Thursday, July 12, 2007Purppurapihta - Pacific Silver Fir (Abies amabilis).


Tässä on kuvasarja viime maanantain käynniltä taimistollani. Ylimmissä kolmessa kuvassa nähdään tuolloin purkkeihin laittamiani taimia. Kyseessä ovat ne talvenarat lajit, jotka saivat runsaasti esikasvatusta (siemenistä) viime keväänä kotonani sisällä. Nyt ne olivat tottuneet hyvin ulkoilmaan ja niiden kasvu pääsee etenemään normaalisti. Kanadannuppupuut (Cercis canadensis) jätin vielä taimilaatikkoon. Neljänneksi ylimmässä kuvassa nähdään osa niistä Kentuckynkahvipuun taimista, jotka unohdin valokuvata edellistä taimistomerkintää varten. Sen ja kolmiokan kohdalla laitoin nyt purkkeihin myös vanhempia talven yli taimistossa säilyneitä yksilöitä.

Muissa kuvissa on esimerkkejä taimistoni parhaiten menestyvistä lajeista ja yksilöistä. Huomionarvoisimmat ovat talvenarat tuoksusumakki ja eteläntrumpettipuu, jotka iloiseksi yllätyksekseni lähtivät kasvamaan talven jälkeen. Tuota trumpettipuuta on tosin vain yksi kappale. Muidenkin kuvien joukossa on joitakin kohtalaisesti talvenarkoja lajeja, mutta ne ovat paljon varmempia kuin nuo mainitut kaksi lajia. Huomatkaa hedelmien kehitysasteet muutamien lajien kohdalla; kasvukausi oli kuvien ottamisen aikana edelleen reilun viikon edellä tavanomaista aikataulua. Lisää kuvia taimiston muistakin lajeista laitan taas elokuussa.

Ainoat selvät haitat taimistossa ovat olleet viime viikkoina muurahaiset ja etanat. Muurahaiset tekevät pesiään purkkeihin ja etanat tuhoavat uutta vihreää kasvua. Onneksi kumpikin ongelma on ollut aika vähäistä, joten niiden torjumiseen en ole ajatellut ryhtyä. Purkkeja tosin on tarkkailtava säännöllisesti...

Sää on suosinut edelleen kasvien kasvattamista Etelä-Suomessa, sillä lämmintä on ollut ja sadetta on saatu runsaahkosti. Tyhjensin taimiston sademittarin edellisenä torstaina ja ko. maanantaihin 9.7. mennessä siihen oli satanut 33 mm. Kasvatusolosuhteet pysyvät jatkossakin hyvinä (lukuun ottamatta lisääntynyttä homeongelmaa joillakin viljelmillä), koska kuurottaisia sateita saadaan. Lämpötilat ovat olleet tavanomaisia päivisin (+20 asteen molemmin puolin pilvisyyden ja sateiden mukaan), mutta runsaan kosteuden ja pilvien takia yölämpötilat ovat olleet alimmillaan joinakin öinä jopa vähän yli +15 astetta. Tuulet ovat olleet ajoittain hyvin heikkoja - tyyniä, joten ilman lämpimyys on korostunut sen takia etenkin sisämaassa. Meren rannikoilla on päivisin vaikuttanut edelleen vähän viilentävä merituuli.Here is a photo series of the visit to my nursery last monday. In the upmost three pictures we see plants which i placed then into new containers. They are the not so hardy plants, which received a lot of pregrowing (from seeds) indoors at my home last spring. Now they were used to well into the outdoors air and their growing will continue normally. I left Eastern Redbuds (Cercis canadensis) yet in the plant box. In the fourth upmost photo we see part of those Kentucky Coffeetrees, which i forgot to photograph for the previous nursery post. In the cases of that and Honey Locust i placed now into containers also older pieces, which were overwintered at the nursery.

In the other pictures there are examples of those species and plant pieces of my nursery, which are thriving the best. The most notable are not so hardy Fragrant Sumac and Southern Catalpa, which started to grow after the winter to my glad surprise. However there is only one piece of that Catalpa. There are moderately not so hardy species also among the other photos, but they are much more winter proof plants as compared to those mentioned two species. Note the growing / ripening stages of the fruits in the cases of some species; the growing season was further a good week ahead of the average schedule at the moment of the photoshoot. I will put more photos of the other species as well of the nursery during August.

The only clear harmfull things during last weeks at the nursery have been ants and snails / slugs. The ants make their nests into containers and the snails /slugs are destroying new green growth. Fortunately both problems have been rather minor, so therefore i'm not considering prevention of them. However one must check containers regularly...

The weather has been favourable to growing plants in southern Finland, beause it has been warm and the precipitation has been rather profuse. I emptied the rain gauge / hydrometer at the nursery on the previous thursday and until the monday in question there was 33 millimetres of rain poured into it. The cultivating conditions will remain good (not counted for an increased mould problem at some cultivations), because there will be showery rain in the forecast. Temperatures have been average during afternoons (around +20 C according to cloudyness and precipitation), but due to the plentyfull humidity and clouds the night temperatures have been even a little more than +15 C at the lowest during some nights. Winds have been occasionally very weak - calm, so the warmth of the air has been emphasized due to that especially in inland areas. By the coasts of the sea there have been prevailing further a little bit cooling sea breeze during afternoons.

No comments: