Monday, December 31, 2012

Yhteiskunnallispoliittisen aktivismini ruodintaa vuoden 2012 lopputilinpäätöksenä

Vuosi 2012 on tulossa päätökseensä ja ajattelin siksi tässä vetää siitä jotain yhteen vuoden tilinpäätöksenä. Näkökulmaksi otan henkilökohtaisia kokemuksiani yhteiskunnallispoliittisesta aktivismistani, joka muodostui tänä vuonna erittäin perinpohjaiseksi; siinä etenkin Facebook muodostui jopa tärkeimmäksi aktivistialustakseni. Se foorumi onkin ollut antoisa ja mielenkiintoinen juuri siksi monessakin mielessä, josta osaltaan kerron tässä. Katsotaanpa kuitenkin ensin heti alkuun mielialojani juuri tasan vuosi sitten 1.1.2012 postaamani Facebook -statuksen puitteissa >> kirjoitin siinä seuraavaa:

"No niin, kuuluisa vuosi 2012 on saatu käyntiin. Voisipa siitä odottaa paljon hyvää ja onnellista. Angstaaja minussa on vain saanut viime päivinä sen verran valtaa, että vähintään yhtä paskaa vuotta odotan tästä kuin päättyneestäkin. Todennäköisesti vielä paljonkin paskempaa... Sekä siitäkin huolimatta että täsmälleen siitä syystä saatan oikutella ja ihan vain vittuillakseni jatkaa samaa ärsyttävän besserwisseriläistä valveutumisen linjaa ja muuta sellaista ns. ylevää ja hihhulimaista tänäkin vuonna, hähhähhää ;)".

Miten onkaan vuosi 2012 tuon perusteella sitten mennyt? >> Maailman ja Suomen ekonomis-poliittis-yhteiskunnallisen sisällön suhteen vuodesta todellakin tuli jopa edellistäkin paskempi, joka piirtyi niihin jo paljon mainostamiini Facebook -statuksiini muistiin erittäin perinpohjaisesti ja runsaasti satojen linkkisisältöjen kera koko tämän päättyvän vuoden mittaan. 

Tämä aineisto on siis tulossa alkavan vuoden 2013 alussa teemoitettuina koosteina tänne blogiinikin länsimaisen yhteiskuntatilanteemme hyvin kiteyttävänä ja havainnollistavana analyysinä. Sekin toimii pohjustuksena uuden ajan manifestille saada aikaan neorenessanssi ja saada sen tieltä poistettua erityisen haitallisiksi havaitut oligarkkinen periaate ja taloususkonnollinen imperialismi. 

Kuten olen todennut jo aikaisemmin, niin tämä voidaan aloittaa heti, mutta se pitää mieltää useista vuosikymmenistä jopa satoihin vuosiin kestäväksi tervehdyttämis- ja parantamisprosessiksi. Syynä on se, että oikkoslaisittain sanottuna aikalaisrationaalisuudessamme esiintyvää ajatushistoriallista ja kollektiivista virhevyyhtiä ei voida kääntää hetkessä täysin uuteen suuntaan. 

Kollektiivinen rappio on siinä inertiatyyppistä ja vie vääjäämättömästi raiteillaan kohti sivilisaation tuhoa, kunnes se on käyttänyt energiansa loppuun ja vasta sitten uuden ajan kollektiivinen tietoisuus voi astua sen tilalle; taitekohta on kuitenkin katkonainen, vaihteleva ja vähitellen ajassa etenevä... Ja varsinkin se voi olla yllätyksellinen! Tämän takia ei ole myöskään vielä tiedossa se, kuinka pitkälle ja kuinka pahaksi ko. rappio etenee... Potentiaaleja on kuitenkin hyvin vakavaan sivilisaation alasajoon ja etenkin juuri transatlanttisessa piirissä!

Kulttuurimme humaaneimmat ajattelijat voimme kuitenkin edesauttaa ja suunnata tapahtumia ja sisältöjä oikeisiin suuntiin mielipidevaikuttamisellamme sekä manifestien, reformien, mielenilmaisujen yms. eli kansalaisaktivismin promotoimisen kautta; pyrimme olemaan oikealla tavalla edistyksellisiä katalysaattoreita ja generaattoreita, mutta vaikutus leviää kollektiiviseen tietoisuuteen aina hitaasti ja emme tiedä edelleenkään tarkasti, kuinka tieto ja tietoisuus siitä muodostuu lopulta uudenlaiseksi aikalaisrationaaliseksi ja ajatushistorialliseksi noosfäärin toiminnaksi... Silti! >> Tähän edistyksellisen katalysaattorin - generaattorin rooliin pyrin esimerkillisesti ja päättäväisesti! Se on myös vuoden 2013 tärkeimpiä tavoitteitani!

Oman LaRouche -liikkeeltä oppimani historiatietoisuuden ansiosta tiedän kuitenkin sen, kuinka juuri lännen taloususkonnolliset - oligarkkiset eliittipiirit ovat tietoisesti ja suunnitellusti harjoittaneet kollektiivisen tietoisuuden, historiakäsitysten ja ajatusmallien tahallista manipulaatiota jo satoja vuosia aikaan saadakseen imperiaalisten ja rahataloudellisten agendojensa tavoitteet täytetyiksi. 

Tästä oli esim. jo 1600 -luvulla suurimpana esimerkkinä Brittiläisen imperiumin muodostuminen, joka sai alkunsa ns. venetsialaisten oligarkkisukujen manipuloitua Englannin uudeksi tukikohdakseen 1500 - 1700 lukujen välisenä aikana; siitä on muistona yhä nykyäänkin Lontoon Cityn vaikutusvalta ja keskuspaikkaominaisuus nykyisen taloususkonto-oligarkkikartellin piirissä. 

Toisaalta meidän on juuri huomattava, kuinka jo tuolloin 1500 - 1700 -luvuilla ko. oligarkkiselle periaatteelle vastakkaiset humaanit ja edistykselliset arvot ja sisällöt olivat samaan aikaan promotoitavina ja kehitettävinä alkaen Renessanssista. Seppo Oikkonen (Kuinka Karl Marx tavataan) on kirjoituksissaan useasti tähdentänyt, kuinka eurooppalainen uusi aika alkoi juuri Renessanssista ja tuotti mukanaan ns. kartesiolaisen rationaalisuuden, missä ajattelumme on jakaantunut yhtäältä yksilöllisen subjektin eriytymiseen ja toisaalta objektivoituvan maailman hahmottumiseen sitä vastaavasti; tämä on tuonut nykyaikaamme länsimaisen sivilisaation positiiviset ilmiöt yksilön vapauksista kansallisvaltioihin sekä demokratiasta teolliseen hyvinvointiin, luonnontieteisiin jne. 

Oligarkkinen periaate taloususkonnollisena hegemoniana on haastanut kuitenkin tuon positiivisen kehityksen koko ajan vuosisatojen ajan ja nyt viimeisen n. 20 vuoden aikana se on ollut mitätöimässä sitä hälyyttävästi ja kiihtyvästi megakriisinä; syy oligarkkisen periaatteen tällaiseen voittokulkuun löytyy tähdellisesti siitä, kun tuo kartesiolainen rationaalisuus on ajautunut itse kriisiin kartesiolaisen subjektin eriydyttyä liikaa aiheuttaen yli-individuaalin sokeuden tilan yksilöille ja se ilmenee noosfäärin kollektiivisessa toiminnassa mm. objektivoituvan maailman hajoamisena hallitsemattoman pirstaleiseksi ja ryhmäpsykologisten ominaisuuksien ymmärtämisen taantumisena vamma-asteelle. 

Tämä on ollut erinomainen kasvualusta tuon oligarkkisen periaatteen toiminnalle taloususkonnollistuvana hegemoniana, jossa se kaikkine raha-, sosiaali- ja yhteiskuntamanipulaatioineen on tavallaan osaltaan luonut itseään vahvistavan noidankehän aikalaisajatteluumme >> Yhtäältä se vahvistaa yli-individuaalin sokeuden tilaa yhä haitallisemmaksi suosimalla itsekästä ja sokeaa ahneutta ja toisaalta se luo pohjaa yhä hullummalle oligarkkisen periaatteen käytännön toteuttamiselle ja yhä häikäilemättömämmille raha-, sosiaali- ja yhteiskuntamanipulaatioille, mikä puolestaan entisestään vahvistaa taloususkonnollista hegemoniaa. 

Tämän seuraus käytännössä on juuri finanssikapitalismin irtoaminen entistä pahemmin reaalitaloudesta autonomiseksi ja diktatuurilliseksi toimijaksi, missä se rahan harhaisen numerolliseen magiaan perustuvasti alistaa yhteiskuntien demokraattiset sisällöt taloususkontomukaiseen imperialismiin tuottaen velkapyramidivankiloita, taloudellisten realiteettien mukaista eugeniikkaa sekä kansallisvaltio- ja hyvinvointivaltioperiaatteiden tuhoamista rahatalousintressien tieltä pois.

Juuri siksi nyt tänään ja tästä eteenpäin tuollaisen rappioprosessin haastavat, kyseenalastavat ja mitätöivät uutta ja humaania edistystä luovat ajattelijat ovat tärkeämpiä kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa, sillä moinen yhteiskuntarappio manifestoituu monella tasolla; talousjärjestelmän tuhovaarana, sosiaalisena tuhovaarana, ympäristön tuhovaarana jne. >> Globaaliksi verkottunut oligarkkinen systeemi ja taloususkonnollinen hegemonia on luonut tukahduttavan viittansa erittäin vaarallisesti ihmisyyden ja kartesiolaisen rationaalisuuden tuottamien em. positiivisten puolten ylle; niiden puolustajia tarvitaan hälyyttävästi todella paljon lisää!

Minulla oli kieli jossain määrin poskessa tuossa vuoden takaisessa seinäkirjoituksessa, kun toitotin siinä "besserwisseriläistä" ja "hihhulimaista" asennettani jatkettavaksi tänä vuonna päättäväisen reippaasti. Tiesin nimittäin jo silloin, että tänä vuonna kiihdyttämäni aktivistinen kirjoitteluni ja paasaamiseni tulee närästämään monia asioihin perehtymättömiä ja välinpitämättömiä hyvinkin haasteellisesti; heidän mielestään näyttäydyn kummajaisena ja radikaalina edelleenkin ja kenties pahemminkin. Annan sen heille anteeksi, koska he eivät voi tietää paremmasta - Toistaiseksi eivät voi tietää... 

Facebookin ollessa ns. sosiaalinen media se on tarjonnut tähän omaan aktivismiini nähden erinomaisesti sosiaalisia tarkastelunäkökulmia: Facebookiin luotu ns. tykkäämistyökalu (Asiasta tietämättömille: Osoitetaan esim. kunkin omalla Facebook -seinällään julkaisemilleen kirjoituksille, kommenteilleen, linkeilleen, kuvilleen jne. suosiota - hyväksyntää tykkäämällä eli painamalla ylöspäin osoittavaa peukkukuvaa) on ollut tässä mielessä hyvin paljastava >> 

Ensinnäkin on käynyt ilmi juuri se, että jotkut ystävinäni ko. foorumissa esittäytyneet ovat lopettaneet kaikkien statuspäivitysteni tykkäämisen tämän vuoden aikana mukaanlukien täysin ns. harmittomat ja hauskatkin päivitykseni. Lisäksi parisen tyyppiä on hylännyt minut Facebookissa kokonaankin kaverilistaltaan. 

Tämä kertoo minulle ensinnäkin juuri siitä, kuinka näitä vaikeita totunnaisesta poikkeavia yhteiskunnallispoliittisia asioita on erittäin hankalaa ja haastavaa sisäistää, ymmärtää ja hahmottaa ja ne kohtaavat siksi torjuntaa ja niiden esittäjiä (Eli tässä tapauksessa minua) katsotaan kieroon. 

Mukaan ymmärtämisen haitaksi tulee siinä myös sosiaaliset paineet ryhmäpsykologisina toimintamuotoina ja ilmiöinä, joiden mukaan mm. ryhmäsidonnaisuuden aste määrittelee sen, kuinka olemassa olevaa todellisuutta - systeemiä kyseenalaistaviin suhtaudutaan; esim. siten, että tiettyihin asioihin ei uskalleta ottaa kantaa tai ne jätetään käsittelemättä, koska pelätään oman viiteryhmän sisäisiä reaktioita siihen eli oletetaan muka itse leimautuvansa muiden silmissä "hulluksi" ja siten sosiaalisesta piiristään eristettäväksi. 

Tämä ryhmäpsykologinen mekanismi on oivallinen tarkastelukohta tutkia sitä, kuinka totalitaarinen ko. ryhmän piirissä oleva ryhmäsidonnaisuus on; tarkasteltava ryhmä voi olla mikä vain väliltä koulu- tai työkaveriporukka / -yhteisö ja kansalaisten muodostama valtiokokonaisuus. Hyvin totalitaarinen ryhmä ei yhtään siedä keskuudessaan erilaista ajattelua, heidän piiristään eriävää yksilöä eikä heidän maailmankuvansa haastajaa.

Toisekseen asia ilmenee myös niin, että kuvitellaan ko. kyseenalaistaja "hihhulimmaksi" kuin asia onkaan, koska oman viitekehyksen puitteissa ei ole olemassa käsitteellistä ja maailmankuvallista tarttumapintaa ymmärtää kyseenalaistajan sanomaa; se nähdään siksi irrationaalisena ja kummallisena. 

Niinkin tämä ko. torjunta voi ilmetä, että kyseenalaistaja kuvitellaan ylimieliseksi "besserwisseriksi", koska omassa viitekehyksessä kuvitellaan asioista kyseenalaistajan tavalla hyvin perillä oleva jollain tavalla uhkaksi omalle maailmankuvalle, josta halutaan pitää kynsin hampain kiinni ja siksi projisoidaan sille tuleva "vaara" sen kyseenalaistajan piikkiin ja siihen sopii hyvin kyseenalaistajan eli valistajan mitätöiminen "vaarattomaksi" luonnehtimalla hänet vaikkapa myös "ylimieliseksi hörhöksi". 

Suomalaiset osaavat tämänkinlaisen projisoinnin erittäin tukahduttavasti ja harhaisesti ollessaan korostetun taipuvaisia vastakkainasetteluihin mm. opillisissa ja ylimystö vs alammaiset -tyylisissä kiistoissa, koska olemme kansana historiallisesti alistettua kansaa, joka omaa herraviha- ja herrapalvonta -skitsofrenian kansallisena sairautena. 

Minunlaisiin aktivisteihin suhtaudutaankin kaiken em. valossa ymmärrettävästi hyvin paljon negatiivisesti, koska ko. välitetty uusi tieto haastaa keskimääräisen suomalaisen (länsimaalaisen) kokonaismaailmankuvaa ja -ajattelua enemmän kuin hän kykenee sen hetkisillä tiedoillaan, ymmärryksellään ja aikalaishegemonialtaan tajuamaan - hyväksymään - käsittelemään. Hän voi olla vähän opiskellut tai erittäinkin pitkälle opiskellut; sillä ei ole niinkään väliä, vaan enemmän on merkitystä sillä, että minkälainen maailmankuva ja ajatushistoriallinen rationaalisuus sekä minkälaatuiset ryhmäpsykologiset sidonnaisuudet ja ominaisuudet häntä hallitsevat.

Tämänlainen negatiivinen suhtautuminen minua kohtaan oli minulle odotettua myös tälle vuodelle ja siksi olen tietoinen siitä, että tällaisen valistajan työssä joutuu kohtaamaan myös negatiivista suhtautumista ja vaivihkaistakin eristämistä yhteisöistä / sosiaalisista suhteista. Sellainen tietenkin sattuu minuun henkilökohtaisesti ja aiheuttaa mielipahaa, ahdistusta ja masennusta, mikä on luonnollista. 

Itse olen kuitenkin tehnyt tietoisen päätöksen jo vuosia sitten, että tämän aktivismini puitteissa on tehtävä uhrauksia sosiaalisessakin mielessä, mikäli niikseen tulee. Ja näyttää valitettavasti jossain määrin tulevan; tavallaan se ihmetyttää ja harmittaa silti joka tapauksessa, koska aktivismissani on kyseessä nimenomaan maailmanparantaminen ja humaanin edistyksen promotoiminen kritiikkini pohjalta.

On kuitenkin valistajan kypsyyden mitta mm. se, kuinka hän suhtautuu tällaiseen itseään ja ajatuksiaan kohtaan tulevaan vastarintaan >> On odotettava ja oltava kärsivällinen, että valistumista tapahtuu lopulta yhteisymmärryksen suuntaan ajan mittaan ja varoitettujen tapahtumien tuottaman ymmärryslaajennuksen kautta eikä pidä mennä liian hätäisesti tuomitsevalle kannalle. 

Optimi olisi, jos yhteisymmärrykseen pyrkiminen pätisi puolin ja toisin, sillä minulla on ollut se käsitys, että ystävät kykenevät hyväksymään sinut ehdoitta; itse ainakin olen pyrkinyt olemaan Facebookissa aktiivinen myös niitä kohtaan, jotka eivät ole kiinnostuneet yhteiskunnallispoliittisesta aktivismistani. Suurin aktiviteettini on kuitenkin suuntautunut ymmärrettävästi kanssa-aktivistien keskuuteen, mistä olen saanut suurinta ymmärrystä ajattelulleni. 

Torjuva Facebook -käyttäytyminen minua kohtaan jättää varsin selkeästi minulle kuitenkin osaltaan negatiivisia muistoja tästä päättyvästä vuodesta enkä minäkään jaksa kauaa katsoa vastarintaa ainakaan iloisella enkä hyväksyvälläkään mielellä... Ja tässä vaiheessa näyttää siltä, että kannattaisi jättää rauhoitusaikaa asioille näissä vaikeissa sosiaalisissa piireissä...

Meissä kaikissa on ongelmamme ja vikamme sekä ajatustemme sekavat ja kehittymättömät hetket vaikeasti ja sotkuisesti kiinnittyneinä vallitsevan maailmankuvahegemonian ja aikalaisajattelun piiriin. On kuitenkin näinä kriisin aikoina ja em. syistäkin johtuen juuri hyvin tärkeää osata kyseenalaistaa ja valistua uudella tavalla ja arvostaa - promotoida niitä, jotka niin kykenevät tekemään ja olemaan ajattelun, edistyksen ja humaanin sisällön etuvartiossa! 

Tämänlaisen asenteen promotoiminen monipuolisesti on hyvin tärkeää juuri nyt! Valitettavasti länsimainen yleinen mielipide yhä vielä liian hampaattomana ja valveutumattomana on sitä jarruttavaa. Myös etenkin Suomessa populaari maailmankuva tunnustuksellisiin vastakkainasetteluihin ja opillisten sisältöjen näennäisten keskinäissuhteidensa selvittelyyn uppoavana ei kykene sitä vielä kunnolla edesauttamaan. Joudumme odottelemaan parempia aikoja siinäkin.... 

Positiivisena loppukaneettina on mainittava tuosta Facebook -maailmasta kuitenkin juuri ne tuttavani, jotka ovat olleet tämän päättyvän vuoden aikana kaikkein ahkerimpia statuspäivitysteni (Etenkin juuri yhteiskunnallispoliittiset) tykkääjiä ja kommentoijiakin. Kyseessä ovat tietenkin monenlaiset kanssa-aktivistit, jotka näitä yhteiskunnallispoliittisia asioita ovat laillani käsitelleet - tutkineet ja osa heistä paljon pidempäänkin kuin minä. 

Kaksi heistä on ollut ylivoimaisesti ahkerimpia tykkääjiä Facebook -profiilissani lähes päivittäisin huomionosoituksin. Haluan kiittää heitä tässä lopuksi henkilökohtaisesti! >> He kaksi ovat Teemu Järvi ja Arhi Kuittinen. Kiitos!! Arhilla on myös omat blogisivustonsa: Kulttuurikritiikkiä - Arhi Kuittinen ja Finnsanity blog.

Näistä olen hyvin kiitollinen ja tulen muistamaan tulevaisuudessakin, kuinka erittäin kannustavana koin ne tämän vuoden aikana! Olen toki kiitollinen myös kaikille muille kanssa-aktivisteille sekä Facebookissa että sen ulkopuolella! Kiitän myös niitä Facebook -ystäviäni / -tuttaviani, jotka yhteiskunnallispoliittisesta paasaamisestani huolimatta ovat tykkäilleet niiden aiheiden ulkopuolisista muista Facebook -statuksistani! Sekin on tuntunut ilostuttavalta näinä synkkinä aikoina ja tulen muistamaan teidätkin siitä syystä hyvinä esimerkkeinä :)

Lisäksi on vielä mainittava, että tämä 2012 oli erittäin opettavainen vuosi kaikkien näiden em. asioidenkin ansiosta; olen oppinut tänä vuonna yhteiskunnallispoliittisista asioista ja oikeastaan omasta elämästänikin osaltaan sen takia enemmän kuin edeltäneiden reilun kolmen aktivistivuoteni aikana yhteensä. Toivon vuodelta 2013 ainakin yhä samaa prosessia...

Lopuksi toivotan kaikille onnellisempaa ja parempaa uutta vuotta 2013 huolimatta siitä, vaikka se erittäin todennäköisesti tulee olemaan yhteiskunnallispoliittisesti yhä ankeampaa aikaa tunnetuista syistä; yritetään uskoa uuteen parempaan aikaan joka tapauksessa!

Wednesday, December 26, 2012

Talven 2012 - 2013 kylmin yö - Osa 3 (Katsaus myös tulevaan leutoon säähän sekä lumipeite- ja jäätilanteeseen)

Tämä talven 2012 - 2013 kylmimmän yön kolmas seurantaosa sattuu suursäätilallisesti talven isoon käännekohtaan, joten sisällytän tässä osaan kuuluvan minimilämpötilalistauksen lisäksi ennustekatsauksen tulevaan voimakkaaseen säänmuutokseen leudoksi sekä lumi- ja jäätilanteiden yhteenvedon.

Lähes suorana jatkona edelliselle ankaran pakkasen seurantaosalle tämän Tapaninpäivän lyhytaikaisen kireän pakkasen luonnetta valottava osa on tässä ensin: Ankarat pakkaset keskeytti eilen Joulupäivänä eteläisintä Suomea viistäen itään liikkunut matalapaine paikoin sakeine lumipyryineen. Sen jälkipuolella Lapista käsin pääsi virtaamaan jo eilen illalla uudestaan hyvin kylmää ilmamassaa etelärannikolle saakka ja tänään aamuyön - iltapäivän aikana lännestä itään liikkuneen heikon korkeapaineen selänteen vähäpilvisellä ja tyynellä alueella pakkanen kiristyi jälleen varsin ankaraksi. Tämä merkitsi tarkastelualueen länsiosissa tämän talven ensimmäisen ankaran pakkasjakson veroisia lukemia monin paikoin (Paitsi Ahvenanmaalla, jossa oli varsin mietoa pakkasta), mutta itäosissa jäivät tähän mennessä kylmimpinä voimaan tuon edellisen ankaran pakkasjakson alimmat lukemat.

Alle olen listannut taas tutut paikkakunnat tämän päivän alimpine lämpötiloineen ja tarkemmin sanottuna niiden sattumisajat tapahtuivat seuraaviin aikoihin tuon korkeapaineen selänteen liikkumisen mukaan >> Ahvenanmaalla sekä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kylmintä oli aamuyöllä - aamulla. Uudellamaalla, Hämeessä ja Pirkanmaalla kylmintä oli aamulla - keskipäivällä. Kymenlaakso - Savo - Keski-Suomi -tasalla alimmat lämpötilat sattuivat vasta enimmäkseen puolenpäivän jälkeen ja itäisimmissä osissa eli Pohjois-Karjalassa oli kylmintä vasta alkuiltaan mennessä. Näin jätän siis nyt merkkaamatta alla olevaan listaan sulkumerkintähuomiot. Lämpötila-arvot on poimittu tuttuun tapaan Ilmatieteen laitoksen paikallissääsivuston lämpötilakuvaajista.

Keskiviikon 26.12.2012 alimmat (yö)lämpötilat: Maarianhamina -8 astetta, Turku -17 astetta, Salo -20 astetta, Pori -18 astetta, Hämeenlinna -21 astetta, Tampere -20 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) -16 astetta, Vantaa -18 astetta, Hyvinkää -20 astetta, Lahti -20 astetta, Kouvola -18 astetta, Porvoo -17 astetta, Lappeenranta -16 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) -14 astetta, Mikkeli -22 astetta, Jyväskylä -24 astetta, Savonlinna -22 astetta, Joensuu -23 astetta ja Ilomantsi -24 astetta.Tuo onkin tämän talven kylmimmän yön kartoituksen viimeinen osa toistaiseksi, koska ankarat pakkaset päättyvät sääennusteissa nähtävien mallien mukaan tähän ilmeisesti varsin pitkäksi ajaksi. Katsotaanpa alla tarkemmin ennusteita (Lähteenä mm. tämä sivusto; Weatheronline, Expert Charts) >>

Tällä hetkellä on etenemässä lounaasta-lännestä käsin alkanut sään voimakas leudontuminen, jonka aiheuttaa Etelä-Skandinaviasta käsin huomiseksi kohti Keski-Suomea etenevä matalapaine, joka rintamasateidensa myötä tuo lauhaa ilmaa lounaasta. Sen myötä jo tänään lounaissaaristossa ja nyt illalla lounais- ja etelärannikollakin sää on leudontunut - leudontumassa suojasääksi. Huomenna 27.12. suojasäätä räntä- ja tihkusateineen sekä sumuineen ulottuu iltapäivään mennessä noin Pori / Vaasa - Saimaa -tasalle pohjoiseen, mutta illalla matalapaineen jälkipuolella kiertyy taas pakkasilmamassaa etelärannikollekin. Niinpä ylihuominen perjantai sekä vielä lauantaikin ovat taas selvästi pakkaspäiviä enimmäkseen poutasäässä, mutta ankaraa pakkasta ei ole enää tulossa kuin ehkä itäisimmissä osissa kohtalaisesti la - su -yönä... 

Tuon lauantain jälkeen on sitten alkamassa aikaisempaa paljon leudompi sääjakso pysyvämmin ja näyttää siis siltä, että pitkään aikaan varsinkaan mitään kovia pakkasia ei ole enää tulossa. Sen sijaan vallitsevaksi säätyypiksi näyttää asettuvan Pohjois-Atlantilta käsin vaikuttavan voimakkaan ja hyvin laajan matalapaineen vaikutuksesta voimakkaat länsi- ja lounaisvirtaukset, jotka tuovat useita sadealueita ja matalapaineen osakeskuksia Suomeen monen päivän ajan; niiden yhteydessä Etelä-Suomi näyttäisi saavan ajoittain jopa useankin plusasteen (Jopa +5 asteen ylitykset mahdollisia ainakin lounais-etelärannikolla) vesikelejä ja pakkaset ovat niiden välissä vain heikkoja. Etenkin etelärannikolla suojasää näyttäisi ottavan jopa pääosan moneksi päiväksi ensi vuoden puolelle saakka... Niinpä sateet alkaisivat olemaan ensi su alkaen yhä enemmän vettä nimenomaan etelärannikolla. 

Myös Lapissa leudontuu ensi su alkaen ja sitten ajoittain lähes koko Suomessa voi olla suojaa. Euroopan mitassakin tulee olemaan laajasti hyvin leutoa viimeaikaisten leutojen länsiosien lisäksi laajemmin itäosissakin, mutta sää on epävakaista ja yhä Britannian suunnalla ajoittain hyvin runsassateista ja rajutuulista. Talvista tulee olemaan lähinnä vain Venäjällä eikä sielläkään enää länsiosissa kovin kummoisesti.

Lumipeitteet ovatkin em. mukaisesti Etelä-Suomessa ja varsinkin etelärannikolla nyt tänään Tapaninpäivänä tämän talven paksuimmassa vaiheessa, koska jo huomenna suojasää alkaa tiivistämään ja sulattamaan hankia. Tänään onkin mitattu Helsinki-Vantaan lentokentän sääasemalla jopa 66 cm lumensyvyys, mikä oli koko Suomen suurin virallinen lumensyvyys (Iltasanomien juttu) tänään. Tämä ei kuitenkaan riittänyt kaikkien aikojen lumensyvyyden rikkomiseen Etelä-Suomen joulukuiden säähistoriassa, vaikkakin lähes koko alueella ja varsinkin etelärannikolla on ajankohtaan nähden erittäin paljon lunta; yleisesti lumensyvyys on vähän 50 cm:n molemmin puolin, mutta lumihanget ovat epätasaisia kinostumisten takia.

Tuosta ensi sunnuntaista alkavasta pysyvämmästä ja voimakkaammasta leudosta jaksosta johtuen lumipeitteet alkaisivatkin sitten sulaa hyvinkin selvästi etenkin etelärannikolla, mutta sisämaassa voi yhä tulla suojasäiden lisäksi myös uutta lunta, joten siellä lumipeite säilyy vähän varmemmin jatkossakin. Sisämaan itäosissa se voi suojasäiden ohessa jopa paksuuntuakin, jos sadealueet tulevat olemaan runsaita... 

Lisäksi voidaan vielä lopuksi todeta, että joki-, järvi- ja merijäätkin kääntyvät tästä hetkestä alkaen taantuvaan suuntaan ko. leudompien säiden takia >> Merijäätä murentavat ja kasaavat lähemmäksi rannikkoa voimakkaat etelän ja lännen väliset tuulet sulamisheikennyksen lisäksi ja järvialueilla jäitä heikentävät myös lisääntyvä sulamisvesieroosio sekä etenkin joissa myös lisääntyvä veden virtaaminen. Vielä tällä hetkellä järvijäät (Ympäristö.fi:n tilannekatsaus; ei pysyvä linkki) ovat paksuimmillaan Etelä-Suomessa 20 - 30 cm, mutta paksulumisina pysyneillä jääkentillä ja virtapaikoilla vain muutaman sentin luokkaa. Suomenlahden jäätilanne (Itämeriportaalin tilannekatsaus; ei pysyvä linkki) on edennyt normaalia laajemmaksi ulottuen jo saaristosta vähän ulapalle ja sisälahdissa on jo paikoin selvästi yli 10 cm paksua jäätä varsinkin itäosissa. Jatkossa jääolosuhteet voivat hyvinkin kääntyä normaalista jäätymistilanteesta jälkijunaan...

Monday, December 24, 2012

Joulun 2012 tunnelmia


On perinteisten Joulun tunnelmakuvieni aika ja sen myötä esteettislohdullinen joulutervehdykseni teille kaikille antamaan iloa ikävien maailmantilanteiden myllerrysten keskelle. Tällä kertaa latasin nuo kaikki kuvat yhteen pötköön ilman kuvatekstejä, kun se oli niin helpompaa Blogger -teknisten seikkojen takia. 

Ylhäältä lukien kuvissa on seuraavaa: Ylinnä on eilen 23.12. kuvattua sisänäkymää äitini luota Hämeenlinnasta, jossa yhdistyy parvekkeellaan oleva ja sisäpuolella huoneessa oleva jouluvalosysteemi; perinteekseni on siis jo vuodesta 2005 alkaen muodostunut Jouluni viettäminen täällä. Sitten ylimpänä joulukuusikuvana on kuutamon kanssa Espoon Tapiolassa Heikintorin kupeessa 22.12. valokuvattua taivaallista näkymää ja sen alla eilen 23.12. Hämeenlinnassa kuvattua jouluvalaistua vanhaa metsävaahteraa (Acer platanoides) myös kuutamon kera. 

Ylimpänä maisemakuvana on näkymä Hämeenlinnan keskustan kävelykäty "Reskan" länsipäästä kohti moottoritien katetyömaata, josta käsin näkyykin tuo hauskasti valaistu nostokurki. Kiva tilannekuva siis Hämeenlinnaa historiallisesti muuttavasta rakennustyömaastakin. Lisäksi tämän kuvan yllä oleva valaistu vaahtera näkyy ko. kuvassa osana maisemaa. Alempi maisemakuva näyttää perinteisesti jouluvalaistua Hämeenlinnan keskustoria kirkon kera. Nämä molemmat maisemakuvat on valokuvattu eilen 23.12. illalla. Alimpana on 22.12. valokuvattu Espoon Tapiolan Stockmann -tavaratalon näyteikkunan perinteinen joulukuvaelma; sen mukana on kuultavissa myös joulumusiikkia.

Viimevuotinen erittäin leuto ja lumeton Joulu sekä Tapaninpäivän erittäin raju myrsky ovat hämärä muisto tällä kertaa, kun nyt Etelä-Suomessa vallitsee monin paikoin jopa poikkeuksellisen runsasluminen tilanne; etenkin Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla (etelärannikolla) on hyvin runsaasti lunta, jossa paikoin on jopa reilun 50 cm syvyisiä hankia ja tänään on itse asiassa lisääkin lunta tullut ja tulossa etenkin juuri etelärannikolla. Täällä Hämeenlinnassakin on n. 30 - 40 cm lunta. 

Tavanomaista talvisempaa joulukuuta ovat sävyttäneet viime aikoina myös pakkaset suojasäiden jäätyä erittäin vähiin; Etelä-Suomen sisämaassa ei ole ollut itse asiassa yhtään suojasäätä koko kuun aikana ja leudontuvasta lähiaikojen trendistä huolimatta Joulua vietetään tänään ja vielä huomennakin usean asteen pakkasessa eli laajoilla alueilla n. -10 asteen paikkeilla ja sisämaassa voi yhä olla ajoittain n. -15 asteenkin lukemia lumisateiden välillä. 

Poikkeuksen tähän tuo uusimpien tietojen mukaan huomenna illalla etelärannikolle hetkeksi ulottuva lievä suojasää. Tähän näyttää liittyvän sittenkin myös melko voimakkaan matalapaineen osakeskuksen tulo runsainekin lumipyryineen eteläisintä Suomea itään ylittäen. Seuraava suojasääyritys tulee etelärannikolle näillä näkymin pian Tapaninpäivän jälkeen uuden matalapaineen osakeskuksen myötä. Siihenkin saattaa liittyä runsaita pyryjä. 

Suursäätila näyttää täten suosivan nyt Joulun pyhien tienoilla isoja ja herkästi muuttuvia lämpötilaeroja etelärannikon ja sisämaan välillä... Lisäksi lunta voi kertyä paikoin niin paljon lisää, että joulukuun kaikkien aikojen lumensyvyysennätykset ovat vaarassa rikkoutua Etelä-Suomessa!... Näistä teen mahdollisesti blogikirjoituksia / lumimyrskyseurantaa lähipäivinä... Yhä näyttää myös siltä, että 28. päivän jälkeen lounaasta tulee erittäin leutoa ilmamassaa saaden aikaan suojasäätä ehkä lähes koko Suomeen sen säätyypin ulottuessa vuodenvaihteen yli...

Lopuksi toivotan vielä kaunista ja rauhallista Joulun aikaa!

Sunday, December 23, 2012

LaRouche -liikkeen perjantaisten webcast -seminaarien kooste marras- ja joulukuulta 2012

Tämän vuoden loka- ja marraskuussa LaRouche -liike aloitti säännölliset perjantaisten webcast -seminaariensa sarjan, joista tein marraskuun 17. päivän webcast -osaan saakka yhteenvetoja blogiini. Nyt palaan koostamaan ikään kuin vuoden lopun yhteenvedoksi kaikki sen jälkeiset webcast -seminaarit eli pe 23.11. - pe 21.12. väliselle ajalle sattuneet. Listaan ne alle yksinkertaisena kronologisena linkkisikermänä ylhäältä lukien uusimmasta vanhimpaan, missä kukin webcast -osa on tuttuun tapaan jaettu alustusosaan ja sitä seuraavaan 4 kysymyksen osioon.

Tämä koosteeni on sisällöltään yhteensä monta tuntia pitkä ajallisesti, joten siinä riittää tutustuttavaa varmasti koko vuoden lopuksi ja eteenkin päin. Tämä saakin olla tavallaan viimeinen yhteiskunnallispoliittinen julkaisuni tänä vuonna tällä foorumillani. Sen myötä pidän aktivismissani nyt joulutaukoa. 

Alan kuitenkin pian välipäivinä viimein valmistelemaan loppuun sitä kauan hehkuttamaani Facebook -aineistoni koostamista teemoittain blogijulkaisuiksi. Sen tekeminen on sen verran vaivalloista suuren materiaalimäärän takia, että todennäköisesti tuotosten julkaisu alkanee täällä vasta ensi vuoden puolella, vaikka haluaisinkin jo vuoden päätteeksi saada jotain aikaan kuin vuodenlopun tilinpäätöksenä...

Joka tapauksessa annan nyt alla olevien LaRouche -aineistojen puhua puolestaan ilman omia kommentointejani tässä vaiheessa. Paljon mielenkiintoista ja historiaan arkistoitavaa sisältöä niissä kuitenkin on, joista riittää tulevaisuuteen hyvää pohdinta-aineistoa.

LaRouche -liikkeen perjantaiset webcast -seminaarit 23.11. - 21.12.2012 --->


Dec. 21st, 2012 Webcast Keynote

Dec. 21st, 2012 Webcast Question 1: What is Your Response to the Revolt which You Catalyzed in Washington, D.C. against the 'Party System' and Obama?

Dec. 21st, 2012 Webcast Question 2: What Should the Congress do Immediately in Response to the U.S. Deployment of Patriot Missile Systems around Syria and the U.S. Support for Al-Qaeda as a Weapon against Nations?

Dec. 21st, 2012 Webcast Question 3: What is Your Appraisal of Putin's Remarks on the U.S.-NATO-created Disaster in Libya, and of the U.S. Dispute over Military Intervention in Syria?

Dec. 21st, 2012 Webcast Question 4: Do False Assumptions Underlying Scientific Thought Pose a Threat to Mankind's Defense?


Dec. 14th, 2012 Webcast Keynote

Dec. 14th, 2012 Webcast Question 1: Is the Recognition of the Rebel Leaders in Syria by Obama a Pretext for Another U.S. War?

Dec. 14th, 2012 Webcast Question 2: What is the Role of Banks like HSBC in 9/11, the War in Syria, etc.?

Dec. 14th, 2012 Webcast Question 3: What are the Implications of Susan Rice's Demise as a Secretary of State Candidate?

Dec. 14th, 2012 Webcast Question 4: Why are Events Such as the Elementary School Mass Killing in Connecticut Happening?


Dec. 7th Webcast Keynote

Dec. 7th Webcast Question 1: What is your Assessment of the Situation with Syria?

Dec. 7th Webcast Question 2: What would be the Consequences of Bernanke's Policies such as QE4?

Dec. 7th Webcast Question 3: Speak to the Party Politics Disease in the Aftermath of Reps. Walter Jones and Marcy Kaptur's Removal from Committee Positions.

Dec. 7th Webcast Question 4: How are Glass-Steagall, a national credit system, and specific Physical Economic Projects a Single Policy?


Nov. 30th Webcast Keynote

Nov. 30th Webcast Question 1: How do you view Andrew Jackson's Betrayal of the Republic?

Nov. 30th Webcast Question 2: Why do you need Glass-Steagall, if Borrowing is so Cheap Today?

Nov. 30th Webcast Question 3: Can you Comment on Susan Rice and the British Involvement in the Explosive Situation in Africa?

Nov. 30th Webcast Question 4: What do you think Leibniz would Say about the Drug Legalizers' Idea of Happiness?


November 23rd Webcast Keynote

Nov. 23rd Webcast Question 1: Congress and WWIII.

Nov. 23rd Webcast Question 2: A New WPA for NY and NJ.

Nov. 23rd Webcast Question 3: The Criminality of Drugs.

Nov. 23rd Webcast Question 4: The Moral Responsibility of Man.

Kahdeksan pääsyytä länsieliitin orkestroimalle Syyrian kaatamiselle taloustotalitaristisessa imperialismissaan

Koko tämän vuoden merkittävimpiin geopoliittisiin asioihin on yhä lukeutunut länsieliitin orkestroima ja promotoima Syyrian nykyhallinnon eli Bashar al-Assadin kaataminen ja maassa riehuvien ääri-islamilaisten "kapinallisten" (Al-Qaidan) tyrkyttäminen al-Assadin sijalle valtaan. Al-Assad ei ole kuitenkaan vieläkään taipunut saati luovuttanut.

Vaihtoehtomedian tutkimusten ja paljastusten mukaan tämä on jo kauan sitten havaittu katalaksi manipulaatioksi länsieliitin taholta ja sisältää mm. sotarikoksia jo hurjan litanian verran etenkin ja hyvin tähdellisesti sekä länsieliitin että heidän promotoimiensa "kapinallisten" taholta. Samalla Bashar al-Assadia on mustamaalattu sotapropagandastrategisesti erittäin häikäilemättömästi pahemmaksi kuin onkaan.

Tässä on viime elokuussa tekemäni laaja seuranta ja yhteenveto silloiseen vaiheeseen eskaloituneesta Syyrian tilanteesta transatlanttisen eliitin murhaavana silmätikkuna: Länsieliitin orkestroima Syyrian sota barbaarisena geopolitiikkana ja suunniteltuna sotarikoksena oligarkia-imperialismin hyväksi.

Muutama päivä sitten Syrian Girl -aktivisti julkaisi Youtube -sivuillaan videon, jossa hän kiteyttää erinomaisesti tätä kaikkea kokonaisuutena. Hän ottaa tarkastelumetodikseen havainnollistuksen, jossa otetaan esille kahdeksan eri kohdan avulla se, mitkä pääsyyt (8 kpl.) ovat pohjana länsieliitin tahto- ja agendatilalle kaataa Syyrian nykyhallinto ja samalla tuhota sen maan kulttuuri ja humaani sisältö, jotta sellaisen "luovan tuhoamisen" pohjalta voitaisiin muodostaa Syyriaan länsieliitin intressejä palveleva ja kunnioittava nukkehallinto. Vaikka kuinka paljon tahansa huonompana kuin al-Assadin hallinto, mikäli niikseen tulee ja näyttää todella tulevan...

Länsieliitin NWO -agendan kokonaissisältö kallistuu tässä Syyria -kysymyksessä myös kohti Venäjää, joka on ottanut Syyrian intressit puolustettavakseen ko. länsi-imperialismia vastaan. Se on ensinnäkin selvä merkki siitä, että Venäjä on viimein pääsemässä irti ko. transatlanttisen eliitin kontrollista, mikä sen kohtaloksi koitui radikaalisti lähes 100 vuotta sitten (Kansainväliset pankkiirit toteuttivat Venäjän vallankumouksen 1917) kommunismin eli porvarillisen sosialismin muodossa. Toisekseen se on merkki siitä, että idän (Venäjän) ja lännen (transatlanttinen eliitti) välit ovat eskaloituneet nyt aivan uudella tavalla hyperkriisiin, josta on varoiteltu akuutisti jo yli vuoden ajan Kolmannen maailmansodan sytyttävää geopoliittista dilemmaa...

Havaitsemme tässä kokonaisuudessa Suomen ulkopolitiikassa erittäin häpeällisesti sen, että hallintomme on asettunut tukemaan juuri näitä imperialistien metkuja osaltaan toteuttavia Syyrian "kapinallisia". Tunnen siitä erittäin suurta epäkunnioitusta jo ennestäänkin transatlanttisen eliitin nukkehallinnoksi ekonomispoliittisessa ohjelmassaan pahasti vajonnutta hallitustamme kohtaan!

Otan tämän ko. Syrian Girl -yhteenvedon nyt tarkempaan omaan esittelyyni, koska se hyvin selkeästi kiteyttää kaiken länsieliitin viime vuosikymmeninäkin harjoittamansa valloitushakuisen geopolitiikkansa eli siis yksinkertaisesti imperialisminsa! Käyn kohta kohdalta suomentaen ja itsekin lisäten nuo 8 hyvin paljastavaa seikkaa lävitse ja niiden perään loppuun koostan linkkisikermänä vaihtoehtomedian (LaRouche PAC ja Verkkomedia) viimeaikaista aihetta koskevaa aineistoa syventäväksi, laajentavaksi ja lähdeaineistoksi.

Syrian Girl: Why The NWO Hates Syria --->

1. Syyrian keskuspankki on valtion omistama

- Transatlanttisen eliitin kapitalistiseen rahataloustotalitarismiin kuuluu juuri se, että se on toteuttanut diktatuuriaan (Uusi maailmanjärjestys - NWO - New World Order sen maailmanhallitukseksi tähtäävänä eskalaationa) kaappaamalla imperiaalisesti jo lähes kaikkien (länsi)valtioiden keskuspankit omaan oligarkkiseen ja pankkiristiseen hallintaansa. Pääomistajadynastia Rothschild on tämän pankkiiri-oligarkkikartellin pääkontrolloija ja koska Syyria on heidän kontrollistaan tästä mainitusta syystä poissa, niin se on ensimmäinen valloitus- ja hallinnonkaatamissodan syy Syyriaa kohtaan länsieliitin mielestä.

2. Syyria ei ole velkaa IMF:lle eli kansainväliselle valuuttarahastolle

- Transatlanttisen pankkiiri-oligarkkikartellin olemassaolon seurannaisvaikutus on myös se, että se valjastaa toiminnallaan valtiotkin monetaristisen rahapolitiikkansa aiheuttamaan velkapyramidi-ikeeseen; velka korkoaseen kera on imperiaalisen kontrollin päämuoto, jonka myötä rahataloustotalitaristinen maailmanhallitus rakentuu taloususkonnollisena lahkolaisliikkeenä. Syyria ei ole suostunut alistumaan tähän ja siksikin länsieliitin mielestä se on muka "rikollinen vapaamatkustaja".

3. Syyrialla ei ole GMO -tuotettua ruokaa (Eli ei geenimanipuloituja kansainvälisten korporaatioiden tuotteita)

- Transatlanttisen eliitin luomaan kapitalistiseen rahataloustotalitarismiin kuuluu yhtenä isona osana se, että se on kaapannut hallintaansa myös ruoantuotantoa hyvin radikaalisti kontrolloimiensa - promotoimiensa megakorporaatioiden kautta. Näistä merkittävimpiä on Monsanto. Tämä ruokakartelli pakottaa hallinnoimillaan alueilla käyttämään mm. geenimanipuloitua siemenviljaansa ja pakottaa luopumaan sille vaihtoehtoisista vastaavista tuotteista ja menetelmistä, vaikka sen ahdas, mukautumaton ja taipumaton diktatuuriluonne on jo aiheuttanut vakavia ongelmia nälänhädänkin muodossa. Syyria ei ole alistunut tähänkään ja on siksikin länsieliitin silmätikku.

4. Syyrialaiset ovat tietoisia globaalista salaliitosta

- Syyrialaisessa julkisessa keskustelussa on normaalia, että transatlanttisen eliitin ko. rahataloustotalitaristisista - imperiaalisista valtaliitoista ja niiden haitoista - ongelmista puhutaan ja siksi "salaliittoteoriat", niistä puhuminen ja niistä tietoisena oleminen ovat siellä merkkinä nimenomaan valveutumisesta eikä hörhöydestä. Syyrialaiset lisäksi vastustavat näiden valtaliittojen imperialismia ja moraalitonta antihumaanisuutta eli siis "New World Order -agendaa" ja siksikin Syyria näyttäytyy länsieliitin silmissä vastustajana.

5. Syyrialla on omaa maakaasua ja se aikoo rakentaa lännestä riippumatonta öljyputkistoa

- Transatlanttisen eliitin kapitalistisen rahataloustotalitarismin vakavimpia uhkaajia ja haastajia ovat itsenäisten valtioiden reaalitalouden itsehallinta, josta merkkinä on ko. valtioiden suvereeniteetti omaa infrastruktuuriaan ja energiantuotantoaan kohtaan. Se on rahataloustotalitarismin näkökulmasta vakavaa riistoa sen intressejä vastaan. Syyria onkin haastanut juuri tuossa katsannossa länsieliitin, koska se on mm. aikonut länsieliitin kontrollista vapaata öljyntuottamisen ja -myynnin vaihtoehtoa länsieliitin hallinnoimalle Israelin kautta kulkevalle öljyntuotannolle Lähi-idästä. Lisäksi Syyrian oman maakaasuvarannon itsenäinen hallinnoiminen on länsieliitin imperialismille myrkkyä.

6. Syyria vastustaa siionismia ja "Israelia"

- Syyrian hallinto ja kulttuuri on ollut länsieliitin imperialismin vastaista myös siinä, että se vastustaa siionismia ja Israelia siltä osin kuin ne kuuluvat osana ko. transatlanttisen eliitin sisältöön ja agendoihin. Tämäkin on siis rikkana länsieliitin silmissä.

7. Syyria on viimeinen sekulaari valtio Lähi-idässä

- Syyrian kulttuurin ominaispiirteenä on ollut kauan se, että se on ollut suhteellisesti paljon maallistuneempi lähialueiden islamilaisiin teokratioihin verrattuna. Syyriassa on lisäksi vallinnut laaja uskonnonvapaus ja siksikin siellä on ollut monta eri uskontoa harmonisessa rauhaiselossa keskenään jopa satoja vuosia.

Tämä on ollut luomansa stabiilisuuden ja vahvan perustan takia länsieliitille geopoliittinen este manipuloida Syyria hallintaansa. Juuri siksi transatlanttinen eliitti onkin kuin kiusallaankin valinnut strategiakseen Syyrian nykyhallinnon kaatamisessa promotoida uuteen valtaan teokraattisen islamilaisen diktatuurihallinnon, jota on ilmeisesti helpompi kontrolloida länsieliitin mielestä. Siksi länsieliitti siis promotoi juuri ääri-islamistisia "kapinallisia". 

Sitä strategiaa länsi on käyttänyt jo mm. Irakissa, Egyptissä ja Libyassa, mutta ne osoittavat myös juuri sen, kuinka se on moraalittomana helposti uuteen kaaokseen hajoavaa yhteiskuntabarbarismia. Se ei silti mitä ilmeisimmin haittaa länsieliittiä, koska moisen avulla onkin tarkoitus em. lisäksi hajottaa ko. itsenäisen valtion moraalinen, kulttuurillinen ja humaani perusta vastustaa pankkiiri-oligarkkista imperialismia.

8. Syyrialla on vahva valtiollinen identiteetti

- Syyrian valtiomuotoa on syytetty jopa diktatuuriksi, vaikka em. valossa se on juuri sellainen moraalinen, kulttuurillinen ja humaani yhteiskunta, jonka kuvaamiseen "diktatuuri" -termi sopii erittäin huonosti. Voi tietenkin olla ja onkin, että Syyria ei ole ollut al-Assadin hallinnon alla kaikkein esimerkillisin demokratiasisällön suhteen, mutta kokonaiskuva paljastaa juuri sen, että ko. hallintoon liittyviä mahdollisia vikoja käytetään korostettuina ja vääristeltyinä manipulaation ja propagandan aseina ulkoisen vallan intressejä palvelemaan, kuten nähtiin myös Libyassa viime vuonna hyvin samaan tapaan. Tämä on moraalitonta ja ihmiskunnan vastaista toimintaa!

Syyria onkin mitä ilmeisimmin vioistaan huolimatta paljon demokraattisempi kuin esim. se taloustotalitaristinen hegemonia, jota transatlanttinen eliitti moraalittomasti ja keinoja kaihtamatta pyrkii levittämään pakolla. Al-Assadin mustamaalaaminen länsieliitin hallinnoimassa mediassa onkin ollut selvää liioittelevaa propagandaa, jotta on saatu valheellisesti oikeutettua kaikki Syyrian vastainen imperialismi muka humaanina interventiona. Orwellilainen kieli on otettu siinä mukaan glorifioimaan mainittuja "kapinallisia" muka paremman hallinnon tuojina, vaikka kyse on moraalittoman imperiaalisen sotastrategian mukaisesti täysin päinvastaisesta tahallisesta manipulaatiosta; Syyriaa tuhotaan eikä auteta.

Loppuyhteenveto:

Kaiken edellämainitun valossa Syyria pikemminkin esittäytyy esimerkillisenä itsenäisenä valtiona, joka ei kumartele ketään ja varsinkaan niitä (Se 1% eliitti, joka omistaa maailmasta suuriman osan; transatlanttinen pankkiiri-oligarkkikartelli), joilla on pahat mielessä vain oman valtansa ja ahneutensa eskaloimiseksi koko globaalin ihmiskunnan radikaaliksi haitaksi.

Periaatteen tasolla al-Assadin hallinnon tällainen mustamaalaaminen on myös keino muka kyseenalaistaa globalistimaailmankuvana kaikki itsenäiset valtiot länsieliitin valtaintressien hyväksi; suvereeniteetti sen ikeestä kuvastuu entistä enemmän muka pahana diktatuurina. Eli ihmisten mieliin yritetään taas kerran maalata kuvaa diktaattorista, vaikka kyse on tähdellisemmin vain siitä, että noita kahdeksan kohdan humaania ihmiskulttuurin edistyksellistä valtiomuotoseikkaa yritetään taas kerran tuhota rahataloustotalitaristisen imperialismin tieltä pois.

Tässä kiteytyy juuri se moraalirelativistinen maailmankuva, joka transatlanttisella eliitillä kytee syöpänä sisällään >> Käytetään pahuudellisiakin keinoja kummin päin tahansa, kunhan se palvelisi vain omia ko. intressejä; kuten juuri esim. niin, että Al-Qaidaa käytetään yhtäältä länsimaalaisten pelottelemiseen terrorismilla kuuliaisiksi neofeodalismin alammaisiksi. Toisaalta sitä käytetään ko. eliitin geopoliittisten imperiaalimissioiden täytäntöönpanoapulaisena.

Eli Al-Qaida on olevinaan samalla kertaa ja samaan aikaan sekä vihollinen että ystävä riippuen tarkoitusperistä; nyt Syyriassa ystävä ja länsimaissa kotimaiseen sisäpolitiikkaan tarkoitettuna vihollinen. Tämä kaksinaismoralistinen seinähulluus on jo onneksi tulossa niin läpinäkyväksi, että se alkaa ampua omaan jalkaansa omaa mahdottomuuttaan...

Kuten olen itse aikaisemmin tähdentänyt >> Ei ole olemassa mitään hyväksyttävää eikä moraalista syytä vaihtaa pakolla ja kataluudella jossain määrin ongelmallinen hallinto vielä pahempaan! Pahuutta ei voida korvata vielä radikaalimmalla pahuudella! Syyrian kohdalla tämä kiteytyy enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiassa kansallisvaltioiden olemassaolon aikana.

Ja miten onkaan ollut läpinäkyvää nyt Syriaan yritettävä skenario aikaisemmin mm. juuri Irakissa ja Libyassa tällaisten imperiaalisten manipulaatioiden myötä nukkehallinnon astuttua valtaan >> Heti ko. valtioissa mm. pystytettiin Rothschild -kontrolloitu keskuspankki ja öljyvarat otettiin transatlanttisen eliitin haltuun. On hyvin toivottavaa, että sama ei enää toistu Syyriassa!

Vaihtoehtomedian Syyrian tilannetta valottavaa uutis- ja artikkeliaineistoa -->

LaRouche PAC:

The Al Qaeda Executive; "Financed and used by the British-Saudi Empire, Al-Qaeda has been protected under the Obama administration to accomplish the Empire's global war. In this feature we document President's Obama's use of Al-Qaeda networks to overthrow Ghaddafi in Libya, the attempt to overthrow Bashar al-Assad in Syria, who were the same forces who attacked the U.S. consulate in Benghazi.".

The Al-Qaeda Executive: President Obama; "Jeff Steinberg of E.I.R. gives an interview to LPACTV where he details the Obama administration's cover up of the British-Saudi Empire role in orchestrating the 9-11 attacks which are the same forces affiliated with the Al-Nusra militia fighting in Syria against Bashar Al-Assad's army.".

Interview: Obama the Al Qaeda President; "E.I.R.'s Will Wertz is interviewed on the story of how Britain and the United States backed the same forces to overthrow Muammar Ghaddafi in Libya, that are now taking on Bashar Al-Assad in Syria. These elements were involved in the U.S. consulate attack in Benghazi of September 11, 2012.".

Press Conference on Syria with Rep. Walter Jones, Rep. Charles Rangel, & Retired Military; "Rep. Walter Jones is joined by Rep. Charles Rangel and Retired military officers Colonel W. Patrick Lang and LTC. Anthony Shaffer in an event moderated by Jeffrey Steinberg on the subject of Syria.".

The Fire Which No One Can Put Out; "With the prospective deployment of Patriot missile batteries into Turkey, unambiguous warnings of a world war breaking out have been put forward internationally. If we stop this, it will be because we have understood and heeded these warnings.".

Updated Fact Sheet: To Stop World War III, Oust President Obama for his Alliance with al-Qaeda in Libya and Syria.

Ja viimeaikaiset tapahtumat Gazassa ovat myös osa kokonaisuutta: The Threat of Escalation.

Verkkomedia:

Suurvallat törmäyskurssilla Syyriassa - asevoimia keskitetään ja diplomatia kovenee

Channel 4 -kanavan toimittaja: Syyrian kapinalliset vastuussa Aqrabin joukkomurhasta

Ulkoministeriö vahvisti: Suomi tukee Syyrian kapinallisia - Venäjä ei ole muuttanut kantaansa

Syyria: Paikalliset asukkaat syyttävät kapinallisia palkkasotilaita Akrabin verilölystä

Petos Syyriassa - kemialliset aseet ja Naton bestseller-kaava

USA ja NATO valmistelevat hyökkäystä Syyriaan tavanomaisin valhein

Paniikkia Syyrian kemiallisista aseista lietsotaan tarkoituksella - Venäjän Iskander-ohjuksia Syyriaan?

Saksalaisasiantuntija: Syyrian jälkeen Naton kohteena Iran ja Venäjä  

Syyria tietoliikennepimennossa: onko kyseessä NATO:n psykologinen hyökkäys?

Syyrian uusi kapinallisjohtaja on suurten öljy-yhtiöiden maskotti

Syyrian kapinallisilla amerikkalaisia ohjuksia - USA harkitsee lentokieltoalueita Syyrian rajoille

Venäjä tuomitsee ajatuksen Syyrian 'pakolaishallituksen' muodostamisesta

USA tunnustaa epäonnistumisen Syyriassa - haussa uusi kapinallisjohtajisto.

Täydentäviä blogikirjoituksia;

Kansainväliset pankkiirit hallitsevat Israelia ja Hamasia

Antisemitismi ja islamofobia Amerikan sotapropagandan välineinä

Onko Bashar al-Assadin hallinnon kaatuminen Syyriassa väistämätöntä?.

Friday, December 21, 2012

Aforismeja, viisauksia ja mielipiteitä valveutumista inspiroimaan ja neorenessanssia edesauttamaan

Tänään on ollut se kauan kohuttu Maya-kalenterin loppumispäivä, jota oli uumoiltu jopa "maailmanlopuksi". Itse en mennyt mukaan siihen kohuun, mutta positiivisena asiana tässä on nähty myös se, että tämä talviseisauksen päivä ikään kuin jakaisi ajan kahtia "menneeseen pahaan" ja "tulevaan parempaan" ns. uuteen aikakauteen; kyseessä olisi siis tavallaan puhdistautumisriitti toisenlaiseen olemiseen ja maailmankuvaan.

Sen näkökulman haluan minäkin jakaa ja sisäistää! >> Uusi aikakausi on välttämätön positiivisena ja humaanina maailmanmullistuksena transatlanttisen eliitin antihumaanin ja negatiivisen "Uuden maailmanjärjestyksen" (NWO - New World Order) sijalle!

Sellainen vaatii tietenkin sitä, että me sekä yksilöinä että kollektiivisesti heräämme ajattelemaan olemassaoloamme ja sen edellytyksiä aikaisempaa paljon laajemmin, syvemmin ja vakavammin. Meidän on siksi valveuduttava paljon lisää ja se vaatii tietenkin mm. itsetutkiskelua, ajattelua, kyseenalaistusta, outojen ja vaikeiden asioiden oppimista, uusia totunnaisesta poikkeavia näkökulmia, olemassa olevan vanhan vallan ja maailmankuvan haastamista, koherenttien kokonaisuuksien hallinnan harjoittelemista, yli-individuaalista sokeudesta luopumista, ryhmäpsykologian tajuamista osana yhteishyväperiaatteita sekä lopulta myös paljon tekemistä - toteuttamista...

Sitten voimme entistä paremmin tunnistaa ydinongelmat jopa tuntemattomuudestaan ja piiloistaankin esille mitätöitäviksi erotuksena tähdellisesti promotoitavista humaaneista ja edistyksillisistä arvoista - sisällöistä järjestääksemme yhteiskuntiimme radikaalina muutoksena yhteishyvällisyyden ja individuaalin vapauden sille kuuluvaan harmoniseen ja luovaan balanssiin. Humaanin edistyksen ja antientrooppisen rakentamisen prosessi murtaa tietä sen mukaan auki ihmisyyden korkeampaan ja viisaampaan toteutumiseen. Voimme aloittaa prosessin heti, mutta hyvin pitkä ja vaikea matkahan siitä tulee... Se voi silti olla myös antoisa joka tapauksessa!...

Siksi päätinkin juuri tänä päivänä kaivaa esille juuri tuollaista em. itsetutkiskelua ja ajattelua edistäviä sananlaskuja, viisauksia ja muita toteamuksia / mielipiteitä mm. kuuluisuuden henkilöiltä ja viisailta historian guruilta edesauttamaan ko. kokonaisprosessiin havahtumista. Mukana on yksittäisiä tuon negatiivisen eliitinkin sanomisia haasteena ja kontrastina.

Löysin kaikki alle runsaana otoksena Facebook -profiilini puitteista, missä olen niistä tämän vuoden aikana siellä tykkäillyt ja omalla seinällänikin jakanut julki. Kaikki ovat englanninkielellä paitsi yksi, jota voidaan pitää siksi vaikkapa "kauneuspilkkuna" ;)

Viime vuonna myös juuri Jouluksi tein pienempänä otoksena vastaavaa. Tämäkin on nyt myös oivallinen pohdintapaketti Joulun ajalle ja loppuvuoden tilinpäätökseen kinkkua sulatellessa ja hämyisistä talvitunnelmista nautittaessa. Olkoon tämän talvipäivänseisauksen jälkeinen valoistuva aika myös mielillenne niin monella tavalla valoistuvaa! Olkaapa hyvä :)  --->


"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change." - Charles Darwin

"Every time something really bad happens, people cry out for safety, and the government answers by taking rights away from good people." - Penn Jillette

"Control oil and you control nations; control food and you control the people." - Henry Kissinger (Sivuhuomautuksena tuohon: "Take power away from egotisical and genocidal people like this, and they or their masters control no one!" - Tuntematon)

"Inner peace begins the moment you choose not to allow another person or event to control your emotions." ja "Do not let the behavior of others destroy your inner peace." - Dalai Lama

"Stop making stupid people famous!" - Tuntematon

"Strong people don't put others down... They lift them up." - Michael P. Watson

"You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete." - Buckminster Fuller

"I am convinced that there are more threts to American liberty within 10 mile radius of my office on Capitol Hill, than there are on the rest of the globe." - Ron Paul

"The west spent 10yrs fighting terrorism, killed millions, now they're supporting the same terrorists in Syria and I'm the bad guy?" - Bashar al-Assad

"This planet doesn’t need more ‘successful’ people but is in desperate need of more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of every shape and form. It needs people who live well in their places. It needs people of moral courage willing to join the fight to make the world habitable and humane. And these needs have very little to do with success - the way our culture has defined it." - Dalai Lama

"Let’s even imagine that we have an atomic weapon, a nuclear weapon. What would we do with it? What intelligent person would fight 5000 American bombs with one bomb?" - Mahmoud Ahmadinejad

"When law and morality contradict each other, the citizen has the cruel alternative of either losing his moral sense or losing his respect for the law." - Frédéric Bastiat

"Israel has broken 65 UN resolutions with no consequences. Iraq broke two, got invaded, bombed and destroyed" - Tuntematon

"We think we understand the rules when we become adults but what we really experience is a narrowing of the imagination." - David Lynch

"We cannot negotiate with those who say, 'What's mine is mine and what's yours is negotiable'." - John F. Kennedy

"When someone asks you, What would Jesus do? Remind them that freaking out and flipping tables is a viable option" - Tuntematon

"The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." - Albert Einstein

"Those who are able to see beyond the shadows and lies of their culture will never be understood, let alone believed, by the masses." - Platon

"I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots." - Albert Einstein

"Obama has a kill list and won a Nobel Peace Prize? Well, I don’t remember Gandhi having a kill list…" - Tuntematon

"Only when the last tree has died and the last river been poisoned and the last fish been caught will we realise we cannot eat money." - Cree Indian Proverb

"The worst illiterate is the political illiterate, he doesn’t hear, doesn’t speak, nor participates in the political events. He doesn’t know the cost of life, the price of the bean, of the fish, of the flour, of the rent, of the shoes and of the medicine, all depends on political decisions. The political illiterate is so stupid that he is proud and swells his chest saying that he hates politics. The imbecile doesn’t know that, from his political ignorance is born the prostitute, the abandoned child, and the worst thieves of all, the bad politician, corrupted and flunky of the national and multinational companies." - Bertolt Brecht

"Poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings." - Nelson Mandela

"Once you awake, it's hard to go back sheep." - Tuntematon

"Just because you don't take an interest in politics, it doesn't mean politics won't take an interest in you”." - Pericles

"It is the first responsibility of every citizen to question authority." - Benjamin Franklin

"Strange times are these in which we live when old and young are taught in falsehood's school. And the person that dares to tell the truth is called at once a lunatic and fool." - Platon

"Children learn more from what you are than what you teach." - W.E.B. Du Bois

"I was asked once, “You're a smart man. Why aren't you rich?” I replied, “You're a rich man. Why aren't you smart?” " - Jacques Fresco

"Dear USA, your 9/11 is our 24/7. Sincerely, Palestine." - Tuntematon

"To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize." - Voltaire

"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones." - John Cage

"You can lead sheep to knowlege, but can't make them think." - Tuntematon

"We now live in a nation where doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the press destroys information, religion destroys morals and our banks destroy the economy." - Chris Hedges

"If ignorance is bliss, why aren't there more happy people in the world?" - Stephen Fry

"What if the American people woke up and understood that the official reasons for going to war are almost always based on lies and promoted by war propaganda in order to serve special interests?" - Ron Paul

"Truth, the only thing people don't believe." - Tuntematon

"Care about what other people think and you will always be their prisoner." - Lao Tzu

"Why do americans choose from just two people to run for president and 50 for Miss America????" - Tuntematon

"Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." - Albert Einstein

"Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions." - Albert Einstein

"Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself." - Rumi

"It always seems impossible until it's done." - Nelson Mandela

"Americans think their danger is terrorists. They don't
understand the terrorists cannot take away habeas corpus, the
Bill of Rights, the Constitution.... The
terrorists are not
anything like the threat we face from our own government in
the name of fighting terrorism.... The American constitutional
system is near to being overthrown." - Paul Craig Roberts


"The general population doesn't know what's happening, and it doesn't even know that it doesn't know." - Noam Chomsky

"Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is." - Mahatma Gandhi

"Sometimes the questions are complicated and the answers are simple." - Dr. Seuss

"Always show more kindness than seems necessary, because the person receiving it needs it more than you will ever know." - Colin Powell

"Don't try to be different. Just be good. To be good is different enough." - Arthur Freed

"Children must be taught how to think, not what to think." - Margaret Mead

"It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning." - Henry Ford

"You develop an instant global consciousness, a people orientation, an intense dissatisfaction with the state of the world, and a compulsion to do something about it. From out there on the moon, international politics look so petty. You want to grab a politician by the scruff of the neck and drag him a quarter of a million miles out and say, ‘Look at that, you son of a bitch'." - Apollo 14 astronaut Edgar Mitchell

"Science without religion is lame, religion without science is blind." - Albert Einstein

"It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled." - Mark Twain

"Nothing strengthens authority so much as silence." - Leonardo da Vinci

"Intuition literally means learning from within. Most of us were not taught how to use this sense, but all of us know that "gut" feeling. Learn to trust your inner feeling and it will become stronger. Avoid going against your better judgement or getting talked into things that just don't feel right." - Doe Zantamata

"We are on the verge of global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the new world order." - David Rockefeller

"If you have a garden and a library, you have everything you need." - Marcus Tullius Cicero

"The only thing interfering with my learning is my education.": (Johdannainen: "I was born intelligent, but education ruined me") - Albert Einstein

"Jos tahdotte jatkaa eloanne pankkien orjuuttamina ja maksaa oman orjuutuksenne kustannukset, antakaa pankkiirien jatkaa rahan luomista velkaa vastaan." - Sir Josiah Stamp, Englannin keskuspankin johtaja 1928–1941

"How can you have a war on terrorism when war itself is terrorism?" - Howard Zinn

"Humans are the only species that pay to live on the Earth." - Tuntematon

"If you want to understand a society, take a good look at the drugs it uses. And what can this tell you about American culture? Well, look at the drugs we use. Except for pharmaceutical poison, there are essentially only two drugs that Western civilization tolerates: Caffeine from Monday to Friday to energize you enough to make you a productive member of society, and alcohol from Friday to Monday to keep you too stupid to figure out the prison that you are living in." - Bill Hicks

"When Injustice Becomes Law, Rebellion Becomes Duty." - Thomas Jefferson

"If people are good only because they fear punishment and hope for a reward then we are a very sorry lot indeed?" - Albert Einstein

"A wise man makes his own decisions, an ignorant man follows public opinion." - A Chinese proverb

"The naked truth is always better than the best dressed lie." - Ann Landers

"If we must die, we die defending our rights" - Sitting Bull

"Some people look for a beautiful place, others make a place beautiful." - Hazrat Inayat Khan

"There's a plot in this country to enslave every man, woman and child. Before I leave this high and noble office, I intend to expose this plot." - John F. Kennedy

"Never be deceived that the rich will allow you to vote away their wealth." - Lucy Parsons

"Worrying is like praying for what you don't want." - Tuntematon


"People are made to be loved and things are made to be used. The confusion of this world is that people are used and things are loved." - Tuntematon.