Tuesday, May 20, 2008

Viljelysäätiedotus laiskuuden keskellä - A cultivation weather report in the middle of lazyness

Olen ollut viime aikoina laiska kaikissa näissä nettihommissani ja arboretumprojektissani, koska on välillä hyvä suunnata energiaansa muualle ja ottaa myös rennommin. Ehkä vielä jokusen hetken jatkan samaan malliin, mutta palaan nyt kertomaan lyhyesti uusimpia tietoja tulevasta viljelysäästä.

Hyvin viileä sää on jatkunut näihin päiviin asti, mutta onneksi runsas pilvisyys on ehkäissyt hallaa osassa Etelä-Suomea kahden viime yön aikana. Näin on käynyt esim. Helsingin seudulla. Päivälämpötilat ovat nousseet tänään paikoin +15 asteen lähelle. Jatkossa lännessä ja luoteessa oleva korkeapaine lähtee siirtymään hitaasti Suomen ylle, mutta Etelä-Suomi säilyy viikon loppuun asti korkeapaineen viileämmällä sivulla; itä - koillistuulia. Tämän takia sää lämpenee hitaasti, mutta viimeistään viikonloppuna on mahdollisuuksia yli +15 asteen päivälämpötiloihin. Samalla säilyy silti riski iltapäiväkuuroille monena päivänä etenkin sisämaassa ja öisin on edelleen hallanvaara pilvisyyden mukaan vaihdellen. Ensi viikolla saattaa olla mahdollisuus kunnollisen kesäsään paluuseen; yli +20 asteen päivälämpötiloja ja hallanvaara poistuu...

Kasvukauden eteneminen on ollut tässä viileässä säässä hyvin hidasta. Yhtäältä se on ollut hyvä asia, koska kasvivalokuvausprojektissani on sen myötä ollut rauhallinen vaihe. Kasvukausi on edelleen viileästä säästä huolimatta noin viikon edellä tavanomaisesta aikataulusta; tuomi (Prunus padus) ja terttuselja (Sambucus racemosa) kukkivat edelleen. Omenapuut (Malus domestica), balkaninhevoskastanjat (Aesculus hippocastanum) ja pihasyreenit (Syringa vulgaris) ovat aloittamassa ja osin aloittaneet kukintaansa. Näkyvissä oleva lämpeneminen voi mahdollistaa näiden aloittavien kukkijoiden täyden kukinnan jo tämän kuun aikana. Viime aikojen pakkasten koko vaikutus esim. omenasatoon jää nähtäväksi myöhemmin...I have been lazy lately in all these internet tasks of mine and in my arboretum project, because it is every now and then good to direct ones energy elsewhere and take it easy as well. I will continue perhaps a moment or two in the same style yet, but I'll return now to tell latest information about the coming cultivation weather.

The very cool weather has been continuing up to these days, but luckily a profuse cloudiness has prevented ground frost in a part of southern Finland during the last two nights. This has happened for example around Helsinki region. Afternoon temperatures have been gotten locally near +15 C today. In the coming days a high pressure in the west and northwest will start to move over Finland slowly, but southern Finland will remain in the cooler side of the high pressure to the end of the week; easterly - northeasterly winds. Due to this the weather will warm up slowly, but there are possibilities for above +15 C afternoon temperatures at the latest during the weekend. There will remain a risk for afternoon showers, though, during many days especially in inland areas and there will further be a risk for ground frost at nights varying according to cloudiness. During the next week there might be a possibility for the return of a proper summer weather; above +20 C afternoon temperatures and the risk for ground frost will be gone...

The proceeding of the growing season has been very slow in this cool weather. In one hand that has been a good thing, because due to that there has been an easy phase in my plant photography project. The growing season is further about one week ahead of an average schedule despite the cool weather; Bird Cherry (Prunus padus) and Red Elderberry (Sambucus racemosa) are blooming further. Apple trees (Malus domestica), Common Horse-chesnuts (Aesculus hippocastanum) and Common Lilacs (Syringa vulgaris) are starting and partly have started their blooming. The foreseen warmer weather may make the full flowerings of these started bloomers possible already during this month. The whole influence of the recent frosts for example to apple crop will remain to be seen later...

Thursday, May 15, 2008

Toukokuun 2007 kasvikuvia ja erittäin kylmän sään pitkittyminen - Plant photos of May 2007 and prolonging of the very cold weather

Nyt aloitan toukokuun 2007 kasvivalokuvien julkaisun. Tuolloin kuun ensimmäisellä viikolla (18) kasvukausi oli tavanomaista tilannetta edellä 1 - 2 viikkoa, vaikka ko. hetkellä vallitsi kylmä sää.

Tässä vaiheessa mainitsen meneillään olevasta säästä. Se on ollut viikon alusta asti ajankohtaan nähden hyvin kylmä ja samanlaisena sää näyttää jatkuvan jopa pitkälle ensi viikkoon asti. Näin on muodostumassa erittäin pitkän ajan jälkeen ensimmäinen näin paljon tavanomaisesta kylmään suuntaan poikkeava sääjakso. Sitä ylläpitää tilanne, jossa matalapaineet ovat sijoittuneet Suomen etelä- ja itäpuolelle ja lännessä - luoteessa on korkeapaine; pitkään jatkuvia pohjois- ja koillistuulia.

Kasviviljelyn kannalta tilanne on ollut hyvin hankala, koska tavanomaista paljon pidemälle edennyt kasvukausi on mahdollistanut arkojen lajien altistumisen tämän vaiheen yöpakkasille. Tuhoja on jo tullut ympäri Etelä-Suomea etenkin sisämaassa, mutta en ole vielä käynyt katsomassa taimistollani tilannetta. Jatkossakin päivälämpötilat ovat korkeintaan pari astetta yli +10 asteen ja ajoittain kuurosateissa päivälämpötilat voivat tämän päivän tapaan pudota hetkeksi jopa alle +5 asteen; jopa Etelä-Suomessa on havaittu räntä- ja raekuuroja. Kolmen edellisen yön sijaan näyttää kuitenkin siltä, että jatkossa runsaampi pilvisyys hillitsisi halloja ja yöpakkasta ainakin ajoittain ja lisätuhojen mahdollisuus pienenisi. Joka tapauksessa kesän paluuta (terminen kesä on kuitenkin edelleen voimassa) joudutaan odottamaan ehkä pitkään...Now I will start the publishing of the May 2007 plant photos. Then in the first week (18) of the month the growing season was 1 - 2 weeks ahead of an average situation, allthough there prevailed a cold weather at the moment in question.

At this phase I mention about the ongoing weather. It has been from the start of the week very cold considering the time of the year and the weather appears to be continuing the same even well into the next week. This way after a very long time there is forming the first weather period differing so much from an average condition towards the cold direction. It is maintained by the situation, where low pressures are situated in the southern and eastern sides of Finland and there is a high pressure in the west - northewest; long continuing northerly - northeasterly winds.

Regarding the plant cultivation the situation has been very difficult, because the growing season proceeded much ahead of an average situation have made sensitive species vulnerable to night frosts of this phase. There have already appeared damages around southern Finland especially in inland areas, but I haven't been at my nursery yet to check out the situation. During the coming days as well afternoon temperatures will be at the most couple of degrees above +10 C and occasionally in showers afternoon temperatures may drop even under +5 C for a moment in the way of today; even in southern Finland there have been appearing sleet- and haleshowers. However, as opposed to the last three nights it appears to be the case, that a more plentifull cloudiness would dissipate frosts at least occasionally and the possibility for additional damages would be decreasing. In any case we have to wait the return of the summer (however, the thermal summer is further entact) perhaps for a long time...

Friday, May 09, 2008

Kevään ja alkaneen kesän termisistä määrityksistä - About thermal definitions of the spring and the started summer

Tarkastellaanpa tässä välissä hieman tämän kevään termisen kasvukauden alkua ja kesän tuloa Helsingin Puistolan sääaseman tilastojen valossa. Nyt huhtikuun tilasto on julkaistu kokonaisena; tässä ovat linkit sekä maalis- että huhtikuun tilastoihin, joita tarvitaan tässä merkinnässä.

Terminen kasvukausi oli myös tänä keväänä erikoinen alkamisensa suhteen, sillä myös kevään mittaan ajankohtaan nähden erittäin lämpimät jaksot auttoivat sitä poikkeuksellisen aikaiseen alkuun. Ennätysleuto talvi vaikutti myös asiaan, sillä osa varhaisimmin kasvuun lähtevistä lajeista osoitti kasvun merkkejä jo helmikuun alussa. Viime kevään pohdintani silloisen kasvukauden alun merkeissä on tässä (A).

Tänä keväänä termisen kasvukauden ensimmäisiä merkkejä oli jo maaliskuun 10. ja 11. päivinä, mutta "vasta" maaliskuun 31. päivä alkoi riittävän usean päivän mittainen lämmin jakso kasvukauden alkamisen suhteen. Noista tilastoista havaitaan, että tuo huhtikuun alun jakso ei täydellisesti täytä määritelmää kasvukauden alusta, sillä 2. ja 5. päivinä huhtikuuta vuorokauden keskilämpötilat olivat alle +5 astetta (Määritelmä; termisen kasvukauden alkaminen, kun keskilämpötila on vähintään 5 päivää peräkkäin yli +5 astetta ja alkupäivä ko. jakson ensimmäinen päivä).

Tänä keväänä ilmeni kuitenkin tämä; kasvillisuuden kasvuvaiheet ilmenivät joka tapauksessa tehoisan lämpösumman mukaisesti, kuten normaalistikin kasvukauden alettua. Näin ollen tämän kevään lämpösumman kertyminen on otettava huomioon siten, että termisen kasvukauden alkupäivämäärä on 31.3. ja nuo 10. - 11.3 olleet lämpösumman kertymät lasketaan mukaan. Näin saadaan vastaavuus normaalitilanteeseen ja mm. viime kevään poikkeukselliseen tilanteeseen mahdollisimman hyvällä tavalla; samat kasvutilanteet ilmenevät joka vuosi kasvukauden alussa ja suunnilleen samalla tehoisan lämpösumman määrällä. Käytännössä kuten haavan (Populus tremula) kukinnan alkaminen.

Myös termisen kesän alkaminen oli tänä vuonna poikkeuksellinen tapahtuma. Määritelmän mukaan terminen kesä alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila on ollut vähintään 5 päivää peräkkäin yli +10 astetta ja alkamispäivä on ko. jakson ensimmäinen päivä. Tuosta huhtikuun tilastosta näemme, että yli +10 asteen keskilämpötilat alkoivat jo 26.4. ja tiedämme tämän jatkuneen ainakin viime sunnuntaihin eli 4.5. asti. Näin ollen terminen kesä alkoi helposti heittämällä jo peräti 26.4.! Jälkeen tulevat viileät jaksot eivät enää vaikuta asiaan.

Tuossa tapahtumassa on kuitenkin se erikoinen piirre, että luonto ei ollut heti 26.4. alkaen kesäisen näköinen, kun lehdet puhkesivat kunnolla puihin vasta vähän myöhemmin. Tässäkin voisi siis soveltaa mm. kasvillisuuden kasvuvaiheita; esim. kesän alkamisen lisärajaksi voitaisiin määritellä tuomen (Prunus padus) kukinnan alkaminen. Tänä vuonna sen mukaan kesä alkoi viime viikonloppuna. Joka tapauksessa siis erittäin aikaisin. Normaali kesän alkamisaika on Etelä-Suomessa vasta selvästi toukokuun puolivälin jälkeen.

Sekä termisen kasvukauden että termisen kesän alkaminen yllä mainitulla tavalla koskivat tänä vuonna laajaa aluetta Etelä-Suomesta, joten kyseessä ei ole mikään paikallinen oikku. Ilmastonmuutoksen tuoma lämpötilan nousu johtaa tulevaisuudessa tällaisiinkin tilanteisiin yhä enemmän, joten edelleen jatkuu merkittävien esimerkkien esiinmarssi tässä asiassa.

Lopuksi lyhyesti tulevasta viljelysäästä. Huomenna ja ylihuomenna lännestä virtaa Etelä-Suomeen sen verran lämmintä ilmamassaa, että päivälämpötilat kohoavat etenkin sisämaassa selvästi yli +20 asteen. Kuitenkin heti maanantaista eteen päin alkaa vaikuttaa hyvin kylmä pohjoistuuli, jonka myötä päivälämpötilat putoavat +10 asteen vaiheille ja hallanvaara palaa voimakkaana öihin ja aamuihin...Let's observe at this phase a bit this spring's start of the thermal growing season and the coming of summer in the light of the weather charts of the Puistola weather station in Helsinki. Now the chart of April has been published as a whole; here are the links to both March and April charts, which are needed in this post.

The thermal growing season was special also during this spring regarding its start, because during the spring as well unseasonally warm periods helped it to an unusually early start. The record mild winter affected also to the matter, because the species starting to grow the earliest showed signs of growth already in early February. My pondering of the last spring in the light of the growing season's start at that time is here (A).

This spring there were first signs of the thermal growing season already at the 10th and 11th days of March, but only "as late as" the 31th of March started a long enough warm period regarding the start of thermal growing season. We can see from those charts, that the early April period doesn't meet perfectly with the definition of the growing season's start, because the daily average temperatures were under +5 C at the 2nd and the 5th of April (The definition; the start of the thermal growing season happens, when the average temperature is at least five days in the row above +5 C and the starting day is the first day of the period in question).

However, there appeared this during this spring; the growing stages of the vegetation appeared in any case according to the effective temperature sum, like normally as well as the growing season has started. In this way the accumulation of the temperature sum must be taken account in such a way, that the starting day of the thermal growing season is the 31st of March and the accumulations of the temperature sum at the 10th to 11th of March are counted in. This way we can achieve an equivalence between the normal situation and for example the unusual situation of the last spring in a best possible way; the same growing stages will appear every year at the start of the growing season and approximately with the same amount of the effective temperature sum. In practice, like the start of European Aspen (Populus tremula) blooming.

The start of the thermal summer was also an unusual happening this year. According to the definition the summer starts, when the daily average temperature has been at least five days in the row above +10 C and the starting day is the first day of the period in question. We can see from that April chart, that the average temperatures above +10 C started already at the 26th of April and we know this to have been continued at least up to last sunday, in other words to the 4th of May. This way the thermal summer started easily with a bang already even at the 26th of April! The cool periods coming afterwards don't have an effect anymore.

However, there's that special feature in that happening, that nature wasn't immediately summery looking from the 26th of April onwards, as leaves unfolded onto trees properly only a bit later. So, here as well would be fine to apply for example growing phases of the vegetation; for example as an additional limit to the start of summer one can define the start of Bird Cherry (Prunus padus) blooming. According to that, this year summer started last weekend. So, very early in any case. The normal starting time of summer is in southern Finland only clearly after mid May.

Both the start of the thermal growing season and the thermal summer in the way mentioned above concerned this year a wide area of southern Finland. That way it wasn't a question of a local phenomenon. The temperature rise brought by the climate change will lead these kinds of situations as well evermore often in the future, so an influx of significant examples will continue further in this issue.

To the end shortly about the coming cultivation weather. Tomorrow and the day after tomorrow there will stream such a warm air mass from the west to southern Finland, that afternoon temperatures will rise especially in inland areas clearly above +20 C. However, immediately from monday onwards there will start to affect a very cold northerly wind, which will cause afternoon temperatures to drop around +10 C and the risk for ground frost will return strongly to nights and mornings...

Tuesday, May 06, 2008

Uusimmat sää- ja luontoseurantakuvat kesäisestä jaksosta - The newest weather and nature follow-up photos from the summery period

Uusimmat sää- ja luontoseurannan valokuvat on nyt päivitetty sekä huhtikuuhun että toukokuuhun. Täydennetty jakso kattaa huhtikuun 3 viimeistä päivää ja toukokuun 4 ensimmäistä päivää. Jaksolla vallitsi ajankohtaan nähden erittäin lämmin kesäinen sää, jolloin lämpötilat olivat päivisin ajoittain jopa +23 asteen tienoilla sisämaassa ja muutamina öinä lämpötilat pysyivät alimmillaan +10 asteen vaiheilla. Kuvista nähdään tämän lämmön aiheuttama kasvukauden nopea eteneminen. Jakso oli lähes sateeton, mutta kahtena viimeisenä päivänä lämpimässä ilmamassassa kehittyivät vuoden ensimmäiset heikot ukkoset. Niitä havainnoin sekä Hämeenlinnassa että Espoon Tapiolassa. Ukkosten jäljiltä Etelä-Suomen maa jäi epätasaisesti kosteaksi; toisin paikoin ei satanut edelleen yhtään (etenkin rannikko) ja toisin paikoin satoi useita millejä lyhyessä ajassa. Tässä ovat huhtikuun linkit (A B C) ja tässä ovat toukokuun linkit (A B C).

The newest weather and nature follow-up photos have now been updated both into April and into May. The added period consists of 3 last days of April and 4 first days of May. There prevailed an unseasonally warm summery weather during the period, when temperatures were during afternoons occasionally even around +23 C in inland areas and during few nights temperatures stayed at the lowest around +10 C. The rapid proceeding of the growing season caused by this warmth is seen from the photos. The period was almost rainless, but during the last two days there formed the first weak thunderstorms of the year in the warm air mass. I observed them both in Hämeenlinna and in the district of Tapiola in Espoo. The thunderstorms left the soil of southern Finland unevenly moist; on other places there rained further nothing (especially the coast) and on other places there rained several millimetres in a short space of time. Here are the links of April (A B C) and here are the links of May (A B C).

Sunday, May 04, 2008

Maaliskuun 2007 Flickr -otsikot ja ensi viikon viileämmästä säästä - The Flickr headlines of March 2007 and about next week's cooler weather

Maaliskuun 2007 Maisema - Landscape kuvasarjan otsikot on nyt laitettu paikoilleen. Tuolloin maaliskuu oli etenkin loppupuoliskoltaan ennätyksellisen lämmin. Näistä linkeistä (A B) löytyvät sääkartat olosuhteiden tarkasteluun ja tässä on Helsingin Puistolan sääaseman ko. kuukausitilasto (A). Tämäkin päivitys on osa uutta julkaisumenetelmää. Tässä on ko. kuukauden hydrologinen raportti.

Tämän hetken ja tulevista olosuhteista: Terminen kesä on siis alkanut laajasti Etelä-Suomessa (jossakin vaiheessa Helsingin Puistolan säätilaston ilmestyttyä tarkkaa päivämäärää voidaan tarkastella) ja lämpö on saanut kasvukauden erinomaiseen alkuun; eilen rusokirsikka (Prunus sargentii) oli kukinnan huipussa Espoon Tapiolassa ja tänään Hämeenlinnassa olen havainnut sittenkin tuomen (Prunus padus) aloittaneen kukinnan lämpimillä kasvupaikoilla jo tämän viikon puolella. Eilen koin Hämeenlinnassa myös vuoden ensimmäisen ukkosen. Se oli kuitenkin heikko (muutama jyrähdys parissa tunnissa) ja se sijaitsi lähimmillään muutamia kilometrejä etelään Hämeenlinnan keskustasta; ko. paikalla satoi uutisten mukaan rakeitakin.

Tänään on tämän lämpöaallon viimeinen kesäisen lämmin päivä edelleen mahdollisten sisämaan ukkosten kera. Alkuviikolla pohjoistuuli tuo niin kylmää ilmaa, että maanantain ja tiistain välinen yö on etenkin sisämaassa hallayö ja tiistaina päivälämpötilakin voi jäädä vain vähän päälle +10 asteeseen. Näyttää kuitenkin siltä, että heti tiistain jälkeen lämpenee taas sen verran lännestä käsin, että hallanvaara ainakin lievenee (vaihteleva pilvisyyskin vaikuttaa siihen) ja päivälämpötilat voivat nousta +15 asteen tienoille. Sadekuuroja voi tulla silti useana päivänä ensi viikolla. Maa säilyy paikoin edelleen turhan kuivana siitä huolimatta myös ensi viikolla. Tuo alkuviikon halla ei huolestuta minua, koska esim. viime ja etenkin toissa keväänä paljon pahemmat hallatilanteet eivät olleet pahasti tuhoavia pitkälle ehtineestä kasvusta huolimatta.The March 2007 headlines of the photo set Maisema - Landscape have now been set into their places. Then March was record warm especially regarding its latter part. Weather maps for observing the circumstances are found from these links (A B) and here is the monthly weather chart in question of Helsinki, Puistola weather station (A). This update as well is a part of the new publishing method. Here is the hydrological report of the month in question.

About this moment's and future's circumstances: So, the thermal summer has started widely in southern Finland (at some point the precise date can be observed as the weather chart of Puistola, Helsinki has been published) and the warmth has made the growing season into an excellent start; yesterday Sargent Cherry (Prunus sargentii) was in full bloom at Tapiola, Espoo and today I have observed here in Hämeenlinna Bird Cherry (Prunus padus) to have started its flowering after all at warm localitys already in this week. Yesterday I experienced in Hämeenlinna also the first thunder of the year. However, it was weak (few rumbles in couple of hours) and it situated at the closest few kilometres south from the center of Hämeenlinna; there came hail as well on the scene in question according to the news.

Today is the last summery warm day of this wave of warm weather further with possible inland area thunderstorms. During the early week northerly winds will bring such a cold air, that the night between monday and tuesday will be groundfrosty especially in inland areas and at tuesday the afternoon temperature as well may stay only a bit above +10 C. However, it appears to be the case, that immediately after tuesday it will get warmer from the west in such a way, that the risk of groundfrost will at least become minor (variable cloudiness will have an effect to that as well) and afternoon temperatures may rise around +15 C. There may come showers during several days during the next week, though. The soil will remain locally unnecessarily dry despite of that also during the next week. That groundfrost of the early week doesn't concern me, because for example during last spring and especially during the spring before that much worse groundfrost situations weren't badly damaging despite the growth having been developed far.