Monday, January 30, 2012

Eurooppaa tällä viikolla kurittavan erittäin ankaran pakkasaallon luonteesta ja vaikutuksista (Päivitys; viikon 6 pakkaset)

Helmikuun aloittava viikko on alkanut ja tätä ajankohtaa pidetään Suomessa keskimäärin talven kylmimpänä. Sopivasti nyt sattuukin tämän talven ainakin tähän mennessä ankarin pakkasjakso tälle viikolle. Erikoisesti sama pätee myös lähes koko Eurooppaan, sillä Venäjältä saapuu massiivisen korkeapaineen auttamana laajasti erittäin kylmää eli jopa arktistakin ilmamassaa aina Länsi-Eurooppaa ja Välimeren rantoja myöten. Tästä kylmänpurkauksesta Sääbriefing -blogissa on eiliseltä sunnuntailta hyvä meteorologian ammattilaisen analyysi: Arktinen ilmamassa liikkeellä.

Täydennän nyt sitä omilla ennustehuomioillani Euroopan mittakaavassa valitsemalla tarkastelunäkökulmaksi tälle viikolle kylmimpien öiden lämpötila-arviot eri alueille, kylmän purkaukseen liittyvien lumipyryalueiden summittaiset sijainnit ja lyhyesti vaikutukset luontoon, yhteiskuntiin ja kasviviljelyyn. Ensin suursäätilan analyysi: Tuo erittäin laaja korkeapaine pysyy keskukseltaan aluksi Suomen itäpuolella ja heikkojen matalapaineiden vyö pysyy Välimeren alueella sekä Mustanmeren ja Kaspianmeren eteläpuolilla sallien pohjoispuolellaan koko ajan kylmenevän itävirtauksen lähes koko Eurooppaan.

Keskiviikon - torstain aikana keskiselle Välimerelle voimistuu matalapaine ja tuo korkeapaine alkaa jakautumaan kahtia venyessään lännemmäksi; viikon loppupuolella näyttääkin oma korkeapaineen keskuksensa jäävän Suomen itä-kaakkoispuolelle ja siitä ulottuu korkeapaineen alue Britteinsaarille. Samalla tuo uusi matalapaine jäänee koko ajaksi pyörimään keskiselle Välimerelle.

Tämä mahdollistaa erittäin kylmän ilmamassan jäämisen koko ajan Länsi- ja Keski-Eurooppaan Välimeren rantoja hipoen, mutta toisaalta tuon matalapaineen itäreunalla pääsee leudompia ilmamassoja ainakin Balkanille ja Mustanmeren alueelle etelästä viikon lopulla. Samalla pientä matalapaineen "kielekettä" yrittää tyntyä siitä kohti Suomea, mutta erittäin kylmä ilmamassa jää yhä laajasti aloilleen myös Itä-Eurooppaan, Venäjälle ja Skandinaviaan. Koko viikon aikana noiden korkeapaineiden pohjoisreunalla voi kiertyä ajoittain vähän leudompia ilmamassoja Pohjois-Atlantilta Irlannin - Skotlannin, Norjan länsiosien ja Lapin alueille.

Seuraavan viikon aikana on merkkejä siitä, että korkeapaineen painopiste siirtyisi länteen Britteinsaarten länsireunalle - puolelle ja samalla Norjanmeren suunnalla kehittyisi kaakkoon siirtyvä matalapaine; tämän myötä pohjoisen ja lännen väliset tuulet toisivat aluksi Skandinaviaan ja Suomeen tilapäisesti selvästi leudompaa ilmamassaa ja pian perään Länsi- ja Keski-Euroopan pakkanen päättyisi ko. tuulten tuodessa Pohjanmeren suunnasta kosteaa suojasäätä... Tätä on kuitenkin tarkennettava n. viikon kuluttua uudestaan...

Tällä viikolla em. tapahtumasarja mahdollistaa kylmimmiksi yölämpötiloiksi ainakin seuraavaa etenkin ajalle ke - la: -30 astetta kovempia pakkasia on tiedossa varsin yleisesti koko Länsi-Venäjän alueella ja näitä lukemia voi esiintyä monin paikoin myös Itä-Euroopassa Mustanmeren pohjoispuolelta Puolaan saakka sekä Mustanmeren länsipuolisilla vuoristoalueilla ja ehkä jopa osittain Alpeillakin. Suomessa näitä lukemia mitattaneen Etelä-Suomessa ainakin itäosissa sekä laajemmin Keski-Suomessa ja Etelä-Lapissa; paikoin voi olla mahdollista n. -40 asteen lukematkin, kuten Länsi-Venäjällä kaikkein todennäköisimmin.

Pakkaslukemia -20 ja -30 asteen välillä mitataan yleisesti Itä-Euroopassa, Skandinavian keski- ja pohjoisosissa etenkin sisämaassa sekä Keski-Euroopan vuoristo - ylänköalueilla. Myös Balkanin, Turkin ja Kaukasuksen vuoristoissa - ylänköalueilla on aluksi tällaisia yöpakkasia, mutta em. leudompi etelävirtaus päättänee ne jo viikon lopulla ko. alueilla. Suomessa eteläosissa ja muuta Lappia leudommassa pohjoisosassa nämä yöpakkaset ovat tyypillisiä.

Pakkaslukemat -10 ja -20 asteen välillä ovat mahdollisia laajasti Länsi- ja Keski-Euroopan alankoalueilla siten, että kylmintä on idässä; myös Skotlannin sisämaaosat voivat olla riskialuetta tälle. Skandinaviassa, Baltiassa ja Suomessa Itämeren rannikkoalueilla nämä ovat myös tyypillisempiä kuin kylmemmät sisämaa-arvot ja näihin lukemiin leudontuu ajoittain myös pohjoisessa Skandinaviassa - Lapissa. Näitä pakkasia esiintyy myös Alppien ja Balkanin vuoristojen Välimeren puoleisilla eteläsivustoilla sekä lopulta viimeisenä myös Espanjan pohjoisosien vuoristoja - ylänköjä myöten. Aluksi näitä pakkasia on myös Mustanmeren pohjoisrannikoita sekä Turkin ja Kaukasuksen alempia vuoristo - ylänköalueita myöten, mutta näillä alueilla siis leudontuu selvästi jo loppuviikolla...

Pakkaset -2 ja -10 asteen välillä ovat mahdollisia tämän kylmänpurkauksen ulommilla reuna-alueilla, joita ovat lännestä itään lukien: Britteinsaaret ja Irlanti sisämaaosineen, Länsi- ja Keski-Euroopan mannerosien rannikkoalueet, Tanska ja eteläisimmät - läntisimmät (rannikko-)osat Skandinaviasta, Espanjan - Portugalin monet sisämaaosat alankoalueilla viimeisenä, Ranskan Välimeren ja Atlantin läheiset osat (ei aivan rannikko), Italian (pohjois- ja keskiosissa) ja Kreikan sisämaaosat sekä Turkin - Kaukasuksen Mustanmeren rannikko ja Välimeren läheiset osat (ei aivan rannikko), mitkä siis leudontuvat jo loppuviikolla.

Ainakin hallaa tai heikkoa yöpakkasta voi esiintyä Irlannin ja Britteinsaarten (länsi)rannikkoalueilla. Tällaiselle riskiä on myös Ranskan sekä Atlantin että Välimeren rannikkoalueilla, Espanjan ja Portugalin eteläosien alankoalueilla etenkin sisämaassa (länsirannikot säästynevät pakkasilta), Italian pohjoisosissa rannikolla ja eteläosissa vuoristossa - ylängöillä. Myös Kreikan ja Turkin Välimeren läheiset ja / tai rantaosat ovat riskialuetta, mutta ne ja ehkä Italian eteläosatkin siis leudontuvat viikon lopulla. Välimeren saarista ainakin Korsikalla ja Sisiliassakin voi sisämaaosissa olla hallaa - heikkoa yöpakkasta parina yönä, jos tuo em. matalapaine ei vaikuta siihen kovin ehkäisevästi. Hallaa ja yöpakkasta voi ulottua myös Pohjois-Afrikkaan Atlasvuoriston alueella.

Lumipyryistä on suurinta riskiä tuon Välimeren voimistuvan matalapaineen vaikutuksesta etenkin Alpeilla, Italiassa, Kreikassa sekä Balkanilla. Etenkin näiden sisämaa- ja vuoristoalueilla sekä osaksi Mustanmeren länsipuolella voi sataa viikon mittaan erittäinkin paljon lunta; useita kymmeniä senttejä... Sen sijaan muualla Euroopassa idästä tuleva ilmamassa on niin kuivaa, että lumisateet jäävät vähäiseksi. Poikkeuksena on kuitenkin vallitsevien itätuulten vaikutuksesta sulien laajojen vesialueiden yltä runsaidenkin lumikuurojen ajautuminen ainakin Itämereltä Etelä-Ruotsin itärannikolle ja osittain Tanskaan sekä Pohjanmereltä Britannian itäosiin. Suomessa etelärannikko voi saada paikoin sakeita lumikuuroja sopivalla tuulella, jos Suomenlahti ei ole ehtinyt jäätyä paljoa... Myös Länsi- ja Keski-Euroopan pohjoisosien rannikoilla voi olla lumikuuroista, jos tuuli käy välillä mereltä... Lumisateita on selvemmin odotettavissa myös Mustanmeren ympäristössä, kunnes em. leudontuva sää muuttanee sateita vedeksi ainakin osittain ja etenkin rannikoilla.

Tämän pakkasaallon vaarallisuus on hyvin suuri laajasti Euroopassa: Karkeasti sanottuna linjan Puola - Mustameri länsipuolella sekä ihmiset että luonto ja puisto - puutarhakulttuurin kasvillisuus eivät ole tottuneet näin ankaraan ja pitkäkestoiseen pakkaseen. Niinpä etenkin tällä alueella voi olla runsaasti tiedossa ihmis- ja eläinkuolemia sekä haittaa yhteiskuntien infrastruktuurien toimintaan; putkistojen jäätymiset, routavauriot, asuntojen radikaalit kylmenemiset haittoineen jne.

Kasvillisuudesta suurimmassa vaarassa ovat sikäläisittäin arat viljellyt puut ja pensaat, kuten karkeasti sanottuna Välimerellä menestyvät lajit Länsi- ja Keski-Euroopassa ja subtrooppiset - trooppiset lajit Välimerellä; pakkasvaurioita voi näille tulla runsaastikin. Skandinaviassa ja Suomessa pakkanen ei näyttäisi olevan suhteessa aivan niin ennätyksellistä, joten viljeltyyn lajistoon ei ole odotettavissa poikkeuksellista vaaraa näillä näkymin. Sen sijaan Itä-Euroopassa Puolan tasalta itään voi olla pakkasvauriovaaraa kasveille suhteessa enemmän. Toisaalta silläkin alueella on paksu lumipeite laajasti suojaamassa jopa Mustanmeren rantoja myöten.

Lisäksi on todettava, että seuraavaa voi tapahtua etenkin Länsi- ja Keski-Euroopan niillä alueilla, missä pakkasta tulee olemaan enemmän kuin -10 astetta: Lumipeitteen vähäisyyden takia maa routaantuu useita senttejä syvälle, mikä voi haitata paljonkin paikallista infrastruktuuria; vesi- ja viemärijärjestelmien jäätymisiä - halkeamisia, tie- ja katurakenteiden rikkoutumista, työmaiden ongelmia rakentamisen perustuksien tekemisten yms. toimien kohdilla ja ulkotöissä on muutenkin paleltumavaaraa ihmisten ollessa osaamattomia pukeutua oikein. Pakkasen takia myös energiantuotannon häiriöitä ja vähintään energiankulutuksen suurta kasvua tapahtuu.

Routa haittaa myös sikäläisittäin arkaa perenna- ja taimistokasvillisuutta puutarha- ja puistoviljelyssä, jolloin juuristovauriot lisääntyvät. Samalla pienet vesistöt järvineen ja jokineen voivat jäätyä poikkeuksellisen paljon mahdollistaen ihmistä kantavaa jäätä erikoisen laajasti ko. alueella; ehkä lopulta jopa esim. Rhein-, Elbe- ja Tonava-jokien umpeen jäätyminen voi mahdollistua ainakin osittain. Sama voi päteä jopa Genevejärveen... Tämä puolestaan alkaa haittaamaan vesistöliikennettä pahasti.

Tilanne- ja ennustepäivitys perjantaina 3.2.2012 klo. 19:45: Ennustearvioni ovat pitäneet varsin tarkkaan paikkaansa tähän mennessä, joskin aivan ennätyksellisen kylmää ei koko tunnetun historian mittakaavassa ole ollut ja laajoilla alueilla Italiaa ja Balkania sekä sulien merien lumikuuroja lukuun ottamatta lumisateet eivät niinkään ole olleet merkittävässä roolissa tässä pakkasaallossa.

Sääbriefing -blogissa on ilmestynyt eilen uusi juttu (Polaarimatala Itämerellä?), missä viitataan myös tähän Euroopan pakkasaaltoon. Siihen liittyen Pauli onkin tehnyt erittäin mielenkiintoisen kartan, johon on koostettu Euroopan kylmimpien talvilämpötilojen värikentät alueittain kahden metrin korkeuden mittauspisteiden mukaan viimeisen 51 vuoden ajalta. Karttaa voidaan verrata hyvin tähän nykyiseen pakkasaaltoon ja laajoilla alueilla nähdäänkin toistaiseksi jäädyn selvästi ennätyskylmyydestä. Kuitenkin etenkin juuri Ukrainan ja Puolan kattamalla alueella on oltu ennätyspakkasten likellä ja näiltä alueitahan olemmekin kuulleet uutisissa jopa yli 100 ihmisen kuolleen pakkasiin tähän mennessä; jatkossa sillä alueella pakkaset vähän lievenevät, mutta erittäin kylmää tulee idästä lisää ensi viikolla.

Jatkosta voidaan sanoa laajemmin seuraavaa ja mielenkiintoista tässä on tämän pakkasaallon jatkumisen ulottuvuus --> Aluksi tämän viikon loppuun saakka tuo em. ennuste näyttää pitävän edelleen varsin hyvin kutinsa, joskin tässä vaiheessa Espanjan ja Britannian suuntaan on tulossa Atlantin suunnasta lievästi leudontavaa ilmamassaa, mutta Britanniaan ja osaan Ranskaa myös reippaitakin lumisateita noin nollakelissä.

Ensimmäinen muutos pakkasaallon loppumisessa yrittää tapahtua lähes tuloksettomasti ensi viikon alussa seuraavasti: Norjanmerelle sunnuntaina voimistuvan matalapaineen vaikutuksesta Skandinaviaan ja Suomeen pyrkii muodostumaan leudontava lounaisvirtaus, jonka lämpötiloja nostattava vaikutus jäänee kuitenkin lähinnä vain alueen eteläosiin; Lappiin jää pieni kylmän arktisen ilman "kakku", jossa pakkanen jää kireäksi. Kuitenkin jo tiistaina Venäjältä pullistuu takaisin korkeapainetta, joka tuo kaakosta uudestaan kireämpää pakkasta ko. alueille ja näyttää siltä, että ko. korkeapaine valtaa laajasti Suomen ja Skandinavian keskiviikosta alkaen lähes koko loppuviikoksi.

Niinpä ensi viikollekin laajasti Keski- ja Länsi-Eurooppaan saakka ulottuu idästä yhä ajankohtaan nähden hyvin kireät pakkaset. Välimeren keskivaiheilla jatkaa aluksi pyörimistään tuo em. voimakas matalapaine, jonka pohjoispuolella itä-koillisviima on voimakasta tuoden yhä monin paikoin Italiaan ja Balkanille hyvinkin monin paikoin runsaita lumipyryjä; lumimotit ja -kaaokset jatkuvat paikoin pahentuvina ja lumisateita voi alkaa ulottua jopa Sisiliaan saakka. Espanjan ja Portugalin suunnalla olisi kuitenkin lievemmin talvista edelleen. Toisaalta em. Balkanin ja Mustanmeren tienoon tilapäinen tämän viikonlopun leudontuminen näyttää kääntyvän alkuviikoksi uudestaan erittäin talviseksi sääksi sikäläisittäin ja Italiassa ensi viikolla saattaa olla jopa kylmempää kuin tällä viikolla.

Tuo korkeapaine näyttää näillä näkymin siirtyvän keskukseltaan viikon mittaan vähitellen Etelä-Skandinavian alueelle, mistä seuraisi se, että sen pohjoispuolitse Keski- ja Pohjois-Skandinavian kautta Suomeen pääsisi luoteesta kiertymään paljon aikaisempaa leudompaa ilmamassaa loppuviikolla; mahdollinen Föhntuuli saattaisi tuoda jopa suojasäätä osaan maatamme... Samaan aikaan kuitenkin Etelä-Skandinaviassa sekä mannereuroopassa Venäjältä aina Ranskaan ja uudestaan Britanniaakin myöten yhä jatkunee hyvin kylmä pakkasilmamassa ehkä jopa viikon loppuun saakka. Välimerellä em. matalapaine heikkenee ja hajoaa osiin, mutta itä-koillistuulilla sielläkin jatkunee vielä tavanomaista paljon kylmempi sää ehkä Espanjan tienoota lukuun ottamatta. Toisaalta lumisateet vähentyvät siellä. Viimeistään seuraavan viikon alusta alkaen kireimmät pakkaset hellittäisivät vähitellen koko mannereuroopan alueella...

Näyttää siis siltä, että laajasti lähes koko mannereuroopan alueella jatkuu jopa yhtä soittoa tavanomaista paljon ankarampi talvisää ainakin vielä toisen viikon (Joskin sää ei enää kylmentyne entisestään Italiaa lukuun ottamatta), mikä esim. Saksassa saattaa tietää sikäläisittäin ennätyksellisen pitkää yhtämittaista yötäpäivää jatkunutta pakkasjaksoa (Tarkkoja tilastotietoja en tosin tiedä siitä). Kun esim. sillä alueella ei lisäksi ole tulossa merkittäviä lumipeitteitä hillitsemään routaa, niin vahingot puutarha- ja maanviljelylle voivatkin muodostua erittäin pahoiksi; mm. sikäläisten syysviljojen kohtaloksi on uutisissakin jo uumoiltu pahaa katoa. Lisäksi laajoilla alueilla järvet ja joet jatkavat poikkeuksellista jäätymistään vielä monta päivää ennen pakkasaallon päättymistä...

Saattaa olla, että palaan vielä kolmannenkin kerran päivittämään tätä kirjoitusta esim. ylihuomenna sunnuntaina... Muuten: Tuosta em. Sääbriefin -blogin uudesta jutusta huomataan myös se, missä pohjoisen pallonpuoliskon poikkeavat lämmöt ovat pesineet viime aikoina. Ne ovat olleet Alaskaa lukuun ottamatta Pohjois-Amerikassa, missä tämän talven leutous on lämmennyt ajoittain jopa niin, että pääkaupungissa Washingtonissa on mitattu yli +20 asteen päivälämpötiloja tämän viikon keskiviikkona ja viime kuussa Chicagossa jopa +15 asteen lukemia!

Sunday, January 29, 2012

Sven-Olof Jakobssonin kirja "Salainen asiakirja No 1" osaksi transatlanttisen eliittikartellin rakenteiden, ominaisuuksien ja menetelmiensä tutkimusta

Nyt teillä blogini lukijoilla on erinomainen tilaisuus ottaa laajasti ja perinpohjaisesti selvää siitä, mitä ja keitä tarkoitan sillä "oligarkkieliitillä" / "keskuspankkikartellilla" / "globalistieliitillä" / "Illuminatilla" jne., kun havainnollistan heidän parasiittista ja tyrannista maailmanmuokkaamisensa agendaa tässä sen takia aiheuttamassaan transatlanttisen maailman rappiokierteessä! Tätä tarkoitusta varten Verkkomediasta Facebookin kautta löysin nimittäin erinomaisen kirjan nimeltään Salainen asiakirja No 1, jota on laitettu erillisinä osina vapaasti luettavaksi Verkkomedian sivuille (Huom., kirjan teksti on peräisin ajalta, jolloin USA:n presidenttinä oli vielä George W. Bush).

Kyseessä on Sven-Olof Jakobssonin kirjoittama perinpohjainen ja yksityiskohtainen kokonaisnäkemys etenkin transatlanttisen maailman piirissä toimivasta pankkiiri- ja muun eliitin muodostamasta parasiittisesta kartellista eri osineen ja historiallisine jatkumoineen - syntyhistorioineen. Tämä eliittikokonaisuus salaseuroineen kaikkineen on ollut ajamassa kiihtyvään tahtiin viime vuosikymmeninä ns. Uutena maailmanjärjestyksenä nimettyä omien intressiensä globaalia konstruktiota, joka aiheuttaa meille tavallisille kansalaisille radikaalia tyranniaa ja neofeodalismia erittäin monilla tavoilla ---> Rahatalouden diktatuuria, malthusilaista viherfasismia, poliisivaltiotyranniaa, totalitaarisia lakeja ja isovelivalvoo -rakenteita. Mutta myös erilaisia rapautumiskierteitä, kuten ympäristön tuhoutumista, kulttuurin näivettymistä, henkistä pahoinvointia, rikollisuuden lisääntymistä, yhteiskuntaolosuhteiden kaikenlaista heikkenemistä jne.

Kirjan sisällön ymmärtäminen paranee tietenkin niin, että sitä verrataan muihin vastaavista aihepiireistä kertoviin sisältöihin tai ylipäätään jotenkin ko. kokonaisuuksiin liittyviin aineistoihin; sekä ns. virallista totuutta että vaihtoehtototuutta edustavia aineistoja - medioita on hyvä tarkastella vierekkäin tässä mielessä. Havaitsemme tämän kirjan selittävän etenkin siis transatlanttisen eliitin verkostojen - rakenteiden ja niiden puitteissa käytettyjen menetelmiensä käytännön luonnetta. Siihen on hyvä verrata esim. näitä -->

Yhtäältä Seppo Oikkosen blogissaan "Kuinka Karl Marx tavataan" kirjoittamansa sisällöt kuvaavat täydentävänä elementtinä niitä ajatushistoriallisia ja sitä kautta sosiaalisten konstruktioiden takana olevia syitä, jotka ovat tuollaisten verkostojen, rakenteiden ja menetelmien muotoja synnyttäneitä alkuvoimia. Toisaalta LaRouche -liikkeen (LaRouche PAC, Executive Intelligence Review, Readings from the American Almanac) aineistoista saadaan vertailuun paljon geopolitiikan, fyysisen ja rahatalouden ekonomian ja tieteen eri alojen ymmärtämystä, mitkä perustuvat asioiden välisten dynaamisten ilmiöiden ja metafysiikan tajuun. Toki LaRouche -liikkeelläkin on paljon omaa käytännön historian tuntemusta, jota voidaan verrata monella tavalla Sven-Olof Jakobssonin historian tuntemukseen. Esim. historioitsija Webster Tarpley on ollut aikaisemmin LaRouche -liikkeen asiantuntijana ja antanut ko. liikkeelle hyvin paljon aineistoa tutkimuksiensa kautta.


Em. kaltaiset vertailut auttavat nivomaan näitä lähdeaineistosisältöjä koherentimmaksi kokonaisuudeksi ja kokonaismaailmankuvakäsitykseksi. Toki muitakin lähdeaineistoja voidaan käyttää tällaisessa vertailussa hyväksi; esim. esoteerisemmallakin tiedolla voi olla sopivasti sovellettuna avartavaa luonnetta ja potentiaalia, mistä vaikkapa David Icken tutkimukset ovat yksi esimerkki. Rohkenen myös jo mainostamaan omiakin tutkimuksiani ja pohdintojani otettavaksi esille tässä katsannossa, joista ollee omaa hyötyänsä...

Joka tapauksessa olen nyt erittäin innostunut tällaisista kokonaisvaltaisesti ja rohkeasti kyseenalaistavista ja uutta esille tuovista näkökulmista ja tässä vaiheessa oppimaani verrattuna tällaiset sisällöt ovatkin jo varsin hedelmällistä alustaa yrittää ymmärtää maailmaamme, sen ongelmia ja niiden ratkaisuja entistä enemmän ja paremmin. Kivaa! :) Nyt voin jo havaita paremmin myös sitä, mistä ko. kirjan asioista olen samaa mieltä, mistä hieman toista mieltä kenties rikastuttavalla tavalla ja mistä ehkä paljonkin eri mieltä osoittaakseni väärät tiedot... Saas nähdä tulevaisuudessa, kuinka aloitan kirjan sisältöjä kommentoimaan - liittämään osaksi kirjoituksiani ja pohdintojani yleensäkin... Ensin täytyy tietenkin kahlata koko kirja läpi ajatuksella.

Otan tämän kirjan sisällön nyt tähän esille, jotta se voi olla meille kaikille hyvä tietolähde ja tutkimiskohde pitkälle tulevaisuuteen. Alkusanojen, loppusanojen ja lähdeluettelon lisäksi kirjassa on 33 lukua, joista tähän mennessä Verkkomediaan on laitettu näytille osat kirjan lukuun 29 saakka (Kuten alla olevista linkityksistä havaitaan): Kokoan nuo julkaistut osat nyt tähän linkkeineen ja poimin kunkin luvun yhteydestä Sven-Olof Jakobssonin kirjoittamat kiteyttävät Verkkomedia-lukijoita varten tehdyt esitekstit täkyiksi, mitkä onnistuneesti kuvaavat ko. sisältöä tai asettavat tavalla tai toisella mielenkiintoisen tarkastelunäkökulman lähtökohdaksi. Palaan ajallaan täydentämään loputkin kirjan luvut niiden ilmestyttyä.


"Salainen asiakirja No 1" ja sen luvut esittelylainauksineen --->

Alkusanat --> "Elämme unessa. Syyllisiä tähän unitilaamme emme voi tuntea, koska ne toimivat ihmisten silmiltä näkymättömissä. Salainen asiakirja No 1 pyrkii mahdollisimman totuudenmukaisesti selvittämään kaikki ne tärkeimmät tekijät, jotka ovat tämän merkillisen unitilamme takana ja myös ne tavoitteet, joidenka vuoksi meitä pidetään unessa. Tavoitteiden ei silti tarvitse toteutua, sillä kyse on siitä, ehtiikö ihmiskunta herätä todellisuuteen ajoissa.

Oikea todellisuus ei paljastu lukemalla lehtiä, tietosanakirjoja tai seuraamalla televisiota, sillä ne ovat vain kulisseja. Siksi on oikean todellisuuden löytämiseksi kurkistettava kulissien taakse, mikä tulee olemaan useimmille järkyttävä ja pelottava hyppy täysin tuntemattomaan maailmaan. Jos tämän jälkeen ryhdymme kriittisesti analysoimaan uutisia ja tapahtumia ympärillämme ja pohtimaan niiden todellisia taustoja, on se jo merkki heräämisestä.".

Temppeliritarikunta, osa 1 --> "Nykyisin toimivien salaseurojen historian voidaan katsoa alkaneen 24:s kesäkuuta vuonna 1717, kun vapaamuurareiden Lontoon Suurloosi perustettiin. Muurarit ottivat käyttöönsä aikaisempien ammattirakentajien kehittämiä merkkejä ja kädenpuristuksia sekä salaisia vihkimisrituaaleja, joista osa oli lähtöisin keskiaikaisten ritarikuntien seremoniamenoista. Ajan saatossa on vapaamuurariuden pohjalta syntynyt lukuisa määrä uusia kuppikuntia, joilla on enemmän tai vähemmän poliittisia tavoitteita. Tässä kirjassa esitellään tärkeimmät niistä.".

Illuminatia, osa 2 --> "Globalisaatio on noussut vahvasti tämän päivän otsikoihin, mutta toive globaalista yhteiskunnasta on elänyt kauemmin kuin osaamme kuvitellakaan. Se sai alkumuotonsa jo vuonna 1534 espanjalaisen Ignatius Loyolan perustamassa jesuiittojen veljeskunnassa, jossa maailmanhallintoa koskevat ideat kehittyivät erilliseksi veljeskunnaksi. Jesuiitta-järjestö lakkautettiin vuonna 1773 okkultistisista menoistaan syytettynä, mutta maailmanherruuteen tähtäävä ideologia jatkui vahvana ja kehittyi edelleen vuonna 1726 syntyneen puolalaisen Jakob Frankin johdolla.".

Vapaamuurarit, osa 3 --> "Franklin D. Roosevelt lausui kerran: "Kaikkina aikoina, mutta nyt enemmän kuin koskaan, ovat maailmaa ohjanneet ennen kaikkea salaiset seurueet." Roosevelt, joka itse oli korkea vapaamuurari ja yksi niistä, "joka ohjasi", tiesi kyllä mistä puhui.".

Kabbalaoppi, osa 4 --> "Kun tarkastelee vapaamuurareiden ja muiden salaisten seurojen rituaaleja ja merkkejä, huomaa niillä olevan selvä yhteys kabbalismiin, vanhaan juutalaiseen mystiikkaan, jonka juuret ovat muinaisessa Egyptissä, mutta jossa on voimakkaita vaikutteita myös kristillisyydestä.".

Grand Orient, osa 5 --> "Vapaamuurariloosi Grand Orient oli niin kutsutun Ranskan vallankumouksen takana, mitä eivät tietosanakirjat kerro. Vapaamuurarit myöntävät tämän itse julkaisussaan Humanisme numerossa 240 kesäkuussa 1998. He mainitsevat siinä, että väkivallanteko oli heidän työnsä ja että vapaamuurari Roland julisti Ranskan tasavallan 21. syyskuuta 1792.".

Ranskan vallankumous, osa 6 --> " ”Ominaisinta Ranskan vallankumoukselle ei ole sekasorto, vaan se leima, joka näkyy itse toteutuksessa. Tulen ja savun läpi voimme tajuta jälkiä suunnitelmallisen organisaation toiminnasta. Organisaattorit pysyvät tarkoin kätkettyinä ja naamioituneina, mutta ei ole epäilystäkään niiden läsnäolosta, ensi hetkestä alkaen.” Näin kirjoittaa Lord Acton kirjassaan ”Lectures on the French Revolution”.".

Venäjän vallankumous, osa 7 --> "Maan historian kirjoittavat ne, jotka maan tuhoavat. Se totuus koskee myös Neuvostoliiton syntyhistoriaa. Tästä kertoo tyhjentävästi ja luotettaviin tietolähteisiin tukeutuen Jüri Lina kirjassaan ”Under Skorpionens tecken” eli Skorpionin tähtikuvion alla. Kirjan tärkein viesti on, että illuminaatit kehittivät kommunismin ja vaikuttivat ratkaisevalla tavalla myös Venäjän vallankumoukseen, aivan samoja keinoja käyttäen kuin Ranskassakin.".

Amerikan sisällissota, osa 8 --> "Juutalainen Mayer Amschel Rothschild loi suunnattoman omaisuuden Napoleonin sotien aikana. Hänen viisi poikaansa jatkoivat kukin oman rahalaitoksen hoitoa Frankfurt am Mainissa, Wienissä, Lontoossa, Napolissa ja Pariisissa.".

P2-loosi, osa 9 --> "Kuten jo on kerrottu, ei alkuperäisistä vapaista muurareista ole kuin muisto jäljellä. Heidän ylvään rakennustaitonsa salaisuuksia suojaamaan perustettu oppijärjestelmä mureni sitä mukaan kun poliittiset seikkailijat soluttautuivat mukaan kiltoihin 1600-luvun lopulla ja enemmistöön päästyään savustivat ulos viimeisetkin kivityön ammattilaiset vuonna 1717.".

Pääkallo ja sääriluut, osa 10 --> "Kaikista tiedossa olevista salaseuroista on vapaamuurarijärjestö Pääkallo ja Sääriluut ehkä kammottavin. Sen toimintamenetelmiin kuuluvat sellaiset aseet kuten pelko ja kiristys. Yhdysvaltoihin sen toi kenraali William H. Russell vuonna 1832 tutustuttuaan tähän salaiseen illuminaatti-järjestöön Saksassa. Sen virallinen lempinimi on edelleenkin ”The Russell Trust”.".

Round Table, osa 11 --> "Englantilainen Cecil Rhodes on jättänyt historiaan suuren määrän tunnusmerkkejä itsestään, ei yksinomaan satumaisen omaisuutensa luomiseen liittyviä, vaan myös runsaasti rahaa vaatineiden suurisuuntaisten hankkeidensa osalta. Yksi hankkeista, joka edelleen toimii, on selkeästi ylitse muiden. Sen vaikutus maapallon kokonaistapahtumiin viimeisen yli sadan vuoden ajalta on ollut vailla vertaa ja silloin kyseessä on vain harvoille tarkoitettu vapaamuurariloosi, Round Table, eli Pyöreä Pöytä. Tämän eliittiryhmän perustamisidea oli, kuinkas muuten, vapaamuurari ja illuminaattien päärahoittaja Mayer Amschel Rothschildin, mutta itse toteuttamisen hän määräsi Cecil Rhodesille.".

Carroll Quigley, osa 12 --> "Henkilö, joka parhaiten on tuonut päivänvaloon uutta maailmanjärjestystä puuhaavat tahot, on ilman muuta tri William Carroll Quigley. Hän syntyi 9. marraskuuta 1910 ja kuoli 3. tammikuuta 1977. Hänen työnsä merkitys kasvaa sitä mukaan kun hänen viestinsä tavoittaa uusia ihmisjoukkoja. Hänen kirjansa leviävät räjähdyksen tavoin, myös se kaikkein kuuluisin 1349 sivuinen Tragedy and Hope, joka takavarikoitiin eliitin toimesta heti ilmestymisensä jälkeen vuonna 1966 ja painolaatat tuhottiin. Kirja ilmestyi kuitenkin pian hyvätasoisena taiwanilaisena piraattikopiona. Sen myyntihinta on tällä hetkellä noin 35 euroa. Sitä ei myydä Suomessa, mutta Ruotsissa se on kirjakauppojen hyllyillä.".

RT European industrials, osa 13 --> "Suljettujen veljeskuntien sarjassa on Roundtable of European Industrialist yksi nuorimmista. Sen syntysanat lausui vuonna 1982 ruotsalainen Volvo-päällikkö Pehr Gyllenhammar ollessaan pääpuhujana The Harvard Business School Clubin vuotuisessa päivällistilaisuudessa New Yorkissa.".

Kolmensadan komitea, osa 14 --> "The Committee of 300, eli Kolmensadan komiteaa, voidaan pitää kaikkien nykyisten salaseurojen äitinä. Sen perustivat Britannian Itä-Intian Kauppakomppanian nimissä Euroopan tärkeimmät merkantiiliset, eli varhaiskapitalistiset aatelissuvut, ”siniveriset” Guelphit, Grosvernorit, Hannoverit, Oranialaiset ja Oldenburgit jo vuonna 1729. Sen jälkeen on Kolmensadan komiteasta eriytynyt lukuisa määrä uusia ”varjohallituksia”, kuten Pyöreä Pöytä, Bilderberg-ryhmä, Trilateraalinen komissio, Rooman Klubi, Aspen-instituutti, jne.".

Bilderberg ryhmä, osa 15 --> "Henkilökohtainen valta ei ohjaa yhteiskunnan kehitystä. Näin ehkä kuviteltiin Kekkosen aikaan, mutta kun Kekkonen väistyi, jatkui yhteiskunnan kehitys samaa rataa kuin ennenkin. Yksilöt ovat siis vaihdettavissa, mutta salaliitoilla ja yksilöllisillä suhteilla on sen sijaan merkitystä.".

Trilateraalinen komissio, osa 16 --> "Bilderberg-ryhmän kokoukseen 21.-23. huhtikuuta 1972 Belgian Knokkessa, oli kutsuttu presidentti Jimmy Carterin uskottu kansainvälisten turvallisuuskysymysten neuvonantaja, Zbigniew Brzezinski, joka oli vuonna 1970 kirjoittanut kirjan ”Between two ages”, eli Kahden aikakauden välissä. Kirjassa hän puhui tilanteesta, jolloin valtiot ja demokratia eivät enää voisi toimia ja ehdotti kehittyneiden maiden yhteisön luomista, jotta taipumukset globaalin kaaoksen syntyyn voitaisiin estää tuon aikakauden koittaessa. Hän oli kertonut ajatuksistaan David Rockefellerille, joka tässä kokouksessa esitti Trilateraalisen komission perustamista. Bilderberg-kokouksen jäsenet olivat ajatukselle myönteisiä ja pyysivät Rockefelleriä toteuttamaan suunnitelman.".

Rooman Klubi, osa 17 --> "Italialainen teollisuusmies Aurelio Peccei (The 300) perusti virallisesti Rooman Klubin vuonna 1968 Rockefellerin perheen Italian Bellagio-tilalla pidetyssä kokouksessa, johon oli kokoontunut viitisenkymmentä liikemiestä, poliitikkoa ja tutkijaa. Peccei oli kerran sanonut ystävälleen, entiselle Amerikan ulkoministeri Alexander Haigille (TC), että hän tunsi olevansa Illuministi Adam Weishauptin uusi inkarnaatio.".

Council of Foreign Relations, osa 18 --> "CFR, eli Ulkomaansuhteiden neuvosto, perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1921. Se eroaa samaan aikaan perustetusta brittiläisestä vastineesta RIIA:sta siinä, että sen jäsenluettelo on julkinen ja täten voidaan todeta, että neuvoston perustamisesta lähtien on jokainen amerikkalainen presidentti, Ronald Reagania lukuun ottamatta, ollut CFR:n jäsen.".

RIIA, osa 19 --> "Kansainvälisten kysymysten kuninkaallinen instituutti, eli RIIA, sai alkunsa brittiläis-amerikkalaiseliitin toimesta Versaillen rauhankonferenssissa vuonna 1919. Samalla perustettiin myös sen Amerikassa toimiva vastine, CFR, eli Ulkomaansuhteiden neuvosto.".

Rahamiesten peliä, osa 20 --> "Temppelinherrat olivat kyllä historian ensimmäisiä pankkiireja, mutta ritarikunnan tuhoutumisen jälkeen ei vastaavan tasoisia seuraajia ilmaantunut pitkiin aikoihin. Niitä alkoi syntyä vähitellen eri puolella Eurooppaa varsinaisen pankkitoiminnan päästyä käyntiin.".

Federal Reserve system, osa 21 --> "Vuonna 1902 matkustivat veljekset Paul ja Felix Warburg Rotschildin pankkihuoneen agentteina Amerikkaan ”uudelleen organisoimaan” maan pankkijärjestelmää. Suunnitelmana oli vielä kerran yrittää luoda USA:lle yksityinen keskuspankki saman konseptin mukaan kun Bank of England oli. Operaatio vaatii laajamittaiset esivalmistelut, jotka tulivat kestämään toistakymmentä vuotta. Tuona aikana avioituivat molemmat veljekset amerikkalaisten pankkiirien tyttärien kanssa, mikä teki heistä myös perhepankkiensa osakkaita. Se oli osa suurta suunnitelmaa, johon kuului myös heikkotahtoisena pidetyn Woodrow Wilsonin asettaminen presidentiksi 1908.".

IMF – kansainvälinen valuuttarahasto, osa 22 --> "Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) sekä Maailmanpankki (WB) ovat YK:n vuonna 1945 perustamia erityisjärjestöjä. Amerikkalainen taloustutkija Susan George käyttää kirjassaan ”The Debt Boomerang” (Velkabumerangi) kovia sanoja kun pitää Maailmanpankin ja IMF:n ammattijohtajia palkkamurhaajina jotka vievät maapalloa kohti taloudellista katastrofia. Georgen mukaan Afrikan nälänhädän syitä eivät ole väestönkasvu ja sodat, vaan ne ovat pääosin velkaongelman seurauksia.".

WB – Maailmanpankki, osa 23 --> "Vaikka Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki WB toimivatkin samalla areenalla käsi kädessä, ovat ne rakenteeltaan sen verran erilaiset, että ne on hyvä käsitellä erikseen. IMF:n pääjohtajaksi valitaan perinteisesti aina eurooppalainen ja Maailmanpankin presidentiksi amerikkalainen. Tällä hetkellä on Maailmanpankin johtopallilla aikakautemme ehkä pahin sotahaukka, Paul Wolfowitz.".

BIS – keskuspankkien keskuspankki, osa 24 --> "BIS-pankin (Bank of International Settlements) alkuperäiset tehtävät liittyivät ensimmäisestä maailmansodasta Saksalle määrättyjen sotakorvausten selvittämiseen. Käytännön suunnittelusta vastasivat pankkiiri J.P. Morganin alaiset Charles G. Dawes ja myöhemmin Owen D. Young. Heidän työnsä koitui Saksalle täydelliseksi katastrofiksi, kun maasta riistettiin käytännöllisesti katsoen kaikki pääoma ja tärkeät raaka-aineet. Tämä herätti syvää epätoivoa ja alati kasvavaa vihaa saksalaisissa, jotka sittemmin nostivat Hitlerin valtaan pelastamaan maan siitä puutteesta ja taloudellisesta ahdingosta jonka kansainvälinen pankkieliitti oli aiheuttanut. Mutta Adolf Hitlerin valtaantulon jälkeen sai BIS aivan toisen suuntauksen.".

WTO - Maailman kauppajärjestö, osa 25 --> "Vuonna 1947 solmittiin GATT-sopimus, jonka tavoitteena oli kaupan ja esteiden purkaminen sekä kauppakiistojen sopiminen. Se oli valtioiden eliitin ja ylikansallisten suuryhtiöiden ajama hanke ja merkittävä askel kohti globaalia vapaakauppaa. GATT:in kehykset osoittautuivat kuitenkin aikaa myöten liian ahtaiksi, jonka vuoksi sopimusta haluttiin laajentaa koskemaan tavaroiden lisäksi myös muita kaupan osa-alueita.".

YK – Yhdistyneet kansakunnat, osa 26 --> "Pyöreän Pöydän verkoston ensimmäinen yritys muodostaa maailmanhallitus oli Kansainliitto, League of Nations, vuonna 1920. Ajankohta ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli sikäli sopiva, että sotaan kyllästyneet valtiot olivat kypsiä nielemään perustelun: ”asialle pitää tehdä jotain.” Se ”jotain” oli juuri maailmanhallitus, joka ei kuitenkaan toiminut koska Yhdysvallat kieltäytyi Kansainliiton jäsenyydestä. Piti saada aikaan uusi maailmansota joka sittemmin johti Yhdistyneiden Kansakuntien syntyyn 25:s kesäkuuta 1945.".

EU – Euroopan unioni, osa 27 --> "Euroopan Unioni on jakanut kansoja puolesta ja vastaan. Kuka on oikeassa? Ne, jotka katsovat tarpeelliseksi olla siellä missä asioista päätetään, vaan ne, jotka haluavat säilyttää itsenäisyytensä ja itse päättää omista asioistaan? Tässä yhteydessä on yksi asia hyvä pitää mielessä: Historia nimittäin osoittaa, että miltei kaikissa suurissa ratkaisuissa on tavallinen ihminen aina jäänyt häviäjäksi.".

Vallankaappauksen taktiikka, osa 28 --> "Euroopan valtioiden lakkauttaminen ja yhdistäminen yhdeksi supervaltioksi, oli jo muinaisten temppeliritarien tavoite. Rahakaupan ja pankkitoiminnan täydellinen hallinta koko Euroopassa olisi tehnyt valtiot täysin riippuvaisiksi temppeliritarien ylikansallisesta vallasta. Se olisi todennäköisesti onnistunutkin, ellei Ranskan kuningas Filip IV ”kaunis” ja paavi Clemens V olisi vuonna 1314 tuhonnut tämän suunnitelman kärventämällä suurmestari Jacques de Molayn roviolla ja myös valtaosan ritareista. Näin valui temppeliritarien kahdensadan vuoden valmistelutyö hukkaan.".

Harhautustaktiikka, osa 29 --> "Harhauttaminen on tehokkain menetelmä vaikuttaa ihmisen sielunelämään. Sitä on käytetty mielipiteiden muokkaamiseen jo tuhansia vuosia ja sillä on monia ilmenemismuotoja. Jos katseet halutaan kääntää pois jostain kiusallisesta tapahtumasta, on huomio kohdistettava toiseen vähemmän tärkeään tapahtumaan suurin otsikoin ja kun monet eri tietokanavat toistavat samoja asioista, se tuntuu sillä hetkellä tärkeimmältä.".

Väestönvalvonta, osa 30 (Osa päivitetty 3.2.2012) --> "On hyvä muistaa, että maailmanhistoriamme muodostuu sekä oikeasta että valheellisesta tiedosta ja vaikka tieto jonka mediasta saamme, on usein yksipuolista ja jopa sensuroitua, on jokaisen yksilön osattava itse päätellä mikä on sen taustalla oleva totuus. Ei kenenkään muun.".

Ilmastonmuutos, osa 31 (Osa päivitetty 13.2.2012) --> "Harhauttamisen taktiikkaa on käytetty myös kun ilmastonmuutoksen syitä ja vaikutuksia on yritetty selittää. Aluksi teollisuuden omat tutkijat vähättelivät yhteen ääneen kasvihuoneilmiötä ja sen merkitystä ja vakuuttelivat poikkeavien sääilmiöiden kuuluvan luonnolliseen sykliin, jotka toistuvat aika ajoin. Esimerkkejä nostettiin näyttävästi esiin jopa satojen vuosien takaa. Maailman vaikutusvaltaiset tiedotusvälineet myötäilivät auliisti näitä käsityksiä. Nyt nämä äänet ovat kuitenkin jo hukkuneet poikkeuksellisen pitkään jatkuneiden kuivakausien tai rajuina jatkuvien tulvien ja hirmumyrskyjen alle.".

Vapaa energia, osa 32 (Osa päivitetty 13.2.2012) --> "Kun Nikola Tesla keksi kuinka vapaata energiaa voi hyödyntää, ei hän voinut itsekään aavistaa, kuinka merkittävästä asiasta oli kyse. Mutta jos hän eläisi vielä tänään, ydinvoimalla tuotettavan sähkön aikakaudella, hän kyllä huomaisi sen.".


Oliko WTC tilaustyö?, osa 33 (Osa päivitetty 13.2.2012) --> "Sanan ”salaliitto” merkityksestä ovat miltei kaikki yksimielisiä. Salaliitto on jotain kätkettyä ja hämäräperäistä jolla on ilkeämieliset tavoitteet. Avointa salaliittoa ei voi olla, koska sitä kutsutaan silloin hyväntekeväisyydeksi. Salaliittoteoria on taas jotain aivan muuta, sillä silloin vain epäillään että jokin salaliitto on olemassa.".


Loppusanat lukijalle & Lähteet (Osa päivitetty 13.2.2012) --> "Olisi suhteellisen yksinkertaista edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, jos se olisi kaikkien yhteinen tavoite. Maapallomme voisi tuottaa kasvisravintoa yllin kyllin moninkertaiselle ihmismäärälle, eikä puutetta olisi mistään elämälle tärkeästä. Sellainen maailma ei kaipaisi valvontaa eikä poliittisia tai taloudellisia vallanpitäjiä.".

Saturday, January 28, 2012

Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: Depeche Mode - New Dress

Musiikkisarjaani tulee nyt erittäin ajankohtaista sisältöä Depeche Moden biisin New Dress myötä. Tämä laulu on peräisin "deppareiden" vuonna 1986 julkaistulta albumiltaan Black Celebration, joka on tavallaan teema-albumi maailmanlopusta kuvaannollisesti ilmaistuna muutama tunti - minuutti ennen sen toteutumista. Monet albumin lauluista ovatkin erittäin synkkiä (Kuten kenties synkimmillään albumin nimibiisi ja tämä; Fly on the windscreen), missä lyriikoiden henkilöhahmot kokevat voimakasta epätoivoa, vainoharhaisuutta, kuoleman pelkoa - jopa toivoakin, korostuneita ja ylieläimellisiä intohimoja sekä ristiriitaisia ajatuksia hyvän ja pahan välillä, mutta kuitenkin ehkä pienen pilkahduksen verran myös toivoa paremmasta kaikesta huolimatta... Tämä siis on jo yksi nykyhetkeemme siirrettynä varsin kuvaava piirre maailmastamme, mikä korostuu kriittisissä yhteiskunnallisissa tilanteissa, kuten vaikkapa tämän hetken presidentinvaalissamme Niinistö vs. Haavisto -kamppailussa intohimoisine kannattajineen - vastustajineen...

Poimin albumin biiseistä eniten tällaista ajankohtaisuutta kuvaamaan juuri tuon New Dress -biisin ja se käy hyvin ilmi sen lyriikoista: Väliosien ja lyhyesti ytimekkään kertosäkeen väleillä korostetaan vastakkainasettelua maailman rapautuvan ja tuhoutuvan kierteen sekä eliitin glamourin ja etuoikeutetun hyvinvoinnin välillä. Kauhistuttavat ja vaaralliset maailmantuhon elementit laitetaan käytännössä vertailuun silloisen julkkisten ja eliitin kuningattaren prinsessa Dianan kanssa. Niinpä nykyhetkeen siirrettynä lyriikoita ei tarvitse muuttaa kuin vain laittamalla prinsessa Dianan tilalle Lady Gaga.

Ilmeisesti itse prinsessa Diana ei ole pääkritisoitava kohde tässä, vaan hänen symboloima eliitti- ja kerskakulttuuri, mikä ilmentää sitä kaksinaismoralismin ja sosiaalisten vastakkainasettelujen huipennusta rikkaat vs. köyhät -ikeessä, joka on ollut vääjäämättä tulossa jo tuolloin transatlanttisessa maailmassa. Nykyään tämä on entistä radikaalimmin kärjistynyt suorastaan loogiseen päätepisteeseensä saakka yhä yleistyvämmin ja sen seuraukset ovat jo varsin yleisesti tiedossamme. Siksi nämä osat biisin lyriikoista eivät sinänsä ole se mielenkiintoisin ja tärkein anti tällä kertaa.

Sen sijaan erityisen mielenkiintoista on juuri se nykyäänkin, että miten voisimme muuttaa maailmaa paremmaksi tästä jopa yli ymmärryksen menevästä pahan ja sairaan kierteestä? Martin Goren ko. biisiin kirjoittama väliosa antaa siitä yllättävän hedelmällisen mekanismi- ja toimintaehdotuksen, jonka lainaan vielä tähänkin suomennettuna --> "Et voi muuttaa maailmaa, mutta voit muuttaa faktoja, ja kun muutat faktoja, muutat näkökulmia, jos muutat näkökulmia, saatat muuttaa vaaliäänestystä, ja kun muutat vaaliäänestystä, niin saatat muuttaa maailmaa."... Hmmm., yllättävän kypsää ajattelua ja päättelyä tuolloin vain n. 25 -vuotiaalta Gorelta! Ja sopii tosi hyvin presidentinvaalien ajankohtaan niin Suomessa, Venäjällä kuin Yhdysvalloissakin tänä vuonna 2012.

Yritetäänpä avata tuota päättelyketjua hieman lisää: Näyttää ensinnäkin siltä, että maailmanparantamista pitää ajatella prosessina, missä epäkohtiin ja varsinkin epäkohtien aiheuttajiin ei voida juurikaan puuttua suoraan ja selkeinä kohteina toimintaan, vaan on ajateltava kiertoteitse ja eri vaiheisina väliprosesseina pääsemistä toivottuun tulokseen... Ja silloinkin voi olla vain osittainen menestys mahdollista. Niinpä, tällaista prosessiajattelua olen minäkin näissä pohdinnoissani ja kritisoinneissani vähitellen oppinut eri lähteiden avulla eli eipä tästä voi olla eri mieltä.

Toisaalta juuri tällainen prosessinen, dynamiikkainen ja metafyysinen ajattelu ja toiminnoiksi synnyttäminen tarjoaa puolestaan entistä avarampia, voimakkaampia, tehokkaampia ja sisältörikkaampia mahdollisuuksia vaikuttaa. Kyse on siinäkin paljon siitä, kuinka hyvin ajatuksissamme ja toiminnoissamme individuaalina subjektina tiedostamme itsemme osana kollektiivista subjektia ja miten ajattelumme ja toimintamme olisi (uudelleen)järjestettävä optimaalisen yhteisön aikaansaamiseksi siinä mielessä. Varmasti eri vaihtoehtoja on paljon, mutta tietyt parametrit on omilla tavoillaan kuitenkin täytyttävä, mikä onkin jo oma iso aiheensa ja en tässä vaiheessa puutu vielä siihen...

Tuohon päättelyketjuun enemmän pureutuen voidaan todeta, että faktojen muuttaminen on juuri pitkälti sitä, kuinka yksilöiden itsensä kautta - oman tahdon ja halun vaikutuksesta - tapahtuu muutosta katsoa maailmaa eri tavalla ja kuinka voimme toinen toisillemme selittää ja avata näitä muuttavia ja rikastuttavia asioita entistä enemmän ja paremmin. Tässä mielessä internetissä kirjoittamisestakin voi olla paljon sellaista apua, mikä ei ole ollut ennen internetiä mahdollista...

Näkökulmien muuttuminen mahdollistuu sitten eri yksilöiden tuollaisissa vuorovaikutuksissa suhteessa sekä toisiinsa että kollektiiviseen subjektiin, jota he yhteisönä asuttavat eri tasoilla ja eri aikajatkumoissa, eri kollektiivisen tietoisuuden tasoilla ja laaduilla jopa... Muutokset tässä konstruktiossa heijastuvat sitten väkisinkin parhaimmillaan kenties kaikkeenkin käytännön toimintaan yhteisössä - jopa eri yhteisöjenkin väleillä, mihin kuuluu myös vaalikäyttäytyminen sekä vaalien ehdokkaiden että äänestäjien keskuudessa. Se muuttaa maailmaa!...

Nyt tietenkin kiinnostaa paljon se, kuinka käytännössä eri elementein, ajatusmallein, ihmisyksilöin, yhteisötyypein jne. maailman muuttaminen voisi toteutua tuollaisen mekanismin - kaavan puitteissa; onko siinä vaarojakin ja minkälaiset hyvät mahdollisuudet voisivat toteutua?... Jätänkin sen sekä itseni että teidän pohdittavaksi ilman selittelyä, mutta palaan varmaan jossakin vaiheessa tuonnempana itse jossain välissä hyödyntämään tätäkin oivallusmahdollisuutta kirjoituksissani. Minusta tuntuu nyt, että on hyvä sulatella tätä rauhaisan pohdiskelun merkeissä ajan kanssa.

Vielä lopuksi biisiin liittyvää nippelitietoa ja populaarikulttuuritaustaa, kuten aina olen näissä musiikkisarjani osissa viljellyt. Depeche Modesta olenkin jo kertonut aikaisemmin mm. tässä osassa (Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: Depeche Mode - Everything Counts), mutta kerrotaanpa vähän lisää esim. tuon Black Celebration -albumin aikaisesta bändin suosiosta.

Albumilta lohkaistiin singleiksi Euroopassa kolme biisiä; Stripped (video), A Question Of Lust (video) ja A Question Of Time (video). Bändin kotimaassa Britanniassa ne menestyivät melko keskinkertaisesti (Ensimmäinen ja viimeinen nippa nappa top 20 -hittejä), mutta tuossa vaiheessa "depparit" olivat nousseet erityiseen suursuosioon Saksassa (silloinen Länsi-Saksa) jopa lähes listakärkeen. Albumi tosin menestyi myös Britanniassa kohtuullisen hyvin sijoittuen albumilistan top 5 joukkoon. Yhdysvalloissa bändin menestyminen oli alkanut nousta jo edellisen albumin Some Great Reward myötä, mutta ei ollut vielä tuolloinkaan kunnolla saavuttamassa ns. suuren yleisön suosiota.

Tuohon aikaan bändin musiikilliset kokeilut ns. industrial -tyylin ja sämpläystekniikan parissa olivat saavuttamassa loogista päätepistettään ja jatkossa heidän soundinsa muuttui vähän yleisöystävällisemmäksi eli "normaalimmaksi" syntikkapopiksi kahden seuraavan albumin ajaksi, mitä soundia he hioivatkin timantin muotoon vuoden 1990 albumiinsa Violator mennessä. Tätä vuoden 1986 albumiaan kritisoitiin sen sijaan mm. juuri liiasta synkkyydestä ja kovuudesta, mutta se oli toisaalta kovastikin joidenkin ns. vaihtoehtomusiikista pitävien rockjournalistien - kriitikoiden mieleen, mikä viimeistään tuossa vaiheessa karisti Depeche Moden harteilta heidän ensimmäisen albuminsa aikaista teinipopmielikuvaa. Yhtymäkohtia myös Kraftwerk -tyylisesti kokeelliseen konemusiikkisuuntaan oli nähtävissä tässä vaiheessa heidän uraansa.

Itselleni juuri tämä Black Celebration -albumi oli ensimmäinen kunnon tutustuminen ko. bändiin. Heidän tuo edellinen albuminsa Some Great Reward oli jäänyt minulla vielä suht koht "väliin" sen hittibiisejä lukuun ottamatta, mutta tämän albumin menin varta vasten ostamaan 15 -kesäisenä kloppina ja tykästyin heti tosi lujaa sen soundimaailmaan ja melodioihin, mikä kait kuvaakin aika hyvin sitä pessimististä puoltani, mikä täällä blogissanikin ajoittain käy ilmi ;) Albumin lyriikat olivat yksi osa viehätystä, mutta niillä ei ollut kuitenkaan vielä tuolloin kovin kummoisesti konkreettista kiinnekohtaa elämääni paitsi tietysti silloisen varsin yksinäisen ja epävarman teinipojan elämäni synkistelyhetkien itsesäälisparraukseen.

Eipä nyt muuta ja kun tähän esiteltävään biisiin ei ole olemassa musiikkivideota vain albumiraita kun se on, niin pidemmittä kirjoituksitta viimeisenä biisin ääniraita Youtube -videona ja biisin lyriikat:


Depeche Mode - New Dress (Äänivideo)

Lyriikat:

"Sex jibe, husband murders wife
Bomb blast victim fights for life
Girl, thirteen, attacked with knife

Princess Di is wearing a new dress

Jet airliner shot from sky
Famine horror, millions die
Earthquake terror figures rise

Princess Di is wearing a new dress

You can't change the world
But you can change the facts
And when you change the facts
You change points of view
If you change points of view
You may change a vote
And when you change a vote
You may change the world

In black townships fires blaze
Prospects better, premier says
Within sight are golden days

Princess Di is wearing a new dress

You can't change the world
But you can change the facts
And when you change the facts
You change points of view
If you change points of view
You may change a vote
And when you change a vote
You may change the world


Princess Di is wearing a new dress
Princess Di is wearing a new dress
Princess Di is wearing a new dress
Princess Di is wearing a new dress".

Lyndon LaRouchen webcast -seminaari 18.1.2012 ja LaRouche -liikkeen tieteen, ekonomian ja politiikan aineistoa

Viime viikolla LaRouche -liike järjesti taas Lyndon LaRouchen webcast -seminaarin, jossa Lyndon selosti maailmantilanteemme (geo)politiikkaa ja ekonomiaa tässä vakavassa transatlanttisessa yhteiskuntarapautumisessa ja oligarkkisen periaatteen tuhoisassa ikeessä. Laitan tässä lyhyesti ilman omia kommenttejani tutkittavaksi alle ko. webcastin linkkinä ja eri osiin hajautetussa muodossa sekä koostan runsaaksi tausta-aineistoksi sille LaRouche -liikkeen tältä tammikuulta uusimpia (video)aineistoja. Nämäkin ovat pohjana jatkon omille kirjoituksilleni.

Lyndon LaRouchen webcast -seminaari keskiviikkona 18.1.2012 - The State of the Union -->

Keynote Address -> Lyndonin alkupuhe.

Question 1: Destabilization of Russia; kysymysasettelu laajemmin suomennettuna -> Miten voimme ehkäistä Venäjän epävakauttamisen ja muuttaa tilannetta Yhdysvalloissa?

Question 2: McFaul Sent to Break Up Russia; kysymysasettelu laajemmin suomennettuna -> Onko Yhdysvaltain Venäjän suurlähettiläs McFaul värvätty hajottamaan Venäjää?

Question 3: The British in Argentina; kysymysasettelu laajemmin suomennettuna -> Ovatko britit (LaRouche -kielellä transatlanttinen oligarkki- ja eliittikartelli Lontoon city- ja brittimonarkia -keskeisesti) epävakauttamassa Argentiinaakin ajaakseen ko. eliitti-imperiumin halua sytyttää Kolmas maailmansota?

Question 4: Environmentalism and Reason; kysymysasettelu laajemmin suomennettuna -> Onko kansanmurhaisen ympäristöaktivismin murskaaminen oleellista saattaaksemme maailmaan järkeä?

Question 5: Economics as a Unity; kysymysasettelu laajemmin suomennettuna -> Onko ekonomia parempi ymmärtää pikemmin kokonaisuutena kuin eri tapahtumien sarjana?

Question 6: Romney the Obama Replacement; kysymysasettelu laajemmin suomennettuna -> Onko ko. imperiumi suuntaamassa kansalaisten huomiota pois Obamasta hänen nimelliselle oppositiokandidaatilleen fasisti Mitt Romneylle?

Question 7: A New FDR; kysymysasettelu laajemmin suomennettuna -> Kuinka voimme äänestää valtaan uuden "FDR":n eli "Franklin D. Rooseveltin"?

Tausta-aineistoa LaRouche -liikkeen maailmankuvaymmärryksestä -->

Viikkoraportti: LPAC Weekly Report 26.1.2012 ja LPAC Weekly Report 11.1.2012.

Lyndon LaRouchen strateginen arvio: "The Only Issue Is Revolution" · Lyndon LaRouche · January 21, 2012.

Lyndon LaRouchen vastaus professori Bao Shixuin hänelle esittämään kysymykseen: Response on Threat of War.

Tiedevideoita:

Weather Report - Featuring Candidate Dave Christie: "Our neighborhood in the Galaxy has suddenly flared up. We present the recent solar flare activity and coronal mass ejections from the Sun over the past two weeks, generating geomagnetic storms and a solar radiation storm Earth. Simultaneously, there was an explosion of both earthquakes and stormy weather. We must look at this period, as one in which storm activity has jumped dramatically in our Solar System.

This show also includes a special discussion with congressional candidate David P. Christie from Washington State, on how the LaRouche economic policy could deal with disasters much worse than the Seattle snowstorm.
".


NY Class - Planetary Defense: "Class in NYC taking up why we must take on the challenge of Mars colonization now.".

Weather Report - January 19, 2012: "Idiots have grabbed onto the recent warm weather, combined with the loss of Arctic sea ice, to say that we should stop acting like humans, and become friendly to polar bears. No. We will again look at how the polar vortex factors into both phenomena, and its possible interaction with solar activity. We'll see early January's sudden stratospheric warming event, the dramatic loss of sea ice during high Arctic Oscillation Index in the early 1990s, and the recent explosion of activity from a new sunspot group.
References:


"On the response of sea ice to the Arctic Oscillation," by Rigor, Wallace, and Colony (2002)
"Solar forcing of winter climate variability in the Northern Hemisphere," by Ineson, et al. (2011).".

Mars: A Moral Imperative: "A new pedagogy on Energy-Flux-Density by the Basement team will bring a new insight into the U.S. Constitutional principle.".

On Metaphor: An Intermezzo: "Unlike the brains of animals, the human mind has the power of going beyond the senses, to creatively develop concepts that exist as universal intentions. In both science and art, Lyndon LaRouche has pointed to the concept of metaphor as embodying the kernel of creative thought. In this video, Jason Ross uses several examples from the first modern scientist, Johannes Kepler, to elaborate this concept, and offers an unsettling conclusion on what the goal of economic policy must be.".

Strategic Defense of Earth: What You Didn't Know About Viruses Ep. II: "In this episode we attack the curious case of seasonal epidemics and pandemics, like the flu, showing the relationship it has with solar and cosmic radiative activity. Demonstrating yet another aspect of the imperative we have to join Russia in developing a Strategic Defense of Earth science driver program.".

WIR · January 5, 2011 · What is the Base-line?: "What does it mean, to keep pace with the universe? How do we get a sense, in the mind, of what it is we must keep pace with-- which, if we fail to recognize it, will eat us all up, like the dinosaur? The longer our species tolerates the oligarchical principle-- tolerates the Obama Presidency-- the more we cripple our species ability to deal with these pressing problems.".

Ekonomia:

Quantity vs Quality: "A consistent failure in economic work comes from failing to recognize a difference between quantitative and qualitative changes. Evolutionary upshifts include changes that are qualitative in their not being comparable with previous states, and the same is true for human economy.".

An Interview with Phil Rubinstein · Einstein & Economics: "An interview by Phil Rubenstein, an associate of Lyndon LaRouche, on the implications for physical economics and the future of Einstein's discoveries.".

Interview With Claudio Giudici · The Mass Strike in Italy: "EIR Online interviewed Claudio Giudici, an activist with the LaRouche movement in Italy (MoviSol) and leader in the national taxi drivers union, who is now leading a national strike against IMF dictator Mario Monti. Giudici has grabbed national headlines and is currently escalating the fight with prominent calls for the policies of Lyndon LaRouche. Visit Claudio Giudici's YouTube channel here and watch his television interviews.".

Ihmismielen luonne, voima ja dynamiikka:

The Sense of Self • A Dialogue: "From Plato to Lyndon LaRouche, the fallacy of sense perception has been the foundational topic for the advancement of mankind in all of humanity's past. This interactive report covers the boundaries of sight, hearing and language, which leads us to look to the famous Helen Keller to answer the question: what really is mind, after all?".

LaRouche: The Immortal Talent of Martin Luther King Jr.: "Lyndon LaRouche keynoted the Jan. 19 2004 Martin Luther King Prayer Breakfast, sponsored by the Talladega County (Alabama) Democratic Conference. City Councilman Rev. Horace Patterson introduced the first speaker, civil rights heroine Amelia Boynton Robinson, then vice chairman of the Schiller Institute, who in turn introduced LaRouche.".

Yhdysvaltain politiikka ja Barack Obama:

Presidential Strategy: "Liona Fan-Chiang (LaRouche Basement) and Anna Shavin (LPAC-TV) lead a discussion with Benjamin Deniston of the Basement Team and Candidates Rachel Brown (MA) and Kesha Rogers (TX).".

Prime Time Report • Why Obama Hates Fusion: "To succeed against evil we in the United States, have to become dedicated to what Barack Obama hates.".

Barack Obama: Taking the Food Out of Your Mouth: "Obama's shutdown of 259 USDA facilities brings us that much closer to the British genocide agenda.".

Revisited: Is Barack Obama an American?: "Those among our fair citizens who asked, "How could Obama sign the Defense bill?" need to recognize that they held a lethal assumption: The belief that Obama was ever an American.".

Is Barack Obama an American?: "The key thing for people to recognize, those among our fair citizens who said, "how could Obama sign the Defense bill?" is that they upheld a lethal assumption: The belief that Obama was ever an American.".

"A Long Train of Abuses" · Jan 2, 2012: "Obama is the British Empire's 21st Century Hitler.".

The Annals of Nerobama: "Sometimes the most important things in history are what didn't happen. In March 2009, Lyndon LaRouche identified Obama's psychological profile as a carbon copy of Rome's Emperor Nero. From that point onward, all actions on the part of the population and Congress defending this president have been leading humanity on the same track as the Roman Empire followed under the reign of Nero.".

Geopolitiikka ja imperiumi:

Russia Proposes Moon Colony: "Less than 24 hours following LaRouche’s State of the Union speech in which he declared that the only way to save mankind will be a mission to land a man on Mars, Roscosmos chief Vladimir Popovkin proposed that the United States enter into collaboration with Russia to lay a pathway for a mission to Mars, beginning with the establishment of a permanent colony on the moon.".

Famine: A Policy Fabricated in London: "With the global financial system at a historic moment of total collapse, only depopulation of the most efficient means is the way the financier oligarchy can respond. In today’s age that means a thermonuclear war. However the policy of reducing our numbers on this planet has been the model of the British empire throughout history and wherever they are, genocide will follow.".

WIR: It's the British: "The British Empire is set to take us all down with them. Only by the removal of the deranged Obama, will we be able to put a stop to the current war drive.".

Poliittiset julkilausumat ja ohjelmanjulistukset:

Helga Zepp-LaRouche: Two Existential Crises of Mankind: "Helga Zepp-LaRouche, stateswoman and president of the BueSo party in Germany, made these remarks at a private seminar held in Washington D.C. on January 25, 2012.".

Candidate Summer Shields: Earthquake Warning!: "Indications have arisen pointing to the possibility of a 7.5 or greater earthquake to occur in the North Western region of the United States, or Mexico. In absence of any intelligent life within the present selection of presidential candidates, Summer Shields of the LaRouche slate addresses the issue.".

Dave Christie on the Earthquakes, Solar Flares and the Mission Before Us.

Kesha Rogers Reports from AAS Conference: "U.S. Federal Candidate Kesha Rogers reports from the American Astronomical Society Conference in Houston TX. The political reality that she brought into the discussion reverberated throughout the conference.".

National Candidates Slate Podcast: "Credit, Not Monetarism": "In their weekly podcast for January 5, 2012, the national candidates slate discusses the credit system, and what the revolutionary policy must be to crush British monetarism, once we throw Obama out.
Download audio
here.".

Lyndon LaRouchen ja LaRouche -liikkeen kongressiehdokkaiden vuoropuhelua ekonomiasta:

LaRouche & The Slate: The Economic System, Part 1,

LaRouche & The Slate: The Economic System, Part 2,

LaRouche & The Slate: The Economic System, Part 3.

"We're going for Constitutional issues, we're going to take over the United States for the measures that have to be taken, otherwise the United States can not be saved: Those two issues are, Glass-Steagall, and National Banking. Those are the only two issues for a Presidential election."

~ Lyndon LaRouche

Lopuksi megapitkä syventävä Lyndon LaRouchen analyysi viime joulukuulta: THE MYSTERY OF YOUR TIME.

Talven 2011 - 2012 kylmin yö (Tähän mennessä...) - Osa 2

Tämän viikon tiistaina alkoi tämän talven toinen hieman kovemman ja itse asiassa yhä jatkossa koventuvan pakkasen jakso, joten otin jo viime tiistaista asti seurantaan tutuilta lähinnä Etelä-Suomen paikkakunnilta kylmimpien lämpötilojen kartoittamisen vuorokausittain; tuttuun tapaan poimin lämpötilat Ilmatieteen laitoksen paikallissääsivuston lämpötilakuvaajista. Mainittakoon myös, että tämän talven pakkasseurannan ensimmäisen osan päivitys on nyt lopulta viimeistelty; Talven 2011 - 2012 kylmin yö (Tähän mennessä...) - Osa 1.

Tämä uusi pakkasjakso on saanut alkunsa siitä, kun Venäjältä on alkanut lähestymään erittäin laaja ja voimakas pakkaskorkeapaine kierrättäen vähitellen tuloreunallaan kylmempää ja kuivempaa pakkasilmamassaa kaakosta Suomeen; tähän mennessä (lauantain 28.1. tilanne) ankarimmat pakkaset ovat vielä pysyneet lähinnä Venäjällä ulottuen Suomessa itäisimpiin osiin ajoittain, mutta pakkaset koventuvat jo lännempänäkin tämän viikonlopun aikana.

Ko. korkeapaine näyttää itse asiassa ottavan laajasti Pohjois-Euroopan valtaansa ensi viikon mittaan muotoaan ja sijaintiaan vähän vaihdellen. Sen selkeällä ja heikkotuulisella alueella kylmenee voimakkaasti lisää ja se kuljettaa eteläreunallaankin idästä lopulta lähes koko Eurooppaan poikkeuksellisen ankaraa pakkasilmamassaa myös Välimeren pohjoisrantoja ja Britanniaa - Espanjaa myöten! Tästä ajattelin tehdä ensi viikon alkajaisiksi oman Euroopan mittakaavan ennusteanalyysin, koska tilanne vaikuttaa jopa ennätykselliseltä sekä pakkasten kovuuden että pitkäkestoisuuden takia korkeapaineen jäädessä vellomaan laajasti lähes aloilleen näillä näkymin jopa pitkälle ensi viikon ylikin...

Niinpä nyt onkin pitkään hyvin mielenkiintoista seurata tämän talven kylmimmän yön kehittymistä ja tässä siitä ensimmäisenä tämän viikon loppuun saakka ulottuvana seuranta-annoksena tarjoan osan A. Ensi viikon lämpötiloista teen oman seurantansa osana B, jonka julkaisu viivästynee sen viikon lopulle. Tässä osassa ovat viime tiistaista tulevaan sunnuntaihin kunkin päivän alimmat lukemat noilla paikkakunnilla ja heti alkuun ti - pe ovat päivistä näkyvillä. La ja su lukemat päivitän ajallaan loppuun myöhemmin, mutta kuitenkin viimeistään su päätteeksi. Käytän pakkaslukemien merkkaamisessa viime talvena lanseeraamaani tapaan värikoodausta, missä -30 asteen ja sitä kylmemmät pakkaset ovat sinisellä sekä -35 asteen ja sitä kylmemmät pakkaset ovat punaisella.

Tämän viikon pakkasten selostusta: Pakkaset kiristyivät ensin kohtalaisiin lukemiin kaakkoistuulten tuomana ja laajasti etelässä - lounaassa lämpötilat ovat vaihdelleet pilvisyyden runsauden ansiosta sisämaassakin pääasiassa vain vähän -10 asteen molemmin puolin ja etelärannikolla - lounaissaaristossa vielä hyvin sulan meren ansiosta on ollut ajoittain n. -5 asteen leutoisia pakkasia kuitenkin kostean viiman kera. Pakkaslukemat -20 asteen kylmemmällä puolella ovat sattuneet vasta lähinnä itäisimmissä osissa, missä kylmin ilmamassa on päässyt vaikuttamaan selkeimmissä ja heikkotuulisimmissa olosuhteissa.

Pilvipeitteen aukkoilu etenkin pimeään aikaan synnytti heti noita lukemia kireämpiä pakkasia silti muuallakin (Kuten alla nähdään) ja nämä tilanteet saattoivat kumota vielä näin tammikuun lopussa lämpötilan heikon vuorokausivaihtelun; merkitsin nämä tyypillisestä yön - aamun minimilukemista poikenneet alimpien arvojen toiseen vuorokauden aikaan sattumiset sulkuihin; tyyliin (illalla) ja (keskipäivällä).

Sään seljetessä laajemmin ja pysyvämmin lämpötilojen normaali vuorokausivaihtelu on selvempää, kuten nyt viikon lopussa näyttää tapahtuvan ja miten ensi viikollakin näyttää jatkuvan useita päiviä... Meren rannikolla sulan meren alueelta tulevan tuulen voimakkuudella ja suunnalla on myös lämpötilaan selvää vaikutusta (Kuten toki myös sisämaassa lämmön ulossäteilyn ehkäisemisen kautta), kunnes esim. Suomenlahti on ensi viikon mittaan nopeasti jäätymässä lisää.

Päivitys sunnuntaina 29.1.2012 klo. 12:35: Nyt olen lisännyt alle eilisen lauantain alimmat lämpötilat kullekin paikkakunnalle. Sen listauksen puitteissa poikkesin aikaisempien päivien suluissa tarkennettavista ajankohtahuomautusten metodista, koska lähes kaikilla havaintopaikoilla alimmat lämpötilat sattuivat tulemaan vasta kuluneen päivän illan kylmenemisessä puoleen yöhön mennessä. Niinpä suluissa huomautan vain muutamissa paikoissa siitä poikenneet alimpien lämpötilojen sattumisajankohdat. Eli korkeapaineen selkeämmän ja heikkotuulisemman alueen saavuttua enemmän Suomen päälle ja sen työntäessä edellään lisää kylmää ilmamassaa idästä oli lämpötilojen lasku eilen illalla voimakasta laajasti.

Päivitys maanantaina 30.1.2012 klo. 00:10: Nyt tämän seurantaosan viimeisen päivän eli sunnuntain 29.1. alimmat lämpötilat on päivitetty alle listaukseksi. Tämän päivän kohdalla lähes kaikkien paikkakuntien kovimmat pakkaslukemat sattuivat aamuun, joten valitsin sulkuihin vain siitä poikenneiden minimilukemien sattumisajat. Näin korkeapaineen selkeämpi ja heikkotuulisempi sää palautti lämpötilan vuorokausivaihtelua selvemmäksi yön ja päivän välillä.

Tiistain 24.1.2012 alimmat (yö)lämpötilat: Maarianhamina -11 astetta (keskiyöhön mennessä), Turku -11 astetta (illalla), Salo -15 astetta, Pori -14 astetta (keskiyöhön mennessä), Hämeenlinna -15 astetta, Tampere -20 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) -6 astetta, Vantaa -11 astetta, Hyvinkää -12 astetta, Lahti -14 astetta, Kouvola -13 astetta, Porvoo -10 astetta, Lappeenranta -13 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) -7 astetta, Mikkeli -16 astetta, Jyväskylä -21 astetta (illalla), Savonlinna -16 astetta, Joensuu -14 astetta ja Ilomantsi -12 astetta.

Keskiviikon 25.1.2012 alimmat (yö)lämpötilat: Maarianhamina -12 astetta (illalla), Turku -9 astetta (keskipäivällä), Salo -9 astetta (illalla), Pori -13 astetta, Hämeenlinna -12 astetta (illalla), Tampere -19 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) -8 astetta (illalla), Vantaa -9 astetta (illalla), Hyvinkää -11 astetta (illalla), Lahti -12 astetta (illalla), Kouvola -14 astetta (illalla), Porvoo -10 astetta (illalla), Lappeenranta -16 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) -8 astetta, Mikkeli -14 astetta (keskipäivällä), Jyväskylä -20 astetta, Savonlinna -15 astetta, Joensuu -18 astetta (keskiyöhön mennessä) ja Ilomantsi -22 astetta (keskiyöhön mennessä).

Torstain 26.1.2012 alimmat (yö)lämpötilat: Maarianhamina -4 astetta, Turku -7 astetta, Salo -9 astetta (keskiyöhön mennessä), Pori -11 astetta, Hämeenlinna -10 astetta, Tampere -12 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) -7 astetta, Vantaa -11 astetta (keskiyöhön mennessä), Hyvinkää -10 astetta, Lahti -13 astetta (keskiyöhön mennessä), Kouvola -17 astetta (keskiyöhön mennessä), Porvoo -12 astetta (keskiyöhön mennessä), Lappeenranta -16 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) -9 astetta (illalla), Mikkeli -21 astetta (keskiyöhön mennessä), Jyväskylä -13 astetta, Savonlinna -17 astetta, Joensuu -18 astetta ja Ilomantsi -25 astetta (keskiyöhön mennessä).

Perjantain 27.1.2012 alimmat (yö)lämpötilat: Maarianhamina -4 astetta (iltapäivällä), Turku -11 astetta, Salo -13 astetta, Pori -12 astetta (illalla), Hämeenlinna -11 astetta, Tampere -10 astetta (keskiyöhön mennessä), Helsinki (Kaisaniemi) -8 astetta, Vantaa -14 astetta, Hyvinkää -12 astetta, Lahti -15 astetta, Kouvola -18 astetta, Porvoo -15 astetta, Lappeenranta -18 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) -7 astetta, Mikkeli -25 astetta, Jyväskylä -20 astetta (myös illalla), Savonlinna -14 astetta (alkuillalla), Joensuu -19 astetta ja Ilomantsi -28 astetta.

Lauantain 28.1.2012 alimmat (yö)lämpötilat: Maarianhamina -3 astetta (pitkin päivää), Turku -10 astetta, Salo -20 astetta, Pori -12 astetta, Hämeenlinna -16 astetta, Tampere -14 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) -10 astetta, Vantaa -14 astetta, Hyvinkää -14 astetta, Lahti -21 astetta, Kouvola -19 astetta (illalla), Porvoo -15 astetta, Lappeenranta -19 astetta (aamulla), Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) -9 astetta, Mikkeli -26 astetta, Jyväskylä -25 astetta, Savonlinna -20 astetta (aamulla), Joensuu -22 astetta ja Ilomantsi -29 astetta (aamulla).

Sunnuntain 29.1.2012 alimmat (yö)lämpötilat: Maarianhamina -11 astetta (illalla), Turku -11 astetta, Salo -20 astetta, Pori -12 astetta (illalla), Hämeenlinna -19 astetta, Tampere -18 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) -13 astetta, Vantaa -16 astetta, Hyvinkää -17 astetta, Lahti -23 astetta, Kouvola -20 astetta, Porvoo -17 astetta, Lappeenranta -17 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) -12 astetta, Mikkeli -25 astetta (alkuyöllä), Jyväskylä -26 astetta, Savonlinna -26 astetta, Joensuu -26 astetta (keskiyöhön mennessä) ja Ilomantsi -32 astetta.

Alkavalla viikolla yhä kylmempää ilmamassaa on tulossa idästä myös Suomeen, joten kylmimmän pakkaslukeman seuranta jatkuu suoraan alkaneesta maanantaista 30.1.2012 seuraavassa omassa seurantaosassaan, jonka julkaisen tod. näk. alkaneen viikon lopussa ja sitä varten kerään tuttuun tyyliin ylös ko. paikkakuntien minimilämpötilat vuorokausittain koko viikolta.