Monday, March 26, 2007Eri havupuulajeja - Different conifer tree species.Yllä on kuvasarja kuvattuna viime torstaina 22.3. taimikasvatuspaikallani. Tämä oli ensimmäinen kerta tänä vuonna, kun kävin katsomassa siellä talven jälkeen tilannetta. Viimeksi kävin alueella viime joulukuussa, kun toin vanhalta taimipaikalta Mäntsälästä tälle paikalle nuo toiseksi alimman kuvan taimet odottamaan taimipurkkeihin laittoa.

Tämän käyntikerran jälkeen kevät on siis edistynyt poikkeuksellisen lämpimässä säässä ja siten ennen näkemättömän varhaisessa aikataulussa. Lämpötilat ovat olleet eteläisessä Suomessa sisämaassa päivisin jopa lähellä +15 astetta ja öisinkin on ollut vain paikoin hyvin heikkoa pakkasta tyynestä ja selkeästä säästä huolimatta. Päivälämpötilat vastaavat nyt jopa normaaleja toukokuun alun lukemia ja sama jatkuu vielä viikonloppuun asti. Perjantaina ja lauantaina olisi vähän viileämpää, mutta sitten hyvin lämmin sää näyttää palaavan ja silloin +15 asteen raja saattaa viimeistään rikkoutua. Jos se rikkoutuu jo tällä viikolla, niin kaikkien aikojen maaliskuun lämpöennätys +16 astetta (mitattu vuonna 1945) on vaarassa ylittyä...

Hyvin erikoisille säille ei siis näy loppua ja se näkyy luonnossa jälleen hyvin. Luminen talvihan jäi vain n. 1,5 kuukauden mittaiseksi Etelä-Suomessa ja nyt tämän viikon lämpötilat merkitsevät sitä, että kasvukausi voi alkaa määritelmän mukaan tällä viikolla; jopa kuukauden etuajassa normaalista! Määritelmän mukaan kasvukausi alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila on ollut viitenä peräkkäisenä päivänä yli +5 astetta. Suuressa osassa eteläistä Suomea tuon rajan ylityksiä on ollut jo kolmena päivänä peräkkäin tämä päivä mukaan lukien. Kasvukauden alkaminen varmistuu siten torstaina.

Itse määritän kasvukauden alkamispäiväksi tuon viiden peräkkäisen päivän sarjan ensimmäisen päivän ko. varmistumisen jälkeen enkä vasta itse varmistumispäivää. Tämä on tärkeää, sillä monien kasvien kasvu alkaa aina jo ennen ko. varmistumispäivää. Näin kaikkien viiden päivän ajalta ennen varmistusta kertyneet lämpösummat tulevat otetuksi huomioon, jotta varhaisimmatkin kasvutilanteet ovat määriteltyjä lämpösumman mukaan. Tämän viikon aikana on odotettavissa raidan (Salix caprea) kukinnan alkua ja jopa tuomi (Prunus padus) saattaa avata silmunsa. Harmaaleppä (Alnus incana) ja tervaleppä (Alnus glutinosa) ovat jo kukkineet monta päivää täydellä voimalla. Nurmikot kasvavat jo paikoin ja sinivuokon (Hepatica nobilis) kukintaakin on jo nähty. Tiedossa on siis ennen näkemätöntä maaliskuun kasvua viikon edetessä! Eilen kävin kuvaamassa tätä kasvukauden alkua mm. Helsingin Meilahden arboretumissa. Nähtäväksi jää, tuleeko huhtikuussa vielä ankaraa takapakkia ja miten sitten määritellään jo nyt alkanut kasvukausi. Elämme erikoisia aikoja...

Tuon torstaisen taimistokäynnin aikana havaitsin, että routa oli sulanut jo silloin melkein kokonaan; testasin sitä työntämällä metallikeppejä maahan ja ne upposivat melko helposti. Tällä viikolla routa sulaa kokonaan pois varjoisimpia paikkoja lukuun ottamatta ja niinpä istuttamista voi jo alkaa tekemään; koskapa on voinut jo maaliskuussa istuttaa sulaan maahan? Ei varmaan koskaan ennen... Joka tapauksessa astiataimia (puita, pensaita ja perennoja) voi aivan hyvin istuttaa jo tästä viikosta alkaen ja tässä ei pidä arastella ajankohdan suhteen, vaan käyttää viime joulukuun tapaan erikoista tilaisuutta hyväkseen. Itse aloitan taimistohommat purkittamalla nuo toiseksi alimman kuvan taimet. Tällä viikolla tähdellistä on kuitenkin käydä ensin itse arboretumalueella Sipoossa, jossa teen aluksi normaaliin tapaan lannoitustöitä. Sain arboretumprojektiini lisää intoa myös siitä, kun tilatut siemenet (katso alla olevia listoja) saapuivat. Sain kaikki muut lajit, mutta vain viitavaahteraa (Acer barbinerve) ei ollut saatavissa. Ensi viikolla kylvän kotiini sisätiloihin esikasvatukseen ne lajit, joiden siemenet eivät tarvitse esikäsittelyjä ennen kylvöä; palaan asiaan.

Lopuksi kerron vielä joitakin huomioita, joita tein tuolla viime torstain taimipaikkakäynnillä. Melkein kaikki lajit olivat talvehtineet erittäin hyvin erikoisesta talvesta (ensin pitkään ennätyslämmintä ja sitten helmikuussa kovaakin pakkasta vähän aikaa) huolimatta. Tässä vaiheessa kasvien voinnin voi tarkistaa raaputtamalla oksan kuorta ja katsomalla alla olevaa väriä; vihreä väri tarkoittaa elävää ja ruskea kuollutta. Tämän mukaan yllä oleva tuoksusumakki ja taimilaatikossa olevat katsuran (Cercidiphyllum japonicum) taimet olivat paleltuneet lähes tyveen, mutta esim. arkana pidetty valeakaasia (Robinia pseudoacacia) oli täysin elinvoimainen. Myös yllä olevan kuvan punamarjakanukka oli selvinnyt talvesta hyvin. Siten ainoat harmittavat tuhot oli tehnyt peltomyyrä (Microtus agrestis) kahdelle lajille syömällä ne kokonaan. Lajit on esitetty ko. syöntijälkineen 2. ja 3. ylimmissä kuvissa. Lopullinen talven vaikutus ilmenee vasta kasvun edettyä muutaman viikon toukokuussa. Jännityksellä odotan mm. kentuckynkahvipuun (Gymnocladus dioicus) kasvun alkamista... Havupuiden taimet olivat myös säilyneet hyvin, mutta alimmassa kuvassa taimien nähdään paikoin taipuneen tyypillisesti ja harmittomasti lumen alla. Ylimmän kuvan kynäkatajan ruskeasta väristä ei kannata huolestua, sillä viime vuodesta tiedän näiden toipuvan yllättävän hyvin takaisin vihreäksi.
Above there is a photoseries as photographed last thursday in the 22nd of March at my nursery. This was the first time this year, that i went to see the situation over there since winter. The last time i visited the area was in December, when i brought those plants in the second lowest picture from the old nursery in Mäntsälä to this place for waiting them to put in containers.

So since this visit the spring has been progressed in an unusually warm weather and therefore ahead of schedule never seen before. Temperatures have been in inland areas of southern Finland during afternoon even near +15 C and at nights as well there have been only locally very minor frost despite a calm and clear weather. The afternoon temperatures are corresponding now even the normal temperatures of early May and the same continues up to the weekend. During friday and saturday there would be a little cooler, but then the very warm weather is propably returning and then the limit of +15 C could be topped at the latest. If it is topped allready during this week, then the all time record of warm temperature (measured in 1945) in March (in Finland) is in danger to be broken...

So there aren't end to be seen for peculiar weather conditions and it shows again well in nature. We know that the snowy winter remained only about 1,5 months long in southern Finland and now the temperatures of this week means, that the growing season can be starting in this week according to the definition; even a month ahead of normal schedule! According to the definition the growing season starts, when there have been at least five days in a row of daily mean temperatures over +5 C. In large parts of southern Finland that limit have been topped allready in three days in a row including this day. Therefore the start of the growing season is confirmed in thursday.

I define the starting day of the growing season to be the first day of that five day series after the confirmation of the growing season and not the confirmation day itself. This is important, because many plants start their growing always before the confirmation day in question. So the effective temperature sums accumulated during all five days before the confirmation will be included, so that even the earliest growing stages are defined according to the effective temperature sum. During this week there are expected even beginning blooming of Goat Willow (Salix caprea) and even Bird Cherry (Prunus padus) could open its puds as well. Grey Alder (Alnus incana) and Black Alder (Alnus glutinosa) have been blooming allready for several days in full force. Lawns are growing allready locally and there have been observed blooming of Common Hepatica (Hepatica nobilis) as well. So there are expected March growth never seen before as the week proceeds! Yesterday i went to photograph this beginned growing season for example in the arboretum of Meilahti in Helsinki. It remains to be seen, if there'll be severe setback during April and how is then defined the growing season started allready now. We are living peculiar times...

During that nursery visit in thursday i noticed, that the soil frost has been melted allmost completely allready then; i tested it with pushing metal sticks into the ground and they sank rather well. During this week the soil frost will melt away completely not counted for the most shadowy palces and therefore one can start planting allready; i wonder when one has had a change to plant into an unfrosen ground in March; propably never before...(in Finland). In any case one can plant container plants (trees, shrubs and perennials) allready from this week onwards and one musn't be alarmed by the time of the year, but one should take advantage of the peculiar chance in the way of last December. I myself will start the nursery tasks with the potting of those plants in the second lowest picture. However during this week it's important to visit first the actual arboretum area in Sipoo and there i will do firstly normal fertilizing tasks. I got more enthusiasm into my arboretum project also from the fact, that the ordered seeds arrived (check the lists below). I got all species, but only Red-twig Korean Maple (Acer barbinerve) wasn't obtainable. During next week i will sow the seeds not requiring pre treatments before sowing to pre grow them at my home indoors; i will return to the matter.

To the end i tell some observations, which i made during that visit to the nursery last thursday. Allmost all species had been overwintering very well despite the peculiar winter (at first record breakingly warm for a long time and then severe frost as well for a short time during February). At this stage one can check the situation of overwintering from scratching the shoot's bark and looking the revealed colour underneath; green means it's alive and brown means it's dead. According to this Fragrant Sumac above and sprouts of Katsura Tree (Cercidiphyllum japonicum) in a planting box were killed allmost to the root, but for example Black Locust (Robinia pseudoacacia) considered as sensitive in Finland was completely alive. Cornelian Cherry above was also overwintered well. Therefore the only harmfull damages were made by Field Vole (Microtus agrestis) to two species as they ate them completely. The species in question are showed above in the 2nd and 3rd upmost pictures. The ultimate influence of the winter will be showing only, when the growth have been progressing for couple of weeks during May. Amongst others i'll be waiting with exitement for Kentucky Coffeetree (Gymnocladus dioicus) to start its growing... The sprouts of conifer trees were overwintered well too, but in the lowest picture we see the sprouts bended a bit and without harm under the snow. One doesn't have to be alarmed from the brown colour of Eastern Redcedar in the upmost picture, because i know from the last year these plants to have a surprisingly good capasity to recover back into green.

No comments: