Saturday, June 30, 2007

Blogitrilogian päivitys alkaa uudestaan - Updating of the blog trilogy starts again

Nyt olen aloittanut blogitrilogian blogien päivittämisen. Olen kehittänyt uuden päivitysmetodin, jota voitte nyt käydä katsomassa ko. blogeissa; 1, 2 ja 3. Tein päivitystä kahden päivän verran kokeeksi. Tarkoitukseni on selkeyttää ja vähentää tekstiä sekä profiloida blogeja lisää erotukseksi toisistaan ja muiden henkilöiden vastaavien aihepiirien blogeista. Teen ko. blogien alkutekstit uusiksi, kun etenen päivittämisessä.

Now i have started updating the blog trilogy blogs. I have created a new updating method, which you can now check out in the blogs in question; 1, 2 and 3. I did updating for the amount of two days as a test. My aim is to make the texts more clear and decrease them and to make the blogs more profilic in order them to stand out from each other and from blogs of corresponding matters made by other persons. I will redo the introducing texts of the blogs in question, as i proceed in updating.

No comments: