Sunday, March 29, 2009

Helvetti vai Renessanssi?! - Ilmastonmuutoksesta osana oligarkkieliitin NWO -suunnitelmaa

Aikomukseni oli jättää tämä ilmastonmuutosaihe käsiteltäväksi myöhempään ajankohtaan ja jättää se siten pois tästä kirjoitussarjastani, jotta voin päättää sen. Valmistelussani onkin jo ollut sarjan päätösosa, jossa kokoan kaikkeen viimeisen reilun puolen vuoden aikana kirjoittamaani ja esilletuomaani liittyen termi- ja nimilistat selityksineen. Se osa tulee olemaan siis kattava yhteenvetävä paketti, josta voi helposti opiskella tähän NWO -agendaan ja Brittiläisen imperiumin oligarkkieliittiin sekä näitä vastustaviin liittyviä seikkoja hyvän kokonaiskuvan muodostamiseksi. Eilen oli kuitenkin ilmastonmuutokseen liittyvä Earth Hour 2009, johon minäkin osallistuin. Koska monet näistä NWO:a vastustavista pitävät ilmastonmuutosta kuitenkin huijauksena, niin olen kuitenkin pakotettu ottamaan itsekin kantaa myös siihen näissä pohdinnoissani. Asia on monimutkainen ja siksi tämä jää nyt vain yhdeksi analyysiksi mahdollisesti monista muista tulevista.

Tyypillisesti esim. Alex Jones ja Lyndon LaRouche näistä oligarkkieliittiä vastustavista henkilöistä pitävät siis ilmastonmuutosta suuren luokan huijauksena. Molemmat näyttävät olevan melkolailla samoilla linjoilla asiassa. Heidän käsityksensä mukaan viime aikainen lämpeneminen on pääasiassa auringon aktiivisuudessa tapahtuneiden muutosten syytä ja ihmistoiminnasta tulleella ylimääräisellä hiilidioksidilla ei ole siinä tärkeää asemaa. Lisäksi he sanovat, että ilmastonmuutoksesta on luotu tämän oligarkkieliitin ja heitä palvelevien tiedemiesten toimesta hysteriaa aiheuttava ns. viherfasistinen agenda, jonka tarkoituksena on edesauttaa tavallisten rivikansalaisten köyhdyttämistä, orjuuttamista ja alistamista sekä jopa kansanmurhaamistakin, jotta NWO eli pankkiiridiktatuuri toteutuisi kunnolla. Lyndon on lisäksi toitottanut monta kertaa, että tämän talouskatastrofin ratkaisemisessa yksi tärkeä tekijä on ilmastonmuutoshysterian jarrutavan olemuksen ymmärtäminen ja vastustaminen.

Tähän väliin kerron itse, mitä mieltä ilmastonmuutoksesta olen. Olen sen verran hyvin ympäristöasioista perillä oman alani ja kiinnostuksen kohteideni ansiosta, että voin hyvällä syyllä todeta Alexin ja Lyndonin olevan väärässä. ....Mutta vain osittain! Hiilidioksidin liika lisääntyminen ilmakehässä ihmisten toimesta todella aiheuttaa ilmaston lämpenemistä, mikä on loogista tajuta, kun sitä ajattelee maapallon koko ilmakehän toiminnan kannalta, jossa maapallo on esim. lämpimämpi kuin mitä se ilman ilmakehää ja / tai ilman hiilidioksidia olisi. Alexilla ja Lyndonilla on kuitenkin hyvin tärkeä pointti sijoitettuna tähän ilmastonmuutosvastaisuuteensa ja -skeptisyyteensä ja se pointti on juuri poliittinen ja taloudellinen. Itse asiassa ihmiskunnan kohtaloon ällistyttävän kriittisesti liittyvä, minkä olen nyt varsin hyvin ymmärtänyt asioita tutkittuani. Siltä kannalta katsottuna ilmastonmuutosskeptisyys on hyvin ymmärrettävää.

Pureskellaanpa tarkemmin. Ilmastonmuutoksesta on luotu tämän oligarkkieliitin ja heitä palvelevien tiedemiesten toimesta hysteriaa aiheuttava ns. viherfasistinen agenda NWO:n aikaansaamisen helpottamiseksi. Tässä ilmenee monta asiaa ja kysymystä:

Yksi: Ilmastonmuutosta ja sen seurauksia liioitellaan. Nyt opittuani tietämään tämän oligarkkieliitin mafiamaisia toimia, olen havainnut heidän käyttävän ilmastonmuutosta aseena. Siksi on selvää, että he tahallaan laittavat ilmastonmuutoksen pelottavampaan ja kohtaloltaan vaarallisempaan asemaan kuin se oikeasti koskaan olisikaan. Yksi tärkeä tällainen pelottelutaktiikkaa käyttävä oligarkkieliitin agentti on ollut asiassa Al Gore. Herää kuitenkin epäilys, että kuinka paljon he itse tietävät "aseestaan"? Liittyykö heidän tietämykseensä sellaista epävarmuutta, joka tulee olemaan vaarallinen yllätys myös heille itselleen? Vai onko heidän tietämyksensä suvereenia "aseen" hallintaa meitä rivikansalaisihmisiä vastaan? Jatketaan lisää ->

Kaksi: Ilmastonmuutos on salajuoni. Oppimani mukaan on selvää, että tämä rikollinen oligarkkieliitti on luonut itselleen oivallisen käsikassaran ilmastonmuutoksesta. Se on heille kuin taivaanlahja, jonka avulla voidaan tyhmennetyn ja Brittiläisen imperiumin maailmankuvaan ehdollistetun väestön edesauttamana runnoa läpi mm. lakeja, jotka hyödyttävät tätä oligarkkieliittiä ja orjuuttavat sekä alistavat rivikansalaisia oligarkkieliitin palvelijoiksi. Yhdysvalloissa on jo tehty paljon lakeja hiilidioksidin verottamiseksi kaikessa ihmistoiminnassa, missä verovarat menevät pankkiirieliitin haltuun ja hyödyksi. Tässä uudessa maailmanjärjestyksessä ilmastonmuutossalajuoni on täten kiinteä osa heidän viime aikojen agendojaan. Itse olen valmis uskomaan jopa sellaisen mahdollisuuden, että tämä oligarkkieliitti on jo teollistumisen alussa n. 100 vuotta sitten saanut tietää hiilidioksidin osuudesta ilmastonmuutokseen ja laskenut sukupolvesta toiseen sen avulla skenarioita, jotka ovat johtaneet nykyiseen ilmastonmuutosagendan ottamiseen osaksi NWO -suunnitelmaa.

Kolme: Ilmastonmuutos on väline kontrolloida ihmisiä. Kuten sanottua, niin maapallon olosuhteita käytetään häikäilemättä hyväksi salaisten ja rikollisten poliittisten - taloudellisten agendojen läpivientiin ko. oligarkkieliitin toimesta. Ilmastonmuutos on kaikkien aikojen parhain mielenkontrolliväline ja siten massojen hallinta-ase, koska ilmastonmuutokseen on saatu ujutettua ihan todellisistakin syistä johtuen niin paljon kollektiivista pelkoa, vastustusta ja levottomuutta aiheuttavia mielikuvia. Natsisaksa olisi ollut kateellinen moisesta kontrollivälineestä. Nyt tilanne on vain se, että uhka on myös todellinen eikä vain lumepropagandaa. Uhat ovat kuitenkin liioiteltuja juuri NWO -agendan läpiviennin takia.

Neljä: Ilmastonmuutoksen hyviä puolia salaillaan. Jotta ilmastonmuutosta voidaan käyttää NWO -agendan läpivientiin, niin sen huonojen puolien on oltava esillä sen mahdollisten hyvien puolien kustannuksella. Ihmismielet on ehdollistettu ja taannutettu hylkimään ilmastonmuutokseen sopeutumista ihmiskuntaa hyödyttävillä tavoilla, missä ko. uhkaavassa tilanteessa pyrittäisiin löytämään sen hyvien puolien avulla ratkaisuja sekä paremman ympäristön että ihmiskunnan tilan saavuttamiseksi. Maapallon lämpeneminen ei ole pelkästään huono asia, vaikka siihen liittyisi kuinka pahoja seurauksia tahansa. Tilanne on kuitenkin jo päässyt leviämään käsistä ja meidän on vain pyrittävä korjaamaan sitä vähää mitä voimme ja sopeutumaan siihen mitä ei voi korjata.

Viisi: Ilmastonmuutosasenteet estävät ihmiskuntaa palvelevia poliittisia ja taloudellisia päätöksiä. Oligarkkieliitti ja heitä hyväuskoisina tai tietoisen rikollisesti palvelevat hännystelijät ovat pyrkineet olemaan mahdollisimman johdonmukaisia, jotta heidän NWO -suunnitelmiensa vastaisia poliittisia ja taloudellisia päätöksiä ei tehtäisi. Tämä merkitsee mm. ns. vaihtoehtoisten eli vapaiden energiamuotojen (Kuten vesivoima, tuulivoima, aurinkoenergia) ylikorostamista, joista ei ole kuitenkaan lähimainkaan yksin ylläpitämään 6 miljardin kokoista maapallon väestöä. Sen avulla estettäisiin myös kunnolliset ekonomiset kehittymismahdollisuudet, jossa tärkeää on kehitys nimenomaan ihmisten itsensä kannalta eikä tämän rahaeliitin kannalta katsottuna. Se Main Street pitää laittaa Wall Streetin edelle!

Tuo ylikorostaminen merkitsee samalla ydinvoiman mustamaalaamista, josta olisi helposti tuon väkimäärän ylläpitäjäksi ja paljon enempäänkin. Heikkotehoisten energiamuotojen propagandamainen runnominen käyttöön mahdollistaa oligarkkieliitille keinoja saattaa köyhyyttä, niukkuutta ja sekä fyysistä että sosiaalista sairautta ihmiskunnan pariin, mitkä toimivat tehokkaina ihmisten alistajina ja orjuuttajina oligarkkieliitin palvelijoiksi.

Kuusi: Ilmastonmuutoksesta tiedetään vasta erittäin vähän. Oligarkkieliitille on eduksi, että rivikansalaiset tietävät ilmastonmuutoksesta vain joitakin oligarkkieliittiä palvelevia tiedonsirpaleita. Lisäksi heitä palvelee se, että ilmastonmuutoksesta velloo eriäviä mielipiteitä, jolloin totuus ja skeptisyys muodostavat ristiriitoja sisältävän sekavan puuron, mikä ehkäisee rivikansalaisia muodostamasta oligarkkieliittiä uhkaavan yhtenäisen vastavoiman.

Seitsemän: Ihmisiä on helppo johtaa harhaan ilmastonmuutospuheilla ja -agendoilla. Oligarkkieliitin jopa yli 100 vuotta kestäneiden ehdollistamistoimien takia monet ihmiset eivät kykene havaitsemaan maailmankuvaamme piilotettuja oligarkkieliittiä hyödyttäviä rikollisia poliittisia ja taloudellisia agendoja. Siksi ihmisiä on ollut niin helppo johtaa harhaan ja ainakin haluttuihin suuntiin myös tässä ilmastonmuutosasiassa. Viime aikoina internet on kuitenkin mahdollistanut tämän ehdollistamisen murtamista ja lisääntyvässä määrin rivikansalaiset ovat heräämässä vastustamaan NWO -suunnitelmaa. Kriittinen massa tietoisuuden lopulliseen läpimurtoon ja oligarkkieliitin kaatamiseen on kuitenkin vielä liian kaukana!

Kahdeksan: Mitä muuta vaarallista ilmastonmuutoksen lisäksi on ympäristössämme ja avaruudessa meille ihmisille? Jotkut näistä NWO:n vastustajista ovat tuoneet esille myös muita maapalloa uhkaavia tekijöitä. Esim. nimimerkki Against NWO on kertonut maapallon napaisuuden muutoksesta, joka voisi aiheuttaa ehkä jo lähivuosina mm. tulva- ja säteilykatastrofin. En ole vielä riittävästi perehtynyt tällaisiin mahdollisuuksiin, joten kantani jääköön vielä hämäräksi niiden suhteen... Toki ympäristössämme on edelleen muitakin arkisempia ongelmia: Saasteet, ilkivalta, roskaaminen, epäeettiset ja kestämättömät menetelmät ympäristön rakentamisessa ja muokkaamisessa yms.

Yhdeksän: Miten ilmastonmuutosta tulisi torjua? Ilmastonmuutoksen torjunnassa on huomattava tuo oligarkkieliitin ehdollistama väärälle tielle johtava skenario ja meidän ei tule lähteä sille tielle! Ympäristöstä pitää toki pitää huolta, jossa myös ilmastonmuutoksen negatiivisten seurausten torjuntaan on käytettävä voimavarjoja ja aikaa. Olen kuitenkin nyt havainnut, että ydinvoima on suorastaan ainoa kunnollinen energiamuoto pitää huolta nykyisestä ihmispopulaatiosta ja saattaa sen kehitys hyvälle uralle jatkossa. Muussa tapauksessa joudumme tekemään hurjan päätöksen: Jos nuo vaihtoehtoiset energiamuodot olisivat ainoa keino ehdollistetun ilmastonmuutostorjunnan suhteen, niin joutuisimme samalla uhraamaan satoja miljoonia ihmisiä lopulliseen ja tuhoisaan köyhyyteen sekä jopa kuolemaan ...Myös ns. länsimaissa.

Ydinvoimaan nähden todella paljon heikkotehoisemmat energiamuodot merkitsevät myös tätä: Jos niillä pyrittäisiin samaan energiatehoon kuin ydinvoimalla on mahdollista, niin niiden määrä pinta-alallisesti muodostuisi monella tavalla haittaavaksi ympäristön kannalta. Luontoa jouduttaisiin raivaamaa miljoonien neliökilometrien alalta ja muodostuisi loputtomia tuuli- ja aurinkovoimapeltoja. Se olisi pois mm. kasveilta ja puilta (ruoka) sekä se aiheuttaisi scifimittakaavan esteettisiä ongelmia maisemaan. Ihmisten käyttämää aikaa ja vaivaa kuluisi myös turhaan, kun niitä pitäisi käyttää parempaan, kuten oligarkkieliitin vastustamiseen, ympäristön muihinkin ongelmiin ja suhtautumiseen ilmastonmuutokseen realistisemmin kuin mitä oligarkkieliitti on saanut ehdollistettua. Kerrassaan hullua, kun tämän on nyt tajunnut! Tässä on ajatuksia herättäviä poimintoja LaRouche PAC -sivustolta aiheeseen liittyen: Videot; A B C D.

Kymmenen: Miten ihmiskunta voi torjua sekä ilmastonmuutosta että Brittiläisen imperiumin oligarkkieliittiä ja heidän toimiaan? Tässä piileekin ihmiskunnan historian suurin ja vaikein haaste kautta aikojen. Pitäisi pyrkiä samaan aikaan sekä ympäristömme että oman itsemme säilyttämiseen ja vaalimiseen sekä kehittämiseen. Vastaukset eivät ole yksinkertaisia ja joudumme joka tapauksessa tilanteeseen, jossa joudumme ottamaan vastaan myös negatiivisia seurauksia niin ympäristössämme kuin itsemme kannalta katsottuna. Kummassakin vaikuttavat niin suuret voimat, että kukaan tai ketkään (ihmisryhmät ja valtiot) eivät koskaan voi hallita näihin liittyviä asioita täydellisesti saati sitten ymmärtämää niitä täydellisesti. Minullakaan ei ole riittäviä vastauksia kaikkiin tämän maailman tilanteen herättämiin kysymyksiin.

Yksi hyvä neuvo on silti se, että lisäämme ahkerasti tietoisuuttamme tämän oligarkkieliitin toimista ja niiden vaikutuksista maailmaamme kaukaa historiasta nykyhetkeen ja siitä tulevaisuuteen. Sitten meillä voisi olla enemmän myös oikeasti hyviä keinoja sekä ympäristön että meidän itsemme ylläpitämisessä ja kehittämisessä kauaskantoisella ja hyvällä tavalla. Meidän on tiedostettava tämän oligarkkieliitin haitallinen olemus tuollaisen hyvän skenarion saavuttamisessa ja siksi oligarkkieliitin ja heidän hännystelijöidensä kaatamiseen on myös kerättävä aikaa ja vaivaa.

1 comment:

man with desire said...

http://koti.phnet.fi/petripaavola/maapallonpelastusoperaatio.html


Tiedemiesten ja asiantuntijoiden lausuntoja

Ilmastonmuutos luultua pahempi

Tutkimukset osoittavat ilmastonmuutoksen olevan huonommalla tolalla kuin mitä ennusteet ovat sanoneet. Lämpötilat ovat nousussa ja jääpeite sulaa nopeammin kuin on ennustettu. Australian kohdalla ilmastonmuutos on hälyttävää. Seurauksena tulee olemaan lisääntyvää kuivuutta sekä suurpalot lisääntyvät. Jäätiköiden nopea sulaminen kohottaa myös merenpinnan korkeutta. Ympäristötutkijoiden mielestä Australian hallituksen täytyy ottaa vastuuta ympäristöstä. Saastuttavaa energiaa ei tule käyttää. On pyrittävä käyttämään puhtaampia energianlähteitä ja uutta puhtaampaa teknologiaa. Marraskuu 15 2007 abc.net.au/news

Ilmastonmuutoksen monimuotoisuus vaikeuttaa tarkkoja ennustuksia

Washington, Lokakuu. 25 (Xinhua) Torstaina julkaistiin uusi tutkimus U.S. tieteen aikakauslehdessä, joka osoittaa etteivät ilmastotutkijat kykene määrittelemään arvioita ilmastonmutoksen tulevia vaikutuksia. Washingtonin yliopiston tiedemiesten mukaan on epävarmaa kuinka paljon llmasto tulee lämpenemään. Siksi tulisi rohkaista poliittisia päättäjiä tekemään ratkaisuja sensijaan että odotetaan parempia tutkimustuloksia.

Tiedemiesten mukaan epävarmuus ilmastonmuutoksen kehittymisessä on todella korkea, koska ilmastomme mekanismi itsessään on herkkä ja riippuu monista tekijöistä, kuten kasvihuonekaasuista sekä atmosfääristen hiukkasten korkeammasta tiivistymisestä, jotka heijastavat auringonvaloa takaisin avaruuteen. Tiedemiehet huomasivat että odotettua enemmän olosuhteet tulevat aiheuttamaan ilmaston lämpenemistä, mutta suurempi epävarmuus on olemassa siitä että kuinka paljon ilmastomme tulee lämpenemään. Tiedemiehet keksivät ja testasivat teoriaa, jonka uskotaan auttavan ilmastotutkijoita ymmärtämään todennäköisiä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ilmastomme muuttumista. Lokakuu 26, 2007 news.xinhuanet.com

Lajien sukupuutto

Ilmastonmuutoksen aiheuttama nouseva lämpötila tuhoaisi jopa yli puolet maapallon eläinlajeista.Tutkijat ovat päätyneet tutkimuksissaan edellä olevaan lausuntoon. Ilmastonmuutoksen (kasvihuonepäästöjen) arvioidaan nostavan maapallon lämpötilaa 1,8 C asteesta aina 4 C asteeseen saakka vuosisadan loppuun mennessä. Maapallon kohonnut lämpötila tulee hävittämään sukupuuttoon monia eläinlajeja. Lokakuu 25, 2007 planetark.org

MetOffice Hadley Keskuksen (Englanti) tiedemiehet ovat vahvistaneet sen mitä moni on epäillyt. Jatkuva viivyttely kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi tulee olemaan vaarallista, sillä sen takia ilmaston lämpötilan arvioidaan nousevan parilla asteella yli arvioiden.

Globaalisen lämpenemisen odotetaan johtavan "ydinsodan" kaltaiseen tilaan. Maailma on vuosikymmeniä jäljessä niistä toimenpiteistä jotka olisivat johtaneet päästöjen vähentämiseen. Silti on yhä maailmassa johtajia, jotka vielä jossittelevat. Saksa tiedottaa, että vie aikaa saavuttaa Kioton sopimuksen tavoitteet. Australian pääministeri haluaa mieluummin "pyrkiä päämäärään" kuin sitoutua vähentämään päästöjä. Kansainvälinen politiikka ontuu eteenpäin sillä aikaa kun globaali lämpeneminen tiukentaa otettaan maasta, ekologiasta, eläimistöstä ja ihmiskunnasta. Päästöjen vähentämiseen on kiiruhdettava jos aiomme saada säilytetyksi kelvolliset elinolosuhteet maapallolla. Syyskuu 10 2007 www.climateark.org