Monday, October 01, 2012

Maailman tila vuonna 2012: Ensimmäinen pohjustava kooste rahataloustotalitarismin kyseenalaistuksena

 "Money is the world's oldest scam
And empire builders are still
pretending it's an honest system"
 
Palaan tuon Facebook-maailmasta lyötämäni lainauksen myötä yhteiskunnallispoliittisen bloggaamiseni pariin. Elo - syyskuun mittaan olin kyllästynyt bloggaamaan sen verran pahasti, että karsin pois mm. yhteiskunnallispoliittisia postauksiani lähes kokonaan; pahoittelut säännöllistä kirjoitteluani odottaneille. Olin ollut kuitenkin koko senkin ajan erittäin aktiivinen tuottamaan aktivistiaineistoa Facebook-seinälläni koostuen keskeisesti uutis- ja ajankohtaisseurannasta sekä niiden pohjalta kommentoinnistani ja pohdinnoistani.
 
Olen ajatellut seuraavaa prosessia liittyen tuleviin blogikirjoituksiini >> Pyrin alkaneen lokakuun mittaan koostamaan aihepiireittäin näistä viime kuukausien facebook-statuksistani yhteenvetoja (Jollaisista jo toki olen tehnyt aikaisemminkin joitakin esimerkkejä tänne blogiini ja saatan palata ehkä myöhemmin vielä viime vuodenkin Facebook-aineistoni ammentamiseen...), joiden avulla hahmottelen täsmennettyjä eli tavalla tai toisella parannettuja kirjoitusteemoja jatkoa varten.
 
Huomasin, että ko. facebookkailuni kattaa asioita hyvin laaja-alaisesti sekä myös pitkän aikajänteen dynamiikkana oikein hienosti ja siitä irtoava materiaali onkin siinä mielessä erittäin sisältörikasta etenkin käsiteltynä analyyttisesti uusina kertoina. Uusissa konteksteissa keskenään ja / tai kokonaan uusienkin tilanteiden-asioiden valossa aikaisempi yhteiskuntaseuranta voi saada yhtäältä lisää vakuuttavuutta ja toisaalta näyttää asioista odottamattomiakin / toisenlaisia puolia...
 
Tavallaan hyvin jännittyneesti odotankin sitä, mitä tämä tuo tullessaan. Sen puitteissa tulee kuitenkin mitä todennäköisimmin kuvastumaan keskeisesti meneillään olevan länsikulttuurin rappiokehityksen kaaostuva ja totalitarisoituva tuho- ja alistamisvoima hyvin johdonmukaisesti ja entistäkin paljastavammin, kun pidempi tiheän seurannan aikajakso luo sellaisesta prosessista osineen koherenttiuteenkin pyrkivää kuvaa.
 
Tällaisen ajatusrakentelullisen rukkailun on tarkoitus olla maailmantilan havainnollistukseni tähän mennessä paras kooste-yhteenveto ja ajatteluni kehittämisessä uuden vaiheen ja oppimistason metodinen portti käsittelemällä ko. Facebook-sisällöt nyt toiseen kertaan analyyttisesti ryhmitellen - sommitellen. Tavoitteena siinä on luonnollisesti entistä parempi yhteiskunnallispoliittisten syy-seuraussuhteiden, yhteyksien "näkemisen", asioiden välisten vuorovaikutusten sekä kerros-tila-ominaisuus-rakenne-sisältö -hahmotusten ymmärtäminen. Ongelmanratkaisuajattelu on toki myös tärkeänä mukana, josta saadaan varmasti osaltaan teesejä jatkokehitykseen.
 
Pyrin tuomaan tämän kokonaisuudessaan blogiini jo kuntavaaleihin mennessä, joten se toimii näppärästi myös vaaliteemojen taustoittajana ja avaajana tuttuun pikanttiin kyseenalaistamistyyliini. Jatkossa tämän koostesulkeisharjoituksen tiimoilta sukeutuu varmasti lisää kirjoituksia ja sen myötä tavoitteeni on aktivoitua säännöllisemmäksi kirjoittajaksi myös Verkkomediassa, jonne minua on pyydetty tuottamaan tekstejä. Sitä ennen Verkkomediasta löytyy äskettäinen suomentamani Mikis Theodorakis -julistus (Mikis Theodorakiksen julistus kansallis-patrioottiseksi vapaustaisteluksi pankkiirieliitin imperiaalisista totalitarismikahleista) julkaistuna aivan lähihetkillä (PS.: Tänään 3.10.2012 Verkkomediassa on julkaistu ko. julistussuomennos --> Mikis Theodorakis: kansojen on ryhdyttävä taisteluun totalitarismia vastaan).
 
Tämän bloggaukseni pääteemana on kuitenkin tuon yllä olevan hienosti kiteyttävän lainauksen viesti: Osoittaa jälleen kerran transatlanttisen piirin syvin ja pahin yhteiskuntaepäkohta --> Rahan käyttäminen väärin ajatusvirheellisesti taloususkonnollisessa hegemoniassa oligarkkisen periaatteen työkaluna moraalittomasti maagisten harhakuvitelmiensa moninaiseksi palvomiseksi velkapyramidien luomisesta imperiaalisiin ahneuksiin.
 
Tähän alle lainaan sen mukaisesti ensimmäiseksi kuin pohjustavaksi Facebook-koostemateriaalikseni tältä päivältä ko. foorumiin nähden poikkeuksellisen pitkäksi tekemääni pohdintaa ja historian kertausta. Sen innoittajana oli uutisvirrasta löytämäni erinomaisen havainnollinen graafinen esitys länsitalouden tilasta jopa 1800 -luvun lopulta saakka nykypäivään. Kirjoitukseni keskittyy graafin tarkastelussa kuitenkin tällä kertaa vain viimeisen reilun 40 vuoden aikajaksoon >>>
 
Pysäyttävä grafiikka: Vain toisessa maailmansodassa länsimaat ovat olleet näin syvissä veloissa ---> Tässä graafissa kuvastuu aikamme valtauskonnon eli rahataloustotalitarismin selkeä haitallinen vaikutus; monetaristisen rahan käyttö velkaperusteisena vallankäyttövälineenä ja oligarkkisen periaatteen antihumaanina käyttövoimana. Kuvaaja paljastaa hyvin viime vuosikymmenien keskeiset käännekohdat ns. uusliberalismin aiheuttaman talouden sääntelyn purkamisessa, jossa taloususkonnollinen hegemonia on vapautettu oligarkkisen periaatteen rahataloudellisena toimintona haittaamaan ihmiskuntaa:

Vuonna 1971 purettu kultakanta aloitti melko pian velkaantumiskehityksen valuuttojen vapauduttua aikaisempaa enemmän rahataloudellisten keinotteluprosessien piiriin. Sitä jatkoi lisääntyvästi 80 -luvulla thatcheriläinen neoliberalismi ja Alan Greenspanin astuminen FEDin puikkoihin, mistä johtuen rahatalouden ja siihen liittyvän imperialismin totaalisen vapauttamisen ideologiaa aloitettiin todenteolla runttaamaan käytäntöön. Näin aloitettiin taloususkontodogmien palvonta keskeisenä yhteiskuntatoimintona.

Sitten 90 -luvulla ns. johdannaisinstrumenttien kehittäminen oligarkkisen periaatteen rahatalouspelien ja pörssikasinotoiminnan hyväksi eskaloi velkaantumiskehitystä entisestään rahan oltua siinä entistä vapaampaa mielikuvituksellisiin ahneus- ja statustekoihin. Sen oli tarkoitus myös omalta osaltaan peittää piiloon järjestelmäviaksi muodostuvan ko. monetaristisen ja neoliberaalin talousjärjestelmän moraaliton ja rappioittava huonous velkasitoumusten kääntämisellä vivutettaviksi ja edelleen myytäviksi investointitavaroiksi uhkapelillisesti. Se alkoi valheellisesti ilmenemään "talouskasvuna", vaikka se oli enenevästi lähinnä rahatalouden pönkittämistä harhaisesti reaalitalouden kustannuksella.

Viimeinen estepurku jo moisesti ilmenneen oligarkkisen periaatteen toiminnan vapauttamiseksi tehtiin vuonna 1999 purkamalla Glass-Steagall -laki lopullisesti Yhdysvalloissa. Niinpä se hurjistutti johdannaisspekulaatioita ja velkapyramidikehitystä voimistaen samalla rahataloususkonnon irtaantumista reaalitaloudesta, koska rahan kaikkivoipaa magiaa voitiin nyt käyttää yhtäältä esteettömästi ja välinpitämättömästi kaikissa investointi- ja rahatalouskikkailuissa imaginaariseen arvonlisäykseen sekä toisaalta tahallisen suunnitellusti eliittipiirien maailmaherruusagendojen hyväksi - Taloususkontohegemonia saavutti näin olemuksellisen lakipisteensä ja alkoi tuottamaan yhteiskuntiin vapautuneesti neofeodalismia parasiittisen totalitarisminsa takia.

Moisen kokonaisvyyhdin kestämätön ja omaan mahdottomuuteensa kaatuva olemus alkoi manifestoitumaan järjestelmäromahduksena vuosina 2007 - 2008 finanssi- ja asuntokuplakriisien nimillä. Sitä on yritetty sittemmin tähän päivään saakka sairaasti ja toivottomasti jeesusteippailla piiloon luomalla ns. bailout -prosessi, jossa hyvin katteettomalla reaalitaloudesta entistä enemmän erkaantuvalla rahatalousluotolla on yritetty lumehäivyttää finanssipiirien ko. johdannaisspekulaatioissa syntynyttä vararikkoa siirtämällä sen moraalitonta ja rikollistakin velkavastuuta koko ajan eskaloituen valtioiden ja reaalitalouden piikkiin.

Seurauksena on nyt erittäin vakava uhka fyysisen ekonomian ja kansallisvaltioiden ajautumiselle perikadolliseen neofeodalismiin sekä rahatalouspiirien hihhuloituminen entisestään hyperinflatoriseen velkasuon eskaloimiseen humaaneista sääntelyistä vapautetun rahan holtittomalla ja moraalittomalla lisäämisellä lähinnä vain rahataloususkonnon hyväksi - Rahataloususkonnon totalitarisoimiseen yhteiskuntaperikadoksi rahan magiaan hamaan loppuun saakka imaginaarisesti uskomalla ja totalitaarista imperialismia sen turvaksi synnyttämällä...!?

Onko meistä pysäyttämään tämä prosessi ja kääntämään uusi neorenessanssinen edistys sen tilalle?!...

Tässä on lopun täydennykseksi LaRouche -aineistoja ko. ongelman kuvauksesta ja ongelman ratkaisuista; ensin vähän vanhempia videoita ---->

Harley Schlanger on Barney Frank's Protection of Greenspan's Derivatives: "In this interview Lyndon LaRouche's Western States Spokesman, Harley Schlanger, discusses the role that Rep. Barney Frank (D-MA) played in protecting the financial derivatives market which was promoted and defended by Former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan.". 

The Takedown of Glass-Steagall: "If the Democratic Party wishes to survive, it must cease being the party of Barney Frank and Barack Obama. In order to restore its legacy as the party of Franklin Roosevelt, it must, immediately, boldly, and unequivocally, move for the reinstatement of the full and complete 1933 Glass-Steagall legislation, in direct opposition to Barack Obama. Only Barack Obama's immediate forced resignation from the Office of President, can insure the survival of the United States, and the restoration of Franklin Roosevelt's dream.".

Viimeiseksi uunituore ongelmanratkaisupaketti --->

"LPAC researcher Michael Kirsch presents an overview of the alternative to hyperinflation. He calls for a non-partisan team to be formed, details the difference of the broken Federal Reserve System and a National Bank, and presents the correct measure of value, debt, and budgeting." >>>

Hyperinflation or Credit System, Part I

LPAC Alternative to Hyperinflation: Segment 2 

LPAC Alternative to Hyperinflation: Segment 3.No comments: