Sunday, November 28, 2010

Big Brother -reality ja NWO: BB -asukas Marika esimerkkinä kaunosielulääkkeestä NWO -pahuutta vastaan

Tänään ajattelin Suomen Big Brotherin 2010 tämän iltaisen finaalin kunniaksi tehdä poikkeuksellisesti analyysin ko. ohjelmasta, sen paljastamista yhteiskuntamme ja maailman tilanteen sosiaalisista luonteista ja oman suosikkiasukkaani Marikan merkittävyydestä siinä moraalisena mittarina. Samalla osoitan sen yllättävän seikan, että BB:n kaltainen reality-ohjelma voi olla tosi paljon ja tärkeästi muutakin kuin vain tyypillisesti parjattava kansalaisia tyhmentävä postmoderni sosiaalipornoteatteri!

Hurjimmillaan Big Brother -realityn on väitetty olevan tyypillinen osa Illuminatin (keskuspankkikartellin) valtavirtamedian välityksellä tapahtuvaa kansalaisten aivopesua ja ehdollistamista yhteiskuntiemme muuttamiseksi yhä enemmän siihen paljon puhuttuun uusfeodaaliseen tyranniaan, jossa isoveli valvoo ja kontrolloi meitä kansalaisia myös oikeasti enenevässä määrin keskuspankkikartellin imperiumin hyväksi. Eli siis BB on populaarikulttuurin muotoon puettu poliittinen ase uusfeodaalisen fasismin istuttamiseksi yhteiskuntiin salakavalasti hyväksikäyttäen mielihyvän ja jännityksen tarvettamme nuoleskelevan viihteen avulla.

Meitä kansalaisia on kuitenkin siis median avulla ohjailtu säälimättömästi tavoitteena ehdollistaa meitä olemaan "kunnon kansalaisina" eli keskuspankkikartellin kuluttaja- ja velkaorjina. Tästä mm. Alan Watt (Sivustonsa Cutting Through Matrix) on pitkään puhunut asiantuntevasti. Tässä yhteydessä onkin hyvä muistuttaa siitä tosiasiasta, että itse asiassa kansalaiset voivat aivan hyvin ohjailla ja tarkkailla myös eliittiä (Illuminatia) ja ottaa siten oman paikkansa ja oikeutensa sekä osoittaa eliitille sille kuuluva paikkansa helvetin tunkiolla poissa häiritsemästä meitä! Tämän vuoden alussa korostin tätä seikkaa Googlen Street View -palvelun laajennuttua Suomeen; kirjoitukseni (Googlen Street View -palvelu monialaisessa ja monitieteellisessä hyötykäytössä). Ko. palveluhan kohtasi heti ankaraakin kritiikkiä tunkeilevan tirkistelyluonteensa takia ja NWO:n vastustajien joukossa palvelun luonnetta tähdennettiinkin juuri tuon uusfeodaalisen isoveli valvoo -tyrannian eräänä pystyttämismetodina hyötynäkökulmiensa varjolla ajettuna.

Voimmekin nyt aivan hyvin vertailla Street View -palvelua ja BB -realityä keskenään tuon alkuvuoden kirjoitukseni lähtökohdasta ---> Alunperin lähinnä eliitin agendoja palvelevaksi tarkoitettu ase voidaan ottaa ja kaapata kansalaisten omaan käyttöön heidän parhaaksi ja jopa eliittiä vastaan! Eliitin aseita voidaan siis soveltaa kansalaistenkin käyttöön ja olenkin jo kuullut monilta alani kollegoilta, että he ovat omaksuneet Street View -palvelun oleelliseksi ammattityökaluksi mm. maastokartoituksia tehdessä; sanovat jopa, että "miten sitä edes tuli toimeen ennen Street Viewtä" :) Hienoa, että siinä alkoi käymään juuri niin kuin ennustin ja toivoin! Tämä sama pätee BB -realityyn ja siinä nimenomaan yhteiskunnan sosiaalisia konstruktioita tarkastelevassa ja ohjaavassa mielessä.

Vertauksena tässä käy myös kaukoputki; eliitti tarkkailee resurssiensa avulla meitä "kaukoputkellaan", mutta voimme aivan hyvin tahdonvoimalla ja mielikuvituksella ajatella ja toimia käänteisesti eli kääntää "kaukoputki" päinvastoin tarkkailemaan ja siten haastamaan eliittiä ja ohjailemaansa yhteiskuntakehitystä! Vastaavasti BB:n kohdalla emme siis suostu vain toljottamaan sen antia turruttavana sosiaalipornoviihteenä ja ehdollistavana isoveli valvoo - juonena (Meidän kuuluisi muka alistua kontrolloitavaksi yhä enemmän BB:n ehdollistamaan tyyliin), vaan otamme tilaisuudesta vaarin ja opettelemme BB:n avulla ihmisten sosiologiaa ja psykologiaa osana yhteiskunnan henkistä tilaa ja sosiaalisten konstruktioiden verkkoa tavoitteena ymmärtää siinä keskuspankkikartellin saastuttava ja haitallinen luonne.

BB:n antia tarkastellessamme meidän täytyy yrittää nähdä sen kautta yhteiskuntamme tilaa, jotta voimme sen jälkeen muuttaa sitä enemmän meidän hyväksi jopa vastoin eliitin tahtoa! Me opettelemme tälläkin tavalla olemaan parempia ihmisiä ja ymmärrämme myös paremmin niitä juonia ja yhteiskunnan kehitysprosesseja, jotka sisältyvät keskuspankkikartellin agendoihin säilyttää ja kehittää monetaristista kapitalismiansa heitä hyödyttävänä prosessina ja jopa äärimmäisesti kansalaisten kustannuksella. Ja sellaiseenhan meidän ei pidä suostua ihan noin vain alistumalla noiden eliitin "aseiden" käytön alle tahdottomina räsynukkeina!

Miten siis esim. tämän vuoden BB ja sen asukkaat peilaavat tuota yllä sanottua? No, katsotaanpas --> BB -kauden alkaessa kuului taas porua siitä, kuinka BB:n asukkaiksi pyrkii lähinnä vain bimboja julkkistyrkkyjä ja / tai muuten vain ns. kajahtaneita taviksia. Timo T. A. Mikkosen sanoin (Kun häntä haastateltiin tämän kauden alussa BB:n luonteesta) ihmisiä pyrkii BB -taloon ns. "alimmasta neljänneksestä, vaikka mahdollisuudet olisivat paljon parempaankin". Varmasti aivan oikea huomio suurelta osin. Merkityksellisenä pointtina tässä on kuitenkin se, kuinka ko. joukkoon silti eksyy tästä tyypillisestä massasta nimenomaan edukseen poikkeavia helmiä, joita vasten on erinomaisen hedelmällistä vertailla monia sosiaalisia ja psykologisia seikkoja jopa venytettynä laajemminkin yhteiskunnalliselle tasolle ja aina jopa tähän NWO -tutkimisen sarkaan saakka.

Juuri tällaiset "muista" selvästi poikkeavat ns. "erikoisyksilöt" toimivat eräänlaisina merkkipaaluina ja indikaattoreina. Niiden "muiden" käyttäytyminen "erikoisyksilöä" kohtaan ja vuorovaikutus hänen ja niiden muiden välillä toimii havaintoaineistona ymmärtää sekä ihmisyyden luonnetta että yhteiskunnan olemusta! Tässä maailman tilanteessa kaikki informaatio tuonlaisenkin ymmärryksen laajentamiseksi on oivallista materiaalia keskuspankkikartellia vastaan! Ja meille kansalaisille oppimateriaalia tulla paremmiksi ihmisiksi ihan muuten vainkin :) NWO:n vastustaminen on itse asiassa hyvin paljon juuri paremmaksi ihmiseksi opettelun avulla tapahtuvaa toimintaa ja BB on ollut siinä sosiaalispsykologisessa mielessä suorastaan ennen näkemättömän hyvä alusta tarkkailla maailmaa ja itseään!

Edellisinä BB -kausina havaitsin tällaisina muista erottuvina "erikoisyksilöinä" mm. Pertun, Kakin ja Esa A:n. Lähes säännönmukaisesti tällaisten "erikoisyksilöiden" kohtalona BB -talon asukkaana on ollut olla "niiden muiden" asukkaiden silmissä epäsuosiossa ja jopa hylkiön asemassa, josta halutaan päästä eroon asettamalla ko. asukas häätöäänestykseen mahdollisimman usein. Tänä vuonna eräänlainen ehdokas tällaiseksi oli aluksi Hannu (Joka tosin ei ollut kovin epäsuosiossa muiden asukkaiden silmissä), mutta hänen jo poistuttua talosta on entisestään vahvistunut ko. "erikoisyksilö" vs. "ne muut" -asettelu nimenomaan Marikan kohdalla. Hän on oikeastaan koko Suomen BB -historian selvin ja siten hedelmällisin asukas tämän asettelun tarkastelussa, joten tässä lopuksi käsittelenkin juuri Marikan tapausta verrattuna "niihin muihin" BB -asukkaisiin.

Marika on ollut muiden BB -asukkaiden epäsuosiossa ennätyksellisesti muihin BB -kausiin verrattuna; hän on joutunut melkein joka viikko yhtä lukuun ottamatta häätöäänestykseen muiden asukkaiden toimesta, mutta selvinnyt kansansuosion avulla aina jopa tämän iltaiseen finaaliin saakka ja hänellä vaikuttaa olevan tällä hetkellä jopa erinomainen mahdollisuus voittaa koko kisa. Tämä epäsuhta kansansuosion ja BB -talon asukkaiden epäsuosion välillä on tässä tarkastelussa oleellinen seikka. Voimmekin asettaa nyt kysymyksen; onko esim. juuri Marika jotenkin paha / huono ihminen, kun lähes kaikki muut asukkaat ovat olleet niin paljon ärsyyntyneitä hänestä kauden aikana?

Vastaus tuohon kysymykseen lähtee heti laajemmasta jopa NWO -tutkimukseen saakka ulottuvasta tarkastelusta; siitä mikä on yhteiskuntamme tila osana vallitsevaa monetaristisen kapitalismin hegemoniaa. Huomaamme sen, että tällaiselle kapitalismin muodolle on hyvin tärkeää, että sen parissa elävät kansalaiset ovat riittävän tasalaatuisesti formatoituja eli keskuspankkikartellin valtaan turvallisesti alennettua ja kontrolloitua massaa, joka ei liiaksi haastaisi ko. kapitalismin muodon rahanvaltaan perustuvaa maailmankuvaa ja prosessia toteuttaa itseään.

Tästä pirrasta Marika erottuu jopa räikeästi, koska hän on mm. hyväsydäminen, kiltti, kaikille ystävällinen, Peppi Pitkätossumaisesti pirteä ja iloinen, toisaalta ailahtelevasti tunteellinenkin itkusta nauruun sekä keijuenergisesti käyttäytyvä luonnonlapsi. Nämä ovat kaikki ominaisuuksia, jotka eivät sovi parhaimmalla mahdollisella tavalla monetaristisen kapitalismin ehdollistamaan kaavamaiseen rahanvaltamaailmaan. Niinpä havaintoni mukaan: Ne ihmiset, jotka ovat ehdollistuneet olemaan ns. kuuliaisina osina tätä rahanvaltamaailmaa, ärsyyntyvät helposti siitä poikkeaviin henkilöihin. Tässä mielessä Marika on selvä tapaus; rahanvaltamaailmaa kyseenalaistava kaunosielu, jonka kyvystä elää omalla tavallaan rahanvaltamaailmasta liiemmin piittaamatta muut ovat kateellisia.

Siinä ei ole kuitenkaan kaikki totuus asiasta. Nimittäin on toki totta, että ryhmässä paljon muista erottuva henkilö voidaan kokea ryhmän tarpeiden ja olemuksen puitteissa omituisena ja siten uhkaavana, mistä johtuen ko. "uhka" voidaan kokea ns. ryhmästä poistamisen veroiseksi haitaksi. Siinä ei välttämättä ole kyse siitä, että onko ko. "uhkaava" henkilö hyvä vai paha karrikoidusti sanottuna. Riittää, kunhan hän vain eroaa muista paljon ja enemmän kuin kukaan muu. Tämän takia Marika onkin joutunut koko kauden ajan jopa kiusatuksi monien muiden BB -asukkaiden taholta; mm. säännönmukaista sosiaalista poissulkemista eri tilanteista ja jatkuvaa sättimistä hänen niistä puolista, joita muut ryhmän jäsenet eivät siedä, kuten Marikan "häslääminen" ja "jankuttaminen". Helppo kohde siis myös ns. syntipukiksi, josta havaitsin myös tilanteita tällä BB -kaudella.

Mutta millaista Marikan "uhkaava erottuminen" ryhmän muista jäsenistä on ollut BB:ssä luonteeltaan? Itse asiassa jo tuon yllä mainitsemani perusteella olen sitä mieltä, että asettelussa "muut" vs. Marika, hän on henkisesti paljon pidemmällä sen ns. hyvän puolella kuin "muut" ja siten muiden hyljeksintä sen takia on ollut enemmän sosiaalista kyvyttömyyttä kuin mitään muuta; "he" eivät osaa riittävästi arvostaa upeaa ja erottuvaa persoonaa.

Toki "niistä muista" on sanottava, että eivät he välttämättä tietoisesti ole mitään "pahoja", vaan kyse on yleisesti siitä, että kyllä oikeastaan me kaikki olemme hyvin vahvasti ehdollistumisen alla tulla kylmiksi ja kyynisiksi NWO:n syöttämän rahanvaltamaailmankuvan orjiksi, jotka tyytyvät olemaan tasapäistä massaa. Jotkut muut eivät osaa vastustaa tai edes havaita tätä niin hyvin kuin jotkut toiset ja siten "heillä" vähemmän vastustuskykyisillä ei edes ole tietoa paremmasta ja he voivat siten kuvitella esim. "Hunks -tanssijana olon" olemisen parhaimpana muotona. Joka tapauksessa tässä maailman tilanteessa on nyt oivallisen upeaa huomioida tällaisia tilanteita, joissa joku pystyy erottumaan vallitsevasta hegemoniasta näin hienosti edukseen Marikan tavoin senkin uhalla, että muut katsovat sitä kieroon!

Marikalla on tätäkin katsantokantaa varten niin paljon hyviä puolia, että ne peittoavat huonot puolensa (Mm. joissakin tilanteissa holtiton alkoholin käyttönsä) mennen tullen. Arvostettavaa Marikassa on mm. nimenomaan se, kuinka hän pystyy muiden taholta jatkuvasti tulevan negatiivisen palautteen ikeessä olemaan koko ajan vahvasti oma itsensä ja pitämään päänsä koossa suuremmin pimahtamatta / murtumatta ja samalla tulemaan olosuhteisiin nähden kuitenkin kohtuullisen hyvin toimeen ko. ryhmässä; ei suostu ollenkaan eristäytymään muista, kuten helposti voisi käydä jonkun muun kohdalla.

Marika on tässäkin mielessä yksi vahvimmista ja rohkeimmista ihmisistä, joita olen koko elämäni aikana havainnut olevan olemassa! Hän on hyvänä roolimallina juuri siinä, kuinka hän ei jää tuleen makaamaan, vaan esim. kiusaamisesta ja siten ryhmässäolon vaikeuksista huolimatta pystyy olemaan olosuhteisiin nähden erittäin positiivinen, muille ystävällinen ja toiset huomioon ottava sekä samalla luovimaan pystyssä päin myös omien tarpeidensa ja periaatteidensa puolesta. Ja vaikka muut eivät siis ole olleet läheskään yhtä paljon häntä kohtaan hyviä ja huomioon ottavia kuin hän muita kohtaan! Erityisen merkille pantavaa on Marikassa myös se, että huolimatta hänen lujuudestaan ja järkähtämättömästä omasta tyylistään hän ei ole liiaksi tinkinyt sielunsa kauneudesta ja herkkyydestä; päättäväinen ja rohkea oman tiensä kulkija voi siis aivan hyvin olla myös kaunosieluinen, kuten Marika!

Nykyinen rahanvaltamaailmahan tähdentää paljon juuri päinvastaista eli päättäväiseksi ja rohkeaksi toimijaksi siinä maailmassa ryhtyvän pitäisi muka luopua riittävän paljon kaunosieluisuudestaan. Ei se olekaan niin! Tässä mielessä olen tosi helpottunut, kun löytyy vielä Marikan kaltainen valopilkku merkkipaaluna rahanvaltamaailman hallitseman yhteiskuntatilanteemme tällaiseksi kyseenalaistajaksi! Toki tässä maailman tilanteessa on äärimmäisen vaikeaa säilyttää kaunosieluisuuttaan, koska NWO vaatii niin paljon siitä luopumista, jos mielisi olla ns. kuuliaisena osana yhteiskuntaa ko. uusfeodaalisen tyrannian toteutumispaineen alla. Tätäkin hyvyyden pienentymistä vastaan meidän NWO:n vastaisten aktivistien on myös taisteltava ja siinä hyvää suuntaa voidaan löytää esim. Marikan kaltaisten persoonien esimerkeistä!

Marikan vahva, mutta kaunosieluinen persoona huokuu esille myös hänen visuaalisessa ilmeessään; itsetietoisen vahvaa ja hallittua meikkausta sekä kirkasvärisiä ja vahvamuotoisia vaatteita. Sellainen keijukaismenninkäishyvisnoita :) Tämäkin on tervetullutta ominaisuutta tänne synkkään Pohjolaan, jossa muottiin valettua tapaa olla ehdollistetussa harmaudessa ei ole vieläkään riittävästi rikottu! Tämä pätee myös mm. arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin aloilla. Väriä ja eloa maailmaan sanon minäkin!

Yhteiskuntamme on siis tullut monin tavoin epäkelvoksi villin kaunosieluiselle elämänvoimalle, mitä monet ovat jopa jo oppineet kaihtamaan ja pelkäämään, kuten "muiden" BB -asukkaiden Marikaan kohdistamasta epäluulosta olemme voineet nähdä ja päätellä. Tämän takia NWO:n vastustamisen pitää olla myös ns. viljelyolosuhteiden paremmaksi kehittämistä ja tekemistä ko. kaunosieluiselle elämänvoimalle!

NWO:n vastustamisen aseet on viime aikoina kehitetty pisimmälle lähinnä keskuspankkikartellin rahanvallan käytännön ilmenemismuotojen suhteen; pankkitoiminta, rahan luonne, syntymekanismi ja käyttö. Tärkeää on kehittää vastaavia aseita, myös yhteiskuntien sosiaalisten ja henkisten sisältöjen suhteen, jossa tilanteiden tarkkailua ja ohjaamista voidaan tehdä mm. Big Brotherin kaltaisten reality-ohjelmien avulla ym. tapaan; etsitään esimerkkejä sopivalla tavalla vahvasta kaunosieluisuudesta ja osoitetaan niitä tavoitteiksi ja ihanteiksi kohti parempaa ihmisyyttä sekä sisällöllisesti toimivampaa ja rakentavampaa yhteiskuntaa.

Lopuksi onkin tässä mielessä vielä huomautettava siitä, miten tämän illan BB -finaalissa käy! Nimittäin nyt kaiken yllä mainitun valossa voimme ko. finaalituloksesta nähdä, kuinka Suomen kansa suhtautuu Marikan kaltaisen ihmisen olemassaoloon. Itse toivon tosiaan sitä, että Marika voittaisi suorastaan ylivoimaisesti! Maailmamme tarvitsee tässä keskuspankkikartellin saastuttamassa ja uhkaamassa tilanteessa juuri sellaisia symbolisia valopilkkuja kuin mitä esim. juuri Marikan BB -voitto toisi! Se kertoisi siitä, että Suomen yhteiskunnan tila ei olisikaan vielä aivan toivoton ja vastustuskykyä keskuspankkikartellin pahuudelle ja sen aiheuttamalle yhteiskuntavauriolle vielä olisi! Tämä sanottuna jäämme nyt odottamaan illan tulosta ja palannen sitten vielä kommentoimaan sitä (Ehkä tähän loppuun tai omana kirjoituksenaan) viimeistään huomenna...

Saturday, November 27, 2010

Ajankohtaan nähden poikkeuksellisen ankaraa pakkasta enimmäkseen poutasäässä; ensi viikon lopulla leudontuvaa...Ajankohtaan nähden erittäin kylmäksi äitynyt sää jatkuu peräti edelleen ankaroituvana! Jo viime viikolla talvesta tuli kunnon esimakua, kun aluksi torstaina ensimmäinen kunnon lumisadetilanne tuli etelästä Etelä-Suomeen noin nollakelissä. Tämän jälkeen perjantaina oli poutainen pilvipeitteen rakoiluvaihe edelleen noin nollakelissä (Sisämaassa pikkupakkasta). Lauantaina puolestaan etelästä ulottui etenkin etelärannikolle uudestaan märkää lumisadetta nollakelissä (Sisämaassa pikkupakkasta) korkeapaineen ollessa Pohjois-Suomen yllä itä-länsisuunnassa. Sunnuntaina lännestä-luoteesta ulottui uutta korkeapainetta, joka pakotti lumisateet etelään ja pilvinen pikkupakkaspoutatilanne vallitsi Etelä-Suomessa. Seuraavaksi yöksi itätuuli toi kuitenkin aikaisempaa kovempaa pakkasta ja lämpötilat alkoivat olla sisämaasta alkaen pääasiassa jo -5 ja -10 asteen välillä.

Ma päivällä pilvisyys oli heikenneessä itätuulessa ajoittain vähäistä ja pakkaset enimmäkseen -5 ja -10 asteen välillä. Tiistaina etelästä alkoi vaikuttaa voimistuva matalapaine; itätuuli voimistui ja pilvisessä noin -5 asteen pakkasessa etelästä odoteltiin lumimyrskyä alkavaksi illalla. Ma - ti yönä etelärannikolla oli paikoin runsaita lumikuuroja. Keskiviikkona ko. itätuulinen lumimyrsky vallitsi (Juttuni; Talven 2010 - 2011 lumimyrskyseuranta: Itätuulinen lumipyry etelästä) pakkasen oltua vähän -5 asteen molemmin puolin. Torstaiksi lumimyrsky hajosi pois etelään ja pakkanen kiristyi -10 asteen vaiheille yhä voimakkaassa itä-koillisviimassa pilvisyyden oltua vaihtelevaa ja matalapaineen jäätyä Suomen eteläpuolelle itäsuunnassa venyvänä ja heikkenevänä. Eilen perjantaina suunnilleen sama tilanne vallitsi ja to - pe yönä pakkasta oli jopa etelärannikkoa myöten paikoin jo lähes -15 astetta.

Euroopan mittakaavassa kylmeneminen alkoi myös vaikuttaa ja Skandinaviasta alkaen se levisi tällä viikolla vähitellen aluksi Länsi- ja Keski-Eurooppaan, kun matalapaineen painopiste sijoittui Itä-Eurooppaan Suomen eteläpuolelle ja osaksi myös läntiselle ja keskiselle Välimerelle; Länsi- ja Keski-Eurooppaan koillisen kautta kiertyen yöpakkasia ja lumisateita päivien nollakelissä - parissa plusasteessa. Grönlannin - Jäämeren tienoille syntyi valtava korkeapaine, joka työnsi matalapaineet ko. eteläiselle reitille ja avasi lopulta lähes suoran koillisviimatien Pohjois-Venäjältä kohti Britteinsaaria.

Lappi oli tällä viikolla koko ajan hyvin kylmän ilmamassan alueella, missä lumisateet jäivät vähäisiksi ja pakkaset kiristyivät alkuviikon miedommista lukemista paikoin jopa -30 ja -35 asteen välille parin viime päivän aikana. Itä-Eurooppaan virtasi aluksi leutoa ilmamassaa etelästä, mutta tähän päivään mennessä pohjoisesta kiertyen on myös kohti Mustaamerta (Pohjoisreunalle) tullut annos talvista koleutta. Sen sijaan leutous jopa kesäiseksi sääksi asti on edelleen vallinnut Välimeren itäosissa tilanteen luoman lounaisvirtauksen ansiosta. Venäjällä pakkanen on kiristynyt pohjoisosissa Suomen Lapin tyyliin jopa -30 asteen kylmemmälle puolelle ja jopa kovemmaksikin Itä-Siperiasta saakka nyttemmin vallinneen koillisvirtauksen tuomana ja eteläosissakin pakkaset ovat yleistyneet lumisateiden oltua ajoittain runsaita siinä välissä tullen matalapaineiden mukana lounaasta-lännestä Suomen eteläpuolelta. Mustanmeren ja Kaspianmeren tienoolla on nyttemmin vallinnut ko. jyrkkä lämpötilaero verrattuna eteläpuoliseen hyvin leutoon tilanteeseen.

Tuo kuva on otettu eilen perjantaina 26.11.2010 Espoon Tapiolassa ja siinä nähdään erään nurmikentän päällistä lumipeitetilannetta. Keskiviikon lumimyrskytilanne oli muotoillut hangen taiteellisen ja hauskan kuviolliseksi siten, että tuolla etäämmällä "perunapeltomainen" muhkurakuvio oli kummun päällä alta tuulen paljastamaa ja muovaamaa vanhempaa jäätynyttä suojalunta ja etualalla puolestaan oli lumimyrskyn tuomaa uutta pakkaslunta tuulen hilseillen raitakuvioidusti laskostaen. Hyvin tyypillinen ko. hetken tilanne etelärannikon loivasti kumpuilevilla avoimilla nurmikentillä.

Tänään lauantaina koillisvirtaus on edelleen voimissaan Suomen yllä matalapaineen ollessa heikenneenä usean osakeskuksen voimin Suomen eteläpuolella ulottuen Venäjältä Välimeren länsiosiin. Niinpä Etelä-Suomessa purevan kylmässä tuulessa on vaihtelevapilvistä ja viime yön tapaan voi vielä sataa ajoittain heikosti pakkaslunta. Pakkanen on yhä -10 asteen vaiheilla; pilvien ja tuulen takia viime yö oli edellistä leudompi.

Sunnuntaiksi kauempana Venäjällä on voimistunut oma matalapaineensa ja Välimerellä toinen omansa. Korkeapaine on valunut vähän etelämmäksi ulottuen Islannin tienoilta Jäämerelle. Koillistuulessa ilmamassa on kylmenemässä vielä lisää, jolloin lämpötila on asettunut la - su yöstä lähtien vähän -15 asteen molemmin puolin ja sää on lauantaita vähäpilvisempää ja pakkaslumisateita ei enää juuri tule.

Maanantaiksi korkeapaine ulottuu pitkulaisena Islannin tienoilta Suomen länsireunalle ja voimakasta matalapainetoimintaa on Välimeren länsiosista Suomen eteläpuolelle. Heikommat tuulet ovat kääntyneet Suomen yllä enemmän pohjoisen puolelle koillisesta ja vähäpilvisessä säässä yölämpötilat ovat sisämaassa jopa lähellä -20 astetta ja etelärannikollakin -15 ja -20 asteen välillä. Päivälämpötila on vähän -15 asteen molemmin puolin.

Tiistaina Välimeren länsi- ja keskiosissa on voimakasta matalapainetoimintaa ja Suomen eteläpuolinen matalapaineen osa on liikkunut Lounais-Venäjälle. Jäämerellä on myös voimistunut Lappia länsituulien kera leudontava matalapaine. Korkeapaine on asettunut itä-länsisuuntaisena selänteenä Etelä-Suomen ylle, missä heikoissa tuulissa ja vähäisessä pilvisyydessä yöpakkaset voivat olla vähän -20 asteen molemmin puolin etelärannikkoa myöten ja päivälämpötilat -15 asteen vaiheilla; koko ajan lounaissaaristossa leudompaa näinä päivinä. Viimeistään siis ke mennessä Etelä-Suomen marraskuun kaikkien aikojen pakkasennätykset voivat olla vaarassa rikkoutua!

Keskiviikkona tuo Jäämeren matalapaine näyttäisi voimistuvan sen verran, että se sysäisi tuota korkeapaineen selännettä Suomen eteläpuolelle, jolloin leudontavaa länsi-luoteistuulta pääsisi yrittämään hetkeksi Etelä-Suomeenkin. Tälloin runsastuvassa pilvisyydessä pakkanen heikkenisi länsi- ja etelärannikoilta käsin jopa -10 asteen leudommalle puolelle. Välimeren keskivaiheilla olisi yhä voimakasta matalapainetta, josta alkaisi vaikuttamaan osakeskuksia kohti Suomea.

Torstaina korkeapaineen keskus vahvistuisi Suomen kaakkoispuolelle, jolloin tuo ym. selänne jäisi vielä lähelle Suomen eteläpuolelle ja tällöin Etelä-Suomessa olisi vielä tulossa heikomman tuulen vaihe vaihtelevassa pilvisyydessä ja pakkanen vaihtelisi siten etelärannikon -5 asteen vaiheilta sisämaan reiluun -10 asteeseen. Aikaisempaa leudompaa joka tapauksessa olisi.

Perjantaista eteenpäin tuo kaakkoispuolen korkeapaine siirtyisi voimistuvana idemmäksi ja samalla Suomen sekä länsi- että eteläpuolilla uusia matalapaineita alkaisi kehittymään epämääräisesti. Tällöin yhä leudommat lännen ja etelän väliset tuulet alkaisivat vallita lumisateiden yleistyessä. Heti Suomen itäpuolella tuon korkeapaineen länsireunalla etelävirtaus voimistuisi kaikkein selvimmin. Tämän skenario on kuitenkin vielä epävarmaa ja epäselvää, joten palaan tarkentamaan tilannetta vielä parin - kolmen päivän sisällä...

Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen ankara talvisää jatkuu vielä useita päiviä länsi- ja keskiosissa, missä nollan vaiheilla olevissa päivälämpötiloissa ja usean asteen yöpakkasissa itä-koillisviima on hyytävää ja tuo ym. Välimeren länsiosista Venäjän suuntaan jatkuva matalapainetoiminta tuottaa lamauttavan runsaitakin lumipyryjä. Myös Välimeren länsi- ja keskiosat saavat ajoittain jopa lähes talvista kylmyyttä pohjoisesta ko. matalapaineen osakeskusten mukaan.

Sen sijaan Välimeren itäosiin ja ajoittain myös Mustanmeren tienoille tulee yhä lounaasta annoksia leutoa ilmamassaa tosin ajoittain sateiden kera (Idempänä poutaa), jolloin esim. Kreikan suunnalla jopa +20 asteen vaiheilla olevat päivälämpötilat saattavat olla yhä mahdollisia. Jyrkkä lämpötilaero sijoittuu vaihtelevasti Mustanmeren tienoille etelän ja pohjoisen välillä. Venäjällä pohjoisosissa jatkuu aluksi erittäin kovat pakkaset Suomen Lapin tapaan, mutta tuo leudontava Jäämeren matalapaine alkaa vaikuttaa ensi viikolla. Etelämpänä pakkaset jopa kiristyvät ajoittain ja toisaalta yksi runsaslumipyryinen matalapaine liikkuu Mustanmeren pohjoispuolitse itään. To jälkeisestä tilanteesta tulee vielä tarkennusta ym. tapaan.

Kunnon lumipeite siis muodostui koko Etelä-Suomeen viimeistään tuon viime keskiviikon lumimyrskyn seurauksena. Paksuin lumipeite on tällä hetkellä etelärannikolla ja Kaakkois-Suomessa, missä on paikoin 20 - 30 cm:n kinokset. Paikoin länsiosien sisämaassa sekä lounaisimmassa kolkassa on vain vajaat 10 senttiä lunta. Lumimyrskyn takia on kuitenkin huomattava, että koko alueella lumipeite on hyvin epäsäännöllinen lumen kinostumisilmiön takia. Jatkossa lumipeite pysyy lähes samana monta päivää, koska lisää sateita ei merkittävästi tule; hidasta tiivistymistä ilmenee. Routa on edennyt etenkin runsaslumisimmilla alueilla varsin hitaasti ja kovenevasta pakkasesta huolimatta sama jatkuu. Niinpä routa ei etene 10 senttiä paksummaksi kuin aniharvoilla paikoilla; esim. tuulen lähes paljaaksi tuivertamat kohdat.

Vesistöt ovat järvien osalta jäätyneet kokonaan umpeen näissä pakkasissa tällä viikolla ja jatkon kovat pakkaset paksuntavat jääkantta etenkin niillä kohdilla, missä tuon lumimyrskyn aikana jo olleilla jääkansilla tuuli on tuivertanut jäätä kuviollisiksi osittain paljaiksi kentiksi. Jopa n. 10 sentin vahvuista jäätä on jo paikoin odotettavissa ensi viikon loppuun mennessä. Myös Suomenlahdella veden kylmeneminen jatkuu ulapalla alle +5 asteen ja rantavesissä jäätyminen on myös päässyt käyntiin sisälahdista alkaen. Ensi viikon loppuun mennessä kaikki sisälahdet ja osin saaristovedetkin rannan lähellä ovat jo usean sentin verran jäässä. Vähäsateisuuden takia kaikki uudet jäät pysyvät paljaina - lähes paljaina lumesta. Joetkin ovat jäätyneet ja niissä jääkannet ovat osaksi lumimyrskyn aikana lumisohjosta muodostuneita. Jäiden paksuuntuminen myös joissa on huomattavaa ja ensi viikon loppuun mennessä kaikkien vesistöjen jäätilanteet ovat kirineet huomattavasti edelle tavanomaisesta aikataulusta.

Kasvillisuus kokee alkavan viikon pakkashuipentumassa talven tähän mennessä ankarinta koettelemusta, kun -20 asteen vaiheilla liikkuvat kovimmat pakkaset purevat talvenarkoja puita ja pensaita poikkeuksellisen aikaisessa vaiheessa. Perennat ovat onneksi jo varsin suojaavan lumipeitteen alla etenkin etelärannikon ja kaakkoisosien lumisimmilla seuduilla. Havupuusto on saanut lumipeitteen vain metsien sisäosissa ja metsien länsireunoilla tuon keskiviikkoisen itätuulisen lumimyrskyn takia.

Tuesday, November 23, 2010

Talven 2010 - 2011 lumimyrskyseuranta (Osa 1): Itätuulinen lumipyry etelästä

Viime sääennusteessani ennakoitu lumimyrskytilanne on realisoitumassa tästä illasta alkaen ja etenkin etelärannikko on saamassa suurimman osan siitä. Tilanne johtuu siitä, kun voimakas matalapaine on hivuttautumassa Suomen eteläpuolelle etelä-lounaasta ja sen okluusiorintaman sadealue ulottuu jopa myrskyisäksi (Etenkin Suomenlahdella ja etelärannikolla) voimistuvan itätuulen kera Etelä-Suomeen. Voimakkainta lumipyry on siis etelärannikolla ja siellä lumikertymät ovat liikkuneet ennusteissa 10 ja 20 sentin välillä. Sisämaassakin voi kertyä 5 - 10 senttiä lunta.

Lämpötila on tästä illasta alkaen suunnilleen sama huomisiltaan asti ollen etelärannikon parista asteesta sisämaan n. -5 asteen vaiheille. Pakkanen tietää siten lumipyryn pakkaslumimuotoisuutta, joka kovan tuulen kera pöllyää ja kinostuu vahvasti. Ym. lumimäärillä suurimmat kinostumat saattavat helpostikin kasvaa 50 - 100 cm:n välille. Pakkaslumimuodon ja kovan tuulen takia lumi ei juurikaan kerry puustoon suojaisimpia tiheiden metsien sisäosia lukuun ottamatta. Voimakas tuuli aiheuttaa pyryn kera vahvaa pakkaspurentavaikutusta ihmisille huolimatta melko maltillisista pakkaslukemista.

Tässä on lumimyrskyn seurannassa oivalliset mediat: Testbed -sadetutka Etelä-Suomesta, Ilmatieteenlaitoksen sadetutka ja Kelikamerat Etelä-Suomesta. Lumipyrytilanne kestänee siis jopa to asti, joskin silloin jo heikenneenä. Edelleen näyttää myös siltä, että viikon lopussa tulee hyvinkin kylmä arktinen purkaus koillisesta. Tälle ja yleensäkin talvien kylmyydelle on taustaa Sääbriefing -blogin kirjoituksessa; Talven kylmyydestä ja polaaripyörteestä. Tuohon poikkeuksellisen arktisen ilmamassan tuloon palaan seuraavassa ennusteessani...

Tilanne tiistaina 23.11.2010 klo. 20:35: Tässä on seurannan ensimmäinen merkintä, jonka teen Hämeenlinnassa (Jossa olen juhlistamassa äitini 70 -vuotissynttäreitä). Espoon Tapiolaan siirryn huomenna, joten saan lumimyrskystä hyvin tuntumaa kahden eri paikan päältä käsin. Tällä hetkellä lumisade on jo alkanut etelärannikolla, mutta Hämeenlinnaan saakka se ei ole vielä ehtinyt. Lämpötila on Hämeenlinnassa -7 astetta ja itätuuli on ajoittain navakkaa. Taivaalla aikaisemmin seilanneet sumupilvilautat ovat kaikonneet ja siten ko. rintamapilvisyyden verhopilvivaihe (Altostratus -pilvet) on näkyvissä kaupungin valojen valaisemana. Vanhaa lunta on maassa 2 - 5 senttiä. Etelärannikolla on jo monin paikoin yli 10 sentin kerros vanhaa lunta.

Tilanne keskiviikkona 24.11.2010 klo. 00:15: Nyt lumisadetta on tullut heikkona reilun tunnin Hämeenlinnankin tasalla, mutta runsaimmat lumisateet ovat vielä toistaiseksi pysytelleet Virossa ja Suomenlahden yllä eli etelärannikonkin kunnon lumimyrskytilanne antaa vielä odotella itseään... Itätuuli on navakan puuskaista ja lämpötila on Hämeenlinnassa edelleen n. -7 astetta.

Tilanne keskiviikkona 24.11.2010 klo. 08:45: Lumisade on voimistunut yön aikana varsinkin etelärannikolla, missä lunta on kertynyt jo useita senttejä ja tuulen takia kinostuminenkin on jo ollut huomattavaa paikoin. Sisämaassa, kuten täällä Hämeenlinnassa sade on ollut hillitympää ja toistaiseksi vain pari-kolme senttiä on lumikertymän saldo. Lämpötila on kohonnut -5 asteen vaiheille ja itätuuli on navakan ja hetkittäin kovankin puuskaista. Etelärannikolla on ollut parisen astetta leudompaa.

Tilanne keskiviikkona 24.11.2010 klo. 11:50: Lumipyry on voimistunut nyt myös sisämaassa ajoittain runsaaksi ja lumikertymät ovat ylittämässä Hämeenlinnassakin 5 sentin rajaa nopeasti. Etelärannikolla kertymät ovat jo yli 10 sentin luokkaa. Lämpötila on leudontunut vielä noin asteella koko alueella ja itätuuli on hieman heikentynyt. Lumen kinostuminen jatkuu kuitenkin voimakkaana ja se sekä pöllyävä lumi ovat jo aiheuttaneet huomattavia liikenneongelmia; Hesarin juttu Lumituisku riepottaa Etelä-Suomea koko päivän.

Tilanne keskiviikkona 24.11.2010 klo. 15:20: Olen saapunut Espoon Tapiolaan Hämeenlinnasta ja täällä etelärannikolla lumisade on heikentynyt merkittävästi jo reilu tunti sitten. Sen sijaan sisämaassa on edelleen ollut paikoin runsastakin lumipyryä, kuten juuri Hämeenlinnan seudulla. Lämpötila on Tapiolassa -3 astetta ja Hämeenlinnassa -5 astetta. Itätuuli on yhä navakan - kovan puuskaista. Lumipeitteen paksuus näyttää olevan Tapiolassa jopa kaksi kertaa paksumpi kuin Hämeenlinnassa, jossa tosin lähdettyäni peite on kasvanut nopeasti...

Tilanne keskiviikkona 24.11.2010 klo. 22:45: Viimeisenä tilannepäivityksenä kerron, että Etelä-Suomen lumisateet ovat olleet enää vain kuurottaisia ja lähinnä vain Suomenlahdella on ollut liikkeellä runsaita pyryjä. Osa niistä voi vielä ulottua etelärannikolle. Lämpötila on alkanut laskemaan koko alueella -5 asteen alapuolelle ja itä-koillistuuli pysyy vielä huomennakin voimakkaana ja siten kiristyvässä pakkasessa erittäin purevana! Lunta kertyi tästä lumimyrskystä laajalle alueelle noin 10 senttiä; kovassa tuulessa pakkaslumi kuitenkin jakautui hyvin epätasaiseksi peitteeksi vaihdellen tuulen paljaaksi tuivertamista kohdista n. 30 sentin kinoksiin. Kauniita dyyni-, delta-, valli-, harju-, hilseily- ja kielekemuotoja syntyi myös runsaasti uudesta lumesta tuulen avulla. Havupuustoon lumi tarttui parhaiten siis metsien sisäosissa sekä tuulensuojaisilla metsänreunoilla; itätuulessa länsireunustot. Sen sijaan itäiset metsänreunan puustot pysyivät paljaina lumesta.

Pohjois-Korean hyökkäys Etelä-Koreaan: Keskuspankkikartellin yritys aloittaa Kolmas maailmansota?!... (Päivitys: Lyndon LaRouchen ensikommentti)

Pohjois-Korea on hyökännyt Etelä-Koreaan!! Jo pitkäänhän on uumoiltu sitä, kuinka keskuspankkikartelli (Illuminati) olisi juonimassa vanhaan satoja vuosia kestäneeseen tyyliinsä kolmannen maailmansodan aloittamista pelastaakseen sitäkin kautta pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurinsa synnyttämisen uudeksi uusfeodaaliseksi ja maailmanfasistiseksi maailmanhallitukseksi. Kuumat pisteet sitä varten on arvioitu jo pitkään olevaksi joko Lähi-Itä tai Koreoiden tienoo. Tästä Koreoiden tilanteesta tulee tämän viikon mittaan varmasti paljon lisää juttua myös vaihtoehtomediaan ja odotankin jo mielenkiinnolla mm. Lyndon LaRouchen ja Webster Tarpleyn arvioita tilanteesta, sillä he kuuluvat maailman parhaiden geopoliitikkojen joukkoon. Muutoin tässä vaiheessa tyydyn laittamaan vasta valtavirtamedialinkit tapahtumasta:

Hesarin juttu; Etelä-Korea: Pohjois-Korean tykistö hyökännyt

Iltasanomien juttu; Pohjois-Korean tykistö tulitti Etelä-Korean saarta

BBC:n juttu; North Korean artillery hits South Korean island

CNN:n juttu; Report: N. Korea fires on S. Korea, killing 1 and injuring 15.

Tuosta Hesarin jutusta muutama kuvaava lukijakommentti lopuksi:

"Kunhan ei vain olisi uuden maailmansodan alku... paikallisista välikohtauksistahan ne tapaavat alkaa..."

"Mistäpä sitä tietää jos vaikka kyseessä onkin keksitty juttu minkä perusteella saadaan "oikeutus" hyökätä P-Koreaan ja siinä samalla "vahingossa" pommittaa näitä uraanirikastamoita maan tasalle. Mainilan laukaukset, Sarajevon laukaukset...Onhan näitä."

"Mikään ei paranna taloutta kuin pommien myyminen. Yhdysvaltain talous uuteen nousuun kunnon sodalla Koreoiden välillä! Tästä lähtee uusi uljas maailma."

"Tässä on ensimmäisiä kuvia tapahtuma paikalta joka osoittaa pohjois-korea on tulittanut aika laajalle alueelle tuota kyseistä saarta: http://app.yonhapnews.co.kr/YNA/Basic/ArticleEnglish/ArticlePhoto/YIBW_showArticlePhotoCkPopup.aspx?contents_id=PYH20101123069600341".

Päivitys tiistaina 23.11.2010 klo. 21:10: Lyndon LaRouche on tuoreeltaan kommentoinut Koreoiden tilannetta seuraavasti: Lähteenä tämä LaRouche PAC:n juttu (Korea Crisis Reaffirms: Obama Must Be Removed From Office) --> "This new crisis on the Korean peninsula is going to be very hard to handle with Obama still in office. To avoid an uncontrollable crisis, it is imperative that President Obama be removed from office immediately, through the invoking of Section 4 of the 25th Amendment to our Federal Constitution. My fear is that the President is incapable of handling this most delicate situation, which requires patient diplomacy, in coordination with other nations, including China. The President's unstable mental condition is an added factor of danger in an already volatile situation.".

Monday, November 22, 2010

Irlannin (Euroopan) antautuminen keskuspankkikartellin tuhontaan: LaRouche PAC -lainauksia tilanteesta

Tilanne keskuspankkikartellin ajamassa kansallisvaltioiden tuhontaprosessissa on edennyt Irannin myöntymiseen ottaa lainaa kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) pankkiensa (Oligarkkieliitin ja Euroopan monarkian) "pelastamiseen" ja sitoutua samalla leikkaamaan kansalaisiaan varten tarkoitettua hyvinvointivaltiota alas radikaalisti aiheuttaen pitkällä tähtäimellä jopa kansanmurhaan verrattavaa vihollisuutta ja pahuutta! Monet muutkin EU -maat ovat jonossa odottamassa ja pian "saamassa" samaa käsittelyä, kuten Espanja, Portugali, Italia; Britannia ja kyllä; myös Suomi! Uusimmista tilanteen käänteistä kertovat parhaiten LaRouche PAC:n media-annit -->

LaRouche PAC: Videot (Kolme videota lisätty!); It is Tantamount to War: Sink the Inter-Alpha Group, Monday - While You Were Sleeping, Ireland Update: Sovereignty vs Slavery, Update on Bankrupt America ja The World In Review. Tekstit; The Empire in Action: We Need A Little Genocide, Irish Government Forced to Swallow Poison, London to Spain: Bend Over, You're Next, London-Wall Street Dogs Unleashed For Austerity Drive ja Rumpelstiltskin Geithner Praises Irish Suicide.

Noista muutama osuva lainaus --->

"All the plans in the world will not stand up to the reality of the financial hurricane sweeping the planet. As LaRouche emphasized in a Saturday discussion:

"Their system ensures the destruction of humanity, in ways which we call the greatest Dark Age in all recorded history since that point. So there is no possibility of victory of our enemies. They're doomed! The question is, are we going to go down with them? They cannot win; but we can lose!" "

" "You think the thing has been resolved in the existing political factors. But when the existing political factors become intolerable, by their combination, then other factors will suddenly come into play—things which you did not include on the current agenda, will start to come into play as dominant features. Everything that had been off the field of sense perception.

"You cannot rely at this point on the durability of the perceived forces in play, because their very instability brings on the stage forces that are not accounted for in the present estimates.

"This is one of the reflections of the reasons why I have been the most successful medium to long-term forecaster in the U.S. over these past decades, since the middle of the 1950s, on the record. Because people do not understand history. They understand press gossip, not history."

"There is one, and only one, solution to the crisis hitting from Ireland to Washington, whether people currently "see" it or not: Stop the British Empire's intended Dark Age with a Glass-Steagall financial reform, coupled with a new global fixed-exchange rate system to finance true development. That solution has a name: it's called the LaRouche Plan.

The British Empire hate and fear that plan—and its author. They are trying to defend themselves against the Glass-Steagall law, and are determined to not allow it to be implemented."

"The Irish cabinet met in emergency session on Sunday afternoon, and approved a second round of draconian budget cuts—6 billion euros in 2011 and 15 billion in four years—in exchange for a bail-out package shoved down their throats by the hated British Empire. The entire purpose of the loans, which are expected to total upwards of 80 billion euros, is to bail out Ireland's banks, in particular the bankrupt Inter-Alpha Group's Allied Irish Bank."

"Representing the vultures, a 30-person team from the IMF, the ECB and the EU are holed up in a luxury hotel in Dublin, protected by heavy security since protests against them are expected. Trade unions are warning of "civil unrest" on a scale not seen for decades, if the package goes through"

"Lyndon LaRouche yesterday mocked the idea of the threat of "contagion" being used to bludgeon Spain and others into submission. "The whole European system is dying of acute cancer, or something comparable in its effect, and they are talking about a contingency?! They've got the coffins moved in and they're ready to carry the corpses out, and you're talking about 'contagion'?!""

"The Washington Post Schachtian columnist Ezra Klein complained Nov. 18, that the Obama Catfood Commission (a.k.a. Simpson-Bowles Deficit Commission) is "fracturing" over many different cutback proposals, rather than achieving a consensus behind the Obama Commission's version of slashing the population's living standards.
But cacophony aside, the many rival proposals for blood- letting all aim to fulfill immediately the bankrupt system's demands: genocide.
"

"Timothy Geithner, who has the temperament and the mentality of a Rumpelstiltskin, praised the Irish government's capitulation to London's pressure, saying they are "willing to do some very, very difficult, very, very hard things to dig their way out of this mess. And leaders of Europe have made some very tough political choices." He also warned Republicans in the U.S. to "keep politics out of monetary policy," and stop attacking Bernanke's hyper-inflationary policy. Geithner should butt out of American politics, Lyndon LaRouche commented, and he should take his butt with him.".

Lopuksi suomalaista näkökulmaa viime aikojen taloustapahtumiin linkkikokoelmana Riikka Söyringin blogista (KissanKulmasta). Hänellä on paljon hyviä yhteenvetoja ja huomiota kannattaa kiinnittää myös runsaaseen lukijakommentointiin. Itse havaitsin kommentoijista erityisesti nimimerkin VeliSynkkä, joka minun pitää ottaa tarkempaan syyniin jatkossa. Nimittäin hänen paikoittain ok huomioistaan huolimatta havaitsin hänellä olevan erittäin hälyyttävän Ayn Randilaisen maailmankuvan! Kuten tämän blogini analyyseistä tiedämme, niin Ayn Rand on keskuspankkikartellin (Illuminati) ideologeista merkittävimpiä ja vaarallisimpia viimeisen 100 vuoden aikana! Tästä lisää myöhemmin...

KissanKulmasta -blogi: Siitä pankeilla puhe mistä pankeilla puute: raha, Van Rompuy: Euroalue kriisissä ja Antakaa rahaa pankeille, Teidän on Pakko!-kierros edessä (taas)..

Saturday, November 20, 2010

Irlannin (EU:n) pankkikriisi osana keskuspankkikartellin juonta tuhota kansallisvaltiot uusfeodaaliseen maailmanfasismiin!

Viikon suurin talousuutisrypäs on ollut se, että Irlannin (EU:n) isoimmat pankit ovat vararikon partaalla, vaikka ne muka selvisivät viime kesän "stressitestistä". Pankkeja on oikeasti yhdessä sun toisessakin maassa samassa suossa; Portugali, Italia, Espanja jne. Nyt Irlantia vaaditaan EU -johtajien (Herman Van Rompuy ja Olli Rehn) ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan (Jean-Claude Trichet) ukaaseilla pelastamaan ko. pankit, jossa Irlanti osoitetaan ottamaan lainaa (Velkaa korolla) näiden pankkien pelastamiseksi ja leikkaamaan lopulta valtionsa toimintaa pankkien hyväksi.

Jyrki Katainen lisää vettä myllyyn toteamalla "Suomen pitää valmistautua henkisesti antamaan tukea Irlannille" ja nyyhkii nyt muka jälkiviisaasti, että "Pankkien stressitestit epäonnistuivat". Olli Rehniltä muistamme parisen kuukautta sitten hullunhauskan valheen; "Talous on tulossa hyvin vakaalle pohjalle." Samalla eräästä alla olevasta lukijakommentista lainattuna; "Mari uskoo. Jyrki toivoo. Jutta unelmoi.". Eli toisin sanoen; he yrittävät vielä epätoivoisesti pitää valheellista julkisivua yllä!!

Siispä paskanmarjat!!: Koko konkkaronkka on ollut tarkoituksella tekemässä äärimmäistä talouspahuutta uusliberalististen ja uusfeodaalististen oppien sokaisemina hirviöinä! Ja valehtelevat koko ajan kansoille! Toisaalta avoimempaakin pahuutta on alkanut ilmaantumaan ---> Varokaa!!; uusfeodaalinen fasismi alkaa jalkautumaan kabineteista kaduille!!

Katsotaanpa siksi, mitä pari pääpaholaisnukkea (Toteuttavat välikäsinä keskuspankkikartellin eliittioligarkkien ja monarkiasysteemin pahuutta!) on sanonut viime aikoina tähän kriisiin liittyen. Ensin Jean-Claude Trichet: "Vaadin Westfalenilaisen systeemin lopettamista meidän tekemän systeemin tieltä!" Mitä tämä tarkoittaa suomeksi? --> Westfalenin rauha solmittiin vuonna 1648 ns. 30 -vuotisen sodan päätteeksi, jossa syntyi ns. Westfalenilainen itsenäisyys. Linkki englanninkieliseen wikipedia-artikkeliin, josta lainaus; "Westphalian sovereignty is the concept of nation-state sovereignty based on two things: territoriality and the absence of a role for external agents in domestic structures.". Trichet siis vaatii, että kansallisvaltiot tuhotaan heidän oligarkkisen keskuspankkikartellisysteemin tieltä pois; ulkoiset agentit kotimaan rakenteen tuhoksi!

Tämä on äärimmäistä vihollisuutta ja pahuutta kansalaisia kohtaan!! Lyndon LaRouche on toitottanut juuri tätä pointtia kerta toisensa jälkeen ottaen esimerkiksi juuri tämän Westfalenin rauhan ja sen mitä se merkitsi; yhtäältä ns. hyvinvointivaltioille mahdollistui ensimmäistä kertaa historiassa tilaisuus alkaa kukoistamaan, missä seuraavalla vuosisadalla itsenäistynyt Yhdysvallat oli tärkein suunnannäyttäjä tuolloin. Toisaalta silloinen keskuspankkikartelli jäi eloon kulisseihin toteuttamaan teesejään ja seuraavia siirtojaan, missä pääkenttänä oli Brittiläisen imperiumin nopeasti uudelleen muotoutuva monetaristinen rahanvaltaimperiumi päämoottorinaan Englannin Itä-Intian kauppakomppania (British East India Company).

Mitäpä EU:n diktatuurillisesti valittu presidentti Herman Van Rompuy sanoi äskettäin: "EU -kriittisyys voi johtaa sotaan!". Mitä tämä tarkoittaa suomeksi? --> Se tarkoittaa sitä, että me (He keskuspankkikartellin oligarkkieliitti ja monarkiasysteemi) tulemme aiheuttamaan kaaosta ja sotaa, jos ette suostu meidän joka tapauksessa tuhoisiin vaatimuksiimme lopettaa Westfalenilainen systeemi meidän rahanvaltaimperiumin hyväksi! Voiko tätä enää selvemmäksi tilanteeksi siis sanoa: Meidän kansalaisten suurimmat viholliset ovat tulleet avoimesti esille vaatimaan suoraa toimintaa meidän tuhoamiseksi uusfeodaaliseen maailmanfasismiin!

Tässä kirjoituksessani jääkin enää tehtäväksi koota tarvittavat havainnollistavat linkkikokoelmat aiheeseen liittyen. Aluksi valtavirtamedian antia ja niistä laitan loppuun lainauksena suuren joukon lukijoiden kommentteja kuvaamaan tähän surkeaan todellisuuteen heränneitä tuntoja. Tällä kertaa en laita mukaan omia kommenttejani, vaan kansa puhuu nyt omillaan. Ennen noita lainauksia laitan kuitenkin vielä aiheen kannalta iskevimmät vaihtoehtomedialinkitykset Lyndon LaRouchen porukoilta; LaRouche PAC, Kaninkolo -blogista ja Facebookin Paljastetaan rahan valhe -sivustolta. Ne tyrmäävät luun kurkkuun kaikille fasisteille ja uusliberaaleille hirviöille 100 - 0!

Tässä aiheeseen liittyvät linkit --->

Taloussanomat: Katainen Ylelle: Suomi vaatii vakuudet, jos Irlantia joudutaan tukemaan, Portugalin valtiovarainministeri: "Saatamme tarvita EU:n apua", Irlanti neuvottelee jopa 80 miljardin avusta, Rehn Ylelle: Irlanti ja Portugali eivät hae apua – tänään, Irlanti on melkein kuin lama-Suomi, EU:sta tuli Irlannin panttivanki, Kiviniemi Ylelle: Euro kestää Irlannin kriisin, Irlannin Lenihan: Voimme ottaa pankkitukea, Kriisi paljasti Irlannin bluffin, "Italia ei saa kriisitartuntaa", Irlantilaisministeri: Pankkituki on selviö, Sixten Korkman: EU kärsii demokratiapulmasta ja Britannian pankkijäteillä suurimmat velkariskit. Viimeisenä Hesarin juttu; Katainen: Pankkien stressitestit epäonnistuneet.

LaRouche PAC: Videot uusimmasta vanhimpaan; The World In Review, Interview from Dresden with Harley Schlanger, Friday - While You Were Sleeping, The World in Review, Ireland: Battleground in the Fight for Sovereignty, Helga Zepp-LaRouche: The Euro System has Failed, Thursday - While You Were Sleeping, The World in Review, Invitation: Emergency Meeting on Hyperinflation, Wednesday - While You Were Sleeping, The World in Review, Commodities and Hyperinflation, Austerity Can't Cut the Soul, Tuesday - While You Were Sleeping, The World in Review, Monday - While You Were Sleeping, Hitler Lied, and so did Obama and Rand Paul: There are alternatives! ja The World In Review.

Tekstit uusimmasta vanhimpaan; It is Tantamount to War! Sink the Inter-Alpha Group, Financial Times: It's Not Ireland; It's the Whole (Inter-Alpha) Banking System!, Dogfood Commission Tries To Out-genocide the Catfood Commission, Brits Demand End of Sovereignty--for Ireland and the World, London Demands Action ``Very, Very Quickly'' on Irish Crisis to Bail Out Bankrupt Inter-Alpha Group, LaRouche on the `Irish Crisis': Let Britain's Inter-Alpha Group Go Bankrupt, Fed Hyperinflation Is Going to Produce Riots, Daily Mail: Britain Will Be "Sucked Into" the Euro Crisis, The Battle Lines Are Drawn: ECB Versus Sovereign States, Irish Finance Minister: It's the Banks That Are Bankrupt, Not the Irish State, Fascist Rand Paul Happy with Obama's Catfood Commission, Silent Run on the Bank of Ireland by Corporate Depositors ja EU Leaders Voice "Support" for Ireland To Save Inter-Alpha Group.

Kaninkolo -blogi: Huomaako joku muukin tässä jotain äärimmäisen omituista?, Yllätyksellinen otsikko, Kerro, kerro, Tämäkin vielä, Tämän viikon Facepalm palkinnon voittaja on! ja Seuraava pysäkki: Neofeodalismi.

Paljastetaan rahan valhe -sivusto Facebookissa: Sen seinältä poimintoja (Kriisin ilmentymistä sekä valtavirta- että vaihtoehtomedioissa); Valtion rahoitusvaje on poliittinen valinta, Ajautuuko Suomi Konkurssiin? - Korkman ja Uusipaavalniemi napit vastakkain Kotimaan uutiset Ilta, Yhdysvaltojen keskuspankin johtaja puolusti maansa rajua rahaelvytystä, David Icke "What is Money?" from Radical Truth Knowledge and Revolution, Gerald Celente this is the beginning of the end of the Euro, THE TOTAL COLLAPSE OF THE GLOBAL ECONOMY, Max Keiser: Irish govt slaves to IMF terror machine!, Oh Canada Movie 2 - Banking 1, Vielä kerran: Mitä talousdemokratialla tarkoitetaan, Siitä pankeilla puhe mistä pankeilla puute: raha ja lopuksi oma tekstini; Damon Vrabelin vakuuttava opetusvideosarja keskuspankkikartellin ja monetarismin haittaluonteesta: Pitkä analyysi-yhteenveto.

Tässä lopuksi ne lukijakommenttilainaukset ym. valtavirtamediajutuista -->

"Kukaan ei sitten enää äänestä Kokoomusta, jooko?"

"Nyt alkaa Suomen nykyisen oikeistohallituksen toiminta näyttämään tosi pahalta, jakelevat jälkipolvien nimissä miljardilainoja kuin karkkeja eri euromaille, nyt jos realisoitavaa on niin ÄKKIÄ ja ei muuta kun taksilla Hki-Vantaalle!"

"Ja entä jos vakuuksia ei saada ? - Sitten jygeli jakaa rahaa ilman vakuuksia...niin yksinkertaista se on."

"Vai antoi Jyrki Suomen nimissä Kreikan zorbaksille 3 miljardia lainaa ILMAN vakuuksia, taitaa nauru ja ouzo Kreikan tavernoissa maistua, ei samaa Irlannin kanssa Jyrki."

"Valhevelkatalous kolmella sanalla:
Lisää velkaa korolla.
"


"Antaa rytistä! Uudistetaan systeemit kerralla sitten kaikkien kannalta inhimillisimmiksi. Muistakaa, että ihmiskunta syntyi tälle planeetalle ilman rahaa ja velkaa. Ehkä meidän on aika palata niihin lähtökohtiin taas."

"Ja Kokoomusta ei sitten enää äänestetä!"

"Hui hai, pitääkää lujaa hatuistanne kiinni, nyt ollaan sellaisessa talouden syöksylaskussa että heikompia jo hirvittää...otetaanko jykä lääkkeeksi vähän velkaa että saadaan kipua(totaaliromahdusta) siirrettyä muutamalla kuukaudella eteenpäin.."

"Ihminen ei näköjään siedä pitkää rauhan aikaa. Tai sitten me emme vain tiedä mitä tulisi tehdä hulluille koirille."

"Johan oli Kataisen (kok) otsa HIKINEN Ylen tv-uutisissa?"

"Minua kiinnostaisi kovasti paljonko suomalaiset pankit ja Nordea ovt lainanneet rahaa irlantilaisille, espanjalaisille ja portugalialaisille pankeille. Joko taas kerran me veronmaksajat makstaan ahneiden pankkimiesten megaluokan hölmöilyt. Pankit tyytyväisinä ottavat avun vastaan ja pistävät omat antolainansa poikki vaatien niitä kylmästi "veriuhreista" välittämättä maksuun. Armoa ei anneta muuta kuin ökyrikkaille pankkiireille."

"Hetkinen hetkinen.. Siis juuri edellispäivänähän Katainen kiven kovaan väitti, ettei mitään neuvotteluja ole käynnissä!!!"

"Let's see how the domino pieces are gonna fall.Islanti -> Kreikka -> Irlanti -> Portugali -> Espanja -> Italia -> Suomi..."

"Sana debet tarkoittaa olla velkaa ja sana kredit tarkoittaa uskoo, luottaa."

"Oliko kataisella terskajuustot suussa kun hän hätävalhehteli ettei neuvotteluja käydä?"

"Tässä nyt itseasiassa alkaa vain konkretisoitua se 2008 vuoden lopun romahdus. Romahdusta viivästytettiin vain keinotekoisesti tekohengityksellä joka toi vain lisäkuukausia tiimalasiin, muttei korjannut lopulta romahdusta mitenkään. Nyt se 2008 lopun romahdus konkretisoituu kun tekohengitys ei enää auta!!!"

"Euroopan unioni voi tarjota talousvaikeuksiin ajautuneelle Irlannille tukea jopa 80 miljardia euroa" Tuleeko tämä 80 miljardia sen 130 miljardin päälle, jotka Irlannin pankit OVAT JO SAANEET EKP:ltä?"

"Antaa romahtaa sitten kerralla koko systeemi. Keksitään uusi tilalle sitten. Onhan meillä lämpimiä kiinteistöjä, niin asuin kuin toimistorakennuksiakin ympäri maata, joten tuskin yksikään perhe joutuu ulos telttamajoitukseen. Hätätilanteessa ne tietenkin otetaan käyttöön, se on ihan sama kuka ne omisti "entisessä järjestelmässä". "

"Enää ei puhuta lainasta vaan tuesta. Tuemme ulkomaalaisia pankkeja ja niiden johtajia. Onpa hienoa. Nyt pitäisi varmaan motivoitua työurien pidentymiseen ja maltillisiin palkankorotuksiin. Kataisen ja Kokoomuksen rakentavat hyvinvointia kummallisella tavalla. Voitot harvoille, tappiot kaikille."

"Jos minulle on tulossa postissa iso lasku on oikeastaan melkoisen yhdentekevää tuoko posti sen tänään, huomenna tai ylihuomenna. Maksamaan sen joutuu kumminkin. Paljonko menee tällä kertaa ? Riittääkö 8 miljardia vai laitetaanko täydet kymmenen hätäapua ? Entäs Italia, Espanja ja Ranska ? Paljonko heille pitää pulittaa ? Lukuja kiitos, kun nyt alettiin leikkimään tässäkin maassa Roope Ankkaa."

"Nyt kannattais jokaisen muistella, että äänestikö eurostoliittoon liittymisen puolesta vai vastaan. Äänestyshän todisti sen, että puolet suomalaisista on keskimääräistä tyhmempiä (tai äänestystuloksesta päätellen niukasti yli puolet). Nyt voisi jokainen kommentin kirjoittaja kertoa muillekin, kumpaa edustaa. Minä äänestin vastaan :) "

"Jos yleensä äänesti niin oli tarpeeksi hölmö mennäkseen mukaan kusetukseen joka olisi kuitenkin käännetty Eurostoliitto - yes malliin kahdella tai vaikka viidellä äänestyskerralla. Minä äänestin kansan ja totuuden puolesta olemalla osallistumatta moisiin kusetuksiin. "

"Soita 0-800-J-Y-K-Ä. Pikavipit alennuksella ennen iltakuutta, kuuden jälkeen kokonaan korotta. Fantastisen nopea rahojen toimitus. Rahat ovat tililläsi ennen kuin kerkeät sanoa toivotalkoot. Totta se on. Me maksamme, sinä nautit, me säästämme, sinä kulutat. Niin helposti, niin nopeasti, niin paljon rahaa. SF-Pikavipit - niin paljon helpompi elämä sinulle."

"Hieman sivuten asiaa, niin selittäisikö joku minullekin, että miksei tällaisia merkkejä ilmaantunut stressitestin aikaan? Nyt taas persaukisia maita sekä rupupankkeja on kuin sieniä sateella vaikka tiukka stressitesti takana!?"

"Katso maailman velkakello.. Suomi on samassa sarjassa Espanjan ja porttugalin kanssa. www.economist.com/content/global_debt_clock"

"Ainoa syy miksi selkärangattomat suomalaiset poliitikot eivät kauho viimeisiä rahoja suomalaisten kukkaroista myös Irlannille (latvian, islannin, kreikan lisäksi), on se, että "vaalit on tulossa", joka paljastui tuoreesta Reutersin uutisesta."

"Eurostoliittoon liityttäessä kukaan ei kertonut että meillä kaikilla olisi yhteinen lompakko ja ilmeiset riskit olisivat veromaksajien takaamia."

"Et tainnu hönö vaan ymmärtää, eräät näki tämän ja äänesti ei. Mut enemmistö äänesti kyllä ja se on demokratiaa, turha rykästä ku on jo murot uikkarissa."

"Velkarahoitukseen perustuvan talouden suurin ongelma on realitalouden sijoituksien vähäisyys ja supistuminen. Ainoastaan finanssitalous tarjoaa sijoituskohteita velkarahalle. Jos ei ole sjoituksia ei myöskään velka kasva eikä tällöin myöskään talous kasva ja velan lyhennykset jäävät maksamatta."

"Eu irlannin panttivanki? Jos pankeille ei anneta rahaa, korot nousee pilviin, kuulemma. Tuntuu kuin koko pankkijärjestelma pitaisi EU:ta panttivankina?"

"Mikä valtio lähtee ensimmäisenä EU:sta? Varmaan ja Saksa, ja sitten ehkä perässä Suomi, jos täällä on päättäjillä vähänkin järkeä. Kun pääsemme Espanjan auttamiseen, niin koko EU on konkurssissa. Eihän EU:lla voi olla varaa auttaa kaikkien maiden pankkeja, ja sitä kautta ns. pääomia."

"Tuleeko myös EU-maa Kreikka pelastamaan Irlannin pankkeja? Jos tulee, niin millä rahalla? "

"Ei nyt joku viitsisi jo kysyä J.Käteiseltä LASKELMIA, miten Suomi tasapainoittaa budjetin, maksaa velat ja korot ja kaiken lisäksi antaa kaiken maailman miljarditukia pitkin Eurooppaan ?
Tästähän tässä tilanteessa Jyrki ei halua edes puhua. Tästä tulee suuria suuria ongelmia.Jyrkin pitäisi pikkaisen katsoa kauemmaksi. Kivimieli totesi eilen ettei tarvii paljon mitään tehdä, perusteli että talouskasvu hoitaa ongelmat. Tämä on suoranaista valehtelua. Kulupuolelle on mentävä ja raskaalla kädellä. Kovat ajat on tulossa rotatkin tärisevät siltojen alla."

"Mutta Jyrki ja Mari lupasivat, ettei koske Suomea ja että homma rajataan Kreikkaan. Tai siis Irlantiin. Tai Espanjaan, Portugaliin, Italiaan, Ranskaan..."

"Lehman kupla sen kun vain paisuu kun näiden maiden taloutta paikataan toisten euro-maiden lisäveloilla.... Kaikkien lamojen äiti koittaa kun tämän raskaimman kantajan hartiat pettää..... "

"Pankit ja finanssilaitokset määräävät EU politiikan. Johtavat ministerit ja juoksupojat hääräävät ja antavat sekavia selityksiä. Tosiasia on että EU rakennelma ei ole koskaan ollut uskottava ja kansalaisia on hujattu alusta alkaen. Nyt vasta herätään huomaamaan että asiat eivät toimi ja määräysvalta on siirtynyt Euroopan ulkopuolelle."

"Miten Irlannin pankit selvisivät stressi-testistä... "

"Väyrynen vastusti Eu.ta ja sitä pdettiin silloinhulluuden merkkinä. Taitaa Paavon ennustukset toteutua. Demarit olivat viemessä Suomea eu.hun jaovat nyt livenneet yhteisvastuusta ovat viimeisenpäälle takinkääntäjiä."

"Suomen kansa kiittelee Jyrki-setää 74,5 miljaaardisen velkansa alla. Se on nättiä, se on helmee! "

"Mari hei nykyään ollaan nettiajassa, ehkä sitten sinun äänestäjäsi lukevat vielä vanhoja sanomalehtiä kun muutakaan ei ole. Mutta turha muita on vedättää, se on eilistä."

"Kreikan ja Irlannin tukeminen on Suomen etu, vain harhaoppiset (ml. curling-miehet) väittävät toisin.

- Ehkä olisi sinunkin syytä mennä opinahjoon uudelleen kun et näe metsää puilta. Teikäläiset ovat tämän sopan aiheuttanut, ymmärrätkö??"


"Soini ja demarit valmiita ajamaan kansan perikatoon varmistaakseen oman vaalimenestyksensä."

"Vanhempi sukupolvi kuvittelee maailman olevan sellainen mitä se oli 20 vuotta sitten. Käsitykset maailman tilasta ja tulevausuudesta ovat muuttuneet 20 vuoden takaisista radikaalisesti. Pluto - entinen planeetta."

" "Pääministeri Mari Kiviniemi uskoo Euroopan selviävän kriisistään. Ylen A-Plus-ohjelmassa vierailleen Kiviniemen mukaan Kreikan pelastaminen keväällä oli välttämätöntä, sillä ilman sitä Suomessa vallitsisi suurtyöttömyys."Toisin sanoen keväällä meitä odottaa suurtyöttömyys. Espanja, Portugali, Italia, Ranska ym. veljeskansamme tekevät hommasta selvän."

" "Suomen talouden tilaa Kiviniemi kuvasi hyväksi. Hän uskoo, että työurien pidennyksillä, tuottavuuden kasvulla sekä veroasteen pienellä nostolla valtion ei tarvitse turvautua leikkauslistoihin ensi vuonna." Ziisus."

" "Ministerin tulee olla rehelliseksi ja taitavaksi tunnettu Suomen kansalainen" Oliko tämä laki voimassa jo ennen nykyistä hallitusta?"

"Ja millä työkokemuksella Poliittinen Broileri tämän toteaa? Poliitikon? Ei yhtään päivää oikeissa töissä ja jo ymmärretään miten maailma toimii? Joo, joo..."

" "- Myös markkinat luottavat tehtyihin toimenpiteisiin, koska markkinoilla ei nyt vallitse täysi kaaos." Buhahahahahaaaa!!!!!!!!!!"

" - Isi, isi! Vessapaperi on loppu!- Ota äidin lompakosta lisää"

"Mari uskoo.
Jyrki toivoo.
Jutta unelmoi.

Miksi mekään murehtisimme? Me hallintoalamaiset olemme jakautuneet niihin jotka saavat tukiaisia ja meihin joiden pitäisi maksaa ne. Onko ihmekään että tukiaisten saajien edustajat ovat pyrkyröineet tuonne johtopaikoille yrittämään uskotella että kyllä me tästä yhdessä selviämme, vaikka teidän velkakuormanne kasvaakin joka kuukausi. Yhteinen omaisuus ja kansalliset resurssit on myyty, säästömme menneet, eläkkeemme menossa, ja velkaa on jo enemmän kuin me, lapsemme ja lastenlapsemme kykenevät ikinä maksamaan. Perinnöksemme jää vain korkotaakka raahattavaksi kohti maailmanloppua.Joten miksi enää mistään huolta kantaisimme?"

"Kiviniemi Ylelle: Euro kestää Irlannin kriisin. Mutta muita kriisejä se ei sitten kestäkään."

"Sitähän sanotaan, että valehdellessa korvat heiluvat. Minusta näytti aivan kuin Mari olisi leijunut irti tuolista."

"Hukkuvasta pitää päästää irti hyvissä ajoin,riskin tullessa liian suureksi.Auttaja voi myös hukkua."

"Mä alan epäillä että media ei ole vapaa.Riittävän korkeassa asemassa olevia media ei laita vastaamaan kysymyksiin. Ei vaadita perusteluja. Annetaan vain mikrofoni auki ja saavat lausua juuri haluamansa liturgiat. Jos tätä asiaa kysyy medialta että onko ohjailua niin tietenkin se on sama kuin rosvolta kysyisi oletko rosvo."

"Irlanti eilen: "Emme ei tarvi tukea" Irlanti tänään: "Voimme ottaa pankkitukea" Irlanti huomenna: "Antakaa niin julmetusti apua pankeille ja julkiselle sektorille"."

"Onkohan Lenihanin tavoitteena yrittää pelata "kovaa peliä", eli kieltäydytään loppuun asti ottaa lainaa EU:lta, koska pelkäävät lainaehtojen mm. vaativan yritysveroon korotuksia ja muita rationalisointivaatimuksia. Toivoo varmaan että lopulta EU antaa ehdoitta rahaa, koska pelko Irlannin pankkien kaatumisesta painaa toisessa vaakakupissa. Aika läppä jos tuo toteutuu. Tai sit se on vaan oikeesti tyhmä.. 8)"

"J.Käteinen 27.7.2010: Katainen aikoo tehdä Suomesta EU:n vahvimman Espoossa puhunut Jyrki Katainen korosti, että Suomen työllisyystilanne näyttää valoisalta ja että hallituksen elvytysohjelma on ollut menestys. Kataisen mukaan Suomi tulee olemaan EU:ssa ”yksi vahvimpia jäseniä” vuonna 2011. Myös koko EU:n tilanne on parempi kuin ennen kesää, kun pankkien stressitestit on nyt julkaistu."

"Katainen sanoi ennen Kreikka kriisiä, että Suomi on haukkatarhan kukko.Ja tosiaankin lisäsi vielä Kreikan neuvotteluiden jälkeen että nyt saatiin markkinavoimista niskalenkki. Nyt Jyrkin kannattais kurkistaa peilin edessä että kuka sieltä kurkistaa kukko vai keritty lammas."

"Varsinaista rikosta ei ole silti tapahtunut. Kyse on enintään "pienestä huolimattomuudesta", "väärinkäsityksestä", tai, paratkoon, "hoksaamattomuudesta". Että laittakaas nyt luottoa tulemaan että "luottamus" saadaan palautettua!"

"Tilastojen yleinen vääristely on näköjään käytäntö. Miten lähellä jotain totuuttaa mahtaa olla Suomen tilastot? Epäilen suuresti julkaistuja tietoja!!!"

"Alkaa tulevaisuuden näkymät nostaa jo pientä kylmää värettä ihon pintaan. Moniko meistä muuten alkaisi luotottamaan omalla rahalla umpiveloissa olevaa naapuria, jolta on mennyt sekä luottotiedot että maine jatkuvan valehtelun vuoksi? Kataisen mielestä tämä on fantastinen ajatus."

"Voitot mulle, velat sulle - selkeää, eikö totta ja mainio slogan vaikka vaaleihin. Toivo-puolueelle! Tyhmiltä (= rehdit ja sävyisät, lainkuuliaiset)viedään kaikki ja härski ottaa, muttei anna, siinä uusliberaalin talousideologian ydin."

"Onko ahneudella mitään rajaa? Entä anteeksiannolla? Onko euroalueen "yhteistä" taloutta enää tässä vaiheessa ja tässä kokoonpanossa järkeä pelastaa... Mielestäni nämä tuet/lainat ovat kuin palkkioita rötöksistä."

"Niin kauan kuin yhteiskunnat antaa muiden rahoilla pelailun jatkua ja nämä "sijoittajat" eivät kärsi nahoissaan homma tulee jatkumaan. Keinottelijat pitää maailmaa kuristusotteessa ja vie tuhkatkin pesästä ennen kuin tämä peli vihelletään poikki. Poliitikoilla/päättäjillä ei vaan riitä tietotaito, äly ja moraali hallitsemaan näitä Hegde-kavereita jotka kaikki pitäisi pistää samaan putkaan Madoffin kanssa seuraavaksi 150 vuodeksi. Yrittäjät uhrataan, pelaajat pelastetaan. Ei ihme että hommat on v.tuillaan... "

"Aina fiksu Ruotsi tajusi vaaran ettei kannata suurten EU-maiden kanssa mennä rahaliittoon sekä euroon ja joutua sitäkautta ehkä joskus PELASTAMAAN ruotsalaisten verovaroin mm. suurten euromaiden pankkeja - pieni Suomi ei tajunnut vaaraa ja nyt on jo liian myöhäistä tajutakkaan."

"Mitä enemmän vakuutellaan, sitä enemmän epäilen."

"Kun Kreikka oli kyseessä, vakuuteltiin (valehdeltiin) Kreikan olevan yksittäistapaus.Nyt, kun myös Irlanti ja Portugali joutuvat turvautumaan muiden apuun, vakuutellaan (valehdellaan), ettei kriisi leviä pidemmälle. Sama tilanne toistunee taas sitten, kun Italia ja Espanja tarvitsevat apua."

"Sama uutinen on yhtä varma, kuin Paulsonin vakuuttelut, jonka mukaan subprime-tappiot voidaan eristää. "

"Päivän huumoripläjäys:" Italialla on suuri velka, mutta se pysyy vakaana" Papappapalouoosos mikäsenyoli eilen:" Olemme uskottavia" Espanja huomenna:"????" "

"Testeissä pankit olivat tietenkin huippuluotettavia. Nyt pankit kerjäävät kymmeniä miljardeja rahaa veronmaksajilta. Parempi olisi laittaa kaikki pankijohtajat vankilaan valehtelunsa vuoksi."

"Romukoppaan joutavat tällaiset stressitestit. Itse en kyllä luottanut niihin alunperinkään. Ne olikin tarkoitettu jälkien peittelemiseksi ja kansalaisten rauhoittamiseksi, etteivät ihmiset olisi hakeneet rahojaan sukanvarteen."

"Koko EU-projekti on perustunut salailulle, väärille tiedoille ja harhaanjohtamiselle. Vieläkö joku uskoo mitä EU-tasolta meille syötetään? "

"Tilanne on lähes terminaalivaiheessa ja porukalla riittää vielä hyväuskoisuutta!"

"Jälleen kerran rommarit olivat oikeassa. Silloin kun noita stressitestejä kesällä tehtiin, useampikin rommari huomautti välittömästi että kyseessä on pelkkä mediatemppu. Stressitestien kriteerit määriteltiin niin väljiksi, että huonokin pankki pystyi helposti saamaan puhtaat paperit. Tällä vilpillisellä operaatiolla pyrittiin vain rauhoittelemaan ihmisten mieliä ja saamaan heidän luottamuksensa pankkeihin palautumaan."

"Ei millään pahalla, mutta mä en aio olla töissä muutamaa vuotta pitempään irkkujen ja kreikkalaisten vuoksi vaan lähen eläkkeelle normiaikana"

"Irlannin pankit saivat stressitesteissä puhtaa paperit. Espanjalaisista pankeista 5 reputti testit. Jos testeissä paljastui puhtoisesta Irlannista 100 miljardin kupru niin mikähän mahtaa olla totuus Espanjan pankeista?"

"Nyt riskisijoittajat ja pankit on laitettava pölkylle, maksoi mitä maksoi! Kuten Heinäluoma eilisessä tv-keskustelussa sanoi, niin yleistä moraalia vastaan sotii suuresti, että voitot yksityistetään, jotka on saatu suurella riskillä aikaiseksi, mutta jos riski laukeaa, niin käydään kansalaisten kukkoroilla. Törkeää ja rikollista toimintaa."

"Bangkokissa punapaidat marssivat "elitismiä ja demokratian halveksuntaa"vastaan . Vois olla paikallaan lähteä brysseliin samoin eväin?"

"Talouden kriisien vaikeutuessa Korkmaninkin ennen niin selvät monetaris-uusliberalistiset lausunnot ovat ottaneet takapakkia viimeisen puolen vuoden aikana.Kaikki tähtää nyt vain virassa pysymiseen ja mahdolliseen eläkkeeseen. Maksaja lienee EKP:n rahanpainannasta pitkälti riippuvainen valtio kuitenkin."

"Sen siitä saa kun vuodesta toiseen europarlamenttiin lähetetään kansallisessa politiikassa epäonnistuneita hylkiöitä. Paitsi Soini, joka haluaa kaataa koko instanssin :D"

" "Sixten Korkman: EU kärsii demokratiapulmasta"

Sixten Korkman kärsii demokratiapulmasta ... kts. syy listaStasi:

Tässä listaa Bilderbergien vuosikokouksen osanottajista:

Sitges, Espanja: Bilderberg Meeting no 58: Kesäkuun 3.-6.pnä 2010, kts James Delingpole; (www.telegraph.co.uk)

- Richard Holbrooke: US musli-heroi-nmaafia Clintonista,
- Henry Kissinger,
- Bill Gates,
- Norsk Hydro; Brandtzæg, Svein Richard; CEO; Norge
- Coca-Cola; David, George A.; Chairman /Greece
- AREVA; Lauvergeon, Anne; Chairman of the Exec Board, France
- Siemens AG; Löscher, Peter; Chairman,Board of Mgmt; DE
- Daimler AG; Zetsche, Dieter; Chairman, DE
- Alfa Laval; Renström, Lars; President and CEO; Sweden
- Goldman Sachs International; Sutherland, Peter D.; IRL
- Die Zeit Nass Mathias; Director of (-08)
- SKF, Johstone Tom, director (-08)
- jnejne = 'kaikki' SS
-Martin Bormann'in pöydässä 1944 istuneet firmat
- Queen of Netherlands,
- Nyrup Rasmussen, Poul fmr Prime Minister; Denmark
- Katainen Jyrki; Minister of Finance, FIN (-09, -07)
- Ollila Jorma Chairman, Royal Dutch Shell (-06,-07,-08,-09,2010)
- Wahlroos Björn; Chairman, Sampo plc
- Helsingin Sanomat, Blåfield Antti; Senior Ed.Writer, (-08)
- Sanoma Corporation, Pentikäinen Mikael President, (-05)
- Talouselämä, Rajalahti Hanna, Managing director (-09)
- YLE, Jääskeläinen Atte (07)
- Tiilikainen, Teija H. Director, Hki Univ. EU Studies(-05,-07)
- Liikanen, Erkki Governor and Chairman, Bank of Finland (-05)
- Vanhanen Matti, Prime Minister (-09)
- Honkapohja Seppo, member of board, Bank of Finland (-08)
- Väyrynen Raimo, Finn institute of intl affairs (-08)
- Dmitri Trenin, Russia, Director, Carnegie Moscow center (-08)
- Abu Amr Ziad, PLO (-06)
- Heinäluoma Eero, Minister of Finance (-06)
- Korkman Sixten Director, ETLA, EVA (-06)

Otteita 58. kokouksen Bilderberg-listaStasi:

(//publicintelligence.net/2010-bilderberg-meeting-participant-list/)"


"Kun unioniin liityttiin, puhuttiin vain läheisyysperiaatteista ja kansallisesta itsemäärämisoikeudesta ja sellaisesta... Itsemääräämisoikeus kavallettiin perustuslain ja markan myötä.

- Onneksi kaikki kavallukset on tehty lainvastaisesti ja kavaltajat toimineet ilman valtuuksia eikä sellaisia sitoumuksia kuulu kunnioittaa."

"Demokratia on pelkkä illuusio, jolla kansalle uskotellaan, että he voivat vaikuttaa.. Ja niinhän he voivatkin.. He voivat äänestää valtaan henkilöt, jotka sitten tekevät niin kuin suuremmat voimat heille sanovat."

"Teidät kaatoi myös uusliberaalinen politiikka, mulle mulle minä minä mulle kaikki en se minä minä ollut.

Jokainen minä minä asuntovelallinen joka on uusliberaalien aivopesemä. Luuseri porukkaa kaikki tyyni."


"Ensi keväänä Suomessa toimii demokraattinen palautemekanismi vailla vertaa!"

"Herra Korkman suorittaa tässä katumusharjoitusta. No, hyvä että kaveri ymmärtää että housussa on. Toista on vaikkapa Euroopan Septisen Keskustankin Snellmaninkadun etäispesäkettä komentavalla herra Liukkasella."

"Tilanne taitaa olla todella vakava kun täytyy alkaa totuuksia kansalle kertomaan!"

"Eikös suurin pulma ole niiden meitä edustavien missien, urheilijoiden ja julkkisten asiantuntemuksen puute. Narsistinen lauma julkisuushakuisia psykopaatteja."

"Kävin äsken eräässä vantaalaiskoulussa ja otin itse ruokatunnilla oppilailta toisen jauhelihapihvin pois lautaselta. Tuijottivat minua ihmeissään mutta eivät sanoneet mitään, kun vein pihvit muovipussissa ministerinautooni. Alkakaapa siellä Vantaallakin henkisesti valmistautua siihen, että tyhmät lyhyen matikan lukiolaispoliitikot säästävät teidän rahoistaan itselleen kivan urakehityksen IMF:ssä, ja teitä tarvitaan ainoastaan maksamaan brittimiljardöörien kotien ympärille rakennettava turva-aidat."

"Britannia siis kerää suurimman hyödyn euro-valuutan tukitoimissa kun muille jää sekä maksajan ja saajan rooli ja yksille pelkkä maksajan rooli (suomi)... "

"Hajauta. Kukaan ei tiedä kuinka pahaksi tämä ajetaan. Ja kukaan ei tiedä mitä sitten tapahtuu. Mutta voit paljolti kuvitella lopputuloksen, kun vertaat Suomen lamaa ja omaisuuden uusjakoa, nyt se vain tapahtuu koko länsimaailmassa ja tällä kertaa pankinjohtajat ovat vielä ahneempia ja rikollisempia kuin Suomessa."

"Osa pankeista pelannu näillä riskisijoituksilla yli omien varojensa - eli velaksi. He ovat aivan selvästi laskeneet tappiot veronmaksajien varaan. Sama homma jatkuu vuodesta toiseen, jos peliä ei vihelletä poikki. Mielummin ennemmin kuin myöhemmin - rysahtää joka tapauksesa!"

"Vielä viime kesänä Euroopan paras valtiovarainministeri kehui stressitestejä maasta taivaaseen. Kun Kreikalle panikoitiin apua, ei tullut kuuloonkaan mitkään takuut tai muut järjestelyt. Kun lama puski Amerikasta Suomenkin päälle, niin meillä eikä meidän kunnilla pitänyt olla mitään hätää. Jne, jne... Katainen voisi mennä Kuopion torille helppoheikiksi."

"Kataisen tiukat puheet tuntuvat liukenevan ajan myötä olemattomiin. Loppujen lopuksi tuet tullaan myöntämään ilman mitään vakuuksia saada rahoja koskaan takaisin, vaikka toisenlaiset puheet kotimaassa ovat olleet mahtailevia. Suomikin on näköjään siirtynyt samalle linjalle itäisen naapurimme kanssa, jolloin sisäpolitiikkaa varten annetaan asioista eri kuva kuin se, mitä ulkovaltoja kohtaan todellisuudessa noudatetaan.".

Kaikesta päätellen valtava kansannousu nostaa edelleen päätään, kun näitäkin lukijoiden tuntoja katsoo! HIENOA!!