpötiloille, kun iltapäivällä oli jo laajasti lähes selkeää

Tarkastelualuetta jäi kuitenkin päivällä halkomaan noin länsi-itäsuunnassa heikko kylmä rintama tuon Jäämeren matalapaineen häntänä, jolloin voimakkain lämpö ulottui etelästä vain lähinnä Varsinais-Suomen jUudenmaan tasalle; sillä alueella mitattiinkin monin paikoin yli +15 asteen huippulämpöä! Koilliskolkka (Joensuu & Ilomantsi) pysyi siksi selvästi viileimpänä.

Heikko korkeapaineen selänne oli tulossa illalla paikalle lännestä ja vähäpilvisessä säässä länsituuli oli tyyntymässä kokonaankin ennakoiden melko kylmää yötä etenkin sisämaassa ennen voimakkaimman lämpöaallon tuloa...

Torstain 11.10.2018 ylimmät päivälämpötilat: Maarianhamina +14 astetta, Turku +12 astetta, Salo +12 astetta, Pori +13 astetta, Hämeenlinna +12 astetta, Tampere; Härmälä +11 astetta, Tampere; Siilinkari +11 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +13 astetta, Vantaa +16 astetta, Hyvinkää +14 astetta, Lahti +14 astetta, Kouvola +15 astetta, Porvoo +14 astetta, Lappeenranta; Lepola +14 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +15 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +12 astetta, Mikkeli +13 astetta, Jyväskylä +11 astetta, Savonlinna +11 astetta, Joensuu +9 astetta ja Ilomantsi +8 astetta.

Korkeapaineen keskus sijoittui Baltian alueelle, jolloin yöllä Suomessa korkeapaineen selänteessä oli vähäpilvistä, tyyntä ja monin paikoin hallaisen kylmää. Sitten päivän aikana selänne heikkeni ja sen myötä lounaasta käsin alkoi päästä hitaasti heikoilla tuulilla manner-Euroopan erittäin lämmintä ja kosteaa ilmamassaa tarkastelualueelle uudestaan. Ilmamassan virtaamisen mukana alkoi kiertyä etelästä ja lounaasta sumupilvilauttaa ja sumujakin ensin jo aamulla läntisimpiin osiin ja sitten vähitellen lähes koko muullekin alueelle; viimeisenä iltapäivällä vähäpilvisenä pysyivät Uudenmaan itäosat, Kymenlaakso ja kaakonkulma.

Päivälämpötiloissa havaittiin noiden sumupilvilauttojen mukaan vaihtelua; korkeimmaksi +15 asteen paikkeille maksimilämpötilat pääsivät tuolla viimeisenä sumupilvittä pysyneellä etelä-kaakkoisalueella. Lännessä sen sijaan pisimpään sumupilvien alla olleilla alueilla jäätiin selvästi alle +15 asteen. Lisäksi aivan etelärannikon tuntumassa paikoin mereltä ajautui sumua iltapäivällä, mikä näkyi mm. Helsingin Kaisaniemen ja Kotka Rankin hieman alempina lämpötiloina kuin hieman edempänä sisämaassa (vertailuna esim. Vantaa).

Koillis-itäkolkassa (etenkin Joensuu & Ilomantsi) jäi vielä vaikuttamaan edellispäivänä sinne päässyt viileämpi ilmamassa, jolloin sen alueen maksimilämpötilat jäivät jopa alle +10 asteen; itse asiassa nuo maksimilukemat saavuttuivat vasta ko. vuorokauden illalla, kun lämmin ilmamassa alkoi virrata viimein vähitellen sinnekin.

Perjantain 12.10.2018 ylimmät päivälämpötilat: Maarianhamina +14 astetta, Turku +14 astetta, Salo +12 astetta, Pori +17 astetta, Hämeenlinna +15 astetta, Tampere; Härmälä +16 astetta, Tampere; Siilinkari +15 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +12 astetta, Vantaa +11 astetta, Hyvinkää +12 astetta, Lahti +14 astetta, Kouvola +13 astetta, Porvoo +11 astetta, Lappeenranta; Lepola +14 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +14 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +12 astetta, Mikkeli +15 astetta, Jyväskylä +14 astetta, Savonlinna +12 astetta, Joensuu +10 astetta ja Ilomantsi +10 astetta.

Korkeapaineen keskus siirtyi Suomen etelä-kaakkoispuolella hieman etelämmäksi ja samalla Atlantin laajassa matalapaineessa voimakas matalapaineen osakeskus liikkui myrskytuuliensa kera Britannian länsi-luoteispuolella koilliseen. Etelä- ja Keski-Suomeen jatkui hyvin lämmin ja kostea virtaus etelälounaasta, mutta heikkona ja sen pääsy itä-koilliskolkkaan oli edelleen vaivalloista, koska Suomen itäpuolella laajeni Uralin tienoolle / Länsi-Venäjälle päässyt kylmä ilmamassa.

Heikot tuulet ja kosteus edesauttoivat yöllä ja aamulla yleisesti sumupilviä ja sumuja, jotka hälvenivät tarkastelualueella iltapäiväksi vain sisämaasta ja länsirannikolta lukuun ottamatta itä-koilliskolkkaa (Joensuu-Ilomantsi); etelärannikon tuntumassa jopa koko päiväksi jäi vellomaan utua ja sumua pilvisyyden lisäksi - niinpä päivän maksimilämpötilat jäivät etelärannikolla muuta aluetta alemmiksi ja itse asiassa lämpötilat olivat siellä koko päivän lähes muuttumattomia. Sisämaan sumuista ja sumupilvistä hälvenneellä alueella päästiin taas paikoin yli +15 asteen, kuten etenkin Satakunnan-Pirkanmaan tienoilla. Itä-koilliskolkassa lämpeneminen jatkui hitaana ja maksimilämpötiloissa saavutettiin vasta +10 asteen tienoo, kun lisäksi yön ja päivän välillä lämpötilat nousivat vain hyvin vähän.

Lauantain 13.10.2018 ylimmät päivälämpötilat: Maarianhamina +16 astetta, Turku +15 astetta, Salo +16 astetta, Pori +17 astetta, Hämeenlinna +15 astetta, Tampere; Härmälä +15 astetta, Tampere; Siilinkari +14 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +14 astetta, Vantaa +15 astetta, Hyvinkää +16 astetta, Lahti +15 astetta, Kouvola +13 astetta, Porvoo +15 astetta, Lappeenranta; Lepola +13 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +14 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +13 astetta, Mikkeli +13 astetta, Jyväskylä +13 astetta, Savonlinna +12 astetta, Joensuu +10 astetta ja Ilomantsi +10 astetta.

Korkeapaine pysyi vahvana lähes paikoillaan Itä-Euroopassa ja Atlantilla jatkui runsas ja laaja matalapaineaktiviteetti (mm. Iberian niemimaata lähestyi hirmumyrsky Leslie): edellispäivän myrskyosakeskus siirtyi Britteinsaarten länsi-luoteisreunalta kohti Norjanmerta ja lopulta Jäämerelle; tämä alkoi päivän mittaan hieman voimistamaan erittäin lämmintä etelä-lounaisvirtausta Fennoskandiaan.

Yöllä ja aamulla sisämaassa ja etenkin itäosassa lämmin virtaus tyrehtyi hetkeksi ja vaihtelevapilvisessä säässä yölämpötilat valahtivat paikoin +5 asteen vaiheille. Aamusta alkaen lämmin virtaus taas voimistui hieman ja siihen liittyen sumuja ja sumupilviä oli taas laajasti, mutta edellispäivää hieman voimakkaammassa tuulessa ne hälvenivät iltapäiväksi myös etelärannikolta pois. Ilma jäi kuitenkin yleisesti utuiseksi ja lisäksi em. myrskymatalapaineen rintamasysteemien mukana Fennoskandiaan ja siten myös tarkastelualueelle vyöryi yläpilvilauttaa laajana ja vaihtelevana kantena. Se oli merkki myös siitä, että manner-Euroopan jopa helleilmamassasta alkoi tulla myös Suomeen etelälounaasta entistäkin lämpimämpää ilmaa illalla.

Maksimilämpötiloissa havaittiin edellispäivää laajemmin +15 asteen vaiheille päässeitä lukemia, eli nyt myös etelärannikolla oli selvemmin päivälämpötilamaksimeja sumupilvien hälvettyä; lämpimin kolkka oli kuitenkin länsirannikko, kuten Porin tienoo. Lämpenemiseen tulleen tyrehtymisen vuoksi itä-koilliskolkka jäi edelleen vain +10 asteen tienoille maksimilämpötiloissa, koska uusi lämmin annos hidasteli taas sinne tuloaan; siksi itse asiassa sen alueen maksimilämpötilat tulivat vasta illan mittaan.

Illalla etelälounaasta paikalle saapumaan alkanut kaikkein lämpimin ilmamassa alkoi kuitenkin pitämään muuallakin iltalämpötiloja laajasti +10 ja +14 asteen välillä ennakoiden myös seuraavalle yölle ennätyksellisen korkeita jopa selvästi +10 asteen yläpuolelle jääviä lukemia! - Tulevalle sunnuntaille 14.10. ennustetuissa vähäpilvisissä olosuhteissa (mm. voimistuvan tuulen ansiosta) se näytti myös ennakoivan huikeaa mahdollisuutta rikkoa maksimilukemissa jopa koko lokakuun tunnetun historian lämpöennätys ja päästä paikoin jopa +20 asteen paikkeille!...

Sunnuntain 14.10.2018 ylimmät päivälämpötilat: Maarianhamina +15 astetta, Turku +17 astetta, Salo +17 astetta, Pori +20 astetta, Hämeenlinna +19 astetta, Tampere; Härmälä +19 astetta, Tampere; Siilinkari +18 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +16 astetta, Vantaa +17 astetta, Hyvinkää +17 astetta, Lahti +18 astetta, Kouvola +19 astetta, Porvoo +16 astetta, Lappeenranta; Lepola +19 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +20 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +13 astetta, Mikkeli +20 astetta, Jyväskylä +20 astetta, Savonlinna +19 astetta, Joensuu +15 astetta ja Ilomantsi +17 astetta.

Korkeapaine pysyi edelleen paikoillaan Itä-Euroopassa ja Atlantin matalapainetoiminta jatkui laajana useine osakeskuksineen. Näiden välissä Välimereltä manner-Euroopan kautta Fennoskandiaan vallinnut äärilämmin etelä-lounaisvirtaus voimistui sen verran Suomessa, että erityisen lämmin ilmamassa pääsi valtaamaan tarkastelualueen lisäksi kunnolla myös Keski-Suomen, osan Lappia ja itärajaltakin selvästi Venäjän puolelle, missä idän kylmä ilmamassakin siis antoi sen verran periksi.

Sekä tarkastelualueella että koko Suomen osalta vuorokauden maksimilämpötiloista muodostuikin monin paikoin ennätyslämpimiä! Koko Suomen mittakaavassa kaikkein lämpimin ilmamassa vallitsi Pohjanmaalla ja osassa Keski-Suomea, missä useallakin paikkakunnalla päästiin rikkomaan maaginen +20 asteen raja, eli uusia lokakuun lämpöennätyksiä tehtailtiin huikealla marginaalilla edelliseen koko lokakuun ennätykseen nähden! Korkein lukema ja samalla siis uusi lokakuun tunnetun historian lämpöennätys mitattiin Kruunupyyssä ja se oli tasan +21 astetta - Yleisökuvineen ylen juttu.

--- Päivitys 14.10.2018 klo. 22:50: Twitter meteorologien twiittauksen mukaan lämpöennätykseksi on virallistettu +20,9 astetta tuolla Kruunupyyssä.

Ennätyskorkeita päivälämpötiloja edesauttoi tarkastelualueella(kin) se, kun vielä yöllä vallinneet vähäiset untuva- ja harsopilvetkin kaikkosivat kokonaan ja aamusta alkaen oli yleisesti pilvettömän aurinkoista - Ilmamassa oli tosin koko ajan hyvin utuisen samea, mikä johtui ko. välimerellisen ilmamassan suuresta kosteusmäärästä.

Tarkastelualueenkin puitteissa korostui voimakkaimman lämmön sijoittuminen etenkin länsiosista Keski-Suomen puolelle, missä oli yleisimmin +20 asteen paikkeille päätyneitä lukemia. Toki muuallakin tarkastelualueella oli ajankohdan ennätyksellisiä maksimilämpötiloja ja nyt myös itä-koilliskolkassa (Joensuu-Ilomantsi) päästiin kunnolla poikkeuksellisen lämmön piiriin yli +15 asteen lukemin.

Sen sijaan etelä-lounaistuulen takia merialueilla olikin viilentävää vaikutusta etelärannikolla ja lounaissaaristossa, koska aikaisempi kylmä vaihe syys-lokakuun vaihteen tienoilla oli ehtinyt kylmentämään mm. Suomenlahden pintavesilämpötilat vain +10 ja +13 asteen välille; niinpä esim. "vain" reiluun +15 asteeseen päätynyt päivälämpötila Helsingin Kaisaniemessä ja alle +15 asteen lämpö Kotka Rankissa olivat suhteellisen vaatimattomia näin ennätyksellisenä vuorokautena.

Maanantain 15.10.2018 ylimmät päivälämpötilat: Maarianhamina +14 astetta, Turku +15 astetta, Salo +16 astetta, Pori +17 astetta, Hämeenlinna +18 astetta, Tampere; Härmälä +17 astetta, Tampere; Siilinkari +16 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +15 astetta, Vantaa +16 astetta, Hyvinkää +16 astetta, Lahti +17 astetta, Kouvola +16 astetta, Porvoo +15 astetta, Lappeenranta; Lepola +16 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +17 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +13 astetta, Mikkeli +17 astetta, Jyväskylä +17 astetta, Savonlinna +16 astetta, Joensuu +13 astetta ja Ilomantsi +15 astetta.

Itä-Euroopassa ollut korkeapaine alkoi vähitellen heikentyä, jolloin Atlantin matalapaineiden vaikutus alkoi päästä lännestä paremmin Fennoskandiaan; aluksi ko. vuorokauden aikana se ilmeni Norjanmereltä Jäämerelle liikkuneen matalapaineen perässä olleen rintamasysteemin siirtymisenä Lapin ylitse itään, minkä jälkipuolella Lappiin virtasi kylmempää ilmaa. Muualle maahamme jäi silti vielä vaikuttamaan edellispäivän kaltainen erittäin lämmin etelä-lounaisvirtaus, mutta tuo Lapista Skandinavian eteläosiin ja läntiseen Eurooppaan ulottunut rintamasysteemi lähestyi lännestä hitaasti.

Edellispäivän ennätyslämmöstä tultiin kuitenkin myös tarkastelualueella "viileämpiin" lukemiin, koska lämmön syöttö manner-Euroopasta hieman tyrehtyi tuulten heikennyttyä sen verran. Niinpä etenkin sisämaassa oli pari-kolme astetta viileämpää kuin sunnuntaina, joten maksimilämpötilat olivat enimmäkseen n. +17 asteen paikkeilla; Hämeenlinnan seutu erottui nipin napin kaikkein lämpimimpänä alueena.

Etelärannikolla ja lounaissaaristossa viileneminen oli vain hyvin vähäistä edellispäivään nähden, joten etelärannikon ja sisämaan välinen lämpötilaero maksimeissa lieventyi selvästi edellispäivään nähden.

Yölämpötilat olivat myös edelleen erittäin korkeita ollen monin paikoin yli +10 asteessa läpi yön.

Mainittuja eroja lukuun ottamatta tämän vuorokauden sää oli muutoin hyvin tarkalleen toisinto edellispäivästä, sillä laajasti vallitsi edelleen täysin pilvetön, mutta ilmamassaltaan utuisen samea ja paljon yökosteutta (asfaltit taas aamulla hyvin märkiä, vaikka ei satanut mitään) sisältänyt sää - poikkeuksena Keski-Suomen puolella tosin oli nähtävissä em. säärintaman etureunan yläpilvivallia luoteistaivaalla päivän mittaan.

Tiistain 16.10.2018 ylimmät päivälämpötilat: Maarianhamina +11 astetta, Turku +13 astetta, Salo +12 astetta, Pori +11 astetta, Hämeenlinna +12 astetta, Tampere; Härmälä +12 astetta, Tampere; Siilinkari +11 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +15 astetta, Vantaa +13 astetta, Hyvinkää +12 astetta, Lahti +11 astetta, Kouvola +12 astetta, Porvoo +14 astetta, Lappeenranta; Lepola +12 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +14 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +13 astetta, Mikkeli +12 astetta, Jyväskylä +11 astetta, Savonlinna +11 astetta, Joensuu +11 astetta ja Ilomantsi +10 astetta.

Korkeapaine heikkeni edelleen Itä-Euroopassa, mutta laajasti manner-Eurooppaan jäi vielä vaikuttamaan erittäin lämmin ja kesäinen ilmamassa heikoissa tuulissa. Suomessa tämä ilmamassa alkoi kuitenkin antamaan periksi, koska edellispäivänä Lapista Etelä-Skandinaviaan ulottunut säärintama takanaan viileämpi ilmamassa siirtyi vähitellen kaakkoon eteläisimmän Suomen päälle. Siihen sen eteneminen pysähtyi,  joten aivan etelärannikon tuntumasta hyvin lämmin ilmamassa ei kerennytkään poistua.

Koko tarkastelualueella aamusta alkaen alkoi vallita jo ennen em. kylmää rintamaa sumupilvikansi, joka tihentyi lisäksi päivän mittaan entisestään; aivan etelärannikolla oli sen verran ohutta sumupilveä vielä iltapäivälläkin, että maksimilämpötilat nousivat melkein +15 asteeseen monin paikoin. Muualla tarkastelualueella jäätiin "vain" +10 ja +14 asteen välille, mutta edeltänyt yö oli lähes yhtä lämmin.

Säärintamaan liittyi vain vähän sateita lähinnä tarkastelualueen itä ja koillisosissa. Illalla tuuli tyyntyi ja sää selkeni osittain etenkin sisämaan itäosissa, jolloin siellä lämpötilat laskivat "jopa" +5 asteen allekin ja hallaa esiintyi paikoin.  Etelärannikon tuntumassa jatkui illallakin yli +10 asteen lämpö.

Keskiviikon 17.10.2018 ylimmät päivälämpötilat: Maarianhamina +11 astetta, Turku +14 astetta, Salo +14 astetta, Pori +14 astetta, Hämeenlinna +13 astetta, Tampere; Härmälä +13 astetta, Tampere; Siilinkari +13 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +12 astetta (yöllä), Vantaa +11 astetta, Hyvinkää +12 astetta, Lahti +12 astetta, Kouvola +11 astetta, Porvoo +11 astetta, Lappeenranta; Lepola +10 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +11 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +12 astetta (aamulla), Mikkeli +11 astetta, Jyväskylä +12 astetta, Savonlinna +11 astetta, Joensuu +10 astetta ja Ilomantsi +10 astetta.

Edellispäivänä Islannin tienoilla voimistunut uusi matalapaine siirtyi Norjanmerelle ja se nostikin edellään vielä uuden annoksen hyvin lämmintä ilmamassaa lounaasta tarkastelualueelle manner-Eurooppaan edelleen jääneestä kesäisestä säästä. Sen myötä yöllä ja aamulla pilvisyys runsastui taas ja aamuksi muodostui laajasti hyvin sakeaakin sumua.

Sumupilvi jäi vallitsemaan etelärannikon tuntumaan pitkälle iltapäivään, mikä lämpimän ilmamassan tultua perille hillitsi lämpötilojen nousua siellä; esim. Helsingin Kaisaniemessä jäätiin "vain" reiluun +10 asteeseen ja erikoisesti edellisestä lämpöannoksesta jäänyt "hehku" tuottikin vielä yöllä siellä ko. vuorokauden maksimilämpötilan. Sama varhaispäivän hehku oli myös Kotka Rankissa, mistä lämpötilalistauksessa myös suluissa huomio.

Parhaiten tämän päivän uusi annos lämpöä vaikutti iltapäivän maksimilämpötiloihin lounaiskolkassa (Varsinais-Suomi ja Satakunta), koska siellä sumut ja sumupilvet ehtivät myös hälvetä sen verran paljon iltapäiväksi; niinpä siellä lähestyttiin +15 astetta.

Hitaimmin tämä uusi lämpö saavutti tuttuun tapaan koilliskolkan (Joensuu ja Ilomantsi), jolloin siellä oli tarkastelualueen viileintä koko ajan ja maksimilukemat sattuivat enemmänkin vasta iltaan.

Torstain 18.10.2018 ylimmät päivälämpötilat: Maarianhamina +14 astetta, Turku +13 astetta, Salo +12 astetta, Pori +13 astetta (yöllä), Hämeenlinna +12 astetta, Tampere; Härmälä +12 astetta, Tampere; Siilinkari +12 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +13 astetta, Vantaa +13 astetta, Hyvinkää +13 astetta, Lahti +13 astetta, Kouvola +12 astetta, Porvoo +13 astetta, Lappeenranta; Lepola +12 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +13 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +13 astetta (aamulla), Mikkeli +11 astetta, Jyväskylä +12 astetta, Savonlinna +11 astetta, Joensuu +11 astetta ja Ilomantsi +11 astetta.

Ko. vuorokauden aikana poikkeuksellisen lämmin ilmamassa oli tarkastelualueella viimeisiä hetkiään, koska Norjanmerelle jäänyt matalapaine alkoi työntää luoteesta kylmempää ilmaa vähitellen alueelle; siihen liittyi kylmän rintaman ylitys hitaasti etelään-kaakkoon päivän mittaan, mihin liittyi kapealla alueella sateita, jotka runsastuivat iltapäivällä saavuttaan "Uudenmaan-kaakonkulman" -tasalle.

Rintaman lämpimällä puolella vallitsi koko ajan runsas sumupilvikansi ennen sateitakin ja ilmamassa oli edelleen vähintään utuisen samea. Lounaistuuli oli enimmäkseen kohtalaista. Niinpä yön ja päivän välillä lämpötiloissa ei juurikaan ollut eroja, joten maksimilukemat olivat vain nipin napin iltapäivälle sattuneita ja paikoin lämpimintä oli myös yöllä ja aamulla; suluissa taas maininnat siitä.

Ennen kylmää rintamaa lämpö oli varsin tasaisesti levittynyttä, jolloin maksimilukemat olivat laajasti n. +13 asteen luokkaa. Vain koilliskolkassa jäätiin +11 asteen vaiheille, koska lämmöllä ei enää ollut niin tehokasta "potkua" sinne saakka.

Kylmän rintaman ja sen sateiden ylityksen jälkeen ilmamassan vaihtuminen havaittiin illalla hyvin selvästi; sää selkeni melko nopeasti ja ilman utuisuus hävisi pois. Samalla lämpötilat lähtivät länsi-luoteistuulessa selvään laskuun, joten vuorokauden kylmin vaihe oli tulossa illan mittaan ja sisämaassa oli tulossa hallaakin seuranneeksi yöksi.


--- Tämä oli viimeinen päivitys tähän lämpöaaltoseurantaan, koska jatkossa sää pysyy selvästi viileämpänä, vaikkakin ajoittain vielä ensi viikon 43 (22. - 28.10) alkuun saakka voi lounaasta / lännestä tulla matalapaineiden mukana leutoja annoksia. Manner-Euroopassakin tosin alkaa todellinen syksy myös valtaamaan alaa, joten intiaanikesää ei enää tule sinnekään - Teen vielä huomenna perjantaina 19.10. loppupäivitykseksi aivan kirjoituksen loppuun sääennustetta jatkolle (jopa marraskuun alkuun saakka...) ja teen myös lupaamani ruskatilanteen viimeisimpien vaiheiden kartoituksen.


Etelä-Suomen ruskatilannetta viikolla 41 (8. - 14.10.) >>

Tarkastelualueen (lähinnä linjalla pääkaupunkiseutu - Hämeenlinna) ruska on edennyt hyvin paljon siihen tapaan viimeisten parin viikon aikana, kuten edellisessä sää- ja luontoseurantakirjoituksessani ennustinkin: Eli siis vasta tällä viikolla sisämaassa on alkanut ruskan huippuvaihe ja se tulee jatkumaan tuon lämpöaallon aikana koko loppuviikon ja ehkä osittain seuraavan viikon puolellekin. Etelärannikolla puolestaan on selvempää viivettä edelleen, mutta huippuruskaa alkaa esiintymään tämän viikon mittaan ja sitten selvemmin ensi viikon puolella.

Ruskan huipentumaan osallistuvat tietenkin tyypilliseen tapaan suurin osa luonnonvaraisista puista, kuten haapa (Populus tremula), koivut (Betula sp.) ja kotipihlaja (Sorbus aucuparia). Viljellyistä lajeista parhainta ruskaa tekevät myös samaan aikaan varsin monet lajit, kuten vielä osa vaahteroista (Acer sp.) ja monet pensaslajit aronioiden (Aronia sp.), orapihlajien (Crataegus sp.) ja monien tuomipihlajien (Amelanchier sp.) tapaan yms.

Tällä hetkellä on myös jo osittain ja kokonaankin lehtensä varistaneita puita, joista osa on ensimmäisenä ruskaantuneet vaahterat sekä etenkin pohjoisamerikkalainen punasaarni (Fraxinus pennsylvanica), mikä onkin jo kokonaan alaston jokaisen yksilönsä osalta.

Melkein kokonaan alastomiksi ovat ehtineet tulla myös ne jalopähkinät (Juglans sp.), jotka hallanarkoine lehtineen kokivat etenkin sisämaassa edeltäneiden kahden viikon aikana lehtensä jo vajaaruskaisina tuhonneita ja varistaneita yöpakkasia.

Ruskan viivästyminen näkyy edelleen mm. tuomissa (Prunus padus), joissa lehtien variseminen on pitkittynyt hyvin pitkälle aikajaksolle; niissä ruskaa on siis tullut tipotellen ja vähitellen niin, ettei varsinaista kirkasta ruskahuippua ole niillä niinkään ollut missään vaiheessa.

Koivujen varsinainen ruskaantuminen on tällä kertaa hyvin vaihtelevaa jääripäistä laadultaan: aikaisemmin syyskuussa toisin paikoin niillä esiintyi varhaista kellastumista edeltäneen kesäkuivuuden viiveellä laukaisemana sekä ruostesienien takia. Etelärannikon ankarimman kesäkuivuuden alueella korostui myös jo heinäkuussa monin paikoin runsas kuivuuskellastuminen - Tällä hetkellä noiden kellastumisvaiheiden mentyä niitä eniten sisältäneet koivuja koivikot saavatkin nyt erittäin vaisun ruskan jo hyvin vajaalehtisinä; paikoin jopa ennätysvähäisen.

Sen sijaan parhaiten noista ennakkokellastumisista säästyneissä koivuissa on nyt tulossa nimen omaan mantereisen hellekesän ansiosta erityisen kirkasta ruskaa! - Täten koivuilla ruska vaihtelee parin seuraavan viikon aikana siis ääriheikosta erittäin näyttävään paikallisesti erittäin vaihtelevasti.

Mennyt mantereisen helteinen kesä on toki edesauttamassa edelleen monilla muillakin lajeilla hyvin näyttävää ruskaa, mistä viimeisten parin viikon aikana ovatkin olleet upeina esimerkkeinä jo monet vaahterat ja pihlajat. Sama erityinen näyttävyys jatkuu vielä seuraavan reilun viikon aikana ruskahuipentumassa mm. haavoillakin.

Tämän poikkeuksellisen lämpöaallon vaikutus ruskaan on jatkossa lähinnä sitä, että tuo ruskahuipennus saattaa pitkittyä todella usealle päivälle monin paikoin. Sitä lisäksi korostaa se, että lämpöaallon aikana tuulet pysyvät melko heikkoina ja siten lehtiä maltillisesti varistavina.

Toisaalta kaikkein myöhäisimmin ruskaantuvilla puuja pensaslajeilla ennätyslämpö saattaa edelleen myöhästyttää ruskan ihan alkamistakin, ja siten vielä kokonaan kesävihreinä pysyneet lajit saattavat siirtää ruskansa alkamista edelleen; näitä lajeja ovat mm. jotkut omenapuut (Malus cv.), osa poppeleista (Populus sp.) ja puistolehmuksista (Tilia X vulgaris) sekä tietyt eteläiset ja harvinaiset lajit, kuten valeakaasia (Robinia pseudoacacia)...


Päivitys keskiviikkona 24.10.2018 klo. 23:10 >> Niinpä siinä tietenkin kävi, etten ehtinyt tekemään sääennuste- ja ruskapäivitystä tähän loppuun aiottuna aikana, joten pahoittelen siitä! - Syynä oli mm. se, kun sain Facebookissa postausinnostuksen, missä uutterasti tehtynä kirjoitusaiheinani olivat mm. ilmastoalarmismin ja IPCC:n "ilmastonmuutos"-raportin kyseenalaistaminen: palaan kyllä siihenkin aihepiiriin myös täällä blogissa...

Nyt joka tapauksessa teen tämän päivityksen vihdoinkin, ja siinä aluksi kertaan sään tapahtumia sitten viime kerran päivityksen, ennen kuin teen ennustetta marraskuun puolelle saakka. Aivan lopuksi tulee sitten asiaa Etelä-Suomen ruskan viimeaikaisista vaiheista ja sen lopputilanteesta marraskuulle saakka arvioituna, ja sen teen vasta huomenna 25.10.

Säätilanteita Etelä-Suomessa viime viikolta 42 tälle viikolle 43 (...19. - 24.10.): Tuon viime viikon lämpöaallon jälkeen sen viikon loppuun saakka vallitsi vielä melko leuto länsi-lounaisvirtaus Atlantilta vaikuttaneen matalapainetoiminnan kera. Pe-la aikana siinä oli heikkotuulista ja vähäsateista vaihetta, mutta su-ma vaihteessa myrskyisä matalapaineen osakeskus toi voimakkaiden länsi-lounaistuulten kera yli +10 asteen lämpöä. 

Sitten tämän viikon alussa alkoikin muutos selvästi kylmempään suuntaan, kun eilen tiistaina 23.10. lännestä tulluuusi matalapaine ottikin eteläisemmän reitin Suomen eteläpuolelle; sen myötä tänään keskiviikkona perässään on virrannut pohjoisesta kylmää ilmaa koko Fennoskandiaan. Etelä-Suomessa eilisen illan ja yön vesisateiden perään tänään edelleen melko runsaspilvisessä säässä päivälämpötilat jäivätkin syksyn ensimmäistä kertaa laajasti jopa vajaaseen +5 asteeseen.

Sääennustetta tämän viikon lopulle ja ensi viikolle 44 (29.10 - 4.11.): Huomisesta alkaen aina seuraavan viikon alkupuolelle saakka on muodostumassa melkein talviseksi äityvä kylmä vaihe. Se johtuu siitä, kun matalapaineen painopiste jää tämän viikon loppuajaksi Suomen itä- ja eteläpuolille; tuo eilinen matalapaine kaartaa Suomen eteläpuolelta itäkautta pohjoiskoilliseen Uralille, ja samalla uusi matalapaine siirtyy Etelä-Skandinaviasta Baltian kautta itään.

Näiden myötä Jäämereltä virtaa jatkuvasti yhä kylmempää ilmaa koko Fennoskandiaan ja itse asiassa lopulta varsin laajasti myös muualle manner-Eurooppaan - Tämän myötä Etelä-Suomessakin lämpötilat laskevat ajankohtaan nähden tavanomaista selvästi kylmempiin lukemiin. 

Noiden matalapaineiden sadealueet eivät kuitenkaan näytä juurikaan osuvan Suomen alueelle, joten kyse on jatkossa lähinnä vain ajoittaista kuurosateista osan ajan ollessa myös ainakin osittain selkeääkin säätä. 

Kylmät lämpötilat tarkoittavat kuitenkin sitä, että sateiden olomuoto alkaa olla yhä enemmän lunta lauantaihin mennessä. Näillä näkymin paikallisia ohuita ja ainakin osittain päiväsaikaan sulavia huuruja enempää lunta ei taida silti tulla, ja niitäkin lähinnä vain sisämaassa. Ensilumen määritelmän verran lunta (aamun mittauksessa vähintään 1 cm) ei siis ehkä vielä tule laajalla alueella...

Lämpötilat laskevat niin, että ensi yöstä alkaen esiintyy heikkoja yöpakkasia vähäpilvisissä tilanteissa ja päivälämpötilat jäävät enimmäkseen alle +5 asteen. Sunnuntaita kohden päivälämpötilat saattavat jäädä sisämaassa jopa vain nollan vaiheille, joten varjopaikoilla ei päiväaikaista kuuran / lumen sulamista enää niin vain tapahdukaan.

Sitten viikonvaihteessa on lännestä tulossa Suomeen korkeapaine, mikä tietää öiden kylmenemistä entisestään sään seljetessä lisää ja pohjoistuulten heiketessä - jo la-su välisenä yönä sisämaassa voi olla -5 astettakin kylmempää, mutta su-ma välisen yön pakkaset asettuvatkin jo yleisemmin -5 ja -10 asteen välille!

Ensi viikon tiistaista 30.10. lähtien näyttää kuitenkin alkavan sään selvä leudontuminen: se näyttää tapahtuvan siten, että tuo viikonvaihteeksi Suomen päälle tuleva korkeapaine siirtyy vähitellen enemmän Venäjän puolelle ja Atlantin - Länsi-Euroopan matalapainetoiminnan vaikutuksesta Itä-Euroopasta alkaa vähitellen päästä leudompaa ilmaa Fennoskandiaan.

Aluksi korkeapaineen siirtymisen myötä ti-ke aikana kaakkoistuuli voimistuu erittäin paljon, mutta sitten ke jälkeen tuuli kääntyy etelään ja heikkenee vesisateiden samalla alkaessa ulottua paremmin Suomen puolelle lännestä. Tuossa ti-ke aikana lauhtuminen on vielä hidasta, mutta ke alkaen lämpötilat nousevat pian laajasti jopa +10 asteen vaiheille ympäri vuorokausien; etelärannikolla ja lounaiskolkassa +10 asteen ylityksetkin ovat mahdollisia.

Ensi viikon loppuun saakka sää näyttäisi pysyvän sen verran leutona, ettei ainakaan uutta talvista vaihetta ole vielä näkyvissä - Näin ollen tulevan viikonlopun mahdolliset vähäiset lumet eivät ensi viikon alkua pidemmälle kestä eikä uutta mahdollisuutta lumipeitteille ole vielä tiedossa...

Etelä-Suomen ruskavaiheita viikoilla 42 (15. - 21.10.) ja 43 (22. - 28.10.): Viimein teen tämän kirjoituksen vihon viimeisen päivityksen, kun seuraa ruskan loppuvaiheiden tarkastelua. Päätin viivyttää päivityksen aivan tähän viikon 43 loppuun sunnuntaille 28.10., koska halusin ensin seurata ruskan melkein loppuunsa saakka.

Viime viikon 42 alkupuolella vielä vallinnut ennätyksellinen lämpöaalto kiihdyttikin ruskan etenemistä yllättäen hyvin nopeaksi, koska edeltäneen kylmän vaiheen takia syyskuun lopulla ja lokakuun ensimmäisellä viikolla ruskan eteneminen oli saanut tavallaan etenemissykäyksen, ja siinä sen nopeus itse asiassa riippuu lämmön määrästä, kun päivänvalokin on nopeasti vähenemässä - Eli; mitä lämpimämpää on, niin sitä nopeammin lehdet saavat syysvärinsä ja sitä nopeammin lehtien varisemista edesauttava ns. irtoamissolukko kehittyy lehtiruotien kantoihin.

Niinpä ennätyslämpö siinä vaiheessa tarkoittikin monille lajeille ruskan huippunopeaa kehittymistä - tämä tarkoitti siksi sitä, että Etelä-Suomen sisämaassa ruskahuipentuma jäi jo enimmäkseen viikolle 41 (8. - 14.10.), ja etelärannikon tuntumassa huipentumaa kesti enää vain viikon 42 alkuun saakka. Sitten viikon 42 loppuun mennessä valtaosa lehtipuustosta olikin jo kokonaan tai lähes kokonaan varistunutta sisämaassa ja etelärannikolla sama vaihe ilmaantui tämän viikon 43 mittaan.

Tuohon huippunopeaan ruskaantumiseen ja lehtivarisemiseen oli toki myös vähemmistönä poikkeuksia seuraavanlaisesti: osa myöhään ruskansa tekevistä lajeista ei saanutkaan vielä ruskan etenemiseen "sykäystä" syys-lokakuun vaihteen tienoon kylmästä jaksosta, vaan niillä jäi lämpöaallon edesauttamana kesäasu päälle pitkittymään tai ruskaa alkoi ilmaantumaan vain hitaasti / osittain.

Sittemmin tällä viikolla 43 alkanut melkein talvisen kylmä sääjakso on edelleen pitkittänyt noiden hidastelijoiden ruskaantumista, mutta aivan toisenlaisesta syystä: nimittäin tämä kylmyys on ollut liiankin kylmää ruskan kehittymiselle, joten vielä vihreinä pysyneillä lehdillä ruskakehitys on sananmukaisesti "jäätynyt" sijoilleen.

Mutta eipä näitä vielä vihreitä tai vain osittain ruskaisia puita ja pensaita paljoa enää tällä hetkellä ole, koska nyt sisämaassa 99% kaikista kesävihannista lajeista on jo alastomia ja etelärannikolla noin 90 - 99%.

Näitä melkein kesäasussa / osaruskaisina viivyttelijöitä ovat olleet mm. pieni osa raidoista (Salix caprea) ja muista pajulajeista, yksittäiset koivut (Betula sp.) etelärannikolla, osa poppeleista (Populus sp.) ja pylväshaavoista (Populus tremula "Erecta") sekä pensaista esim. villaheisi (Viburnum lantana), lumimarjat (Symphoricarpos cv.), osa ruusupensaista (Rosa sp.), osa pihasyreeneistä (Syringa vulgaris) ja jotkin kuusamat (Lonicera sp.).

Tuohon em. ruskahuipennusvaiheeseen ja pian sen perään ruskallaan osallistuneista lajeista tein myös normaalista poikenneita havaintoja tuon lämpöaallon takia mm. seuraavasti: 

Monet puistolehmukset (Tilia X vulgaris) tekivät nopeassa ruskaantumisessaan poikkeuksellisen kirkkaan keltaista ruskaa; normaalisti niiden lehdet eivät ehdi tekemään etenkään sisämaassa kunnolla ruskaa, kun jo yöpakkaset ne palelluttavat ruskeiksi; tällä kertaa myös sisämaassa monin osin syys-lokakuun vaihteen tienoon yöpakkaset olivat vielä sopivan mietoja, jolloin sellaista paleltumailmiötä ei tullut paljoa.

Monet metsätammet (Quercus robur) puolestaan tekivät ruskansa ja lehtivarisemisensa poikkeuksellisen nopeasti, vaikkakaan niiden ruskaväreissä ei ollut havaittavissa tavanomaisesta poikkeavaa. Vastaavaa oli havaittavissa balkaninhevoskastanjalla (Aesculus hippocastanum) sekä monilla lehtikuusilla (Larix sp.), vaikkakin niiden joukossa on myös osittain kesäasuaankin tähän saakka viivyttäneitä puita.

Tällä viime päivien kylmällä jaksolla ei ole tähän sunnuntaihin mennessä esiintynyt vielä kovin kummoisia yöpakkasia, joten niiden viimeisiä lehtiä varisuttava tai jopa palelluttava vaikutus on ollut vähäistä - Nyt tänä seuraavana su-ma välisenä yönä tähän tulee muutos, koska minimilämpötilat laskevat yleisesti sisämaassa -5 ja -10 asteen välille ja etelärannikollakin paikoin -5 asteen paikkeille.

Niinpä jäljellä oleville em. kaltaisille vajaasti ruskaisille viivyttelijöille tulee etenkin sisämaassa tapahtumaan pakkasvaurioitumista lehtiinsä niin, että alkavan viikon 44 (29.10. - 4.11.) uudessa hyvin leudossa säässä ruskan kehittymistä ei tapahdu enää kunnolla ja lisäksi sen viikon erittäin tuulinen vaihe ti-ke aikana saa osittain vihreinäkin säilyneitä lehtiä varistumaan ilman kunnon ruskaa.

Etelä-Suomen ruska on näin ollen tulossa loppuunsa aivan yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta alkavan viikon 44 aikana - Sisämaan osalta voidaan siten todeta kokonaisuutena, että syyskuun mittaan myöhästymään alkanut ruska kirikin aikataulunsa normaaliin nähden kiinni lokakuun mittaan ja lehtipuusto on tulossa kokonaan alastomaksi aivan tyypilliseen aikaan. 

Etelärannikolla ruskan viive normaaliin nähden oli sisämaata paljon huomattavampaa lokakuulle tullessa, mutta tällä viikolla 43 enimmäkseen melko normaaliaikaista lehtipuuston alastomaksi tuloa on alkanut silti tapahtumaan kiitos myös sekä tuon lämpöaallon nopeuttaneen vaikutuksen että nyt tämän su-ma yön kipakan pakkasen aiheuttaman "viimeistelyn".

Näin olen päivittänyt kirjoituksen kokonaan loppuun, ja seuraavaksi blogiini tulee kokonaan uusia kirjoituksia!...