Tuesday, February 28, 2012

Suomen oligarkkiseen periaatteeseen perustuva talouspolitiikka ja Timo Soinin kansallisvaltion puolustuspuhe oligarkiaa vastaan

Jatkoa Kreikka-vakuuksien ja -tukipakettien ilmentämään Suomen valtiomuodon tuhoutumiseen ja transatlanttisen rahatalouden taloususkonnollisen seinähulluuden pahuudellisuuteen. Oheen jatkoa saava äskeinen juttuni: Suomi julistautui virallisesti transatlanttisen eliitin diktatuurilliseksi kätyrivaltioksi: Tuhoisan Kreikka-vakuussopimuksen salaaminen!

Seuraavaksi valtamediasta tilanneyhteenveto hallituksemme tämän tiistain 28.2.2012 aikana tekemästään talouspolitiikasta -->

Suomalaiset joutuvat varautumaan jopa 3,5–5 miljardin säästötoimiin

Urpilainen puolustaa Kreikka-pakettia: Vaihtoehtona paluu myrskynsilmään

Soini tyrmää Kreikka-avun: Ei kamelia hyttysen hinnalla.

Lopuksi -->

Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -blogin juttu; Timo Soini: EURO Kyykyttää Suomalaista Demokratiaa. Siitä kokonaisena lainauksena Timo Soinin eduskunnassa tänään tiistaina 28.2.2012 valtioneuvoston Kreikan tukipakettia käsittelevän tiedonannon yhteydessä pitämänsä ryhmäpuheenvuoro, joka ilmentää hänen tosiaan olevan puutteistaan huolimatta ainoa valtapoliitikko, joka tajuaa tästä transatlanttisesta talouden kriisistä oleellisia seikkoja ja puolustaa meitä kansalaisia ko. pahuuksilta! --->

Timo Soini: "Brysseliläinen salailun kulttuuri on tullut Suomeen. Hedelmistään puu tunnetaan!

Sinä maksat nyt ja tulevaisuudessa. Luvattiin vakuuksia. Luvattiin sijoittajavastuuta. Ei tullut kunnolla kumpaakaan. Pian hallitus pääsee todella kantamaan vastuuta, kun se ottaa lamavuosien leikkauslistat käyttöön, jotta uppoava eurolaiva pysyisi hengissä.

On päätetty, että ennestäänkin epäuskottavat mikkihiirivakuudet ovat nyt salainen asiakirja!

Kirves on jo puun juurella! On sanottu, että euron loppu on EU:n loppu. Tämä ei ole totta. Euro on rapauttanut Euroopan ihanteet. Euro on vaurioittamassa Euroopan kauppaa ja taloutta. Epäoptimaalinen valuutta-alue on vienyt etelänmaiden kilpailukyvyn ja ajanut ne kerjuun tielle.

Euro on tuhoamassa Euroopan sisäisen sopusoinnun. Kansat pilkkaavat toisiaan, käyvät toisiaan kurkusta kiinni. Sellaista on nähty ennenkin, eikä siitä hyvää seurannut.

Euro on kyykyttämässä myös eurooppalaista demokratiaa. Kansojen itsemääräämisoikeus viedään hivuttamalla kuten nyt Kreikassa.

Niin makaa kuin petaa. Elitistiset ja epädemokraattiset rakenteet luovat elitistisiä ja epädemokraattisia ratkaisuja.

Tukipaketeilla ei pelasteta Kreikan kansaa

Perussuomalaiset ovat vastustaneet epämoraalisia ja tekopyhiä tukipaketteja alusta lähtien. Silloin ei kukaan muu uskaltanut sanoa, ettei keisarilla ole vaatteita. Olemme olleet oikeassa.

Tunnen syvää sympatiaa Kreikan kansaa kohtaan. Ei näillä tukipaketeilla tavallisia kreikkalaisia pelasteta. Joka niin luulee, ei tiedä mistä puhuu. Tukipaketeilla pelastetaan pankkeja ja poliittista eliittiä – tavallisen kansan kustannuksella.

Se näkyy selvinä lukuina. Vain viidesosa tukipakettien rahoista on mennyt kreikkalaisten hyödyksi – ja siitäkin suuri osa poliittiselle eliitille.

Neljä viidesosaa tukirahoista on kanavoitunut sijoittajille ja muille kansainvälisen talouseliitin maailmanvaltiaille. Tukipaketit ovat siirtäneet tappiot veronmaksajien maksettavaksi. Sijoittajavastuu ei ole toteutunut.

Sijoittajavastuu ei myöskään juuri parane yksityisten sijoittajien osallistumista koskevassa PSI-menettelyssä (Private Sector Involvement). Viimepäivinä Kreikan valtionvelkakirjoilla on käyty kauppaa hinnoilla, jotka ovat noin 20 % nimellisarvosta. Siispä PSI-menettelyä voidaan pitää sijoittajien kannalta suorastaan edullisena!

Kreikka on päästettävä pois euron hirttosolmusta

Kyllä, Kreikan pitää säästää ja uudistaa taloutta. Ja poliittinen korruptiokulttuuri on tuomittava. Mutta ei se näin tapahdu. Kreikan ainut mahdollisuus päästä jaloilleen on jättää osa veloistaan maksamatta ja palata omaan valuuttaan, jotta maa pystyy pärjäämään maailmanmarkkinoilla.

Näin tehtiin Islannissa. Islannin kansa ei kumartanut pankkieliittiä. Kaikki arvostelivat silloin – mutta se toimi!

Näin tehtiin Argentiinassa vuosikymmen sitten. Käännös parempaan tuli, kun maa sanoi piut paut kansainvälisille rahoitusintresseille ja pani tavallisen ihmisen etusijalle. Niin, ja irrotti valuuttansa dollarista.

Kreikka on päästettävä pois euron hirttosolmusta.

Nyt kansalta viedään tuhkatkin pesästä. Kreikan kilpailukyky on mennyttä euron takia, kansa näkee nälkää loputtomien leikkauksien takia, mutta euroeliitti ajattelee vain pankkiherroja ja omaa arvovaltaansa.

Sitten rapautetaan demokratia ja itsemääräämisoikeus. Ensin pantiin maata hallitsemaan pankkieliitin edunvalvoja – Kreikassa ja myös Italiassa. Nyt pakotetaan Kreikan perustuslakiin pykälä, että "ulkoiset velat pitää aina maksaa ensin". Vaikka koulut ja sairaalat suljettaisiin. Ja kaikki tämä tapahtuu Brysselin byrokraattien suorassa valvonnassa.

Kreikasta tehdään EU:n ensimmäistä siirtomaata.

Perussuomalaiset oikeassa alusta alkaen

Ei tämä ole minun keksintöni. Sanon vain kansan kielellä sen, minkä Saksan perustuslakituomioistuimen presidentti Andreas Vosskuhle on sanonut hienovaraisemmin. Hänen mukaansa olisi "traagista ja kohtalokasta, jos menettäisimme demokratian pelastaessamme euroa ja matkatessamme kohti syvempää integraatiota". Meillä on eri tyyli, mutta sama viesti.

Eivätkä nämä toimenpiteet silti riitä! Kreikan salainen velkakestävyysanalyysi on vuodettu julkisuuteen. Se pitää uutta ohjelmaa tuhoon tuomittuna. Jopa optimistiset laskelmat odottavat, että parin vuoden sisällä Kreikkaan pitää lapioida ainakin 50 miljardia euroa lisää.

Kataisen hallitus on korostanut, että Kreikan säästöohjelman pitää olla uskottava. Eikö hallitus osaa matematiikkaa? Vaikka kaikki menisi kuin elokuvissa, niin Kreikalla on vielä vuonna 2020 valtionvelkaa noin 120 % kokonaistuotannosta – eli yhtä paljon kuin se oli kriisin alkuhetkillä!

Miten se voi olla kestävä taso, jos se ei ollut sitä silloinkaan?

Velkataakkaa pitäisi laskea ainakin 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Vain silloin Kreikka voisi päästä takaisin jaloilleen. Ilman sitä tukeminen jatkuu ja jatkuu ja jatkuu – hyväuskoisten suomalaisten veronmaksajien rahoilla.

Me sanoimme tämän jo keväällä 2010. Me sanoimme, ettei pidä lähteä rahoittamaan korruptoituneita poliitikkoja ja verenhimoisia pankkeja. Jos oikea tie olisi valittu silloin, Kreikan tilanne olisi jo paljon parempi.

Se toimii Islannissa. Se toimii myös Kreikassa.

Tämän kalliin ja toimimattoman tukipolitiikan ehdoksi on Suomessa asetettu vakuudet. Olen plokissani käsitellyt näitä vakuuksia seikkaperäisesti. Ne eivät ole häävit, eivätkä oikeuta nielaisemaan kamelia hyttysen hinnalla.

Edellä olevan perusteella esitän, että Kreikka-tukipakettia ei hyväksytä. Edellä olevan johdosta eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut Suomen edun ja suomalaisten veronmaksajien puolustamisessa eikä nauti eduskunnan luottamusta.".

Aikamme tila: Käymälä -blogista lyhyitä kiteytyksiä transatlanttisen maailman rappiosta ja pahuudesta

Käymälä -blogista hyviä lyhyitä kiteytyksiä transatlanttisen maailman ja Suomen nykytilasta:

"Aikamme valtioviisaus: täydellinen oikeustajun puute." -- Linkki kirjoitukseen.

"Aikamme henkisyys: yrittää sietää mukisematta, mahdollisesti hymyillen, mahdollisimman suurta epäoikeudenmukaisuutta." -- Linkki kirjoitukseen.

"Aikamme peruspsykologia: tavanomainen epäoikeudenmukaisuus ei ole enää mitään, eikä kiihota ketään." -- Linkki kirjoitukseen.


"UNEN DEMOKRATIA
Demokratian aika päättyy siihen, että massat demokraattisesti äänestävät itsensä keskenään suursotaan, jossa he murhaavat toisensa biologisilla aseilla." -- Linkki kirjoitukseen.

"Pankkien masennuslääke on raha." -- Linkki kirjoitukseen.

"TIETOISUUS
Traktori, mullikka

haraa vastaan
kun sitä vedetään
väkisin junaradan
yli laitumelle." -- Linkki kirjoitukseen.

"Jos nyt älyllinen elämä tällä planeetalla ylipäätään jatkuu, tästä aikakaudesta ja Euroopasta jää jäljelle ehkä jonkin verran bittimössöä tulevaisuuden ihmisten peloitukseksi ja varoitukseksi siitä, millainen on kaiken elämän, sähläämisen ja energianhaaskauksen hedelmä uskonnottomalla sekulaarilla aikakaudella." -- Linkki kirjoitukseen.

"HYVÄN JA PAHAN TUOLLAPUOLEN ME EMME OLE
Ihmiset tekee toistensa vihollisiksi vain se, että he joko eivät ymmärrä toistensa hyviä päämääriä tai heidän päämääränsä ovat pahoja.


Siksi

1) Jos päämääräsi on hyvä, yritä ilmaista se mahdollisimman hyvin.

2) Jos päämääräsi on paha, älä ihmettele vihollistesi määrää." -- Linkki kirjoitukseen.

"EI TEKOPYHYYS - VAAN TEKOPAHUUS
Immoraalisuus on aina kaksinaismoraalia. Mitään muuta se ei voi olla. Toinen moraali on julkilausuttu: "mitään moraalia ei ole". Toinen salattu väitteellä, että mitään moraalia ei muka ole.


Mutta immoraalinen kaksinaismoraali ei ole tekopyhyyttä - vaan tekopahuutta." -- Linkki kirjoitukseen.

"Eurooppa on tullut niin sairaaksi, että se on menettänyt terveen sairaudentuntonsa, joka sillä sentään vielä ennen (parin vuosisadan ajan) oli." -- Linkki kirjoitukseen.

"Ihmeellisinkään taideteos tai kauneinkaan eläin ei vakuuta heitä mistään. He eivät usko ihmeeseen, ellei sitä voi toistaa identtisenä. Mutta onko maailman tapahtumisen perusta jonkin toistuminen identtisenä vai se, että jotakin todella tapahtuu? He luottavat vain järkeensä, joka on pahasti tylsymään päin." -- Linkki kirjoitukseen.

"Jokaisessa ryhmässä likaisten temppujen osasto?

Maailman kauniiden temppujen osastot yhtykää!

Miksi politisoida kokonaisuuden osat toisiaan vastaan?" -- Linkki kirjoitukseen.

"ASIANTUNTEMUS
perustuu siihen, että asian äärelle päästetään vain harvat.


Suuri asiantuntijamme kenties todella tietää jotakin asiasta, mutta sillä mitä hän sanoo asiasta, ei yleensä ole mitään tekemistä sen kanssa miten asia on." -- Linkki kirjoitukseen.

"Joskus tuntuu, että itsemurhassakin voi olla suurta viisautta ja ylevyyttä. Kun pitkään katselee sellaisia ihmisiä, joiden olemassaoloa ei voi ymmärtää; ihmisiä jotka ovat niin ikäviä, pahoja ja käsittämättömiä, että tekisi mieli vapauttaa itsensä itsemurhalla jakamasta samaa maailmaa heidän kanssaan." -- Linkki kirjoitukseen.

Lopuksi voin sanoa kommenttina tuohon viimeiseen: Vastustan itsemurha-ajatusta loppuun saakka, koska haluan, että "sellaiset ihmiset" joutuvat jakamaan saman maailman itseni kanssa ;)

Suomi julistautui virallisesti transatlanttisen eliitin diktatuurilliseksi kätyrivaltioksi: Tuhoisan Kreikka-vakuussopimuksen salaaminen!

Suomi on julistautunut käytännössä virallisesti globaalin pankkiirieliitin diktatuuriksi ja kansallisvaltiomme on lakannut olemasta! Maassamme on siksi tästä hetkestä alkaen de facto lopullisesti muotoutuneena vieraan vallan miehityshallinto! Viimeinen niitti tämän toteutumiseksi oli hallituksen diktatuurilliseen sensuuriin perustuva toiminta sen julistaessa jo lähtökohtaisesti maallemme erittäin vahingollinen kreikkalaispankkeihin liittyvä vakuussopimus salaiseksi.

Tästä hetkestä alkaen en tunnusta Suomen hallitusta omaksemme, kun sen rikosvyyhti on lisäksi jo ennestäänkin ehtinyt olemaan transatlanttisen taloususkonnon ja imperialismin ikeessä monenkirjava mm. kuntauudistustyranniansa takia!

Seuraavaksi yhteenveto lainauksina Suomen valtiomuodon tuhoutumisesta oligarkkisen periaatteen mukaisiin transatlanttista eliittiä palvoviin kätyri- ja diktatuuritoimintoihin tämän viimeisen niitin takia:

Iltalehden juttu: Mikä ihmeen vakuussopimus? --> Lainaus; "Salaiseksi julistettu Suomen ja kreikkalaispankkien välinen vakuussopimus on eduskunnan kassakaapissa.

Sopimus lukittiin sinne valtiovarainvaliokunnan kokouksen jälkeen. Valiokunnan jäsenet saivat tutustua sopimukseen, mutta he eivät saaneet tehdä siitä muistiinpanoja tai ottaa kopioita.


Eduskunnan puhemiesneuvoston päätöksen perusteella kansanedustajilla on ollut perjantai-iltapäivän ja maanantaina aikana mahdollisuus käydä valvotusti tutustumassa sopimukseen, jonka kohtalosta keskustellaan tänään ja äänestetään huomenna täysistunnossa.

Yksikään kansanedustaja ei ole käyttänyt tilaisuutta hyväkseen.
"!


Timo Soinin hyvä kirjoitus vastauksena moiselle: Kova totuus Suomen Kreikka-vakuuksista -->

Lainauksia; punaiset korostukset ovat omiani:

"Kataisen ja Urpilaisen hallitussopu sisälsi kuuluisan sopimuksen Suomen kokonaisvastuiden rajaamisesta:

”Mikäli jokin euromaa pyytää ERVV:ltä lainamuotoista tukea vielä Portugalin jälkeen, on Suomi valmis harkitsemaan tätä vain sillä ehdolla, että Suomi saa takausosuudelleen vakuudet kyseiseltä maalta. Tämä rajaa Suomen tosiasialliset vastuut enintään Portugalin ja sitä edeltävien ohjelmien hyväksymisen mukaiselle tasolle.”

Nyt Suomi on vihdoin saanut ns. ”vakuutensa”. Ja hallitus on julistanut asiakirjan salaiseksi. Asia on herättänyt Suomessa vain vähän keskustelua.

Todellisuudessa Suomen vakuudet koostuvat total rate of return swap –rakenteesta, jonka tämän päivän arvo on nolla. Siitä huolimatta olemme suostuneet niistä maksamaan. Näin asia ymmärretään ja näin se on analysoitu kansainvälisillä markkinoilla ja kansainvälisissä erityisjulkaisuissa.".


"Urpilaisen ja valtiovarainministeriön hankkimat ”vakuudet” ovat pankkimiesten kielellä total return swap (TRS). Swapin tarkoitus on hieman lieventää Suomen tappioita, jos Kreikka ei yllättäen pystykään maksamaan takaisin saamiaan lainoja. Hyvä. Valitettavasti tämän hienon TRS-sopimuksen arvo on määritelmällisesti ja sen rakenteen perusteella tekohetkellä tasan nolla.

Selitän kohta, miksi näin on. Sitä ennen pari sanaa tilanteen poliittisesta ja taloudellisesta merkityksestä.

Saadaksemme nolla-arvoisen ”vakuuden”, Suomi on suostunut vapaahtoisesti maksamaan 1,44 miljardia euroa Euroopan vakausmekanismin (EVM) pääomaa. Tästä aiheutuvat kulut ovat jo korkoina pahimmillaan yli 50 miljoonaa euroa vuodessa. Saimme siis nollan arvoiset ”vakuudet” ja vain 20:lle prosentille kokonaistakauksistamme (palaan tähän lopuksi). Ja vielä suostuimme maksamaan siitä.

Ei ole ihme, ettei yksikään muu euromaa niitä halunnut, eivät edes Saksa ja Hollanti, vaikka niillä on halvemmat rahoituskustannukset kuin Suomella.

Näin asia on analysoitu kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa on toisin. Täällä asiakirjat on juuri julistettu salaisiksi valtiovarainministeriön toimesta. Vaahtosin siitä viime perjantaina eduskunnassa. Tuloksena oli se, että kansanedustajat saavat nähdä asiakirjat – satojen sivujen englanninkieliset lakitekstit – salassapidon sitomina. He eivät saa ottaa niistä muistiinpanoja, saati sitten valokopioita. Ja nähtyään tekstit he eivät saa keskustella niistä kenenkään kanssa!

Kansalaisille, jotka laskun lopulta maksavat, sopimuksen todellisesta sisällöstä ei kerrota halaistua sanaa.".


"Koska asiakirjat on Suomessa julistettu salaisiksi, en pannut kapulaa suuhuni ja yrittänyt lukea satojen sivujen johdannaisdokumentteja, joita en itse osaa tulkita. Sen sijaan olen seurannut tätä Euroopan velkavuorien kaatumista jo useiden vuosien ajan ja saanut kontakteja kansainvälisessä mediassa ja kansainvälisillä markkinoilla. Siinä missä Suomessa vallitsee lähes täydellinen tyhjiö vakuuksien rakenteista, rapakon takana markkinat ja spesialistimediat tuntuvat tietävän aika tarkkaan, mitä ne niin kutsutut Suomen ”vakuudet” ovat, ja miksi mikään muu euromaa ei niitä halunnut.

Tämä on avustajieni kanssa tekemäni yhteenveto kansainvälisistä lähteistä saamiimme analyyseihin ja tietoihin. Totuus on kova: Suomen Kreikka-”vakuudet” koostuvat total return swap -transaktiosta, jonka arvo tänä päivänä on tasan nolla. Ja me vielä maksamme siitä.


Ei tämä ihan yksinkertaista ole. Mutta jos minä pystyn sen tajuamaan parin kierroksen jälkeen, niin kyllä pystyvät muutkin. Täältä pesee." ---> Tästä voittekin sitten siirtyä lukemaan linkistä Soinin pitkän ja yksityiskohtaisen selostuksen asiasta.


"Kysyn suoraan: miksi kansanedustajille ei anneta todellista tietoa ennen kuin he päätöksensä tekevät? Tiedän ja hyväksyn sen, että demokratiassa on tilaa eri mielipiteille – myös päätöksille, joita itse vastustan. Mutta sitä on vaikea hyväksyä, että miljardien eurojen arvoisia päätöksiä tehdään ilman todellista tietoa – tai että asioiden todellinen rakenne suorastaan salataan."

"Miksi näin tehtiin

On siis vielä esitettävä ratkaiseva kysymys: miksi tällainen rakenne tehtiin lainkaan, ja miksi se nyt yritetään salata?

Yksi mahdollinen (ja vaarallinen) selitys on se, että hallituksemme ja virkamiehemme eivät tiedä, mitä he tekevät kansainvälisillä finanssimarkkinoilla. Goldmanin pankkiirit ja kovan tason poliitikot luistelevat piruetteja neuvottelijoittemme ympärillä.

Toinen mahdollinen (myös hyvin vaarallinen) selitys on sisäpoliittinen: ”Suomi ei anna uusia lainoja tai lainatakuita jollei niille saada täysimääräisiä vakuuksia.” Jonkinlainen viikunapuunlehti piti saada miljardien lisälainoitukselle konkurssikypsään Kreikkaan."

"Tässä nousee esiin kaksi perustavanlaatuista kysymystä. Ensimmäinen on se, kuka ja millä perustein voi julistaa miljardien eurojen päätösten perustiedot salaisiksi. Kyse ei nyt ole liikesalaisuuksista, vaan sopimuksen perustiedoista. Tämä tarkoittaa, että kansanedustajat kansalaisista puhumattakaan eivät ymmärrä, mihin meidän rahojamme käytetään.

On väitetty, että sopimus julistettiin salaiseksi, koska bulvaaneina toimivat pankit eivät halunneet sitä julkisuuteen. Mutta markkinoiden tietojen perusteella siihen ei olisi erityistä syytä. Sitä paitsi markkinoiden mukaan tasan neljän kreikkalaispankin nimet mainitaan Reutersin kansainvälisissä uutissähkeissä vakuuksin liittyen.

Toinen kysymys kohdistuu tutkivaan journalismiin ja kriittisen lehdistön asemaan suomalaisessa demokratiassa. En ole nähnyt yhtään syventävää analyysiä näistä niin sanotuista ”vakuuksista” Suomen valtamedioissa – en lehdissä, televisiossa tai radiossa. (Ainut poikkeus on Taloussanomien Jan Hurrin lyhyt artikkeli viime vuoden lopulta.)

Kuinka voi olla, että asiasta tiedetään enemmän maailmalla kuin Suomessa?

Jos kansainvälisillä markkinoilla ja kansainvälisessä mediassa tiedetään missä mennään, eikö Suomen kansalaisilla ja veronmaksajilla (jotka nämä kulut lopulta maksavat) olisi oikeus samaan?".

Loppuluonnehdintani: Eli Suomen nykyinen hallitus räpiköi radikaalin katastrofaalisesti transatlanttisen eliitin itse orkestroiman rahataloutensa taloususkonnollisen rappion ja perikadon ikeessä kuin vammainen alakoululainen.

--> Sen takia se tuhoaa valtion demokraattiset ja humaanit periaatteet ja käytännöt romukoppaan eli lakkauttaa kansallis- ja oikeusvaltion olemassa olon!!

--> Se aiheuttaa lisäksi kansantaloudellemme ennen näkemätöntä fyysisen ekonomian kautta tapahtuvaa tuhoa!

Tämäkin on vasta pisara meressä, koska ko. kätyrihallitus toimii kansalaisiaan vastaan häikäilemättömästi myös -->

--- Kuntauudistusryöpytyksessään,

--- Varuskuntien lakkauttamisessaan Kolmannen maailmansodan uhan alla ja

--- Noudattamalla muutenkin voimakkaasti neofeodaalistavaa (talous)politiikkaa transatlanttisen eliitin imperialististen intressien hyödyttömäksi hyväksi!

Ehdotankin seuraavaa --> Poliittiset voimat on kohdistettava nyt tästä eteen päin tämän hallituksen kaatamiseen ja uusien vaalien järjestämiseen! Tässä hallituksessa näistä tihutöistä vastuullisena olleet pitää sen jälkeen saattaa valtakunnanoikeuden eteen tarvittaessa vastaamaan jopa maanpetossyytteisiin!

Venäjän presidentinvaalit tulevana sunnuntaina transatlanttisen eliitin provosoiman Kolmannen maailmansodan partaalla

Tämän viikon sunnuntaina 4.3.2012 järjestetään Venäjällä presidentinvaalit, missä odotetaan Vladimir Putinin voittavan. Tapahtuma on globaalin geopolitiikan kannalta äärimmäisen merkittävä ja vaarallinen. Putinin valintaa vastustavat yhtäältä transatlanttisen eliitin pankkiirikartelli ja toisaalta Putinin vastaista mentaliteettia on saatu istutettua myös osaan Venäjän kansalaisista. Syykin on selvä ensin mainitulle: Transatlanttisen eliitin oma monetaristinen järjestelmä on parhaillaan kuolemassa omaan mahdottomuuteensa ja heille on siksi erittäin suuri kauhistus sellaisen patrioottisen ja fyysisen ekonomian tärkeyden päälle ymmärtävän valinta presidentiksi Venäjällä kuin millainen Putin on.

--> Siksi transatlanttisen eliitin strategiset toimet ovat viime aikoina eskaloituneet Kolmannen maailmansodan sytyttämiseksi Venäjä - Kiina liittouman ja Yhdysvaltojen välille, missä molemmat osapuolet tuhoaisivat toisensa, mutta ko. lännen oligarkkieliitin sairaita luuloja vastaan se tulisi koitumaan myös heidän tuhokseen ja samalla koko ihmissivilisaatio lakkaisi olemasta...

--> Siksi myös Venäjän sisäpolitiikkaa pyritään parhaillaan horjuttamaan radikaalisti transatlanttisen eliitin kätyreiden toimesta mm. Putinia vastaan suunnatuilla murhayrityksillä ja Venäjän kansalaisten keskuuteen orkestroiduilla Putinin vastaisilla liikehdinnöillä. Kaikki tämä on globaalin geopolitiikan kannalta äärimmäisen turbulenttista ja kriittistä tämän viikon aikana, missä suuri kriisipiste on juuri tuleva sunnuntai ja välitön sen jälkeinen aika, mitä jännityksellä nyt odotamme tapahtumasarjojen ollessa vielä arvaamattomiakin...

--> Siksi alustavana taustatietona tälle maailmantilanteelle keskipisteenään Venäjä poimin keskeiset geopolitiikan sisällöt LaRouche -liikkeeltä. Lainaan kustakin linkityksestä keskeiset tekstit esille ja annan näiden kaikkien alla olevien puhua nyt puolestaan:

LaRouche: It's High Time to Break Up the United Kingdom, the British Empire & the Monetarist System --->

Lyndon LaRouchen viime sunnuntainen julistus kokonaisena lainauksena: "Lyndon LaRouche today declared that the time has now arrived to break up the British Empire and the United Kingdom. The United Kingdom is a farce. The British Empire still exists in the form of the global monetarist system, which is on its last dying legs. It is that monetarist system that is the very essence of the British Empire today. There is no reason for the people of the British Isles to remain as slaves to a monetarist monster. LaRouche declared that all patriotic Americans will support him in this call. There is growing and widespread sentiment among patriotic Irish and Scottish, as well, to end the United Kingdom.

The British Monarchy is now desperate to destroy the United States, Russia, China and India in an orchestrated thermonuclear confrontation, which they believe will be centered in Eurasia and North America, and will wipe out six out of seven billion inhabitants of this planet. That mass genocide has been the policy of Prince Philip and his ilk for a very long time, but now it comes down to a matter of absolute desperation, given the accelerating disintegration of that monetarist system, particularly the so-called Eurozone.


Iran and Syria are the mere triggering events. The British Empire's objective is a global thermonuclear holocaust. In their sick delusions, they believe that they will survive this thermonuclear World War III and that their imperial system will be preserved. "Their way" will survive. Don't they understand that that first retaliatory strikes by Russia, if they detect a launch of Western nuclear weapons, will be on London? Have they not been paying attention to what Putin, Medvedev and the Russian generals have been saying for weeks and months?
".

Putin Warns: Do Not Use Military Force Against Syria or Iran --->

Ote Vladimir Putinin eilisestä kirjoituksesta: "Russia Is Only Respected And Considered When It Is Strong And Stands Firmly On Its Own Feet. Russia Has Generally Always Enjoyed The Privilege Of Conducting An Independent Foreign Policy And This Is What It Will Continue To Do. In Addition, I Am Convinced That Global Security Can Only Be Achieved In Cooperation With Russia Rather Than By Attempts To Push It To The Background, Weaken Its Geopolitical Position Or Compromise Its Defenses.

-Vladimir Putin
".


--> Lisukkeena: Vladimir Putin paljastaa transatlanttisen eliitin maailmanhallitusagendan (NWO:n); Vladimir Putin exposes the NWO Part 1 ja Vladimir Putin exposes the NWO Part 2.

Russia's Resistance --->

Omat kommenttini ko. videon sisällöstä äskettäin Facebookissa: "Erinomainen yhteenveto maailman tilanteesta, jota lännessä mm. Suomen valtamedia ei sinulle kerro ollenkaan, koska ei taantumuksessaan osaa ja koska on niin paljon transatlanttisen propagandasumuttamisen etujoukkona. SIKSI --> Tässä tähdellistä asiaa kaikille, jotka haluavat ymmärtää, mistä on kyse siinä, kun transatlanttinen maailma on vajoamassa perikatoon, mutta Venäjän - Kiinan alue on aloittanut porskuttamisen neorenessanssiin. Tähdellistä asiaa kaikille, jotka haluavat ymmärtää, miksi vajoava transatlanttinen eliitti täten haluaa tuhota Venäjän ja Kiinan vaikka ydinsodan kustannuksella!...".

"Ja niin ne mielikuvat on olleet harhaanjohtavia --> Kun lännen propagandan alta näkyy uutta valoa, niin sen piirissähän itse asiassa vaikuttaa ihan siltä, että Vladimir Putin on uuden vuosisadan John F. Kennedy. Onko niin, että Yhdysvaltojen alkuperäistarkoitus oligarkian vastaisena humaanina projektina on yrittämässä ottaa kasvualustaansa nyt Venäjällä?... Hmmm., mielenkiintoista ja vaarallista...".

Videosisällön kuvaus: "As the crisis in the Trans-Atlantic economies intensifies, London's time frame to detonate thermonuclear war is quickly shrinking. Fundamentally against the idea that their world standing can be replaced by a Pacific-centered orientation, the British see Russian Prime Minister Putin's likely victory in the upcoming March 4 Russian Presidential election very undesirable.".

--> Lisukkeena: LaRouche -liikkeen sisältöjä JFK:n kansallisvaltion vaalimisen periaatteista imperiaalista oligarkiaa vastaan ja fyysisen ekonomian parantamiseen perustuen vertailuksi Putinin varsin samanlaisten nykyteesien kanssa: JFK Speeches Toward a Nation Wide TVA.

Obama and Al Qaeda: Two Peas in a Thermonuclear Pod --->

Videosisällön kuvaus: "President Obama and Al Qaeda share one thing in common. They are both assets of the British financial oligarchy. This new found union should come as no surprise to those who understand how the UK and US have used Al Qaeda in the past, and those who understand how President Obama's fragile psyche makes him the perfect candidate to throw the United States into a thermonuclear war beginning with the recent attempt at regime change operations in Iran and Syria at the behest of the British. Will the American people take away the major tool of the British oligarchy by removing Obama from office? If we don't we may not make it to the November elections.".

FROM THE ARCHIVE: Storm Over Asia, Original 1999 Broadcast --->

Videosisällön kuvaus: "Originally broadcast in November 1999, Storm Over Asia is important to review in light of the current drive in Russia to maintain their sovereignty and prevent thermonuclear war, as as referenced in the blog posting by Rachel Dougals, from earlier today.

"Our fundamental interest as a republic, is to bring forth on this planet the hegemony of a community of sovereign nation-states, each of which has in common its commitment to the general welfare of its total population, and their posterity. Otherwise, it is not our intent to meddle in the internal affairs of these countries. It is sufficient for us that they are sincerely and seriously dedicated to promote the general welfare, as we understand the notion of the general welfare; and they understand that we as nations must stand together, against those forces of oligarchy, such as the British financial oligarchy, which are our natural enemies."--Lyndon LaRouche, Storm Over Asia.".

--> Tässä videossa Lyndon pitää parituntisen puheen vetämällä yhteen silloista vuoden 1999 lopun maailmantilaa kertaamalla kaukaa historiasta saakka jatkuneita tendenssejä sodassa humaanit periaatteet vs. oligarkkiset periaatteet. Tämä sota on jatkunut eskaloituvana tähän nykypäivään saakka (Aivan, kuten Lyndon jo tuolloin ennusti) ja on keskeinen transatlanttisen kriisimme nykytilanteen aiheuttaja käytännössä; ajankohtaista asiaa siis jo yli 10 vuoden takaa.

Who We Fight: The Complete Series: Lopuksi dokumenttisarja yhtenäisenä tunnin mittaisena kertomuksena Yhdysvaltain degeneroitumisesta 60 viime vuoden aikana nykyiseksi oligarkkisen periaatteen nimeen vannovaksi militaristiseksi valkokaulusrikollisten diktatuuriksi. Tämänlainen erittäin pahasti degeneroitunut transatlanttisen (pankkiiri)eliitin kätyrivaltio uhkaa olla nyt se toinen osapuoli parhaillaan orkestroitavassa maailmansodassa Venäjää ja Kiinaa vastaan!...

Monday, February 27, 2012

Sääennusteideni paluu: Kevättalvea lumimyrskystä runsaspilviseen suojasäähän ja viikonlopun poutapakkaseen (Päivitys!)

Aloitan tästä viime vuonna kesken jääneen viljelysääennustesarjani elvyttämisen, kun uusi kasvukausikin on pikku hiljaa lähestymässä parin kuukauden sisällä. Viimeksi ennustesarjani muotona oli valokuvien kera tuotettu pikkutarkkuuteen ja perinpohjaisuuteen perustunut sisältö, mikä osoittautui kuitenkin liian työlääksi toteuttaa ja sen lisäksi blogini valokuvasaldo ilmaiseksi oli täyttynyt; siksi lopetinkin ko. kirjoitukset. Niinpä tällä kertaa teen tätä viljelysääennustamista pienimuotoisemmin ja valitettavasti ilman valokuviani. Niistä puheen ollen; pyrin elvyttämään tämän vuoden aikana jossain muodossa valokuvaukseni esille tuomistakin...

Asiaan: Viime viikolla Etelä-Suomea uhkasi jopa kolme erillistä lumimyrskyä, mutta sittenkin vain tämä ensimmäinen niistä (Talven 2011 - 2012 lumimyrskyseuranta (Osa 2): Myrskytuulinen okludoituvan rintamasysteemin runsas lumipyry lännestä) toteutui ennustetussa vahvuudessa. Muut jäivät sademääriltään vähäisiksi ja lisäksi niiden yhteydessä suojasäät yltyivät sen verran voimakkaiksi, että sateet olivat ajoittain melko vetisiäkin. Lumipeite ei siitä kuitenkaan kovin merkittävästi sulanut, mutta Etelä-Suomen puustoja pitkään vaivanneet runsaat tykkylumet varistuivat lähes kokonaan pois viimeistään ke - to aikana. Samalla kuitenkin pelättyjä kattolumien alasromahtamisia tapahtui kaupungeissa jopa tappavasti.

Näissä sääennusteissa käytän edelleen tuttuun tapaan lähteinä mm. näitä: Iltalehden ilmanpaineanimaatio Euroopasta, Weatheronline -sivuston Expert Charts -osio ja Wetter3.de -sivuston animation -osio. Niiden pohjalta seuraavaa on odotettavissa Etelä-Suomeen tämän viikon aikana -->

Ensin Euroopan mittakaavassa suursäätilan luonteesta: Aluksi torstaihin asti asetelmana on Länsi-Euroopassa viihtyvän keväisen korkeapaineen pohjoispuolella voimakkaan matalapainetoiminnan suuntautuminen Islannin suunnasta Jäämerelle, joka tuo leudompaa ilmaa lännestä Skandinaviaan ja Suomeen. Itä-Eurooppa pysyy länttä kylmempänä ja Venäjällä jatkuvat vielä talvipakkaset kohtalaisina. Sitten pe aikana luoteesta Suomen yli kaakkoon kulkisi voimakas matalapaine, minkä jälkeen korkeapaineen painopiste siirtyy la - su ajaksi etelä-pohjoissuunnassa pitkulaisena Skandinaviaan sallien Suomeen ja Itä-Eurooppaan kylmän ja kuivan pohjoisvirtauksen.

Sääennuste Etelä-Suomeen: Huomenna tiistaina lännestä vyöryy okludoituvan säärintaman ja voimakkaiden etelän ja lännen välisten tuulten mukana runsas lumipyryalue. Voidaan puhua jopa lumimyrskystä, mutta en todennäköisesti tee kuitenkaan seurantaa siitä. Lunta odotetaan kertyvän paikoin reilut 10 cm. Lämpötilat kohoavat samalla yön -10 asteen vaiheilta (kylmintä sisämaassa) nollan vaiheille iltaan mennessä leudomman ilmamassan tullessa lännestä sadealueen mukana.

Ke - to aikana leuto länsivirtaus ulottuu Suomeen ja hajanaisia lumi-räntä-vesisateita liikkuu siinä ajoittain Etelä-Suomeen sään ollessa enimmäkseen pilvistä. Heikompien tuulten aikana voi esiintyä ajoittain myös sumuja ja lämpötila on koko ajan nollan vaiheilla siten, että iltapäivisin lämpötila voi kohota jopa +3 asteen vaiheillekin. Päivitys 1.3.2012 klo. 16:55 vihreällä: Tänään to on leuto länsivirtaus tuonut paikoin jopa +7 asteen päivälämpötiloja ja kun eilinen suojasääpäiväkin oli aurinkoinen, niin kevään tuntua on ollut. Tänään on tosin ollut pilvisempää ja vettäkin on paikoin satanut. Öisin selkeämmässä säässä on ollut pakkasta -2 ja -10 asteen välillä; kylmintä sisämaassa.

Perjantaina on sitten vuorossa tuon voimakkaan, mutta pienen matalapaineen ylitys luoteesta kaakkoon. Sen reitti ja aikataulu on vielä epäselvä, mutta odotettavissa on todennäköisesti taas runsaampia lumisateita ja voimakkaita pohjoisen ja lännen välille kääntyviä tuulia; mahdollisesti myrskyä... Lämpötilat laskevat parisen astetta pakkaselle pe aikana. Päivitys 1.3.2012 klo. 16:55 vihreällä: Ennuste pitää melko hyvin paikkansa, joskin sateet lienevät räntävoittoisia ja suurta sadekertymää ei ehdi nopealiikkeisen säärintaman mukana tulla.

La - su aikana vallitsee sitten ko. matalapaineen jälkeinen pohjoisvirtaus, missä vaihtelevassa pilvisyydessä lumikuuroja voi esiintyä vielä la, mutta su ollee poutaisempi ja silloin pohjoistuulet heikkenevät. Lämpötiloihin tulee tässä kylmemmässä vaiheessa selvempi vuorokausivaihtelu: Öisin pakkasta on -10 asteen vaiheilla (su - ma välinen yö kylmin) ja päivälämpötilat ovat asteen pari pakkasella. Päivitys 1.3.2012 klo. 16:55 vihreällä: Tuon matalapaineen jälkeinen kylmä pohjoisvirtaus tuo la voimakkaan tuulen kera talven takaisin, joskin aurinkoisessa poutasäässä. Su tuo lännen korkeapaine vahvistuu Suomen päälle ja vaikuttaa vielä alkuviikollakin jättäen hyvin kylmän talvi-ilmamassan sijoilleen ainakin ti saakka; koilliseen kääntyvät tuulet heikkenevät ja aurinkoinen sää jatkuu päivälämpötilojen ollessa la jälkeen -1 ja -5 asteen välillä ja yölämpötilat voivat laskea -15 asteen vaiheille - alemmaksikin etenkin sisämaassa. Alkuviikolla korkeapaine venyy Suomesta lounaaseen ja työntää takatalvea eteläreunallaan itä-koillistuulineen Länsi- ja Etelä-Eurooppaan saakka. Ensi viikon säästä lisää viikonvaihteen uudessa ennusteessani.

Viikon sään vaikutuksista luontoon: Lumipeitteen muutokset huomisesta n. 10 sentin lisäyksestä loppuviikon sulamiseen aiheuttavat viikon loppuun mennessä uuden tilanteen vastaavan uudestaan tämän hetken tilannetta; lunta on silloin taas enimmäkseen 25 - 50 sentin paksuudelta ja paikoin yli 50 cm. Tosin viikonlopun uudessa pakkastilanteessa entistä jäisempänä edeltävien suojakelien takia. Meren ja järvien jäätilanteet ovat alkutalven poikkeuksellista leutoutta seuranneesta tammi - helmikuun ankarasta pakkasjaksosta huolimatta nyt ajankohdalle tyypillisiä määriä selvästi vähäisempiä - heikompia eli esim. Suomenlahti on vain osittain jäässä ja järvissä jään paksuudet ovat jopa 10 - 20 cm tavanomaista ohuempia. Jäät heikkenevät ja sulavat hieman lisää tämän viikon aikana. Kasvillisuuden heräämisestä kevääseen mainittakoon se, että näiden leudompien säiden ansiosta pajujen (Salix sp.) ja haavan (Populus tremula) esiasteiset kukinnot eli ns. kissat alkavat hitaasti kasvaa silmuistaan jo vähän esille tulleina. Termisen kevään alkaminen ei kuitenkaan ennustettujen lämpötilojen puitteissa vielä onnistune missään päin Etelä-Suomea.

Tässäpä tämä sääennuste-elvytys: Näitä tulen julkaisemaan tästä alkaen noin viikon välein ja pyrin pitämään julkaisuajankohdan kussakin viikonvaihteissa. Kullakin viikolla saatan päivittää ainakin kertaalleen muuttuneita ennustetietoja.

Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: The Beloved - Sweet Harmony

Edellinen musiikkisarjani osa oli varsin paljon vihan - agressiviisuuden purkua, mutta nyt esittelen puolestaan sille antiteesillisen rakkauden ja harmonian luomisen asenteen. Sen tarjoaa brittiläisen The Beloved -yhtyeen hitti "Sweet Harmony" vuodelta 1993. Tässä nykyisessä transatlanttisen maailman rapautumisprosessissa molemmat sekä viha - agressio että rakkaus - harmonia ovat keskeisiä emotionaalisen toiminnan muotoja ihmisyydessämme. Tunnemme vihaa ja agressiota ilmenneitä epäoikeudenmukaisuuksia ja tuhoamisia vastaan, mutta tarvitsemme kipeästi rakkautta ja harmoniaa parantumisen ja parantamisen mahdollistamiseksi. Molemmat ovat tarpeellisia, mutta niitä on opeteltava käyttämään oikein hyödyksi...

Ensin tietoja bändistä ja ko. laulusta: The Beloved tuli tunnetuksi 1990 -luvun alkupuolella omalaatuisena dance- / dancepop -yhtyeenä aikana, jolloin etenkin Euroopassa ja Britanniassa oli vallalla erilaisiin house- ja teknotyyleihin perustunut dancemusiikkivillitys rave-juhlineen kaikkineen. The Beloved toi siihen keitokseen mukaan orgaanisen sekoituksen 80- ja 90 -lukujen pop- ja dancemuusiikkityylejä; risteytys 80 -luvun new wave -genreä syntikkapoptyyleineen ja noita 90-luvun alun trendikkäitä dancemusiikkityylejä. Pikanttina piirteenä kaiken päällä oli yhtyeen johtohahmon ja laulajan Jon Marshin lempeän ja kuiskailevan puhetyylinen laulutapa.

Bändin menestys huipentui juuri tuona vuonna 1993 ja tämä esiteltävä biisi Sweet Harmony oli ensimmäinen singlelohkaisu bändin varsinaiselta toiselta albumilta Conscience. Biisistä tuli bändin uran isoin hitti saavuttaen Britannian singlelistalla sijan 8. Kaksi muutakin pienempää hittiä kuoriutui esille tuolta albumilta; tupla A-puolinen Celebrate Your Love (Ääniraita) / You've Got Me Thinking (Video) sekä Outerspace Girl (Video). Yhdysvalloissa bändin suosio jäi kuitenkin pieneksi marginaaliin myös tässä suosionsa huipennuksen vaiheessa. The Beloved oli tämän toisen varsinaisen albuminsa aikoina muuttunut kokoonpanoltaan Jon Marshin vaimon Helena Marshin sisältäväksi ja hän esiintyy noissa kahdessa jälkimmäisessä videossa, mutta ei tämän esiteltävän biisin videossa.

Itselleni ensitutustuminen The Beloved -bändiin sattui heidän ensimmäisen varsinaisen albuminsa "Happiness" aikoihin vuodenvaihteessa 1989 - 1990, jolloin seurailin tarkkaan silloisia Britannian populaarimusiikin tapahtumia. Niinpä olin jo valmiiksi tykästynyt bändiin, kun tämä Sweet Harmony -biisi ilmestyi ja se saikin minut entistä ihastuneemmaksi bändin musiikkiin. Itse asiassa tällä biisillä oli tuolloin minuun hyvin syvä vaikutus mm. juuri sanomansa puolesta ja tykkäsin toki sen äänimaisemastakin heti hyvin paljon. Lisäksi tuolloin elämässäni oli pilkahduksenomaisesti onnellisia hetkiä mm. rakkauselämässäni, mihin tämä biisi soveltuikin oikein hyvin äänimaisemaksi taustalle sulostuttamaan vaikutelmia ja muistoihin syvää jälkeä muodostamaan. Olin silloin ko. vuoden alussa aloittanut opiskelun puutarhuriksi Mänstälän Saaren puutarha- ja maatalousoppilaitoksessa (Silloinen oppilaitoksen nimi).

Nyt tässä nykyisessä maailmantilanteessa onkin hyvin merkityksellistä tuoda biisin sanomaa esille tavallaan uudessa kontekstissa, kun olen aloittanut taipaleeni kunnolla humaaniksi ihmiseksi heräämisessä oligarkkisen periaatteen vastustajana. Biisin lyriikoista paljastuukin kiinnostavasti Jon Marshin tapa luoda hyvin henkisiä ja maailmoiden ytimiä syleileviä - ymmärtäviä sisältöjä; tässä tapauksessa ko. biisin lyriikoissa havaitaan maailman ja ihmisten olevan syvästi vinoutuneita ja tarvitsevan radikaalia oikaisua parempaan ja Jon kehottaakin biisissä voimakkaasti parannusprosessiin ryhtymistä sen ongelman ratkaisemiseksi. Erinomaisesti ja polttavasti ajankohtainen sisältö on siis kyseessä.

Katsotaanpa tarkemmin --> Jon laulaa "ihmisten yhdentymisen tarpeesta samaan ykseyden harmoniaan". Toisaalta hän tähdentää, että "aika on vähissä sen korjausliikkeen tekemiseksi". On kuitenkin nopeasti mm. "ratkaistava asiat", "tehtävä maailmanparantamisesta pääasia", "elettävä ekologisesti" ja "osattava sijoittaa itsensä laajempaan kokonaisuuteen sekä elettävä unelmaansa isommin". Aivan erinomaisia ja suositeltavia tavoitteita, mutta eivät kuitenkaan ongelmattomia, kuten olemme havainneet tässä nykyisessä maailmantilanteessa.

Yksi vaaranpaikka siinä on juuri se, että keiden ja minkälaisen periaatteen valossa kaikkea em. ryhdytään toteuttamaan. "Ykseyden harmonia" voi näet olla juuri oligarkkisen periaatteen mukaista yhdentymistä eli silloin eliittivallan keskittämistä kansojen kustannuksella ykseyden harmonian valekaapuun puettuna (Yksi maailmanhallitus), kuten on ollut EU- ja euro-agendojen tapauksissa käynnissä. Myös "ekologisesti eläminen" voi kätkeä sisällensä tuon oligarkkisen periaatteen ansan, missä ehdot saneleekin humaanien tavoitteiden sijaan pankkiirieliitin neofeodaalinen tyrannia ja viherfasismi hämärtäen piiloon oikeita ekologisia vaaranpaikkoja ja oikeita humaaneja mahdollisuuksia. Silloinkin itsensä "laajempaan kokonaisuuteen sijoittaminen" onkin katalasti keskitetyn eliittivallan ikeeseen alistamista neofeodaalisesti.

Tehtävänä meillä on siis tarkkailla, opetella ja luoda puitteet antioligarkkisesti noiden em. tavoitteiden toteuttamiselle, missä lähtökohdat syntyvät pikemminkin humaanien periaatteiden käyttämisestä kuin alistumisesta oligarkkisen periaatteen näivettävälle ja tuhoavalle moraalittomuudelle --> "Ihmisten yhdentyminen samaan ykseyden harmoniaan" on siten opettelemista heräämään todellisen humaanisuutensa totuuteen yksilö- ja ryhmäpsykologioiden harmonian luomiseksi eli ykseyttämiseksi koherentiksi kokonaisuudeksi.

Niinpä "elettävä ekologisesti" tarkoittaa siinä osaltaan harmoniaa ihmispopulaatioiden ja ympäristön kesken koostavia voimia tähdentäen (Antientropia) eikä alistumista oligarkkisen periaatteen hajottavia voimia tähdentävään epäharmoniaan ja tyranniaan (Entropia). "Osattava sijoittaa itsensä laajempaan kokonaisuuteen sekä elettävä unelmaansa isommin" muodostuu vasta sitten oikeasti hedelmälliseksi kasvualustaksi toteuttaa ihmisyyttä osana Universumin kokoista viljapeltosysteemiä meidän ollessa siinä yhdellä erikoislaatuisella pellolla (Maapallo) Luojan kehittyviä taimia kukin sekä yksilöinä että yhteisön osana hierarkkisesti oman peltomme puitteista koko peltosysteemiin saakka. Se on oikeaa ykseyttä - Tajuta yhdessä erilaisina sama elinalustamme ja sama kasvun mahdollisuutemme antientrooppisesti. Oligarkkisen periaatteen ikeessä tätä on mahdotonta tajuta, koska se erottelee meidät jo lähtökohtaisesti eliittiin ja alammaisiin - vihollisiin vs. "meihin" pois tajuamasta tuota ykseyttä ja harmoniaa.

Sweet Harmony -biisin video oli aikoinaan varsin provokatiivinen sen kuvatessa Jon Marshia laulamassa alastomana alastomien naisten keskellä vitivalkoisessa ympäristössä. Tämä kuvaa hienosti juuri sitä, kuinka me ihmiset olemme alunperin niitä samanarvoisia ja samanarvoisilla mahdollisuuksilla olevia eli puhtaita "Luojan taimia" samalla kasvualustalla. Olemme tässä maailmassa aina olleet enemmän tai vähemmän ja eri tavoin vaihtelevasti "sairastuneita" tuohon ihanteeseen nähden, mutta meidän tehtävänämme on täältä ikuisuuteen yrittää parantaa ko. sairauttamme sekä yksilöinä että yhteisöinä päästäksemme etääntymään ko. sairauden ikeestä eli meitä vangitsevista ajatusvirheistä ja maailmankuvavääristymistä kohti harmonisempaa ja rakkaudellisempaa "ykseyttä". Se on yksi ihmiselämän päätehtävistä. Tämä biisi ja sen musiikkivideo ovat sille hyvät metaforat.

Ihmiselämän puitteissa se ihannetavoite ei koskaan tietenkään täyty täydellisesti, koska muutoinhan meidän pitäisi kaikkien muuttua tässä maailmassa ollessamme jumaliksi, mikä on mahdotonta. Ykseyden tavoittelu ihmiselämässä ei siis ole muuttumista itse Jumalaksi (Se on puolestaan oligarkkisen periaatteen mukainen itsekäs ja ahne hallusinaatiotavoite), vaan se on koko ihmiselämän ja ihmiskunnan harmonisoimista kohti kauttaaltaan yhdenvertaisempaa koherenttiutta luoda yhä rakkaudellisempaa yhteisöä. Ihmiselämää onkin ajateltava työkaluksi, joka käyttää tuota ihannetta hyväkseen rakentaessaan Luojan omalla "viljapellolla" yhä korkealaatuisempaa "viljaa"...

Lopuksi vielä biisin videot ja lyriikat. Mainittakoon tässä vielä, että tuo Top Of The Pops -performanssi on 90 -luvulla tyypilliseen tapaan tehty puolilivenä eli laulaminen tulee livenä ja musiikki tulee nauhalta. Tämä oli ko. ohjelman reaktio 80 -luvulla ja 90 -luvun alussa tulleisiin syytöksiin kokonaan playbackinä ko. ohjelmasarjassa esiintymisistä.


The Beloved - Sweet Harmony (Video) ja (TOTP -performanssi)

Lyriikat:

"Is it right or wrong
Try to find a place
We can all belong?
Be as one
Try to get on by
If we unify?
We should really try...

All this time
Spinning round and round
Made the same mistakes
That we've always found
Surely now
We could move along
Make a better world?
No it can't be wrong

Let's come together
Right now
Oh yeah
In sweet harmony

Let's come together
Right now
Oh yeah
In sweet harmony

Let's come together
Right now
Oh yeah
In sweet harmony

Let's come together
Right now
Oh yeah

Time is running out
Let there be no doubt
We should sort things out
If we care
Like we say we do
Not just empty words
For a week or two

Make the world
Your priority
Try to live your life
Ecologically
Play a part
In a greater scheme
Try to live the dream
On a wider scene

Let's come together
Right now
Oh yeah
In sweet harmony

Let's come together
Right now
Oh yeah
In sweet harmony

Let's come together
Right now
Oh yeah
In sweet harmony

Let's come together
Right now
Oh yeah
In sweet harmony

Oh yeah
Oh yeah
Oh yeah

Oh yeah
Oh yeah
Oh yeah

Let's come together
Right now
Oh yeah
In sweet harmony

Let's come together
Right now
Oh yeah
In sweet harmony

Let's come together
Right now
Oh yeah
In sweet harmony

Let's come together
Right now
Oh yeah
In sweet harmony

Oh yeah
Oh yeah

Oh yeah
Oh yeah
Oh yeah

Oh yeah
Oh yeah
Oh yeah...".

EKP:n pääjohtaja Mario Draghin teesit kansallisvaltioiden tuhoamiseksi imperialistisen pankkiirioligarkian neofeodaalistavaan ikeeseen

Vaikka positiivisiakin käänteitä on ilmennyt viime aikoina transatlanttisen eliitin käyttämiä ja luomia pahuuksia vastaan (Transatlanttisen eliitin imperiaalisen NWO -agendan kaatamiseksi ilmenneitä käänteitä helmikuun 2012 lopussa ja Englannin parlamentin Lord James of Blackheath paljasti sensaatiomaisesti ison palan transatlanttisen eliitin ekonomisesta imperiaalirikollisuudesta), niin tässä on vakavana huomautuksena viime viikolta ultimaattinen osoitus transatlanttisen eliitin yhä jatkuvasta pahuudellisesta ja rikollisesta kansallisvaltioiden tuhoamisesta ja väestöjen alistamisesta pankkiiridiktatuurin pakottamaan neofeodaaliseen tyranniaan!! -->

EKP:n pääjohtaja Mario Draghi sanoi Wall Street Journalissa, että eurooppalaisten on pakko alistua valtaviin säästöihin ja Euroopan valtioiden on ajettava alas yhteiskuntasopimukset sosiaali- ja työturvineen muka parempaa systeemiä varten. Mehän tiedämme, mikä se on: Eliitin manipuloiman rahatalouden taloususkonnon takia synnytettävä pankkiiridiktatuurillinen hyperplutokratia ja ihmisyyden vastainen maailmanhallitus eli maailmanfasismi keskitetyn vallan kommunismirakentein. Se pahuus on päättäväisesti pysäytettävä!

Taloussanomien juttu --> EKP:n Draghi: Säästöille ei vaihtoehtoja.

Verkkomedian juttu --> EKP:n Draghi: Säästöille ei vaihtoehtoja.

Jälkimmäisestä Riikka Söyringin yhteenveto: "EKP:n pääjohtajan Mario Draghin mukaan Euroopan yhteiskuntasopimus on "vanhentunut." Ja nyt sitten pannaan yhteiskuntasopimus uusiksi pankkien ja vakuutusyhtiöiden yksipuolisella ilmoituksella, koska meillä on kriisirypäs, johon suuri syypää on velalla luotu "raha" sekä pankkien hillitön vivuttaminen, jolla velkakuplaa on paisutettu?

Mario Draghi oli aiemmin Goldman Sachs Internationalin toimitusjohtaja ja Euroopan osaston varatoimitusjohtaja. Draghi on toiminut myös Italian pankin pääjohtajana, EKP:n hallitusneuvostossa, Kansainvälisen järjestelypankin (BIS), jälleenrakennuspankin (Bank for International Reconstruction and Development), Aasian kehityspankin (ADB) ja rahoitusvakausneuvoston puheenjohtajana.

On selvää, että Draghi aikoo suojella pankkiirien valtaa ja edesauttaa meneillään olevaa talousvallankaappausta, jossa kansallisvaltiot lakkaavat olemasta.".

Ensimmäisestä kokoelma oivaltavia lukijakommentteja -->

"Vaihtoehtoja ei ole, sanoo kyömynenäinen rikollinen."

"Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Mario Draghi sanoo Wall Street Journalille (WSJ), että Euroopan ylenpalttinen sosiaaliturvajärjestelmä työturvineen ja turvaverkkoineen on ”jo mennyttä”. Ylenpalttista ei ole muu kuin näiden psykopaatti-kriminaalien ahneus."

"Aina on Bobrikoveille vaihtoehtoja."

"Jos joku asia on takuu varma niin se että NWO -opeilla maailma kulkee kohti itsemurhaa nopeutetussa aikataulussa. Vanha maailmanjärjestys (OWO) synnytti ja ylläpiti elämää jonka NWO tuhoaa pienen eliitin rahan ahneuden ja vallan takia. Eli kriisi on pienen eliitin kriisi ei tavallisten ihmisten."

"Vanhentunut yhteiskuntasopimus korvataan komentotaloudella. Demokratioissa se tarkoittaa KOKoojapuolueiden herruutta. Armeijan termein sanottuna upseeristo ja aliupseeristo komentaa ja tykinruoka ryömii."

"Miksi näitä superrikkaan eliitin edustaja-saneeraajia pitäisi kuunnella? eikö tämä nykyinenkin kriisi ole heidän syytä?? euroopan ja maailman ongelmia ei ratkaista eriarvoisuutta lisäämällä!! Eliittejä suosivaa rahajärjestelmää tulisi voida ennakkoluulottomaati kehittää siihen suuntaan, ettei se pelkästään lisäisi eriarvoisuutta, ja nykymuodossaan syrjäytymistä sekä köyhyyttä!"

"Mitähän se Draghi selittää. Hänhän oli yksi koko tämän euroloukun virittämisessä, kun sitä aikanaan jenkkilästä käsin suunniteltiin. Tuo Draghi kuuluisi kiven sisään enemmästä kuin petoksista. Miksi media ylipäätään suostuu julkaisemaan ainottakaan hänen aivotsuhnua. Niihin kaikkiin liittyy vale. Mutta mitäs tässä, media hoitelee tätä koko kansan lobotomiaa ihan kunniakkaasti." --> Huomautus: Ei ole niinkään suunniteltu "jenkkilästä käsin", vaan keskeinen sylttytehdas on Lontoon City!

"Miten on mahdollista, että EUsta on tullut tällainen painajainen. Koko Eu on yhtä sotkua ja aiheuttanut pelkkiä ongelmia. Haluammeko kuulua tähän katastrofiin?"

"Juutalainen valehtelee taas! Vaihtoehto on: koko EKP on lopetettava, valtioiden on palautettava omat kansallisvaluutat ja kansallistettava yksityiset keskuspankit. Nykyinen rahan syntymekanismi on loisten tärkein työkalu ihmisten orjuuttamisessa."

"Kyllähän tässä ihan Bobrikovin mukaista ohjelmaa suoritetaan... "

"NWO agenda etenee. Tahallaan EU-köyhdytetään Kiinan tasoiseksi orjatyömaaksi. Se tehdään kilpailukyvyn nimissä, on sitten kilpailukykyä kun lapsenne on orjapalkalla tehtaissa töissä ja mitään sosiaaliturvaa ei ole. He omistavat myös Kiinan."

"Taustaa Mario Draghista: "EKP:n uusi pääjohtaja Mario Draghi on eurokriisiin kyynärpäitä myöten seonneen Goldman Sachsin ex-johtaja.

Kreikan velkojen piilottaja Mario Draghi on entinen Goldman Sachs International -pankin varapääjohtaja. Hän jätti paikkansa kuusi vuotta sitten.

Goldman Sachsilla on suora yhteys nykyiseen euromaiden velkakriisiin. Se junaili monimutkaisen järjestelyn, jolla Kreikka pystyi kätkemään miljardeja veloistaan piiloon muilta euromailta. Näin Kreikka pääsi livahtamaan Euroopan rahaliittoon Emuun ja sitä myötä eurovaluuttaan sen aloittaessa vuonna 2002, vaikka ei täyttänyt Emu-kriteereitä.

Kreikka maksoi Goldman Sachsille järjestelystä 300 miljoonaa euroa.

Nyt euromaat rahoittavat käytännössä kansainvälisiä pankkeja, kun niiden väitetään tukevan Kreikkaa ja kreikkalaisia.

Kansanuutiset fi 8.11.2011" Syystä minulle on tullut käsitys, että Draghi haluaa kansalaisten kiristävän vyötään vain siksi, että heidän rahansa annettaisiin pankeille.".

Taustaa Bobrikov -juttuun --> Soinilta ei tipu Rehnin vaatimaa anteeksipyyntöä. Eli Soini hyvin onnistuneesti luonnehti Olli Rehnin kätyriyttä transatlanttisen pankkiirikartellin ikeessä, josta ko. raukkaparka pahoitti mielensä suuresti älähtämällä juuri niinkuin se koira, johon kalikka kalahti.

George Soros: Eurokriisi on Angela Merkelin syytä - Arvopaperi --> Tässä on toisenlainen versio näiden pankkiirikartellin pukareiden oligarkkisista ja saatanallisista asenteista: Syytetään omista mokista ja pahuuksista vain muita ja pahimmillaan viattomia sivullisia, kuten meitä alistettuja ja nukutettuja kansalaisia, joita muka pitäisi orjuuttaa yhä enemmän ko. pankkiirimokien ja -pahuuksien kustantajiksi. SE EI KÄY!!

Eivätkä moiset pukarit kuitenkaan saa itse aikaan mitään rakentavaa ja humaania itse tuhoamansa systeemin puitteissa ja taloususkonnollisessa maailmankuvavankilassaan --> Taloussanomien jutut: G20: Yhdysvallat ja Saksa nahistelevat velkakriisin hoidosta ja G20 lykkäsi ratkaisua IMF:n lisärahoituksesta huhtikuulle.....

Sunday, February 26, 2012

Englannin parlamentin Lord James of Blackheath paljasti sensaatiomaisesti ison palan transatlanttisen eliitin ekonomisesta imperiaalirikollisuudesta

Positiivisena seikkana tässä kuussa on todella alkanut tapahtumaan transatlanttisen eliitin oligarkkisten ja taloususkonnollisten imperiaalivisioidensa kaatamiseksi rikollisina ja ihmisyyden vastaisina vihollisuuksina. Ensinnäkin jo aikaisemmin tällä viikolla otin tässä postauksessani esille aiheeseen liittyen nämä seikat: Transatlanttisen eliitin imperiaalisen NWO -agendan kaatamiseksi ilmenneitä käänteitä helmikuun 2012 lopussa.

Jatkoa niille käänteille ilmentää itse asiassa jo 16. tätä kuuta tehty sensaatiomaisen erikoinen paljastus, missä Englannin parlamentin ylähuoneen Lord James of Blackheath toi parlamentin puheessaan esille laajan 15 biljoonan dollarin kavallus- ja rikosvyyhdin monine likaisine yksityiskohtineen aikomuksenaan viedä asiaa juridisesti eteen päin. Ko. rikosvyyhti on iso osa transatlanttisen eliitin oligarkkiseen periaatteeseen perustuvaa ekonomian pitoa, jota sävyttää mielen ja ajattelun tasolla erittäin vakava sairastuminen taloususkontoon.

Paljastuksen rikolliset vyyhdit ulottuvat jopa Yhdysvaltain hallinnon ylimpiin ekonomian virkoihin; Alan Greenspan, Timothy Geithner ja Ben Bernanke. Tämähän on ollut odotettavissa ja eri lähteistä ja transatlanttisen NWO -pelin piirteiden eri muodoista ja dynamiikasta päättelemällä viime vuosien mittaan olen tällaisen rikollisuuden mahdollisuuden selkeästi nähnytkin eikä tämäkään ole vielä kuin vasta jäävuoren huippua siinä pahuuden keitoksessa...

Meidän täytyy muistaa, että keskeinen sylttytehdas tässä taloususkonnollisessa toiminnassa on ollut edelleenkin Lontoon City brittimonarkian suosiollisella siunauksella ja määräyksellä. Elämme kuitenkin nyt dramaattista maailmanaikaa, missä tämän transatlanttisen eliittisysteemin romahdus on tapahtumassa omaan mahdottomuuteensa hajoten ja se on geopoliittisesti erittäin turbulenttinen ja vaarallinen vaihe valitettavasti.

Tästä jopa vallankumouksellisesta ja joka tapauksessa äärimmäisen merkittävästä kavalluspaljastuksesta ei mm. Suomen valtamediassa ole kuitenkaan ollut mitään mainintaa. Sekin kertoo karua kieltään siitä, kuinka moinen konsernimedia on radikaalin kiinteästi osa transatlanttisen eliitin propaganda- ja aivopesukoneistoa piilottaen sille haitallisimmat seikat marginaaliin tai jopa kokonaan neuvostoliittolaisesti / natsi-saksalaisesti pois mahdollisimman monilta katseilta.

Transatlanttisen eliitin tihutöitä ja sairaan maailmankuvansa saastaa ei voitane kuitenkaan loputtomiin ja kokonaan piilottaa edes valtamediassa, mutta tässä on nyt vaihtoehtomedian juttuja tästä ko. aiheesta, jonka etenemisestä ja mahdollisista seurauksista odotan tietoja erittäin mielenkiinnolla -->

Lord James of Blackheath: Mystery 15 Trillion Dollars Transferred to HSBC For Royal Bank of Scotland Connected to JP Morgan and Federal Reserve

The White Hats and Lord James of BlackHeath Deliver a Death Blow to The Cabal: "Lord James of Blackheath calls for an investigation in the House of Lords in London on February 16 2012, using evidence gathered by the White Hat organization on banking corruption to the tune of 16 trillion dollars.".

Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -blogi: Lordi Blackheath ja 15 biljoonan kavallus -juttu tarjoaa suomenkielellä selvitystä asiasta.

Intel Exclusive: Trillion Dollar Terror Exposed jutusta lainaan lopuksi muutamia oleellisia kohtia ---> "Below is one of the strangest stories in financial history, one involving the US government lying about hundreds of thousands of tons of imaginary gold, illegal wire transfers and loans totalling $15 trillion. The video, from the House of Lords, is amazing in itself.

What it doesn’t express is where the money
came from though Lord James of Blackheath proves conclusively that an effort was made to say it came from a gold reserve in Brunei that, in fact, never existed.
"


The issues that are initially brought out, issues inconsistent with international convention and starting the reader on what is only the surface discovery of two decades of crimes involving dozens of governments are as follows: "At no time has the Federal Reserve Bank of New York been authorized to hold the funds indicated

However, documents held by Lord Blackheath prove, conclusively that they did hold such funds and transfer them in a manner as to obscure their origin by using HSBC and the Bank of Scotland. This process, seemingly involving Alan Greenspan, Timothy Geithner and others would appear to be “money laundering” until some other explanation were found. None has been offered.

The “collateralization” of these funds, being 750,000 tons of gold, is proven to be fantasy. These funds then, in no way or manner, are related to Brunei. The presentation of this false transaction has been conclusively proven to be a “cover and deception” project such as an intelligence organization would use.

The transfer of these funds, all done without any authorizations, governmental or otherwise, particularly without agreements, payment of interest to the United States and without knowledge and approval of congress makes every aspect of this criminal in nature, a violation of innumerable statutes.

The receipt and use of these funds by the 20 banks, two of which are Wall Street’s largest, and the use of these funds to generate profits while the funds themselves are held “off the books” and the profits hidden and laundered, themselves the earnings of funds received through criminal acts makes any and all involved part of a criminal enterprise.".

Kolmannen maailmansodan provosoiminen länsi- ja Venäjä - Kiina -liittouman välille jatkuu kiivaana transatlanttisen eliitin toimesta!

Transatlanttisen eliitin toimet ja suunnitelmat Kolmannen maailmansodan sytyttämiseksi länsiliittouman ja Venäjä - Kiina -kokonaisuuden välille etenevät vauhdilla, mutta ovat toisaalta onneksi kohdanneet myös vastarintaa / viivytystä tietyissä piireissä, jolloin ns. proxy -provokaatioiden (Iran ja Syyria) kautta tuhoamis- ja sotatoimia Venäjää ja Kiinaa vastaan ei ole vielä onnistuttu käynnistämään. Tähän lainaussikermään poimin runsaasti aineistoa Verkkomedia -sivustolta, jossa näiden Lähi-Idän ja länsi vastaan itä -tapahtumien kehittymistä on pidetty erittäin tarkkaan silmällä.

Tähän oheen laitan hiljattaisen oman kirjoitukseni (Iranin ja Syyrian kriisit Kolmannen maailmansodan sytyttäjinä transatlanttisen eliitin juonimana: Tilannekooste helmikuussa 2012) ja poiminnan Verkkomedian ensimmäisenä esiteltävänä juttuherätyksenä lainatun kommenttini kera:

Obama uhkasi Irania voimankäytöllä - kongressi hurrasi: "Tässä on hirvittävä näkymä totaalisen degeneraation asteelle taantuneeseen transatlanttisen oligarkian ja taloususkonnon kätyrihallintoon. Siinä on tapahtunut täydellinen täyskäännös kohti epähumaania eliittirahatalouden pakottamaa imperialistinyrkkiä wannabe-diktaattori Obaman nukkeilun kera maassa, jossa vielä 1700 -luvulla ja pilkahduksina 1800 -luvun lopulla, 1930 -luvulla ja 1960 -luvun alussa oli maailman johtavaa ko. oligarkian vastaista humaanin kansallisvaltion pystytysyritystä.".

Seuraavaksi pitkä lista Verkkomedian juttuja, missä olen lainannut ensin alkujohdannon kustakin jutusta. Niiden perään kustakin jutusta olen lainannut myös Verkkomedian päätoimittaja Janus Putkosen kommentit, mikäli ne ovat vain olleet saatavilla -->

USA ja NATO lopettivat kertomasta Venäjälle sotavoimien keskityksistä: "Yhdysvallat ilmoitti lopettaneensa armeijan keskityksiä koskevien tietojen kertomisen Venäjälle viime marraskuussa, CFE-sopimuksen vastaisesti. Päätös kertomatta jättämisestä koski ainoastaan Venäjää. Asiantuntijan mukaan nähty diplomaattisten suhteiden katkeaminen liittyy tilanteesen Lähi-idässä.".

Toimittajan kommentti (Janus Putkonen): "Haastattelun jälkeiset kolme kuukautta ovat ainoastaan vahvistaneet haastatellun sotilasasiantuntijan marraskuisia epäilyksiä. Käsittämätöntä kaikessa on, ettei mediat lännessä ole reagoineet USA:n ja Venäjän suhteiden halvaantumiseen niiden kuukausien aikana, jotka ovat nykyistä räjähdysherkkää tilannetta edeltäneet.

Totuus tapahtumien taustalta on hiljennetty valtamediassa. Se mitä näemme ei ole sattumaa vaan suunnitelmaa.

Verkkomedia onkin kiivaasti uutisoinut koko olemassaolon ajan mm. Venäjän armeijan hälytystilasta, riidoista liittyen ohjuspuolustusjärjestelmään, annetusta varoituksista ja mm. Venäjän nopeasta aseellisesta varustautumisesta sekä diplomaattisesta selkkauksesta, mutta CFE-sopimuksen irtisanominen tuli uutena tietona. Tämä osaltaan vain vahvistaa sitä karua todellisuutta miten pitkälle suurvaltojen suhteiden katkeaminen on edennyt.

Kaikkien tosiasioiden valossa NATO-jäsenyys olisikin Suomelle kohtalokas virhe. Me emme saa edesauttaa Pietarin turvallisuuden vaarantumista vaan suomalaisten on kannettava vastuunsa myös naapureidemme turvallisuudesta - itsemmekin takia.
".

Aseistetut joukkiot estivät Syyriassa lehtimiesten evakuoinnin: "Syyrian ulkoministeriö on tuominnut aseistettujen joukkioiden toiminnan niiden estäessä vammautuneiden ulkomaisten lehtimiesten evakuoinnin Homsista. Joukkiot estivät myös kahden laittomasti maahan tulleen ja Baba Amrissa surmansa saaneen länsimaisen toimittajan ruumiiden toimittamisen pois alueelta.".

Pentagon anoi USA:n kongressilta 100 miljoonaa lisädollaria Iranin sodan valmisteluihin: "Kongressin taputtaessa seisten Obaman sotauhkaukselle Irania vastaan, Yhdysvaltain pääesikunta Pentagonissa on jättänyt kongressille dollarihakemuksen sodan valmisteluja varten. Sadalla miljoonalla on tarkoitus rahoittaa joukkojen keskityksiä ja varustaa sotavoimia entistä järeämmillä aseilla.".

Venäläiskenraali: 'Puolustamalla Syyriaa, Venäjä puolustaa maailmaa fasismia vastaan': "Venäjän armeijan esikunnassa palvellut kenraalieversti evp, Leonid Ivashov, sanoi torstaina MEMRI:n haastattelussa, että Venäjä valmistautuu käyttämään sotilasvoimaa puolustaessaan Irania ja Syyriaa. Hyökkäys Syyriaan on epäsuora hyökkäys Venäjää vastaan. Hän sanoi maansa puolustavan maailmaa fasismilta.".

Suomi vahvasti osapuolena Syyriassa - 'Syyrian ystävät' aseistavat kapinallisia: "Kokoukseen Tunisiassa perjantaina osallistunut ulkoministeri Tuomioja toivoi että Syyrian oppositio kokoaisi rivinsä, jotta siitä tulisi uskottavampi. Kapinallisten edustaja kokouksessa kertoi länsimaiden aseistavan sen taistelijoita. Britannia tunnusti kapinallishallinnon. Venäjä ja Kiina antoivat vastalauseen ryhmän toiminnasta.".

Suomi mukana Yhdysvaltain johtamassa 'Syyrian ystävät' -ryhmässä: "Suomen ulkoministeri Tuomioja osallistuu perjantaina 24.2. Tunisiassa järjestettävään 'Syyrian ystävät' -ryhmän kokoukseen, jonka vetovastuussa on mm. Yhdysvallat. Syyrian hallintoa ei ole kutsuttu paikalle eikä esimerkiksi Venäjä aio osallistua tapaamiseen. Ryhmä vaatii välitöntä tulitaukoa ja humanitaarisia toimia.".

Toimittajan kommentti (Janus Putkonen): "Clintonin kommentti Reutersille "jostain ja jollain tavalla..." on kerrassaan pöyristyttävä. Tässä yhteydessä on mainittava, että jo ainakin viime elokuusta on julkisuudessa liikkunut raportteja ulkomaisista asetoimituksista, rahoituksesta ja mm. lännen tiedustelupalvelujen toiminnasta Syyrian maaperällä. Lähtömaana ovat olleet mm. USA ja Saudi-Arabia. Lähteinä tiedoille usein valtiolliset tahot. Tietoja ulkomaiden puuttumisesta Syyrian sisäiseen tilanteeseen on käytännössä ollut julkisuudessa jo levottomuuksien alusta pitäen:

Uutisia salakuljetuksesta ja ulkomaisesta sekaantumisesta Syyriassa mm.

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=10&id=1573
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=887
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=1920.".

'Hyökkäys Iraniin aiheuttaisi katastrofin' - Venäjä antoi ankaran varoituksen Israelille: "Venäjän ulkoministeriö antoi ankaran varoituksen Israelille sen jälkeen kun YK:n atomijärjestö IAEA ilmoitti epäonnistuneensa neuvotteluissa Teheranissa keskiviikkona. Venäjä varoitti Israelia hyökkäämästä Iraniin ja sanoi seurausten olevan katastrofaaliset.".

Toimittajan kommentti (Janus Putkonen): " "Iranin sodanuhka ja selkkaus yllätys?"

Ei ole, eikä pitäisikään olla. Verkkomedia on koko olemassaolonsa ajan säännöllisesti uutisoinut ja raportoinut kasvavasta suursodan riskistä Lähi-idässä. Tällä suursodalla, joka mahdollisesti tulee käynnistämään kolmannen maailmansodan, tulee olemaan Suomelle perustavanlaatuiset ja myös katastrofaaliset vaikutukset.

Asiasta on uutisoitu ja keskusteltu maailmalla jatkuvasti jo vuosien ajan. Tämän täydellä höyryllä käynnissä olevan Syyriaa ja Irania vastaan suunnatun eskalaation nähtiin riippumattomien konfliktintutkijoiden piirissä väistämättömänä viimeistään vuonna 2009, jolloin Israel kävi verisen kampanjan Gazan asukkaita vastaan.

Tämä oli historiallisen vakava provokaatio, jolla olikin odotettuja seurauksia: "parin vuoden kuluessa"... Näimme Libyan sodan ja "arabikevään" – Propagandakampanjan, Syyrian hajauttamisen, ja Iranin vastaiset joukkojen keskitykset.

Se mitä näemme nyt tapahtuvan on siis pitkän suunnitelman tulosta, joka sai alkunsa viimeistään vuonna 1999, jolloin julkisuuteen tuli USA:n sotilasdoktriini: "The New American Century". Demokratialla tai hallitusten vaihtumisilla ei näytä olevan mitään vaikutusta näiden suunnitelmien toteuttamisessa. Irania vastaan keihäs kääntyi viimeistään vuonna 2003.".

USA:n valtamedia rummuttaa Iranin vastaisen sodan syttymistä: "Suomen valtamedia vaikenee lähestyvästä Lähi-idän suursodasta, mutta esimerkiksi USA:n suurin uutistoimisto FOX rummuttaa sotaa täydellä teholla. Uutislähetysten sanomaan kuuluu Iran-vastaisuuden lietsonta ja Israelin näkemysten alleviivaus. Katso FOX-uutisraportti, jonka sisältö on myös suomennettu.".

Toimittajan kommentti (Janus Putkonen): "Milloin suomalaisille, siis vihdoinkin, aiotaan kertoa valtamediassa että suursota Lähi-idässä on todellinen ja nopeasti lähestyvä kansallinen uhkakuvamme? Tässä vaiheessa kun pitäisi jo keskustella sodan syttymisen seurauksista ja kansallisen varustautumisen tarpeista.

Kun katsoo esimerkiksi Venäjän, USA:n, Israelin, Britannian, Iranin... uutistarjontaa, Iranin vastaisen sodan uhka on pääuutisena kaikkialla, ja on ollut sitä jo marraskuusta (edellinen IAEA:n raportti) saakka – kuten asian laita on Verkkomediassakin. Mutta Suomen valtamediassa keskustellaan lähinnä säästä.

Verkkomedia jatkaa taukoamatta muiden länsimedioiden tavoin Iran-Syyria konfliktin kehittymisen jatkuvaa monitorointia.
".

Moskova: Venäjä ja Iran vastustavat interventiota Syyriaan: "Venäjän ja Iranin presidentit ovat vahvistaneet yhteisen kantansa, jonka mukaan Syyrian kriisi tulee ratkaista rauhanomaisesti ja ilman ulkoista interventiota, kerrottin Kremlistä keskiviikkona.".

Venäjän uskonnollinen johtaja varoittaa maailmansodasta - 'armeijan oltava taisteluvalmiina': "Venäjän ortodoksisen kirkon uskonnollinen johtaja Vsevolod Chaplin otti kantaa yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja totesi että Venäjän tulee ottaa suurempi rooli vastatessaan käynnissä oleviin maailmanlaajuisiin tapahtumiin. Hän varoitti myös maailmansodan uhasta.".

Yhä rajumpaa taloussotaa: Irania suljetaan ulos kansainvälisestä SWIFT-pankkijärjestelmästä: "Voimakkaalta uudelta taloussodan toimelta odotetaan tuloksia nopeammin kuin hitaasti vaikuttavista talouspakotteista. Iranin sulkeminen kansainvälisestä pankkijärjestelmästä voi aiheuttaa välittömän äkkijarrutuksen öljytuloista riippuvaiselle taloudelle. Päätös tehtiin perjantaina USA:n ja EU:n kovassa painostuksessa.".

Venäjän eteläinen armeijakunta taisteluvalmiudessa - 'Iranin sota lähestyy': "Intian päälehti The Hindu kirjoittaa Venäjän asevoimien lausunnoista, valmistautumisesta ja kiristyvästä tilanteesta Aasiassa. Venäjä valmistautuu sotaan jo lähikuukausina. Puolustusministeri Wallin vieraili viikolla Moskovassa, mutta julkisuuteen ei ole kerrottu keskusteluista käytännössä mitään.".

Toimittajan kommentti (Janus Putkonen): "Mitä tulee Venäjän nopeaan varustautumiseen suursotaan Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa, sen taisteluvalmiuden kohotuksesta armeijakunnissa, taikka ohjuspuolustusjärjestelmien aiheuttamiin riitoihin länsimaiden kanssa: Suomen media tai valtiojohtomme ei ole asioista kansalaisia informoinut.

Yhdysvaltojen sotavalmistelut ja jopa 9 lentotukialuksen keskitys Iranin vastaiselle merialueelle sekä n. 100 000 sotilaan ilmestyminen Iranin rajoille tulevan parin viikon kuluessa on ohitettu. Samoin Iranin ja Syyrian konfliktien toisiinsa liittyvä luonne ja strategisen tilanteen kokonaiskuva on valtaväestölle täysin epäselvä. Israelin asema on käsittelemättä, kuten myös Libanonin ja Palestiinan liittyminen syntyneeseen konfliktiin.

Milloin tämän aavemaisen hiljaisuuden on tarkoitus loppua?

Nopeasti lähestyvästä suursodasta ja sen odotettavissa olevista massiivisista seurauksista varsinkin öljyteollisuudessa ja koko kansantaloudessa ei käydä kriisiin valmistavaa keskustelua. Varustautumista ei ole aloitettu – päinvastoin, hallintomme on aloittanut mittavat varustautumisen leikkaukset.

Erikoista tilanteessa onkin, että vaikka muualla maailmassa suurvaltoja koskevan konfliktin kehittyminen – varsinkin Persianlahdella, on pääuutinen ja hallintojen huolenaihe, meillä Suomessa Venäjän ajautuminen törmäyskurssille lännen kanssa tai suursodan myrskytuulet Lähi-idässä eivät ole edes sivu-uutisia.

Onkin varoitettava nyt, että Suomen nykyisellä tiedotuslinjalla kansalaisten shokkireaktiot tulevat ongelmien laukeamishetkellä olemaan jopa itse kriisiä pahempia. Tästä voimmekin syyttää ministeriöitä ja ennen kaikkea muutamien johtavien mediatalojen hallintoneuvostoja.
".

Ydinasevaltio Pakistan tukee Irania mahdollisessa sodassa Yhdysvaltoja vastaan: "Mahdollisessa sotilaallisessa konfliktissa Iranin ja Yhdysvaltain välillä Pakistan antaisi tukea Iranille, sanoi Pakistanin presidentti Asif Ali Zardari perjantaina lehdistötilaisuudessa. Asiasta kertoi iranilainen PressTV-kanava.".

Toimittajan kommentti (Janus Putkonen): "Pakistanin ja USA:n suhteiden heikennyttyä katkeamispisteeseen, tämän lausunnon merkittävyyttä ei ole todellakaan syytä väheksyä. Irania syytetään ydinaseen tavoittelusta ja nyt se on saanut vahvistettua tukea maalta, jolla on merkittävä ydinasearsenaali hallussaan!

Kaiken lisäksi Pakistanin asema SCO:n (Shanghai Cooperation Organisation) täysjäsenenä on vahvistunut kuluneen vuoden aikana ja siten Pakistan on saamassa turvatakuut Kiinalta ja Venäjältä.
".

Haastattelussa Iranin suurlähettiläs: Amerikkalaisten häijyä strategiaa Aasiassa: "Suurlähettilään kohtaaminen luo tervehdyttävästi erilaisen - paremman - käsityksen Iranista ja iranilaisten ymmärryksestä mitä tulee Aasian strategisen tilanteeseen kuin länsimaisen median yksipuolisen mustat kertomukset tahtovat antaa ymmärtää. Valitettavasti yksikään suomalainen media ei ole tehnyt Iranin Suomen suurlähettiläälle haastatteluja, vaikka Iranista puhutaan uutisissa liki päivittäin.

Iranin suurlähettiläs, tohtori Seyed Rasoul Mousavi analysoi tilannetta pe 17.2.2012 tehdyssä haastattelussa. Katso myös video haastattelusta!
".

Pommit räjähtelevät ja syytökset lentävät! - Israelin ja Iranin välinen konflikti kiihtyy: "Israelin ministereiden uhotessa kostoa Iranille äskettäin tapahtuneiden Thaimaan ja Intian pommi-iskujen johdosta, analyytikot toteavat konfliktin nyt eskaloituvan. Iranin vartioveneet saattoivat lentotukialusta Hormuzissa - Venäjän asevoimien komentajan mukaan selkkaus kärjistyy ennen kesää.".

Toimittajan kommentti (Janus Putkonen): "Konfliktin kehittymisen vauhti on kiihtynyt taas uudelle vaihteelle. Itseäni hämmästyttää ja mietityttää näiden Israelin hallinnon esittämien Iran-syytösten ja kommentointien nopeus. Käytännössä pommien savu ei ole ehtinyt räjähdyspaikoilla edes hälvetä, kun jo valtioita syytetään osallisuuksista niihin. Luulisi yleisen uskottavuuden puolesta rikospaikkatutkinnan saavan edes vuorokauden aikaa faktojen keräilyyn ja edelleen tiedottamiseen.(Sama yltiöpäiseltä tuntunut tapahtumien syyttelynopeus nähtiin viimeksi syksyllä Siinain niemimaalla tapahtuneen terroriteon yhteydessä, joka johti alle vuorokaudessa tilanteen kärjistymiseen, rauhanneuvottelujen katkeamiseen, Gazan pommituksiin, ja Egyptin rajan nopeaan lisävarustamiseen.)

Tuntuukin siltä, että konfliktin käsikirjoituksella olisi kova kiire julkisuuteen.

Mikäli tiedot EU:n ja USA:n kaavailemistä uusista sekä nopeista – "rajuista ja riskialttiista" pakotetoimista pitävät paikkaansa, selittäisi se osaltaan asian, ja tuoreet pommi-iskut toimivat painostuskeinona kansainväliselle yhteisölle astumaan uusien pakotteiden taakse.

Kannattaa olla kriittinen. "Valehyökkäys" ja "valtioterrorismi" ovat keinoina enemmän sääntö kuin poikkeus sotia edeltävissä ensinäytöksissä. On myös vaikea nähdä mitä Iranilla olisi voitettavanaan epäonnistumalla kolmasti erillisissä iskuissa vähäpätöisiä kaukomaiden diplomaatteja vastaan suoritetuilla pommi-iskuilla.


Mikä on myös huomattavaa kaikessa, että nyt Libanonin valtapuolue Hizbollah on tuoreiden Israelin esittämien syytösten keskipisteessä yhdessä Iranin kanssa. Tähän asti Syyriaan ja Iraniin keskittynyt uhittelu on siis repäisemässä mukaansa tilanteesta toistaiseksi melko hyvin sivussa pysyneen Libanonin. Se oli kylläkin odotetavissa, että niin tapahtuu, ja olen asiasta usein maininnutkin raporttien yhteydessä.

Syy tähän on selvä: maiden väliset turvatakuut. Iranin, Syyrian ja Libanonin välillä on voimassa turvatakuita ja "hyökkäys yhtä maata kohtaan on hyökkäys niitä kaikkia vastaan." Libanonin vetäminen mukaan eskalaatioon olikin enää hetkien kysymys. Syyrian hajautus ja Iranin piiritys ovat olleet agendassa korkeimmalla, mutta nyt maanantaina alkanut Libanonin syyttely vetää varmasti seuraavaksi huomiota jännitteiden täyteiselle Israelin ja Libanonin vastaiselle rajalle.


Neljäntenä koko soppaan tulevat astumaan vielä palestiinalaiset. Eskalaatio Gazassa ja Länsirannalla, kolmas Intifada, on odotettavissa kaikkien näiden kolmen rintaman puhkeamisen lisäksi. Kyllä hurjalta näyttää tämä konfliktin eskaloitumisen tahti nyt. Nähdäkseni Venäjän asevoimien arvio sodasta "ennen kesää" - onkin pikemmin hyvin "mahdollisesti jo talvella, tai alkukeväästä".
".

Iran: Israel räjäytti itse suurlähetystönsä pommin Intiassa: "Israel miinoitti itse suurlähetystönsä Intiassa ja Georgiassa vahingoittaakseen Iranin ystävällisiä suhteita näihin maihin, sanotaan virallisessa tiedotteessa, joka julkaistiin Israelin syytettyä Irania terrori-iskujen järjestämisestä.".

Israelin lähetystöt iskujen kohteina Intiassa ja Georgiassa - Israel syyttää Irania terrorista: "Israelin pääministeri on kiirehtinyt syyttämään Irania pommista, joka räjähti maanantaina Israelin lähetystön autossa Intiassa. Toinen pommi Georgian Tibilissä ehdittiin purkamaan. Samaan aikaan USA:n laivasto ilmoittaa olevansa valmis sotaan ja tutkijat ovat paljastaneet Georgian sotasuunnitelmia.".

Toimittajan kommentti (Janus Putkonen): "Yksi sana: Valehyökkäys ("False Flag") tulee ensimmäisenä mieleen tämän päivän tapahtumista, varsinkin, kun ministeritason johtajat alkavat jo autonromun vielä savutessa syyttämään tunnetusti takaa-ajonsa kohteenaan olevaa maata ja sen liittolaisia terrori-iskusta. Toinen voimakas sana: Valtioterrorismi.

Rikospaikkatutkintaa tuskin oli edes aloitettu, kun Iran on jo syytösten keskipisteessä. Tämä ei anna kovin uskottavaa kuvaa muusta, kuin iskujen poliittisesta suunnitelmallisuudesta ja propagandatavoitteesta. Toisen pommiepäilyn kohdistuessa Georgiaan, koko selkkaus tuntuu yhä vastenmieliseltä. On hyvin tiedossamme, kuinka paljon juuri Georgiaa on masinoitu jo vuosia seuraavan Lähi-idän konfliktin syttymispaikaksi.

Venäjä on toistuvasti varoittanut mm. EU-diplomaatteja kasvaneesta sodan riskistä Georgian aseistautuessa yhä voimakkaammin USA:n rahoittamana ja tukemana. Edellinen Georgian yllätyshyökkäys Etelä-Ossetiaan ja Venäjän joutuminen sotaan turvatakseen liittolaistensa asemaa, on edelleen pahasti selvittämättä.

Iranin hyökkäyksen koittaessa Yhdysvaltain vahva jalansija Venäjän ja Iranin välissä tekee liittolaisten tukemisen Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa Venäjälle entistä vaikeammaksi. Pahalta näyttää ja panokset kasvavat.
".

Lännen mediat valtaavat jo Tel-Avivin kattotasanteita Iranin sotaa varten: "Mediayhtiöt vuokraavat parhaillaan kattopaikkoja Tel-Avivista odotetusti pian alkavia Iran-sotareportaaseja varten. Suuret mediayhtiöt kuten FOX, CBS, NBC ja Reuters ovat vuokranneet talojen kattotasanteita Israelin pääkaupungista, Iranin vastaiskun kohteesta, luodakseen niille valmiiksi lähetysinfrastruktuuria.".

USA:n laivaston Persianlahden komentaja: 'Olemme valmiina sotaan Irania vastaan': "Iranin median mukaan Fordon ydinlaitos aloittaa täyden toiminnan. USA:n 5. laivaston komentaja Mark Fox ilmoitti laivaston olevan valmiina ja kertoi Iranin varustavan itsemurhaveneitä. USA aikoo estää miinoitukset Hormuzinsalmessa. Irania vastaan on pian jopa 9 lentotukialusta ja 100 000 sotilasta.".