Monday, October 31, 2011

Maapallon väestön liikakasvukuvitelma globalistieliitin propaganda-aseena maailmanherruusagendoilleen: Tausta-aineistoa - Osa 2

Heti perään jatkan aikaisemmin tänään aloittamaani koostesarjaani, missä kokoan yhteen tausta-aineistoksi tietoja tuleville pohdinnoilleni sekä kyseenalaistaa globalistieliitin ja vaihtelevanlaatuisten kätyriarmeijoidensa agendaa harjoittaa maapallon väestön liikakasvukuvitelman ja ilmastonmuutospropagandan avulla eliitti- / oligarkkiperiaatteiden mukaista väestönkontrollia ja eugeniikkaa että havainnollistaa mahdollisuuksia ja teesejä toteuttaa aivan toisenlaista neorenessanssista ihmiskuvaa ja yhteiskuntarakentamista. Tässä edellinen osa: Maapallon väestön liikakasvukuvitelma globalistieliitin propaganda-aseena maailmanherruusagendoilleen: Tausta-aineistoa - Osa 1.

Tässä kakkososassa tausta-aineiston roolin ottaa LaRouche -liikkeen informaatio, missä ensimmäisenä poimin lainauksina ko. aihetta keskeisesti koskevia kohtia Lyndon LaRouchen viimeisimmästä raportista. Toisena poimin aiheeseen sopien LaRouche -liikkeen tiederyhmän tekemiä videoita viimeisen reilun vuoden ajalta. Ko. aikanahan LaRouche -liikkeen tieteellinen anti on runsastunut, syventynyt ja monipuolistunut suorastaan räjähdysmäisesti, missä suurta osaa on näytellyt juuri tuolloin noin vuosi sitten heidän julkaisemansa ja intensiiviseen promotointiin laittamansa NAWAPA -missio.

Nämä valitsemani tiedevideot eivät kuitenkaan käsittele niinkään sitä, vaan nimenomaan senkin mission tieteelliseksi pohjaksi niitä elinympäristömme eli Maapallon ja laajennetummin myös avaruuden ominaisuuksia ja toimintoja, joissa ilmeneviä seikkoja ei ole kunnolla opetettu suurelle länsiyleisölle nykyisessä koulutusjärjestelmässämme mukaan lukien jopa yliopistot ja korkeakoulut. Tämä johtuen juuri sekä kulttuurimme rapautumisesta ultraeläimelliseen ja hyperindividualistiseen mielen ja ajatustoimintojen regressioon että yhteiskuntajärjestelmiemme dekadenssikierteen voimistumisesta, propagandisoitumisesta ja korruptoitumisesta sen mukana ja siitä johtuen pankkiirioligarkkisten mielikuvien, mielihalujen ja olemisen vääristymien sävyttämään Universumin evoluution vastaiseen entropiaan.

Tuo uusin Lyndon LaRouchen raportti (QADDAFI’S DEATH) on koostettu Libyan äskettäin murhatun johtajan Muammar Gaddafin tapauksen yhteyteen, mutta tyypillisesti Lyndon kirjoittaa tällaisissa raporteissa paljon jokaisessa kirjoituksessaan aina toistuvia samoja teemoja. Niistä valitsin ko. aiheeseen sopien tuohon alle keskeisiä sisältöjä omilla ko. lainauksia luonnehtivilla ja kenties laajentavillakin kommenteillani:

LaRouche PAC: Lyndon LaRouchen raportti QADDAFI’S DEATH --->

"The time has come, thus, once again, when our minds must be uplifted from viewing global processes as a system of mechanical-like interactions, as do some ordinary diplomats and their clients (and most contemporary heads of state, or government) have often tended to do. The entry into the strategic domain of nuclear and thermonuclear capabilities, had been the proper time for an unavoidable change which must be made, as by emphasis on nuclear-fission and thermonuclear fusion, for the reasonably assured existence of human life on Earth; otherwise, ultimately, there is the prospect of the human extinction which the cultists of the present day “green faction” would bring upon the world, were their influence be continued on any significant scale." ---> Virheellisen yhteiskunnallispoliittisen ajattelun ja toiminnan tunnistaminen ja siinä mm. yhteiskuntatoimintojen pohjaksi tarvittavien energiantuotannon ja reaalitalouden ominaisuuksien ymmärtäminen ja järjestäminen oikein ihmiskuntaa ylläpitävinä ja kehittävinä elementteinä ilman taannuttavaa ja tuhoavaa oligarkkisen periaatteen tuottamaa virheajattelua, kuten siinä viherfasistiset mielenmallit.

"It should be noted, that the “history” of our own galaxy over the course of a recent half-billions years, marks a rising trend of required energy-flux density, a trend conducted through species with formerly inferior relative qualifications which would have otherwise tended to become extinct (like many species before them), while the species and systems with the expressed potentials for significantly rising energy-flux densities, tend to emerge and survive. For the case of humanity, it is the uniquely creative powers of a human species whose activities are expressed in rising energy-flux density, per capita and per square kilometer of action, which are the probable survivors." ---> Universumin toiminnan ymmärtäminen antientrooppisena evoluutiona, mikä manifestoituu maapallolla pyrkimyksenä korkeamman tason olennoiksi, rakenteiksi ja järjestelmiksi, missä energian käytön ja hyödyntämisen intensiteetti eli ns. "energiavuon tiheys" kasvaa ajan ja evoluution kuluessa.

"The principle of that “oligarchical system,” is premised on the notion of the supremacy of a special sort of social class of virtual captives, who are held in virtual bondage by a class of persons regarded as virtually “gods,” “gods” akin to such as the esteemed rulers of Wall Street and London presently. The remainder of the populations are treated, under the oligarchical principle, as, implicitly, merely cattle cast in a physically human form, but are, ultimately, reared, harvested, or simply killed in manner like that of cattle, all done in the oligarchical exercise of management of the herds of human cattle, as the British monarchy has recently prescribed the urgently motivation of the reduction of the planet’s human population from the vicinity of seven billions persons, to merely one or less, as through aid of sundry economic and “environmentalist” methods exceeding even the proposed reduction of the human species by Prince Philip’s World Wildlife Fund to two billions, earlier." ---> Yhteiskuntatuhon ajautumisen neofeodalismiin ja kaaokseen tunnistaminen osana ns. oligarkkista periaatetta, jonka mukaan eliitti tuntee ja tunnistaa itsensä "jumalina" ja he lukevat siten itsensä oikeutetuiksi kohtelemaan muita alempina ja tarhattavina "eläiminä". Yksi merkittävä oligarkkisen periaatteen kulmakivi tässä mielessä on "ympäristöaktivismin" käyttäminen troijan hevosena ko. tarhaamis- ja alistamisagendan tehostamiseksi edelleen.

"What is generally known to the history-books of today, as the anciently ruling constitutional feature of law imposed upon any organized society generally, is, in fact of practice, an expression of what is defined in record and practice as “the oligarchical principle.” In other words, this distinction is identified as the qualitative difference between “the gods” and “the mere mortals.” The best illustration of that distinction made in the practice of law, is that distinction of the powers of mere kings, from the powers of an emperor." ---> Oligarkkisen periaatteen tunnistaminen osana kaukaa historiasta saakka vallinneena juopana ihmismielen ajatustoiminnoissa ja yhteiskuntaolemisen ja -rakentamisen isona ja vakavana valuvikana ylimpiin yhteiskuntien hallinnon muotoihin saakka pesiytyneenä ja sieltäkin poisajettavana.

"For example, the physical-scientific evidence is, that the universe undergoes a process of development which is exactly contrary to that fraudulent notion of a “Second Law” introduced to Nineteenth-century practice by Rudolf Clausius; the evidence pertaining to the “history” of living processes during as much as a recent half-billions years of living processes, demonstrates that the evolution of species proceeds by a pathway of increasing energy-flux density. Clausius is not a particularly honorable figure of Nineteenth-century science; but, the so-called “Second Law” is, indeed, considered “traditional,” but only arbitrarily, from the vantage-point of the oligarchical principle of relevant branches in statecraft.

This fraud expressed as the Nineteenth-century concoction of a so-called “Second Law” into which even otherwise competent scientists have been bludgeoned, academically or otherwise, is nonetheless consistent with models such as ancient Roman Law precedents. That is, indeed, “The Oligarchical Principle.” ",


" ...“the oligarchical system” is to be recognized as dividing mankind into two contrasted species, “gods (oligarchs).” and “mortals” (considered relatively as “cattle”) or other qualities of “slaves.” Although oligarchical factions do war on each other, out of their nature as oligarchies, the essential concern of the oligarchical system is to secure the dictatorial authorities of the oligarchical “species” against the natural potentials of the regular human “species.” " ja

"On that account, the oligarchy will employ instruments based on actually scientific knowledge, as weapons for keeping the numbers the popular down, especially of the non-oligarchical classes. The oligarch will use scientific knowledge gained, to beat a rival oligarch, but, will recurrently act to “dumb down” the general population, and to sharply reduce that latter population, even frequently, to prevent the general population “from becoming too numerous.” " ---> Länsimaisen nykytieteen sisällön ymmärtäminen oligarkkisen periaatteen saastuttamaksi valeympäristöksi, missä mm. termodynamiikan toista pääsääntöä ja muitakin tieteen tuloksia käytetään poliittisena aseena yhteiskuntien ja niiden väestöjen pitämisenä voimistuvasti neofeodalismiin alistamisen tiellä. Tyhmennetään yhteiskuntakerroksia sitä varten pois havaitsemasta maailman tarjoamaa ja itsessämme olevaa koko potentiaalia toimia optimaalisen rakentavasti osana Universumille tyypillistä antientrooppista ja "energiavuon tiheyden" kasvamiseen perustuvaa evoluutiota.

"Hence the habitual tendency of the oligarchy has been to suppress the general population’s access to serious forms of progress in competent advances in scientific knowledge, such as the conduct of the cult of the “envionmentalists” acts to prevent both the development and spread of competent access to scientific knowledge. This has been an anti-scientific impulse of tyranny which is supplemented, from time to time by measures of explicit genocide, typified by the Hitler regime, or the Emperor Nero earlier, and by the impulses of President Barack Obama, as also typified by the British monarchy’s association with “Malthusianism” and Prince Philip’s shamelessly mass-murderous promotion of World Wildlife Fund." ---> Oligarkkisen periaatteen manipulaatioarsenaalin mukaan tiedemaailman ja yhteiskuntien älymystön saastuttaminen mm. malthusilaisella epätieteellä, valehtelulla, eliittiohjautuvalla propagandalla ja väestönkontrolli - eugeniikkaharhoilla ja sen piirissä ilmenevien eri tyranniamekanismien ja -rakenteiden tunnistaminen oleellisena ja tarpeettomana yhteiskuntahaittana. Tämän haitan edesauttajien tunnistaminen vihollisinamme.

"This planet is presently gripped, in natural respects, by the urgency of ventures into exploration of nearby Solar and also galactic space, which are required as both the protection of the role of the human species within our Solar system, and, our ability to reach into needed effects affecting the functions and evolution of our galaxy. Already, at this time, the Solar system itself is approaching a place-and-time within the presently evolving galaxy which tends to place the human species in a more deadly part of the orbit of the galaxy which the human species has never experienced earlier." ---> Maapallon ymmärtäminen orgaanisena ja dynaamisena osana lähi- ja kaukoavaruutta sekä toiminnoiltaan että ominaisuuksiltaan, missä ongelmien ja mahdollisuuksien kartoittamista ei pidä rajata vain Maapallolle itselleen. On pyrittävä tajuamaan ihmiskuntakin osana Universumia, jonka muutokset asettavat ihmiskunnan ylläpitämiselle haasteita siinä missä maapallon piiriinkin rajatut seikat.

"Under such conditions as those, mankind’s scientific progress into increasing powers to master the changing conditions of nearby Solar space, and beyond, is a certifiably essential pre-condition for securing the existence of our human species. Clearly, that mandatory, and therefore obligatory mission of the nations of humanity, is to fulfill missions which are, at a minimum, essential for the continued existence of our species. That presently urgent mission for the future could not be fulfilled without the liberation of the minds of human beings generally for their becoming truly creative human minds whose work in a revolutionary process of scientific advances is indispensable political of practice for our species as a whole." ---> Ihmiskunnan tajuamiseksi osana Universumia ja antientrooppisen evoluution kohteena, on osattava ajatella suuresti ja luovasti asettumalla kasvattamaan ja tekemään itseään kuviteltujen rajoitteiden ja hidasteiden ylitse - ulkopuolelle kohti ihmismielen koko potentiaalia olemisemme järjestämisessä kestävällä ja rakentavalla tavalla.

"The national cultures of humanity must be rallied to the common purpose of our species’ proper density, as in the image The the Creator Himself. Thus, the law in the future, must become the law of creating a newer future. Only in this manner can the fires of a new holocaust of general warfare on this planet be averted. The Roman-like oligarchical tradition must be conclusively uprooted, and a policy of mankind’s devotion to creating the law of the future, established as the common destiny of the peoples’ sovereign nations." ---> Ihmismielen koko potentiaali ilmenee ns. kanssaluojana Universumin kehityksen osana. Sitä hoivaava ja kehittävä yhteiskuntaoleminen ja -rakentaminen tulee käsittää lakina kohti oligarkkisen periaatteen poistavaa traditiota. Vain siten nykymaailman tuhon ja sodan uhkia eli ihmiskunnan ylläpitämisen ja kehittämisen jatkuvuutta estäviä - heikentäviä seikkoja voidaan alkaa poistamaan.

Aiheeseen liittyviä LaRouche -liikkeen tiedevideoita (Englanninkieliset lainaukset niiden sisältöjen kuvauksina) uusimmasta vanhimpaan alaslukien --->

Auroras: Beautiful Warnings: "Over a planet steeped in the greatest financial collapse in modern history and perhaps even a greater geopolitical crisis, on Monday, October 24th, the continental United States was treated to a beautiful solar show when red auroras lit up the night time sky reaching as far south as the states of Texas and Alabama. However, these auroras, as stunning as they are, really serve more as a warning sign as to what profound changes may be going on out here in our planet’s true environment: space. And frankly, by referring to it as ‘space’ lets on just how little we know about what is going out here.".

A Vernadskian Law of Evolution: "Meghan Rouillard, of LPAC's Basement Research team, has just completed a new translation of a paper by Vladimir Vernadsky, called "The Evolution of Species and Living Matter", from 1928. In this video, she reviews a central concept of this paper, called the biogenic migration of atoms, which refers to the transformation of material by life and the consequent restructuring of the environment. This process increases throughout evolution, in correlation with the upwards progression of species.

However, as Vernadsky shows, a new class of this action emerged with Man, who supersedes mere metabolism, achieving a far greater transformation of material and his environment with his powers of thought, of the type which would be manifested by great projects such as NAWAPA and the manned colonization of space.".

Cody Jones: Tuning the Universe For Man: "How does Man interact with the domain of cosmic radiation and the extended electromagnetic spectrum, and how might he tune these processes to the benefit of Man's further creative development? Basement Team researcher Cody Jones investigates the extended electromagnetic spectrum and its relationship to life in the evolution of the cosmos.".

Basement Discussion: Evolution of Cosmic Radiation: "Sky Shields, Cody Jones, Oyang Teng, and Peter Martinson continue their discussion on the implications of the KT Extinction. Today's discussion focuses on evolution and viruses from the standpoint of cosmic radiation. Are viruses particles? Do particles exist? Can what you don't see be more real than what you do see?" ja edellinen osa; Basement Roundtable: The KT Extinction: "The Basement team discusses the increase in Anti-Entropy in the Universe as a whole, looking at the KT Extinction as a case study in the development of our planet.".

The Science of Economics: "At a Sept 24, 2011 LPAC meeting in Philadelphia, Jason Ross presented the key concept of economics: measuring value as qualitative changes in power, rather than money. Using concepts from Bernhard Riemann's work, the continuity lying behind the series of evolutionary advancements in man's economic power, is sketched out using Riemann's work on Abelian functions. Stay tuned for a more in-depth feature video." ---> Tässä nuo in-depth -videot: Riemann II(a): Potential and Metaphor ja Riemann II(b): Abelian Functions.

The Ecology of Anti-Entropy: "Life expresses creativity, though in a unique way. Whereas man's creativity is willful, the advance of life is seen through the process of evolution, where new organisms, within new systems of life with higher rates of energy-flux-density emerge, and those that can't keep up with the new, more energetic system go extinct.".

Demanding Mind: "We take up James Dwight Dana's elaboration of the concept of cephalization, its expression in the evolution of the nervous system and general physiology, and its significance for understanding the nature of mind and thus the universe.".

The Cosmic Forces of Weather?: "LaRouche and the LPAC Basement Team warned you earlier this year that we are now in a period where you are going to need more than a weather man to tell you which way, and why, the wind blows.".

Can Man Control Hurricanes? Globally Extended NAWAPA and Weather Modification: "LPACTV's Natalie Lovegren elaborates how the tempering of climates through a globally extended NAWAPA program, including the greening of the Sahara, could potentially minimize or even eliminate the occurrence of violent hurricanes.".

Climate, Cosmic Rays & CLOUD: "The recent publication of results from the CLOUD experiment at the CERN laboratory in Switzerland underscores the cosmic connection to earth's climate, and the absurdities of current climate models.".

Satellites: Defending our Extended Sensorium: "Contrary to popular opinion the capability represented by NASA is not a luxury, but in fact a necessary tool for navigation through this economic breakdown crisis. Creativity is the definition of economic value.".

Riemann: The Habilitation Dissertation: "How Bernhard Riemann's 1854 Habilition Dissertation re-defined the nature of geometry, physics, and the human mind.".

Sky Shields · Mastering the Forces of Planetary Evolution: "Sky Shields, leader of the LPAC Basement Project, addresses the prospects of mankind's mastery of the forces responsible for the evolutionary development of the earth. The discussion took place at the headquarters of the LaRouche movement in Berlin, Germany.".

For Lack of NAWAPA...: "We are in need of the NAWAPA policy now more than ever. Here, we reaffirm and restate the need for NAWAPA in the context of the recent wildfires and flooding, and also review its function as Vladimir Vernadsky would see it.".

The Wilcox Effect: The Way the Solar Wind Blows: "We should be reminded that we live in an environment that is not only interconnected with both the solar system as a whole and our galaxy, but, more importantly, that is a interconnected system of continuous development and change. This investigation of the "Wilcox Effect" is one piece of that picture.".

The Universality of Mind: Meghan Rouillard Addresses Diane Sare Town Hall Event: "Basement Team member Meghan Rouillard addresses U.S. Congressional candidate Diane Sare's Town Hall meeting in Hasbrouck Heights, NJ. The subject: the Universality of Mind.".

A Fresh Look at Life: "A fresh look into the controversial work of the scientist who won the Nobel Prize for the discovery of HIV, Dr. Luc Montagnier. Also, a recent paper published by a group of researchers from Northeastern University and the University of Perugia titled "Electromagnetic Signals from Bacterial DNA." ".

The Hypersea Platform: "The evolution of life on land was an anti-entropic revolution for the biosphere as a whole. Oyang Teng presents this process as one of a series of ongoing case studies of the principle of physical-economic platforms, manifested within living nature. In particular, this slice of evolutionary history is examined from the standpoint of the Hypersea theory of American scientists Dianna and Mark McMenamin, an extension of Vladimir Vernadsky's earlier work in founding the science of biogeochemistry.".

A New Quantum Physics: Rejecting Zeus: "Even as an alarming, increasing density of seismic, economic, and political events buffet us, experts in all fields insist that the world around us cannot be understood! Jason Ross presents the explicitly anti-Promethean outlook of quantum mechanics, as a case study of the attack on the human mind, which declares that the universe we live in is fundamentally incomprehensible. Just as quantum mechanics maintains that statistics trumps reason, so too do anti-human earthquake science deniers insist that earthquakes cannot be predicted.".

Pandemics and Solar Cycles: "Do you think that we should stop funding space exploration in order to "solve problems here on Earth?" That kind of idiocy might just get you -- and all of the rest of us -- killed. Evidence points to the fact that diseases are not a terrestrial occurrence, and that their "cures" will probably not be found here on Earth.".

New Discoveries in Biotic Space-Time Vindicate Vernadsky Hypothesis : "New scientific discoveries have completely overthrown the reigning opinion of "bottom-up" physics. In this report, we show how a very significant recent study of the preferential spin-polarization of photoelectrons under the influence of organic matter confirms a hypothesis about the "states of space" which Vladimir Vernadsky put forward over eighty years ago.".

What is Life? A Non-Particle View: "Can life be reduced to nothing more than an interesting arrangement of atoms and molecules? No.".

The Electromagnetic Platform: "Everywhere you look in the biosphere and the lithosphere, new, more highly organized states of space, or platforms are being created. Why would it be any different for mankind? Here we examine billions of years of geological history, specifically the biosphere's role in engineering the vast amounts of cosmic and solar radiation into a habitable planet.".

Evolutionary Potential: "Sky Shields and Alicia Cerretani discuss the anti-entropic nature of life, and its relationship to creativity as an all-pervasive principle of the universe. They explore several examples of so-called "convergent evolution," and discuss its relationship to large-scale galactic, and inter-galactic cycles, as well as its significance for economic policy making today.".

Economic Value: A Return to ‘Future’: "Economic value depends on context: only with a clear understanding of a viable future goal can present economic activity be valued. Just as there are no physical properties of substances or particles themselves, so too is economic value not found in the object or job itself: it is found in its contribution to the future.".

Biogenic Migration of Atoms: Nitrogen: "The nitrogen cycle is one of the many flows that are fundamental to the biogenic migration of atoms in the Biosphere and, potentially, beyond.".

Decay Rates and Time: "The false notion of an empty time and space, containing self-contained, fundamental particles, prevents sane thinking about science, culture, and economics.".

NYC Class 07.17.10: Expanding Mendeleyev's Periodic Table: "In this third class, Meghan looks at how the Periodic Table of Mendeleyev can be expanded through considering the later work of scientists such as Louis Pasteur and Vernadsky most directly, and will necessitate being informed by the revolutionary approach to science by the likes of Einstein and Planck.".

PS.: Näiden videoiden yhteenlaskettu kestoaika on useita tunteja, mutta keskeisimmän ja uuraauurtavimman tiedon äärelle pääsyyn ja varsinkin sen ymmärtämiseen ei ole oikotietä! Kaikilla meillä on paljon lisää opittavaa maailmastamme. Minäkin kertailen vähitellen vielä uudestaan mm. näiden videoiden sisältöjä...

Maapallon väestön liikakasvukuvitelma globalistieliitin propaganda-aseena maailmanherruusagendoilleen: Tausta-aineistoa - Osa 1

Tänään on valtamediassa esitelty tätä päivää merkkipaaluna, missä maapallon ihmisväestön määrä on saavuttanut 7 miljardin rajapyykin ylityksen (Hesarin juttu). Siinä etenkin globalistieliitin viherfasismia promotoiva klikki on nimenomaan toitottanut sitä, että tällainen väestön määrän lisääntyminen on erittäin "vaarallista", "haitallista" ja vaatii "nopeita väestönrajoittamistoimia". Lisäksi lännen maailmankuvavankilan tämän vaiheen aivopesemät hyväuskoiset "kätyrit" ja "rahvas" ovat ottaneet tämän ohjeeksi ja pohjaksi hahmottaa "maailmanparannusta".

Väestön ns. liikamäärähän on ollut tuttu globalistieliitin eräs tärkeimmistä käsikassaroista oikeuttaa heidät promotoimaan ja kätyreineen harjoittamaan tyrannista ja (neo)feodaalisesti tarhaavaa väestönkontrollia sekä eugeniikkaa jopa jo yli 100 vuoden ajan sekä osaltaan jo paljon pidempäänkin näiden "eliittiperiaatteiden" esi-isinä toimineiden Thomas Malthusin ja Giammaria Ortesin teesien pohjalta.

Tarkoitukseni on alkaa nyt kyseenalaistaa entistä pontevammin ja syvällisemmin tämäkin osa globalistieliitin maailmanherruus- ja kaikkivoipaisuusharhoistaan sekä niiden vaarallisista vaikutuksista yhteiskuntiimme ja niissä ns. tavallisen väestön maailmankuvan muodostukseen. Sitä varten kokoan aluksi kolmeen eri koosteeseen tämän eliitin piirissä esiintyviä ajatuksia aiheeseen liittyen. Nämä koosteet toimivat tausta-aineistona tulossa oleville analyyttisille aihetta käsitteleville pohdinnoilleni ja ohjelman muodostuksilleni neorenessanssin sisältöä hahmottaen... Niistä todennäköisesti valikoituu myös se ensimmäinen laajemman mediapiirin juttuni (Kaksi kirjoittamiseeni liittyvää ilmoitusta: Tekstivikojen korjaus ja uusi laajempi media kirjoituksilleni...).

Tämän ensimmäisen tietokoosteen pohjana on Infowars -sivustolta löytämäni alkuperäisesti American Dream -sivuston äskettäinen juttu (From 7 Billion People To 500 Million People – The Sick Population Control Agenda Of The Global Elite), jonka kirjoittaja Michael haluaa pysyä melko anonyyminä kirjoittajana (Tässä hän kertoo jotain itsestään). Seuraavaksi runsas valikoima tietoa lainauksinani hänen kokoamastaan ko. jutusta --->

Michaelin kirjoittamaa: "The United Nations has officially designated October 31st as 7 Billion Day. On that day, the United Nations estimates that the population of the earth will hit 7 billion for the very first time. But instead of celebrating what a milestone 7 billion people represents, the UNPF is focusing instead on using October 31st to raise awareness about “sustainability” and “sustainable development.".

Michaelin kirjoittamaa: "In other words, the United Nations is once again declaring that there are way too many people on the planet and that we need to take more direct measures to reduce fertility. In recent years, the UN and other international organizations have become bolder about trying to push the sick population control agenda of the global elite. Most of the time organizations such as the UN will simply talk about “stabilizing” the global population, but as you will see in this article, there are many among the global elite that are not afraid to openly talk about a goal of reducing the population of the world to 500 million (or less). To you and I it may seem like insanity to want to get rid of more than 90 percent of the global population, but there is a growing consensus among the global elite that this is absolutely necessary for the good of the planet.".

Michaelin kirjoittamaa: "Today, “sustainable development” has become one of the key buzzwords that those in the radical environmental movement love to use, but most Americans have no idea that one of the key elements of “sustainable development” is population control.
So what precisely is considered to be an ideal population for the earth by those pushing “sustainable development”?


Well, of course there is much disagreement on this issue, but many are very open about the fact that they believe that the earth should only have 500 million people (or less) on it.".

Seuraavaksi Michaelin esilletuomia globalistien ja heidän "ajatushautomoidensa" sutkautuksia --->


For example, the first of the “new 10 commandments” on the infamous Georgia Guidestones states the following….: "Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.".

CNN Founder Ted Turner would go even farther: "A total population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.".

Dave Foreman, the co-founder of Earth First, says that reducing our population down to 100 million is one of his three main goals….: "My three main goals would be to reduce human population to about 100 million worldwide, destroy the industrial infrastructure and see wilderness, with it’s full complement of species, returning throughout the world.".

Professor of Biology at the University of Texas at Austin Eric R. Pianka once wrote the following….: "I do not bear any ill will toward people. However, I am convinced that the world, including all humanity, WOULD clearly be much better off without so many of us.".

Mikhail Gorbachev thinks that reducing the global population by 90 percent would be just about right….: "We must speak more clearly about sexuality, contraception, about abortion, about values that control population, because the ecological crisis, in short, is the population crisis. Cut the population by 90% and there aren’t enough people left to do a great deal of ecological damage.".

Jeffrey D. Sachs, the director of The Earth Institute at Columbia University, recently said the following in an article for CNN….: "The arrival of the 7 billionth person is cause for profound global concern. It carries a challenge: What will it take to maintain a planet in which each person has a chance for a full, productive and prosperous life, and in which the planet’s resources are sustained for future generations?

How, in short, can we enjoy ‘sustainable development’ on a very crowded planet?".

"The second key to sustainable development is the stabilization of the global population. This is already occurring in high-income and even some middle-income countries, as families choose to have one or two children on average. The reduction of fertility rates should be encouraged in the poorer countries as well.".

In a recent article for the Guardian, Roger Martin stated that all of the problems that humanity is facing would be easier to solve if less people were running around the planet….: " …all environmental (and many economic and social) problems are easier to solve with fewer people, and ultimately impossible with ever more.".

"On a finite planet, the optimum population providing the best quality of life for all, is clearly much smaller than the maximum, permitting bare survival. The more we are, the less for each; fewer people mean better lives.".

In fact, you are starting to see an increasing number of people in the western world actually suggest that we adopt a “one-child policy” such as China has. For example, the following is from an opinion piece that appeared in the National Post….: "A planetary law, such as China’s one-child policy, is the only way to reverse the disastrous global birthrate currently, which is one million births every four days.".

"The intelligence behind this is the following:

-If only one child per female was born as of now, the world’s population would drop from its current 6.5 billion to 5.5 billion by 2050, according to a study done for scientific academy Vienna Institute of Demography.

-By 2075, there would be 3.43 billion humans on the planet. This would have immediate positive effects on the world’s forests, other species, the oceans, atmospheric quality and living standards.
".


I have already discussed the horrific one-child policy in China. As the Epoch Times recently noted, enforcement of this policy can be absolutely brutal….: "Pregnant women lacking birth permits are hunted down like criminals by population planning police in China and forcibly aborted.".

For example, just check out what a recent National Geographic article said happened when social planners in India tried to aggressively reduce birth rates in India in the 1970s….: "The Indian government tried once before to push vasectomies, in the 1970s, when anxiety about the population bomb was at its height. Prime Minister Indira Gandhi and her son Sanjay used state-of-emergency powers to force a dramatic increase in sterilizations. From 1976 to 1977 the number of operations tripled, to more than eight million. Over six million of those were vasectomies. Family planning workers were pressured to meet quotas; in a few states, sterilization became a condition for receiving new housing or other government benefits. In some cases the police simply rounded up poor people and hauled them to sterilization camps.".

Recently, Al Gore made the following statement regarding population control….: "One of the things we could do about it is to change the technologies, to put out less of this pollution, to stabilize the population, and one of the principle ways of doing that is to empower and educate girls and women. You have to have ubiquitous availability of fertility management so women can choose how many children have, the spacing of the children.".

---> Michaelin tuohon huomiona kirjoittamaa: "The elite love to use terms such as “fertility management” and “family planning”, but what they really intend is for there to be less pregnancies and more abortions so that the population will not grow as quickly.

They certainly do not intend to empower women to have more children.".


This agenda was also very much reflected when the March 2009 U.N. Population Division policy brief asked this shocking question….: "What would it take to accelerate fertility decline in the least developed countries?".

But to many in the global elite, trying to get women to have less babies makes all the sense in the world. In a recent editorial for the New York Times entitled “The Earth Is Full“, Thomas L. Friedman made the following statement….: "You really do have to wonder whether a few years from now we’ll look back at the first decade of the 21st century — when food prices spiked, energy prices soared, world population surged, tornados plowed through cities, floods and droughts set records, populations were displaced and governments were threatened by the confluence of it all — and ask ourselves: What were we thinking? How did we not panic when the evidence was so obvious that we’d crossed some growth/climate/natural resource/population redlines all at once?".

These people honestly and truly believe this stuff.

Unfortunately, this agenda is even represented in the highest levels of our own government.
Barack Obama’s top science advisor,
John P. Holdren, once wrote the following….: "A program of sterilizing women after their second or third child, despite the relatively greater difficulty of the operation than vasectomy, might be easier to implement than trying to sterilize men.


The development of a long-term sterilizing capsule that could be implanted under the skin and removed when pregnancy is desired opens additional possibilities for coercive fertility control. The capsule could be implanted at puberty and might be removable, with official permission, for a limited number of births.".


"Indeed, it has been concluded that compulsory population-control laws, even including laws requiring compulsory abortion, could be sustained under the existing Constitution if the population crisis became sufficiently severe to endanger the society.".

Michael jatkaa: The following are 8 more quotes that show the mindset that a lot of these population control advocates have…. --->

Microsoft’s Bill Gates….: "The world today has 6.8 billion people. That’s heading up to about nine billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.".

U.S. Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg….: "Frankly I had thought that at the time Roe was decided, there was concern about population growth and particularly growth in populations that we don’t want to have too many of.".

David Rockefeller….: "The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident.".

Jacques Cousteau….: "In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day.".

Prince Phillip, the Duke of Edinburgh….: "If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.".

David Brower, first Executive Director of the Sierra Club….: "Childbearing [should be] a punishable crime against society, unless the parents hold a government license … All potential parents [should be] required to use contraceptive chemicals, the government issuing antidotes to citizens chosen for childbearing.".

Planned Parenthood Founder Margaret Sanger….: "The most merciful thing that a family does to one of its infant members is to kill it.".

Planned Parenthood Founder Margaret Sanger. Woman, Morality, and Birth Control. New York: New York Publishing Company, 1922. Page 12….: "Birth control must lead ultimately to a cleaner race.".

According to a recent article in the Daily Mail, thousands of “abnormal” babies are now being selectively aborted in the UK each year…..: "Thousands of pregnancies were aborted last year for ‘abnormalities’ including 500 for Down’s syndrome, new figures reveal.

In total, there were 2,290 abortions for medical problems with the foetus, with 147 performed after 24 weeks.".


Michael mainostaa ---> In a previous article, I described the type of world that the radical population control advocates see for our future….: "Imagine going to sleep one night and waking up many years later in a totally different world. In this futuristic world, literally everything you do is tightly monitored and controlled by control freak bureaucrats in the name of “sustainable development” and with the goal of promoting “the green agenda”. An international ruling body has centralized global control over all human activity. What you eat, what you drink, where you live, how warm or cold your home can be and how much fuel you can use is determined by them. Anyone that dissents or that tries to rebel against the system is sent off for “re-education”. The human population is 90 percent lower than it is today in this futuristic society, and all remaining humans have been herded into tightly constricted cities which are run much like prisons.".

"This is the endgame for the radical green agenda. In order to save the earth, they feel as though they must dramatically reduce our numbers and very tightly control our activities.
But is that the kind of a future that anyone would actually want to live in? Would anyone actually choose to live in a future where bureaucrats micromanage our lives for the good of the environment?
".


Michaelin jutun oheen listatut muut aihetta käsittelevät tai sivuavat aikaisemmat Infowars -sivuston jutut --->

Al Gore, Agenda 21 And Population Control
UK “Green Advsior” Says Population Must Fall to 30 Million
Billionaire: Elite Want Two-Thirds Of The “Dumb People” Wiped Off The Planet
Global population study launched by Royal Society
Depopulation Fanatics, Eugenicists Launch “Objective” Global Population Study
The Elite’s Plan For Global Extermination
World Bank Threatens “Drastic Steps Necessary” if Nations Refuse Population Reduction Implementation
Global Warming: The New Word for Mandates and Population Control
Agenda 21 Alert: Obama’s $250 Million Plan to Brainwash Your Children
By 2019, Taxpayers Will Pay $196 Billion A Year for Obamacare, But 24 Million People Will Remain Uninsured
Eugenics Alert: UN’s Agenda of Population Control Accelerating
Global Elite Designed Sanctions to Kill and Impoverish the People of Iran.

Kaksi kirjoittamiseeni liittyvää ilmoitusta: Tekstivikojen korjaus ja uusi laajempi media kirjoituksilleni...

Nyt seuraa kaksi kirjoittamiseeni - bloggaamiseeni liittyvää tiedotetta lyhyesti! Ensinnäkin olen viimein korjannut viime keväänä ilmenneet kappaleväliviat blogikirjoituksistani. Viat ilmenivät siten, että blogiteksteihin ei voinut Bloggerin oman viallisuuden takia tehdä ollenkaan kappalevälejä lähes kuukauteen ja kiersin sen ongelman tuolloin laittamalla "kappaleväleiksi" katkoviivapötköjä. Ne olivat hämmentävän sotkuisia viritelmiä pakon edessä, mutta nyt asian tila on korjattu normaaliksi; tästä voitte käydä tutustumassa uudestaan ko. korjattuihin teksteihin (huhtikuun 2011 kirjoitukset). Tässä on myös viime keväältä ko. ongelmaa koskeva kirjoitukseni korjauspäivitysilmoituksen kera: Bloggerin tekstieditorin vakavat viat jatkuvat jo toiselle viikolle: Hyökkäys kansalaiskirjoittelua vastaan...?!.

Toiseksi kirjoittamiseni - bloggaamiseni jatkaa nyt loppuvuodesta muutostaan. Merkittävänä uutena piirteenä lähiaikoina aloitan kirjoittamisen eräässä jo varsin paljon julkisuutta saaneessa vaihtoehtomediassa; jääköön tämä media vielä tarkentamatta. Sen verran voin vihjata, että kirjoituksilleni tulee olemaan siellä moninkertaisesti suurempi yleisö kuin mitä se on ollut tähän mennessä tämän blogin kautta. Paljastan ko. uuden median ensimmäisen kirjoitukseni ilmestyttyä sinne...

En ole kuitenkaan hylkäämässä tätä nykyistä blogialustaa, mutta pohdin vielä sen koostumusta kirjoittamiselleni: Miten jaan yhteiskunnallispoliittisen ja muiden kiinnostuksen kohteideni aiheet keskenään...? Samaan blogiin edelleen vai eri blogeihin ja mitkä tekstit ja miten jaan kirjoituksia keskenään tämän blogialustan ja tuon uuden median välillä...?

Monday, October 24, 2011

Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: Howard Jones - New Song

Musiikkisarjani trilogiakokonaisuudessa on nyt vuorossa kolmas ja viimeinen osa, joka täydentää kokonaiskuvan ongelmanratkaisujen kannalta tärkeiden asenteiden ja metodien esittelyllä! Edelliset osat (Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: ABC - How To Be A Millionaire? ja Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: The Sisters of Mercy - Lucretia, My Reflection) keskittyivät kuvaamaan lähinnä nykylännen ahdingon aiheuttaneita ongelmia ja niiden synnyttämiä negatiivisia tunteita ja ilmenemismuotojen etenemistä.

Sen sijaan harkittuna loppukaneettina tässä esiteltävä biisi esittää juurikin sisältöä siihen, miten tuollaisia ongelmia ja niiden aiheuttamia vaikutuksia tulee kohdata rakentavasti ja millä tavalla luoda niille optimistista vastavoimaa. Itse asiassa ko. biisin sisältö on niin tarkka ja mietitty kokoelma neuvoja tätä varten, että sitä voidaan pitää parhaimpiin kuuluvana asennetäsmäaseena oikeastaan minkälaisen tahansa kulttuurin rapautumisen vastaisessa taistelussa ulottuen olemisen suorastaan jopa kaikille tasoille ja ilmenemismuotoihin! Kuulostaako ihmeelliseltä?...

Hämmästyin tosi positiivisesti tästä asiasta itsekin, kun palasin tämän biisin pariin muutaman vuoden tauon jälkeen nyt opittuani maailman menosta paljon oleellista. Kyseessähän on siis Howard Jonesin debyyttisinglen biisi New Song vuodelta 1983. Ennen biisin sisältökatsausta kerron taas vähän itse artistista: Howard Jones tuli esille ja menestyi samaan aikaan toisen melko samantyylistä syntikkapoppia poprock ja singer-songwriter -mausteilla esittäneen Nik Kershaw'n kanssa. Molempien huippumenestys osui vuosien 1983 ja 1985 väliseen seutuun ja tavallaan he kilpailivatkin teinityttöjen keskuudessa tuon ajan suosituimman mieslaulajan tittelistä; muistan tämän "kaksintaistelun" oikein hyvin itsekin, kun aktivoiduin juuri tuon ajan kuluessa suureksi popmusiikin ystäväksi ja tykkäsinkin paljon monista molempien herrojen biiseistä.

Howard Jones oli kaksikosta se, joka omasi eniten ideaalista yhteiskunnallispoliittista sisältöä biiseissään. Jotkin hänen biisinsä olivat jopa hyvin suorasukaisia tässä mielessä, mutta hyvällä maulla ja hyvin terävä-älyisesti koostettuja, kuten juuri tämä esiteltävä biisi New Song. Ko. biisi oli heti jättimenestys Britanniassa sijoittuen singlelistan sijalle 3 ja se on osa sekä kriitikoiden että ostavan yleisön suursuosikiksi vuonna 1984 kohonnutta miehen debyyttialbumia Human's Lib, jossa on huomattava osan kappaleista olevan William Bryantin sanoittamia. Tämä New Song on tosin kokonaan H. Jonesin käsialaa. Albumin teemana on kuitenkin kauttaaltaan nimensä mukaisesti "ihmisten vapautus" erilaisten negatiivisten ja haitallisten asioiden, ajatusten, yhteiskunnan ilmiöiden ja sosiaalisten ongelmien kahleista. Hyvin syvällinen, ajatuksia herättävä sekä tunteellinenkin albumi on kyseessä.

Tuossa H. Jonesia kuvaavassa wikipedia-artikkelissa kerrotaankin kenties osuvasti: "His music merged the technology intensive sound of new wave with the cheery optimism of hippies and late 1960s pop."... Toisaalta "hippi-idealistiksi" luonnehtiminen voidaan käsittää myös vääristävänä ja jopa halventavanakin lokeroimisena, jossa vaikeiden yhteiskunnallispoliittisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisuesityksiä ja radikaaliakin optimismiasennetta siihen liittyen halutaan tarkoituksella vähätellä ja siirtää piiloon. Valitettavan tuttua toimintaa nykymaailmassa.

Tällaisesta lokeroimisesta huolimatta Human's Lib -albumi oli siis valtaisa menestys itse asiassa molemmin puolin Atlanttia ja se sisälsi myös nämä hittisinkut; What Is Love (Video), Hide And Seek (Video) ja Pearl In The Shell (Video). Nykyään on kuitenkin kauheaa ajatella sitä, kuinka tällaista H. Jonesin kaltaista hyväsydämistä artistia ei voi enää kuvitellakaan tämän hetken valtavirtapopin kirkkaimpiin valokeiloihin... Howard Jones itse asiassa on jatkanut musiikin tekemistä ja keikkailua tähän päivään saakka, mutta siis jo pitkään ilman kaupallista menestystä jääden nostalgia-artistin asemaan.

Itse New Song -biisi on siis paljon puhuvasti suorastaan poliittinen ohjelmanjulistus yleistä maailmanparantamista ja sen mukaista aktivismia - vallankumousta varten. Jopa niin selkeästi, että otankin noista biisilyriikoista seuraavaksi alle suorina suomennettuina lainauksina H. Jonesin teesit:

1. Älä tule huijatuksi siitä, mitä näet!
2. Älä tule huijatuksi siitä, mitä kuulet!
3. Ota haaste / haasteet vastaan sydämeesi - sydämesi asiaksi!
4. Kyseenalaista valmiiksi muokattuja / valmiiseen muottiin valettuja ideoita!
5. Sano hyvästit pitkäaikaisille peloille!
6. Älä murru / pimahda!
7. Taivuta aivojasi; eli laajenna tietoisuuttasi!
8. Näe molemmat puolet asioista!
9. Heitä pois henkiset kahleesi!

Lisäksi H. Jones mainostaa biisissä hyvällä tavalla sekä suoraselkäisen nöyrää että rohkean edistyksellistä asennetta:

1. En halua olla "trendikäs ja makee"!
2. En halua pelata sääntöjen mukaan!
3. En halua olla "muutamien kyynikkojen" peukalon alla!
4. En halua olla "tuhoryhmän" alistama!

Kerrassaan erinomaiset listaukset ja allekirjoitan niistä molemmista jokaisen kohdan ilomielin ja vakaan päättäväisenä! :) Nykyisessä maailman tilanteessa tällaisten neuvojen ja asenneideaalien käyttö on hyvin tärkeää laajalla rintamalla! Kuinkakohan hyvin entiset / vanhat H. Jones -fanit muistavat ottaneensa näistä oppia...?

Itse biisin musiikkivideosta myös muutama sana: Biisin sanomaa tähdennetään kolmen eri miljöön kautta, joiden puitteissa Howard Jones innostavasti ja positiivisesti elävöittäen agiteeraa viestiään ihmisjoukoille. Nämä ovat tehtaaseen sijoittuva työpaikkamiljöö (Itsensä toteuttaminen yhteiskunnan hyväksi), joukkoliikennemiljöö metroasemalla (Ideoiden ja materian luova liikkuvuus) ja koulumiljöö (Ihmiseksi oppiminen). Nämä miljöövalinnat ovat erittäin merkittävät juuri siksi, että ne symboloivat niitä ihmisenä olemisen tiloja, joissa ilmenee herkimmin minkä tahansa tyrannian ehdollistavat ja alistavat vaikutukset. Niinpä biisin sanoman mukaan H. Jones "vapauttaa" näissä miljöissä ihmisiä ennakkoluuloistaan, ehdollistumisistaan ja ongelmistaan haastamalla ajattelemaan ja toimimaan "toisella tavalla"... Menossa on mukana H. Jonesin kanssa alkuaikojen keikoillaankin nähty pantomiimihahmo symboloimassa tyranniatietoisuuden kahlitsemaa ihmistä.

Biisin optimistisen sävyn mukaan videon lopussa saavutetaankin sitten lopullinen ja euforisen vapauttava astuminen iloisena ja innokkaana valaistumisen tielle, jota symboloi ihmisjoukon juokseminen kohti auringonnousua. Vaikutelmaa ko. kohdassa voimistaa vielä biisissä olevan upean syntsasooloriffin kupliva, nostattava ja keimaileva kauneus. Itse asiassa ko. riffi lukeutuukin ainakin top 5:n joukkoon 80 -luvulla luotujen syntsariffien parhaimmistossa!...

Vielä yksityiskohtahuomio videosta: Katsokaapa koulun luokkahuonekohtauksessa opettajan pään taakse liitutaululle: Eikös siellä vaikutakin vain olevan globalistieliitin eli Illuminatin valtaa symboloiva jonkinlainen pyramidi kaikennäkevän silmänsä kera? ...Koululaitoksestahan tiedämmekin jo sen, kuinka tämän lännen valtaeliitin tahtoa on kanavoitu ja kanavoidaan myös hyväuskoisten opettajienkin kautta syöttämällä järjestelmään propagandisoitua ja aivopesullista tietoa jaettavaksi lapsille ja nuorille...

Tähän musiikkisarjan osaan on hyvä päättää tämä trilogiaideani, jossa siis kolme elementtiä on nyt tullut taiteen keinoin esiteltyä omaksuttaviksi: Palaset lännen ongelmien luonteista (Mikä se on), niiden aiheuttamia vaikutuksia - seurauksia (Mitä se tekee) ja niiden takia tarvittaviin ongelmanratkaisuihin sisällytettävän asenteen ja idealismin tarpeellisuutta (Kuinka "siihen" vastataan)!...

Meille jokaisellehan on vaikeaa kohdata tällaisia hurjia asioita maailmantilanteesta ja sen luonteesta. On siis selvää, että niiden kohtaaminen on välillä suututtavaa ja muullakin tavoin negatiivista ja torjuvaa mieleemme aiheuttavaa ja siksi on hyvä muistaa suurimmassakin ahdingossa toivon ja mahdollisuuksien kipinät. Toisaalta on myös hyvin tervettä, että pahuuteen reagoidaan välillä reippaasti suuttumallakin! Se vasta olisikin hyvin hyvin huolestuttavaa, jos tässäkin blogissa kuvatunlaiset pahuuden muodot eivät herättäisikään mitään tunteita! ...Tai niitä ei suostuisi yhtään kohtaamaan ja käsittelemään mm. pelosta, mukavuuden halusta, välinpitämättömyydestä tms. kyseenalaisesta syystä... Tai varsinkin erittäin tahallisista syistä --> Sekin on nimittäin totta, että maailmassa on myös läpeensä pahoja ihmisiä ja sen todella olen huomannut näissä tutkimuksissani!

Lopuksi vielä mainintaa parista muustakin tuon Human's Lib -albumin biisistä, jotka soveltuvat myös erittäin hyvin ns. taustamusiikiksi ja opiskeltavaksi vallankumoukselle tätä kulttuurillista rapautumista vastaan, missä pankkiirioligarkkiset ja muut möröt ovat vielä saaneet mellastaa lähes rajoituksitta ;) Nimittäin biisit: Natural (Ääniraita) ja Conditioning (Ääniraita)! Niihin saatte itse etsiä lyriikat, mutta mainittakoon tämä; ensimmäinen haastaa kuulijan ajattelemaan laajemmin ja ns. laatikon ulkopuoleltakin ja jälkimmäinen osoittaa sitä, kuinka meitä ehdollistetaan kuvittelemaan itseämme ja maailmaamme kenties hyvinkin vääristävästi... ;) Erittäin hyvin nämäkin biisit paljastavat siis Howard Jonesin ja sanoittaja William Bryantin olleen hyvin valveutuneita jo tuolloin! Sitten enää New Song -biisin musiikkivideolinkki ja lyriikat -->


Howard Jones - New Song (Video)

Lyriikat:

"I've been waiting for so long
To come here now and sing this song
Don't be fooled by what you see
Don't be fooled by what you hear

This is a song to all my friends
They take the challenge to their hearts
Challenging preconceived ideas
Saying goodbye to long standing fears

Don't crack up
Bend your brain
See both sides
Throw off your mental chains

I don't wanna be hip and cool
I don't wanna play by the rules
Not under the thumb of the cynical few
Or laden down by the doom crew".

PS.: Säkeistöjä toistetaan pariin kertaan biisin mukaan.

Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: The Sisters of Mercy - Lucretia, My Reflection

Olen tekemässä musiikkisarjaani eräänlaista trilogiaa, missä viimeksi sen ensimmäisenä osana syntyi tämä kirjoitus (Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: ABC - How To Be A Millionaire?) kuvaamaan pankkiirioligarkkisen yhteiskuntasyövän luonnetta ja leviämistä. Nyt toisena osana vuoroon tulee brittiläisen The Sisters Of Mercy -yhtyeen biisi Lucretia, My Reflection. Biisi ilmestyi ensimmäisen kerran vuoden 1987 lopulla bändin menestyslevyllä Floodland, mutta se julkaistiin myös singlenä seuraavan vuoden puolella. Ko. Floodland -albumi sisältää myös kaksi muuta hittisingleä; eli This Corrosion (Video) ja Dominion (Video), joissa on myös hyvää yhteiskunnallista ja / tai sosiaalista kommentointia - kritiikkiä.

The Sisters Of Mercy tuli tunnetuksi ns. goottirockin edustajana ja edelläkävijänä, mikä suuntaus syntyi 1980 -luvun mittaan Britanniassa post punk -suuntauksesta. Tämä bändi oli tuolloin ko. genrekehityksen merkittävimpiä edustajia ja etenkin tuon Floodland -albumin myötä goottirock tuli yhä enemmän suuren yleisönkin tietoisuuteen myös imagollisten / ulkonäöllisten seikkojen suhteen. Tässä Floodland -vaiheessahan bändiin oli nimittäin pestattu hyvin arkkityyppisen goottiulkonäön omannut Patricia Morrison, jonka musiikillinen anti oli kuitenkin olematon.

Bändin ehdoton johtohahmo olikin ja bändin yhä ollessa kasassa on edelleenkin laulaja - multi-instrumentalisti Andrew Eldritch. Hänet tunnetaan popmusiikin yhtenä suurista älyköistä; hän on mm. opiskellut yliopistossa kirjallisuutta ja osaa useita eri kieliä, kuten äidinkielensä englannin lisäksi virheetöntä saksaa ja ranskaa (Tässä on muuten haastattelunäyte saksankielellä; Offbeat Interview with Andrew Eldritch (german tv/english subtitled) 1/3). Tämä oppineisuus ilmeneekin hänen rocklyriikoissaan hyvin selvästi ja se ilmentää myös hyvää valveutuneisuutta maailman tapahtumien - sisältöjen suhteen. Tästä erinomainen esimerkki on myös tämä ko. esiteltävä biisi, jossa sisältö on tarkkanäköisen enteellinen, mutta myös nihilistisen pessimistinenkin...

Biisin lyriikoissa maalataan suorasukainen kuva lännen pankkiirioligarkkisen kapitalismin aiheuttamasta yhteiskuntatuhosta ja sen synnyttämästä vallankumousmentaliteetista. Tämänlainen luonnehdinta on biisissä jopa niin selkeä, että se kuvaa tätä nykyistä(kin) maailmantilannettamme erittäin yhtenevästi. Katsotaanpa tarkemmin --> Biisissä maailman tilanteen alkuasetelma on "imperiumi", joka ensinnäkin alistaa sekä fyysisesti (hot metal) että henkisesti / psyykkisesti (methedrine); tavallaan tämä on symboli myös pakenemiselle olosuhteiden kurjuutta ja epäinhimillisyyttä huumeiden avulla ja huumeet voivat olla myös yleisesti "viihdettä / lännen propagandaa - aivopesua". Toisaalta ko. "imperiumi" on kaatuva omaan mahdottomuuteensa "ison koneiston" jauhaessa "kahden maailman" välistä arvaamatonta välitilaa, josta nousee alistettujen ja kurjistettujen vallankumous. Tuo "kaksi maailmaa" on tietenkin käsitettävissä konseptina eliitti vs. alammaiset tai vanhastaan teollisuusmaat vs. kehitysmaat.

Pessimistisenä enteenä Andrew näkee juuri samantyylisen "uuden pimeän ajan" uhkaa kuin mistä LaRouche -liike (LaRouche PAC) varoittaa. Lyriikoissa varoitetaankin "sattumanvaraisesta ja rujosta väkivallasta", mikä pohjaa "rakkauden katoamiseen" maailmasta ja kaaoksen astumiseen sen tilalle. Tämänlaista kehitystähän on juuri jo havaittavissa nykyisessä maailmantilanteessa. Samalla "syrjäytettyjen" kohtalona on edelleen alistuminen ja "itsensä paljastaminen" ko. "imperiumin" tyrannialle, joka myös paradoksaalisesti korostaa pinnallista ja valheellista "kauneutta" orwellilaisena harhautuksena. Yhtä kaikki "imperiumi" ei tule kestämään tätä omaa kehitystään, kun se mm. kohtaa "suunnatonta vihaa avainasioista perillä olevien taholta" ja valveutuneet pyrkivät siinä prosessissa "katsomaan asioita tarkkaan, niiden lävitse ja totuuteen pyrkien" muodostaen vastarintaliikkeen. Paljastuvat salaisuudet ovat siinä kuitenkin niin hurjia, että se voi "jättää tunteettomaksi" ja "sokeaksi todisteille"...

Huomaammekin näin ollen ko. lyriikoiden sisällöstä, kuinka Andrew kuvaa erittäin yhtenevästi nykytilanteeseenkin siirrettynä nimenomaan myös ns. salaliittoteoreetikon tehtävää ja elämää! Onkin hyvin oletettavaa, että Andrew on kohdannut jo tuolloin 1980 -luvulla joidenkin tällaisten uraauurtaneiden ihmisten kirjoituksia - puheita (Ehkä esim. William Cooper tai jopa Lyndon LaRouche...?) ja jäänyt pohtimaan niitä. Pohdinnan tuloksena on näyttänyt syntyvän joka tapauksessa hyvin selkeä kuva lännen virheellisen "kapitalismin" kaatumisesta tulevaisuudessa yhä vääjäämättömämpään tuhoon johtuen pankkiirioligarkiasairaudesta.

Andrew ottaa tässä biisissä esille myös historian henkilöhahmon Lucretia, joka koki Rooman valtakunnassa surullisen kohtalon. Tuo wikipedia-artikkeli kertoo mm. näin: "Lucretia is a legendary figure in the history of the Roman Republic. According to the story, told mainly by the Roman historian Livy and the Greek historian Dionysius of Halicarnassus (who lived in Rome at the time of the Roman Emperor Caesar Augustus), her rape by the king's son and consequent suicide were the immediate cause of the revolution that overthrew the monarchy and established the Roman Republic.". Andrew siis samastaa itsensä ja "imperiumin tyranniaan alistetut" tähän marttyyrityyppiseen hahmoon, koska ko. "imperiumi" on tulevaisuudessa (nyt) samaan tapaan raiskaava ja tappava kuin mikä oli Lucretian kohtalo ja näin "hänen haamunsa" tulee osaksi ko. tyranniaa vastaan nousevaa tulevaisuuden (tämän hetken) vallankumousta, joka tulee muodostumaan "junan lailla eteneväksi voimaksi"...

Andrew ottaa biisissä käyttöön nimenomaan termin "imperiumi" ja tämä onkin hyvin tarkkanäköinen teko, sillä näin Andrew on tunnistanut oikein jo tuolloin 80-luvulla ko. pankkiirioligarkkisen kapitalismisairauden olevan nimenomaan ylikansallista ja valtiotonta imperialismia. Biisin musiikkivideon miljöö on valittu tässä mielessä myös erinomaisen hienosti, sillä ko. kuvasto näyttää kurjuuden eräänlaista huipentumaa Intiasta puuvillatehtaasta Bombayn kurjilta "nyrkkipajaplantaaseilta". Kyseessä on siis sormellaosoitus lännen sairastuneen kapitalismin yhdestä hävettävimmästä piirteestä eli globalisaation synnyttämästä työpaikkojen siirrosta orjuuttaviin ja riistäviin halpatyömaihin - Sanalla sanoen oikeastaan puhtaasta kolonialismista. Kokonaisuutena globaalin systeemin tällainen kestämätön luonne tulee siis purkautumaan ko. imperiumin kaatumiseen, jonka Andrew "kuuli enteenä" jo tuolloin 80 -luvulla.

Tämän enempää tästä biisistä ei tarvitse sanoa, mutta kerron vielä ennen videolinkkiä ja lyriikoita omasta tutustumisestani ko. bändiin. Ensimmäisen kerran kuulin ko. bändistä juurikin tuon Floodland -albumin ensimmäisen singlen "This Corrosion" myötä. Se oli bändin isoin hitti päätyen mm. Britanniassa top 10 joukkoon singlelistalla. Seurailin tuossa vaiheessa 80-luvun lopulla jo hyvin tarkkaan etenkin brittiläisen popmusiikin kiemuroita ja luonnollisesti sen myötä kaikenlaiset biisit ja artistit sattuivat korviini heti tuoreeltaan ja niin myös tässäkin tapauksessa. The Sisters Of Mercy oli itse asiassa niitä harvoja rankemman rockin bändejä, joista todella tykkäsin jo tuolloin; etenkin tämän vaiheen musiikkinsa oli mielestäni kiehtovan ja voimakkaan visuaalista ja tunnelmallista. Nyt maailman tilanteeseen paremmin perehdyttyäni huomaan heidän biisien lyyrisen sisällön olleen ja olevan hyvin tuhdilla tavalla hienoa ja asioista perillä olevaa, joskin myös jännällä tavalla kryptistä. Lopuksi tuttu linkitys musiikkivideoon ja lyriikoihin -->


The Sisters of Mercy - Lucretia, My Reflection (Video)

Lyriikat:

"I hear the roar of a big machine
Two worlds and in between
Hot metal and methedrine
I hear empire down
I hear empire down

I hear the roar of a big machine
Two worlds and in between
Love lost, fire at will
Dum-dum bullets and shoot to kill, I hear
Dive, bombers, and
Empire down
Empire down

I hear the sons of the city and dispossessed
Get down, get undressed
Get pretty but you and me,
We got the kingdom, we got the key
We got the empire, now as then,
We don't doubt, we don't take direction,
Lucretia, my reflection, dance the ghost with me

We look hard
We look through
We look hard to see for real
Such things I hear, they don't make sense
I don't see much evidence
I don't feel. I don't feel. I don't Feel

A long train held up by page on page
A hard reign held up by rage
Once a railroad
Now it's done...

I hear the roar of a big machine
Two worlds and in between
Hot metal and methedrine
I hear empire down...

We got the empire, now as then,
We don't doubt, we don't take reflection,
Lucretia, my direction, dance the ghost with me...".

Brittiläisen imperiumin ikeen alla syntynyttä popmusiikkia: ABC - How To Be A Millionaire?

Musiikkisarjassani esittelen seuraavaksi erikseen kolmelta eri artistilta materiaalia lyhyessä ajassa könttänä ja ikään kuin trilogiana, mikä kuvaa hienosti nykyistä lännen ahdistavaa ja vaarallista tilaa ja toivon mukaan ongelmien ratkaisujakin... Ensimmäiseksi "trilogian" osaksi valitsin brittiläisen ABC -yhtyeen biisin How To Be A Millionaire? Vaikka se on jo niinkin kaukaa kuin vuodelta 1985 (Tosin Britanniassa julkaistu täpärästi vuoden 1984 puolella), niin sen lyriikat kuvaavat erittäin onnistuneesti yhteiskuntiamme vaivaavan pankkiirioligarkkisen syövän ja sen taloususkontona ja sairaana ahneutena ilmenevän tuhoideologian luonnetta nykytilanteeseenkin siirrettynä. Niinpä biisin sisällön tarkkanäköisyys on ällistyttävää jo lähes 30 vuoden takaa. Joskin onhan tämä rahanvallan diktatuuri ollut olemassa jo vuosisatoja eri muodoissaan, mutta toki viimeisen 5 - 10 vuoden aikana paljon kuolettavammaksi kehittyneenä kuin tuolloin 1980 -luvulla.

ABC -yhtyeestä kerron seuraavaksi hieman tietoja. Kyseessä on 1980 -luvun alussa menestyksensä huippua elänyt syntikkapoppia silloisilla soul- / R & B- / funk- ja rock -mausteilla soittanut nelikko, joka itse asiassa tämän esiteltävän biisin ajankohtaan mennessä oli kutistunut käytännössä duoksi. Eli toisin sanoen yhtyeen voimakaksikkona on ollut laulaja Martin Fry ja kosketinsoittaja - kitaristi Mark White. Yhtye on edelleenkin kasassa, mutta se on toiminut vailla kaupallista menestystä vajoten lähinnä nostalgia-aktiksi.

ABC:n debyyttialbumi The Lexicon of Love vuodelta 1982 oli yhtyeen menestynein sisältäen useita hittisinglejä, kuten The Look of Love (Video) ja All Of My Heart (Video). Jälkimmäinen näistä on erityisesti mieleeni sen kauniin melodramaattisuutensa ansiosta. Tuo albumi oli myös kriitikoiden mieleen ja sen tuottaja Trevor Horn saikin siitä ensimmäisen merkittävän tuottajansulan hattuunsa. Trevor Horn oli tullut tunnetuksi tosin jo aikaisemminkin syntikkapopin uraauurtavasta duosta The Buggles, jonka vuoden 1979 ykköshitti Video Killed The Radiostar (Video) on popmusiikin klassikoita.

Itse muistan tutustuneeni ensimmäisen kerran ABC -yhtyeeseen jo heti aikoinaan tuon debyyttialbumin hittibiisien myötä, joita soitettiin silloin ahkerasti Suomessakin ja esim. silloisessa TV:n Levyraadissakin tuo The Look Of Love -biisin videokin taisi pyöriä. En ollut kuitenkaan vielä tuolloin kovin kummoisesti popmusiikista kiinnostunut, kun ikääkin oli vasta reilut 10 vuotta. Muistan kuitenkin jo silloin koulussa joidenkin ylempien luokkien tyttöjen olleen bändistä tohkeissaan muiden teini- ja pikkutyttöjen sen ajan ulkomaisten suosikkien tapaan; kuten Duran Duran ja Culture Club. Pari vuotta tämän jälkeenhän Dingo vei tyttöjen sydämet.

Tämä esiteltävä How To Be A Millionaire? -biisi jäi minulta tuntemattomaksi aikoinaan ja olen tutustunut siihen vasta oikeastaan Internetin ja Youtuben myötä näin jälkeen päin, mikä kuvaa hyvin ko. bändin suosion laskua tuolloin 1980 -luvun puolivälissä. Ko. biisi ei menestynyt kaupallisesti kovin kummoisesti jääden mm. Britanniassa singlelistalla täpärästi top 40:n ulkopuolelle sijalle 49. Syy tähän on jossain määrin kummallinen, sillä musiikillisesti biisi on aivan silloiselle ajankohdalle tyypillistä syntikkapoppia eli siis kaupallisen menestyksen kannalta suosiollista tyyliä.

Joskin todennäköinen syy biisin heikkoon menestykseen onkin voinut olla juuri biisin lyriikoiden suorasukainen yhteiskunnallispoliittinen kritiikki - ruodinta, jolloin se on saattanut automaattisesti rajoittaa tuolloin menestymisen kannalta tärkeää radiosoittoa. Lisäksi biisin animaatioaiheinen musiikkivideo on saattanut olla haitallisella tavalla vieraannuttava bändin aikaisempaan korkean tason visuaaliseen ja imagolliseen ilmeeseen verrattuna ja siinä etenkin juuri tuon debyyttialbumin aikojen suhteen.

Musiikkivideossa biisin sanoma esitetään varsin yksinkertaisesti siten, että ko. duo esittää alussa keikarimaisesti rohmuten shoppailevia ökyrikkaita, jotka kuitenkin menettävät sittemmin otteensa elämään mm. pelikasinojen ja yökerhojen kummallisten käänteiden myötä. Samalla "mammona" kasvaa jättimäiseksi ulos hallinnasta ja viimein lopussa maineen ja mammonan kaiken alleen hautaavaa ja tukahduttavaa valtavuutta symboloidaan koko maailman muuttumisena "mammonaksi", jossa kaikki muu menettää merkityksensä eli kaikki on muunnettavissa rahaksi ja rahanvallalla / "mammonalla" mitattavaksi - määriteltäväksi. Duo jää siinä ihmettelemään ja kinaamaan haluavatko he moista. Aika klassinen tarina siis sinänsä.

Lyriikoissa sanomaa on tähdennetty tarkemmin. Niissä kritisoidaan ko. rahanvaltapeliä monelta kantilta, mutta tarinassa olevan hahmon kohtaloksi on kirjoitettu ratkaisemattomaan tilaan päätyminen, missä "hän" tyytyy maailman rahanvaltapelissä tavallaan uhrin asemaan miettimään; "Olkoon..., tavoitellaan sitten sitä mammonaa, jos se vaikka edes jotenkin lohduttaisi tämän dystooppisen maailman ikeessä elämistä... Kun millekään ei kuitenkaan voisi mitään...". Biisi jättääkin meidät miettimään mm. tällaisia tärkeitä kysymyksiä; mikä määrä "luksusta" ihmisen elämässä on hyväksi, tarpeen ja onnellisen elämän puitteisiin riittävää?... Kuinka tulee suhtautua tällaiseen rahanvallan luomaan yhteiskuntarikkoon ja epäoikeudenmukaisuuteen?... Voiko tilannetta parantaa?...

Lopuksi tarjoan lyriikoiden lisäksi biisistä kolme eri videoversiota, joista varsinainen tuo animaatioaiheinen musiikkivideo on keskimmäiseksi laitettu. Siinä musiikki on miksattu hieman eri tavalla kuin muissa versioissa. Niitä ennen paljastan vielä biisiin liittyvän erikoispiirteen vuodelta 1990, jolloin uransa alussa ollut tekno - ambiet - acid house - rave -duo Orbital käytti biisissään Omen (Ääniraita) juuri tästä How To Be A Millionaire? -biisistä ns. sämplenä Martin Fryn laulamaa avainkohtaa; "I've seen the future, I can't afford it. Tell me the truth sir, someone just bought it".


ABC - How To Be A Millionaire? (Ääniraita), (Video), (Studioperformanssi)

Lyriikat:

"Pounds Dollar
Millionaire
Pounds Dollar
Millionaire
Millionaire

I've seen the future, I can't afford it
Tell me the truth sir, someone just bought it
Say mr. whispers! Here come the click of dice
Roulette and blackjacks - build us a paradise
Larger than life and twice as ugly
If we have to live there, you'll have to drug me

Maybe these luxuries can only compensate
For all the cards you were dealt at the hands of fate
So tell me
Tell me! tell me! How to be a millionaire
Tell me! tell me! How to be a millionaire!

Millionaire! Billionaire! Trillionaire!

Hardly surprising, you might consider
Loyalties go to the highest of bidders
What's my opinion? I'd give you ten to one
Give me a million, a franchise on fun
But there are millions who often get nowhere
And there's just one secret I think you should share

Maybe these luxuries can only compensate
For all the cards you were dealt at the hands of fate
So tell me
Tell me! tell me! How to be a millionaire
Tell me! tell me! How to be a millionaire!

Millionaire! Billionaire! Zillionaire!
Billions of Pounds, Billions of Pounds
Kill 'em Some way
Corruption, Corruption

Maybe these luxuries can only compensate
For all the cards you were dealt at the hands of fate
So tell me
Tell me! tell me! How to be a millionaire
Tell me! tell me! How to be a millionaire!
Who wants to be millionaire?
I do! - I don't! - I do!
Who wants to be millionaire?
I do! - I don't!

I've seen the future and I can't afford it".