Friday, September 24, 2010

Lyndon LaRouchen webcast -seminaari 24.9.2010: Kohti uutta ekonomiaa pois eliitin pahuutta ja tuhoa luovasta monetarismista

Aivan näillä hetkillä on alkamassa Lyndon LaRouchen webcast -seminaari, jonka otsikoksi on laitettu tällä kertaa; The New Economy (Tuossa linkissä myös arkistoituna webcastin jälkeen)! Tässä on traileri ko. seminaarista ja tässä on LaRouche PAC:n oma kuvaus seminaarin sisällöstä ja siihen liittyvistä seikoista kokonaan lainattuna:

"As the financial system crumbles, and the U.S. economy disintegrates at an accelerating pace under the criminal, treasonous negligence of Barack Obama, Lyndon LaRouche will take the stage on September 24, in the Washington, D.C. area, to speak on "The New Economy."

LaRouche will speak from the vantage point of the political fight he's waging internationally to bring that "New Economy" into being: for a new credit system based on the restoration of the Glass-Steagall law in the United States, and the Bretton Woods fixed-exchange rate system globally, and for the indispensable leading edge of the recovery in the United States, the North American Water and Power Alliance (NAWAPA).


Central to that "New Economy" are the scientific breakthroughs being made in the concept of infrastructure which LaRouche has pioneered, especially by the LaRouche PAC Basement team of young scientists, and which have been the subject of recent major articles by LaRouche. These breakthroughs are already inspiring political and economic circles internationally, to join in developing the NAWAPA idea of upgrading the Biosphere for other regions of the world as well, including Russia and Central Asia, SubSaharan Africa, and the South American Darien Gap.


Of course, as LaRouche repeatedly stressed, the pre-condition for these positive developments is the constitutional ouster of President Barack Obama from office, before the ongoing collapse reaches a point of no return.".

Webcast -seminaari on nyt katsottu ja tässä on ko. seminaarin sisällöstä lyhyt LaRouche PAC:n oma raportti. Nämä OTC -raportit (B C) käsittelevät myös asiaa ja tämä webcastiä edeltänyt viikkoraportti käsittelee myös osaltaan samoja teemoja Lyndon LaRouchen johdolla seuranaan hänen lähimmät puhemiehensä ja asiantuntijansa Deborah Freeman, John Hoefle ja Harley Schlanger. Seuraavaksi yhteenvetona tärkeitä seikkoja lännen ekonomian tilasta ja parannusvaatimuksista sen varalle, mitkä tulivat esille tuossa webcastissä ja mitkä ovat olleet viime aikoina jatkuvasti LaRouche PAC -porukan teesien kärjessä:


Eliitin tuhoisa monetarismi ja parannusvaatimuksina sen sijalle Glass-Steagall -laki, kiinteät valuuttakurssit, kansallisvaltioiden suvereeniteetin palauttaminen ja NAWAPA -projekti --->

LaRouche PAC tähdentää lännen oligarkkieliitin toimineen tahallaan Franklin Delano Rooseveltin vuonna 1933 laatiman Glass-Steagall -lain kumoamiseksi heti FDR:n kuoltua, jotta eliitti pääsisi huseeraamaan agendojaan vapaasti globaalin ekonomian kautta. Tähän päästiin askel askeleelta mm. vuoden 1971 dollarin kultakannasta irrottamisen kautta ja päätyen viimein Glass-Steagall -lain kumoamiseen vuonna 1999. Kultakannasta irrottaminen mahdollisti ns. kelluvat valuuttakurssit eli ei kiinteät kurssit, mikä mahdollisti oligarkkieliitin vaihtokursseilla pelaamisen ja spekuloinnin heidän omaan pussiinsa pelaten ja ahneuden tultansa voimistaen. Ns. globalisaation oli tarkoitus tehostaa tätä kikkailua, missä kansallisvaltioiden rajoista riippuneiden esteiden poistaminen vähitellen mahdollisti rahan ja tavaroiden vapaan liikkumisen niin, että eliitin kikkailuimperiumia voitiin rakentaa globaalisti kansallisvaltioiden rajoista riippumatta ja näin saada aikaan globaaleja pankkiiri- ja korporaatiokartelleja, joilla tulisi olemaan valta ylitse kansallisvaltioiden ja ne alkoivatkin sitten sanelemaan kansallisvaltioiden asioita yhä enemmän parasiittisesti viime vuosikymmenten mittaan.

Tätä kartelli-imperiumia nimitetään nykyäänkin Brittiläiseksi imperiumiksi, koska se kuvaa ko. rahaeliitin ja rahanvaltansa luonnetta vanhasta Brittiläisestä imperiumista suoraan periytyvänä uutena jatkeena, jonka pääkallopaikka on edelleen ollut Lontoon Cityssä ja se on kaapannut viimein myös Yhdysvallat huomaansa Federal Reserven ja Wall Streetin kautta.
Tätä globaalia imperiumin valtaa ja kaappausta tehostaakseen oligarkkieliitti loi heti dollarin kultakannasta irrottamisen jälkeen ns. Inter-Alpha -ryhmän, joka on ollut ko. pankkiiri- ja korporaatiokartellimuodostusta toteuttanut ko. eliitin omistamien pankkien yhteenliittymä, mihin kuuluu nykyään myös Nordea ja joka on elänyt tilanteiden mukaan koko ajan säälimättömästi mm. tämän vuodesta 2007 alkaneen romahdusprosessin aikana. Lyndonin mukaan tämä ryhmä omistaa arviolta jopa n. 70% koko maailman rahamäärästä, mutta se on myös toivottomasti vararikossa em. johdannaisvivutusten takia ja yrittää kaikin mahdollisin keinoin pitää sen salassa. Tämän Inter-Alpha -ryhmän alullepanija ja pääpiru on ollut tämän kuuluisan ko. NWO -agendaa puuhaavan Illuminati-porukan pääsuku Rothschildin lordi Jacob Rothschild.

Näin yllä kuvatulla tavalla eliitti on saanut suorastaan vapaat kädet harjoittaa omistamiensa keskuspankkien pöyrittämää rahanluomis- ja velkapyramidiponzihuijausta, joka rapauttaa reaalitaloutta koko ajan yhä enemmän ja suuntana siinä on haluttu uusfeodaalinen tyrannia ja takapajula globaalisti. Toiminnallisena kuvauksena tämän systeemin mukaan keskuspankkien velkana tyhjästä luotua kirjanpidollista kikkailurahaa on laitettu markkinoille erityisen paljon eliitin myös omistamien investointipankkien ja pörssien kasinomankeliin, jossa ko. monenkirjavia lainoja ja arvopapereita on surutta kierrätetty valheellisin perustein erilaisilla johdannaisvivutuksilla äärimmäiseen velkasotkuhelvettiin, missä velkavuori on niin suuri, että sitä ei voi mitenkään maksaa koskaan takaisin minkään matematiikan mukaan ja juuri siksi erääntyvät velkasitoomukset ovat koko ajan kuin aikapommi ko. monetaristisessa systeemissä aiheuttamassa vaaran koko systeemin romahtamiseen jopa ns. yhdessä yössä sopivan ketjureaktioimpulssin ilmestyessä. Koko systeemi on näet toivottomasti vararikossa em. syystä.

Kaikki kansallisvaltiot ovat tämän takia kusessa, koska eliitin sanelun alla lainattuaan keskuspakeilta ko. velkarahaa ne ovat ensinnäkin ko. pankeille pystyssä ko. velan määrän lisäksi siitä vaadittavan koron eli eliitti on havitellut äärimmäistä voittoa kaappaamalla aikoinaan rahanluonnin kokonaan itselleen ja vaatimalla siitä vielä korkoa. Tämän seikan he ovat massa-aivopesulla eri medioiden kautta pyrkineet pitämään täydellisesti salassa. MUTTA SE EI ENÄÄ ONNISTU! Tämän lisäksi eliitti vaatii ko. velkarahan johdannaisvivituksissa tulleiden häviöiden ja pilaantuneiden arvopapereiden (Joita arvioidaan olevan jopa triljoonien dollarien arvosta) maksamista eli korvaamista kansallisvaltioiden ja niiden kansojen selästä, missä vaatimukset kohdistuvat juuri reaalitalouteen ja käytännön elämisen toimintoihin; on leikattava, korotettava veroja, tehostettava ja lisättävä (velkaorja)työtä, rajoitettava elämistä ja olemista, tehtävä lopulta diktatuurillisia ja tyrannisia määräyksiä - tekoja jne. Eikä niistäkään mikään koskaan tule riittämään tämän systeemin säilyttämisyrityksissä!!!

Tämä johtaa selkeään tuhon kierteeseen, missä ko. systeemi ei voi pitää enää yllä itseäänkään, vaan on kaikissa sen säilyttämisyritystapauksissa valmis romahtamaan hetkellä millä hyvänsä ja siksi peruuttamaton tuho on vaarana syntyä milloin tahansa ja ehkä jo aivan piankin! Lopullinen ratkeamispiste tulee joko siitä, että erääntyviä velkasitoumuksia ei enää kyetäkään kohtaamaan esim. sitä varten tehtävillä bailout -paketeilla (Eli se voi aiheuttaa jopa hyperinflaation velkojen ja niitä varten vaadittavien tähtitieteellisen suurten rahamäärien takia, jossa velkaa on enemmän kuin rahaa voidaan koskaan luoda sitä varten ja jo pelkän rahan luomissyyn takia velka on joka tapauksessa kumuloituvaa; Kaninkolo -blogia lainatakseni: "Ennen kuin euro tai mikä vain keskuspankkivaluutta voidaan kuluttaa se täytyy lainata, korolla tietenkin!") tai siitä, että ko. velkojen ja johdannaisvivutusten maksamiseen ei löydy enää reaalitaloudesta eli kansallisvaltioiden toiminnasta pohjaa, kun se pohja jo lähtökohtaisesti murenee ko. systeemin mahdottomuuden takia sen itsensä alta toimintakyvyttömäksi. Ironisesti voidaan siten sanoa, että eliitin ko. NWO -agendakikkailu on aiheuttamassa myös heidän itsensäkin tuhon tässä järjestelmässä, kun he ovat tuhoamassa altaan heidän koko "riistovuohensa" ja sitten ei ole enää ketään eikä mitään, miltä riistää heidän oman systeeminsä vararikosta pelastamiseksi.

Yhtäältä eliitin tarkoitus oli tämän velkaraha- ja johdannaisvivutusjuonen avulla saattaa kansallisvaltiot valtansa alle uusfeodaalisesti niitä heikentäen ja jopa tuhoten, mutta heidän suunnitelmansa on nyt menossa liian pitkälle tuhoten myös eliitin itsensäkin tällä tiellä jatkettaessa. Lyndon LaRouche varoittaakin, että tämä systeemin perustuksissa oleva kohtalokas ja joka tapauksessa kuolettava ongelma on taas vaarassa ratketa tuohon lopulliseen romahduskierteeseen jo viikon sisällä lokakuun tullessa, koska siitä alkaa Yhdysvaltain uusi budjettivuosi, missä mm. ko. erääntyvien velkasitoumusten kohtaamisongelma voi nousta mahdottomaksi ja viimein paljastaa tien ym. lopulliselle ketjureaktiotuhoutumiselle. Jos se ei tule tämän varoituksen puitteissa, niin joka tapauksessa tällä tiellä jatkettaessa se on tuleva ennen pitkää ko. systeemin perusongelman pahetessa koko ajan lisää!

LaRouche PAC:n (Lyndonin) ensimmäinen ratkaisu tähän kohtalokkaaseen tilanteeseen: Palautetaan Glass-Steagall -laki globaalisti HETI ja alkaen Yhdysvalloista! Nyt voimmekin tarkastella, mitä tämä laki tarkoittaa ja miksi eliitti on halunnut sen kumota aikoinaan pelailunsa tieltä: Lain mukaan ensinnäkin talletus- ja investointipankit on erotettava toiminnallisesti toisistaan täydellisesti (Nykyjärjestelmässä ne ovat sekoittuneet toisiinsa ko. velkapyramidiponzia investointipankkien johdolla pyörittäessään ja juurikin ko. Glass-Steagall -lain kumoamisen takia), missä tärkeä vaihe on myös ko. pankkijärjestelmään ym. tavalla pesiytyneen ja johdannaisvivutuksessa pahentuneen ja pilaantuneen arvopaperimassan peruuttaminen ja poistaminen roskiin.

Samalla ko. pankkien erottamisessa määrätään, että talletuspankit eivät saa enää tehdä mitään investointiin liittyvää eli ottaa osaa tuohon velkapyramidiponzihuijaukseen, vaan ne pankit keskittyvät jatkossa vain ja ainoastaan yhteiskuntien (Kansallisvaltioiden) keskeisten toimintojen rahoittamiseen ja ylläpitämiseen tärkeitä rahoja ja arvopapereita hoitamalla. Siinä kohtaa onkin tärkeä erotella selkeästi kelvolliset velka- ja arvopaperisitoumukset noista velkapyramiponzihuijausroskista, missä kelvollinen siis säilytetään ja roskat poistetaan taseista ja kirjoista kokonaan kuin niitä ei olisi koskaan edes ollut. Siinä prosessissa jäädytetään suuri määrä velkasitoumuksia ko. tarkastelua varten ja turvataan vain elintärkeiden rahavirtojen kulkeminen. Toimenpide on hetken tuskallinen, mutta paljon vähäisemmin tuhoava kuin jos jatkaisimme tällä tuhon tiellä ilman ko. toimenpidettä ja näitä muita Lyndonin parantamisvaatimuksia.

Investointipankeiksi jääviä pankkeja (Osa voidaan poistaakin tarpeettomina) aletaan samalla rajoittamaan ankarasti, jotta ne eivät pääse enää entisenlaisen huijauskasinon pyörittämiseen käsiksi, mikä ehkäisee jatkossa moisen velkapyramidiponzihuijausroskan muodostumisen uudestaan järjestelmään. Siinä yhteydessä keskeisiksi elementeiksi tulevat myös kiinteiden valuuttakurssien palauttaminen, joka estää mm. valuutoilla spekuloinnin ja palauttaa näin kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden ja sysää siten eliitin pankkiiri- ja korporaatiokartellin alisteiseksi kansallisvaltioille ja näin kansallisvaltioiden perustuslakien mukaiset kansalaisten oikeudet ja elämisen mahdollisuudet pääsevät uudestaan kukoistamaan tuhonkierteestä.

Ko. perustuslakeja noudatetaan siten, että ne eväävät oligarkkieliitin vallankaappausmahdollisuudet ko. valtioiden kaappaamiseksi eliitin muovailtaviksi diktatuureiksi ja käyttöalustoiksi. Lyndonin mukaan Yhdysvaltain perustuslaki on tästä paras ja selkein esimerkki, mistä johtuen tätä Lyndonin teesiohjelmaa on alettava laittaa paikalleen juuri Yhdysvalloista alkaen. Samasta syystä Lyndon varoittaa, että Yhdysvaltain tuhoutuessa tässä eliitin NWO -juonessa maailma menettäisi mahdollisuuden yhtä hyvään perustuslailliseen poispääsyyn eliitin ko. juonesta.

Kuten tässä blogissa olen tuonut monta kertaa esille, niin USA:n muodostaminen oli alunperin juuri ko. eliitin silloisen imperiaalisen vallan torjumista ja sen ikeestä poispääsyä, mutta aina siitä lähtien (Vuodesta 1776 alkaen, jolloin samalla eliitti perusti toimiaan tehostaakseen Illuminati -salaseuran nimellä kulkeneen rakenteen itselleen, jonka hierarkkisista puitteista mm. soluttautumalla ja lapsiaan / hallitsemiaan alaisia ko. tehtäviin kasvattamalla se on pyrkinyt luomaan tämän NWO -projektinsa nykyiseen kliimaksiinsa) sitä irtiottoa eliitti on aina pyrkinyt mitätöimään mitä erilaisimmilla keinoilla ja on nyt tässä NWO -projektissaan hyvin lähellä tehdä sitä mitätöintiä lopullisesti, kun se on kaapannut USA:n hallinnon niin paljon valtaansa.

Niinpä tämän kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden lisätehostamiseksi tässä nykytilanteen olosuhdekorjaamisessa pois eliitin vallasta lakkautetaan eliitin omistamien keskuspankkien rahanluontioikeus (Eli lakkautetaan keskuspankit ihan konkreettisestikin ja näin päästään eroon rahan luomisen perusongelmastakin; raha ei enää ole velkaa, jota kansallisvaltiot ottavat lainatessaan rahat keskuspankeilta) ja siirretään se kansallisvaltioille itselleen omilla valuutoillaan, missä ko. valtiot luovat itse omaa rahaa velattomasti omien projektiensa rahoittamiseksi ja siinä tärkein rahoitettava perustaso on reaalitalouden kehittämiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät toimet ja instituutiot. Se puolestaan luo hyvinvoinnin ja olemisen parantumisen seurauksena todellista ekonomista arvoa ruokkimalla ihmisten kykyä luoda ja rakentaa maailmaa entistäkin paremmaksi ja antamalla missioluonteensa takia inspiroivia suuntaviivoja tulevaisuusorientoituneeseen tavoiteajatteluun ja -tekemiseen sen sjiaan, että velloisimme tässä eliitin saastuttamassa tuhon kierteessä vailla toivoa paremmasta.

Globaali aspekti säilytetään tässä siten, että suvereeniteettinsä takaisin saaneiden kansallisvaltioiden keskinäistä yhteistyötä tehostetaan ja ohjataan yhteisen hyvän rakentamiseksi ja tätä varten Lyndon vaatii ko. monetaristisesta systeemistä luotottavaan systeemiin siirtymisessä globaalien sopimusten tekemistä, jossa aluksi suurimmat valtiot (USA, Venäjä, Kiina ja Intia) muodostavat tarvittavan suuruisen blokin ko. yksityistä rahaeliitin valtaa vastaan sen kukistamiseksi ja muut maat ottavat siihen sen jälkeen osaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Balanssit kansallisvaltioiden omien intressien ja globaalien intressien välillä on siinä saavutettava ja keskeinen seikka tässä on juuri reaalitalouden kehittämisen ottaminen tärkeimmäksi päämääräksi, mihin liittyy keskeisimmältä osaltaan infrastruktuurin kehittäminen ja parantaminen, mikä mahdollistaa sen seurannaistoiminnat optimaalisesti; maatalous, teollisuus, avaruusteknologia, muu teknologia, koulutus, kulttuuri jne.

Siinä LaRouche PAC -porukka on viime aikoina ottanut ohjelmaansa kaikkien aikojen suurimman ja kunnianhimoisimman infrastruktuuriprojektin toitottamisen ja tarjoamisen, jota he nimittävät lyhenteellä NAWAPA (the North American Water and Power Alliance). Sen on tarkoitus alkaa pyörimään Yhdysvalloista alkaen ja se tulisi ottaa globaalisti käyttöön kohteenaan erityisesti aikaisemmin rakentamattomina säilyneet tai nyttemmin tuhoutuneet / autioituneet autiomaa-, kehitysmaa- ja arktiset alueet. Projektin on tarkoitus olla alkuun sysäävä moottori ko. reaalitalouden kehittämistä edesauttavana missiona, jossa Glass-Steagall -lain ja kiinteiden valuuttakurssien palauttamisen jälkeen se luo ko. uudessa luotottavassa talousjärjestelmässä pohjaa kansallisvaltioiden kehitykselle pois tästä rapautumiskierteestä, jonka tämä eliitin omistama pahuutta ja tuhoa luova monetaristinen järjestelmä on aiheuttanut.

Jatkan vielä lisää tämän webcastin ilmentämistä ajatuksista myöhemmin eli lopetan tämän yhteenvedon nyt tähän.

6 comments:

Markku Sohkanen said...

Maailma täytyy ajaa tuhon partaalle, että ihmiset voivat ottaa vastaan valheellisen pelastajan. Pelastajan, joka lupaa rakentaa tänne paratiisin kaikille, jotka häneen uskovat.

http://www.666soon.com/is_the_mahdi_connected_to_the_an.htm

Kummassa on totuus? Koraanissa vai Raamatussa? Toisen täytyy olla valhetta ja toisen totta. Molemmat eivät voi olla totta, sillä ne kieltävät toisensa.

Kumpaan Mika uskoo? Oletko tutkinut ne tarkkaan lävitse, jotta osaat tehdä päätöksen kun antikristus ja väärä profeetta ilmestyvät. Ovatko he oikealla asialla vai saatanan hengen omaavia eksyttäjiä?

Mika said...

Kiitän Markku tämän kommenttisi lisäksi kaikista kirjoitukseeni "Monetarismin pahuutta kuvaava lainaus Jani Laasosen blogista" lähettämistäsi kommenteista.

Kritiikkinä kuitenkin sanon nyt suoraan, että älä hyvä mies ala laittamaan ennakkoluulojasi käsitykseesi minusta, kun et kuitenkaan tunne minua niin hyvin ja sitä miten kristinuskoon mahdollisesti uskon tai olen uskomatta!

Olen päättänyt pitää uskonasiani pääosin omana tietonani ja pitää tässä blogissa ainakin sellaisen henkilökohtaisen alueen itselläni salassa muilta. Olen siksikin alkanut kokemaan vaivana ja jopa loukkaavana tuota viime aikoina harrastamaasi Raamatulla päähän lyömistäsi!

Vaikka olen pitkämielinen, niin ihan vaan huomautuksena muillekin: Tästä blogista voi ihan yhtäkkiä lentää kommentointiboikottiin määräajaksi tai jopa lopullisesti mm. ihan vaan väittämällä "Saatanan pauloissa oloksi" tätä pyyteetöntä ja voittoatavoittelematonta maailman tutkimistani tavoitteena epäkohtien paljastamisen (Vaikka sitten rankankin sellaisen) kautta paremmat ideat ja ratkaisut!

Mietipä Markku tätä! Et sinä ole uskossasi muita parempi määrittelemään näitäkään asioita. Pikemminkin saatat, jopa nähtävästi tehdä virhepäätelmiä, kun uutuuden huumassasi sekoitat uskosi ja sen herättämän tunnehurman toisiinsa; Ihan sama virhe, mikä tapahtuu rakastuneena ollessa arvioidessamme rakastettuamme jne. Ei "Saatana" ole niin monessa paikassa kuitenkaan kuin näemmä olet alkanut tunnehuumassasi vainoharhaisesti näkemään!

NWO:n ymmärtäminen on myös omien vainoharhojensa ymmärtämistä ja siksi lisäksi olen tätä NWO -agendaa tutkittuani tajuamassa mm. sen, että kohtuus on itse asiassa monesti avain parempaan! Eli äärimmäisiin epäkohtiin ei lääkkeenä olekaan paras siirtyminen toiseen äärimmäisyyteen. Raamatulla päähän lyömisesi on osittain osoittautumassa tällaiseksi "liikalääkitykseksi".

Esim. väitit, että "Joka päivä pitää kieltää itsensä (lihan halut ja omat tavoitteet)". On ehdottoman totta, että NWO ja maailmamme epäkohdat ovat hyvin paljon syntyneet noiden lihan halujen ja omien tavoitteiden liiallisiksi ja vääristyneiksi kasvamisesta.

Tässä on kuitenkin nähtävä optimi juuri balanssin hakemisena: Tässä maailmassa ei ole luotu koskaan mitään ns. ylellisyytenä ja elämänlaatua parantavana pidettävää (Sähkö, junat, keskuslämmitysjärjestelmä, arkkitehtuuri, tietokoneet jne.) ns. kieltämällä itsensä, koska uutta ja uraauurtavaa voidaan luoda vain sopivalla tahdonvoimalla, missä liika itsensä kieltäminen on haitallista. On oltava välillä rohkeasti röyhkeäkin, jotta ideat tulevat kuulluiksi ja kehitettäviksi!

Paras luovuus ja taiteellisuus syntyy aina sopivasta optimibalanssista, jossa toki sielun ja hengen antamakin on osa kokonaisuutta. Tästä optimista voidaan tietenkin väitellä loputtomiin, mutta se kuuluu elämään. Elämä on kuin harjoitustyö, jossa mikään ei ole varmaa.

Säännöt kuuluvat asiaan ja niitä kuuluu noudattaa yhteiskuntaelämässäkin. Uskon kuitenkin myös siihen, että ihan kaikkea mahdollista on voitava myös kyseenalaistaa tarvittaessa ja siihen kuuluu myös kristinuskon asiat. Jos ei voi ollenkaan kyseenalaistaa, niin silloin kyse on diktatuurista ja totalitarismista tavalla tai toisella.

Lyndon LaRoucheakin pitää kyseenalaistaa ja esim. minun mielestäni heidän NAWAPA -ohjelmansa ei ole ongelmaton, vaikka siinä on myös hyvää kokonaiskonseptina.

---> Miettikääpä, minkälainen maailmasta tulisi, jos minkä tahansa uskonkappaleen teesejä vaadittaisiin toteuttamaan täysin kirjaimellisesti kaikkialla? Miettikääpä juuri sitä, miksi vastaus NWO:n tuottamiin ongelmiin ei ole äärimmäisyydestä toiseen siirtyminen, vaan sopivan optimikohtuuden hakeminen?!

Markku Sohkanen said...

No löytyyhän sitä karkeaa pintaakin sinusta! Jos Jumala on olemassa ja jos Raamattu on hänen ilmoitustaan niin miksi et Mika tee niinkuin siellä sanotaan? Haetko omaa tietä Jumalan luokse? Se on mahdotonta, sillä Jumala on valmistanut vain yhden tien hänen luokseen.

Kaikki muut tiet vievät ikuiseen eroon. Jumala on tässä hyvin selkeä. Älä seuraa ihmistä vaan seuraa sitä tietä minkä hän on valmistanut sinulle.

Jos häpeää Jeesusta niin silloin Jeesus häpeää sinua Isänsä edessä. Jeesuksellakin on Jumala ja se on meidän kaikkien Isä. Jeesus on Jumalan ilmentymä ja hän tuli meidän luokse kertomaan Isästä. Poikahan ei kelvannut uskonnollisille Juutalaisille vaan he tappoivat Jeesuksen. Nyt tie on auki meille muillekin kansoille.

Jos et siedä minun kirjoittelua niin sehän tarkoittaa, että sinä et siedä Jeesusta. Se tarkoittaa sitä, että et ole katunut syntejäsi ja Jeesus ei ole sinun Herra. Kuka on sinun Herra? Ketä sinä seuraat, Lyndonia? Mihinkä Lyndon taluttaa sinua?

Uskomaan, että ihminen pystyy itse rakentamaan paratiisin maanpäälle ilman Jeesusta? Ihminen itse on Jumala ja ei tarvitse Jumalaa?

En minä sinua Mika pelkää. Sinä pelkäät minua, sillä haluat sulkea minun kirjoittelun? Saatana yhä operoi sinun mieltä ja hän ei halua päästää irti syntisestä lapsestaan. Hän näkee, että se tilanne että tajuat oman syntisyytesi lähestyy.

Sinun valinta on murtautua itse irti Jeesuksen avulla saatanan vallan alta totuuteen. Minä ateistina tein sen jo ja en kadu pätkääkään. Totuus tekee vapaaksi!

Eikö ole mielenkiintoista, että ainoa tie Jumalan luokse on kiellettyä vapaamuuraripiireissä?

http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/usko/505/kirkon_johto_kieltaytyy_vastaamasta_entiselle_vapaamuurarille

23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Sopii kysyä kuka on heidän jumalansa?

http://www.gotquestions.org/Luciferianism.html

Sovitapa Jeesuksen vuorisaarna omaan elämääsi ja mieti, jos kaikki tekisivät niin minkänlaista elämä olisi? Mieti sitä hyvin tarkkaan!!!

Ole hyvä ja sulje minun kommentointimahdollisuus. Hymyilen ja iloitsen, sillä silloin teet kuten Jeesus sanoi!

Ebolakani said...

No mutta moro!

Odotan mielenkiinnolla minkälaisia ajatuksia Lyndon LaRouchen webcast -seminaari on herättänyt.

Mika said...

Markku:

Tarkoitatko, että minun pitäisi tehdä Raamatun mukaan mm. näitä asioita; http://www.riemurasia.net/jylppy/media.php?id=62041 ...? ;) Heh, jos kohtaan jonkun vaativan tuollaista menoa, niin sanon suoraan Saatanan puhuvan hänen kauttaan! No, toisaalta en kiellä Raamatun sisältöä kokonaan.

En pelkää sinua pätkääkään, vaan olen lähinnä hyvin pettynyt, kuinka olet vajonnut ns. vähän liian syvälle ja minulla ei ole siksi mielenkiintoa käsitellä tarpeettoman fundamentalistisen ihmisen kanssa asioita.

Enkä seuraa ketään sokeasti; en edes Lyndonia, vaikka paljon käsittelenkin hänen aineistojaan. Harva on kuitenkin vaivautunut hänen tarmollaan asioita tutkimaan. Olen jo maininnutkin Francesco Alberonin teesien käsittelyssäni, että johtajakultit ja karismaattiset henkilöansat ovat niin 1900 -lukua ja niin sinne jätettäviä! Ei syytä huoleen; minä en koskaan ryhdy sokeaksi ihmisen seuraajaksi eikä kenenkään pidä sokeasti seurata ketään ja esim. minuakaan.

Pedagoginen ja sosiaalinen taitosi on huonoa: Mietipä sitä, miten olet toiminut tässä blogissa kommentoidessasi! Aluksi olit niin mielin kielin ja asetuit muka tasolleni ymmärtäen kirjoittamaani. Sitten aloitkin syytämään omaa kokemaasi kristinuskon elämystäsi ja kun en ymmärtänyt ottaa sitä vastaan toivomallasi tavalla, niin aloit vähitellen vihjailemaan olevani väärässä ja lopulta saarnaamaan olevani jopa Saatanan vallassa.

Jatkaaksemme uskonnollisin termein: Eikös tämä käyttämäsi metodi kuulu juuri Saatanan arsenaaliin?! --> Ensin mielistellään ystäväksi, sitten syötetään ns. omaa agendaa siinä sivussa ja jos se ei kelpaakaan, niin aletaan syyttelemään ja mustamaalaamaan. Tämä kuule on hyvin lapsellista ja en tule sietämään sitä!

Ja tässä maailman tilanteessa, missä juuri tarvitaan PALJON yhteistyökykyä ja vertaistaan vuoropuhelua, on tuollainen pedagogiikan ja sosiaalisen taidon puute haitallista ja väärin; kukapa sitä lähtee ajatuksiaan vaihtamaan ja yhteistyötä virittelemään kaverin kanssa, joka syyttää sinua Saatanan vallassa olevaksi. Siis oikeesti, haloo!!!!??

Eikö muuten ole jännää, että tämä sinun "saarnaamismissiosi" sattuu juuri yksiin sen kanssa, kun me NWO:a vastustavat aktivistit olemme keskeisten paljastusten äärellä läpimurron ollessa tulollaan? Jos olisin kovin vainoharhainen, niin saattaisin jopa luulla sinun olevan joku eliitin hyväksi pelaava "aivopesty" hyväuskoinen hölmö tekemässä hallaa, jotta jättäisin näiden asioiden parissa näpräämisen ja muille niistä kertomisen. ;)

...Eliittihän pyrkii salaamaan ja ehkäisemään juoniensa, tietojensa ja tekojensa paljastumista mitä erilaisimmilla keinoilla / juonilla ja en yhtään epäilisi, etteikö kristinuskon kaapuun pukeutuminenkin toimisi jonkinlaisena sellaisena aseena...

En haluaisi lähteä kieltojen ja rajoittamisten tielle, mutta lienee selvää nyt se, että meidän välinen ns. vuoropuhelu on laitettava ainakin muutaman kuukauden mittaiselle jäähylle. Se voi tehdä kummallekin hyvää.

Mika said...

Ebolakani:

Tervetuloa kommentoimaan tänne :) Lyndonin ja kumppaneiden herättämiä ajatuksia tulee lähiaikoina ja varmasti vielä pitkään sen jälkeenkin monien muidenkin herättämiä ajatuksia ja omia pohdintoja...