Monday, December 31, 2007

Vuosi 2008 käyntiin pohtimalla projekteja - The year 2008 to be started as deliberating projects

Vuosi 2007 on nyt melkein lopussa. Kokoan sen vuoksi tähän loppuvuoden tilanteista lyhyet kirjoitukset projekteihini liittyen ja mitä ensi vuonna on aikomukseni tehdä. Yleisesti minulle itselleni jäi tästä vuodesta se tyypillinen kuva, että tekemistä olisi niin paljon, mutta aikaa on aivan liian vähän käytössä. Minä olisin ensimmäisten joukossa haalimassa vuorokausiini 24 ylimääräistä tuntia. Koska se ei ole mahdollista, niin olen viime päivinä miettinyt ajankäyttöni helpottamista. Tämä on oleellista myös siksi, koska ensi vuonna tärkeä projektini on myös valmistua viimeinkin maisema-arkkitehdiksi.

En siis ehtinyt aloittaa kasvivalokuvausprojektini kuvien julkaisua tämän vuoden puolella. Tuleva vuosi 2008 on ns. Vihervuosi Suomessa ja sen myötä kasvikuvieni julkaisu on hyvä aloittaa vasta vuoden 2008 alusta. Kuvien määrä tulee olemaan erittäin runsas, joten se tulee olemaan minun näyttävä panokseni Vihervuoden kunniaksi. Kuvista lisää sitten julkaisun alussa.

Blogitrilogia (Maan Povi - The Bosom Of The Earth, Maisema - Landscape, Taivaankansi - Firmament) sää- ja vuodenaikaseurantaan liittyen on ollut eniten jumissa tässä loppuvuodesta. Olen edelleen ottanut kiinnostavia kuvia trilogiaan liittyen, joita julkaisen Flickr -sivuillani. Olen kokeillut itse blogien päivittämisessä uusia helpompia menetelmiä (ei julkaistuja), mutta en ole edelleenkään tyytyväinen. Vielä menee siis aikaa, ennen kuin sen blogipäivittämisen kohtalo selviää.

Arboretumprojektini on ensi vuonna tärkeää, koska taimistossani odottaa paljon taimia istutettavaksi arboretumalueelle. Jos istutus ei lähde sujuvasti käyntiin, niin monista taimista uhkaa tulla ylisuuria ensi kesänä. Jännityksellä odotan sitä, kuinka lauhaksi sää taas tulee nyt alkavan pakkasjakson jälkeen. On siis toiveita, että ilmastonmuutosta myötäillen avautuisi mahdollisuus talvi-istutuskaudelle tämän viikon jälkeen. Käyttäisin sitä hyväkseni nyt ollessani poissa helmikuuhun asti päivätyöstäni; valoisaa aikaa olisi käytettävissä.

Säästä lopuksi, että nyt kylmeneminen on alkanut ja se näkyy etelärannikon sateissa; ne ovat muuttumassa lumeksi (kelikamerat). Jatko näyttää juuri sellaiselta kuin aikaisemmin arvioin. Tosin pakkanen ei ole niin kovaa kuin aikaisemmin näytti; Etelä-Suomen sisämaassakin jäädään -10 asteen leudommalle puolelle (joitakin itäosia lukuun ottamatta...). Lunta voi tulla parin lähipäivän aikana paikoin joitakin senttejä etenkin etelärannikon lähellä suhteellisen lämpimän meren takia. Yhä selkeämmin näyttää kuitenkin siltä, että tulevasta viikonlopusta alkaa taas erittäin leuto jakso, joka saattaa kestää hyvin pitkään. Turha olisi siis vieläkään haaveilla mistään kunnon talvesta.

Toivotan tämän myötä lukijoilleni onnellista ja menestyksellistä uutta vuotta 2008!The year 2007 is now allmost ended. I gather due to that short writings about situations of the year's end regarding my projects and what will be my aim to do next year. Generally there was left that typical picture for me about this year, that there would be so much to do, but there is way too little time to be used. I would be among the first ones to scrape extra 24 hours into my days. Because it isn't possible, therefore I have been thinking during last days about making my time use easier. This is essential also due to the fact, that next year an important project of mine is also to finally craduate as a landscape architect.

So, I didn't had the time to start publishing photos of my plant photography project during this year. The coming year is so called Green Year in Finland and due to that it is good to start publishing my plant photos only at the beginning of the year 2008. The amount of the photos will be very profuse, so that will be my showy contribution to the honor of the Green Year. More about the photos then at the start of the publishing.

The blog trilogy (Maan Povi - The Bosom Of The Earth, Maisema - Landscape, Taivaankansi - Firmament) associating with the weather and season observation has been stucked the most here at the end of the year. I have been taking further interesting photos associating with the trilogy, which I will publish on my Flickr pages. I have been trying new easier methods (not published) in the updating of the blogs themselves, but I'm not satisfied furthermore. So, there will pass yet time, before the fate of that blog updating will be revealed.

My arboretum project will be important next year, because there are a lot of plants waiting in my nursery to be planted onto my arboretum area. If the planting doesn't get under way well, then many of the plants will be at risk for becoming oversized during next summer. I will be waiting with strain about the fact, that how mild the weather will become after now starting frosty period. So, there are wishes, that conforming the climate change there would be opening a possibility to a winter planting season after this week. I would be taking advantage of it now as I am away from my daily work up to February; there would be daylight time to be used.

To the end about the weather, that the getting colder process has now started and it shows in the precipitiation by the southern coast; it is being turned into snow (the weather cameras). The continuation appears just the way as I estimated earlier. Though, frost won't be so hard as it appeared earlier; even in inland areas of southern Finland temperatures will remain in the milder side of -10 C (not counted for some eastern parts...). There may be coming snow some centimetres locally during next couple of days especially near the southern coast due to the relatively warm sea. However, it appears furthermore clearly the way, that from the following weekend onwards there will start again a very mild period, which might last for a very long time. So, it would be no use even now to dream about any proper winter.

Along with this I wish to my readers a happy and successful new year 2008!

Friday, December 28, 2007

Syksyinen talvityö taimistossa - An autumnal winter task at the nurseryTyöväline siirappimaisen kasvinsuojelunesteen levittämiseen - A tool for the spreading out of a syruplike plant protection liquid.


Tänään kävin viimein tekemässä sen karkoteainekäsittelyn taimikasvatuspaikallani. Kuvissa (otettu tänään taimistolla) nähdään työhön käytetty väline ja aine. Alemmassa kuvassa on itse neste 5 litran astiassa. Tuo astia on ollut minulla jo pari vuotta ja ennen tätä käyttöä nestettä oli n. 1 / 3 jäljellä. Käytön jälkeen sitä jäi n. 1 / 5.
.
Kasveihin levitetyn nesteen tarkoitus on pahalla hajullaan karkoittaa kasveja syöviä eläimiä kasvien luota tai ainakin hillitä niiden ruokailuhaluja. Neste jää liimana paikalleen useaksi kuukaudeksi. Paras tarttuminen tapahtuu, kun pinta on kuiva. Ainetta levitetään oksille ja tällä paikalla etenkin kasvien tyville. Ainoa eläinuhka kasveilleni talvella ovat nimittäin tyviä syövät peltomyyrät (Microtus agrestis). Jänikset ja kanit on torjuttu teräsverkolla jo taimiston perustamisen aikana. Levittämisen tein helposti ylemmän kuvan 0,5 m mittaisella bambukepillä. Tämä neste on sen verran tahmean siirappimaista, että sitä voi valuttaa hyvin keppiä pitkin kasveihin (ensin keppi tietysti kastetaan astiassa).
.
Tärkeimmät käsiteltävät kasvit (myyrien suosimat) olivat kaikki pihlajat (Sorbus sp.), vaahterat (Acer sp.), omenat (Malus sp.), kirsikan suku (Prunus sp.) ja ussurinpäärynä (Pyrus ussuriensis). Suomenpihlajat (Sorbus hybrida) myyrät olivat ehtineet syödä, mutta niiden kuoleminen ei tässä vaiheessa suuresti haittaa. Valutin nestettä myös maahan sellaisiin kohtiin, joissa näkyi myyrien tekemiä kasoja.
.
Erittäin leudon sään olemus näkyi myös taimistossani, sillä maa oli täysin sula ja monet heinäkasvit ja ns. rikkakasvit olivat edelleen vihreitä ja jopa vähän kasvussa. Sula maa mahdollisti samalla taimipurkkien siirtoa; laitoin yksittäisiä purkkeja vähemmän kosteille kohdille (talvella märkyys on usein haitta). Täydensin myös muutamaan purkkiin vähän uutta multaa taimien tyvien suojaksi; talvenarkoja lajeja.
.
.
.
Today I finally went to do that repellent liquid treatment at my nursery. In the photos (taken today at the nursery) we see the tool and the stuff (Mota repellent liquid) used for the task. The liquid itself is in a 5 liter container in the lower photo. That container have been in my use already for couple of years and before this use there was about 1 / 3 left of the liquid. After the use there was left about 1 / 5 of it.
.
The purpose of the liquid spreaded out onto plants is to expel with its bad smell plant eating animals away from the plants or at least restrain their eating appetite. The liquid will remain in place as a glue for several months. The best grabbing will happen, as the surface is dry. The liquid is spreaded out onto the twigs and at this place especially onto the plant bases. The only animal threat in winter towards my plants are namely Field Voles (Microtus agrestis). Rabbits are being repelled with a steel net allready at the time of the nursery's establishing. I made the spreading out with the 0,5 metres long bamboo stick in the upper photo. This liquid is so much sticky and syruplike, that it can be drained down the stick easily onto the plants (at first of course the stick is being wetted in the container).
.
The most important treated plants (favoured by the voles) were all Mountain Ashes (Sorbus sp.), Maples (Acer sp.), Crab Apples (Malus sp.), the Cherry genus (Prunus sp.) and Chinese Pear (Pyrus ussuriensis). Voles had been had time to eat Oakleaf Mountain Ashes (Sorbus hybrida), but their death doesn't cause much harm at this phase. I drained the liquid also onto the ground on such spots, where there appeared piles made by the voles.
.
The appearance of the very mild weather showed at my nursery as well, because the ground was completely unfrozen and many hay plants and so called weeds were further green and even growing a bit. The unfrozen soil made possible at the same time moving of the plant containers; I placed single containers onto less wet places (during winter wet conditions are often harmfull). I also added a bit of new compost onto few containers to create shelter for plant bases; winter sensitive species.

Thursday, December 27, 2007

Varoitus talvesta ja laiskottelua - A warning of winter and being lazy

Joulusta lähtien olen viettänyt hyvin rentoa elämää. Siksi en ole tehnyt juuri mitään esim. kasvivalokuvausprojektiini liittyen. Tällä viikolla tarkoitukseni on kuitenkin taas aktivoitua. Iloisena uutisena voin kertoa nyt, että löysin äitini tietokoneelta ne kaikki kadonneet viime maaliskuun kasvikuvat! Onneksi olen aina tajunnut sen, että tärkeitä tiedostoja kannattaa pitää ainakin kahdessa eri paikassa.

Tässä vaiheessa säätilanteeseen on ilmestynyt muutoksen merkit; ensi maanantaina talvi palaa myös etelärannikolle, kun matalapaineen jäljessä Suomen päälle vahvistuu korkeapaine ja koillistuuli tuo samalla pakkasilmaa. Ennen tätä hyvin lauha sää jatkuu ja tänään +5 astetta on ylitetty etelärannikolla, kuten tulee tapahtumaan ajoittain lauantaihin asti. Tämän ja vesisateiden auttamana maan routa on nyt sulanut kokonaan laajalta alueelta Etelä-Suomesta ja se mahdollistanut taas sen sulaviljelykauden (se tulee olemaan tyypillistä eteläisessä Suomessa mihin aikaan tahansa kesken tulevaisuuden talvien ilmastonmuutoksen myötä); esim. lepotilaisia astiataimia voi istuttaa sulaan maahan aina. Talvenaroille lajeille talvi-istutusta ei silti suositella, koska niiden on parasta saada kasvaa ja juurtua istutuksen jälkeen ennen ensimmäistä talvea.

Saa nähdä, kuinka vahvaksi ensi viikon talvisää muodostuu. Nyt näyttää siltä, että ainakin eteläisen Suomen sisämaassa ja etenkin idässä pakkanen voi kiristyä -10 asteen kylmemmälle puolelle jo tiistaina. Korkeapaine siirtyy kuitenkin jo keskiviikkona Suomen itäpuolelle ja tuulet kääntyvät sen myötä kaakkoon. Siksi pakkanen ei enää kovene ja voi olla, että pohjoisen Atlantin voimakas matalapainetoiminta saa tuulet kääntymään loppuviikkoon mennessä taas enemmän leutoon etelän ja lounaan suuntaan. Koska luntakaan ei tule kylmenemisen mukana paljoa (paitsi mahdollisesti etelärannikolla kaakkoistuulivaiheessa sulan meren takia), niin tämä uusi talvi saattaa siis edelleen olla vain tilapäinen. Toisaalta Atlantin matalapaineet saattavat tuoda sopivan tilanteen vallitessa lauhan ilman edellä runsaasti lunta...I have been spending a very easy living since Christmas. Therefore I haven't done hardly anything for example regarding my plant photography project. However, during this week my aim is to be activated again. As a glad news I can tell now, that I found all those missing plant photos of last March from my mother's computer! Fortunately I have always been gotten the fact, that it is worth keeping important files at least in two different places.

At this phase there has been emerged signs of change into the weather situation; next monday winter will return also to the southern coast, as there will be strengthening a high pressure over Finland after a low pressure and a northeasterly wind will bring frosty air at the same time. Before this the very mild weather will continue and today +5 C was topped by the southern coast, like it will be happening occasionally up to saturday. As helped by this and rains the soil frost of the ground has now melted completely from a large area of southern Finland and it has been made possible that unfrozen cultivation season (it will become typical in southern Finland at any time during future winters due to the climate change); for example container plants in the dormancy stage can be planted always to an unfrozen ground. Though, winter planting isn't recommended for the winter sensitive species, because it is best for them to be able to grow and root after the planting before the first winter.

It remains to be seen, how strong the next week's winter weather will form. Now it appears the way, that at least in southern Finland's inland and especially in the east frost might be hardening to the colder side than -10 C allready at tuesday. However the high pressure will be moving to the eastern side of Finland allready at wednesday and winds will be turning to the southeast due to that. Therefore frost won't become harder anymore and it may be, that a strong low pressure activity of the northern Atlantic will cause winds to turn again more into a mild southerly - southwesterly direction until the weekend. Because there won't come much snow either along with the colder weather (except possibly by the southern coast during the southeasterly wind phase due to the unfrozen sea), so therefore this new winter might be further just a temporary one. On the other hand the Atlantic low pressures might bring a lot of snow along the foreside of a mild air as a suitable condition prevails...

Monday, December 24, 2007

Joulun 2007 tunnelmia, osa 2 - Atmospheres of the Christmas 2007, part 2Joulutunnelmia G - Christmas atmospheres G; puu - the tree: metsävaahtera - Norway Maple (Acer platanoides)


Joulutunnelmia F - Christmas atmospheres F


Joulutunnelmia E - Christmas atmospheres E


Joulutunnelmia D - Christmas atmospheres D


Joulutunnelmia C - Christmas atmospheres C


Joulutunnelmia B - Christmas atmospheres B


Joulutunnelmia A - Christmas atmospheres A


Tässä on toinen sarja Joulun tunnelmallisia kuvia. Tämä osa sisältää enemmän henkilökohtaista Jouluani ja kuvat ovat Hämeenlinnan Ahveniston hautausmaalta ja äitini luota. Ylin kuva on eräästä Hämeenlinnan vanhasta kaupunkipuusta. Kuvat on otettu tänään pimeän laskeuduttua. Kuten joistakin kuvista näkyy, niin Hämeenlinnassa on nyt toisena vuonna peräkkäin lumeton Joulu. Näistä linkeistä pääsette katsomaan kahden edellisen vuoden tilanteet (2005 ja 2006). Tänä vuonna osaan eteläisen Suomen sisämaata tuli eilen hyvin ohut kerros lunta, mutta tämän päivän leutous (+2 - +5 astetta) on sen taas sulattaneet laajasti. Tässä kaikki tällä kertaa jouluisista bloggaamisaiheistani.Here is the second series of atmospheric Christmas photos. This part contains more of my personal Christmas and the photos are from the Ahvenisto graveyard of Hämeenlinna and from my mother's place. The upmost photo is from one of the old town trees of Hämeenlinna. The photos are taken today as darkness fell. As it is seen from some photos, in Hämeenlinna there is now snowless Christmas for the second year in the row. From these links you can be able to watch the situations of the previous two years (2005 and 2006). This year in a part of southern Finland's inland there came yesterday a very thin layer of snow, but today's mildness (+2 C to +5 C) has been melting it again largely away. That is all this time about my christmaslike blogging matters.

Joulun 2007 tunnelmia, osa 1 - Atmospheres of the Christmas 2007, part 1Jouluvaloja 2007 K - Christmas lights 2007 K


Jouluvaloja 2007 J - Christmas lights 2007 J


Jouluvaloja 2007 I - Christmas lights 2007 I


Jouluvaloja 2007 H - Christmas lights 2007 H


Jouluvaloja 2007 G - Christmas lights 2007 G


Jouluvaloja 2007 F - Christmas lights 2007 F


Jouluvaloja 2007 E - Christmas lights 2007 E; puu - the tree: metsävaahtera - Norway Maple (Acer platanoides).


Jouluvaloja 2007 D - Christmas lights 2007 D


Jouluvaloja 2007 C - Christmas lights 2007 C; puut - the trees: puistolehmus - Common Linden (Tilia x vulgaris).


Jouluvaloja 2007 B - Christmas lights 2007 B; puu - the tree: puistolehmus - Common Linden (Tilia x vulgaris).


Jouluvaloja 2007 A - Christmas lights 2007 A; puu - the tree: puistolehmus - Common Linden (Tilia x vulgaris).
.
.
Tässä on teille Hämeenlinnan tämän vuoden jouluvaloja. Otin kuvat eilen illalla. Tänä vuonna päätin jakaa näitä Joulun tunnelmia kahteen osaan. Myöhemmin laitan esille vielä tänään aattona otettuja kuvia. Toivotan kuitenkin jo tämän kuvasarjan yhteydessä hyvää Joulua kaikille lukijoilleni!

Here are this year's christmas lights of Hämeenlinna to you. I took the photos at yesterday evening. This year I decided to divide these Christmas atmospheres into two parts. Later I will put on display photos taken today on the Christmas eve. However, I wish allready along with this photo series Merry Christmas to all my readers!

Sunday, December 23, 2007

Flickr -kuvia leudosta uuden ajan säästä - Flickr photos of a mild new era weather

Minulla on ollut sen verran kiire edellisen merkinnän jälkeen, että vasta nyt on tilaisuus palata bloggaamaan. Kiirettä on aiheuttanut mm. työssäni projektin päättyminen.

Tällä kertaa ilmoitan uusista blogitrilogian kuvista Flickr -sivuillani. Täydennetty jakso on tämän kuun 10. päivästä eiliseen iltaan asti. Tässä ovat linkit; blogi 1, blogi 2 ja blogi 3. Palaan alkaneen lomani aikana uudestaan uudella metodilla ko. blogien päivittämiseen.

Säästä lopuksi, että hyvin leuto lounais - länsivirtaus näyttää jatkuvan jopa Uudenvuoden päivän yli. Siinä ajassa useita sadealueita liikkuu Suomen yli ja eteläisessä Suomessa ainoastaan sisämaassa olisi mahdollisuus myös räntäsateeseen sillloin tällöin. Seuraavan kerran kuun 25. ja 26 päivän tienoilla. Lumettomuus saattaa siis jatkua laajalla alueella tammikuuhun asti. Vähäinen maan routa ja pienten järvien ohut jää ovat edelleen vaarassa sulaa kokonaan ajoittain; lämpötilat ovat joinakin päivinä +5 asteen tienoilla.

Huomenna palaan bloggaamaan ainakin perinteisen jouluvalotervehdykseni merkeissä. Valoilla on tällaisena lumettomana Jouluna aikaisempaa isompi merkitys täällä Etelä-Suomessa.I have been so much busy since the previous post, that there is only now an opportunity to return blogging. Hurries have been due for example by a project's end at my work.

This time I announce new photos on my Flickr pages. The added period is from this month's 10th day to the yesterday evening. Here are the links; the blog 1, the blog 2 and the blog 3. I will return to the updating of the blogs in question again with a new method during my started holiday.

About the weather, that a very mild southwesterly - westerly air flow appears to be continuing even over the New Year's day. During that time several precipitation areas will cross Finland and in southern Finland only in inland areas there would be a change for sleet now and then. Next time around the 25th and the 26th days of the month. So, snowless conditions might continue into January in a large area. The minor soil frost and thin layers of ice on small lakes are further at risk for melting completely occasionally; temperatures will be around +5 C during some days.

Tomorrow I will return blogging at least with my traditional christmas light greeting. Lights have a bigger meaning than before at this kind of snowless Christmas here in southern Finland.

Tuesday, December 18, 2007

Kuvajulkaisun viivästymistä ja lumettoman Joulun odotusta - A delaying of the photo publish and waiting for snowless Christmas

Kasvivalokuvausprojektin uusien kuvien julkaisu on tällä hetkellä vähän viivästymässä, koska kohtasin odottamattoman ongelman; viime maaliskuun lopussa ottamiani kasvikuvia on kadoksissa ja olen etsinyt niitä vielä niitä löytämättä. Kummallista! No, tilanne kattaa vain n. yhden viikon verran kuvia. Siksi niiden puuttuminen ei ehkä lopulta haittaa kokonaisuutta ja voin kuvata ne ensi keväänä uudestaan. Harmillista tosin on se, että ne maaliskuun kuvat näyttivät ennätyksellisen aikaista kasvukauden alkua. Tällaista tämä voi olla, jos projekti sisältää yli 10 000 kuvaa ja vaikka ne olisivat missä järjestyksessä tahansa...

Olen kuitenkin jo valmistellut kuvien julkaisua Flickr -sivuillani muodostamalla kuvasarjoja ja -kokoelmia. Samalla olen piilottanut vuoden 2005 jo esillä olleita kasvikuvia, koska ne tulevat esille muiden kanssa uudenlaisella systeemillä. Siinä on vielä vähän hiomista, mutta toivottavasti jo ennen Joulua löytyy aikaa julkaisun aloittamiselle.

Lopuksi säästä. Samanlainen säätila on jatkunut jo monta päivää; vahva korkeapaine on ollut Suomen lounaispuolella ja se on kierrättänyt melko lauhaa ilmaa lännestä eteläiseen Suomeen ja Lappiin ajoittain jopa erittäin leutoa ilmaa; lämpötilat siellä jopa yli +5 astetta. Etelä-Suomessa on ollut sateetonta ja viime viikon yhden reilumman pakkaspäivän (lämpötilat -5 ja -10 asteen välillä) jälkeen lämpötilat ovat olleet nollan tienoilla. Sen takia muutamia senttejä jäätynyt lumeton maa ei ole jaksanut juuri sulaa ja sama koskee pienissä järvissä olevaa ohutta jääpeitettä.

Loppuviikolla lämpötilat ovat enimmäkseen nollan yläpuolella sateettomassa säässä (lauantain - sunnuntain aikana on heikkoa pakkasta korkeapaineen selänteessä) ja Joulun tienoille sattuu ehkä entistäkin lauhempaa ilmaa vesisateiden ja voimakkaan tuulen kanssa. Maan routa ja järvijäät saattavat sulaa silloin vauhdilla paikoin jopa kokonaan. Eli tiedossa on lumeton Joulu erittäin laajalla alueella jopa Keski-Suomea myöten. Kaikkea tätä ennen Lappiin on tulossa huomenna vaarallisen voimakas myrsky ja etelässäkin tuulee voimakkaasti lännestä - luoteesta. Tilanteessa vallitsee Föhntuuli, joka voi nostaa lämpötilaa yllättävänkin korkealle...The publishing of the new plant photography photos is at this moment a bit delaying, because I was faced with an unexpected problem; the plant photos I took at the end of last March are missing and I have been searching them without them being found yet. Odd! Well, the situation contains only about one week's worth of photos. Therefore them being missing doesn't propably cause any harm to the whole picture at the end of the day and I can re-photograph them during the next spring. Though, it is harmfull, that those March photos illustrated the rocord early start of the growing season. It can be like this, when the project contains more than 10 000 photos and despite them being in no matter what order...

However, I have allready been preparing the publishing of the photos on my Flickr pages as forming photo sets and collections. At the same time I have hidden photos of the year 2005, which were allready on display, because they will be coming on display along with the other photos with a new kind of system. There is yet a bit to be finished, but hopefully there will be found time allready before Christmas for the publishing to be started.

To the end about the weather. The same kind of weather situation has been continuing for several days; there has been a strong high pressure in the southwestern side of Finland and it has been circulating rather mild air into southern Finland from the west and into Lapland occasionally even very mild air; temperatures even over +5 C over there. There hasn't been precipitation in southern Finland and since last week's one rather frosty day (temperatures between -5 C and -10 C) temperatures have been around zero C. Therefore the snowless soil freezed for few centimetres hasn't been able to melt hardly at all and the same goes for thin ice layers on small lakes.

During the latter part of the week temperatures will be mostly above zero C in a rainless weather (during saturday - sunday there will be weak frost in a ridge of high pressure) and around Christmas there will be happening perhaps even milder weather than before with rain and hard winds. Then the soil frost and the lake ice might melt fast even completely locally. In other words Christmas will be snowless in a very large area even up to central Finland. Before all this there will be coming tomorrow a dangerously strong storm into Lapland and there will be a strong westerly - northwesterly wind also in southern Finland. There prevails a Föhn wind in the situation, which might cause temperatures to rise even surprisingly high...

Saturday, December 15, 2007

Kasvitieteellisestä puutarhasta juhlaan - From the botanical garden to the party

Tänään kävin Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa viimeisen kerran tämän vuoden kasvivalokuvausprojektiani koskien. Siellä on yllättävän paljon lehtiä jäljellä joissakin lajeissa ja hedelmät ovat tietenkin oleellinen osa tämän vuodenajan kasviestetiikkaa. Hyvin leuto loppuvuosi vain heikkoine pakkasineen on vaikuttanut erittäin viivyttävästi moniin lajeihin. Eniten lehtiä on nyt mm. kastanjaköynnöksessä (Akebia quinata), köynnösruusuissa (Rosa sp.) ja karhunvatukassa (Rubus fruticosus). Ensin mainitun lehdet ovat vain hyvin vähän pakkasen vaurioittamia. Näyttävimmät tapahtumat ovat tällä hetkellä amerikantaikapähkinän (Hamamelis virginiana) kukinta ja laavapihlajan (Sorbus alnifolia) kirkkaanpunaisina säilyneet runsaat marjat. Nämä tilanteet kestävät tyypillisesti pitkään tässä vaiheessa, joten niistä on iloa Jouluna ja Uutenavuotenakin.

Tämän illan - yön vietän Helsingin seudun bloggaajien Pikkujoulussa, mutta ehkä jo huomenna juhlista selvittyäni tarkoituksenani on viimein alkaa puuhaamaan kasvivalokuvausprojektini kuvien julkaisua... Ei muuta tällä erää.Today I visited last time at the botanical garden of Kaisaniemi in Helsinki regarding this year's plant photography project of mine. There was surprisingly much of leaves left on some species over there and fruits are of course a significant part of the plant esthetics at this season. The very mild latter part of the year with its only weak frosts has influenced very much in a delaying way to many species. There are leaves the most now for example on Fiveleaf Akebia (Akebia quinata) climber Roses (Rosa sp.) and Blackberry (Rubus fruticosus). The leaves of the firstly mentioned one are only very little harmed by the frosts. The most showy happenings are at this time the blooming of American Witchhazel (Hamamelis virginiana) and Korean Mountain Ash's (Sorbus alnifolia) profuse berries remained brightly red. These conditions will last typically for a long time at this phase, so therefore they will display joy at Christmas and at the New Year as well.

I will be spending this evening - night at the Helsinki region blogger's Pre Christmas party, but maybe allready tomorrow as I have recovered from the party, my aim is finally to start making the publishing of my plant photography project's photos... That was all this time.

Friday, December 14, 2007

Skeptisyys haittaavana tekijänä ilmastonmuutoskriisissä - Scepticism as a harming factor in the climate change crisis

Kirjoitetaanpa välillä ilmastonmuutoksesta. Se on tuon alla olevan (8.12.2007) aiheen (ympäristöestetiikan aallonpohja) lisäksi toinen merkittävä asia, joka tulee ottaa huomioon kaikissa tulevissa ympäristön suunnittelu- ja rakennushankkeissa. Toki on kiinnitettävä edelleen huomiota myös muihin koko ajan ilmeneviin ongelmiin; saastuminen, roskaaminen yms. luontoa uhkaavat ja sosiaaliset seikat. Ja kuten olen sanonut, niin muutokseen sopeutumisenkin on oltava yksi strategia nyt ja tulevaisuudessa, koska emme voi enää ehkäistä ilmiötä lähimainkaan kokonaan.

Iltasanomissa oli pari päivää sitten kysely Al Goren äskettäin lainaamaan lausuntoon liittyen; "Uskotko rajuun ilmastonmuutokseen?" Puolesta ja vastaan vastauksia kysymykseen oli kiinnostavaa seurata, mutta monet vastaan olleet vastaukset saivat taas mieleni mustaksi; miksi skeptisyys ilmiötä kohtaan voi olla edelleen niin voimakasta ja miksi niin tyhmin argumentein? Otetaanpa muutama esimerkki niistä vastauksista ja olkoot ne varoittavina esimerkkeinä ja historiaan jäävinä muistutuksina siitä, kuinka välinpitämättömyys, ajattelemattomuus ja tyhmyyteen jääminen ovat asioiden hyvän edistämisen jarruina.

"Viikingit löysivät 1000 vuotta sitten vihreän saaren, jota alkoivat kutsua Gröönlanniksi. Sittemmin siellä on ollut vähän kylmempää. Normaalia kausivaihtelua".

"Poliittinen juttu tää ilmastonmuutos vouhotus... Kyllähän se muuttuu, muttei ole ihmisen aiheuttamaa. Ainahan se on muuttunut".

"Hyväuskoisille neuvo: miettikääpä kuka tästä hyötyy. Jää- ja trooppiset kaudet on tulleet ja menneet. Se ei ole uutta, pikemminkin normaalia".

"Palaamme normaaliin lämpötilaan rauhallisesti. Ilmasto uskovaiset, uskovat mihin sattuvat ja mitä haluavat. Ihmisiä on helppo kiihottaa ja manipuloida".

"Maapallon ilmasto ei valitettavasti ole stabiili. Ilmasto on lämmennnyt ja kylmennyt vuosituhansien varrella ilman ihmisen vaikutusta. Ja tekee sitä vastakin".

"Vallalla on kaksi ilmiötä: pitkän ajan geoterminen lämmin jakso ja ihmisen aiheuttama ilmastollinen muutos. Näistä jälkimmäisen vaikutus on vähäisempi".

"Jos hiilidioksiidi estää auringon lämpösäteilyä poistumasta maasta, niin ihmetyttää miten se alun perin pääsee maahan asti?"

"Ei tässä mitään ihmeellistä ole, historia vain toistaa itseään sillä näin on tapahtunut monta kertaa ennenkin. Ihmisen osuus tapahtumissa on mielestäni hyvin pieni".

"Mitään pitäviä todisteita ei ole siitä että nykyinen ilmastonmuutos olisi muuta kuin luonnollista muutosta".

"Suurenluokan huijaus ja kansan laillinen rahastus. Suututtaa kun päättäjät on niin TYHMIÄ että uskoo moiseen".

Esim. nuo osoittivat taas selvästi muutaman huolestuttavan seikan:

Miten on mahdollista, että niin monet ihmiset eivät osaa hahmottaa ja verrata eri pituisia aikajaksoja toisiinsa? Nyt meneillään oleva ilmaston lämpeneminen on niin raju, että muutamassa vuosikymmenessä tapahtuu sama määrä muutosta kuin aikaisemmin on tapahtunut melkein aina vain satojen vuosien kuluessa. Ilmastodiagrammeista (tässä artikkelissa monta hyvää) menneisyyden ilmasto-oloja tutkimalla voimme havaita, että nykyinen ilmaston lämpeneminen on täysin uudenlainen ilmiö koko maapallon historiassa; sellaista lämpenemistä ei ole tapahtunut koskaan ihmisten aikana niin paljon niin lyhyessä ajassa verrattuna aikaisempiin jaksoihin ja ero on TODELLA suuri heikoimmankin lämpenemisennusteen ja -toteuman kohdalla.

Luonnollinen pitkän ajan geoterminen lämpeneminen (tai "normaali kausivaihtelu" "ilman ihmistä") on korkeintaan vuosisatojen prosessi EIKÄ muutamassa vuosikymmenessä etenevä räjähdys. Maapallon koko historiassa tällainen "muutama vuosikymmen" on ERITTÄIN nopea leimahdus esim. jääkausien väleillä tapahtuneisiin lämpökausiin tai keski-ajan lämpökauteen ajallisesti verrattuna. Mistähän tämä ylimääräinen nopeus nykyisessä tapauksessa johtuu? Sanomattakin sen pitäisi olla jo kaikille selvää, eikö vain! Ihmettely ja pähkäily on siinä vain tarpeetonta ajan haaskaamista.

Miten on mahdollista, että niin moni ihminen ei osaa loogista ajattelua luonnonprosesseihin liittyen? Eivät osaa hahmottaa syy- ja seuraussuhteita hyvin yksinkertaisissakaan kokonaisuuksissa? Eivät edes välitä ottaa selvää asioista tai kuunnella fiksumpiaan - asioita enemmän tutkineita ja oppia siitä? Kaikkihan edes vähän asioita opettelevat, seuraavat ja tutkivat tietävät, miten esim. hiilidioksidi pääpiirteissään toimii ilmakehässä kasvihuonekaasuna. Pitäisikö tällaisena aikana monet ihmiset jopa rangaistuksen uhalla määrätä ja velvoittaa ottamaan tärkeistä asioista paremmin selvää tarvittavien toimien pohjaksi ja turvaksi, jos samanlainen tyhmyys ja vastahakoisuus selviä ja tärkeitä asioita kohtaan vain jatkuu vuodesta toiseen? Kysyn vaan.

Miten on mahdollista, että niin moni ihminen elää niin vainoharhaisissa ja vääristyneissä mielikuvissa? Huijaus tai uskonnon kaltainen asia ilmastonmuutos ei ole, mutta rahastusta tämänkin asian tiimoita voidaan toki tehdä yhtä härskisti kuin mistä tahansa asiasta. Niin röyhkeä ja ahne eläin ihminen keskimäärin on, että joukossamme on tällaisiakin rahastajia. Se toki tekee haittaa monella tavalla. Se ei kuitenkaan pysty kumoamaan meneillään olevan muutoksen olemusta ja siitä saatua tietoa. Vastoin jo runsaasti olemassa olevaa tietoa ko. muutoksesta, on mahdotonta ja ylettömän typerää väittää sitä huijaukseksi tai uskonnoksi. Huijaukseksi - uskonnoksi väittäminen osoittaa siinä vain joko väittäjän perehtymättömyyttä, tyhmyyttä tai molempia.

Riittäköön nämä tällä kertaa tästä aiheesta, mutta tämänkin aiheen luonteeseen kuuluu se, että sitä pitää toistaa monta kertaa monissa yhteyksissä tasaisen väsymättömästi pitkän aikaa tulevaisuudessakin esim. yllä mainituista seikoista johtuen.

Lopuksi alla on tuon kyselyn puoltavia vastauksia. Juuri niitä, jotka kuvaavat hyvin myös omaa näkemystäni. Tarkennuksena voin todeta, että pidän Goren väitettä ehkä vähän liioiteltuna. Sen merkitys on kuitenkin olla mm. noiden em. nukkuvien ravistelemista hereille. Sitäkin tarvitaan. Välillä tuntuu jopa siltä, että tulevaisuudessa pitäisi laittaa vastuuseen juuri nuo em. kaltaisia virheellisiä uskomuksia lataavat ihmiset. Rangaistus tulisi sen mukaan, kuinka paljon tuhoa ilmastonmuutos aiheuttaa ja kuinka paljon ko. skeptikkojen toimet ja toimettomuus ovat haitanneet ilmiön hillitsemistä ja siihen sopeutumista.

"Tällä telluksella asuu nyt laji homo sapiens. Meitä on liikaa täällä. Ei siihen Gorea tarvitse huomatakseen että jotakin on pahasti vialla".

"Parissa vuodessa tilanne on muuttunut dramaattisesti ja kun samalla tieto ilmiöstä ja sen voimistumisesta on lisääntynyt ei enää ole kyseessä uskon asia".

"Pahalta näyttää että Gore on pelottavan oikeassa, enää ei ilmaston muutosta kannata vähätellä, niin kuin jotku tekevät".

"Siis eihän tämä mitään mystiikkaa ole vaan täysin odotettua ja laskettua. Tosin Goren väite populistinen ja palvelee vain asian kiistäjien tarkoituksia".

"Kyllä ilmasto on lämmennyt ja kylmennyt ennenkin MUTTA silloin ei ollut ihmisen päästöjä vaikuttamassa. Kyllä, päästöt nopeuttavat luonnollistakin lämpeämistä".

"Tottakai ilmasto on muuttunut tätäkin ennen mutta ei koskaan NÄIN nopeasti. Katsokaa tuo Al Goren paljon puhuttu dokumentti niin tiedätte mistä puhutaan".

"Ei se nyt ole mikään uskon asia vaan fakta. eri asioita ovat se miksi, miten nopeasti ja onko mitään tehtävissä. Toisaalta kaikki loppuu aikanaan, myös ihmettely".

"Älkää sekoittako luonnon normaalia ilmaston vaihtelua tähän. Se on kyllä huomioitu ja nyt on kyse siitä "lisästä", minkä ihmiskunta toiminnallaan aiheuttaa".

"Tämä ei ole uskon tai Goren leffan asia, vaan fakta. Juuri miljoonia vuosia tarkastelemalla voidaan todistaa ettei mitään tällaista ole ikinä ennen tapahtunut!"

"Kumma kun tieteellisestä faktasta esitetään huijaus-uskomuksia. Ilmasto on kemiaa kuten saastepäästötkin, ei mielipiteitä. Nyt lämmintä, kohta kuuma, sitten ..."

Tässä on hyviä linkkejä aiheeseen (A B C). Tässä ovat omat kirjoitukseni viime talvelta (A B).Let's write about the climate change for a change. It is in addition to that issue (the nadir of the environmental esthetics) underneath (the 8th of December 2007) another significant matter, which must be taken account in all future planning and building enterprises of the environment. Surely there must be taken account further also other all the time appearing problems; pollution, littering and other such issues threatening nature and social matters. And as I have been saying, the adaptation to the change as well must be one strategy now and in the future, because we cannot prevent anymore the phenomenon anywhere close completely.

Couple of days ago there was in Iltasanomat paper an inquiry relating to the recent claim quoted by Al Gore; "Do you belive in a severe climate change (I didn't include here that same link as above; it's only in finnish)?". It was interesting to observe answers fore and against that question, but many answers against got my mind black again; why scepticism towards the phenomenon can be further so strong and why with so stupid arguments? Let's take few examples of those answers and let them be as warning examples and in the history remaining remainders of the facts, how indifference, thoughtlessness and remaining in stupidity are as brakes against good promoting of issues.

"Vikings discovered 1000 years ago a green island, which they started to call Greenland. There after there have been a bit colder. Normal periodical variation".

"This climate change fuss is a political issue... It does change, but it isn't caused by human. It has always changed".

"Advice for the confiding: do think, who will benefit from this. Ice and tropical periods have been coming and going. It isn't new, it's rather normal".

"We will return to a normal temperature calmly. The climate religious ones believe whatever suits them and what they want. People are easy to be agitated and manipulated".

"Unfortunately the climate isn't stable. The climate have been warming and getting cold during milleniums without the influence of human. And will be doing so further".

"There are prevailing two phenomenons: a long term geothermal period and the climate change caused by human. From these the latter has a minor influence".

"If the carbondiocside is preventing the heat radiation of the sun from exiting the earth, then it makes one wonder how it is able to enter earth in the first place?"

"There isn't anything to wonder about in this, history is just repeating itself because it has been happening so for many times before. The part played by human is according to me very small in the events".

"There aren't any tight proofs about the fact, that the present climate change would be other than a natural change".

"A great level cheat and a legitimate collection of fares from people. It makes one angry, as leaders are so STUPID that they believe in such a thing".

For example those pointed out again clearly few worrying facts:

How is it possible, that so many people cannot comprehend and compare time periods of different lengths with one to another? The ongoing global warming is so severe, that there will happen a same amount of change in few decades as there have been happened before allmost every time only during a space of centuries. As examining climate diagrams (in this article many good ones) of the past we can observe, that the present global warming is completely a new kind of phenomenon in the whole history of the earth; that kind of warming hasn't never happened so much in so little time during the time of the humans as compared to the previous periods and the difference is VERY big in the case of even the mildest forecast and realization.


A natural long term geothermal warming (or "normal periodical variation" "without the influence of human") is at the most a process of centuries and NOT an explosion proceeding within few decades. In the history of the earth this kind of "few decades" is VERY fast flash for example as compared in chronological sense to the interglasial warm periods or the medieval warm period. Makes one wonder what causes this additional speed in the present case? It should be clear even without saying to all people allready, shouldn't it! Wondering and pondering is only a waste of time in there.

How is it possible, that so many people aren't able to think logically associating natural processes? Can't comprehend cause and effect relationships even in very simple wholes? Not even care to find out about matters or listen to those smarter than they - those more examined on matters than they and learn from there? We do know, that all at least a bit learning, observing and examining ones know, how for example carbon dioxide basically functions as a greenhouse gas in the atmosphere. In these times, should many people even be ordered and obligated with a threat of a punishment to find out about matters better as grounds and safety for needed actions, if the same kind of stupidity and reluctance against the clear and important issues just continues from year to year? I just ask.

How is it possible, that so many people live in so delusional and distorted images? The climate change isn't a cheat or a religion type of thing, but a collection of fairs one can surely do also in the case of this issue equally as rancidly as in the cases of any matter. The human is such a shameless and greedy animal on an average, that there are that kinds of fair collectors as well among us. That surely causes harm in many ways. However, that cannot turn over the being of the ongoing change and the knowlege learned from it. It is impossible and excessively stupid to call it a cheat or a religion against allready a profuse knowlege of the change in question. Claiming it as a cheat - a religion demonstrates only either unfamiliarity, stupidity or both of the claimer in there.

Let this be enough this time about the issue, but in the nature of this matter as well belongs the fact, that it must be repeated in many times in many circumstances steadily and tirelessly for a long time in the future as well for example due to the matters mentioned above.

To the end there is underneath answers fore in that inquiry. Just those, which are illustrating well my view as well. As a focusing I can conclude, that I consider the claim of Gore perhaps a bit exaggerated. However, its purpose is to be amongst others as shaking those sleeping ones awake. That is also needed. Occasionally it feels even like the fact, that in the future just those people loading mentioned kinds of false beliefs should be put in responsibility. A punishment would be cast according to the facts, that how much damage the climate change will cause and and how much the actions and undoings of the sceptics in question have been harming the restraining of the phenomenon and the adaptation to it.

"There lives on this earth now a species homo sapiens. There are too much of us in here. It doesn't need Gore to be able to notice, that something is badly wrong".

" The situation has changed dramatically during couple of years and as in the same time the knowlege about the phenomenon and its strengthening has increased, it is no longer a question of faith".

"It looks bad, that Gore is frightingly correct, it's no longer worth to underestimate the climate change, as somebody are doing".

"Well, it isn't any mystics, but completely expected and calculated. Though, the claim of Gore is populistic and it serves only purposes of the ones denying the matter".

"The climate has surely warmed and got colder before BUT then there wasn't emissions of the human influencing. Emissions are also fastening the natural warming".

"Of course the climate has changed before this as well, but never THIS fast. Watch that a lot discussed document of Al Gore, so you'll know what are being talked about".

"It isn't now any matter of faith, but it's a fact. It is a different matter, that why, how fast and is there anything to be done. On the other hand everything will come to an end, also wondering".

"Don't mix up the normal climate change of nature in here. It has allready been counted for and now it is the question of that "addition", which the humankind is causing with its actions".

"This isn't a matter of faith or the movie of Gore, but the fact. Just examining millions of years it can be proven, that nothing this kind hasn't never before happened!"

"It's odd, as there are being displayed cheat beliefs of scientific facts. The climate is chemistry like polluted emissions as well, not opinions. Now warm, soon hot, then..."

Here are good links to the matter (A B C). Here are my own writings from the last winter (A B).

Thursday, December 13, 2007

Siementen esikäsittelyt, joulukuu 2007 - The pre-treatments of the seeds, December 2007Viime perjantaina arboretumprojektini eteni sen verran, että kävin läpi jääkaapistani löytyneet kaikki siemenet ja valitsin niistä esikäsittelyihin (stratifiointi) ja ensi kevään kylvöihin nämä alla olevat lajit. Myöhemmin talvella saatan laittaa lisää lajeja lyhyempiin käsittelyihin ja jotkut eivät edes tarvitse käsittelyjä...

Narrinpensas (Decaisnea fargesii), hopealehmus (Tilia tomentosa), amerikanlehmuslajike (Tilia americana "Redmond"), mantsurianvaahtera (Acer mandschuricum), pennsylvanianvaahtera (Acer pennsylvanicum), sirovaahtera (Acer sieboldianum), huntuvaahtera (Acer triflorum), (kukka)kanukka (Cornus florida), kanukkalaji (Cornus kousa v. chinensis), euroopanpyökki (Fagus sylvatica), mustasaarni (Fraxinus nigra), partapensas (Chionanthus virginicus), koreankeltis (Celtis koraiensis), kiinansaarni (Fraxinus chinensis v. rhyncophylla), seitsensormiaralia (Kalopanax septemlobus), kuriilienkirsikka (Prunus nipponica v. kurilensis), punatammi (Quercus rubra).

Esikäsittelyiden tarkoituksena on purkaa siementen erilaisia lepotiloja, jotta ne itäisivät hyvin keväällä. Tässä (-> Siemenhinnasto -> Ominaisuuksia) on Arboretum Mustilan sukukohtaisia esikäsittelyaikoja. Noista lajeista tummennetut saavat tässä vaiheessa ensin lämpökäsittelyn ja sitten 2 - 3 kuukauden kuluttua kylmäkäsittelyn. Muut saavat nyt vain kylmäkäsittelyn. Koska käsittelyihin laitto on viivästynyt tähän asti, nuo lehmukset eivät saa optimaalisinta käsittelyaikaa. Päätin kuitenkin kokeilla. Muiden käsittelyt muodostuvat riittäviksi siten, että siemenet ovat kylvövalmiita huhti - toukokuussa.

Esikäsittelyihin laitettavat siemenet ovat kuvassa muovipusseissa (10 x 11 cm). Käsittelyyn valmistaminen alkoi sunnuntaina liotuksella; siemenet täytyy saada imemään vettä itseensä ennen käsittelyjä. Poikkeuksena on punatammi, jonka siemenet ovat omassa isommassa pussissa (ei kuvassa). Ko. terhoja ei tarvitse liottaa, koska ne on täytynyt pitää koko ajan kosteina muutenkin. Jatkoin liotusta eiliseen asti. Liotuksessa laitoin vettä pusseihin ja vaihdoin sitä kaksi kertaa päivässä. Pidin pussit auki. Yleensä 1 - 2 päivää riittää liotukseen. Seitsensormiaralian siemenet piti ottaa liotuksen aikana pois hedelmälihastaan.

Eilen laitoin siemenet pusseissaan käsittelyihin; laitoin pusseihin hiekkaa n. kolme kertaa ko. siementen määrän verran. Kastelin sitten hiekan niin, että kosteus on hiekassa vähän vähemmän kuin se, mitä hiekka pystyy pidättämään. Liika kosteus voi aiheuttaa mm. hometta tai siememet voivat tukehtua ilman puutteeseen. Pusseihin on sen takia tehtävä reiät; pistelemällä ainakin 30 kertaa pussin ympäri esim. kaksihaaraisella haarukalla. Kosteuden ja siementen tiloja on sitten tarkkailtava viikoittain. Tarvittaessa kosteutta lisätään ja liian aikaisin itävät siemenet täytyy kylvää. Lämpökäsittelyyn laitetut pussit ovat sisälämpötilassa pimeässä ja kylmäkäsittelyssä olevat pussit ovat jääkaapissa, jonka lämpötila on säädetty vähän alle +5 asteeseen.Last friday my arboretum project proceeded so much, that I went through all my seeds found in my fridge and I chose these species underneath to pre-treatments (stratification) and to next spring's sowings. Later in the winter I might put more species into shorter treatments and some doesn't even need treatments...

Blue Bean Shrub (Decaisnea fargesii), Silver Linden (Tilia tomentosa), American Basswood cultivar (Tilia americana "Redmond"), Manchurian Maple (Acer mandschuricum), Striped Maple / Moosewood (Acer pennsylvanicum), Siebold Maple (Acer sieboldianum), Three-flower Maple (Acer triflorum), Flowering Dogwood (Cornus florida), Chinese Flowering Dogwood (Cornus kousa v. chinensis), European Beech (Fagus sylvatica), Black Ash (Fraxinus nigra), Fringe Tree (Chionanthus virginicus), Korean Nettletree (Celtis koraiensis), Beakleaf Chinese Ash (Fraxinus chinensis v. rhyncophylla), Prickly Castor-oil Tree (Kalopanax septemlobus), Japanese Alpine Cherry (Prunus nipponica v. kurilensis), Red Oak (Quercus rubra).

The purpose of the pre-treatments is to unlock different dormancy conditions of the seeds, in order them to be able to germinate well in the spring. Here (-> Siemenhinnasto -> Ominaisuuksia) are genus relating pre-treatment times of Arboretum Mustila; in finnish, but I believe the chart is quite readible, though; stratifiointi = pre-treatment in days, lämmin = warm, kylmä = cold. From those species the bolded ones will have at this phase a warm treatment at first and then after about 2 - 3 months a cold treatment. The others will have now only a cold treatment. Because the starting of treatments have been delayed up to here, those Lindens / Basswoods won't have the most optimal treatment. However, I decided to try anyway. Treatments of the others will be getting enough in such a way, that the seeds are ready to be sowed around April - May.

The seeds to be put in pre-treatments are in plastic bags (10 x 11 centimetres) in the photo. A prepairing for the treatment beginned in sunday with soaking. The seeds have to be get to suck water inside of them before the treatments. An exception is Red Oak, which seeds are in their own bigger bag (not in the photo). The acorns in question doesn't need to be soaked, because they have had to be kept moist all the time anyway. I prolonged the soaking up to yesterday. In the soaking I put water in the bags and I changed it two times a day. I kept the bags open. Usually 1 - 2 days are enough for the soaking. The seeds of Prickly Castor-oil Tree were have to be taken away from their fruit flesh during the soaking.

Yesterday I put the seeds into treatments in their bags; I put sand into bags for the amount of about three times the amount of the seeds in question. Then I watered the sand in such a way, that the moisture in the sand is a bit less than it can be able to hold. Too much of moisture can cause for example a mould or the seeds can be suffocated due to a lack of air. Therefore there must be done holes onto the bags; as stinging at least 30 times around the bag with for example two stinged fork. Then conditions of moisture and the seeds must be observed weekly. Moisture is added when needed and too early germinating seeds must be sowed. The bags put in the warm treatment are in indoors temperature in the dark and the bags being in the cold treatment are in the fridge, which temperature is set a bit under +5 C.

Tuesday, December 11, 2007

Joulukuun 2007 blogitrilogiatäydennys ja takeltelevaa talvea - The blog trilogy addition of December 2007 and the winter being erratic

Joulukuun 2007 Flickr -kuvasarjat saavat nyt täydennyksen. Täydennetty blogitrilogian jakso on 3. päivästä 9. päivän iltaan. Tässä ovat linkit; blogi 1, blogi 2 ja blogi 3.

Tässä on samalla kaksi linkkiä Helsingin Sanomien uutisiin (A B), jotka kuvaavat hyvin viime aikojen hyvin leutoa säätä. Huomenna heikko pakkanen palaa eteläisimpäänkin Suomeen, mutta sitten lounaassa oleva korkeapaine kierrättää pohjoispuolitseen lauhempaa ilmaa lännestä etenkin Pohjois-Suomeen. Sen vaikutus tuntuu ajoittain noin nollan asteen lämpötiloina eteläisessäkin Suomessa. Tilanne näyttää jatkuvan samanlaisena jopa ensi viikon puolelle asti ja sadetta ei tule tästä päivästä lähtien. Etelä-Suomen lumettomuus on siis nyt varmaa vähintään ensi viikkoon asti.The Flickr photo sets of December 2007 get now an addition. The added blog trilogy period is from the 3rd day to the evening of the 9th day. Here are the links; the blog 1, the blog 2 and the blog 3.

Here at the same time are two links to the news of Helsingin Sanomat (A B) - the first one tells about the fact, that the climate change will bring repeating winter floods to Finland in the future and the second, that ice layers are now record thin in northern Lapland, in southern Finland most of the lakes are yet iceless -, which are illustrating well the recent very mild weather. During tomorrow a weak frost will return to the southernmost Finland as well, but then the high pressure in the southwest will circulate milder air along its northern side from the west especially into northern Finland. Its influence will be felt as occasional about zero C temperatures in the southern Finland as well. The situation seems to be continuing in the same way even into the next week and there won't be coming precipitation. So, the snowless conditions will continue now for sure in southern Finland at least into the next week.

Saturday, December 08, 2007

Kasviestetiikalla modernismia ja postmodernismia vastaan - With plant esthetics against modernism and postmodernism

Tässä on se pitkä kommenttini muunnettuna sopivaksi blogimerkinnäksi. Kommenttini on tässä blogissa, jossa tämä ja tämä kirjoitus huonosta arkkitehtuurista ovat hyviä. Niistä toisessa tekstissä on linkki tähän artikkeliin, joka ilmentää myös hyvin omaa näkemystäni hyvästä ympäristön suunnittelusta. Nämä tekstit kertovat puolestani sen, miksi minäkin olen modernismia - funktionalismia - postmodernismia vastaan ja miksi vaadin uuden ajan estetiikkaa ympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen.

Olen hyvin vahvasti ornamentillinen esteettiseltä maailmankatsomukseltani ja pyrin tuomaan tällaista ajattelutapaa esiin näissä omissa projekteissani ja omalla urallani kaiken kaikkiaan. Ornamentti ei ole siis rikos (lue linkistä 2 "Huono arkkitehtuuri"), vaan sen käyttämättä jättäminen on juuri sitä. Myöskin; "Less is Bore". Tämä nykyinen maailma ei kaipaa nyt eikä tulevaisuudessakaan modernismin ja postmodernismin rikoksia ja seuraamuksia. Tehtävämme on pyrkiä niistä houreista pois ja luoda uuden ajan vahvaa ja monipuolista estetiikkaa kaikessa ympäristönsuunnittelussa ja -rakentamisessa.

Huomasin noissakin teksteissä kuitenkin sen, että rakennusten väliset alueet eli maisema-arkkitehtuuri - puutarhataide; puistot, aukiot, pihat jne. on jätetty huomiotta (valitettavan tyypillistä Suomelle ympäristön suunnittelua ja rakentamista koskevissa keskusteluissa. Ikään kuin arkkitehtuuri olisi muka ainoa tärkeä asia siinä). Hyvän ympäristön kannalta ne eivät ole suinkaan vähäpätöisiä ja esim. intohimoni kohteella kasvillisuudella on huomattava merkitys miljöön kokemiseen myös hyvin urbaanissa rakenteessa. Kaupunkitila on fyysisesti muutakin kuin vain rakennustensa summa. Viheraluesaarekkeet ja -verkostot pitää kuulua tasavertaiseksi osaksi sitä.

Modernismi vaikutti osaltaan myös kasvillisuuden käyttöön kaupunkien viheralueilla; se vähensi sitä ja suosittiin tylsiä yhden lajin massaistutuksia (mm. juuri ne funktionalismin käytännöllisyysvaatimukset) ja kasvimassaa käsiteltiin kuin vihreää betonia eli puita ja pensaita miellettiin ikään kuin seininä, muureina yms. arkkitehtoonisina elementteinä.
Kasvillisuutta voi toki perustellusti käyttää silläkin tavalla (puukujanteet, puutarhataiteelliset seikat). Yksinomaan sellaiseen pitäytyminen on silti kasvillisuuden kauneuspotentiaalin suurta hukkaamista ja jo lähtökohtaisesti kasvillisuuden olemuksen väärinymmärtämistä ympäristöestetiikassa.

Kasvit ovat ylivoimaisesti monipuolisin, satumaisin, fantastisin, kaunein (tai koristeellisin), vaikein (mutta antoisin) ja nimenomaan elävä materiaali ympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Mielestäni niiden koko potentiaalia myös ornamentillisina suunnittelu- ja rakennuselementteinä ei ole vieläkään ja etenkään täällä Suomessa ymmärretty lähimainkaan riittävästi. Ymmärtämistä on vaikeuttanut osaltaan suomalaiseen funktionalismiin liittynyt seikka, jonka mukaan funktionalistinen arkkitehtuuri olisi parhaimmillaan luonnollisen luonnon tai sitä imitoivan viheralueen ympäröimänä -> väheksytään rakennettuja viheralueita.

Urbaanissakin kaupunkirakenteessa luonnonmukaisilla viheralueilla on toki myös paikkansa, mutta nimenomaan suunnitellulla kasvillisuudella on siinä merkittävä rooli mm. inhimillistä tilallisuutta korostavana, tasapainottavana, koristelevana, juuri sitä kosmista kauneutta välittävänä "aineena". Keskeisistä kaupunkiviheralueista nähdään usein helposti, kuinka hyvin ko. kulttuuri sisältää tätä kauneutta, sen tajua ja syvyyttä ja sen viljelyä. Ja niiden puutetta.

Kasviestetiikan koko potentiaalin toteuttamisen esteenä rakennetussa ympäristössä on tietenkin olemassa ihan ymmärrettäviäkin käytännöllisiä syitä (joita voidaan toki kiertää mielikuvituksen avulla hyvin pitkälle), mutta juuri Suomessa esteenä on ennen kaikkea sekin, että rakennettuja puistoja ja puutarhoja ei arvosteta kunnolla koko kulttuurissamme (kun olemme sitä ns. metsäkansaa). Sen myötä taloudellisiakaan resursseja niiden rakentamiseen ja ylläpitoon ei ole edes Helsingissä siten kuin pitäisi.

Toisin kuin esim. Dublinissa (en ole käynyt, mutta kuulin runsaasti siellä työmatkalla käyneiltä työkavereilta), jossa kaupunkiviheralueiden arvostus ja sen myötä niissä oleva estetiikka ovat päätähuimaavasti korkeammalla tasolla kuin täällä. Siellä myös viheralueet ovat samalla tavalla tärkeiden pohdintojen ja keskustelujen aiheina suunnittelussa ja rakentamisessa kuin täällä Suomessa liiaksi vain arkkitehtuuri. Ilmastoerot eivät ole tässä mikään oikea syy. Se seikka on vain tekosyy.

Myös Moskova käy hyvästä esimerkistä (mm. erittäin näyttävän ja innovatiivisen kesäkukkien käyttönsä ansiosta; eräästä venäjänkielisestä Moskovan kesäkukkakirjasta kuvat katseltuani helppo havaita), koska siellä on rahan lisäksi esteettistä näkemystä - syvyyttä ja merkillepantavasti juuri rohkeutta toteuttaa niitä näkemyksiä. Suomessa sellaista rohkeutta rajoittaa juuri se virheellisesti oletettu käsitys luonteestamme (viheralueille suunnatun rahan puutteen lisäksi); vain selkeä - koristeeton funktionalismi ja hillitty - ohut värimaailma olisi muka sieluillemme parhaaksi ja ominta itseämme. Eivät ole.

Ihminen on ornamentiikkaa, Fantasia - Jumalmaailmoja kaipaava ja visuaalisten nautintojen parissa viihtyvä Sielullinen olento ja sitä seikkaa tulee kunnioittaa myös ulkotiloja suunniteltaessa. Ainoa vaara runsaan estetiikan kanssa on se, että hieno tyylikkyys saattaa muuttua huonoksi kitshiksi. Sen ei kuitenkaan pidä estää tavoitteen saavuttamista: iloinen, kirjava, runsas, monipuolinen, värikäs, ornamentillinen, humaani...

Tuohon Jan-Eric Anderssoninkin kirjoitukseen (linkissä) pitäisi siis lisätä se, että uuden ajan ornamentiikka on vahvasti myös itse kasvillisuuden ornamentiikkaa, jotta pääsisimme pois modernismin ja postmodernismin huonoista vaikutuksista ja piirteistä rakennetussa ympäristössä.
Kasviestetiikkaan sisältyy uskomattoman runsaat ja vaikutuksiltaan vahvat mahdollisuudet, koska kasvien olemuksessa kiteytyy fraktaalisuus, se luonnon orgaaninen matematiikka näyttävimmällä ja vaihtelevimmalla mahdollisella tavalla mikä on kuviteltavissa. Kasveissa kuvastuu erittäin upeasti myös ajan käsite, kosmisen rytmin ylivertainen dynamiikka ja kauneus vuodenaikojen vaihdellessa.Here is that long comment of mine transformed into a suitable blog post. My comment is in this blog, where this and this writing about bad architecture are good (unfortunately only in finnish - telling basically, how modernism - functionalism in architecture have been against our natural need for experiencing beauty). In the other text of them there is a link to this article, which illustrates also finely my own view about a good planning / designing of the environment. These texts are telling for my behalf the fact, why I am as well against modernism - functionalism (also known as the international style) - postmodernism and why I am demanding esthetics of the new era into planning and building of the environment.

I am very much an ornamental person regarding my esthetic view towards the world and I aim to bring this kind of thinking in the front in these projects of mine and in my career all in all. So, ornament isn't a crime, but choosing not to use it is just that. And also; "Less is Bore". This present world doesn't need now and in the future either crimes and consequences of modernism and postmodernism. Our mission is to get away from those deliriums and create strong and versitale esthetics of the new era in all environmental planning / design and building.

However, I noticed also the fact in those writings, that the spaces between the buildings, in other words landscape architecture - garden art; parks, squares, yards and so on have been left unnoticed (unfortunatelly typical in Finland concerning planning / desiging and building of the environment. Like supposedly only architecture would be the only important matter in there). In regard of a good environment they are by no means insignificant and for example my passion vegetation has a significant meaning in experiencing surroundings also in a very urban structure. A cityscape is physically more than just a sum of its buildings. Green area islands and nets must be an equal part of that.

Modernism influenced in its own part also to the use of vegetation in urban green areas; it decreased it and one favoured dull mass plantings of one species (for example just those practical demands of functionalism) and the plant mass was handled like a green concrete, in other words trees and shrubs were comprehended like walls and other such architectural elements. Vegetation can surely be used in that way with good arguments (tree canopies, garden artistic matters). Though, holding on only in that kind is a great wasting of vegetation's beauty potential and allready on the starting-point a misunderstanding of vegetation's being in the environmental esthetics.

Plants are by far the most versitale, fabulous, fantastic, beautifull (or ornamental), hardest (but the most rewarding) and expressly living material in the planning / designing and building of the environment. According to my mind their whole potential also as ornamental designing and building elements haven't been understood even now and especially here in Finland even nowhere near enough. Harming the understanding have been partly the fact included in the finnish functionalism, according to which the functionalist architecture would be at its best surrounded by a natural green area or a green area imitating it -> build green areas are being underestimated.

In an urban city structure as well natural green areas surely have their place too, but expressly designed / planned vegetation has a significant role in it as for example human space emphazising, balancing, decorating and just that cosmic beauty transmitting "matter". One sees many times easily from the main city / town green areas, how well the culture in question has this beauty, sense and depth of it and its cultivation. And a lack of them.

As an obsticle for carrying out the whole potential of the plant esthetics in a build environment there are of course perfectly understandible reasons as well (which can surely be avoided very far with the help of an imagination), but just in Finland an obsticle is first and foremost also the fact, that build parks and gardens aren't appreciated properly in our whole culture (as we are those so called forest people). Due to that there aren't economic resources as well to the building and maintenance of them even in Helsinki in the way it should be.

Unlike for example in Dublin (I haven't visited, but I heard a lot from my co-workers, who visited there on a work trip), where the appreciation of city / town green areas and due to that esthetics in them are in a dizzyingly higher level than in here. Over there green areas as well are in the same way as matters of important deliberations and conversations in planning / designing and building as over here too much only architecture. Climate differences aren't here any real reason. That matter is only a made-up / fake reason.

Moscow is also a good example (amongst others thanks to its very flamboyant and innovative use of seasonal summer flowers; easy to observe as I watched the pictures in one russian language book of the seasonal summer flowers in Moscow), because in addition to money there are also esthetic outlook - depth and noteworthingly just courage to carry out those outlooks. In Finland that kind of courage is restricted by just that falsely assumed idea of our nature (in addition with the lack of money aimed to the green areas); only clear - undecorative functionalism and restrained - thin colour scheme would supposedly be the best for our souls and be the very essence of ourselves. No, they aren't.

The Human is a Soulfull being longing for ornamentics, Fantasy - Godly worlds and enjoying him / her self with visual pleasures and that issue must be respected also when planning / designing outdoor spaces. The only risk with profuse esthetics is the fact, that a fine stylishness might turn into a bad kitsch. However, that mustn't be preventing the goal to be reached: cheerfull, variegated, profuse, versitale, colourfull, ornamental, human...

So, into that writing of Jan-Eric Andersson (in the link) as well should be added the fact, that the ornamentics of the new era are also strongly ornamentics of the vegetation itself, so that we would be able to get away from the bad influences and features of modernism and postmodernism in the build environment. There are included unbelievably profuse and strongly influencing possibilities with plant esthetics, because in the being of plants there is crystallizing fractality, that nature's organic math in the most flamboyant and variable way, what is within the reach of imagination. The concept of time is illustrating also very magnificently in the plants, the overpowered dynamics and beauty of the cosmic rhythm as the seasons change.

Thursday, December 06, 2007

Blogien lukua ja tyypilliseksi käyvää leutoa säätä - Reading of blogs and a mild weather getting typical

Tänään olen lukenut ahkerasti muiden blogeja ja kaksi pitkää kommenttiakin olen kirjoittanut. Toinen kommentti venyi erittäin pitkäksi ja päätin tehdä siitä tänne myös blogimerkinnän. Se valmistuu vasta myöhemmin, koska se pitää mm. kääntää englanniksi.

Huominen on minulla vapaapäivä töistä ja ajattelin tehdä arboretumiini liittyviä töitä. Palaan asiaan ja sitten selviää, mitä sain aikaan...

Lopuksi taas huomioita säätilanteesta, joka ilmentää etenevää ilmastonmuutosta taas kerran. Parhaillaan eteläisessä Suomessa (koko Suomessa myös) vallitsee se ennustettu hyvin leuto sää, mutta aivan viime joulukuun ennätyslämpötiloihin ei ole päästy. Tänään on ollut n. +7 asteen lukemia lounaisosassa maata. Lumet ovat jo sulaneet suuresta osasta eteläistä Suomea (idässä lunta on tyypillisesti eniten ja siten vielä jäljellä) ja yli viikonlopun jatkuva leuto sää sulattaa maita lumettomiksi yhä laajemmin ja ainakin etelärannikolla jopa roudattomaksi sulava maa mahdollistaa taas istutustöitä; jo toisena peräkkäisenä joulukuuna! Sateita tulee päivittäin, mutta sisämaassakin ne tulevat lähes yksinomaan vetenä. Lauantaina on myös erittäin tuulista. Ensi viikolla saattaa keskiviikon tienoilla tapahtua jonkinlainen kylmeneminen, koska silloin näyttäisi muodostuvan korkeapaine Pohjois-Euroopan ylle...

Päivitys 8.12.2007 klo. 10:30; Tänään ja osittain huomenna Euroopassa tapahtuu merkittävä sääilmiö. Irlannin ja Englannin eteläosiin on vaarassa iskeä hirmumyrsky ja Pohjois-Ranskan tienoilla tuulee myös rajusti; meteorologinen analyysi aiheesta on tässä.

Päivitys 8.12.2007 klo. 12:45; Etelä-Suomessa merkittävää tällä hetkellä on tulvat. Esim. Vantaanjoki on noussut tulvakorkeuksiin. Kokonaan sulanut maaperä on erittäin märkää ja pellot ovat erittäin mutaisia. Äsken matkallani Hämeenlinnaan eräs pelto oli jopa puoliksi veden vallassa Vantaanjoen varrella. Syynä tähän ovat lumet sulattanut viime aikainen leuto sää (tänäänkin jopa n. +6 astetta) ja runsaat vesisateet, kuten viime yönä; sadetutka.

Päivitys 8.12.2007 klo. 15:45; Ensi viikon kylmenemisestä lisätietoa. Keskiviikoksi muodostuva korkeapaine näyttää asettuvan loppuviikoksi Suomen lounaispuolelle siten, että ilmavirtaukset käyvät pohjoisen ja lännen väliltä. Tämä saattaa mahdollistaa Föhntuulen siten etenkin maan länsiosassa, että kylmeneminen voi jäädä vain hyvin vähäiseksi Etelä-Suomessakin; yhä ajoittain plusasteita. Jos Föhntuuli ei vaikuta, niin silloin on useita asteita pakkasta. Runsas pilvipeite voi myös estää voimakasta kylmenemistä. Alkuviikon vesi - räntäsateiden jälkeen on sateetonta. Sen takia kylmeneminen ei tiedä juuri ollenkaan lunta, mikäli sitä ei ennen korkeapainetta ehdi tulla. Lumettomuus saattaa siis jatkua pitkään...Today I have been reading busily other people's blogs and I have been written also two long comments. The other comment became very long and I decided to make a blog post as well from it in here. It will be finished only later, as it must be translated into english amongst others.

Tomorrow will be a day off from work for me (today was also a day off due to the Finland's Independence Day) and I thought about doing tasks associating my arboretum. I will return to the matter and then it will be revealed, what I was able to get done...

To the end notes again about the weather condition, which illustrates once again the proceeding climate change. At the moment there prevails that forecasted very mild weather in southern Finland (in whole Finland as well), but the record temperatures of last December haven't been reached narrowly. Today there have been figures of about +7 C in southwestern parts of the country. The snow has been melted allready from a large part of southern Finland (in the east there is snow the most typically and therefore yet left on the ground) and the weather continuing mild over the weekend will cause snowless grounds evermore in larger area and at least by the southern coast the soil melting even iceless will make planting tasks possible again; allready for the second December in the row! There will come precipitation daily, but in inland areas as well they will come allmost entirely in the form of rain. It will be very windy as well during saturday. During the next week around wednesday there might be happening a some kind of cooling, because then there appears to be forming a high pressure over northern Europe...

Update at the 8th of December 2007 at 10:30 AM; During today and partly tomorrow there will happen a significant weather phenomenon in Europe. There is a risk for hurricane strenght winds hitting southern parts of Ireland and England and it will be severely windy also around northern France. Here you can find for example the warnings in UK.

Update at the 8th of December at 12:45 PM; In southern Finland a significant feature at this moment are floods. For example the Vantaanjoki river has risen to flood levels. The completely unfrozen soil is very wet and fields are very muddy. A moment ago in my way to Hämeenlinna one field was even halfly flooded by the Vantaanjoki river. The reason for this are the recent mild weather (today as well even about +6 C), which melted the snow and profuse rains, like during last night; the weather radar.

Update at the 8th of December 2007 at 3:45 PM; More information about the colder weather of the next week. The high pressure forming until wednesday appears to be settling for the rest of the week into southwestern side of Finland in such a way, that air flows will blow from between north and west. This might make possible a Föhn wind in such a way especially in western parts of the country, that colder weather can remain only very minor in southern Finland as well; further occasionally above zero C temperatures. If the Föhn wind doesn't affect, then there will be several degrees of frost. Plentifull cloud layers can also prevent the weather from getting strongly colder. After the rain - sleet of the early week there won't be coming precipitation. Therefore the colder weather doesn't mean hardly any snow, if there won't be time to it to come before the high pressure. So, snowless conditions might continue for a long time...