Tuesday, February 28, 2012

Suomi julistautui virallisesti transatlanttisen eliitin diktatuurilliseksi kätyrivaltioksi: Tuhoisan Kreikka-vakuussopimuksen salaaminen!

Suomi on julistautunut käytännössä virallisesti globaalin pankkiirieliitin diktatuuriksi ja kansallisvaltiomme on lakannut olemasta! Maassamme on siksi tästä hetkestä alkaen de facto lopullisesti muotoutuneena vieraan vallan miehityshallinto! Viimeinen niitti tämän toteutumiseksi oli hallituksen diktatuurilliseen sensuuriin perustuva toiminta sen julistaessa jo lähtökohtaisesti maallemme erittäin vahingollinen kreikkalaispankkeihin liittyvä vakuussopimus salaiseksi.

Tästä hetkestä alkaen en tunnusta Suomen hallitusta omaksemme, kun sen rikosvyyhti on lisäksi jo ennestäänkin ehtinyt olemaan transatlanttisen taloususkonnon ja imperialismin ikeessä monenkirjava mm. kuntauudistustyranniansa takia!

Seuraavaksi yhteenveto lainauksina Suomen valtiomuodon tuhoutumisesta oligarkkisen periaatteen mukaisiin transatlanttista eliittiä palvoviin kätyri- ja diktatuuritoimintoihin tämän viimeisen niitin takia:

Iltalehden juttu: Mikä ihmeen vakuussopimus? --> Lainaus; "Salaiseksi julistettu Suomen ja kreikkalaispankkien välinen vakuussopimus on eduskunnan kassakaapissa.

Sopimus lukittiin sinne valtiovarainvaliokunnan kokouksen jälkeen. Valiokunnan jäsenet saivat tutustua sopimukseen, mutta he eivät saaneet tehdä siitä muistiinpanoja tai ottaa kopioita.


Eduskunnan puhemiesneuvoston päätöksen perusteella kansanedustajilla on ollut perjantai-iltapäivän ja maanantaina aikana mahdollisuus käydä valvotusti tutustumassa sopimukseen, jonka kohtalosta keskustellaan tänään ja äänestetään huomenna täysistunnossa.

Yksikään kansanedustaja ei ole käyttänyt tilaisuutta hyväkseen.
"!


Timo Soinin hyvä kirjoitus vastauksena moiselle: Kova totuus Suomen Kreikka-vakuuksista -->

Lainauksia; punaiset korostukset ovat omiani:

"Kataisen ja Urpilaisen hallitussopu sisälsi kuuluisan sopimuksen Suomen kokonaisvastuiden rajaamisesta:

”Mikäli jokin euromaa pyytää ERVV:ltä lainamuotoista tukea vielä Portugalin jälkeen, on Suomi valmis harkitsemaan tätä vain sillä ehdolla, että Suomi saa takausosuudelleen vakuudet kyseiseltä maalta. Tämä rajaa Suomen tosiasialliset vastuut enintään Portugalin ja sitä edeltävien ohjelmien hyväksymisen mukaiselle tasolle.”

Nyt Suomi on vihdoin saanut ns. ”vakuutensa”. Ja hallitus on julistanut asiakirjan salaiseksi. Asia on herättänyt Suomessa vain vähän keskustelua.

Todellisuudessa Suomen vakuudet koostuvat total rate of return swap –rakenteesta, jonka tämän päivän arvo on nolla. Siitä huolimatta olemme suostuneet niistä maksamaan. Näin asia ymmärretään ja näin se on analysoitu kansainvälisillä markkinoilla ja kansainvälisissä erityisjulkaisuissa.".


"Urpilaisen ja valtiovarainministeriön hankkimat ”vakuudet” ovat pankkimiesten kielellä total return swap (TRS). Swapin tarkoitus on hieman lieventää Suomen tappioita, jos Kreikka ei yllättäen pystykään maksamaan takaisin saamiaan lainoja. Hyvä. Valitettavasti tämän hienon TRS-sopimuksen arvo on määritelmällisesti ja sen rakenteen perusteella tekohetkellä tasan nolla.

Selitän kohta, miksi näin on. Sitä ennen pari sanaa tilanteen poliittisesta ja taloudellisesta merkityksestä.

Saadaksemme nolla-arvoisen ”vakuuden”, Suomi on suostunut vapaahtoisesti maksamaan 1,44 miljardia euroa Euroopan vakausmekanismin (EVM) pääomaa. Tästä aiheutuvat kulut ovat jo korkoina pahimmillaan yli 50 miljoonaa euroa vuodessa. Saimme siis nollan arvoiset ”vakuudet” ja vain 20:lle prosentille kokonaistakauksistamme (palaan tähän lopuksi). Ja vielä suostuimme maksamaan siitä.

Ei ole ihme, ettei yksikään muu euromaa niitä halunnut, eivät edes Saksa ja Hollanti, vaikka niillä on halvemmat rahoituskustannukset kuin Suomella.

Näin asia on analysoitu kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa on toisin. Täällä asiakirjat on juuri julistettu salaisiksi valtiovarainministeriön toimesta. Vaahtosin siitä viime perjantaina eduskunnassa. Tuloksena oli se, että kansanedustajat saavat nähdä asiakirjat – satojen sivujen englanninkieliset lakitekstit – salassapidon sitomina. He eivät saa ottaa niistä muistiinpanoja, saati sitten valokopioita. Ja nähtyään tekstit he eivät saa keskustella niistä kenenkään kanssa!

Kansalaisille, jotka laskun lopulta maksavat, sopimuksen todellisesta sisällöstä ei kerrota halaistua sanaa.".


"Koska asiakirjat on Suomessa julistettu salaisiksi, en pannut kapulaa suuhuni ja yrittänyt lukea satojen sivujen johdannaisdokumentteja, joita en itse osaa tulkita. Sen sijaan olen seurannut tätä Euroopan velkavuorien kaatumista jo useiden vuosien ajan ja saanut kontakteja kansainvälisessä mediassa ja kansainvälisillä markkinoilla. Siinä missä Suomessa vallitsee lähes täydellinen tyhjiö vakuuksien rakenteista, rapakon takana markkinat ja spesialistimediat tuntuvat tietävän aika tarkkaan, mitä ne niin kutsutut Suomen ”vakuudet” ovat, ja miksi mikään muu euromaa ei niitä halunnut.

Tämä on avustajieni kanssa tekemäni yhteenveto kansainvälisistä lähteistä saamiimme analyyseihin ja tietoihin. Totuus on kova: Suomen Kreikka-”vakuudet” koostuvat total return swap -transaktiosta, jonka arvo tänä päivänä on tasan nolla. Ja me vielä maksamme siitä.


Ei tämä ihan yksinkertaista ole. Mutta jos minä pystyn sen tajuamaan parin kierroksen jälkeen, niin kyllä pystyvät muutkin. Täältä pesee." ---> Tästä voittekin sitten siirtyä lukemaan linkistä Soinin pitkän ja yksityiskohtaisen selostuksen asiasta.


"Kysyn suoraan: miksi kansanedustajille ei anneta todellista tietoa ennen kuin he päätöksensä tekevät? Tiedän ja hyväksyn sen, että demokratiassa on tilaa eri mielipiteille – myös päätöksille, joita itse vastustan. Mutta sitä on vaikea hyväksyä, että miljardien eurojen arvoisia päätöksiä tehdään ilman todellista tietoa – tai että asioiden todellinen rakenne suorastaan salataan."

"Miksi näin tehtiin

On siis vielä esitettävä ratkaiseva kysymys: miksi tällainen rakenne tehtiin lainkaan, ja miksi se nyt yritetään salata?

Yksi mahdollinen (ja vaarallinen) selitys on se, että hallituksemme ja virkamiehemme eivät tiedä, mitä he tekevät kansainvälisillä finanssimarkkinoilla. Goldmanin pankkiirit ja kovan tason poliitikot luistelevat piruetteja neuvottelijoittemme ympärillä.

Toinen mahdollinen (myös hyvin vaarallinen) selitys on sisäpoliittinen: ”Suomi ei anna uusia lainoja tai lainatakuita jollei niille saada täysimääräisiä vakuuksia.” Jonkinlainen viikunapuunlehti piti saada miljardien lisälainoitukselle konkurssikypsään Kreikkaan."

"Tässä nousee esiin kaksi perustavanlaatuista kysymystä. Ensimmäinen on se, kuka ja millä perustein voi julistaa miljardien eurojen päätösten perustiedot salaisiksi. Kyse ei nyt ole liikesalaisuuksista, vaan sopimuksen perustiedoista. Tämä tarkoittaa, että kansanedustajat kansalaisista puhumattakaan eivät ymmärrä, mihin meidän rahojamme käytetään.

On väitetty, että sopimus julistettiin salaiseksi, koska bulvaaneina toimivat pankit eivät halunneet sitä julkisuuteen. Mutta markkinoiden tietojen perusteella siihen ei olisi erityistä syytä. Sitä paitsi markkinoiden mukaan tasan neljän kreikkalaispankin nimet mainitaan Reutersin kansainvälisissä uutissähkeissä vakuuksin liittyen.

Toinen kysymys kohdistuu tutkivaan journalismiin ja kriittisen lehdistön asemaan suomalaisessa demokratiassa. En ole nähnyt yhtään syventävää analyysiä näistä niin sanotuista ”vakuuksista” Suomen valtamedioissa – en lehdissä, televisiossa tai radiossa. (Ainut poikkeus on Taloussanomien Jan Hurrin lyhyt artikkeli viime vuoden lopulta.)

Kuinka voi olla, että asiasta tiedetään enemmän maailmalla kuin Suomessa?

Jos kansainvälisillä markkinoilla ja kansainvälisessä mediassa tiedetään missä mennään, eikö Suomen kansalaisilla ja veronmaksajilla (jotka nämä kulut lopulta maksavat) olisi oikeus samaan?".

Loppuluonnehdintani: Eli Suomen nykyinen hallitus räpiköi radikaalin katastrofaalisesti transatlanttisen eliitin itse orkestroiman rahataloutensa taloususkonnollisen rappion ja perikadon ikeessä kuin vammainen alakoululainen.

--> Sen takia se tuhoaa valtion demokraattiset ja humaanit periaatteet ja käytännöt romukoppaan eli lakkauttaa kansallis- ja oikeusvaltion olemassa olon!!

--> Se aiheuttaa lisäksi kansantaloudellemme ennen näkemätöntä fyysisen ekonomian kautta tapahtuvaa tuhoa!

Tämäkin on vasta pisara meressä, koska ko. kätyrihallitus toimii kansalaisiaan vastaan häikäilemättömästi myös -->

--- Kuntauudistusryöpytyksessään,

--- Varuskuntien lakkauttamisessaan Kolmannen maailmansodan uhan alla ja

--- Noudattamalla muutenkin voimakkaasti neofeodaalistavaa (talous)politiikkaa transatlanttisen eliitin imperialististen intressien hyödyttömäksi hyväksi!

Ehdotankin seuraavaa --> Poliittiset voimat on kohdistettava nyt tästä eteen päin tämän hallituksen kaatamiseen ja uusien vaalien järjestämiseen! Tässä hallituksessa näistä tihutöistä vastuullisena olleet pitää sen jälkeen saattaa valtakunnanoikeuden eteen tarvittaessa vastaamaan jopa maanpetossyytteisiin!

No comments: