Sunday, July 14, 2013

Uskonnot ja yhteiskunta Suomen sisäpolitiikassa: Arhi Kuittisen yhteiskunnallis-sosiologista analyysiä Päivi Räsäsen uskontoideologiasta osana valtapolitiikkaa

Sisäministeri Päivi Räsäseen ja hänen fundamentalistis-uskonnollisiin lausuntoihinsa liittyvä kohu ja kritiikki on mitä ilmeisimmin jatkuvaa ja todennäköisesti yhä eskaloituvaa sorttia ulottuen sisällöiltään yhteiskuntamme sisäpolitiikan kaikkiin puoliin ja ilmeten ajassa kaukaa historiasta nykypäivään osana jatkumoa jo Ruotsin vallan aikaisista uskonnollisista eliitti vs. alammaiset -käytännöistä.

Uskontotieteilijä ja yhteiskunnallispoliittinen aktivisti Arhi Kuittinen on ymmärrykseni ja tarkan lukemiseni mukaan tehnyt näistä kohun seikoista parhaimmat analyysit moniin muihin nähden, joten päätin tehdä niistä vielä yhden linkkisikermän teidän "kiusaksi".

Arhi on tehnyt lyhyessä ajassa jopa neljä hyvin analyyttistä ja laajakatseisesti havainnollistavaa kirjoitusta Päivi Räsänen -gaten em. sisällöistä. Arhilla on aiheeseen erittäin tarkka havainnollistuskyky ja hyvin laaja tietämys uskonto vs. politiikka -asetelman asiantuntijana, joten nämä tarjoamansa seikat on syytä poimia siksikin näin talteen jatkoa varten.

Olen poiminut alle laajan otoksen Arhin kaikista näistä neljästä kirjoituksesta keskeisimmiltä kiteytyksiltään ja syvimmiltä oivalluksiltaan. Poimintametodinani oli myös se, että allekirjoitan ko. lainaukset minäkin saavutetun ymmärrykseni puitteissa ja / tai koen ne vähintään hyvin mielenkiintoisina ja tarpeellisina jatkopohdintoja varten.

Nämä lainaukset saavat nyt toimia omillaan ilman kommenttejani ja palaan omaan aiheeseen liittyvään analyysiini jossakin vaiheessa ensi viikolla / viimeistään jonkin aiheeseen mahdollisesti liittyvän eskalaation myötä...

Nämäkin ovat hyvin tärkeitä asioita nykyisessä yhteiskuntarappiossamme ja siitä pois päästäksemme parempaan hyvinvointivaltiomalliin, joten on syytä olla tarkka ja perinpohjainen elitismin ja imperialismin vastaisessa tutkimuksessaan - aktivismissaan.

Tässä on aikaisemmin tänään tekemäni ensimmäinen pohjustus aiheen pariin >> Uskonnot ja yhteiskunta ajatushistoriassa: Seppo Oikkosen ajatuksia ja omia pohdintojani vuoropuhelumuodossa pohjustuksena uskontokritiikkiin.

Pidemmittä alustuksitta tämän kertaiseen lainaussikermäasiaan >>


Arhi Kuittisen neljä analyysiä Päivi Räsänen -gatesta: Räsänen on kalvinisti ja kirkko on valtionkirkkoPiispat ovat vastuussa Räsäsen puheistaKristillis-siveetön uskonnon käyttö poliittisessa retoriikassa ja Kokoomusjohto vaatii kirkkoministeri Räsäsen eroa. 

Lainauksia: "
 
Tilanteen eskalaatio ja käymispiste on nyt liikahtanut liian lähelle kokoomuksen perinteisen hierarkia-ideologian, uskonnollisen kansan passivoimistaktiikan ja sokerikuorrutetun kirkkovaltio-opin paljastumista.

Median herääminen valtion ja valtionkirkon epäpyhän liiton, monitahoisen kansaa passivoivan poliittisen kontrolliuskonnollisuuden sekä  turvallisuudentunnetta generoivan Jumala-kortin analysointiin yhteiskunnassamme on käynnistymässä - oikeistoa epämiellyttävällä tavalla."

"Kokoomushan on käsittämättömällä tavalla onnistunut pitämään kulisseina  konservatiivisuuden kolmiyhteyden (koti-isänmaa-kirkko) vaikka on ideologisesti ja käytännöllisesti täysin siirtynyt pörssiaatelisten uusliberalismiin, neokonservatismiin, rahan ainoaan statukseen.

Keskusta aikoo nyt ilman mitään moraalia uusiokäyttää kolmiyhteyttä, vaikka on täysin antautunut pörssikapitalismin vaatimaan kansallisvaltion alasajoon eli euroon ja pörssin sanelemaan globalisaatioon.

KD:kin on sujuvasti vasemmistoliiton kanssa mukana eliitin euroterrorissa vaikka väittävät muuta äänestäjilleen - demareista puhumattakaan. 

Tekopyhyyden markkinat."


"Valtionkirkko operoi aktiivisesti armeijassa sotilaspappeineen ja kouluissa kirkon tunnustuksellisena uskonnonopetuksena omaa hämärää nimetöntä hierarkiaoppiaan nöyrille opettamassa.

Tämä on hierarkiaa korostavan uskonnon ideologista sotaa valtion verovaroilla eliitin jumalallista valtaa julistamassa."


"Demokratiassa kansan tulisi itse määritellä humaani arvopohjansa ja päämääränsä mutta valtionkirkko  on tehokas oikeistolainen propagandakoneisto tukkimassa ja ehkäisemässä keskustelua."

"Fasistinen ultra-kirkko-nationalismi hierarkisesti hallinnoituun moralismiin käärittynä korruptoi aidon kansallisvaltion ja itsenäisen kansanvalta-demokratian ideaa euro-kokoomuksen mieliksi."

"Seksuaalisuuden hetero-uniformiteetti-hegemonia on ollut Ruotsin kuninkaan yhtenäiskulttuurin eli kontrolloidun statuskulttuurin rakentamisen yksi brutaali vallankäyttötktiikka  kirkon eli mielenmuokkausviraston kautta."

"Räsäsen mukaan ihmisten (seksuaalinen) vapaus on epäaitoa ja ideologinen salaliitto kristinuskon tuhoamiseksi. Räsänen toivoo selvästi kirkkovaltiota, joka on Raamatun/uskovaisten moralistisessa valvonnassa ilman demokratiaa.

Miksi heterojen tulisi pelätä ihmisten erilaisia liittoja?

Tämä on kuitenkin fundamentalistien laaja fobiaoppi: homoseksuaalit viettelevät heteroja ja ihmisten "puhtautta", kumoavat "maailmanjärjestyksen".

 Käykää kuuntelemassa viidesläisten saarnaajien puheita."
 

"Kirkkoministeri Räsänen on osa isoa kirkollista valtapeliä konservtiivisen valtionkirkkomallin ylläpitämiseksi. 

Poliitikot lypsävät uskonnollisuudella äänestäjiltä ja jopa omalta lahkoltaan huomiota,

tyhjää nostalgista sympatiaa ja eliitille vastuutonta elitismiä ja koskemattomuutta ilman vastuuta ja demokraattisia seuraamuksia tyhjän nostalgisen retoriikan suojissa."

"Räsäsen seksuaalihysteria erilaisia kohtaan on vihapuhetta, rasismia  

ja oman seksuaalisen suuntautuneisuuden ylemmyydenhakuista porvarillista ilmaisua, jonka hän kätkee julmaan voivotteluun, demonisointiin ja kauhisteluun."

"Tätä politiikan uskonnollistamisella ylpeilevää "yhtenäiskulttuirn" korruptiota ei voi kutsua "oikeutetuksi kapinaksi", moraaliseksi heräämiseksi tai enemmistön oikeutetuksi ihmisoikeustaisteluksi vähemmistöeliitin valtaa vastaan  vaan hyväksikäytöksi ja poliittiseksi lypsyksi (kuten Jari Tervo avaavasti kirjoittaa blogissaan Kristillis-siveellinen kirjoitus).

Tervo tosin unohtaa kuinka laajaa ja politisoitua uskonnollisen hegemonian käyttö on muissakin puolueissa ja kouluissa jatkettun "yhtenäiskulttuurina" ja "uskonnonopetuksena".

Tervo ei myöskään kiinnitä kristillisdemokraatteja paljon vahvemman kirkon perusfunktioon kansalaisten tyytymättömyyden paineen ohjaamiseen pois politiikasta ja eliitin puuhailusta."

"Kokoomus toimii tiiviisti uskontokonservatismin suojana - Räsänen valittiin jatkamaan eliitin uskontopolitiikkaa, kansan lannistamista kirkon tuomiovallalla ja kokoomus pitää kätevästi kädet puhtaana."

"Politiikan pitäisi kehittyä avoimeksi ja perusteltujen päämäärien motivoimaksi toiminnaksi, vastuuksi päämäärien tavoittamisesta

- eikä siihen ole sivistynyttä sekoittaa täysin perusteetonta Jumala-fantasian veto-oikeutta ja härskiä seksuaalista tuomiovaltaa erilaisten ihmisten perättömästä tuomitsemisesta 3000 vuotta vanhan heimouskonnon moralismilla."

"Jumala-sanan käyttö ei tee moraalisemmaksi 

ja humaanimmaksi vaikka Räsäsen ja Sipilän kaltaiset fariseukset luulevat saavansa poliittista gloriaa ja ylilyöntiä esittämällä "nöyrää Jumalan edessä" ja niin ristiriitaista Raamattua heilutellen.  

Uskonnolliset vaatimukset eivät perustu ymmärryksen lisäämiseen vaan uskonnolliseen taantumiseen."

"Voi olla, että Räsänen ei fanaattisuudessaan ja viidesläisten sivistymättömyydessään tiedosta kannattelevansa eliitin uskonnollista kulttuurihegemoniaa 

mutta kokoomus osaa paljon ovelammin soveltaa uskontovaltaa, tukea hiljaisesti kirkon ja eliittiä suojelevan yhtenäiskulttuurin turruttavaa valtaa ja arvokorruptiota poliittisen "muutoksen tarpeettomuuden eetoksella", konservatiivisen hierarkian ja rikkaisiin kohdistetun kateuden ja ihailun eetoksella - jotta kansalaisten keskinäinen solidaarisuus ja tilannetietoisuus mm. rikkaiden veronkierron moraalittomuudesta ei tulisi poliittinen voimatekijä.

Elitismin kärkevin lipunkantaja kokoomus kieltää oikeistolaisesti ja porvarillisen perinteisesti yhteiskunnan kansalaisten itsesäätelynä ja demokratiana - ja siksi olemme matkalla liittovaltion diktatuuria."

"Räsänen ei puhunut moraalisesta kapinasta ja eettisestä pohdinnasta epäinhimillistä lakia vastaan vaan kalvinistisesti tarjosi toista epäinhmillistä/yli-inhimillistä lakia tilalle.

Viidesläisten ja Räsäsen palvoma "Sharia"-"Raamattu" ei ole inhimillisesti pohdittavaa ihmisen  moraalia hyvän tavoittelusta ja ihmisen oikeuksista vaan kalvinistien Tosi Laki ihmisten yläpuolella - viidesläisten uskonnollisten johtajien ja "konsensuksen" määriteltävissä amerikkalaisilta omaksutussa teologiassa. 

Räsäsen ja piispojen "raamattukeskeisiä" puheita ei voi mitenkään verrata mm. ranskalaisten filosofien ihmisoikeuksien filosofiaan."

"Räsänen on viidesläisyydessään teologisesti kalvinisti ja ajaa unelmissaan kirkkovaltiota.

Eli uskonnollista "kristittyjen" "sharialakia" Raamatun tulkintaan vedoten. 

Kalvinistinen moralismi kieltää moraalin määrittelyn järjen, tieteen, demokratian ja sopimusten avulla:

vain kalvinistinen "teologia" voi määritellä viidesläisten mukaan oikeat lait ja mm. torjuttavat saastaiset, "väärän seksuaalisuuden" omaavat ihmiset."

"Kuinka psykoanalyyttisesti määritellään institutionaalinen uskonnollisuus,

joka luo uskonnosta todellisuutta määrittelevän funktion ohi järjen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen?
  
Uskonnollinen ihminen tarvitsee ulkoisia tabuja ja arationaalisia, perustelemattomia puhtaussäännöksiä - kun ei pysty muuten käsittelemään sisäisiä konflikteja ja traumoja."

"Puhtausoppi on heimouskontoa puhtaimmillaan."

"Kalvinismiin kuuuluu vallan tavoittelun poliittinen teologia. Bushin presidenttisuku on evankelikaalinen. Suomessa viidesläiset ovat kuitenkin vallanneet teologis-ideologisesti ennen niin maltillisen ja järkevän evankelisen liikkeenkin 30-vuoden kuluessa."

"Tänään Arhinmän oikea käsi Saramo ilmaisi sympatiaa kirkkoa ja Räsästä kohtaan

  "... Itse harkitsen kirkkoon liittymistä. Olisi pelottavaa, jos se jäisi koko valtavan koneistonsa kanssa fundamentalistien käsiin..."

Mikä on tämä porvarillisten vihervasemmistolaisten ihmiskuva ja maailmankuva, kun he näkevät valtionkirkon perussuomalaisten ja kokoomuslaisten kaltaisesti kiistämättömänä osana yhteiskuntaa?

Miten he eivät näe valtionkirkkoa poliittisen päämäärätietoisesti passivoivana ja alistavana, perinteisen oikeistolaisena instituutiona, jonka opin on säätänyt aatelisvallan yhdeksi perustaksi keisari 1650 vuotta sitten - samalla nimittäen itsensä keisarina valtionkirkon johtajaksi ja muuntaen samalla jumalakuvan keisariopin mukaiseksi? Kirkon perustamistahan seurasi muiden Jeesus-lahkojen teurastus. Siinä kirkon opillinen perusta ja originaali toimintamalli. Onko kirkkohistorian tiedoissa puutteita kirkon päämääristä ja välinearvosta eliitille? Näyttää siltä."

"Nostalgisesti krikko ihannoivat väittävät, että kirkko on kansankirkko. Kaukana siitä. Kirkon likainen menneisyys on myös raskas ja kovin epäilyttävä: ev.lut. kirkko ei ole julkisesti myöntänyt ja katunut sopimustaan Saksan natsikirkon kanssa. Kirkko on toiminut historiassamme monta kertaa oikeiston joukkomurhien siunaajana ja kirkoissa on pidetty satoja oikeiston juhlatilaisuuksia, joissa on juhlittu sotarikollisia, SS-miehiä ja joukkomurhaajia. Toistaako historia vielä itseään - sillä kirkko ei tunnusta lainkaan syntejään eikä kadu tekojaan eikä pohdi elitististä historiaansa.".

No comments: