Monday, August 26, 2013

Syyria-kriisin ja suursotauhan eskalaatio sekä niiden taustoittaminen: Länsieliitin Syyria-vihan 8 pääsyytä uusintaesittelyssä

Viime vuoden joulukuussa suomensin ja koostin blogikirjoitukseksi Syrian Girl -aktivistin silloin hienosti erittelemät 8 eri syytä, jotka ovat länsieliitin Syyria-vastaisen imperialisminsa ja vihanpitonsa taustalla >> Kahdeksan pääsyytä länsieliitin orkestroimalle Syyrian kaatamiselle taloustotalitaristisessa imperialismissaan.

Nyt viimeviikkoinen Syyria-kriisin eskaloituminen ja sen mukana entisestään noussut suursodan / maailmansodan uhka (Syyrian kriisin vakava eskaloituminen!: Kemiallisten aseiden käytöstä false-flag -harhautus länsieliitin imperiaalisen Kolmannen maailmansodan käynnistäjäksi?!...) antaa aiheen uusia tuon syykokoelman sisältö tähän. Se on tälläkin hetkellä yhä täysin relevantti kuvaus parhaillaan pahenevan ko. konfliktin taustoista!

Pidemmittä esipuheitta tuosta viime joulukuun kirjoituksestani tässä alla on uusintaesittelyssä muuttamattomana ja sellaisenaan Syrian Girl -aktivistin havainnollistamat ja minun vapaasti suomentamani 8 pääkohtaa länsieliitin harjoittaman Syyria-vihan syistä ja taustoista >>


Syrian Girl: Why The NWO Hates Syria --->


1. Syyrian keskuspankki on valtion omistama

- Transatlanttisen eliitin kapitalistiseen rahataloustotalitarismiin kuuluu juuri se, että se on toteuttanut diktatuuriaan (Uusi maailmanjärjestys - NWO - New World Order sen maailmanhallitukseksi tähtäävänä eskalaationa) kaappaamalla imperiaalisesti jo lähes kaikkien (länsi)valtioiden keskuspankit omaan oligarkkiseen ja pankkiristiseen hallintaansa. Pääomistajadynastia Rothschild on tämän pankkiiri-oligarkkikartellin pääkontrolloija ja koska Syyria on heidän kontrollistaan tästä mainitusta syystä poissa, niin se on ensimmäinen valloitus- ja hallinnonkaatamissodan syy Syyriaa kohtaan länsieliitin mielestä.

2. Syyria ei ole velkaa IMF:lle eli kansainväliselle valuuttarahastolle

- Transatlanttisen pankkiiri-oligarkkikartellin olemassaolon seurannaisvaikutus on myös se, että se valjastaa toiminnallaan valtiotkin monetaristisen rahapolitiikkansa aiheuttamaan velkapyramidi-ikeeseen; velka korkoaseen kera on imperiaalisen kontrollin päämuoto, jonka myötä rahataloustotalitaristinen maailmanhallitus rakentuu taloususkonnollisena lahkolaisliikkeenä. Syyria ei ole suostunut alistumaan tähän ja siksikin länsieliitin mielestä se on muka "rikollinen vapaamatkustaja".

3. Syyrialla ei ole GMO -tuotettua ruokaa (Eli ei geenimanipuloituja kansainvälisten korporaatioiden tuotteita)

- Transatlanttisen eliitin luomaan kapitalistiseen rahataloustotalitarismiin kuuluu yhtenä isona osana se, että se on kaapannut hallintaansa myös ruoantuotantoa hyvin radikaalisti kontrolloimiensa - promotoimiensa megakorporaatioiden kautta. Näistä merkittävimpiä on Monsanto. Tämä ruokakartelli pakottaa hallinnoimillaan alueilla käyttämään mm. geenimanipuloitua siemenviljaansa ja pakottaa luopumaan sille vaihtoehtoisista vastaavista tuotteista ja menetelmistä, vaikka sen ahdas, mukautumaton ja taipumaton diktatuuriluonne on jo aiheuttanut vakavia ongelmia nälänhädänkin muodossa. Syyria ei ole alistunut tähänkään ja on siksikin länsieliitin silmätikku.

4. Syyrialaiset ovat tietoisia globaalista salaliitosta

- Syyrialaisessa julkisessa keskustelussa on normaalia, että transatlanttisen eliitin ko. rahataloustotalitaristisista - imperiaalisista valtaliitoista ja niiden haitoista - ongelmista puhutaan ja siksi "salaliittoteoriat", niistä puhuminen ja niistä tietoisena oleminen ovat siellä merkkinä nimenomaan valveutumisesta eikä hörhöydestä. Syyrialaiset lisäksi vastustavat näiden valtaliittojen imperialismia ja moraalitonta antihumaanisuutta eli siis "New World Order -agendaa" ja siksikin Syyria näyttäytyy länsieliitin silmissä vastustajana.

5. Syyrialla on omaa maakaasua ja se aikoo rakentaa lännestä riippumatonta öljyputkistoa

- Transatlanttisen eliitin kapitalistisen rahataloustotalitarismin vakavimpia uhkaajia ja haastajia ovat itsenäisten valtioiden reaalitalouden itsehallinta, josta merkkinä on ko. valtioiden suvereeniteetti omaa infrastruktuuriaan ja energiantuotantoaan kohtaan. Se on rahataloustotalitarismin näkökulmasta vakavaa riistoa sen intressejä vastaan. Syyria onkin haastanut juuri tuossa katsannossa länsieliitin, koska se on mm. aikonut länsieliitin kontrollista vapaata öljyntuottamisen ja -myynnin vaihtoehtoa länsieliitin hallinnoimalle Israelin kautta kulkevalle öljyntuotannolle Lähi-idästä. Lisäksi Syyrian oman maakaasuvarannon itsenäinen hallinnoiminen on länsieliitin imperialismille myrkkyä.

6. Syyria vastustaa siionismia ja "Israelia"

- Syyrian hallinto ja kulttuuri on ollut länsieliitin imperialismin vastaista myös siinä, että se vastustaa siionismia ja Israelia siltä osin kuin ne kuuluvat osana ko. transatlanttisen eliitin sisältöön ja agendoihin. Tämäkin on siis rikkana länsieliitin silmissä.

7. Syyria on viimeinen sekulaari valtio Lähi-idässä

- Syyrian kulttuurin ominaispiirteenä on ollut kauan se, että se on ollut suhteellisesti paljon maallistuneempi lähialueiden islamilaisiin teokratioihin verrattuna. Syyriassa on lisäksi vallinnut laaja uskonnonvapaus ja siksikin siellä on ollut monta eri uskontoa harmonisessa rauhaiselossa keskenään jopa satoja vuosia.

Tämä on ollut luomansa stabiilisuuden ja vahvan perustan takia länsieliitille geopoliittinen este manipuloida Syyria hallintaansa. Juuri siksi transatlanttinen eliitti onkin kuin kiusallaankin valinnut strategiakseen Syyrian nykyhallinnon kaatamisessa promotoida uuteen valtaan teokraattisen islamilaisen diktatuurihallinnon, jota on ilmeisesti helpompi kontrolloida länsieliitin mielestä. Siksi länsieliitti siis promotoi juuri ääri-islamistisia "kapinallisia". 

Sitä strategiaa länsi on käyttänyt jo mm. Irakissa, Egyptissä ja Libyassa, mutta ne osoittavat myös juuri sen, kuinka se on moraalittomana helposti uuteen kaaokseen hajoavaa yhteiskuntabarbarismia. Se ei silti mitä ilmeisimmin haittaa länsieliittiä, koska moisen avulla onkin tarkoitus em. lisäksi hajottaa ko. itsenäisen valtion moraalinen, kulttuurillinen ja humaani perusta vastustaa pankkiiri-oligarkkista imperialismia.

8. Syyrialla on vahva valtiollinen identiteetti

- Syyrian valtiomuotoa on syytetty jopa diktatuuriksi, vaikka em. valossa se on juuri sellainen moraalinen, kulttuurillinen ja humaani yhteiskunta, jonka kuvaamiseen "diktatuuri" -termi sopii erittäin huonosti. Voi tietenkin olla ja onkin, että Syyria ei ole ollut al-Assadin hallinnon alla kaikkein esimerkillisin demokratiasisällön suhteen, mutta kokonaiskuva paljastaa juuri sen, että ko. hallintoon liittyviä mahdollisia vikoja käytetään korostettuina ja vääristeltyinä manipulaation ja propagandan aseina ulkoisen vallan intressejä palvelemaan, kuten nähtiin myös Libyassa viime vuonna hyvin samaan tapaan. Tämä on moraalitonta ja ihmiskunnan vastaista toimintaa!

Syyria onkin mitä ilmeisimmin vioistaan huolimatta paljon demokraattisempi kuin esim. se taloustotalitaristinen hegemonia, jota transatlanttinen eliitti moraalittomasti ja keinoja kaihtamatta pyrkii levittämään pakolla. Al-Assadin mustamaalaaminen länsieliitin hallinnoimassa mediassa onkin ollut selvää liioittelevaa propagandaa, jotta on saatu valheellisesti oikeutettua kaikki Syyrian vastainen imperialismi muka humaanina interventiona. Orwellilainen kieli on otettu siinä mukaan glorifioimaan mainittuja "kapinallisia" muka paremman hallinnon tuojina, vaikka kyse on moraalittoman imperiaalisen sotastrategian mukaisesti täysin päinvastaisesta tahallisesta manipulaatiosta; Syyriaa tuhotaan eikä auteta.

No comments: