Sunday, November 11, 2012

Saul Schubakin eugeniikka- ja talousteesit varoitusesimerkkinä lännen rahataloustotalitaristisesta rappiosta

Suomen julkista keskustelua on järkyttänyt viime viikolta alkaen Kimmo Sasin avustaja ja Kokoomuksen Nuorten Liiton ex-varapuheenjohtaja Saul Schubakin Facebook -seinällään lausumansa lapsilisien poistamiseen tähdännyt mielipiteensä. Sen takia hän on aiheuttanut myrskyn sanomisiaan vastaan ja toisaalta Kokoomuksen todellisen ytimen paljastumista. 

Nyttemmin hänet on näiden lausuntojensa takia jo erotettu Kokoomuksen Nuorten Liiton varapuheenjohtajan vakanssista näennäisen paheksuvasti. Schubakin mielipide on kuitenkin linjassa rahataloususkonnon neofeodaalistavan eugeniikka-fasisti -agendavyyhdin kanssa, mikä mitä ilmeisimmin on vakavasti aivopesty näille suurpääoman kätyrillisille nuorisopiireillekin.

Schubakin mielipide kuului seuraavasti: http://uutiset.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2012/11/saul.jpg

--> "Lapsilisät pitäisi ehdottomasti poistaa. On järjenvastaista että tuemme heikomman aineksen lisääntymistä ja sitten ihmettelemme miksi täällä on huumeriippuvaisina syntyviä lapsia ja huostaanottoja alkoholistivanhemmilta.".

Tämä lapsilisäasia on vaikea - mahdoton asia hahmottaa, jos käsittelee sitä pelkästään yksilökeskeisistä (Ayn Randilaisista) lähtökohdista käsin eikä ajattele asiaa ryhmäpsykologisesti eli sitä, kuinka hyvinvointiyhteiskunnan toimintamallit luovat yhteishyvällisyyttä kollektiivisina periaatteina, joista lapsilisätkin ovat yksi esimerkki.

Lapsilisät eivät siis ole vain yksilöiltä toisille tai valtiolta yksilöille tapahtuvaa mekaanista tulonsiirtoa, jota voitaisiin muka suin päin rukata miten halutaan itsekkäiden ja / tai rahataloudellisten intressien hyväksi. 

Kyseessä on yhteiskunnan pohjaa turvaava kollektiivinen periaate, joka luo oikein käytettynä tulevaisuuteen yhteiskuntaa edistävää potentiaalia yksilöiden parantuvien kehitysprosessien kautta ja se siis ilmenee tulevaisuudessa mm. kohonneena kulttuurillisena, tieteellisenä ja humaanina toimintana kollektiivisestikin; tämä on yksi kansallisvaltioperiaatteen kulmakivi! 

Schubak käsittelee asiaa juuri siten väärin, että hänen teeseissä ei osata hahmottaa tätä kollektiivista periaatetta ja käsitellään tukiperiaatteita sen sijaan kuin ne olisivat vain rahataloudellisten intressien yhteyteen suin päin sovitettavaa humaaneista periaatteista irrallista lähinnä vain budjetintasauksen hyväksi tehtävää puhtaasti laskennallista elementtiä.

Tässä siis näkyy jo monta kertaa aikaisemminkin ilmennyt se seikka, kuinka rahatalous määrää yhteiskunnan asioista liikaa ja eskaloituvasti jo niissäkin kohdin, missä sen ei pidä, koska se aiheuttaa huononnusta radikaalisti kollektiiviseenkin hyvinvointiin. 

Ihmiset ilmeisesti kuitenkin tunnistavat tällaiseen kollektiiviseen periaatteeseen kajoamisen niin hyvin, että mielensäpahoittamisreaktio on ollut hyvin vahvaa. Se onkin yksi positiivinen seikka tässä hulabaloossa...

Minulle on sanottu tuohon em. liittyen kuitenkin seuraavaa: "Voitaisiin jopa ajatella, että yksilökeskeinen Schubakkin oppisi jotain mikäli vastineeksi tarjoittaisiin jotain muuta kuin typerältä vaikuttavaa paheksuntaa."...

Tuo on myös totta. Tarkoitankin lähinnä sitä, että ihmiset tunnistavat melko yleisesti joissakin kohdin yhteiskunnan hyvinvointiin kohdistuvia uhkia. Pitkä matka siitäkin on vielä siihen, että lääkkeitä ja ongelmanratkaisuja osattaisiin pelkän mielipahan sijaan luomaan ja käytäntöön toteuttamaan. Itse olen kyllä kritiikkini sekaan tarjonnut usein myös ratkaisumalleja ja lääkkeitä, joten omalta osaltani pyrin näyttämään siinä esimerkkiä.

En tiedä ja epäilen vakavasti, kuinka hyvin Schubak oppisi jotain niistäkin vai olisiko hän niin jonkun oppi-isän (Mitt Romney, Paul Ryan --> Ayn Rand...) ideologian pauloissa, että esim. tarjoamani kaltaiset ongelmanratkaisumallit olisivat hänen mielestään huuhaata ja totaalisen epärelevantteja....

Monesti on sellaistakin umpimielisyyttä ollut nimittäin nähtävissä, koska rahatalousintressien mukaisiin ideologioihin uskovien päätä näkyy olevan hyvin mahdotonta kääntää monessa kohtaa. Onhan sekin jo nähty transatlanttisessa piirissä mukaan lukien Suomi, missä näissä jatkuvissa rahatalouspoliittisissa väärissä valinnoissa ja globalisaation mukaisissa hegemoniauskomuksissa pitäytyminen on totaalista kuin ei olisi muka mitään vaihtoehtoa niille.

Kollektiivinen haitallinen normi onkin äärimmäisen vaikea kumota sen saavutettua uskonnollisluonteisen valtatunnustuksellisuuden, kuten rahataloustotalitarismissa on käynyt. Sen  ikeessä elävien yksilöiden mielipiteet ovat sementoituja ja järkiperustein kyseenalaistettavissa erikoisen vaikeasti... Paremman yhteiskunnan tulevaisuuteen luomisen mahdollisuus on siksi merkittävästi mitätöitynyt. 

Tilannetta voidaan hahmottaa ajatusleikillä, missä määritellään ihmiskulttuurin moraalia sen mukaan, kuinka edistyksellisen, toimivan ja kattavan yhteishyvällisen lopputuloksen luominen tulevaisuuteen mahdollistuu eri malleilla (vaikkapa rahatalousintressit vs. kansallisvaltiolliset periaatteet tukijärjestelmineen). Mitä edistyksellisempi, toimivampi ja kattavampi tulos toteutuu, niin sitä moraalisempi on ollut prosessi... Sitä täytyisi pitää jopa pääperiaatteellisena ohjenuorana käytännön toteuttamiseen. 

Itselleni on selvää näiden viime vuosien tutkimusteni tuloksena, että rahataloudelliset intressit epäonnistuvat luomaan moraalista tulosta yhä enemmän jatkaessaan nykyisellä tiellä, mitä Kokoomus ja Schubak kuitenkin muiden muassa ylläpitää moisten lausuntojen paljastamana. 

Siksi tuon moraalisen periaatteen täyttämiseksi on siis kajottava ensisijassa rahatalouden toimintaan, missä on ongelmanratkaisutyökaluina olemassa mm. Glass-Steagall -reformi, pankkien kansallistamiset, reaalitalouden ottaminen kehittämisen keskeiseen piiriin fyysisen ekonomian ja kansallisvaltio- / hyvinvointivaltioperiaatteiden mukaisesti jne...

Katsotaanpa seuraavaksi sitä, mitä tähdellistä ja tärkeää muilla on ollut sanottavana tästä Schubak -jupakasta; poimin heidän teksteistään keskeisiä kohtia esille -->

Lapsilisät ja kaikki muukin sosiaaliturva poistettava --> Muutkin kokoomusnuoret ovat laukoneet Schubakin vanavedessä jopa kaikkien tukien lakkauttamiseen tähtääviä teesejä. Tuota linkissä olevaa Aleksi-Erik Tolvasen kirjoitusta kuvaavampaa on hänen ideologiansa, joka paljastaa hyvin sen kytkeytymisen transatlanttisen eliitin rahataloususkonnollisiin agendoihin >>

Aleksi-Erik Tolvanen kuvailee bloginsa etusivulla ideologiaansa: "Olen 19-vuotias tekniikan ylioppilas. Linjaan tässä blogissa yhteiskunnallisista aiheista. Tähän liittyen olen erityisen kiinnostunut yhteiskuntafilosofiasta ja itävaltalaisesta taloustieteestä. Muita kiinnostuksen kohteitani ovat jotkin luonnontieteet ja matematiikka. Ideologialtani olen libertaari ja kannatan laajoja negatiivisia vapauksia. Oikeudenmukainen yhteiskuntamalli olisi mielestäni minimivaltio, jonka toimenkuvaan kuuluisivat vain oikeuslaitos, poliisi ja maanpuolustus.”.

Hänen kuvailemansa "minimivaltio" perustuu juuri Ayn Randilaiseen yksilön roolin epäsuhtaiseen ylikorostamiseen yhteishyvällisyyden tuhoksi eli yli-individuaalin sokeuden eskaloitumiseksi ymmärrysvammojen sairauteen ryhmäpsykologisten ominaisuuksien suhteen >> Rahataloustotalitarismia edesauttavat siinä sekä valtion ja yksityisen pääoman liitto fasismina että valtion roolin mitätöiminen julkisen talouden pyörittäjänä. Niinpä ko. minimivaltiovaatimus on julkisen talouden - reaalitalouden - kansantalouden - ihmiskulttuurin alistamista entistä radikaalimmin yksityisen suurpääoman ikeeseen. 

Se on rahataloudellisten teesien - ideologioiden (Eugeniikka, fasismi, malthusilaisuus, neofeodalismi jne.) turvaamista, koska näin heikennettävä yhteishyvällisyys ei siten pääse ns. haittaamaan liberaalia suurpääoman vastuutonta ja parasiittista käyttöä autonomisena uskomusjärjestelmänä yli-individuaalisen sokeuden yhteiskunnallis-poliittisia ymmärrysvammoja aiheuttavassa perikatopotentiaalissa.

Tämän voisi luulla olevan parodiaa, ellei tietäisi asioiden olevan länsimaissa ja Suomessa niin vakavasti sekaisin juuri siksi. Tämäkin on ollut odotettavissa jo monta vuotta länsimaiden rappiohegemonian ja moisen "Uuden maailmanjärjestyksen" vyöryttämisen ikeessä vain tullakseen pintaan mm. tällaisina rappio-oireina - Schubak -tyylisinä ja Ayn Randilaisina möläytyksinä.

Rahataloustotalitarismi suojautuu omaa uskonnollista mahdottomuuttaan vastaan fasismilla, eugeniikalla ja muilla natsifikaatioperikadollisuuksilla sekä kansallisvaltioperiaatteen mitätöimisellä, missä ihmisyys alistetaan kaikkivoivan monetaristisen rahan jumalallisen toimijasubjektiuden valtaan elämää ja kauneutta tuhoavasti.

Tilanne eskaloituu, koska rahataloustotalitarismin luoma moinen järjestelmävikakehitys on tämän systeemin puitteissa peruuttamattomasti korjaamaton juuri siksi, koska ristiriita rahataloususkonnon ja reaalitalouden pyörittämän kansantalouden välillä on siinä täysin sovittamaton. Ihmiskulttuurin toimintaedellytykset näivettyvät hälyyttävästi vaihdonvälineen tullessa kaikkea määrääväksi totalitarismin ja antihumaanien ideologioiden lähteeksi.

Arhi Kuittinen: Kokoomus hylkäsi julkisen fasismin puheistaan vain pragmaattisista syistä --> Arhin havainnollistamaa historiallista kontekstia, jossa Schubakkilaiset möläytykset ovat kasvamassa ns. hedelmällisessä tunkiomaaperässä: "Kokoomus hylkäsi julkisen fasismin puheistaan viimeistään sodan 1945 jälkeen vain pragmaattisista syistä mutta suojeluskunta-aatteen fasistisesta ideologiasta ei koskaan irtisanouduttu.

Talvisotaan johtanut kiihotus unohdettiin toki aktiivisesti. ...

Syntyi tyypillinen ivallinen sivistyneisyys, kokoomukselaisuus ja luihu kaksimielinen verbalistiikka fasistisella jälkimaulla.Stubbin jokerihymy "talousdarwinistisen" taloustaistelun (taloustuhon ja pankkien totalitaarisen vallan) puolesta  ja Kataisen pakoilevat käsiteharhautukset avuttomien toimittajien kysymyksiä mitätöimään. 

"Paremminvointivaltio" - köyhät ulos ja tuloerot ylös - halvempaa työvoimaa porvareille rikastua.

Kokoomuksen salaisessa historiassa pankkimies Mauno Koivisto merkitsi uutta taktista vaihetta - kokoomus aloitti valtapuolueen eli SDP:n miehittämisen omilla torpedoillaan.".

Heikki Typöllä on lukijakommenttiosastolla erittäin hyvä tyhjentävä kiteytys Schubak -gatesta ja Kokoomuksesta yleensäkin: "Ei Saul ole syyllinen. Hän on rehellinen kokoomuslainen, mutta kokoomuksen ideologian ja ihmisyyden välillä on sovittamaton ristiiirta. Näin ristiriita ilmenee!". Lähteenä: Politiikan ja ystävyyden sietämätön ristiriita.

FASISTI HÄNNIKÄISEN KIRJOITELMA TÄRKEÄ OSA SUOMALAISEN FASISMIN HISTORIAA?

Lainaus: "Fasistinen ideologia lähtee pikkuporvariston ahtaammasta yhteiskunnallisesta asemasta ja sitä vastaavasta sielullisesta rakenteesta, joka ei ole taipuvainen liberaalisuuteen kuin enintään poliittisena keinona silmänlumeeksi. Isoporvariston yltäkylläisyyteen perustuva liberaalinen arvorelativismi ja siitä seuraava mukavasti poliittisesti hyödyntyvä looginen sumu on kaukana fasistisen ideologian selkeästä vähän idioottimaisesta loogisesta perustasta. Tämä ero tulee sukupolvierona esiin Kokoomuksen isoporvaristoon kuuluuvien vanhojen kansanedustajien ja toisaalta nuorten puoluepaikastaan vielä epävarmojen aktiivien välillä. Nousukasmaiset kokoomuslaiset kuuluvat aina pikkuporvaristoon ja liberalismin petoksen hetkellä, he kuvittelevat eroavansa isoporvaristosta olennaisesti. Nimenomaan pikkuporvarillisista nousukkaista kehkeytyy fasismi, johon isoporvaristo jukisella ilmitasolla ottaa etäisyyttä. Salaliiton tasolla fasismi tietysti on isoporvariston käsikassara niin kuin pikkuporvaristokin. Olisi virhe kuvitella, että isoporvaristo ei seisoisi moraalisesti fasismin rikosten takana.".

Käymälän Sven Laakso kuvaa tuossa osuvasti juuri sitä, kuinka pikkuporvarit (Transatlanttisen eliitin kätyrit) toimivat aktiivisesti aivopestyinä rahataloususkonnon kuvaamaa elämäntapaa edesauttaen isäntiensä (isoporvaristo) maailmanherruus- ja imperialismiagendoja.

A-studio:Vieraana kokoomusnuorten vpj Saul Schubak -->

Juu seli seli, julkisen sektorin ja liian vasemmalla olon syytä muka kaikki velkakriisi eikä muka yhtään rahatalouden ja siihen liittyvän ahneen imperialismin. Pihalla on ja pysyy tämä Schubak ideologiaveljineen, vaikka sääliä kerää tässä haastattelussa untuvikkohämmentyjänä. Nämä kokoomusnuorethan olivat juuri äskettäin hakemassa oppia Ayn Randin sokaisemilta Mitt Romney -piireiltä Yhdysvalloissa: se näkyy näissä aivopestyissä mielipiteissä hyvin räikeästi nyt!

Jopa muka kokoomuksen sisälläkin näköjään; mahtaakohan kuitenkaan, kun kokoomuslainen ylin johto (presidentti ja pääministeri) pysyy tästä hiljaa; hyväksymisen merkki?...

SaulSchubak - kolmen opintoviikon intellektuelli -->

Hyvä analyysi aikamme älyllisestä kutistumisesta rahataloususkonnon sävyttämässä neofeodaalirappiossa. Siinä kirjoittaja on kuitenkin ehkä hakoteillä, kun muka: "tämän viikonlopun verbaalisella erektiolla ei päästä edes politiikan mattinykästen joukkoon"... Pahaa pelkään, että yhteiskuntarappion edetessä näilläkin "ansioilla - teeseillä" ollaan tulevaisuudessa pääministereitä, jos sellaista vakanssia edes enää on olemassa silloin...

Lainaus:Saul kirjoittaa loukkaantuneena blogissa: "Moni on tehnyt mauttomia natsivertauksia ulostuloni johdosta". Sitten hän esittää ilmeisesti jonkinlaiseksi poliittiseksi keskustelunavaukseksi tarkoitetun näkemyksen lapsiperheille suunnatuista avustuksista ja tuista. Ajatuksissa ei ole mitään tolkkua, logiikkaa tai yhtenäistä punaista lankaa - ei edes sinistä, jos kokoomuksessa niin halutaan. Saulin ajatukset ovat kuin 4-vuotiaan yritys selittää maailmakaikkeutta. En tunne Hankenin opetuksen tasoa, mutta yhteiskuntapolitiikan osalta se vaikuttaa tuottavan jonkinlaisen vakavan regression. 

Bloginsa Saul lopettaa toteamalla, että hänen esittämänsä tärkeän asian nousemisen julkisuuteen on ollut kaiken loan arvoista. Juuri tässä on koko Saul Schubakin ajattelun perustavanlaatuinen virhe: hän ei parka itse ymmärrä, ettei ole nostanut mitään tärkeää aihetta julkisuuteen. Hän on esittänyt vain täysin irrationaalisia kommentteja ja sekavaa älämölöä sosiaalipolitiikkaan liittyen. Argumentit eivät nouse mistään tai palaudu mihinkään. Ne ovat vain epäselvää semanttista hälyä äärimmäisen huonoihin sanavalintoihin yhdistettynä. Kontulan ostarin kuppiloissa kuulee merkittävästi sofistikoituneempia poliittisia analyyseja.”.

Lapsilisäkritiikin lastenvaivoista Schubakille ja muille -->

Lainauksia: ”Tulkitsen, että Schubakin “taloustiedettä” sivuava ajattelu kulkee jotakuinkin näin: verojen kautta kerätyt ja perheille jaetut lapsilisät vaikuttavat ihmisten käytökseen yhteiskunnassa. Ongelmaksi hän tuntuu kokevan “heikomman aineksen” tuista kasvavan lisääntymishalun. Koska rahaa saa lapsia tekemällä, niitä tehdään, vaikka oma taloudellinen tilanne ei ilman tukia antaisi myöten.

Lapsilisät siis ikään kuin antavat väärän kuvan perheen tai vanhemman kelpoisuudesta, joka vertautuu nyt taloudelliseen vaurauteen. Tästä on seurauksena Schubakin mukaan syrjäytymistä ja huostaanottoja, kun kunnollista kotia ei pystytäkään tarjoamaan, vaikka lapset on hankittu.”.

"Kauppatieteiden tohtori Alf Rehn kritisoi tätä oletusta Facebookissaan:

Mutta kun yritetään todeta että taloustieteet sanovat niin tai näin, olettamuksena että taloustieteet ovat jotenkin pystyneet luomaan absoluuttisen totuuden tästä(kään) asiasta, silloin minua – taloustieteiden professorina (joten jos ehdottomasti haluat käyttää titteleitä olen prof, en hra) – ärsyttää. Minä en väitä tietäväni miten tuet vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen, koska olen lukenut vain sen parisataa tieteellistä työtä tästä, ja ne eivät mitenkään anna selkeää vastausta. Toisin sanoen, minulla on vastakkainen mielipide siihen että taloustieteitä käytetään tylppänä aseena, näinkin monimutkaisessa kysymyksessä."Toisin sanoen, looginen fakta on että “sitä mitä tuetaan joko saadaan lisää tai sitten ei, riippuen siitä miten tuki vaikuttaa tähän”.”.

"Rehnin mukaan taloustieteet eivät sinällään anna selkeää totuutta siitä, miten tuet vaikuttavat ihmisten päätöksentekoon. Kyse ei ole nyt luonnontieteestä, jossa luonnonlait pätevät aina ja kaikkialla, vaan tilastollisesta tieteestä, jossa makrotaloustieteen teorioita testataan aineistojen avulla. Mukana on aina todella paljon muuttujia, joiden yhteisvaikutusta ei voi selkeästi erottaa syyksi ja seuraukseksi.

Selkeää tukea Schubak tai kukaan muukaan ei argumentilleen taloustieteestä siis saa.”.

"Lapsilisien leikkaajilla on todistusvastuu lapsilisäpolitiikan ja sen aiheuttaman käytöksen yhteyden osoittamisessa. Schubakin mukaan “tutkittua tietoa tämänkaltaisten tukien vääristävästä vaikutuksesta on yllin kyllin”, mutta hän ei jaksa tai ehdi hakea yhtään viitettä blogiinsa  Ainoa lähde on Youtubeen ladattu videohaastis  Ilmeisesti hänen yliopistossaan tieteellisyyden kriteerit ovat löysemmät kuin tuntemani.

Kertaakaan näiden tukien suomalaiset leikkaajat eivät ole kertoneet niiden positiivisista vaikutuksista. Ainoa marmatuksen aihe on niiden käyttäytymistä “vääristävä” vaikutus, jota maustetaan pelotteluilla tukiväärinkäytöksistä ja huolella huostaanotoista.”.

"Minä googlasin lapsilisät + vaikutukset. Sain tämän artikkelin luettavakseni. Se on tieteellinen tutkimus Kanadasta parin vuoden takaa. Siis oikeaa dataa, Cambridgen yliopistosta. Aikaa hakuun meni 5 minuuttia.

Ote tiivistelmästä:

The findings suggest that child benefit programs

in Canada had significant positive effects on test scores, as has been featured in the existing literature.

However, we also find that several measures of both child and maternal mental health and well-being

show marked improvement with higher child benefits.

Eli korkeammat lapsilisäohjelmat paransivat merkittävästi tuloksia, kuten aiempikin tutkimus osoittaa. Ne vaikuttavat mielialaan lapsen kotona, ehkä niin, että vanhempi kokee olevansa tuettu kasvatustehtävässään ja vähemmän stressaantunut selviämisestä. Tämä turvallisempi ilmapiiri vaikuttaa sitten lasten kasvatukseen ja näiden tulevaan menestymiseen.”.

Rodunjalostusta kokoomuslaisittain -->

Lainaus:Schubak siis sanoo:

1. Köyhien köyhyys on heidän oma vikansa.
2. Köyhien lisääntyminen pitää estää.
3. Lapsilisien poistaminen varmaan auttaisi.
4. Se, että rikkaat saisivat edelleen verovaroin kustannettualapsilisää, on oikein.
5. En tiedä mitään sosiaaliturvajärjestelmästämme.
6. Luulen, etteivät köyhät käy töissä ja maksa veroja. 
7. Luulen, että kaikki köyhät ovat päihdeongelmaisia.
8. Luulen, että päihdeongelma on ihmisen oma valinta.
9. Rikkaissa perheissä ei ole päihdeongelmia, väkivaltaa jne.”.

Lopuksi --> Kokoomusnuoret yrittävät kitkeä ylilyöntejä - "Emme ole äärijärjestö"

Eli fasismi, eugeniikka ja neofeodalismi vetäytyvät tilapäisesti vähän piiloon muhimaan...

No comments: