Sunday, December 09, 2012

Big Brother 2012 -kauden sosiaalis-psykologinen analyysi: Yli-individuaalin sokeuden ja negatiivisen persoonaenergian voittokulkua

BB -finaalista on nyt kulunut aikaa jo viikko, mutta onpa siten riittävästi sulateltu BB:n 2012 voittajaakin, joksi selvisi siis Teija. Iida jäi tiukan taistelun jälkeen kakkoseksi ja ne pojat (Markus ja Jouko) jäivät finaalinelikon hännille. Tässä on BB -finaalipäivän lyhyt alustukseni aiheesta. 

Laitan tähän nyt viimein ajatuksiani, mitä tämän tosi-tv:n koko tämän vuotinen formaatti henkilöineen herätti. Henkilöissä keskityn tosin lähinnä vain finaalin kärkikaksikkoon Teijaan ja Iidaan. Tärkeä osa ruodinnassani ovat myös yleisöreaktiot eli katsojamielipiteet, jotka heijastelevat yhteiskuntaolojemme henkistä ja kulttuurillista laatua hyvin havainnollisesti - syvällisesti. BB -tuotanto onnistui tänä vuonna tuomaan näihin liittyviä seikkoja aikaisempaa rajummin esille sekä hyvässä että pahassa.

Big Brotherin alkaessa viime elokuun lopussa oli sen puitteissa jo heti alkajaisiksi havaittavissa varsin paljon erilaisia odotuksia herättänyt asukaskattaus; taloon oli alkuun valittu vain neljä nuorta miestä, mutta reilusti yli 10 naisen joukko, joiden kesken oli tahallaan luotu jo lähtökohtainen ja radikaali kahtiajako-oletus persoonien suhteen. 

Nimittäin neljä naista oli keski-ikää lähestyviä / jo sen saavuttaneitakin ja ulkonäöltään ns. vähemmän viehättäviä ja ylipainoisiakin, johon joukkoon myös tuo voittaja Teija lukeutui; he olivat ns. "tanttoja". Lähes kaikki loput naisista olivat sitten nuoria ikävuosiltaan 19 ja 28 väliltä ja määriteltävissä enemmän tai vähemmän ns. "pissiksiksi" eli he olivat lähtöoletukseltaan kauniita, ulkonäkökeskeisiä ja materialistisia eli pinnallisia. Tuo toiseksi tullut Iida lukeutui tähän "kastiin", mutta oli kuitenkin sen fiksuimmasta päästä.

Tämä henkilöasetelma oli täten pinnallisesti katsottuna tarkoituksellisen vastakkainasetelmallinen ja sosiaalismanipuloiva lähtökohta, joka herätti heti pahassa mielessä enteitä tulevista henkilökemioiden solmuun ja sotatilaan menemisistä BB -talossa ja jopa katsojien joukossa asukasfanituksen jakaantuessa myös toisilleen vihamielisiin "leireihin". 

Heti oli selvää, että tämän naisvalikoiman oli tarkoitettukin herättävän leiriytymistä toisilleen vihamielisiin "tantta"- ja "pissis" -leireihin. Siinä miesasukkaille tarjoutui karrikoidusti vain statistin ja häntäheikin roolit, mikä ilmenikin sitten kauden aikana mm. kolmen miehen osalta aktiivisena seksuaalisena kanssakäymisenä "pissis" -kastiin kuuluneiden nuorten naisten kanssa. Siinäkin tehtiin määrällinen ennätys moninkertaisesti koko Suomen BB:n historiassa, joka osaltaan myös kertoo individuaalisten tarpeiden korostuneesta roolista aikamme ajatushistoriallisessa vaiheessa (Aiheesta lisää alempana)... 

Hyvässä mielessä tämä tarjosi ennakko-odotuksensa takia herkullisen ja opettavaisen mahdollisuuden tulkita Suomen henkistä tilaa tarkkaan moisten vastakkainasetelmiensa ja jännitelähtökohtiensa avulla; henkilökemiakriisit olivat tulevia avaamaan julki ihmissuhteiden kipupisteitä, persoonalaatujen piirteitä sekä yksilö- että kollektiivitasolla ja niiden myötä keskustelupalstojen mielipide- ja kannatuskäyttäytymisen luonne tuli samalla vastaavasti paremmin esille luoden kokonaiskuvaa yhteiskuntamme ihmissuhdepiirteistä nyky-Suomen kulttuurin ominaisuuksia indikoiden. 

Tämän kaikki BB 2012 -kausi tulikin tekemään ennen näkemättömästi, mutta paljastuneet laadut ja ominaisuudet loivat BB -kaudesta varsin paljon pettymyksen ja osoittivat osaltaan Suomen ja koko länsimaisen yhteiskuntatilanteen olevan henkisesti ja sosiaalisesti sairas, mikä oli vastenmielistä tässäkin havaita.

Hyvänä asiana on kuitenkin sanottava kollektiivitasolla, että tuohon "tantta" vs. "pissis" -asetelmaan kohdistuneet ennakko-odotukset romuttuivat osaltaan jopa täysin BB -kauden kuluessa. Yleisestihän tällaisessa on ja oli ennakkoluuloina mm. se, että "tantat" ovat muka niitä fiksuja, sosiaalisesti kehittyneitä ja rauhallisia persoonia, kun taas "pissikset" ovat muka niitä tyhmiä, sosiaalisesti kehittymättömiä ja villejä persoonia. Tämä BB -kausi osoitti, että tämä stereotyyppinen ennakkoluulo ei pidä paikkaansa puolin ja toisin. Ne "tantat" osasivat olla myös tyhmiä, sosiaalisesti kehittymättömiä ja villejä ja "pissikset" pystyivät olemaan myös fiksuja, sosiaalisesti kehittyneitä ja rauhallisia.

Kollektiivitasolla tuo vastakkainasettelulähtökohta kuitenkin loi juuri ennakkoluulojenkin mukaista persoonien leiriytymistä vastakkainasetelmiin sekä talossa että talon ulkopuolella katsojafanituksessa. Talossa se loi puitteita mm. kiusaamiseen, selän takana pahan puhumiseen ja niistä johtuvaan yleisen ilmapiirin myrkyttymiseen epäkohteliaaksi, ilkeäksi ja pahansuovaksi. Ajoittain suorastaan lamaannuttava ilmapiiri aiheutti talossa osaltaan jopa neljän BB -kisailijan luovuttamisen / talosta poistamisen sääntörikkomusten takia. Toisaalta BB -tuotanto edesauttoi tällaistakin tahallaan sallimalla tällä kaudella juonittelun ja häätöäänestyksistä puhumisen.

Melko pian paljastuikin sitten se, että ko. "tantoista" kaksi ylitse muiden eli Anne ja voittaja Teija olivatkin myös persooniltaan hyvin epäkohteliaita, ilkeitä ja pahansuopia. Heidän johdollaan taloon tuli paljon pahaa henkeä, jossa monet joutuivat juuri sosiaalisen manipuloinnin, kiusaamisen ja selän takana pahan puhumisen uhreiksi ja nämä uhrit nimenomaan olivat korostetusti "pissis" -leiriin kuuluvia nuoria ja kauniita naisia; eniten esim. Katarina, Johanna ja nimenomaan tuo kakkoseksi tullut Iida.   

Tämä Teijan voitto ja lisäksi koko kärkikaksikon (Teija-Iida) kilpailuasetelma finaaliin saakka oli monessakin mielessä poikkeuksellisen havainnollistava sekä hyvässä että pahassa, mutta ennen kaikkea minunkin mielestäni jälkimauksi jäi poikkeuksellisen inhottava, suututtava, surullinen ja puistattava loppusisältö, joka tuli eniten esille ko. kaksikon suhteissa BB -kauden päätteeksi >> Teijan voitto kiteytti tämän negatiivisen sisällön myös yksinään.

Teijan olemus ilmeni kahtiajakoisena; lupsakasta ja sosiaalisesta käyttäytymisestään syntyi osaltaan miellyttävä kuva sanavalmiista "äitihahmosta". Siitä huolimatta Teija toi esiin hyvin paljon ilkeää, pahansuopaa, epäkohteliasta ja ajatuksiltaan radikaaliakin puoltaan. Sen hän osoitti mm. puhumalla ennätyspaljon pahaa toisista BB -asukkaista etenkin selän takana, olemalla suustaan erittäin rivo sekä olemalla kiero ja ilkeä monissa käytännön tilanteissa; esim. hän käänsi toisten (Etenkin Iidan) sanomisia ja luonteita negatiiviseksi omaksi hyödykseen ja toisten haitaksi ja muutakin manipuloivaa ihmissuhdepelaamista ilmeni härskisti ja surutta esim. häätöäänestyksiin liittyen. Voidaan jopa sanoa, että Teijassa ilmeni peräti psykopaattisia / sosiopaattisia piirteitä ko. sosiaalisen manipuloinnin määrän ja luonteen paljastamana. 

Kakkoseksi tullut Iida oli kaikkein eniten Teijan hampaissa, koska hänen mielestään Iida edusti juuri stereotyyppistä "pissis" -leirin ihmistä, joka olisi itsekäs, holtiton, tyhmä sekä äärimmäisen pinnallinen ja teennäinen. Siten siis muka vapaata riistaa haukuttavaksi ja mustamaalattavaksi Teijan kaltaiselle "sosiaaliselle ja lupsakalle äitihahmolle", jollaisena ihmetyttävän moni katsoja tyytyi keskustelupalstoilla Teijan vain näkemään. 

Iidassa oli jossain määrin havaittavissa pinnallisuutta, itsekorostusta ja teennäisyyttä, mutta toisaalta Iida sortui kaikkiin asukkaisiin nähden hyvin vähän em. kaltaiseen ilkeään, pahansuopaan ja manipuloivaan pelaamiseen - kiusaamiseen. Sen sijaan hän olikin varsin esimerkillisesti mallikas ja kohtelias asukas. Oikeastaan vain Johanna, Markus ja Tomi olivat vielä kiltimpiä siinä mielessä, mutta heistä Johanna oli myös hyvin paljon Teijan hampaissa.

Hyvin mielenkiintoinen toisillensa vihollinen kaksikko tästä Teija vs. Iida -parista syntyikin, joten katsotaanpa vielä syvemmälle >> Sekä Teija että Iida paljastuivat molemmat myös ns. vahvoiksi persooniksi, jotka siis ovat peräänantamattomia, itsetietoisia ja määräämis- / johtajahaluisia. Niinpä tällaisten ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä ilmenee helposti toistensa negatiivisten piirteiden kärjistymistä toinen toistensa mielestä ja suorastaan hyvienkin ominaisuuksien näyttäytymistä siksi toisen silmissä lumeenomaisesti negatiivisena; johtajatyypit ovat toisillensa haaste ja uhka.

Tästä kaksikosta nimenomaan Teija ilmaisikin nämä negatiiviset ja etenkin Iidan vastaiset "näkynsä" hyvin suorasukaisesti. Iidaa puolestaan syytettiin siitä, että hän piilottelee mielipiteitään - käyttäytymistään ja se vahvisti hänestä muodostunutta mielikuvaa teennäisenä ja jopa salaa juonittelevana. Tässä siis ilmeni kaksi erilaista tapaa reagoida mm. juuri BB -taloon kuuluvissa vastakkainasetelmallisissa / hankalissa sosiaalisissa tilanteissa; suora ja piilotteleva. Mitä ne kertovat lisää? >> 

Ne ovat käyttäytymismalleja, joista ei voida sanoa selkeästi ovatko ne hyviä vai pahoja; kummallakin on puolensa sosiaalisissa tilanteissa, koska kumpaakin voidaan käyttää myös hyvää tarkoittavaan toimintaan. Kaikesta ei voida eikä kannata olla avoin eli suora, mutta avoimuus ja suoruus on usein tärkeää luottamuksellisen ja vilpittömän ihmissuhteen luomisessa.

Toisten mielestä Iidan ns. piilotteleva käytös oli vain osoitus kiitettävästä mielen ja tunteiden hallinnasta sosiaalisen konstruktion eli talon hengen hyväksi. Omasta mielestäni on kunnioitettavaa tiettyyn rajaan saakka, että kykenee kontrolloimaan mieltään ja mielitekojaan; ettei ole tunteidensa totaalisesti viemä tuuliviiri. Sellaisen hallintataidon kritisoiminen onkin toisaalta vain kyvyttömyyttä nähdä sitä sellaisena hyveenä ja sekin on osaltaan siksi osoitus yli-individuaalin persoonan tavasta olla kyvytön näkemään siihen liittyvää kollektiivista - ryhmäpsykologista kontekstia; yksilön toimiminen kollektiivin kanssa / siihen sopeutuen.

Hyvin merkityksellistä ja suorastaan ratkaisevaa onkin juuri se, minkälaista sisältöä jommalla kummalla käyttäytymismallilla luodaan / hallitaan / piilotellaan... Jos suoralla - avoimella mallilla onnistutaan tuomaan esille lähinnä vain negatiivista energiaa ja sisältöä, niin eipä se kerro sellaisesta henkilöstä eli em. tyyliin Teijasta kovinkaan mairittelevaa. 

Niinpä minun mielestäni on aina ollutkin kyseenalaista ja iljettävää se, jos tällainen negatiivinen ihminen kehuu itseään tai häntä kehutaan avoimeksi ja suoraksi persoonaksi hyvässä katsannossa; jos osaa olla suora ja avoin korostetusti lähinnä pahansuovassa, ilkeässä ja epäkohteliaassa mielessä, niin se ei ole mikään persoonan positiivinen meriitti! Vain suorat ja avoimet positiivisen energian ja sisällön levittäjät - luojat voidaan todeta hyvämeriittisiksi. Sellaisesta oikein hyvä esimerkki oli BB 2010 -kauden Marika. Marika ja Teija ovatkin tässä kohtaa kuin yö ja päivä keskinäisessä vertailussa.

Moinen vääristynyt suoruus - avoimuus onkin osoitus omanlaisestaan epäsosiaalisesta ja jopa tuhoisasta käyttäytymisestä sekä moraalittomaksi - sosiopaattiseksi vinoutuneesta persoonatyypistä ja tätä Teija ilmensikin hyvin pikantisti. Sen iljettävyyttä korosti vielä se, kuinka hänen roolinsa muuttui tietyissä oman itsensä edun kannalta sopivissa tilanteissa mairittelevaksi ja em. negatiiviseen sisältöönsä nähden teeskennellyn pehmeäksi; lupsakka äitihahmo näytti etsivän vain omaa etuaan muutoin hallinneen pahansuopuutensa keskellä.

Mitä sitten voisi olla Iidan nähdyn pidättyväisyyden ja siihen liittyneen oletetun teeskentelyn taustalla? Onko se hyvä vai paha asia? Oliko se teeskentelyä ensinkään?... Monista Iidan käyttäytymisen piirteistä havaitsin, ettei hän ole lähimainkaan samassa mitassa pahansuopa ja ilkeä kuin Teija. Jos osaa olla ottamatta osaa toisten mustamaalaamiseen selän takana ja kiusaamiseen niinkin hyvin niin pahasti ilmapiiriltään myrkyttyneessä ko. BB -talossa kuin Iida, niin se jo kertoo paljon positiivisen energian etualalla olosta ko. persoonan luonteessa. 

Tosin jos ihminen on pahaa energiaa sisältävä, niin siinä pidättyväisyys voi olla toisaalta merkkinä salakavalasta manipulaatiosta (Piilotetaan katalat aikeet), mutta Iidan tapauksessa mielestäni ei siitä niinkään ollut kyse. Iidan itsekorostus pidättyvyyden kera nähtynä oli pikemminkin merkki siitä, kuinka vahvaluonteinen ja silti jossain määrin myös epävarma henkilö toimii kahdella strategialla painostavissa tilanteissa, kuten juuri BB -talossa; haavoittuvia - epämieluisia puoliaan pidätellään / salataan ja vahvoja - mieluisia puoliaan korostetaan / tuodaan esille. Onko sellainen väärin tai oikein? Riippuu tilanteesta ja nähdyssä huonovointisessa BB -talossa se oli oikeastaan hyvin sopivaa strategiaa eli oikein.

Niinpä nähty Iidan pidättyvyys vaikutti enemmän juuri sosiaaliselta strategialta kestää talon painetta ja juurikin ko. huonoa ilmapiiriä; uskon myös, että Iida tavalla tai toisella vaistosi häntä kohtaan vellonutta pahansuopuutta (Vaikka se enimmäkseen selkänsä takana piilossa velloikin, mutta välillisten sosiaalisten konstruktioiden kautta pahakin leviää kuin välittäjäaineessa; tämä on esimerkki ryhmäpsykologisesta ominaisuudesta, jota yli-individuaalisti sokea ihminen ei helposti tunnista - tajua), mikä tietenkin tekee ihmisestä kuin ihmisestä varautuneen ja sisäänpäin vetäytyvän. Altavastaajana - uhattuna siinä sekä pidättyvyys- että itsekorostusmetodit eskaloituvat helposti ja voivat osaltaan tietenkin aiheuttaa ristiriitoja ja hämminkiä. Vain sosiaalisesti etevä ja empaattinen persoona osaa lukea niitä viestejä oikein. 

Niinpä tässä korostuu myös se, että Teija ei osannut nähdä Iidan pidättyvyyttä - itsekorostusta oikein, vaan pahansuopana ja epäempaattisena persoonana hän liian helposti näki sen juuri vääristyneesti negatiivisena ja osana käyttöönsä ottamaa peliarsenaalia. Tätä varmasti väritti vahvemmaksi myös tuo stereotyyppisesti "pissis" -leiriin kategorisoiminen myös Teijan taholta. Siitä nähdään puolestaan se, kuinka stereotyyppinen kategorisointi on haitallista ja jopa tuhoisaa minkälaisissa vain sosiaalisissa konstruktioissa. Iidahan ei syyllistynyt tällaiseen luokitteluharhailuun, mikä huomiona hyvään suuntaan on myös mainittava. Sen sijaan sekä Teija että monet Iidan vastaiset katsojat luokittelivat kilpaa Iidaa ja enimmäkseen siis pahassa katsannossa.

Katsotaanpa tähän väliin sitä, mitä Teijan radikaaleimmat sanomiset paljastavat - kertovat. Nämä olen poiminut keskustelupalstoilta, missä säännölliset 24/7 -palvelun BB -katsojat olivat ne kauden aikana bonganneet. Yksi näistä osui minunkin korviini, vaikka katselin vain Sub TV:n BB -koostelähetyksiä.

Teijan sanomisia: "Ehkä sen vamman olisi pitänyt olla päässä." (Kommentoi juuri Iidan moottoripyöräonnettomuudessa saamaansa jalkavammaa) ... "Tampereen Pirkkalan h***a." (Eräs Teijan luonnehdinta Iidasta). "Hitler teki oikein kun juutalaisia napsi, kun ovat niin v*ttumaista kansaa." (Maton alle lakaistu Teijan poliittinen aivopieru). "Oli Sorellan vika, että joutui hyväksikäytetyksi, kun esitti vain nukkuvaa." (Teijan kommentti muutaman vuoden takaisesta BB -talossa sattuneesta hyväksikäyttötapauksesta).

Kyllä tuo "sutkautuskavalkadi" jo paljastaa indikaattorina hyvin selkeästi sen, kuinka pahansuopa, ilkeä ja moraaliltaan vääristynyt persoona Teija on. Tuo Hitler -sutkautus paljastaa myös hyvin kyseenalaisen ja iljettävän poliittisen asenteen - ideologian, mikä on tässä blogissani määritelty entuudestaan selkeästi pahuudeksi (Todettakoon tarkennuksena, että tuskin Teija edes tietää eroa siionismin ja juutalaisuuden välillä; ensin mainittu on osa transatlanttista rahataloususkontoa ja siihen liittyviä totalitarismin muotoja, mutta jälkimmäinen on ollut juuri natsi-Saksassa tahallisen valtiototalitarismipahuuden kohde eikä yhtenevä siionismin kanssa)!

Jo yllä mainittu todettuna Teijaa ovatkin monet haukkuneet Suomen BB -historian ylivoimaisestikin huonoimmaksi BB -voittajaksi. Minunkin mielestäni hänen BB -aikansa hakee vertaistaan pahasuopuudessa, kiusaamismentaliteetissa ja ilkeydessä. Silti hänellä näkyy olleen myös paljon faneja äänestysvoittoon saakka; mistä moinen ristiriitaisuudessaan tosi absurdi kollektiivinen ilmiö kertoo?... 

Sitä pohdinkin seuraavaksi hyvin keskeisenä yhteiskuntamme analyyttisenä tilannekartoituksena, mihin voidaan hakea osviittaa esim. Seppo Oikkosen (Kuinka Karl Marx tavataan) kirjoituksista oppimani tiedon avulla >>

Ensinnäkin näyttää juuri siltä, että Teijaa fanittaneet ihmiset olivat jättäneet huomiotta nuo Teijan huonot puolet ja keskittyneet lähinnä vain hänen positiivisen ilmiasun tarkasteluun. Sellainen Teijaan leimattu tavallisen kansalaisen kuvaa näennäisesti ilmentävä "lupsakka ja sanavalmis äitihahmo" siis sokaisi monet ihmiset puolelleen ja osaltaan olemaan Iidaa vastaan ylikorostuneesti ja vääristyneesti em. tapaan. 

Tämän kiteytti kauhistuttavasti se, kuinka BB -finaalilähetyksessä kauden näytetyissä Teija -klipeissä hänen jopa huorittelevalle Iida -mollaamiselleen hurrattiin ja taputettiin studioyleisössä innokkaasti kuin oltaisiin jo toinen jalka tukevasti Rooman valtakunnan rappioajan Colosseumin kaltaisissa megabakkanaaleissa! 

Mistä se johtuu ja miten yleisöstä voi leipoutua noin sydämetön ja tyly idioottimassa, joka ei huomaa osallistuvansa pahansuopaan ja loukkaavaan kiusaamiseen - herjaamiseen? 

Vastaus löytyy hyvin paljon juuri siitä tutusta oikkoslaisesta näkökulmasta aikamme ajatushistorialliseen tilanteeseen; Eurooppalainen / länsimainen ajattelu ja sosiaalisen konstruktion muodostus on edennyt individualisoitumiskehityksessään liian pitkälle menneeseen pisteeseen, jossa yksilöillä on alkanut olemaan eskaloituvaa taipumusta ns. yli-individuaaliin sokeuteen, jonka puitteissa oman minän tarpeet ja toimintatavat ylikorostuvat kollektiivisen - yhteishyvän kustannuksella liikaa ja jonka takia yksilöillä on alkanut olemaan voimistuvia ongelmia hahmottaa ryhmäpsykologisia ominaisuuksia yhteiskunnan erilaisissa kerrostumissa ja sosiaalisissa konstruktioissa; lisää vaikeutta hahmottaa jopa suorastaan kaikessa koherenttia mieltä ja järjestystä. Moisessa individuaalikehityksessä objektivoituva maailma pirstaloituu erikoistiedoiksi ja tiedonaloiksi ja informaatio lisääntyy ja monimutkaistuu yhä enemmän hallitsemattomaksi supermassaksi...

Niinpä siksi monien ihmisten mielissä korostuvat helposti juuri stereotyyppiset ja karrikoidut ihmismuodot ja ihmistoimintamallit liikaa yksinkertaistavina olemisen menetelminä; niiden takia syntyy yhtäältä voimistuvaa tarvetta kokea päälleliimattuja ja pinnallisen tunnustuksellisia ominaisuuksia reaalitodellisuudesta irrationaalisiksi erkaantuvina ajatusmuodosteina; keinotekoiset ja näennäiset muodot - laadut tulevat tärkeämmiksi aidon sisällön kustannuksella. 

Toisaalta syntyy korostunutta tarvetta jättää hämmentävät, sekaannuttavat ja vaikeat sisällöt ulkopuolelle psyyken käsittelystä, jolloin mm. juuri monimutkaiset kollektiiviset ominaisuudet alistuvat yksinkertaisten yksilöominaisuuksien vallan alle ja siten humaanin moraalin mukaiset toimintamallit jäävät siinä myös helposti alakynteen, koska hyvä moraali vaatii aina hyvää kollektiivisen sisällön ja toiminnan tuntemusta monitasoisesti >> Ryhmäpsykologian tunnistamista osana yhteishyvällistä kokonaisuutta, jossa yksilöminän kehitys ja oleminen voi lähestyä optimaalia...

Siksi on tavallaan ymmärrettävää, että Teijan yhteisöä ja moraalia rapauttanut huono käytös ja paha luonne jätettiin niin paljon huomiotta; sitä ei osattu eikä haluttu tunnistaa ja tunnustaa, kun lisäksi BB -ohjelma tarjosi korostetun mahdollisuuden hahmottaa sisällössään esiintynyttä sosiaalista konstruktiota em. tapaan stereotyyppisen ja siten vääristävän lähtöasetelman kautta; "tantta vs. pissis". 

Päälleliimatut, imaginaariset ja pinnallisen tunnustuksellista sidonnaisuutta (Tiukat rajat myös eri BB -ihmisten fanitusperusteisiin) ilmentävät elementit oli helppoa muotoilla ihailun ja tunnistamisen metodeiksi stereotypioihin tukeutuen, missä "lupsakkaa äitihahmoa" voitiin idealisoida ja fanittaa epäloogisen ulkokohtaisesti samastumiskohteena ja ideaalipersoonan kömpelönä rautalankamallina. Ja "itsekeskeistä pissistä" voitiin tunnistaa epäloogisen vihan kohteeksi lähinnä vain ohueen kuoreen tuijottamalla tajuamatta kunnolla sekä yksilön että ryhmäpsykologian laajempaa dynamiikkaa.

Tässä mielessä juuri tämän vuotinen BB tarjosi paljon näennäistä luokittelu- ja stereotyyppihahmottamisen materiaalia katsojille hyvin katalasti, koska tarjottu asukkaiden lähtöasetelma sisälsi oletuksena toisella tavalla ilmaistuna juuri sen, että pääasiallisena operaationa vastakkain asettuvat muka kansan syvien rivien mukaiset tavalliset ihmiset (tantat) ja kaupunkikulttuurin pinnalliset ja itsekeskeiset ihmiset (pissikset). 

Niinpä monelle muodostui osaltaan harhaan johtanut keinotekoinen mielikuva siitä, että tänä vuonna on ensimmäistä kertaa "tavallisen BB -kisaajan" vuoro voittaa edellisten "pinnallisten ja kauniiden" BB -voittajien sijaan. Aikaisempien vuosien BB -asetelmat loivat siis jo ko. tarvetta pohjustukseksi ja tämä kausi sille toteutumisvastinemahdollisuuden moisena keinotekoisena lähtötilannemallina, jonka alle reaalitodellisuuden vaikeat ja kyseenalaiset piirteet (Kuten Teijan persoonan negatiivinen puoli) helposti hautautuivat kauden tullessa päätökseen. 

Kulttuurimme on toki oikeastikin pinnallinen ja materialistinen niin paljon, että toisaalta tämänlaiselle "tavallisuuden" ja "rehellisyyden" voitolle on ollut aitoa tilausta, mikä tässä varmasti lisäsi ko. tarpeeseen vastaamisen oikeutettua syntyä. Sen reaalitoteutuminen toi kuitenkin mukanaan myös nuo monet möröt ja ongelmat; ns. kakussa oli pommi tai kuten Smashing Pumpkins -yhtye laulaa: "Bullet With Butterfly Wings".

Tuollainen on itse asiassa vahvaa sukua viime talven presidentinvaaleissamme ilmenneelle Pekka Haavisto -fanitukselle; siinäkin oli kyse paljon siitä, että hänen persoonansa positiivisista puolista leipoutui keinotekoisesti konstruoitunut henkilökultti ja poliittinen vaaliteema, joka jätti merkittävästi alleen häneen liittyneet negatiiviset puolet osana transaltanttista rahataloustotalitarismia ja malthusilaista viherfasismia. Siinäkin vaikuttivat paljon samat ja samaan tapaan toimineet ajatushistorialliset sosiaalisen konstruktion nykyseikat; yli-individuaali sokeus ja ryhmäpsykologiaymmärryksen vammat - vääristymät (Presidenttiehdokas Pekka Haaviston suosio haitallisen joukkoliikkeen palvontakohteena ja oligarkian intressien peitetarinana).

Niinpä ei täten ole ollenkaan liioiteltua se, että tämän vuoden BB -kausi kuvasi suomalaisen (länsimaisen) yhteiskunnan tilaa erittäin laajasti ja tarkasti; paremmin kuin aikaisemmin. Siinä mielessä voidaan jopa todeta, että tämä BB -kausi petasikin sitä paljastumista hyödyllisesti ja opettavaisesti, jolloin esim. minä voin siihen liittyvää sisältöä avata tähän malliin auki. Se onkin sitten vain spekulaation piirissä, että oliko sellainen yhtään tämän kauden BB -tuotannon aito tavoite vai vain satunnaista seurannaisvaikutusta BB -formaattiin kuuluvasta sosiaalisen manipuloinnin tyylistä?...

Kaikkein isoin pointti tässä kuvauksessa - analyysissä on kuitenkin loppuyhteenvetona toitotettavasti tämän kauden BB-katselijoiden reaktiot ja mieltymykset sekä niiden takia osaltaan myös tuo BB -voittajan valikoituminen, koska tämä on paljon paljastavampaa ja tärkeämpää kuin itse BB -asukkaiden käyttäytyminen ja luonnekavalkadi >> Jos voittajana palkitaan sellainen henkilö, jolla on paljon kyseenalaisia persoonan piirteitä ja jolle löytyy silti paljon yli-individuaalisti em. tapaan sokeita faneja, niin se on vakava symboli ja indikaattori kuvatuista yhteiskuntamme sosiaalisen konstruktion sairauksista. 

Kiusaajan, pahanpuhujan ja ilkeän ihmisen nostaminen tällä tavalla jalustalle kertoo siitä, kuinka yhteishyvällisyyttä ja kollektiivista ryhmäpsykologiamaailmaa ymmärtämätön yli-individuaali sokeus kattaa yhteiskuntaamme idealisoituvasti ja ihanteeksi korottuvasti: Se on vakava merkki moraalin ja ihmisyyden rappiosta! Huonouden ja pahuuden päätyminen mukaan palkitsemisiin eskaloituvasti on täten aikamme yksi megatrendeistä, josta esimerkkinä ovat myös Nobelin rauhanpalkinnolla koristellut Barack Obama ja EU.

Kaikki BB -katsojat eivät siis silti suinkaan olleet ihastuksissaan Teijaan, mikä näkyi mm. siinä, kuinka Teijaan ja Iidaan suhtautumisessa näkyi myös poikkeuksellisen kahtiajakautunut suhtautuminen; heitä kumpaakin joko vihattiin tai rakastettiin hyvin voimakkaasti. Lisäksi keskustelupalstoja seuraanneena havaitsin, kuinka juuri tällainen viha-rakkaus -kahtiajako oli keskittynyt paljon tämän Teija vs. Iida -kaksikon piiriin; monet Teija -fanit vihasivat Iidaa ja päinvastoin.

Seppo Oikkonen on tuonut paljon esille myös sitä, kuinka me suomalaiset olemme yhteiskuntana historiallisista syistä pohjimmiltamme alistettu ja siten taipuvainen kahtiajakautuneeseen suhtautumiseen lähes kaikessa. Tämä liittyy siihen, kuinka alistettu kansa on yhtäältä pyrkinyt katsomaan ylös alistajaherrojaan hakien sieltä hyväksyntää ja toisaalta tyytynyt olemaan kuuliainen ja alistuva kansalainen siinä herrainvallassa; seurauksena on skitsofreeninen kollektiivinen syntypohja vastakkainasetteluille valtio- / kansatason ryhmäpsykologiasta käsin. 

Niinpä tämä liittyy suomalaisena erikoispiirteenä kaiken em. päälle lisämausteeksi, jonka takia me suomalaiset herkästi löydämme vastakkainasetelmallisia suhtautumistapoja moniin asioihin ja toisiimme, kuten vaikkapa tässä BB -formaatissakin sekä ko. talon sisällä että katsojien keskuudessa. 

Tällainen vastakkainasettelutaipumus on ollut täällä viime vuosina kärjistyvää poliittisesti ja sosiaalisesti, kun yli-individuaalisti sokea kansamme ei ole ollut kykenevää löytämään ns. yhteistä säveltä yhteiskunnan kriisiytyessä transatlanttisessa rahataloususkonnollisessa ja imperiaalisessa ikeessä.

Kahtiajakojen kärjistyminen johtuu osaltaan juuri siitä, että ei tunnisteta kollektiivisia - ryhmäpsykologisia ominaisuuksia - Eli yhteistä moraalipintaa ei siis löydy helposti tai paikoin mitään kunnollista moraalia ensinkään ja siksi yhteiskunnan kriisiytyessä on vaarana myös vastakkainasettelujen eskaloituminen sitä sytyttävän materiaalin kumuloituessa eriävien "leirien" käsikassarakäyttöön ja (teko)syiksi vihanpidoille; yli-individuaaliin irrationaalisuuteen ja moraalittomuuteen. 

Näistä vastakkainasettelu- yms. ongelmistahan olen varoittanut mm. liittyen myös valveutumisen nykyongelmiin (Valveutumisen problematiikkaa, ominaisuuksia ja dynamiikkaa lännen rappion ja USA:n presidentinvaalien avulla analysoituna). Hyvin tärkeä seikka on myös se, että näille ongelmille luo kasvualustaa myös monenlainen muu sosiaalispsykologinen rappiovaara (Länsirappion sosiaalis-psykologinen tutkiminen ja Wilhelm Reich: Aineistoa Käymälä -blogista), mitä näissä länsimaisissa olosuhteissa helposti ilmenee.

Lopuksi koostan muutaman keskustelupalstoilla (mm. BBPlaza) esiintyneen osuvan ja hyvin kriittisen Teija -mielipiteen lainauslistana. Kaikki ovat jo lähes viikon takaa -->

"Teijan voitto kertoo ensisijaisesti yhteiskunnassamme nykyisin vallitsevasta moraalisesta rappiosta ja epäinhimillisyydestä. Aiemmilla kausilla Teijan kaltainen s*kamainen rääväsuu ja kiusaaja-läyhääjä olisi häädetty jo ensimmäisten viikkojen aikana (vrt. Manta, Satu jne).

Ensi vuonna on aivan turha odotella uutta kautta, eiköhän tämä Teijan voitto taputellut SBB:n kohtalon seuraaviksi vuosiksi. Kukaan "normaali" tai korkean profiilin sponsori ei halua lähteä liitettäväksi tällaiseen henkisen väkivallan formaattiin: tänäkin vuonna joutuivat ressukat kiertelemään hattu kourassa Selätin-valmistajan ja Lidlin sponsorointia metsästämässä. Eipä kovin hyvin mene, surullista suorastaan.

Kiusaaja siis voitti, koko kauden. Kuten monesti koulu- ja työpaikkakiusaamisessakin, kiusattu joutuu pakenemaan paikalta itsetuntonsa murusia keräten ja patologinen kiusaaja jää polleana tepastelemaan valloittamalleen areenalle mielistelevän hovin määkiessä ja nauraessa vieressä.


Vielä finaali-iltanakin yleisö iloitsi Teijan pahantahtoisista sanoista, reveten makeasti nauramaan esim. toiveelle Iidan aivovammasta. Siis mitä ihmettä?! Kenen mielestä tuollainen kauheus voi olla "hauskaa" tai nauramisen arvoista? Sairasta.

Antisemitismi ja muut rasistiset puheet, h*orittelut, kiroileminen, ilkeily ja kiusaaminen, haukkuminen, valehteleminen, selkäänpuukottaminen, läyhääminen... Niistä on tämän vuoden BB-voittaja tehty. Toivottavasti joku uskaltaa vielä jossakin vaiheessa kysyä Teijalta suoraan noista kauheista puheistaan - tähän astihan kaikki on hyssytelty ja lakaistu maton alle, sekä talossa että talon ulkopuolella.
"

"Tässä yön yli pohdittuani ja yleistä ilmapiiriä aistien uskon, että Teijan voitto tuli seuraavilla asioilla:

1. Samaistuttavuus. Teija on aika perinteinen suomalainen minusta. Tavallinen tallaaja. Lisäksi Teija näyttää tavalliselta, vajaa 50-vuotiaalta suomalaisnaiselta, jota ei ainakaan tarvitse kahdehtia. Monille tuntui olevan tärkeää, että kerrankin voittoa ei vienyt kaunis, nuori nainen.

2. Teflon-Teija. Tämä on se Teijan sympaattinen, rauhallinen ja miellyttävä puoli, jota viljeli etenkin Talkeissa ja välillä myös PK:ssa. Joka kerta, kun Teija tajusi olevansa kosketuksissa yleisön kanssa, hän veti mairean naamarin päälle ja muutti äänensävynsä siitä noitaäänestä miellyttäväksi ja pehmeäksi.

3. Sutkautukset. Teija osasi paljon sananlaskuja ja muita hauskoja sutkauksia. Näitä sitten viljeltiin sopivissa kohdin, jotta saatiin ulospäin kuva rempseästä pohjoisen naisesta.

4. Annen lähtö. Annen lähtö pelasti paljon. Teija ei lopettanut läyhäämistä mutta se oli huomattavasti vähäisempää, eikä niin järjestelmällistä. Jos Anne olisi ollut talossa loppuun asti, Teija ei olisi voittanut.

5. Tuotanto. Ilman tuotannon avustusta Teija ei olisi pärjännyt. Sääntörikkeet, joista olisi voinut jopa poistaa, lakaistiin maton alle (mm. juutalaiskommentit). Lisäksi tuotanto lopetti Teijan läyhäysten näyttämisen loppua kohti: koosteissa näkyi se rempseä, itseironinen ja hauska Teija, jota kaikki rakastavat. Teijan kauhujen yön filmatisointi ja esittäminen Talkissa oli myös omiaan lisäämään Teijan suosiota. Viimeisen viikon Extran ja Finaalin vieraat ja yleisö tuntuivat myös koostuvan pääasiassa Teijan-faneista.
"

"Teija oli talon pirullisin, kieroin ja alykkäin pelaaja. Hän vei koko peliä koko kauden ajan niin kuin halusi. Välillä jutteli mukavia pk-huoneessa, välillä läyhäsi olan takaa tupakkapaikalla, välillä sutkautteli hauskasti ja ilkeästi tuulitunneli-pissiksistä. Puheli edessäpäin monien kanssa mukavia ja sitten äänestystilanteessa selkäpuukko iskeytyi pahaa-aavistamattoman asukastoverin selkään.

Uskomattomalla tavalla Teija osasi manipuloida muita asukkaita äänestämään tahtonsa mukaan. Muutama asukas silloin tällöin huomasikin Teijan kierouden, mutta ei rittävästi. Tommikin taisi huomata "puukon selässään" vasta häätönsä jälkeen.

Koostekatsojille näytettiin leppoisaa verbaaliakrobaattia juttelemassa pk-huoneessa. 24/7 näki hieman toisenlaisen asukkaan. Kaiken kaikkiaan täydellinen pelisuoritus, onnittelut siitä! Koko kausi oli melkoista läyhäämisen riemujuhlaa, joten voittaja oli kautensa näköinen. Ei ainakaan mikään tapetti.
"


"Vinkkejä tuotannolle jatkossa: Valitaan pelkkiä kiusaajia taloon. Pahimpia paskanpuhujia ja juonittelijoita, ehkä sekaan 2-3 uhria joita voisi vetää vaikka lättyyn, kun ovat niin ällöttävän kilttejä. Salaa, suljetussa huoneessa.

Pääsisi kansa äänestämään suurinta paskanpuhujaa ja kiusaajaa voittoon, uhreille naureskeltaisiin studiolla ja ehkä heiteltäisiin mädillä munilla. Lopuksi kannetaan kultatuolissa pahin kiusaaja ulos ja isketään rahat handuun!

Tosiasiahan on näemmä se, että kiltti tyyppi on monen mielestä a) tekopyhä b) tapetti c) ei tuo taloon säpinää d) liian ällö e) teeskentelijä. Yllä mainitulla reseptillä saadaan taloon takuulla säpinää ja teijaa äänestäneetkin ruutuihin kiinni liimatuiksi ihastelemaan kiusaamista.

Ja lapset, ottakaa Teijan malli kouluun mukaan huomenna: puhu paskaa ja kiusaa, niin olet suosittu! oikein niin. Näinhän se menee kouluissa, kiusaaja on suosittu ja uhri vihattu.
"

"Enkä tule ikinä ymmärtämään miten hoitoalan ihminen voi tehdä pilkkaa toisen vammasta, oli kyse sitten Iidasta tai Tomin erilaisuudesta. Teija viittasi Tomiin monesti jälkeenjääneenä ja Iidalle toivoi aivovamma tai peräti kuolemaa. Aivoihin kohdistunut murskavamma kun on kuitenkin hitusen vakavampi asia kuin rekan alle jäänyt jalka. Kukaan fiksu aikuinen ei myöskään huorittele tai lutkittele toisia.".

No comments: