Saturday, June 08, 2013

Prinsessa Madeleinen ja Chistopher O'Neillin häät oligarkian ja monarkian liittoa juhlistavana riittinä

Tänään lauantaina 8.6.2013 oli aikalaiskriisiämme ja sen hegemoniallista pääaiheuttajaa kuvaava symbolinen tapahtuma, missä julkisena ja spektaakkelimaisena mediamanipulaationa liitettiin yhteen taloususkonnollinen oligarkki-pankkiiri -valta ja elitismin huippua edustava monarkkinen perinne. Näiden käytännön intressihapatuksessa länsimaisten yhteiskuntien kehitys on viime vuosina kääntynyt hälyyttävästi eliitti vs. rahvas -rappiokierteeseen neofeodaaliprosessina. 

Tämä monarkia-oligarkia -liitto on ollut vuosisatoja vanhaa perua Brittiläisen imperiumin pääorganisoinnissa, mutta nyt tänään länsimaiden neofeodaalistuvassa kulttuurialamäessä kyseinen symboliliitto pyrki kuin vaistomaisesti, mutta silti sisällöllisesti hyvin itsetietoisesti vahvistautumaan kahden ihmisen hääseremonian varjolla keskeisenä elitismin itsevammautuvaa glooriaansa promotoivana projektina. 

Näiden symbolibakkanaalien keskuspaikka oli tällä kertaa Tukholmassa ja näytöksen pääosallisina olivat prinsessa Madeleine ja liikemies (oligarkki) Chistopher O'Neill hääseremoniassaan.

>> A & B.

Tietoja: A look at Swedish royal fiancé Chris O'Neill.

Lainaukset: "His Austrian-born mother Eva Maria is reportedly close with Britain's Prince Charles.".

"His ensuing career in finance has included stints at firms such as NM Rothschild & Sons and Steinberg Asset management.".

Johtopäätös: Rahatalouseliitin ja Euroopan monarkioiden välisen yhteyden kiinteäksi paljastuminen tässäkin tapauksessa on erittäin aikalaispikanttia; Rothschild-dynastian palveluksessa oleminen leimaa aina oligarkkisen periaatteen keskeiseksi toimijaksi. Myös sulhaseen liittyvä perheside Britannian monarkiaan luo tässä lisäksi kuvan elitismin moisesta historiallisesta jatkumosta, missä taloususkonnollisen rahan ja monarkian muodostama liitto nousi ko. häiden kautta ajankohtaisena yhteiskuntavääristymänä rahvaan eteen kauniiksi ja hyväksyttäväksi naamioituna ehdollistamisprosessin osana neofeodalismiin - Uuteen keskiaikaistyyliseen ihmiskäsitysvääristymään yli-individuaalin sokeutemme ja liberaalin taloususkonnon mukaisessa ajatushistoriavaiheessa. 

Se ajatushistoriavaihe on parhaillaan eurooppalaisen uuden ajan kartesiolaisen paradigman hajoamisilmiötä ja siinä siksi rehevää kasvualustaa ko. liitolle luova, mutta siinä oligarkia-monarkia -intressit saastuttavat kasvullaan itseäänkin... Kohtalokkaasti!

Tausta-aineistoa ja ajankohtaista asiaa monarkian ja oligarkian vuosisataisesta yhteiselosta: 

LaRouche -liikkeen vanhaa yhteiskunnallispoliittista tutkimusaineistoa valveutumiseksi oligarkiaa ja imperialismia vastaan.

Kuningatar Elisabet II ja Brittiläinen imperiumi länsimaiden yhteiskuntarappion pääorganisoijana

Bilderberg-ryhmän 2013 kokoontumisen seurantaa Infowars-mediasta.

No comments: