Friday, June 10, 2011

Aluksi lievän ukkosriskistä ennätyshellettä; ensi viikolla tavanomaisen lämmintä sekä rankkakuuroisen ja ukkostavan epävakaista (Päivitys!)




Itä-Euroopasta alkunsa saanut ajankohtaan nähden hyvin ankara helleaalto on vallinnut Lappia myöten Suomessa tällä viikolla (Seurantani; Kesän 2011 kuumin päivä - Osa 2). Euroopan mittakaavassa tilanne lähti kehittymään siten, että viikon alussa Länsi-Euroopassa alkoi vallita laajaa useita osakeskuksia sisältänyttä matalapainetta kuurottaisine ja paikoin runsainekin sateineen ja toisaalta Suomen itäreunalle sijoittui etelä-pohjoissuuntainen korkeapaine sallien Itä-Euroopassa muhineen helleilmamassan pääsyn etelästä Suomeen. Epävakaisehkossa Skandinaviassa helle ulottui vain osaksi Ruotsiin. Keski- ja Itä-Euroopassa helteen rajamailla on ollut päivittäin voimakkaita ukkosia ja parina viime päivänä Länsi-Eurooppaan on tullut matalapaineen etelä-lounaisreunalla luoteesta jopa varsin koleaakin ilmaa. Myös Välimerellä on ollut ajoittain heikkeneviä helteitä ja ukkoskuuroisen epävakaista. Länsi-Venäjällä vallitsi aluksi länsireunaltaan kolea ja runsaiden kuurottaisten sateiden laaja matalapaine, mutta sen heikettyä on helteinen ilmamassa vallannut laajemmin alaa lähes Jäämeren rantaa myöten. Tosin tänään Jäämereltä on alkanut virtaamaan koleaa ilmaa alueen pohjoisosiin.

Jatkossa Länsi- ja Keski-Euroopan matalapainetilanne helpottaa sen verran Britteinsaaria lukuun ottamatta, että siellä lämpenee takaisin sikäläisiin tavanomaisiin kesälukemiin. Britteinsaaret ovat sen sijaan edelleen viileiden matalapaineiden sarjan reitillä ja niiden vaikutus epävakaistaa ja viilentää Skandinaviaakin sekä viikonlopun jälkeen Suomeakin poistaen täältä helteen tavanomaisempien kesälukemien tieltä. Osaan Itä-Eurooppaa ja siitä Etelä-Venäjälle jää vaikuttamaan kostean ukkostava helleilmamassa ensi viikolle saakka. Sen sijaan pohjoisempana Länsi-Venäjällä laajenee aluksi tuo em. jopa kolea pohjoisvirtaus, mutta se heikkenee ensi viikon mittaan sallien kesäisempien lämpötilojen palaamisen. Välimerellä ukkoskuuroinen sää alkaa vähitellen jäämään vain itäosien asiaksi; lännessä poutaantuu ja kuumenee... Päivitykseen liittyvää; Länsi-Eurooppa on saamassa alkaneen viikon lopulla aikaisempaa arviota enemmän sateista matalapainetoimintaa Atlantilta. Välimerellä helteet voimistuvat, mutta pohjoisimmillaan hellettä näyttäisi ulottuvan korkeintaan hetkeksi vain Saksan - Puolan tienoille saakka. Venäjällä tuon kolean pohjoisvirtausen korvaa kesälämpimämpi, mutta ajoittain vähän matalapaineinen sää...

Euroopan mittakaavaisesta kasvukaudesta sanottakoon vielä tähän väliin, että laajasti esiintyneet sateet ukkosineen ovat pitäneet kuivuuden loitolla lähes koko Euroopassa ja paikoin on todennäköisesti tullut vettä jonkin asteiseksi tulvimiseksikin saakka. Kesälle tyypillisesti koko alueella on voinut olla myös kuiviksi jääneitä kohtia sateiden ajankohdalle tyypillisen kuurottaisuuden takia. Kasvun eteneminen täyteen kesävihreyteen on ollut kesken enää Lapissa ja Länsi-Venäjän Jäämeren rannan lähellä. Viime aikainen helleaalto on pyrähdyttänyt Etelä- ja Keski-Lapin täyteen kesävihreyteen hyvin nopeasti ja Pohjois-Lapissakin kasvu on edennyt hiirenkorvista puolilehteen tällä viikolla. Ensi viikon mittaan viime aikoja viileämmissä säissä nuo Pohjois-Lapin ja Venäjän Jäämeren rannan kasvutilanteet etenevät täysikesään vähitellen, mutta Venäjän puolella Lapin tasalla ilmamassan koleus mahdollistaa ensi viikon aluksi jopa ankarat hallat.

Edellisen ennusteen jälkeistä toteutumista Etelä-Suomessa (Voitte itse lukea näistä sääkartta-arkistoista suursäätilan luonteet ja muun Euroopan säät; Wetter3 sääarkisto - Wetter3 weather archive ja Wetter3 sääarkisto 2 - Wetter3 weather archive 2) -->

Pe 3.6. - Britteinsaarilta ulottui korkeapainetta Suomen lounaiskulmalle ja siitä alkoi muodostua oma pieni korkeapaineensa Suomen eteläpuolelle. Matalapainetoiminta pysyi Norjanmereltä Jäämerelle ulottuvalla alueella ja toisaalta Venäjällä. Luoteistuulet vallitsivat ollen enimmäkseen kohtalaisia ja tyyntyen illalla. Sää oli muutoin selkeää, mutta iltapäivällä oli vähän kumpupilvisyyttä. Yölämpötila oli +10 asteen vaiheilla ja päivälämpötila +20 asteen vaiheilla; lämpimintä etelärannikolla.

La 4.6. - Aluksi Suomen eteläpuolella vallitsi pieni korkeapaine sallien annoksen lämmintä ilmaa länsilounaasta. Jäämerellä vaikuttanut voimakas matalapaine alkoi kuitenkin kierrättää viileää ilmaa luoteesta etureunassaan hitaasti kaakkoon etenevä kylmä rintama syrjäyttäen em. korkeapaineen. Muutoin oli selkeää, mutta ko. rintaman kohdalla eteni kapeassa nauhassa heikkoja - kohtalaisia kuuroja päivän aikana etelämmäksi, mutta ne eivät ehtineet päivän päätteeksi vielä etelärannikolle. Länsituulet olivat heikkoja - kohtalaisia. Yölämpötila oli +10 asteen vaiheilla ja päivälämpötila +25 asteen vaiheilla; viileintä etelärannikolla.

Su 5.6. - Tuosta em. Jäämeren matalapainetoiminnasta ulottunut kylmä rintama jatkoi yön ja aamun aikana hyvin hidasta etelä-kaakkoon etenemistään heiketen samalla. Rintaman vaihteleva pilvisyys jäi alkupäivän ajaksi Etelä-Suomen ylle, mutta edellispäivän kuurot haihtuivat aamuun mennessä pois. Tässä vaiheessa heikot tuulet kääntyivät lännestä pohjoiseen. Loppupäivänä uusi korkeapaine alkoi vahvistumaan lännestä alueelle; tuulet kääntyivät koillisen kautta itään ja tyyntyivät ja vain harvaa yläpilvilauttaa vallitsi. Illalla etelästä lähestyneen lämpimän rintaman myötä yläpilvisyys taas lisääntyi vähän. Yölämpötila oli +10 asteen vaiheilla - etelärannikolla vähän yli ja päivälämpötila oli +18 ja +21 asteen välillä.

Ma 6.6. - Suomen ylle tullut korkeapaine siirtyi itäreunalle ja venyi pohjois-eteläsuunnassa. Matalapaine jäi selvästi Suomen länsipuolelle. Näiden välistä etelästä alkoi virrata voimakkaasti helleilmamassaa Lappiin saakka; ko. alueella oli yöllä vaihtelevasti lämpimän rintaman yläpilvilauttaa, mutta loppupäivällä pilvisyys vaihteli selkeästä toisen lämpimän rintaman muhkeisiin kumpu- ja kumpukerrospilviin. Etelätuulet olivat tyynehkön yön jälkeen kohtalaisia - ajoittain navakoita. Yölämpötila oli +5 ja +10 asteen välillä ja päivälämpötila kohosi +25 asteen vaiheille; lämpimintä lounaiskolkan sisämaassa.

Ti 7.6. - Korkeapaine pysyi vaihtelevan muotoisesti etelä-pohjoissuuntaisena Suomen itäreunalla ja matalapainetoiminta Suomen länsipuolella; helleilmamassaa tuova etelävirtaus jatkui voimakkaimmin länsiosissa. Kapeassa lämpimän ilman sektorissa oli koko ajan laajalti täysin selkeää ja kohtalaiset - ajoittain navakat etelätuulet alkoivat loppupäivällä heiketä ja kääntyä itäosissa kaakkoon, missä Venäjältä pääsi viileämpää ilmaa sinne ilman pilvisyyttä. Yölämpötilat olivat vähän +15 asteen molemmin puolin; lämpimintä lännessä. Päivälämpötilat vaihtelivat lännessä enimmäkseen +25 ja +30 asteen välillä; idässä ja etelärannikolla jäätiin +20 ja +25 asteen välille.

Ke 8.6. - Korkeapaine Suomen itäreunalla pullistui vähän enemmän Suomen päälle, mutta alkoi samalla vetäytyä vähitellen pohjoiseen. Matalapainetta oli Suomen länsi- ja lounaispuolella. Tuulet olivat ed. päivää heikompia ja vallitsivat kaakosta. Sää pysyi edelleen laajalti koko ajan täysin selkeänä. Yölämpötila oli yhä +15 asteen vaiheilla; lämpimintä lännessä ja etelärannikolla. Päivälämpötila oli +25 ja +31 asteen välillä; lämpimintä lännessä.

To 9.6. - Matalapaineet pysyivät Suomen länsi-lounaispuolella ja itäpuolella ollut korkeapaine alkoi sulautua Jäämeren isompaan korkeapaineeseen; näiden korkeiden välillä Pohjois-Lapista itään ulottui Jäämeren viileää ja rintaman eteläpuolista helleilmaa rajannut lähes paikallaan pysynyt rintamavyöhyke. Etelässä heikot tuulet kääntyivät itään ja sen myötä em. rintaman eteläpuolella Venäjällä helteeksi lämmennyttä kosteampaa ilmamassaa alkoi tulla lisähelteeksi. Sää oli yhä laajasti koko ajan selkeää, mutta illalla ilmamassan utuisuus lisääntyi idästä alkaen. Yölämpötila oli ed. yötä tyynemmän tilanteen takia vaihtelevammin +10 asteen tienoilta vähän +15 asteen yläpuolelle; lämpimintä etelärannikolla. Päivälämpötila oli +25 ja +31 asteen välillä.

Pe 10.6. - Tänään Pohjois-Lapista itään ulottuneen rintamavyöhykkeen eteläpuolella aikaisempaa kosteampi helleilmamassa on vallinnut ko. rintaman alettua valumaan Venäjän puolella etelään Jäämereltä sinne pyrkivän viileän ilmamassan takia. Matalapaineet ovat yhä pysyneet lähes aloillaan Suomen länsi-lounaispuolella ja ulottuen Mustallemerelle. Ko. alueella (Etelässä) heikot itätuulet ovat vallinneet utuisessa ilmamassassa ja vähäisten yläpilvien mukana on iltapäivästä alkuiltaan vallinnut kumpupilvisyyttä seassaan joitakin yksittäisiä pienialaisia ravakoita kuuroja heikkoine ukkosineen. Yölämpötila oli +15 asteen vaiheilla ja päivälämpötila on ollut aikaisempia päiviä laajemmin +30 asteen vaiheilla; nyt myös etelärannikolle iski kunnon hellettä.

Tuo kuva on otettu keskiviikkona 8.6.2011 Espoon Tapiolan länsipuolella eräällä niityllä, missä siellä olevan savisen polun tilanne on kuvassa. Jo monta päivää jatkunut sateettomuus ja helle ovat kuivattaneet saven halkeilevaksi saakka. Samalla kuvassa nähdään polun viereisen heinikon varjoja, mistä havaitaan ko. heinien kukintotähkävaiheeseen tulo. Se puolestaan ilmentää huomattavaan etuaikaan päässyttä kasvukauden vaihetta, missä heinien kukinta on jo pitkällä. Kuivuudesta johtuen heinien siitepölyjen pääsyt ilmaan ovat kuitenkin vaihdelleet alueittain hyvin epäsäännöllisesti vähäisen ja runsaan välillä riippuen kasvupaikkojen kosteudesta.

Ennuste tuleville päiville (Päivitys vihreällä maanantaina 13.6.2011 klo. 13:25) Etelä-Suomessa (Voitte itse lukea esim. näistä sääkartoista ennusteen luonnetta suursäätilan ja muun Euroopan sään suhteen; Weatheronline Expert Charts) -->

La 11.6. - Korkeapaine pysyy Jäämerellä ja viileä ilmamassa valuu Venäjällä etelämmäksi hipoen Suomen itärajaa. Samalla Lappiin alkaa idästä virrata laajemmin koleampaa ilmaa ja pieni matalapaine alkaa muodostua Suomen länsireunalle. Ko. alueella heikot itätuulet tyyntyvät jopa lähes kokonaan, ilmamassa on utuista ja pilvisyys vähäisen vaihtelevaa. Iltapäivällä - alkuillalla lännessä on ukkoskuurojen riskiä. Yölämpötila on pääasiassa +15 ja +20 asteen välillä ja päivälämpötila +30 asteen vaiheilla; itäisimmissä osissa todennäköisesti alempi.

Su 12.6. - Lähes tyynien tuulien heikko matalapaine muodostuu ja ulottuu lännestä Etelä-Suomen yli itäkaakkoon; Jäämeren itäosista suuntautuva viileän - kolean ilman virtaus jakautuu tämän myötä yhtäältä itätuulina Lappiin ja pohjoistuulina kauemmaksi Venäjälle. Etelä-Suomessa näiden puristuksessa kostea helleilmamassa alkaa kaventua pois kaakkoon - etelään; utuisessa ilmamassassa on vaihtelevan pilvistä ja etenkin iltapäivällä - illalla ukkoskuurojen riski on la suurempikin pohjoisesta alkaen. Yölämpötila on yhä +15 ja +20 asteen välillä ja päivälämpötila kohoaa yhä monin paikoin +30 asteen vaiheille; viileämpää voi olla la laajemmin idästä - koillisesta käsin ja toisaalta länsirannikolla.

Ma 13.6. - Etelä-Suomen ylle jääneen itä-länsisuuntaisen matalapainevyöhykkeen länsiosissa Skandinaviassa voimistuu osakeskus, joka alkaa syöttää lounaasta voimakkaammin viileämpää ilmamassaa Etelä-Suomeen. Samalla se kohtaa Pohjois-Suomeen idästä päässeen koleamman ilmamassan kuristaen helteen pois. Rintamasysteemi okludoituu tämän myötä Etelä- ja Keski-Suomen alueilla ja siinä kuurottaisia sateita ukkosineen esiintyy monin paikoin; sateiden sijoittuminen ja aikataulu on vielä epäselvää, mutta illalla poutaantuu ja selkenee lounaasta käsin ja utu häviää... Ko. rintaman alueella säilyy vielä tyynen tuulen tilannetta, mutta lounaasta käsin viileämpi lounaistuuli olisi voimistumassa kohtalaiseksi - puuskissa navakaksi. Yölämpötila pysyy vielä korkeana +15 asteen vaiheilla, mutta päivälämpötila jäänee "vain" +20 asteen vaiheille; sateisimmilla alueilla viileintä. Tuo okludoituva rintamasysteemi on parhaillaan tuomassa rankkaa kuurottaista sadetta Etelä-Suomeen lounaasta ja näin myös eilen ukkosista paitsi jäänyt pääkaupunkiseutu ja lounainen Suomi ovat saamassa kauan kaivattua kasteluvettä kasveille. Sade on rankkuudessaan kuitenkin jopa lievää tulvimista aiheuttavaa ja sademäärät voivat olla paikoin hyvin suuria. Ilmamassa on myös viilentynyt sen verran, että sateessa jäädään jopa alle +15 asteen päivällä (Päivän ylin lukema mitattiinkin tod. näk. jo yöllä; +15 ja +20 asteen välillä --> Hyvin harvinaista kesällä!) ja illemmalla lounaasta alkava poutaantuminen ehtii nostaa lämpötilaa vain vähän yli +15 asteen.

Ti 14.6. - Matalapaine näyttää jäävän Suomen länsipuolelle saaden kuitenkin vahvistusta Britanniasta saapuvasta toisesta matalapaineesta; sulautuvat yhdeksi matalapaineeksi. Helleilmamassa jää kärkkymään melko lähelle kaakkois-eteläpuolelle. Ko. alueella vallitsee kohtalainen etelä-lounaisvirtaus, missä ko. matala kierrättää etenkin länsiosiin rankkojakin kuurosateita paikallisine ukkosineen. Yölämpötila on +10 asteen vaiheilla - vähän yli ja päivälämpötila on +20 ja +23 asteen välillä; sateisimmilla paikoilla alle +20 astetta. Lännestä Etelä-Suomen ylitse itään jää ulottumaan matalapaineen sola, jossa alue jää itätuulten vaikutuspiiriin ja runsaan vaihtelevassa pilvisyydessä etenkin iltapäivällä voi tulla sadekuuroja. Sisämaassa voi tosin vielä yölläkin jatkua tuo ed. päivän rintamasade. Yölämpötila on +10 asteen vaiheilla ja päivälämpötila +15 asteen vaiheilla - vähän yli poutaisimmilla alueilla.

Ke 15.6. - Matalapaine jäisi vaikuttamaan Suomen länsi-lounaispuolelle kierrättäen runsaahkon vaihtelevassa pilvisyydessä rankkojakin kuurottaisia sateita paikallisine ukkosineen etelästä alueelle etelätuulten ollessa enimmäkseen heikkoja. Ilmamassa on yhä suhteellisen lämmintä helleilmamassan kärkkyessä yhä melko lähellä etelässä-kaakossa. Lappikin lämpenee uudelleen. Yölämpötila on +10 ja +15 asteen välillä ja päivälämpötila vaihtelee sateisuuden mukaan vähän +20 asteen molemmin puolin. Lounaiskulmalle tulee pieni matalapaine, joka voimistaa jo yöllä kaakkoistuulia. Runsaassa pilvisyydessä sen rankkaakin kuurottaista sadetta sisältävä rintamasadealue liikkuu aamun - illan välillä Etelä-Suomen yli itään. Samalla matalapaine siirtyy eteläreunalle ja heikkenee tuulten kääntyessä itään heiketen. Yölämpötila on +10 asteen vaiheilla ja päivälämpötila +15 asteen vaiheilla - vähän yli poutaisimmilla alueilla.

To 16.6. - Matalapaine siirtynee Suomen kaakkoispuolelle ja lännestä alkaa tulla tilalle korkeapaineen selänne; sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta aluksi etenkin kaakossa tulee vielä kuurosateita; illalla selkenee sielläkin. Heikot tuulet kääntyvät idästä pohjoiseen vähitellen. Yölämpötila on yhä +10 asteen vaiheilla ja päivälämpötila kohoaa +15 ja +20 asteen välille.

Pe 17.6. - Etelästä ulottuva korkeapaineen selänne näyttää vallitsevan, mutta lännestä olisi lähestymässä pian taas uutta matalapainetoimintaa rintama- ja kuurosateineen vaikuttamaan ehkä pitkäksikin ajaksi... Alkuun pe on vähäpilvistä ja tuulet heikkoja - tyyniä. Yölämpötila voi laskea vähän +10 asteen alapuolelle, mutta vastaavasti päivälämpötila nousee +20 asteen tienoille - vähän ylitse. Illalla lounaasta alkanee pilvistymään ja etelätuulet viriämään... Tästä eteen päin ennustettuvuus on vaihtelevaa, joten palaan tarkemmin asiaan vasta seuraavassa varsinaisessa ennusteessani.

Tämän viikon helteisessä ilmamassassa kasvukausi on yhtäältä edennyt Etelä-Suomessa tavanomaista paljon nopeammin etenkin länsiosiltaan ja näin kasvukauden tilanne ajankohdan tavanomaiseen verrattuna on päässyt kirimään jo n. 2 viikkoa - vähän yli olevaan etuaikaan. Toisaalta kuivuus on pahentunut sateettomuuden jatkuttua ja se on paikoin alkanut tukahduttamaan kasvua; pahiten ovat kärsineet tyypillisesti aina aluksi nurmikot ja maaseudulla paikoin viljapellot, joilla on edelleen yksittäisin paikoin kuivuusvaurioitunutta oraantumisongelmaa. Rehevillä ja kosteilla paikoilla tosin viljojen kasvu on jo ajankohtaan nähden hyvin rehevää ja pitkää. Kasvit ovat saamassa runsaasti vettä ja paikoin jopa tulvimiseksikin saakka. Myös taajamatulvat rankimmissa kuuroissa esim. tänään maanantaina voivat olla mahdollisia.

Joka tapauksessa kasvutilanteet ovat tällä hetkellä ilmentäneet jo normaalisti vasta Juhannuksen tienoon tapahtumia, missä täyteen kukintaan ovat ehtineet nopeasti mm. monet pensasruusut mukanaan juhannusruusu (Rosa pimpinellifolia), lupiini (Lupinus polyphyllus), koiranputki (Anthriscus sylvestris), niittyleinikki (Ranunculus acris) ja puutarhoissa - puistoissa töyhtöangervo (Aruncus dioicus). Kukintansa ovat nopeasti päättäneet / päättämässä monet pihlajalajit (Sorbus sp.), hevoskastanjat (Aesculus sp.) ja pihasyreeni (Syringa vulgaris). Myöhäisemmät syreenit ovat tulleet - tulossa täyteen kukkaan.

Jatkossa vielä kaksi päivää jatkuva helle pitää kasvua pääasiassa hyvin nopeana, mutta ei ensi viikon viileämpi sääkään ole niin viileää, etteikö kasvu jatkuisi suht ripeästi edelleen varsinkin runsaidenkin sateiden tullessa helpottamaan kuivuutta viimeistään ma alkaen. Niinpä ensi viikolla voidaan odotella paikoin hämmästyttävästi jopa jo tyypillisten heinäkuun kukkijoiden aloittavan kukintaansa; kuten maitohorsma (Epilobium angustifolium), mesiangervo (Filipendula ulmaria), jotkut jasmikkeet (Philadelphus sp.) sekä ns. ryhmäruusut ja köynnösruusut (Rosa sp.). Em. täyteen kukkaan ehtineet lajit alkavat samalla jo lopetella kukintaansa monin paikoin lukuun ottamatta niitä pensasruusuja, joilla kukintaa kestää elokuullekin. Suurilehtiset arat harvinaisuudet, kuten suvun trumpettipuut (Catalpa sp.) lajit, jumaltenpuu (Ailanthus altissima) ja kentuckynpapupuu (Gymnocladus dioica) ovat myös huomattavassa etuajassa lähestymässä täysilehtisyyttään. Aikaisempaa arviota viileämpi sää jarruttaa kasvua sen verran, että em. kasvutilanteet viivästyvät ja pitkittyvät muutamilla päivillä...

Vesistöjen pintalämpötilat ovat nousseet tässä helleaallossa ajankohtaan nähden jopa ennätyksellisenkin korkealle (Etenkin Etelä-Lapissa!) ollen paikoin jopa selvästi yli 5 astetta tavanomaista lämpimämpiä. Tämä on merkinnyt Etelä-Suomessa lähes kaikkialla +20 ja +25 asteen välisiä veden lämpötiloja ja näin jopa paikoin Suomenlahden sisälahtia myöten. Suomenlahden ulappakin on lämmennyt poikkeuksellisen nopeasti saavuttaen jo yli +15 asteen lukemia. Lämpenemistä jatkuu vielä sunnuntaihin asti monin paikoin, jolloin pienistä järvistä alkaen jopa yli +25 asteen lukemia voidaan mitata.

Ensi viikon viileämpi ja epävakainen sää laskee vesien lämpötilat järvissä nopeasti tavanomaisempiin ajankohdan lukemiin eli +20 asteen vaiheille - vähän alle. Suomenlahdella viilenemistä tapahtuu lähinnä nyt hyvin lämpimissä sisälahdissa, mutta ulapalla lämpötilat pysynevät todennäköisesti melko tasaisina +15 ja +20 asteen välillä, mikä on yhä tavanomaista selvästi lämpimämpää siellä. Vesien lämpenemisprosessissa on muistettava, että tällä hetkellä sitä edesauttava auringonsäteilyn teho on jo lähes vuoden maksimissaan lähellä kesäpäivänseisausta. Siksi sateettomina aikoina kuivuuden etenemisen nopeuskin on tulossa vuoden maksimiinsa. Aikaisempaa arviota viileämpi sää laskee vesien lämpötiloja enemmän; alkaneen viikon mittaan niin merellä kuin järvissäkin jopa vain +15 asteen vaiheille.

No comments: