Monday, October 23, 2006

Lisää merkintöjä taivasta ihaileville

Nyt olen päivittänyt blogia Taivaankansi - Firmament ulottuen tammikuun alkuun asti. PS. Myös lisäyksiä ja korjauksia on tehty aikaisempiin teksteihin; kuten alimpaan merkintään.

Now i have updated the blog Taivaankansi - Firmament reaching early January. PS. There are also additions and corrections made to the earlier texts; like to the lowest post.

No comments: