Sunday, January 09, 2011

Pohdintaa viime aikojen eläinten massakuolemaepisodin syistä

Tässä tulee jonkin verran pohdintaa näistä alkuvuoden eläinten joukkokuolematapauksista. Otan pohdinnan alustaksi tämän eilen tekemäni koosteen muista asiaa koskevista lähteistä; Alustava kooste tutkimiseen viime päivien eläinten globaalissa massakuolemaepisodissa (Päivitys!).

Ensimmäisenä mieleeni tuli näistä tapahtumista valtavirtamedian arvioinnin ja uutisoinnin takia se, että mitä nämä joukkokuolemat ainakaan eivät mitenkään voi olla tai ovat vain hyvin vähän ja jättävät siten merkittäviä aukkokohtia muille skenarioille. Sen jälkeen on tietenkin äärimmäisen vaikeaa ja suorastaan mahdotontakin arvioida, mitä ne oikeat skenariot sitten olisivat. Valtavirtamedian selityksiä kuvaa esim. nämä jutut; Hesari (Lintukuolemien syyt selviävät: Ilotulitus ja törmäys rekan kanssa) ja Iltasanomat (Ruumiinavausten tulokset julki: Tämän takia 5 000 lintua kuoli mystisesti).

Ilotulituksen laittaminen näin lapsellisen yksioikoisesti ja kaventavasti ko. kuolemaepisodin syyksi on ehkä suurinta huijaamista / harhaanjohtamista, mitä olen vähään aikaan valtavirtamediassa kohdannut! Se on myös vähä-älyistä kansalaisten aliarvioimista. Ensilukemalta tuo ilotuliteselitys voisi vaikuttaa hyvinkin uskottavalta, mutta tarkempi looginen ajatusprosessi paljastaa täysin muuta -->

Ensinnäkin on mahdotonta, että tuollainen 5000 yksilön kokoinen lintuparvi yhtäkkiä putoaisi maahan kuolleena ja törmäilisi radikaalisti kaikkeen kuollen lisää, koska linnut osaavat kyllä varoa pauketta ja eivät varmasti noin suurina parvina ja varsin kaukana rakennuksistakin törmäilisi noin kuolettavasti. Hyvin naurettava väite siis ja muka ensimmäistä kertaa historiassa on nyt sitten ilotulitettu moisesti. Lintujen sisuksista on kuitenkin löytynyt myös vammoja. Moiset selitykset eivät silti avaa ympäri maailmaa sattuneita vastaavia tapauksia, kuten tämä Italian tapaus havainnollistaa (Tuhansia kyyhkyjä tippui kuolleena taivaalta Italiassa); niissä ei ole ollut mukana ollenkaan ilotulitteita!

Mistä sitten olisi ollut kysymys?: Avataanpa asiaa tässä niin paljon kuin voidaan... Otan tarkasteluun nuo Infowars -sivuston listaamat 10 syytä; The 10 Leading Theories For Dead Birds And Fish. Lisäksi tarkasteluun on hyvä sisällyttää tämä listaus syistä (Mysterious Bird & Fish Die Off - Jan 3, 2011). Siitä suoraan lainattuna syymahdollisuuksia on seuraavasti:

"1.) CHEMTRAILING? Phosgene (CG) choking agent killing birds worldwide?
2.) NEW MADRID FAULT? Methane Gas killed them? Indiana Earthquake, Dec 30.
3.) HAARP? Deadly high electro-magnetic energy destroyed internal organs?
4.) POLE SHIFT? Poles are shifting (Planet X), lost instinct to navigate/exhaustion?
5.) SUN? Solar particles from a CME penetrated them at higher altitudes?
6.) EMP BLAST? From missile or a secret "black ops" spy satellite in outer space?
7.) COREXIT? The birds had a lot of internal bleeding - similar to ppl in the Gulf?
8.) FIREWORKS? Yes!! Of course!! the mainstream media is pushing this one! :)".

Myös tämä on hyvin merkittävä huomio; Weather radar shows something unusual around time birds fell.

Seuraavaksi oma tarkasteluni ja arvioni uskottavimman skenarion suhteen selityksien kera ym. listausten avulla tehtynä:

Luonnolliset syyt (Geomagnetic and other Earth changes, New Madrid Fault Line, Meteor showers, NEW MADRID FAULT?, POLE SHIFT? ja SUN?) --> Näistä vaihtoehdoista uskottavimmalta skenariolta vaikuttaa se, missä Maan mangneettikenttä on nyt ollut poikkeuksellisen muuttuvassa tilassa ja sallii auringosta tulevien ns. aurinkomyrskyjen pureutumaan poikkeuksellisen syvälle ilmakehään. Sen vaikutukset voivat olla mm. sellaisia, missä aurinkotuuli vaikuttaa ilmakehän yläosien happitilanteeseen ja korkealla lentävät linnut kuolisivat siksi hapenpuutteeseen. Toisaalta yläilmakehän elämälle haitallisia muita kaasuja voisi tilanteessa tulla paikoin poikkeuksellisen alas ja tappaa lintuja. Tällaista magneettikenttähäiriötä tukee tämäkin uutinen; Shift of Earth's magnetic north pole affects Tampa airport.

On kuitenkin todennäköistä, että se ei yksinään selitä kaikkia näitä ilmenneitä eläinten massakuolematapauksia. Vähintään osasyyvaikuttajana se on kuitenkin voinut olla ja siinä vaikutus voi lintujen kohdalla olla myös niiden luontaista käyttäytymistä haitallisella tavalla poikkeuttava ja siten esim. lintujen törmäily kuolettavasti on voinut olla osassa tapauksista mahdollista. Meteorisateet, maan kuoren tektoniikkaan ja salamointiin liittyvät syyt ovat mielestäni tässä vaiheessa epäuskottavampia, joskin juuri kalakuolemiin on voinut olla syynä esim. tektoniikkahäiriöistä aiheutuvat metaanikaasumyrkytykset. Siinäkin on myös mahdollista liittyminen välillisesti tähän Maan magneettikentän häiriöön.

Ihmisen aiheuttamat syyt (Government testing, GMO mutation, Geoengineering, HAARP, Scalar Weapons, Project Blue Beam, CHEMTRAILING?, HAARP?, EMP BLAST?, COREXIT? ja FIREWORKS?) --> Tavanomaisemmat selitykset eri saasteiden suhteen voivat olla osasyynä, missä näiden kuolleiden eläinten elinolosuhteissa siksi tapahtuneet heikentymiset ovat todennäköisesti altistaneet niitä ylimääräisten muiden stressitekijöiden vaikutuksille. Sama koskee tuota Meksikonlahden öljykatastrofin vaikutuksia sekä itse öljyn ja mahdollisen metaanin että öljyn hajottamiseen käytetyn corexit -aineen kohdalla; vaikutus etenkin Yhdysvaltojen alueella, missä massakuolematapauksia on ollutkin eniten. Geenimuuntelusta aiheutuvia haittoja voi olla mukana kokonaisuudessa, mutta niitä on varmaankin vaikea todistaa ja erottaa luonnollisista syistä.

Kemikaalivanat ja HAARP- teknologia ovat olleet villien spekulaatioiden kourissa jo pitkään ennen tätäkin episodia ja tähän mennessä saadun ymmärrykseni mukaan emme voi sulkea täysin pois laskuista niillä aiheutettuja haittoja esim. tähänkin episodiin liittyen. Kemikaalivanat voivat olla osasyy muiden saasteiden tapaan ja osallisena tuossa ym. magneettikenttähäiriössä; haitallisia kaasuja ja saasteita painuu syvemmälle ilmakehään. HAARP -teknologian käyttö mm. aseena voi olla jonkun yksittäisen tapauksen osasyynä, muttei varmaankaan kaikkien kohdalla; esim. kalakuolemat tällä tavalla tehtynä vaikuttavat epäuskottavilta...?

Skalaariaseet ym. salaiset kokeilut myrkyillä yms. biologisilla ja / tai erikoisaseilla eivät ole myöskään kokonaan poissuljettu, sillä tässä maailmantilanteessa sotilas- ja tiedesalaisuudet kummallisistakin menetelmistä ovat varmasti mahdollisia ja härskejä käytäntöjä ja kokeiluja onkin ollut liikkeellä jo kauan muitakin, kuten esim. sikainfluenssaan liittyneet hämäräpuuhat ja epäselvyydet osoittavat. Myös ns. biologinen ja geologinen manipulaatio jonkin päämäärän testaamiseksi / saavuttamiseksi tällaisten hämärien tiedemies- ja sotilasryhmien taholta voikin olla siten mahdollista, muttei välttämättä selitä näitä kaikkia kuolematapauksia.

Tuo Project Blue Beam- eli avaruusolioinvaasion tarkoituksellinen lavastaminen on voinut olla kokeilun asteella ainakin näissä lintukuolemissa eli siis jokin salainen asesysteemi / teknologia on ollut kokeilussa sitä varten ja siitä on aiheutunut joko suoraan tarkoituksella tai välillisesti vahingossa näitä kuolemia...?

Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä --> On mahdotonta mennä tarkasti sanomaan, mitkä näistä kaikista vaihtoehdoista olisivat olleet kyseessä mitenkin vaiko ollenkaan, mutta todennäköisesti on voinut olla useampaa käytettynä ja / tai sattumalta luonnollisesti vaikuttamassa vaihtelevasti... Lisätutkimukset maailmalla saattavat valottaa asiaa lähiviikoina - lähikuukausina lisää.

Ensimmäinen todella merkittävä huomio on juuri se, kuinka valtavirtamediassa kerrottua niellään pureksimatta sellaisenaan, vaikka ko. informaatio voi sisältää todella räikeitä aukkokohtia. Iltasanomissa oli esim. kysely tuosta ilotulitteiden osallisuudesta ja kysyttiin, että pitäisikö ne kieltää näiden lintukuolemien takia? Jopa yli puolet vastaajista oli sen kannalla ja se paljastaa juuri sen, että ne yli puolet juuri uskovat tuohon ilotulitesyyhyn muitta mutkitta, vaikka se ei mitenkään voi olla kuin korkeintaan hyvin mitätön osasyy yhdessä - kahdessa tapauksessa.

Tämä valtavirtamediaan sinisilmäisesti uskominen puolestaan on erittäin huolestuttavaa kansalaisten valveutumisen ja tarkkaavaisuuden asteen kannalta, missä keskuspankkikartellin ja heitä hyysäävien harhaanjohtajapoliitikkojen sekä -asiantuntijoiden haitta- ja tuhoteesejä NWO:n nimissä pystytään istuttamaan täten kansalaisten mieliin todella helpon vaarallisesti!! Kansalaiset saadaan siis harhautettua epäoleellisuuksiin kuin leikkiä vain!

No, toisaalta samaa on siinä mielessä sanottava näistä vaihtoehtomedian arvioistakin, koska eliitin puuhiin voi aivan hyvin sisältyä näiden erikoisten skenarioiden avulla tahallisesti ja harhaanjohtavasti pelottelua, mikä tukee eliitin muita NWO -prosesseja pitäen meitä kansalaisia kiinni ylimääräisissä ja turhissa asioissa oleellisten sijaan. Pelottelua on voitu lavastaakin mm. tappamalla lintuja jotenkin myrkyttämällä / murjomalla ja sitten levittämällä esim. lentokoneista.

Toisaalta on myös aivan mahdollista sekä valtavirtamedian että vaihtoehtomedian kohdalla se, että ne ovat vaihtelevasti pihalla tästä episodista ja oikeastaan kukaan (Paitsi ehkä eliittiporukoista osa, jos heitä on episodin takana...) ei vielä osaa kunnolla tietää asioiden todellista laitaa. Niinpä edessä voi aivan hyvin olla se tilanne, missä emme ehkä koskaan saa tietää tämän episodin oikeita syitä. Siihen voi kyllä johtaa tarkoituksellinen salaaminenkin, mistä on olemassa merkkejä noissa valtavirtamedian asennoitumisissa!

Tarkkana on siis oltava ja itse kunkin omaa aktiivisuutta tutkimiseen täytyy tässä korostaa! Vaihtoehtomedia tarjoaa kuitenkin loppupeleissä mielestäni monipuolisemman ja uskottavamman alustan tällekin tutkimiselle kuin valtavirtamedia, joka on aivan liikaa näiden keskuspankkikartelli-intressien kontrolloima; totuutta jää siinä kontrollissa katveeseen varsin paljon.

Mikä sitten olisi omasta mielestäni kaikkein todennäköisin syy tähän episodiin nuo kaikki yllä mainitut vaihtoehdot huomioon ottaen: Tässä vaiheessa uskon yhdistelmään, missä merkittävä laukaiseva tekijä on ollut noista Maan napaisuuden ja magneettikentän muutoksista aiheutuneet vaikutukset ja sen alla osasyinä on ollut vaihtelevasti sekä luonnollisia että ihmisen tekemisistä aiheutuneita saaste-, sairaus- ja myrkytyssyitä. Kukin tapaus on saattanut olla siten myös jossain määrin oma erikoistilanteensa. Lisäksi --> Vastaavia massakuolematapauksia on sattunut menneinäkin vuosina silloin tällöin. Niissäkään emme voi kuitenkaan sulkea kokonaan pois ihmisten osasyyvaikutusta oli se sitten tahallista tai tahatonta. Magneettikenttähäiriö voi kuitenkin olla hyvin vakava juttu!!...

On myös huomattava, että ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa pääsemme kunnolla myös valtavirtamedian ulkopuoliseen tietoon käsiksi, mikä aiheuttaa aikaisemmasta poikkeavien tietojen vyöryä esille ja siinä on lopulta pakko sopeutua hyväksymään myös itse kunkin maailmankuvaa muuttavia tietoja sen verran kuin todeksi asioita voidaan ymmärtää ja todentaa. Ehkä myöhemmin jossain vaiheessa tämä massakuolemaepisodikin saa lisää valaistusta ylleen... Toivon niin!

No comments: