Sunday, September 01, 2013

Poikkeuksellisia / erikoisia säätilanteita valokuvin: Espoon Tapiolan erittäin runsas rankkasadekuuro sunnuntaina 1.9.2013

Tänään sunnuntaina 1.9.2013 Espoon Tapiola koki tämän kesäkauden (Terminen kesä jatkuu vielä) rankimman ja muutenkin moneen vuoteen hyvin poikkeuksellisen ukkossateen heti puolenpäivän jälkeen, josta aiheutui hyvin rajuvirtaista äkkitulvimista ja runsasta tulvajärvien muodostumista (Tämä kuvakirjoitus ko. episodista on julkaistu takautuvasti sunnuntain kohdalle maanantaina 2.9.2013 klo. 21:30). 

Kyseisen tilanteen aiheutti lounaasta tulleen okludoituneen rintamasysteemin sadealueessa esiintyneet yksittäiset rankat ukkossateet, joista siis yksi osui hyvin tarkalleen ko. seurantapaikalleni lounaasta. Meren (Suomenlahden) kuuroa voimistanut luonne oli myös ilmeistä, mutta ilmiö rajoittui pääkaupunkiseudulla lähinnä vain Pohjois-Tapiolan seudun omaksi asiaksi; esim. Helsingistä ei kantautunut tulvauutisia. Sadetutkakuvia ko. päivänä seurailtuani havaitsin vastaavia rankkasadekuuroja esiintyneen ko. rintamasateiden mukana silti siellä täällä muuallakin Etelä-Suomessa.

Rankkasateesta teki erikoisen etenkin sen kesto; jopa reilut 15 minuuttia satoi tasaisen ukkosrankasti ja täten sademäärät kertyivät siinä ajassa hyvin suuriksi. Oman arvioni mukaan tuossa ajassa satoi tässä Espoon Pohjois-Tapiolan kohteessa 30 - 40 mm! Itse ukkonen oli tässä tilanteessa heikkoa; rankkasateen aikana vain kolmisen salamaniskua tuli, mutta ne iskivät hyvin lähellä eli n. 100 - 200 metrin etäisyydellä pommihuumaavasti.

Alle olen koostanut kattavan valokuvasarjan tästä rankkasateesta ja etenkin sen tulvavirta- ja tulvajärvitilanteista eri vaiheineen ja vaikutuksineen. Ottamani kuvat ovat kronologisesti järjestettyjä niin, että ylinnä on rankkasateesta itsestään yksi kuva ja sen jälkeen seuraavat kuvat havainnollistavat heti sateen jälkeen vielä jatkunutta äkkitulvimista suurena virtana kuvissa 2 - 5. Sitten on tulvajärvitilanteita kuvissa 5 - 9, joista yksi on pian sateen jälkeen ja toiset n. 5 tuntia sen jälkeen. Alimmaksi kuvissa 10 - 12 olen koostanut esimerkkejä tulvavaikutuksista vesivirtojen aiheuttamine kuvioineen. Kuvissa määritellään paljon myös maantieteellisiä paikkoja, jota varten tässä on alueesta kartta tilanteisiin orientoitumista varten.


Meneillään ollut rankkasade >>

Kuva 1: Rankkasadetta Espoon Pohjois-Tapiolassa kuvattuna sunnuntaina 1.9.2013 klo. 12:33; otin tämän valokuvan asuinkerrostaloni ulko-oven syvennyksestä, jolloin kamerani säilyi suht kuivana. Sateen rankkuus aiheutti kuitenkin ilmaan runsaasti myös sumumaista tihkupisarointia, jota levisi ko. sadesuojankin alle. Sade oli yhtä rankkaa kuin tämän kesän reippaimmissa ukkosissa tällä alueella (Viikon 32 / 2013 kahden ukkosepisodin seurantaa valokuvin: Pilvivaiheita, sadetilanteita ja salamointia tunnelmallisina tutkielmina), mutta tämä sade oli kestonsa takia kuin niiden sateet yhteensä kerralla.


Rankkasateen jälkeistä seudullista äkkitulvavirtaa >>

Kuva 2: Heti rankkasateen jälkeen vielä jatkunutta äkkitulvimista kuvattuna Espoon Pohjois-Tapiolassa sunnuntaina 1.9.2013 klo. 12:41; Louhentien länsipuolella Sepon koulun vieressä metsikön seasta koulurakennuksen viereen tulvinutta vuolasta virtaa, joka muodostui maastollisesti länsi-itä-suuntaiseen loivasti notkoiseen "kanjoniin", jossa on myös kevyenliikenteen väylä kuvasta oikealle. Rankkasateen pitkäkestoisuuden takia kyseinen virta ei ollut enää vain lähimmistä hulevesistä muodostunut, vaan siinä oli korostuneesti myös laajalta lähiseudun valuma-alueelta vesiä, kuten kohdan luoteispuolella olevalta Visamäen alueelta. Näin tulvavirrasta muodostui poikkeuksellisen vuolas ja leveä. Seuraavissa alemmissa kuvissa havainnollistan tämän seudullisen äkkitulvavirran tilanteita kronologisesti alavirtaan päin.

Kuva 3: Heti rankkasateen jälkeen vielä jatkunutta äkkitulvimista kuvattuna Espoon Pohjois-Tapiolassa sunnuntaina 1.9.2013 klo. 12:43; seudullinen äkkitulvavirta matkasi alavirtaan Sepon koulun eteläpuolista itä-länsisuuntaista hiekkapintaista kevyenliikenteen väylän viertä ja itse väylää pitkin ja tässä se saapui Louhentielle kohdalle, josta pääsee ns. Tapiolan asukaspuistoon sen luoteiskulmasta. Tässä mukaan liittyi myös vasemmalla olevan koulun pihalta ja ko. autotietä pitkin kuvassa vasemmalta virranneet toiset tulvavirrat. Yhdistynyt tulvavyyhti kerääntyi tulvajärveksi kuvan oikean reunan ulkopuolella keskellä autotietä ja matkasi siitä taustalla näkyvälle nurmikolle. Kuvan oikeassa yläkulmassa nähdäänkin ko. erikoinen tulvapuro nurmikolla.

Kuva 4: Heti rankkasateen jälkeen vielä jatkunutta äkkitulvimista kuvattuna Espoon Pohjois-Tapiolassa sunnuntaina 1.9.2013 klo. 12:47; seudullinen äkkitulvavirta jatkoi siis matkaansa tässä Tapiolan asukaspuiston nurmikolla ja siitä hiekkapintaiselle kevyenliikenteen väylälle, jossa lisäksi virtasi sille muualtakin tullutta vettä; kuva on otettu tässä ylävirtaan kohti Louhentietä. Tämä on minulle erittäin tuttu kohta yli 10 vuoden ajalta eri sadetilanneseurannoistakin, mutta tämänlainen nurmikon poikki virrannut iso tulvapuro oli tällä kertaa minulle uusi elämys; siten hyvin harvinaista tällä paikalla.

Kuva 5: Heti rankkasateen jälkeen vielä jatkunutta äkkitulvimista kuvattuna Espoon Pohjois-Tapiolassa sunnuntaina 1.9.2013 klo. 12:49; kuvan oikeassa reunassa pilkistää puistokäytävien risteys, minkä tämä tulva peitti näkyvistä. Seudullinen äkkitulvavirta saapui tässä alavalle alueelle Tapiolan asukaspuiston eteläosissa ja se alkoi kerääntymään tulvajärviksi; päätulvajärvi alkoi kerääntymään puiston itäosassa kuvasta edempänä olevalle alavimmalle nurmikkokentälle (Alemmat kuvat 6 ja 7). Tässäkin tulvavirran runsaus häkellytti minut, koska en ollut nähnyt aikaisemmin näin rajua tilannetta; etualalla nähdään koskimaista virtaa vyörymässä velloviin tulvalampiin. Alavalle kohdalle tulleessa vesimassassa korostui veden sekaan kerääntynyt ruskea savi ja muu hienoaines. Vuolas äkkitulvavirtaaminen oli tässä vaiheessa jatkunut jo 10 min sateen jälkeen, mikä myös havainnollisti tulvavirran poikkeavaa seudullista kokoa. Virta tyrehtyi vasta vähitellen tunnin sisällä.


Rankkasateen jälkeisen tulvajärven muodostuminen >>

Kuva 6: Alavalle nurmikentälle muodostuvaa tulvajärveä kuvattuna Espoon Pohjois-Tapiolassa sunnuntaina 1.9.2013 klo. 13:00; Tapiolan asukaspuiston itäosassa noin 20 min rankkasateen jälkeen tulvajärven muodostuminen oli vasta alussa verrattuna alempaan kuvaan, koska tälle paikalle valumavedet tulevat viimeiseksi. Ylempien kuvien 2 - 5 äkkitulvatilanteet olivat vielä tapahtumassa tästä kuvasta katsoen etuoikealla tuon metsikön takana; niistä vesistä osa saapui tälle kohdalle täydentämään tulvajärveä, mutta tälle kohdalle valumavesiä tuli runsaasti myös etuvasemmalta ja sitten kuvan ulkopuolelta vasemmalta Kalevalantien reunalla kulkevaa rakennettua ojakanjonia pitkin sekä kuvan ulkopuolelta oikealta (pohjoisesta).

Kuva 7: Ylimmilleen kertynyttä tulvajärveä alavalla nurmikentällä kuvattuna Espoon Pohjois-Tapiolassa sunnuntaina 1.9.2013 klo. 17:16; rankkasateesta oli tässä vaiheessa kulunut jo n. 5 tuntia, mutta vielä näinkin pitkään sen jälkeen nähtiin sen poikkeuksellinen runsaus tänä isona tulvajärvenä. Tätä samaa kohtaahan olen näyttänyt tässä säävalokuvaussarjassa jo viime keväänä lumien pääsulamisen sekä elokuun viikon 33 rankkasateiden yhteydessä, jolloin ilmeni myös vastaavan kokoista tulvajärveä molemmilla kerroilla >> Poikkeuksellisia / erikoisia säätilanteita valokuvin: Lumien nopea pääsulaminen ja ennätysmäiset sulamistulvat viikolla 16 / 2013 ja Poikkeuksellisia / erikoisia säätilanteita valokuvin: Etelärannikon - pääkaupunkiseudun rankkasateet viikolla 33 / 2013.

Kuva 8: Ylimmilleen kertynyttä tulvajärveä alavalla nurmikentällä kuvattuna Espoon Pohjois-Tapiolassa sunnuntaina 1.9.2013 klo. 17:23; ylempään kuvaan 7 verrattuna tässä on aivan sama tulvajärvi, mutta päinvastaiseen suuntaan valokuvattuna. Tämän kokoluokan tulvajärven muodostuminen tälle paikalle vain yhden reilun 15 minuutin rankkasateen myötä on erittäin poikkeuksellista. Tätä aluetta yli 10 vuotta tarkkailtuani vastaavaa ei ole sattunut aikaisemmin kuin korkeintaan parisen kertaa. Tuohon viime kertaiseen elokuun viikon 33 tulvajärvitilanteeseen verrattuna ero on selvä; edellinen tulvajärvi muodostui sentään kahden vuorokauden aikana olleista runsaista sateista eikä näin nopeasti kerralla. Tuossa itätaivaalla näkyy muuten ko. sateet tuoneen rintaman takaosan harso- ja verhopilvivyöhyke etääntymässä.

Kuva 9: Yhä vellonutta tulvajärvitilannetta puistonpenkin kera kuvattuna Espoon Pohjois-Tapiolassa sunnuntaina 1.9.2013 klo. 17:06; tämä kohta on näkyvissä ylemmässä kuvassa 5 kauempana maisemassa. Rankkasateen runsautta kuvastaa siten tämäkin, kun vielä n. 5 tuntia sateen jälkeen vedet eivät olleet juurikaan ehtineet laskea tästä. Nuo koivut (Betula sp.) ja raita (Salix caprea) saivat täten kaukaakin vyöryneiden tulvavesien mukana poikkeuksellista ravinnehuuhtoutumaa, mikä saattaa vaikuttaa tässä kuussa alkavaan ruskaan selvästi myöhästyttävästi tämän tulva-alueen ääressä olevissa puustoissa...


Äkkitulvavirran kuivumisen jälkeisiä jälkiä >>

Kuva 10: Rankkasateen jälkeistä äkkitulvavirran aiheuttamaa jäjistöä kuvattuna Espoon Pohjois-Tapiolassa sunnuntaina 1.9.2013 klo. 18:21; tässä hiekkaa oli tullut roimasti takaoikealla olevalta kevyenliikenteen väylältä tälle asfaltille seudullisen äkkitulvavirran mukana. Tämä kohta on melkein sama kuin kuvassa 3, jossa siinä oikealla ollut kuvan ulkopuoli on tämän kuvan ko. näkymä. Seudullinen äkkitulvavirta teki siis vähän tuon puistonpenkin jälkeen autotielle tulvajärven ja siitä vesi vyöryi vasemman pensasrivin ylitse Tapiolan asukaspuiston nurmikentälle.

Kuva 11: Seudullisen äkkitulvavirran tekemää hiekkadeltaa kuvattuna Espoon Pohjois-Tapiolassa sunnuntaina 1.9.2013 klo. 17:00; kohta on täsmälleen sama kuin mikä nähdään äkkitulvatilanteessa kuvassa 5. Tämä vajaa 5 tuntia rankkasateen jälkeen näpätty otos on tosin otettu siihen kuvaan nähden vasemmalle kohti Louhentietä, josta käsin tulvavirta oli tulossa. Tämänlainen deltamuodostelma syntyy kohtaan, jossa hiekkaa mukanaan kuljettava tulvavirta kohtaa seisovavetisemmän tulvajärven ja kasaa hiekkaa sen reunalle; ilmiö on sama, mitä nähdään planetaarisessa mittakaavassa jokien suistoalueiden deltamuotoina valtamerien rannalla. Kuvassa tulvajärven pinta oli siis noin deltamuodostelman yläreunaan saakka.

Kuva 12: Äkkitulvavirran mukana kulkeutuneen ja kasautuneen saviaineksen aaltomuotoja kuvattuna Espoon Pohjois-Tapiolassa sunnuntaina 1.9.2013 klo. 17:04; Tämä kohta oli tuon ylemmän kuvan 11 deltamuodostelman lähellä tulvajärven pohjalla nurmikon ja hiekkakäytävän rajalla. Tällaiset savikuvioinnit muodostuvat, jos virtaavan veden nopeus on riittävän alhainen. Nämä savikuviot syntyivätkin tulvajärven paikassa, johon tullut em. äkkitulvavirta vaikutti enää hidasvirtaisesti. Ilmiö on sama kuin mitä havaitaan vaikkapa vedeltään sopivasti virtaavan järven / joen pohjan kuvioina; myös aallokon aiheuttamana. Tuossa kuvassa nähtävät pienet epäsäännölliset viirut teki ilmeisesti kastemato (Lumbricus terrestris) tulvaveden heti laskettua.

No comments: