Sunday, February 27, 2011

LaRouche -liikkeen keskeisesti ihannoimia poliitikkoja NWO -agendaa vastaan: Franklin D. Roosevelt

Tässä tarjoan tälle kirjoitukselleni (Lyndon LaRouchen vuosikymmenten mittainen taistelu NWO -prosessia vastaan ja FCIC- / The Angelides -raportti: NWO:n paljastus tuomittavaksi!) tuhdin tukisisältötutkielman siitä, miksi Lyndon LaRouche ja LaRouche -liike pitää Yhdysvaltain presidentti Franklin Delano Rooseveltiä eli FDR:ä niin tärkeänä vastavoimana keskuspankkikartellin eli laajemmin Brittiläisen imperiumin globaalia pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuria vastaan. Tähdennän tätä seikkaa viiden FDR:n puheen avulla, joista poimin käsiteltäviksi monta keskeistä kohtaa havainnollistamaan FDR:n osallisuutta lopulta nykykatsannossakin hyvin tärkeänä NWO:n vastaisena aktivistina.

Tätä seikkaa nykymaailma on pyrkinyt häivyttämään mielistämme valtavirtamedian avulla hyvin tehokkaasti ja järjestelmällisesti. FDR:n puheet paljastavat kuitenkin erittäin hyvin asian oikean laidan ja itse asiassa miten historia todellisuudessa ennen sen väärin- ja piiloonkirjoitusta ilmeni! Tämä tutkielma osoittaa myös sen, kuinka Lyndon LaRouche on ollut oikeassa ja hyvin kirkkaan näkemyksellinen tässäkin asiassa.

Lainauksia Franklin D. Rooseveltin ensimmäisestä virkaanastujaispuheesta (Näyte YouTube -videona; A) vuodelta 1933 omien huomioideni kera (Runsain lainausaarreaitta):

" ...So, first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself—nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance." ---> Tuo "nimetön, järjetön ja epäoikeudenmukainen terrori" on juuri se Brittiläisen imperumin eli oligarkki- ja keskuspankkikartellin tukahduttava ja sairastuttava parasiittinen tuhon varjo, joka haittaa kaikkia maailman kansallisvaltioita toimimasta kunnolla ja nykyään vielä FDR:n aikaakin pahemmin.

"Values have shrunken to fantastic levels; taxes have risen; our ability to pay has fallen; government of all kinds is faced by serious curtailment of income; the means of exchange are frozen in the currents of trade; the withered leaves of industrial enterprise lie on every side; farmers find no markets for their produce; the savings of many years in thousands of families are gone.

More important, a host of unemployed citizens face the grim problem of existence, and an equally great number toil with little return. Only a foolish optimist can deny the dark realities of the moment." ---> Tässä FDR kuvaakin ko. kartelli- ja imperiumipahuuden pääasiallisesti ja tahallisesti aikaansaamaa tuhoa tuolloin, joka tunnetaan Yhdysvalloissa nimellä The Great Depression.

"Plenty is at our doorstep, but a generous use of it languishes in the very sight of the supply. Primarily this is because the rulers of the exchange of mankind's goods have failed, through their own stubbornness and their own incompetence, have admitted their failure, and abdicated. Practices of the unscrupulous money changers stand indicted in the court of public opinion, rejected by the hearts and minds of men." ---> FDR tähdentää, että olosuhteiden pahuus ja huonous ei johdu siitä, että "hyvää ja runsasta" ei olisi olemassa tai saatavilla. Sen sijaan se johtuu pääasiallisesti juuri niistä "rahanvaihtajista" eli ko. keskuspankkikartellin pankkiiri- ja oligarkkiporukoista, jotka ovat häikäilemättömyydellään, epäpätevyydellään ja jääräpäisellä ahneudellaan ko. "hyvän ja runsaan" tiellä ja esteenä. Näin on myös nykyäänkin!

"True they have tried, but their efforts have been cast in the pattern of an outworn tradition. Faced by failure of credit they have proposed only the lending of more money. Stripped of the lure of profit by which to induce our people to follow their false leadership, they have resorted to exhortations, pleading tearfully for restored confidence. They know only the rules of a generation of self-seekers. They have no vision, and when there is no vision the people perish." ---> Tässä FDR kuvaa juuri sen saman ongelman, mikä tämän päivänkin monta kertaa kauheammassa tilanteessa mättää ja pahasti: Keskuspankkikartellin menetelmät perustuvat "poiskuluneeseen traditioon", missä yhteiskunnat ja sen eri toimijat pakotetaan ottamaan ko. eliittikartellilta lainaa korolla, mikä tukahduttaa kuvatuilla tavoilla ennen pitkää yhteiskuntatoimintaa luomalla poksahtelevia velkakuplia ja -taakkoja. Sitten pahentuneeseen tilanteeseen ko. eliitti tarjoaa samaa näkemyksetöntä ja haitallisen itsekäslähtöistä lisävelanottoa, mikä johtaa vaarallisesti kansalaisten ja kansakuntien rapautumiseen ja jopa perikatoonkin!

"The money changers have fled from their high seats in the temple of our civilization. We may now restore that temple to the ancient truths. The measure of the restoration lies in the extent to which we apply social values more noble than mere monetary profit." ---> FDR latasi luottavaisena ko. keskuspankkikartellin olleen tuolloin ulosheitettävissä ja sen tilalle olisi ollut mahdollista toteuttaa ko. kartellin menetelmien antiteesi, joka pohjaa humaaneihin sosiaalisia arvoja korostaviin menetelmiin ja hylkää monetaristiset arvot pahoina ja haitallisina.

"Happiness lies not in the mere possession of money; it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort. The joy and moral stimulation of work no longer must be forgotten in the mad chase of evanescent profits. These dark days will be worth all they cost us if they teach us that our true destiny is not to be ministered unto but to minister to ourselves and to our fellow men.

Recognition of the falsity of material wealth as the standard of success goes hand in hand with the abandonment of the false belief that public office and high political position are to be valued only by the standards of pride of place and personal profit; and there must be an end to a conduct in banking and in business which too often has given to a sacred trust the likeness of callous and selfish wrongdoing. Small wonder that confidence languishes, for it thrives only on honesty, on honor, on the sacredness of obligations, on faithful protection, on unselfish performance; without them it cannot live." ---> Tässäkin FDR tähdentää paljon juuri niitä seikkoja, jotka Lyndon LaRouchen porukat ovat ottaneet ohjenuoraksi tätä ns. Brittiläistä imperiumia vastaan: Raha ja materiaalinen varallisuus sinänsä eivät ole ekonomisen arvon mitta, vaan ekonomisen arvon suuruus ja luonne pilee talouden ja yhteiskunnan prosessien kyvyssä tuottaa tulevaisuuteen hyvinvointia koko yhteisön mitassa. Tämä uusi LaRouche PAC -video kuvaa tätä seikkaa hyvin; Economic Value: A Return to ‘Future’.

Niinpä FDR tähdentää, että pankki- ja kauppatoiminta on järjestettävä ym. mukaisesti ko. kartellin tihutyömahdollisuus eliminoiden. Myöhemmin samana vuonna FDR:n hallinto tuottikin ns. Glass-Steagall -lain, joka toimi juuri sitä varten. Sittemmin sen järjestelmällisen purkamisen tekivät juuri samat keskuspankkikartellitahot, mikä mahdollisti nyt viimeisen 10 vuoden aikana kaikkien aikojen talouskuplan ja -tuhon juonimisen. Siksi Lyndon LaRouche on viime aikoina vaatinut tiukasti Glass-Steagall -lain globaalia käyttöönottoa uudelleen kuolettavasti tuhoutuneen järjestelmän korvaamisprosessin ensihätään.

Tähdennys osoittaa, että tämä nykyinenkin keskuspankkikartellin monetarismi on vain modernin teknologian kaapuun puettua samaa vuosisatoja vanhaa "keskiaikaista" ja tyrannista barbarismia ja vasta FDR:n Glass-Steagall -standardin kaltaiset menetelmät ovat modernia ja edistyksellistä järjestelmää kohti viitoittavia ensimmäisiä virstanpylväitä!

"Our greatest primary task is to put people to work. This is no unsolvable problem if we face it wisely and courageously. It can be accomplished in part by direct recruiting by the Government itself, treating the task as we would treat the emergency of a war, but at the same time, through this employment, accomplishing greatly needed projects to stimulate and reorganize the use of our natural resources." ---> Tässä FDR kuvaa pitkälti sitä missiota, jonka LaRouche PAC -porukat ovat elvyttäneet uudelleen osana vaatimaansa monetarismivapaata yhteiskuntatoimintaa; tuottavan reaalitalouden valjastaminen osaksi sen "hyvän ja runsaan" luomista koko yhteiskunnan mitassa yhteishyvärikkaudeksi luotottavalla kansallisvaltiokeskeisellä Glass-Steagall -lain suojaamalla pankkitoiminnalla. Tämä infrastruktuurin ja muun ihmiselämää ylläpitävän toiminnan kehittämistä tähdentävä LaRouche -missio tunnetaan lyhenteellä NAWAPA eli North American Water and Power Alliance.

"Hand in hand with this we must frankly recognize the overbalance of population in our industrial centers and, by engaging on a national scale in a redistribution, endeavor to provide a better use of the land for those best fitted for the land. The task can be helped by definite efforts to raise the values of agricultural products and with this the power to purchase the output of our cities....

It can be helped by preventing realistically the tragedy of the growing loss through foreclosure of our small homes and our farms....

It can be helped by insistence that the Federal, State, and local governments act forthwith on the demand that their cost be drastically reduced....

It can be helped by the unifying of relief activities which today are often scattered, uneconomical, and unequal....

It can be helped by national planning for and supervision of all forms of transportation and of communications and other utilities which have a definitely public character." ---> Tätä reaalitalouden valjastamista yhteishyvän luomiseen kuvaavat nämäkin seikat; mm. pienten maatilojen ja kotien turvaaminen on osa projektia. Kuten myös liikenne- ja kommunikaatioyhteyksien parantaminen. Nykyään se on tietenkin vähemmän keskeistä välineistön ollessa jo varsin "valmista" kommunikaation suhteen. Infrastruktuuria voidaan kuitenkin parantaa ja tehostaa vielä paljon lisää.

Kaikkien hallinnon tasojen kulujen vähentäminen lienee tässä seurassa kummalliselta kuulostava seikka aluksi. Mutta meidän pitää miettiä sitä iman FDR:n, LaRouche -liikkeen ja monien muiden NWO:n vastaisten tahojen pois vaatimaa oligarkkieliitin monetarismia, jolloin ko. hallinnon tasot eivät olekaan niin riippuvaisia velkaantumaan eli haalimaan kuluja yhä lisää korkoaseen kautta yksityiselle keskuspankkikartellille; näin kuluja voidaan vähentää ja suunnata paremmin ko. yhteishyvän luomiseen. Ilman monetarismia näitä kaikkia hallinnon tasoja (Kunnista valtioon) pysytään rahoittamaan paremmin valtio- ja kuntalähtöisesti tuottamaan niitä toimintoja ja tarvikkeita, joita kansalaiset tarvitsevat menestyäkseen ja kansakuntaa ylläpitääkseen - kehittääkseen. Kuten Lyndon LaRouche tähdentää; ekonomiakin voi sitä paremmin, mitä paremmin yhteiskunta sen ylläpitämänä voi --> Itseään vahvistava positiivinen nousukierre.

"Finally, in our progress toward a resumption of work we require two safeguards against a return of the evils of the old order; there must be a strict supervision of all banking and credits and investments; there must be an end to speculation with other people's money, and there must be provision for an adequate but sound currency." ---> Eli tässä FDR kuvaa sen päämäärän, jota tuli pian edesauttamaan tuo Glass-Steagall -laki, mikä erotti spekulatiivisen finanssikikkailun pois talletuspankkitoiminnasta. Tämä on hyvin tärkeä seikka nykyäänkin ja sitä tähdentämään onkin tullut yllättäen ns. ns. FCIC- / The Angelides -raportti (Tuo juttuni; Lyndon LaRouchen vuosikymmenten mittainen taistelu NWO -prosessia vastaan ja FCIC- / The Angelides -raportti: NWO:n paljastus tuomittavaksi!). Sen sisällön inspiroimana on tapahtunut äskettäin jotain muutakin yllättävää: Tanskan hallinto on ottamassa ohjelmaansa samanlaisen tutkintaraportin luomisen ja Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble on myös näyttänyt vihreää valoa tällaiselle raportille!

"In the field of world policy I would dedicate this Nation to the policy of the good neighbor—the neighbor who resolutely respects himself and, because he does so, respects the rights of others—the neighbor who respects his obligations and respects the sanctity of his agreements in and with a world of neighbors." ---> Eli toisin sanoen FDR halusi USA:n rooliksi suvereenin, mutta ystävällisen ja yhteistyökykyisen kansanvallan pois Brittiläisen imperiumin manipuloivasta ja hyväksikäyttävästä vallasta. Toisin kuitenkin valitettavasti kävi heti FDR:n kuoltua, kun ko. imperiumin agentti Harry S. Truman alkoi toteuttaa USA:n muokkaamista kohti nykyistä ko. imperiumin sotaisaa käytännön toiminnan tehonyrkkiä jouduttamaan ko. NWO -prosessia, kunnes sen on määrä itsekin tuhoutua tavoitellun maailmanhallituksen alusmaaksi jo kenties hyvinkin lähitulevaisuudessa...

"Action in this image and to this end is feasible under the form of government which we have inherited from our ancestors. Our Constitution is so simple and practical that it is possible always to meet extraordinary needs by changes in emphasis and arrangement without loss of essential form. That is why our constitutional system has proved itself the most superbly enduring political mechanism the modern world has produced. It has met every stress of vast expansion of territory, of foreign wars, of bitter internal strife, of world relations." ---> FDR tähdensi USA:n perustuslain ylivertaista merkittävyyttä kaikissa ko. valtion menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden kahinoissa ja ongelmissa. Ko. perustuslaki onkin näet laadittu hyvin pitkälle juuri ko. keskuspankkikartellin parasiittisen vallan ja sen aiheuttamien tuhoisien lieveilmiöiden - seurausten varalle ja ehkäisemiseksi. Siksi sitä voidaan pitää edelleen edistyksellisimpänä perustuslakina koko maailmassa, sillä meidän aikamme ongelmat ovat edelleen täsmälleen samat pohjimmiltaan kuin jo yli 200 vuottakin sitten --> Eliminoida ko. keskuspankkikartellin parasiittinen pahuustuhonta suvereenin ja humaanin kansanvallan tieltä!

" ...and in the event that the national emergency is still critical, I shall not evade the clear course of duty that will then confront me. I shall ask the Congress for the one remaining instrument to meet the crisis—broad Executive power to wage a war against the emergency, as great as the power that would be given to me if we were in fact invaded by a foreign foe." ---> Tämä ulkoinen vihollinen on juuri se Brittiläinen imperiumi kaikkein tähdellisimmillään ja se ilmenee juuri monetaristisena pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurina eli keskuspankkikartellipahuutena, jonka tärkeimmät kohteet maailmassa saattaa sen parasiittisen pimeyden viitan alle ovat olleet aina nämä neljä: Yhdysvallat, Venäjä, Kiina ja Lähi-Idän alue. Nykyään tämä imperiumin valloitusprosessi on lähes loppuun saakka vietyä...

"We do not distrust the future of essential democracy. The people of the United States have not failed. In their need they have registered a mandate that they want direct, vigorous action. They have asked for discipline and direction under leadership. They have made me the present instrument of their wishes. In the spirit of the gift I take it." ---> Tämä kuvaa hyvin sitä luottamusta, mikä epätoivoisissa oloissa FDR:n hallintoon laitettiin. Osittain ko. hallinto pystyikin tuottamaan tarvittavia toimia ja menetelmiä vastustaa ko. imperiumipahuutta, mutta täydellistähän siitä ei lopulta kuitenkaan tullut...

FDR -puhe vuoden 1936 kansallisessa demokraattien konventissa (Videota ei enää löydy...); lainauksia omien huomioideni kera:

"That very word freedom, in itself and of necessity, suggests freedom from some restraining power. In 1776 we sought freedom from the tyranny of a political autocracy - from the eighteenth-century royalists who held special privileges from the crown. It was to perpetuate their privilege that they governed without the consent of the governed; that they denied the right of free assembly and free speech; that they restricted the worship of God; that they put the average man's property and the average man's life in pawn to the mercenaries of dynastic power; that they regimented the people.

And so it was to win freedom from the tyranny of political autocracy that the American Revolution was fought. That victory gave the business of governing into the hands of the average man, who won the right with his neighbors to make and order his own destiny through his own government. Political tyranny was wiped out at Philadelphia on July 4, 1776." ---> Tässä FDR kuvaa hyvin selkeästi mistä Yhdysvaltojen perustamisessa oli ja on sen jälkeenkin jatkuvasti ollut kyse: Luoda oma suvereeni kansanvalta yhteiskunnan kokonaisvaltaiseksi yhteishyväksi eliminoimalla Brittiläinen imperiumi ja sen monetaristinen keskuspankkikartellitoiminta. Mikään ei ole muuttunut tämän suhteen nykyäänkään, vaikka juuri tämä eliittikartelli onkin onnistunut valloittamaan Yhdysvalllat sen sisältä päin omaan käyttöönsä. Se käyttö on kuitenkin perustuslainvastaista valtiopetosta ja kansainvälisessä mitassa tärkein esimerkki ko. imperiumi- ja kartellipahuuden parasiittisesta tuhoavuudesta!

"Since that struggle, however, man's inventive genius released new forces in our land which reordered the lives of our people. The age of machinery, of railroads; of steam and electricity; the telegraph and the radio; mass production, mass distribution - all of these combined to bring forward a new civilization and with it a new problem for those who sought to remain free.

For out of this modern civilization economic royalists carved new dynasties. New kingdoms were built upon concentration of control over material things. Through new uses of corporations, banks and securities, new machinery of industry and agriculture, of labor and capital - all undreamed of by the Fathers - the whole structure of modern life was impressed into this royal service." ---> Lyndon LaRouchenkin tähdentämä reaalitalouden valjastaminen tämän imperiumin monetarismin eliminoimisprosessin osaksi on ajoittain onnistunut Yhdysvalloissa tuottaen tässä kuvatunlaista yhteishyvää. Näin esim. Abraham Lincolnin hallinnon käynnistämänä. Toisaalta ko. oligarkkieliitti on sittemmin pyrkinyt ottamaan oman hyötynsä tämän yhteishyväkehityksen tuotoksista ja onnistunut kaappaamaan sen omaan käyttöönsä eri pankkiiri-, korporaatio- ja dynastiaoperaatioillaan, mistä nykyinen tuhoisa ja sairastuttava kehitys on ollut kaameana esimerkkinä!

Keskuspankkikartellilla ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä kauhistuttavan suurta valtaa kuin nyt ja koskaan aikaisemmin sen takia ei ole ollut olemassa yhtä suurta potentiaalia kaikkien aikojen suurimmalle romahdukselle, perikadolle ja tuholle kuin nyt; Pohjois-Afrikan - Lähi-Idän viimeaikojen radikaalit vallankumoustapahtumat kertovat siitä jo omaa selvää kieltään...

"There was no place among this royalty for our many thousands of small-businessmen and merchants who sought to make a worthy use of the American system of initiative and profit. They were no more free than the worker or the farmer. Even honest and progressive-minded men of wealth, aware of their obligation to their generation, could never know just where they fitted into this dynastic scheme of things.

It was natural and perhaps human that the privileged princes of these new economic dynasties, thirsting for power, reached out for control over government itself. They created a new despotism and wrapped it in the robes of legal sanction. In its service new mercenaries sought to regiment the people, their labor, and their property. And as a result the average man once more confronts the problem that faced the Minute Man.

The hours men and women worked, the wages they received, the conditions of their labor - these had passed beyond the control of the people, and were imposed by this new industrial dictatorship. The savings of the average family, the capital of the small-businessmen, the investments set aside for old age - other people's money - these were tools which the new economic royalty used to dig itself in." ---> Voiko FDR olla ollut enää selvempi kuvatessaan tässä sitä, kuinka ko. "eliittidynastiat" olivat aloittaneet Yhdysvaltain kaappaamisen parasiittiseen valtaansa: Ekonomisen vallan saatuaan riittävän suureksi ko. oligarkki- ja pankkiirikartelli alkoi tehdä siirtoja kaapatakseen valtion hallinnotkin itselleen ja käyttää valtaansa sitten myös sitä kautta. Nyttemminhän tiedämme, kuinka sekä Yhdysvallat että Eurooppa EU:n ikeessä ovat olleet viimeiset neljä vuosikymmentä lohduttoman tiukasti ko. Brittiläisen imperiumin vallan ikeessä.


"Against economic tyranny such as this, the American citizen could appeal only to the organized power of government. The collapse of 1929 showed up the despotism for what it was. The election of 1932 was the people's mandate to end it. Under that mandate it is being ended.

The royalists of the economic order have conceded that political freedom was the business of the government, but they have maintained that economic slavery was nobody's business. They granted that the government could protect the citizen in his right to vote, but they denied that the government could do anything to protect the citizen in his right to work and his right to live.

Today we stand committed to the proposition that freedom is no half-and-half affair. If the average citizen is guaranteed equal opportunity in the polling place, he must have equal opportunity in the market place." ---> FDR oli tuolloinkin edelleen kovana aikeissa heittää ko. pankkiiri- ja oligarkki-imperiumi pois haittaamasta oikeaa yhteiskuntaelämää. Huomatkaa tässäkin yhteydessä tämä: FDR käytti täysin tarkoituksella termiä "ekonomian rojalistit / kuninkaalliset / aateliset": Ko. imperiumin ydinhän on ollut vanhastaan ja edelleen Euroopan monarkkisessa eliittiperinteessä keskuspaikkanaan viimeisen 400 vuoden aikana Lontoon city ja brittimonarkia.

FDR ymmärsi täten täydellisesti ihmiskunnan tuhatvuotisen vihollisen luonteen ja koostumuksen: Brittiläinen imperiumi, jonka toiminnan käytännön komponenttina keskuspankkikartelli ilmenee tänäkin päivänä lähtökohtaisesti alkuperältään samana, vaikka heidän naamionsa onkin nyt erilainen. Tämä nykyinen Brittiläisen imperiumin monetaristinen finanssi- ja rahaimperiumi on vain uuskolonialismia ja suoraa jatketta Brittiläisen imperiumin Englannin Itä-Intian kauppakomppanian (British East India Company) aikaiselle käytännön kolonialismille. Moinen neokolonialismi yrittää tulla NWO -projektin kautta totaaliseksi ja globaaliksi lähitulevaisuudessa. Se meidän täytyy estää!


"These economic royalists complain that we seek to overthrow the institutions of America. What they really complain of is that we seek to take away their power. Our allegiance to American institutions requires the overthrow of this kind of power. In vain they seek to hide behind the flag and the Constitution. In their blindness they forget what the flag and the Constitution stand for. Now, as always, they stand for democracy, not tyranny; for freedom, not subjection; and against a dictatorship by mob rule and the over-privileged alike." ---> FDR tähdensi juuri oikein; nämä keskuspankkikartellin "aateliset" ovat huolissaan vain omasta nahastaan ja siinä kaikki muu on heille vain välinettä ylläpitää, säilyttää, pelastaa ja jatkaa mokomaa valtaansa. Ja kuten sanottua, niin Yhdysvaltain perustuslaki määrää, että moista valtaa ei pidä sen maaperällä olla olemassa! Moinen valeeseen ja ahneuden tyranniaan perustuva valta vain teeskentelee ja piilottelee Yhdysvaltain nimen takana, muttei ole laillisesti siihen kuuluva osa lainkaan.

"I believe in my heart that only our success can stir their ancient hope. They begin to know that here in America we are waging a great and successful war. It is not alone a war against want and destitution and economic demoralization. It is more than that; it is a war for the survival of democracy. We are fighting to save a great and precious form of government for ourselves and for the world." ---> FDR tähdentää aivan oikein, että tätä imperialistista oligarkki-, pankkiiri- ja monarkiavaltaa vastaan täytyy julistaa Yhdysvaltain perustuslain mukainen sota sellaisen vallan eliminoimiseksi ja paremmin mietityn humaanin yhteiskuntajärjestyksen laittamiseksi sen tilalle. Tätä FDR:n aloittamaa missiotahan Lyndon LaRouche pyrkii tänäkin päivänä jatkamaan ja tämä hänen esiintymisensä vuodelta 1979 paljastaa sen jo sieltä asti erinomaisesti; 1979 Pledge: End the British Empire .

Lainauksia Franklin D. Rooseveltin toisesta virkaanastujaispuheesta (Videoklippiä liian hankala löytää) vuodelta 1937 omien huomioideni kera:

"This year marks the one hundred and fiftieth anniversary of the Constitutional Convention which made us a nation. At that Convention our forefathers found the way out of the chaos which followed the Revolutionary War; they created a strong government with powers of united action sufficient then and now to solve problems utterly beyond individual or local solution. A century and a half ago they established the Federal Government in order to promote the general welfare and secure the blessings of liberty to the American people." ---> FDR tähdentää, että Yhdysvaltain perustuslain edellyttämän kaltainen vahvan valtion rooli on tärkeää ja se rooli on olla mm. juuri tätä Brittiläisen imperiumin keskuspankkikartelli- ja oligarkkityranniavaaraa vastaan oleva turva ja suoja. Tällaisen valtiollisen turvan ja suojan muodostamisessa voidaan kuitenkin mennä kahdella tavalla harhaan ja vikaan -->

Yksi; luodaan liian vahva valtio eli mennään tuhoisasti ja liian konservatiivisen kahlitsevasti äärinationalismin suuntaan ja se voi kääntyä "muka hyvää" tarkoitustaan vastaan ollen toisella tavalla ko. imperialistisille voimille hyödyksi; kahlitsee ja alistaa ihmisiä ja yhteiskuntaa, jolloin mm. monetarismikomponentti ja tarpeeton tyrannia pääsee taas niskan päälle toista kautta. Nykyään selkeä esimerkki tällaisesta vaarasta on Suomessa Perussuomalaisten yhteiskuntavisiot.

Kaksi; luodaan liian heikko valtio eli mennään tuhoisasti ja liian liberaalisti heittopussin asemaan joutuvan valtiomuodon piiriin. Sellainen on jo lähtökohtaisesti liian helposti taivutettavissa imperialistisen voimien hallintaan ja tuhontaan. Juuri sellaisiksi ko. eliitti-imperiumin NWO -projekti pyrkiikin tällä hetkellä länsimaiden valtioita pääasiallisesti muokkaamaan ekonomisen sodankäyntiaseensa ja muiden pähkähullujen menetelmien keinoin. Osassa tapauksista kävisi näemmä äärinationalismikin, kuten Suomessa. Joka tapauksessa Alex Jonesin ja monen muunkin NWO:n vastaisena aktivistina tunnetun Ron Paul ja Rand Paul -hehkutus mukamas ratkaisuna ongelmiimme sisältää vaarallisen juonen mahdollisuuden; he ovat tähdentäneet valtion roolin kaventamista, kun muka "big government" eli liian vahva valtio olisi syynä ongelmiemme tuottamisessa.

Kuten monta kertaa jo olen tähdentänyt, niin tässä on vaarallinen kompa ymmärtää päävihollinen väärin! Ihmisten ymmärrys on nykyään toki ymmärrettävästi paljon rapautettua jne., mutta meidän on tiedettävä nykyäänkin päävihollisemme täsmälleen oikein! Eli --> Yhdysvalloissa varsinkin on ymmärrettävä vihollinen juuri samalla tavalla kuin FDR sen ymmärsi ja kuinka nykyään Lyndon LaRouche sen ymmärtää: Päävihollinen on ko. globaali pankkiiri-, monarkia- ja oligarkki-imperiumi joka "vain" käyttää USA:n hallintoa sen sisältäpäin naamioituna liian vahvaksi haitalliseksi valtioksi ja siinä ratkaisu EI OLE valtion roolin kaventaminen ja siinä siten vaarana saattaa hyvätkin aikeet vielä enemmän ko. imperialististen voimien valtaan! Ratkaisu sen sijaan on nimenomaan sen globaalin imperialistisen vallan eliminoiminen ja valtion roolin kasvattaminen ja kohdentaminen sitä vastaan sopivasti!

Oppimani mukaan Yhdysvaltain perustuslaki tarjoaa kansainvälisessäkin mitassa tarkimmin mitoitettua valtion roolin suuruutta malliksi imperialistisia voimia vastaan, missä voidaan parhaiten välttää nuo virheet "liian suuren" tai "liian pienen" valtion roolin skenarioista. Juuri siksi on erittäin ymmärrettävää se, miksi Lyndon LaRouche mm. tuomitsee Rand Paulin ja osittain Ron Paulinkin niin jyrkästi ja miksi FDR on Lyndonin katsannossa niin tärkeä hahmo ko. Brittiläisen imperiumin vastustamisessa ja eliminoimisessa; USA:n perustuslain soveltamisessa ko. missiossa. Siksi ymmärrämme myös sen, miten juuri esim. Glass-Steagall -laki on keskeinen työkalu ko. imperiumin vastaisten teesien mitoittamisessa ja kohdentamisessa.

"Old truths have been relearned; untruths have been unlearned. We have always known that heedless self-interest was bad morals; we know now that it is bad economics. Out of the collapse of a prosperity whose builders boasted their practicality has come the conviction that in the long run economic morality pays. We are beginning to wipe out the line that divides the practical from the ideal; and in so doing we are fashioning an instrument of unimagined power for the establishment of a morally better world." ---> Tässäkin FDR -lainauksessa on paljon samaa, mitä LaRouche -liike tähdentää keskeisesti: Pahan ekonomian juuret ovat ko. imperialististen voimien virheellisessä entropiaa tähdentävässä maailmankuvassa ja siitä johtuvissa käytännöissä - ajattelumalleissa. Sellaisen eliminoimisen jälkeen oikea yhteiskuntaelämä voi päästä em. turva- ja suojamekanismien huomassa kehittymään antientrooppisen maailmankuvan tarjoaman idealismin ja käytännön orientaatioiden menestyksellisessä yhdistämisessä kansakunnan käytettävissä oleviksi menetelmiksi ja olosuhteiksi; mm. se reaalitalouden valjastaminen tähän tarkoitukseen ja ihmismielen kapasiteetin tuominen paremmin ko. prosessien käyttöön kaikilla elämän aloilla tieteestä taiteeseen.

"Among men of good will, science and democracy together offer an ever-richer life and ever-larger satisfaction to the individual. With this change in our moral climate and our rediscovered ability to improve our economic order, we have set our feet upon the road of enduring progress." ---> Vielä tässä vaiheessa FDR oli luottavainen, että tällainen ihanteellinen yhteiskuntamissio oli alkanut etenemään kohti parempia aikoja. Ajat olivat muualla maailmassa kuitenkin valitettavasti muuttumassa radikaalisti pahempaan, kuten tiedämme; fasismi ja kommunismi. Se koitui sittemmin myös USA:n kohtaloksi muodostua lopulta nykyiseksi Barack Obaman "hallinnoimaksi" NWO -prosessin työrukkaseksi.

Lainauksia Franklin D. Rooseveltin kolmannesta virkaanastujaispuheesta (Näyte YouTube -videona; A) vuodelta 1941 omien huomioideni kera:

"ON each national day of inauguration since 1789, the people have renewed their sense of dedication to the United States.

In Washington's day the task of the people was to create and weld together a nation.

In Lincoln's day the task of the people was to preserve that Nation from disruption from within.

In this day the task of the people is to save that Nation and its institutions from disruption from without." ---> Tässä FDR listasi vielä muutaman keskeisen strategisen kohdan, joissa Yhdysvaltojen olemassaolo oli ollut vakavasti uhattuna. Ensin tietenkin vapautuminen itsenäisyydenjulistuksen ja perustuslain luomisen kautta ko. Brittiläisen imperiumin vallasta. Toisekseen Abraham Lincolnin aikana Yhdysvaltain sisälle tulleiden Brittiläisen imperiumin agenttien luomista kulttuurillisista (Orjaplantaasit) ja sotilaallis-poliittis-ekonomisista (Sisällisota ja sen avulla ko. unioinin eli Yhdysvaltain hajottaminen) tuhojuonista selviäminen. Tuolloin 1940 -luvun alussahan maailmaa oli uhkaamassa vakava natsismin ja fasismin hyökyaalto ja Toinen maailmansota juurikin Adolf Hitlerin ja Benito Mussolinin ensialkuun tähdellisimmin vyöryttämänä. Sen FDR katsoi keskeiseksi silloiseksi USA:n ulkopuoliseksi vaaraksi ja varmasti ymmärsi, että sen vaaran alullepanija oli yhä se sama ulkoinen päävihollinen: Brittiläinen imperiumi.

"Lives of nations are determined not by the count of years, but by the lifetime of the human spirit. The life of a man is three-score years and ten: a little more, a little less. The life of a nation is the fullness of the measure of its will to live.

There are men who doubt this. There are men who believe that democracy, as a form of Government and a frame of life, is limited or measured by a kind of mystical and artificial fate that, for some unexplained reason, tyranny and slavery have become the surging wave of the future—and that freedom is an ebbing tide." ---> Eli ne "demokratian epäilijät" olivat juurikin tuolloin fasisteja ja kommunisteja. Meidän täytyy muistaa, että kommunismikin oli Brittiläisen imperiumin juonima poliittinen ja ekonominen ansa, johon Venäjä ja Kiina tavallaan kovin helposti vajosivat 1900 -luvun alussa. Kommunismin luomisessa keskeiset ko. eliitti-imperiumin agentit ja manipuloijat olivat vuosikymmenien ajan aikajärjestyksessä mm. Giuseppe Mazzini, David Urquhart, Bertrand Russell ja John Dewey. Mm. näiden imperialististen pääagenttien käsiteltävinä ja vaikuttamina niin Karl Marx, Vladimir Lenin kuin Mao Zedong toimivat moisten kommunismiansojen luomiseksi; oli se heiltä sitten tietoista tai hyväuskoisen hölmön harhaista.

Meidän on tässä yhteydessä muistettava mm. se, kuinka Venäjä oli ennen kommunismia nimenomaan tärkeä liittolainen Yhdysvalloille, joka oli silloin oivaltanut eniten olla perustuslakinsa mukaisesti pois Brittiläisen imperiumin keskuspankkikartelli- ja oligarkkipahuudesta; juurikin 1800 -luvun lopulla. Kommunismin tulo Venäjälle tuhosi tämän ja FDR:n nämä ym. sanat "demokratian epäilijöistä" koskivat Hitlerin ja Mussolinin lisäksi varmasti myös silloista Neuvostoliiton johtajaa Joseph Stalinia. Saksakin oli ennen fasismia ja nimenomaan 1800 -luvun Bismarckin aikana samaan tapaan USA:n anti-imperialistista ja antimonetaristista mallia eli LaRouche -kielellä amerikkalaista taloussysteemiä suosinut liittolainen; Brittiläisen imperiumin juonimat käänteet I maailmansodan ja sen jälkeisen fasismin nousun avulla tuhosivat senkin hyvään globaaliin yhteiskuntaelämään vieneen toivon! Täysin tarkoituksella keskuspankkikartellin hyväksi!

"Eight years ago, when the life of this Republic seemed frozen by a fatalistic terror, we proved that this is not true. We were in the midst of shock—but we acted. We acted quickly, boldly, decisively.

These later years have been living years—fruitful years for the people of this democracy. For they have brought to us greater security and, I hope, a better understanding that life's ideals are to be measured in other than material things." ---> FDR sai aikaan paljon hyvää keskuspankkikartellin tyranniasta huolimatta ja tätä keskuspankkikartelli agentteineen on pyrkinyt nykyään piilottamaan ja vääristämään erittäin uutterasti! Siksi tätä vääristämistä on ujutettu tahallaan FDR:n huonoja puolia korostamalla myös NWO:n vastaisen aktivismin sekaan disinformaationa! Monesti FDR:n roolia ei edes mainita ollenkaan siinä, miten maailman humaani aines on taistellut ko. oligarkkisysteemiä vastaan. Tässä mielessä on havaittavissa erittäin jyrkkä ero esim. Alex Jonesin ja Lyndon LaRouchen välillä, joista ensin mainittu ei juuri koskaan mainitse tätä keskeistä FDR:n roolia puheissaan.

"A nation, like a person, has a body—a body that must be fed and clothed and housed, invigorated and rested, in a manner that measures up to the objectives of our time.

A nation, like a person, has a mind—a mind that must be kept informed and alert, that must know itself, that understands the hopes and the needs of its neighbors—all the other nations that live within the narrowing circle of the world.

And a nation, like a person, has something deeper, something more permanent, something larger than the sum of all its parts. It is that something which matters most to its future—which calls forth the most sacred guarding of its present." ---> Erinomaista vertauskuvapuhetta FDR:n ajatuksista yhteiskunnasta ja sen roolista olla kansalaisilleen yhteishyvällinen kehto sekä ystävällinen liittolainen muille naapureilleen globaalisti. Mikään valtio ei ole vain osiensa summa on myös oivallinen tähdennys; valtion tulee olla kasvualusta sarjalle limittäisiä ja kokonaisuutena kauas tulevaisuuteen saakka ulottuen toimivia eri toimintojen alustoja, missä ihmismieli toimii tahdonalaisena ko. elementtien järjestäjänä ja kehittäjänä universaalien prinsiippien mukaisesti.

"In the Americas its impact has been irresistible. America has been the New World in all tongues, to all peoples, not because this continent was a new-found land, but because all those who came here believed they could create upon this continent a new life—a life that should be new in freedom." ---> Tässä FDR tähdentää sen, mitä Suomen kaltaisessa pikkuvaltiossa on ilmeisesti lähes mahdotonta ymmärtää, kun katselee esim. Perussuomalaisten piirissä elävää monikulttuurillisuuden vihaa ja äärinationalismin nousua: Kaikkien kansallisvaltioiden (Mukaan lukien myös piskuinen Suomi) onnistunein toiminta nimittäin perustuu myös runsaan ja monipuolisen geenialtaan olemassaoloon eli monikulttuurilliseen ja runsaan vaihtelevaan kansalaisten koostumukseen! Juuri siksikin fasismin ja kommunismin takia tuhoutuneet yhteiskuntaideaalit olivat keskeisimmin mahdollisia juuri 1800 -luvun lopun Yhdysvalloissa ja Venäjällä ja juuri siksi ne jättikansakunnat ymmärsivät olla silloin liittolaisina ko. imperialistisia pankkiirieliittejä vastaan!

Tämä on niin keskeinen seikka pyrkiessämme ymmärtämään hyvän kansallisvaltion ominaisuuksia ja uhkia sitä vastaan tässä nykyisessäkin tilanteessamme äärinationalismi- ym. vaaroineen kaikkineen, että minun on tarpeen ottaa vielä erikseenkin esille juuri monikulttuurillisuus ja maahanmuuttopolitiikka, mistä en olekaan aikaisemmin liiemmin vielä ajatuksiani esille tuonut. Nyt on siihen aika, kun ymmärrän maailman menon keskeisimpiä seikkoja jo sen verran hyvin. Tulen osoittamaan mm. sen, kuinka juuri maahanmuuttopolitiikka voi olla silti sekä hyvää että huonoa, mutta sen huonous ei selity roduilla tai muillakaan sellaisilla ulkoisilla / objektien ns. omilla ominaisuuksilla erottelevana ja keinotekoisen arvottavana.

Kuten LaRouche -liike tuo esille --> Tärkeä lainaus ym. videon (Economic Value: A Return to ‘Future’) kuvauksesta: "Economic value depends on context: only with a clear understanding of a viable future goal can present economic activity be valued. Just as there are no physical properties of substances or particles themselves, so too is economic value not found in the object or job itself: it is found in its contribution to the future. The implications of this for the practice of physics and the paradoxes of quantum mechanics are explored.".

Sama koskee ihmisiä; ihmisten arvon määrittäminen ei löydy roduista tai fyysisistä ominaisuuksista itsestään, vaan siitä, miten he käyttävät kaikille samaa ihmismielen kapasiteettiaan hyväksi; ja juurikin miten ja kuinka hyvin yhteiskunta antaa siihen mahdollisuuden! --> Ekonomian ja yhteiskunnan järjestäminen käytännössä tämä moraalisesti, eettisesti ja humaanisti hyvin keskeinen seikka mielessä on antientrooppista ja siten yhteiskuntaprosessia universaalin rakentavasti kohti tulevaisuusorientoitunutta ja kestävää menestystä vievä: Siinä ei ole ollenkaan sijaa rasismille eikä hankaavalle eriarvoistamiselle, vaikka ihmiset toki ovat myös erilaisia keskenään! Erilaisuus on siinä kuitenkin nimenomaan mahdollisuus eikä haitta!

Niin FDR kuin muutkin Yhdysvaltain perustuslain mukaisesti politiikkaa ja ekonomiaa ymmärtäneet USA:n hallitsijat tiesivät täsmälleen, että menestyksekäs kansakunta mahdollistuu parhaiten myös niin, että yhteishyvän perään toimitaan tasa-arvoisesti rotu- ja kulttuurieroista välittämättä ja huolimatta. Tietenkin ja varsinkin juuri niiden avulla ja hyödyllä! Mukaan samaan tähdennykseen on tähdellisesti luettava mielestäni myös seksuaaliset erot; homot, lesbot ja heterot. Nähdäkseni LaRouche -liike ymmärtää ainakin nuo kaikki muut, mutta seksuaalisten seikkojen suhteen en ole niin varma tai tietoinen, mitä LaRouche -liike ajattelee niistä nykyään...

Lainauksia Franklin D. Rooseveltin neljännestä virkaanastujaispuheesta (Ei kunnollista videota) vuodelta 1945 omien huomioideni kera:

"We Americans of today, together with our allies, are passing through a period of supreme test. It is a test of our courage—of our resolve—of our wisdom—our essential democracy.

If we meet that test—successfully and honorably—we shall perform a service of historic importance which men and women and children will honor throughout all time." ---> Tuolloinhan oli vielä käynnissä Toisen maailmansodan melskeet ja rauha oli vielä kaukana silloisesta näkökulmasta katsottuna. On myös huomioitava, että FDR kuoli vain kolmisen kuukautta myöhemmin tästä virkaanastujaispuheesta.

"In the days and in the years that are to come we shall work for a just and honorable peace, a durable peace, as today we work and fight for total victory in war.

We can and we will achieve such a peace.

We shall strive for perfection. We shall not achieve it immediately—but we still shall strive. We may make mistakes—but they must never be mistakes which result from faintness of heart or abandonment of moral principle." ---> Sodan totaalinen voittaminen ja mahdolliset virheet sen mukana ovat selitettävissä hyvin näin: FDR oli tuolloin nimittäin pitkin hampain pakotettu ottamaan vastaan USA:n päävihollisen eli Brittiläisen imperiumin eli sen julkisivukuvana Britannian silloisen pääministerin Winston Churchillin pyyntö syrjäyttää yhdessä liittolaisina natsi-Saksa totaalisesti ja samalla osallistumaan myös Neuvostoliiton kanssa samaan toimeen.

Yllä mainittu selvitettynä voin hyvin kuvitella, kuinka hankalaan rakoon FDR joutui tässä vaiheessa, mutta seinähulluun "totaaliseen sotaan" hurmostunut natsi-Saksa oli pistettävä ruotuun vaikka oman ns. arkkivihollisensa kanssa yhdessä. Samana vuonnahan FDR:n kuoltua Harry S. Truman otti jo paikkansa Brittiläisen imperiumin agenttina aloittaa mm. suunnitelmat ja toimet Kylmän sodan luomiseksi lännen ja Neuvostoliiton välille. Sitä ennen hän määräsi podottaa atomipommit Japaniin. FDR mitä luultavimmin ei olisi sellaista(kaan) sallinut...

"We have learned that we cannot live alone, at peace; that our own well-being is dependent on the well-being of other nations far away. We have learned that we must live as men, not as ostriches, nor as dogs in the manger.

We have learned to be citizens of the world, members of the human community.

We have learned the simple truth, as Emerson said, that "The only way to have a friend is to be one." " ---> Tätä ystävän roolia FDR yritti kaikkina näinä presidenttivuosinaan juurruttaa Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan, mutta maailman melskeet (Seinähullua fasismia oikealta ja kontrastoivan hullua kommunismia vasemmalta) vaikeuttivat sitä huomattavasti ja FDR:n kuoltua Yhdysvalloista siis valitettavasti tuli asteittain Brittiläisen imperiumin nykyinen hyvin antiystävällinen ja sotaisa työrukkanen NWO:n rakentamisprosessissa.

Lopuksi otan vielä esille täydentäviä sisältöjä: Ensin LaRouche PAC -sivustolta FDR:n roolia monetaristisen imperiumipahuuden vastaisena presidenttinä tähdentävä parin vuoden takainen dokumentti; 1932: Speak Not of Parties But of Universal Principles. Ja koska Glass-Steagall -laki oli FDR:n hallinnon aikaansaama, niin on syytä ottaa esille tässä yhteydessä myös sen tuhoamiseen johtaneet seikat ko. keskuspankkikartellin puuhaamana viimeisen 40 vuoden aikana: The Takedown of Glass-Steagall.

Myös tämä dokumentti sisältää oleellista tietoa: The Fascist Plot to Overthrow FDR: A B C D. FDR:n ensimmäistä presidenttikautta yrittivät estää fasistipiirit, joita Brittiläinen imperiumi tuki ja rahoitti USA:n eliittipankkiirien avulla myös Euroopassa. Tämä siis oma tähdennykseni oppimani perusteella, jos se ei käy tuosta dokumentista riittävän selvästi ilmi ja tätähän Lyndon LaRouche on siis myös tähdentänyt.

Aivan lopuksi laitan vielä vertailuun merkittävän John F. Kennedyn puheen (Kennedy Speech Conspiracy Secret Societies), joka saa osaltaan tuoda esille sitä samaa Brittiläisen imperiumin vastaisuutta kuin mitä FDR tähdensi kolmella presidenttikaudellaan. JFK:hän oli alunperin osa tämän oligarkkieliitin ydindynastioita, mutta takkinsa kääntäneenä hän varoitti meitä tuossa puheessaan juuri niistä "salaseuroista" eli ko. imperialistisista eliitti- ja pankkiirikartelleista, joista oli lähtenyt sivuun. Sen hän joutui hyvin pian maksamaan hengellään tunnetusti.

Tuota puhetta kuunnellessaan joutuu kaameasti toteamaan sen seikan, että kansalaiset eivät tainneet ollenkaan ymmärtää tuolloin, mistä JFK varoitti; lähes kaikki mitä ilmeisimmin harhautuivat luulemaan JFK:n tarkoittaneen muka kommunismin piirejä ja Neuvostoliittoa, mikä oli silloin ymmärrettävää Kylmän sodan valepropagandan vesitettyä ihmisten mielet havaita ko. kulissin takaista maailmaa pisaraakaan.

Noista yhtä pahasti metsässä maailman tilanteesta olevista videon katselijakommenteista huokuu kuitenkin äärimmäisen vaarallinen tyhmyys, välinpitämättömyys ja harhautuminen lumemaailmaan, koska ko. puheen luuleminen yhä muka "vain" kommunismi- ja Neuvostoliittovastaiseksi on nykyisessä maailmantilanteessamme kohtalokkaan virheellistä ja kaventavaa monta kertaa enemmän kuin tuolloin puheen aikaan!

Puheesta huomaa selvästi myös sen, kuinka JFK:n ääni värisi juuri sen verran pienesti, että siitä tietää hänen tarttuneen pelottavan vaaralliseen aiheeseen... Sata kertaa vaarallisempaan kuin juurikin joku oligarkki-imperiumin juonima lopultakin pieni sivujuonne nimeltään kommunismi heidän koko tuhatvuotisessa tyranniasaagassaan!

Jatkan vielä myöhemmin samanlaista selvittämistä Lyndon LaRouchen tähdentämistä ko. oligarkki-imperiumin vastaisista voimista; otan silloin esille toisen LaRouche -liikkeen keskeisesti ihannoiman poliitikon eli Yhdysvaltain ensimmäisen valtiovarainministerin Alexander Hamiltonin.

Thursday, February 24, 2011

Lähes poutaa vaihtelevin pilvin ja tuulin; ankarimmat pakkaset taittumassa, mutta yhä tavanomaista kylmempää lopputalvea (Päivitys; leudompaa!)Venäjältä tullut erittäin ankara pakkasilmamassa on vallinnut jo monta päivää Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan saakka ulottuen, mutta antaa nyt hieman periksi lännen voimakkaan matalapainetoiminnan takia. Leudot suojasääilmamassat suuntautuvat tilapäisesti kuitenkin vain kohti Lappia ja Länsi - Keski-Eurpoopan tämän viikonlopun matalapainevaiheen jälkeen ensi viikolla uuden laajan itä-länsisuuntainen korkeapaineen eteläreunalla tulee itätuulten mukana myös Länsi-Eurooppaan saakka kylmää ja vielä melko talvistakin ilmamassaa; yöpakkaset yleistyvät ja kovenevat sielläkin. Tosin Venäjällä sää toisaalta on hieman lauhtumassa eikä Lapissakaan ole tulossa uudestaan erityisen ankaria pakkasia. Välimerellä länsiosat ovat kylpeneet melko lämpimissäkin oloissa, mutta itäosissa matalapaineista kylmyyttä on ollut; jatkossa länsiosatkin kylmenevät ns. takatalvisesti ja epävakainen matalapainetoiminta myös jatkuu osassa aluetta. Tässä on Suomen viime aikojen poikkeuksellisen pitkästä kovan pakkasen jaksosta seurantani jatko-osa; Talven 2010 - 2011 kylmin yö (Kauden ankarin ja pisin kovan pakkasen jakso!; jatkoa) - Osa 6 (Lisäsin ko. seurantaan sittenkin vielä tämän perjantain 25.2.2011 alimmat yölämpötilat).

Edellisen ennusteen jälkeistä toteutumista Etelä-Suomessa (Voitte itse lukea näistä sääkartta-arkistoista suursäätilan luonteet ja muun Euroopan säät; Wetter3 sääarkisto - Wetter3 weather archive ja Wetter3 sääarkisto 2 - Wetter3 weather archive 2) -->

Pe 18.2. - Koko päivä oli selkeä - lähes selkeä ja korkeapaineen keskuksen tultua pohjoisesta päälle idän ja pohjoisen väliset tuulet heikkenivät ja paikoin tyyntyivätkin ajoittain. Yöpakkasta oli -25 ja -35 asteen välillä; lounaissaaristossa -20 asteen tienoilla. Päivälämpötila vaihteli pääasiassa -15 ja -20 asteen välillä.

La 19.2. - Korkeapaineen keskuksen tyyni alue vallitsi koko päivän alueella ja vain heikkoja luoteis - koillis - itätuulen vireitä virisi ajoittain. Lännen - luoteen heikoista rintamasysteemeistä levisi alueelle kuitenkin koko päivän mittaan hieman yläpilviharsoa raitoina ja lauttoina. Yöpakkasta oli yhä -25 ja -35 asteen välillä ja nyt myös lounaissaaristossa. Päivälämpötila oli vähän -15 asteen molemmin puoli; kylmintä idässä.

Su 20.2. - Perämerellä yöllä muodostunut hyvin pieni matalapaine liikkui heikon - kohtalaisen lumisadealueensa kera etelään päivän aikana ja Etelä-Suomen läntisimmät osat saivat siten vähän lunta ja etelätuulen viriämistä. Muuallekin levisi yläpilviharsoa aamun jälkeen. Yöpakkasta oli kuitenkin vielä koko alueella -20 ja -33 asteen välillä, mutta läntisimmissä osissa sää lauhtui päivän aikana jopa -5 ja -10 asteen välille. Muualla päivälämpötila oli yhä vähän -15 asteen molemmin puolin.

Ma 21.2. - Edellispäivän pienen matalapaine-episodin jälkeen korkeapaineen tyyni - lähes tyyni keskusalue palautui vaikuttamaan koko alueelle ollen kuitenkin itäpainotteiseksi muodostuva. Tyynissä tuulissa yöllä etenkin sisämaassa syntyi tiheitä sumuja ja siten voimakasta kuuraa; aamun jälkeen sää oli selkeää. Yöpakkasta oli -20 ja -32 asteen välillä; lounaassa ja länsirannikolla paikoin jopa vain n. -10 astetta. Päivälämpötila vaihteli kuitenkin koko alueella -10 ja -17 asteen välillä.

Ti 22.2. - Korkeapaine oli siirtynyt itäkaakkoon, mutta siitä ulottui edelleen selänne Etelä-Suomeen. Kaakosta kiertyi heikkojen idän ja etelän välisten tuulten mukana kosteutta, jolloin yöstä iltapäivään saakka pilvisyys oli ajoittain melko runsasta ja heikkoa pakkaslunta - jääkidesadetta satoi paikoin. Illalla sää selkeni. Yöpakkanen oli pilvisillä alueilla vain -15 ja -20 asteen välillä ja selkeillä alueilla sisämaassa paikoin n. -30 astetta. Päivälämpötila vaihteli -10 ja -15 asteen välillä.

Ke 23.2. - Itäkaakkoon jäänyt korkeapaine ulotti edelleen koko päivän selännettä Etelä-Suomeen, missä heikoissa idän ja etelän välisissä tuulissa sää oli selkeää - lähes selkeää. Yöpakkasta oli taas laajemmin -20 ja -30 asteen välillä ja päivälämpötila vaihteli -10 ja -15 asteen välillä.

To 24.2. - Itäkaakon korkeapaine säilytti yhä selännettä Etelä-Suomeen, vaikka lännen voimakas matalapainetoiminta säärintamineen on tänään alkanutkin työntää sitä vähän syrjään etelään - kaakkoon. Idän ja etelän väliset tuulet ovat olleet heikkoja ja ajoittain on ollut tyyntä. Sää on ollut muutoin selkeää, mutta yöllä - aamulla tyynimmillä alueilla oli taas sumuja - jääkidesateita. Yöpakkasta oli laajasti -20 ja -30 asteen välillä ja päivälämpötila oli -10 ja -15 asteen välillä.

Tuo kuva on otettu tänään 24.2.2011 Espoon Tapiolassa ja siinä nähdään erään kevyenliikenteen väylän pintaa. Ankaran pakkasjakson jatkuttua jo peräti yli 10 päivää yhteen menoon on seuraavaa kuvan kaltaista tilannetta ilmennyt monin paikoin; ensinnäkin talven mittaan lumet ovat tamppaantuneet n. 10 cm paksuksi jääkuoreksi ko. väylien pinnoille. Toisekseen ko. auratuilla pinnoilla routa on edennyt nyt poikkeuksellisen syvälle jopa 2 metrin tienoille saakka tässä ankarassa pakkasjaksossa. Se on aiheuttanut väylillä maan kohoamista / paisumista / muhkuroitumista hurjastikin ja se on aiheuttanut kuvassa nähtävää ko. jääkuorien halkeilua railoiksi.

Ennuste tuleville päiville (Päivitys vihreällä sunnuntaina 27.2.2011 klo. 12:35) Etelä-Suomessa (Voitte itse lukea esim. näistä sääkartoista ennusteen luonnetta suursäätilan ja muun Euroopan sään suhteen; Weatheronline Expert Charts) -->

Pe 25.2. - Etenkin kaakossa vaikuttaa vielä yöllä heikkotuulinen ja lähes selkeä sää pakkasen ollessa -20 ja -30 asteen välillä; länsirannikolla on jo leudompaa. Lännestä alkaen etelä-lounaistuulet voimistuvat kuitenkin ja ovat loppupäivänä navakoitakin etenkin lännessä. Sää myös pilvistyy jonkin verran ja heikot lumisateet ovat mahdollisia. Pakkanen heikkenee iltaan mennessä lännen -5 asteen vaiheille ja idän -10 asteen vaiheille; voimakas tuuli tekee ilmasta kuitenkin erittäin purevaa!

La 26.2. - Runsaspilvisessä säässä (Heikkoja lumisateita voi yhä tulla) voimakkaista etelä-lounaistuulista huolimatta Suomen eteläpuolelle jääneen kylmän korkeapaineen selänteen kautta kiertyy edelleen sen verran kylmää ilmaa Etelä-Suomeen, että pakkanen vaihtelee yön -10 asteen vaiheilta päivän -5 asteen vaiheille; leudointa lännessä. Illalla tuulet alkavat kääntymään uudelleen enemmän kaakkoon ja heiketä lännen - luoteen matalapainetoiminnan heiketessä: Kylmenevää ja hieman selkenevää.

Su 27.2. - Heikenneissä etelä-kaakkoistuulissa sää on vaihtelevapilvistä ja edelleen heikkojen pakkaslumisateiden mahdollisuutta on. Yöpakkasta on -15 asteen molemmin puolin ja päivälämpötila on -10 asteen vaiheilla. Säätilanne on äitynyt aikaisempaa arviota leudommaksi ja siten tänäänkin pakkanen vaihtelee alueella pääasiassa 0 ja -5 asteen välillä pilvisyyden ollessa vaihtelevaa.

Ma 28.2. - Korkeapaine näyttää ottavan taas valtaa muodostamalla Etelä-Suomen yli laajan itä-länsisuuntaisen vyöhykkeen.
Tämän myötä kaakkoistuulet tyyntyvät ja vaihtelevapilvinen sää alkanee seljetä yhä enemmän. Yöpakkasta on -15 ja -20 asteen välillä ja päivälämpötila on -10 asteen vaiheilla. Tuo korkeapaine muodostuukin sen verran etelämmäksi, että leudommat länsivirtaukset pääsevät vaikuttamaan; vähäpilvisessä säässä yöpakkasta on pääasiassa -5 ja -10 asteen välillä ja päivälämpötila voi olla jopa nollan vaiheilla keväästä jo vihjaten.

Ti 1.3. - Laaja itä-länsisuuntainen korkeapaineen alue näyttää vallitsevan Etelä-Suomen päällä ja siten tuulet ovat heikkoja - tyyniä ja sää enimmäkseen vähäpilvistä - kokonaankin selkeää. Ilmamassa on myös yhä kylmää; yöpakkasta on laajasti vähän -20 asteen molemmin puolin ja päivälämpötila vaihtelee -5 ja -10 asteen välillä. Korkeapaineen eteläisemmän sijoittumisen takia tämäkin päivä ollee ennustettua selvästi leudompi vähäpilvisessä länsituulten säässä; yöpakkasta korkeintaan -10 asteen tienoilla ja päivälämpötila nollan vaiheilla.

Ke 2.3 - Laaja itä-länsisuuntainen korkeapaineen alue näyttää siirtyvän vähän etelämmäksi ja antavan länsituulille tilaa pohjoisesta alkaen; sää pilvistyy jonkin verran ja yön -15 ja -20 asteen välisistä pakkasista lämpötilat lauhtuvat päiväksi jo paikoin -0 ja -5 asteen välille etenkin lännessä... Norjanmeren tienoilla näyttäisi voimistuvan matalapaine, joka jo tänä päivänä voimistaisi länsituulia ja alkaisi pilvistämään säätä; yöpakkasta vähemmän eli -5 asteen vaiheilla ja päivälämpötila nollan vaiheilla - aste pari plussalla.

To 3.3 - Tuo uusi voimakas matalapaine näyttäisi liikkuvan Pohjois-Suomen yli itään ja eteläosissa maata sen rintamasysteemi lumi - räntäsateineen liikkuisi nopeasti itään; voimakkaat länsituulet vaihtuisivat rintaman jälkeen kuivaan ja vähäpilviseen länsi-luoteisvirtauksen Föhn-tilanteeseen päivän aikana. Lämpötila vaihtelee koko päivän vähän nollan molemmin puolin; leudointa iltapäivällä.

Pe 4.3. - Voimakkaan matalapainetoiminnan pysyessä Jäämerellä länsi-luoteistuulinen Föhn-tilanne näyttäisi jatkuvan, missä pieniä sadealueita liikkuisi nopeasti itään sään ollessa vaihtelevapilvinen, kuivailmamassainen ja leuto. Yölämpötilat vain pari-kolme astetta pakkasella ja päivälämpötilat 0 ja +5 asteen välillä; leudointa lännessä.

La 5.3. - Matalapaineen painopiste näyttäisi siirtyvän Suomen itäpuolelle, jolloin voimakkaat tuulet kääntyisivät enemmän pohjoiseen lumikuuroisen sään tuodessa kylmempää ilmamassaa ja pakastuvia lämpötiloja. Seuraavassa ennusteessa tarkennuksia...

Lumihanget ovat edelleen pysyneet paksuudeltaan suunnilleen samana koko Etelä-Suomen alueella, koska tämä poikkeuksellisen pitkä ankaran pakkasen jakso on ollut sateeton muutamia heikkojen pakkaslumisateiden hetkiä lukuun ottamatta. Sama poutainen lähes sateettomuus näyttää jatkuvan myös pitkälle ensi viikolle, joten hankien paksuudet pysyvät yhä enimmäkseen 50 ja 75 sentin välillä; lännessä vähän alle 50 senttiä. Jo tällä viikolla hieman esiintynyt tumman likaisten lumen kohtien sulaminen suorassa keskipäivän auringossa voimistuu ja lisääntyy ensi viikolla kevättä enteileväksi arktisen kylmyyden jatkumisesta huolimatta.

Routa on siis edennyt lumesta auratuilla pinnoilla yleisesti peräti 2 metrin syvyyteen ja paikoin ylikin. Tämä on aiheuttanut ja aiheuttamassa
haittaa infrastruktuurin vesi- ja viemärijärjestelmille; yksityisasunnoissa on jo raportoitu vesiputkien jäätymisiä ja tuleva lievä lauhtuminen sekä roudan eteneminen yhä voivat aiheuttaa lisäksi putkirikkoja lähimmän viikon aikana. Runsaslumisimmilla alueilla ja kohdilla routa ei ole juurikaan toisaalta edennyt muutamia senttejä syvemmälle, joten kokonaisuudessaan roudan syvyys vaihtelee erittäin laajassa haarukassa.

Järvijäiden paksuus on lisääntynyt ankarassa pakkasessa jäiden päällisistä lumihangistakin huolimatta ja varsin yleisesti jäät ovatkin jo yli 60 senttiä paksuja. Paikoin peräti 75 sentin tienoille saakka. Joissakin on jo hyvin paksuja jäitä. Pohjavesien, järvien vedenpintojen ja jokien virtaamien laskettua paljon tavanomaista alemmiksi on siitä aiheutunut poikkeuksellisia tilanteita: Esim. järvissä rantajäät ovat taipuneet jyrkälle mutkalle alaspäin kohti ulappaa monin paikoin. Lisäksi matalavetiset rannat ja matalat joet ovat saattaneet jäätyä peräti pohjaan asti monin paikoin aiheuttaen mm. vesikasvillisuudelle ja vesieläimille vakavia haittoja.

Suomenlahden jäätyminen on edennyt ankaraksi, missä sisälahdissa on jo yleisesti yli 50 senttiä paksuja jäitä etenkin idässä. Kaikki Suomen merialueet ovat umpijäässä ja jäätyminen on jo edennyt tavanomaista paljon etelämmäksi Itämerellä; yhtenäinen jääkenttä on saavuttanut peräti Gotlannin saaren, missä ei normaalisti tähän aikaan ole ollenkaan jäätä! Tulevat voimakkaammat tuulet voivat kasata, ahdata, hajottaa ja railouttaa merijäitä vahvastikin parina lähipäivänä, mutta jäätyminen etenee kuitenkin lisää myös ensi viikolla yhä ankarampaan ja poikkeuksellisempaan tilanteeseen.

Kasvillisuus on myös kohdannut erittäin ankaria olosuhteita viimeisen reilun 10 päivän aikana, missä pakkasvaurioita on syntynyt yhtäältä erittäin matalien lämpötilojen takia ja toisaalta pakkasen jatkuttua kovana ja aurinkopaahteisen kuivattavana poikkeuksellisen pitkään yhteen menoon. Teen tästä kasvillisuuden 1980 -luvun ennätyspakkastalvien (1984-85 ja 1986-87) jälkeen seuraavaksi kohtalokkaimmasta pakkasvaaranpaikasta erikseen juttua viimeistään ensi viikolla...

Monday, February 21, 2011

Lyndon LaRouchen vuosikymmenten mittainen taistelu NWO -prosessia vastaan ja FCIC- / The Angelides -raportti: NWO:n paljastus tuomittavaksi!

Tammikuun 27. päivänä Yhdysvalloissa sen hallinnon tilaamana julkaistiin Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC) -komission raportti eli ns. FCIC- / The Angelides -raportti ko. komission pääjohtajan (Phil Angelides) mukaan nimettynä. Tämä on osoittautunut erittäin merkittäväksi virstanpylvääksi tämän hetken poliittisekonomisessa globaalissa kentässä! Se on raportti, joka täsmällisesti paljastaa keskuspankkikartellin juoniman ekonomisen pahanteon ja sen seuraamukset viimeisen 40 vuoden ajalta. Tämä on huikea seikka, koska raportin teko on tilattu USA:n hallinnolta (kongressilta) itseltään. Miettikääpä hetki?!....

Kuitenkin yllätyksettömästi USA:n keskuspankkikartellin vahvassa lieassa oleva hallinto on nyt pyrkinyt välttämään ko. raporttia ja / tai pyrkinyt piilottelemaan ja vähättelemään sitä hyvin tarkkaan. Mitä on tapahtunut? Onko raportti tullutkin ns. puun takaa USA:n hallinnolle (Etenkin Obaman porukat) ja vastoin heidän odotuksiaan paljastanutkin heidän (Ja koko globaalin imperiumin!) tihutyönsä? Vai onko raportti vain ollut heille leikkiä ja ns. vittuilua tyyliin: "Ähä ähä, tässä me nyt paljastetaan teille kaikki, mutta menkää vittuun; me jatketaan samalla tavalla silti ja joka tapauksessa. Ähä ähä!"?...

Toisaalta voidaan ajatella niinkin, että raportti tosiaan on rehellisin perustein koottu, mutta USA:n hallinnossa on niin tästä keskuspankkikartellin NWO -projektista huumaantuneita ja tyhmentyneitä tyyppejä, että ko. raportti tosiaan meneekin heiltä yli hilseen ja nyt he ovat ulalla kuin poukkoilevat hyrrät eivätkä haluaisi / osaisi suhtautua asiaan mitenkään, vaan jatkavat samaa paskanjauhantaa vanhalla NWO -tiellä kuin ei mitään...

Joka tapauksessa tämä FCIC- / The Angelides -raportti on nyt ensimmäinen oikea ja virallinen lyömäase keskuspankkikartellia ja heidän hyysäreitä vastaan tihutöissään! Oikeasti; miettikää, kuinka hurja juttu tämä on! Lyndon LaRouche porukkoineen on tämän toki heti huomannut, koskapa Lyndon LaRouche on ollut juuri se henkilö jo vuosikymmenten takaa, joka on pyrkinyt paljastamaan ja tuomitsemaan nämä globaalin keskuspankkikartellin agendat ja tihutyöt sekä luomaan niiden tilalle parempia eli humaanempia teesejä ja käytäntöjä. Siksi viime aikoina heti tuon raportin julkistamisen jälkeen LaRouche PAC -media on ollut täynnä pohdintaa ja materiaalia raportin tiimoilta. Lisäksi olen jo aikaisemmin tänä vuonna kirjoittanut tätä aihetta sivuavan jutun; LaRouche -liikkeen havainnot ja varoitukset NWO:n vastaisen aktivismin huippua: Oikeista lääkkeistä monetarismipahuuteen.

Otan tässä nyt esille näitä uusia LaRouche -materiaaleja, jotka täten tähdentävät merkittävää edistysaskelta meille NWO:n vastaisille
aktivisteille pois oligarkkieliitin pahuuden maailmasta kohti neorenessanssia! Kaikkein merkittävin materiaalikokonaisuus LaRouche -sivustolla on nelikenttävertailu eri vuosikymmeniltä 1960 -luvulta alkaen, missä kuvataan poliittisekonomisten tapahtumasarjojen sisällöt ko. FCIC -raportti mukaan sisällytettynä näin: A - Lyndon LaRouchen sanoma arvio B - FCIC -raportin sanoma arvio C - Ko. aikakauden "asiantuntijoiden" sanoma arvio D - Mitä oikeasti tapahtui. Otan tästä nelikenttävertailusta esimerkiksi pitkän englanninkielisen lainauksen vuosikymmeneltä 2000, jolloin tietysti itse aloitin vuonna 2008 tutkimaan ja kritisoimaan tätä maailmamme tilannetta. Ensin linkki ko. nelikenttävertailuun ja lyhyt englanninkielinen kuvaus siitä:

LaRouche PAC: The FCIC Report Tells The Truth -->

"On Jan. 27, 2011, the Federal Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC), which was established by Congress in 2009, to determine the causes of the financial blowout of 2007-08, made history. Its 500-odd-page report, known in short by the name of the Commission’s chairman, Philip Angelides, told the truth about the last 40 years of policy decisions which have led to the bankruptcy of the U.S. financial system, and devastation of the U.S. economy.

To us in the LaRouche movement, the conclusions and chronology of this report were no surprise. Indeed, the chronicle and analysis paralleled the record of Lyndon LaRouche himself, who has uniquely both forecast the development of the current financial-economic breakdown crisis, and presented the policy alternatives which, at every point along the way, so far, have been rejected by the leading financial “experts” and authorities. The result, as any sane person knows, has been catastrophic.".


Nelikenttävertailun lainaus 2000 -luvulta keskuspankkikartellin tihutöistä -->

LaRouche Said: "While campaigning for a New Bretton Woods, LaRouche, in 2000, updates his Triple Curve function, noting that the money-printing of the Federal Reserve was creating a hyperinflationary process that would lead to disaster.

He blasts Greenspan’s interest-rate policy, and the latter’s moves for expanded deregulation. EIR characterizes the Commodity Futures Moderization Act of 2000, which legalizes over-the-counter (OTC) derivatives in the trillions, as the “Derivatives Decriminalization Act.”

Meanwhile, LaRouche continues to campaign for orderly bankruptcy reorganization, in contrast to the blowout that would otherwise occur. For example, in his July 2, 2003 webcast he says:
“The collapse is more or less immediate. And what Alan Greenspan is doing, is actually criminal. That is, what Alan Greenspan is doing right now: He’s got a hyperinflationary drop of the discount rate. This hyperinflation is a trap, to lure suckers into financial markets, for one last go. Soon, one of these bubbles, or more of these bubbles, will blow out. Credit derivatives bubbles; mortgage-based securities bubbles; similar kinds of bubbles will blow.”


In 2005-06, LaRouche campaigns for immediate economic revival in the United States, including saving the auto industry, through the Emergency Reconstruction Act.

July 25, 2007, as the bubbles are beginning to pop, LaRouche gives his now-famous forecast: “The world monetary, financial system is actually now currently in the process of disintegrating. There’s nothing mysterious about this: I’ve talked about it for some time, it’s been in progress, it’s not abating. What’s listed as stock values and market values in the financial markets internationallly is bunk! There are purely fictitious beliefs. There’s no truth to it: the fakery is enormous. There is no possibility of a non-collapse of the present financial system—none! It is finished, now! The present financial system cannot continue to exist under any circumstances, under any Presidency, under any leadership, or any leadership of nations. Only a fundamental and sudden change in the world monetary financial system will prevent a general, immediate chain-reaction type of collapse.”

Immediately thereafter, LaRouche proposes his Homeowners and Bank Protection Act of 2007, which would apply the Glass-Steagall principle to the banks holding mortgages, and freeze all foreclosures. Despite support from more than 100 city councils, and at least six state legislative bodies, Congress refuses to act. When Congress chooses bailouts instead, starting in March 2008, LaRouche blasts these as lawless, and “tantamount to treason.” “This is illegal and unconstitutional,” he says.


In the aftermath of Congress’s failure, LaRouche escalates his campaign for restoring the FDR Glass-Steagall Act, a campaign which British puppet Barack Obama, just like George W. Bush, has blocked. That remains the cutting edge of the battle today, to write off trillions of derivatives and bailout gambling debts—and start up credit for rebuilding the physical economy."


FCIC Analysis: "The report emphasizes the growth of the bubble which occurred after the repeal of Glass-Steagall in 1999, and the passage of the Commodity Futures Modernization Act of2000: “We conclude over-the counter derivatives contributed significantly to this crisis. The enactment of legislation in 2000 to ban the regulation by both the federal and state governments of over-the-counter (OTC) derivatives was a key turning point in the march toward the financial crisis.”

In Chapter 1, page 5, it describes the new bubble thus:


“Unlike so many other bubbles—tulip bulbs in Holland in the 1600s, South Sea stocks in the 1700s, Internet stocks in the late 1990s—this one involved not just another commodity but a building block of community and social life and a cornerstone of the economy: the family home. Homes are the foundation upon which many of our social, personal, governmental, and economic structures rest. Children usually go to schools linked to their home addresses; local governments decide how much money they can spend on roads, firehouses, and public safety based on how much property tax revenue they have; house prices are tied to consumer spending. Downturns in the housing industry can cause ripple effects almost everywhere.”

The report also notes that, using mathematical models as “reliable predictors of risk,” investment banks leverage themselves up to 40:1, with much of the debt short-term, and with a lot of the debt conceived by derivatives and off-balance-sheet entities. “The total value of mortgage-backed securities issued between 2001 and 2007 reached $13.4 trillion.”

“We conclude this financial crisis was avoidable. The crisis was the result of human action and inaction, not of Mother Nature or computer models gone haywire. The captains of finance and the public stewards of our financial system ignored warnings and failed to question, understand, and manage evolving risks within a system essential to the well-being of the American public. To paraphrase Shakespeare, the fault lies not in the stars, but in us.”

And, after all the bailouts, “Our financial system is, in many respects, still unchanged from what existed on the eve of the crisis. Indeed, in the wake of the crisis, the US financial sector is now more concentrated than ever in the hands of a few large, systemically significant institutions."


"Experts" Said: "Throughout this decade, both Greenspan, and his successor, Ben Bernanke, continue to argue that the bubble they created can be contained. Two examples:

June 2005: Greenspan tells Congress that “the apparent froth in housing markets may have spilled over into mortgage markets,” but he declares that the U.S. economy is on a “reasonably firm footing.” “Although we certainly cannot rule out home price declines . . . these declines, were they to occur, likely would not have substantial macroeconomic implications.”

March 2007: Fed chairman Bernanke testifies to Congress that “the problems in the subprime market were likely to be contained.” "


What Happened: "In the wake of the late 1990s blowout, Greenspan lowered interest rates 11 times, in order to maintain loose money for the banks. Nonetheless in 2001, there were a record number of corporate debt defaults, including the bankruptcies of the corporate giants Enron and WorldCom.

The bubble continued to grow, especially through derivatives and mortgage-backed securities. At the end of July 2007, three days after LaRouche’s July 25 webcast, the blowout of the banking system begins.


In the Spring of 2008, with the bankruptcy of Bear Stearns, the Bush Administration announces its first Federal bailout, on March 20 of that year.

On July 24, 2008 with the housing securities market in increasing turmoil, Treasury Secretary Hank Paulson moves to bail out Fannie Mae and Freddie Mac, which bailout eventually turns into an unlimited checkbook for the mortgage securitizers.Oct. 3, 2008: Congress passes the $787 billion bailout (TARP) demanded by the Bush Administration, with the blessing (and pressure) of Barack Obama, thus (according to Bernanke’s own testimony to the Angelides Commission) preventing the bankruptcy of 12 out of the 13 top financial institutions in the country. Nonetheless, trillions of dollars of equity, in banks and households, are wiped out over the next two years.

Throughout 2009, the Obama Administration expands the bailouts to the auto industry and insurance companies, and maintains an open-ended, virtually free credit-line for the major banks. TARP oversight manager Neil Barofsky has estimated that the government has taken on liabilities of $17-23 trillion.

Meanwhile, unemployment stands at a real 25% (and up), the poor are being cut off from minimal services, and the major financial institutions are off and running again, aware they have the full support of the Federal Reserve. A hyperinflationary blowout is imminent at any point".

Seuraavaksi muita LaRouche PAC -sisältöjä kuvaamaan ko. FCIC -raportin luonnetta lyhyine englanninkielisine kuvauksineen (Videoita) -->


Read LPAC's F.C.I.C. Page --> "Not only did the Federal Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC) tell the truth, but Lyndon LaRouche warned you every step of the way! LPAC's F.C.I.C. page documents the events by decade, comparing the forecast's of LaRouche to what the commissions says happened, what the "experts" wrongly forecast, and what actually happened. http://larouchepac.com/fcicreport",

FCIC Report: The Moral Test --> "The Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC) Report tells the story behind LaRouche's economic forecasts of the past 40 years.",

The International Implications of the Angelides Report --> "The conjunction of events in Egypt, and the release of the Angelides Report here in the United States, show that there is no longer any illusion about the trajectory of continued bailouts and empire. Only a unified, global response from the United States, under the leadership of LaRouche, will provide any chance for a future.",

Angelides Report Vindicates LaRouche --> "The Angelides Report, released today by the Financial Crisis Inquiry Commission, is a full vindication of economist Lyndon LaRouche, and should be seen as a critical turning point in our war today to reassert our republic’s anti-British credit system in the form of a re-implementation of Glass Steagall. View with the LPAC-TV feature film "The Takedown of Glass-Steagall".",

FCIC Dissenters Hate Glass-Stegall --> "Peter Wallison-- a leading dissenter on the FCIC panel-- spent much of his career in service of directly fighting to take down the Glass Steagall Act, and defending the Brutish Empire.",

Question about Angelides Report Met with Gibbserish --> "White House press secretary, Robert Gibbs, "responds" to a question from EIR about the recent FCIC report.",

Obama's Post-Mortem Backed Securities Plan --> "Chris Landry of LPACTV interviews John Hoefle on the background behind Obama's recent proposal to reform Fannie Mae and Freddie Mac. What's really going on here?": Tämä viimeinen video tarjoaa ajankohtaista havainnollistamista tästä nykyisestä ekonomian globaalista tilasta John Hoeflen kertomana; mm. kohdasta n. 18:00 minuuttia alkaa Lyndon LaRouchen kehittämän ns. Triple Curve -kuvaajan avulla havainnollistaminen, joka naulaa hienosti kasaan kuvaajaksi keskuspankkikartellin kokonaisvaltaisen pahuuden vaikutuksen yhteiskuntaan ekonomian kautta.

Lopuksi lisäevidenssiä Lyndon LaRouchen ajankohtaisista oikeassa olosta ja varoituksista jo vuosikymmenten takaa (YouTube -videoita) -->

Lyndon LaRouche was right about the financial collapse! --> Tässä videossa on eri vuosilta Lyndonin esittämiä näkemyksiä, jotka paljastavat hänen tarkkanäköisyytensä jo vuosikymmenten takaa. On totta, että Lyndonin tapa esittää nämä asiat on välillä vainoharhaisen oloista hätäilyä, mutta pääseikat ovat olleet koko ajan täysin oikeita ja pointin päällä: Eli länsimaiden suurin ongelma on yhä enenevässä määrin ollut keskuspankkikartelli, joka yhdessä pääasiassa Euroopan monarkian ja muiden oligarkkieliittien kanssa yhteisnimellä "Brittiläinen imperiumi" on harjoittanut velkarahaan perustuvaa monetarismia ja sen avulla orjuuttamista ja kurjuuttamista. Se on aiheuttanut kaikkien aikojen suurinta kuplataloutta reaalitalouden tuhoutuvalla kustannuksella ja nyt "luovan tuhoamisen" avulla ko. eliittiporukka yrittää päästä seuraavaan imperiumin vaiheeseensa aikeenaan yhä täydellisempi uusfeodaalinen pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuri. Vaikka sen tähden pitäisi tappaa jopa yli puolet maailman väestöstä ja vaikka oman tuhonsakin uhalla; "Jos mä en saa, niin kukaan muukaan ei saa"...

1979 Pledge: End the British Empire --> Tämä yli 30 vuotta vanha video kiteyttää erinomaisesti tämän nykyhetkemmekin tilanteen: Ongelmana on juuri edelleenkin sama "Brittiläinen imperiumi" eli tämä rahanvallan ja keskuspankkikartellin kautta toteutuva oligarkki- ja monarkiaimperiumi, jonka eliminoimisen kehittäminen on ollut näiden tässä kirjoituksessa havainnollistamieni seikkojen valossa kaikkein eniten koko maailmassa juuri Lyndon LaRouchen harteilla jo vuosikymmeniä. Esim. David Icke ja Alex Jones eivät olleet tämänkään videon tallentamisen aikana vielä todella moniin vuosiin aloittamassa mitään NWO:n vastaista aktivismia! Lyndon on siis myös merkittävä edelläkävijä ja uranuurtaja NWO:n vastustamisessa ja parempien vaihtoehtojen luomisessa moisen eliittipahuuden tilalle, vaikka hän ei koskaan termiä "NWO" puheessaan viljelekään!

Jatkan seuraavassa kirjoituksessa tukisisällön luomista havainnollistamaan tätä Lyndon LaRouchen teesien uranuurtajaluonnetta ja merkittävyyttä tämän hetken globaalissa NWO:n saastuttamassa kriisissä... Siellä havainnollistamisen kohteeksi tulevat juuri Lyndonin korkealle nostamiensa USA:n 1930 - 40 lukujen presidentin Franklin D. Rooseveltin ja USA:n ensimmäisen valtiovarainministerin Alexander Hamiltonin osallisuudet tätä oligarkki-imperiumia ja heidän tuhoisaa rahanvaltamaailmankuvaansa vastaan...

Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän Jasmiinivallankumous: Keskuspankkikartellin onnistuneesti eli tuhoisasti etenevä NWO -agendan osa

Nyt on aikaa kulunut sen verran Pohjois-Afrikan - Lähi-Idän vallankumoustelujen suhteen, että voimme nähdä niistä selvän kuvan keskuspankkikartellin itsensä ainakin suurelta osin suunnittelemina ja ohjaamina NWO -agendansa osina. Tämä oli selvästi odotettavissa jo tammikuun lopussa, kuten silloin varoittaen arvioin edellisessä aihetta käsitelleessä kirjoituksessani: Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän Jasmiinivallankumous: Alkanut NWO:n selätyskansannousu vai allikkoon johtava osa NWO:n sementoimista?!...

Vaarallisin vaihe tässä kokonaisuudessa tähän mennessä on alkanut, kun Libya on nyt ajautumassa radikaaliin kaaokseen! --> Hesarin juttusarja; Ihmisoikeusliitto: Mielenosoittajat hallitsevat useita Libyan kaupunkeja, Stubb: Gaddafille viisumikielto ja Libya talouspakotteisiin, Suomen libyalaiset marssivat Gaddafia vastaan, Libyalaismies HS:lle: Televisiosta näkyy vain urheilua, Ulkoministeriö: Libyan suomalaiset ovat kunnossa, Suurlähettiläs: Libyan painekattilasta lentämässä kansi, Libyan Gaddafin poika: Maa luisumassa sisällissotaan ja Libyan levottomuudet nostivat öljyn hintaa. Huom!; Myös USA:ssa Wisconsinissa on alkanut vallankumoustelu! (Infowarsin juttu; Wisconsin’s economic protests will spread as health care costs bankrupt states ja LaRouche PAC:n juttu; The Mass Strike Comes to Wisconsin, Inspired by Egyptian Protests)...

Voimme siis nähdä ja ymmärtää tässä vaiheessa seuraavaa mm. tuonne alle kokoamani linkkiaineiston pohjalta nähtynä ja arvioituna --> Näiden "vallankumousten" liikkeelle panevat keskusaivot sijaitsevat keskuspankkikartellin pääkallopaikoilla: Kuten etenkin Lontoon Cityn oligarkkieliitti ja sen pääpomo lordi Jacob Rothschild ja heidän pääfinanssiagentit, kuten George Soros ja politiikan agentit tyyliin Zbigniew Brzezinski. Kokonaisuutena varsin iso joukko siis, mutta ihmiskunnan kokoon nähden hyttysen pissaa vastaava hiukkanen, mikä on toisaalta hyvä muistaa.

MUTTA: Pohjois-Afrikan - Lähi-Idän kriisin suhteen kyseessä eivät siis ole oikeat vallankumoukset, vaan ko. oligarkkieliitin petaama uudelleenjärjestely maissa, joissa tyrannisesti hallinnoineet ko. keskuspankkikartellin tukemat diktaattorit pyritään heittämään ulos NWO -projektin vaatiman seuraavan vaiheen tieltä. Ko. hallitsijapamppuja on tuettu / siedetty oligarkkieliitin tarpeita varten riittävästi. Siten nyt seuraa "luovan tuhonnan" vaihe saattaa ko. alue kaaoksen kautta järjestykseen --> Vanha tuttu Problem - reaction - solution -kaava.

Seuraavan vaiheen sisältö näissä maissa on mm. syrjäyttää islamilainen lännen oligarkkieliittiä vastaan kilpaileva pankkitoiminta NWO:n pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin tieltä, jotta (Pohjois)-Afrikka ja Lähi-Itä saadaan yhä tiukemmin keskuspankkikartellin haluaman maailmanhallituksen osaksi. Siinä hyvin tärkeä jatkokäsittelyn kohde on mm. Iran, jossa tätä samaa "vallankumousmenetelmää" pyritään jatkamaan; ns. Vihreävallankumous. Jatkokäsittelyn kannalta keskeiset maat ovat myös Kiina ja Venäjä, jotta ne saataisiin ko. eliitin haluamaksi osaksi maailmanhallitussuunnitelmaa; voitte alla olevasta lähdemateriaalista käydä lukemassa miten ja miksi.

Tämän havaitun NWO -skenariosuunnittelun myötä havaitsen, että juuri tämä meneillään oleva pseudovallankumoustelu olisi aluksi "suht rauhanomainen" ko. oligarkkieliitin junailema keino saattaa näitä maita tiukemmin osaksi NWO -prosessia ja vasta sitten, jos tämä menee mönkään, he aikoisivat käyttää ns. Kolmannen maailmansodan -korttia... Meidän tulee tässä ymmärtää, että näin megalomaaniset ja pähkähullut eliittiagendat ovat kohtalonomaisesti ja jo lähtökohtaisesti epäonnistumaan tuomittuja ja siksi ERITTÄIN VAARALLISIA! Valitettavasti. Keinoja ns. "nousta tuhkasta" on siksi myös mietittävä osana NWO:n vastaista taistelua... On toisaalta jo myös nähtävänä juuri se "luovan tuhonnan" juoni eliitiltä saada haltuun maailma, jota kuvaa tuolta alta Infowarsin lähteistä lainattu raju kiteytys: "Shut down the Middle East, you shut down China and Russia, then you rule the world.".

Kansalaiset näissä tämän hetken "vallankumoustelun" maissa on saatu mitä ilmeisimmin joka tapauksessa luulemaan olevansa hyödyllinen osa tyrannin ja / tai diktaattorin hedelmällistä poisheittämistä ja luulemaan siksi saavansa muka automaattisesti "vapaan demokratian" sen tilalle. Se on sitä samaa vaarallista ja uusfeodalismikurjuuteen johtavaa lumetta, joka länsimaissa on muka "demokratiana" vallinnut ja joka on nyt viime vuosina kulkenut yhä nopeampaa tahtia tähän paljastettuun globaaliin pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuriin. Ainoa hyvä puoli lienee siinä kehityksessä se, että ennen pitkää ns. kriittinen massa ihmisiä alkaa huomaamaan sen pahuuden ja mahdottomuuden...

Saavuttamani ymmärryksen mukaan historiajuonteena on myös nähtävissä tämä: Näiden vallankumoustelumaiden tyrannin ja / tai diktaattorin tukeminen oligarkkieliitin taholta aikaisemmin toimi peitetarinana tätä jo vuosikymmeniä aikaisemmin käsikirjoitettua "vallankumousteluvaihetta" varten, jotta kansalaiset saatiin alistumaan aluksi jopa vuosikymmeniksi ko. jäytävään diktatuuriin (Kuten juuri Hosni Mubarakin tapauksessa n. 30 vuoden ja Muammar Gaddafin tapauksessa n. 40 vuoden ajan) ja valmistettua vajoamaan sittemmin eli nyt luonnollislähtöiseen, mutta keinotekoisesti ohjattuun harhautusvallankumousteluun ym. NWO -piilojuonen tuomiseksi sen mukana.

Tämän ns. harhautusvallankumouksen ensimmäinen testi- ja toteutusmaa oli yli 10 sitten Serbia, jossa samat taustavaikuttajat rahoitus- ja tukijuonineen ovat ne keskuspankkikartellin tunnetut pääaivot. Serbiassa jo käytettiin ns. Otpor-vallankumouksessa samoin symbolein ryyditettyjä vallankumoustelukikkoja kuin mitä nyt olemme nähneet Pohjois-Afrikassa; mm. nyrkkisymbolit ja raflaavat muka "rauhanomaista" vallankumousteluluonnetta tähdentävät orwellilaiset nimet, kuten Oranssivallankumous, Jasmiinivallankumous, Vihreävallankumous jne. Näemme alla olevasta lähdemateriaalista juurikin mm. sen, kuinka näitä kaikkia "vallankumouksia" yhdistää tarkkaan harkittu samalähtöinen verkostoitumissommittelu ja sovelluskopiointi ko. oligarkkieliitin ohjaamana; lukekaapa!

Tärkein toteuttaja- ja vyöryttäjämaa taustalla näiden pseudovallankumousten ja sen mukana NWO -agendojen aikaansaamiseksi on ollut Yhdysvallat mm. eri salatoimijoidensa avulla; CIA, Pentagon ja tarkoitusta varten perustetut peitetoimiset komissiot, rahastot ja liittoumat aikaansaadakseen tarvittavat kanavat rahoitukseen ja muuhun ko. agendavyyhdin tukemiseen. Tärkeitä apuja tässä on tietenkin valtavirtamedian propagandavyörytys, missä on huomioitava myös arabimaiden muka äänitorvena luullun AlJazeera -kanavan osallisuus.

Tässä kokonaisuudessa on muistettava kuitenkin se, että USA ei ole NWO:n ja siihen kuuluvien näiden agendojen ja toimintamuotojen pääaivot, vaan "ainoastaan" toteuttaja- ja vauhdittajanyrkki! NWO:n aivot sijaitsevat pääasiassa Eurooppa-keskeisen imperiumin ytimessä, mikä on käytännössä etenkin ko. NWO -porukoiden pääsuku Rothschild ja Euroopan monarkiat pääpukarinaan brittimonarkia. USA on tosin tullut perustuslakinsa vastaisesti tähän seuraan tiiviisti mukaan etenkin Wall Streetin ja USA:n mahtisukujen kautta; kuten Rockefellerin suku.

Kuten tuossa aihetta käsitelleessä edellisessä kirjoituksessani jo varoitin ja tähdensin, niin suurin virhe on kuitenkin nyt tapahtumassa tässä "vallankumoustelun" prosessissa! --> Ko. kansalaiset on saatu harhautettua tähän pseudovallankumousteluun pitkälti juuri siksikin, kun he eivät ole ymmärtäneet tarkkaan tärkeintä ja oikeaa vihollistaan. Oikea vihollinen ja tyranni on ko. rahanvallan imperiumi eli ko. oligarkkieliitin ja keskuspankkikartellin aivot ja pääporukka: Brittiläinen imperiumi!

Mikään maa tai maiden hallitsijat eivät ole ko. imperiumi! USA ei siis ole mikään imperiumi, kuten olen havainnut jopa joidenkin NWO:n vastaisten aktivistien yhä luulevan; tämä luulo aiheuttaa liian epäselvästi hahmottuvaa ymmärrystä NWO:n luonteesta ja nimenomaan lääkkeistä sitä vastaan! Ko. imperiumi on parasiittinen rahanvaltaan perustuva pankkiiri- ja oligarkkikartelli monarkiakomponentin kera, mikä käyttää kaikkia maailman maita hyväkseen agendansa saavuttamiseksi.

Minkä tahansa maan hallitsijan / hallinnon luuleminen pääsyylliseksi viime aikojen (Kattaa aikaa parista vuodesta useisiin vuosikymmeniin tarkastelunäkökulmasta riippuen) huonontuneisiin olosuhteisiin ja tyranniakehitykseen on selkeä virhe niin Egyptin kuin Yhdysvaltojenkin tapauksissa. Se luo juuri sen illuusion, että muka minkä tahansa valtion hallitsijan / hallinnon syökseminen vallasta olisi joku ratkaisu ilman mitään muuta oivaltavaa uudistusta ja uudelleenjärjestämistä ja nimenomaan pääsyyllisen eliminoimista --> Ko. imperiumin!

Oikeastihan ko. hallitsija / hallinto on jo ollut enemmän tai vähemmän ko. imperiumin hallinnassa ja imperiumin seuraavaa vaihetta ainoastaan tukee se, että kunkin maan kansalaiset saadaan harhautettua tekemään työ NWO:n hyväksi poistamalla harhautusvallankumouksen avulla edellinen hallitsija / hallinto, jonka tilalle imperiumi tuottaa uuden vaiheen vaatiman hallitsijan / hallinnon ... Tai jopa tarkoituksellisen hallinnottomuudenkin. Tämä on ainakin aivan liian helppoa niin kauan kuin itse imperiumi jää taustalle edelleen vaikuttamaan. Jos siis esim. USA tuhoutuisi kokonaan, niin silti ko. imperiumi jäisi edelleen olemaan varmaankin jopa entistä voimakkaampana, koska USA ei ole ko. imperiumi ja koska USA:n alkuperäistarkoitus on ollut olla juuri ko. imperiumia vastaan! Tosin Lyndon LaRouche on tähdentänyt USA:n tärkeyden niin korkealle ko. imperiumia vastaan, että sen tuho tietäisi myös imperiumin tuhoa ja se veisi myös koko maailman yhä rumempaan kaaokseen.

Tämä on nyt vain opittava kerta kaikkiaan ymmärtämään ja havaitsemaan juuri tälläkin hetkellä, jotta meillä on mahdollisuuksia käydä kiinni tähän oikeaan ihmiskunnan viholliseen ja siksi meidän on ymmärrettävä mm. juuri talousdemokratian ja LaRouche -liikkeen keskeiset ideat juuri tätä NWO:n vastaista taisteluamme varten suunniteltuina. Ne eivät varmaan ole täydellisimpiä mahdollisia, mutta ne ovat toistaiseksi oikeastaan ainoita, joiden teeseissä on kunnollinen ymmärrys tämän oikean imperialistisen vihollisentiteetin olemuksista ja aikeista ihmiskuntaa vastaan.

Monet aktivistit toki ymmärtävät tämän yksinäänkin ilman liikettä tai ideologiaa aivan hyvin, kuten alla David Icken näkemyksistä voimme havaita. Hän on erittäin tarkasti selvillä keskuspankkikartellin luonteesta ja koostumuksesta ja tarjoaa hyviä näkemyksiä lääkkeeksi ko. pahuuteen ja vaaraan; jokaisesta itsestä lähtee rauhanomainen vastustaminen esim. Gandhimaisella asenteella. Siksi hän näkee esim. juuri nämä Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän tapahtumat juuri oikein (Tosin hänkin viljelee liikaa USA:n muka pääpukarimaista osallisuutta, joka on näennäistä harhaanjohtavaa pintaa) --> Mitään oikeaa vallankumousta ei itse asiassa ole ollenkaan tapahtunut; on tapahtunut vain alustan vaihto toiseen ko. Brittiläisen imperiumin hallitsemaan alustaan! Prosessi on jatkumassa Tunisian ja Egyptin jälkeen muissa maissa ko. alueella... Kohtako täälläkin päin maailmaa?!... Ottakaamme siis opiksi näistä skenarioista ja tapahtumista!

On toki selvää, että tämän vallankumousteluaallon taustalla on vaikuttanut huonontuneet olosuhteet ja niiden takia kansalaiset ovat helposti johdateltavissa vastarintaan luonnollisten ja tavallaan tarpeellisten reaktioiden kautta. Tässä mielessä on selkeästi ymmärrettävää, että kansalaisten keskuuteen kehittyy luonnollinen ja oikeutettukin vallankumousmentaliteetti vapauteen tyrannian ja kurjuuden ikeestä, joka etsii tietyn rajan ylityksen jälkeen sopivaa kohtaa purkautua esille ja tuottaa kansalaisten mielestä sopivan lopputuloksen. LaRouche -liikkeen porukat ovat erinomaisesti selvittäneet kaukaa historiasta saakka juuri niitä geopoliittisia ja sosiologisia syitä, mitkä aiheuttavat näitä vallankumousteluprosesseja ja miksi ne voivat luonnollisesta reaktioalustastaan huolimatta mennä harhaan ja pieleen juurikin ko. imperiumin ollessa ohjaaja.

Kansanliikkeiden erinomainen asiantuntija Francesco Alberoni on myös oivallinen apu ymmärtää näitä prosesseja ja siksi jo reilu tovi sitten aloitin hänen ajatustensa läpikäynnin; NWO:n sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmenemismuotoja Francesco Alberonin ajatusten avulla arvioituna - Osa 1 ja NWO:n sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmenemismuotoja Francesco Alberonin ajatusten avulla arvioituna - Osa 2. Tarkoitukseni on toki jatkaa aivan pian ja todella ajankohtaisesti tätä kirjoitussarjaani!

LaRouche -liike tähdentää mm. juuri sitä, kuinka tämä jo hyvin paljastettu ekonominen sodankäynti hyperinflaatiovaaraa aiheuttavana on mm. jo tuottanut ruoan hintojen nousuina elinolosuhteiden rajua heikkenemistä (HÄLYTYS: VAARA RUOKAPULALLE JA NÄLÄNHÄDÄLLE!), mikä on toiminut yhtenä suunniteltuna alustajunailuna sytyttää mm. tämä pseudovallankumoustelu ko. alueella.

Yhtä hyvin LaRouche -liike on ymmärtänyt havainnollistaa, kuinka juuri ko. imperiumi on pyrkinyt hallitsemaan ja jopa alusta saakka luomaan ja ohjaamaan näitä kansojen pariin tulleita vallankumousmentaliteetin ilmenemismuotoja. Siitä ovat siis esimerkkeinä mm. nämä LaRouche PAC -aineistot (Lainaus kirjoituksestani; "British Ops in Asia: Strategic Implications of the Korean Crisis (Viime vuoden lopun Koreoiden kriisin historia-alustusta päähuomionaan Kiina) ja Palmerston's Zoo (Euroopan ja Yhdysvaltain kansojen manipulointia keskuspankkikartellin hajoita ja hallitse -tahtoon 1800 -luvulla)").

Ne siis havainnollistavat mm. 1800 -luvun Euroopan ja USA:n sekä 1900 -luvun alun Kiinan muokkaamista vastaavanlaisilla harhautusvallankumouksilla ko. globaalin imperiumin silloisia tarpeita varten ja meidän on siis siksi muistettava, että ko. eliittikartelli taitaa psykologisten ja sosiologisten manipulaatioiden keinot eri mittakaavoissa (Valtioiden tasolta yksilötasolle) erinomaisesti rahanvaltaimperiuminsa valtaa ja agendaa jatkaakseen! Keinoja tämän katkaisemiseen jo on; etsikääpä siis ne, jos ette vielä ole!...

Lopuksi lähdeaineistolinkkejä vaihtoehtomediasta:

Infowars: Globalists Seek To Hijack Middle East Revolution To Topple Iran, Libya Conquered in the Dark, CIA Coup-College: Recycled revolutionary “props”, Libya defiant as hundreds of protesters feared dead, Will The Great Firewall Of China Prevent Tomorrow’s Beijing “Jasmine Revolution”?, Mubarak and Ben Ali comas: What would Tacitus say? (The Takedown of Hosni Mubarak -YouTube -video), Egyptians Return to Street to Push Army on Reforms, The Middle East and Then the World, Alex Jones: NWO orchestrated protests, Returning National Guard Troops Set To Smash Wisconsin Protest?, George Soros and Egypt’s New Constitution, Day Of Rage: Americans Finally Reacting To Economic Rape?, The Takedown of Hosni Mubarak ja Has There Been An Egyptian Revolution?.

Alex Jones Channel: The Alex Jones Show (Sunday Edition): Order Out of Chaos for Middle East by Globalist Design 1/6: A B C D E F.

LaRouche PAC: videoita; Global Food Crisis, Then and Now --> "The ongoing food crisis has intentionally been downplayed by the news media, but the reality is that it is that building food crisis that pushed Egypt over the edge in its revolt against the Mubarak government. History (and Franklin Roosevelt) teach us that the British tactic of starvation must be defeated by the overthrow of that empire once and for all.",

Food is for People, Not Speculators --> "First, mortgages and now food. Speculation is driving this insane and deadly hyperinflation of food that is bringing the world to the edge of chaos. Lyndon LaRouche is demanding an immediate international cap on food prices to drive the speculators out.",

LaRouche's Assessment of the Egypt Situation, Interview with EIR's Hussein Askary: History of Egyptian Crisis --> "Lyndon LaRouche comments about the recent developments in Egypt during a private discussion with associates on February 5th.",

Uprising in Wisconsin: A Sign of Global Times. --> "Yesterday up to 12,000 people protested at the state capital in Madison, Wisconsin until 3 in the morning. This response to the austerity being heaped on the heads of Americans is becoming more widespread, and indicative of the overall global situation, in the wake of the events in Egypt.".

Sekä tekstijutut; Helga Zepp-LaRouche: Egypt Is Everywhere! Put Price Controls on Food and Enact Glass-Steagall, Mass Strike Ferment Continues and Spreads in Southwest Asia and Africa, Mass Strike Ferment Spreads In Persian Gulf, North Africa, Walker Refuses To Negotiate As Rally in Madison, Wisconsin Grows Even Bigger, Crop Destruction, High Food Prices Threaten Mexico with Social Upheaval ja The Mass Strike Comes to Wisconsin, Inspired by Egyptian Protests.

David Icke: There's Been NO REVOLUTION So Far ja David Icke - Bankers Parasiting Off The Backs Of The Working Man.

Puppetworld Post -kirjoitus: Rothschild Revolutions in Tunisia, Egypt Kill Islamic Banks.