Wednesday, February 06, 2008

Yhä kummallisempana jatkuvaa leutoa säätä! - A mild weather continuing evermore peculiar!

Olen taas päättänyt uudistaa blogitrilogiaa, mutta ehdin kertomaan siitä vasta aikaisintaan huomenna...

Tässä vaiheessa palaan kertomaan säästä, koska sää pysyy edelleen erittäin kummallisena aikaisempaan historiaan verrattuna ja muuttuu jopa kummallisemmaksi. Kuten olen jo monta kertaa todennut, niin jatkossa tällainen tulee yleistymään ja voimistumaan ehkä nopeammin kuin kukaan voi tai haluaa ymmärtää.

Eli: Viime päivinä lounaasta on jälleen pyrkinyt hyvin lauhaa ilmaa Etelä-Suomeen. Lämpötilat ovat olleet etelärannikolla jo viikon alusta koko ajan nollan yläpuolella. Se on riittänyt sulattamaan esim. Espoon Tapiolan lumet uudestaan jo melkein kokonaan. Sisämaassa lämpötilat ovat olleet vielä ajoittain vähän pakkasella, joten siellä lunta on säilynyt jopa 10 - 20 cm. Siellä sateet ovat tulleet osaksi lumena ja huomisten sateiden osalta sama jatkuu. Etelä-Suomen sisämaassa on siis ollut jonkinlainen talvi "jo" noin viikon.

Huomisen jälkeen tapahtuu kuitenkin lounaisvirtauksen vahvistuminen ja laajeneminen. Lisäksi viikonlopun ja ensi viikon alun aikana virtauksen tulo enemmän lännestä mahdollistaa ajoittain voimakkaassa tuulessa erittäin merkittäviä Föhntuulitilanteita koko Suomeen. Perjantaista lähtien on tällöin odotettavissa ajoittain jopa yli +5 asteen lämpötiloja ja jopa Lapissa voidaan mennä useita asteita suojan puolelle (jopa siellä tämä talvi on ollut erittäin leuto ajoittaisista melko kovista pakkasista huolimatta). Ensi viikon alkuun mennessä tämä merkitsee ajankohtaan nähden ennätysmäisen laajaa lumettoman alueen muodostumista Etelä-Suomeen. Jo nyt lumettomalla etelärannikon osalla vähäinen routakin voi sulaa kokonaan ja näin mahdollistuisi helmikuun täydellisen ennen näkemätön lepotilaisten astiataimien istutusmahdollisuus; tavallaan kevään istutuskausi alkaisi ennätyksellisesti.

Tämä merkitsee myös ensimmäisten kevään luonnonilmiöiden kunnollista esille marssia; leppien (Alnus sp.) ja euroopanpähkinäpensaan (Corylus avellana) kukinnan alkua ja ensimmäisten sipulikasvien kasvua. Siitepölytiedotteen mukaan jo tammikuun lopussa oli paikallista pähkinäpensaan kukintaa lounaisessa Suomessa! Itse olen pistänyt jo merkille esim. harmaalepän (Alnus incana) punertuneet ja notkistuneet hedenorkot kukinnan alkuvaiheen merkkinä. Joet virtaavat edelleen jäättöminä Etelä-Suomessa ja meri on täysin jäätön Helsingin edustalla. Järvien ohuet jäät sulavat nyt niin, että jäästä vapaita alueita ilmaantuu ennen näkemättömästi aikaisempiin helmikuihin verrattuna.

Seuraavat päivät ovat todella mieleenpainuvia ja katsoin sääkarttoja myös ensi viikon alusta eteen päin: Sen tiistain jälkeen tulisi taas vain tilapäinen heikon pakkasen jakso pohjoistuulen myötä, mutta loppuviikolla jatkuisi taas erittäin lauha sää... Eteläisimmässä Suomessa on jo siis hyvin lähellä toteutumistaan historiallinen nykyihmisten aikaisemmin kokematon lähes talveton talvi. On kuin kevät olisi jo alkanut sekoittumaan vähitellen pitkään jatkuneen syksyn kanssa ja talvi jäi enemmän tai vähemmän väliin...

Muun maailman kummallisesta säästä on tässä taas esimerkki. Yhdysvalloissa on ollut toinen poikkeuksellinen talvitornadojen sarja lyhyessä ajassa!I have decided again to renew the blog trilogy, but I will have time to tell about it only tomorrow at the earliest...

At this phase I return to tell about the weather, because the weather will stay very odd as compared to the previous history and will get even more odd. As I have already stated many times, this kind of thing will get more common and stronger perhaps faster than anyone can or want to understand.

So: During last days there have again tried to come very mild air from the southwest to southern Finland. Temperatures have been above zero C all the time from the start of the week by the southern coast. That has been enough to melt already allmost all snow away again for example at the district of Tapiola in Espoo. In inland areas temperatures have been yet occasionally a bit freezing, so there has been remained snow even 10 - 20 centimetres. There the precipitation has been coming partly as snow and the same will continue in regard of the tomorrow's precipitation. So, there have been a some kind of winter "already" about for a week in inland areas.

However, after tomorrow there will be happening a strengthening and widening of the southwesterly air flow. In addition during the weekend and the early next week the coming of the flow more from the west will make possible in an occasionally strong wind very significant Föhn wind situations to whole Finland. Therefore from friday onwards there will be expected occasionally even over +5 C temperatures and even Lapland may be experiencing several degrees of thaw (even there this winter has been very mild despite occasional rather severe frost). Until the start of the next week this will mean a formation of record large snowless area to southern Finland considering the time of the year. At the already now snowless part of the southern coast the minor soil frost as well may be melting completely and so there would become possible a February's completely never seen before planting possibility of dormancy staged container plants; in a way the planting season of the spring would start in a record breaking way.

This will mean also a proper march foward of the spring's first natural phenomenons; the start of Alder (Alnus sp.) and Hazel blooming and a growth of the first bulbous plants. According to the pollen report there was already at the end of January local flowering of Hazel (Corylus avellana) in southwestern Finland! I have been noticing already myself for example the reddish and loosen male catkins of Grey Alder (Alnus incana) as a mark of the early blooming stage. Rivers run further iceless in southern Finland and the sea is entirely iceless in front of Helsinki. The thin ice on lakes will melt now in such a way, that open icefree areas will appear in the way never seen before as compared to previous Februarys.

The following days will really be penetrating into mind and I looked weather maps also from the early next week onwards: After that tuesday there would come again only a temporary period of minor frost along with a northerly wind, but during the latter part of the week a very mild weather would continue again... So, in southernmost Finland there is already very close becoming true a historical allmost winterless winter never experienced by modern human before. It is like spring would have already started to mix cradually with the long lasted autumn and winter was skipped more or less...

Here (only in finnish, but with interesting pictures) is again an example of the peculiar weather of the other world. In the USA there have been the second unusual winter tornado outbreak in a short time!

No comments: