Sunday, October 28, 2012

Suomen kuntavaalit 2012 rahataloustotalitaristisessa yhteiskuntarappiossa (Vaalitulospäivitys tehty!)

Tänään on Suomen kuntavaalien aika ja tässä on muutamia huomiotani siihen liittyen. Ensinnäkin täytyy valitettavasti todeta, että blogikirjoittamiseni puitteissa kiinnostukseni on jäänyt näiden vaalien suhteen vähäiseksi, vaikka aikaisemmin ajattelin panostaa siihen liittyviin aiheisiin enemmän. Nähtävästi olenkin ollut skeptinen näiden vaalien suhteen minkään oleellisen muutoksen tulla nykyisen valtapoliittisen hegemonian tilalle ja siten mieleeni on hiipinyt pettymyksen, epätoivon ja väsymyksen tunnelmia.

Näin valitettavan toteamuksen havaintopohjana on ainakin seuraavaa: Suomalaiset eivät ole vieläkään riittävän suurena kriittisenä massana valmiita sellaiseen systeemimuutokseen, joka todella käytännössä osaisi kyseenalaistaa vallitsevan rahataloususkonnollisen kehityksen eri agendaosineen ja tarjoaisi sille aidosti konkreettista vaihtoehtoa humaaniin ja edistykselliseen suuntaan. Muutos tarvitsee mitä ilmeisimmin paljon aikaa, joten hetkellisistä epätoivon ja väsymisen tilanteista huolimatta ei tarvitse eikä pidä alkaa ajatella luovuttamista!

Nythän on kuitenkin jo niin selvää, että nykyinen valtapoliittinen hegemonia rahatalousimperialismin ikeessä ja talutusnuorassa ei kykene tarjoamaan enää ainakaan edistystä eikä humaania yhteiskuntasopimusta. Sen sijaan se on enenevässä määrin yhteiskuntaa rapistuttava, koska se ei kykene uskonnollisluonteisena maailmankuvana kyseenalaistamaan itseään ja tekemisiään ollenkaan, kuten ollaan jo huomattu mm. kaikista EU:n ja euron pelastamiseen liittyneistä pankkiirikartellia paaponeista antihumaaneista tukitoimista. Se projisoi oman itsensä mädännäisyyden ja tuhonsiemenet vain ulkopuolelleen tai ei osaa huomata niitä yhtään.

Tällaisen yhteiskuntahaitan esilleoton onkin jonkun - joidenkin ulkopuolis(t)en tehtävä päättäväisesti ko. ongelmien julkiseen keskusteluun ja toimenpideohjelmiin saattamiseksi, mutta siinä riittävän efektin aikaan saamiseksi tosiaan on edelleen tilausta paljon suuremmalle valveutumisen, kyseenalaistamisen ja muutosohjelman määrälle huolimatta edenneestä aktivistitoiminnasta.

Tarvittava muutos voi toteutua vain kollektiivisena maailmankuvahyppynä uuteen systeemiin, mikä tarvitsee yhtäältä aikaa riittävän syvän ja laajan ymmärryksen pohjustamiseksi ja toisaalta monet odottavat konkreettisia merkkejä ja / tai kouriintuntuvaa omakohtaista kokemusta uuden systeemin tarpeellisuudesta, koska eivät kykene / halua päättelemällä - visioimalla - ajattelemalla sisäistämään tilanteeseen liittyviä muutostarpeen prosesseja ja dynamiikkaa, kun ongelmat ja niiden ratkaisumallit eivät helposti esiinny ihmisille suoraan ja tarkkaan huolimatta tunnusta "jokin on pahasti vialla".

Yli-individuaalisti sokean ajatteluhegemonian ongelma on juuri siinä, että sen ikeessä ei osata kunnolla havaita sellaisia ryhmäpsykologisia ominaisuuksia, jotka auttavat ko. uuden systeemimuutoksen tielle. Rahataloususkonto on lisäksi tilanteessa ekstrasokeuttavaa vaikutukseltaan ja valtamedian vääristävä ja valehteleva propagandailmapiiri jättää oleelliset asiat hyvin paljon pois julkisesta keskustelusta.

Monia eduskunnan ulkopuolisia pienpuolueita ja yhdistyksiä (Kuten Suomen talousdemokratia ry.) on toki tarjoamassa jo varteen otettavasti ohjelmia ko. tarpeellisen muutoksen suuntaan, mutta varsin suuri osa kansasta ei osaa nähdä niissä em. ymmärrystä haittaavien syiden mukaan lähinnä muuta kuin pahimmillaan "hörhöilyä" ja "salaliittoteoretisointia" ja muutoin ovat vähintään vahvasti epäileväisiä, joten tarpeelliset asiat jäävät edelleen hyvin paljon ymmärtämättä ja huomaamatta. Väärinymmärrys ja ennakkoluulous ovat myös yleistä, kuten silkka tietämättömyyskin.

Muutostarve on ollut kuitenkin toisaalta erittäin suurta piilevästi ihmisten tuntiessa laajasti ns. "jonkun" olevan pahasti vialla, vaikka eivät sitä analysoisi tarkkaan ja syvällisesti siihen malliin kuin vaikkapa minä teen. Juurikin viime eduskuntavaaleissa tästä tuli merkkejä, kun pettymystä yhteiskunnan nykytilanteeseen kanavoitui ennen näkemättömästi Perussuomalaisten suosion kasvuksi "jytkynä".

Tässä on kuitenkin ollut ongelmia, koska Perusuomalaisiin kohdistuneita odotuksia ei ole onnistuttu täyttämään oikeastaan ollenkaan, vaan kritiikki - toiveet ovat jääneet lähinnä vain puheiden asteelle. Osaltaan siinä on ollut syynä juuri tuo em. ymmärryksen - sisäistämisen puute ko. ongelmien ja niihin tarvittavan lääkitsemisen suhteen; humaani ja edistyksellinen poliittinen ohjelma tarvitsee vastaparikseen hyvin valveutunutta ja ymmärtävää kansaa, jotta se olisi yhteishyvällisyyden teossa riittävän toimivaa kokonaisprosessina.

Tässä mielessä Perussuomalaisiin kohdistuneissa odotuksissa onkin ollut jatko-ongelmina ainakin seuraavat: Yhtäältä hallituspuolueiden valtahegemonia Kokoomuksen johdolla on onnistunut taannuttamaan ko. vellovaa muutostarvetta suitsimalla julkista keskustelua sekä syyllistämis- että alistamistekniikoilla --> Perussuomalaisiin kohdistunutta muotoaan epäröiden etsinyttä muutostarvetta on mitätöity asettamalla "persuus" korostetusti rahvaanomaiseksi ja luotaantyöntäväksi populismiksi, jolla ei olisi arvoa poliittisena voimana ja se olisi siten alistettavissa epäoleelliseksi sisältäen ko. muutostarpeenkin mitätöimisen kuin lapsi olisi menossa pesuveden mukana.

Tämän lisäksi Perussuomalaisten omassakin piirissä on ollut myös ongelmia --> Heidän joukossaan on ollut sellaista äärinationalistista sisältöä, joka on epäoleellista tarvittavan muutosprosessin teossa ja niinpä räikeimmät äärinationalistiset ylilyönnit julkisuudessa ovat olleet likaamassa Perussuomalaisten tarjoaman vaihtoehdon sisältöä ja näin ko. muutostarve ei ole löytänyt riittävän hyvää toteutumiskanavaa; ihmiset ovat tulleet tällaisesta epäluuloisiksi ja Perussuomalaisiin leimautuneen vaihtoehdon eli muutostarvetoiveen mustamaalaaminen em. valtahegemonian tekemänä on tullut vastaavasti helpommaksi aivopestä kansaan; ojasta allikkoon -tie vaikuttaa aikaisempaa todennäköisemmältä tässä katsannossa.

Lisäksi viime aikoina on tullut esille vakavia epäilyjä siitä, että Perussuomalaiset olisivatkin Timo Soinin johdolla vain ns. kontrolloitu valeoppositio, jolla ei olekaan edes lähtökohtaisesti riittävän oikeaa ohjelmaa rahatalouseliitin ja valtapoliitikkokätyriensä haastamiseksi ja kunnollisen vaihtoehdon tarjoamiseksi sen tilalle, vaikka ovatkin pitäneet suurta kritiikkiääntä mm. EU:ta ja euroa kohtaan.

Äskettäin Timo Soini on mm. sanonut mielellään puolueensa olevan joskus Kokoomuksen kanssa samassa hallituksessa... Enpä ole tässä valossa kyllä kuullutkaan Perussuomalaisten tarttuvan juuri rahatalousongelmien ydinkohtiin riittävästi nimenomaan ongelmanratkaisumalleja tarjoten; kritiikkiä kyllä kuuluu, mutta missä ovat nimenomaan perinpohjaista systeemimuutosta luovat ohjelmat?...

Miten valtapuolueet (Etenkin hallitus) sitten ovat esim. viimeaikaisissa vaalitenteissä esiintyneet ja tuoneet agendojaan esille? --> No, tietenkin perinteisesti, mikä tarkoittaa mm. suhteellisen epäoleellisista asioista paasaamista, ongelmavyyhdeissä pääsyiden väistelyä keskittymällä lähinnä vain oireiden kanssa painimiseen ja niiden puitteissa rahatalousimperialismin piiriin kuuluvia epähumaaneja ratkaisumalleja pyörittäen. Myös valehtelu ja harhaanjohtaminen kuuluvat yhä asiaan. Vallitsevaa rappiollista hegemoniaa ei siis osata / haluta muuttaa!

Vaaliteemoina keskeisimmät ovat olleet kuntauudistus ja terveydenhuoltouudistus, joiden parissa hallituspuolueiden tuo em. huonous käy hyvin ilmi. Sekä kuntauudistusta että terveydenhuoltouudistusta perustellaan aivan räikeästi liikaa rahataloustilanteen vaatimuksilla, jotka on jo monta kertaa todettu vääriksi ja jopa ihmiskunnan vastaisesti rikollisiksi uskonnollis-imperiaalisena projektina; pahaksi onneksi moisista on vain uskotellen tehty muka korvaamattomia niin, ettei muka olisi mitään vaihtoehtoa ko. uudistuksille moisten pohjalta. Rahataloustotalitarismi jätetään rauhaan, vaikka se on ydinsyistä merkittävimpiä länsimaisten yhteiskuntiemme rappion aiheuttajana!

Äärimmäisen valitettavaa onkin se, että meidät on siksi pakotettu muuttamaan yhteiskuntaamme väkisin väärään suuntaan juuri korostamalla rahan muka riittämättömyyden vaatimaa karsimisen ja keskittämisen ideologiaa, jota kaiken kukkuraksi väestön demografinen ikääntyminen edesauttaa niin kovin sopivasti tekosyynomaisesti ja peittämällä siinä moiset rahataloudelliset imperiaalikikkailut piiloon toisarvoisten ongelmanratkaisumallien pyörittelyn alle.

Hallituspuolueet ovat itse asiassa olleet työstämässä terveydenhuoltouudistusta valmiiksi ja lokakuun alussa eräässä vaalitentissä he lupasivat sen valmistuvan ennen näitä kuntavaaleja. Nyt he ovat kuitenkin pyörtäneet lupauksensa ja vetoavat muka asian vaikeuden luomaan viivytykseen; uudistuksen julkistaminen siirtyy vaalien yli. Tässä puolestaan paistaa esiin vanha tuttu: Viivytetään tekosyiden varjolla kansalaisten kannalta ikäviä päätöksiä sisältävä uudistus vaalien jälkeiseen aikaan, jotta se ei vaikuttaisi valtapuolueiden (hallituksen) suosioon. Tämähän on kansalaisten räikeää aliarvioimista ja harhaanjohtamista jokaisella kerralla!

SDP on toisaalta ottanut vaaliteemakseen häkellyttävän korostetusti veroparatiisien toiminnan rajoittamisen ja yksityistämisen vastustamisen. Se ilmenee kuitenkin näennäisenä rahataloustotalitarismin valevastustamisena, koska vaalilupaukset ovat olleet aina helppo pyörtää vaalien jälkeen; muistakaamme vain esim. viime eduskuntavaaleista SDP:n takuuslupauskaavaa.

Tämä on malliesimerkki myös siitä, kun otetaan vain oireita käsittelyyn puuttumatta ydinsyihin; rahataloustotalitarismissa ja -imperialismissa veroparatiisien syntyminen on ollut vain oiretta siitä, kuinka monetaristinen ja valvonnasta vapautettu suurpääoma on muodostanut käytännön toiminnassaan erilaisia rappion muotoja, kuten veroparatiiseja.

Ydinsyynä rahatalousongelmiin (Kuten yksityistämiseen ylikorostetusti ja veroparatiiseihin) on rahan syntymekanismi monetaristisesti eli yksityinen pankkiirikartellitaho luo koron kera rahaa tyhjästä, jota käytetään lisäksi johdannaisspekuloinneissa reaalitaloudesta irrallisina arvopaperillistamisvivutuksina. Lisäksi sääntelystä vapautettu moinen raha on saanut vapaasti muodostaa imaginaarisia pääomakeskittymiä luodakseen korporatiivista diktatuuria ja pankkiirikartellien imperiaalista kutomista, joissa toki nuo veroparatiisit ovat olleet osarakenteita.

Kaikki tämä on ollut kuitenkin jo hyvin selkeästi kansantalouksien niskaan eskaloituvaa neofeodaalistavaa imperialismia moisten raha-arvonmuodostusten tultua jo niin pahasti parasiittisiksi reaalitaloudesta irrallisiksi ja lahkolaismaisiksi uskomusjärjestelmiksi yli-individuaalia sokeutta palvovana ahneus- ja maailmanherruusgeneraattorina.

Tähän on jo olemassa lääkkeeksi monia rahaa talousdemokratisoivia uudistuksia, joilla on ominaisuutena perustavalaatuisuus ko. tarvittavan systeemimuutoksen aikaan saamiseksi purkamalla moiset rahatalous- ja eliittirakennelmat humaanin ja edistyksellisen rakenteen tieltä; Glass-Steagall -reformi, kansalliset pankit, kuntapankit jne. --> Eli koroton - hyvin halpakorkoinen luotto reaalitalouden tarpeisiin ilman johdannaisspekulointeja kansallisvaltion itsensä lainaamana julkisten ja yksityisten toimijoiden tarpeisiin sen sijaan, että valtiot asettuvat itse velkasuhteeseen moisille yksityisille pankkiirikartelleille velkapyramidihuijauksen irvokkaana osana, kuten nykytilanteessa on kestämättömänä järjestelmävikana ilmenemässä.

Eduskuntapuolueitten vaalitenteissä olen pistänyt edustavimpana merkille taaskin Vasemmiston Paavo Arhinmäen, kuten kävi viime talven presidentivaaleissakin. Paavo on tuonut eniten esille näitä rahatalouden ongelmia, mutta toisaalta havaitsin viimeisessä vaalitentissä hänen pilaavan sisältöään kuitenkin olemalla hallituspuolueiden ikeessä mukana mm. kuntauudistuksen suhteen.

Keskusta yrittää tarjota omaa toki paremmalta kuulostavaa kuntauudistusmalliaan oppositiosta käsin, mutta eivät puutu hekään siihen, kuinka näitä ydinongelmia on synnytetty moraalittoman rahatalouseliitin toimien ja rakenteiden takia hyvin korostetusti, missä ongelmien ratkaisut eivät ole moisten kartellien tarjoamat puitteet, vaan niiden puitteiden poistaminen humaanimman systeemimuutoksen tieltä.

Vihreät ovat puolestaan edelleen osoittautuneet sananmukaisesti Kokoomuksen puisto-osastoksi ja RKP, KD ja Kokoomus ovat myös kuin samaa puoluetta vain hieman eri painotuksin etenkin liittyen juuri kuntauudistukseen ja rahataloustilanteen vaatimiin "talouden realiteetteihin". Kaikki nämä puolueet kuvittelevat kuin olisi olemassa vain ja ainoastaan rahatalouselittihegemonian tarjoama kuvattu puitteistus kaikkeen politiikkaan ja kaikki muu sen ulkopuolinen olisi muka epäoleellista ja asiatonta, mistä käsin ei muka pystyisi vaikuttamaan.

Summa summarum: Hallituspuolueet eivät tarjoa mitään oleellista ko. tarvittavaa muutosprosessia varten kohti humaania ja edistyksellistä yhteiskuntaa. Oppositiopuolueet ovat näennäisoppositiota eivätkä tarjoa ydinkysymyksiin riittäviä ratkaisuja tai eivät osaa / uskalla kyseenalaistaa riittävän selkeästi antihumaaneja valtapolitiikan - rahataloususkonnon teesejä.

Ainoastaan eduskunnan ulkopuoliset pienpuolueet tarjoavat oikeaa asiaa ja ohjelmaa ko. tarvittavaa muutosprosessia varten, vaikka petrattavaa siltäkin puolelta varmasti vielä löytyy. Heistä nostan tässä vaiheessa parhaimpana esille Itsenäisyyspuolueen, koska heillä näyttää olevan havaintoni mukaan laajimmat käsityskyvyt rahataloustotalitarismin haitallisuudesta ja lääkkeistä vaihtoehdoksi sen tilalle. Myös Muutos 2011 -puolue menee paljolti samaan sarjaan.

Sen sijaan kommunistiset puolueet epäilyttävät huolimatta heidän hyvin perustelluista suurpääoman ja lännen yhteiskuntarappion havainnoistaan ja kritiikeistään, koska heidän lääkkeensä eivät mielestäni huomioi riittävästi juuri rahan itsensä ongelmaa monetaristisena harhana. Niinpä "kommunismi" ideologiana kaikuu korvissani huonona, koska liitän sen vain säilytettävän rahanluontimuodon (monetarismin) puitteistukseen materialistisena dialektiikkana eli tavallaan porvarillisella sosialismilla pelaamiseksi; työn tuottavuuden yhteishyväksi jakamisella ei ole merkitystä oikealla tavalla, jos rahan syntymekanismi palvelee edelleen yksityisten (keskus)pankkien velkaraha- ja korkoluontia. Lisäksi kommunismilla on huono maine valtiollisen totalitarismin muotona.

Ydinongelma on siis raha, jota käytetään imperialistisiin peleihin niin, että sen parissa arvonmuodostus on karannut järjettömän kauaksi eroon reaalitalouden toiminnoista omaksi autonomiseksi rahatalouden uskonnoksi. Siinä reaalitalouden sosialisointiteesit eivät siksi voikaan auttaa, kun ydinongelma on reaalitalouden ulkopuolella; parasiittinen eliitti-intressivyyhti rahan totalitaristisessa syntymekanismissa ja käytössä...

Ko. muutostarpeen uudistusteesien rajapinta kohdistuu täten erittäin tähdellisesti juuri reaalitalouden ja rahatalouden väliseen dynamiikkaan eikä uudistaminen voi siksi sijaita joko vain reaalitalouden tai rahatalouden puitteissa yksinään; on muutettava ko. rajapinnan jännite ja tuhoavuus em. tapaan eliminoimalla ko. rahatalousentiteetin haittaavat ominaisuudet ja sitten reaalitalouden parantaminen voi alkaa kansallisvaltioperiaatteen tarjoamin mahdollisuuksin, missä on periaatteita juuri kansantalouden järjestämiseksi hyvinvointivaltion luomisen mukaan.

Tähdellisintä on kuitenkin rahan talousdemokratisoiminen, joka luo em. syistä johtuen pohjaa suorastaan kaikelle muulle demokratialle ja humaanille tasa-arvolle!...

Seuraavaksi joitakin oleellisia linkkejä kommenttieni kera -->

YLE'n vaalipaneeli 19.10.2012: Tuossa vaalitentissä tapahtui Suomen valtamediassa todella historiallinen tilanne; juurikin ko. rahatalouden ydinongelmista Linda Lilja (Kunnallisvaaliehdokas Kaarinassa!) pääsi esittämään oleellisen kysymyksen liittyen rahan syntymekanismiin kyseenalaistaen siihen liittyvän monetarismin! Kukaan ei kuitenkaan tohtinut / osannut / uskaltanut ottaa kysymystä käsittelyyn ja tentin juontajatkin olivat pian paniikinomaisesti toppuuttelemassa Lindaa. Hyvin kuvaavaa juuri siitä, kuinka vaikeaa näiden ydinongelmien esilleotto julkiseen keskusteluun on nykyisessä ymmärtämättömässä ja propagandistisessa valtamediassa.

Tuossa on kokonaisuudessaan ko. eduskunnan ulkopuolisten pienpuolueitten vaalitentti, jossa se kysymys esitettiin: Kuntavaalit 2012: Haastajat YLE TV1 yle.fi.

Pääministeri Kataista yritettiin puukottaa Turussa --> http://hbl.fi/sites/default/files/styles/full_600/public/2012/10/katainen1.jpg?1350917763

Tuo kuva on ko. kohutusta "puukotustilanteesta".

Muropaketin keskustelusta: "Tuo verta vuotava sormi (ja vain sormi) näyttää aika selkeästi että mistä on kyse. Tyyppi on mennyt Kataisen eteen, viiltänyt sormeaan, viitannut siihen miten "tämä veri on Kataisen/hallituksen aiheuttamaa" ja tiputtanut hieman verisen puukon Kataisen eteen.

Mielenilmaus, ei puukotusyritys. Case closed.".

Eli kyseessä oli uutisankkana alkanut tapaus, jossa erään kansalaisen hätähuutona ilmennyt performanssi Jyrki Kataisen edessä yritettiin valtamediassa kääntää ylintä poliittista valtaa vastaan kohdistuneeksi väkivallaksi. Toisin oli asia, mutta tämä tapaus ehti kuitenkin mitä todennäköisimmin kääntää mm. kuntavaaleihin liittyen äänestäjien mieliä kuvittelemaan hallituspuolueille ja etenkin Kokoomukselle sääli- ja kannustusääniä.

Yksi skenario on myös se, että tästä yritettäisiin tehdä todennäköisesti suuren maailman mallin mukaan kynnyskysymys poliisivaltiotyrannian kiristämiselle täälläkin, jotta olisi ehkäistävissä tuollainen "väkivaltauhka"...

IS-kysely: Uudet luvut julki - Keskusta isoin nousija, perussuomalaisten kurssi kääntyi --> Tämänkin mukaan suomalaisten keskuudessa näyttää pesivän sitkeä tauti nimeltään tukholmansyndrooma; monet haluavat identifioitua ihaillen ja luottaen alistajiin, valehtelijoihin ja tuhoajiin (Etenkin Kokoomus), kun on vain riittävän vahva auktoriteettiusko ja ei osaa / halua kyseenalaistaa valtavirtamedian aivopesuohjelmaa ja sen pinnallisia mielikuvaviestejä "menestyjien" kaanonista.

Joillekin täten ilmeisesti riittää se, että sopivasti isoja valkoisia hampaita tekohymysuin väläytellen sopivan siistissä puvussa sopivan uskottavaan tyyliin sanoja ladellen on muka mahdollista esittää uskottavaa ja hyvää yhteisten asioiden hoitajaa. Surullista :/ ...

Kokoomuksen vaalimainonta televisiossa on ollut tästä räikeä esimerkki, missä Kataisen esiintyminen on härskeintä mahdollista mustan kääntämistä valkoiseksi latelemalla yleisiä itsestään selvyyksiä ihanneyhteiskunnasta; ihmisille kerrotaan kaikkia asioita ilman mitään konkretiaa ja piilottaen kaiken rahataloudellisen tosikonkretian taakseen, mitä he haluavat kuulla, mutta mitä Kokoomuksen politiikka ei koskaan toteuta, vaan päin vastoin aiheuttaa rappiollistumista em. tavoin.

Tällainen vaalimainonta uppoaa valveutumattomaan kansanosaan varmasti kuin häkä ja siksi Kokoomus todennäköisesti jyrää osaltaan kuntavaalituloksessa. Lisäksi on huomattava, että tämä Kokoomuksen vaalimainonta on ollut havaintoni mukaan ylikorostetun yksipuolisesti mediassa esillä muiden puolueitten kustannuksella.

On myös huomattava, että tällaisten kyselyjen virhemarginaalia kasvattaa manipulaation halu; mm. kysytään sopivalta porukalta, niin saadaan ns. haluttu tulos...

Lukijakommentti: "Todella outoa, ettei Kokoomuksen kannatukseen vaikuta mikään tekijä. Ehkä se sitten johtuu mielipiteen muokkauksesta mediassa ja tietämättömyydestä. Suomalaisethan eivät ole kuitenkaan porvareita, eikä suomalaisten edut ole yhteneväiset suuryritysten etujen kanssa."

Eivätkä kenenkään ns. 99% edut ole yhteneväisiä sen kuuluisan 1% intressien kanssa!

Verkkomediasta oleellista kuntavaaliasiaa:

Suomen todelliset ystävät! - Ehdokaslista julkaistu

Äänestätkö asiamiestä vai valtiomiestä - ahnetta pyrkyriä vai nöyrää vastuunkantajaa?: Janus Putkoselta tärkeää asiaa kuntavaalien kynnyksellä; politiikkamme ovat todellakin hyvin paljon kaapanneet haitallisten ja hyperitsekkäiden eliitti-intressien hyväksi toimivat "asiamiehet" syrjäyttäen meidän yhteisiä asioita hoitavat valtiomiehet. Eli yhteishyvällisyys on alistettu rahatalousimperialismin tuhottavaksi. Juuri tämäkin on yksi räikeä merkki länsimaisen yhteiskunnan rappiosta ja taantumisesta neofeodalismiin hyvin vakavasti, jolla on sekä kansallisen rappion taso että globaalin rappion taso yhteissaastumissoppana monetarismin kansainvälisen tautilonkeroston takia!

Lainauksia Janus Putkosen tuosta pääkirjoituksesta: "Valtiomiestaito on tunnettu historiassa ylevänä harrasteena. Sitä harrastivat ne, joilla oli siihen taipumuksia ja resursseja. Harrastamista vastuunkantamisessa oli Suomessa pitkälle sotavuosiin saakka ja maailmansodan jälkeen, mutta sitten tilanne alkoi muuttua: poliitikoista tuli ammattilaisia."

"Miten siis olisi jos jokaisella bussipysäkillä virnistelevän naamakuvan sijasta, jonka jo hyvinkin saatat tuntea peluriksi ja pyrkyriksi - valitsisitkin rehellisen kansalaisen? Kenties varakkaammmankin, jonka ei taustansa takia tarvitse sotkeutua kavalaan lahjontaan ja korruptioon, koska omistaa jo aivan tarpeeksi muutenkin? Tai miten olisi luottaminen siihen hyvältä tuntuvaan kaveriin, joka oman isänmaan rakkautensa ja yhteisöllisen välittämisensä puolesta on osoittanut rehellisyytensä?

Me tarvitsemme Suomeen nöyriä vastuunkantajia, jotka ovat valmiit tekemään parhaansa - se riittää. Emme tarvitse intressien asiamiehiä, jotka toteuttavat tehtävissään vahingolliseksi osoittautunutta harvainvaltaa ja agendoja.

Toivotan hyvää vaalipäivää!".

Kuntavaalitilanteeseen herätteleviä mielenkiintoisia näkemyksiä:

Perussuomalaiset tarjoutuu Kokoomuksen apupuolueeksi – miksi?

Sekunda-ydinvoimalan verotustaakka ja liittovaltion NATO-sotilaat Suomessa --> http://arhikuittinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/122387-sekunda-ydinvoimalan-verotustaakka-ja-liittovaltion-nato-sotilaat-suomessa.

(Olen jo kolmeen - neljään kertaan yrittänyt poimia noista linkeistä kuntavaaleihin liittyviä lainauksia tähän kohtaan, mutta pian Bloggerin toiminta on jumittunut ja tallentamani tekstit ovat pyyhkiytyneet pois tästä ja kirjoituksen julkaisu on viivästynyt jo paljon: Epäilen vahvasti Blogger-tiliini tehtyä virusta, jonka tarkoitus on tässä estää kansalaisjournalismini vai mikä ihme vaivaa...?! Siksi jouduttekin nyt itse kahlaamaan nuo tekstit läpi ja löytämään ne kuntavaaleihin liittyvät sisällöt, koska en ryhdy enää lainauksien tekoon tässä.)

Palaan vielä kommentoimaan tämän kirjoituksen loppuun lyhyesti päivityksessä kuntavaalitulosta, joka saapunee vasta puolenyön tienoilla. Odotettavissa olisi hallituspuolueitten (Etenkin siis Kokoomus ja SDP) voittokulun jatkoa ja oppositiopuolueitten sijoitukset säilyisivät sijoilla 3 ja 4. Samalla olisi odotettavissa ns. "persujytkyn" hyytymistä verrattuna viime eduskuntavaaleihin. Lisäksi todellisen opposition eli eduskunnan ulkopuolisten pienpuolueitten menestymisen asteesta on selkeästi nähtävissä suomalaisten valmiuden taso ottaa vastaan tuo oikea muutosprosessin vaatimus.

PS.: Pahoittelen tässä vielä samalla sitä, kun Facebook -seinäni blogikoosteet eivät ole vielä tulleet tänne; hyvin runsaan materiaalin valmisteleminen ja poimiminen on ollut vaivalloista ja aikaavievää, kun elämässäni on ollut muutakin kuin vain tämä bloggaaminen. Lisäksi olen tosiaan kyllästynyt myös tähän blogialustaan, kun sen käytössä on tänä vuonna alkanut ilmenemään niin paljon ongelmia, valitettavasti. Mutta yritetään; jossakin vaiheessa ko. koostemateriaali tulee aiottuun tapaan tänne...

Päivitys maanantaina 29.10.2012 klo. 02:10: Nyt on vaalitulos saatu käytännössä selville. Siitä tuli täydellisesti sellainen, kuten tuossa yllä arvelin (Hesarin juttu). Se on erittäin valitettavaa Suomen kannalta, koska näin sementoitiin valtapoliittinen hegemonia yhteiskuntaamme kuristamaan entistä tiukemmin transatlanttisen rahataloustotalitarismin intressien mukaan; valtapuolueitten porukat tv:n haastatteluissa olivatkin karmaisevasti jo vakuuttuneita mm. siitä, että "nyt on turvattu hallitukselle rauha ajaa läpi keväällä vaikeita päätöksiä eduskunnassa, kun on palattu vanhaan puoluejärjestykseen kolmen kärjen osalta". Siis huh!! 

Humaaneista ja edistyksellisistä arvoista huolestuneet ja kiinnostuneet voimme olla täten vain surullisia tästä ja onkin hyvin ihmeteltävä asia, kuinka huolimatta jo nähdyistä Kokoomuksen, SDP:n sekä apuna osaltaan Vihreiden, RKP:n, Kristillisten ja jopa Vasemmiston (Eli hallituksen) toimista rahataloustotalitarististen agendojen hyväksi ja siten yhteiskuntamme alistamisesta neofeodaaliseen rappiokierteeseen on edelleen äänestäjien käyttäytymishegemoniana pidättäytyminen alistajiensa ja harhaanjohtajiensa suosimiseen. Siinä etenkin Kokoomuksen suosio suurimpana puolueena on erikoislaatuisimpia merkkejä vakavasta yhteiskunnallisesta umpimielisyydestä ja sokeudesta.

Hyvää ei myöskään voida sanoa Vihreistä eikä Vasemmistostakaan, koska heidän piiri sisältää myös sen verran pahasti transatlanttisen eliitin intressejä hyväksyvää - sivuavaa ohjelmaa mm. liittyen Agenda 21 -piirin neofeodalismiin osana rahatalouseliitin malthusilaisia agendoja. Siksi en esim. voi aivan varauksetta olla mielissäni Turussa hämmästyttäväksi äänikuningattareksi nousseen Vasemmiston Li Andersonin menestyksestä. - Jos kohta jotkut eivät olekaan suoraan globalistien (rahatalous)teesien tietoisia kannattajia ollen monessa kohtaa jopa niiden vastustajiakin, niin ns. hyväuskoinen hölmöys on silti myös merkittävä ongelma, kun länsimaiden ongelmavyyhdit ja rappiokierteen ydinsyyt ovat vielä jääneet yhteisöltä kunnolla ymmärtämättä... Ja nehän ovat jääneet hyvin paljon, kuten tämä vaalitulos kertoo.

Todennäköisenä yhtenä syynä tuohon Kokoomus -vetoiseen hyväuskoisuuteen on sekin, että monet ihmiset rakastavat ns. yli kaiken vanhassa tottumuksessa pidättäytymistä kuvitellen sen olevan turvallinen ja vakaa tapa pitää yhteiskuntaa pystyssä muka jopa näinä vaikeina aikoinakin; tässä kuvastuu tyypillinen auktoriteettiuskon ja vallan käytettäväksi alistuvan aiheuttama kollektiivisesti kumuloituva sokeus, jossa totunnaisena pidetystä illuusiosta kiinni pitäminen tuntuu sokeasta ja ymmärtämättömästä paremmalta kuin kohdata laajennetun havaitsemisen kautta karvasta ja vaikeaa todellisuutta julkisivun takaa luikertavasta vääryydestä, petoksesta ja moraalittomuudesta. Siksikin havaittu Kokoomuksen vaalimainonta meni ilmeisen täydestä äänestäjiin ollen kusetuksen kenties Suomen ennätys...

Sellaisesta syntyy paradoksaalinen dilemma, jossa näin käyttäytyvä yhteisö on taantunut enemmistönä jopa kuvittelemaan pelastajiksi juuri heitä, jotka ovat oikeasti päinvastoin haitanaiheuttajia ja oikeaa pelastamista tarvittaisiinkin heidän ikeestään!

Positiivista valoa joutuukin tästä vaalituloksesta etsimään hyvin tarkkaan, koska sitä on niin vähän; eduskunnan ulkopuoliset pienpuolueet pysyvät edelleenkin tiukasti marginaalissa ja niinpä todellisilla ja aidon oppositioluonteen omaavilla vaihtoehdoilla on yhä pääsy kielletty julkiseen keskusteluun ja tietenkin päätöksen tekoon.

Perussuomalaiset keräsivät varmasti tälläkin kertaa hallituspuolueiden vastaisia protestiääniä, vaikka heidän vaalimenestyksensä hiipui edellisiin eduskuntavaaleihin nähden. Jytky on alkanut lötkymään heikommaksi eduskuntavaaleihin verrattuna, mutta kuntatasolla Perussuomalaisten tarjoamaa vaihtoehtokanavaa on nyt aikaisempaa enemmän. Se on kuitenkin ristiriitaista mieltä synnyttävää em. syistä johtuen; saa nähdä mitä seuraa...

Keskustan nousu kolmanneksi kokonaissuosiossa kertoo puolestaan siitä, että sinnekin suuntaan vastaavanlaisia protestiääniä varmasti kertyi, koska heidän vaaliteesinä esittämänsä hallituspuolueitten kuntauudistusta paljon pehmeämpi uudistusversio oli eräänlainen mittapuu arvioida hyvää ja pahaa verrattuna hallitukseen. Sinänsä positiivista, mutta meidän täytyy muistaa, kuinka Keskustakin oli edellisissä hallituksissa (Vanhanen ja Kiviniemi) Kokoomuksen kanssa samoissa globalistien intressejä palvelleissa tihutöissä.

Äänestysprosentti jäi erittäin alhaiseksi eli alle 60%. Se tuntuu myös selvältä protestilta, mutta vakavana huomiona se kertonee myös siitä, kuinka monet ovat jo luovuttaneen ja eivät enää usko demokraattiseen päätöksentekoon ja siihen vaikuttamiseen äänestämällä. Sekin on vakava merkki yhteiskuntarappion etenemisestä, kun vaikutusmahdollisuuksien menettämiseen uskoo yhä useampi. 

Lisäksi on vellonut epäilyjä vaalivilpistä, jota korostaa mm. tämä: Tieto Oyj Announcements Tieto Oyj: Goldman Sachsin omistus Tiedossa noussut yli 5... ---> Vaaliääniä laskevan Tieto Oyj:n omistaa siis yhä enemmän transatlanttinen pankkiirikartelli (Goldman Sachs), joten vastaavassa suhteessa laskee luottamus ääntenlaskun rehellisyyteen... Raha ratkaisee nykymaailmassa yllättävän paljon, se on tullut minulle selvemmäksi ja selvemmäksi tutkimuksissani.

Tässä katsannossa erään Facebook -tuttuni huomio tuntui ikävältä vaalivilpistä kertovalta piirteeltä: Hän havaitsi äänestysprosentin muuttuneen kesken ääntenlaskun, vaikka sen pitäisi olla vakio jo heti äänestyksen loputtua kaikkien äänestäneiden ollessa jo selvillä äänestämättömiin verrattuna: Onko haamuääniä rukkailtu kaikessa hiljaisuudessa piilotettuna silmiemme eteen...?

Lopuksi on palautettava mieleemme edelleen kokonaiskuva ja siinä se, miksi Suomikin on jo ajautunut monella yhteiskuntatasolla pahasti harvainvallan ikeen tielle ko. globaalien rahatalous- ja eliittipiirien talutettavana --->

Ajatushautomot harvainvallan välineenä - näin meitä globalisoidaan: "Vuonna 2006 Suomen poliittisella kentällä tapahtui seisminen muutos. USA:sta Eurooppaan rantautuneet ajatushautomot saivat mandaatin ohjata Suomen politiikkaa ja suomalainen CFR (Council on Foreign Relations), Ulkopoliittinen instituutti, sai virallisen asemansa ja globalismi juurtui Suomeen.".

Käytännön muistutuksena sellaisesta yhteiskunnan väärästä kehityksestä tänään paljastunut seikka infrastruktuurinkin hajoamisesta reaalitalouskriisissä rahatalousparasiitin alla: Tähän on tultu: Asfalttia korvataan soralla rahapulan takia.

Päivitys maanantaina 29.10.2012 klo. 11:35: Jälkipyykkiä on alkanut tulla ja tässä siitä Arhi Kuittisen huomioita mm. vaalivilpin mahdollisuudesta --> Ääntenlaskennan haamuäänet ja lain systemaattinen ohittaminen.

Valopilkkuna tuli sentään yksi lupaava tulos --> Ensikertalainen Muutos 2011 sai yhden valtuustopaikan.

No comments: