Sunday, September 01, 2013

Eskaloituva Syyria-kriisi ja Kolmannen maailmansodan uhka: LaRouche-liikkeen geopoliittinen ymmärrys tilannehavainnollistuksena

Toisena erikoispoimintana viimeaikaisista Syyrian-konfliktin ja suursotauhan seurantamateriaaleista (Lähi-idän kriisi, Syyria-konflikti ja suursodan uhka länsieliitin eskaloinnissa: Viikon 35 / 2013 seurantakooste) otan havainnollistukseen LaRouche-liikkeen sisältöjä; valitsin niistä sellaisen havainnollistuskattauksen, joka tiiviisti ja edustavasti kuvaa LaRouche-liikkeen geopoliittisen ymmärryksen ja tietomäärän syvyyttä historiallisista juurista alkaen.

Syyria-kriisi näyttäytyy sen mukaan osana imperiaalista kokonaisuutta eikä irrallisena pelinappulana vailla konteksteja länsieliitin sodanlietsontamentaliteettiin. Syyria-kriisi paljastaa kokonaiskuvatarkastelussa siksi myös sen, minkälaisista agendoista ja intresseistä kumpuaa tämä sodanlietsontamentaliteetti.

Valitsin kolme kokonaisuutta, joista ensimmäisessä LaRouche-liikkeen pitkäaikainen tiedustelu- ja toimittajahahmo Jeffrey Steinberg kertoo varoittaen ja yhteenvetävästi parhaillaan kriisiytyneen Syyria-konfliktin geopoliittisista ja eliittihegemoniallisista taustoista monipuolisesti. On huomattava, että tämä yhteenveto ja varoitus "Elokuun aseista" tuli jo yli kaksi viikkoa ennen tämän uuden eskalaatiovaiheen alkamista. Varoitus tiesi siten hyvin paikkansa ja oli hyvin pätevä ja näkemyksellinen ennustus tulevasta sodanlietsonnasta; siksi siis myös osoitus LaRouche-liikkeen geopoliittisen ymmärryksen suuruudesta.

---> Steinberg on the Guns of August: "EIR's Jeffrey Steinberg sits down for a preliminary discussion of the current war danger as Congress has broken session for the August recess".

Toisena kokonaisuutena poimin Lyndon LaRouchen varoituksen ja tilannehavainnollistuksen elokuun 29. päivältä, kun Syyria-eskalaatio oli jo päällä etenemässä. Tämä havainnollistus erottelee LaRouche-liikkeen geopoliittisen ymmärryksen peruskulmakiviä tiiviisti. Lainasin tekstistä sopivia kohtia ja suomensin niistä omaan vapaaseen tyyliin keskeisiä ajatuksia esille punaisella fontilla sulkuihin: 

---> LaRouche: "No Military Action In Syria; Thermonuclear Danger Too Grave":

1. (Syyria on geopoliittinen ruutitynnyri eikä vain yksi irrallinen pommituskohde vailla suurvaltoihin ja eliitti-imperialismiin juontuvia agendoja ja vastakkainasetteluja): "Any U.S. attack on Syria has the potential to trigger a larger war, which could lead to a thermonuclear war and extinction. This threat is so serious that any other considerations in favor of U.S. military action against Syria must be rejected due to this overwhelming danger".

2a. (Syyria-konfliktin länsimanipulaatiot ovat osa historiallista imperiaalista rakennetta, jonka juuret ovat syvällä Euroopan historiassa ja jonka luoma hegemonia kuvastuu länsimaailman nykysysteeminä): "The Syrian events must be seen from the standpoint that the world system today is dominated by an imperial system with historical roots in Europe dating back to the sacking of Troy and the emergence of the Roman Empire".

2b. (Länsimaailman hegemoniallista nykysysteemiä on määrännyt rahataloustotalitaristinen anglo-alankomaalainen talousjärjestelmä, jonka puitteissa brittimonarkia promotoi väestönvähennysdystopioita. Barack Obama on tämän systeemin asiamies ja Wall Street sen alusta Yhdysvalloissa): "The sickness of Europe which prevails to this day in the form of the modern Anglo-Dutch global monetarist system dominates the habits of the world. The British Crown is on record promoting a policy of mass population reduction from the current level of 7 billion people down to 1-2 billion. President Obama is a tool of this international group, represented in the United States by the Wall Street combination".

3a. (Nykyinen rahataloustotalitaristinen järjestelmä on menossa vararikkoon ja se tapahtuu pian. Sen piirissä toimiva ko. eliitti-oligarkia on siksi epätoivoissaan järjestämässä tämän Syyria-eskalaation avulla "maailmansotalääkettä vaivaansa"): "The present Anglo-Dutch global financial system is headed ultimately towards a general bankruptcy. It is coming soon, and this is driving a desperate faction among the Anglo-Dutch to contemplate an escalation to global war". 

3b. (Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa noussut liike Glass-Steagall -reformiin on ajamassa Wall Street- ja rahatalouseliittiä entisestään epätoivoisemmaksi ja paniikkiin): "The fact that there is serious movement in the United States and in other parts of the world towards a Glass Steagall solution to the global bankruptcy collapse is further driving Wall Street into a panic".

4. (Syyriaan tehtävillä iskuilla ei ole mitään perustetta kansainvälisten lakien ja USA:n perustuslain mukaan. Näiden pohjalta Barack Obama voidaan ojentaa nurkkaan, mutta siinä hän voi "seota"): "The threatened consequences of a Syria strike add to the fact that there is no basis in international law or U.S. Constitutional law for President Obama to launch strikes against Syria. Defeat Obama on Syria and he will go ape".

5. (Sodanlietsonnan logiikkana USA:n puolelta on eskaloida vastakkainasetelmaa Venäjää ja Kiinaa vastaan; iskut Syyriaan voivat johtaa hallitsemattomaan, alati laajenevaan ja pahenevaan sotaan viimeisenä vaaranaan ydinsota): "The logic of the U.S. buildup against Russia and China is moving the world towards a Pacific thermonuclear war. Once the fuse is lit with even a limited military strike against Syria, the situation immediately moves out of control".

6. (Glass-Steagall -reformi luo heti uusia vakauttavia näkymiä maailmaan ja vastakkainasettelun sijaan pitää ajatella yhteistyötä mm. Kiinan kanssa; sekavaan nykymaailmaan tarvitaan nyt stabiliteettia. Kiina tietää, että transatlanttisen maailman lisäromahtaminen romahduttaa Kiinaakin): "...implement Glass Steagall immediately and new prospects for global stability are immediately available. The United States has the opportunity to partner with China. The world is a mess and we need a factor of stability. The Chinese know that a further collapse of Europe and the United States assures the collapse of China".

7. (Obaman politiikan logiikkana on suuntaus eskaloituvaan sotaan, jonka loppupäässä häämöttää ydinsotavaara; Venäjä on ahdistettu nurkkaan ja Vladimir Putin on siksi herkässä tilanteessa, mutta hän on vielä toiminut pidättyvästi): "The logic of the current Obama policy trajectory is that, if you let it run its course, we are in danger of thermonuclear war. Russia has been put in a corner and any further actions can provoke an unrestrained response. So far, Putin, although he is in a touchy situation, is acting with restraint".

Viimeisenä poimin esille uusimman Lyndon LaRouchen lausunnon, missä hän arvioi eilen lauantaina tullutta käännettä, jossa Barack Obama on jäänyt paitsi tärkeitä liittolaisiaan ja on nyt ollut pakotettu hakemaan kongressilta hyväksyntää sotapolitiikalleen. Obaman itsepäinen eliittiasiamiehen roolinsa on ajanut hänet tavallaan omatekoisesti nurkkaan, jossa hänen tekonsa toimivat myös häntä itseään vastaan hyvin vääjäämättä ja sillä voi olla tärkeä ratkaiseva merkitys Syyria-konfliktin ja suursotauhan kehittymisessä... Ehkäpä uhkien väistymisen suuntaan... :)

---> LaRouche: Obama Has Walked into a Trap, and Is On the Path to Impeachment If He Launches an Attack on Syria: 

Lainauksia: "Of the three options I was considering yesterday afternoon and evening, LaRouche said, it now appears that a trap was set for Obama which he has walked into. And he is likely to continue on that course, given that he is totally crazy and easy bait, given the rage state he is in. The purpose was probably that, from the outset."

"If he now proceeds to attack Syria, without Congressional approval as the Constitution requires, and without a UN mandate, as demanded by international law, then he is finished, and must be impeached. It is now likely that Obama will hoisted by his own petard. He is vastly unpopular; what he is proposing to do is unconstitutional; and if he goes ahead, he will be in deep kimche.".

PS.: Ainakin vielä yksi tällainen erikoisesilleotto tulee, mutta vasta alkavan viikon 36 alussa...

Lopuksi muistutus tilanteeseen liittyvästä mielenilmauksesta ensi viikon torstaina! >> Suomi sotaa vastaan: 'Näpit irti Syyriasta!' - Mielenosoitus eduskuntatalolla to 5.9. klo 20.

No comments: