Wednesday, January 03, 2007

Ennätyslämpimyys innoittajana - Record breaking warmth as an inspirer

Joulukuusta tuli siis Etelä-Suomen kaikkien aikojen lämpimin. Ilmatieteenlaitos vahvisti tämän eilen ja samalla kävi ilmi, että Salossa 6.12. mitattu +10,8 astetta jäi kaikkien aikojen korkeimmaksi ko. kuun päiväkohtaiseksi lämpötilaksi. Sitä ei siis ylitetty uudestaan, kuten aikaisemmin mainitsin; eräs tv-meteorologi vauhkosi siitä ennenaikaisesti...

Joka tapauksessa tämän "talven" lämpimyys on ollut täällä Suomessa ja suuressa osassa Eurooppaa ainutlaatuista. Etelä-Suomen leutoudelle ei tätä kirjoitettaessakaan näy loppua ennusteiden mukaan. Kaikki tämä on herättänyt kiihtyvää keskustelua kasvihuoneilmiön voimistumisesta ja tämä lämpimyys on yhä selvemmin todiste siitä, että niin on jo nopeasti tapahtumassa.

Alallani (maisema-arkkitehtuuri) tämä tarjoaa sekä uhkaavia että hyvällä tavalla haastavia näkymiä. Mielestäni ko. ilmiön jyrätessä eteenpäin vääjäämättä molemmat näkökulmat täytyy ottaa huomioon ympäristön viheralueita suunniteltaessa. Uhkana on esim. kasvitautien lisääntyminen joillakin nykyään vielä hyvin menestyvillä lajeilla. Toiveikkaita näkymiä tarjoaa puolestaan joidenkin aikaisemmin arkoina pidettyjen lajien parantuvat elinmahdollisuudet.

Viheralueiden kasvilajivalinnoissa tämä tarkoittaa osaltaan mielestäni sitä, että jatkossa on kiinnitettävä huomiota runsaslajisten arboretumtyylisten istutussuunnitelmien tekoon puisto- ym. viheraluehankkeita läpivietäessä. On suosittava lajivalikoimia, joissa on sekä ennestään hyvin menestyneitä että aikaisemmin arkoina pidettyjä lajeja. Saman lajin sisällä on myös huomioitava monimuotoisuus; on käytettävä monia eri lisäyslähteitä. Näin turvataan viheralueiden lajiston monipuolisuus ja hyvävointisuus tulevaisuudessa ehkä hyvinkin radikaalisti muuttuvissa oloissa. Taimistojen taimien tuottajienkin on osaltansa jo nyt tartuttava tähän toimeen yhä voimakkaammin.

Puhtaasti maisema-arkkitehtonisesta ja puutarhataiteellisesta näkökulmasta katsottuna tällainen runsaslajinen kasvisuunnittelu mahdollistaa aikaisempaa herkullisemmat, innovatiivisemmat ja monimuotoisemmat taiteelliset ja esim. kaupunkikuvalliset lähtökohdat suunnitella kasvillisuutta viheralueille. Tämä kasveihin hurahtanut on mielellään mukana sellaisessa kasvillisuuden käytön kehittämisessä nyt ja tulevaisuudessa. Tämä bloggaamiseni on myös osa sitä, missä jatkossakin tuon mm. kasvien olemuksia ja ominaisuuksia yhä paremmin esille eri keinoin. Asiaan kuuluu edelleen myös tuntemattomien lajien ja myös rohkeiden totunnaisesta poikkeavien näkemysten ja mielipiteiden esilletuonti. Haastavasta ja uhkaavasta tulevaisuudesta täytyy voida puristaa idealismiakin.So, December became the warmest on record in southern Finland. The Finnish Meteorological Institute confirmed this yesterday and at the same time came evident, that the temperature of +10,8 C recorded at 6th of december in Salo remained the highest ever daily maximum temperature of the month. So it wasn't topped again, as i mentioned earlier; one tv meteorologist (in Finland) became agitated about it too soon...

In any case the warmth of this "winter" have been unique here in Finland and most of Europe. There aren't end to be seen for this mild weather in southern Finland even as i'm writing this according to forecasts. All this have caused increasing debate over strengthening of the greenhouse effect and this warmth is yet clearer proof of the fact, that it's allready happening in a fast rate.

In my profession (landscape architecture) this brings out both threatening and in a good way challenging prospects. As this phenmenon will roll ahead unavoidably my opinion is, that both prospects must be accounted for when planning and designing environment's green areas. One threatening fact is for example increasing of plant diseases among some plants, which are yet thriving well. Hopefull prospects are arising on the other hand from improving living conditions of the plants considered earlier as not hardy (in Finland).

In the plant selections of green areas this means partly in my opinion, that plentyfull use of species in an arboretum styled way must be counted for, when making planting designs for park and other green area projects. Plant selections including both allready hardy plants and plants considered earlier as not hardy must be favoured. Among a same species multiplicity must be counted for as well; one must use many different propagation sources. In this way thriving and versatility of the plant species in green areas are secured in the future perhaps during very radically changing circumstances. Plant producers in nurseries must take allready now in action yet more strongly for their own part.

From a purely landscape architectural and garden art point of view this kind of plentyfull use of plant species makes possible more delicious, innovative and versatile artistic and for example cityscape / townscape related starting points to plan and design plants into green areas. This plant freak will willingly be a part in that kind of development in using plants now and in the future. This blogging of mine is one part of that as well, where i'll bring foward in different ways properties and appearances of the plants yet more better in the future. In the case here there will also be showing of unknown plant species (in Finland) and daring unfamiliar opinions and views. One must be able to squeeze also idealism from a threatening and challenging future.

No comments: