Saturday, April 12, 2008

Sää- ja luontoseurannan kuvajulkaisu uudistuu taas - The photo publish of the weather and nature follow-up is renewed again

Päätin tehdä lisää helpotusta ja järkeistämistä projekteihini myös valokuvauksen suhteen. Uusi järjestely koskee valokuvien julkaisua luonto- ja sääseurannassa (entinen blogitrilogia): Nyt lopetan myös Maisema - Landscape blogin päivittämisen ja julkaisen ko. kuvat vain Flickr -sivuillani. Kaikkien näiden kolmen kuvasarjateeman (Maisema - Landscape, Taivaankansi - Firmament ja Maan povi - The Bosom Of The Earth) uudistaminen Flickr -sivuilla kuuluu myös asiaan. Tästä lähtien kunkin kuvan otsikot vaihtuvat niin, että kuukauden nimen korvaa kuvaa luonnehtiva otsikko.

Maisema - Landscape; otsikko kuvaa säätilannetta samaan tapaan kuin tähän mennessä (marraskuu 2006) ko. blogissa olleet otsikot. Taivaankansi - Firmament; otsikko kertoo pilvilajin ja kuvaussuunnan. Maan povi - The Bosom Of The Earth; otsikko kuvailee ko. tilannetta lyhytsanaisesti. Joidenkin kuvien alle saatan laittaa lisähuomioita, jos on tarpeen jonkin erikoistilanteen tms. takia. Aloitan otsikoiden tekemisen Maisema - Landscape kuvista ja etenen kohti nykyhetkeä ripeään tahtiin. Voitte seurata työn etenemistä koko ajan, koska pidän kuvat näkyvillä. En laittanut linkkejä tähän, koska kaikki kuvasarjat ovat helposti löydettävissä tämän blogin oikean reunan Flickr -linkin (Mikan valokuvia - Mika's photos) kautta.I decided to do more relief and rationalization into my projects regarding photography as well. The new order concerns the photo publishing in the weather and nature follow-up (the former blog trilogy): Now I will end the updating of also the blog Maisema - Landscape and I will publish the photos only on my Flickr pages. A renewing of all these photo set themes (Maisema - Landscape, Taivaankansi - Firmament and Maan povi - The Bosom Of The Earth) is also included in the case. From now on the headlines of every photo will change in such a way, that the name of the month will be replaced by a headline characterizing the photo.

Maisema - Landscape; the headline describes the weather situation in the same way as the headlines up to here (November 2006) in the blog in question. Taivaankansi - Firmament; the headline tells the cloud type and the photoshoot direction. Maan povi - The Bosom Of The Earth; The headline describes the situation in question with few words. I might place additional notes under some photos, if it is necessary due to some special situation or other such thing. I will start the making of the headlines from the Maisema - Landscape photos and I will proceed towards the present moment in a fast pace. You can follow the proceeding of the work all the time, because I will keep the photos displayed. I didn't put links here, because all photo sets are found easily via the Flickr link (Mikan valokuvia - Mika's photos) on the right edge of this blog.

No comments: