Saturday, August 31, 2013

Eskaloituva Syyria-kriisi ja Kolmannen maailmansodan uhka: Konfliktin eri osapuolien lausuntoja kokonaiskuvan havainnollistuksena

Tällä hetkellä Yhdysvallat on siis yhä enemmän uhkaamassa sotatoimilla Syyriaa, vaikka esim. Britannian hallitus joutui yllättäen luopumaan lännen sotaliittolaisuudestaan kansalaistensa ja parlamenttinsa vastustaessa sitä!

Tänä viikonloppuna otan erikseen esille edelleen jatkuvasta seurannastani (Lähi-idän kriisi, Syyria-konflikti ja suursodan uhka länsieliitin eskaloinnissa: Viikon 35 / 2013 seurantakooste) pari - kolme tilannetta hyvin kuvaavaa / taustoittavaa juttua. Tässä ensimmäisenä Infowars-mediasta otan esittelyyn jutun, johon on koottu 25 lainausta liittyen alkamaisillaan olevaan länsihyökkäykseen Syyriaa vastaan.

Ne lainaukset ovat tähän konfliktiin sisältyvien eri osapuolien lausuntoja, kritiikkejä ja uhkauksia, jotka maalaavat yhdessä napakasti ja lyhyen ytimekkäästi kokonaiskuvaa tilanteeseen liittyvistä (geo)poliittisista seikoista >> Kuten: Länsieliitin asiamiesten ja nukkehallitsijoiden (mm. juuri Barack Obama) tekopyhyys, valehtelu, sotarikollisuus ja maanpetostelu, valveutuneiden ihmisten kritiikki ja tuomiot sellaista vastaan, Lähi-idän osapuolien agressiiviset vastalauseet näille länsieliittijohtoisille sota-agendoille, geopoliittisen kokonaistilanteen räjähdysherkkyys, tämän länsiagendan seinähulluus tässä kokonaisuudessa jne.

Ota ko. Infowars-jutusta omaan lainausesittelyyn ko. luetellut 25 kohtaa ja olen suomentanut ne punaisella fontilla kunkin lainatun kohdan perään. Antaa niiden puhua nyt puolestaan ja jatkan huomenna sunnuntaina toisilla erikoispoiminnoilla... >>


25 Quotes About The Coming War With Syria That Every American Should See - August 30th, 2013:

Lainaukset ja suomennokset:

1. Barack Obama, during an interview with Charlie Savage on December 20, 2007: “The President does not have power under the Constitution to unilaterally authorize a military attack in a situation that does not involve stopping an actual or imminent threat to the nation.” >> Presidentillä ei ole valtaa määrätä yksipuolisesti sotilasiskua tilanteessa, missä ei ole olemassa tarvetta pysäyttää todellista tai välitöntä uhkaa valtiota vastaan.

2. Joe Biden, during a television interview in 2007: “The president has no constitutional authority … to take this nation to war … unless we’re attacked or unless there is proof we are about to be attacked.  And if he does, if he does, I would move to impeach him.” >> Presidentillä ei ole perustuslaillista käskyvaltaa saattaa valtiotamme sotaan. ... Paitsi, jos meitä vastaan hyökätään tai on olemassa todisteet välittömästä hyökkäyksestä. Ja jos hän niin tekee, niin minä laittaisin liikkeelle virkasyytteen häntä vastaan.

3. U.S. Representative Ted Poe: “Mr. President, you must call Congress back from recess immediately to take a vote on a military strike on Syria. Assad may have crossed a red line but that does not give you the authority to redline the Constitution.” >> Herra presidentti, teidän tulee kutsua kongressi koolle kesätauolta välittömästi äänestämään sotilasiskusta Syyriaan. Assad on ehkä ylittänyt punaisen rajan, mutta se ei anna teille käskyvaltaa punaviivata perustuslakia.

4. U.S. Representative Kurt Schrader: “I see no convincing evidence that this is an imminent threat to the United States of America.” >> En näe mitään vakuuttavaa todistetta siitä, että tämä on välitön uhka Yhdysvaltoja kohtaan.

5. U.S. Representative Barbara Lee: “While we understand that as commander-in-chief you have a constitutional obligation to protect our national interests from direct attack, Congress has the constitutional obligation and power to approve military force, even if the United States or its direct interests (such as its embassies) have not been attacked or threatened with an attack.” >>  Ymmärtäessämme sen, että te armeijan ylipäällikkönä olette perustuslaillisesti oikeutettu suojaamaan maamme intressejä suoralta hyökkäykseltä, niin kongressilla on perustuslaillinen oikeus ja valta hyväksyä sotilaallisen voiman käytöstä, vaikka Yhdysvallat ja sen suorat intressit (Kuten sen suurlähetystöt) eivät olisi hyökkäyksen tai hyökkäysuhan kohteena.

6. The New York Times: “American officials said Wednesday there was no ‘smoking gun’ that directly links President Bashar al-Assad to the attack, and they tried to lower expectations about the public intelligence presentation.” >> Yhdysvaltalaiset virkamiehet sanoivat keskiviikkona, että ei ole olemassa "savuavaa asetta" joka linkittää presidentti Bashar al-Assadin iskuun, ja he yrittivät vähentää odotuksia julkistettavia tiedustelutietoja kohtaan.

7. U.S. Senator Rand Paul: “The war in Syria has no clear national security connection to the United States and victory by either side will not necessarily bring in to power people friendly to the United States.” >> Syyrian sodalla ei ole selvää kansallista turvallisuusyhteyttä Yhdysvaltoihin ja jomman kumman puolen voitto ei välttämättä tuo valtaan Yhdysvalloille ystävällisiä ihmisiä.

8. U.S. Senator Tim Kaine: “I definitely believe there needs to be a vote.” >> Uskon ehdottomasti, että äänestys on toteutettava.

9. Donald Rumsfeld: “There really hasn’t been any indication from the administration as to what our national interest is with respect to this particular situation.” >> Hallinnon taholta ei ole ollut merkkiäkään siitä, mitkä ovat meidän kansalliset intressit tätä tilannetta koskien.

10. Robert Fisk: “If Barack Obama decides to attack the Syrian regime, he has ensured – for the very first time in history – that the United States will be on the same side as al-Qa’ida.” >> Jos Obama päättää hyökätä Syyrian hallintoa vastaan, varmistaa hän - Ihka ensimmäistä kertaa historiassa - että Yhdysvallat tulee samalle puolelle Al-Qaidan kanssa.

11. Former congressman Dennis Kucinich: “So what, we’re about to become al-Qaeda’s air force now?” >> Siis mitä, onko meistä nyt tulossa Al-Qaidan ilmavoimat?

12. Syrian Foreign Minister Walid Muallem: “We have two options: either to surrender, or to defend ourselves with the means at our disposal. The second choice is the best: we will defend ourselves.” >> Meillä on kaksi vaihtoehtoa: joko antautua tai puolustaa itseämme määräysvallassamme olevilla keinoilla. Toinen vaihtoehto on paras: me puolustaudumme.

13. A Syrian Army officer: “We have more than 8,000 suicide martyrs within the Syrian army, ready to carry out martyrdom operations at any moment to stop the Americans and the British. I myself am ready to blow myself up against US aircraft carriers to stop them attacking Syria and its people.” >> Syyrian armeijassa meillä on yli 8000 itsemurhamartyyria valmiina martyyrillisiin operaatioihin hetkellä millä hyvänsä pysäyttääkseen amerikkalaiset ja britit. Minä itse olen valmis räjäyttämään itseni USA:n lentotukialuksia vastaan pysäyttääkseni heidät iskemästä Syyriaa ja sen kansaa vastaan.

14. Khalaf Muftah, a senior Ba’ath Party official: “We have strategic weapons and we’re capable of responding.” >> Meillä on strategisia aseita ja meillä on kyky vastaiskuun.

15. An anonymous senior Hezbollah source: “A large-scale Western strike on Syria will plunge Lebanon virtually and immediately into the inferno of a war with Israel.” >> Laajamittainen länsimaiden isku Syyriaan syöksee Libanonin välittömästi infernaaliseen sotaan Israelin kanssa.

16. Ali Larjiani, the speaker of the Iranian parliament: “…the country which has been destroyed by the terrorists during the past two years will not sustain so much damage as the warmongers will receive in this war.” >> ...maa, joka on ollut terroristien hajottamana viimeiset kaksi vuotta, ei kärsi niin paljon tuhoa kuin mitä sodanlietsojat tulevat kokemaan tässä sodassa.

17. Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei: “Starting this fire will be like a spark in a large store of gunpowder, with unclear and unspecified outcomes and consequences” >> Tämän tulen sytyttäminen on kuin kipinä isossa ruutitynnyrissä kera epäselvien ja epämääräisten lopputulemien ja seurausten.

18. General Mohammad Ali Jafari, chief of Iran’s Revolutionary Guards: (an attack on Syria) “means the immediate destruction of Israel.” >> Isku Syyriaan merkitsee välitöntä Israelin tuhoa.

19. Israeli President Shimon Peres: “Israel is not and has not been involved in the civil war in Syria, but if they try to hurt us, we will respond with full force.” >> Israel ei ole eikä ole ollut osallisena Syyrian sisällissodassa, mutta jos he yrittävät satuttaa meitä, niin me vastaamme täydellä voimalla.

20. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu: “We are not part of the civil war in Syria, but if we identify any attempt whatsoever to harm us, we will respond and we will respond in strength.” >> Me emme ole osallisia Syyrian sisällissodassa, mutta jos me havaitsemme mitä tahansa uhkaa meitä vastaan, niin me vastaamme ja vastaamme voimalla.

21. The Jerusalem Post: “The lines between Hezbollah and the Syrian regime are so blurred that Israel will hold Damascus responsible if Hezbollah bombards Israel in the coming days, Israeli officials indicated on Wednesday.” >> Israelin virkamiehet osoittivat, että linja Hizbollahin ja Syyrian hallinnon välillä on niin sumea, että Israel pitää Damascosta vastuussa Hizbollahin pommittaessa Israelia lähipäivinä.

22. Ron Paul: “The danger of escalation with Russia is very high” >> Vaara eskalaatioon Venäjän kanssa on erittäin suuri.

23. Pat Buchanan: “The sole beneficiary of this apparent use of poison gas against civilians in rebel-held territory appears to be the rebels, who have long sought to have us come in and fight their war.” >> Ainoa hyötyjä tästä ilmeisestä myrkkykaasuiskusta siviilejä vastaan kapinallisten hallussa olleella alueella näyttävät olevan kapinalliset, jotka ovat pitkään pyrkineet saamaan Yhdysvallat osallistumaan sotaansa.

24. Retired U.S. General James Mattis: “We have no moral obligation to do the impossible and harm our children’s future because we think we just have to do something.” >> Meillä ei ole moraalista velvollisuutta tehdä mahdotonta ja vahingoittaa lastemme tulevaisuutta, koska ajattelemme, että meidän on tehtävä jotain.

25. Syrian refugee Um Ahmad: “Isn’t it enough, all the violence and fighting that we already have in the country, now America wants to bomb us, too?” >> Eikö ole tarpeeksi kaikki se väkivalta mikä meidän maassamme jo on, mutta nyt amerikka haluaa lisäksi pommittaa meitä?


Lopuksi muistutus tilanteeseen liittyvästä mielenilmauksesta ensi viikon torstaina! >> Suomi sotaa vastaan: 'Näpit irti Syyriasta!' - Mielenosoitus eduskuntatalolla to 5.9. klo 20.

No comments: