Sunday, December 23, 2012

Kahdeksan pääsyytä länsieliitin orkestroimalle Syyrian kaatamiselle taloustotalitaristisessa imperialismissaan

Koko tämän vuoden merkittävimpiin geopoliittisiin asioihin on yhä lukeutunut länsieliitin orkestroima ja promotoima Syyrian nykyhallinnon eli Bashar al-Assadin kaataminen ja maassa riehuvien ääri-islamilaisten "kapinallisten" (Al-Qaidan) tyrkyttäminen al-Assadin sijalle valtaan. Al-Assad ei ole kuitenkaan vieläkään taipunut saati luovuttanut.

Vaihtoehtomedian tutkimusten ja paljastusten mukaan tämä on jo kauan sitten havaittu katalaksi manipulaatioksi länsieliitin taholta ja sisältää mm. sotarikoksia jo hurjan litanian verran etenkin ja hyvin tähdellisesti sekä länsieliitin että heidän promotoimiensa "kapinallisten" taholta. Samalla Bashar al-Assadia on mustamaalattu sotapropagandastrategisesti erittäin häikäilemättömästi pahemmaksi kuin onkaan.

Tässä on viime elokuussa tekemäni laaja seuranta ja yhteenveto silloiseen vaiheeseen eskaloituneesta Syyrian tilanteesta transatlanttisen eliitin murhaavana silmätikkuna: Länsieliitin orkestroima Syyrian sota barbaarisena geopolitiikkana ja suunniteltuna sotarikoksena oligarkia-imperialismin hyväksi.

Muutama päivä sitten Syrian Girl -aktivisti julkaisi Youtube -sivuillaan videon, jossa hän kiteyttää erinomaisesti tätä kaikkea kokonaisuutena. Hän ottaa tarkastelumetodikseen havainnollistuksen, jossa otetaan esille kahdeksan eri kohdan avulla se, mitkä pääsyyt (8 kpl.) ovat pohjana länsieliitin tahto- ja agendatilalle kaataa Syyrian nykyhallinto ja samalla tuhota sen maan kulttuuri ja humaani sisältö, jotta sellaisen "luovan tuhoamisen" pohjalta voitaisiin muodostaa Syyriaan länsieliitin intressejä palveleva ja kunnioittava nukkehallinto. Vaikka kuinka paljon tahansa huonompana kuin al-Assadin hallinto, mikäli niikseen tulee ja näyttää todella tulevan...

Länsieliitin NWO -agendan kokonaissisältö kallistuu tässä Syyria -kysymyksessä myös kohti Venäjää, joka on ottanut Syyrian intressit puolustettavakseen ko. länsi-imperialismia vastaan. Se on ensinnäkin selvä merkki siitä, että Venäjä on viimein pääsemässä irti ko. transatlanttisen eliitin kontrollista, mikä sen kohtaloksi koitui radikaalisti lähes 100 vuotta sitten (Kansainväliset pankkiirit toteuttivat Venäjän vallankumouksen 1917) kommunismin eli porvarillisen sosialismin muodossa. Toisekseen se on merkki siitä, että idän (Venäjän) ja lännen (transatlanttinen eliitti) välit ovat eskaloituneet nyt aivan uudella tavalla hyperkriisiin, josta on varoiteltu akuutisti jo yli vuoden ajan Kolmannen maailmansodan sytyttävää geopoliittista dilemmaa...

Havaitsemme tässä kokonaisuudessa Suomen ulkopolitiikassa erittäin häpeällisesti sen, että hallintomme on asettunut tukemaan juuri näitä imperialistien metkuja osaltaan toteuttavia Syyrian "kapinallisia". Tunnen siitä erittäin suurta epäkunnioitusta jo ennestäänkin transatlanttisen eliitin nukkehallinnoksi ekonomispoliittisessa ohjelmassaan pahasti vajonnutta hallitustamme kohtaan!

Otan tämän ko. Syrian Girl -yhteenvedon nyt tarkempaan omaan esittelyyni, koska se hyvin selkeästi kiteyttää kaiken länsieliitin viime vuosikymmeninäkin harjoittamansa valloitushakuisen geopolitiikkansa eli siis yksinkertaisesti imperialisminsa! Käyn kohta kohdalta suomentaen ja itsekin lisäten nuo 8 hyvin paljastavaa seikkaa lävitse ja niiden perään loppuun koostan linkkisikermänä vaihtoehtomedian (LaRouche PAC ja Verkkomedia) viimeaikaista aihetta koskevaa aineistoa syventäväksi, laajentavaksi ja lähdeaineistoksi.

Syrian Girl: Why The NWO Hates Syria --->

1. Syyrian keskuspankki on valtion omistama

- Transatlanttisen eliitin kapitalistiseen rahataloustotalitarismiin kuuluu juuri se, että se on toteuttanut diktatuuriaan (Uusi maailmanjärjestys - NWO - New World Order sen maailmanhallitukseksi tähtäävänä eskalaationa) kaappaamalla imperiaalisesti jo lähes kaikkien (länsi)valtioiden keskuspankit omaan oligarkkiseen ja pankkiristiseen hallintaansa. Pääomistajadynastia Rothschild on tämän pankkiiri-oligarkkikartellin pääkontrolloija ja koska Syyria on heidän kontrollistaan tästä mainitusta syystä poissa, niin se on ensimmäinen valloitus- ja hallinnonkaatamissodan syy Syyriaa kohtaan länsieliitin mielestä.

2. Syyria ei ole velkaa IMF:lle eli kansainväliselle valuuttarahastolle

- Transatlanttisen pankkiiri-oligarkkikartellin olemassaolon seurannaisvaikutus on myös se, että se valjastaa toiminnallaan valtiotkin monetaristisen rahapolitiikkansa aiheuttamaan velkapyramidi-ikeeseen; velka korkoaseen kera on imperiaalisen kontrollin päämuoto, jonka myötä rahataloustotalitaristinen maailmanhallitus rakentuu taloususkonnollisena lahkolaisliikkeenä. Syyria ei ole suostunut alistumaan tähän ja siksikin länsieliitin mielestä se on muka "rikollinen vapaamatkustaja".

3. Syyrialla ei ole GMO -tuotettua ruokaa (Eli ei geenimanipuloituja kansainvälisten korporaatioiden tuotteita)

- Transatlanttisen eliitin luomaan kapitalistiseen rahataloustotalitarismiin kuuluu yhtenä isona osana se, että se on kaapannut hallintaansa myös ruoantuotantoa hyvin radikaalisti kontrolloimiensa - promotoimiensa megakorporaatioiden kautta. Näistä merkittävimpiä on Monsanto. Tämä ruokakartelli pakottaa hallinnoimillaan alueilla käyttämään mm. geenimanipuloitua siemenviljaansa ja pakottaa luopumaan sille vaihtoehtoisista vastaavista tuotteista ja menetelmistä, vaikka sen ahdas, mukautumaton ja taipumaton diktatuuriluonne on jo aiheuttanut vakavia ongelmia nälänhädänkin muodossa. Syyria ei ole alistunut tähänkään ja on siksikin länsieliitin silmätikku.

4. Syyrialaiset ovat tietoisia globaalista salaliitosta

- Syyrialaisessa julkisessa keskustelussa on normaalia, että transatlanttisen eliitin ko. rahataloustotalitaristisista - imperiaalisista valtaliitoista ja niiden haitoista - ongelmista puhutaan ja siksi "salaliittoteoriat", niistä puhuminen ja niistä tietoisena oleminen ovat siellä merkkinä nimenomaan valveutumisesta eikä hörhöydestä. Syyrialaiset lisäksi vastustavat näiden valtaliittojen imperialismia ja moraalitonta antihumaanisuutta eli siis "New World Order -agendaa" ja siksikin Syyria näyttäytyy länsieliitin silmissä vastustajana.

5. Syyrialla on omaa maakaasua ja se aikoo rakentaa lännestä riippumatonta öljyputkistoa

- Transatlanttisen eliitin kapitalistisen rahataloustotalitarismin vakavimpia uhkaajia ja haastajia ovat itsenäisten valtioiden reaalitalouden itsehallinta, josta merkkinä on ko. valtioiden suvereeniteetti omaa infrastruktuuriaan ja energiantuotantoaan kohtaan. Se on rahataloustotalitarismin näkökulmasta vakavaa riistoa sen intressejä vastaan. Syyria onkin haastanut juuri tuossa katsannossa länsieliitin, koska se on mm. aikonut länsieliitin kontrollista vapaata öljyntuottamisen ja -myynnin vaihtoehtoa länsieliitin hallinnoimalle Israelin kautta kulkevalle öljyntuotannolle Lähi-idästä. Lisäksi Syyrian oman maakaasuvarannon itsenäinen hallinnoiminen on länsieliitin imperialismille myrkkyä.

6. Syyria vastustaa siionismia ja "Israelia"

- Syyrian hallinto ja kulttuuri on ollut länsieliitin imperialismin vastaista myös siinä, että se vastustaa siionismia ja Israelia siltä osin kuin ne kuuluvat osana ko. transatlanttisen eliitin sisältöön ja agendoihin. Tämäkin on siis rikkana länsieliitin silmissä.

7. Syyria on viimeinen sekulaari valtio Lähi-idässä

- Syyrian kulttuurin ominaispiirteenä on ollut kauan se, että se on ollut suhteellisesti paljon maallistuneempi lähialueiden islamilaisiin teokratioihin verrattuna. Syyriassa on lisäksi vallinnut laaja uskonnonvapaus ja siksikin siellä on ollut monta eri uskontoa harmonisessa rauhaiselossa keskenään jopa satoja vuosia.

Tämä on ollut luomansa stabiilisuuden ja vahvan perustan takia länsieliitille geopoliittinen este manipuloida Syyria hallintaansa. Juuri siksi transatlanttinen eliitti onkin kuin kiusallaankin valinnut strategiakseen Syyrian nykyhallinnon kaatamisessa promotoida uuteen valtaan teokraattisen islamilaisen diktatuurihallinnon, jota on ilmeisesti helpompi kontrolloida länsieliitin mielestä. Siksi länsieliitti siis promotoi juuri ääri-islamistisia "kapinallisia". 

Sitä strategiaa länsi on käyttänyt jo mm. Irakissa, Egyptissä ja Libyassa, mutta ne osoittavat myös juuri sen, kuinka se on moraalittomana helposti uuteen kaaokseen hajoavaa yhteiskuntabarbarismia. Se ei silti mitä ilmeisimmin haittaa länsieliittiä, koska moisen avulla onkin tarkoitus em. lisäksi hajottaa ko. itsenäisen valtion moraalinen, kulttuurillinen ja humaani perusta vastustaa pankkiiri-oligarkkista imperialismia.

8. Syyrialla on vahva valtiollinen identiteetti

- Syyrian valtiomuotoa on syytetty jopa diktatuuriksi, vaikka em. valossa se on juuri sellainen moraalinen, kulttuurillinen ja humaani yhteiskunta, jonka kuvaamiseen "diktatuuri" -termi sopii erittäin huonosti. Voi tietenkin olla ja onkin, että Syyria ei ole ollut al-Assadin hallinnon alla kaikkein esimerkillisin demokratiasisällön suhteen, mutta kokonaiskuva paljastaa juuri sen, että ko. hallintoon liittyviä mahdollisia vikoja käytetään korostettuina ja vääristeltyinä manipulaation ja propagandan aseina ulkoisen vallan intressejä palvelemaan, kuten nähtiin myös Libyassa viime vuonna hyvin samaan tapaan. Tämä on moraalitonta ja ihmiskunnan vastaista toimintaa!

Syyria onkin mitä ilmeisimmin vioistaan huolimatta paljon demokraattisempi kuin esim. se taloustotalitaristinen hegemonia, jota transatlanttinen eliitti moraalittomasti ja keinoja kaihtamatta pyrkii levittämään pakolla. Al-Assadin mustamaalaaminen länsieliitin hallinnoimassa mediassa onkin ollut selvää liioittelevaa propagandaa, jotta on saatu valheellisesti oikeutettua kaikki Syyrian vastainen imperialismi muka humaanina interventiona. Orwellilainen kieli on otettu siinä mukaan glorifioimaan mainittuja "kapinallisia" muka paremman hallinnon tuojina, vaikka kyse on moraalittoman imperiaalisen sotastrategian mukaisesti täysin päinvastaisesta tahallisesta manipulaatiosta; Syyriaa tuhotaan eikä auteta.

Loppuyhteenveto:

Kaiken edellämainitun valossa Syyria pikemminkin esittäytyy esimerkillisenä itsenäisenä valtiona, joka ei kumartele ketään ja varsinkaan niitä (Se 1% eliitti, joka omistaa maailmasta suuriman osan; transatlanttinen pankkiiri-oligarkkikartelli), joilla on pahat mielessä vain oman valtansa ja ahneutensa eskaloimiseksi koko globaalin ihmiskunnan radikaaliksi haitaksi.

Periaatteen tasolla al-Assadin hallinnon tällainen mustamaalaaminen on myös keino muka kyseenalaistaa globalistimaailmankuvana kaikki itsenäiset valtiot länsieliitin valtaintressien hyväksi; suvereeniteetti sen ikeestä kuvastuu entistä enemmän muka pahana diktatuurina. Eli ihmisten mieliin yritetään taas kerran maalata kuvaa diktaattorista, vaikka kyse on tähdellisemmin vain siitä, että noita kahdeksan kohdan humaania ihmiskulttuurin edistyksellistä valtiomuotoseikkaa yritetään taas kerran tuhota rahataloustotalitaristisen imperialismin tieltä pois.

Tässä kiteytyy juuri se moraalirelativistinen maailmankuva, joka transatlanttisella eliitillä kytee syöpänä sisällään >> Käytetään pahuudellisiakin keinoja kummin päin tahansa, kunhan se palvelisi vain omia ko. intressejä; kuten juuri esim. niin, että Al-Qaidaa käytetään yhtäältä länsimaalaisten pelottelemiseen terrorismilla kuuliaisiksi neofeodalismin alammaisiksi. Toisaalta sitä käytetään ko. eliitin geopoliittisten imperiaalimissioiden täytäntöönpanoapulaisena.

Eli Al-Qaida on olevinaan samalla kertaa ja samaan aikaan sekä vihollinen että ystävä riippuen tarkoitusperistä; nyt Syyriassa ystävä ja länsimaissa kotimaiseen sisäpolitiikkaan tarkoitettuna vihollinen. Tämä kaksinaismoralistinen seinähulluus on jo onneksi tulossa niin läpinäkyväksi, että se alkaa ampua omaan jalkaansa omaa mahdottomuuttaan...

Kuten olen itse aikaisemmin tähdentänyt >> Ei ole olemassa mitään hyväksyttävää eikä moraalista syytä vaihtaa pakolla ja kataluudella jossain määrin ongelmallinen hallinto vielä pahempaan! Pahuutta ei voida korvata vielä radikaalimmalla pahuudella! Syyrian kohdalla tämä kiteytyy enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiassa kansallisvaltioiden olemassaolon aikana.

Ja miten onkaan ollut läpinäkyvää nyt Syriaan yritettävä skenario aikaisemmin mm. juuri Irakissa ja Libyassa tällaisten imperiaalisten manipulaatioiden myötä nukkehallinnon astuttua valtaan >> Heti ko. valtioissa mm. pystytettiin Rothschild -kontrolloitu keskuspankki ja öljyvarat otettiin transatlanttisen eliitin haltuun. On hyvin toivottavaa, että sama ei enää toistu Syyriassa!

Vaihtoehtomedian Syyrian tilannetta valottavaa uutis- ja artikkeliaineistoa -->

LaRouche PAC:

The Al Qaeda Executive; "Financed and used by the British-Saudi Empire, Al-Qaeda has been protected under the Obama administration to accomplish the Empire's global war. In this feature we document President's Obama's use of Al-Qaeda networks to overthrow Ghaddafi in Libya, the attempt to overthrow Bashar al-Assad in Syria, who were the same forces who attacked the U.S. consulate in Benghazi.".

The Al-Qaeda Executive: President Obama; "Jeff Steinberg of E.I.R. gives an interview to LPACTV where he details the Obama administration's cover up of the British-Saudi Empire role in orchestrating the 9-11 attacks which are the same forces affiliated with the Al-Nusra militia fighting in Syria against Bashar Al-Assad's army.".

Interview: Obama the Al Qaeda President; "E.I.R.'s Will Wertz is interviewed on the story of how Britain and the United States backed the same forces to overthrow Muammar Ghaddafi in Libya, that are now taking on Bashar Al-Assad in Syria. These elements were involved in the U.S. consulate attack in Benghazi of September 11, 2012.".

Press Conference on Syria with Rep. Walter Jones, Rep. Charles Rangel, & Retired Military; "Rep. Walter Jones is joined by Rep. Charles Rangel and Retired military officers Colonel W. Patrick Lang and LTC. Anthony Shaffer in an event moderated by Jeffrey Steinberg on the subject of Syria.".

The Fire Which No One Can Put Out; "With the prospective deployment of Patriot missile batteries into Turkey, unambiguous warnings of a world war breaking out have been put forward internationally. If we stop this, it will be because we have understood and heeded these warnings.".

Updated Fact Sheet: To Stop World War III, Oust President Obama for his Alliance with al-Qaeda in Libya and Syria.

Ja viimeaikaiset tapahtumat Gazassa ovat myös osa kokonaisuutta: The Threat of Escalation.

Verkkomedia:

Suurvallat törmäyskurssilla Syyriassa - asevoimia keskitetään ja diplomatia kovenee

Channel 4 -kanavan toimittaja: Syyrian kapinalliset vastuussa Aqrabin joukkomurhasta

Ulkoministeriö vahvisti: Suomi tukee Syyrian kapinallisia - Venäjä ei ole muuttanut kantaansa

Syyria: Paikalliset asukkaat syyttävät kapinallisia palkkasotilaita Akrabin verilölystä

Petos Syyriassa - kemialliset aseet ja Naton bestseller-kaava

USA ja NATO valmistelevat hyökkäystä Syyriaan tavanomaisin valhein

Paniikkia Syyrian kemiallisista aseista lietsotaan tarkoituksella - Venäjän Iskander-ohjuksia Syyriaan?

Saksalaisasiantuntija: Syyrian jälkeen Naton kohteena Iran ja Venäjä  

Syyria tietoliikennepimennossa: onko kyseessä NATO:n psykologinen hyökkäys?

Syyrian uusi kapinallisjohtaja on suurten öljy-yhtiöiden maskotti

Syyrian kapinallisilla amerikkalaisia ohjuksia - USA harkitsee lentokieltoalueita Syyrian rajoille

Venäjä tuomitsee ajatuksen Syyrian 'pakolaishallituksen' muodostamisesta

USA tunnustaa epäonnistumisen Syyriassa - haussa uusi kapinallisjohtajisto.

Täydentäviä blogikirjoituksia;

Kansainväliset pankkiirit hallitsevat Israelia ja Hamasia

Antisemitismi ja islamofobia Amerikan sotapropagandan välineinä

Onko Bashar al-Assadin hallinnon kaatuminen Syyriassa väistämätöntä?.

No comments: