Friday, September 24, 2010

Lyndon LaRouchen webcast -seminaari 24.9.2010: Kohti uutta ekonomiaa pois eliitin pahuutta ja tuhoa luovasta monetarismista

Aivan näillä hetkillä on alkamassa Lyndon LaRouchen webcast -seminaari, jonka otsikoksi on laitettu tällä kertaa; The New Economy (Tuossa linkissä myös arkistoituna webcastin jälkeen)! Tässä on traileri ko. seminaarista ja tässä on LaRouche PAC:n oma kuvaus seminaarin sisällöstä ja siihen liittyvistä seikoista kokonaan lainattuna:

"As the financial system crumbles, and the U.S. economy disintegrates at an accelerating pace under the criminal, treasonous negligence of Barack Obama, Lyndon LaRouche will take the stage on September 24, in the Washington, D.C. area, to speak on "The New Economy."

LaRouche will speak from the vantage point of the political fight he's waging internationally to bring that "New Economy" into being: for a new credit system based on the restoration of the Glass-Steagall law in the United States, and the Bretton Woods fixed-exchange rate system globally, and for the indispensable leading edge of the recovery in the United States, the North American Water and Power Alliance (NAWAPA).


Central to that "New Economy" are the scientific breakthroughs being made in the concept of infrastructure which LaRouche has pioneered, especially by the LaRouche PAC Basement team of young scientists, and which have been the subject of recent major articles by LaRouche. These breakthroughs are already inspiring political and economic circles internationally, to join in developing the NAWAPA idea of upgrading the Biosphere for other regions of the world as well, including Russia and Central Asia, SubSaharan Africa, and the South American Darien Gap.


Of course, as LaRouche repeatedly stressed, the pre-condition for these positive developments is the constitutional ouster of President Barack Obama from office, before the ongoing collapse reaches a point of no return.".

Webcast -seminaari on nyt katsottu ja tässä on ko. seminaarin sisällöstä lyhyt LaRouche PAC:n oma raportti. Nämä OTC -raportit (B C) käsittelevät myös asiaa ja tämä webcastiä edeltänyt viikkoraportti käsittelee myös osaltaan samoja teemoja Lyndon LaRouchen johdolla seuranaan hänen lähimmät puhemiehensä ja asiantuntijansa Deborah Freeman, John Hoefle ja Harley Schlanger. Seuraavaksi yhteenvetona tärkeitä seikkoja lännen ekonomian tilasta ja parannusvaatimuksista sen varalle, mitkä tulivat esille tuossa webcastissä ja mitkä ovat olleet viime aikoina jatkuvasti LaRouche PAC -porukan teesien kärjessä:


Eliitin tuhoisa monetarismi ja parannusvaatimuksina sen sijalle Glass-Steagall -laki, kiinteät valuuttakurssit, kansallisvaltioiden suvereeniteetin palauttaminen ja NAWAPA -projekti --->

LaRouche PAC tähdentää lännen oligarkkieliitin toimineen tahallaan Franklin Delano Rooseveltin vuonna 1933 laatiman Glass-Steagall -lain kumoamiseksi heti FDR:n kuoltua, jotta eliitti pääsisi huseeraamaan agendojaan vapaasti globaalin ekonomian kautta. Tähän päästiin askel askeleelta mm. vuoden 1971 dollarin kultakannasta irrottamisen kautta ja päätyen viimein Glass-Steagall -lain kumoamiseen vuonna 1999. Kultakannasta irrottaminen mahdollisti ns. kelluvat valuuttakurssit eli ei kiinteät kurssit, mikä mahdollisti oligarkkieliitin vaihtokursseilla pelaamisen ja spekuloinnin heidän omaan pussiinsa pelaten ja ahneuden tultansa voimistaen. Ns. globalisaation oli tarkoitus tehostaa tätä kikkailua, missä kansallisvaltioiden rajoista riippuneiden esteiden poistaminen vähitellen mahdollisti rahan ja tavaroiden vapaan liikkumisen niin, että eliitin kikkailuimperiumia voitiin rakentaa globaalisti kansallisvaltioiden rajoista riippumatta ja näin saada aikaan globaaleja pankkiiri- ja korporaatiokartelleja, joilla tulisi olemaan valta ylitse kansallisvaltioiden ja ne alkoivatkin sitten sanelemaan kansallisvaltioiden asioita yhä enemmän parasiittisesti viime vuosikymmenten mittaan.

Tätä kartelli-imperiumia nimitetään nykyäänkin Brittiläiseksi imperiumiksi, koska se kuvaa ko. rahaeliitin ja rahanvaltansa luonnetta vanhasta Brittiläisestä imperiumista suoraan periytyvänä uutena jatkeena, jonka pääkallopaikka on edelleen ollut Lontoon Cityssä ja se on kaapannut viimein myös Yhdysvallat huomaansa Federal Reserven ja Wall Streetin kautta.
Tätä globaalia imperiumin valtaa ja kaappausta tehostaakseen oligarkkieliitti loi heti dollarin kultakannasta irrottamisen jälkeen ns. Inter-Alpha -ryhmän, joka on ollut ko. pankkiiri- ja korporaatiokartellimuodostusta toteuttanut ko. eliitin omistamien pankkien yhteenliittymä, mihin kuuluu nykyään myös Nordea ja joka on elänyt tilanteiden mukaan koko ajan säälimättömästi mm. tämän vuodesta 2007 alkaneen romahdusprosessin aikana. Lyndonin mukaan tämä ryhmä omistaa arviolta jopa n. 70% koko maailman rahamäärästä, mutta se on myös toivottomasti vararikossa em. johdannaisvivutusten takia ja yrittää kaikin mahdollisin keinoin pitää sen salassa. Tämän Inter-Alpha -ryhmän alullepanija ja pääpiru on ollut tämän kuuluisan ko. NWO -agendaa puuhaavan Illuminati-porukan pääsuku Rothschildin lordi Jacob Rothschild.

Näin yllä kuvatulla tavalla eliitti on saanut suorastaan vapaat kädet harjoittaa omistamiensa keskuspankkien pöyrittämää rahanluomis- ja velkapyramidiponzihuijausta, joka rapauttaa reaalitaloutta koko ajan yhä enemmän ja suuntana siinä on haluttu uusfeodaalinen tyrannia ja takapajula globaalisti. Toiminnallisena kuvauksena tämän systeemin mukaan keskuspankkien velkana tyhjästä luotua kirjanpidollista kikkailurahaa on laitettu markkinoille erityisen paljon eliitin myös omistamien investointipankkien ja pörssien kasinomankeliin, jossa ko. monenkirjavia lainoja ja arvopapereita on surutta kierrätetty valheellisin perustein erilaisilla johdannaisvivutuksilla äärimmäiseen velkasotkuhelvettiin, missä velkavuori on niin suuri, että sitä ei voi mitenkään maksaa koskaan takaisin minkään matematiikan mukaan ja juuri siksi erääntyvät velkasitoomukset ovat koko ajan kuin aikapommi ko. monetaristisessa systeemissä aiheuttamassa vaaran koko systeemin romahtamiseen jopa ns. yhdessä yössä sopivan ketjureaktioimpulssin ilmestyessä. Koko systeemi on näet toivottomasti vararikossa em. syystä.

Kaikki kansallisvaltiot ovat tämän takia kusessa, koska eliitin sanelun alla lainattuaan keskuspakeilta ko. velkarahaa ne ovat ensinnäkin ko. pankeille pystyssä ko. velan määrän lisäksi siitä vaadittavan koron eli eliitti on havitellut äärimmäistä voittoa kaappaamalla aikoinaan rahanluonnin kokonaan itselleen ja vaatimalla siitä vielä korkoa. Tämän seikan he ovat massa-aivopesulla eri medioiden kautta pyrkineet pitämään täydellisesti salassa. MUTTA SE EI ENÄÄ ONNISTU! Tämän lisäksi eliitti vaatii ko. velkarahan johdannaisvivituksissa tulleiden häviöiden ja pilaantuneiden arvopapereiden (Joita arvioidaan olevan jopa triljoonien dollarien arvosta) maksamista eli korvaamista kansallisvaltioiden ja niiden kansojen selästä, missä vaatimukset kohdistuvat juuri reaalitalouteen ja käytännön elämisen toimintoihin; on leikattava, korotettava veroja, tehostettava ja lisättävä (velkaorja)työtä, rajoitettava elämistä ja olemista, tehtävä lopulta diktatuurillisia ja tyrannisia määräyksiä - tekoja jne. Eikä niistäkään mikään koskaan tule riittämään tämän systeemin säilyttämisyrityksissä!!!

Tämä johtaa selkeään tuhon kierteeseen, missä ko. systeemi ei voi pitää enää yllä itseäänkään, vaan on kaikissa sen säilyttämisyritystapauksissa valmis romahtamaan hetkellä millä hyvänsä ja siksi peruuttamaton tuho on vaarana syntyä milloin tahansa ja ehkä jo aivan piankin! Lopullinen ratkeamispiste tulee joko siitä, että erääntyviä velkasitoumuksia ei enää kyetäkään kohtaamaan esim. sitä varten tehtävillä bailout -paketeilla (Eli se voi aiheuttaa jopa hyperinflaation velkojen ja niitä varten vaadittavien tähtitieteellisen suurten rahamäärien takia, jossa velkaa on enemmän kuin rahaa voidaan koskaan luoda sitä varten ja jo pelkän rahan luomissyyn takia velka on joka tapauksessa kumuloituvaa; Kaninkolo -blogia lainatakseni: "Ennen kuin euro tai mikä vain keskuspankkivaluutta voidaan kuluttaa se täytyy lainata, korolla tietenkin!") tai siitä, että ko. velkojen ja johdannaisvivutusten maksamiseen ei löydy enää reaalitaloudesta eli kansallisvaltioiden toiminnasta pohjaa, kun se pohja jo lähtökohtaisesti murenee ko. systeemin mahdottomuuden takia sen itsensä alta toimintakyvyttömäksi. Ironisesti voidaan siten sanoa, että eliitin ko. NWO -agendakikkailu on aiheuttamassa myös heidän itsensäkin tuhon tässä järjestelmässä, kun he ovat tuhoamassa altaan heidän koko "riistovuohensa" ja sitten ei ole enää ketään eikä mitään, miltä riistää heidän oman systeeminsä vararikosta pelastamiseksi.

Yhtäältä eliitin tarkoitus oli tämän velkaraha- ja johdannaisvivutusjuonen avulla saattaa kansallisvaltiot valtansa alle uusfeodaalisesti niitä heikentäen ja jopa tuhoten, mutta heidän suunnitelmansa on nyt menossa liian pitkälle tuhoten myös eliitin itsensäkin tällä tiellä jatkettaessa. Lyndon LaRouche varoittaakin, että tämä systeemin perustuksissa oleva kohtalokas ja joka tapauksessa kuolettava ongelma on taas vaarassa ratketa tuohon lopulliseen romahduskierteeseen jo viikon sisällä lokakuun tullessa, koska siitä alkaa Yhdysvaltain uusi budjettivuosi, missä mm. ko. erääntyvien velkasitoumusten kohtaamisongelma voi nousta mahdottomaksi ja viimein paljastaa tien ym. lopulliselle ketjureaktiotuhoutumiselle. Jos se ei tule tämän varoituksen puitteissa, niin joka tapauksessa tällä tiellä jatkettaessa se on tuleva ennen pitkää ko. systeemin perusongelman pahetessa koko ajan lisää!

LaRouche PAC:n (Lyndonin) ensimmäinen ratkaisu tähän kohtalokkaaseen tilanteeseen: Palautetaan Glass-Steagall -laki globaalisti HETI ja alkaen Yhdysvalloista! Nyt voimmekin tarkastella, mitä tämä laki tarkoittaa ja miksi eliitti on halunnut sen kumota aikoinaan pelailunsa tieltä: Lain mukaan ensinnäkin talletus- ja investointipankit on erotettava toiminnallisesti toisistaan täydellisesti (Nykyjärjestelmässä ne ovat sekoittuneet toisiinsa ko. velkapyramidiponzia investointipankkien johdolla pyörittäessään ja juurikin ko. Glass-Steagall -lain kumoamisen takia), missä tärkeä vaihe on myös ko. pankkijärjestelmään ym. tavalla pesiytyneen ja johdannaisvivutuksessa pahentuneen ja pilaantuneen arvopaperimassan peruuttaminen ja poistaminen roskiin.

Samalla ko. pankkien erottamisessa määrätään, että talletuspankit eivät saa enää tehdä mitään investointiin liittyvää eli ottaa osaa tuohon velkapyramidiponzihuijaukseen, vaan ne pankit keskittyvät jatkossa vain ja ainoastaan yhteiskuntien (Kansallisvaltioiden) keskeisten toimintojen rahoittamiseen ja ylläpitämiseen tärkeitä rahoja ja arvopapereita hoitamalla. Siinä kohtaa onkin tärkeä erotella selkeästi kelvolliset velka- ja arvopaperisitoumukset noista velkapyramiponzihuijausroskista, missä kelvollinen siis säilytetään ja roskat poistetaan taseista ja kirjoista kokonaan kuin niitä ei olisi koskaan edes ollut. Siinä prosessissa jäädytetään suuri määrä velkasitoumuksia ko. tarkastelua varten ja turvataan vain elintärkeiden rahavirtojen kulkeminen. Toimenpide on hetken tuskallinen, mutta paljon vähäisemmin tuhoava kuin jos jatkaisimme tällä tuhon tiellä ilman ko. toimenpidettä ja näitä muita Lyndonin parantamisvaatimuksia.

Investointipankeiksi jääviä pankkeja (Osa voidaan poistaakin tarpeettomina) aletaan samalla rajoittamaan ankarasti, jotta ne eivät pääse enää entisenlaisen huijauskasinon pyörittämiseen käsiksi, mikä ehkäisee jatkossa moisen velkapyramidiponzihuijausroskan muodostumisen uudestaan järjestelmään. Siinä yhteydessä keskeisiksi elementeiksi tulevat myös kiinteiden valuuttakurssien palauttaminen, joka estää mm. valuutoilla spekuloinnin ja palauttaa näin kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden ja sysää siten eliitin pankkiiri- ja korporaatiokartellin alisteiseksi kansallisvaltioille ja näin kansallisvaltioiden perustuslakien mukaiset kansalaisten oikeudet ja elämisen mahdollisuudet pääsevät uudestaan kukoistamaan tuhonkierteestä.

Ko. perustuslakeja noudatetaan siten, että ne eväävät oligarkkieliitin vallankaappausmahdollisuudet ko. valtioiden kaappaamiseksi eliitin muovailtaviksi diktatuureiksi ja käyttöalustoiksi. Lyndonin mukaan Yhdysvaltain perustuslaki on tästä paras ja selkein esimerkki, mistä johtuen tätä Lyndonin teesiohjelmaa on alettava laittaa paikalleen juuri Yhdysvalloista alkaen. Samasta syystä Lyndon varoittaa, että Yhdysvaltain tuhoutuessa tässä eliitin NWO -juonessa maailma menettäisi mahdollisuuden yhtä hyvään perustuslailliseen poispääsyyn eliitin ko. juonesta.

Kuten tässä blogissa olen tuonut monta kertaa esille, niin USA:n muodostaminen oli alunperin juuri ko. eliitin silloisen imperiaalisen vallan torjumista ja sen ikeestä poispääsyä, mutta aina siitä lähtien (Vuodesta 1776 alkaen, jolloin samalla eliitti perusti toimiaan tehostaakseen Illuminati -salaseuran nimellä kulkeneen rakenteen itselleen, jonka hierarkkisista puitteista mm. soluttautumalla ja lapsiaan / hallitsemiaan alaisia ko. tehtäviin kasvattamalla se on pyrkinyt luomaan tämän NWO -projektinsa nykyiseen kliimaksiinsa) sitä irtiottoa eliitti on aina pyrkinyt mitätöimään mitä erilaisimmilla keinoilla ja on nyt tässä NWO -projektissaan hyvin lähellä tehdä sitä mitätöintiä lopullisesti, kun se on kaapannut USA:n hallinnon niin paljon valtaansa.

Niinpä tämän kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden lisätehostamiseksi tässä nykytilanteen olosuhdekorjaamisessa pois eliitin vallasta lakkautetaan eliitin omistamien keskuspankkien rahanluontioikeus (Eli lakkautetaan keskuspankit ihan konkreettisestikin ja näin päästään eroon rahan luomisen perusongelmastakin; raha ei enää ole velkaa, jota kansallisvaltiot ottavat lainatessaan rahat keskuspankeilta) ja siirretään se kansallisvaltioille itselleen omilla valuutoillaan, missä ko. valtiot luovat itse omaa rahaa velattomasti omien projektiensa rahoittamiseksi ja siinä tärkein rahoitettava perustaso on reaalitalouden kehittämiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät toimet ja instituutiot. Se puolestaan luo hyvinvoinnin ja olemisen parantumisen seurauksena todellista ekonomista arvoa ruokkimalla ihmisten kykyä luoda ja rakentaa maailmaa entistäkin paremmaksi ja antamalla missioluonteensa takia inspiroivia suuntaviivoja tulevaisuusorientoituneeseen tavoiteajatteluun ja -tekemiseen sen sjiaan, että velloisimme tässä eliitin saastuttamassa tuhon kierteessä vailla toivoa paremmasta.

Globaali aspekti säilytetään tässä siten, että suvereeniteettinsä takaisin saaneiden kansallisvaltioiden keskinäistä yhteistyötä tehostetaan ja ohjataan yhteisen hyvän rakentamiseksi ja tätä varten Lyndon vaatii ko. monetaristisesta systeemistä luotottavaan systeemiin siirtymisessä globaalien sopimusten tekemistä, jossa aluksi suurimmat valtiot (USA, Venäjä, Kiina ja Intia) muodostavat tarvittavan suuruisen blokin ko. yksityistä rahaeliitin valtaa vastaan sen kukistamiseksi ja muut maat ottavat siihen sen jälkeen osaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Balanssit kansallisvaltioiden omien intressien ja globaalien intressien välillä on siinä saavutettava ja keskeinen seikka tässä on juuri reaalitalouden kehittämisen ottaminen tärkeimmäksi päämääräksi, mihin liittyy keskeisimmältä osaltaan infrastruktuurin kehittäminen ja parantaminen, mikä mahdollistaa sen seurannaistoiminnat optimaalisesti; maatalous, teollisuus, avaruusteknologia, muu teknologia, koulutus, kulttuuri jne.

Siinä LaRouche PAC -porukka on viime aikoina ottanut ohjelmaansa kaikkien aikojen suurimman ja kunnianhimoisimman infrastruktuuriprojektin toitottamisen ja tarjoamisen, jota he nimittävät lyhenteellä NAWAPA (the North American Water and Power Alliance). Sen on tarkoitus alkaa pyörimään Yhdysvalloista alkaen ja se tulisi ottaa globaalisti käyttöön kohteenaan erityisesti aikaisemmin rakentamattomina säilyneet tai nyttemmin tuhoutuneet / autioituneet autiomaa-, kehitysmaa- ja arktiset alueet. Projektin on tarkoitus olla alkuun sysäävä moottori ko. reaalitalouden kehittämistä edesauttavana missiona, jossa Glass-Steagall -lain ja kiinteiden valuuttakurssien palauttamisen jälkeen se luo ko. uudessa luotottavassa talousjärjestelmässä pohjaa kansallisvaltioiden kehitykselle pois tästä rapautumiskierteestä, jonka tämä eliitin omistama pahuutta ja tuhoa luova monetaristinen järjestelmä on aiheuttanut.

Jatkan vielä lisää tämän webcastin ilmentämistä ajatuksista myöhemmin eli lopetan tämän yhteenvedon nyt tähän.

Hyvin leudosta epävakaisuudesta hallaisen koleaan poutaan; ensi viikon lopulla uudestaan paljon lämpenevää (Päivitys!)Sää on jatkunut Etelä-Suomessa tällä viikolla viime ennusteessani aluksi kummitelleesta kylmenemisen mahdollisuudesta huolimatta tavanomaista lämpimämpänä ja ajoittain sateisena, mutta sunnuntaista lähtien on viimein tulossa poutaantumisen mukana huomattava kylmeneminen hallan ja jopa yöpakkasvaaran kera. Kuitenkin vain tilapäisesti!

Tuo kuva on otettu tänään perjantaina 24.9.2010 Espoon Tapiolassa ja siinä nähdään tänään leikattua nurmikkoa vähän kerrassaan varisseiden koivujen (Betula sp.) lehtien kera. Viikon aikana jatkuneen leutouden takia nurmikoiden kasvu hidastui vain vähän ja niiden leikkuutarve onkin ollut edelleen selvä. Ruskan eteneminenkin on ollut aika paljon jumissa ja siksi vasta melko vähäistä lehtivarisemista on ollut havaittavissa.

Viime viikonloppuna Suomen yllä heikenneen matalapaineen perään muodostui kauas länsi-lounaaseen ulottunut matalapainejono maanantaiksi, jonka myötä leuto länsi-lounaisvirtaus jatkui Etelä-Suomessa. Ti - ke ajaksi tämän lounaisvirtauksen katkaisi hetkeksi pieni matalapaineen osakeskus, joka tuli sateineen Etelä-Suomen päälle tiistaina länsi-lounaasta ja keskiviikkona se siirtyi heikentyvänä Suomen itäreunalle sallien tilapäisen viileämmän annoksen luoteesta. Lapin tienoilta pitkälle lounaaseen ulottunut matalapainejono ryhmittyi kuitenkin heti torstaiksi uudestaan sallien lounaasta uuden annoksen leutoa ja kosteaa ilmamassaa eteläosiin maatamme. Viikon aikana lämpötilat olivat päivisin pääasiassa +12 ja +15 asteen välillä ja öisin vähän +10 asteen molemmin puolin; leudointa etelärannikolla. Kylmin yö oli tuo ke - to välinen yö, jolloin heikon korkeapaineen selänteen tilapäisesti selkeän sään alueella minimilämpötilat laskivat etenkin sisämaassa +5 asteen paikkeille. Hallaa ei kuitenkaan arimmillakaan paikoilla ehtinyt vielä juurikaan esiintyä.

Euroopan mittakaavassa Länsi- ja Keski-Euroopassa on jatkunut edelleen lämmin sää tuon ym. matalapainejonon eteläpuolella vallinneessa lounais-länsivirtauksessa ajoittaisten sateiden kera. Sitten ke - pe ajaksi korkeapaineen muodostuminen Itä-Eurooppaan on sallinut jopa hyvinkin voimakkaan lämpöaallon etenkin Keski- ja Itä-Eurooppaan, missä jopa +25 asteen tienoille kohonneet päivälämpötilat ovat olleet viimeinen maistiainen kesähelteestä; jatkossa vain Välimerellä voi vielä ajoittain ilmetä hellelukemia. Ko. lämpöä etelästä-lounaasta pumppaava matalapaine on kuitenkin jo nyt tuomassa Länsi-Eurooppaan pohjoisesta tilapäisesti koleaa ilmamassaa sateiden kera. Venäjällä on jatkunut viileähkö syyssää ajoittaisine vesisateineen.

Tänään Etelä-Suomeen on siis virrannut tuota Keski- ja Itä-Euroopan lämmintä ilmamassaa etelästä-lounaasta sumupilvikannen ja udun oltua koko päivän vallitsevaa. Matalapaine ulottuu Länsi-Euroopasta Lappiin ja säärintama sateineen halkoo Suomen keskivaiheilta. Sen pohjoispuolelle on jo päässyt kylmää yöpakkasilmamassaa ja sen eteläpuolella päivälämpötila on ollut +15 asteen vaiheilla pilvistä huolimatta ja yölämpötilakin vähän yli +10 astetta. Huomenna la jatkuu samanlainen tilanne, missä Etelä-Suomi saanee entistäkin lämpimämmän annoksen etelästä päivälämpötilojen kohotessa reilusti +15 ja +20 asteen välille etenkin pilvipeitteen rakoillessa ja yölämpötilan pysyessä +10 ja +15 asteen välillä. Huomattavasti kylmempää ilmaa tuova kylmä rintama heikkoine sateineen on kuitenkin siirtymässä la - su välisenä yönä kaakkoon Etelä-Suomen yli.

Kylmeneminen lähtee etenemään, kun tuo em. matalapainejono siirtyy idemmäksi ja ulottuu la - su välisenä yönä sateineen Keski-Euroopasta Suomen yli Kuolanniemimaalle ja Jäämerelle. Su päivällä Keski-Eurooppaan ja Välimerelle jää pyörimään oma matalapaineen osansa ja Luoteis-Venäjälle omansa. Lännessä Norjanmerellä muodostunut korkeapaine siirtyy samalla kohti Suomea ja näin se sysää ko. kylmän rintaman myötä lämpimän ilmamassan kaakkoon ja Etelä-Suomen valtaa ko. yöstä lähtien kylmä ja kuiva pohjois-koillisvirtaus ko. korkeapaineen itäreunalla. Niinpä jo la - su yönä lämpötila laskee viimeisten rintamasateiden aikana +5 asteen vaiheille ja kuulaan selkeässä su iltapäivän säässäkin lämpötila jää vain +10 asteen vaiheille.

Su - ma yöstä lähtien vallitsee sitten samantyyppinen sää muutaman päivän, kun tuo korkeapaine jää vellomaan laajana Skandinavian ylle siten, että sen keskus on ma - ke Suomen länsireunan lähellä. Se mahdollistaa itäkautta kiertyen kylmän koillisvirtauksen koko ajan Etelä-Suomeen (Lappiin alkaa sen sijaan kiertymään lännestä ti - ke tienoilta jo leudompaa ilmaa) ja Keski-Euroopan matalapaineen siirtyessä ti tienoilla Suomen eteläreunan lähelle koillis-itätuuli voi olla hetken melko voimakastakin etenkin etelärannikolla. Sisämaassa on selvästi heikompaa tuulta. Tässä vaiheessa ma - ke pilvisyys on enimmäkseen vähäistä, mutta etenkin etelärannikolle voi ulottua runsaampaakin pilvilauttailua etelästä. Sateita ei ole kuitenkaan tulossa. Tavanomaista kylmemmässä ja kuivassa ilmamassassa päivälämpötilat jäävät +10 asteen vaiheille; etelärannikolla vähän ylikin ajoittain. Yölämpötilat ovat sisämaassa nollan vaiheilla ja siten ankaraakin hallaa sekä paikoin parin asteen yöpakkastakin esiintyy. Etelärannikolla hallanvaara on vähäisempää ja tuo tiistain tienoon voimakas tuuli voi pitää joko ma - ti tai ti - ke yötä tai jopa molemmat hallattomina vajaassa +5 asteessa. Su - ma yönä etelärannikolla hallanvaara olisi suurimmillaan.

Ke jälkeen tuo korkeapaine näyttäisi sitten laajenevan entisestään ja lähtevän hitaasti liikkeeseen itään Skandinavian päältä. Niinpä sen asettuessa vähitellen Suomen itäpuolelle on lämpeneminen alkamassa ja viikon loppuun mennessä uudestaan tavanomaista selvästikin lämpimämmäksi äityvä sää on mahdollista. To ja pe vallitsee aluksi itään siirtyvän korkeapaineen keskuksen lähellä tyyni sää ja myöhemmin vähitellen viriävä kaakkoistuuli koko ajan vaihtelevapilvisessä säässä; paikoin voi olla ajoittain selkeää ja toisin paikoin ajoittain osaksi - kokonaan pilvistä. Päivälämpötilat kohoavat tässä vaiheessa +10 ja +15 asteen välillä parisen astetta per päivä. Öisin voi etenkin sisämaassa olla edelleen hallaa ja asteen parin yöpakkastakin, jos on selkeää. Pilvisessä tilanteessa (Kuten syyskorkeapaineissa monesti käy) on hallatonta n. +5 asteen yölämpötiloissa.

Pe jälkeen lännen matalapainetoiminta näyttäisi voimistuvan ja korkeapaine siirtyvän laajana selvemmin Venäjälle, jolloin Suomen valtaavat lämmintä ilmaa tuovat etelä-kaakkoisvirtaukset. Säärintamat pysyisivät kuitenkin vielä sateineen lännessä ainakin su asti. Tämän myötä la - su vaihteleva - runsaspilvisessä säässä sekä yö- että päivälämpötilat kohoaisivat ja su mennessä tuulten voimistuttua yön minimilukemat voisivat olla taas +10 asteen vaiheilla ja päivän maksimilukemat reilussa +15 asteessa. Näyttäisi siltä, että tällainen lännen laajan ja voimakkaan matalapainetoiminnan sekä idän korkeapaineen välinen tavanomaista paljonkin lämpimämmäksi ja utuisen kosteaksi äityvä etelä-(lounais)virtaustilanne jatkuisi tästä eteenpäinkin varsin pitkään sateiden ulottuessa ajoittain lännestä-lounaasta Suomeen...

Euroopan mittakaavassa tuon Skandinavian korkeapaineen aiheuttamat säänmuutokset menevät suunnilleen näin: Su - ke välissä korkeapaineen itäpuolitse kiertymällä viileää ilmamassaa pääsee Keski-Eurooppaan saakka idästä, jolloin syksy alkaa saada otetta sielläkin; Länsi-Eurooppa lämpenee su jälkeen uudestaan leutoihin lähes +20 asteen päivälämpötiloihin. Kaikkein kylmin purkaus tulee pohjoisesta Venäjälle tuon korkeapaineen itäpuolella, missä lumikuurot ja yöpakkaset valtaavat alaa Pohjois-Venäjällä talvimaistiaisena. Ke jälkeen korkeapaineen siirtyessä vähitellen Venäjälle on Atlantilta Länsi-Euroopaan ja siitä eteen päin leviämässä runsaitakin sateita vähitellen idemmäksi Atlantin voimistuvan matalapainetoiminnan takia ja Itä-Eurooppa sekä Venäjä ovat lämpenemässä uudestaan jopa niin, että Itä-Euroopassa voidaan lopulta mitata taas kesäisiä yli +20 asteen lukemia ja Pohjois-Venäjän talvimaistiainen vaihtuu leutoon syyssäähän...

Syksyn alkaminen termisen määritelmän mukaan (Vähintään 5 peräkkäistä vuorokautta alle +10 asteen vuorokausikeskilämpötiloja) on ollut viime aikoina jännittämisen paikka Etelä-Suomessa; koska tämä viikko onkin jatkunut näin lämpimänä, niin tuo määritelmä ei ole vieläkään toteutunut ja näin syksyn alkaminen on jo huomattavasti myöhässä ollen 1 - 2 viikon luokkaa tavanomaisesta aikataulusta. Tuo su alkava kylmä jakso saattaa nipinnapin täyttää ko. ehdon ainakin sisämaassa ja yöpakkasten alueella, mutta ensi viikon lopulla "uhkaava" voimakas lämpeneminen saattaa vielä vesittää jopa senkin ja terminen kesä jatkuisi...

Tämän viikon tavanomaista lämpimämpi sää on vaikuttanut ruskan etenemiseen sitä jarruttavasti ja sitä on edesauttanut kuluneen viikon runsaat vesisateetkin, kun niiden ansiosta ravinteita on vielä huuhtoutunut kasvien käyttöön. Niinpä ruskan etenemisen asteeseen on tullut jo n. viikon mittainen viive tavanomaiseen aikatauluun verrattuna tähän mennessä. Tyypilliseen tapaan ruska on vähän edistyneempää sisämaassa etelärannikkoon verrattuna. Suomen mittakaavassa Lapin pohjoisosissa ruska on jo lähes kokonaan ohi etuajassa ja ruskan huippuvaihe on Oulunläänin - Etelä-Lapin tienoilla; kelikameroista voidaan erinomaisesti tarkkailla ruskan etenemistä Suomessa. Ensi viikolla Lapin ruska etenee loppuun yhä enemmän ja ruskan huippuvaihe on siirtymässä hitaasti Keski-Suomeen.

Käytännössä tämä ruskan jumittaminen on merkinnyt Etelä-Suomessa mm. seuraavaa: Ensimmäisenä ruskaantuneisiin lajeihin on jäänyt lehtiä osaksi ruskaisina ja vain osa ko. puista on ehtinyt tyhjentymään lähes kokonaan; mm. punasaarnit (Fraxinus pennsylvanica), tuomet (Prunus padus) ja ensimmäisenä ruskaantuneet metsävaahterat (Acer platanoides). Toiseen ruskavaiheeseen kuuluvat lajit (Pääosa kaikista puista ja pensaista) ovat hidastelleet ruskan alussaankin, missä esim. vasta ensimmäiset haaparyhmät (Populus tremula) ovat tulleet ruskan huippuun. Koivuista suurin osa on vielä lähes kesäasussa ja lähinnä vain osittain koivunruosteruskassa. Toisen vaiheen metsävaahteraruska on vasta tulossa huipentumaan kirkkaine väreineen.

Täysin - lähes kesäasussa on vielä runsaasti luontaisia puita ja pensaita; esim. osa haavoista ja lähes kaikki tammet (Quercus robur). Tammenterhot ovat alkaneet varisemaan kypsinä etuajassa kasvukauden etumatkan mukaisesti; 2 - 3 viikkoa. Raidan (Salix caprea) ruskaantuminen on kaksijakoisessa vaiheessa; pahiten ruostesienistä kärsineet puut ovat jo lähes tyhjiä lehdistä, mutta osa puista on vielä lähes kesäasussa, kun raita on myöhäinen ruskaantuja. Samaa kahtiajakoluonnetta ilmenee samasta syystä myös lehmuksilla (Tilia sp.) ja jalavilla (Ulmus sp.).

Viljellyissä lajeissa ruskan huipulle on vasta tulossa mm. amurinkorkkipuu (Phellodendron amurense) ja rusokirsikka (Prunus sargentii). Kokonaan kesäasussa on vielä paljon viljeltyjä lajeja mm. kuusaman (Lonicera sp.), poppelin (Populus sp.) ja lehtikuusen (Larix sp.) suvuissa. Kokonaisuudessaan maisemat ovat siis vasta vajaa puolivälissä ruskahuipusta ja kesävihreys on vielä vallitsevinta. Ensi viikon loppuun mennessä maisemat tulevat yli puoliksi ruskaantuneiksi.

Jatkossa tuo yhtäkkinen kylmeneminen ei vielä vaikuta ruskan etenemiseen sitä nopeuttaen, vaan ns. liiaksikin kylmenevä sää jatkaa jumittamista kasvun ja siksi siis myös lehtivihreän lehdistä poistumisen lähes pysähtyessä. Se mitä tapahtuu tuon kylmän vaiheen halloissa ja yöpakkasissa on se jo viime ennusteessani ennakoimani pakkasvaurioruskaantuminen ja lehtien pakkasvariseminen heti ensimmäisestä yöpakkasesta ja sisämaasta alkaen; mm. jalopähkinöiden (Juglans sp.) lehtien variseminen ja syyshortensioiden (Hydrangea paniculata "Grandiflora") tähän mennessä erinomaisesti säilyneiden vaaleanpunaisten kukintojen ruskistuminen ainakin osittain. Tuon kylmän jakson jälkeisessä lämpöaallossa ruskan eteneminen vauhdittuu, mutta lämmön pitkittyessä se voi alkaa taas jumittamaan uudestaan. Näistä vaiheista seuraavissa ennusteissa lisää...

Kasvukausi jatkuu edelleen ja tuon su - noin ke ajan kylmän jakson takia se vain tilapäisesti lähes pysähtyy. Niinpä nurmikoiden kasvu jatkuu vielä ensi viikon lopulta melko nopeana ja kesävihreinä vielä pysyvät puu- ja pensaslajit jatkavat talveen valmistautumistaan mm. silmujaan kehittämällä, mikä edelleen edesauttaa talvenarkojakin lajeja, mikäli ne selviävät ko. kylmästä jaksosta ilman lehtien pakkasvaurioita. Etenkin etelärannikolla suuria hyötyjiä halloilta suojassa pysyvillä paikoilla ovat näistä aroista lajeista mm. valeakaasiat (Robinia sp.), kolmiokat (Gleditsia sp.), trumpettipuut (Catalpa sp.), sumakit (Rhus sp.), magnoliat (Magnolia sp.) ja jumaltenpuu (Ailanthus altissima).

Perennoiden parissa jatkuu myöhäissyksyn kukinta kylmän jakson jälkeenkin edelleen 2 - 3 viikkoa etuajassa tavanomaisesta aikatalusta; mm. tuoksuasterin (Aster novae-angliae) kukinta ja komeamaksaruohon (Sedum "Herbstfreude") kukinnan loppuvaiheet kirkasvärisine hedelmäkotineen. Perennoista hallanarat jattitatar (Fallopia sachalinensis) ja japanintatar (Fallopia japonica) kohtaavat etenkin sisämaassa monin paikoin tiensä pään ensi viikolla pakkasvaurioiden takia ja sama koskee kesäkukkia. Etenkin etelärannikolla on kuitenkin edelleen mahdollista ainakin suojaisilla paikoilla arimpienkin kesäkukkien yms. säilyminen vaurioitta, joten niitä kannattaa edelleen vaalia ja säilyttää, koska ne jatkavat vielä kukoistustaan tuon uuden lämpöaallon turvin ensi viikon lopulta alkaen!

Vesistöt ovat edelleen pysyneet melko lämpiminä pintavesiltään leudon sään jatkuttua ja viime ennusteessani ennakoituja alle +10 asteen lukemia ei olla siksi vielä saavutettu; paikoin on ollut vielä jopa lähes +15 asteen lukemia ja Suomenlahdella jopa sen ylikin. Tuo kylmä jakso viilentää järvet ja joet +5 ja +10 asteen välille ja pienimmissä järvissä paikoin jo +5 asteen lähellekin, mutta merivesi (Suomenlahti) pysynee vielä +10 ja +15 asteen välissä. Ensi viikon lopulta alkava lämpöaalto lämmittää vesiä vielä uudestaan sen verran, että kylmimmiksikin muuttuneet järvet lämpenevät uudestaan +10 asteen tienoille ja näin vesistöjen lämpötilat tasaantuvat. Jokien virtaamat ovat ensi viikon usean päivän poutasäässä vähän laskemassa, mutta maaperä ei enää kuivu haihtumalla kovin tehokkaasti auringonsäteilyn jäätyä jo niin pieneksi ja öiden tultua jo niin pitkiksi.

Päivitys lauantaina 25.9.2010 klo. 15:35: Tänään kesäinen lämpöaalto on suorastaan yllättämässä Etelä-Suomessa auringon paisteessa jopa n. +20 asteen päivälämpötiloineen ennen ensi yönä jyrkästi veitsellä leikaten tapahtuvaa ilmamassan muutosta tästä utuisen kosteasta lämpimästä säästä huomiseen kuivan kuulaaseen ja koleaan säähän. Tämä tilanne on itse asiassa nyt erinomainen mahdollisuus tarkkailla näitä kahta erilaista ilmamassaa ja muutosta toiseen niiden välillä!

Tässä samalla mainitsen uutta tietoa tuosta ensi viikon korkeapaineen muotoutumisesta ja liikkeestä. Nyt näyttää nimittäin siltä, että korkeapaine sallii su - ti välillä aluksi aikaisempaa arviota enemmän etelästä matalapaineen vaikutusta, mikä näkyy myös Etelä-Suomen sisämaassa pohjoisen ja idän välisten tuulten pysymisenä melko voimakkaina ja se on omiaan hillitsemään su - ti välillä öiden hallaisuutta. Vasta ke - pe välillä korkeapaine näyttää siirtyvän tyynen keskusalueensa kera sen verran Suomen eteläisen puoliskon päälle länsireunalta, että hallaisimmat vaiheet ovatkin vasta sen välin kahtena yönä. Korkeapaine on myös siirtymässä tästä vaiheesta hitaammin itään ja näyttäisi keskukseltaan jäävänkin vellomaan Suomen kakkois-itäreunan lähelle loppuviikoksi, mikä voi vähän hidastaa ja heikentääkin tuota viikonlopun uutta lämpenemistä, mutta jonkin asteista lämpenemistä joka tapauksessa on vielä tiedossa...

Wednesday, September 22, 2010

Markku Uusipaavalniemi Ville Iivarisen haastattelussa: Rahan valhe ja talousdemokraattisia parannusvaatimuksia

Rahan kavalan paha, järjetöntä velkaantumista luova ja kärsimystä sekä tuhoa ympärilleen levittävä luonne on ollut oleellinen osa tätä monetaristisen nykyjärjestelmän globaalisti toivotonta tilannetta eliitin tuhoavissa ja sössivissä käsissä osaltaan jopa satoja vuosia!
Tästä ovat viime aikoina kunniakkaasti pitäneet yllä älämölöä ja paremman vaihtoehdon toitottamista ko. monetarismin sijalle täällä Suomessa ns. talousdemokratialiikkeen aktiivit, joista kärjessä esim. Lars Osterman (Bloginsa Suomen Talousdemokraattinen puolue ja ko. juttu; Markku Uusipaavalniemi videolla) ja Ville Iivarinen (Bloginsa Rahan valhe ja ko. juttu; Markku Uusipaavalniemi paljastaa rahan valheen).

Tätä talousdemokratian sanomaa levitetään myös Facebookissa Paljastetaan rahan valhe -ryhmässä ja nyt siellä on julkaistu tämä erinomainen ja potentiaalisesti erittäin vaikutustehoinen haastattelu, missä ainoana näistä asioista kunnolla perillä olevana kansanedustajana Markku Uusipaavalniemi kertoo näkemyksiään Ville Iivarisen haastattelemana. Tätä Markun haastattelua voidaan erinomaisesti verrata keskenään ylihuomenna perjantaina klo. 20:00 Suomen aikaa tulevan Lyndon LaRouchen webcast seminaarin kanssa!

Villellä on tämä alla oleva tärkeä tiedonanto sanottavanaan ko. haastatteluvideoiden kyytipoikana ja lainaan sen kokonaisuudessaan tähän. Ko. haastatteluvideot ovat linkkeinä lainauksessa. -->

"Hyvä raharyhmäläinen, Raharyhmän ylläpito haastatteli kansanedustajaamme Markku Uusipaavalniemeä pari päivää sitten eduskunnassa ja haastattelusta tehdyt videot ovat nyt katsottavissa Youtubesta. Kysyin Uusikselta rahasta, kuinka se luodaan ja kenen toimesta. Juttelimme vallan kulisseissa lymyävästä rahanvallasta, velkakriisistä ja poliittisten harhaanjohtajiemme älyttömistä toimista näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Markku istuu hallituksen talousvaliokunnassa ja hänkin sanoo, että rahan ongelmien ratkaiseminen olisi naurettavan helppoa, mikäli vain tietoisuus nykyisen rahajärjestelmän todellisesta luonteesta leviäisi nykyistä laajemmalle. Tämä noin 20 minuuttinen haastattelu sisältää oikeastaan kaiken sen oleellisen tiedon, mitä ryhmämme pyrkii levittämään, joten kehoitan tutustumaan, postaamaan profiiliisi, keskustelupalstoille ja kaikille mahdollisille foorumeille.

Linkit haastattelun kolmeen osaan löydät tästä:
Osa 1: http://www.youtube.com/watch?v=hzbGUxz2reo
Osa 2: http://www.youtube.com/watch?v=gmetMOw04Ss
Osa 3: http://www.youtube.com/watch?v=fQCTShz4O4o

Älä huijaa itseäsi kuvitelmalla, että tämä ei muka koske sinua tai ettei mitään ole tehtävissä.

Rahajärjestelmä nykyisellään on yhteiskuntamme suurin epäkohta, ja se tullaan muuttamaan heti kun ihmiset vain kollektiivisesti tajuavat sen petollisen luonteen. Sinä voit auttaa tässä. Voit täyttää kannattajakortin ja kerätä niitä ystäviltäsi, jotta saamme Suomeen mahdollisuuden vaikuttaa äänestämällä rahan olemukseen ja saada asiaa sitä kautta enemmän esille: http://www.samassaveneessa.info/talousdemokratia/td-kannattajakortit

Ja jos tällainen ei innosta, niin voit ottaa yhteyttä muihin puolueisiin ja kehoittaa heitä ottamaan tämän ohjelmaansa. Voit kirjoittaa asiasta keskustelupalstoille, yleisöosastoille, toimittajille, voit liimailla lappuja kaupungille, järjestää mielenosoituksen tai huutaa vaikka kadunkulmassa. Henry Ford sanoi jo sata vuotta sitten, että "jos ihmiset vain ymmärtäisivät rahaa ja pankkitoimintaa, meillä tulisi vallankumous ennen huomisaamua". Tätä on odotettu jo 300 vuotta. Eikö olisi jo aika? Tule mukaan nyt! Paljastetaan rahan valhe!

Ville Iivarinen
http://villeiivarinen.blogspot.com/
Suomen Talousdemokratia ry.".

Saturday, September 18, 2010

Ennätyshelteisen kesän 2010 parhaat ukkosvideot

Nyt kun syksy saa Etelä-Suomessa kunnolla meteorologisenkin määritelmän mukaan, niin on aika viimein valita tähän näytille ikimuistoisen rajusti ukkostaneen päättyneen kesän mielestäni näyttävimmät ukkosvideot. Olen parin viime kuukauden aikana katsellut Youtubesta paljon ko. myrskybongaussatoa ja inspiraation tälle omalle kokoelmalle sain Myrskyvaroitus.com -sivuston kokoelmasta (Kesän 2010 rajuilmoista harvinaista kuvamateriaalia) saman aiheen tiimoilta. Poimin muutamia videoita --->

Upeinta ja jännittävintä antia olivat tietenkin Veera-, Lahja- ja Sylvi-myrskyjen syöksyvirtaustilanteiden sisältä kuvatut videot ja niistä viisi ylitse muiden ovat alla. Sen sijaan ensimmäisenä paljon tuhoa aiheuttanut Asta -myrsky ei tuonut itse myrskytilanteiden sisältä videoita, koska se tapahtui yön pimeään aikaan. Se puolestaan oli todellakin maailmanlaajuisesti hyvin erikoinen tilanne, sillä tunnetun historian puitteissa se oli koko Euroopan ensimmäinen yöaikaan sattunut noin voimakas syöksyvirtaustilanne!!

Video: Syöksyvirtaus Simpeleellä

Video: Veera-myrsky Muuramen isolahdessa 4.8.2010

Video: Lahja -myrsky iskee

Video: Ei jumalauta mikä myrsky :D Veera Simpeleellä 4.8.2010

Video: Sonisphereen iskenyt myrsky Porissa 8.8.2010

Toinen mahtava teema oli tietenkin pääkaupunkiseudunkin yli vyöryneen Sylvi -myrskyn lähestyminen vyörypilvineen, josta tuli erittäin runsas videotulva Youtubeen ja näitä videoita on kommentoitu myös kansainvälisesti hyvin paljon. Erityisesti tuosta Hietaniemen rannalta kuvatusta vyörypilvilähestymisestä on todella monta eri versiota jopa espanjankielisinäkin versioina ja ko. kuvattu tilanne on kansainvälisesti terävimpään parhaimmistoon kuuluvaa ukkosmateriaalia ja siten ansaitusti sen saama globaali huomio on perusteltua. Toki näistä kaikista valitsemistani videoista voidaan sanoa samaa.

Video: Helsinki thunderstorm approaching 8.8.2010

Video: A huge thunderstorm closing fast in Helsinki August 8th, 2010

Video: Crazy storm approaches beach in Hietaniemi

Kolmas näyttävä teema oli heinäkuun 8. päivänä täsmälleen Helsingin keskustaan sattunut erittäin voimakas ukkossade, joka aiheutti pahan tulvatilanteen. Itse ukkonen oli melko pienialainen ja siihen ei liittynyt tavanomaista kummempaa salamointia eikä edes vaarallisia syöksyvirtauksiakaan. Kaatosade kuitenkin sattui olemaan paikallaan sen verran pitkään, että kunnon tulva oli taattua. Myös Espoon Tapiola sai sateesta osansa, mutta jo Matinkylässä ei juurikaan satanut.

Video: Aleksanterinkatu tulvii 8.7.2010

Video: Crazy rain in Helsinki_08 July 2010.MOV

Video: Mikonkatu veden vallassa 8.7.2010

Neljäntenä teemana laitan lopuksi Asta- ja Veera-myrskyjen aiheuttamien metsätuhojen videoita, mitkä näyttävät todella perinpohjaista tuhoa.

Video: Asta-myrskyn jälkiä ilmasta kuvattuna

Video: Asta-myrskyn jälkeä Konnevedellä

Video: Hietasaari_myrsky.MPG.

Friday, September 17, 2010

Vähitellen lievenevää epävakaisuutta & tasaisesti kylmenevää; ensi viikolla tavanomaista selvästi koleampaa ja ankaran hallaista (Päivitys; leutoa!)Syksyinen sää on ottamassa yhä enemmän valtaa Etelä-Suomessakin, vaikka aivan etelärannikolla ei vielä lähipäivinä saavuteta termisen syksyn alkamisen määritelmää; vähintään 5 peräkkäistä päivää alle +10 asteen vuorokausikeskilämpötiloja. Sisämaassa tämä määritelmä todennäköisesti voidaan saavuttaa jo tästä viikonvaihteesta lähtien ja ensi viikolla on tiedossa hyvinkin kylmää ja hallaista säätä... Tämän viikon alussa sää oli vielä huomattavan leutoa ajankohtaan nähden, kun Pohjois-Atlantilta Lappiin ulottuneen laajan matalapaineen syöttämänä lounaasta virtasi kosteaa ja lämmintä ilmamassaa Suomeen. Siinä vaiheessa rintamasateet jäivät ma - ti vielä paikoin vähiin ja aurinkoakin nähtiin. Päivälämpötilat kohosivat paikoin jopa +20 asteen paikkeille ja yölämpötilat pysyivät +10 ja +15 asteen välillä.

Keskiviikosta lähtien tähän päivään saakka säätyyppi onkin sitten pysynyt melko samana koko ajan; tuo lännen iso matalapaine siirtyi Suomen länsireunalle sen keskuksen jäätyä pyörimään Etelä-Skandinaviaan. Sen myötä päivittäin sekä rintamasateita että niiden välisiä kuurosateita on tullut yleisesti ja paikoin runsaastikin heikkojen ukkosten kera. Matalapaineen keskuksen ympäri on samalla kiertynyt eteläkautta lounaistuulissa viileämpää ilmamassaa niin, että päivälämpötilat ovat jääneet korkeintaan +15 asteen tienoille - vähän sen alle, mutta runsaassa pilvisyydessä ja tuulisessa säässä yölämpötilat ovat olleet edelleen +10 asteen tienoilla ja lähinnä vain sisämaassa vähän +10 asteen alapuolella. Euroopan mittakaavassa tuo iso matalapaine on jakanut ilmamassoja niin, että Länsi-Eurooppaan on tullut pohjoisesta viileää ilmamassaa ja Mustanmeren länsi-pohjoispuolelle (Itä-Eurooppa ja Lounais-Venäjä) lämmintä ilmaa lounaasta-etelästä; Hellelukemat ovat pysyneet pääasiassa välimeren eteläosissa sekä Mustanmeren ja Kaspianmeren seuduilla.

Tuo kuva on otettu eilen torstaina 16.9.2010 Hämeenlinnassa ja siinä nähdään nurmikolle kuluneen viikon aikana runsaasti varisseita punasaarnin (Fraxinus pennsylvanica) ruskaantuneita lehtiä. Edellisviikolla melko nopeasti alkanut ruskakausi eteni tällä viikolla ensimmäisenä ruskaantuvien puulajien ruskahuipennukseen, jonka myötä lehtien variseminenkin pääsi vauhtiin. Kuitenkin viime aikojen tavanomaista lämpimämpi sää on myös jarruttanut ruskan etenemistä jonkin verran.

Jatkossa tuo Suomen länsireunalla pysytellyt matalapaineen keskusalue tulee la ja su aikana Suomen päälle vähän heikkenevänä niin, että yhä viileämpää ilmamassaa kiertyy sen ympäri Etelä-Suomeen aluksi lounais- ja su mennessä länsi-luoteistuulten kera. Samalla kuurottaiset sateet jatkuvat vielä lähes taukoamatta ja etenkin iltapäivisin saattaa yhä esiintyä jopa lievästi ukkostavia voimakkaita kuuroja. Viilenemisen myötä päivälämpötilat asettuvat +10 ja +15 asteen välille niin, että sateessa saatetaan jäädä vähän jopa +10 asteen allekin. Yölämpötilat putoavat +5 ja +10 asteen välille ja sisämaassa saattaa jo su - ma yönä olla alle +5 asteen lukemia selkeimmillä hetkillä ja paikoin hallaa.

Ensi viikon alussa tuon matalapaineen painopiste sijoittuu ma - ti ajaksi Skandinavian pohjoisosiin, jolloin luoteesta pääsee Etelä-Suomeen jatkuvasti yhä koleampaa ilmamassaa. Siinä yhteydessä kuurosateet vähenevät ja pilvisyys rakoilee sen verran etenkin öisin, että yöhallojen todennäköisyys kasvaa selvästi lisää. Päivälämpötilat pysyvät vielä vähän reilussa +10 asteessa, mutta yölämpötilat laskevat etenkin sisämaassa 0 ja +5 asteen välille niin, että hallaa todennäköisesti esiintyy melko yleisesti ma - ti yöstä lähtien. Tätä edesauttaa myös se, että ma lähtien tuuli on melko heikkoa.

Ke - pe välillä koleus näyttäisi tiukentavan edelleen otettaan, kun matalapaineen painopiste siirtyy Pohjois-Skandinaviasta Suomen itäpuolelle ja länsipuolelle muodostuu korkeapaine. Niiden välistä Etelä-Suomeen saakka pääsisi entistäkin kylmempää ilmamassaa pohjoisesta, missä vaihtelevapilviset ja heikosti kuurosateiset iltapäivät ja vähäpilvisen hallaiset yöt vuorottelisivat. Tässä yhteydessä Lapissa voisi tulla jo lumikuurojakin ja tällä viikolla siellä parhaimmillaan ollut ruska kääntyisi nopeasti lopuilleen usean asteen yöpakkasissa. Viimeistään ke lähtien myös etelärannikolla termisen syksyn alkaminen olisi tässä kylmyydessä mahdollistumassa.

Etelä-Suomessa päivälämpötilat saattavat siis jäädä ke alkaen ainakin sisämaassa jopa vähän alle +10 asteen aurinkoisillakin hetkillä ja hallanvaara leviää öisin tuntuvasti jo etelärannikollekin. Samalla sisämaassa tuuliolojen heikkouden jatkuessa jopa parin - kolmen asteen yöpakkaset voivat astua paikoin kuvaan (Pakkasta myös 2 metrin ja koko puustonkin korkeudelta) ja halla voi olla ankaraa. Nyt näyttää myös siltä, että ensi viikon lopussa Jäämereltä siirtyisi nopeasti uusi matalapaine sateineen kaakkoon Suomen yli ja sen myötä lievän tilapäisen leudontumisen jälkeen yhä kylmempi purkaus pohjoisesta tulisi heti perään; tilapäistä räntää jopa Etelä-Suomessa saakka...?!

Euroopan mittakaavassa tapahtuu aluksi niin, että tuon Suomeen tulevan matalapaineen perään kehittyy Britteinsaarten länsipuolelle uusi matalapaine ja myöhemmin alkuviikolla tuo Suomen länsipuolelle kehittyvä korkeapaine pitää tuon uuden matalapainetoiminnan Atlantilla. Niiden välistä etelästä pääsee Länsi-Eurooppaan vielä ainakin yksi kesäinen lämpöaalto, missä jopa hellelukemat voivat olla mahdollisia Pariisin tasalla saakka ja myös Keski-Euroopassa lämpenee kesäisiin lukemiin läntisimmän Euroopan saadessa Atantin matalapaineista ajoittain sateita. Itä-Eurooppa ja Venäjä ovat vähitellen viilenemässä jo tästä päivästä alkaen epävakaisissa oloissa ja ensi viikolla tuo Suomeenkin tuleva kylmänpurkaus ulottuu ke jälkeen aina Mustallemerelle saakka. Helteet jäävät siis enää vain Välimeren asiaksi ja siis mahdollisesti vielä hetken aikaa Länsi-Eurooppaan ulottuen... Sittemmin ensi viikon lopulla tuon Suomen länsipuolisen korkeapaineen kierrättämänä koillisesta-idästä pääsisi myös Länsi-Eurooppaan koleampaa ilmaa ja syksy olisi toden teolla ottamassa Eurooppaa laajemminkin haltuunsa ja Lapin sekä Luoteis - Pohjois-Venäjän seuduille olisi tulossa jopa talvista maistiaista...

Kuten yllä jo todettiin, niin ruskan eteneminen on hidastunut, mutta ensimmäisenä ruskaantuneiden puu- ja pensaslajien ruskahuippu on jo ollut tällä viikolla käsillä; esim. monet tuomet (Prunus padus) ja ensimmäisenä ruskaantuvat metsävaahterat (Acer platanoides). Ns. toisessa aallossa ruskaantuvat puu- ja pensaslajit ovat myös jo paikoin hyvässä ruskan alussa, mikä käsittää mm. toisen vaiheen metsävaahteraruskaa, koivut (Betula sp.), haavat (Populus tremula) ja monet tutut viljellyt pensaat; tuhkapensaita (Cotoneaster sp.), kanukoita (Cornus sp.) jne. Maisemien kokonaiskellastuminen on kuitenkin ottanut tällä viikolla tavallaan jopa takapakkia eli tullut vihreämmäksi, kun ruostesieniepidemian aiheuttama valeruska on varistunut monin paikoin sen verran runsaasti ja kun varsinainen ruska ei ole ehtinyt vielä kunnon vauhtiin kokonaisuudessaan. Ruostesieniruskasta pahiten kärsineet raidat (Salix caprea) ovat paikoin jopa jo suurimmaksi osaksi varistuneet paljaaksi ko. taudin takia. Ensi viikolla ensimmäisenä ruskaantuneet puu- ja pensaslajit ovat varisemassa jo lähes paljaaksi muutenkin.

Jatkossa tasaisesti kylmenevän sään takia ruskan eteneminen saa aluksi vähän vauhtia, mutta tietyn rajan jälkeen ns. liiaksi kylmenevä sää itse asiassa jarruttaa ruskan etenemistä ensi viikolla paradoksaalisesti; silti mm. monet haavat ja valtaosa metsävaahteroista ovat tulossa ruskahuippuunsa suunnilleen tavanomaiseen aikaan, mutta maisemien kokonaisruskahuippu ei ole vielä käsillä. Ensi viikon yöpakkasten takia alkaa esiintymään sisämaasta alkaen myös pakkasvaurioruskaa; ruskeita ja harmaita sävyjä sekä lehtien varisemista heti ensimmäisen pakkasen jälkeen; mm. jalopähkinän suku (Juglans sp.) ja monet talvenarat ulkomaiset lajit, kuten valeakaasiat (Robinia sp.), trumpettipuut (Catalpa sp.), sumakit (Rhus sp.) ja magnoliat (Magnolia sp.).

Ensi viikolla myös arat ruohovartiset kasvit kohtaavat etenkin sisämaassa tiensä pään halloissa ja yöpakkasissa; kesäkukat, kurkut, melonit, maissit jne. Suojaisimmilla kasvupaikoilla (Etenkin etelärannikolla) niiden säilyminen voi olla silti vielä mahdollista! Kasvukauden loppueteneminen on myös lähes pysähtymässä ainakin tilapäisesti ensi viikolla etenkin sisämaassa, jolloin esim. nurmikoiden kasvu hidastuu huomattavasti ja niiden tähän asti jatkunut jokaviikkoinen leikkuutarve päättyy. Viimeistä leikkuuta voidaan silti vielä joutua odottelemaan pidemmälle... Tavanomaista 2 - reilu 3 viikkoa pidemmälle edennyt kasvukauden etenemisen aste on kuitenkin turvannut jo mm. mustaseljan (Sambucus nigra) marjasadon kypsymisen. Talviomenalajikkeet ovat saamassa ensi viikon pakkasista kypsymistä edesauttavaa nipistystä ainakin sisämaassa.

Vesistöt ovat olleet vielä melko lämpimiä nekin; pintavesien lämpötilat olivat tämän viikon mittaan +10 ja +15 asteen välillä. Ensi viikon kylmä jakso viilentää nopeimmin sisämaan pieniä järviä, joissa ensi viikon loppuun mennessä saatetaan päätyä jopa vain n. +5 asteisiin pintavesiin. Yleisimmin lämpötilat päätyvät +5 ja +10 asteen välille. Sen sijaan hitaasti kylmenevä Suomenlahti pitänee edelleen paikoin jopa yli +10 asteen lukemia yllä ensi viikollakin. Runsaat sateet ovat vuolaannuttaneet vähän jokien virtaamia ja maaperäkin on kastunut varsin hyvin, mikä on edesauttanut sienikauden huipentumista yhä enemmän. Ensi viikolla sateet vähenevät, jolloin jokivirtaamat laskevat vähän. Samalla etenkin sisämaassa tulevat ankaratkin hallat ja yöpakkaset alkavat pysäyttämään sienikauden jatkumista jonkin verran.

Päivitys sunnuntaina 19.9.2010 klo. 14:20: Sääennusteissa on ilmennyt koko vuoden mittakaavassa kaikkein isoimpiin kuuluvia muutoksia, mitä olen näissä ennusteissani joutunut kohtaamaan. Siten koko alkavan viikon sääennuste on muuttunut tuosta yllä mainitusta varsin paljon!

Ensinnäkin matalapaine muodostuu maanantaiksi pitkänä jonona Lapista Britteinsaarille ja Atlantille, jonka myötä lounaasta pääsee lämpimämpää ilmamassaa ja ajoittaisia sateita; yölämpötila pysyy pääosin +5 ja +10 asteen välillä ja päivälämpötila voi nousta +15 asteen vaiheille. Tiistaiksi tuosta matalapainejonosta irtoaa osakeskus, joka tulee lännestä Suomenlahdelle ja Etelä-Suomessa voi olla silloin runsaitakin sateita; yölämpötila on edelleen +5 ja +10 asteen välillä, mutta päivälämpötila on pari astetta maanantaita alempi. Keskiviikkona tuo pieni osakeskus jää pyörimään kaakkoiskulmalle ja aiheuttaa hetken voimakasta pohjoistuulta, mutta ilmamassa ei tule kaukaa jo on siten melko leutoa edelleen lämpötilojen ollessa yhä ma - ti luokkaa.

Ke - to välisenä yönä korkeapaineen selänne näyttäisi vallitsevan sen verran, että tässä kohtaa paikallisille halloille voi olla mahdollisuutta ainakin sisämaassa alle +5 asteen yölämpötiloissa. Lännen uusi matalapainetoiminta olisi kuitenkin työntämässä heti perään lounaasta uuden annoksen leutoa ilmamassaa epävakaisen sään kera, joten ke - to yö voi olla myös hallaton ainakin lännessä ja to päivälämpötila voi kohota +15 asteen lähelle lounaassa.

Pieni, mutta voimakas matalapaineen osakeskus olisi kuitenkin liikkumassa Suomen yli itään pe aikana, jonka jälkipuolella kylmän rintaman sateiden myötä pohjoisesta pääsisi viimein kunnon annos koleaa ilmamassaa ja la - su olisi siten viimein ensimmäisten kunnon hallojenkin vaaraa koko Etelä-Suomessa... Siitä kuitenkin tarkemmin seuraavassa ennusteessani. Joka tapauksessa tämä uusi käänne tässä ennusteessa merkitsee myös sitä, että kasvillisuus kohtaa alkavalla viikolla aluksi aikaisempaa arviota paljon vähemmän - olemattomasti hallavaurioita ja pakkasvaurioruskaa. Myös muutoksena on havaittava, että runsaammat sateet pitävät mm. jokien virtaamia melko ylhäällä edelleen ensi viikonkin aikana.

Tuesday, September 14, 2010

Monetarismin pahuutta kuvaava lainaus Jani Laasosen blogista

Jatketaanpa tämän nettipimento-ongelmani takia nopeiden copy-paste -kirjoitusten tekoa. Tällä kertaa poimin kokonaisena lainauksena seuraavaa: Suomen Talousdemokraattinen puolue -blogista löysin sen viimeisemmän kirjoituksen (Vuosisadan lainaus) kommenttiosiosta hyvän pointin, joka kuvaa ko. anonyymin kommentoijan heräämistä tähän monetaristisen talousjärjestelmän pahuuden ja epärehellisyyden ymmärtämiseen. Ko. pointissa viitataan alunperin Rahan korruptio - Johdatus resurssipohjaiseen talousajatteluun -blogissa kirjoitettuun tekstiin, jonka eräs Taloussanomien tämän keskusteluketjun (Lapsiperheet ja velka) aloittaja on sillä palstalla tuonut sen esille kokonaisena lainauksena.

Tuossa Suomen Talousdemokraattinen puolue -blogin kommentissa kehotettiin levittämään tätä tekstiä mahdollisimman paljon ja teen sen tässä nyt ilomielin! Viime keväänä tosin toin jo tämän alkuperäisen tekstin lähteen Rahan korruptio - Johdatus resurssipohjaiseen talousajatteluun -blogin esille ja aikomukseni oli jo silloin ryhtyä setvimään tässä blogissa omien havaintojeni höystämänä ko. blogimuotoon kirjoitetun kirjan antia, joka näyttää pintapuolisen tutustumisen perusteella muutenkin puhuvan tosi hyvää asiaa tästä maailmamme tilasta sen pseudoekonomiaa kritisoimalla.

Omat resurssini ajankäytössä ja muutenkin siihen nähden, mitä haluan saada aikaan (Heh, minua pitäisi kloonata 10 kpl., jotta saisin tehtyä kaiken päässäni muhivan eläessäni), ovat kuitenkin valitettavan rajalliset eli tuokin on jäänyt vielä roikkumaan... Joka tapauksessa otan tämän ko. lainauksen nyt tähän, missä se toimii osaltaan tulevien pohdintojeni yhtenä tarkastelupisteenä lähikuukausina. Hyvin provosoivan / hullun kuuloiselta ko. lainauksen sisältö saattaa yhtäkkiä vaikuttaa, mutta uraauurtavat ja uutta luovat ajatukset ja teotkin väistämättä joutuvat usein sellaista olemaan saadakseen aikaan tarvittavia muutoksia ja perustuksia kohti parempaa ja nimenomaan pois tästä saatanallisesta pahasta, joka maailmaamme saastuttaa tällä erää yhä pahemmin!!...

Ko. lainaus: "Erityisen kannattavaa valtaeliitin kannalta on saada nuori ihminen tarttumaan velkakoukkuun. Sen sijaan että opiskelijoiden opintotukea korotettaisiin, heidät houkutellaan ottamaan opintolainaa. Opintolaina tulee maksaa pois opintojen jälkeen työelämään astuttaessa, jolloin opiskelijalle syntyy luontainen tarve hakeutua työmarkkinoille.

Kun vaatimattoman suuruinen, turvallinen ja pienikorkoinen valtion takaama opintolaina kuitataan maksetuksi, nuoren asenne velkaa kohtaan muuttuu. Enää velka ei tunnu niin pelottavalta. Kun perheen perustamisen ja ensiasunnon hankinta tulee ajankohtaiseksi, nuoruuden opintovelka muistuu lämmöllä mieleen ja velan ottamiskynnys alenee. Näin viaton nuoruusajan opintolainakokeilu toimii porttina astetta kovempiin pankkilainoihin - asunto- ja kulutuslainoihin.

Pankista asuntolainaa kyselevä nuoripari johdatellaan viihtyisään ja rauhalliseen huoneeseen. Asuntolainan neuvottelijaksi on usein palkattu miellyttävä keski-ikäinen nainen, joka ikään kuin huolehtivana äitihahmona juttelee ensin niitä näitä, syöttää lainakokelaille pullaa ja kahvia ja ohjaa sitten keskustelun kuin huomaamatta kohti pariskunnan tulevaisuuden suunnitelmia. Uusi omakotitalo, auto ja kesämökki järven rannalla luovat onnen edellytykset. Luotettavan ja turvallisen tuntuisen pankkitädin kanssa kaikki tuntuu yhtäkkiä täysin mahdolliselta ja vieläpä kovin helpolta. Nimi vain paperiin ja kaikki on sillä selvää. Niin helppoa se on.

Pesänrakennusvaihetta elävät nuoret ihmiset lankeavat lähes poikkeuksetta ansaan. Vasta kun asuntolainan paino tuntuu konkreettisena niskassa, totuus alkaa hiljalleen paljastua. Jatkuva pelko työpaikan ja siten velan vakuutena olevan omaisuuden menettämisestä tekee työntekijästä alistuvan ja nöyrän. Velasta ja kiireestä johtuva stressi tekee ilmapiirin kotona kireäksi, mikä heijastuu suoraan parisuhteen laatuun, sekä lasten käytökseen. Arki muodostuu pian säännöllisiksi rutiineiksi ja vuodet kiitävät ohi.

Tavallisen kansalaisen velkasuhde pankkiin ajaa saman asian kuin korskean orin kuohitseminen. Wikisanakirja osuu suoraan asian ytimeen:

"Kuohitsemalla ori saadaan siitä varsin lauhkea ruuna, joka soveltuu vaikkapa työhevoseksi."

Asuntolainan itselleen hankkinut velkaruuna ottaa nöyränä länget kaulaansa. Vaihtoehtoa ei ole. Ilman työtä ei ole hienoa kotia eikä uutta autoa. Ja jos mieheltä lähtee työ ja auto, lähtee helposti myös vaimo ja lapset. Siksi munattomalle velkaruunalle ei jää muuta mahdollisuutta, kuin alistua isäntänsä tahtoon. Nyt hänen tulemisistaan, menemisistään ja tekemisistään määräävät pankkiiri ja työnantaja. Kun työnantaja pyytää työntekijää venymään ylitöihin ja tekemään töitä myös vapaa-ajallaan, munaton velkaruuna ymmärtää asemansa eikä kapinoi. Nöyränä hän polkee oravanpyöräänsä kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Perhe ja omat henkilökohtaiset kiinnostuksen aiheet saavat väistyä. Niiden aika on sitten, kun nuoruus, terveys ja muisti ovat jo menneet. Niin kauan kun ollaan vielä kunnossa, tehdään töitä kellon ympäri!

Velkaorjuus voi jäädä pelkäksi tyhjäksi sanaksi, jos emme ymmärrä liikkeellä olevan rahan todellista velkaperusteista luonnetta. Kuten muistamme, kaikki raha on luonteeltaan velkaa. Velka on siis rahaa. Jos tahdomme käyttää vaihdon välineenä rahaa, jonkun on aina pakko velkaantua. Ja jotta edellisten velat tulisivat korkoineen kuitatuksi, seuraavien täytyy velkaantua aina vähän enemmän. Kun ihminen velkaantuu, hän on pakotettu tekemään työtä. Velkaan perustuvassa rahajärjestelmässä on siis vallalla työpakko. Ja koska työpakko on synonyymi sanalle orjuus, on kyse orjataloudesta.

Alati kiihtyvässä kasvussa oleva velka saa meidät työskentelemään yhä vain kiivaammin. Koska taloudessa on velkaa aina enemmän kuin siinä on rahaa, tarkoittaa se sitä, ettei kaikkia velkoja voida koskaan maksaa pois, riippumatta siitä, kuinka paljon työskentelisimme. Olemme keskellä alati kiihtyvää noidankehää ja tuhoamme sillä itsemme lisäksi myös ympäristömme. Tämä ei kuitenkaan estä valtiovaltaa käyttämästä velkaa pelotteena ja vallan välineenä, jonka avulla kansaa piiskataan ikuisesti yhä vain kovempaan työntekoon. Sillä jos kansalaiset eivät itse ymmärrä velkaantua riittävästi, velkaantuu valtio heidän puolestaan, jolloin lopputulos on täsmälleen sama.

Koska kaikki raha on velkaa ja tänä vuonna tuota velkaa on taas hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, kaikkien kansalaisten tulee työskennellä samassa suhteessa ahkerammin. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että ihmiskunnan teknologisen ja luonnontieteellisen ymmärryksen taso on ollut vuosituhansien ajan jatkuvassa kiihtyvässä kasvussa.

Jos ihmiskunta pyrkisi voittojen sijaan maksimoimaan oman hyvinvointinsa, ihmistyön määrä vähenisi samassa suhteessa, jossa teknologian ja automaation määrä lisääntyisi. Jo nyt teknologian ja automaation keinoin ihmisille voitaisiin valmistaa kaikki perushyvinvointiin tarvittavat palvelut ja hyödykkeet vain murto-osalla nykyisestä työmäärästä. Mutta velkaan perustuvan rahajärjestelmän puitteissa, jossa jokaiselle ihmiselle tulee löytyä aina töitä, juoksemme ikuisessa reaalimaailmasta irrallisessa oravanpyörässä yhä vain kovempaa siihen asti, kunnes järjestelmä lopulta romahtaa tavalla tai toisella omaan mahdottomuuteensa.

Nykyjärjestelmässä ihminen on vapaa vasta eläkkeellä. Tosin samalla hetkellä kun työläinen eläköityy, muuttuu hän tehokkuutta ja voitonmaksimointia ihannoivan yhteiskunnan silmissä hyödyttömäksi. Hyödytön ihminen masentuu ja kuolee pian pois. Kuolemalla nopeasti, velkaorja suorittaa viimeisen palveluksensa isännälleen ja orjuuttajalleen, voitonmaksimointiin perustuvalle rahajärjestelmälle.

Mutta viranomaisilla on tähänkin ongelmaan ratkaisu. Kun työikää jatketaan lähes 80-ikävuoteen saakka, kenenkään ei tarvitse enää eläköityä ja tuntea itseään siten hyödyttömäksi. Ehkäpä ihmiset voivat tulevaisuudessa kuolla suoraan työpaikoilleen?".

Sunday, September 12, 2010

LaRouche PAC -tietopaketti; Brittiläisen imperiumin (NWO ja Illuminati) pahuus ja vaihtoehto sille kohti hyvää

Kotonani jatkuvan nettipimennon takia rajoitetun nettimahdollisuuden haittaamana en voi toistaiseksi kirjoitella kunnolla omia NWO -kritiikkejä ja -analyysejä, joten tarjoan tässä välissä vain suht nopeasti kopioimalla kokoon kyhätyn kokoelman LaRouche PAC -tietoutta ja -tuotantoa viime ajoilta. Toisaalta tämä kokoelma voi toimia ns. linkkireservinä myöhemmille kirjoituksilleni, kun haluan lainata tätä tietoutta havainnollistaakseni ja pohtiakseni maailmamme poliittisia ja ekonomisia elämääkin suurempia ongelmia. Myöhemmin on tehtävä tarkastelua myös LaRouche PAC:n NAWAPA -projektin mielekkyydestä ja jo tässä huomautan syyskuun 24. päivä klo. 20:00 Suomen aikaa tapahtuvasta seuraavasta Lyndon LaRouchen kansainvälisestä webcast -seminaarista.

Huomaamme joka tapauksessa, että tämä LaRouche PAC -tietopaketti kuvaa edelleen maailman pisimmälle mietityintä ja monipuolisinta vaihtoehtoa NWO -projektille. Siinäkin mielessä haluan tehdä tämän tuhdin koosteen ko. sivuston annista, jotta sitä voidaan tässä ja nyt sekä opiskella että pohtia kriittisesti, kun maailmamme vaatii yhä pakotetummin ja kohtalonomaisemmin tietä pois tästä monin tavoin jo kuvatusta oligarkki- / Illuminati-pahuudesta ja sen takia seuraavista tuhoprosesseista.

Poimin jokaisen eri tietopaketin osan kohdalle LaRouche PAC:n oman englanninkielisen kuvauksen ko. sisällöstä, mikä helpottaa jo ennen linkin avaamista huomaamaan siitä avainpointteja. Tutustukaapa, jos ette niin ole vielä tehneet! Itsekin vielä jatkan tutkimista mahdollisuuksien mukaan... Linkit ovat kronologisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.


Pitkät dokumentit:

The Takedown of Glass-Steagall --> Kuvaus; "If the Democratic Party wishes to survive, it must cease being the party of Barney Frank and Barack Obama. In order to restore its legacy as the party of Franklin Roosevelt, it must, immediately, boldly, and unequivocally, move for the reinstatement of the full and complete 1933 Glass-Steagall legislation, in direct opposition to Barack Obama. Only Barack Obama's immediate forced resignation from the Office of President, can insure the survival of the United States, and the restoration of Franklin Roosevelt's dream."

The Genius of Albert Einstein ---> Kuvaus; "Why should we be looking at Einstein at a time of such crisis? This will be the first in a series of study videos on the subject of Albert Einstein's agapic personality and his creativity. We begin with a context of the culture Einstein was born into, followed by an autobiographic sketch of his life and personality. The core of the video is a workshop pedagogical on the Theory of Special Relativity as part of the educational process conducted by our youth leadership, not for the sake of understanding the theory itself, but using Einstein's particular discovery as a case study to demonstrate and walk people through real human thinking, as being something above sense perceptions or opinions. We end with reflecting on the principle of relativity in terms of social relations and individual identities or thought processes, asking the question --how was Einstein able to make his breakthrough?"..

Videot:

OTC Special Report: The Truth About State Street Bank --> Kuvaus; "Rachel Brown destroyed Barney Frank's credibility in their September 7th debate. In response to Rachel's calm, clear declaration that only an immediate revival of Glass-Steagall can save this country, all Barney could do was spout lie after lie. What is he and his controllers so afraid of? If Glass-Steagall would have "no effect", why is he so opposed to it?

In this video we highlight three of Barney's biggest lies: that State Street Bank, the keystone of Boston's "Vault", is a clean, "responsible financial institution"; that Glass-Steagall would have done nothing to stop the current breakdown crisis, and that it wouldn't have applied to AIG; and that he was opposed to the repeal of Glass-Steagall in 1999.

So, while Barney Frank continues to lie like a dog, licking his wounds after the debate on Tuesday, Rachel is out in the district raising hell."

Chlorophyll and the Infrastructure of Life ---> Kuvaus; "A video that explores a new concept of Infrastructure, one which takes into account Vernadskian phase-spaces, and the creativity of mankind in shaping the world around him to be more complex, organized, and developed."

Rachel Brown and Barney Frank Debate ---> Kuvaus; "Recorded in NewTV studios in Newton, Massachusetts on September 7, 2010. Copyright 2010 NewTV. All rights reserved."

The Extended NAWAPA Project: A Eurasian Case-Study ---> Kuvaus; "A discussion of the implications for the USA's NAWAPA project for greater Eurasia.

"Implementing NAWAPA in the United States can catalyze a planet-wide era of biospheric engineering. A project similar in principle to NAWAPA for Central Asia, referenced by Helga Zepp-LaRouche, is the central case study presented here." "

Changing Nature ---> Kuvaus; "Some say they are concerned about "saving the environment," but few think about the difference between improving nature and simply letting it be. The history of the Earth is one of constant change, and there is nothing special or fragile about current conditions. Instead of constancy, let's make things better!"

OTC Special Report: The Lesson of Sumer ---> Kuvaus; "When a society substitutes an ideology of monetary value for true physical economic value, it inevitably destroys the ability of the territory on which it exists to sustain the density of population which it had previously achieved, as we demonstrate in this afternoon's report with the case of ancient Sumer. It is this oligarchical principle which we must overturn, through the implementation of NAWAPA, if our civilization is to survive."

Unemployment and NAWAPA ---> Kuvaus; "LaRouche's piece "And it will be good" details precisely the actions needed to be taken in the weeks ahead if the United States is going to survive this economic crisis."

A Tour of NAWAPA ---> Kuvaus; "Any economic recovery of the United States depends upon the immediate implementation of the NAWAPA program. The LaRouche PAC Basement Team presents a four part breakdown of the NAWAPA mega-project.
For a 3-D interactive map of the NAWAPA project,
click here
".

Rebuild the World: An Interview with Helga Zepp LaRouche ---> Kuvaus; "BuSo Chairwoman and President of the Schiller Institute Helga Zepp LaRouche speaks on the prospects for the rest of the world if the United States adopts the NAWAPA project and what may befall the planet if we don't, 1923 Weimar Germany hyperinflation, on a global scale."

Why Green Plants Hate Solar Cells: An Interview with Sky Shields ---> Kuvaus; "What does it really mean to be Green? Basement Research team member Sky Shields discusses the implications of the North American Water and Power Alliance. The project's intention to green the deserts and improve the conditions of our planet by regulating the temperature and keeping it cooler, and also facilitating the flow of materials necessary for life processes' sustenance, are just some of the environmental benefits of NAWAPA, while the current view of green policies, like the attempt to spread solar panels throughout the desert, will tend to heat the environment, and kill off and stifle many processes in nature, creating unsuitable conditions for life on our planet. So, don't you want to green the deserts with NAWAPA? If not, you may need to reconsider your idea of what it means to be green."

NAWAPA: Water for Life ---> Kuvaus; "NAWAPA will tap into the existing water cycle of North America, and in the process, transform a continent."

Endgame: The Monetary System of Empire ---> Kuvaus; "The founders of the United States republic were aware of their legacy, of founding a new type of society, free from the control of a system of empire. It was that system of empire which had controlled all of civilization for thousands of years, and was a greater threat to the Americans during their revolution, than the cannons pointed at Boston harbor."

Obama's Failed Personality ---> Kuvaus; "Nero, Hitler, and Obama: Three of a Kind!"

Obama, Pelosi and the OCE ---> Kuvaus; "A revival of the racist Operation Fruehmenschen demonstrates just how much of a failed personality President Obama actually is."

Luennot ja ryhmäkeskustelut:

Special OTC Basement Roundtable ---> Kuvaus; "The LPAC Basement team has completed the first ever interactive, 3-D animated map of the NAWAPA system for continental water management, which is now posted on the LaRouchePAC.com website, allowing viewers to explore in graphic detail how NAWAPA will completely transform the face of North America.We invited three members of the Basement Team to drop into the studio and have a conversation with us tonight, about what the implications of the publication of this map are, and what our marching orders for the coming days and weeks must be."

Basement Roundtable on NAWAPA ---> Kuvaus; "If Obama is fired tomorrow, and FDR's Glass Steagall enacted the next day, this fall we could break ground on NAWAPA. What are the implications? What does this mean for our unemployed today? What does this mean for the next 50 years?"

Least-Action, Evolution, and NAWAPA ---> Kuvaus; "After using Fermat's discovery of least-time to express the difference between monetarism and a credit system, Jason Ross offers brief remarks on the dynamics of biological evolution, and engages in a discussion on the NAWAPA program and economic policy-making."

Towards a New Periodic Table of Cosmic Radiation, Class 3 ---> Kuvaus; "The New Periodic Table of Cosmic Radiation will be the scientific apparatus we will need to make space colonization successful, and it will expand our concept of infrastructure, to include, for example, the isotopic environment on Mars.".

Myös nämä LPAC -kanavat ovat hyviä tiedonlähteitä: Daily Reports, Weekly Reports, Campaign Show ja Uutiskanavan tekstit.

Lopuksi John Hoeflen uusin yhteenveto ja analyysi: The Inter-Alpha Group: Nation-Killers for Imperial Genocide.

Siitä hyvät lainaukset tekstin alusta, missä tämä Brittiläisen imperiumin / Illuminatin monetaristisen talous(poliittisen)järjestelmän pahuus kiteytetään todella hyvin ja se johdattelee havaitsemaan tuossa koko tekstissä esiinpantavat tarkat ja seikkaperäiset kuvaukset kronologiasta, historiasta, tapahtumista, ryhmistä, henkilöistä, pankeista, instituutioista, organisaatioista jne., jotka ovat olleet mukana tämän pahuudenvyyhdin rakentamisessa ja jota nimitetään myös Uudeksi maailmanjärjestykseksi (NWO - New World Order).

Huomautettakoon taas, että LaRouche PAC -porukka ei käytä ollenkaan termiä NWO tai Illuminati, vaan heidän mukaansa näiden oligarkki-intressien "habitaattina" pidetään Brittiläistä imperiumia tai ylipäätään imperiumia. Se on itse asiassa fiksu veto, sillä termit NWO ja Illuminati ovat oppimani perusteella paljon epämääräisempiä ja haitallisellakin tavalla turhan esoteerisia kuvaamaan ko. ongelman ydintä. Myös suomalaisille on tässä Hoeflen kirjoituksessa tärkeää suoraa huomioitavaa, missä esim. Suomen Merita -pankin ja sittemmin Nordean osallisuus tässä pahuudessa tuodaan esille. --->

"The Inter-Alpha Group of Banks is an instrument of genocide. It was formed for the explicit purpose of destroying not only the existence, but the very concept, of national sovereignty—with the United States as its primary target—as a way of permanently reducing the population of the planet. The Inter-Alpha Group has played a crucial role in the destruction of the industrial base of the United States, and the subsequent transformation of our economy into a giant, and hopelessly bankrupt, casino. When that casino imploded in 2007, the Inter-Alpha Group and the forces behind it moved to complete the task of destroying the U.S.A., by organizing the biggest theft of public money in history, via those still-continuing, un-Constitutional, and blatantly criminal operations known collectively as "the bailout." The result is a nation which is not only unable to meet the physical needs of its people, but is also rapidly destroying its own currency through hyperinflation."

"In a limited sense, this operation has been a success. The imperial monetary system, mediated through a system of central banks, private banks, financial markets, and global cartels, is the leading power on the planet. But in another and very real sense, it has been a colossal failure, because these royally arrogant fools have, in destroying nations, also destroyed themselves, and set the world on the path toward a new Dark Age. Their doom is sealed, because only through increasing man's mastery over the universe can this Dark Age be averted, and in doing that, we will create a world that will no longer tolerate the medieval practices of these imperial parasites."

"They are finished, one way or the other. The question is, will the rest of us go down with them?

The purpose of this report is to put a spotlight on the Inter-Alpha Group and its controllers, so that we may defeat their evil machinations. You, the reader, will come away with a better understanding of the nature and the mission of the Group, why that mission must be defeated, and how we can do it.


The solution begins with the reinstatement of Glass-Steagall in the United States, and the adoption of the Glass-Steagall principle by other nations, combined with a return to the Bretton Woods System of fixed exchange rates. These two steps will put Inter-Alpha out of business, but they should be accompanied by a third measure: the seizure by the U.S. Government of all operations and facilities of the Inter-Alpha Group inside U.S. borders. We are sure that a future Pecora Commission-style investigation will find the resultant records quite illuminating. As will a new Nuremberg Tribunal for crimes against humanity.
".

Friday, September 10, 2010

Epävakaisen sateiseksi ja tuuliseksi vähitellen vaihtuvaa tavanomaista lämpimämpää syyskesää (Päivitys!)Viljelysää on ollut tällä viikolla tavanomaista lämpimämpää ja paikallaan pysyneen ison korkeapaineen sävyttämää, mikä on viivyttänyt termisen syksyn alkamista (Pohjois-Suomessa etuajassa edenneen termisen syksyn keskelle on tullut lievä takakesä eli intiaanikesä). Jo maanantaina lännestä vahvistui Suomen päälle tuo korkeapaine, joka on sitten pysynyt tähän to-pe yöhön saakka suunnilleen aloillaan niin, että sen tyyni keskusalue oli ti - to aikana koko ajan Etelä-Suomen päällä. Täten matalapaineet liikkuivat yhtäältä ko. korkeapaineen pakottamina Atlantilta Länsi- ja Keski-Euroopan yli Välimerelle ja toisaalta Jäämereltä kauas Pohjois-Venäjälle. Näin ollen Euroopan mittakaavassa yhtäältä helleilmamassat pakenivat yhä kauemmas Välimeren eteläosiin ja toisaalta Pohjois-Venäjälle on virrannut kylmää yöpakkasilmamassaa.

Suomeen on korkeapaineen länsikautta kiertynyt Itä-Euroopasta sen verran kesäistä ilmamassaa, että ti - to (Ma oli vielä pari astetta viileämpi) päivälämpötilat olivat Etelä-Suomessa pääasiassa vähän vajaat +20 astetta ja paikoin jopa n. +20 astetta pilvisyyden mukaan ja runsaspilvisten öiden takia minimilämpötilat olivat jopa +10 ja +15 asteen välillä ja vain hetkittäin selkeimmillä paikoilla vähän vajaat +10 astetta. Tähänkään mennessä hallaa ei ole vielä esiintynyt Etelä-Suomessa. Korkeapaineen tyynelle alueelle jäi koko ajaksi vellomaan vaihtelevan paksusti ja rakoilevasti hahtuvapilvilauttoja ja iltapäivisin myös sisämaan kumpu- ja kumpukerrospilvet sävyttivät säätä. Öisin oli paikoin sumua etenkin sisämaassa. Sateita ei käytännössä ollut.

Tuo kuva on otettu eilen illalla 9.9.2010 Espoon Tapiolan keskustassa koristevesialtaalla ja kuvassa nähdään sen veden pintaa. Siitä heijastui iltaruskoisten hahtuvapilvilauttojen jäänteitä ja toisaalta alta kuulsi altaan hiekkaista pohjaa vesikasvikokkareineen ja näin syntyi hieno yhdistelmäkuva. Tällaiset peilityynen veden tilanteet olivat viikon hienoimpia sääteemoja ja itse asiassa tämä ma - to jatkunut tyyni - lähes tyyni tilanne oli koko vuoden paras jakso tarkkailla tyynen veden pinnan estetiikkaa jopa isoilla järvenselillä ja merellä Suomenlahdella.

Tänään tuo korkeapaine on ollut viimein antamassa periksi ja siirtymässä siten idemmäksi - kaakommaksi. Sen myötä lännen - lounaan matalapainetoiminta on alkamassa vaikuttaa. Etelä-kaakkoistuuli on voimistunut vähän ja heikon säärintaman hajanaiset sateet ovat saapumassa etelästä illalla ja sitä edeltää yläpilvivyöhykkeen runsastuminen. Lämmin ilmamassa kuitenkin vaikuttaa edelleen ja päivälämpötiloissa on vielä tänään päästy lähes +20 asteen lukemiin. Viime yönä oli vähäpilvisessä säässä n. +10 astetta.

Huomenna la korkeapaine on jo Suomen kaakkoispuolella ja lännessä iso matalapaine on muotoutumassa Islannin - Britannian tienoilla yhä voimakkaammaksi. Tässä vaiheessa lounais-etelätuuli vallitsee vielä melko heikkona Etelä-Suomessa ja heikkenevästä säärintamasta tulee kuurottain vähän sadetta. Ilmamassa on edelleen lämmintä, joten runsaspilvisessä yössä lämpötila pysyy +10 ja +15 asteen välillä ja päivälämpötila on vähän reilut +15 astetta.

Su aikana tilanne pysyy vielä suunnilleen samana, missä yhtäältä lännessä parin - kolmen osakeskuksen voimin Pohjois-Atlantilta Norjanmerelle ulottuen vallitsee laaja ja voimakas matalapaine ja toisaalta korkeapaine pysyy Suomen kaakkoispuolella ja venyy myöhemmin sieltä myös Keski-Eurooppaan alkuviikoksi. Näin ollen Etelä-Suomessa vallitsee lounais-etelävirtaus ja lännestä tuleva uusi säärintama tuo länsipainotteisesti sateita. Ilmamassakin pysyy suunnilleen saman lämpöisenä, jolloin yölämpötilat ovat tuulesta ja runsaasta pilvisyydestä johtuen pääasiassa +10 ja +15 asteen välillä ja päivälämpötilat +15 asteen vaiheilla.

Ensi viikolla tuo lännen laaja ja voimakas matalapaine näyttäisi sitten siirtyvän hitaasti lähemmäksi Suomea. Sitä edeltää maanantaina Lapin yli itään liikkuvan osakeskuksen kera entistä voimakkaampi säärintama, missä yhteydessä aikaisempaa runsaammat sateet ovat mahdollisia lounaistuulissa yö- ja päivälämpötilan ollessa suunnilleen sama ympäri vuorokauden eli +10 ja +15 asteen välillä ja etelärannikolla paikoin +15 asteen vaiheilla. Sateet näyttävät olevan edelleen runsaimpia lännessä.

Sitten ti - ke tuo lännen matalapaine olisi vaikutukseltaan voimakkaimmillaan, jolloin runsassateinen uusi säärintama tulisi hitaasti lännestä-lounaasta ja lounaistuulet olisivat ajoittain voimakkaita. Tässä yhteydessä yö- ja päivälämpötilojen ero pysyisi edelleen pienenä ja lounaasta virtaisi yhä sen verran leutoa ilmamassaa, että lämpötilat pysyisivät +10 ja +15 asteen välillä ja +15 asteen ylityksetkin voivat olla iltapäiväaikaan mahdollisia poutaisilla hetkillä.

Keskiviikon jälkeen tuo matalapaine jäisi edelleen vellomaan osakeskuksineen Suomen länsipuolelle ja uusia osakeskuksia muodostuisi sen lounais-eteläpuolelle, mikä edesauttaisi Suomessa edelleen tavanomaista lämpimämpien lounais-etelätuulien jatkumista, mutta päivittäisten rintama- ja / tai kuurosateiden kera. Yölämpötilat pysyisivät siten edelleen pääasiassa +10 ja +15 asteen välillä ja poutahetkillä iltapäivisin +15 asteen ylittävät lukemat ovat yhä mahdollisia. Yö- ja päivälämpötilojen ero olisi siis edelleen melko pieni.

Myös utu ja sumukin voivat olla mahdollisia ajoittain jo tästä viikonlopusta alkaen, koska tänne saapuvat ilmamassat ovat enemmän tai vähemmän kosteita jatkossa monta päivää. Etenkin noiden huomattavan lämpimien öiden turvin termisen syksyn alkaminen antaa edelleen odotuttaa itseään Etelä-Suomessa (Siksi käytän otsikossa vielä termiä syyskesä) ja Lapissakin on tavanomaista leudompaa syyssäätä myös ensi viikolla.

Euroopan mittakaavassa Länsi-Eurooppaan on tulossa aluksi huomenna tilapäinen kesäinen lämpöaalto, mutta sitten siellä jatkuu tältä viikolta tuttu viileähkön epävakainen - sateinenkin sää tuon lännen matalapainetoiminnan takia. Samasta syystä lämpimät ilmamassat siirtyvät kosteissa etelä-lounaisvirtauksissa ensi viikoksi etenkin Itä-Euroopan ja Lounais-Venäjän asiaksi (Ja maistiaisenomaisesti Suomeen saakka), missä kesäiset yli +20 asteen päivälämpötilat ovat siellä vielä mahdollisia. Hellelukemia mitataan kuitenkin enää vain Välimeren eteläosissa sekä Mustanmeren ja Kaspianmeren ympäristöissä.

Kasvillisuuden parissa on ollut huomattavana prosessina tällä viikolla ruskan alkaminen melko nopeassa tahdissa, mutta kuitenkin enimmäkseen tavanomaisessa aikataulussa. Ruskan eteneminen on silti nyt aikaisempia syksyjä selvästi varhaisempaa, jonka syytä on nyt hyvä pohtia. Havaitsemme siinä yhtäältä edelleen tuon heinä-elokuun ennätyshelteen vaikutusta. Se on vaikuttanut siinä, miten puuvartiset kasvit ovat olleet tavanomaista pidempään valmiita aloittamaan ruskan, koska kasvukauden etenemisen aste oli elokuussa enimmillään jopa 3 - 4 viikkoa edellä tavanomaisesta helteen (Ja toukokuunkin helteen) ansiosta.

Tällä kertaa elokuun lopussa - syyskuun alussa toissa ja viime viikolla tulikin jo huomattavan kolea sääjakso, mikä oli myös eräs ruskaa virittävä tilanne etenkin kontrastiltaan aikaisempaan helteeseen verrattuna; ruskan alkaminen ei vaadi välttämättä hallaa / yöpakkasta, vaan lämpötilojen laskeminen ylipäätään on merkitsevää osaltaan. Kun sekä pimeyden aste ja pimentymisen nopeus olivat jo elo-syyskuun vaiheessa ruskan alkamisen kannalta virittäviä tekijöitä samaan aikaan noiden muiden seikkojen kanssa, niin nämä kolme seikkaa toimivat hyvänä kokonaisvirittäjänä ruskan alkamiselle.

On huomattava, että tyypillisesti vasta tällä viikolla tuon kolean jakson jälkeen ruska käynnistyi nopeasti ja eteni tavanomaista lämpimämmässä säässä. Ruskan muodostuminen on näet myös lämpöä jossain määrin vaativa "kasvutapahtuma", joka rytmittyy koleiden ja lämpimien sääjaksojen vaihteluiden mukaan selkeillä tavoilla. Yöpakkasista johtuvat pakkasvaurioruskat ovat asia erikseen, mitkä ilmenevät heti yöpakkasen jälkeen. Niillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä varsinaisten kirkkaiden ruskavärien kanssa, mutta molemmat ruskamuodot voivat esiintyä yhdessä päällekkäin yöpakkasen jälkeen.

Tässä vaiheessa ruska on siis edennyt niin, että ensimmäisenä kirkkaaseen ruskaan tulevat puu- ja pensaslajit ovat jo värittyneet huomattavasti; puista tuomi (Prunus padus), punasaarni (Fraxinus pennsylvanica) ja aikaisimmat metsävaahterat (Acer platanoides). Myös kotipihlajissa (Sorbus aucuparia) on paikoin jo kirkkaita sävyjä ja pensaista kirkkaissa ruskasävyissä on jo monin paikoin mm. virpiangervo (Spiraea chamaedryfolia), viitapihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia) ja harvinaisista vaikkapa prinsepia eli mantsurianokakirsikka (Prinsepia sinensis). Köynnöksistä villiviinien (Parthenocissus sp.) ja kelasköynnösten (Celastrus sp.) suvuissakin on ruskan eteneminen jo hyvässä vauhdissa.

Tänä vuonna varsinaisen ruskan edellä ja nyt myös jo yhdessä sen kanssa on kuitenkin ollut huomattavana seikkana yllättävän monilla puulajeilla ruostesienien aiheuttama valeruska. Raidat (Salix caprea) ja monet muutkin pajut ovat olleet jo monta viikkoa tämän kourissa, mutta nyt yleisesti koivuissa (Betula sp.) ja paikoin jopa metsävaahteroissakin on jo ollut tätä haaleaa kellertävää - ruskehtavaa tautisävyä. Jopa niin paljon, että se on kellastuttanut maisemia huomattavan paljon ja maisemien yleisissä koivuissahan on muutoin varsinaista ruskaa vasta vähemmistönä siihen verrattuna. Paikoin ruostesienikellastuminen on jopa jo varistanut huomattavan paljon esim. yksittäisiä vuorijalavia (Ulmus glabra). Kuten olen jo todennut, niin tuolla heinä-elokuun ennätyshellejaksolla on ilmeisesti ollut huomattava vaikutus tämän ruostesieniepidemian voimakkuuteen kuivuuden oltua helteen aikana "vain" keskitasoa ja paikoin ukkosten takia olematontakin.

Kasvukauden etenemisen asteesta voidaan vielä mainita sen olevan 2 - 3 viikkoa edellä tavanomaisesta aikataulusta, jota on edesauttanut edelleen tämä tavanomaista lämpimämpi sää. Sen mukaan esim. mustaseljan (Sambucus nigra) marjat ovat jo lähes kokonaan kypsyneet ja syyshortensian (Hydrangea paniculata "Grandiflora") kukintojen vaaleanpunaisuus on saavuttanut kaikkien aikojen syvimpiin kuuluvat sävynsä. Myös perennojen parissa on edelleen havaittavissa ko. etumatkan ilmentymiä; nauhusten (Ligularia sp.) suvussa lähes kaikki lajit ovat jo lakanneet kukkimasta ja tuoksuasteri (Aster novae-angliae) on jo huomattavan runsaassa kukassa. Viimeisistä hedelmäsadoista mm. talviomenalajikkeet ja myöhäiset luumut ovat kypsymässä erinomaisesti.

Jatkossa lämmin / leuto sää edesauttaa viimeisiä kasvu- ja kypsymisvaiheita etenemään jopa yli 3 viikkoa etuaikaan. Kun hallatkin ovat olleet vielä poissa ja ovat edelleen vielä ilmeisen pitkään, niin myös arat yksivuotiset lajit (Monet kesäkukat, kurkut, melonit jne.) ja talvenarat ulkomaiset puut ja pensaat saavat myös yhä erinomaista loppukasvun aikaa. Ruskan etenemistä voi sen sijaan alkaa hieman jarruttamaan sekä yhä jatkuvat lämpimät ilmamassat että runsastuvien sateiden takia paljon kostuvan maaperän vaikutus. Noiden ym. ensimmäisenä ruskaantuvien puiden ja pensaiden ruskahuipennus on kuitenkin koittamassa jo ensi viikon aikana. Peltoviljelyssä monin paikoin jo pitkään sänkivaiheessa olleille pelloille kasvaa yhä runsaampia myöhäisiä rikkaruohokasvustoja.

Tavanomaista lämpimämpi sää on lämmittänyt vesistöjen pintavesiä uudestaan sen verran tällä viikolla, että paikoin jopa +15 asteen ylityksiä on mitattu niin merellä kuin järvissä. Jatkossa viilenemistä tapahtuu kuitenkin hitaasti huolimatta tavanomaista lämpimämmän sään jatkumisesta. Viilenemiseen pakottavat yhtäältä yhä enemmän pimentyvät yöt ja siten auringonsäteilyn väheneminen sekä toisaalta sään käyminen runsaspilvisemmäksi ja tuulisemmaksi. Kuitenkin vielä ensi viikolla pintavesien lämpötilat pysyvät melko tasaisesti +10 ja +15 asteen välillä.

Jokien virtaamat ovat olleet tällä viikolla melko alhaalla ajankohtaan nähden ja maaperäkin on käynyt tavanomaista kuivemmaksi sateiden jäätyä koko viikon ajan olemattomiksi. Nyt viikonlopusta alkaa kuitenkin sen verran sateinen jakso, että maaperän runsas kostuminen ja jokien virtaamien nousu alkavat vähitellen etenemään. Kuitenkin vasta ensi viikolla näitä kunnolla edesauttavia runsaita sateita voi olla tiedossa ja silloin sienikausi saa yhä parempaa potkua alleen ja sammalien kukoistuksen juhlakausi on alkamassa. Kiitos myös sään leutouden kummassakin tapauksessa.

Päivitys maanantaina 13.9.2010 klo. 17:15: Eilen ja varsinkin tänään on ollut aikaisempaa arviota lämpimämpää, kun lounaasta Etelä-Suomeen saapunut ilmamassa Ahvenanmaalta koilliseen ulottuvan saderintaman eteläpuolella on tuottanut paikoin jopa n. +20 asteen iltapäivälämpötiloja osittain aurinkoisessa säässä. Eilen tosin oli tihku- ja kuurosateita laajemmin ja siten pari astetta viileämpää, mutta lähes +15 asteen yölämpötilat su - ma välillä olivat myös hyvin korkeita.

Jatkossa tarkennuksena näyttää edelleen siltä, että keskiviikoksi tuo lännen laaja matalapaine tulee lähelle ja aiheuttaa voimakasta lounaistuulta ja runsaitakin sateita. Matalapaine jää senkin jälkeen vellomaan Suomen länsireunan lähelle vaihtelevan muotoisena ja näyttäisi nyt siltä, että viikonloppuna sen keskusalue tulisi lounaasta-lännestä Etelä-Suomen päälle heikkenevänä. Tämän myötä sateisen epävakainen sää jatkuu päivittäin ke jälkeenkin, mutta ilmamassat ovat vähitellen viilenemässä matalapaineen keskuksen ympäri kiertyvien tuulten tuomina. Tuulet ja runsas pilvisyys pitävät kuitenkin varsinkin yölämpötilat edelleen korkeina viikon lopussakin ja vain vähän +10 asteen alapuolelle päädytään minimissään eli hallanvaaraa ei ole vieläkään näköpiirissä.