Saturday, October 08, 2011

Occupy Wall Street -liike osana alkavaa vallankumouksen konkretisoitumista toiminnaksi pankkiirioligarkiaa ja sen haittoja vastaan!

Syyskuun 17. päivänä vajaa kuukausi sitten Yhdysvaltain New Yorkista alkoi pankkiirioligarkian vastaiseen vallankumoukseen tähtäävä mielenilmaus-, protesti- ja kansannousuaalto Occupy Wall Street! Se jatkuu edelleen voimistuvana kansanliikkeenä ja se on levinnyt jo useisiin kymmeniin Yhdysvaltain kaupunkeihin sekä lisäksi mm. USA:n Federal Reserve -keskuspankkien toimistoille ympäri maan. Tämä kansannousu on saanut vaihtoehtomediassa erittäin laajaa ja kannustavaa kansainvälistä huomiota, mutta pankkiirioligarkiarahoitteinen valtavirtamedia on yrittänyt edelleen painaa asiaa villaisella yhtäältä vaikenemalla jyrkästi tapahtumista ja toisaalta tuomalla esille ainoastaan yksittäisiä ko. liikehdintää mustamaalaavia seikkoja; esim. valtamediaan on tuotu esille puhuvia päitä puolustamaan pankkeja ja tuomitsemaan protestoijat tyhmiksi yhteisen edun likaajiksi / mellakoijiksi.

Kansannousu on kuitenkin etenemässä vääjäämättä ja itse asiassa yllättävän nopeastikin! Occupy Wall Street -liike on ollut siinä vain alkuydin, josta leviää nyt globaali liike ja tätä toimintaa on mainostettu pidettävän pystyssä ja etenemässä tarvittaessa jopa useitakin kuukausia. Se on myös saamassa kansainvälistä jatkoa ja tukea viimeistään 15. tätä kuuta järjestettävistä kansainvälisistä torikokouksista; Torilla tavataan! – 15.10.2011. Tämän toritapahtumavetoomuksen alkuperä löytyy Espanjasta, missä tänä vuonna on jo runsaasti mielenosoitettu pankkiirioligarkiaa ja sen haittavaikutuksia vastaan ja Kreikan ohella eniten Euroopassa.

Toritapahtumalla on nyt kansainvälinen vetoomus, josta poimin tähän suomenkielisen lainauksen: "Kaikkialla maailmassa kansalaiset lähtevät kaduille lokakuun 15. päivänä ilmaistakseen suuttumuksensa sen johdosta, miten poliitikkojen ja suuryhtiöiden liitto tuhoaa oikeuksiamme. Democracia real YA! (Todellista demokratiaa HETI) kutsuu sinua osallistumaan tähän rauhanomaiseen protestiin yhtymällä toimintakutsuumme tai kehottamalla muuhun toimintaan tuona päivänä. Meidän on aika kohottaa äänemme. Tulevaisuutemme on uhattuna, mutta mikään ei voi pysäyttää miljoonien ihmisten voimaa, kun he liittyvät yhteen saman päämäärän puolesta.".

Tarkastelkaamme alustavasti tässä vaiheessa tätä globaalin vallankumouksen alkuvaihetta tilanteeseen liittyvien mahdollisuuksien ja ongelmien kautta. Kirjoitukseni loppuun olen koonnut valtavan aihetta koskevan aineiston lähinnä vaihtoehtomedian eri lähteiden uutisista. Niissä on asiaa tässä vaiheessa koskien etenkin tuota New Yorkin Wall Street -kansannousua. Tämä aineisto toimii arvioideni eräänä pohjana, mutta jatkossa on odotettavissa hyvin todennäköisesti paljon uutta tietoa tilanteiden edetessä nopeasti, globaalisti ja yllätyksellisestikin....

Kansannousun mahdollisuuksista merkittävimmät ovat tiedon jakamiseen ja valveutumisen levittämiseen liittyvät seikat. Suuria määriä ihmisiä on nyt kokoontumassa ympäri maailmaa tämän kansannousun merkeissä, jolloin kaikkein valveutuneimmat ja eniten tietoa omaavat saavat nyt erinomaisen mahdollisuuden jakaa ymmärrystä eteen päin väestön pariin! Sillä on ko. kansannousua huomattavasti vahvistava merkitys, mutta tämän pitää tapahtua rauhanomaisesti. Väkivaltaan vajoaminen mitätöi haluttavan tavoitteen sisältöä ja rakentumista hyvin suoraviivaisesti ja raskaasti. Kansannousun mitätöijät tietävät tämän tarkkaan ja siksi sellaiseen provosoitumiseen ei pidä lähteä mukaan! Itsepuolustus toki on sallittua äärimmäisessä hädässä.

Tämänlainen ns. opettamiseen ja esimerkein havainnollistamiseen perustuva toiminta on ollut itse asiassa koko ajan jo vuosia tärkeimpiä tavoitteitamme vastustaessamme pankkiirioligarkiaa ja kaikkea siihen liittyvää haittaa --> Tietoisuuden kasvu luo laajempaa pohjaa moraalisesti ja eettisesti käyttökelpoisille toimintamuodoille yhteisön rakentamisessa. Tämä Wall Streetin protestoija näyttää tämän suhteen erinomaista esimerkkiä hyvää tietoaan näin tehokkaasti jakamalla; Occupy Wall Street Protester End the Fed - Best Rant!

Mahdollisuuksien rajoissa yhä enemmän alkavat tällaisen tiedon jakamisen ja levittämisen myötä olemaan vähitellen myös tarvittavien poliittisten ohjelmien ja johtajuuden muodostuminen, joista syntyy pankkiirioligarkiaa edesauttavien haitallisten systeemien ja politiikan hyvää korvautumista humaanemmilla yhteiskuntarakentamisen vaihtoehdoilla. Tätä edesauttaa tietenkin myös julkisuuden kaappaaminen näiden kansannousun promotoimien asioiden alttariksi, mutta olemme tietysti joutuneet havaitsemaan valtamedian sekä haluttomuuden että kyvyttömyyden olla alustana tässä asiassa.

Vaihtoehtoiset mediamahdollisuudet ovat kuitenkin osoittautuneet viimeisen 5 vuoden aikana ennen näkemättömän hienoiksi kentiksi luoda juuri tällainen tarvittava foorumi ns. tavallisten ihmisten ja kansallisvaltioiden asialla olevien sisältöjen levittämiseen sekä niitä haittaavien epäkohtien osoittamiseen - tuomitsemiseen. Tämä Occupy Wall Street -liike eli lyhyemmin OWS -liike osaa ottaa tämän hyvin huomioon mm. lähettämällä omalla sivustollaan livevideokuvaa eri paikkojen päältä; Global Revolution.

Tämän kansannousun ongelmat ovat niitä samoja, mitä muissakin vastaavissa kansanliikkeissä on oikeastaan aina syntynyt. Alla oleva uutismateriaalikin sen jo vahvistaa seastaan: On mm. vaaraa sille, että tämä kansanliike kaapataan valtaeliitin hallintaan ja tukahdutetaan tavoitteiltaan sen kautta. Näinhän pääsi hyvin vahvasti käymään hiljattaiselle USA:n ns. Tea Party- eli teekutsuliikkeelle, missä etenkin republikaaniklikki sai muokkaamisotteen liikkeen poliittiseen sisältöön eli teekutsuliike sai oikeistolaisen leiman ylleen. Tämän OWS -liikkeen sisältöön on havaintoni mukaan alettu ujuttaa vasemmistolaista leimaa, kun mm. dokumenttiohjaaja Michael Moore "on tuotu" paikalle laukomaan puolivillaisesti ja harhaanjohtavasti asioista perillä olevia antikapitalistisia ja sosialistisia mielipiteitä; "kapitalismi pitää lopettaa" ja "rikkaita pitää verottaa enemmän".

Tilanne on kuitenkin oikeasti täysin toinen, missä sekä dynamiikkana että sisältönä pohjimmainen ja merkittävin kokonaisvaikuttaja kumoaa tällaisen rajoittuneen ja vääristävän vasemmisto vs. oikeisto -dualismin! ------ Pohjustetaanpa ekonomista ymmärrystä tämän tähdentämiseksi nyt lyhyehkösti, mutta jossain vaiheessa jatkossa pidemmin selitettynä --> Oikeistotyranniassa rahanvalta (Rahan liikkeelle laskeminen ja sen käyttö) on yksityisen kartellin hallussa ja se harjoittaa valtion toiminnat käsikassarakseen kaapaten rahatalouden diktatuurillista monopolia reaalitalouden kustannuksella. Vasemmistotyranniassa rahanvalta (Rahan liikkeelle laskeminen ja sen käyttö) on valtiollisen diktatuurin hallussa ja se harjoittaa yksityiset toimijat itseensä kaapaten reaalitalouden diktatuurillista monopolia, missä rahatalouskin on otettu osaksi valtion totalitarismia.

Huomaamme siis tähdellisesti sen, että ongelman ydin ratkaistaan oikeasti välttämällä nuo kummatkin dualismivankilan äärivaihtoehdot. Miten se tapahtuu? --> Se tapahtuu huomaamalla ensinnäkin selkeinä erillisinä kenttinä erot rahatalouden ja reaalitalouden välillä. Näitä kenttiä tutkimalla huomaamme, että on löydettävä tasapaino niiden välisen hedelmällisen vuorovaikutuksen saamiseksi aikaan tuottaen toimivan kokonaisekonomian kunkin yhteisön hyväksi. Miten se tapahtuu? --> Ensinnäkin ymmärtämällä kansallisvaltion keskeinen rooli järjestää reaalitaloutta yhteiskuntarakenteita ylläpitäväksi ja kehittäväksi entiteetiksi.

Toisekseen ymmärtämällä rahatalouden rooli sopivasti yksityisen ja valtiollisen toiminnan yhteismuodoksi, missä on runsaasti eriversioisia toteuttamismahdollisuuksia sanotaanko vaikkapa 0 ja 1 välillä (fasismin ja kommunismin "välissä" kansanvaltaisen valtion muodossa)... Mitä se tarkoittaa? --> Rahanvalta (Rahan liikkeelle laskeminen ja sen käyttö) koordinoidaan kansallisvaltion haltuun siten, että se rahoittaa toimivana kokonaisuutena sekä julkisia että yksityisiä fyysisen ekonomian tuotannon ja palveluiden muotoja. Toisin sanoen rahasta tehdään julkista kapitalistisesti toimivana, mutta järjestelmä eliminoi sekä oikeisto- että vasemmistotyrannian äärilaidat pois --> Ei kommunismia eikä fasismia!

Rahalla täytyy olla täten ns. talousdemokraattinen luonne, missä rahatalous ja reaalitalous on tasapainoisesti hallittua ja säännösteltyä ilman ylilyöntejä yksityisen kartellin tai valtiollisen diktatuurin totalitarismiin. LaRouche -liike kuvaa tällaista ns. republic -pohjaista talousjärjestelmää nimellä "Credit system", joka vaatii onnistuakseen ensin mm. Glass-Steagall -lain mukaisen pankkitoiminnan järjestämisen uudelleen ja monien haittaavien velkasitoomusten peruuttamista sekä rikollisina että katteettomina. On ymmärrettävää, että tällainen prosessi on aikaa vievää...

Tämän nykyisen pankkiirioligarkkisen monetarismin vikahan on ollut yhä rajummin juuri se, että rahanvalta on ollut yksityisen kartellin hallussa yhä totalitaarisemmin, mistä ko. parasiittinen diktatuuri harjoittaa valtion toiminnat käsikassarakseen kaapaten rahatalouden monopolia reaalitalouden haitaksi. Mutta tämä ei ole silti vielä edes riittänyt ko. pankkiirioligarkialle, sillä se on imperiaalisena voimana pyrkinyt rakentamaan maailmanherruusvisioilleen paradoksaalisesti vasemmistotyranniaa matkien unioneita (Ilmiselvin esimerkki EU- ja euro-järjestelmä), joiden toiminta pyrkii em. verrattuna kierosti päin vastaiseen suuntaan --> Rahanvalta (Rahan liikkeelle laskeminen ja sen käyttö) on siinä tavallaan myös "valtiollisen" diktatuurin hallussa, mutta "valtio" onkin tässä tapauksessa luonnoton ja reaalitalouden kanssa yhteensopimaton unioni.

Unioni eli laajemmin ja metafyysisemmin nimenomaan parasiitti yrittää harjoittaa tässä tapauksessa ne oikeat ja yhteiskuntaelämän kannalta tärkeät valtiolliset toimijat itseensä kaapaten reaalitaloudenkin diktatuurillista monopolia, missä rahatalous yritetään ottaa osaksi "valtion" eli siis unionin diktatuuria. Todellisuus etenee tällaista imperiaalista hallusinaatiota (Harhaanjohtavasti nimetty globalisaatioksi) vastaan, kuten olemme havainnollistuksissani huomanneet rahatalouden irrotessa ristiriitaiseen ja tuhoisaan epäjatkuvuusdilemmaan reaalitalouteen nähden synnyttäen omaan mahdottomuuteensa luhistuvan velkapyramidiponzihuijauksen rahatalouteen ja reaalitalouden niukkuustyranniaa uusfeodalismiin. Tämä riittäkööt tässä vaiheessa tästä ekonomian havainnollistamisesta. ------

Siirrytäänpä sitten takaisin itse otsikon mukaiseen aiheeseen: Tällaisissa kansannousutilanteissa onkin juuri vaarana asioista ja tilanteista vielä vähän tietävien joutuminen liian helposti harhaanjohtavan propagandan kynsiin eli esim. juuri johdatukseen ajattelemaan asioita vain asteikolla vasemmisto vs. oikeisto, mikä peittää todellisia ydinongelmia yllä kuvailtujen ääripääansojen ja imaginaarisen dualismin alle.

Globalistieliitin taktiikkaan saada heidän intressejään uhkaavat kansannousut hallintaan kuuluu juuri sellainen hajoita ja hallitse -tekniikka, missä kansannousun parissa olevia tiedoiltaan vielä epävarmoja ihmisiä saadaan jaettua erilaisiin vastakkaisiin maailmankuvaleireihin, missä imaginaarisiin vastakkaisiin sisältöasetelmiin hajottaen joukon koherenttisen yhteisvoiman tuhoamista saadaan näin aikaan. Alla oleva lähdeaineisto on antanut alkuun merkkejä tällaisestakin...

Toisaalta olen huomannut tässä kansannousuaallossa nyt erittäin merkittävän em. ongelmia lieventävän seikan seuraamalla em. livevideokuvaa kansannousun tapahtumista eri pääkallopaikoilta ---> Suuria ihmismassoja on alettu ottaa protestoijien itsensä toimesta spontaanisti, mutta todella hallitun nerokkaasti haltuun kollektiivisen yhteishengen ja tehokkaan järjestäytymisen aikaansaamiseksi seuraavasti: Osanottajajoukosta vuorollaan nousee asioista hyvin perillä olevia tai muuten vain yhteishenkeä nostattavia ihmisiä huudattamaan koko yleisöä informaationjako- ja tunnelmannostatusiskulausein, missä kukin eri palopuheen johtaja antaa yleisön yhteen ääneen toistettavaksi kahden - kolmen sanan pätkissä edeten keskeistä tietoa maailman tilasta ja itse järjestymisen metodeista pankkiirioligarkian vastaiseen vallankumoukseen.

Huudatusmetodina on annettavien lauseen pätkien huudatusaallot kahdessa vaiheessa etäisimmillekin yleisön osille puheenjohtasta käsin esim. säteittäisesti, jolloin noin 5 sekunnissa sama informaatio saavuttaa keskipisteestä käsin joka sanaryöpyllä jopa useita tuhansia ihmisiä samalla kertaa! Eli yleisö itse kuljettaa yhteen ääneen tietoa etenevänä aaltona kunkin puheenjohtajan odottaessa aallon ääripään saavuttamista kussakin saneluvaiheessa. Metodi siis muistuttaa urheilukatsomoissa tehtyjä käsiennostatusaaltoja ja on nimenomaan yhteishengen nostattajana erittäin tehokas luoden jyrkän seinän vastustaa em. manipulointi- ja kaappaustilanteita. Hienoa Yhdysvaltain kansalaiset!!; voimme taas ottaa teidät esimerkeiksi täällä Euroopassakin ja Suomessa!!

Juuri äsken (Illalla klo. 22:00 - 23:00) seurasin tällaista useiden tuhansien osanottajien järjestymistapahtumaa pääkaupunki Washingtonista ko. livevideovirrassa. Se oli huikean kaunista katseltavaa ja kuultavaa, kun niin suuri protestoijajoukko järjestyi näin ideaalisen rauhanomaisesti ja organisoidusti! Vaikuttaa hyvin lupaavalta, koska tällainen järjestyminen pohjaa hyvin hedelmällisesti poliittisen vastaiskun tiiviyttä sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti!...

Kansannousutie on kuitenkin vasta alussa ja ymmärrettävästi tällaiseen suureen ja kirjavaan protestoijajoukkoon sisältyy joka tapauksessa kirjavia mielipiteitä ja erilaisia valveutumisen asteita. Niitä ei toisaalta tarvitse nähdä pelkästään haittana, vaan on toisaalta rikkautta juuri se, että erilaisten mielipiteiden asettuessa tällaisissa joukkokokoontumisissa runsaisiin dialogeihin, saadaan aikaiseksi hedelmällistä kudosta jatkotoimien ja lisäymmärryksen kehittymiselle. Pitää vain osata olla riittävän suvaitsevainen ja avoin, mutta tunnistaa tärkeitä karikkoja ja ansoja, kuten yllä toin ilmi. Tällaisen kansannousun suuruus ja globaalius on joka tapauksessa muodostuva ennen näkemättömäksi joukkovoiman osoitukseksi monessa mielessä ja siksikin ilmiö antaa aihetta positiivisen kansannousumentaliteetin syntymiselle itse kukin sydämestä :) Jäämme kuitenkin erittäin paljon jännityksellä odottamaan jatkoa ja tietenkin valtaeliitin vastausta...

Valitettavana tosiasiana on silti huomioitava kansannousua paljonkin haittaavana seikkana talven saapuminen pohjoiselle pallonpuoliskolle. Ainakin Kanadassa, USA:n pohjoisvaltioissa ja Euroopan puolella Pohjoismaissa tulee talvista kylmyyttä merkittäväksi ongelmaksi, mikäli tällaisella kansannousutoiminnalla on tarkoitus jatkaa ensi vuoden puolelle yhtä soittoa; saas nähdä, onko ihmisillä taistelutahtoa kovissakin oloissa. Esim. yöpyminen protestipaikalla -20 asteen pakkasessa voi olla tosi hurjaa... Toisaalta kekseliäästi organisoitumalla ulkokokoontumisten määrää voitaisiin ennen pitkää vähentää menettämättä terää liikkeen voimasta...

Tässä on lopuksi laaja vaihtoehtomediapainotteinen lähdeaineisto ko. kansannousun luonteen ja rakenteen tutkimiseksi tässä vaiheessa tapahtumia --->

Occupy Wall Street -kotisivu.

Global Revolution -livevideovirtaa ko. kansannoususta eri kohteista.

OWS -
liikkeen manifesti: Keith Olbermann Reads The Statement Released By The Wall Street Protesters - 2011-10-05.

Ennen OWS -liikkeen alkamista nähtyjä nettivetoomuksia toimintaan:
20,000 Protestors To Occupy Wall St., Occupy Wall Street - a revolution? ja Anonymous Operation: OccupyWallStreet 17. September.

Mielenkiintoisia valokuvia sisältävä valtamedian juttu:
The rise of the silver protester: Now senior citizens and veterans take to the streets in Occupy Wall Street.

Russia Todayn uutisia aiheesta syyskuulta:
Occupy Wall Street Protests, Occupy Wall Street protester speaks out, Wall Street protests head west, Occupy Wall Street: Just the Beginning?, Occupy Wall St. Continues, Occupy Wall St, a Grand Awakening?, Occupy Wall St. 'We all know we're robbed by the banks', Occupy Wall St. Spreads, MSM: Occupy Wall St. Arrests, Unions Join Occupy Wall St., Show and Tell: Occupy Wall St. 'American Spring'?, Fireside Friday: I Support Occupy Wall St. Tool Time: Bloomberg Defends Banks Against Occupy Wall St. ja Occupy Wall Street Continues.

Russia Todayn uutisia aiheesta lokakuulta: Occupy Wall Street protests spread all over US despite police brutality & corporate media blackout, Occupy Wall Street turns violent again, Luke Rudkowski on police nightstick workout against Occupy Wall Street, Occupy Wall Street catalyst for American Revolution?, Occupy Wall Street -- mass Civil Disobedience only way?, Occupy Wall Street -- What is the real message?, US Protests: 'People aware Wall Street is real enemy' ja NY Violence: 'Media happy to show protests but not in our backyards'.

Infowars - sivuston juttuja uusimmasta vanhimpaan: Down With Left-Wing Hypocrites of OWS, Dallas Observer Reports On Occupy the Fed Rally, Occupy Wall Street: Who Wants to Hijack the Movement?, Orrin Hatch: OWS Rallies Will Turn Into Riots, Occupy The Fed: Dallas – All The Videos From Last Night’s Protest - October 8th, 2011, Occupy The Fed Hits Austin: Nightly News on The Street Report - October 8th, 2011, Conservatives Support Protests, Michael Moore Does Not Represent OWS - October 8th, 2011, Deja vu: Blacks Claim OWS Excludes Them - October 7th, 2011, Ventura Attends ‘Occupy’ Protest, Says Movement Cannot be Dictated by Democrats or Republicans - October 7th, 2011, Top Republican Says OWS a “Growing Mob” - October 7th, 2011, Special Report with Alex Jones and Aaron Dykes: End the Fed - October 7th, 2011, We Are Change Talks with Michael Franti About the Fed at OWS New York - October 7th, 2011, Video: First Day of Occupy the Fed Demo in Dallas - October 7th, 2011, Constitution Watchdog Oath Keepers and The Wayseers Join ‘Occupy’ Protests - October 7th, 2011, MoveOn.org Hijacks ‘Occupy’ To Push Obama Tax Agenda - October 7th, 2011, Rand Paul: Obama’s Rhetoric Could Turn ‘Occupy Wall Street’ Violent - October 7th, 2011, Obama Channels Clinton ” I Feel Your Pain” - October 7th, 2011, ‘Occupy’ Movement Comes to Dallas - October 7th, 2011, OWS Needs to Target Real Enemies Or Face Irrelevancy - October 6th, 2011, Wall Street Puppet Obama Sympathizes With Anti-Wall Street Protests - October 6th, 2011, Don’t Let Obama Campaign Fronts Infiltrate OWS – Occupy The Fed - October 6th, 2011, The Revolution Against the Federal Reserve Starts Now - October 6th, 2011, Luke Rudkowski Attacked by Police, Rumors Cops Using Provocateurs - October 6th, 2011, Targeting The Real Enemy: Occupy The Fed!! - October 6th, 2011, Against the Institution: A Warning for ‘Occupy Wall Street’ - October 5th, 2011, Targeting the Real Enemy: Occupy the Fed - October 5th, 2011, OWS: Fighting Corporate Greed Not Equivalent with Taxing Rich - October 5th, 2011, Occupy Wall Street ‘Stands In Solidarity’ With Obama Front Group - October 5th, 2011, Why Are OWS Protesters Repeating White House Talking Points? - October 5th, 2011, Dissecting the OWS List of Demands - October 4th, 2011, Soros to OWS: I Feel Your Pain - October 4th, 2011, Occupy Wall Street Demands to Include 9/11 Investigation - October 4th, 2011, Occupy The Fed Movement Launched: Nightly News Report - October 4th, 2011, 11 Reasons Why Occupy Wall Street Protesters Are Hypocrites If They Do Not Call For Obama To Resign - October 4th, 2011, OWS Protester Gets It – It’s The Fed, Stupid - October 4th, 2011, End the Fed, not Capitalism - October 3rd, 2011, Occupy the Federal Reserve Movement Launched - October 3rd, 2011, Live Infowars Coverage of Occupy Wall Street: Obama Furthered Corporate Agenda - October 3rd, 2011, Where Is The #OWS Demand To End The Fed? - October 3rd, 2011, ‘Occupy Wall Street’ Tax Proposal Is Backed By Wall Street Itself - October 3rd, 2011, Democrats and Establishment Unions Plan to Hijack OWS This Week - October 3rd, 2011, Obama Machine Prepares To Hijack ‘Occupy Wall Street’ - October 3rd, 2011, Occupy Wall Street: Mass Economic Riots Are Now Here And America Will Never Be The Same - October 3rd, 2011, Protesters Target Fed, As Well As Wall Street - October 3rd, 2011, Educating #OccupyWallStreet Protesters: The 5 Essential Facts - October 3rd, 2011, Occupy Wall Street Hijacked by Special Interests – Alex Jones Emergency Broadcast - October 3rd, 2011, Occupy Wall Street: A Globalist Op Designed to Destroy Efforts to End the Fed - October 2nd, 2011, Occupy Wall Street Protesters Call For Totalitarian Government, Re-Election Of Obama - October 2nd, 2011, Occupy Wall St. Special Live Broadcast: 2 PM Central - October 2nd, 2011, The Revolution Begins: Occupy Wall Street protests spread across U.S - October 2nd, 2011, Occupy Wall Street protesters arrested on Brooklyn Bridge - October 2nd, 2011, Over 700 Protesters Arrested On Brooklyn Bridge … Claim Entrapment - October 2nd, 2011, JP Morgan Funded NYPD Mass Arrests Over 700 Peaceful Occupy Wall Street Protesters - October 2nd, 2011 ja Michael Moore Hearts the Federal Reserve - September 30th, 2011.

LaRouche PAC - sivuston juttuja aiheeseen liittyen ja maailman tilanteen kokonaistaustaa selittäen:

Videot; LaRouche Warns of British Backed Obama Coup Inside U.S. ja Editorial: Occupy Wall Street.

Päiväraportteja; World in Review · October 7, 2011 (A great global change has occurred. The trigger was the Russia-China agreements. Americans, now smelling at least the possibility of a future, have taken to the streets to claim back their republic. Congressmen are rising up to fight for Glass-Steagall. And Obama is now going the way of the doomed trans-Atlantic system, into the dustbin of world history.),

Friday, October 7th - While You Were Sleeping (Without the intervention from the United States in building the Great Pacific Alliance with Russia and China, Europe is most certainly lost. Some are fighting on the basis of that reality, but we cannot rest on the hopes that anybody else will remove Obama, only the citizenry can do that. We must do that, if we hope to survive as a nation.),

The World in Review · October 6, 2011 (As the Greeks take to the streets again, and the Occupy Wall Street movement gains momentum, the disparity between the dead oligarchical system, and the budding Great Pacific Alliance couldn't be any more clear. We feature a glimpse of the Pacific alternative offered to Greece this past weekend at Rhodes, and comments from Rep. Walter Jones on Glass-Steagall.),

Thursday, October 6th - While You Were Sleeping (While the German coalition talks break down over whether or not a city should be modern, Russian Prime Minister Vladimir Putin is pushing forward with the development of a Eurasian Union.),

Wednesday, October 5th, - While You Were Sleeping (Obama's recent authorization of the assassination of American citizen, Al-Awlaki, has made him the center of a brewing impeachment process. In the aftermath of Obama's removal the immediate implementation of a Glass-Steagall style Credit System coupled with the establishment of long-term collaboration with China and Russia will become possible.),

The World in Review - October 4, 2011 (Tonight we recap the 3 immediate steps Lyndon LaRouche has defined to put us safely on the other side of this crisis with an emphasis on step one: 1. Impeach Obama or Remove him according to the 25th amendment 2. Reenact Glass Steagall and 3. Establishing our Hamiltonian Credit System.),

Tuesday, October 4th, - While You Were Sleeping (The Trans-Pacific alliance lies as the planets only hope. Here we review recent developments in France where a Former Prime Minister called for needed action on enacting the Glass Steagall System. A policy Lyndon LaRouche spoke of in his recent National Address.),

World in Review · October 3, 2011 (Lyndon LaRouche's Presidential address of September 30, 2011 stands as the only statement of principle that the American people can rally around to get out of the current transatlantic crisis.) ja

Monday, October 3rd, - While You Were Sleeping (Obama's actions in the authorized assasination of US born individual calls into question his sanity. We review these recent developments in the context of the Trans-Atlantic system falling part, with updates in Greece, and the European Central Bank.).

Tekstejä; Rep. Marcy Kaptur Supports "Occupy Wall Street," Calls for Glass-Steagall on the House Floor, Congress, Trade Union Layers Join "Occupy Wall Street" Mass Strike, Unions Join Pro-Glass Steagall Occupy Wall Street Demos, Tens of Thousands of Greece Workers Return to Syntagma Square ja 100,000 Protesters Hit IMF Austerity in Lisbon.

No comments: