Saturday, December 14, 2013

EU:n ja euron sekä lännen imperiaalisen ja taloususkonnollisen eliittihegemonian vastainen kansanliike! - Teesilistauksia aktivistitoiminnan ja yhteiskuntaymmärtämisen pohjaksi

Listaan kahdesta eri lähteestä lainauskoosteeksi hyviä ja itsekin vakaasti kannattamiani teesejä länsieliitin ja asiamiestensä imperiaalisia ja taloususkonnollisia aikeita vastaan! Nämä teesit pyrkivät osoittamaan äskettäiseen Itsenäisyyspäiväämme liittyen oikean Suomen ja muuhunkin länsimaiseen kansallis- ja hyvinvointivaltioperiaatteelliseen tapaan oligarkiasta ja imperialismista vapaan suvereeniteetin oleellisuutta kulttuurin, talouden ja väestön hyvinvoinnin kannalta. 

Ensimmäinen lainaamani teesikokoelma on peräisin Kreikan Ateenassa marras-joulukuun vaihteessa järjestetystä kansanliikkeiden eurooppalaisittain kansainvälisestä konferenssista, johon osallistui myös Suomesta Kyllä Itsenäisyydelle -kansanliike Janus Putkosen johdolla ja Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Antti Pesonen. Toisen teesikokoelman on esitellyt äskettäin juuri Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Antti Pesonen, jossa on tähdennetty EU:sta ja eurosta eroamisen syitä oikean Suomen palauttamiseksi humaanille ja edistykselliselle tielle - Joskus tulevaisuudessa neorenessanssiin saakka!...

Lopuksi valitsen Seppo Oikkosen viimeisimmistä kirjoituksistaan (Kuinka Karl Marx tavataan) listaukset yhteiskuntamme rappioitumisen perisyistä liittyen osaltaan äskettäiseen Itsenäisyyspäivämme Tampereen mellakkaan (blogitunnisteeni: Tampereen mellakat 6.12.2013). Sepon listaukset kuvaavat näiden em. teesien lisäymmärtämiseksi kriisimme ja uhkaavan perikadon pohjaa ja siitä poispääsyn oleellisuutta. 

Pidemmittä alustuksitta itse lainaukset seuraavaksi:


Uusi eurooppalainen kansannousu käynnistyi Ateenassa >>

Lainaus yksi: "Konferenssin ensimmäisestä päivästä lähtien oli selvää, että kaikki osallistujat haluavat rakentaa läheistä yhteistyötä ja olivat samanmielisiä seuraavasta:


1. Pankkien euron kautta pakottama velka tekee vangeiksi valtiot ja orjuuttaa ihmiset.

2. On välttämätöntä, että eurosta irrottaudutaan ja perustetaan uudelleen omat kansalliset valuutat itsenäisyyden saavuttamiseksi ja työllisyyspolitiikan täysipainoiseksi harjoittamiseksi.

3. EU:sta on erottava EU-sopimuksen artiklan 50 mukaisesti.

4. Demokratiasta on tullut kriittinen kysymys eurooppalaisessa poliittisessa ympäristössä, jossa euroalueen hallitukset - ja euromaiden eliitti aivan erityisesti - pakottavat käytäntöihin, jotka johtavat uuden feodaalisen järjestyksen syntymiseen Euroopassa. Tässä uudessa järjestyksessä markkinat toimivat ihmisten hyvää vastaan.

Muiden rahaliittojen tavoin myös euro tulee romahtamaan ennemmin tai myöhemmin. Mitä nopeammin kukin maa jättää euron, sen parempi.

Valinta, joka Euroopan kansoilla on edessään, on valinta markkinoiden diktatuurin tai demokratian ja sellaisen talouspolitiikan välillä, joka perustuu kansalaisten tarpeisiin."

Lainaus kaksi: "Konferenssi päättyi seuraaviin tärkeisiin johtopäätöksiin ja lupauksiin:

A. Konferessiin osallistuneet demokratiaa, kansanvaltaa kannattavat ja kaikenlaisen äärimielisyyden torjuvat tahot kärsivät valtamedian harjoittamasta syrjinnästä. Osallistujat katsovat, että samaan aikaan kaikissa euromaissa valtamedia antaa tavattoman runsaasti tilaa äärioikeistolaisille puolueille ja pyrkii täten yhdistämään kansalaisten mielissä tarpeen eurosta ja EU:sta irrottautumisen äärioikeistolaiseen politiikkaan.

B. Tärkeä kahden päivän tapaaminen Ateenassa on alku liikkeiden väliselle vakaalle ja aktiiviselle yhteistyölle, jota tehdään antaen arvoa kunkin osallistujan kansalliselle identiteetille.

C. Tapaaminen on alku Euroopan kansojen vapauttamiselle. Kansoilla on täysi oikeus rakentaa omaa demokratiaansa ja harjoittaa omaa talouspolitiikkaansa.

D. Kaikki tämän kansainvälisen tapaamisen osapuolet sitoutuvat tehostamaan tavoitteisiin pyrkimistään ja kasvattamaan liikkeiden määrää, niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin - Ateenan konferenssissa kirjattujen askelten mukaisesti.".


Antti Pesonen: 10 syytä erota EU:sta >> 

Lainaus: "1. Suomen valtiollisen itsenäisyyden palauttaminen. Valtio on silloin itsenäinen,
kun se ei ole minkään muun valtion alainen. EU:n perustuslailla (Lissabonin
sopimuksella) unionista tuli liittovaltio ja Suomesta sen osavaltio.

2. Suomen kansan palauttaminen ylimmän vallan haltijaksi. EU-Suomessa ylin valta
on EU:n elimillä eikä Suomen kansalla. Eduskunnalla ei ole ollut oikeutta
luovuttaa kansalle kuuluvaa valtiovaltaa kenellekään – ei myöskään EU:lle.

3. Aidon demokratian palauttaminen. Demokratiassa eli kansanvallassa kansalaiset
voivat päättää tulevaisuudestaan ja valita lainsäätäjät. EU-Suomen laeista
säädetään valtaosa Brysselissä ja ne ovat Suomen omien lakien yläpuolella. EU ei
ole demokratia vaan harvainvalta, jota ohjaavat suuryritysten ja suurten
jäsenmaiden edut.

4. Sotien ja sotilasliittojen ulkopuolella pysyminen. EU-Suomi on mukana Unionin
tulevissa sodissa ja myös sen ristiriidoissa muiden suurvaltojen kanssa.
Puolueettomuuspolitiikka on paras turva Suomelle, sillä tosipaikan tullen
suomalaiset joutuvat kuitenkin vastaamaan itse itsestään.

5. Oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan pyrkiminen. EU:ssa rikkaat rikastuvat ja
köyhät köyhtyvät. Toisinkin voisi olla. Oikeudenmukaisempi yhteiskuntakehitys on
mahdollinen, mutta ei EU:ssa. Kasvavat EU:n nettojäsenmaksut vievät niitä
miljardeja, joilla voitaisiin parantaa peruspalveluita Suomessa.

6. Siirtyminen kiihkokapitalismista kohti tervettä markkinataloutta. Pääomien,
yritysten ja työpaikkojen rajoittamaton siirtely lisää työttömyyttä ja
eriarvoisuutta. Keinottelua on hillittävä ja markkinoiden on palveltava
kansalaisia eikä päinvastoin.

7. Oman talous- ja työllisyyspolitiikan palauttaminen. Osana eurotaloutta Suomi
imetään kuiviin pääomista kun ulkomaiseen omistukseen siirtyneiden yritysten
voitot viedään pois maasta. Samalla putoaa pohja hyvinvointipalveluilta. Voimme
rakentaa taloutta ja tulevaisuutta kestävälle pohjalle kun meillä on oma
talouspolitiikka ja oma raha.

8. Oman ruuantuotannon turvaaminen. Puhdas kotimainen ruoka on perusoikeus. Oma
maataloustuotanto voidaan turvata vain itsenäisessä Suomessa EU:n ulkopuolella

9. Kansainvälinen yhteistyö. Vain sellainen voi tehdä aitoa yhteistyötä, joka
hallitsee itseään. EU-Suomi on sidottu EU:n politiikkaan, joka riistää köyhimpiä
maita ja hyödyttää harvoja. Itsenäinen Suomi voisi olla edelläkävijä YK:ssa
ympäristöasioissa ja rauhan rakentamisessa. EU on kansainvälisessäkin
politiikassa ongelma – ei ratkaisu.

10. Tulevien sukupolvien takia. Emme saa pettää tulevia suomalaisia sukupolvia
ja sitoa heitä EU-valtioon. EU-jäsenyys ei ole tuonut Suomelle mitään sellaista
hyvää, jota emme olisi saaneet EU:n ulkopuolella.

Suomi voi erota EU:sta eduskunnan enemmistön päätöksellä. Siitä ei seuraa mitään
sakkomaksuja. Kauppa käy ja ihmiset liikkuvat vapaasti ilman EU-jäsenyyttä
Eta-sopimuksen puitteissa.

Antti Pesonen".

---> Tässä ko. Itsenäisyyspuolueeseen verrattuna eduskunnan valeopposition luonteesta: Suomalaiset ilman oppositiota: Soini ja Salolainen liputtavat EU-armeijan puolesta!


Seppo Oikkonen: Hyväksikäytön ja väkivallan kierre >>

Lainaus: 

"1. 

Mikään ei alkanut mellakoista. Ei pidä unohtaa, että siellä olivat ovet lukossa. Talon ympärille oli rakennettu aita ja paikalle varattu vahvistettu armeija poliiseja. Kilpineen, pamppuineen, ratsuineen.

2. 

Juhla on instituutio, mutta jos instituution historiaa katsotaan, se on nimenomaan valikoimisen ja erottautumisen instituutio. Se että ovet lukitaan kertoo nimenomaan siitä että valikoimattomat jätetään ulos. Kynnys sisäänpääsylle on ollut eri presidenttien aikana erikorkuinen. 

3. 

Se keihin valinta on eri aikoina kohdistunut on vaihdellut. Voidaan sanoa, että aikojen muuttuessa demokraattisuutta on alettu korostaa enemmän. Koivisto toi mukaan kansansuosikit, Ahtisaari loi veteraanikultin, Halonen sukupuoliset vähemmistöt, ja nyt, mikä tämän nimi nyt olikaan, Niinistö, maakuntaväen. 

4. 

Jos jokin linja tässä pitäisi määritellä, se on yksinkertaisesti se että kukin presidentti on hyödyntänyt -- siis hyväksikäyttänyt -- niitä ryhmiä joiden mukanaololla on kulloinkin voitu eniten puolustella itsessään epädemokraattisten juhlien demokraattisuutta. 

5. 

Hyväksikäyttö on oikeastaan näiden juhlien todellinen sisältö. Yhteiskuntaeliitti, sisäpiirit, hyvävelikerhot -- ne ovat nimenomaan keskinäisen hyväksikäytön instituutioita. Linnanjuhlat ovat olleet olemuksellisesti poliittisen, virkamieseliitin ja talousvaikuttajien sisäpiirijuhla, johon sidosaineeksi on aina kutsuttu niin sanotun tavallisen kansan ansioituneita edustajia. He ovat olleet niitä eniten hyväksikäytettyjä. 

6. 

Hyväksikäyttöä ei edes ajatella hyväksikäyttönä. Sitä tehdään kuin omistettaisiin kaikki -- koko maa, historia, kulttuuriperintö. Olisiko Eino Leino koskaan pitänyt sitä että hänen runojaan lauletaan narsistisen makeantuskaisella äänellä? Olisivatko kirjailijat suostuneet lauseidensa irrottamiseen ja sairasmielisen paatokselliseen lausuntaan lukittujen ovien juhlissa? 

7. 

Kuolleilla kirjailijoilla on hyvä ratsastaa. Kuolemalla yleensä on hyvä ratsastaa. Samoin veteraaneilla. 

8.   

Paljon on parjattu mellakoitsijoita. Hekin ovat olleet hyväksikäytettyjä. Heidän nimiinsä on kirjattu ismi toisensa perään, poliittinen leima toisensa perään. Se kertoo jotain siitä että hyväksikäytön sanoma on todellakin demokratisoitunut. Se että yhtä hevosta heitettiin kyltillä ei ole mitään niihin miljooniin leimakyltteihin verrattuna joita kansalaiskeskusteluissa heitetään. 

9. 

Mellakoitsijoiden lapsellisuus ei ole mitään sivistyneiden ihmisten lapsellisuuteen verrattuna. Kun kaikki keskustelu jää lapsentasolle -- periaatteessa räyhäämiseksi siitä onko kyseessä äärivasemmiston vai äärioikeiston tempaus -- kukaan ei mieti mihin tämä johtaa. Sanonpa sen tässä ääneen: tämä johtaa väkivallan kierteen syvenemiseen. Sitä varmemmin mitä enemmän nyt puhutaan pelkästä väkivallasta, pelkästä rettelöinnistä. 

10. 

Se paradoksi kannattaisi ajatella läpi. Ei se ole mahdoton ymmärrettäväksi. Näennäiset demokratiapyrkimykset eivät tuota todellista tulosta. Se on tosiasia jossa surkeinkin rettelöitsijä on enemmän oikeassa kuin lukittuja ovia tarvitseva valtapiiri. Ei auta vaikka puoluepukarit miten hehkuttaisivat poliittisia polttorautojaan. Hyökkäykset tekopyhyyttä vastaan tulevat varmasti muuttumaan yhä väkivaltaisemmiksi.".

---> Lisäksi tässä koosteessaan Seppo käsittelee samaa Suomen perikadon vaaraa otettuna osittain jouluun ja uskontoihin liittyvän esoteerisen tarkastelun piiriin: Joulu on ovella.

No comments: