Friday, October 31, 2014

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 22.9.2012; katerakenteen valut valmiit, Turuntien silta uudestaan rakennettavana ja asuinkerrostalojen rakennus alussa

Hämeenlinnan moottoritiekatteen rakennustyömaa oli ollut käynnissä tässä vaiheessa vähän reilun vuoden ajan ja se olikin alkanut etenemään aikaisempaa nopeammin päättyneen kesän 2012 aikana.

Moottoritien katerakenteet oli nyt saatu lopullisesti valmiiksi eli moottoritie oli viimein kokonaan tunnelissa teräsbetonisten seinien ja katon valujen valmistuttua. Sen myötä työmaan painopiste oli alkanut siirtymään kesällä 2012 Kaivokadun varrelle ja siellä pohjoisosiin, jonne oli jo saatu aikaiseksi varsin nopeasti uusien asuinkerrostalojen pihaterassitasojen betonisia perustuksia. Samalla Turuntien moottoritiesillan kokonaan uudelleen rakentaminen oli käynnissä, mutta Paasikiventien sillan tilapäinen liikenneratkaisu vanhan sillan purkamisen jälkeen oli pysynyt vielä edeltäneeltä keväältä tutussa tilassa.

Tässä on Hämeenlinnan Google Maps -kartta, josta voitte tarkastella vertaillen alla olevien valokuvieni kohteita ja näkymäsuuntia sekä tietenkin katsoa myös Street View -näkymiä. Moottoritiekate ja nyt valmis kauppakeskus Goodman sijoittuu siis seuraavien katujen rajaamalle alueelle: Eureninkatu, Turuntie, Kaivokatu ja Paasikiventie. Kuvat ovat tuttuun tapaan kuvaamisreitin mukaisessa kronologisessa järjestyksessä; ylinnä on viimeiseksi otettu kuva.

Valokuvaseurantaesittelyn edelliset osat ovat tässä: Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 18.3. ja 22.4.2012; katerakenteen teräsbetonien valua sekä Paasikiventien sillan purku,


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 9.10. ja 20.11.2011; maanrakennustöitä sekä paalutuksen aloitusta ja betonivaluvalmisteluja

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 11.9.2011; puunkaatosavotta suoritettu ja

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaan alkamista edeltäneitä näkymiä syyskuun 2011 alussa.Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 22.9.2012 katerakenteen betonivalujen kokonaan valmistuttua ja uusien asuinrakennusten rakentamisen ollessa alkuvauhdissa >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 14

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Paasikiventien viereiseltä tilapäiseltä kevyenliikenteen väylältä itään yli Kaivokadun ja Paasikiventien risteyksen; tällä työmaan kaakkoiskulman alueella ei ollut tapahtunut lähes mitään moneen kuukauteen ja siksi vanhan infrarakenteen muistona pysyi edelleen ennen työmaata spurgujen "pumppubaarina" tunnetuksi tullut valkoisen kopin paikka.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 13

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Paasikiventien uuden katerakenteen "sillalta" itään; tälläkään paikalla ei ollut tapahtunut mitään uutta sitten edelliskevään ja niinpä autoväyläkin pysyi yhä poikkeusreitillä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 12

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Paasikiventien uudelta katerakenteen "sillalta" pohjoiskoilliseen kohti Kaivokadun pohjoispäätyä; etualalla työmaan itäpuoliskon eteläosat olivat yhä pysyneet työmaavarastona osittain, mutta kohdan pysäköintihallin perustuksiakin rakennettiin jo. Pohjoisosissa nähdään uusien asuinkerrostalojen rakenteiden jo nousseen ensimmäisen - toisen kerroksen korkuisiksi. Vasemmassa reunassa pilkistää valmistuneen katerakenteen reuna.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 11

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Otos Paasikiventien uuden katerakenteen "sillalta" länsilounaaseen; edellisen kuvan yläpuolella olevan kuvan näkymään verrattuna tämä on otettu samasta kohtaa toiseen suuntaan. Tässäkin oli edelleen edeltäneen huhtikuun tilanteen samana jatkuminen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Paasikiventien uuden katerakenteen "sillalta" pohjoiseen kohti Turuntietä; koko katerakenteen katto oli siis jo valmis ja siten tämän betonitasanteen alla tunnelissa kulki moottoritie. Pikkuhiljaa ko. tasanteelle oli alkava rakentumaan kauppakeskus Goodman. Etualalla on pikanttina yksityiskohtana karkealla asfaltilla työmaaliikennettä vastaan suojattua sähköjohtoa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 9

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Paasikiventien länsipäästä pohjoiskoilliseen valmistuneen katerakenteen länsipuolella; Eureninkadun ja katerakenteen välille oli myös syntynyt työmaavarastoa, mutta myös kauppakeskukseen liittyviä ensimmäisiä rakenteita oli aloitettu pystyttämään nähtynä kuvan vasemmassa laidassa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Eureninkadun varrelta kaakkoon yli katetyömaan lounaisosan; edellisessä kuvassa nähty kauppakeskus Goodmanin ensimmäisen rakenneosan pystyttämistä lähemmin. Tämä Eureninkadun vieri tuli olemaan kauppakeskuksen lähinnä huolto- ja tavarantoimitusliikennettä varten oleva puolisko. Eureninkatua itseään ei oltu vielä laitettu lopulliseen uuteen kuntoon.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Turuntien ja Eureninkadun risteyksen alueelta kaakkoon yli katetyömaan; näkymiä oli siis alkanut hallitsemaan katerakenteen betonielementit ja moottoritie oli siten tavallaan hyvin paljon kadonnut myös ääntensä osalta tarkasteltuna etenkin Eureninkadun varrelta.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Turuntien ja Eureninkadun risteyksen pohjoispuolelta itään pitkin Turuntien vanhan puretun sillan paikkaa; tähän kohtaan oltiin siis rakentamassa kokonaan uutta Turuntien moottoritiesiltaa liitettäväksi myöhemmin kauppakeskuskatteeseen. Tässä nähdään sillan betonirungon valumuottien tarvitsemaa puurakennetta. Vanhan sillan purkamisen jälkeen Turuntien liikenne ohjattiin kiertotielle uuden moottoritiekatteen pohjoisreunalle ennen uuden sillan valmistumista.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Turuntieltä uuden moottoritiesillan työmaan länsipuolelle pohjoiskoilliseen; tässä nähdään, kuinka uuden siltarakenteen perustamisessa ensin maahan laitetaan suodatinkankaan päälle teräskehikon pohjarakenne ennen perustuksellisen betonilaatan paikalleen valua.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Turuntien kiertotiereitin "sillalta" uuden katerakenteen yli etelään; moottoritie oli siis kadonnut kokonaan näkyvistä, mutta taustan taivaanrannassa näkyivät vielä mm. kauppakeskus Tavastilan punainen mainoslaatikko sekä City-marketin vastaava logo ennen kuin Goodman-kauppakeskus alkoi nousta katteelle ne tästä näkymästä peittävinä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Turuntien ja Kaivokadun risteyksen läheltä länsilounaaseen pitkin em. siltatyömaan kiertävää poikkeusreittiä; vasemmalla kaistalla oli autoliikenne ja oikealla kevyt liikenne. Etualalla nähdään, kuinka vanhan tien jäljet johtavat vielä uuden sillan työmaalle, joka on siis kuvassa juuri oikean laidan ulkopuolella.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Turuntien varrelta etelään pitkin Kaivokadun vieressä olevaa katetyömaan asuinrakennusprojektin osaa; kesän 2012 mittaan tämä aikaisemmin työmaan varastona tutuksi tullut osa oli siis jo vauhdikkaasti rakentumassa asuinalueosaksi.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 22.9.2012 - Otos Kaivokadun eteläpäästä pohjoisluoteeseen kohti työmaan asuinkerrostaloille rakentunutta osaa; ensimmäiset vaiheet taloja varten laitettavista pihaterassitasoista olivat eri vaiheissaan valmistumassa ja samalla itse Kaivokatuakin oli saatu rakennettua uudestaan jo lähes valmiiksi. Kadusta oltiin tekemässä edeltäneen "maalaistien" sijaan urbaanimpaa katua korokkeineen, ja myöhemmin tällä ja muilla läheisillä kaduilla myös katuvalaistus tuli uusittavaksi.

No comments: