Wednesday, October 29, 2014

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 9.10. ja 20.11.2011; maanrakennustöitä sekä paalutuksen aloitusta ja betonivaluvalmisteluja

Vuoden 2011 lopussa Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennustyömaa eteni näennäisesti varsin hitaasti, koska paikalla tehtiin jatkuvasti lähinnä vain erilaisia maanrakennustöitä - Vanhan maan poistoa, perustuksia varten tarvittavan soran ja sepelin ajoa, salaojittamista ja viemäröintiä yms. Marraskuussa alkoi sen lisäksi tosin jo myös paaluttaminen - junttaaminen ja moottoritien keskikaistan kohdalla katetta varten tulevan betonirakenteen betonivaluvalmistelut. Lisäksi Eureninkadulla tehtiin tien uudelleen rakentamista varten monia perustustöitä.

Niinpä tein sen vuoden lopussa työmaan valokuvaseurantaa vain kahtena päivänä eli 9.10. ja 20.11.2011. Tässä valokuvaseurannan esittelyosassa tarjoan valokuvia täten siis vain noilta päiviltä ja sijoitan ne molemmat tähän yhteen kirjoitukseen. Yhteensä kuvia on niistä alla 17 kpl., joista 10 ylinnä olevaa ovat tuolta marraskuun 20. päivältä ja alinna olevat 7 kpl. ovat tuolta lokakuun 9. päivältä. Kuvat ovat keskittyneet tiiviisti vain työmaan välittömään läheisyyteen ja edelleen ne ovat kuvausreitin mukaisessa kronologisessa järjestyksessä, missä viimeiseksi otettu kuva on ylinnä.

Tässä on vielä uudestaan Hämeenlinnan Google Maps -kartta, josta voitte tarkastella vertaillen alla olevien valokuvieni kohteita ja näkymäsuuntia sekä tietenkin katsoa myös Street View -näkymiä. Moottoritiekate ja nyt valmis kauppakeskus Goodman sijoittuu siis seuraavien katujen rajaamalle alueelle: Eureninkatu, Turuntie, Kaivokatu ja Paasikiventie.

Valokuvaseurantaesittelyn edelliset osat ovat tässä: Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 11.9.2011; puunkaatosavotta suoritettu ja Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaan alkamista edeltäneitä näkymiä syyskuun 2011 alussa.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 20.11.2011 maanrakennuksen edettyä osin jo paalutuksen ja betonivaluvalmistelujen asteelle >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Kaivokadun eteläpäästä luoteeseen katetyömaan yli; viemäröintiä varten oli kasattu osalle työmaa-aluetta mm. isoja putkistoja ja betonirenkaita. Työmaa-aitaakin oli tällä sivulla ollut jo lokakuussakin.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 9

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Paasikiventieltä pohjoiseen yli katetyömaan itäpuoliskon; etualalla oli vielä jäänteenä Paasikiventien laidalla olleesta pensaikosta villaheisiä (Viburnum lantana) ja "pumppubaarikin" oli vielä sijoillaan. Maanrakennustoimet kattoivat kuitenkin jo koko työmaan eteläpuoliskon (vrt. alla lokakuun kuvaa alueen osasta).


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan itäpäästä pohjoiseen pitkin moottoritien itälaitaa; tässä päässäkin oli maanrakennus- ja perustustöitä moottoritiekatteen rakenteita varten (Vrt. alempana kuvaan toisesta päästä Turuntien sillalta).


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan länsipäästä koilliseen kohti Kaivokatua; moottoritien keskikaistalla oli jo alkanut katerakenteen betoniseinää-tukea varten valumuottien ja teräskehikon rakennus.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Paasikiventien länsipäästä pohjoisluoteeseen Eureninkadulle; Eureninkatua oli alettu jo syyskuussa rakentamaan uusiksi ja tässä nähdään sen varrella totaalista maanrakennusvaihetta osana sekä ko. tien että katerakenteen perustuksia.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos pohjoiskoilliseen Lahdensivuntieltä läheltä Eureninkadun ja Paasikiventien risteystä kohti katetyömaan länsilaitaa; alueen tiestön uudelleenrakennus ulottui tämän erikoisen betonisen taideteoksen kylkeen saakka.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillalta moottoritielle eteläkaakkoon; myös tässä katetyömaan päädyssä yllä näytetyn toisen päädyn lisäksi oli aloitettu moottoritien keskikaistalla katerakenteen betonivaluvalmistelut.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillalta moottoritielle etelälounaaseen; ylempään kuvaan verrattuna tässä on betonivalua varten aloitetun rakenteen toisen puolen näkymä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillan itäpäästä etelään pitkin moottoritien itälaitaa; katerakenteen perustustyöt olivat maapohjan perusteellista muuttamista salaojineen, viemäreineen, soran-sepelinajoineen ja paalutuksineen, koska maaperä on paikalla märkää ja pehmeää.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 20.11.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillan itäpäästä kaakkoon kohti Kaivokatua; edelliseen kuvaan verrattuna samasta kohtaa suunnattu näkymä katetyömaan sille alueelle (koilliskulma), jolle oli tuleva uusia asuinrakennuksia. Tässä se oli vielä lähinnä työmaan varastoaluetta.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 9.10.2011 maanrakennuksen edettyä laajasti alkuvaiheissaan >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Paasikiventieltä pohjoiseen läheltä ko. tien ja Kaivokadun risteystä; pitkin Kaivokadun tätä reunaa eteläosiltaan maanrakennustyöt olivat jo lokakuussa pitkällä osana myös sen kadun uudistamista.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan itäpäästä koilliseen kohti Kaivokatua; maanrakennustyöt tällä katetyömaan eteläosalla eivät olleet vielä ehtineet kaikille kohdille, mutta työmaan logistiikkaa nähdään rakennetun (Vrt. marraskuun tilanteeseen ko. eteläosan suhteen).


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan itäpäästä pohjoiseen pitkin moottoritien itälaitaa; maanrakennustyöt olivat päässeet jo soran-sepelinajossa hyvään alkuvaiheeseen - Vrt. saman näkymän työvaihetta yllä marraskuun tilanteeseen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Paasikiventien länsipäästä pohjoisluoteeseen Eureninkadulle; maanrakennustyöt olivat päässeet tien uudelleenrakentamisessa ja katerakenteen perustuksissa alkuvaiheeseen - Vrt. saman näkymän työvaihetta yllä marraskuun tilanteeseen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Eureninkadun varrella ko. katua pitkin pohjoiseen; salaojitukset ja viemäröinnit tehtiin ko. kadun uudelleen rakentamista varten perinpohjin myös uusiksi.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillan itäpäästä etelään pitkin moottoritien itälaitaa; katerakennetta varten tehtävä perustus oli maanrakennusvaiheessaan tällainen myös pohjoisesta käsin nähtynä suodatinkankaineen ja soranajoineen - Vrt. yllä lähes saman näkymän marraskuun tilanteeseen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 9.10.2011 - Otos Turuntieltä etelään pitkin katetyömaan itälaitaa; Kaivokadun tällä varrella maanrakennustöitä oli tehty vanhan maan poiston verran (Vrt. eteläpäästä otettuun kuvaan ylempänä). Edelleen vanha pysäköintialue oli säilytetty mm. työmaan varastopaikaksi, kuten oli vielä yllä marraskuunkin tilanteessa. Kuvan oikeassa laidassa nähdäänkin kasattuina marraskuun tilanteessa nähtäviä moottoritieliikenteen rajaamiseksi käytettyjä betoniharkkoja. Tälle varastopaikalle oli tuleva uusia asuinrakennuksia.

No comments: