Saturday, January 29, 2011

LaRouche -liikkeen havainnot ja varoitukset NWO:n vastaisen aktivismin huippua: Oikeista lääkkeistä monetarismipahuuteen

Maailman ekonomian tila monetarismin kuolinprosessissa ja keskuspankkikartellin yrityksissä pystyttää sen tilalle uusi pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuri on tuottanut tällä viikolla merkittäviä vaiheita ja tarkastelunäkökulmia esille! Esittelen ne tässä nyt yhden tietyn vaihtoehtomedialähteen avulla ja tähdennän samalla hyvin tärkeänä juuri oikean ihmiskunnan vastaisen vihollisuuslähteen ymmärtämistä sen keskellä varsinkin nyt, kun huomattava vallankumousaalto on alkanut Afrikasta ja Lähi-idästä käsin viimekädessä juurikin ko. vihollisuuslähteen tuottamaa poliittisekonomista toimintaa vastaan (Kirjoitukseni; Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän Jasmiinivallankumous: Alkanut NWO:n selätyskansannousu vai allikkoon johtava osa NWO:n sementoimista?!...).

Se yksi tietty vaihtoehtomedialähde on tietenkin LaRouche PAC, jonka ymmärrys maailman tilasta on tässä viime aikoina osoittautunut hirvittävän paljon oikeaksi ja sitä kuvastaa osaltaan etenkin juuri tämä Yhdysvalloissa tehdyn finanssikriisin tutkintakomission (Financial Crisis Inquiry Commission) raportin julkistaminen; The Angelides Report (Lehdistötiedote). Tässä on aiheeseen liittyvät LaRouche -videot englanninkielisine kuvauksineen:

We Were Right, You Were Wrong: "LaRouche was right in 1999 when he fought the repeal of Glass Steagall, he was right in 2007 when he warned against the bailouts, and he is right today on dumping Obama and re-instating Glass Steagall."

Angelides Report Vindicates LaRouche: "The Angelides Report, released today by the Financial Crisis Inquiry Commission, is a full vindication of economist Lyndon LaRouche, and should be seen as a critical turning point in our war today to reassert our republic’s anti-British credit system in the form of a re-implementation of Glass Steagall. View with the LPAC-TV feature film "The Takedown of Glass-Steagall"."

Update: 2008 Financial Crisis Inquiry Commission: "Today the findings of the 2008 Financial Crisis Inquiry Commission hit the press, revealing the fraud of everything Obama said in his state of the union speech yesterday."

HBPA: the Solution to the Crisis was Blocked: "LaRouche's HBPA of 2007 would have saved our citezenry from a lot of hell and suffering, had it not been intentionally blocked-- do we dare wait around, and "see what happens" before reinstating Glass-Stegall?".

Myös mm. Barack Obaman osallisuus hullunkurisena ko. vihollisvoiman nukkena tulee havainnollistaa tässä samalla ja tämä käy hyvin näiden monetarismin pahuutta lisää havainnollistavien LaRouche -videoiden seassa; Davos Man, Repeal Obamacare? Repeal Obama!, Monetarism will only get you..., Gerry Adams Invokes Principle of Glass-Steagall, Targets Inter-Alpha Bank (Irlannin Sinn Féin osoittaa oikeaa tilanteen ymmärrystä!), Obama's policy is a Nazi policy ja Obama's Speech.

On havaittava siis erittäin suuri ristiriita vaikkapa juuri Obaman puheiden (Ja samaan laskuun menee äskettäinen Anni Sinnemäenkin lausunto Suomen kohta koittavasta muka "täystyöllisyydestä") ja tämän ym. Financial Crisis Inquiry Commission -tutkintakomission havaintojen välillä; aika näyttää onko komission havainnoista mihinkään käytännössä... Puhumattakaan LaRouche -liikkeen omista havainnoista ja varoituksista kaiken ilmenneen pohjalta; "LaRouche oli oikeassa ja muut väärässä"!

Tämä ym. tutkintakomissio on siis varsin paljon aivan oikein havainnut vuosina 2007 - 2008 alkaneen finanssikriisin syitä ja alkuperiä, jotka olivat jo paljon aikaisemminkin LaRouche -liikkeen tiedossa, mutta joita hyvin harvat ymmärsivät ja joista johtuneita varoituksia hyvin monet eivät ottaneet ollenkaan todesta! Nyt tässä on käsissämme virallista dokumenttia juuri siitä, kuinka paljon monet NWO:n vastaiset aktivistit ovat olleet oikeassa jo montakin vuotta varoittaessaan tästä ekonomiatuhosta! Kuitenkin juuri LaRouche -liike ansaitsee tässä erityistä suitsutusta, koska heidän ymmärryksensä kattaa keskeisimmin ja parhaiten myös tilanteeseen liittyneet geopoliittiset, sosiologiset ja psykologiset seikat ko. yhteiskuntaprosesseissa.

Tämä yhteiskuntaprosessivyyhti tuleekin ymmärtää juuri näiden kahden seuraavan kriittisen kysymyksen ja niiden vastausten kautta --> Mikä on ollut monetaristisen talousjärjestelmän avainelementti ko. kriisin synnyssä? Vastaus: Rahan syntymekanismi (Ennen kuin euro / dollari voidaan kuluttaa, se täytyy lainata korolla tietenkin) ja sen hyväksikäyttäminen johdannaismarkkinaspekulaatioissa virtuaalisena "varallisuuskeinottelupelinappulana". Tämä systeemikriisimme pohjautuu siis käytännön toiminnaltaan keskeisimmin rahan olemukseen ja sen käyttöön keskuspankkikartellin hallitsemana.

Toinen kysymys rypäsmuotoisena on kuitenkin kaikkein merkittävin --> Kuka tai mikä ja miksi se / he käyttävät ko. rahan olemusta hyväkseen? Vastaus: Se keskuspankkikartelli erilaisine kokoonpanoineen tavoitteenaan heidän maailmankuvavankilansa mukainen uusfeodaalinen rahanvaltaimperiumi! Tästä vastauksesta tulee ymmärtää juuri tämä: Yhteiskuntakriisimme alkuperäinen syy ei viimekädessä ole ko. rahan luonne ja muoto, vaan juuri ne tahot ja niiden alustana juuri se sosiaalispsykologinen maailmankuva, mitkä ovat edesauttaneet ja promotoineet ko. rahan olemuksen ja käytön ylläpitämistä ja jatkamista. Se on juuri se maailmankuvavankila, jonka sisältä alkuperäisimmin ko. pahuus ja rapautuminen on ponnistanut ja jonka yksi ilmenemismuoto "vain" on tuo rahan velkaan perustuva monetaristinen olemus, muoto ja käyttö!

Miten tämä sitten on ilmennyt käytännössä ja miten lääkkeet sitä vastaan tulee siksi ymmärtää? Kuten Lyndon LaRouche on jo monta monta vuotta havainnollistanut, niin ne tahot käyttämässä tuota rahan velkaan perustuvaa monetaristista olemusta, muotoa ja käyttöä ovat kiteytettävissä tarkimmillaan ja sisällöltään täsmällisimmillään nimenomaan Brittiläiseksi imperiumiksi. Tässä tulee ymmärtää hyvin tarkkaan ero termien imperiumi ja valtio välillä!

Imperiumi on juuri se ylikansallinen valtioiden rajoista välittämätön keskuspankkikartellipiiri rahanvalta-alustansa kera. Imperiumi ei ole nykymuodossaan valtio tai valtioiden ryhmä sisältäpäin lähtöisesti, vaan kaikki valtiot ovat imperiumin alla ja sen myötä parasiittisen hyväksikäyttövoimansa ikeessä mukaan lukien myös Yhdysvallat. Kaikki yritykset selittää tätä rahanvaltaongelmaa suositulla harhaluulokonseptilla, että ko. rahanvaltaimperiumin pääkäyttöalusta olisi Yhdysvallat sen sisältäpäin, ovat virheellisiä. Se luulo vie juuri huomion liikaa pois päävihollisesta eli keskuspankkikartellin imperiumista. Yhdysvallat on "vain" käsikassara ko. imperiumin käsissä eikä päin vastoin. Tämän Lyndon LaRouche havaintoni mukaan ymmärtää koko maailmassa kaikkein parhaiten!

Tänä aikana meidän tulee ymmärtää päävihollisemme juuri täsmälleen oikein, koska se johtaa meidät havaitsemaan ja toimittamaan lääkkeet sitä vastaan oikealla tavalla! Väärä lääkitsemistapa voi nimittäin aiheuttaa jopa hallaa enemmän kuin hyötyä ja sellaisessa tilanteessa päävihollinen voi jäädä henkiin ja jopa saada lisää voimaakin. Tämä äskettäin alkanut Afrikan - Lähi-Idän Jasmiinivallankumous on nyt hyvä käytännön esimerkki tässä pohdinnassa.

Miten käymme lääkkeinemme käsiksi tuohon imperiumin muodossa olevaan pääviholliseemme? Se tapahtuu ottamalla ko. imperiumin käyttämä päätyökalu heiltä pois eli eliminoimme heidän käyttämänsä rahan velkaan perustuvan monetaristisen olemuksen, muodon ja käytön! Talousdemokratian teesit ovat tässä hyvä apu, mitkä tähdentävät mm. rahan luontioikeuden siirtämistä ko. yksityiseltä kartellilta valtioille, mikä on hyvä askel ko. eliminoimisproseduurissa. Lyndon LaRouche tähdentää, että ensimmäinen tärkeä askel siinä on kuitenkin Glass-Steagall -lain kaltainen pankkitoiminnan uudelleenjärjestäminen ja rajoittaminen, mikä antaa avaimet tehdä tuota rahanluontioikeuden siirtoa keskuspankkikartellilta valtioille. Se on tarkkaan tähdennettyä ja koordinoitua.

Miten valtioiden hallintojen ulosheitto ym. kaltaisissa vallankumousprosesseissa tulee tätä vasten nähdä? Jos valtioiden hallinnot uusitaan moisilla ilmenneillä vallankumouksilla ilman, että kaiken taustalla olevaan ko. imperiumiin puututaan samalla, niin sellainen kansannoususisältö voi mennä pahemman kerran hukkaan ja jopa tuhoisasti vikaan! Nimittäin on käsitettävä juuri oikein se päävihollinen eli imperiumi koostumuksineen, joka ei ole mikään valtio / valtioryhmä, vaan valtioita hyväksi käyttävä parasiitti.

Olen pelolla seuraamassa tätä uutta vallankumousaaltoa juuri siinä mielessä, että ymmärtävätköhän ko. kansannousumentaliteetin pauloissa olevat ihmiset tämän vai onko tässä suuri vaara sille, että ko. valtioiden hallinnot ovat ihmisten mielissä harhaanjohtavasti se pääkohde eikä se päävihollisimperiumi rahanvalta-alustansa kera, kuten pitäisi?! Jos nimittäin tämä imperiumi jää voimaantumaan näiden valtioiden myllerrysten taustalle, niin se voi jäädä manipuloimaan edelleen parasiittisesti tilanteita kohti havittelemaansa maailmanhallituskonseptia!

Siksi myös Yhdysvallat tulee ymmärtää juuri oikein ja juuri niinkuin Lyndon LaRouche on tähdentänyt kaukaa historiasta juontuvalla prosessi- ja dynamiikkakuvauksella! Historiaa on myös hyvin tärkeää ymmärtää tässä katsannossa hyvin tarkkaan harhautuskarikkoineen, sillä tämän hetken tilanne hahmottuu kunnolla vain oikeanlaisen historiaprosessin havaitsemisen jälkeen! Havaitsemme siitä mm. juuri sen, että menestyksekkäin kapina ja vallankumous ko. imperiumia vastaan ei ala pelkkään valtioon kodistetusta vihasta, vaan viimekädessä imperiumiin itseensä kohdistetusta vihasta. Siinä lääkkeet parantamiseen ja ongelmien ratkaisuun eroavat osin jopa kokonaan toisistaan; valtioviha on helposti hedelmätöntä mellakoimista ja mielenosoittamista, mutta imperiumiviha on paljon hedelmällisempää rahanvalta-alustaan kohdistuvaa uudelleenjärjestämistä.

Muulla tavallahan imperiumia ei voikaan vihata, sillä imperiumi on pitkälti ns. aineeton rahanvaltaentiteetti valtioiden ja muiden instituutioiden taustalla ja sisällä. Valtioita ja instituutioita ei kuitenkaan kannata rikkoa / tuhota sen takia, että ko. imperiumi on ne vallannut. Valtiot ja instituutiot voivat aivan hyvin olla erinomaisen käyttökelpoisia ihmiskunnan palveluksessa, kunhan niiden sisältä on ajettu pois tuo imperiumiparasiitti. Juuri siksi Yhdysvallat on tärkeä esimerkki tässä, koska USA on nyt ollut "vain" imperiumin valloittama eikä itsessään paha. USA on ollut alunperin juuri se vastavoima imperiumille, mutta "vain" hävinnyt ottelun imperiumia vastaan toistaiseksi. Tämänkin takia meidän on erittäin tarkkaan ymmärrettävä päävihollisemme luonne ja toiminta, sillä lääkkeen oikea kohdistaminen on esim. tässä USA:n valtion nostamista pois imperiumin ikeestä vahvaksi suvereeniksi kansanvallaksi. Lääkkeen väärä kohdistaminen on helposti USA.n tuhoamista imperiumin kera, mikä on hurja esimerkki lapsen pois heittämisestä pesuveden mukana!

Toki on ymmärrettävää, että ihmiset valitsevat alasajettuina pelinappuloina turhautumisensa kohteeksi helposti lähimmän käytännön alistajatoteuttajan, joka on loogisesti ensin valtio pinnalta katsottuna. Se aiheuttaa tuon em. väärinkäsitysharhan lisäksi kuitenkin usein tarpeetonta väkivaltaakin ja valitettavasti NWO:n vastaiset aktivistit taitavat olla olleet paljon oikeassa Alex Jonesista ja Gerald Celentestä alkaen ennustuksineen jo monen vuoden takaa, missä on varoitettu tämän talousjärjestelmätuhon aiheuttamista väkivalta-aalloista.

Tässä mielessä Lyndon LaRouche on myös ollut erittäin paljon oikeassa, kun hän on kuvannut tätä monetarismipahuuden aiheuttamaa systeemikriisiä käytännössä myös ns. Uuden pimeän ajan kouriin joutumisena kaikenlaisine epävakaine ja yllätyksellisine tuho-, väkivalta- ja kuolemaprosesseineen. Onko nyt niin, että tämä Afrikan ja Lähi-Idän tilanne kuvaa tämän Uuden pimeän ajan jo alkaneen kunnolla?!

Meidän tulee ymmärtää tässä prosessissa samalla myös se, että ko. imperiumin rahanvalta-alustan eliminoiminen ja siinä rahanvallan siirtäminen suvereeneille valtioille ei ole vielä riittävä askel pois ko. maailmankuvavankilan tuottamista yhteiskuntaepäkohdista. Meidän on ymmärrettävä laajana konseptina epäkohtavyyhti myös sosiaalispsykologisina prosesseina ja ilmentyminä.

Se tarkoittaa sitä, että ko. maailmankuvavankilan (Mm. tässä kirjoituksessani "Kolme riipivää esimerkkiä Suomen yhteiskunnan ahdingosta keskuspankkikartellin NWO -prosessin ikeessä" kuvaamani orientaatiovirheet; eugeniikka, malthusilaisuus, machiavellismi, behaviorismi, utilitarismi ja laajemmin juuri monetarismi) henkinen sisältö on myös eliminoitava ja parannettava uudella maailmankuvakäsityksellä, koska sen väärän maailmankuvan luoma vankilahan on ollut se alkuperäinen alusta, mikä on tuottanut tuon käytännön rahanvalta-alustan eri muotoineen ihmiskuntaa ja siinä yhteiskuntia rapauttavasti.

Tässäkin LaRouche -liike on useassa kohtaa pidemmällä ymmärryksessä kuin moni muu NWO:n vastainen liike. Ko. parantava ymmärrys lähtee juuri siitä, että menestyksellinen ihmiskunta ei kaipaa ollenkaan näitä eugeniikan, malthusilaisuuden, machiavellismin, behaviorismin, utilitarismin ja laajemmin juuri monetarismin aiheuttamia kiroja ajattelussaan ja toiminnassaan. Kaikki tätä keskuspankkikartellin symboloimaa saastaa vastustava ja syrjäyttävä ajattelu - toiminta on oleellista lääkitsemistä tähän laajaan ja syvälliseen yhteiskuntaongelmaamme. Siinä LaRouche -liike tarjoaa käyttöalustaksi progressiivista ja ihmismielen potentiaalia korostavaa konseptia, minkä käytännön muotoon suunniteltuja ilmenemismuotoja ovat heidän NAWAPA -missionsa ja heidän tieteellistaiteellinen maailmankuvanäkemyksensä, missä sielun ja hengen olemukset pääsevät paremmin toimimaan, kuten niiden on ihmisissä tarkoitettu olevan olemassa.

Meidän ei tässä tarvitse kuitenkaan ajatella, että vain nämä LaRouche -lääkkeet olisivat ainoita oikeita tarvittavassa maailmankuvan muuttamisprosessissa, vaan ne ovat malleja, joiden kanssa kaikkia muitakin lääkitsemismalleja tulee arvioida rikkaasti ja soveltaen käytäntöön niiden toteuttamista optimia ja kohtuutta hakien ja noudattaen. Tässä mielessä jopa parjaamani Zeitgeist -liikkeen jotkin ratkaisuteesit voivat tulla kyseeseen, mutta tosiaan vain hyvin harkiten ja varoen sovellettuina. Talousdemokratian rahateesit ovat osaltaan tällaista kulttuurillistakin tervehtymistä edesauttavia, koska ne tähdentävät havaintoni mukaan juuri tervettä ja oikeudenmukaista suhtautumista kansantalouteen ja sen pohjalta yhteiskuntakehittämiseen.

Zeitgeist -liike on kuitenkin edelleen bannilistallani varsin tärkeänä tässä mielessä, koska havaintoni mukaan he eivät mm. riittävän tähdellisesti havainnollista juuri tätä: Rahanvalta-alustan alkuperäisen ylläpitäjän ja käyttäjän luonnetta ja koostumusta, joka on imperiumin muodossa oleva valtioita hyväksi käyttävä parasiittiryhmä nimeltään Brittiläinen imperiumi tai David Icken sanoin Rothschild siionismi -porukka.

Zeitgeist -liike osaa havainnollistaa ko. imperiumin käyttötyökalut eli ko. monetaristisen raha- ja talousjärjestelmän oikein hyvin, mutta jättää varsin paljon kriittisellä tavalla ko. työkalujen käyttäjätahot liian epäselviksi ja havainnollistamattomiksi! Onko se tarkoituksellista?!... Tässä mielessä havaintoni Z -liikkeen ja LaRouche -liikkeen välisestä orientaatioerosta ko. havainnollistamisessa ovat paikoin jopa päinvastaista luokkaa keskenään; Z -liikkeen lääkevalikoima voi johtaa siinä haitallisiin vaikutuksiin lääkkeen kohdistuessa väärin pois ko. imperiumin eliminoimisesta, mikä siis tapahtuu käytännössä oikeimmin rahan luonteen muotoa muuttamalla.

Kun Z -liike esittää rahan kokonaan poistavia utopioita, niin emme voi siinä olla varmoja, etteikö ko. imperiumin koostumus olisi juonimassa siinä itselleen samalla sitä rahatonta valtaa uuden resurssimaailmankuvan suhteen. Varmin keino eliminoida tässä mielessä ko. imperiumi on juuri säilyttää raha, mutta siirtää sen luonti pois ko. eliitiltä. Me näemme silloin työkalun (Rahan) edelleen konkreettisesti ja käytännön toiminnassa, mutta olemme onnistuneet kansalaisina omimaan sen pois keskuspankkieliitiltä ihmiskunnan palvelukseen. Z -liikkeen resurssipohjainen utopia poistaa ko. työkalun ja emme ole siinä enää varmoja yhteiskuntatoimintaa järjestävästä konkreettisesta elementistä; yhteiskunta voi joutua eliitin haltuun ehkä kahta pahemmin kokonaan uudella tavalla!

Raha on siis oleellisen tärkeä käytännön yhteiskuntatoimintaa järjestävä työkalu, joka voi olla joko imperiumin tai valtioiden hallinnassa. Nyt olemme olleet pahenevassa tilanteessa rahan imperiumimuotoisuuden tehdessä uskomatonta haittaa kuvatuilla tavoilla ja siksi meidän on muodostettava raha ihmiskuntaa palvelevana työkaluna uudestaan valtioiden hallittavaksi, kuten talousdemokratia ja LaRouche -liike tähdentävät. Kaikki tästä ymmärryksestä poisharhauttava on nyt haitallista!

No comments: