Monday, July 29, 2013

Poikkeuksellisia / erikoisia säätilanteita valokuvin: Uudenmaan / etelärannikon kuivuus vs. sisämaan kosteus viikoilla 29 ja 30 / 2013

Heinäkuun mittaan ja varsinkin viikoilla 29 ja 30 Etelä-Suomessa on erikoisen jyrkästi korostuneet kuluneen koko kesän sadannan alueelliset erot ja siitä aiheutuneet maaperän kosteusolosuhde-erot yhtäältä Uudenmaan ja siellä etenkin etelärannikon sekä toisaalta sisämaan välillä; ensin mainitulla alueella kuivuus on alkanut vaivaamaan poikkeuksellisen pitkällisen vähäsateisuuden takia jo erittäin näkyvästi maisemissa.

Sen sijaan noin Hyvinkää - Mäntsälä -tasalta pohjoiseen sisämaassa usein toistuneet ukkossateet kesä- ja heinäkuussa ovat turvanneet kasveille yhä riittävää kosteutta ja siis poikkeuksellisen jyrkkäeroisesti etelärannikkoon verrattuna.

Tällä hetkellä näiden erilaisten sadanta-alueiden välinen kosteusolosuhde-ero on maisemassa erittäin pikantisti nähtävissä esim. moottoritieltä käsin havainnoitavissa näkymissä ja siinä juuri välillä Helsinki - Hämeenlinna muutoskohta erottuu hyvin jyrkkänä Hyvinkään tienoilla.

Tässä valokuvallisessa tilannekartoituksessa kerron näihin liittyvistä seikoista ja havainnollistan niitä päättyneellä viikolla 30 ottamillani valokuvilla >>

Ensinnäkin menneen sään kannalta katsottuna voidaan havaita tämän jyrkän kosteusolosuhteiden kahtiajaon alkaneen kärjistymään selvästi kesäkuun viimeiseltä viikolta lähtien, jolloin Etelä-Suomea koetteli tämän kesän tähän mennessä kuumin helleaalto (Kesän 2013 kuumin päivä - Osa 4).

Merkittävää siinä yhteydessä oli juuri se, kuinka helteen mukana tulleet rajut ukkoset keskittyivät selvästi vain sisämaahan ja Uusimaa / etelärannikko jäi lähes sateetta kuivumaan siitä alkaen kiihtyneeseen tahtiin. Korostuneimmillaan tämän vaiheen kosteuserot synnyttänyt säätyyppi ilmeni Elviira-rajuilmassa (Poikkeuksellisia / erikoisia säätilanteita valokuvin: Elviira-myrsky (Ukkossateiden tekemää virtauskuviotaidetta) ), jossa juurikin noin Hyvinkää-tasalta pohjoiseen saatiin runsaasti tulvaisia ukkossateita ja etelärannikko jäi vain mitättömille tihkukuuroille. Se oli käännekohta ja jakolinjan alkuhetki!

Kesäkuun viimeisen viikon jälkeen tämä kosteusolosuhde-ero on sittemmin vain jyrkentynyt koko ajan tähän saakka, koska myös koko heinäkuun aikana sisämaassa on satanut eniten ja etelärannikolle on osunut vain yksittäisiä ja pieniä rankkoja kuuroja ja muutoinkin kaikki muut harvat sateet ovat olleet sillä alueella vain millin luokassa olleita mitättömiä "ripsuja".

Ukkosbongareille tämä on ollut toistaiseksi myös jyrkän kahtiajakoinen kesä samasta syystä >> Etelärannikolla on ollut superköyhää ukkostelua, mutta sisämaassa monin paikoin jopa tavanomaista reippaampaa sellaista ja siinä paljolti tuon Elviira-rajuilman ansiosta. Toisaalta tämä Uudenmaan kuivuus on ollut siinä mielessä erikoista, koska heinäkuu ei kuitenkaan ole ollut erityisen helteinen lämpötiloiltaan.

Ennen kesäkuun viimeistä viikkoa alkukesällä etelärannikolla saatiin vähän enemmän sateita kuin sen jälkeen on saatu, mutta sisämaassa silloinkin enemmän. Kesäkuun alkupuolella maaperän kosteusoloihin vaikutti kuitenkin vielä hyvin myöhäiseen kevääseen siirtyneiden poikkeuksellisen runsaiden lumien pääsulamistulvat (Poikkeuksellisia / erikoisia säätilanteita valokuvin: Lumien nopea pääsulaminen ja ennätysmäiset sulamistulvat viikolla 16 / 2013), joista jäi maahan moneksi viikoksi ns. ylimääräistä kosteutta auttamaan kasvillisuutta pysymään rehevänä ja hyvässä kasvussa vielä kesäkuun alkupuolellakin saakka, vaikka toukokuussa ja kesäkuun alussa helteitä oli paljon tavanomaista runsaammin. Heinäkuulle tullessa siitä avusta ei ole enää jälkeäkään, mutta toisaalta kuivuus saattaisi olla etelärannikolla nyt tätäkin pahempi, jos viime talvi olisi ollut hyvin vähäluminen.

Tämä kuivuuskehitys alkoi ilmenemään viime viikolla 30 seuraavanlaisesti Uudenmaan maaseudulla >> Koivikoiden ja muiden luontaisten lehtipuiden kellastuminen laajeni kallioisilta mäiltä jo seuraavaksi kosteammille alueille eli ylänköjen ns. kuiville - kuivahkoille kankaille; niillä alueilla monin paikoin esim. juuri koivut (Betula sp.) ovat kellastuneet ällistyttävän laajasti ja runsaasti kuin syksyiseen ruskahuipennuksen tapaan.

Kallioisilla mäillä puolestaan kuivuusvauriot ovat edenneet monin paikoin jo niin pahoiksi, että lehtipuutaimikot ovat siirtyneet kellastumisista ruskean rapistuneiksi ja suuretkin lehtipuut ovat kellastuneet. Monissa puissa lehtien variseminenkin on ollut runsasta. Lisäksi männyillä (Pinus sylvestris) on alkanut kallioisilla mäillä vanhojen neulasvuosikertojen kellastuminen ja variseminen peräti n. kuukauden verran etuaikaisesti tämän kuivuuden ja myös etuaikaisen kasvukauden takia yhteisvaikutuksena. Lisäksi kallioisilla mäillä kaikki kenttäkerroksen ruohovartinen kasvillisuus on lähes kauttaaltaan ruskeaksi kuivunutta.

Taajamissa puolestaan kuivuuskellastumista on alkanut ilmenemään erityisesti katupuilla, joilla on rajoitettu kasvualusta käytännön syistä; esim. etenkin puistolehmuksilla (Tilia X vulgaris) lehtiä on kellastunut ja varistunut jo paikoin. Lisäksi sitä ennen ovat varistuneet runsaasti jo niiden hedelmystötkin.

Joillakin normaalisti varhain syksyllä ruskaantuville puu- ja pensaslajeille on alkanut ilmaantumaan ennenaikaista ruskaa kuivuuden laukaisemana; koivujen kellastuminen on siis siinä tyypillisintä, mutta myös punaisia ruskasävyjä on tullut jo esille mm. vaahteroilla ja pihlajilla kuivilla kasvupaikoilla. Pensaista mm. virpiangervot (Spiraea chamaedryfolia) ja pikkuherukat (Ribes glandulosum) ovat virittyneet jo monin paikoin ennenaikaiseen valeruskaan kuivuuden takia. Pahimmin kuivuneilla paikoilla näilläkin lajeilla on alkanut jopa jo lehtien ruskistuminen ja vaara istutuskuolemille on alkanut.

Nurmikot ovat olleet kellastumis-kuihtumisprosessissa jo ennen lehtipuiden kuivuuteen reagoimista; alkaneena ensimmäisenä tietenkin paahdepaikoilta (eteläseinustat-muurit ja etelään viettävät luiskat), mutta levinneenä nyt jo yli puolelle kaikista vaakatasoisistakin pinta-aloistaan; ainoastaan notkopaikoissa ja savisilla varjopaikoilla nurmikot ovat vielä vihertäneet kohtuullisesti ja kasvaneet. Monien nurmikkojen kasvu on kuitenkin jo jopa lähes - kokonaan pysähtynyt kahden viime viikon aikana, jolloin niiden leikkuutarve on päättynyt toistaiseksi. 

Tässä nurmikkokuihtumisvaiheessa on ollut mielenkiintoinen aspekti seurata sitä, mitkä kohdat ovat olleet paahdepaikkojen ulkopuolella herkimmin kellastuvia; maalajit, pohjaveden korkeudet, lähteiden sijainnit ja muodot sekä puiden luomien varjostusolosuhteiden erot ovat olleet kuivuusasteiden ilmenemisissä keskeisiä. Lisäksi eri puulajien kyky imeä vettä maasta on vaikuttanut; esim. isot ja vetreät koivut ja metsävaahterat ovat suurjuoppoja imemään maasta vettä ja näiden puiden ympäriltä nurmikot alkoivatkin ensimmäisinä kellastumaan ja pysähtymään kasvultaan jo itse asiassa kesäkuun puolelta lähtien.

Kaikkiin näihin yllä mainittuihin etelärannikon / Uudenmaan kuivuusongelmiin nähden sisämaa-alueen radikaalisti parempi kosteustilanne onkin hämmästyttävän jyrkkää, koska esim. Hämeenlinnan seudulla ei ole edes kallioisilla mäillä vieläkään ilmennyt mitään lehtipuutaimikoiden kellastumista ja nurmikot ovat olleet edelleen rehevän vehreässä kasvussa lähes kauttaaltaan; vain paahdepaikoilla on lievää kellastumisen alkua, mutta yleisesti nurmikoiden leikkuutarve on pysynyt säännöllisenä viikottain. Tämän enempää esim. Hämeenlinnassa ei kuivuutta ole vielä ollut koko kesänä ja ukkostaneimmilla alueilla esim. Pirkanmaalla ei senkään vertaa!

Kuivuusalue on kattanut viime viikolle saakka Uudenmaan lisäksi Etelä-Suomessa myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan länsirannikkoa, mutta aivan viime päivinä siellä päin on alkanut tulemaan parempaa helpotusta kuivuuden poistumiseksi >> Viime perjantaina Varsinais-Suomessa ja läntisimissä Uudenmaan osissa oli monin paikoin rankkasateisia ukkosia ja tänään illalla (ja ensi yöksi) Itämereltä on saapunut lisäksi runsaampaa sadetta.

On siinä ja siinä, että alkaisiko myös Uudellamaalla kuivuuden päättyminen lähipäivinä; ehkä parhaillaan etelälounaasta saapuvien sateiden vaikutus ulottuisi seuraavien lähituntien aikana osaan aluetta ja toisaalta ti-ke tienoolla illalla ja yöllä - aamulla on seuraavan reippaamman sadeannoksen mahdollisuus etelästä käsin ehkäpä jopa ukkosen kera... Lisäksi vielä torstaina on jonkinlaisen sateen mahdollisuus, mutta sen jälkeen näyttää alkavan taas sateeton hellejakso, joka voisi kestää useamman päivän...

Jos nämä em. sademahdollisuudet kuihtuvat mitättömiksi Uudellamaalla, niin tulevasta viikonlopusta alkaa alueella jo hyvin vakavan kuivuuden vaara, josta alkaa olla huomattavia seurauksia puisto- ja puutarhaviljelyssä sekä ruoantuotannossa peltoviljelyn osalta.

Kuivuusongelmissa aletaan saavuttaa silloin viime vuosikymmenen ennätyskuivuuksia ko. alueella; alkaneen vuosituhannen ensimmäinen vuosikymmenhän muistetaan erikoisen useista rutikuivista kesistä Etelä-Suomessa; vuosina 2002 ja 2003 oli erittäin kuivaa lähes koko kesien ajan, kuten myös vuosina 2005 ja 2006. Jälkimmäisistä juuri 2005 kesä muodostui Suomen mittaushistorian kuivimmaksi monin paikoin; yhdessä nämä kuivuudet tekivät laajaa tuhoa puustolle mm. kallioisilla mäillä, missä paikoin suurin osa kaikista männyistäkin kuoli pystyyn! Tänä vuonna 2013 potentiaalia on jo sellaisiin kuivuusennätyksiin...

Valokuvahavainnollistus Uudenmaan / etelärannikon kuivuusasteesta viikon 30 aikana >>
Kuivuuden vaivaamaa kallioista aluetta kuvattuna lauantaina 27.7.2013 Helsingin Meilahden arboretumissa; kuvassa esim. oikella kaksi rauduskoivun (Betula pendula) tainta ovat ruskeina kuolemaisillaan kuivuuteen ja monet muut lehtipuut ja -pensaat ovat alkaneet kellastumaan nopeasti kallioalueen tuossa rehevässä notkossakin. Kenttäkerroksen ruohikko on kokonaan ruskeaksi kuivunut lukuun ottamatta vielä sinnitelleitä kalliokieloja (Polygonatum odoratum).
Tässä nurmikon notkossa oli vielä kasvua ja kukintaa auttanutta kosteutta kuvattuna lauantaina 27.7.2013 Espoon Pohjois-Tapiolassa; ajankohdan nurmikoiden keltainen koriste syysmaitiainen (Leontodon autumnalis) pystyi täten olemaan tuolla tavalla vielä runsaassa kukassa.
Tässä on jopa alavalla ja savipitoisella maaperälläkin ruskeaksi jo pahoin kuivunutta nurmikenttää kuvattuna lauantaina 27.7.2013 Espoon Pohjois-Tapiolassa; tätä nurmikkoa ei kasvun pysähtymisen takia ole leikattu enää pariin viikkoon. Taustan koivu- (Betula sp.) ja metsävaahtera (Acer platanoides) -valtainen lehtipuusto sinnitteli vielä lehtiään kellastuttamatta.
Kesä- ja heinäkuussa etelärannikon alueella vähäisiksi jääneiden sadekuurojen ilmentämää tämän kesän tyypillistä niukkavetistä tilannetta kuvattuna perjantaina 26.7.2013 Espoon Pohjois-Tapiolassa; vain noin y h d e n millin suuruinen sadekuuro ei jaksanut kastella kohdalla olleiden metsävaahteroiden (Acer platanoides) lehvästöä läpi saakka ja niiden alle jäikin nuo kuivat laikut heti kuuron jälkeisessä tilanteessa; suurin osa tämän alueen vähistä sateista on ollut tänä kesänä vain tätä luokkaa.
Sisämaassa kesä- ja heinäkuussa toistuvasti tulleiden ukkos- / rankkasateiden turvin hyvin vehreänä ja voimakaskasvuisena säilynyttä puistonäkymää kuvattuna sunnuntaina 28.7.2013 Hämeenlinnassa (Tätä näkymää olen esitellyt tässä seurantasarjassa jo aikaisemminkin!); ko. nurmikko ja kukkaistutukset ovat selvinneet kastelematta näin upeina ilmentäen erikoisjyrkkää kontrastia kosteusoloissa etelärannikkoon verrattuna.

Vasemmassa kukkapenkissä kukkivat lajit lueteltuina ovat >> Pinkki yhtenäinen raita on kesäbegoniaa (Begonia "Sempervirens" -ryhmä) ja vaaleanpunaiset töyhtökukinnot kuuluvat jaloangervolajikkeelle (Astilbe arendsii "Hyazinth"). Oikeassa kukkapenkissä nähdään tummempina töyhtöinä myös jaloangervolajiketta (A. arendsii  "Etna"). Oikeassa alakulmassa valkokukkaiset ryhmäruusut (Rosa sp.) jatkavat kukintaansa ja taustalla kaksi ryhmää syyshortensiaa (Hydrangea paniculata "Grandiflora") nähdään etuaikaisesti valkoiseen kukintaan puhjenneina.

Sunday, July 28, 2013

Viikon 30 kasvivalokuva: Tummaruusuangervo (Spiraea japonica "Anthony Waterer")Kukinnan alkuvaiheessa ollutta tummaaruusuangervoa (Spiraea japonica "Anthony Waterer") kuvattuna lauantaina 27.7.2013 Helsingin Meilahden arboretumissa.


Kesäkuussa otin esille Suomessa hyvin yleisesti viljellyn pensasangervon suvun (Spiraea sp.) keskimyöhäisesti kukkivista lajeista harvinaisen isovirpiangervon (Viikon 25 kasvivalokuva: Isovirpiangervo (Spiraea nipponica) ). Tällä kertaa palaan suvun myöhään kukkiviin lajeihin / lajikkeisiin, joista tyypillisiä ovat itäaasialaisen japaninangervon (Spiraea japonica) monet eri lajikkeet. Osa niistä tunnetaan myös yleisnimellä ruusuangervot. Niistä harvinaisimmasta päästä täällä Suomessa on tämä esiteltävä tummaruusuangervo (Spiraea japonica "Anthony Waterer"). Sekin on siis puutarhalajike, jota ei tunneta luonnosta. Lajikkeen harvinaisuuden syy täällä on sen talvenarkuus, mutta sitä voidaan viljellä ainakin menestymisvyöhykkeillä I ja II.

Useimmat japaninangervon eri lajikkeet kukkivat Etelä-Suomen normaaliolosuhteissa tyypillisesti heinäkuun mittaan ja usein elokuun puolelle ja myöhäisimmät vasta jopa elokuulta osaksi syyskuulle, kuten tämä esiteltävä lajike. Ko. lajikeryhmän yleisimpiin Suomessa kuuluva ruusuangervo (Spiraea japonica "Froebelii") suoritti tänä kesänä kukintansa kuitenkin jo juhannusviikolta heinäkuun puolivälin paikkeille kasvukauden etenemisessä olleen jopa 2 - 3 viikon etumatkan takia. 

Samasta syystä tämä tummaruusuangervo aloitti kukintansa jo tässä heinäkuun loppupuolella, vaikka se alkaa normaalisti vasta selvästi elokuun puolella. Nytkin sen kukintaa tosin riittää pitkälle elokuuhun, koska pensaiden kukintohuiskilot ovat tämän lajikeryhmän puitteissa aina vaihtelevan eriaikaisia ja kukinta-aikaa on siten yleensä noin kuukauden verran.

Tummaruusuangervo on nimensä mukaan kuin tumma versio tuohon yleiseen ruusuangervoon verrattuna; lehdet ovat selvästi tummempia ja kukat ovat tummemman purppuraisia - myöhemmin vaaleanpunaisia. Kukkimisen eri vaiheissa purppuran tummuus onkin eriaikaisten huiskiloiden takia vaihtelevan kirjavaa pensaan eri osissa. Kukinnan lopulla puolestaan kuihtuneiden kukkien ruskeaa sävyä ilmaantuu vaiheittain vaalenneiden kukkien sekaan. Tämä on tyypillistä koko lajikeryhmän kukkimisissa. Kukat tulevat ko. lajikkeilla myös aina kuluvan kesän versojen kärkiin, kun ne ovat saavuttaneet täysimittaisuuden. Hedelmä on hyvin pieni tuppilo; ne ovat huomaamattomina ruskeiksi kuihtuneissa huiskiloissa syksyllä säilyen läpi talven.

Lehdet ovat moniin muihin japaninangervon lajikkeisiin verrattuna kapeammin puikeita. Lehteenpuhkeaminen on myös myöhäinen ko. lajikeryhmässä alkaen tulla esille selvemmin vasta toukokuun loppupuolella tumman viininpunertavana. Täysikasvuisten lehtien punertavuus haalistuu tummaksi vihreydeksi kesäkuun mittaan. 

Ruskaa ei tällä lajikkeella usein ehdi tulemaan kunnolla ennen pakkasia / talvea verrattuna vaikkapa em. ruusuangervoon, joka leiskuu usein kirkkaan punaisissa ja oransseissa syyssävyissä lokakuun loppupuolipainotteisesti. Tummallaruusuangervolla ruska jää yleensä keltavoittoiseksi ja alkaa vasta myöhään lokakuussa ja jää usein varhaisissa kovissa pakkasissa kesken lehtien paletumiseen. Leutoina syksyinä ja etenkin etelärannikolla ruska voi edetä paremmin loppuun marraskuun mittaan.

Tummaruusuangervo jää usein vain n. 50 cm korkeaksi varsinkin, jos talvien takia ilmenee oskistovaurioita. Suojaisimmilla paikoilla kasvu voi nousta noin metriin, kunnes vanha oksisto ei enää kasva juurikaan korkeutta. Tyypillisesti tämäkin lajike vesoo silti tyvestä hyvin joka kasvukausi vaurioiduttuaan ja ainakin lumipeitteen alla se säilyy ankarienkin talvien yli varsin hyvin sisämaassakin. Tämän lajikeryhmän kuvaan kuuluu yleisesti se, että tämän vesomisvoiman ansiosta pensaita voidaan ns. uudistaa alasleikkaamalla esim. 5 - 10 vuoden välein.

Kasvupaikan täytyy olla mieluummin aurinkoinen kuin varjoinen, mutta normaalikosteat monenlaiset maalajit soveltuvat hyvin kasvatukseen; kaikkein savisimpia paikkoja on tämän lajikkeen talvenarkuuden takia kuitenkin vältettävä. Muutoin sitä voidaan kasvattaa, kuten kaikkia muitakin tämän lajikeryhmän pensaita eli vapaasti kasvavana aidanteena ja monenlaisina ryhminä; juuri rajaamiselementtinä se toimii oikein hyvin. Yksittäispensaana nämä japaninangervon lajikkeet ovat yleensä liian mitättömiä, joten tummaaruusuangervoakin kannattaa istuttaa aina usean yksilön ryhminä.

Estetiikan katsannossa tämä lajike sopii kasvatettavaksi tietenkin monien muiden ko. lajikeryhmän lajikkeiden seurassa, jolloin sommittelussa huomioidaan eri kukinta-ajat ja kukkien eri väritykset. Tällä lajikkeella saadaan japaninangervolajikkeiden ryhmässä jatkettua kukintaa pitkälle loppukesään muiden kukinnan jälkeen. Alkukesällä puolestaan tummaruusuangervon tummanvihreä lehdistö toimii hienon jyrkkänä kontrastina kaikille silloin kirkkaasti kukkiville pensaille. Kevätkesällä uusien lehtien tumma punertavuus on puolestaan hienoa puhtaan vihreiden pensaiden keskellä. Syksyllä lajikkeen hyvin pitkään säilyvä tumma kesävihreys toimii pikanttina kontrastina kaikille kirkasta ruskaa tekeville pensaille. Lajikkeen purppurainen kukinta on puolestaan hienoa esim. valkoisena silloin kukkivien eri hortensioiden (Hydrangea sp.) seurassa. Sinertäväneulasisten havupensaiden kanssa lajikkeen tumma vihreys ja purppurainen kukinta toimivat tavallaan lähiväriharmoniana.

Lajikkeen arkuudesta huolimatta sitä kannattaa harkita otettavaksi muiden japaninangervolajikkeiden oheen viljelyyn yleisemmin ainakin etelärannikolla, jotta taajamamaisemissa mm. juuri yleisen ruusuangervon ylivalta ei olisi niin puuduttavan tylsää.

Vuoden 2012 viikon 30 kasvivalokuvaesittely >> Viikon 30 kasvivalokuva: Madonnanlilja (Lilium candidum).

Kesän 2013 kuumin päivä - Osa 5

Päätin sittenkin tehdä tästä vielä meneillään olevasta helteestä seurantaa, vaikka sen kuumuus ei ylläkään tämän kesän tähän mennessä voimakkaimpaan helleaaltoon, joka koettiin kesäkuun viimeisellä viikolla. Silloin ke 26.6. oli kuumin päivä, jolloin +30 asteen raja rikkoontui tarkastelualueella monin paikoin >> Kesän 2013 kuumin päivä - Osa 4.

Tämän helteen haluan sisällyttää osaksi tämän vuoden seurantasarjaa, koska se on jäämässä koko heinäkuun kuumimmaksi. Täten se kuvaa varsin erikoisesti kuumuuden painottumista tässä vaiheessa alkukesän puolelle. 

Tämän kertaisen tilanteen suursäätilallinen asetelma on ollut se, että manner-Eurooppaan on ulottunut Britannian tienoon matalapaineen itäpuolella Välimereltä hyvin ankaraa hellettä yli +35 asteen lukemineen; se on kuitenkin syrjäytymässä itään. Samalla Moskovan tienoolta itään yhä velloneen matalapaineen pohjoispuolella idästä on kiertynyt ukkoskuuroista hellettä Länsi-Venäjän pohjoisosiin edelleen. Suomen kohdalla on ollut etelä-pohjoissuuntainen korkeapaineen selänne, missä on ollut lievempää hellettä ulottuen Skandinaviaan ja Lappiin saakka. Itäkolkkaan Venäjän oman helteen länsireunalla on kuitenkin tullut Vienanmeren suunnasta vähän viileämpää säätä. Hellettä oli ollut jo to ja pe tällä ko. viikolla, mutta lievemmin kuin la ja su, joiden lämpötilat kirjaan tutuksi listaksi alle >>

Lähteenä lukemille ovat olleet Ilmatieteen laitoksen paikallissääsivuston lämpötilakuvaajat. Aikaisemmilta kesiltä tuttu värikoodaus on edelleen käytössä mahdollisia äärilämpötiloja varten --> Värikoodit: +30 asteen ja sitä korkeammat helteet +34 asteeseen saakka merkitsen punaisella ja +35 asteen helteet sekä sitä kuumemmat lukemat paksufonttisella ruskehtavan punaisella.

Lauantain 27.7.2013 korkeimmat päivälämpötilat: Maarianhamina +20 astetta, Turku +28 astetta, Salo +28 astetta, Pori +25 astetta, Hämeenlinna +27 astetta, Tampere +27 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +24 astetta, Vantaa +27 astetta, Hyvinkää +27 astetta, Lahti +27 astetta, Kouvola +26 astetta, Porvoo +26 astetta, Lappeenranta; Lepola +23 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +24 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +23 astetta, Mikkeli +25 astetta, Jyväskylä +25 astetta, Savonlinna +23 astetta, Joensuu +24 astetta ja Ilomantsi +21 astetta.

Tämän seurantapäivän kuumin kolkka oli Varsinais-Suomi ja itäkolkassa oli muuta aluetta selvästi viileämpää ilman hellerajan ylityksiä. Tämä johtui etelä-pohjoissuuntaisen korkeapaineen selänteen asettumisesta; Moskovan itäpuolisen matalapaineen ja Barentsinmeren korkeapaineen välistä pääsi vielä koillistuulella Vienanmeren viileyttä enemmän itäkolkkaan. Varsinais-Suomen ja Satakunnan itärajojen tienoilla ukkoskuurotteli heikosti, joten niillä oli lämpötiloihin vain vähäistä vaikutusta. Lounaiskolkan helteisyys mahdollistui aikaisemmin viikolla koillisvirtauksen lämpöä sinne pakanneesta vaikutuksesta. Sen sijaan Pohjois-Itämeren pintavesilämpötilat olivat edeltäneen viikon viileyden jäljiltä vielä matalalalla ja se viilensi Ahvenanmaata selvästi. Suomenlahdella pintavesilämpötilat olivat ehtineet palautua takaisin melko lämpimiksi ja se viilensi etelärannikkoa ja mm. Kotka Rankkia vain vähän.

Sunnuntain 28.7.2013 korkeimmat päivälämpötilat: Maarianhamina +19 astetta, Turku +26 astetta, Salo +27 astetta, Pori +27 astetta, Hämeenlinna +27 astetta, Tampere +27 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +23 astetta, Vantaa +25 astetta, Hyvinkää +27 astetta, Lahti +27 astetta, Kouvola +25 astetta, Porvoo +25 astetta, Lappeenranta; Lepola +23 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +25 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +24 astetta, Mikkeli +24 astetta, Jyväskylä +25 astetta, Savonlinna +24 astetta, Joensuu +25 astetta ja Ilomantsi +24 astetta.

Asetelma oli edellispäivän kaltainen edelleen, mutta nyt itäkolkassa viilentävän koillistuulen vaikutus oli vähentynyt etelä-pohjoissuuntaisen korkeapaineen selänteen siirryttyä vähän idemmäksi; niinpä siellä päästiin viimein hellerajalle. Kuuminta oli edelleen länsiosissa, mutta tällä kertaa ei niin selvästi lounaiskolkkaan keskittyen. Meren vesien pintalämpötilavaikutukset olivat edeltäneen päivän kaltaiset ja pientä ukkoskuurottelua esiintyi myös samaan tapaan samoilla seuduilla vain vähän lämpötiloihin vaikuttaen.

Maanantain 29.7.2013 korkeimmat päivälämpötilat: Maarianhamina +20 astetta, Turku +24 astetta, Salo +23 astetta, Pori +21 astetta, Hämeenlinna +25 astetta, Tampere +24 astetta, Helsinki (Kaisaniemi) +23 astetta, Vantaa +24 astetta, Hyvinkää +24 astetta, Lahti +25 astetta, Kouvola +25 astetta, Porvoo +24 astetta, Lappeenranta; Lepola +25 astetta, Lappeenranta; Konnunsuo +26 astetta, Kotka (Rankki; esimerkki merellisestä paikasta) +24 astetta, Mikkeli +25 astetta, Jyväskylä +25 astetta, Savonlinna +24 astetta, Joensuu +25 astetta ja Ilomantsi +25 astetta.

Etelä-pohjoissuuntainen korkeapaineen selänne oli siirtynyt tässä vaiheessa vielä enemmän itään, mutta vaikutti vielä Suomen itäosissa. Länsiosiin saapui lännestä okludoituvan rintamasysteemin runsasta verho- ja hahtuvapilvilauttaa sekä kuurosateita, mutta ne olivat enimmäkseen heikkoja; tosin nyt illalla tätä kirjoitettaessa rankempiakin sateita on saapumassa Itämereltä lounaissaaristoon ja Varsinais-Suomeen. Tämä itä-länsiasetelma vaikutti lämpötiloihin niin, että itäosissa päästiin vielä hellerajalle - lievästi sen yli ja länsiosan pilvisemmällä alueella siitä jäätiin hitusen; ilmamassan lämpimyydestä johtuen kuitenkin yli +20 asteen lukemat olivat joka tapauksessa taattuja.

Päätän tämän seurantaosan nyt tähän, koska Baltiaan saapuva entistäkin helteisempi ilmamassa on jäämässä yhä varmemmin saapumatta Suomeen ti - ke ja tuona aikana rintamasysteemin / matalapaineen solan alueella runsas pilvisyys ajoittaisine sateineen muutenkin ehkäisee helteet; tosin itäkolkkaan hellettä voi ulottua uudestaan ke aikana rintaman itäpuolella. Tulevana viikonloppuna helteet näyttävät palaavan kunnolla, joten silloin katsotaan vielä uuden helleseurannan tarpeellisuutta...

Prinssi Georgen syntymätapahtuma brittimonarkian julkisivun puhdistus-glorifiointipropagandana piilottaen Brittiläisen imperiumin maailmanvaltapahuutta

Tämän päättyvän viikon uutisaiheista poimin erityiskäsittelyyn viikon alussa tapahtuneen prinssi Williamin ja herttuatar Katherinen vauvan syntymisen. Lapsen nimeksi annettiin George Alexander Louis eli tulevana kuninkaana hänet tullaan nimeämään George VII -tittelillä; joskus, jos monarkiaa edes on silloin enää olemassa....

Tämä vauvatapahtuma kuvaa aikaamme saastuttavaa elitismiä ja Brittiläisen imperiumin maailmanvallallisia toimintamalleja oikein hyvin. Kaikkien monarkioiden johtajana Britannian kuningashuone on kiteyttänyt jo 1600 -luvulta saakka juuri sitä, mitä on imperiaalinen valta ja tyrannia ja miten se kytkeytyy osaksi oligarkkista rahanvallan periaatetta tämänkin hetken maailman ainoana todellisena imperiumina, jossa Yhdysvallat on nykyään vain yksi suurvalta sen ohjailussa ja missä EU Saksan johdolla on sen imperiaali- ja rahatalouskokeilujen antihumaani testialue. 

Olen tällä foorumilla tuonut tätä brittimonarkian maailmanvallan todellisuutta esille monta kertaa ja tässä siitä edellinen kirjoitukseni kuningatar Elisabet II:n vallan 60-vuotisjuhlien yhteydestä >> Kuningatar Elisabet II ja Brittiläinen imperiumi länsimaiden yhteiskuntarappion pääorganisoijana.

Myös toissavuotinen ko. pariskunnan hääseremonia antoi aiheen repostella näillä seikoilla tiukan kriittisesti >> Prinssi Williamin ja Kate Middletonin häähumu: Tukholmasyndrooman huipentuma

Ja samassa katsannossa kyseenalaistamiseni kaivosta riitti vettä myös Ruotsin monarkian suuntaan viime kuussa >> Prinsessa Madeleinen ja Chistopher O'Neillin häät oligarkian ja monarkian liittoa juhlistavana riittinä.

Kuinka tämä "kuninkaallisen vauvan" syntyminen sitten kiteyttää aikaamme hyvin keskeisesti juuri monarkiajohtoisessa elitismin ja oligarkismin rappioittavassa ja pahuudellisessa ikeessä? Katsotaanpa >>

Asiassa on kaksi selvää seikkaa: 

Ensinnäkin Prinssi Williamin ja herttuatar Katherinen rooli on ilmiselvästi toimia julkisivulla (Valtamediassa) (britti)monarkian maineen puhdistajana ja siten aivopestä väestöt ihailemaan edelleen monarkioiden olemassaoloa huolimatta niiden sisäisestä mahdottomuudesta olla humaani ja demokraattinen; sellaisia ne eivät ole olleet historiassa, eivät ole nykyään eivätkä tulevaisuudessa! 

Valtamedia otti tämän vauvabakkanaalisen PR-manipulaation promotoimisen sydämen asiakseen uutisoimalla kaikki vauvan syntymiseen liittyvä railakkaan pikantteina pääuutisina muokaten käytännössä viestinnän pintaa tiheänä ja jatkuvana propagandasumuna ja monarkiahuuman antihumaanina nostattajana kuin lahkolaismessussa. 

Toisenlaistakin sävyä on silti varovasti kuulunut mm. juuri kuningatar Elisabet II liittyen. Kuitenkin h y v i n varovasti ja ulkokohtaisen irrallisena perhesuhdekuvauksena irrallaan globaaleista ja periaatteellisista syväsyistä ja mega-agendoista monarkiaelitismin pahuuksina >> 

IL-arkisto: Hovin kylmä todellisuus: Tämä paljastettu "hyytävä ja kylmä todellisuus" on vasta pientä koko kulissien takaiseen saastaan verrattuna tuon monarkian piirissä, kuten olen tuonut ilmi.

Toisena seikkana on juuri se, kuinka em. kaltainen hypetyspropaganda ja julkisivun kaunistamis -"PR" on uponnut erittäin suureen massaan ihmisiä kaikkialla maailmassa toteuttaen monarkiaelitismin idealisoinnin. Tässä katsannossa kriittisellä tavalla hyvin vakava kohde on ollut aivan erityisesti Yhdysvallat, jonka itsenäisyysjulistuksen yksi pääsisältö on ollut nimenomaan monarkian vastaisuus! 

Nyt Yhdysvalloissa prinssi Georgen syntymä otettiin vastaan hihhulimaisen kansanjuhlan muotoisena vääristymänä. 

Vauvan syntymiseen liittyi ällistyttävää kansansuosiota myös ko. monarkian ns. kotimaassa Britanniassa; oikeasti ko. monarkian alkuperä on manner-Euroopan hämärissä siniverisyövereissä ja venetsialaisen oligarkismin keskiaikaisessa imperialismissa; kuten LaRouche-liike on hyvin havainnollistanut historiatietämyksensä avulla. 

Silti ihmiset valtasivat Lontoossa hurraten katuja sekä synnytyssairaalan että Kensingtonin palatsin edustoilla. Voimme surullisina havaita tästä, kuinka valtamediahegemonian ja sopivien manipulaatioiden turvin elitismin roolia voidaan hirvittävällä tavalla valkopestä idoliudeksi ja esikuvavaloksi. 

Prinssi William ja herttuatar Katherine vauvansa kera ovat onnistuneet tässä ennen näkemättömällä tavalla ja antaneet siten kulissien takaisille pahuudellisille voimille entistäkin enemmän tilaa ja voimaa rellestää yhteiskuntiamme tunnettuun neofeodalismin sairauteen ja sivilisaatiolliseen perikatoon!

Hyväuskoisesti sitä tietenkin toivoisi, että prinssi Williamin veressä oleva prinsessa Dianan humaanisti ilmennyt geeniperintö olisi tuonut jotain hyvää inhimillisyyttä myös poikaansa, mutta olen tutkimuksissani paljastuneiden seikkojen myötä tämän monarkian suhteen joka tapauksessa niin skeptinen ja varovainen, ettei se vaikuta uskottavalta vaihtoehdolta. 

Otetaanpa siinä(kin) mielessä tarkasteluun juuri tämä yllättävän groteskilta ja sairaalta sekä valitettavan vakuuttavalta vaikuttava mahdollisuus, joka kertoo aivan muuta kuin että Williamilla (Tai Katherinella myöskään) olisi muka jotain hyvyydellisesti inhimillistä sisällään >>

Did Kate Middleton forget to replace/take off her fake pregnancy belly before leaving the hospital??: Olkaapa hyvä >> valeraskaus osana manipuloitua perheonnen iskostamista kollektiivisen tietoisuuden harhauttamiseksi ja monarkian glorifioimiseksi tietoisesti tavallista kansaa kosiskelevana aivopesumekanismina - "Katherine on ihanan tavallinen ja William kunnollisen isän perikuva"... Hohhoijaa.

Eipä olisi mikään ihme tämäkään huijaus ja aivopesuprosessi, kun palauttaa mieleen mm. tämän vuoden kevään Bostonin maratonpommituksen kaikki teatterimanipulaatiot ja huijausvyyhdin: Chris Spiveyn analyysi Bostonin terrori-iskun sairaan pahuudellisesta lavastuksesta: Poliisivaltio- ja isovelivalvoo-tyrannian havainnollistus

Itse asiassa taitaa olla sääntö, että juuri mikään ylimmän eliitin ja monarkiaelitismin glorifiointiin ja palvomiseen liittyvä promotointi ei ole totta, mitä valtamediassa esitetään. Siitä huolimatta brittimonarkian tämänlainen julkisivun puhdistus etenee vielä toistaiseksi. Seuraavassa siitä osaltaan valitettavan havainnollinen muka-analyysi >>

Analyysi: Britannian alamäki siivitti kuningashuoneen nousuun >> 

Lainauksia ja omat kommenttini: "Aunesluoma selittää kuningashuoneen suosiota Britannian levottomalla ja jännittyneellä yhteiskunnallisella tilanteella.

Talous sakkaa pahasti. Vanhan luokkayhteiskunnan jäänteet vaikuttavat yhä. Britannian köyhillä on vaikeaa. Väkivaltaisia mellakoita on puhjennut. Näiden lisäksi skottien nationalismi luo haasteita ja monikulttuurisuuden tuomat jännitteet näkyvät eri maahanmuuttaja-aaltojen seurauksena.

– Yhteiskunnan sisäisen koheesion laskiessa yhteiset symboliarvoa sisältävien instituutioiden symbolinen arvo kasvaa, Aunesluoma arvioi." ---> Juuri tämän ko. monarkia tietää ja käyttää tarkoituksellisena propagandana sitä säälimättä hyväkseen ilmeten nyt Williamin ja Katherinen sekä "vauvansa" kautta!

"Britannian kuningashuoneella on maailmassa ainutlaatuinen asema. Monarkilla on yhä vähemmän käytännön valtaa muun muassa Britannian, Kanadan ja Australian muodollisena valtionpäämiehenä. Tästä huolimatta, kuten viime päivinä on nähty, brittikuninkaalliset nauttivat globaalia mediahuomiota. Vastaavaa asemaa ei ole esimerkiksi Pohjoismaiden tai muiden maiden kuninkaallisilla." ---> Tämä on tavattoman suuri ja härski vale, jolla peitetään se tosiasia, että brittimonarkia on maailman johtava imperiaalinen valtaporras alammaisinaan hierarkkinen oligarkki-pankkiiri-monarkki-sionisti -kartelli!

"Kuninkaallisen Windsor-suvun nuori polvi on onnistunut mediasuhteidensa hoidossa paremmin kuin heidän isänsä Walesin prinssi Charles." ---> Suunniteltua propagandaa siis väetöjen harhauttamiseksi elitismin ikeeseen yhä uudestaan!

"Salolaisen mukaan monarkialla ei kuitenkaan ole nähtävissä suuria ongelmia välittömässä lähitulevaisuudessa.

– Se on vankalla pohjalla. Aika ajoin kritisoidaan rahankäyttöä, mutta britit ovat pohjimmiltaan traditionalisteja." ---> Traditionalistit = Aivopestyt lampaat!

Täten Brittiläinen imperiumi elää ja voi hyvin itse suunnitellusti aiheuttamansa neofeodaalistamisprosessin kautta ja aivopesee samalla väestöt ihailemaan itseään.

Aiheeseen liittyvät kaksi juttua ja niistä em. seikkoja lisää kiteyttäviä / selittäviä lainauksia >>

Infowars / Story Leak: ‘Royal Baby’ Worship: From Declaring Independence from Monarchy to Embracing It - July 26th, 2013:

Lainauksia: "We have officially gone from declaring independence from a tyrannical monarch known as King George to downright obsessing over the birth of yet another future King George, the ‘royal baby’ George Alexander Louis.

I’ve talked in the past about how the founding fathers would be truly ashamed at the state of our nation, from Constitution-free zones to NSA spying and mega banks dismantling the economy, but the new worship of monarchy within the United States is truly the pinnacle of absolute betrayal against the ideology that ignited 1776.".

"It truly represents the fact that as a society we have abandoned our fight against ‘royalty’ that consider themselves to be demigods. So-called ‘destined’ figureheads who claim to have the right to rule over the people, all while historically keeping it within the family through incest in order to maintain bloodlines from outside influence (because we are worthless peons to them).".

Arhi Kuittinen: Suloinen Draculan jälkeläinen:

Lainauksia: "Englannin kuningatar, kuolleen Dianan kateellinen vihaaja, on yhä sukulaistensa ryöstöretkien rikastuttama - suurin maanomistaja Englannissa. Kuningattrella oli otsaa osallistua muutama vuosi sitten orjuuden vuosijuhlaan - ja kaikki hänen kymmenet miljardinsa ovat orjatyöllä tuotettuja. 

Englannin pääministerin toimisto 10 tunnusti keväällä, että kuninkaallisilla aatelisilla on veto-oikeus-sopimus pääministerin päätöksiin ja esityksiin.

Tämä on niin järkyttävää että sitä ei voi kuvailla ellei lukija itse tajua mitä tämä tarkoittaa demokratialle.".

"Eurooppa sukeltaa nyt synkkään keskiaikaan ja julmaan plutokratiaan 

- pankit todellakin saavat nyt verottaa meitä ja Suomen pankki on antanut suomalaisten takaamaa ja kohta maksamaa 90 miljardia euroa EKP:lle, jotta Saksa voi rikastua ja lisätä valtaansa.

Ihmisiä on helppo harhauttaa ihailemaan röyhkeää elitismiä tuhansien ihailevien elokuvien ja kirjojen avulla.".

"Aatelinen on semanttisesti lähinnä ihmisversiota parasiitista: Hyvinvoiva toisten kukoistuksen varastaja, elinvoiman vähentäjä. Aatelisten raha on veristä ja likaista historian läpi.".

Mikko Aholan jännällä tavalla kiteyttävä lukijakommentti monarkki-ikeisestä nykytilanteesta: "Nykymaailmassa on vain kahdenlaisia ihmisiä jäljellä: Vampyyreita ja zombeja.


Vampyyrit imevät ahneuksissaan toisista veret ja elämänvoimat, ja niiden uhrit, riistetyt zombiet joilta vampyyrit ovat imeneet elämänvoman veret vaeltavat elävinä kuolleina työpaikoilleen konemaisesti toteuttamaan järjettömiä tehtäviä.".

Saturday, July 27, 2013

LaRouche-liikkeen ekonomian ja Glass-Steagall -reformin roolit vahvistuvat länsieliitin rahatalous- ja imperiaalitotalitarismin nujertamiseksi - Osa 2

LaRouche -liike on ollut tämän heinäkuun aikana yhä erittäin ahkera ja promotoinut toiminnassaan etenkin Glass-Steagall -reformia. He ovat olleet maailman johtava aktivistiryhmä ja asiantuntijataho Glass-Steagall -reformiin liittyen jo monta vuotta, mutta juuri tänä vuonna GS-reformi on ollut ennen näkemättömässä nosteessa. Siihen liittyvä debatti on purkautunut esille jopa valtamediassa, missä mm. jopa Financial Times -lehden kaltaisissa piireissä on alettu kääntymään GS -promotoinnin puoleen. Pankkiiri- ja oligarkkieliitin vastustus on kuitenkin jatkunut erittäin määrätietoisesti GS-reformin mitätöimiseksi, joten vastakkainasettelua on varmasti tulossa jatkossa kärjistyvästi...

Tässä kokoan Glass-Steagall -reformin promotoinnista ja siihen liittyvistä ekonomian asioista tietopakettikoosteen LaRouche -liikeen sivustolta; sisältönä ovat tämän heinäkuun aikaiset materiaalit. Aikaisemmin tänä vuonna vastaavan olen tehnyt toukokuussa >> LaRouche-liikkeen ekonomian ja Glass-Steagall -reformin roolit vahvistuvat länsieliitin rahatalous- ja imperiaalitotalitarismin nujertamiseksi.

Tämänkertainen koosteosa saa olla osaltaan avustavana tietopakettina jatkossa tekemilleni ekonomia-aiheisille kirjoituksilleni - kritiikeilleni, joista ensimmäinen tulee olemaan tämän kesän tilanteita kartoittavaa koostetta Facebook-seinäni materiaaleihin pohjautuen ja ajallisesti kesä- ja heinäkuulta.

Alla olevassa tietopaketissa käy ilmi mm. se, kuinka LaRouche -liikkeellä on ollut viime viikon aikana valtava katutason promotointivaihe Glass-Steagall -reformin puolesta erityisesti juuri pääkaupunki Washingtonin pääkallopaikoilla (Nykyään aikamoisen kuvaava nimitys).

Hienona valtapoliitikon esilletulona tässä aihepiirissä on kongressiedustaja Marcy Kapturin puhe tältä viikolta edustajainhuoneessa, jossa hän puolusti ja tähdensi itse liikkeelle laittamaansa Glass-Steagall -periaatteen sisältävää lakialoitetta HR 129. Marcy on ollut jo parisen vuotta yksi näkyvimmistä LaRouche -liikkeen talouskritiikkien ja ekonomian parantamisideoiden kannattaja. Myös muitakin esimerkillisiä valtapoliitikkoja on, kuten tässä kuussa Thomas Hoenig, Simon Johnson, Mike Folmer ja Walter Jones ovat ilmentäneet.

Lisäksi olen liittänyt alla olevaan kosteeseen syventävinä aineistoina LaRouche-sivustolta tuoreimpia dokumentti-, luento- ja analyysivideoita aiheeseen liittyen. Viimeisenä ovat myös kaikki tämän heinäkuun Lyndon LaRouchen webcast -seminaarit kysymyksineen.

Alla olevissa webcast-sisällöissä tulee hyvin ilmi myös muita viimeaikojen merkittäviä (geo)poliittisia asioita ja Lyndon LaRouchen kannanottoja niihin; kuten Edward Snowdenin vuotogate, Egyptin vallankumous 2.0. ja Detroitin suurkaupungin häkellyttävä vararikkoon julistaminen.


LaRouche-aineistoa ekonomiasta ja Glass-Steagall -reformin aikaansaamisesta: 

Glass-Steagall -lain havainnollistamista ja siihen liittyvän politiikan tähdentämistä >>

VIDEO: Representative Marcy Kaptur Speaks on Floor of House for Glass-Steagall: "Rep. Marcy Kaptur (D-OH) gave a Special Orders speech on the floor of the House of Representatives on July 23, 2013, calling on Members of Congress to co-sponsor her bill to restore Glass-Steagall to end the destruction of the nation, contrasting the looting of Detroit to the massive profits of the looters, especially JP Morgan Chase.".

Glass-Steagall: War on Wall Street: "Lyndon LaRouche launched three critical flanks: 1. A new Pecora Commission must be convened; 2. We need a full expose of who in Congress actually belongs to Wall Street; 3. In the wake of what has come to light in the Detroit bankruptcy, we need a list of the crimes committed by Wall Street in each state.".

Glass-Steagall -sivuston selittävää ja havainnollistavaa aineistoa.

Washington D.C.:n äskettäisen aktivistiviikon sisältöä >>

LaRouchePAC Policy Committee Opening Salvo: "The initial report from the LaRouchePAC policy committee, as they prepare to launch into Washington D.C. for the national week of action. Activists all across the country will be politically organizing for the immediate re-implementation of Glass-Steagall, as the first step in the return to a national credit system.".

On the Ground in Washington, D.C. with Lamar Lemmons III: "President of the Detroit School Board, Lamar Lemmons III, joined LaRouchePAC in Washington, D.C. this week, increasing the pressure on Congress to get serious about reining in Wall Street by restoring Glass-Steagall before more cities throughout the nation find themselves where Detroit is today.".

LPAC Policy Committee in D.C. · Week II: "LaRouchePAC delegations and the LaRouchePAC Policy Committee report from Washington D.C. with an update on week two of an intensive campaign to push through Glass-Steagall this week.".

LPAC Activists in D.C. - July 18th: "A brief report from the week's organizing carried out by several LaRouchePAC activists, from the New York and New Jersey region. The activists lobbied throughout the U.S. Congress, and received a number of responses and indications of the level of Wall St. control over the Congress, as well as responses to the three-step solution of LaRouchePAC.".

LPAC Policy Committee in D.C. - First Report: "The first report from the LaRouchePAC Policy Committee in Washington D.C., leading the national LaRouchePAC week of action to restore Glass-Steagall, as the first step in the return to a national credit system.".

LPAC Policy Committee in D.C. - Second Report: "The second report from the LaRouchePAC Policy Committee in Washington D.C., leading the national LaRouchePAC week of action to restore Glass-Steagall, as the first step in the return to a national credit system.".

LPAC Policy Committee in D.C. - Third Report: "The third report from the LaRouchePAC Policy Committee in Washington D.C., leading the national LaRouchePAC week of action to restore Glass-Steagall, as the first step in the return to a national credit system.".

Yhdysvaltain alkuperäisestä roolista humaanin ekonomian ja Glass-Steagall -periaatteen esitaistelijana >>

The U.S. Legacy of Sovereign Credit: PART I: "At a LaRouchePAC Town Hall held in Springfield Massachusetts, on June 29th, 2013, Michael Kirsch of LaRouchePAC delivered a presentation titled "The U.S. Legacy of Sovereign Credit: How To Re-Industrialize the Economy and Improve on Nature." ".

The U.S. Legacy of Sovereign Credit: PART II: "At a LaRouchePAC Town Hall held in Springfield Massachusetts, on June 29th, 2013, Michael Kirsch of LaRouchePAC delivered a presentation titled "The U.S. Legacy of Sovereign Credit: How To Re-Industrialize the Economy and Improve on Nature." ".

Glass-Steagall -aiheisia kirjoituksia kahdelta viime viikolta LaRouche PAC -sivuston uutisarkistosta >>

Harrisburg's Dictator Strikes Deal with Banks To Destroy the CitySpitzer Runs Against Wall StreetEd Asner: Letter In Support of Restoring Glass-SteagallGreg Madison on Why Obama Hates Glass-SteagallHarold Meyerson Calls for Glass-Steagall: "Big Banks Dangerous Monopoly on Life"U.S. Rep. Rush Holt Calls for Glass-SteagallNational Farmers Organization (NFO) Press Release in Support of Glass-SteagallGlass-Steagall Support by StateCongressmen Who Voted for 2008 Bailout and Against Financial Reform Got Big Contributions from Wall StreetGlass-Steagall Raised in Hearing on Wall Street Control of CommoditiesPA State Senator: Ban Swaps and Bail-Ins; Restore Glass-SteagallKaptur and Jones Release "Dear Colleague" Letter on HR 129Glass-Steagall "Battle of the Books"Republicans Targeted to Support Glass-SteagallWard Links Glass-Steagall Fight to Detroit BankruptcyDetroit is Too Big to Fail: Crush Wall Street, Not The American PeopleThuggery Put Through Dodd-Frank and Killed Glass-Steagall in 2010National Debate on Glass-Steagall ExpandsNBC Freaks Out over Glass-Steagall, Cancels Posting of Senator Warren Interview Because of "Copyright Violations"Why the U.S. Congress Acts Like the Banks Own ItJournal Says Wall Street Won't Tolerate Glass-SteagallGOP Freshman Reflects LaRouchePAC Mobilization: 'All These People Are Talking About Glass-Steagall, Glass-Steagall'Senate Event: Hoenig, Simon Johnson Say Glass-Steagall Necessary NowJacques Cheminade Sends Letter to Sen. Warren Urging Full Glass-SteagallGerman Landtag Member Writes Letter to U.S. Congress Urging Passage of Renewed Glass-Steagall ActSen. Angus King: Glass-Steagall -- It's Not Regulatory. It's StructuralCoverage of Glass-Steagall Fight Reaching Full ThrottleLaRouchePAC Policy Committee Release: Congress Must Unite Against Wall Street — Restore Glass-Steagall NowGlass-Steagall Fight Heats Up As Policy Committee Heads to Washington ja Financial Times Pushes Harder For Glass-Steagall. Lisää ko. uutisarkistossa.

Heinäkuun 2013 Lyndon LaRouchen webcast-seminaarit:

Webcast 2013.07.26: Friday Webcast with Lyndon LaRouche >>

July 26th, 2013 LaRouche Webcast: Q1 - What can we do to change the potential outcome of the fight for Glass-Steagall?

July 26th, 2013 LaRouche Webcast: Q2 - What is your assessment on the recent fall of the Egyptian government by the aid of the Egyptian military on behalf of a popular petition?

July 26th, 2013 LaRouche Webcast: Q3 - Is Detroit’s bankruptcy just a Detroit crisis of ‘corruption’, or does an economy require systemic development?

July 26th, 2013 LaRouche Webcast: Q4 - How do we define the mission that was represented by Kennedy’s dedication, and destroyed by the series of Bushes and Obama?

July 26th, 2013 LaRouche Webcast: Q5 - How can we regain the high technology industrial orientation vitally needed in the U.S.?

July 26th, 2013 LaRouche Webcast: Q6 - How do we overcome the simple notions of partisanship and bi-partisanship?

July 26th, 2013 LaRouche Webcast: Q7 - How do we get out of the present crisis of education in the U.S.? What is an education worthy of a human being?

July 26th, 2013 LaRouche Webcast: Q8 - The Second American Revolution: Can you expand your conception of how to overcome the limits of human development, in order to have a future beyond even such achievements as nuclear power and manned space flight?


Webcast 2013.07.19: Friday Webcast with Lyndon LaRouche >>

July 19th, 2013 LaRouche Webcast: Q1 - You and Wall St. are mobilized on the fight over Glass-Steagall. Where does it stand at present?

July 19th, 2013 LaRouche Webcast: Q2 - What is next in the new “Pecora” initiative and our fight to break institutions such as Congress from Wall St.’s control?

July 19th, 2013 LaRouche Webcast: Q3 - Can you explain the relationship between an actual and explicitly intended fascist economy

July 19th, 2013 LaRouche Webcast: Q4 - The Bush family took a leading role in Wall St.’s fascist movement. Is Obama a Bush?

July 19th, 2013 LaRouche Webcast: Q5 - Some in Congress understand ‘green energy’s’ role in starvation, but still defend non-food related reduction of life’s products to low energy flux density abiotic purposes

July 19th, 2013 LaRouche Webcast: Q6 - What is the possibility of implementing a credit system in a small country with a large trade deficit like Belarus under the present world financial architecture?

July 19th, 2013 LaRouche Webcast: Q7 - With more people joining our fight, how do we escalate our organizing of the U.S. republic?

Webcast 2013.07.12: Friday Webcast with Lyndon LaRouche >>

July 12th, 2013 LaRouche Webcast: Q1 - Where does the fight for Glass-Steagall stand, and what is required to succeed in it?

July 12th, 2013 LaRouche Webcast: Q2 - Do we need Wall St. to finance the economy? What do we do with the people who want to save it?

July 12th, 2013 LaRouche Webcast: Q3 - Can you continue your exposition of the American Hamiltonian credit system?

July 12th, 2013 LaRouche Webcast: Q4 - What is the significance of the ‘Snowden affair’ and Obama's Narcissistic response to it?

July 12th, 2013 LaRouche Webcast: Q5 - How do We Respond to the International Bail-Out / Bail-In Drive for Fascism?

July 12th, 2013 LaRouche Webcast: Q6 - What are the objectives, in the coming weeks, for the LaRouchePAC and the LaRouchePAC Policy Committee?

Webcast 2013.07.05: Friday Webcast with Lyndon LaRouche >>

July 5th, 2013 LaRouche Webcast: Q1 - What is Happening in Egypt?

July 5th, 2013 LaRouche Webcast: Q2 - Environmentalism is the Oligarchical System

July 5th, 2013 LaRouche Webcast: Q3 - A Credit System to Save the Nation

July 5th, 2013 LaRouche Webcast: Q4 - Snowden and Obama.

Lopuksi Lyndon LaRouchen pitkä analyysi oligargismista - oligarkkieliitistä >> On the Subject of Oligarchy.

Friday, July 26, 2013

Viikon 29 sää vuonna 2013: Epävakaista ja normaalia selvästi viileämpää; ajoittain voimakkaita tuulia (Päivitetty!)

Yleiskuvaus viikon 29 - 2013 säästä Etelä-Suomeen: Jakso oli aikaisemmasta kuluvasta kesästä poiketen selvästi tavanomaista viileämpi ja myös epävakainen sekä monena päivänä hyvin tuulinen. Vielä maanantaina oli melko lämmintä, mutta sen jälkeen Norjanmereltä Suomen itärajalle tulleiden matalapaineiden voimin ti - su välillä vallineet luoteis-pohjoisvirtaukset pitivät säätä ajankohtaan nähden viileänä etenkin päivälämpötilojen osalta; lähes joka päivä maksimilämpötilat jäivät vajaaseen +20 asteeseen ja parina päivänä sisämaassa jopa vain +15 asteen vaiheille. Tuulisuus ja runsaspilvisyys pitivät yölämpötilat kuitenkin pääasiassa suhteellisen leutoina. Ma oli poutapäivä, mutta sitten sateita tuli kuuroina joka päivä ainakin osassa tarkastelualuetta; to satoi osin yhtenäisestikin ja pe kuurosateet olivat yleisimmillään ja rankimmillaan. Vähimmille sateille jäi edelleen Varsinais-Suomi ja Uusimaa, missä kuivuutta jäi yhä vaivaamaan ja etenkin etelärannikolla paikoin pahentumaan entisestään ja saaden pe kuuroista vain vähäistä lievitystä.

Euroopan mittakaavassa vallitsi oikeastaan koko viikon selkeä kahtiajako Fennoskandian ja siellä etenkin Suomen viileyteen ja epävakaisuuteen sekä kahden alueen voimakkaisiin helleaaltoihin; yhtäältä hellettä vallitsi koko ajan Britteinsaarilla ja laajasti manner-Euroopassa vahvan korkeapaineen alla; Itä-Eurooppaan pääsi vähän viileää viikonloppuna Fennoskandiasta. Jopa Britanniassa ylitettiin +30 astetta useana päivänä! Manner-Euroopan hellettä ulottui monena päivänä myös Skandinavian eteläisimpiin osiin. Toisaalta Länsi-Venäjällä vallitsi hellettä, missä sen painopiste vetäytyi Suomen itärajalle luoteesta tulleiden matalapaineiden takia aluksi kauemmaksi Uralille, missä se voimistui Jäämeren rantaa myöten hyvin ankaraksi. Loppuviikolla helle kuitenkin velloi lännemmäksi Moskovan pohjoispuolella, kun lisäksi sunnuntaina Moskovan tienoilla voimistui matalapaine; Uralin tienoilla yhä ankaraa hellettä Jäämeren rantaa myöten, joka oli jo ennätyksellistä siellä. Kovia ukkosia oli etenkin tuon Venäjän hellealueen länsireunalla monena päivänä, mutta paikoin myös manner-Euroopan hellealueella etenkin viikon lopussa. Välimerellä helle ei ollut tällä ko. viikolla erityisen ankaraa.

Euroopan mittakaavassa em. tilanteet ilmenivät tarkemmin näin: Wetter3 -arkisto A ja Wetter3 -arkisto B (Esim. valinnat "Niederschlagstaerke und -form" ja "2 m Temperatur" tuovat tuttuja sääkarttatyyppejä).

Maanantai 15.7.2013: Matalapainetta jäi heikkona Suomen kaakkois-itäpuolelle rintamasysteeminsä kera, mikä jakoi itäpuolelleen Venäjälle muodostumaan alkaneen helleaallon. Norjanmeren matalapaine hivuttautui Lappiin ja sen rintamasysteemi saapui iltapäivällä länsiosiin; illalla sen kylmä rintama alkoi ylittää tarkastelualuetta kaakkoon. Korkeapaine työntyi lännestä vahvana uudestaan Britannian kautta manner-Eurooppaan. Tarkastelualueella edellispäivän rintaman ylityksen viimeiset hahtuva- ja yläpilvet kaikkosivat yön aikana itään. Sitten oli vähän aikaa selkeää muutamia untuvapilvilauttoja lukuun ottamatta. Iltapäivällä ja illalla em. rintaman ylä- ja keskipilvet ylittivät aluetta kaakkoon vähäisinä juovina ja vyöhykkeinä ilman sadetta. Tuulet olivat enimmäkseen heikkoja - iltapäivästä alkaen ajoittain kohtalaisia; ensin luoteesta ja sitten enemmän lounaasta. Yölämpötila oli lännen sisämaassa +6 ja +10 asteen välillä ja muutoin +10 ja +14 asteen välillä. Päivälämpötila oli enimmäkseen +20 ja +24 asteen välillä; viileintä länsirannikolla.

Tiistai 16.7.2013: Matalapaine siirtyi vähitellen Lapista Vienanmerelle ja siihen liittyi hetken voimakastuulisen osakeskuksen liike Oulun seudulta itärajalle. Matalapaineen rintamasysteemit asettuivat yön kylmän rintaman ylityksen jälkeen yhtäältä Skandinavian eteläosiin rajaten siellä manner-Eurooppaan lännestä palautuneen korkeapaineen mukana tullutta hellettä. Toisaalta rintamat kiertyivät Suomen eteläpuolelta itäpuolelle rajaten siellä Venäjälle muodostunutta hellettä. Suomeen jäi vallitsemaan voimakas ja viileä luoteis-pohjoisvirtaus. Tarkastelualueella yöllä eteläkaakkoon vaelsivat aluksi viimeiset rintamapilvisyydet yläpilvilauttoina. Sitten oli hetken selkeää, mutta iltapäiväksi muodostui viileässä tuulessa viilettäneitä kumpupilviä ohuina ja osittain kumpukerrospilviksi lauttaantuneina. Itäkolkkaan (Saimaan tienoo) kiertyi em. matalapaineen osakeskuksen mukana runsaasti kuurosateita rajautuen jyrkästi poutaisempaan länsiosaan. Illalla sää poutaantui itäkolkassa osittain ja muutoin selkeni kokonaan. Tuuli oli yöllä aluksi heikkoa ja kääntymässä lounaasta luoteeseen. Aamusta alkaen koko päivän vallitsi navakka - paikoin jopa kovapuuskainen luoteis-pohjoistuuli; loppuillalla länsikolkassa tuulet heikkenivät. Yölämpötila oli +10 asteen vaiheilla; etelärannikolla +11 ja +15 asteen välillä. Päivälämpötila jäi sisämaassa +15 ja +19 asteen välille; viileintä itäkolkassa. Etelärannikolla oli vielä paikoin n. +20 astetta.

Keskiviikko 17.7.2013: Matalapaine asettui Vienanmeren tienoolle vähitellen heiketen ja jättäen helteen kauemmaksi Uralille. Norjanmerelle saapui Islannista uusi matalapaine ja ennen sitä Skandinaviaan muodostui heikko korkeapaineen selänne. Uuden matalapaineen okludoituva rintamasysteemi kuitenkin ylitti illalla jo Skandinaviaa ja alkoi saapua Suomen länsiosiin. Helteinen korkeapaine jatkoi edelleen sijoillaan Länsi- ja Keski-Euroopassa. Tarkastelualueella yöllä - aamulla oli muutoin selkeää, mutta itäkolkassa yhä runsaampaa pilvisyyttä lähellä em. matalapainetta. Iltapäivällä itäkolkassa kuurotteli taas, mutta jyrkästi siihen rajautuen muualla vallitsi taas vain ohut ja vähän lauttaantunut kumpupilvisyys. Illalla kumpupilvisyys katosi ja idässäkin selkeni, mutta em. uuden rintaman ylä- ja keskipilvilauttoja alkoi saapua länsiosiin luoteesta. Pohjois-luoteistuulet olivat aluksi yhä navakkapuuskaisia etenkin idässä, mutta heikkenivät iltapäivästä alkaen vähän. Illalla tuulet jatkuivat heikkoina - kohtalaisina ja alkoivat kääntyä länteen. Yölämpötila oli +10 asteen vaiheilla; viileintä sisämaassa. Päivälämpötila oli +17 ja +20 asteen välillä, mutta itäkolkassa vain n. +15 astetta.

Torstai 18.7.2013: Norjanmeren matalapaine liikkui itäkaakkoon ja alkoi sulautua Suomen yllä Vienanmeren päälle jääneeseen vanhaan matalapaineeseen. Kaukana Venäjällä jatkui helle ja Britteinsaarten yllä jatkaneen korkeapaineen ansiosta helle jatkui laajasti Länsi- ja Keski-Euroopassa. Suomea ylitti em. uuden matalapaineen olkudoituva rintamasysteemi, missä okluusiopisteen liikerata oli noin Porista Kanta-Hämeen kautta kaakonkulmalle iltapäivän mittaan. Tarkastelualueella yöllä rintaman ylä- ja keskipilvilautat valtasivat luoteesta alaa huippukauniiden valaisevien yöpilvien kera. Aamusta alkaen rintamapilvisyys vallitsi runsaana ja em. okluusiopisteen liikerataa myöten liikkuivat enimmät vesisateet; eteläpuolella oli vain heikkoja kuuroja ja voimakkaan aaltomaista verhopilveä. Okluusiopisteen jälkipuolella kylmä rintama ylitti Uudenmaan - Kymenlaakson tienoon etelään illansuussa melko dramaattisesti; sisämaassa muodostui kapea kuurorintama liikkuen etelään ja sen pilvivaiheissa aluksi tuli verhopilvimäinen kuuropilvivalli ja heti sen perässä etureunaltaan tummana vyörypilvimassana pohjoisesta kumpukerrospilvikansi rajujen puuskien kera. Illalla rintamapilvisyys kaikkosi hitaasti etelään; kumpukerrospilvet vähenivät hahtuva- ja harsopilviksi ja takareunallaan untuvapilvivyöhykkeinä. Tilanteeseen kuului upea iltarusko. Länsituulet olivat aluksi heikkoja - kohtalaisia. Em. kylmän rintaman ylityksessä tuuli käännähti hyvin nopeasti pohjoiseen voimistuen yhtäkkisesti navakka - kovapuuskaiseksi; loppuillan mittaan luoteistuulet vallitsivat kuitenkin vain heikkoina - kohtalaisina. Yölämpötila oli etenkin idän sisämaassa +6 ja +10 asteen välillä, mutta lännessä ja etelärannikolla reilut +10 astetta. Päivälämpötila jäi muutoin +15 asteen vaiheille, mutta em. okluusiopisteen eteläpuolella se käväisi hetken reilussa +20 asteessa ennen em. kylmän rintaman ylitystä.

Perjantai 19.7.2013: Matalapaineen osakeskus siirtyi yön - aamun aikana Keski-Suomen yli kaakkoon ja se asettui loppupäiväksi noin Laatokan tienoille. Yhdistyneenä vanhaan matalapaineeseen ko. systeemin itäpuolella Uralilla helle voimistui, mutta Fennoskandiaan tulvahti viileä pohjoistuuli voimakkaana edeten lähes Ruotsin eteläkärkeen ja Baltiaan. Britannian tienoilla vallitsi yhä vahva korkeapaine, joka ylläpiti hellettä Länsi- ja Keski-Euroopassa. Tarkastelualueella yöllä liikkui vielä etelään ylittyneen rintaman takaosassa luoteesta kuurottaisia sateita lounaiskolkan ja etelärannikon yli, mutta muutoin oli vähäpilvisen poutaa. Aamusta alkaen pohjoistuulessa alkoivat vallita kuitenkin pienialaiset ja lukuisat kuurosateet, jotka olivat paikoin rankkoja heikon ukkosen ja rakeiden kera; sadetilanteet olivat silti lyhytkestoisia, mutta loppuiltapäivällä muodostui parina rintamana runsaampiakin kuuronauhoja Pirkanmaalta etelärannikolle. Ilmamassa oli kirkkaan kuulas, joten auringonpaisteen seassa kuuropilvet erottuivat hyvin profiilikkaina. Illalla kuurot heikkenivät lähes pois ja hahtuva- sekä kumpukerrospilvet alkoivat muodostaa pääosaa. Heikot - kohtalaiset luoteistuulet vallitsivat yöllä, mutta lännestä alkaen ne voimistuvat sitten koko loppupäiväksi navakkapuuskaisiksi ja alkoivat kääntyä pohjoiseen. Rankimmissa kuuroissa puuskat olivat jopa kovia. Yölämpötila oli +10 asteen vaiheilla; viileintä sisämaassa. Päivälämpötila oli vain +15 asteen vaiheilla; etelärannikolla aluksi ennen rankempia kuuroja n. +20 astetta.

Lauantai 20.7.2013: Matalapaine pysyi Laatokan tienoilla heiketen vähitellen ja tuoden itäpuolellaan Venäjälle etelästä Uralin ankaran helteen seuraan lisää hellettä lännemmäksikin. Jäämerellä olleen matalapaineen lounaisreunalla Norjanmerellä kehittyi osakeskus siirtyen Lappiin ja sen rintamasysteemi pakkautui Skandinaviasta käsin Suomessa vallinnutta pohjoisvirtausta vasten saapuen illalla länsirannikolle. Britannian hellekorkeapaine vetäytyi vähän pohjoiseen ja alkoi ulottaa selännettä Keski-Eurooppaan. Tarkastelualueella yöllä oli vaihtelevasti hahtuva- ja kumpukerrospilvilauttoja. Aamulla oli hetken vähäpilvistä, mutta pian syntyi kumpupilviä, jotka lauttaantuivat kumpukerrospilviksi ja seassa kehittyi vain yksittäisiä vähäisiä iltapäiväkuuroja. Loppuiltapäivällä pilvisyys muuttui hahtuvapilviksi, mutta lännen uusi rintama toi illalla sekaan verhopilvivyöhykkeenä kapeaa etelä-pohjoissuuntaista sadenauhaa länsirannikolle ja sen etureunalla Pirkanmaalta Kanta-Hämeeseen syntyi paikoin kuuropilviä. Pohjoistuuli oli aluksi kohtalaista ja etenkin aamupäivällä - alkuiltapäivällä navakkapuuskaista. Loppupäivän aikana tuuli heikkeni ja kääntyi luoteeseen. Yölämpötila oli +10 asteen vaiheilla; viileintä sisämaassa. Päivälämpötila oli +16 ja +19 asteen välillä.

Sunnuntai 21.7.2013: Lappiin tullut matalapaineen osakeskus sulautui Laatokan tienoon vanhaan matalapaineeseen, joka puolestaan oli venynyt etelään kohti Mustaamerta; tämän systeemin itäpuolella Venäjän helle jatkui Jäämeren rantaa myöten ankarana. Illalla ko. matalapainejonon voima alkoi keskittyä yhden matalapaineen nopeaan voimistumiseen Moskovan tienoilla rajuine ukkosineen ja sen ansiosta pohjoispuolellaan helle alkoi siirtyä kohti Suomea ja lämmin rintama lähestyi idästä. Britannian korkeapaine alkoi venyä yhä enemmän koilliseen Norjan länsireunalla. Samalla vähäistä matalapainetta alkoi muodostua Ranskan paikkeilla helleukkosineen. Tarkastelualueella yöllä - aamulla etenkin länsiosissa vallitsi runsas pilvisyys alapilvikannen kera edellispäivän uuden rintaman takia, missä kapea ja vähäinen sadenauha siirtyi länsirannikolta Pirkanmaa - Kanta-Häme - etelärannikko vyöhykkeelle. Iltapäivällä pilvikansi alkoi repeillä, mutta em. vyöhykkeellä syntyi vielä iltapäiväkuuroja paikoin rankkoina. Illalla sää poutaantui yleisesti kaikkialla ja pilvisyys väheni hajanaisiksi hahtuvapilvilautoiksi. Loppuillalla itäkolkkaan alkoi saapua kuitenkin em. lämpimän rintaman ylä- ja keskipilviharsoja. Luoteis-pohjoistuulet jatkuivat edelleen ollen kohtalaisia - iltapäivällä ajoittain navakoita. Illalla tuuli alkoi voimistua idästä käsin. Yölämpötila oli +10 asteen vaiheilla; leudointa lännessä ja etelärannikolla. Päivälämpötila oli +16 ja +19 asteen välillä; viileintä itäkolkassa.

Alkaneen viikon 30 sääennuste Etelä-Suomeen (Päivitetty!): Sääraportin viivästymisen takia kuluvasta viikosta on jo toteutunut ma - pe välinen osa, joten ennuste koskee vain viikonloppua ja alustavasti ensi viikkoa 31.

Lyhyesti voidaan todeta tästä kuluvan viikon ma - pe jaksosta viitaten viime sääraporttini ennustepäivitykseen, että tuolta Venäjältä alkoi ulottumaan helleilmamassaa kiilana tarkastelualueelle maanantaisen rajutuulisen lämpimän rintaman tulon myötä, mutta ti - ke aikana voimakkaassa koillisvirtauksessa yllätti sumupilvien laajuus ja rakoilemattomuus myös iltapäivällä, jolloin päivälämpötiloissa ei tullut hellettä laajalla alueella; vain länsikolkassa lievästi. Pilvistä huolimatta ei kuitenkaan satanut yhtään. Torstaina koillistuulen heikennyttyä pilvisyys alkoi kuitenkin rakoilla ja päivälämpötilat nousemaan lähemmäksi +25 astetta yleisesti. Tänään perjantaina heinäkuinen hellesää vallitsikin jo tyypillisesti ja tilanteeseen liittyi Länsi-Uudellemaalle - Varsinais-Suomeen - Satakuntaan pakkautuneen kostean ilman alueella rajuakin iltapäivän ukkostelua jopa tulvineen >> Voimakas raekuuro moukaroi Karjaata - Katso hurjat kuvat! 

Helteen voimakkuus on ollut tällä kuluvalla viikolla kuitenkin sen verran mietoa, että ei ole ollut tarvetta helleseurannalle (Kesän 2013 kuumin päivä) enkä tehnyt tämän perjantain ukkostilanteestakaan seurantaa, kun episodi keskittyi sen verran pienelle alueelle >> Seuraavan viikon sääraportissa palaan tarkemmin näihinkin asioihin.

Sitten varsinaista sääennustetta >> Pohjustuksena ensin asiaa kuluneen viikon 30 alkuosan Euroopan mittakaavan asetelmasta, joka pysyi ma - pe välillä varsin samanlaisena. Manner-Euroopassa helleilmamassa alkoi painottumaan länsiosista vähitellen Keski-Eurooppaan, kun Britannian länsipuolelle tuli pyörimään pieni matalapaine useaksi päiväksi viilentäen siellä säätä ukkosineen. Samalla Moskovan seudulle jäi pyörimään tuo em. matalapaine, joka yhtäältä syötti itäpuolellaan yhä jatkuvasti ankaraakin hellettä Uralin tienoille Jäämeren rantaa myöten. Toisaalta sen matalapaineen länsireunalla oli viileää. Korkeapainetta on ollut Norjanmeren - Jäämeren alueella ja siitä on ulottunut heikkoa selännettä Skandinaviaan, missä helteistä säätä on muodostunut jopa osin Lappiakin myöten ja siis to - pe koillisvirtauksen heikettyä viimein myös Etelä-Suomeen.

Tänä viikonloppuna asetelma pitää suunnilleen paikkansa, joskin matalapaine voimistuu Britannian tienoilla ja Moskovan tienoon matalapaine vetäytyy selvästi idemmäksi. Lisäksi korkeapaineen selänne vahvistuu pohjoisesta Suomeen, jolloin hellesäätä on tulossa sekä la että su enimmäkseen poutaisessa ja vähäpilvisessä säässä; +30 asteen rajaa ei kuitenkaan rikottane ja siten helleseurantaa en ehkä tee...

Ensi viikon alussa asetelma näyttää muuttuvan siten, että laajaa matalapainetta muodostuu Britannian - Islannin alueelle ja pieni raju osakeskus muodostuu Saksan - Puolan paikkeilla rajuine ukkosineen. Samalla korkeapaine vahvistuu Barentsinmeren alueelle ja siitä jää ulottumaan selännettä Suomen itärajalle; niinpä ma on vielä aurinkoinen hellepäivä ja sitten etenkin ti - ke jännätään sitä, kuinka tuon matalapaineen osakeskuksen liike Keski-Euroopasta Skandinaviaan muodostaa ukkosriskiä lounaasta - etelästä Suomeen ja kuinka helleilmamassaa jäisi silti vielä ulottumaan Baltiasta - Venäjältä... Tähän teen tarkentavan päivityksen sunnuntaina...

Päivitys sunnuntaina 28.7.2013 klo. 23:15: Päättyvänä viikonloppuna Suomessa vallitsi siis etelä-pohjoissuuntainen korkeapaineen selänne helteisenä, missä oli pääosin poutaista, mutta ukkoskuurojakin esiintyi yhtäältä Lapissa monin paikoin sekä tarkastelualueella eilen ja tänään pieninä soluina Varsinais-Suomen ja Satakunnan itärajamailla ulottuen Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaallekin. Tänään su ukkostavin tilanne oli kuitenkin Keski-Pohjanmaalla, missä Kannuksen vuoro oli kokea rajuja rankkasadetulvia runsaiden rakeiden kera >> "Rakeita tuli niin paljon ettei sekaan mahtunut".

Keski-Euroopassa on ollut nyt viikonlopun aikana erittäin ankaraa hellettä huipentuen tänään su mm. Saksassa yli +35 asteen kuumuuksiin; tämä helle syrjäytyy läntisen laajan matalapainetoiminnan myötä jo huomenna ma Itä-Eurooppaan ja alkaa ulottua Baltiaan. Tähän liittyy mm. juuri Saksassa rajuja ukkosia sekä etelä-pohjoissuuntaisen rintamasysteemin lähestyminen Skandinaviassa Suomea. Täten tarkastelualueella länsiosiin voi tulla ma runsaampaa pilvisyyttä ja sade- sekä ukkoskuurojen riskiä aikaisempaa enemmän. Itäosissa jatkuu poutaisempi sää ja siellä mitataan vielä hellelukemia.

Ti-ke tienoo vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta, mutta vaikeasti ennustettavalta >> Tuon Saksan - Puolan helteen syrjäyttävässä ukkostilanteessa muodostuu matalapaineen osakeskus, joka liikkuisi suoraan pohjoiseen Ruotsia pitkin. Siihen kuuluu kylmän rintaman saapuminen ti-ke tienoilla lounaasta käsin Etelä-Suomeen kuuroineen ja ukkosineen; tämän ajoittaminen on vielä epäselvää, mutta aikaisimmillaan se voisi tulla jo ti-iltana ja myöhäisimmillään vasta selvästi ke puolella ja rintaman ulottuminen itään hidastuisi... 

Perinteisesti tällaiset etelästä nousevan matalapaineen tilanteet ovat mahdollistaneet Etelä-Suomeen välillä hyvinkin rajuja ukkosia, mutta tässä vaiheessa on vielä epäselvää se, kuinka paljon energiaa olisi ukkosille tarjolla... Matalapaineen osakeskus saattaisi voimistua nimittäin varsin rajutuuliseksi(kin)!... Potentiaalinen ukkosseurantatilanne voi olla tulossa.

Ti hellettä voi olla vielä melko yleisesti, mutta Baltiaan jäänee se kaikkein kuumin manner-Euroopasta periytyvä annos. Ke helle olisi syrjäytynyt - syrjäytymässä vähän idemmäksi...

Keskiviikon jälkeen ennustekuviot ovat myös vähän epäselviä, mutta näillä näkymin vaikuttaa siltä, että suursäätilallisesti matalapaineiden painopiste jää yhtäältä länteen (Em. matalapaineen osakeskus siirtyy Norjanmerelle) ja toisaalta yhä Moskovasta itään vaikuttaa matalapainetta. Samalla korkeapaine muodostuu Keski-Eurooppaan ja Britteinsaarten länsipuolelle muodostuva uusi matalapaine alkaa pumppaamaan Afrikasta ja Välimereltä uuden annoksen erittäin ankaraa hellettä manner-Eurooppaan ja osin Britanniaankin. 

Suomen kohtalona olisi jäädä matalapaineen solan piiriin to - pe, joka jää tuosta Norjanmerelle menevästä matalapaineesta jälkeen ja ulottuu kaakkoon tuohon Venäjän matalapaineeseen; solan itäpuolella on yhä hellettä, jota tuo Venäjän matalapaine jaksaa uskollisesti kierrättää pohjoispuolellaan idästä lähelle Suomea. Tarkastelualueelle jää kuitenkin tuo solan kuurosateisen ja ukkostavan epävakainen vyöhyke, jossa on kylläkin lämmintä, mutta ei aivan hellettä... Toisaalta Skandinaviassa muodostuva korkeapaineen selänne voisi tulla la - su Suomeen; helteet palaavat silloin Lappia myöten. Toisena skenariona tuo Venäjän helle tulisi paremmin idästä perille la - su... 

Hyvin lämmin ensi viikkokin näyttää siis joka tapauksessa olevan.

Sääennusteisiin lähteenä on mm.: Weatheronline, Expert Charts.

Luontohavaintoja viikolta 29 - 2013: Ko. jakson normaalia viileämpi sää jarrutti kasvukauden kehitystä Etelä-Suomessa niin, että viikon loppuun mennessä kasvu- ja kehitystilanteiden etumatka tavanomaiseen ajankohdan aikatauluun nähden kutistui 1 - 2 viikon mittaiseksi. Tämän mukaan kasvien maailmassa tapahtui mm. seuraavaa >>

Heinäkuun tyypilliset kukkijat eli maitohorsma (Chamerion angustifolium), siankärsämö (Achillea millefolium), mesiangervo (Filipendula ulmaria), rohtovirmajuuri (Valeriana officinalis), päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) ja saunakukka (Tripleurospermum inodorum) tulivat hitaasti osaksi kukinnan loppuun; eniten rohtovirmajuuri, maitohorsma ja mesiangervo. Kuluvalla viikolla 30 maitohorsmalla on jo alkanut osittain hedelmävillavaihekin lämpimiltä kasvupaikoilta alkaen.

Pietaryrtti (Tanacetum vulgare) ja rantakukka (Lythrum salicaria) jatkoivat runsasta ja täyttä kukintaansa ko. viikolla, mutta tällä kuluvalla viikolla ensin mainitun kukintahiipumista on jo alkanut ilmenemään. Pujon (Artemisia vulgaris) kukinta on jatkunut enimmäkseen täydessä vaiheessa tälle kuluvalle viikolle saakka, mutta eri kasvustoissa on eriaikaisuutta. Ohdakkeet (Cirsium sp.) ovat tulleet vähitellen sekä viime että tämän kuluvan viikon aikana runsaaseen hedelmävillavaiheeseen. Karhunputken (Angelica sylvestris) kukinta on hiipunut vähitellen ja osittain jo lakannut tällä kuluvalla viikolla. Hiirenvirna (Vicia cracca) ja niittynätkelmä (Lathyrus pratensis) ovat myös hiipuneet kukinnaltaan ja aikaisemmista kukistaan muodostuneita hedelmäpalkoja on kypsynyt runsaasti.

Puutarha- ja puistokukinnassa jaloritarinkannukset (Delphinium cultorum cv.) ja monet liljat (Lilium sp.) lopettivat kukintansa jo melkein kokonaan, mutta valtikkanauhus (Ligularia przewalskii), auringontähti (Telekia speciosa), palavarakkaus (Lychnis chalcedonica), kirahvinkukka (Cephalaria gigantea) ja purppurapunalatva (Eupatorium purpureum) olivat vielä selvästi kukassa. Varhaiset jaloangervot (Astilbe arendsii hybr.) alkoivat hiipua kukinnaltaan. Väriminttu (Monarda didyma), rohtosuopayrtti (Saponaria officinalis) sekä kuunliljat (Hosta sp.) olivat vielä täydessä kukassa ko. viikolla. Kaikki nämä ovat kuitenkin olleet hiipumassa kukinnaltaan tämän kuluvan viikon aikana; vähiten väriminttu. 

Sen sijaan tarhapäivänliljat (Hemerocallis cv.), isohirvenjuuri (Inula helenium) ja monet syysleimut (Phlox sp.) myöhäiset jaloangervot, kompassikukka (Silphium perfoliatum), monet päivänsilmät (Heliopsis sp.), kultapallo (Rudbeckia laciniata "Goldball") ja myöhäiset nauhukset (Ligularia sp.) ovat runsastuttaneet kukintaansa viime ja tällä kuluvalla viikolla. Ruusujen pääosa alkoi olla kukinnaltaan hiipumassa yhä selvemmin, mutta jotkut ryhmä- ja köynnösruusut jatkoivat runsasta kukintaansa, kuten ko. viikon kasvina esittelemäni lajike >> Viikon 29 kasvivalokuva: (Köynnös)ruusulajike (Rosa "Elmshorn").

Nurmikoilla valkoapila (Trifolium repens) ja ketohanhikki (Potentilla anserina) hiipuivat edelleen kukinnaltaan, mutta paikoin niiden kukkia on jäänyt vielä tälle kuluvallekin viikolle. Syysmaitiaisen (Leontodon autumnalis) kukinta on ollut huipussaan viime ja tällä kuluvalla viikolla. Kaikkien näiden kukintaa on heikentänyt kuitenkin Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueilla kuivuus, joka paikoin paheni viime viikolla ja kellastutti nurmikoita entistä enemmän ja joitakin nurmikoita ei ole tarvinnut leikata enää jopa pariin viikkoon pysähtyneen kasvun takia. Sisämaan kosteina pysyneillä alueilla nurmikoiden vehreys ja normaali kasvu on säilynyt paljon paremmin.

Puiden kukinnassa kriminlehmus (Tilia X euchlora) alkoi viimein kukkia, mutta amerikanlehmuksen (Tilia americana) kukinta saavutti huippuvaiheen ja on lopetellut sitä tällä kuluvalla viikolla 30. Myöhäiset jasmikkeet (Philadelphus sp.) alkoivat myös tulla jo kukintansa päätökseen viime viikolla, mutta pallohortensia (Hydrangea arborescens "Grandiflora") alkoi tulla kukinnan täyteen vaiheeseen ja syyshortensian (Hydrangea paniculata "Grandiflora") kukinta alkoi tulla jo osaksi valkoiseen vaiheeseen paikoin ja niin etenkin tällä kuluvalla viikolla. 

Kotipihlajan (Sorbus aucuparia) marjat kypsyivät puolikypsän ja täyskypsän välissä oransseina - oranssinpunaisina ja villaheisin (Viburnum lantana) marjat alkoivat tulla osittain puolikypsään punaiseen vaiheeseen. Tarhaomenissa (Malus X domestica) varhaisimmat kesälajikkeet tulivat kypsiksi ja herukoiden (Ribes sp.) marjasato alkoi tulla parhaimmilleen. Tuomipihlajien (Amelanchier sp.) ja hedelmänä viljeltävien kirsikoiden (Prunus sp.) satokausi alkoi puolestaan jäämään jo taakse.

Sekä luonnonvaraisten että yleisesti viljeltyjen puiden ja pensaiden versopuutuminen eteni yhä enemmän täysivalmiiksi. Esim. jo tammella (Quercus robur) ja lehtosaarnellakin (Fraxinus excelsior), mutta taimilla ja nuorilla puilla viimeisenä kasvussa olleilla pääversoilla puutumiskehitys on vieläkin kesken. Täysipuutumisesta merkkinä olivat edelleen esim. metsävaahteralla (Acer platanoides) ja kotipihlajalla joidenkin yksilöiden häilyvät esiruskasävyt. Pikkuherukalla (Ribes glandulosum) sitäkin enemmän ja etelärannikolla osittain kuivuuden takia juuri pikkuherukalla ja muutamilla pensasangervoilla (Spiraea sp.) alkoi esiintyä kirkkaampaakin valeruskaa / esiruskaa.

Pioneeripuiden (koivut, lepät, pajut ja haapa) versopuutuminen on myös edennyt muutoin loppuun, mutta taimien ja nuorten puiden pääversoista osa on vielä pituuskasvussa tällä kuluvallakin viikolla. Koivuilla ja lepillä ensi kevään runsaat hedenorkkoaiheet ovat valmistuneet jo käytännössä täyteen talvehtimiskokoon, mutta pysyvät vielä vihreinä elokuulle.

Härmä jatkoi monin paikoin runsasta esiintymistään esim. tuomipihlajissa, terttuseljoissa sekä joissakin vaahteroissa ja tammissa. Osassa raitoja (Salix caprea) ja muita pajuja sekä harmaalepissä (Alnus incana) ja joissakin haapakasvustoissa (Populus tremula) esiintyi ruostesienisaastumaa jopa osin runsaasti, mutta yleistä invaasiota ei ollut vielä viime viikollakaan. Metsävaahteroilla esiintyi paikoin myös omaa lehtiä ruskistuttanutta ruostesienivioitusta. Koivut (Betula sp.) säästyivät ruostesienikiusalta jopa vielä kokonaan. Puistolehmuksilla (Tilia X vulgaris) puolestaan yleistyi selvästi kirvojen erittämä tahmea neste lehdillä ja kaduille pinnoitteeksi tihkuneena.

Koivuja sen sijaan kellastutti Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla ko. viikolla 29 yhä pahemmin kuivuus, kun kesäkuun loppupuolelta alkaen sateet ovat jääneet hyvin vähäisiksi ko. alueella; näin etenkin etelärannikolla ja siellä kallioisilla mäillä kuivuus eteni jopa niin pahaksi paikoin, että kaikkien lehtipuulajien taimikot kellastumisen lisäksi alkoivat muuttua jopa osittain ruskean kuiviksi. Niityt kuivilla paikoilla muuttuivat hyvin ruskeiksi ja mm. maitohorsmien lehdet alkoivat lerputtaa, joskin heinävaltaisilla niityillä ruskeaksi muuttuminen myös märillä paikoilla yleistyi edelleen, kun heinäkukinta vaihtui yhä enemmän hedelmävaiheeksi. Sisämaassa kallioistenkin mäkien lehtipuustot säilyivät vielä kellastumatta edeltäneidenkin sateiden turvin; raju kahtiajako eri alueiden kosteuseroissa jatkui.

Maaseudun peltoviljelyssä viljojen tuleentuminen eteni jo yli puoliruskeaan vaiheeseen; eniten ohralla ja vähiten kauralla, mikä säilyi vielä lähes kokonaan täysivihreänä. Varsinais-Suomen ja Uudenmaan kuivuus vaikutti lisäruskeuttavasti osalla peltoalueista.

Vesistöjen pintavesien lämpötilat viilenivät ko. viikon aikana selvästi ajankohdan normaaleja arvoja alemmiksi sekä viileän sään takia että voimakkaiden tuulten sekoitettua alempia kylmiä vesiä pintaan ns. kumpuamisena. Vielä maanantaina järvissä ja Suomenlahden sisälahdissa vesien lämpötilat olivat +20 asteen vaiheilla ja meren ulapallakin yli +15 astetta. Viikon mittaan järvissä lämpötilat laskivat kuitenkin +15 ja +18 asteen välille ja paikoin / hetkittäin jopa alle +15 asteen tuulten aiheuttaman kumpuamisen takia. Suomenlahdella pintavedet viilenivät kauttaaltaan +15 asteen vaiheille. Tällä kuluvalla viikolla 30 lieväksi helteeksi lämmennyt sää on alkanut Jaakon päivän tutusta merkkipaalusta huolimatta lämmittämään vesiä nopeasti +20 asteen paikkeille ja ylikin.

Vielä lopuksi eläinmaailmasta merkittävä havainto liittyen pääskysiin; nimittäin viikon 29 viileät ja voimakastuuliset säät karkoittivat havaintoni mukaan ko. linnut jopa kokonaan taivaalta esim. Hämeenlinnassa, missä niitä on normaalisti pitkälle elokuulle paljon taivaalla. Tällä kuluvalla viikolla pääskyset ovat kuitenkin palanneet lentelemään säiden lämmettyä.

Luontohavaintoihin lähteinä ovat mm.: Siitepölytiedote, Itämeriportaalin meriveden pintalämpötilaennuste ja Ympäristö.fi:n pintavesien lämpötilat.