Sunday, January 29, 2012

Sven-Olof Jakobssonin kirja "Salainen asiakirja No 1" osaksi transatlanttisen eliittikartellin rakenteiden, ominaisuuksien ja menetelmiensä tutkimusta

Nyt teillä blogini lukijoilla on erinomainen tilaisuus ottaa laajasti ja perinpohjaisesti selvää siitä, mitä ja keitä tarkoitan sillä "oligarkkieliitillä" / "keskuspankkikartellilla" / "globalistieliitillä" / "Illuminatilla" jne., kun havainnollistan heidän parasiittista ja tyrannista maailmanmuokkaamisensa agendaa tässä sen takia aiheuttamassaan transatlanttisen maailman rappiokierteessä! Tätä tarkoitusta varten Verkkomediasta Facebookin kautta löysin nimittäin erinomaisen kirjan nimeltään Salainen asiakirja No 1, jota on laitettu erillisinä osina vapaasti luettavaksi Verkkomedian sivuille (Huom., kirjan teksti on peräisin ajalta, jolloin USA:n presidenttinä oli vielä George W. Bush).

Kyseessä on Sven-Olof Jakobssonin kirjoittama perinpohjainen ja yksityiskohtainen kokonaisnäkemys etenkin transatlanttisen maailman piirissä toimivasta pankkiiri- ja muun eliitin muodostamasta parasiittisesta kartellista eri osineen ja historiallisine jatkumoineen - syntyhistorioineen. Tämä eliittikokonaisuus salaseuroineen kaikkineen on ollut ajamassa kiihtyvään tahtiin viime vuosikymmeninä ns. Uutena maailmanjärjestyksenä nimettyä omien intressiensä globaalia konstruktiota, joka aiheuttaa meille tavallisille kansalaisille radikaalia tyranniaa ja neofeodalismia erittäin monilla tavoilla ---> Rahatalouden diktatuuria, malthusilaista viherfasismia, poliisivaltiotyranniaa, totalitaarisia lakeja ja isovelivalvoo -rakenteita. Mutta myös erilaisia rapautumiskierteitä, kuten ympäristön tuhoutumista, kulttuurin näivettymistä, henkistä pahoinvointia, rikollisuuden lisääntymistä, yhteiskuntaolosuhteiden kaikenlaista heikkenemistä jne.

Kirjan sisällön ymmärtäminen paranee tietenkin niin, että sitä verrataan muihin vastaavista aihepiireistä kertoviin sisältöihin tai ylipäätään jotenkin ko. kokonaisuuksiin liittyviin aineistoihin; sekä ns. virallista totuutta että vaihtoehtototuutta edustavia aineistoja - medioita on hyvä tarkastella vierekkäin tässä mielessä. Havaitsemme tämän kirjan selittävän etenkin siis transatlanttisen eliitin verkostojen - rakenteiden ja niiden puitteissa käytettyjen menetelmiensä käytännön luonnetta. Siihen on hyvä verrata esim. näitä -->

Yhtäältä Seppo Oikkosen blogissaan "Kuinka Karl Marx tavataan" kirjoittamansa sisällöt kuvaavat täydentävänä elementtinä niitä ajatushistoriallisia ja sitä kautta sosiaalisten konstruktioiden takana olevia syitä, jotka ovat tuollaisten verkostojen, rakenteiden ja menetelmien muotoja synnyttäneitä alkuvoimia. Toisaalta LaRouche -liikkeen (LaRouche PAC, Executive Intelligence Review, Readings from the American Almanac) aineistoista saadaan vertailuun paljon geopolitiikan, fyysisen ja rahatalouden ekonomian ja tieteen eri alojen ymmärtämystä, mitkä perustuvat asioiden välisten dynaamisten ilmiöiden ja metafysiikan tajuun. Toki LaRouche -liikkeelläkin on paljon omaa käytännön historian tuntemusta, jota voidaan verrata monella tavalla Sven-Olof Jakobssonin historian tuntemukseen. Esim. historioitsija Webster Tarpley on ollut aikaisemmin LaRouche -liikkeen asiantuntijana ja antanut ko. liikkeelle hyvin paljon aineistoa tutkimuksiensa kautta.


Em. kaltaiset vertailut auttavat nivomaan näitä lähdeaineistosisältöjä koherentimmaksi kokonaisuudeksi ja kokonaismaailmankuvakäsitykseksi. Toki muitakin lähdeaineistoja voidaan käyttää tällaisessa vertailussa hyväksi; esim. esoteerisemmallakin tiedolla voi olla sopivasti sovellettuna avartavaa luonnetta ja potentiaalia, mistä vaikkapa David Icken tutkimukset ovat yksi esimerkki. Rohkenen myös jo mainostamaan omiakin tutkimuksiani ja pohdintojani otettavaksi esille tässä katsannossa, joista ollee omaa hyötyänsä...

Joka tapauksessa olen nyt erittäin innostunut tällaisista kokonaisvaltaisesti ja rohkeasti kyseenalaistavista ja uutta esille tuovista näkökulmista ja tässä vaiheessa oppimaani verrattuna tällaiset sisällöt ovatkin jo varsin hedelmällistä alustaa yrittää ymmärtää maailmaamme, sen ongelmia ja niiden ratkaisuja entistä enemmän ja paremmin. Kivaa! :) Nyt voin jo havaita paremmin myös sitä, mistä ko. kirjan asioista olen samaa mieltä, mistä hieman toista mieltä kenties rikastuttavalla tavalla ja mistä ehkä paljonkin eri mieltä osoittaakseni väärät tiedot... Saas nähdä tulevaisuudessa, kuinka aloitan kirjan sisältöjä kommentoimaan - liittämään osaksi kirjoituksiani ja pohdintojani yleensäkin... Ensin täytyy tietenkin kahlata koko kirja läpi ajatuksella.

Otan tämän kirjan sisällön nyt tähän esille, jotta se voi olla meille kaikille hyvä tietolähde ja tutkimiskohde pitkälle tulevaisuuteen. Alkusanojen, loppusanojen ja lähdeluettelon lisäksi kirjassa on 33 lukua, joista tähän mennessä Verkkomediaan on laitettu näytille osat kirjan lukuun 29 saakka (Kuten alla olevista linkityksistä havaitaan): Kokoan nuo julkaistut osat nyt tähän linkkeineen ja poimin kunkin luvun yhteydestä Sven-Olof Jakobssonin kirjoittamat kiteyttävät Verkkomedia-lukijoita varten tehdyt esitekstit täkyiksi, mitkä onnistuneesti kuvaavat ko. sisältöä tai asettavat tavalla tai toisella mielenkiintoisen tarkastelunäkökulman lähtökohdaksi. Palaan ajallaan täydentämään loputkin kirjan luvut niiden ilmestyttyä.


"Salainen asiakirja No 1" ja sen luvut esittelylainauksineen --->

Alkusanat --> "Elämme unessa. Syyllisiä tähän unitilaamme emme voi tuntea, koska ne toimivat ihmisten silmiltä näkymättömissä. Salainen asiakirja No 1 pyrkii mahdollisimman totuudenmukaisesti selvittämään kaikki ne tärkeimmät tekijät, jotka ovat tämän merkillisen unitilamme takana ja myös ne tavoitteet, joidenka vuoksi meitä pidetään unessa. Tavoitteiden ei silti tarvitse toteutua, sillä kyse on siitä, ehtiikö ihmiskunta herätä todellisuuteen ajoissa.

Oikea todellisuus ei paljastu lukemalla lehtiä, tietosanakirjoja tai seuraamalla televisiota, sillä ne ovat vain kulisseja. Siksi on oikean todellisuuden löytämiseksi kurkistettava kulissien taakse, mikä tulee olemaan useimmille järkyttävä ja pelottava hyppy täysin tuntemattomaan maailmaan. Jos tämän jälkeen ryhdymme kriittisesti analysoimaan uutisia ja tapahtumia ympärillämme ja pohtimaan niiden todellisia taustoja, on se jo merkki heräämisestä.".

Temppeliritarikunta, osa 1 --> "Nykyisin toimivien salaseurojen historian voidaan katsoa alkaneen 24:s kesäkuuta vuonna 1717, kun vapaamuurareiden Lontoon Suurloosi perustettiin. Muurarit ottivat käyttöönsä aikaisempien ammattirakentajien kehittämiä merkkejä ja kädenpuristuksia sekä salaisia vihkimisrituaaleja, joista osa oli lähtöisin keskiaikaisten ritarikuntien seremoniamenoista. Ajan saatossa on vapaamuurariuden pohjalta syntynyt lukuisa määrä uusia kuppikuntia, joilla on enemmän tai vähemmän poliittisia tavoitteita. Tässä kirjassa esitellään tärkeimmät niistä.".

Illuminatia, osa 2 --> "Globalisaatio on noussut vahvasti tämän päivän otsikoihin, mutta toive globaalista yhteiskunnasta on elänyt kauemmin kuin osaamme kuvitellakaan. Se sai alkumuotonsa jo vuonna 1534 espanjalaisen Ignatius Loyolan perustamassa jesuiittojen veljeskunnassa, jossa maailmanhallintoa koskevat ideat kehittyivät erilliseksi veljeskunnaksi. Jesuiitta-järjestö lakkautettiin vuonna 1773 okkultistisista menoistaan syytettynä, mutta maailmanherruuteen tähtäävä ideologia jatkui vahvana ja kehittyi edelleen vuonna 1726 syntyneen puolalaisen Jakob Frankin johdolla.".

Vapaamuurarit, osa 3 --> "Franklin D. Roosevelt lausui kerran: "Kaikkina aikoina, mutta nyt enemmän kuin koskaan, ovat maailmaa ohjanneet ennen kaikkea salaiset seurueet." Roosevelt, joka itse oli korkea vapaamuurari ja yksi niistä, "joka ohjasi", tiesi kyllä mistä puhui.".

Kabbalaoppi, osa 4 --> "Kun tarkastelee vapaamuurareiden ja muiden salaisten seurojen rituaaleja ja merkkejä, huomaa niillä olevan selvä yhteys kabbalismiin, vanhaan juutalaiseen mystiikkaan, jonka juuret ovat muinaisessa Egyptissä, mutta jossa on voimakkaita vaikutteita myös kristillisyydestä.".

Grand Orient, osa 5 --> "Vapaamuurariloosi Grand Orient oli niin kutsutun Ranskan vallankumouksen takana, mitä eivät tietosanakirjat kerro. Vapaamuurarit myöntävät tämän itse julkaisussaan Humanisme numerossa 240 kesäkuussa 1998. He mainitsevat siinä, että väkivallanteko oli heidän työnsä ja että vapaamuurari Roland julisti Ranskan tasavallan 21. syyskuuta 1792.".

Ranskan vallankumous, osa 6 --> " ”Ominaisinta Ranskan vallankumoukselle ei ole sekasorto, vaan se leima, joka näkyy itse toteutuksessa. Tulen ja savun läpi voimme tajuta jälkiä suunnitelmallisen organisaation toiminnasta. Organisaattorit pysyvät tarkoin kätkettyinä ja naamioituneina, mutta ei ole epäilystäkään niiden läsnäolosta, ensi hetkestä alkaen.” Näin kirjoittaa Lord Acton kirjassaan ”Lectures on the French Revolution”.".

Venäjän vallankumous, osa 7 --> "Maan historian kirjoittavat ne, jotka maan tuhoavat. Se totuus koskee myös Neuvostoliiton syntyhistoriaa. Tästä kertoo tyhjentävästi ja luotettaviin tietolähteisiin tukeutuen Jüri Lina kirjassaan ”Under Skorpionens tecken” eli Skorpionin tähtikuvion alla. Kirjan tärkein viesti on, että illuminaatit kehittivät kommunismin ja vaikuttivat ratkaisevalla tavalla myös Venäjän vallankumoukseen, aivan samoja keinoja käyttäen kuin Ranskassakin.".

Amerikan sisällissota, osa 8 --> "Juutalainen Mayer Amschel Rothschild loi suunnattoman omaisuuden Napoleonin sotien aikana. Hänen viisi poikaansa jatkoivat kukin oman rahalaitoksen hoitoa Frankfurt am Mainissa, Wienissä, Lontoossa, Napolissa ja Pariisissa.".

P2-loosi, osa 9 --> "Kuten jo on kerrottu, ei alkuperäisistä vapaista muurareista ole kuin muisto jäljellä. Heidän ylvään rakennustaitonsa salaisuuksia suojaamaan perustettu oppijärjestelmä mureni sitä mukaan kun poliittiset seikkailijat soluttautuivat mukaan kiltoihin 1600-luvun lopulla ja enemmistöön päästyään savustivat ulos viimeisetkin kivityön ammattilaiset vuonna 1717.".

Pääkallo ja sääriluut, osa 10 --> "Kaikista tiedossa olevista salaseuroista on vapaamuurarijärjestö Pääkallo ja Sääriluut ehkä kammottavin. Sen toimintamenetelmiin kuuluvat sellaiset aseet kuten pelko ja kiristys. Yhdysvaltoihin sen toi kenraali William H. Russell vuonna 1832 tutustuttuaan tähän salaiseen illuminaatti-järjestöön Saksassa. Sen virallinen lempinimi on edelleenkin ”The Russell Trust”.".

Round Table, osa 11 --> "Englantilainen Cecil Rhodes on jättänyt historiaan suuren määrän tunnusmerkkejä itsestään, ei yksinomaan satumaisen omaisuutensa luomiseen liittyviä, vaan myös runsaasti rahaa vaatineiden suurisuuntaisten hankkeidensa osalta. Yksi hankkeista, joka edelleen toimii, on selkeästi ylitse muiden. Sen vaikutus maapallon kokonaistapahtumiin viimeisen yli sadan vuoden ajalta on ollut vailla vertaa ja silloin kyseessä on vain harvoille tarkoitettu vapaamuurariloosi, Round Table, eli Pyöreä Pöytä. Tämän eliittiryhmän perustamisidea oli, kuinkas muuten, vapaamuurari ja illuminaattien päärahoittaja Mayer Amschel Rothschildin, mutta itse toteuttamisen hän määräsi Cecil Rhodesille.".

Carroll Quigley, osa 12 --> "Henkilö, joka parhaiten on tuonut päivänvaloon uutta maailmanjärjestystä puuhaavat tahot, on ilman muuta tri William Carroll Quigley. Hän syntyi 9. marraskuuta 1910 ja kuoli 3. tammikuuta 1977. Hänen työnsä merkitys kasvaa sitä mukaan kun hänen viestinsä tavoittaa uusia ihmisjoukkoja. Hänen kirjansa leviävät räjähdyksen tavoin, myös se kaikkein kuuluisin 1349 sivuinen Tragedy and Hope, joka takavarikoitiin eliitin toimesta heti ilmestymisensä jälkeen vuonna 1966 ja painolaatat tuhottiin. Kirja ilmestyi kuitenkin pian hyvätasoisena taiwanilaisena piraattikopiona. Sen myyntihinta on tällä hetkellä noin 35 euroa. Sitä ei myydä Suomessa, mutta Ruotsissa se on kirjakauppojen hyllyillä.".

RT European industrials, osa 13 --> "Suljettujen veljeskuntien sarjassa on Roundtable of European Industrialist yksi nuorimmista. Sen syntysanat lausui vuonna 1982 ruotsalainen Volvo-päällikkö Pehr Gyllenhammar ollessaan pääpuhujana The Harvard Business School Clubin vuotuisessa päivällistilaisuudessa New Yorkissa.".

Kolmensadan komitea, osa 14 --> "The Committee of 300, eli Kolmensadan komiteaa, voidaan pitää kaikkien nykyisten salaseurojen äitinä. Sen perustivat Britannian Itä-Intian Kauppakomppanian nimissä Euroopan tärkeimmät merkantiiliset, eli varhaiskapitalistiset aatelissuvut, ”siniveriset” Guelphit, Grosvernorit, Hannoverit, Oranialaiset ja Oldenburgit jo vuonna 1729. Sen jälkeen on Kolmensadan komiteasta eriytynyt lukuisa määrä uusia ”varjohallituksia”, kuten Pyöreä Pöytä, Bilderberg-ryhmä, Trilateraalinen komissio, Rooman Klubi, Aspen-instituutti, jne.".

Bilderberg ryhmä, osa 15 --> "Henkilökohtainen valta ei ohjaa yhteiskunnan kehitystä. Näin ehkä kuviteltiin Kekkosen aikaan, mutta kun Kekkonen väistyi, jatkui yhteiskunnan kehitys samaa rataa kuin ennenkin. Yksilöt ovat siis vaihdettavissa, mutta salaliitoilla ja yksilöllisillä suhteilla on sen sijaan merkitystä.".

Trilateraalinen komissio, osa 16 --> "Bilderberg-ryhmän kokoukseen 21.-23. huhtikuuta 1972 Belgian Knokkessa, oli kutsuttu presidentti Jimmy Carterin uskottu kansainvälisten turvallisuuskysymysten neuvonantaja, Zbigniew Brzezinski, joka oli vuonna 1970 kirjoittanut kirjan ”Between two ages”, eli Kahden aikakauden välissä. Kirjassa hän puhui tilanteesta, jolloin valtiot ja demokratia eivät enää voisi toimia ja ehdotti kehittyneiden maiden yhteisön luomista, jotta taipumukset globaalin kaaoksen syntyyn voitaisiin estää tuon aikakauden koittaessa. Hän oli kertonut ajatuksistaan David Rockefellerille, joka tässä kokouksessa esitti Trilateraalisen komission perustamista. Bilderberg-kokouksen jäsenet olivat ajatukselle myönteisiä ja pyysivät Rockefelleriä toteuttamaan suunnitelman.".

Rooman Klubi, osa 17 --> "Italialainen teollisuusmies Aurelio Peccei (The 300) perusti virallisesti Rooman Klubin vuonna 1968 Rockefellerin perheen Italian Bellagio-tilalla pidetyssä kokouksessa, johon oli kokoontunut viitisenkymmentä liikemiestä, poliitikkoa ja tutkijaa. Peccei oli kerran sanonut ystävälleen, entiselle Amerikan ulkoministeri Alexander Haigille (TC), että hän tunsi olevansa Illuministi Adam Weishauptin uusi inkarnaatio.".

Council of Foreign Relations, osa 18 --> "CFR, eli Ulkomaansuhteiden neuvosto, perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1921. Se eroaa samaan aikaan perustetusta brittiläisestä vastineesta RIIA:sta siinä, että sen jäsenluettelo on julkinen ja täten voidaan todeta, että neuvoston perustamisesta lähtien on jokainen amerikkalainen presidentti, Ronald Reagania lukuun ottamatta, ollut CFR:n jäsen.".

RIIA, osa 19 --> "Kansainvälisten kysymysten kuninkaallinen instituutti, eli RIIA, sai alkunsa brittiläis-amerikkalaiseliitin toimesta Versaillen rauhankonferenssissa vuonna 1919. Samalla perustettiin myös sen Amerikassa toimiva vastine, CFR, eli Ulkomaansuhteiden neuvosto.".

Rahamiesten peliä, osa 20 --> "Temppelinherrat olivat kyllä historian ensimmäisiä pankkiireja, mutta ritarikunnan tuhoutumisen jälkeen ei vastaavan tasoisia seuraajia ilmaantunut pitkiin aikoihin. Niitä alkoi syntyä vähitellen eri puolella Eurooppaa varsinaisen pankkitoiminnan päästyä käyntiin.".

Federal Reserve system, osa 21 --> "Vuonna 1902 matkustivat veljekset Paul ja Felix Warburg Rotschildin pankkihuoneen agentteina Amerikkaan ”uudelleen organisoimaan” maan pankkijärjestelmää. Suunnitelmana oli vielä kerran yrittää luoda USA:lle yksityinen keskuspankki saman konseptin mukaan kun Bank of England oli. Operaatio vaatii laajamittaiset esivalmistelut, jotka tulivat kestämään toistakymmentä vuotta. Tuona aikana avioituivat molemmat veljekset amerikkalaisten pankkiirien tyttärien kanssa, mikä teki heistä myös perhepankkiensa osakkaita. Se oli osa suurta suunnitelmaa, johon kuului myös heikkotahtoisena pidetyn Woodrow Wilsonin asettaminen presidentiksi 1908.".

IMF – kansainvälinen valuuttarahasto, osa 22 --> "Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) sekä Maailmanpankki (WB) ovat YK:n vuonna 1945 perustamia erityisjärjestöjä. Amerikkalainen taloustutkija Susan George käyttää kirjassaan ”The Debt Boomerang” (Velkabumerangi) kovia sanoja kun pitää Maailmanpankin ja IMF:n ammattijohtajia palkkamurhaajina jotka vievät maapalloa kohti taloudellista katastrofia. Georgen mukaan Afrikan nälänhädän syitä eivät ole väestönkasvu ja sodat, vaan ne ovat pääosin velkaongelman seurauksia.".

WB – Maailmanpankki, osa 23 --> "Vaikka Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki WB toimivatkin samalla areenalla käsi kädessä, ovat ne rakenteeltaan sen verran erilaiset, että ne on hyvä käsitellä erikseen. IMF:n pääjohtajaksi valitaan perinteisesti aina eurooppalainen ja Maailmanpankin presidentiksi amerikkalainen. Tällä hetkellä on Maailmanpankin johtopallilla aikakautemme ehkä pahin sotahaukka, Paul Wolfowitz.".

BIS – keskuspankkien keskuspankki, osa 24 --> "BIS-pankin (Bank of International Settlements) alkuperäiset tehtävät liittyivät ensimmäisestä maailmansodasta Saksalle määrättyjen sotakorvausten selvittämiseen. Käytännön suunnittelusta vastasivat pankkiiri J.P. Morganin alaiset Charles G. Dawes ja myöhemmin Owen D. Young. Heidän työnsä koitui Saksalle täydelliseksi katastrofiksi, kun maasta riistettiin käytännöllisesti katsoen kaikki pääoma ja tärkeät raaka-aineet. Tämä herätti syvää epätoivoa ja alati kasvavaa vihaa saksalaisissa, jotka sittemmin nostivat Hitlerin valtaan pelastamaan maan siitä puutteesta ja taloudellisesta ahdingosta jonka kansainvälinen pankkieliitti oli aiheuttanut. Mutta Adolf Hitlerin valtaantulon jälkeen sai BIS aivan toisen suuntauksen.".

WTO - Maailman kauppajärjestö, osa 25 --> "Vuonna 1947 solmittiin GATT-sopimus, jonka tavoitteena oli kaupan ja esteiden purkaminen sekä kauppakiistojen sopiminen. Se oli valtioiden eliitin ja ylikansallisten suuryhtiöiden ajama hanke ja merkittävä askel kohti globaalia vapaakauppaa. GATT:in kehykset osoittautuivat kuitenkin aikaa myöten liian ahtaiksi, jonka vuoksi sopimusta haluttiin laajentaa koskemaan tavaroiden lisäksi myös muita kaupan osa-alueita.".

YK – Yhdistyneet kansakunnat, osa 26 --> "Pyöreän Pöydän verkoston ensimmäinen yritys muodostaa maailmanhallitus oli Kansainliitto, League of Nations, vuonna 1920. Ajankohta ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli sikäli sopiva, että sotaan kyllästyneet valtiot olivat kypsiä nielemään perustelun: ”asialle pitää tehdä jotain.” Se ”jotain” oli juuri maailmanhallitus, joka ei kuitenkaan toiminut koska Yhdysvallat kieltäytyi Kansainliiton jäsenyydestä. Piti saada aikaan uusi maailmansota joka sittemmin johti Yhdistyneiden Kansakuntien syntyyn 25:s kesäkuuta 1945.".

EU – Euroopan unioni, osa 27 --> "Euroopan Unioni on jakanut kansoja puolesta ja vastaan. Kuka on oikeassa? Ne, jotka katsovat tarpeelliseksi olla siellä missä asioista päätetään, vaan ne, jotka haluavat säilyttää itsenäisyytensä ja itse päättää omista asioistaan? Tässä yhteydessä on yksi asia hyvä pitää mielessä: Historia nimittäin osoittaa, että miltei kaikissa suurissa ratkaisuissa on tavallinen ihminen aina jäänyt häviäjäksi.".

Vallankaappauksen taktiikka, osa 28 --> "Euroopan valtioiden lakkauttaminen ja yhdistäminen yhdeksi supervaltioksi, oli jo muinaisten temppeliritarien tavoite. Rahakaupan ja pankkitoiminnan täydellinen hallinta koko Euroopassa olisi tehnyt valtiot täysin riippuvaisiksi temppeliritarien ylikansallisesta vallasta. Se olisi todennäköisesti onnistunutkin, ellei Ranskan kuningas Filip IV ”kaunis” ja paavi Clemens V olisi vuonna 1314 tuhonnut tämän suunnitelman kärventämällä suurmestari Jacques de Molayn roviolla ja myös valtaosan ritareista. Näin valui temppeliritarien kahdensadan vuoden valmistelutyö hukkaan.".

Harhautustaktiikka, osa 29 --> "Harhauttaminen on tehokkain menetelmä vaikuttaa ihmisen sielunelämään. Sitä on käytetty mielipiteiden muokkaamiseen jo tuhansia vuosia ja sillä on monia ilmenemismuotoja. Jos katseet halutaan kääntää pois jostain kiusallisesta tapahtumasta, on huomio kohdistettava toiseen vähemmän tärkeään tapahtumaan suurin otsikoin ja kun monet eri tietokanavat toistavat samoja asioista, se tuntuu sillä hetkellä tärkeimmältä.".

Väestönvalvonta, osa 30 (Osa päivitetty 3.2.2012) --> "On hyvä muistaa, että maailmanhistoriamme muodostuu sekä oikeasta että valheellisesta tiedosta ja vaikka tieto jonka mediasta saamme, on usein yksipuolista ja jopa sensuroitua, on jokaisen yksilön osattava itse päätellä mikä on sen taustalla oleva totuus. Ei kenenkään muun.".

Ilmastonmuutos, osa 31 (Osa päivitetty 13.2.2012) --> "Harhauttamisen taktiikkaa on käytetty myös kun ilmastonmuutoksen syitä ja vaikutuksia on yritetty selittää. Aluksi teollisuuden omat tutkijat vähättelivät yhteen ääneen kasvihuoneilmiötä ja sen merkitystä ja vakuuttelivat poikkeavien sääilmiöiden kuuluvan luonnolliseen sykliin, jotka toistuvat aika ajoin. Esimerkkejä nostettiin näyttävästi esiin jopa satojen vuosien takaa. Maailman vaikutusvaltaiset tiedotusvälineet myötäilivät auliisti näitä käsityksiä. Nyt nämä äänet ovat kuitenkin jo hukkuneet poikkeuksellisen pitkään jatkuneiden kuivakausien tai rajuina jatkuvien tulvien ja hirmumyrskyjen alle.".

Vapaa energia, osa 32 (Osa päivitetty 13.2.2012) --> "Kun Nikola Tesla keksi kuinka vapaata energiaa voi hyödyntää, ei hän voinut itsekään aavistaa, kuinka merkittävästä asiasta oli kyse. Mutta jos hän eläisi vielä tänään, ydinvoimalla tuotettavan sähkön aikakaudella, hän kyllä huomaisi sen.".


Oliko WTC tilaustyö?, osa 33 (Osa päivitetty 13.2.2012) --> "Sanan ”salaliitto” merkityksestä ovat miltei kaikki yksimielisiä. Salaliitto on jotain kätkettyä ja hämäräperäistä jolla on ilkeämieliset tavoitteet. Avointa salaliittoa ei voi olla, koska sitä kutsutaan silloin hyväntekeväisyydeksi. Salaliittoteoria on taas jotain aivan muuta, sillä silloin vain epäillään että jokin salaliitto on olemassa.".


Loppusanat lukijalle & Lähteet (Osa päivitetty 13.2.2012) --> "Olisi suhteellisen yksinkertaista edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä, jos se olisi kaikkien yhteinen tavoite. Maapallomme voisi tuottaa kasvisravintoa yllin kyllin moninkertaiselle ihmismäärälle, eikä puutetta olisi mistään elämälle tärkeästä. Sellainen maailma ei kaipaisi valvontaa eikä poliittisia tai taloudellisia vallanpitäjiä.".

2 comments:

man with desire said...

http://koti.phnet.fi/petripaavola/vapaamuurarit.html

Aika raju teksti.

Mika said...

Niinpä onkin, kiitos linkistä man with desire! Kyllä nämä tutkimukset avaavat ovia osaltaan todella synkkiin ja kummallisiin syövereihin, huh...