Friday, February 08, 2008

Ennätysaikaista leppien ja pähkinäpensaan kukintaa! - A record early blooming of Alders and Hazel!

Nyt se sitten on tapahtunut! Ennätyksellisen aikainen kotoperäinen leppien (Alnus sp.) kukinnan alku Etelä-Suomessa. Helsingin Sanomat kirjoittaa tästä ja uusimmassa siitepölytiedotteessa (huomaa, tämä ei arkistoidu) se näkyy hyvin. Itse muistan helmikuista kotimaisten leppien kukintaa aikaisemmin vain vuoden 1990 helmikuussa, jolloin oli myös erittäin leutoa. Nyt tilanne on se, että koko "talvi" on ollut käytännössä erittäin leuto. Tuolloin talvella 1989 - 90 marras- ja joulukuussa oli vähän aikaa kovia pakkasia ja paljon lunta. Viime vuonna kylmä helmikuu esti vielä leppien kukintaa silloin muutoin erittäin leudoista olosuhteista huolimatta, mutta sitten niiden kukinta eteni nopeasti maaliskuun lopussa ennätyslämmön ansiosta.

Kuten arvelin, niin ensimmäiset kasvutapahtumat ovat nyt lähteneet käyntiin, mutta termisen määritelmän mukaan kasvukausi ei ole vielä alkamassa. Vaadittavia yli +5 asteen vuorokausikeskilämpöja ei erittäin leudosta säästä (lämpötilat tulevina päivinä ajoittain jopa +5 asteen tienoilla ainakin etelä - lounaisrannikolla) huolimatta vielä saavuteta. Kaikkein varhaisimmilla kasvutapahtumilla on silti taipumus lähteä kehittymään hitaasti ennen sitä, jos on ollut riittävän monta päivää pari astetta yli nollan olevia vuorokausikeskilämpötiloja, päivän pituus on alkanut selvästi kasvaa (kasvien lepotilat ovat purkautuneet) ja maa on ollut enimmäkseen sula. Tässä tammi - helmikuussa kaikki tämä on täyttynyt hyvin. Asiaa on auttanut sekin, kun lämpötilat ovat olleet pilvisen sään ansiosta hyvin samoja (yli nollan) ympäri vuorokauden.

Tämä erikoinen tilanne huokuttaa minua aloittamaan jo tänä viikonloppuna tämän vuoden kasvivalokuvausprojektin. Tarjolla on siis jo harmaalepän (Alnus incana) lisäksi euroopanpähkinäpensaan (Corylus avellana) kukinnan alkua ja varhaisia sipulikasveja on noussut maasta, joka alkaa olla taas kokonaan sula täällä etelärannikolla. Tervaleppä (Alnus glutinosa) kukkii vähän myöhemmin, mutta silläkin muodostuu tulevien säiden perusteella kukintaa tässä kuussa. Tähän aikaan vuodesta tällaisia kasvutilanteita olisi saatava ikuistettua merkkeinä ilmastonmuutoksen tuomista yleistyvistä vaikutuksista. Palaan asiaan...Now it has happened, then! A record early start of native Alder (Alnus sp.) blooming in southern Finland. Helsingin Sanomat paper writes about this (this news is found only in finnish) and it is well seen in the newest pollen report (Note, this doesn't become archived - Note, the english text isn't updated yet as compared to the finnish text). I remember myself a February blooming of native Alders earlier only in February 1990, when it was also very mild. Now the situation is, that the whole "winter" has been very mild in practice. Then in the winter 1989 - 90 during November - December there was severe frost and a lot of snow for a short time. Last year cold February prevented yet the blooming of Alders at that time despite otherwise very mild circumstances, but then their blooming proceeded fast in the latter part of March thanks to the record warmth.

As I suspected, the first growing situations have now started to go, but according to the thermal definition (at least 5 days of over +5 C daily mean temperatures), the growing season won't be starting yet. Required above +5 C temperatures aren't reached yet, despite the very mild weather (temperatures occasionally even around +5 C at least by the southern - southwestern coast during coming days). Though, the earliest growing situations of all have a tendency to start developing slowly before that, if there have been several enough days of couple of degrees over zero C daily mean temperatures, the length of the day has clearly started to become longer (dormancy stages of plants have been overruled) and the soil have been mostly unfrozen. Here at January - February all this has been realized well. The matter has been helped also by the fact, that temperatures have been very same (above zero C) all day round thanks to the cloudy weather.

This peculiar situation is tempting me to start this year's plant photography project already during this weekend. So, there is already on offer in addition to Grey Alder (Alnus incana) a start of Hazel (Corylus avellana) blooming and early bulbous plants have been coming out of the ground, which is starting to be completely unfrozen again here by the southern coast. Black Alder (Alnus glutinosa) blooms a bit later, but it as well will be forming blooming during this month according to the coming weather. These kinds of growing situations at this time of the year should be perpetuated as signs of climate change's influences becoming more common. I will return to the matter...

No comments: