Sunday, September 15, 2013

Syyria-konfliktin paljastamaa geopolitiikkaa: Onko Benjamin Fulfordin esilletuoma "vastasalaliitto" kaatamassa länsieliitin imperialismin ja luomassa neorenessanssia?...

Kolmisen viikkoa Syyria-konfliktin ja suursotauhan eskalaatioita tässä elo-syyskuun aikana ovat olleet erittäin opettavaista ja havainnollista tutkittavaa ja siinä suhteessa varsinkin niiden rauhoittumiseen johtaneet tapahtumat tällä viikolla 37 >> Venäjän hieno väliintulo Syyria-konfliktin ja suursotauhan rauhoittamiseksi ja Obaman hallinnon uskottavuuskriisi: Laaja geopoliittinen yhteenveto viikon 37 tapahtumista

Nimittäin koko kriisi sen alkunoususta tämän nykyvaiheen lientyneeseen tilanteeseen kertoo erittäin puhuttelevasti länsieliitin promotoiman maailmanherruus-imperiaalitoiminnan kohtalosta ja roolista, kun voimme tämän Syyria-konfliktin valossa ottaa tarkasteluun viime aikaisia kehityslinjoja sen valtaliittorakenteen sisällä. Sen myötä on alkanut paljastumaan myös länsieliitin ulkopuolelta heitä vastaan ilmeneviä agendoja, joita voisin itse kutsua yhteisnimellä "vastasalaliitto". 

Eteeni tuli jo parisen viikkoa sitten juuri tähän liittyen Benjamin Fulford -nimisen miehen yksi selvitys juuri näistä "vastasalaliittoisista" seikoista ja taustoista. Olen pantannut sen esilleottoa tähän saakka, mutta nyt tämän Syyria-konfliktin edettyä eskalaationsa läpi sille on oivallinen esilleottohetki ja haluan ottaa sen tällä tavalla erikseen analyyttiseen käsittelyyn.

Benjamin Fulford on ollut jo vuosikausia eräs näkyvimmistä länsieliittiä ja sen imperiaalitoimintaa paljastaneista ja kritisoineista valtaliittotutkijoista ja aktivisteista. Osaltaan häntä on pidetty hyvin kiistanalaisena ja kummajaisenakin jopa joidenkin muidenkin aktivistien piirissä, mutta ilmeisesti hänellä on myös erittäin vakuuttavaa tietoa maailman tilasta ja maailman erilaisista valtaliitoista. 

Hän on nimittäin entinen Forbes-lehden journalisti eli hän oli aikoinaan lähellä länsieliitin agendoja ja sisäpiirejä oppien niistä ilmeisen paljon nykyistä aktivistitoimintaansa varten. Sittemmin hän nimittäin teki tästä länsieliitin nukketoiminnastaan irtioton ja siirtyi Aasiaan länsieliitin vastaiseksi aktivistiksi ja sen kautta hän alkoi olla tekemisissä Aasian (Kiinan ja Japanin) omien eliittipiirien sekä sen seudun kulttuurin kanssa. Ehkä tästä poikkeuksellisesta nykynäkökulmastaan johtuen häntä on pidetty tietoineen ja aktiviteetteineen melko erikoisena länsimaissa.

Joka tapauksessa nyt näiden n. kolmen viime viikon aikana olen havainnut hänen tietonsa Syyria-kriisin ja sen eskalaation taustoista hyvin mielenkiintoisella tavalla vakuuttaviksi ja tärkeiksi. Samalla myös hyvin lohdullisiksi ja lupaaviksi! :) Puran niitä nyt hieman auki >>

Fulfordilla on itse asiassa ollut jo aikaisemminkin tietoja esillä siitä, kuinka länsieliitin ja heidän ns. NWO-agendan eli rahataloustotalitaristisen ja imperiaalisen maailmanherruustavoitteen kaatamiseksi on ollut käynnissä ns. "vastasalaliitto", jonka puitteissa on hänen mukaansa saatu jo aikaan varsin pitkälle menneitä edistysaskeleita. 

Niiden mukaan tähän äskettäiseen Syyria-kriisin eskalaatioon mennessä oli kuulemma jo saatettu aikaan se, että Lontoon Cityn emämaan Britannian lisäksi enää vain 8 muuta maata ovat olleet tähdellisesti tämän länsieliitin määräysvallan alla; nämä maat ovat Yhdysvallat, Kanada, Ranska, Israel, Italia, Turkki, Qatar ja Saudi-Arabia. Fulford mainitsee lupaavasti, kuinka seuraavana länsieliitin ikeestä vapauttamisessa tulevat kyseeseen Englanti, USA ja Kanada...

Muualla on ilmeisesti jo edistytty paljon tämän länsieliitin agendan kaatamiseksi ja siivoamiseksi pois eli siis ilmeisesti Suomessakin. Täällä tästä vapauttamisesta ei oman havaintoni mukaan ole kuitenkaan vielä ollut riittävän selkeitä merkkejä, kun kokoomusvetoinen hegemonia on jatkunut ja mm. puolustusministerimme Carl Haglund lausui länsieliitin imperiaaliagendoja sokeasti myötäillen Syyrian hallinnon olleen muka itsestään selvästi elokuisen kaasuiskun takana. Tämä on oleva Haglundille raskauttava ja tulevaisuuden silmissä supernolo möläytys joka tapauksessa.  

Tästä Fulfordin mainitsemasta vastasalaliiton toiminnasta ja edistymisestä saimme kuitenkin nyt tämän Syyria-kriisin eri eskalaatiovaiheissa joitakin merkille pantavia havaintoja ja kokonaiskuvaan sopivia juonteita: 

---> Todentotta, omankin seurantani mukaan juuri nuo em. 8 maata olivat keskimäärin eniten aktiivisia syyttämään al-Assadin hallintoa ko. kaasuiskusta ja saattamaan aikaan USA:n johdolla kostoiskut Syyriaan. Erikoisena poikkeuksena ilmeni juuri Britannian erkaantuminen tästä joukosta pois parlamenttinsa äänestettyä Syyria-iskuja vastaan; juuri tämä saattoi olla yksi merkki siitä, että Fulfordin mainitsema vastasalaliitto on alkanut saavuttamaan vahvaa asemaa Britannian sisäpolitiikassa... Tästä kielisi myös se, kun Britannia on ollut viime aikoina erkaantuva myös EU-politiikasta...

---> Pentagonin vastahakoisuus Syyria-iskuihin on ollut jo ennen tätä viimeistä Syyria-eskalaatiota minulle osittain selvää ja se on ilmennyt monesti esim. kenraali Martin Dempseyn julkilausumista ja päätöksistä olla menemättä suinpäin sotaeskalaatiohin mukaan. Tämä on linjassa Fulfordin mainitseman vastasalaliiton kanssa, jonka mukaan mm. Pentagonissa on jo länsieliitin NWO-agendojen vastaisuutta.

---> Venäjä ja Kiina ovat olleet tähdellisimpiä maita vastustamaan länsieliitin promotoimia Syyria-iskuja ja al-Assadin syyllistämistä; Fulfordin mukaan nämä maat eivät siis kuulu länsieliitin piiriin enää ja näin ollen tässä on osaltaan havainnollinen vastaus äskettäisiin pohdintoihini siitä, että onko Putinin hallinto jo erkaantunut länsieliitin vaikutuspiiristä. Näin näyttää vahvasti olevan ja se ilmeni varsin hyvin tässä Syyria-eskalaatiossa Putinin hallinnon tämän viikon 37 onnistuneena väliintulona USA:n hallinnon sodanlietsontamaanisuuden pysäyttämiseksi. 

Meidän on muistettava tässä yhteydessä se, kuinka Neuvostoliitto oli aikaisemmin hyvin pitkälle juuri ko. länsieliitin juonima totalitarismimanipulaatio. Putinin hallinnolla on siis ilmeisesti yhtenä tavoitteena korjata suuntansa pois sen historian ikeestä...

---> Länsieliitti marionettihallitsijoineen oli tämän viimeisen kolmen viikon aikana niin totaalisesti ja sähköshokkimaisen reaktiivisesti halukas aloittamaan välittömät sotatoimet Syyrian hallintoa vastaan, että se kertoi jo pelkästään itsessäänkin epätoivosta ja maanisuudesta. 

Oman tutkimukseni mukaan onkin juuri niin, että nämä länsieliitin sotastrategiset antihumaanisuudet kuuluvat sokeaan ja uskonnollisluonteiseen imperiaalitoimintaan, jonka pohjana on taloususkonnolliset intressit ja rikkaimman 1% halu maaniseen kontrollifiikkiyteen. Niitä korostaa se fakta, kun läntinen talousjärjestelmä on ollut viimeiset 5 vuotta hajoamisen partaalla ja oligarkian perinteeseen kuuluu korjata sellainen tilanne mm. juuri sotaretkien avulla; alistetaan alueita rahataloustotalitarismin käyttöön. Tämä on linjassa Fulfordinkin osoittamiin havaintoihin nähden.

---> Tässä Syyria-eskalaatiossa tällä viikolla nähty sotastrateginen hajoaminen länsieliitin ja marionettiensa käsistä pahasti pois kertoo myös ainakin osaksi siitä, kuinka sellaisella sodanlietsonta-agendalla ei ole ollut edes ko. sodanlietsontamaissa enää kunnollista kannatusta. Tämäkin on hyvin linjassa sen kanssa, missä Fulfordin mukaan nuo 8 jäljellä olevaa länsieliitin ikeessä viruvaa maata ovat jo "vastasalaliiton" tekemien puhdistustoimintojen kohteena...

Fulford itse asiassa jopa mainitsee, kuinka esim. Pentagonilla olisi jo peräti 30 000 henkilöön noussut listaus länsieliitin piirissä toimivista ihmisistä, joita voidaan ottaa pidätysohjelmaan ja syyttää mm. ihmisyyden vastaisesta toiminnasta, talous- ja sotarikoksista yms., jotka ovat juurikin länsieliitin / -oligarkian toimintamenetelmiin liittyviä rikoksia. 

-----

Kaikki tuo kuulostaa tosiaan hyvin lupaavalta ja hienolta, mutta viisaasti ja terveesti kannattaa olla myös epäileväinen ja kriittinen Fulfordinkin suhteen. Siksi esim. seuraavia mietittäviä seikkoja tulee esille:

>> Voisiko tämä ns. vastasalaliitto olla kontrolloitua oppositiota, joka onkin lähinnä sitä kuuluisaa eliitin räätälöimää "problem - reaction -solution" -kaavan käyttöä omia intressejään varten?... Fulford siis edustaa idän eliittipiirejä, mutta olisiko tässä kyseessä siis piilossa etenevä idän ja lännen eliittien yhdistymisriitti, joka Fulfordin edustaman mahdollisen valeopposition puitteissa näyttäisi länsieliittiä vastaan nousevalta "vastasalaliitolta"...? 

>> Mitä juurikin voidaan todeta siitä, että Fulford on mukana juuri aasialaisen eliittisisäpiirin toiminnassa; onko sen piirin sisällöistä kumpuavat agendat ja korjausliikkeet muka sopivia länsimaille, vaikka tarkoitus niissä olisi hyväkin? 

Itsehän olen tutkinut mm. LaRouche-liikkeen (LaRouche PAC) ja Seppo Oikkosen (Kuinka Karl Marx tavataan; Seppo näyttäisi lopettaneen kirjoittamisen?!...) ajatusten kautta sitä, mikä on ollut länsimaiden omassa historiassa lännen omalle eliittihegemonialle ja oligarkialle humaania ja edistyksellistä vastalääkettä ja neorenessanssista sisältöä. Vain länsimaisessa historiassa syntyneet perinteet ja oligarkia vs. humanismi -vastakkainasettelun ratkaisumallit voisivat olla tälle alueellemme sopivia ja muu olisi liian väkinäistä ja jopa väkivaltaista epäsymmetriaa?...

Seppo Oikkonenhan on selittänyt, että täysin erilaisista ajatushistoriallisista perinteistä syntyneet kulttuurit - Kuten idän ja lännen eroissa jollain tavalla ilmenee - eivät välttämättä voi sulautua yhteen, vaan voivat jopa hylkiä toisiaan ja pahimmillaan katastrofaalisestikin. Toisaalta Seppo on todennut, että kansallisvaltiokehitys on ollut vain ja ainoastaan länsimaissa ja eurooppalaisessa ajatushistoriassa syntynyt prosessi, joka perustuu valistusajalla kukoistukseen nousseen länsimaisen ihmisen ajatushistorialliseen yksilöllistymiskehityksen projektioon yhteisötasolla. 

Sen kieroon kasvanut täydellistymismuoto on ollut yhtenäiskulttuurillinen "yksi valtio, yksi johtaja, yksi kansa" -tyylinen diktatuuri, josta tietenkin natsi-Saksa oli selkein sellainen. Monet ovat syyttäneet, että nykyisessä Putinin Venäjän kehityslinjoissa on vaaraa ajautua samaan totalitarismin ansaan huolimatta Putinin hyvistä aikeista länsi-imperialismin nujertamiseksi, kuten olen osoittanut...

Lyndon LaRouche on puolestaan todennut, että kansojen ja valtioiden välinen kansainvälinen yhteistyö onnistuu parhaiten silloin, kun valtiot ovat itsenäisiä ja toimivat edistyksellisten ja yhteishyvällisten periaatteiden mukaisesti antientrooppisen luovasti sekä ilman oligarkkisen periaatteen mukaista imperialismia.

Yhtenäiskulttuurillisessa äärinationalismissa / diktatuurissa sellainen kansainvälisyys ei tietenkään kunnolla mahdollistu eikä siis toisaalta ilman eurooppalaisen kansallisvaltioperiaatteen hyvinvointiyhteiskuntamalliakaan. Eipä se mahdollistu myöskään nykyisessä länsieliitin pyrkimyksessä rahataloustotalitaristiseen imperialismiin, josta LaRouche-liike on osoittanut monia historiallisia seikkoja vakuuttavina vastustamisen kohteina; liberaali rahatalous on aina muotoutunut ylikansalliseksi valtaliittorakenteeksi ja parasiittiseksi hajoita ja hallitse -vallaksi, jos sen annetaan päästä autonomiseen asemaan, kuten nykyinen länsimaiden taloususkonto sitä sellaiseksi yhä enemmän eskaloi. 

Niinpä näyttää jo lähtökohtaisesti hyvin vaikealta -  mahdottomalta, että esim. idän eliittipiiristä lähtöisin olevilla ideoilla olisi rakentavaa käyttöä länsimaissa, jotka viruvat vielä edelleenkin omassa kriisissään myös ajatushistorialliselta kannalta katsottuna; olemme hukanneet täällä hyvin pahasti ihmisyytemme ja kansallisvaltioprojektiemme yhteishyvälliset kehityslinjat yli-individuaaliin sokeuteen ja taloususkontoon hukkumalla. Vaikka olisi olemassa Fulfordin mainitseman kaltainen "vastasalaliitto", niin länsimaiden kohtaloa pitäisi em. takia lisäksi pohtia ja uudelleenrakentaa todella paljon syvällisemmin....

>> Toisaalta on hyvä pohtia sitä, miten näiden lännen ja idän epälineaaristen sisältöjen kanssa tulevaisuudessa toimitaan samassa sopassa, jos tämä Fulfordin mainitsema "vastasalaliitto" osoittautuu enemmän tai vähemmän ojasta allikkoon tyyliseksi virheeksi tai ainakin hyvin hankalaksi prosessiksi tullessaan kuitenkin käytännön toimintaan globaalisti pakon sanelemana. 

Onko tarpeen sulauttaa idän ja lännen perinteitä yhteen; miltä osin on ja miltä muilta osin ei ole? Miten sellaisessa onnistutaan? 

Onko länsimaiden kulttuuria ensin parannettava pitkään enemmän omilla ehdoillaan ja omasta historiataustastaan käsin, jotta kansainvälinen yhteistyö idän sisältöjen kanssa voisi paremmin mahdollistua?... Tähän kysymykseen on mielestäni panostettava erityisesti!

Onko idän ja lännen välinen sulautuminen oligarkkieliitin lopullisen maailmanhallintopäämäärän vaijettu osa-alue puettuna valeoppositiollisesti näihin Fulfordin paljastamiin "vastasalaliiton" puhdistusteeseihin? Onko länsieliitin ja idän eliitin välillä sittenkin salattu side, jonka piiristä löytyy yhteisiä imperiaalisia - rahataloudellisia tavoitteita maailmanhallintodystopian luomiseksi?...

-----

Toki Fulford mainitsee, että tämän vastasalaliiton tavoitteina on juuri edistykselliset ja luovasti humaanit agendat yhteiskuntien hyväksi ja tärkeä osa sitä on poistaa haittaava länsieliitti vallasta. Tämän lupaavan piirteensä takia Fulfordin esilletuoma vastasalaliittoprojekti on kuitenkin tärkeä seurattava kokonaisuus. Vain tulevaisuus silti näyttää, voiko se toimia kunnolla ja oikein.... 


Seuraavaksi otan esille Benjamin Fulfordin ko. kirjoituksen elokuun lopulta, jossa hän toi esille näitä tietojaan länsieliittiä vastaan toimivasta "vastasalaliitosta". Lisäksi oheistan sen jälkeen päivitystietoa sisältävän Fulfordin kirjoituksen syyskuun 9. päivältä. Poimin molemmista tätä Syyria-kriisiä koskeneita lainauksia. Jutuissa on kuitenkin myös paljon muita länsieliittiä koskevia sisältöjä liittyen mm. talousasioihin ja false flag -terrorismiin >>


Ben Fulford: Latest attempt to start world war 3 in Syria a sign of cabal desperation, August 27, 2013 >>

Lainauksia: "The final take-down of the criminal cabal that illegally seized control of many Western countries is under-way according to multiple sources in the Pentagon, MI5, the Italian P2 Freemason Lodge and in various Asian power centers."

"The ongoing attempts by these religious fanatic criminals to start Armageddon, this time with an operation in Syria is nothing more than a sign of desperation. The list of countries that has agreed to attack Syria based on the obvious cabal staged poisonous gas attack in Syria is also a list of the countries still under cabal control. These are the US, Canada (to my deep shame), France, Israel, Italy, Turkey, Qatar and Saudi Arabia. The fact that other NATO countries, notably Germany, are not participating is a sign the cabal no longer controls the NATO alliance. Globally, the cabal now controls only 8 out of the 195 nations on earth."

"It is true these cabal controlled nations still control considerable military power on paper but it is extremely unlikely the pentagon will go along with this latest cabal gambit. From their point of view it is difficult to see what sort of legitimate US interests would be served by attacking Syria.

Instead, they realize this latest horror is just a desperate attempt to start war in order to save cabal control of the financial system. That is not going to be allowed."

"There will also be continued clandestine efforts to remove cabal proxies from public office in the 8 countries still under cabal control. England, the US and Canada are expected to be the first of the 8 cabal controlled countries that will be freed. This will be done primarily by using all legal tools available to remove the known cabal mass murderers who are in power in these countries."

Benjamin Fulford Update – September 9, 2013: Fear and hate palpable as final cabal take-down continues >> 

Lainauksia: "Nuclear blackmail, threats of more sabotage against Fukushima, attacks on bloggers and the ongoing attempt to start war with Syria are all part of the death throes of the Sabbatean mafia cabal. On the Syrian issue, Pentagon sources say they are giving the Washington politicians enough rope to hang themselves with since it is helping prepare public opinion for mass cabal arrests.

As always though, the cabalists do not plan to vanish quietly into the night and are still hoping to use nuclear terror to start World War 3. In Asia, for example, cabal stooge UN Secretary Ban Ki Moon, together with envoys from cabal puppet Barack Obama, have been busy trying to convince North Korea to stage some sort of provocation but, the North Koreans are having no part of it, according to Chinese government sources."

"The attempt to start a war in Syria has also become the modern day example of the story of the boy who cried wolf. This time nobody is being fooled. Even the corporate media propaganda machine is falling apart on this issue. Enough has been written and exposed by others on this issue so, suffice it to say our pentagon sources make it clear the US military has no intention of being fooled into yet another war in the Middle East. That is why Israeli submarines are not going to be allowed to shoot missiles in order to provoke war."

"The question on every aware person’s lips, of course, is “when are all these criminals going to be rounded up and put in jail?” One pentagon sources says that an initial list of 12,000 people to be arrested has been increased to close to 30,000 and that the arrests will be announced soon. However, believe it when you see it. Other sources say the cabalists have resorted to massive nuclear blackmail and that is why the pentagon has decided to simply deprive the cabalists of any real power and let them wither away without giving them any excuse to start nuclear terror.".

Lopuksi kokoan vielä tähän viimeisimpään Syyria-eskalaatioon liittyneet kaikki muut kirjoitukseni. Seuraavaksi jätän tämän geopolitiikan osan hautumaan ja rauhaan joksikin aikaa, kun muitakin yhteiskunnallispoliittisia aiheita on olemassa kirjoitettavaksi.

--> Mielenosoitus Eduskuntatalolla Syyria-konfliktin eskaloimista ja sotaa vastaan tänään illalla (Päivitetty valokuvin)!

--> Eskaloituva Syyria-kriisi ja Kolmannen maailmansodan uhka: LaRouche-liikkeen geopoliittinen ymmärrys tilannehavainnollistuksena.

--> Eskaloituva Syyria-kriisi ja Kolmannen maailmansodan uhka: Konfliktin eri osapuolien lausuntoja kokonaiskuvan havainnollistuksena.

--> Janus Putkosen pääkirjoitus Verkkomediassa 27.8.2013: "Suursota hegemoniasta alkamassa: 'Talvisodan henki meitä auttakoon' ".

--> Syyria-kriisin ja suursotauhan eskalaatio sekä niiden taustoittaminen: Länsieliitin Syyria-vihan 8 pääsyytä uusintaesittelyssä.

--> Syyrian kriisin vakava eskaloituminen!: Kemiallisten aseiden käytöstä false-flag -harhautus länsieliitin imperiaalisen Kolmannen maailmansodan käynnistäjäksi?!...

Eskalaatioseurannat viikoilta 35 ja 36:

--> Lähi-idän kriisi, Syyria-konflikti ja suursodan uhka länsieliitin eskaloinnissa: Viikon 36 / 2013 seurantakooste (Päivitetty loppuun!).

--> Lähi-idän kriisi, Syyria-konflikti ja suursodan uhka länsieliitin eskaloinnissa: Viikon 35 / 2013 seurantakooste (Päivitetty loppuun).

No comments: