Sunday, March 29, 2009

Helvetti vai Renessanssi?! - Ilmastonmuutoksesta osana oligarkkieliitin NWO -suunnitelmaa

Aikomukseni oli jättää tämä ilmastonmuutosaihe käsiteltäväksi myöhempään ajankohtaan ja jättää se siten pois tästä kirjoitussarjastani, jotta voin päättää sen. Valmistelussani onkin jo ollut sarjan päätösosa, jossa kokoan kaikkeen viimeisen reilun puolen vuoden aikana kirjoittamaani ja esilletuomaani liittyen termi- ja nimilistat selityksineen. Se osa tulee olemaan siis kattava yhteenvetävä paketti, josta voi helposti opiskella tähän NWO -agendaan ja Brittiläisen imperiumin oligarkkieliittiin sekä näitä vastustaviin liittyviä seikkoja hyvän kokonaiskuvan muodostamiseksi. Eilen oli kuitenkin ilmastonmuutokseen liittyvä Earth Hour 2009, johon minäkin osallistuin. Koska monet näistä NWO:a vastustavista pitävät ilmastonmuutosta kuitenkin huijauksena, niin olen kuitenkin pakotettu ottamaan itsekin kantaa myös siihen näissä pohdinnoissani. Asia on monimutkainen ja siksi tämä jää nyt vain yhdeksi analyysiksi mahdollisesti monista muista tulevista.

Tyypillisesti esim. Alex Jones ja Lyndon LaRouche näistä oligarkkieliittiä vastustavista henkilöistä pitävät siis ilmastonmuutosta suuren luokan huijauksena. Molemmat näyttävät olevan melkolailla samoilla linjoilla asiassa. Heidän käsityksensä mukaan viime aikainen lämpeneminen on pääasiassa auringon aktiivisuudessa tapahtuneiden muutosten syytä ja ihmistoiminnasta tulleella ylimääräisellä hiilidioksidilla ei ole siinä tärkeää asemaa. Lisäksi he sanovat, että ilmastonmuutoksesta on luotu tämän oligarkkieliitin ja heitä palvelevien tiedemiesten toimesta hysteriaa aiheuttava ns. viherfasistinen agenda, jonka tarkoituksena on edesauttaa tavallisten rivikansalaisten köyhdyttämistä, orjuuttamista ja alistamista sekä jopa kansanmurhaamistakin, jotta NWO eli pankkiiridiktatuuri toteutuisi kunnolla. Lyndon on lisäksi toitottanut monta kertaa, että tämän talouskatastrofin ratkaisemisessa yksi tärkeä tekijä on ilmastonmuutoshysterian jarrutavan olemuksen ymmärtäminen ja vastustaminen.

Tähän väliin kerron itse, mitä mieltä ilmastonmuutoksesta olen. Olen sen verran hyvin ympäristöasioista perillä oman alani ja kiinnostuksen kohteideni ansiosta, että voin hyvällä syyllä todeta Alexin ja Lyndonin olevan väärässä. ....Mutta vain osittain! Hiilidioksidin liika lisääntyminen ilmakehässä ihmisten toimesta todella aiheuttaa ilmaston lämpenemistä, mikä on loogista tajuta, kun sitä ajattelee maapallon koko ilmakehän toiminnan kannalta, jossa maapallo on esim. lämpimämpi kuin mitä se ilman ilmakehää ja / tai ilman hiilidioksidia olisi. Alexilla ja Lyndonilla on kuitenkin hyvin tärkeä pointti sijoitettuna tähän ilmastonmuutosvastaisuuteensa ja -skeptisyyteensä ja se pointti on juuri poliittinen ja taloudellinen. Itse asiassa ihmiskunnan kohtaloon ällistyttävän kriittisesti liittyvä, minkä olen nyt varsin hyvin ymmärtänyt asioita tutkittuani. Siltä kannalta katsottuna ilmastonmuutosskeptisyys on hyvin ymmärrettävää.

Pureskellaanpa tarkemmin. Ilmastonmuutoksesta on luotu tämän oligarkkieliitin ja heitä palvelevien tiedemiesten toimesta hysteriaa aiheuttava ns. viherfasistinen agenda NWO:n aikaansaamisen helpottamiseksi. Tässä ilmenee monta asiaa ja kysymystä:

Yksi: Ilmastonmuutosta ja sen seurauksia liioitellaan. Nyt opittuani tietämään tämän oligarkkieliitin mafiamaisia toimia, olen havainnut heidän käyttävän ilmastonmuutosta aseena. Siksi on selvää, että he tahallaan laittavat ilmastonmuutoksen pelottavampaan ja kohtaloltaan vaarallisempaan asemaan kuin se oikeasti koskaan olisikaan. Yksi tärkeä tällainen pelottelutaktiikkaa käyttävä oligarkkieliitin agentti on ollut asiassa Al Gore. Herää kuitenkin epäilys, että kuinka paljon he itse tietävät "aseestaan"? Liittyykö heidän tietämykseensä sellaista epävarmuutta, joka tulee olemaan vaarallinen yllätys myös heille itselleen? Vai onko heidän tietämyksensä suvereenia "aseen" hallintaa meitä rivikansalaisihmisiä vastaan? Jatketaan lisää ->

Kaksi: Ilmastonmuutos on salajuoni. Oppimani mukaan on selvää, että tämä rikollinen oligarkkieliitti on luonut itselleen oivallisen käsikassaran ilmastonmuutoksesta. Se on heille kuin taivaanlahja, jonka avulla voidaan tyhmennetyn ja Brittiläisen imperiumin maailmankuvaan ehdollistetun väestön edesauttamana runnoa läpi mm. lakeja, jotka hyödyttävät tätä oligarkkieliittiä ja orjuuttavat sekä alistavat rivikansalaisia oligarkkieliitin palvelijoiksi. Yhdysvalloissa on jo tehty paljon lakeja hiilidioksidin verottamiseksi kaikessa ihmistoiminnassa, missä verovarat menevät pankkiirieliitin haltuun ja hyödyksi. Tässä uudessa maailmanjärjestyksessä ilmastonmuutossalajuoni on täten kiinteä osa heidän viime aikojen agendojaan. Itse olen valmis uskomaan jopa sellaisen mahdollisuuden, että tämä oligarkkieliitti on jo teollistumisen alussa n. 100 vuotta sitten saanut tietää hiilidioksidin osuudesta ilmastonmuutokseen ja laskenut sukupolvesta toiseen sen avulla skenarioita, jotka ovat johtaneet nykyiseen ilmastonmuutosagendan ottamiseen osaksi NWO -suunnitelmaa.

Kolme: Ilmastonmuutos on väline kontrolloida ihmisiä. Kuten sanottua, niin maapallon olosuhteita käytetään häikäilemättä hyväksi salaisten ja rikollisten poliittisten - taloudellisten agendojen läpivientiin ko. oligarkkieliitin toimesta. Ilmastonmuutos on kaikkien aikojen parhain mielenkontrolliväline ja siten massojen hallinta-ase, koska ilmastonmuutokseen on saatu ujutettua ihan todellisistakin syistä johtuen niin paljon kollektiivista pelkoa, vastustusta ja levottomuutta aiheuttavia mielikuvia. Natsisaksa olisi ollut kateellinen moisesta kontrollivälineestä. Nyt tilanne on vain se, että uhka on myös todellinen eikä vain lumepropagandaa. Uhat ovat kuitenkin liioiteltuja juuri NWO -agendan läpiviennin takia.

Neljä: Ilmastonmuutoksen hyviä puolia salaillaan. Jotta ilmastonmuutosta voidaan käyttää NWO -agendan läpivientiin, niin sen huonojen puolien on oltava esillä sen mahdollisten hyvien puolien kustannuksella. Ihmismielet on ehdollistettu ja taannutettu hylkimään ilmastonmuutokseen sopeutumista ihmiskuntaa hyödyttävillä tavoilla, missä ko. uhkaavassa tilanteessa pyrittäisiin löytämään sen hyvien puolien avulla ratkaisuja sekä paremman ympäristön että ihmiskunnan tilan saavuttamiseksi. Maapallon lämpeneminen ei ole pelkästään huono asia, vaikka siihen liittyisi kuinka pahoja seurauksia tahansa. Tilanne on kuitenkin jo päässyt leviämään käsistä ja meidän on vain pyrittävä korjaamaan sitä vähää mitä voimme ja sopeutumaan siihen mitä ei voi korjata.

Viisi: Ilmastonmuutosasenteet estävät ihmiskuntaa palvelevia poliittisia ja taloudellisia päätöksiä. Oligarkkieliitti ja heitä hyväuskoisina tai tietoisen rikollisesti palvelevat hännystelijät ovat pyrkineet olemaan mahdollisimman johdonmukaisia, jotta heidän NWO -suunnitelmiensa vastaisia poliittisia ja taloudellisia päätöksiä ei tehtäisi. Tämä merkitsee mm. ns. vaihtoehtoisten eli vapaiden energiamuotojen (Kuten vesivoima, tuulivoima, aurinkoenergia) ylikorostamista, joista ei ole kuitenkaan lähimainkaan yksin ylläpitämään 6 miljardin kokoista maapallon väestöä. Sen avulla estettäisiin myös kunnolliset ekonomiset kehittymismahdollisuudet, jossa tärkeää on kehitys nimenomaan ihmisten itsensä kannalta eikä tämän rahaeliitin kannalta katsottuna. Se Main Street pitää laittaa Wall Streetin edelle!

Tuo ylikorostaminen merkitsee samalla ydinvoiman mustamaalaamista, josta olisi helposti tuon väkimäärän ylläpitäjäksi ja paljon enempäänkin. Heikkotehoisten energiamuotojen propagandamainen runnominen käyttöön mahdollistaa oligarkkieliitille keinoja saattaa köyhyyttä, niukkuutta ja sekä fyysistä että sosiaalista sairautta ihmiskunnan pariin, mitkä toimivat tehokkaina ihmisten alistajina ja orjuuttajina oligarkkieliitin palvelijoiksi.

Kuusi: Ilmastonmuutoksesta tiedetään vasta erittäin vähän. Oligarkkieliitille on eduksi, että rivikansalaiset tietävät ilmastonmuutoksesta vain joitakin oligarkkieliittiä palvelevia tiedonsirpaleita. Lisäksi heitä palvelee se, että ilmastonmuutoksesta velloo eriäviä mielipiteitä, jolloin totuus ja skeptisyys muodostavat ristiriitoja sisältävän sekavan puuron, mikä ehkäisee rivikansalaisia muodostamasta oligarkkieliittiä uhkaavan yhtenäisen vastavoiman.

Seitsemän: Ihmisiä on helppo johtaa harhaan ilmastonmuutospuheilla ja -agendoilla. Oligarkkieliitin jopa yli 100 vuotta kestäneiden ehdollistamistoimien takia monet ihmiset eivät kykene havaitsemaan maailmankuvaamme piilotettuja oligarkkieliittiä hyödyttäviä rikollisia poliittisia ja taloudellisia agendoja. Siksi ihmisiä on ollut niin helppo johtaa harhaan ja ainakin haluttuihin suuntiin myös tässä ilmastonmuutosasiassa. Viime aikoina internet on kuitenkin mahdollistanut tämän ehdollistamisen murtamista ja lisääntyvässä määrin rivikansalaiset ovat heräämässä vastustamaan NWO -suunnitelmaa. Kriittinen massa tietoisuuden lopulliseen läpimurtoon ja oligarkkieliitin kaatamiseen on kuitenkin vielä liian kaukana!

Kahdeksan: Mitä muuta vaarallista ilmastonmuutoksen lisäksi on ympäristössämme ja avaruudessa meille ihmisille? Jotkut näistä NWO:n vastustajista ovat tuoneet esille myös muita maapalloa uhkaavia tekijöitä. Esim. nimimerkki Against NWO on kertonut maapallon napaisuuden muutoksesta, joka voisi aiheuttaa ehkä jo lähivuosina mm. tulva- ja säteilykatastrofin. En ole vielä riittävästi perehtynyt tällaisiin mahdollisuuksiin, joten kantani jääköön vielä hämäräksi niiden suhteen... Toki ympäristössämme on edelleen muitakin arkisempia ongelmia: Saasteet, ilkivalta, roskaaminen, epäeettiset ja kestämättömät menetelmät ympäristön rakentamisessa ja muokkaamisessa yms.

Yhdeksän: Miten ilmastonmuutosta tulisi torjua? Ilmastonmuutoksen torjunnassa on huomattava tuo oligarkkieliitin ehdollistama väärälle tielle johtava skenario ja meidän ei tule lähteä sille tielle! Ympäristöstä pitää toki pitää huolta, jossa myös ilmastonmuutoksen negatiivisten seurausten torjuntaan on käytettävä voimavarjoja ja aikaa. Olen kuitenkin nyt havainnut, että ydinvoima on suorastaan ainoa kunnollinen energiamuoto pitää huolta nykyisestä ihmispopulaatiosta ja saattaa sen kehitys hyvälle uralle jatkossa. Muussa tapauksessa joudumme tekemään hurjan päätöksen: Jos nuo vaihtoehtoiset energiamuodot olisivat ainoa keino ehdollistetun ilmastonmuutostorjunnan suhteen, niin joutuisimme samalla uhraamaan satoja miljoonia ihmisiä lopulliseen ja tuhoisaan köyhyyteen sekä jopa kuolemaan ...Myös ns. länsimaissa.

Ydinvoimaan nähden todella paljon heikkotehoisemmat energiamuodot merkitsevät myös tätä: Jos niillä pyrittäisiin samaan energiatehoon kuin ydinvoimalla on mahdollista, niin niiden määrä pinta-alallisesti muodostuisi monella tavalla haittaavaksi ympäristön kannalta. Luontoa jouduttaisiin raivaamaa miljoonien neliökilometrien alalta ja muodostuisi loputtomia tuuli- ja aurinkovoimapeltoja. Se olisi pois mm. kasveilta ja puilta (ruoka) sekä se aiheuttaisi scifimittakaavan esteettisiä ongelmia maisemaan. Ihmisten käyttämää aikaa ja vaivaa kuluisi myös turhaan, kun niitä pitäisi käyttää parempaan, kuten oligarkkieliitin vastustamiseen, ympäristön muihinkin ongelmiin ja suhtautumiseen ilmastonmuutokseen realistisemmin kuin mitä oligarkkieliitti on saanut ehdollistettua. Kerrassaan hullua, kun tämän on nyt tajunnut! Tässä on ajatuksia herättäviä poimintoja LaRouche PAC -sivustolta aiheeseen liittyen: Videot; A B C D.

Kymmenen: Miten ihmiskunta voi torjua sekä ilmastonmuutosta että Brittiläisen imperiumin oligarkkieliittiä ja heidän toimiaan? Tässä piileekin ihmiskunnan historian suurin ja vaikein haaste kautta aikojen. Pitäisi pyrkiä samaan aikaan sekä ympäristömme että oman itsemme säilyttämiseen ja vaalimiseen sekä kehittämiseen. Vastaukset eivät ole yksinkertaisia ja joudumme joka tapauksessa tilanteeseen, jossa joudumme ottamaan vastaan myös negatiivisia seurauksia niin ympäristössämme kuin itsemme kannalta katsottuna. Kummassakin vaikuttavat niin suuret voimat, että kukaan tai ketkään (ihmisryhmät ja valtiot) eivät koskaan voi hallita näihin liittyviä asioita täydellisesti saati sitten ymmärtämää niitä täydellisesti. Minullakaan ei ole riittäviä vastauksia kaikkiin tämän maailman tilanteen herättämiin kysymyksiin.

Yksi hyvä neuvo on silti se, että lisäämme ahkerasti tietoisuuttamme tämän oligarkkieliitin toimista ja niiden vaikutuksista maailmaamme kaukaa historiasta nykyhetkeen ja siitä tulevaisuuteen. Sitten meillä voisi olla enemmän myös oikeasti hyviä keinoja sekä ympäristön että meidän itsemme ylläpitämisessä ja kehittämisessä kauaskantoisella ja hyvällä tavalla. Meidän on tiedostettava tämän oligarkkieliitin haitallinen olemus tuollaisen hyvän skenarion saavuttamisessa ja siksi oligarkkieliitin ja heidän hännystelijöidensä kaatamiseen on myös kerättävä aikaa ja vaivaa.

Saturday, March 28, 2009

Virheellistä kasvien hoitoa: Pohjois-Tapiolan liialliset "hoitoleikkaukset"Liian ankarasti harvennettu rusotuomipihlaja (Amelanchier lamarckii) 25.3.2009.
Liian ankarasti harvennettu euroopanpähkinäpensas (Corylus avellana) 20.3.2009.
Virheellisesti kokonaan alasleikattu villaheisi (Viburnum lantana) 23.2.2009.


Helmi- ja maaliskuussa kuluvaa vuotta Espoon Tapiolassa ja tarkemmin sanottuna Pohjois-Tapiolassa on tapahtunut ympäristölle ilkivaltaa. Sitä on tehnyt ko. alueiden hoidosta vastaava Tapiolan Lämpö Oy. Yllä olevat kuvat esittelevät sitä. Kyseessä on pensaiden ns. hoitoleikkaukset, mutta tässä tapauksessa tehdyt toimenpiteet ovat olleet hoidon sijaan enemmänkin rikos ympäristöä kohtaan kuin hoitoa. Selitän nyt miksi.

Kaikissa tapauksissa on kyse erittäin paljon yli tarpeen menneistä leikkaustoimenpiteistä ja erittelen tässä ko. seikan tarkemmin. Alimmassa kuvassa on siis esimerkki kokonaan alasleikatuista pensaista ja ko. alueella näitä alasleikkauksia on tehty viimeksi kuluneen kuukauden aikana runsaasti. Selvästi oli nähtävissä kaikissa tapauksissa, että moisille leikkauksile ei ollut mitään oikeaa tarvetta, koska pensaat olivat vielä elinvoimaisia ja monin paikoin ne eivät olleet edes kunnolla kasvaneet takaisin muhkeaan mittaan edellisen alasleikkauksen jälkeen. Suorastaan osa oli kituvia edellisen alasleikkauksen takia. Ylipäätään moiset alasleikkaukset ovat esimerkki laiskuudesta (Ei jakseta tehdä yksilöllistä hillittyä karsimista tai ei ole resursseja sitä varten), kasviestetiikan väkivaltaisesta vähentämisestä vastoin parempaa tietoa ja nuoruuden sairaalloisesta ylikorostamisesta kauniin ja muhkean vanhuuden kustannuksella. Vain harva pensaslaji hyötyy usein tehtävästä alasleikkaamisesta ja sitä ei siksi pidä tehdä kaikille matalille - keskikokoisille pensaslajeille.

Liian usein alasleikattuja pensaita kohtaa laho-ongelmien kohonnut riski niiden tyvialueella, jonka myötä uudestaanvesominen voi radikaalisti heiketä. Samoin pensaat eivät todellakaan ehdi kasvaa kunnolla näyttävään mittaan, jos leikkauksia on vain muutaman vuoden välein. Nytkin tätä alasleikkaamista tapahtui kohdilla, joilla ei ole edes tarvetta tilan lisäämiseksi muka liiallisen leveyskasvun takia. Kaikkien radikaaleimmillaan tämä alasleikkaus näkyy juuri villaheisin kaltaisten suurehkojen ja osittain jopa puumaisten pensaiden kohdalla, jonka takia menetetään näyttävän suuri kasvusto moneksi vuodeksi tai jopa kokonaan. Tuossa alimman kuvan tapauksessa ei olla tajuttu ko. lajin estetiikan tätä ominaispiirrettä, vaan on tyydytty typerän helppoon ja sitä kautta virheelliseen "hoitoon".

Pensaiden alasleikkaus ylipäätään kuvastaa yhtäältä yhteiskunnassamme vellovaa nuoruuden liikaihannointia (Pensaiden "nuorentaminen" alasleikkaamalla on muka hyvää hoitoa) ja toisaalta siis puiston- ja puutarhanhoitoon pesiytynyttä liiallista laiskuutta ja resurssien puutetta. Pensaiden optimaalihoidon pitää sen sijaan olla enemmänkin vain yksittäisten vanhojen versojen poistoa yksilöllisesti eikä teollista alasleikkausta vain muutaman vuoden välein. Tottakai ensin mainitun tapauksessa hoito on vaikeampaa ja enemmän aikaa vievää. Yhteiskunta on kuitenkin mennyt siihen suuntaan, että olemme hyvin kaukana optimaalisesta puiston- ja puutarhanhoidosta. Resurssit ovat sairaalla tavalla riittämättömiä arvostusten ollessa kieroja. Ei tarvitse olla nero huomatakseen, että tämä yhteiskunnan kehitys liittyy kaikkeen siihen, mistä olen viime kuukausina paasannut: Kapitalistinen rahanvalta on rajoittanut Suomessa kasviestetiikkaa ja puistokulttuuria ylipäätään sekä sairastuttanut ihmisiä pois ko. estetiikan vaalimisesta ja siten optimaalisista hoitotavoista ja puisto- ja puutarhaestetiikan ilmenemismahdollisuuksista. Näin on nimenomaan julkisilla viheralueilla.

Kahdessa ylemmässä kuvassa nähdään liiallisesti karsittuja isoja puumaisia pensaslajeja. Tällaisia isoja pensaita on helppo hoitokarsia ilman alasleikkausta, mutta noissa molemmissa tapauksissa ei ollut mitään tarvetta tehdä moisia liian radikaaleja estetiikantuhoamistoimia. Naurettavinta ja tuomittavinta tuossa pähkinäpensaan tapauksessa oli se, että ko. poistetut rungot osoittivat edelleen elinvoimaansa hyvin runsaalla määrällä hedekukintoja, joka oli viime vuodeltakin tuttu ilmiö ja näin niiden poistoille ei ollut mitään perustetta ja ei siis mitään järkeä, vaan tämä karsinta oli rikollista ympäristön tuhoamista ja nuoruuden ylikorostamista vanhuuden kustannuksella.

Tuollaisen radikaalin karsimisen seuraus on seuraava kummassakin tapauksessa: Yhtäältä laho-ongelmat lisääntyvät tyvessä ja toisaalta lajin kasvu tapahtuu aiottua mielikuvaa vastaan. Molemmissa tapauksissa on ilmeisesti virheellisesti kuviteltu, että nuo jäljelle jätetyt pienet versonrippeet alkavat muka ottaa pääosaa kasvussa ja niistä muka kehittyisi hienoja päärankoja. Todellisuudessa käy näin: Kun rungoista on poistettu reippaasti yli puolet, niin ko. kasvit pyrkivät korvaamaan hetimiten menetyksen vesomalla runsaasti ja jäljelle jääneet versot jäävät paljon enemmän sivuosaan moneksi vuodeksi kuin mitä virheellisesti kuviteltiin. Seurauksena on ylitiheää pusikkoa, jossa ilmenee mm. leveyssuunnassa tilaongelmia, jos vieressä on kulkuväylä. Noita rusotuomipihlajia hoidettiin noin radikaalisti sielläkin, missä näin onkin. Seurauksena on myös heti parin kolmen vuoden sisään lisää harventamista ko. paikoilla tilaongelman levitessä kulkuväylälle uudestaan; syntyy kierre (Miksi ylipäätään ko. lejeja moisilla kohdilla?!).

Jos tällaista vanhojen runkojen poistoa on pakko tehdä, niin sitä pitää tehdä ainoastaan elinvoimansa huomattavasti menettäneiden (jopa vain lähes kuolleiden) runkojen kohdalla ja poistettavia runkoja saa olla vain selvästi alle puolet koko runkomäärästä, jolloin uudestaanvesominen pysyy kohtuudessa ja jäljelle jäävät rungot pysyvät pääosassa ja jatkavat kasvuaan lajille luontaisen muotoisena oikeammalla tavalla. Täytyy todella ihmetellä, että minkälaista epäpätevää porukkaa Tapiolan Lämpö OY:ssä oikein häärää?!

Nämä vääristyneet hoitokäsitykset eivät päde kuin poikkeustapauksissa ja siksi ne pitää kitkeä pois nyt yleisenä nähtävästä puistonhoitotavasta. Kapitalistisen rahanvallan negatiivista vaikutusta pitää myös mahdollisimman paljon ehkäistä kaiken kulttuurin parista, jota puutarhat ja puistotkin ilmentävät omalla tavallaan. Viimeisen 100 vuoden aikana modernismi ja postmodernismi ovat osaltaan olleet tällaisia negatiivia vaikutuksia lisääviä ideologioita ja tyylejä ympäristössämme usein hyvin valitettavalla tavalla. Kasviestetiikan hoito on nimittäin juuri näiden piirissä liian paljon negatiivisen teollista ja inhaa massakulttuuria suosivaa, jossa puisto- ja puutarhakulttuuriin oleellisesti kuuluvat yksilöllisyys, persoonallisuus ja estetiikan monipuolisuus on karsittu väkivaltaisesti pois ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta.

Vaadin täysin uutta ideologiaa puisto- ja puutarhakulttuuriin, jotta tällaisista epäkohdista päästään kasviestetiikan ja puisto- sekä puutarhakulttuurin uuteen renessanssiin! Viimeisen 100 vuoden aikana ilmennyt virhe on poistettava rakennetusta ympäristöstä! Valitettavasti nykyinen maailman tilanne monine käytännön piirteineen ja henkisine ominaisuuksineen tekee tästä uudesta renessanssista äärimmäisen vaikeasti saavutettavan... Niin totaalisesti meitä ihmisiä on ehdollistettu maailmaamme, että emme helposti havaitse edes puisto- ja puutarhakulttuurissa kunnollista sielun ravintoa ja oikeimmin kauneutta mahdollistavia toimia.

Thursday, March 26, 2009

Ajankohtaan nähden kylmä pakkasjakso päättymässä epävakaisen kevätleutouden tuloon (Päivitys: Ensi viikon lopun lämpöaalto jää pois)Talvi on kiristänyt vielä otettaan aikaisempaa arviotani enemmän, vaikka ollaan jo huhtikuun kynnyksellä. Syynä on ollut matalapaine, joka on jäänyt aikaisempaa arviota voimakkaampana ja kauemman aikaa vaikuttamaan Suomen itäpuolelle. Sen myötä pohjoisesta on jatkuvasti kolmen viime päivän aikana virrannut ajankohtaan nähden hyvin kylmää talvi-ilmamassaa, jossa iltapäivisin on tullut heikkoja lumikuuroja maksimilämpötilojenkin jäätyä aste pari pakkaselle. Öisin on ollut selkeää - lähes selkeää ja sen myötä pakkasta on ollut etelärannikolla n. -10 astetta ja sisämaassa paikoin jopa -15 ja -20 asteen välillä. Lisäksi matalapaineen oltua Suomen eteläpuolella alkuviikolla saatiin lisää lunta muutamasta sentistä paikoin jopa yli 20 senttiin yllättävällä tavalla. Tällainen runsaasti uutta lunta saanut alue muodostui sadealueen oltua pitkään paikallaan Hyvinkään tienoilta kohti Hankoa ja lounaissaaristoa.

Tuo kuva on otettu tänään Espoon Tapiolassa (auringon oltua pilvessä), jossa uutta lunta satoi vain parisen senttiä. Tässä kylmässä talvi-ilmamassassa kevätauringon kuitenkin jo ollessa teholtaan yhtä voimakas kuin syyskuussa, lumihanki on sulanut aurinkoisilla paikoilla pakkasessakin. Samoin tummat hiekkakäytävät ja asfaltit ovat lämmenneen niin tehokkaasti, että sulamista on tapahtunut auringossa ko. pinnoilla hyvin helposti. Tuossa kuvan lumihangessa (oli muuttunut jo viime viikolla tyypillisen jäiseksi ja pakkasella kantavaksi edestakaisten sulamisten ja jäätymisten takia) tuon sulamisen aiheuttamia syöpymisonkaloita nähdään aurausvallin tummissa vanhan lumen epätasaisuuksissa ja jalanjäljissä. Sen sijaan vaakasuoralla pinnalla oleva uusi lumi ei ole jaksanut sulaa auringossakaan pakkasen takia. Näin on syntynyt tilanteelle tyypillisiä hyvin kauniita geometrisia ja pitsimäisiä sulamiskuvioita, joita ei plussakeleillä näe.

Ensi yö on vielä ajankohtaan nähden hyvin kylmä lämpötilan laskiessa paikoin jopa ym. lukemia kylmemmäksi. Ehkä joillakin paikoilla saatetaan saavuttaa koko talven kylmin lukema poikkeuksellisesti vasta nyt. Muutos alkaa kuitenkin heti huomenna, mutta ei yhtä voimakkaana kuin miltä aikaisemmin näytti. Suomen länsipuolelle on huomiseksi kehittynyt voimakas ja laaja matalapaine ja korkeapaine asettuu Venäjälle. Sen myötä pe - su vallitsee aikaisempaa huomattavasti leudompi ja kostea etelä-lounaisvirtaus. Samassa yhteydessä saadaan kuitenkin rintamasateita, jotka tulevat aluksi lumisena, mutta muuttuvat Etelä-Suomessa laajasti vedeksi sunnuntaihin mennessä, kun lämpötilat kohoavat pari kolme astetta plussalle sekä yö- että päiväajaksi. Viime aikojen iso vuorokausivaihtelu siis katoaa lämpötiloista.

Sunnuntaina näyttää melko ärhäkkä matalapaineen osakeskus liikkuvan lounaasta koilliseen ja siinä yhteydessä tuulet ovat voimakkaita ja vesisateet paikoin runsaita (yöllä voi sataa räntää). Sitten ensi viikon alussa Atlantin voimakkaiden matalapaineiden syöttö jatkuu edelleen. Maanantain - tiistain aikana yksi matalapaine näyttää liikkuvan Pohjois-Suomen yli itään, jolloin sunnuntain jälkeen länteen kääntyneet tuulet ovat uudestaan voimakkaita ja uusia rintamasateita saadaan vetenä ja räntänä. Ilmamassa on sen verran leutoa, että päiväsaikaan +5 asteen ylitys on mahdollista. Runsas pilvisyys ja tuuli pitää yölämpötilatkin pääasiassa plussan puolella.

Matalapaineen jälkipuolella luoteesta puhaltaisi tilapäisesti kuivempaa ja kylmempää ilmaa keskiviikon tienoilla (yhtenä yönä mahdollisesti selkeämmin pakkasta), mutta uusi hyvin voimakas Atlantin matalapaine Islannin tienoilla toisi heti perään uuden annoksen leutoa ilmamassaa lounaasta - lännestä. Samalla kun Suomen eteläpuolelle näyttäisi silloin vahvistuvan korkeapaine, niin siinä voisi olla viimein aineksia kevään ensimmäisille +10 asteen ylittäville päivälämpötiloille ja Keski- sekä Itä-Euroopassa tulisi viimein jopa +20 asteen ylittäviä päivälämpötiloja. Yötkin pysyisivät Etelä-Suomessa edelleen leutoina (noin nolla asteisina ja runsaspilvisillä hetkillä selvästi plussallakin). Terminen kevät alkaa siis ensi viikolla (alkamispäivä säännön mukaan olisi ensi la tai su) koko Etelä-Suomessa. Tuon keskiviikon jälkeisen lämpöaallon kohtalosta laitan parin päivän sisällä tähän merkintään lisäpäivityksen.

Viime päivien pakkasjakso on lisännyt vesistöjen jäitä ja paikoin routaakin, mutta maaliskuun alun koko talven maksimijäätilannetta ei olla silti saavutettu. Jäätä on ajankohtaan nähden edelleen vähän ja esim. Suomenlahden ulappa-alueet ovat hyvin avoimia jäistä. Järvissäkin jään paksuus vaihtelee edelleen vain n. 40 sentin molemmin puolin. Routaa on paikoin yli 30 cm ja vähintään 10 cm. Joissa on virtaavan veden takia paljon avointa vettä, mutta myös uutta jäätä. Lauantaista lähtien sulaminen käynnistyy kunnolla, kun tiedossa olevat runsaat sateetkin tulevat pääasiassa vetenä. Ensi viikon mahdollinen lämpöaalto kiihdyttää sulamista edelleen ja arvioni mukaan lumipeite (melko tasaisesti 10 ja 25 sentin välillä) häviää Etelä-Suomesta kokonaan ensi viikon aikana varjopaikkojen kasautuneita kinoksia lukuun ottamatta. Samalla routa alkaa sulamaan myös päältä päin, mutta se ei vielä ensi viikon aikana sula kokonaan. Vesistöjen jäät muuttuvat aluksi viikonlopun aikana päältä lumivesiloskaisiksi ja sitten ensi viikolla itse jääkerroskin muuttuu haurastumisen kautta kulkukelvottomaksi sohjoksi. Seisovan veden järvissä ja meren lahdissa pysyy kuitenkin vielä ensi viikon ajan yhtenäinen jääpeite. Joet alkavat ensi viikolla tulvia sulamisvedestä ja samalla niissä on käsillä jäidenlähtö kokonaan. Runsaat sateet saattavat edesauttaa varsin merkittävää kevättulvaa.

Ilman muuttuminen viimein kunnolla keväiseksi saa myös kasvillisuuden heräämisen alkuun. Tämän viikon aikana kylmä sää on edelleen pitänyt lepät (Alnus sp.) ja pähkinäpensaan (Corylus avellana) etenemättä kukintavaiheeseen. Ensi viikolla on kuitenkin odotettavissa viimein siitepölykauden avaus niiden suhteen. Mahdollinen lämpöaalto sanelee kukinnan voimistumisen nopeuden ensi viikon loppupuolella. Lämpimillä paikoilla varhaisimmat sipulikasvit alkavat myös versoa kunnolla ja esim. lumikellon (Galanthus nivalis) ja leskenlehden (Tussilago farfara) kukintaa voi jo odotella ensi viikon loppuun mennessä. Arat ainavihannat kasvit saavat helpotusta oloonsa tämän viikon ankarien olosuhteiden jälkeen, kun yhtäältä lämpötilat alkavat olla lähes koko ajan plussalla ja toisaalta sään jatkuessa melko runsaspilvisenä ja kosteana lauantaista lähtien.

Päivitys 28.3.2009 klo. 13:43: Tässä on tarkennuksia sääennusteeseen. Huominen matalapaineen osakeskuksen ylitys on heikompi kuin mitä aikaisempi arvio näytti, mutta tänään illalla ja ensi yönä märkää lunta ja räntää voi silti sataa osassa Etelä-Suomea melko runsaastikin. Alkuviikolla keväinen (ensimmäiset yli +5 asteen päivälämpötilat), mutta epävakainen ilmamassa kuitenkin vallitsee aikaisemman arvion mukaisesti. Sen sijaan keskiviikosta eteenpäin näyttää kylmä luoteis-pohjoistuuli vallitsevan aikaisempaa arviota vahvemmin ja lännestä loppuviikolla saapuva uusi matalapaine näyttäisi kulkevan sen verran eteläistä reittiä kohti Suomea, että silloin ei tapahdukaan merkittävää lämpöaaltoa, vaan korkeintaan "vain" tavanomaisen leuto alkukevään sää vallitsee vesi-räntäsateineen. Näistä viileistä uusista käänteistä huolimatta ensi viikon sää on silti joka tapauksessa selvästi tätä viikkoa leudompi ja lumi sulaa jo varsin tehokkaasti, vaikkakin hitaammin kuin miltä aikaisemmin näytti; tulvat eivät merkittäviä. Siitepölykausikin saadaan ensi viikolla alkuun joka tapauksessa, mutta viive tavanomaiseen kasvillisuuden heräämisaikaan verrattuna on jo muodostunut.

Tuesday, March 24, 2009

Saarnaamiseni maailman kriisistä jatkuu ja jatkuu... : Nashi-mielenosoitus ja Barack Obaman hallinnon kristallisoitunut saatanallisuus

Brittiläisen imperiumin tihutyöt kristallisoituvat yhä lisää NWO:n aikaansaamiseksi globaalisti ja siksi jatkan teidän kaikkien valveutumattomien kauhuksi saarnaamistani kovalla kädellä. Valveutuneet jo tietävätkin mistä on kyse, joten tämä tekstini ei ole teille niin tähdellistä enää ja te ymmärrätte, miksi minun täytyy ylläpitää saarnaamistani näistä asioista. Ensin kuitenkin hyviä uutisia sisältävää asiaa eilisestä Antifasistisen Komitean ja Nashi-nuorten mielenosoituksesta Sanomatalolla Helsingissä. Tähän alkuun tarpeelliset linkit: Helsingin sanomien juttu, Iltasanomien juttu ja Johan Bäckmanin kertomus tapahtumien kulusta hänen blogissaan.

Hyvät uutiset ovat tietenkin ne, että mielenosoitus sujui rauhallisesti ilman väkivaltaa. Vaikka siis vastustan mellakointia, niin tässä maailman tilanteessa tarvitaan kuitenkin lisää mielenilmauksia ja nimenomaan tätä Brittiläisen imperiumin oligarkkieliittiä vastaan ja heidän ajamaansa NWO:a vastaan!! Myös täällä Suomessa, koska Suomi on niin vahvasti rähmällään juuri heidän suuntaan. Ensin oltiin rähmällään Natsisaksaan, sitten Neuvostoliittoon ja nyt lännen saatanallisimpien juonien suuntaan. Vaikuttaa siltä, että Suomi-parka ei kykene olemaan olematta rähmällään pahuuden pesiin... Huonot uutiset tuohon eiliseen mielenilmaukseen liittyen ovatkin juuri ne, että valtavirtamedian ja monien valveutumattomien ihmisten käsitys nykymaailman tilanteen kokonaiskuvasta on liian hämärä mm. juuri tällaisten Viro / Suomi vastaan Venäjä -asetelmien vääristäminä ja sen turvin vaivihkaa fasistinen NWO -todellisuus alkaa ottaa Suomeakin yhä enemmän kuristusotteeseensa.

Ei ole tietenkään syytä aliarvioida Neuvostoliiton tekemiä tuhotöitä Virossa eikä muuallakaan, mutta myös Viron ja Suomen on katsottava peiliin tässä maailman tilanteessa. Peiliin katsomiseen kuuluu mm. se, että ko. mielenilmauksen osapuolet havaitsevat olevansa myös osa laajempaa peliä; Sofi Oksasen, Imbi Pajun ja Iivi Anna Masson täytyy huomata se, että he ovat hyväuskoisia hölmöjä paljastuspuheillaan ja kirjoituksillaan (kirja "Kaiken takana oli pelko") silloin, kun ne luovat Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitille ja heidän hännystelijöilleen tarvittavia raaka-aineita NWO:n levittämiselleen ja Venäjän polvilleen saattamiseen pois suunnitelmiensa tieltä. Täytyy olla joko hyvin yksinkertainen tyhmyri tai tarkoitushakuinen satanisti, jos ei tätä huomaa tai siitä välitä. Myös toisille osapuolille tähdennän sitä, että heidänkin täytyy huomata se, että se heidän vastustamansa sorto ja alistava fasistinen politiikka on myös kiinteästi osa tätä globaalia NWO -agendaa ja siinä Venäjää vastaan suunnattu geopoliittinen peli täytyy huomata myös esim. suomalaisten ja virolaisten itsensä kannalta.

Valitettavasti moni suomalainen ei osaa (vielä) nähdä tätä globaalia agendaa, vaan he ovat jääneet jumiin vanhoihin Suomi vs. Venäjä (Neuvostoliitto) -kaunojen pauloihin. Oikea vihollisemme on Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitti ja vasta toissijaisesti muut mahdolliset. Se tässä onkin juuri niin suututtavaa yhdessä mielessä, kun kansalaisten tiedostamattomuus ja valveutumattomuus antaa oligarkkieliitille aseen pelata heillä ja heitä vastaan. Minua ainakin suututtaa se, että tällainen tyhmyys edesauttaa maailman menemistä sinne, minne en halua itse joutua ollenkaan. Suuri paha tilanteessa on juuri se, että pakopaikkaa ei ole olemassa, kun NWO -agenda koskee koko maailmaa.

Sitten tuosta toisesta aiheesta. Äskettäin kysyin kysymyksen liittyen Barack Obaman mahdollisesti lisääntyneeseen maailman taloustilanteen ymmärtämiseen: "Onko tämä Obaman hämäystä ja hän pitäytyisi edelleen oligarkkieliitin talutusnuorassa, kuten Alex Jones meuhkaa vai olisiko Obamalla oikeasti hyväntahtoiset aikeet mielessä?". Nyt olemme saaneet kristallinkirkkaan vastauksen ja kaikki epäilykset voidaan heittää nurkkaan: Barack Obama on valehteleva Brittiläisen imperiumin NWO -nukke! Voimme suhtautua tulevaan sen mukaan hyvin yksinkertaisesti: Vastustaa kaikkea NWO:n liittyvää. Tässä asiaa valottavat uutiset ensin Suomen ja ulkomaiden valtavirtamedioista: Helsingin sanomien juttu, Taloussanomien juttu, BBC:n juttu ja CNN:n juttu.

Tässä on puolestaan LaRouche PAC -sivuston näkemyksiä aiheeseen: Trillion-Dollar Version of Paulson's 'TARP' Expected Monday, LaRouche: Latest Bailout Swindle Just One More Keynesian Fascist Swindle That Could Bring Down Obama's Presidency, Obama Administration Continues Paulson "Great Swindle" Bailout.

Kuten huomaatte, niin kyseessä on Obaman hallinnon uusi "bailout" -suunnitelma "siivota" myrkyllisiä arvopapereita pois pankeista. Kuten silti havaitaan, niin kyseessä ei ole mikään uusi "elvytyspaketti", vaan vanhaa paskaa uudessa käärössä, joka näyttää tietä NWO -satanismiin suunnitellusti. Otetaanpa tätä havainnollistamaan muutama lainaus noista LARouche PAC -kirjoituksista. Korostan boldatun punaisella tärkeät kohdat:

"Part of the plan will involve loans for purchases of credit-card and auto-loan-backed securities, according to the March 21 New York Times. This would be another vain attempt to restart the financial sector around the "securitization" business model which has now failed forever.
The other part will involve issuing cheap government loans to private "partners" to buy up trash paper — so-called "toxic assets," from the big banks. This is nothing but a re-jiggering of the TARP plan, which Paulson shoved down the throats of the Congress last year, but which he was never able to get off the ground.


One reason that Paulson could never get it to work, is that the "toxic assets" are actually worth less than thirty cents on the dollar. But were the Wall Street banks to admit that, they would be admitting that they are insolvent, and must be taken into receivership for bankruptcy protection, as Lyndon LaRouche has insisted. Therefore, they demand they be paid sixty cents or more, double the true value, simply as a device to conceal their actual insolvency. One reason Paulson had to abandon the TARP scheme, was that he realized he couldn't get away with paying double what the trash paper was worth.
"


"Geithner and Summers' hope is that under these artificially rigged circumstances, these so-called partnerships will overpay sufficiently for the worthless paper, to shovel hundreds of billions more taxpayer money into the big, bankrupt banks, and so put off once more their inevitable day of reckoning. It's nothing but a Rube Goldberg scheme to throw another trillion down the throats of these doomed banks, on top of all that has been lost already."

"LaRouche warned that, if this so-called Public Private Partnership Investment Program (PPPIP) scheme is allowed to go forward, it will not only trigger Weimar scale hyperinflation. ``It could, ultimately, bring down the Obama Presidency." "

"LaRouche elaborated. ``This is the same kind of Keynesian--i.e. fascist--swindle that was put in place just hours after the death of President Franklin Roosevelt, by his replacement, Harry Truman. Truman's instant abandonment of FDR's Bretton Woods System, a credit system of fixed exchange rates, which was adamantly opposed by Lord Keynes, the British delegation and their Wall Street accomplices, was tantamount to treason by Truman. It was a betrayal of everything that FDR stood for, beginning with Roosevelt's commitment to the elimination of the British Empire at the close of the war" ".

"``This is no different than the already discredited scheme of Paulson and Geithner from last Autumn,'' LaRouche explained. ``It is just a continuation of the TARP swindle, but with the hedge funds now brought in on the action--all at taxpayers' expense.'' "

"The "Public Private Partnership Investment Program" (PPPIP) introduced today by Treasury Secretary Tim Geithner is nothing more than a continuation of the greatest swindle in world history, in which money from the U.S. taxpayers is being stolen to bail out the bankrupt banking system.".

"The government's problem is simple: to bail out the banks, it must dramatically overpay them for the worthless loans and securities they now carry on their books. At the same time, for political reasons, it must keep up the PRETENSE that it is protecting the taxpayers, who are actually being stolen blind. Therefore, the government will set up phony mechanisms to allow it to pretend that the "market" is setting the price, when in fact the whole thing is a government operation. ".

"The banks like the plan because they get to dump their worthless assets on the taxpayers. The government likes the plan because it provides some modicum of political cover to its complicity in this theft. What remains unclear at this early point, is who would want to buy this toxic waste, and why.".

NOIN!! Onkohan se nyt selvä kaikille, että Barack Obaman hallinto on juuri sellainen näiden oligarkkien väline, millaiseksi Alex Jones sen tuomitsee dokumentissaan "The Obama Deception"?! Yhtä röyhkeää satanismia ei maailmassa ole koskaan ennen ollut! Täyttä gangsteritoimintaa hymyssäsuin! Ja Suomenkin valtavirtamedian uutiset asiantuntijoineen ja kaikkineen muka kiittelee tätä "hyvänä juttuna" ja "nokkelana" ja "toivoa herättävänä". Painukaa vittuun moisine valheellisine propagandauutisine!

Se, että niin moni suomalainen (mm. netin keskustelupalstojen perusteella) nielee tämän propagandan siimoineen kaikkineen yhä edelleen, kertoo juuri siitä valveutumattomuudesta, joka on osaltaan johtava maailman kansallisvaltiot tuhoon tällä tiellä jatkettaessa. Tyhmyys ja pelko ovat tietysti ymmärrettävästi luonnollisia syitä olla ymmärtämättä vaarallisia ja uskomattoman häikäilemättömiä asioita. Kuten sanotaan, "Mitä suurempi vale, niin sitä helpommin se uskotaan totena". Valitettavasti tällainen tyhmyys ja pelko on nyt kriittisellä tavalla tuhoisaa. Siksi ei pidä sortua esim. tällaiseen, kuten eräs kommentoija tuossa Hesarin jutun keskustelupalstalla vastauksessaan henkilölle, joka otti esille tuon The Obama Deception -dokumentin (Ko. kritisoijan vastaus kursiivilla):

"Suosittelen palaamaan maanpinnalle Obama-huumassa ja katsomaan elokuvan The Obama Deception. Löytyy Google-videosta.Linkki:http://video.google.com/videoplay?docid=7886780711843120756

Ha ha ha. On taas niin "nerokkaasti" ja "pelottavasti" tehty "tutkimus" jossa yhdistellään eri elementtejä lähes parodiallisesti.

En itse ota vakavasti yhtäkään dokumenttia, jossa käytetään matalaa bassosoundia taustalla luomaan tunnelmaa uhasta. Kertoo heti, että asialla ovat taas jotkut internet-nörtit, joka eivät halua uskoa, että elämme oikeassa maailmassa emmekä Matrixissa.

Suosittelen sen sijaan kuuntelemaan vaikkapa omaa sisäistä intuitiota suunnaksi siitä, mihin asiat kehittyvät ja millä on merkitystä ja millä ei, kuin etsimään "totuuksia" näistä nettidokumenteista. ".

Kuten havaitaan, niin tuota kritisoijaa vaivaa juuri tämä pelko ja valveutumattomuudesta seuraava tyhmyys. Näin ollen hänelle ei hahmotu kokonaiskuva, eikä siinä olevat yksityiskohdat vuorovaikutuksineen ja yhteyksineen ja näin ollen hän näkee vain hajanaista ja epäuskottavaa informaatiota selkeän kuvan sijaan ja tuomitsee siten selkeän kuvan näkijät "unimaailmassa seilaaviksi nörteiksi". Se, että jotain ei ymmärrä tai näe ei merkitse sitä, etteikö sitä olisi olemassa. Myöskin on huomioitava Francesco Alberonin viisaus: "Monipuolinen voi ymmärtää yksinkertaista, mutta yksinkertainen ei voi ymmärtää monipuolista, vaan kuvittelee näkevänsä epäaitoutta ja mielettömyyttä". Tässä maailman tilanteen ymmärtämisessä se pätee jos missä! Ymmärtääkseen on kuitenkin jokaisen nyt vain ryhdyttävä valveutuneeksi ja alkaa itse rohkeasti tutkimaan!

Sisäiseen intuitioon luottaminen aiheuttaa kuitenkin hankaluuksia: Meidät on ehdollistettu satojen vuosien ajan niin tiukasti tähän Brittiläisen imperiumin luomaan maailmankuvaan, että emme kykene helposti huomaamaan siihen piilotettuja satanistisia poliittisia agendoja ja muita tavallisen rivikansalaisen päänmenoksi suunniteltuja juttuja sisäisen intuition pakottaessa siinä liian harhaanjohtavasti palaamaan tutulle valveutumattomalle reitille. Kuten huomaatte omasta esimerkistäni, niin tästä huolimatta keskittymällä ja ahkerasti tutkimalla näitä salaisia agendoja on mahdollista poimia tuomittavaksi!

Miettikääpä ja kokeilkaapa myös tätä testiä, joka on omakohtaisesta kokemuksestani tuttu: Ottakaa kotinne seinällä samassa kohdassa kauan ollut seinäkello pois ja havainnoikaa sitten, kuinka kauan olette silti ehdollistetut vilkaisemaan yhä edelleen aikaa tarkistaaksenne sitä tyhjää kellotonta kohtaa. Itselläni tyhjän seinän vilkuilu aikaa tarkistaakseni on kestänyt huomaamattani jo kuukauden. Tästä testistä huomaatte, kuinka kaikenkattavasti ja tiiviisti olemme ehdollistettuja myös tiettyihin maailmankuviin ja poliittisiin agendoihin, jotka peittävät yhtäältä niitä saatanallisia agendoja ja toisaalta meille oikeasti hyviä maailmankuvia. Ehdollistuminen väärään tällaiseen voi olla hyvinkin kohtalokasta ja tuhoisaa... Kuten nyt huomaatte.

Saturday, March 21, 2009

Oheisaineistoa Lyndon LaRouchen 21.3.2009 webcast -seminaaria varten

Tänään aivan kohta Lyndon LaRouche pitää webcast -seminaarin (seminaari arkistoituna) LaRouche PAC -sivustolla. Sen oheen laitan tässä lukemista ja katsottavaa. Maailman tilanne on kasannut tapahtumia myös siihen tahtiin, että pari sanaa niistäkin. Tässä aluksi muutama keskeinen ja ko. seminaaria tukeva viime aikojen kirjoitus ja video LaRouche PAC -sivustolta: Videot; LPACTV: Weekly Update 16.3.2009, LPACTV: AIG -- A Case In Point, LPACTV: G20 Minus 1, LPACTV: AIG -- Call It Stealing, LPACTV: Pecora Commission AIG, LPACTV: The Special Relationship ja tekstit; LaRouche: "Obama Has Shown Some Guts!", Lord Malloch Brown Must be Taken Off the London G20 Financial Conference Proceedings, LaRouche: It Should Be G20 Minus 1 -- Without the British Empire!, Gordon Brown Threatens Iran; Direct Attack on U.S. Initiatives, Stop AIG's Stealing: Put Organized Crime Into Bankruptcy!, LaRouche: "They Are Stealing! Stop Them From Stealing!", Public Fury Over Bail-Out, Bonuses, Has AIG Employees Cowering, We Must Return To Franklin Delano Roosevelt's 1944 intention, LaRouche: Latest Fed Money Pumping a "Treasonous Operation To Sink U.S.", President Obama On Leno Show: Speculators Are `Holding The Rest Of Us Hostage', President Obama Addresses Iranians On New Years Celebration ja Soros Praises Brown's `Leadership' in Taking the World into Hyperinflationary Hell.

Noista selviää mm. se, kuinka Barack Obama on osoittanut lisääntynyttä ymmärrystä Lyndon LaRouchen toitottamaan maailman ja talouden tilanteen olemukseen ja siihen mitä pitää ko. tilanteelle tehdä. Kuitenkin viimeistä mailia ei Obamakaan osaa / halua vielä tehdä. Onko tämä Obaman hämäystä ja hän pitäytyisi edelleen oligarkkieliitin talutusnuorassa, kuten Alex Jones meuhkaa vai olisiko Obamalla oikeasti hyväntahtoiset aikeet mielessä?... Noista linkeistä selviää valitettavasti edelleen myös se, kuinka tämän ns. Brittiläisen imperiumin pääpukarit luottavat edelleen satanistisen ja fasistisen NWO -agendansa läpivientiin ja mm. siksi Britannian pääministeri Gordon Brown on täysin toisilla vanhaa sontaa suoltavilla linjoilla Barack Obamaan nähden. Oligarkkieliitin ja hännystelijöidensä äärimmäinen rikollisuus on myös tullut hyvin ilmi tuossa A.I.G.:n tapauksessa. Sellaiset ihmiset todellakin pitää laittaa telkien taakse pois kaikesta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta nyt heti ja alkaen pyramidin huipulta! Valitettavasti moiset rikolliset pääsevät edelleen sen sijaan vaikuttamaan mm. huhtikuun alussa Lontoossa pidettävään rikkaiden G20 -maiden taloushuippukokoukseen. Suututtaa niin paljon!!

Tässä on kotimaan valtavirtamediasta poimintoja: Helsingin Sanomat; Presidentti Koivisto ei näe perusteita Nato-jäsenyydelle, Pekkarinen: Työttömiä voi tulla vuodessa 100 000 lisää, Iran ei näe muutosta Yhdysvaltain Iran-politiikassa, Sotilaiden tunnustukset Gazan julmuuksista synnyttivät skandaalin, IMF tyytyväinen EU:n aikeeseen lisätä lainavaroja, Yhdysvaltain budjettivajeen arvioidaan kasvavan ennätyssuureksi, Putin-nuorten tiedotustilaisuus Finlandia-talossa peruttu ja Lontoon poliisi varautuu valtaisiin G20-mellakoihin. Tässä on vielä muutama Taloussanomista: Maailmanpankki: Maailmantalous taantumaan, ”Hyvinvointivaltio pian katkeamispisteessä”, Dollarin asema vaakalaudalla, Jenkkipankit kritisoivat bonusveroa, Vanhanen runnoi läpi vaatimuksensa ja AIG:n bonuksille pamahti jättiverot.

Nuo kertovat osaltaan omaa kieltään tästä oligarkkieliitin aikaansaamasta talousromahduksesta ja siihen liittyvistä asenteiden koventumisista kohti fasismia, arvaamattomuuden lisääntymisestä ja jopa väkivallan uhan lisääntymisestä. Koiviston pointti Suomen länteen päin pokkuroinnista tarkoittaa oman havaintoni mukaan juuri tätä Brittiläisen imperiumin eli NWO -eliitin satanistisuunnitelmien suuntaan pokkurointia; joko tahallisen rikollisesti tai uskomattoman hyväuskoisen hölmöyden pauloista. Nuo Israelin toimet oligarkkieliitin manipuloimina jo tiedettiin vuodenvaihteessa. IMF:n osallisuus tätä oligarkkieliittiä ja sen aikeita palvelevana rikollispankkina on jo hyvin tunnettua ja sen toimia voidaan tarkastella ainoastaan sellaiselta tuomittavalta rikolliselta kannalta. Dollarin aseman suhteen käytävät spekulaatiot on ennustettu mm. Alex Jonesin suusta jo monta vuotta sitten; nyt ollaan valmistelemassa NWO -agendassa seuraavaa maailmanvaluutan vaihetta. Suurimmat Jenkkipankit ovat osa Brittiläisen imperiumin rikollista oligarkkieliittiä, jolloin on ymmärrettävää, että he kritisoivat heitä vastaan tehtyjä päätöksiä. Oikeasti näille porukoille pitää osoittaa sellipaikat vankilasta ja poistaa yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta lopullisesti! Matti Vanhasen runnoma idea on siis se pankkien tilanteiden "läpivalaisu". Se, että Gordon Brown on näemmä hyväksynyt idean kertoo ainoastaan siitä, että ko. tutkimuksesta tehdään lumetutkimus, johon sitten viitataan kuin muka oikeaan tietoon. Todelliset pahimmat tilanteet tietenkin salataan ja yritetään kääntää oligarkkieliitin hyväksi. Niin ei pidä tehdä, vaan oligarkkieliitti on poistettava vankiselleihin ja heidän sekä hännystelijöidensä ns. uhkapelivelat ja -voitot on mitätöitävä!

Silmiinpistävin uusi asia noissa uutisissa on kuitenkin mellakoinnin vaaran lisääntyminen jopa täällä Suomessa. Viimeksi kirjoitin esim. juuri David Icken blogin avulla siitä, että väkivaltaan provosoituminen on tässä maailman tilanteessa äärimmäisen vaarallinen ja siksi epätoivottava juonne. Lontoossa todennäköisesti saattaa piru päästä irti tuolloin huhtikuun alussa. Sen sijaan jo heti ylihuomenna maanantaina täällä Suomessa Helsingissä on oma vaaran paikkansa, kun Nashi-nuoret Venäjältä (Mukana ovat myös Viron ja Suomen antifasistit) ovat tulossa mielenosoittamaan Viroa vastaan ja heitä vastaan ollaan puuhaamassa myös vastamielenosoitusta. Ainekset mellakointiin ovat siis olemassa. Tilanteen tausta on vaikea: Nashi-mielenosoitusta on järjestellyt Suomen Antifasistinen Komitea (Aiheeseen liittyvät kirjoitukset; A B - In English C) ja erityisesti sen aktiivinen puuhamies Johan Bäckman (Aiheeseen liittyvät kirjoitukset; A B C D - In English E F).

Itse olen ymmärtänyt, että ko. komitean väki kohdistaa aivan oikein kritiikkiä tätä NWO -oligarkkieliitin luomaa tilannetta vastaan täällä Suomessa ja eritoten Baltian maissa (Viro, Liettua ja Latvia), jotka ovat näiden antifasistien mukaan lähialueeltamme eniten tämän Brittiläisen imperiumin talutusnuorassa tekemässä NWO -tihutöitä (Tämä NWO -tulkintani on omani ja näytettyjen asioiden perusteella oikeutettu). Meidät on ehdollistettu Brittiläisen imperiumin liian yksioikoiseen ja valheelliseen maailmankuvaan, jossa Venäjä on paha ja länsi on "välttämättömänä pahana" hyvä. Lännen pahuus on oikeasti koko ajan pahentunut pinnan alla ja on nyt tulossa pintaan äärimmäisen raakana. Monet eivät silti vieläkään kunnolla huomaa sitä. Tilanne on kuitenkin erikoislaatuinen juuri sen takia, kun Suomi on sekä Viron että Venäjän naapurivaltio. Tässä Brittiläisen imperiumin eli NWO -oligarkkieliitin vastaisessa kritiikissä on nimittäin tullut esille mm. juuri se seikka, että Venäjä on ko. oligarkkijuonien yksi tärkeimmistä kohdemaista. Venäjä on saatava taivutettua NWO:n piiriin vaikka väkisin oligarkkieliitin mieliksi. Sitä tukisi oivallisesti Venäjän naapurimaissa, kuten Suomessa ja Virossa syntyvä Venäjän vastainen levottomuus sekä yhteiskuntien asenteiden vajoaminen fasismin suuntaan yhä enemmän. Myös Venäjän itsensä tapauksessa sen levottomuus ja fasistisuus olisi Brittiläiselle imperiumille mannaa siirryttäessä kohti NWO:a.

Venäjä on ollut kuitenkin kierolla tavalla jo Neuvostoliiton aikana tämän
oligarkkieliitin manipuloinnin kohde; kommunismi oli Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitin manipuloinnin tuloksena saavutettu keksintö ja Natsisaksa sitä vastaan suunnattu operaatio, missä Brittiläisen imperiumin aikomuksena oli aikaansaada heidän molempien tuho vastakkainasettelemalla heidät ja sitten ko. imperiumi olisi korjannut vallan molempien yli koko Euraasiassa. Kuten tunnettua, se suunnitelma meni pieleen Hitlerin yltiöpäisyyden vuoksi (Oli vaaraksi myös Brittiläiselle imperiumille itselleen). Yhdysvaltojen ja Venäjän (Neuvostoliiton) avulla Natsisaksa saatiin kukistettua.

Suomihan liittyy tähän kuvioon juuri sillä tavalla, että se oli varsin tukevasti Natsisaksan puolella etenkin Jatkosodassa. Niinpä yhä nykyäänkin tämä luo Suomelle hankalan tilanteen: Brittiläisen imperiumin eli NWO -oligarkkieliitin ehdollistaman maailmankuvan mukaan monet suomalaiset kuvittelevat olevansa kansakuntana syyttömämpiä viime sotien suhteen kuin ovatkaan ja suhtautuvat Venäjään liian happamasti ja vääristyneesti pokkuroiden samalla liiaksi länteen eli hyväuskoista hölmöyttään väärällä tavalla noudattaen oligarkkieliitin suuntaan. Osaltaan siksi tuota Nashi-mielenilmausta tai paremminkin laajemmin tuon Antifasistisen Komitean toimia katsotaan liiaksi ennakkoluulojen kautta ja ei nähdä kunnolla oikeaa kokonaiskuvaa ylitse omien poterojen (Eli russofobian ja sen liiallisen länteen pokkuroinnin) syvyyksistä. Näkökulmaristiriidat ovat täten äärimmäisiä näiden eri ryhmien välillä.

Niistä poteroista on vaikea nähdä Brittiläisen imperiumin iljettävää satanismia täällä Suomessakin. Nyt on aika nähdä se ja lähteä kansakuntana oikeasti hyvään suuntaan ja se suunta lähtee näkemykseni mukaan juuri amerikkalaisen systeemin mukaisista ideoista, joita mm. Abraham Lincoln ja Franklin D. Roosevelt aikoinaan pyrkivät toteuttamaan, mutta epäonnistuivat juuri Brittiläisen imperiumin takia. Ne ovat juuri antifasistisia pyrkimyksiä, jota Lyndon LaRouche tähdentää. Ne ovat samalla myös antikommunistisia pyrkimyksiä. Antifasistiseen Komiteaan kohdistetaan kommunismisyytöksiä kritiikkinä. Sitähän he eivät havaintoni mukaan ole ja itse en missään tapauksessa sellaisia totalitaristisia tuhoideologioita sulata yhtään!

Toisaalta suhtaudun minäkin tähän Nashi-mielenilmaukseen turhan provosoivana temppuna, joka tarpeettomasti vaarantaa yhteiskuntarauhaa; vaara se on juuri sen takia, kun niin moni suomalainen ei ymmärrä sen haluttua pointtia, vaan provosoituu yhä enemmän Venäjävastaisuuteen (Tämä ilmenee etenkin netin keskustelupalstoja seuraamalla; mm. juuri ko. antifasistien blogit). Liian monelle on yhä tyystin epäselvää se, minkälainen tämä Brittiläisen imperiumin luoma maailman kriisi on myös täällä Suomessa omine erikoispiirteineen. Antifasistinen Komitea on siis pääosin hyvällä asialla vaikkakin provosoivalla tavalla, mutta en ole vakuuttunut tämän NWO:n vastaisessa kritiikissä ja taistelussa tällaisiin mellakoinnin mahdollisuutta nostattaviin keinoihin. Mielipiteenvapaus toki pitää säilyä. Vaikeita asioita joka tapauksessa me suomalaisetkin joudumme nyt kohtaamaan tämän maailman kriisin takia ja se on välillä välttämätön paha ja siinä on edelleen paljon tutkittavaa ja ymmärrettävää jäljellä. Kriisit paljastavat usein paljon sellaisia asioita, jotka muutoin ovat pysyneet piilossa. Tämä pätee niin yksilötasolla kuin laajasti globaalilla tasolla. Niin ulkomailla kuin kotipesässäkin.

Tähän loppuun linkki Lyndon LaRoucen seminaariin ja linkki myös Alex Jonesin The Obama Deception -dokumenttiin. Näitä on hyvä tutkailla yhdessä.

Enimmäkseen kuivan sateettomasta ja kylmän talvisesta säästä ensi viikon lopun mahdolliseen epävakaiseen kevätlämpöaaltoonSää on muuttunut ajankohtaan nähden tavanomaista talvisemmaksi. Viime ennusteessani kävi ilmi, että viime aikoina sään ennustaminen on ollut vaikeaa tilanteiden nopeasti vaihdelleiden luonteiden takia. Alkuviikon voimakas lumipyry jäi täpärästi Suomen eteläpuolelle, mutta hyvin osasin kuitenkin arvioida viime keskiviikon jälkeisen kylmenemisen, vaikka korkea- ja matalapaineet eivät ole nyt asettuneet aikaisemman arvion mukaisesti. Tuossa kuvassa on Espoon Tapiolassa eilen aamulla kuvattu tyypillinen alkukevään tilanne, jossa edellisen päivän sulamisvedestä on muodostunut kaunista jäätaidetta yöpakkasen myötä; vesi valui pois jään alta sen muodostuessa ja syntyi vaalea ohut kuori. Vastaavia jäätaideteoksia on jatkossakin tiedossa yöpakkasten jatkuessa vielä lähiöinä.

Viime torstaina matalapaineen siirryttyä itäpuolelle pohjoisesta pääsi siis kylmää ilmaa Etelä-Suomeen ja niinpä to - pe välinen yö oli pitkästä aikaa kylmä; lämpötilat sisämaassa paikoin vähän -10 asteen kylmemmällä puolella. Jäämerellä ollut iso matalapaine toi kuitenkin eiliseksi tilapäisesti leutoa ilmamassaa (Länsirannikolla Föhntuulessa paikoin jopa n. +5 astetta) voimakkaan länsituulen mukana ja samalla rintamasateet tulivat vetenä. Nyt tuo matalapaine on siirtynyt Suomen koillis-itäpuolelle ja kylmä pohjoistuuli (tänään voimakasta ja huomenna heikkoa) vaikuttaa huomiseen asti; iltapäivisin paikoin lievästi lumikuuroista kumpupilvisyyttä parissa kolmessa plusasteessa ja yöllä selkeää - lähes selkeää -5 - reilun -10 asteen pakkasessa.

Ensi viikon alussa ajankohtaan nähden talvinen sää näyttää jatkuvan. Tilanne kehittyy siten, että lännestä siirtyy matalapaine ma ja ti aikana Suomen eteläpuolelle koillisessa-idässä olevan matalapaineen heiketessä. Näin koko Suomi jää edelleen tavanomaista kylmemmän ja kuivan ilmamassan piiriin. Eteläpuolelle siirtyvä matalapaine kääntää tuulet hetkeksi itään - kaakkoon, samalla se saattaa lisätä pilvisyyttä ja antaa heikkoja lumi-räntäkuuroja etenkin etelärannikolla. Lämpötilat ovat vielä matalia; päivisin parisen astetta plussalla ja öisin pilvisyyden runsastuttua -5 asteen molemmin puolin. Leudointa on etelärannikolla ja saaristossa.

Alkuviikon jälkeen kylmä tilanne alkaisi hitaasti purkautua. Ensin näyttää korkeapaineen selänne muodostuvan itään katoavana siirtyvän matalapaineen ja lännessä kehittyvän voimakkaan matalapaineen väliin Suomen kohdalle ke tienoilla. Tällöin on uudestaan hyvin aurinkoista, mutta yhtenä yönä voi olla taas ainakin sisämaassa n. -10 asteen pakkasia. Päivälämpötila on kuitenkin jo +3 - +5 asteen luokkaa tuolloin. Sitten alkaisi muodostumaan ensimmäinen kunnolla keväinen lämpöaalto Itä-Eurooppaan ja Lounais-Venäjälle sekä siitä mahdollisesti Suomeen asti. Tähän mennessä kunnolla keväistä ilmamassaa on ollut lähimmillään parin viime viikon aikana vain Ranskassa ja Britteinsaarilla ajoittain jopa +15 - +20 asteen lämpötiloineen ja nyt sielläkin on ollut viileämpää. Vielä on epävarmaa kuinka lämpimäksi sää alkaisi muodostumaan ensi viikon lopulla Etelä-Suomessa ja siitä eteenpäin, mutta siinä näyttäisi olevan aineksia ainakin termisen kevään kunnolliselle alkamiselle koko alueella. Tällä viikollahan etelärannikolla se määritelmä on jo tapahtunut aikaisempien leutojen öiden ansiosta (Tilanne tarkistetaan ensi kuussa Helsingin Puistolan sääaseman maaliskuun tilastosta).

Joka tapauksessa matalapainetoiminta näyttää keskittyvän ensi viikon lopulta lähtien Suomen länsipuolelle ja itäpuolelle asettuisi korkeapaine. Ajoittain lännen matalapaine ulottaisi osakeskuksineen vaikutuksen Suomeen, jolloin saataisiin rintamasateita etenkin lännessä. Samalla etelästä kuitenkin alkaisi pyrkimään koko ajan yhä lämpimämpää ilmamassaa ja näin ajoittain runsaspilvisestä säästä huolimatta vuorokauden keskilämpötilat kohoaisivat selvästi nollan yläpuolelle ja sateet muuttuisivat alun lumesta - rännästä selvästi vedeksi. Lämpötilat vaihtelisivat tilanteessa pilvisyyden mukaan; runsaspilvisessä tilanteessa yölämpötilatkin kohoaisivat selvästi plussan puolelle, mutta päivisin olisi vain vähän leudompaa. Kuitenkin todennäköisesti ensimmäinen selvä +5 asteen ylitys tapahtuisi koko Etelä-Suomessa ensi viikon loppuun mennessä. Aurinkoisina hetkinä saattaa +10 astettakin ylittyä, mutta vähäpilvisinä öinä voi olla edelleen heikkoa pakkasta ainakin sisämaassa.

Merkkejä on siitä, että lämpöaalto voimistuisi edelleen ensi viikon jälkeen, jolloin Itä-Euroopassa ja Lounais-Venäjällä voisi ylittyä jopa +20 astetta ensimmäistä kertaa tänä vuonna ja Etelä-Suomeen saattaisi sopivasti huhtikuun aluksi tulla sieltä etelä-kaakkoistuulien mukana ilmamassaa selvästi yli +10 asteen (ehkä jopa +15 asteen lämpöä sisämaassa) päivälämpötiloineen ja kevään eteneminen rysähtäen etuaikaan olisi mahdollista... Noin kaukaisessa arviossa on kuitenkin vielä epävarmuuksia, mutta toisaalta esim. juuri ym. tavalla kevät tuppaa monesti tulemaan Suomeen kunnolla maalis-huhtikuun vaihteen tienoilla.

Tämä talvinen vaihe pitää lumipeitteen aluksi lähes ennallaan ja niinpä sen paksuus (Etelä-Suomen länsiosien vajaasta 10 sentistä itäosien sisämaan reiluun 20 senttiin) vähenee hitaasti. Kuitenkin nyt alkaneet aurinkoiset säät muodostavat peitteen ensimmäistä kertaa keväälle tyypilliseen tapaan hyvin epäyhtenäiseksi; aurinkoisten ja varjoisten paikkojen suuret erot sulamisessa. Samalla vesistöjen jäät alkavat selvästi haurastua auringon voimasta, vaikka tiedossa olevat yöpakkaset muodostavat vielä myös uutta jäätä. Meri, järvet ja joet eivät kuitenkaan enää jäädy niin paljon uudestaan, että parin viikon takainen talven maksimijäätilanne saavutettaisiin. Lumesta paljastuneilla kohdilla routa voi hieman lisääntyä ainakin sisämaassa, mutta ei merkittävästi. Kevät etenee siis kylmyydestä huolimatta vähän. Ensi viikon lopulta lähtien lumien ja jäiden sulaminen ottaisi sitten ison harppauksen ja aineksia saattaisi olla voimakkaita tulvia (joet, purot ja ojat) aiheuttavalle nopealle lämpöaaltosulamiselle, missä lumipeite katoaisi alle viikossa kokonaan yksittäisiä varjopaikkojen laikkuja lukuun ottamatta. Samalla vesistöjen jäät haurastuisivat hetkessä viimeistään silloin kokonaan kulkukelvottomiksi.

Kasvillisuuden suhteen leppien (Alnus sp.) ja pähkinäpensaan (Corylus avellana) siitepölyä ei ole vielä tavattu eteläisessä Suomessa (Siitepölytiedote) ja tämä kylmä jakso pitää ne edelleen etenemättä kukintavaiheeseen. Monet niiden hedenorkoista eivät ole edes kunnolla vielä notkeutuneet lämpimiä kasvupaikkoja lukuun ottamatta. Aurinkoisilla paikoilla lumesta vapautuneilla kohdilla voi kuitenkin jo nähdä ensimmäisiä sipulikasvien alkuja; kuten lumikello (Galanthus nivalis). Ensi viikon lopulta alkavan lämpöaallon voimakkuus määrää sitten kasvutapahtumien kehittymisen nopeuden. Optimitilanteessa (ne yli +10 asteen päivälämpötilat) huhtikuun alkajaisiksi voisi olla tiedossa leppien ja pähkinäpensaiden kukinnan räjähdysmäinen voimistuminen täyteen vaiheeseen ja samalla esim. haavan (Populus tremula) ja pajujen (Salix sp.) kukintoaiheet alkaisivat nopeasti isontua... Ennen lämpenemistä ainavihannan kasvillisuuden pahin paahdeongelmavaihe on kuitenkin nyt, kun aurinko paistaa vihdoin kunnolla, mutta yöt ovat useita asteita pakkasella. Paadetuhoja voi hyvinkin tulla lähimmän viiden päivän aikana, joten suojaaminen on viimeistään nyt tarpeen.

Monday, March 16, 2009

Maailman kriisin tilannepaketti viikolle 12

Viime aikoina maailman kriisistä on kuulunut aikaisempaa vähän enemmän hyviä uutisia. Kuten se, että rivikansalaiset alkavat herätä enenevässä määrin tilanteen oikeaan vakavuuteen ja se, että Barack Obama ei olisi niin paljon näiden oligarkkieliittiporukoiden talutusnuorassa kuin aikaisemmin: Tähän saattaa liittyä suuri vaara, jonka Abraham Lincoln ja John F. Kennedy kohtasivat vastaavanlaisten aikeidensa takia. Tästä positiivisesta kehityksestä huolimatta katson parhaaksi taas lyödä esille näitä tekijöitä tässä ns. New World Order -vaarassa, jota ns. Brittiläisen imperiumin oligarkkipankkiirit ja -johtajat ovat yrittäneet ajaa vuosikymmeniä ja yrittävät nyt kiihdyttää totaaliseen loppuvaiheeseen. Lisäksi monet asiat vaativat jatkuvaa esilläoloa tullakseen selvemmäksi. Siispä:

Ylen Ulkolinja ja talousnobelisti Paul Krugmanin näkemyksiä maailman talousromahduksesta: Ylen elävästä arkistosta. Tämä on hyvin merkittävä viime viikon dokumentti, koska se esittelee ensimmäistä kertaa Suomen median historiassa näinkin avoimesti koko tähän talousromahdukseen liittyviä asioita. Kerrassaan hurja juttu jo sinänsä. Nuo dokumentissa esille tulleet asiat ovat kuitenkin jo tuttuja Alex Jonesin ja Lyndon LaRouchen suista monen vuoden takaa ja heillä paljon värikkäämmin. Lisäksi tämä dokumentti ei kerro (Kuten mm. Alex ja Lyndon sen sijaan tekevät) näiden asioiden perimmäisiä syitä kuin pienessä sivulauseessa ja varovasti tyyliin: "Krugmanin mielestä Greenspanin toiminta oli melkein kuin pyramidihuijaus". Painotus sanassa "melkein". Mehän tiedämme, että Alan Greenspan kuuluu tämän Brittiläisen imperiumin - NWO:n oligarkkieliitin ydinporukkaan ja hänen toimintansa on ollut aivan tahallisen tarkoituksellista satanismia ihmiskuntaa vastaan!

Eläkeiänkorotus oli Kataisen idea: Hesarin juttu.

Kataisen leikkaus- ja veronkorotusideat: Hesarin juttu.

Jyrki Katainen: Pankkien taseet näkyviksi: Hesarin juttu.

Yliopistolaki: Hesarin juttu.

Nuo neljä juttua käyvät esimerkkeinä siitä, kuinka tämä NWO eli Brittiläinen imperiumi on vaikuttanut Suomessa. Tuossa ym. dokumentissa havainnollistettiin siis talousromahduksen yhtä perimmäistä syytä: Johdannaiselementeillä moninkertaisesti vivuttamalla aikaansaatuja äärimmäisiä velkakuplia ja niiden avulla tälle oligarkkieliitille siunaantuneita voittoja. Nyt tämän korttitalon romahtaessa nämä oligarkkiporukat yrittävät lunastaa puhkeavista kuplista vielä viimeiset voittonsa veroparatiiseihinsa, jota tehostamaan on otettu käyttöön ns. elvytyksiä, bailout -paketteja. Asioiden rikollisuus paljastuu jo siitä, kun kukaan ei ole kertonut tarkkaan, mihin elvytysrahat menevät (Paitsi nyt on paljastunut, että mm. A.I.G. vakuutusjätin johtajien bonuksiin).

Oligarkit pyrkivät käyttämään tilannetta hyväksi myös siten, että heidän tahtonsa mukainen uusi pankki- ja talousjärjestelmä saataisiin aikaan globaalisti. Siinä koko systeemi olisi heidän omistuksessaan ja kaikki kansallisvaltioiden valta alistettaisiin sille systeemille fasistisen politiikan ja kontrollin avulla. Tätä projektia voidaan siis kutsua symbolisesti nimellä New World Order, jota osa näistä NWO -rikollisista on jo julkisesti itsekin käyttäneet puhuessaan muka ratkaisuista tähän talousromahdukseen; mm. Gordon Brown, Tony Blair ja Henry Kissinger.

Eläkeiän korotus kertoo Suomen kohdalla NWO -skenarioon liittyen sen, että rivikansalaisten tahdotaan tuottavan pidemmän ajan rahaa tälle oligarkkieliitille olemalla pidempään töissä. Leikkaus- ja veronkorotusideat ovat samaa sarjaa, missä suurin hyöty menee oligarkkieliitille ja heidän hännystelijöilleen. Yliopistolaki pyrkii myös huomioimaan juuri näitä taloudellisia seikkoja siten, että hyötyjä tulisi oligarkkieliitille ja siksi yliopistojenkin pitäisi toimia enemmän "korporaatioluonteisesti" opetuksen ja tieteen kustannuksella. Onneksi tähänkin epäkohtaan on jo herätty, mutta paljon enemmän pitää vastustaa näitäkin asioita, kun nyt tiedämme, minkälaisesta rikollisuudesta ja mafiasta on kysymys! Jyrki Kataisen vaatimus pankkien taseiden läpivalaisusta on toisaalta yksi hyvä veto yrittää paljastaa tätä rikollisuutta, mutta hänen osallistumisensa mm. Bilderberg -ryhmän kokoukseen 2007 antaa olettaa hänenkin olevan silti osa tätä vaarallista agendaa. Hyväuskoista hölmöyttä vai tarkoituksellista rikollisuutta ihmiskuntaa vastaan?! Joka tapauksessa hyväuskoiset hölmötkin ovat saaneet paljon pahaa ja tuhoa aikaan kaikkialla tämän oligarkkieliitin vaikutuspiirissä tapahtuneiden asioiden suhteen.

Mikkosten maailma: Hesarin juttu. Tämä viime aikoina kohua herättänyt mediaperhe on tässä maailman tilanteessa olemukseltaan paljon kertova. Nimittäin osa noista Timo T. A. Mikkosen ja vaimonsa mielipiteistä on hyvin paljon samoja, joita nämä NWO:a ja oligarkkieliittiä vastustavat vaihtoehtomedian tyypitkin laukovat kritiikkinä tähän maailman tilanteeseen. Se, että ihmiset näyttävät jakautuvan niiden suhteen radikaalisti kahtia kertoo mm. seuraavaa: Ihmisille on järkytys huomata uudenlaisia "piilossa pidettyjä" seikkoja maailmasta ja siksi ilmenee helposti "denial" -vastustusta. Osa ihmisistä taas on jo hyvin valveutunut NWO:n suhteen tai ainakin sen aiheuttamien seikkojen suhteen. Näin ollen tässä tilanteessa löytyy hyvin eri tavalla maailmaan ja elämään suhtautuvia ihmisiä ja Mikkosten mielipiteet toimivat siinä tilanteen paljastajana. Vaikka en kaikkien esitettyjen asioiden suhteen olekaan täysin samaa mieltä kuin Mikkoset, niin tarvittavaa keskustelua ja valveutumista herättävänä "provokaatioperheenä" he ovat tärkeitä ja he osaltaan paljastavat siten tämän NWO:n rikollista luonnetta ja sen aiheuttamia sairaita seikkoja yhteiskunnastamme, elämästämme ja maailmasta yleensä.

Seuraavaksi lataan lisää esille näiden tuttujen vaihtoehtomediatyyppien viime aikojen ajatuksia ja paljastuksia.

Alex Jonesin (Youtube-videot, Infowars, Prison Planet) parin viime viikon aikana käsittelemiä asioita hänen vakituisten vieraiden avulla tarkasteltuna; mm. Gerald Celente, Lindsey Williams ja Webster Tarpley:

Glenn Beck on huijaus: Maailman talouskriisiä ensimmäistä kertaa valtavirtamediassa "antiNWO" -tyyliin esittelevä Glenn Beck on epäilyttävä tyyppi avoimuudessaan ja voi olla oligarkkieliitin kätyri aiheuttaen avoimuudellaan heille suotuisia seurauksia. Kuten sen, että ihmiset alkavat mellakoimaan ja sen avulla saadaan tekosyy poliisivaltion totaaliselle pystyttämiselle...

Aseet: Alex Jones on huolissaan edelleen periamerikkalaiseen tyyliin siitä, että NWO -agenda tulee viemään aseluvat kaikilta rivikansalaisilta, jolloin poliisivaltio on helpompi pystyttää. Omasta mielestäni rivikansalaisilla ei tarvitsisi olla aseita, mutta tuo jälkimmäinen pointti on hyvin tärkeä huomio. Natsisaksassakin kerättiin rivikansalaisilta aseet pois ennen kuin totalitarismi saatiin pystytettyä kunnolla. Niin on nytkin!

IRA:n (tai sitä matkivan) iskut Pohjois-Irlannissa äskettäin: Epäilykset ovat kohdistuneet Brittiläisen imperiumin tyypillisen toimintatavan luokse. Eli kaaosta ja pelkoa luomalla / ylläpitämällä saadaan pidettyä tiettyjä väestöjä - ryhmittymiä kontrollissa ja alistettuina. Kaikki tapahtuu ns. salaa ja tilanteita junailevat pääsyylliset esiintyvät muka ongelman ratkaisijoina; kuten tässä tapauksessa muka Gordon Brown.

Rokotteet ja lintuinfluenssa: Oligarkkieliitin tavoitteisiin kuuluu myös ihmiskunnan määrän vähentäminen, jota tehdään samaan aikaan monella rintamalla. Vanhastaan keinoina ovat olleet lähinnä mm. sodat ja tuhoisat ideologiat, kuten natsismi ja kommunismi. Nyt mukana ovat tieteen ja teknologian kehityttyä myös paljon vaivihkaisemmat ja salaisemmat keinot, joita kukaan (eli rivikansalaiset) ei osaisi epäillä ja huomata. Rokotteisiin saadaan ujutettua hitaasti vaikuttavia myrkkyjä ja lintuinfluenssan kanssa pelataan hämäriä skenarioita. Näin ihmisiä saadaan sairastutettua mm. syöpään ja tappavien pandemioiden mahdollisuutta saadaan lisättyä. Tässä on syytä huomioida mm. se, että yksi suurimmista ja pahimmista tämän NWO -oligarkkieliittiporukan miehistä David Rockefeller omistaa valtavasti lääketeollisuuttakin.

Puutarhan pitämisen kiellot: Yhdysvalloissa tämä on NWO:ssa yksi osa uutta tyrannian pystyttämistä, jossa huumeiden vastaisen sodan tekosyyllä rikostaustaa tai muuta muka epäilyttävää taustaa omaavilta ihmisiltä voidaan kieltää puutarhanpito (Muka huumeviljelykset). Tarkoituksena on samalla vaivihkaa estää ihmisten pääsy liiaksi omavaraiseksi ruoan suhteen (Ei voida mm. viljellä luomuruokaa), mikä estäisi NWO:a toteutumasta kunnolla oligarkkieliitin mieliksi. Samaan aikaan Afganistanissa USA:n ja NATO:n sotilaat vartioivat huumeviljelmiä, jotta Brittiläinen imperiumi George Soroksen avulla saisi huumetoimilleen materiaalia. Soros on yrittänyt laillistaa huumeita esim. Yhdysvalloissa erilaisin keinoin.

Lindsey Williamsilta Alex Jones on saanut sisäpiiritietoa tästä oligarkkieliitistä mm. näin: Öljyn hinta on ollut oligarkkieliitin ase, missä sen hinta saatiin pörssipelailulla ensin ylös yli 110 dollarin tynnyriltä ja sitten romautettua alle 50 dollariin tynnyriltä. Seurauksena on saada OPEC vararikkoon ja öljystä riippuvaiset maat, kuten Venäjä ja Iran polvilleen. Nämä öljymaat täytyy saada polvilleen, koska ne ovat olleet rikkana rokassa tämän oligarkkieliitin suunnitelmia vastaan. Tämän myötä Dubai on jo saatu polvilleen, missä mm. kaikkien aikojen hurjimmat arkkitehtooniset suunnitelmat on jätetty kesken sen takia. Asuntokriisiä alettiin toteuttamaan n. 15 v sitten näiden ns. johdannaisten avulla. Nyt ollaan saavutettu tavoite, missä asuntovelkakriisi (Mortage crisis) toimii peitetarinana systemaattiselle talousjärjestelmän romahduttamiselle, jotta oligarkkieliitin pankkiiridiktatuuri saataisiin aikaan. Uudessa maailman järjestyksessä on tärkeää myös nykyisen internetin alasajo ja sen tilalle oligarkkieliitti haluaa sellaisen internetin, jota voidaan kontrolloida, verottaa ja valvoa täydellisesti ja siten NWO:n tai mitä tahansa oligarkkieliitin vastaista aineistoa ei voida enää laittaa nettiin. Iran, Venäjä ja Venezuela ovat NWO -eliitin erityisinä kohteina, missä nämä maat pyritään saamaan polvilleen ja oligarkkieliitin ohjailuun; Venäjästä ja Kiinasta yritettäisiin jopa tehdä tämän uuden "maailman hallituksen" keskusalueita. Kiina on jo hyvin juonessa mukana, koska se on saanut jo paljon Yhdysvaltain bailout -rahaa ja se omistaa paljon USA:kin arvopapereita.

Toinen Alex Jonesin monista vakiovieraista historioitsija ja kirjailija Webster Tarpley tarjoaa myös paljon asiaa: Asuntokriisi on siis peitetarinana talousjärjestelmän systemaattiselle romahdukselle, johdannaisvivuttamisella tehdyt velkakuplat täytyy eliminoida ensin jäädyttämällä ennen kuin taloutta voidaan parantaa, Alan Greenspan on yksi pääsyyllisistä, Yhdysvaltain suurimmat pankit ovat oikeasti zombeina konkurssissa, Gordon Brown aloitti bailout -elvyttämisen 2007 tarkoituksena luoda siitä oligarkkieliittiä hyödyttävä menettelytapa tässä talousromahduksessa jne. Huomaamme siis sen, että Webster Tarpley on hyvin paljon samoilla linjoilla kuin Lyndon LaRouche.

Sitten laitan vielä David Icken blogista hyvän uusimman analyysinsä: Siinä tulee hyvin ilmi niitä viime vuosikymmenien henkilöitä, jotka ovat tätä oligarkkieliittiporukkaa, mitä he ovat tehneet ja mitä he aikovat saavuttaa toimillaan. Keskeisenä aiheena kirjoituksessa on kuitenkin se, kuinka ei pidä sortua mellakointiin edes asioiden mennessä täysin pieleen ja mitä sen sijaan kannattaa tehdä. Kannattaa lukea ja verrata kirjoituksen alussa esille tulevia seikkoja mm. tuon Paul Krugmanin ajatuksiin. Poimin muutamia kohtia täkyiksi tähän:

David Icken viimeisin pitkä kirjoitus:

"The credit explosion was orchestrated through Illuminati agents and Satanists like Alan Greenspan, who represents the interests of the Illuminati's Bilderberg Group, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission and other far more exclusive and sinister secret societies."

"Zionist Greenspan got out just before the true scale and consequences of his manipulation came to light. It has been left to others, including his Zionist successor at the 'Fed', Ben Shalom Bernanke, to offer the 'solutions' to the problems that Greenspan and his like created. All of these 'solution' people are controlled by the same force that was, and is, behind Greenspan. This is why Obama has named blatant insiders to his 'economic team' who were fundamentally culpable in the very collapse they have been appointed to 'address'.

The Zionists Tim Geitner, Larry Summers, Paul Volcker etc., who are all stalwarts of the same Bilderberg Group-Council on Foreign Relations-Trilateral Commission network as Greenspan, have no intention of finding a 'solution' that will benefit the people of America or anywhere else."

"Rham Emanuel, a cold and vicious piece of work, is directly controlling Obama and the White House in league with senior White House advisor, the Zionist David Axelrod, who ran the puppet 'president's' election campaign and oversees the writing of the speeches that he reads from the teleprompter screens."

"Another massive blow to economic confidence came when the Zionist hedge fund crook, Bernard Madoff, revealed that he'd 'lost' $50 billion of his clients' money. He says he acted alone. No bloody chance. Other financial disasters which have collapsed the markets include American International Group (A.I.G.), the insurance giant headed by the Zionist, Maurice Greenberg. It has just announced losses of $61.7 billion for the final three months of 2008 - the biggest quarterly loss in corporate history.

Greenberg is extremely close to the Zionist Henry Kissinger, one of the Illuminati's most vociferous global manipulators of the last 50 years. Kissinger was appointed chairman of A.I.G.'s International Advisory Board in 1987."

"Are all these people just breathtakingly incompetent? No, no, no. Their role for the cabal is to destroy the economy and America in general by, among many other things, triggering the financial crisis and then wasting staggering amounts of borrowed money - trillions of dollars - to ensure that there is no way back."

"The biggest recipient of bail-out money has been Maurice Greenberg's A.I.G, which has been given $180 billion in borrowed money that the American taxpayers, and their children, are now responsible for repaying. Rubin's Citigroup is in for $50 billion of borrowed 'government' money."
"The idea is not only to collapse the American economy, but to throw so much money at the problem (the banks mostly) as quickly as possible so that the response options of the government are zero by the time the economy really crashes on the scale that is planned."

"The global economic collapse is designed to trigger a stream of 'benefits' to the Illuminati agenda. One, as I have said from the start, is to use this as an excuse to impose a global economic dictatorship controlled by a world central bank. But there are many other 'solutions' and connected 'benefits' that are planned to be exploited and we need to be streetwise to them."

"Let's get this straight: They want you to riot in response to the unfolding economic catastrophe and we are already seeing people falling for this."

"Be very, very aware of anyone who starts rioting, or encourages others to do so, amid peaceful demonstrations. Who are they and why are they doing this when it is handing all the aces to the system to impose a Police State? They are either stupid or agents of that State."

Kolmannesta maailmansodasta: "I can encapsulate what is going on here with part of a letter alleged to have been sent in 1871 by Albert Pike, a Sovereign Grand Commander of the Scottish Rite of Freemasonry in America, to Giuseppe Mazzini, the Illuminati 'revolutionary' in Italy. In this letter, Pike is said to have detailed the background to three world wars the Illuminati was planning to bring about their global dictatorship. The first two happened as he predicted and this is what he said about the third:". Menkääpä lukemaan ko. kirjoituksesta kirjeen lainaus, jossa asiaa valotetaan.

"We can come together, we MUST come together, putting aside the fault-lines of race, religion, culture and income bracket. These are just illusory labels through which we are divided and therefore ruled. Believe in them if you wish, and enjoy them if they make you happy, but don't let them divide us any longer.

We need to come together in mutual support at this time as those with sick minds and closed hearts are poised to throw everything at us to complete their agenda for total control. Whether their insanity prevails is not in their hands, but in ours. It is we who have the power if only we would choose to use it.

We are One Consciousness deluded into thinking we are 'little me'. When we realise that we are all One - and act upon that with courage, love, kindness, peace and empathy for all who need support - the walls of oppression must fall.

But sitting on your arse hoping it will all go away is no longer an option.

It never was.".

Aivan lopuksi laitan lainauksen Taloussanomien internetsivuilta. Kyse on kommentista erääseen taannoiseen ko. lehden internetkirjoitukseen, jota en enää muista enkä ala sitä enää etsimään. Poimin tämän vain helmikuussa hyvänä pointtina myöhempää käyttöä varten. Joka tapauksessa tuon kommentin kirjoittaja kiteyttää myös osuvasti tämän maailman talouskriisin olemusta: "Spekulatiivista öljyfutuurikauppaa käyneet Hedge-rahastot ovat arvatenkin vaikeuksissa, elleivät ole lyhyeksimyyjinä liikkeellä. Ilmiömäinen hinnannousu 150 dollarin barrelihintoihin 2008 selittyykin nyt spekulaatiokuplaksi, luultavasti 30-50 kertaisella vivutuksella aikaan saaduksi. Viime vuonna sitä selitettiin kovalla öljyn kysynnällä. Mutta Hedge-rahastothan toimivatkin salaperäisyyden suojissa veroparatiiseista käsin ja maailman media ei ole pysynyt kärryillä niiden rakentamien kudelmien tulkinnassa. Sääli, että suomalaisen palkkatyöläisen eläkesäästörahaa on ollut eläkeyhtiöiden kautta mukana Hedge-rahastoissa luomassa meneillään olevaa talouskriisiä.".

Huomautan vielä, että Alex Jonesilta on nyt ilmestynyt Barack Obamaa koskeva dokumentti (The Obama Deception) ja että Lyndon LaRouche pitää 21. päivä tällä viikolla taas webcast -seminaarin LaRouche PAC -sivustolla. Niissä esille tulevia asioita tutkailen kaikessa rauhassa ja palaan sitten mm. kertomaan siitä, että miten ja miksi nämä henkilöt suhtautuvat eri tavalla Franklin D. Rooseveltiin ja hänen New Deal -politiikkaansa, jota ehdotetaan tämän talousromahduksen lääkkeeksi.

Friday, March 13, 2009

Leudon pilvisestä melkein keväästä suojasäisten lumi-räntäsateiden kautta vähän keväisempään leutouteen (Päivitys: To jälkeen kuivaa ja kylmähköä)Kevään tulo on ollut tällä viikolla takkuilevaa, vaikka lämpötilat ovat pysyneet jopa vähän tavanomaista leudommissa lukemissa (vähän nollan molemmin puolin ja pienin vuorokausivaihteluin runsaan pilvisyyden takia). Talven tuntua on tuonut alkuviikon melko runsaat lumisateet, joita ma - ke aikana saatiin Etelä-Suomessa jopa 5 - 10 cm. Sateet keskittyivät kuitenkin eniten lounaisosiin, jolloin lumipeite on muodostunut koko Etelä-Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen tasaiseksi ollen niin lännessä kuin idässä n. 20 ja 30 cm välillä. Eilen ja tänään on kuitenkin ollut sen verran suojasäätä, että lumipeitteen maksimisyvyys oli jo keskiviikkona. Nähtäväksi jää, onko ensi viikon lumisateista vielä korottamaan ko. maksimia; todennäköisesti ainakin itäosien sisämaassa.

Tuo kuva on otettu tänään Espoon Tapiolassa, jolloin aurinko paistoi harvinaisesti vähän aikaa. Kuvassa on suojasäiden kupruunnuttamaa (painuu epätasaisesti kasaan) lumihankea, jonka pinnalla on raidasta (Salix caprea) tullut varjo. Tähän aikaan aurinko paistaa keskipäivän tienoilla jo niin korkealta, että puiden varjot piirtyvät hienosti lyhyehköinä auringon valossa. Tuo tuore lumipinta ja auringon voimistunut kirkkaus on merkinnyt tällä viikolla auringon paistaessa vuoden häikäisevimpiä valotilanteita. Jatkossa lumihanki himmenee sulaessaan ja paljastaessaan alta vanhaa tummempaa lunta. Ensi viikolla tosin on siis tiedossa vielä lisää lunta.

Aluksi sää kehittyy siten, että Suomen etelä-kaakkoispuolella säilyy korkeapaine, joka pitää matalapainetoiminnan länsi - pohjoispuolella. Näin ollen Etelä-Suomessa vallitsee runsaspilvinen ja leudohko lounaisvirtaus, jonka myötä päivälämpötilat ovat +2 ja +5 asteen välillä ja öisin on vain heikkoa pakkasta. Sisämaassa sään riittävästi seljetessä mahdollisesti paikoin kylmempää kuin -5 astetta. Lounaisvirtauksessa liikkuu ajoittain heikkoja lumi- ja räntäkuuroja. Sunnuntai näyttää poutaisimmalta.

Ensi viikon alussa tulee säähän muutoksia. Pohjoisen Atlantin matalapaineista yksi osakeskus liikkuu keskiviikkoon mennessä voimistuvana Etelä- ja Keski-Suomen päälle. Sen myötä lännestä saapuu runsaitakin rintamasateita, jotka jatkuvat maanantai-illasta keskiviikkoon. Eniten sateita näyttää kertyvän Etelä-Suomessa itäosiin. Aluksi matalapaineen edellä vallitsee suojasäinen ja voimakas länsi-lounaisvirtaus, jossa sateet tulevat osaksi räntänä - tihkuna etenkin päiväsaikaan ja etenkin lännessä. Keskiviikoksi voimakas tuuli kääntyy luoteeseen - pohjoiseen ainakin länsiosissa (idässä säilynee matalapaineen heikkotuulinen keskus) ja sateet ovat ti - ke aikana kokonaan lunta. Päiväsaikaan tosin märkää. Matalapaineen ylityksen aikana lämpötilan vuorokausivaihtelu on hyvin pientä ma - ke aikana ja lämpötila on silloin vähän nollan molemmin puolin. Maanantaina voi olla aluksi useitakin lämpöasteita päivällä.

Keskiviikon jälkeen matalapaine näyttäisi heikkenevän nopeasti itäreunalla ja korkeapaine alkaisi vahvistumaan uudestaan Suomen etelä-kaakkoispuolelle Atlantin matalapaineiden suunnatessa pohjoispuolelle. Siinä yhteydessä ainakin yhtenä yönä saattaa aluksi olla jopa n. -10 astetta pakkasta ainakin sisämaassa, jos on kunnolla selkeää. Sitten leuto lounais-länsivirtaus alkaisi vaikuttamaan entistä keväisempänä pe - la tienoilla ja päivälämpötiloissa saattaisi tulla kevään ensimmäinen +5 asteen ylitys. Aivan viikon lopussa - vaihteessa tuulet kääntyisivät etelään ja kaakkoonkin, koska lännessä oleva matalapaine voimistuisi ja siirtyisi Suomen lounaispuolelle. Päiväsaikaiset suojasäät kuitenkin jatkuisivat vain hyvin heikkojen yöpakkasten kera ja lisää räntä - lumisateita saataisiin ainakin länteen... Näitä skenarioita tarkennellaan lisää ensi viikolla.

Termisen kevään alkaminen on viikonlopun ja ensi viikon alun aikana ensimmäistä kertaa hyvin lähellä ainakin etelärannikolla, mutta sisämaassa kylmät yöt eivät sitä vielä mahdollista kunnolla. Jos kevät ei tässä vaiheessa vielä ala, niin ensi viikon loppupuolelta lähtien siihen voi olla parempi mahdollisuus. Normaalista aikataulusta ei silloinkaan vielä oltaisi myöhässä.

Kevät näkyy kuitenkin jo vesistöjen jäätilanteessa, sillä Suomenlahdella ulapan sulat alueet ovat laajentuneet huomattavasti viime viikosta. Rannikolla ja järvissä jäiden paksuus on kuitenkin edelleen lähes ennallaan (paksuimmillaan n. 30 - 45 cm), mutta virtapaikoissa sulaminen on jatkunut altapäin ja lisää sulia alueita on muodostunut mm. jokiin sen takia. Jatkossa jäiden päällä olevat lumet sulavat loskaisemmiksi ensi viikon alkuun mennessä, mutta sitten sataa päälle lisää suojalunta. Alla jäät heikkenevät lisää altapäin etenkin virtapaikoilla. Runsaspilvisyyden takia aurinko ei vieläkään vaikuta merkittävästi jäiden haurastumiseen. Suomenlahdella ulapan sulat alueet laajenevat edelleen mm. ensi viikon voimakkaan tuulen takia. Yöpakkasten heikkouden takia sulaminen on joka tapauksessa voimakkaampaa kuin uudestaan jäätyminen. Sulamisvesiä ei kuitenkaan muodostu vielä tulviksi asti.

Kasvillisuus viettää edelleen hiljaista aikaa varhaisimpien herääjienkin suhteen (lepät, pähkinäpensas ja aikaiset sipulikasvit), koska runsaspilvisyys pitää edelleen auringon lämmittävän vaikutuksen minimissä ja maahan saadaan ensi viikolla vielä lisää lunta etelärinteiden ja -seinustojen uudestaan sulaneillekin kohdille. Niinpä siitepölytiedote pysyy edelleen vain ns. valmiustilassa. Koko loppusyksyn - talven jatkunut häkellyttävän sitkeä runsaspilvisyys vain lyhyine aurinkohetkineen on nyt jatkumassa poikkeuksellisena ja se voi viivästyttää kasvillisuuden heräämistä kevääseen tavanomaista hiukan myöhäisemmäksi lähimmän viikon aikana. Mietityttää se, että onko tämä kylmien vuodenaikojen runsaspilvisyys yksi ilmastonmuutoksen merkeistä? Joka tapauksessa runsaspilvisyys on vaikuttanut myös (yö)pakkasia leudontavasti ja tasaavasti.

Routa on pysynyt helmikuun pakkasista huolimatta pääosin vähän alle 30 sentissä suojaavan lumikerroksen takia ja näin roudankin talvimaksimi muodostui yleensä tavanomaista vähäisemmäksi. Nyt routaa sulaa edelleen hyvin hitaasti altapäin, koska heikot yöpakkaset eivät enää vaikuta ko. syvyydessä. Suojasäiden ja yöpakkasten vaihtelu on tosin viime aikoina edelleen lisännyt lumipeitteen pohjalla olevan jään paksuutta ja siten heikentänyt paikoin nurmikoiden, perennojen ja pienten taimien olosuhteita.

Päivitys 14.3.2009 klo. 11:15: Ennustekarttojen antama tieto on muuttunut sen verran radikaalisti ensi keskiviikosta eteenpäin koskevan ajan suhteen, että teen päivityksen siihen liittyen. Nimittäin keskiviikoksi Etelä- ja Keski-Suomen itäreunalle tullut matalapaine jää aikaisemmin ennakoitua pidemmäksi aikaa vaikuttamaan ja se näyttää siirtyvän viikon loppuajaksi Suomen kaakkoispuolelle. Samalla korkeapaine sijoittuu Suomen ylle. Tällöin Etelä-Suomessa vallitsee torstaista eteenpäin kuiva ja kylmähkö koillisvirtaus, jossa öisin on pakkasta noin -10 astetta ja päivisin on vain aste pari plussaa. Keskiviikon jälkeen lumisateet siirtyvät vähitellen pois ja sää selkenee ainakin osittain. Terminen talvi pitänee siis vielä laajasti pintansa, vaikka auringonpaistetta olisikin tuolloin viime aikaista paljon enemmän.