Saturday, June 30, 2007

Blogitrilogian päivitys alkaa uudestaan - Updating of the blog trilogy starts again

Nyt olen aloittanut blogitrilogian blogien päivittämisen. Olen kehittänyt uuden päivitysmetodin, jota voitte nyt käydä katsomassa ko. blogeissa; 1, 2 ja 3. Tein päivitystä kahden päivän verran kokeeksi. Tarkoitukseni on selkeyttää ja vähentää tekstiä sekä profiloida blogeja lisää erotukseksi toisistaan ja muiden henkilöiden vastaavien aihepiirien blogeista. Teen ko. blogien alkutekstit uusiksi, kun etenen päivittämisessä.

Now i have started updating the blog trilogy blogs. I have created a new updating method, which you can now check out in the blogs in question; 1, 2 and 3. I did updating for the amount of two days as a test. My aim is to make the texts more clear and decrease them and to make the blogs more profilic in order them to stand out from each other and from blogs of corresponding matters made by other persons. I will redo the introducing texts of the blogs in question, as i proceed in updating.

Thursday, June 28, 2007

Taimistossa tapahtuu - Happenings at the nurseryTällä viikolla 26. ja 27. päivinä tein taimikasvatuspaikallani kitkemistöitä ja koulin kuvassa nähtävät katsurat (Cercidiphyllum japonicum) taimilaatikosta noihin purkkeihin. Kuva on otettu eilen tihkusateessa. Katsurat (reilu 30 kpl.) olivat jo kolmatta kasvukautta ko. laatikossa ja viimeistään nyt ne täytyi siirtää omiin purkkeihinsa. Muutama muukin laji on samassa tilanteessa, mutta ne sietävät näillä näkymin paljon paremmin ahtaassa kasvamista.

Kitkemisessä tarkoituksenani oli ottaa esille pienimmät taimet, jotta ne eivät tuhkahtuisi. Jätin jäljelle kuitenkin runsaasti kasvillisuutta varjostamaan purkkeja, koska näin kosteus saadaan säilymään jatkuvassa kuivumisvaarassa olevissa purkeissa ja kastelun tarve vähenee. Etenkin hellejaksoina on tärkeää, että aurinko ei pääse paistamaan suoraan purkkeihin.

Viime viikolla sisätiloista siirtämäni taimet voivat hyvin lukuun ottamatta lievää auringon polttovioitusta, mikä on tyypillistä kasvien oltua pitkään sisällä. Paras metodi olisi totuttaa kasvit vähitellen ulkoilmaan pitämällä niitä vuoroin sisällä ja vuoroin ulkona, mutta resurssien vähyyden takia se on kohdallani mahdotonta. Tyytyminen oli siis totuttaa ko. kasvit ulkoilmaan toisten kasvien varjossa. Oleellista on joka tapauksessa se, että sisältä tuodut kasvit saavat aluksi mahdollisimman vähän suoraa auringon paistetta; sisällä kasvien lehtiin ei ole kehittynyt riittävästi lehtivihreää ulkotilanteen voimakasta auringon säteilyä varten ja ulkona kosteusolosuhteetkin vaihtelevat sisätiloja voimakkaammin. Hyvä siirtoajankohta on siten esim. pilvinen sadejakso.

Parin viime päivän aikana Etelä-Suomessa on tullut melko runsaasti sadetta. Esim. eilen taimikasvatuspaikallani satoi 16mm alle vuorokaudessa. Ukkosta ei kohdalleni ole kuitenkaan sattunut. Lämpötilat ovat olleet päivisin matalia (n. +15 astetta) runsaan pilvisyyden ja ilmamassan viileyden takia, mutta nyt viikonloppuna sää poutaantuu ja ilmamassa lämpenee. Ensi viikon alussa päivälämpötilat saavuttavat tuoreimman ennusteen mukaan jo +25 asteen. Öisin lämpötilat ovat olleet tuulen ja pilvien takia pääasiassa koko ajan vähän yli +10 astetta. Alkavalla viikolla yöt lämpenevät vähän. Kasvien kannalta hyvät olosuhteet siis jatkuvat, kun tämän kosteuden päälle tulee hyvin lämmintä. Nyt kasvukauden etumatka tavanomaiseen on vähän kaventunut, mutta se on edelleen vähän yli viikon.


During this week at the 26th and 27th days at my nursery i did weeding tasks and i put Katsura trees (Cercidiphyllum japonicum) seen in the photo into those containers from a plant box. The photo is taken yesterday in drizzle. Katsura trees (good 30 pieces) were allready for the third growing season in the box in question and at the latest now they had to be removed into their own containers. Couple of other species are in the same situation, but for now they tolerate much better growing in a thight condition.

In the weeding i was aiming to expose the smallest plants, so that they wouldn't be suffocated. However i left plenty of vegetation to shadow containers, because in this way moisture is being preserved in the containers that are constantly in danger of being dried up and in this way the need of watering is being decreased. Especially during hot weather periods it's important, that the sun doesn't shine directly on the containers.

The plants i removed last week from indoors are thriving well not counted for minor burns made by the sun, which is typical as the plants have been a long period of time indoors. The best method would be training the plants cradually into outdoor conditions as keeping them back and forth indoors and outdoors, but according to the lack of resources it's impossible at my case. So i had to settle for training the plants in question in the shadows of other plants. In any case cruicial is the fact, that the plants brought indoors will get at first as little as possible direct sunlight; indoors there haven't been produced enough chlorophyl into the leaves of the plants for the outdoor conditions of heavy sun radiation and also humidity conditions vary more strongly outdoors than indoors. Therefore a good removing time would be for example a cloudy and rainy weather period.

During last couple of days there have rained rather profusely in southern Finland. For example yesterday at my nursery there rained 16 millimetres in less than one day. However there haven't been thunder appearing where i have been. Temperatures have been low at daytimes (about +15 C) due to a dense cloudyness and coolness of the air mass, but now at the weekend rain will stop and the air mass will warm up. At the beginning of the next week the daytime temperatures will reach allready +25 C according to the latest forecast. At nights temperatures have been mostly all the time a bit more than +10 C due to clouds and the wind. During the coming week nights will warm up a bit. So considering the plants good circumstances will continue, as on the top of this moisture there will be very warm. Now the advance of the growing season compared to the average has been decreased a little, but it's further a bit more than one week.

Sunday, June 24, 2007

Osa tämän kesäkuun blogitrilogiakuvista - A part of the blog trilogy photos of current June

Nyt olen päivittänyt Flickr -sivuilleni tämän kesäkuun blogitrilogiakuvat Juhannusaattoon asti. Loput kesäkuun kuvat laitan paikalleen ko. kuvasarjoihin heinäkuun alussa. Tässä ovat tähänastiset kuvat; blogi 1, blogi 2 ja blogi 3.

Now i have updated this June's blog trilogy photos on my Flickr pages up to the Midsummer's Eve (the 22nd of June). I will put the rest of the June pictures in place into the photo sets in question at the beginning of July. Here are the photos up to this moment; the blog 1, the blog 2 and the blog 3.

Saturday, June 23, 2007

Esikasvatettujen taimien siirto - Removing of the pregrown plantsKolmioka - Honey Locust (Gleditsia triacanthos).


Valeakaasialaji - Bristly Locust (Robinia fertilis).


Pagodipuu - Japanese Pagodatree (Sophora japonica).


Kentuckynkahvipuu - Kentucky Coffeetree (Gymnocladus dioica).


Jumaltenpuu - Tree-of-heaven (Ailanthus altissima).


Keskellä kanadannuppupuu (Cercis canadensis), vasemmalla valeakaasialaji (Robinia fertilis) ja oikealla pari pientä isolehtikatsuraa (Cercidiphyllum magnificum) - In the middle Eastern Redbud (Cercis canadensis), on the left Bristly Locust (Robinia fertilis) and on the right couple of small Bigleaf Katsuratrees (Cercidiphyllum magnificum).


Eilen ennen Juhannuksen viettoon siirtymistä vein taimikasvatuspaikalleni ulos sisällä kodissani esikasvatuksessa olleet taimet. Ne olivat sisällä huhtikuun kylvöstä asti, joten ne ovat saaneet kasvussaan runsaan etumatkan Etelä-Suomen luonnon tilanteeseen nähden. Se on hyvä näille talvenaroille lajeille, jotta ne valmistautuisivat ensi talveen kunnolla. Yllä olevissa kuvissa näette ko. lajien eilisen tilanteen ennen siirtoa. Olisin voinut siirtää lajit ulos jo kolme viikkoa sitten hallanvaaran kaikottua, mutta käy tämä näinkin. Nyt kasvit saavat tottua varjoisassa kohdassa ulkoilmaan ja noin kahden - kolmen viikon kuluttua ne voidaan istuttaa omiin purkkeihinsa. Noin isoksi päässeet taimet ovat vähän hankala erottaa toisistaan, mutta siihenkin on keinot... Tuossa laatikossa olevat taimet saavat olla seuraavaan vuoteen asti paikoillaan. Monesti aikaisemminkin olen havainnut sen hyväksi tavaksi siirtää taimien omiin purkkeihinsa laittamista esim. ajan ja tilan säästämisen takia.

Sää on ollut parin viime viikon aikana tavanomaisen kesäinen. Päivälämpötilat ovat olleet +20 asteen tienoilla. Selkeinä ja tyyninä öinä lämpötila on laskenut eteläisen Suomen sisämaassa ajoittain lähelle +5 astetta, mutta kasvatuspaikoillanikaan ei ole enää tarvinnut pelätä hallaa. Kasvien kasvu on pysynyt 1 - 2 viikkoa edellä tavanomaisesta aikataulustaan. Sen huomaa tänään Juhannuksena Etelä-Suomessa mm. juhannusruusun (Rosa pimpinellifolia "Plena") lakanneena kukintana. Alkavalla viikolla aluksi saattaa olla melko viileää, mutta muutoin tavanomaisen lämmin kesäsää jatkuu ja sateita on tulossa sopivasti. Ehkä myös ukkosta... Kasvien kasvatuksen suhteen olosuhteet jatkuvat siis melko hyvinä.


Yesterday before starting the Juhannus (Mid Summer) festivities I removed the plants from indoors preprowing at my home to my nursery outdoors. They were indoors from the sowing of April onwards, so therefore they have been getting a plentyfull advance in their growing as compared to the growing situation in nature of southern Finland. That is good for these not so hardy species (in Finland), so that they would get ready properly for the next winter. In the pictures above you see the situations of the species in question at yesterday before removing. I could have removed the species allready three weeks ago as the risk of ground frost disappeared, but it goes well in this way too. Now the plants have a change to adapt to the outside air at an shadowy spot and after about two to three weeks time they can be planted into their separate containers. That big plants are a bit hard to separate from each other, but there'll be means to that also... The plants in that box will remain in their place until the next year. Many times before as well i have discovered that to be a good way to postbone putting of them into their own containers for example due to spearing time or space.

The weather has been typically summery during recent couple of weeks. Daytime temperatures have been around +20 C. In the inland areas of southern Finland during clear and calm nights temperatures have got down occasionally near +5 C, but in my plant growing places as well one hasn't been have to fear ground frost anymore. The growth of the plants have been remaining 1 - 2 weeks ahead of an average schedule. That is observed today at Juhannus from the ended flowering of Burned Rose cultivar (Rosa pimpinellifolia "Plena"); normally it would bloom at this time. During the next week there might be rather cool weather at first, but otherwise the typically warm summer weather will continue and there'll be enough rain. Perhaps a bit of thunder as well... So, the circumstances will continue rather good for the plant growing.

Monday, June 18, 2007

Toukokuun 2007 Flickr -sarjat - Flickr sets of May 2007

Viimein sain laitettua ja julkaistua toukokuun 2007 blogitrilogian kuvasarjat Flickr -sivuilleni. Tässä ne ovat; blogi 1, blogi 2 ja blogi 3! Kuukausi sisälsi monenlaista säätä; mm. viileää, hellettä ja ukkosta. Ukkosten kuvaaminen onnistui vain pieneltä osalta, koska vanhaan kameraani tuli vika kriittisellä hetkellä. Kuluvan kesäkuun blogitrilogian kuvat täydennän tällä viikolla Flickr -sivuilleni (tähän mennessä kertyneet kuvat).


At last i was able to put and publish the blog trilogy photo sets of May 2007 into my Flickr pages. Here they are; the blog 1, the blog 2 and the blog 3! The month included many kinds of weather conditions; cool, hot and thunder amongst others. Photographing of thunder succeeded only for a small part, because there came fault in my old camera in the critical moment. I will add the blog trilogy photos of the ongoing June during this week into my Flickr pages (the photos gathered up to this moment).

Thursday, June 14, 2007

Ongelmien keskellä, taas - Within problems, again

Taas on vierähtänyt aikaa edellisestä merkinnästäni. Syinä siihen ovat yhtäältä motivaation puute bloggaamiseen ja toisaalta tietokoneiden kanssa olleet ongelmat; mm. käyttöjärjestelmävika. Arboretum-projektin parissa en myöskään ole puuhannut, joten siitä ei ole vielä uutta kerrottavaa. Valokuvaamista olen tehnyt kuitenkin edelleen ahkerasti ja nyt tulevana viikonloppuna tietokoneongelmien häivyttyä yritän taas julkaista kuvia blogitrilogiaan liittyen.

Viime viikon alussa olin myös työpaikkani Viroon suuntautuneella reissulla. Tein siellä muutamia mielenkiintoisia havaintoja ympäristöstä verrattuna Suomeen. Kerron niistä sitten, kun kerkeän.

Lopuksi mainitsen vielä kasvukauden tilanteesta täällä Etelä-Suomessa. Viime viikon hellejakso sai kasvien kasvun n. kaksi viikkoa edelle tavanomaisesta aikataulusta. Tämä merkitsi mm. juhannusruusun (Rosa pimpinellifolia "Plena") täyttä kukintaa viime viikolla. Nyt on menossa viileämpi jakso ajoittaisine sateineen. Lämpötilat ovat kuitenkin lähellä ajankohdan tavanomaisia arvoja; päivisin n. +20 astetta (pilvisessä tilanteessa n. +15 astetta) ja öisin n. +10 astetta. Pääkaupungin ympäristössä sadetta on tullut kesäkuun aikana tähän mennessä hyvin vähän, joten kuivuus on jo alkanut paikoin vaivaamaan. Runsaitakin sateita olisi onneksi tulossa muutaman lähipäivän aikana...


There have passed time again since my last post. The reasons for this are in one hand a lack of motivation to the blogging and on the other hand problems with the computers; a fault in the operating system amongst others. I also haven't been working with the arboretum project, so there aren't any new things to tell about yet. However i have done photographing further hard and now at the coming weekend as the problems with the computers have disappeared i'll try to publish photos again associating with the blog trilogy.

At the beginning of the last week i was also on my work place's trip to Estonia. There i made some interesting observations about the environment as compared to Finland. I'll tell about them as soon as i have time.

To the end i mention about the situation of the growing season here in southern Finland. Last week's hot weather period made the growing of the plants to be about two weeks ahead of the average schedule. This meant for example a full blooming of Burnet Rose cultivar (Rosa pimpinellifolia "Plena") during the last week. Now there's ongoing a cool period with occasional precipitation. However the temperatures are near the usual values of the season; at daytime about +20 C (in cloudy situation about +15 C) and at nights about +10 C. Around the Helsinki area there have been very little rain during June up to this moment, so drought has allready started to appear locally. Fortunately there would be coming heavy precipitation as well during the next few days...