Thursday, February 07, 2008

Blogitrilogia muuttuu sää- ja luontoseurannaksi - The blog trilogy changes to the weather and nature follow-up

Nyt olen viimein päätynyt lopulliseen blogitrilogian päivitystapaan. Päätin niin, että lopetin Taivaankansi - Firmament ja Maan Povi - The Bosom Of The Earth blogien päivittämisen kokonaan. Jatkossa niiden tiedot kuvineen löytyvät vain Maisema - Landscape -blogin kautta linkkeinä ja tietysti suoraan ko. Flickr -sivuilta. Ajan puutteen vuoksi katsoin turhaksi päivittää kolmea blogia, kun saan samat tiedot esille vähemmällä vaivalla. Näin blogitrilogia ei ole enää blogitrilogia, vaan tästä lähtien käytän nimitystä sää- ja luontoseuranta.

Tässä on linkki äsken päivitettyyn Maisema - Landscape -blogiin, jota päivitän tästäkin lähtien puoli kuukautta kerrallaan. Se on sopivan mielekäs määrä päivittää yhdellä kertaa. En kerro tämän enempää muutoksista, koska voitte käydä tutkimassa asiaa ko. blogista. Kuukausien loppuun laitan edelleen viime kerralla esitellyn hydrologisen raportin. Nuo lopetetut blogit jäävät näkyviin. Saatan tehdä niihin vielä kielihuoltoa joskus.Now I have finally ended up to the final updating method of the blog trilogy. I decided so, that I stopped updating the blogs Taivaankansi - Firmament and Maan Povi - The Bosom Of The Earth completely. In the future their information with photos are to be found only via Maisema - Landscape blog as links and of course directly from the Flickr pages in question. Due to the lack of time I found it unnecessary to update three blogs, when I am able to bring out the same information with less effort. In this way the blog trilogy isn't anymore the blog trilogy, but from now on I will use the name the weather and nature follow-up.

Here is the link to the moment ago updated Maisema - Landscape blog, which I will update from now on as well a half month at the time. That is a suitably sensible amount to update at once. I won't tell anymore than this about the changes, because you can go to check out the matter from the blog in question. To the ends of the months I will further place a hydrological report introduced last time. Those ended blogs will remain displayed. I might do yet a language maintenance to them sometimes.

No comments: