Friday, October 31, 2014

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 22.9.2012; katerakenteen valut valmiit, Turuntien silta uudestaan rakennettavana ja asuinkerrostalojen rakennus alussa

Hämeenlinnan moottoritiekatteen rakennustyömaa oli ollut käynnissä tässä vaiheessa vähän reilun vuoden ajan ja se olikin alkanut etenemään aikaisempaa nopeammin päättyneen kesän 2012 aikana.

Moottoritien katerakenteet oli nyt saatu lopullisesti valmiiksi eli moottoritie oli viimein kokonaan tunnelissa teräsbetonisten seinien ja katon valujen valmistuttua. Sen myötä työmaan painopiste oli alkanut siirtymään kesällä 2012 Kaivokadun varrelle ja siellä pohjoisosiin, jonne oli jo saatu aikaiseksi varsin nopeasti uusien asuinkerrostalojen pihaterassitasojen betonisia perustuksia. Samalla Turuntien moottoritiesillan kokonaan uudelleen rakentaminen oli käynnissä, mutta Paasikiventien sillan tilapäinen liikenneratkaisu vanhan sillan purkamisen jälkeen oli pysynyt vielä edeltäneeltä keväältä tutussa tilassa.

Tässä on Hämeenlinnan Google Maps -kartta, josta voitte tarkastella vertaillen alla olevien valokuvieni kohteita ja näkymäsuuntia sekä tietenkin katsoa myös Street View -näkymiä. Moottoritiekate ja nyt valmis kauppakeskus Goodman sijoittuu siis seuraavien katujen rajaamalle alueelle: Eureninkatu, Turuntie, Kaivokatu ja Paasikiventie. Kuvat ovat tuttuun tapaan kuvaamisreitin mukaisessa kronologisessa järjestyksessä; ylinnä on viimeiseksi otettu kuva.

Valokuvaseurantaesittelyn edelliset osat ovat tässä: Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 18.3. ja 22.4.2012; katerakenteen teräsbetonien valua sekä Paasikiventien sillan purku,


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 9.10. ja 20.11.2011; maanrakennustöitä sekä paalutuksen aloitusta ja betonivaluvalmisteluja

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 11.9.2011; puunkaatosavotta suoritettu ja

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaan alkamista edeltäneitä näkymiä syyskuun 2011 alussa.Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 22.9.2012 katerakenteen betonivalujen kokonaan valmistuttua ja uusien asuinrakennusten rakentamisen ollessa alkuvauhdissa >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 14

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Paasikiventien viereiseltä tilapäiseltä kevyenliikenteen väylältä itään yli Kaivokadun ja Paasikiventien risteyksen; tällä työmaan kaakkoiskulman alueella ei ollut tapahtunut lähes mitään moneen kuukauteen ja siksi vanhan infrarakenteen muistona pysyi edelleen ennen työmaata spurgujen "pumppubaarina" tunnetuksi tullut valkoisen kopin paikka.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 13

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Paasikiventien uuden katerakenteen "sillalta" itään; tälläkään paikalla ei ollut tapahtunut mitään uutta sitten edelliskevään ja niinpä autoväyläkin pysyi yhä poikkeusreitillä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 12

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Paasikiventien uudelta katerakenteen "sillalta" pohjoiskoilliseen kohti Kaivokadun pohjoispäätyä; etualalla työmaan itäpuoliskon eteläosat olivat yhä pysyneet työmaavarastona osittain, mutta kohdan pysäköintihallin perustuksiakin rakennettiin jo. Pohjoisosissa nähdään uusien asuinkerrostalojen rakenteiden jo nousseen ensimmäisen - toisen kerroksen korkuisiksi. Vasemmassa reunassa pilkistää valmistuneen katerakenteen reuna.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 11

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Otos Paasikiventien uuden katerakenteen "sillalta" länsilounaaseen; edellisen kuvan yläpuolella olevan kuvan näkymään verrattuna tämä on otettu samasta kohtaa toiseen suuntaan. Tässäkin oli edelleen edeltäneen huhtikuun tilanteen samana jatkuminen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Paasikiventien uuden katerakenteen "sillalta" pohjoiseen kohti Turuntietä; koko katerakenteen katto oli siis jo valmis ja siten tämän betonitasanteen alla tunnelissa kulki moottoritie. Pikkuhiljaa ko. tasanteelle oli alkava rakentumaan kauppakeskus Goodman. Etualalla on pikanttina yksityiskohtana karkealla asfaltilla työmaaliikennettä vastaan suojattua sähköjohtoa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 9

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Paasikiventien länsipäästä pohjoiskoilliseen valmistuneen katerakenteen länsipuolella; Eureninkadun ja katerakenteen välille oli myös syntynyt työmaavarastoa, mutta myös kauppakeskukseen liittyviä ensimmäisiä rakenteita oli aloitettu pystyttämään nähtynä kuvan vasemmassa laidassa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Eureninkadun varrelta kaakkoon yli katetyömaan lounaisosan; edellisessä kuvassa nähty kauppakeskus Goodmanin ensimmäisen rakenneosan pystyttämistä lähemmin. Tämä Eureninkadun vieri tuli olemaan kauppakeskuksen lähinnä huolto- ja tavarantoimitusliikennettä varten oleva puolisko. Eureninkatua itseään ei oltu vielä laitettu lopulliseen uuteen kuntoon.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Turuntien ja Eureninkadun risteyksen alueelta kaakkoon yli katetyömaan; näkymiä oli siis alkanut hallitsemaan katerakenteen betonielementit ja moottoritie oli siten tavallaan hyvin paljon kadonnut myös ääntensä osalta tarkasteltuna etenkin Eureninkadun varrelta.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Turuntien ja Eureninkadun risteyksen pohjoispuolelta itään pitkin Turuntien vanhan puretun sillan paikkaa; tähän kohtaan oltiin siis rakentamassa kokonaan uutta Turuntien moottoritiesiltaa liitettäväksi myöhemmin kauppakeskuskatteeseen. Tässä nähdään sillan betonirungon valumuottien tarvitsemaa puurakennetta. Vanhan sillan purkamisen jälkeen Turuntien liikenne ohjattiin kiertotielle uuden moottoritiekatteen pohjoisreunalle ennen uuden sillan valmistumista.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Turuntieltä uuden moottoritiesillan työmaan länsipuolelle pohjoiskoilliseen; tässä nähdään, kuinka uuden siltarakenteen perustamisessa ensin maahan laitetaan suodatinkankaan päälle teräskehikon pohjarakenne ennen perustuksellisen betonilaatan paikalleen valua.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Turuntien kiertotiereitin "sillalta" uuden katerakenteen yli etelään; moottoritie oli siis kadonnut kokonaan näkyvistä, mutta taustan taivaanrannassa näkyivät vielä mm. kauppakeskus Tavastilan punainen mainoslaatikko sekä City-marketin vastaava logo ennen kuin Goodman-kauppakeskus alkoi nousta katteelle ne tästä näkymästä peittävinä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Turuntien ja Kaivokadun risteyksen läheltä länsilounaaseen pitkin em. siltatyömaan kiertävää poikkeusreittiä; vasemmalla kaistalla oli autoliikenne ja oikealla kevyt liikenne. Etualalla nähdään, kuinka vanhan tien jäljet johtavat vielä uuden sillan työmaalle, joka on siis kuvassa juuri oikean laidan ulkopuolella.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Turuntien varrelta etelään pitkin Kaivokadun vieressä olevaa katetyömaan asuinrakennusprojektin osaa; kesän 2012 mittaan tämä aikaisemmin työmaan varastona tutuksi tullut osa oli siis jo vauhdikkaasti rakentumassa asuinalueosaksi.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Kaivokadun eteläpäästä pohjoisluoteeseen kohti työmaan asuinkerrostaloille rakentunutta osaa; ensimmäiset vaiheet taloja varten laitettavista pihaterassitasoista olivat eri vaiheissaan valmistumassa ja samalla itse Kaivokatuakin oli saatu rakennettua uudestaan jo lähes valmiiksi. Kadusta oltiin tekemässä edeltäneen "maalaistien" sijaan urbaanimpaa katua korokkeineen, ja myöhemmin tällä ja muilla läheisillä kaduilla myös katuvalaistus tuli uusittavaksi.

Thursday, October 30, 2014

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 18.3. ja 22.4.2012; katerakenteen teräsbetonien valua sekä Paasikiventien sillan purku

Tänään torstaina 30.10.2014 Hämeenlinnassa on siis viimein ollut suuri päivä kauppakeskus Goodmanin avattua ovensa yleisölle! - Tilanteesta tuli suuri mylläkkä, kun ihmiset olivat suurena tungoksena jo aamuvarhain jonottamassa sisälle pääsyä. Mediassakin tapahtuma oli yksi pääuutisista, kuten tässä havaitaan >> Ihmiset sekosivat euron kännyköistä Hämeenlinnassa - olisitko itse nähnyt näin paljon vaivaa? ja Villi ryntäys moottoritien päälle pystytettyyn kauppakeskukseen - katso kuvat!

En ota kuitenkaan tässä kantaa sen enempää avajaismylläkkään ja -ohjelmaan tai kauppakeskuksen itsensä rooliin, vaan jatkan tässä koko viikon jatkuvaa ko. moottoritiekatteen, asuinrakennuksiensa ja toki myös kauppakeskus Goodmanin rakentamisvaiheiden esittelyä valokuvaseurantani sadosta poimimallani kavalkadilla.

Tässä vaiheessa esittelen vuoden 2012 alkupuoliskon tilanteita, missä alla on 12 kpl. 18.3. otettuja ja 13 kpl. 22.4. otettuja työmaakuvia 7.7. otetun yhden lisäkuvan kera. En ottanut koko talvena 2011-12 kuvia työmaasta, koska se näytti edistyvän varsin verkkaiseen tahtiin. Siinä syynä osaltaan oli etenkin tammi- ja helmikuussa Etelä-Suomea vaivannut erittäin ankara talvi kovine pakkasineen sekä hyvin runsaine lumimäärineen. Myös melko epähavainnollista olisi toisaalta ollut kuvata työmaata paksuimman lumihangen aikana.

Nämä keväällä 2012 otetut kuvat paljastavatkin sen, että työmaalla oli läpi talven keskitytty lähinnä vain moottoritien kohdalla katerakennetta varten tulevien teräsbetoniseinien valamiseen. Silti esim. tuossa huhtikuussakaan valut eivät olleet ehtineet valmistua vieläkään kokonaan - Toisaalta valamistehtävää oli paljon, koska valurakenteisiin kuuluu kohdalla kolme moottoritien tulevan tunnelin seinää Paasikiventien ja Turuntien välillä sekä niiden päälle teräsbetoninen lattia / katto. Huhtikuussa valutöiden lisäksi oli jo toisaalta tapahtunut Paasikiventien moottoritiesillan vanhan osan purku ja liikenteen liittäminen osaksi uutta katerakennetta tilapäistoiminnoin. Kesällä 2012 oli alkava jo Kaivokadun varrella työmaa-alueen pohjoispäässä asuinkerrostalojen rakentaminen sekä Turuntien moottoritiesillan uusiminen.

Tässä on vielä uudestaan Hämeenlinnan Google Maps -kartta, josta voitte tarkastella vertaillen alla olevien valokuvieni kohteita ja näkymäsuuntia sekä tietenkin katsoa myös Street View -näkymiä. Moottoritiekate ja nyt valmis kauppakeskus Goodman sijoittuu siis seuraavien katujen rajaamalle alueelle: Eureninkatu, Turuntie, Kaivokatu ja Paasikiventie. Kuvat ovat tuttuun tapaan kuvaamisreitin mukaisessa kronologisessa järjestyksessä.

Valokuvaseurantaesittelyn edelliset osat ovat tässä: Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 9.10. ja 20.11.2011; maanrakennustöitä sekä paalutuksen aloitusta ja betonivaluvalmisteluja

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 11.9.2011; puunkaatosavotta suoritettu ja

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaan alkamista edeltäneitä näkymiä syyskuun 2011 alussa.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 7.7.2012; moottoritieliittymien ja kevyenliikenteen väylien uusimista >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 7.7.2012 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 7.7.2012 - Otos Hämeensaarentieltä kauppakeskus Tavastilalle vievän kevyenliikenteen väylältä pohjoisluoteeseen yli takana olevalle katetyömaalle; kuvassa nähdään tukittuna viemäröintisysteemillä entinen alikulku moottoritien tuloliittymän kohdalla, joka nähdään vielä avoimena alla 18.3. olevan kuvakavalkadin ylimmässä kuvassa. Tässä kesävaiheessa liikennealueiden uudelleenjärjestely olikin osaksi vauhdissa. En kuitenkaan ottanut työmaavalokuvia kevään 2012 jälkeen muutoin kuin seuraavan isomman kerran vasta syyskuussa; siitä tulee seuraava oma osansa tähän seurantaesittelyyn.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 22.4.2012 teräsbetonirakenteiden oltua suureksi osaksi valmiita Paasikiventien siltarakentamisen alkuvaiheessa >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - kuva 12

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - Otos Kaivokadun eteläpäästä länsilounaaseen kohti Paasikiventien moottoritiesiltaa; ko. sillan uudelleen rakentaminen oli alkanut verrattuna alla maaliskuun tilanteeseen ja siltarakenteiden työapuna oli metallisia tukimuureja. Alempana toiseksi seuraavana on päinvastoin otettu näkymäkuva.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - kuva 11

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - Otos Paasikiventien viereiseltä tilapäiseltä kevyenliikenteen väylältä pohjoiseen pitkin katetyömaan itäreunaa Kaivokadun vieressä; koko talven keskeytyksissä ollut Kaivokadun vieren maanrakentaminen oli taas alkanut eteläpäässä sitten alla olevan maaliskuun tilanteen. Pohjoispäässä oli alkamassa perustustyöt uusia asuinkerrostaloja varten.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - Otos Paasikiventien viereiseltä tilapäiseltä kevyenliikenteen väylältä itään yli Kaivokadun ja Paasikiventien risteyksen; tulevan kauppakeskus Goodmanin kaakkoispuolisen tulevan aukion reunalla olevaa infra- ja perustusrakennetta työmaasähköjohtojen kera.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - kuva 9

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - Otos Paasikiventien viereiseltä tilapäiseltä kevyenliikenteen väylältä itään yli Kaivokadun ja Paasikiventien risteyksen edelliseen kuvaan nähden vähän lännempää; tässä em. "päinvastaisessa" näkymässä hahmottuu kiemurteleva tilapäinen kevyenliikenteen väylä ja "pumppubaarikin" on yhä sijoillaan.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - Otos Paasikiventien moottoritiesillalta koilliseen kohti Kaivokatua; työmaa-alueen itäpuoliskossa eteläosatkin olivat toimineet jo jonkin aikaa varastoalueena ja samaa jatkui edelleen pitkin ko. vuotta.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - Otos Paasikiventien moottoritiesillalta itäkaakkoon; alla olevaan maaliskuun tilanteeseen verrattuna Paasikiventie on tässä jo ohjattu kulkemaan uuden katerakenteen päältä tilapäisratkaisuna ennen sillan kunnolla uudelleen rakentamista ja vanha silta on jo purettu tuon metallisen tukimuurin takaa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - Otos Paasikiventien moottoritiesillalta lounaaseen; edelliseen kuvaan verrattuna tässä on näkymä kuvattuna samasta kohtaa toiseen suuntaan eli Lahdensivutielle. Vanhan sillan poiston jälkeen kevyt liikenne ohjattiin vain tien tälle pohjoislaidalle tilapäisesti.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - Otos Paasikiventien uuden moottoritiesillan länsiosasta pohjoiseen kohti Turuntien moottoritiesiltaa ja yli uuden katerakenteen; teräsbetonivalut olivat työmaan eteläpuoliskossa pidemmällä valmiita kuin pohjoisosassa, kun tässä katto-osan betonivaluja oli valmistettu jo n. 10 - 20 m pohjoiseen päin.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - Otos Paasikiventien länsipäästä itäkaakkoon uuden katerakenteen moottoritiesillalle ja sen edelläkin esitellylle tilapäiselle kevyenliikenteen väylälle; työmaahan kuuluneet liikenneväylärakentamiset pysyivät vielä pitkin vuotta keskeneräisinä ja uutta siltaa alettiin kunnolla rakentamaan Turuntien kohdalla.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - Otos Eureninkadun varrelta itäkoilliseen yli katetyömaan; katerakenteen betoniset seinävalut alkoivat olla kokonaan valmiit ja tuo ns. puolivälin kohta oli ainoa tällä puolen, missä valumuotteja vielä oli. Eureninkadun vieressä maanrakennus jatkui ja kasattuna nähdään vanhoja kaivorenkaita.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - Otos Turuntien ja Eureninkadun risteyksen luoteispuolelta kaakkoon yli katetyömaan; tässä näkymät esti aikaisemmin korkea ja tiheä suojapuusto eri lehtipuulajeista, mikä nähdään seurannan alkutilannesarjan hautausmaalta otetussa kuvassa. Näkymät säilyivät edelleen erittäin avoimina pitkin tätä vuotta työmaa-alueen ympärillä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.4.2012 - Otos Turuntien moottoritiesillan länsipäästä pohjoiskoilliseen kohti uutta pysäköintihallia; tämä näkymäkuva on muusta seurannasta poikkeava, mutta otan sen esille esimerkkinä katetyömaahan liittyneiden uusien liikennejärjestelyjen rakentamisesta. Tätä Turuntien ja Lukiokadun välistä hallia ryhdyttiin rakentamaan jo yli vuotta ennen itse katetyömaan aloittamista ja tähtäimessä oli jo varautua kasvaviin liikenne- ja pysäköimistarpeisiin.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 18.3.2012; läpi ankaran talven jatkunutta teräsbetonirakenteiden valua ja rakentamista >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 13

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos Paasikiventien vanhan moottoritiesillan itäpäästä itään pitkin kevyenliikenteen väylää ja kohti vanhaa moottoritien tuloliittymän alikulkua; tämä kevyenliikenteen väylästö oli tuleva kokonaan uusittavaksi myöhemmin kesällä ja tuolla yllä ensimmäisessä kuvassa ko. alikulku olikin jo laitettu umpeen. Kuvassa City-market on oikeassa reunassa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 12

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos Paasikiventien moottoritiesillalta pohjoiskoilliseen kohti Kaivokatua ja yli tuon metallisen tukimuurin rajaaman katetyömaan itäpuoliskon; ylempiin kuviin nähden tässä oli vielä kuvaajan alla vanha moottoritiesilta ja tien eteläpuolinen kevyenliikenteen väylä, jotka seuranneeksi huhtikuuksi oli jo purettu. Tässä vaiheessa tuolla pohjoispuolisella tieosalla ei ollut kevyenliikenteen väylää.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 11

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos Paasikiventien moottoritiesillalta pohjoisluoteeseen kohti Kaivokatua ja yli katetyömaan länsipuoliskon; kuva on otettu edelliseen nähden samasta kohtaa ja katerakenteen tuolle edessä nähtävälle osalle oli jatkossa nouseva kauppakeskus Goodmanin eteläpääty.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos Paasikiventien moottoritiesillalta itään pitkin ko. tien etelälaitaa ja kohti City-marketia; tällä kuvan oikean alaosan viheralueella oli aikaisemmin tuon marketin näkyvyyden peittänyt vanha tervaleppämetsikkö, mutta tähän kevääseen mennessä se oli jo kaadettu pois. Kuvassa nähdään myös koko työmaan ajan tuossa paikalla olleet työmaakopit.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 9

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos Eureninkadun varrelta pohjoiskoilliseen pitkin katetyömaan länsireunaa; ko. katu oli kaventunut yksikaistaiseksi koko tiealueen maanrakentamisen takia. Taustalla auringon valaisemana nähdään jo valmista katerakenteen moottoritieseinää; vrt. alemmat kuvat valujen työvaiheista.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos Turuntien moottoritiesillan länsipäästä eteläkaakkoon yli moottoritiekatteen teräsbetonielementtien valurakennelmien; tässä vaiheessa vasta keskikaistan betoniseinä oli valmis, mutta moottoritien sivuseinät olivat vielä keskeneräisiä. Ylempänä huhtikuun tilanteessahan seinät olivat valmiit ja kattovaluja oltiin jo tehty.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos Turuntien moottoritiesillan länsipäästä etelään pitkin katerakenteiden ja Eureninkadun välistä aluetta; maanrakennus oli edennyt edeltäneen talven aikana ko. välissä vain vähän, kun päätehtävänä oli kate-elementtien valaminen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos Turuntien moottoritiesillalta katerakenteiden valutyömaalle; tässä on yksityiskohtaisempaa rakennekuvaa siitä, kuinka tällaisia teräsbetonielementtejä tehdään.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos Turuntien moottoritiesillan eteläpuolelta alaoikealle moottoritielle; katerakenteen teräsbetonielementtien yksityiskohtaisempaa rakentamis- ja valumuottimaailmaa, jossa tässä päässä oli jo valmisteltu katteen katto-osan valurakentamista. Turuntien vanha moottoritiesilta pysyi vielä huhtikuussakin ennallaan.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos Turuntien moottoritiesillalta etelälounaaseen ja alas moottoritielle; tien itälaidalla teräsbetonielementit oli pidemmälle rakennettuja kuin yllä nähtävällä tien länsilaidalla ja moottoritie oli hautautuva tunneliin.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos Turuntien varrelta etelään yli katetyömaan itäpuoliskon; tämä alue oli pysynyt koko talven ajan työmaan varastoalueena, jonne kontit, maa-aineskasat yms. oli sijoitettuna. Paikalla ollutta pysäköintialuetta ei enää ollut hahmotettavissa. Tämä pohjoispään varastovaihe ennen paikalle rakennettavia uusia asuinkerrostaloja säilyi vielä kesään saakka.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos idempää Turuntien varrelta etelään yli katetyömaan Kaivokadun varrella olevan osan; kuten lumihangesta havaitaan, niin koko edeltäneen talven ko. kadun varrella maanrakennus oli koko ajan keskeytyksissä. Aluetta ja tulevaa kauppakeskusta mainostava kyltti oli sentään saatu paikalle.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 18.3.2012 - Otos Kaivokadun eteläpäästä länsiluoteeseen yli katetyömaan; näkymät olivat yhä avoimet niin, että vastataivaanrannalla oli nähtävissä Eureninkadun varren puutalot ja niiden takainen vanha kasarmialue.

Wednesday, October 29, 2014

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 9.10. ja 20.11.2011; maanrakennustöitä sekä paalutuksen aloitusta ja betonivaluvalmisteluja

Vuoden 2011 lopussa Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennustyömaa eteni näennäisesti varsin hitaasti, koska paikalla tehtiin jatkuvasti lähinnä vain erilaisia maanrakennustöitä - Vanhan maan poistoa, perustuksia varten tarvittavan soran ja sepelin ajoa, salaojittamista ja viemäröintiä yms. Marraskuussa alkoi sen lisäksi tosin jo myös paaluttaminen - junttaaminen ja moottoritien keskikaistan kohdalla katetta varten tulevan betonirakenteen betonivaluvalmistelut. Lisäksi Eureninkadulla tehtiin tien uudelleen rakentamista varten monia perustustöitä.

Niinpä tein sen vuoden lopussa työmaan valokuvaseurantaa vain kahtena päivänä eli 9.10. ja 20.11.2011. Tässä valokuvaseurannan esittelyosassa tarjoan valokuvia täten siis vain noilta päiviltä ja sijoitan ne molemmat tähän yhteen kirjoitukseen. Yhteensä kuvia on niistä alla 17 kpl., joista 10 ylinnä olevaa ovat tuolta marraskuun 20. päivältä ja alinna olevat 7 kpl. ovat tuolta lokakuun 9. päivältä. Kuvat ovat keskittyneet tiiviisti vain työmaan välittömään läheisyyteen ja edelleen ne ovat kuvausreitin mukaisessa kronologisessa järjestyksessä, missä viimeiseksi otettu kuva on ylinnä.

Tässä on vielä uudestaan Hämeenlinnan Google Maps -kartta, josta voitte tarkastella vertaillen alla olevien valokuvieni kohteita ja näkymäsuuntia sekä tietenkin katsoa myös Street View -näkymiä. Moottoritiekate ja nyt valmis kauppakeskus Goodman sijoittuu siis seuraavien katujen rajaamalle alueelle: Eureninkatu, Turuntie, Kaivokatu ja Paasikiventie.

Valokuvaseurantaesittelyn edelliset osat ovat tässä: Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 11.9.2011; puunkaatosavotta suoritettu ja Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaan alkamista edeltäneitä näkymiä syyskuun 2011 alussa.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 20.11.2011 maanrakennuksen edettyä osin jo paalutuksen ja betonivaluvalmistelujen asteelle >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Kaivokadun eteläpäästä luoteeseen katetyömaan yli; viemäröintiä varten oli kasattu osalle työmaa-aluetta mm. isoja putkistoja ja betonirenkaita. Työmaa-aitaakin oli tällä sivulla ollut jo lokakuussakin.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 9

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Paasikiventieltä pohjoiseen yli katetyömaan itäpuoliskon; etualalla oli vielä jäänteenä Paasikiventien laidalla olleesta pensaikosta villaheisiä (Viburnum lantana) ja "pumppubaarikin" oli vielä sijoillaan. Maanrakennustoimet kattoivat kuitenkin jo koko työmaan eteläpuoliskon (vrt. alla lokakuun kuvaa alueen osasta).


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan itäpäästä pohjoiseen pitkin moottoritien itälaitaa; tässä päässäkin oli maanrakennus- ja perustustöitä moottoritiekatteen rakenteita varten (Vrt. alempana kuvaan toisesta päästä Turuntien sillalta).


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan länsipäästä koilliseen kohti Kaivokatua; moottoritien keskikaistalla oli jo alkanut katerakenteen betoniseinää-tukea varten valumuottien ja teräskehikon rakennus.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Paasikiventien länsipäästä pohjoisluoteeseen Eureninkadulle; Eureninkatua oli alettu jo syyskuussa rakentamaan uusiksi ja tässä nähdään sen varrella totaalista maanrakennusvaihetta osana sekä ko. tien että katerakenteen perustuksia.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos pohjoiskoilliseen Lahdensivuntieltä läheltä Eureninkadun ja Paasikiventien risteystä kohti katetyömaan länsilaitaa; alueen tiestön uudelleenrakennus ulottui tämän erikoisen betonisen taideteoksen kylkeen saakka.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillalta moottoritielle eteläkaakkoon; myös tässä katetyömaan päädyssä yllä näytetyn toisen päädyn lisäksi oli aloitettu moottoritien keskikaistalla katerakenteen betonivaluvalmistelut.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillalta moottoritielle etelälounaaseen; ylempään kuvaan verrattuna tässä on betonivalua varten aloitetun rakenteen toisen puolen näkymä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillan itäpäästä etelään pitkin moottoritien itälaitaa; katerakenteen perustustyöt olivat maapohjan perusteellista muuttamista salaojineen, viemäreineen, soran-sepelinajoineen ja paalutuksineen, koska maaperä on paikalla märkää ja pehmeää.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillan itäpäästä kaakkoon kohti Kaivokatua; edelliseen kuvaan verrattuna samasta kohtaa suunnattu näkymä katetyömaan sille alueelle (koilliskulma), jolle oli tuleva uusia asuinrakennuksia. Tässä se oli vielä lähinnä työmaan varastoaluetta.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 9.10.2011 maanrakennuksen edettyä laajasti alkuvaiheissaan >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Paasikiventieltä pohjoiseen läheltä ko. tien ja Kaivokadun risteystä; pitkin Kaivokadun tätä reunaa eteläosiltaan maanrakennustyöt olivat jo lokakuussa pitkällä osana myös sen kadun uudistamista.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan itäpäästä koilliseen kohti Kaivokatua; maanrakennustyöt tällä katetyömaan eteläosalla eivät olleet vielä ehtineet kaikille kohdille, mutta työmaan logistiikkaa nähdään rakennetun (Vrt. marraskuun tilanteeseen ko. eteläosan suhteen).


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan itäpäästä pohjoiseen pitkin moottoritien itälaitaa; maanrakennustyöt olivat päässeet jo soran-sepelinajossa hyvään alkuvaiheeseen - Vrt. saman näkymän työvaihetta yllä marraskuun tilanteeseen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Paasikiventien länsipäästä pohjoisluoteeseen Eureninkadulle; maanrakennustyöt olivat päässeet tien uudelleenrakentamisessa ja katerakenteen perustuksissa alkuvaiheeseen - Vrt. saman näkymän työvaihetta yllä marraskuun tilanteeseen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Eureninkadun varrella ko. katua pitkin pohjoiseen; salaojitukset ja viemäröinnit tehtiin ko. kadun uudelleen rakentamista varten perinpohjin myös uusiksi.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillan itäpäästä etelään pitkin moottoritien itälaitaa; katerakennetta varten tehtävä perustus oli maanrakennusvaiheessaan tällainen myös pohjoisesta käsin nähtynä suodatinkankaineen ja soranajoineen - Vrt. yllä lähes saman näkymän marraskuun tilanteeseen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Turuntieltä etelään pitkin katetyömaan itälaitaa; Kaivokadun tällä varrella maanrakennustöitä oli tehty vanhan maan poiston verran (Vrt. eteläpäästä otettuun kuvaan ylempänä). Edelleen vanha pysäköintialue oli säilytetty mm. työmaan varastopaikaksi, kuten oli vielä yllä marraskuunkin tilanteessa. Kuvan oikeassa laidassa nähdäänkin kasattuina marraskuun tilanteessa nähtäviä moottoritieliikenteen rajaamiseksi käytettyjä betoniharkkoja. Tälle varastopaikalle oli tuleva uusia asuinrakennuksia.